CNA Årsplan 2014-15 Matematik 7-8-9. kl.

Teknisk rådgiver, sparringspartner og leverandør til industrien
■
Elvarme
■
Følere
■
Styring og regulering
■
ATEX
■
Køleprofiler
■
Termisk ledende materiale
1
De følgende cases illustrerer nogle af
de forskellige kunde- og opgavetyper,
hvor NEWTRONIC har været leverandør
og samarbejdspartner:
Velkommen
Case 1
Case 2
Case 3
UDFORDRINGEN:
UDFORDRINGEN:
UDFORDRINGEN:
Kunden havde det problem, at ved værktøjs- og plastfarveskift, skulle temperaturen i plasten måles. Ved den hidtidige
fremgangsmåde, opstod der en alt for stor
difference mellem temperaturføler proben,
og plastens faktiske temperatur. Kunden
kunne derved ikke måle den nøjagtige
temperatur.
Ved natlige skydeøvelser havde skytterne brug
for termisk ”synlige” skydemål . Målene måtte
ikke bruge ret meget strøm. Samtidig skulle
de kunne holde til al slags vejr. Desuden skulle
de kunne klare flere fuldtræffere. Udfordringen
var at konstruerer disse varmemåtter – som
det endte med – på en måde, så der efter
beskydning stadig ”var strøm på” så måtten
fortsat var synlig.
Et rådgivende ingeniørfirma tog kontakt til os,
og bad os være rådgiver indenfor følere til det
CTS-anlæg, der skulle indgå i konstruktionen
og sikre et miljørigtigt indeklima og energistyring i det nu realiserede VUC Syd, der har en
samlet bygningsvolumen på 8600 m2 fordelt
på 5 etager - opbygget omkring et atrium.
LØSNINGEN:
LØSNINGEN:
LØSNINGEN:
NEWTRONIC udarbejdede i samarbejde
med kundens ingeniører en boks, der
kunne opvarme spidsen på temperaturføleren. Vi havde nemlig fundet frem til,
hvor vigtigt det er for den eksakte måling,
at følerspidsens egen-temperatur kommer
så tæt på plastens formodede temperatur
– som muligt. Boksen blev altså en slags
forvarmer for temperatur-proben. Derved
kunne vi fjerne differencen, og kunden
har derefter kunne måle plastens eksakte
temperatur.
NEWTRONIC udviklede en varmemåtte,
der udover at fungere som én stor flade, i
realiteten bestod af mange små felter – alle
forbundne med hinanden. Efter beskydning og
div. træffere er det kun enkelte af disse felter,
der ophører med at fungere. Gevinsten er, at
varmemåtten fortsat er aktiv og funktionsdygtig. Den udgør derfor også i de flg. skyderunder et ”synligt” termisk mål for skytterne.
Med udgangspunkt i det omfangsrige
udbudsmateriale deltog vi i flere møder
med vores rådgivning, og har efterfølgende leveret den bedst mulige løsning,
der bl.a. inkluderer følere til måling af
opvarmning, køling, lysregulering, luftkvalitet og ventilation.
Plastindustrien
Forsvaret
Bygningsindustrien
NEWTRONIC er et 100% dansk ejet handels- og ingeniørfirma
grundlagt i 2002.
NEWTRONIC har gennem en stor og målrettet indsats opnået en
førende position på markedet som rådgiver og leverandør af teknisk
elvarme, følere, styring /regulering og køleprofilløsninger.
NEWTRONIC markedsfører produkter fra førende producenter i
Europa og USA. Vi samarbejder tæt med disse for at opnå de mest
optimale produkter og løsninger for vores kunder. Herunder stiller vi
bl.a. meget høje krav til kvalitet.
NEWTRONIC giver dig teknisk rådgivning og sparring.
Vi lytter og sætter os ind dine behov.
NEWTRONIC leverer kundetilpassede og komplette løsninger,
desuden komponenter til faste kunders løbende produktion,
– og naturligvis leverancer af akutte dag-til-dag ordrer.
Indhold:
Elvarme......................................... 6
Følere............................................ 12
■ Styring og regulering................
14
■ ATEX...............................................
18
■ Køleprofiler.................................. 20
■ Termisk ledende materiale...... 22
■
■
Vi er meget mere end blot en leverandør: hos NEWTRONIC finder du
faglig interesse for dit projekt eller din udfordring uanset hvor kompleks,
den måtte være. Det er bare at kontakte os.
