betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning for
Kamstrup elmåler
Opsummeret elforbrug
Målt i kilowatttimer.
Aktuel effekt
Nuværende forbrug i kW.
Triptæller, elforbrug i kWh
Nulstilles ved tryk på
knappen i 6 sekunder.
Fase indikering
L1, L2 og L3 lyser individuelt
ved spænding på fasen.
Optisk infrarødt øje
For aflæsning og
programmering af data
Reaktiv energi RMålt i kilovartimer.
S0 diode
Blinker 1000 gange pr. kWh.
Med knappen skifter displayet skiftet sker når knappen slippes.
Ca. 2 minutter efter sidste
knaptryk skifter displayet
automatisk til at vise opsummeret elforbrug i kWh.
Reaktiv energi R+
Målt i kilovartimer.
Display konfiguration 430
Visning af tidsserie i kWh
For yderligere information
kontakt dit elselskab.
Opsummeret produktion
Målt i kilowatttimer.
5512-904 DK / 05.2011 / REV. B1