Produkt Tørreanlæg til træ - Jiyuan Electric

Fra vision til smil.
SFO´s udfordring: Udeliv modul for 0. klasse
SFO´s mål for udfordringen i forhold til ressourcer og erfaringer
Vi ønsker at glæden ved at være i
naturen binder sammen ved hjælp af
fællesoplevelser
SFO´s evaluering i forhold til målet. Det er markeret med smiley i hvilken grad målet
lykkedes
Dårligt
Perfekt
Elevevaluering af aktivitet. Eleverne tilkendegiver deres oplevelse af aktiviteten. Vi har skrevet
antal elever ved hver smiley i gennemsnit pr. gang.
0
2
7,5