Med venlig hilsen:
2
Niels Regel Adm. Direktør
3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
UDFORDRINGEN:
UDFORDRINGEN:
UDFORDRINGEN:
UDFORDRINGEN:
UDFORDRINGEN:
UDFORDRINGEN:
En førende EMS-producent skulle ved montering af en række transistorer opfylde nogle
termiske- og elektriske specifikationer. Dette
skulle kunne gøres, mens man samtidig opretholdt en høj produktionshastighed. Der var
tilmed tale om en stor produktionsvolumen
med høje krav til leveringssikkerheden.
På et testcenter for generatorer til de allerstørste vindturbiner, havde kunden behov for
opvarmning af 8000 liter glykol, der indgår i
stresstest af generatorer for bedst muligt at
kunne simulere forskellige klimatiske forhold.
Man ekstrembelaster ganske enkelt generatoren ved bl.a. en meget hurtigt forøgelse og
afkøling af temperaturen. Disse udsving finder
sted indenfor meget korte tidsintervaller.
Kunden forespurgte på mulige ATEX-varmeløsninger, der kunne frostsikre en række vitale
rørsystemer i procesanlæg. Vi besøgte kunden
umiddelbart efter, og gennemgik en række
muligheder. NEWTRONIC modtog efterfølgende konkrete rørspecifikationer og udarbejdede
et komplet el-tracing løsningsforslag.
Kunden, som producerer avanceret udstyr
til laboratorier, oplevede at temperaturføleren, der indgik i udstyret, begyndte
at afvige og måle unøjagtigt efter ca.
6 måneders anvendelse. Sandsynligvis
forårsaget af konstante, daglige målinger
af temperaturer, hvor der var stor forskel
på laveste og højeste varmegrad. Samtidig
var der store krav til reaktionshastigheden
ved målingerne.
Kundens anvendelse af ganske svære og tykke
kabler indgår flere steder i produktionen af
vindmøller. ”Smidighed” er et særdeles vigtigt
parameter i montagen af kablerne, der særligt
ved lavere temperaturer kostede ekstra
montagetid, ganske enkelt fordi kablerne blev
stive og usmidige.
En producent af fiskefoder havde den udfordring, at olien, der indgik i produktet,
var placeret i store lagertanke. En afstand på
godt 25 meter mellem tanke og procesanlæg
– sammenholdt med at olien størknede ved
for lave temperaturer – var selve problemet.
Det var ganske enkelt ikke muligt at pumpe
olien frem til procesanlægget.
LØSNINGEN:
LØSNINGEN:
LØSNINGEN:
NEWTRONIC udførte en simuleringstest
over applikationen, for at fastslå bl.a.
varmefordelingen i enheden. På den
baggrund designede vi et ekstruderet køleprofil, hvorpå der først bliver monteret
et termisk ledende materiale, herefter
10 transistorer der hver fastholdes af en
Easy Clip. Løsningen har sikret en hurtig
produktions- og monteringhastighed.
På grund af kompleksiteten blev der afholdt
flere møder mellem os og kundens udviklingsingeniører, for at få defineret de høje krav, der
stilles til temperatur, tryk og sikkerhed.
NEWTRONIC udarbejdede efterfølgende et
forslag til en løsning, der indeholdt en 533 kW
varmeveksler, thyristorstyring og indkøring
hos kunden. På denne måde fik kunden en
komplet løsning fra én leverandør.
Kunden sagde god for forslaget, og NEWTONIC
stod efterfølgende for hele engineering-delen,
med bl.a. oplæg til antallet og typen af komponenter, div. beregninger på energibehov,
den totale varmekabellængde, monteringsvejledning mv. Udover frostfrie rør, har det
været en gevinst for kunden, at NEWTRONIC
håndterede hele forløbet, og leverancen af
samtlige dele og komponenter.
Elektronikindustrien
4
Vindmølleindustrien
Offshore
Laboratorier
Energisektoren
LØSNINGEN:
LØSNINGEN:
LØSNINGEN:
I kraft af vores produktkendskab foreslog
vi en anden type temperaturføler - nemlig
en glasføler – der er i sin konstruktion er
langt mere egnet og samtidig mere stabil.
Denne type føler indfrier kundens krav til
mange daglige og eksakte målinger
– uden at blive ”stress påvirket”.
Procesindustrien
NEWTRONIC udviklede en kundedesignet
varmeovn, der kan tage hele kabelruller.
