Screeningsliste

Hvordan anvendes FMK på en
medicinsk afdeling ?
Og hvorfor ikke…
Lars Kristian Munck
overlæge, lektor, dr.med.
Medicinsk afdeling, Køge Sygehus
Region Sjælland
UDFORDRINGEN






Lægemidler (på)virker
Inkomplet medicin anamnese
Dårlig kommunikation om medicin ved
sektorovergang
≥ 10% af indlæggelser direkte relateret til
medicin
Medicinafstemning kan reducere medicinfejl
FMK ► Implementering ► Effekt
Medicinanamnese
Udveksle information
Individuelle patienter med ≥ 1 kilde
diskrepans i enkelt patientforløb
Pt indl.
Pt udsk.
Pt 1 mdr. efter
EL før
EL efter
Hospital
77%
81%
Praksis
83%
86%
85%
81%
61%
Foss et al, 2004
FMK ambition
Information
Kilde til og modtager af
information ved overgange i
patientforløb
Kommunikation
Dialog
Omdrejningspunkt for
dialog med patient
Dokumentation
Medicinafstemning
Medicinafstemning
 Struktureret procedure
 Ved indlæggelse, udskrivelse og ekstern
overflytning
 Medicinanamnesen sammenholdes med lægens
ordinationer
 Lægemiddellisten afstemmes med
lægemiddelanamnesen ved indlæggelsen og
lægemidler ordineret under indlæggelsen
Strukturerede procedurer
Medicinstatus
– Nu og her & planlagt
– Eget, enstrenget system
Medicinafstemning
– Over sektor- & regions-grænser
Rationel farmakoterapi
– Medicin i sammenhæng med patientstatus,
anden behandling og diagnoser
Klinisk proces: Medicinering
Fokuserede
oplysninger:
Medicinanamnese
CAVE
Dokumentation
af indikation
Standardordination
& regimer
Sortiment
Instrukser
Diagnostisk
Evaluering
overvejelse
Diagnoser
Mål
Planlægning
Resultater
Udførelse
Planer
Dokumentation af
ordination og information
FMK anvendelse: Sygehus
Indlæggelse Udskrivelse Ambulatorium
Import
Export
Import
+
Export
FMK anvendelse: Sygehus
Indlæggelse Udskrivelse Ambulatorium
Medicinoplysninger
- Patient
- FMK
- FMK løse recepter
Ordiner relevante og
evt. nye
Ajourfør
+ som ved indl.
medicinering
+ som ved udskr.
Afstem med liste
ved indl.
Udskriv medicinliste
til patient
FMK afstemning
Krav til Klinikere
 Produktion






Tid
Struktur
Informationsteknologi
Farmakologisk viden
Dokumentere
Informere
Barrierer hos klinikere
Manglende
• viden
• kompetence
• erkendelse
Konflikt med
• organisatorisk struktur
• kultur
• eksisterende rutiner
Stig Eidrup Andersen
FMK indlejret i OPUS Medicin
“Løse recepter”
= PEM light
Kontrolleret forsøg: Indlæggelse




Akutafdelingen
19 Yngre læger
62 konsultationer
Randomiset




Opus Medicin (→ FMK + OM)
FMK
Stopur og observation
Spørgeskema (VAS)
Tidsforbrug
Median (range)
OM
FMK
Konsultationtid
(t:min)
1:10
(0:32-2:40)
1:05
(0:30-2:25)
Medicinanamnese
(min:sek)
Efter adgang til FMK
(min:sek)
4:16
5:27
(1:15-12:00) (2:00-15:37)
+1:30
(0:30-2:40)
---
Lægernes vurdering af FMK
løsning
0 = Ja
10 = Nej
Median
min – max
Anvendelig redskab
1
0 – 4.5
En hjælp
1
0 – 4.5
Påvirker ordinationer
3
0.5 – 8
Påvirker arbejdsgang
3
0.5 – 8
4.5
2.5 – 9.5
N = 16
Påvirker kommunikation
Patienternes mening
0 = Ja
N = 55
Lægerne skal have
adgang til information om
min medicin
Forventer at lægerne
bruger denne information
OK til lægerns adgang til
receptdata
10 = Nej
Median
min – max
0.5
0 – 8.5
0.5
0 – 10
0.5
0 – 5.5
KONKLUSION fra forsøget





Anvendelse af FMK reducerer ikke tiden
til medicinanamnese
FMK integrationen i OM er intuitiv
FMK et anvendeligt udgangspunkt for
anamnese og medicinafstemning
Arbejdsbelastningen øges ikke med FMK
Patienter accepterer og forventer at
lægerne har og anvender tilgængelige
data om deres medicinforbrug
Antal aktive læger per uge
200
180
160
140
120
Receptgennemgang på
afstemte medicinkort
100
Lægemiddelordination
er
Lægemiddelordination
er på afstemte
medicinkort
Hent Medicinkort
80
60
Total
40
20
0
Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge
14 16 18 20 22 24 26 31 33 35 37 39 41 43 45 47 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Sygehusenes FMK ”Need to have”

Datagrundlag udvides
Tilladelseslægemidler + Visse ikke-lægemidler

Generiske lægemidler
“Døgnfluer” blokerer arbejdsgange

Skift af termer
Konverteringstabel
Digital signatur
 Hotline
 Samspil: Drift og udvikling
 Konsensus: nationalt og regionalt

FMK udfordringer: Funktionalitet
 Ordinationer
med variabel dosering
 Risikolægemidler
 Dosisdispensering
 Historik
på FMK
 Visning af “løse recepter”
 CAVE
 Adgang for ikke-læger
FMK udfordringer: Sikkerhed
 Konsekvent
anvendelse
 Alle ordinationer ind
 Tilgængelighed
 Fortrolighed & privathed
 Logning
 Negativt samtykke
 Systemfejl
FMK udfordringer: Kultur
Viden om klinsk farmakologi
 Kontinuitetsbegrebet
Individ ► Forløb
 Arbejdsgange
 Ambulatorier
 Behandlersygeplejersker
 Ledelse
 Bevare klinisk fokus
 Implementering