Disse opvarmes til en temperatur, der bevarer
kablets smidighed i længere tid. Varmeovnen,
der løbende fyldes op med kabelruller, sikrer
således et vedvarende og kontinuerligt flow i
produktionen.
Ret hurtigt blev vi klar over, at problemet
havde et omfang, der gjorde det nødvendigt
at udvikle en specialkonstrueret varmeslange.
Intet standardprodukt havde nemlig den
nødvendige kapacitet til at holde oliens temperatur konstant. NEWTRONIC fik konstrueret
og produceret en avanceret og meget fleksibel
varmeslange med indbygget temperaturføler.
I kraft af dens smidighed foregik den efterfølgende montering problemfrit, og varmeslangen sikrer, at olien opnår en konstant
temperatur og flyder ubesværet mellem tanke
og procesanlæg.
5
Elvarme
Teknisk el-varme er en meget bred produktgruppe.
NEWTRONIC dækker og leverer komplette løsninger og komponenter indenfor hele området. Uanset om det drejer sig om et
lille varmelegeme eller et stort kundedesignet procesanlæg.
Du får en idé om hele kategoriens spændvidde på dette og
de følgende to opslag.
Flangevarmelegemer
Til opvarmning af væsker, gasser samt luft til den industrielle sektor.
Produceres efter kundernes specifikationer i forskellige størrelser og
effekter. Vi har også et stort standardprogram.
Rørvarmelegemer
Produceres i henhold til kundespecifikationer og
tilpasses den enkelte opgave. Anvendes til bl.a.
luft-, kontakt- og væskeopvarmning.
■ Mange forskellige mulig heder for tilslutninger,
nipler, flanger mm.
■ Temperaturer op til 900°C,
peak op til 1100°C.
■ Forskellige muligheder for
forsegling, der forhindre magnesiumoxyden i at
optage fugtighed.
Varmevekslere
Anvendes til opvarmning af alle
typer væsker bl.a. vand,
olie, forskellige gasarter,
damp, nitrogen (kvælstof),
hydrogen (brint) og
aggressive væsker.
Indbygget affugtningsvarmelegeme i terminalboks efter ønske
Temperaturfølere, sikkerhedstermostater, komplet styringspanel mv.
■ Forsyningsspænding op til 700Volt
■ Temperaturer op til +800°C
■
■
Produceres i rustfri stål AISI316,
321 Incoloy 800
■ Termineringsbokse efter klasse IP55,
IP66 eller II2G EEx-d IIC
■ Temperaturfølere, sikkerhedstermostater,
komplet styringspanel mv.
■ Effekt op til 5,6MW pr. enhed
■
El-patroner
Til direkte opvarmning af væsker som eksempelvis vand, olie og
aggressive væsker. Produceres i forskellige materialer bl.a. forniklet
kobber, messing, rustfri stål, incoloy mm.
■ Mange forskellige muligheder
for termostater / overkogssikring
■ Koblingsboks i forskellige udformninger
i rustfri stål eller plastik
■ Tæthedsklasse på koblingsboks
IP65 og IP54
■ Stort standard program samt
kundespecifikke løsninger
Varmeflader
Anvendes til klima-/varmegenvindings- og ventilationsanlæg samt opvarmnings- og tørringsprocesser.
■ Stort program i rund
eller firkantet design
■ Indbygget eller ekstern
temperaturstyring
samt overkogssikring
■ Mulighed for indbygget
elektronisk flowmeter
NEWTRONIC og totalløsninger
Vi er specialister i at udarbejde den komplette løsning. Her
styrer vi hele projektet, så du som kunde har overblikket.
NEWTRONIC udvikler, sammensætter og tilpasser komponenter
til den aktuelle opgave. Så kan du være sikker på, at det hele
passer sammen, og du får en løsning, der opfylder dine krav.
6
7
Elvarme
Teknisk el-varme anvendes til bl.a. emne-, luft- og væskeopvarmning, frostsikringsopgaver osv. NEWTRONIC løser opgaver
indenfor en lang række brancher bl.a. fødevare- og vindmølleindustrien, offshore, HVAC og proces- og plastindustrien.
Affugtningsvarmelegemer
Affugtningsvarmelegemer anvendes til opvarmning af små rum samt for
at undgå fugt, kondens og frost i el-anlæg, tavler og styreskabe, som kan
forårsage ødelæggelse af el-komponenter i disse enheder. Montering i
skabets underste del øger effektiviteten.
Fleksible varmemåtter
Silikone måtter produceres efter kundens applikation og skræddersyes efter
opgaven. Varmemåtterne er meget fleksible og benyttes til bl.a. overfladeopvarmning, frostbeskyttelse, vindmøller, tanke osv. Kan også produceres i
folie, kapton, aluminium og mica – afhængig af opgaven.
Temperaturer op til 375°C
Flere forskellige muligheder for indbygget
temperaturføler og termostat
■ Kan produceres med klæb, velcro og/eller
hægter for nem montering.
■ Mulighed for opdeling af måtten i flere kredsløb.
■ Mulighed for isolering for at reducere varmetab
Selvregulerende ved hjælp af PTC teknologi
Stort program – mange forskellige
størrelser og effekter
■ Styring med termostat og hygrostat
■ Kompakt design og stor pålidelighed
■ Til eksplosionsfarlige områder – ATEX
■
■
■
■
Dysevarmebånd
Anvendes til bl.a. sprøjtestøbemaskiner,
ekstrudering, blæsemaskiner mm. Med en
kappe i rustfri stål opnås en god beskyttelse
mod korrosion fra udslip af materialer som
eksempelvis PVC.
Badvarmere
Stort program af badvarmere til direkte opvarmning af alle typer væsker
bl.a. vand, kemikalier, aggressive væsker mm.. For at opnå den længst
mulige levetid er det vigtigt, at vælge det optimale kappemateriale
ud fra de kemikalier der anvendes i badet. Dette få du mulighed for
med markedets bredeste program
i badvarmere og tilbehør.
Varmepatroner
Anvendes til opvarmning af emner hvor der kræves en
forholdsvis høj effekt og de fysiske forhold er begrænset,
bl.a. til indbygning i værktøjer, dyser, svejsekæber, plastmaskiner, pakkemaskiner, medicinsk udstyr osv. Stort standard
program samt skræddersyede løsninger i tæt samarbejde med
kunden.
Stort udvalg og mange
forskellige størrelser og effekter
■ Mulighed for indbygget termoføler
type J eller K, termosikring
eller termostat
■ Mulighed for forskellige typer for segling, kabeludgang, kabellængde,
isolation og diverse fittings
■ Patenteret vandtæt forsegling mod
fugt og vand
■
Glas / Quartzglas
Porcelæn
■ Stål / Rustfri stål
■ Teflon (PTFE/PFA)
■ Incoloy
■ Titan
■
■
■ Dysevarmebånd produceret i messing eller rustfri stål
■ Leveres med eller uden
indbygget termoføler
■ Forskellige muligheder for
kabeludgang, standard 45°
axial
■ Diameter ø25mm – 100mm
■ Effekt fra 80W til 1050W
NEWTRONIC og innovation
Vi er også et udviklingsfirma, der hjælper kunderne med at
udvikle produkter og komplette løsninger, der passer præcist
til de ønskede applikationer.
NEWTRONIC er udviklingsorienteret, og designer og tester selv
nye produkter og løsninger. Vi er med andre ord en leverandør,
der vil innovation.
8
9
Elvarme
Teknisk el-varme er et område for specialister: Forkerte valg
kan få katastrofale konsekvenser og blive en økonomisk dyr
erfaring. Levetid, energiforbrug, temperaturområder, sikkerhed, montering, belastning, opvarmningshastighed er bare
nogle af de parametre, der skal tages højde for. NEWTRONIC
er din sikkerhed for, at komponenter og løsninger lever op til
tekniske specifikationer og krav.
Varmeslanger
Den ideelle løsning i applikationer hvor flydende medier skal transporteres fleksibelt og uden temperaturtab som fx lim, chokolade, olie, fedt,
voks osv.. Varmeslanger benyttes også i forbindelse med analysemåling
af gasagtige stoffer fx i raffinaderier, affaldsforbrændingsanlæg, motorgas, CO2, industrigasser osv..
Varmeovne
Opvarmning af tromler, IBC-tanke og andre emner vha. cirkulerende
varmluft hvor en pålidelig og økonomisk temperering er påkrævet. Stort
standard program fra 1 til 12 kamre samt specialfremstillede varmeovne
som designes og fremstilles efter kundens individuelle ønsker og krav.
Størrelser fra 4 til 48 tromler.
Meget lavt varmetab.
■ Opvarmning med enten elektricitet,
damp, olie, varmt vand eller gas.
■ Høj sikkerhed – IP55, alarmknap,
døre kan åbnes indefra, dobbelt
termoregulering, microswitch-lås.
■ Mulighed for EEx-d version (ATEX).
Frostbeskyttelses-, opvarmning samt vedligeholdelsesopgaver
■ Applikationer op til +900°C
■ Mulighed for udskiftelig inderslange
■ Varme-/køleslange vha. væske/damp
op til +200°C
■ ATEX eksplosionssikre varmeslanger
■
■
Varmekabler
Anvendes til mange forskellige opgaver bl.a.
frostsikring af rør, tanke, tagrender mm., temperaturvedligeholdelse, proces opvarmning osv.
Vi tilbyder et komplet program af selvregulerende-,
parallel-, industrielle- samt højtemperaturvarmekabler.
■
Termostater og styring af temperaturen
Termineringssæt samt diverse tilbehør
■ Højtemperaturkabel op til +900°C
■ Til eksplosionsfarlige områder – ATEX
■
■
Infrarøde varmekakler
Anvendes i mange forskellige industrielle processer
bl.a. termoformning, hærdings- og tørringsprocesser
i fødevareindustrien, ved emballering osv. Stort
sortiment, bl.a. keramiske-, quartz-, tungstenvarmelegemer, komplette systemer mm.
Hurtig opvarmning vha. stråling
Reflektorer, projektorer, paneler
■ Leveres med eller uden
indbygget termoføler
■ Temperaturer op til +2600°C
■ Termisk isolation for reduceret
effektforbrug samt opvarmningstid
■
■
10
Varmemåtter (tromler IBC)
Til frostsikring, til temperaturvedligeholdelse, opvarmning,
smeltning af forskellige medier i tromler, tanke, containere,
IBC-tanke osv. Stort program fra simple silikonevarmebælter til
store skræddersyede varmemåtte løsninger opdelt i forskellige
varmezoner mm.
Indbygget termostatstyring
Mulighed for ekstra isolering
for reduktion af varmetab
■ Velegnet til både indendørs og udendørs brug
■ Justerbare stropper og quick-release clips for hurtig og nem montering
■ Også til eksplosionsikre områder - ATEX
■
■
NEWTRONIC og producenterne
Vi har udvalgt en håndfuld primærleverandører, som vi har
et indgående og tæt samarbejde med. De fleste har vi haft
årelange relationer til og ved, at kvalitet, pris, support og
leveringssikkerhed er helt i top.
NEWTRONIC arrangerer gerne et teknisk møde med deltagelse
af kunder og leverandørernes produktingeniører. Og når det
kunne være relevant, arrangerer vi også gerne et besøg i
produktionen hos en leverandør.
11
Temperatur
følere
Som det ses er temperaturfølere ikke noget éntydigt. Anvendelsesområdet er kollossalt og dækker stort set alle brancher
og behov. Fra vindmølleindustri til fødevareindustri. Til styring
og regulering af eks. nitrogen på –200° C til flydende metaller
på +1000° C eller derover.
Mantelfølere
Fleksible temperaturfølere der kan bøjes og formes,
til anvendelse i svært tilgængelige målesteder som fx
maskiner, motorer, beholdere, kemianlæg, elektronik mv.
Dyklommer
Mange varianter og længder i rustfri stål, messing eller
forniklet. Tilbehør som passer sammen med sortimentet
af kabelfølere. Øvrigt tilbehør til temperaturfølere:
Udover de viste komponenter
leverer NEWTRONIC et bredt
sortiment af temperaturfølere
indenfor flg. grupper:
Røggasfølere
Luftfølere
■ Kanalfølere
■ Håndfølere
■ Middelværdifølere
■ Rumfølere
■ Udefølere
■ Strålingsfølere
■
Temperaturområde: -200°C til +1.400°C
■ Diameter ned til 0,25mm
■ Høj vibrations sikkerhed
■ Høj korrosions bestandighed
■
Kompensationskabel
■ Termostik
■ Nipler/flanger
■ Spændebånd
■
■
Overfladefølere
Til måling af temperatur på diverse overflader, rør,
værktøjer osv. tilbyder vi en bred vifte af løsninger.
Indskruningsfølere
Fås i mange varianter både med hoved og kabel.
Til måling af værktøjer, industrielle opgaver, luft, ovne mv.
■ Dimensioner samt kabel længde efter ønske
■ Også med aktiv udgang
4-20mA eller 0-10V
■ Hurtig reaktionstid
Temperaturområde: –200°C til +1400°C
Med aktiv udgang 4-20mA eller 0-10V
■ Høj tæthedsklasse op til IP68
■ Forskellige indstikslængder
■
■
Bajonetfølere
Anvendes til måling af værktøjer, plastindustrien mv.
Føleren monteres med en indskruningsnippel, der passer
til bajonetten og er justerbar i indstikslængden.
Temperaturområde: –50°C til +600°C
■ PT100, PT1000, type J, K
■ Plan eller spids Ø6mm, Ø8mm
■ Kappe Ø12,5mm, Ø14,5mm
■
12
Kabeltemperaturfølere
Kan leveres i utallige dimensioner og udførelser – med
ledningslængde efter ønske. De oftest anvendte typer
er PT100, PT1000 samt type J og K.
Silikone-, PVC-, teflon-,
metalflet-, glasfiberkabel
■ Med/uden aflastningsfjeder
■ 2-, 3- eller 4-leder kabel
■ Høj tæthedsklasse op til IP68
■
NEWTRONIC og leveringssikkerhed
Vi har meget stor fokus på leveringssikkerhed og er hele tiden
på forkant her: Skulle det ske, at en leverance bliver forsinket, informerer vi altid i så god tid, at der bliver tid til en evt.
alternativ løsning.
Vi opretter bufferlager på kritiske komponenter, så du som
kunde altid kan være sikker på dag-til-dag levering. Endvidere
indgår NEWTRONIC ramme- og årsaftaler, der sikrer kunderne
de mest gunstige vilkår, betingelser og priser.
13
Styring og
Regulering
Styring og regulering er en vigtig del i at opnå en langtidsholdbar
løsning. Fra små simple termostater til store komplekse styretavler,
hvor der stilles høje krav til komponenternes nøjagtighed.
NEWTRONIC lægger vægt på brugervenlighed og nem installation.
Vi leverer færdige standardløsninger eller udvikler og projekterer
præcis den styringsopgave, du måtte have behov for.
Solid State relæer
Elektroniske kontaktorer til montering på bl.a.
bundplader, DIN-skinner eller rack. Fås med og
uden integreret køleprofil.
Komplette styringssæt
NEWTRONIC tilbyder færdige standardløsninger,
som leveres komplet samlet – klar til brug.
Desuden udvikler vi kundedesignede løsninger.
■ Nul-gennemgangs
indkobling/udkobling
■ Forlænger levetiden på belastningen
■ Reducerer elektrisk støj
■ Nem installation
Stort standard program
Fra små simple til store
komplekse løsninger
■ Intelligente PID-regulering
■ Nem installation
■
■
Termostater, hygrostater og pressostater
Komponentløsninger indenfor et meget bredt
sortiment, bl.a.:
Transmittere
Elektroniske instrumenter, der omformer en målt
værdi til et signal der kan sendes over store afstande
eller i omgivelser med elektronisk støj.
Kapillarrørtermostater
DIN-skinnemontering
■ Digitale termometre
■ Kombi hygrotermostat
■
■
■ Programmerbare via computer
eller DIP-switch
■ Monteres på DIN-skinne eller
i føler-hoved
■ Stor nøjagtighed
■ Også til ATEX områder
Temperaturregulatorer
Brugervenlige regulatorer der er lette at installere
og konfigurere til alle former for temperaturstyrings- og reguleringsopgaver. Mange features bl.a.:
PID, ON/OFF regulering
■ Universal indgang
■ Udgang: Relæ eller SSR
■ Autotuning
■
Styretavler
NEWTRONIC leverer styretavler til procesanlæg og
automationsopgaver, og sikrer på den måde vores
kunder hele løsninger. Projektering og udvikling af
såvel større som mindre styringsopgaver.
Projektering og udvikling
Rådgivning
■ Dokumentation
■ Høj kvalitet
■
■
NEWTRONIC og kvalitet
Professionalisme er et vigtigt og styrende parameter hos
NEWTRONIC. Derfor forhandler vi udelukkende produkter af
særdeles høj kvalitet fra nøje udvalgte leverandører, der
naturligvis lever op til ISO9001 standarden. Kvalitet er også
et pejlemærke hos vores medarbejdere. Det vil du opleve fra
første henvendelse og frem til den dag, produktet leveres og
sættes i drift.
14
15
Styring og
Regulering
Temperaturfølere
til bygnings-, procesog industriautomation.
16
Gruppen af følere til energioptimering, CTS-anlæg, HVAC,
BMS-systemer m. fl. er meget bred. Det ses af disse eksempler, der bruges ved bygnings-, proces- og industriautomation:
Måling af miljøgrænser for CO2 og VOC, temperatur, relative
fugtighed, blandingsforhold, dugpunkt. Trykfølere og pressostater til måling af under- og overtryk, differens- og atmosfærisk tryk. Desuden lysstyrkefølere og bevægelsesfølere mv.
Fugtfølere og hygrostater
til måling af relativ fugtighed, absolut
fugtighed, blandingsforhold, dugpunkt
og kondensation.
Trykfølere og pressostater
til måling af under-, over-, differens-,
absolut-, og atmosfærisk lufttryk.
Lys- og bevægelsesfølere
til overvågning, lysstyring og
til reducering af energiudgifter.
Luft- og strømningsfølere
til måling og overvågning
af væsker eller luftkvalitet.
Trådløse følere og modtagere
med EnOcean® teknologi.
17
ATEX
eksplosive
områder
ATEX er en international norm, der stiller høje krav til komponenter
i eksplosionsfarlige områder. NEWTRONIC har erfaring indenfor hele
feltet. Fra el-tekniske varmeløsninger til faste-, flydende stoffer og
gasarter indenfor potentielt eksplosionsfarlige områder, bl.a. offshore-, kemi- og petrokemisk- og farmaceutisk industri og i behandlingen af råolie- og naturgas. Endvidere leverer vi løsninger og
komponenter til brug indenfor farve-/lakindustri og miljøteknik.
Temperaturfølere og termostater
Radiator til luftopvarmning
Foruden de viste eksempler leverer NEWTRONIC også produkter og
løsninger indenfor ATEX områdets
øvrige grupper:
Flangevarmelegemer
Skabsvarmelegemer
■ Varmeflader
■ Varmekabler
■ Varmeslanger
■ Varmeovne
■ Temperaturstyring & regulering
■
■
Varmemåtter til tromler og IBC-tanke
Varmeveksler
til væskeopvarmning
Varmelegemer til væskeopvarmning
Affugtningsvarmelegemer til
små rum, el- og styretavler
NEWTRONIC og sikkerhed
Vi har gennem en lang årrække opbygget en bred og kvalificeret know-how fra diverse projekter indenfor hele ATEXområdet.
NEWTRONIC løser naturligvis sådanne opgaver i overensstemmelse med de internationale normer og standarder, som er
vist her.
18
®
19
Køleprofiler
Her er du dækket godt ind lige fra simple standardprofiler til
store komplekse køleprofiler, fuldt bearbejdet på avancerede
CNC-maskiner. Med huller og fræsning, overfladebehandlet og
i længder som ønsket.
EasyClick
EasyClick-systemet kombinerer køleprofil og clip og sikrer en hurtig
og nem montering af bl.a. TO-220 og TO-247 komponenter. Systemet
har samme ydelse for varmeoverførsel mellem køleprofil og komponent som konventionelle skruesamlede systemer. EasyClick har dog
betydelige produktivitets fordele.
Termisk Analyse
NEWTRONIC kan udføre simuleringstests og termiske analyser.
Ved hjælp af FLOTHERM 3D simulerings-software er vi behjælpelige
med udvikling, optimering, rådgivning samt design af nye køleprofilløsninger.
SuperPlate
SuperPlate er en køleplade, der benytter væske
(typisk vand) eller trykluft som et aktivt kølende
medie. Afleder varmen fra relativt små overflader hurtigt og effektivt.
Anvendes eksempelvis til IGBT’er.
Rør -rustfri stål eller kobber.
■ Huller -ekstruderede eller borede på specielle CNC-maskiner.
■ Kanaler -udfræsede.
■ Produceres i aluminium eller kobber.
■
■
Standard
Til diverse PCB-applikationer tilbyder NEWTRONIC en bred vifte
af standard køleprofiler. Profilerne er sort anodiserede med
huller og lodbare pins til hurtig og ensartet montering.
En tidsbesparende løsning, da der på mange af profilerne
også er mulighed for clips montering.
Udviklet til PCB (Print Circuit Board).
■ Nem montering med clips i forskellige varianter -forskellig tryk og størrelser.
■ Ingen behov for anvendelse af skruer
el. lign. til montering.
■
Sort anodiserede
Borede huller for nem montering.
■ Mulighed for montering v.h.a.
clips ved nogle typer.
■ Andre typer har lodbare pins
for ekstra nem montering.
■
Ekstruderede
Køleprofiler skæres og leveres i længder efter ønske. Mulighed for bearbejdning med
huller, boring og fræsning efter kundespecifikke tegninger.
Anodisering (sort, klar, farvet)
■ Polering
■ Elektrofarvning
■ Silketryk
■ Sandblæsning
■
SuperPower
Køleprofiler til Power elektronik med ekstra høje krav til varmeledeevne. SuperPower profiler består af ekstruderede aluminiums- eller
kobberribber, som er sammensat efter en gennemtestet og patenteret metode. Der benyttes en speciel resin ved samlingen af ribberne,
som foruden opnåelse af en god varmeledeevne gør profilet utrolig
stærk over for mekanisk modstand.
■
■ Til inverters, power supply, IGBT,
UPS-systemer, militæret mm.
■ Størrelser efter ønske.
■ Bearbejdes efter kundeønske med huller,
skrue-gevind, udfræsninger m.m.
NEWTRONIC og den personlige kontakt
Som kunde kan du være sikker på, at vi lytter, rådgiver og
guider dig igennem div. produktmuligheder. Vi er også gerne
tovholder og sparringspartner i et evt. større projekt, hvor du
har samme personlige kontakt hos os gennem hele forløbet.
På den måde kan NEWTRONIC hjælpe dig til den rigtige løsning.
20
21
Termisk
ledende
materiale
Udvalget af termisk ledende produkter er kollossal bredt,
med særlig fokus og anvendelse i elektronikindustrien.
Udover de viste eksempler, kan du få et hurtigt og overskueligt overblik over de forskellige løsningsmuligheder ved at
benytte ”Thermal Navigator” på newtronic.dk
Pasta
Varmeledende pasta giver en unik forbindelse
mellem enhver varmegivende halvleder og køleprofil, bl.a. i konvertere, CPU’er, telekommunikationsudstyr mm.
Silicone og ikke-silikone
God termisk ledeevne
■ Ikke-giftige.
■ Let at anvende
Gap Pads / Filler
Ideel til forsegling af sprosser, lufthuller og ujævne overflader,
fx mellem køleprofilet og komponenter. Materialet er yderst
fleksibelt med effektive termiske ledende egenskaber.
■
■
Thin Film
Thin Film fås i silikone-, kapton-, PSA- samt
akrylmaterialer med forskellige egenskaber.
De fås bl.a. med meget effektive termiske ledende
egenskaber samt høj elektrisk isoleringsevne.
■ Monteres mellem kom ponenter og køleprofiler
■ Leveres i ruller, på ark
eller udstandset, efter
standardmål, og specifikke
ønsker.
■ Med eller uden klæb
Phase Change Materiale
Phase Change Materiale (PCM) er film med en
phase change coating. Dvs. at materialet er fast
ved stuetemperatur, men smelter ved højere
temperatur og opnår dermed en lav termisk
kontakt på anlægsfladerne. Vi tilbyder en bred
vifte af PCM til anvendelse i en lang række
applikationer.
■ Ark eller ruller
■ Kiss-cut eller Die-cut
■ Med eller uden klæb
■ Forskellige tykkelser
■ Egnet til påtryk
Standard and high Performance
Low Compression Force
■ Putty
■ Form-in-Place
■ Non-silicone
■
■
Udstansede Pads
Stort standard program af udstansede pads i
mange forskellige størrelser og udformninger.
Også mulighed for kundespecifikke udformninger.
Hætter og rør
Hætter og rør med gode termiske samt
mekaniske egenskaber og fremragende
elektriske isoleringsevne. Installeres simpelt ved
blot at glide over den ønskede komponent.
NEWTRONIC og teknisk kompetence
Jo tidligere vi er med i konstruktionsfasen, desto mere kan vi
bidrage med. Vi har fokus på længere levetid, enkel montage,
vedligeholdelse og drift. NEWTRONIC kommer med alternative
løsninger og har altid fokus på at reducere omkostningerne, så
du også den vej rundt får den mest optimale løsning.
Vi følger også op, efter at en opgaven er løst – og er i det hele
taget altid parat til at hjælpe.
22
23
Teknisk rådgiver, sparringspartner og leverandør til industrien
Newtronic ApS
■
Langmarksvej 41
■
DK-8700 Horsens
Danmark
■
Tel: +45 7669 7090
■
[email protected]
www.newtronic.dk
24