Ordinært afdelingsmøde d. 24 september

Marts 2014
København – Hvidovre
Er marts en vintereller forårsmåned?
Med en mild start på februar og ingen udsigt til snarlig kulde eller sne
er vinteren måske ved at gå på hæld, og vi kan drømme os ind i forårets sol og
det lunere vejr. Men hvad med marts? Som klimatologerne betragter de fleste
marts som en forårsmåned. Men forholder virkeligheden sig nu også sådan?
Pessimisterne hævder jo, at marts er den 5. vintermåned. Virkeligheden er måske,
at første del af marts tilhører vinteren og sidste del foråret. I de seneste år har
marts faktisk i flere omgange vist sig at være mere vinterlig end december - en
måned vi ellers betragter som vinterens første. Set over perioden 19611990 har marts en middeltemperatur på 2,1° mens december kan mønstre
1,6°. Ikke desto mindre har marts i de seneste 5 år været koldere end den
forudgående december. Og mens sneen ofte har manglet i december, så er
den faktisk kommet i marts. Hvem husker ikke marts i fjor, hvor iskoldt vejr med
sne gjorde påsken særdeles vinterlig? December måned i fjor endte med en
middeltemperatur 1° over normalen og med kun halvdelen af den normale
mængde nedbør og stort set ingen sne.
Selvom marts skulle blive vinterlig kan vi som gildebrødre glæde os over, at der
stadig er vigtige begivenheder tilbage af gildeåret. Vi kan nævne gildemødet 20.
februar, Genbrugshallen med salg 1. marts, Dybenskærhave 20. marts, gildeting
25. marts, dannelsen af nye grupper, Sct. Georgs gildehal og sommerturen.
Birger 2. gruppe
Fødselsdage i Marts:
Vi ønsker alle tillykke.
OBS
Indlæg til næste nr. af gildenyt
Bedes tilsendt inden 15-03-2014
OBS
Redaktøren vil gerne opfordre alle til at komme med aktuelle indlæg til
bladet.
Gildemester
Birgit Bach
Kansler
Skatmester
Redaktør
Kirsten Harring
Birger Hansen
Lennart Knifström
[email protected]
Bent Lantow
Tryk
GILDEGÅRDEN
Gl. Køge Landevej
2650 Hvidovre
275B, st.3
Strandmarksvej 70, st tv 2650 Hvidovre
Langstrupvej 3A
2650 Hvidovre
Selma Lagerløfs Alle 22A 2860 Søborg
Kongshaven 28
Vanløse Alle 41
2
2500 Valby
2720 Vanløse
36 78 64 94 / 2042 2304
36 78 97 91
36 78 74 36
39 69 94 93
21 35 97 70
Referater fra gildehaller og gildemøder.
Hvem skriver de næste forsider?
April bladet med deadline 15. marts
3. gruppe
Maj bladet med deadline 15. april
4. gruppe
Juni bladet med deadline 15. maj
GM
Birgit
Plejehjemsbesøg
på
Søvangsgården
For 30. gang besøgte vi Søvangsgården. Vi startede sædvanen tro med
kaffe og de til formålet medbragte lagkager. Derefter var der banko. De af
os medbragte gevinster blev fordelt ved opråbers hjælp. Der blev læst
historie og sunget en masse sange.
Efter seancen sad vi sammen med forstanderen. Hun takkede os for
arbejdet og gav os en kurv med vin og chokolade som tak for de 30 år.
Lennart.
3
Gildeåret 2014
første halvår
28.
11.
20.
20.
25.
24.
13.
23.
januar
februar
februar
marts
marts
april
maj
maj
Nytårs gildehal
gilderådsmøde
gildemøde
Dybenkærshave
Gildeting
sgt. Geo gildehal
gilderådsmåde
sommertur
o–0–o
En gildebrors bekendelse:
Efterhånden som jeg blev ældre, erfarede jeg, at
det er umuligt at gøre alle tilfredse, men det er en
smal sag at få alle helt op i det røde felt.
4
4.gruppe
led.
1.gruppe
4.gruppe
3.gruppe
1.+2.gruppe
led.
led.
Dette års Nytårsgildehal startede med velkomstdrink i forhallen, doneret
af Lisbeth Abildgård i anledning af hendes 70 års fødselsdag.
Selve gildehallen foregik med Ellen som gildemester og Jonna og Alice på
de 2 andre poster. Birgit Bach holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun bl.a.
opfordrede til at glæde sig over de ting, der går godt og fungerer, - og
samtidig fik hun hyldet vores 40 års jubilar
Claus Pedersen. Dejlig musik blev spillet,
valgt af jubilaren. især den sydafrikanske
sangerinde Kimmy var noget særligt!
I efterhallen fik vi dejligt smørrebrød, og
sågar en lille en til kaffen, doneret af
Plejehjemmet Søvangsgården, som vi netop
få dage før havde besøgt for 30.gang.
En endeløs række af hyldesttaler begyndte
med vores gildemester Birgit Bach, og blev efterfulgt af Stadsgildemester
Hanne Borgstrøm, derefter Ole Olesen fra 1. gilde, som alle overrakte flotte
gaver til Claus. Derefter fortsatte alle grupperne med at overrække gaver og
til slut holdt Jette During fra Tåstrupgildet en utrolig god tale til Claus, hvor
hun fortalte om mange gode oplevelser i gennem årene.
Det var også hyggeligt, at Claus kone Janthon deltog i denne festlige
Gildeaften.
Alice Maarbjerg.
5
5 min. Sct. Georg tirsdag d. 28. januar 2014.
Der tales og skrives meget om alt det negative i samfundet- om ulykker, krige, vold,
sorg, smerte, og så videre. Gennem medier, film og bøger får vi daglig påvirkning.
Det er, som om det er mindre interessant at tale om livets lyse sider, selvom der findes
så meget godt og smukt at glæde sig over. Den portion sorger som er nødvendig for vor
udvikling, behøver vi ikke at opsøge. Den skal nok opsøge os.
Glæden derimod kræver en målbevidst insats at opsøge og finde. Glæden er sart og
lever ofte næsten ubemærket ved vor side. For husker vi at glæde os over hver nye
dag vi oplever. En ny og ubrugt dag vi selv kan forme og bestemme over. Ja vi har
selvfølgelig tit aftaler om dette og hint og ikke mindst et arbejde. Det meste har vi
selv valgt for at glæde os selv og andre med vor medvirken.
I mødet med andre kan vi være positive eller negative eller i værste fald passive. Jeg
plejer at sige, at der er ikke noget der er ligemeget. Her er det vi for alvor skal finde
glæden frem, ved hjælp af et smil, en god bemærkning, lidt ros eller måske en
hjælpende hånd.
I gildeloven lover vi bl.a. at gøre livet gladere og lysere for andre.
Dette gælder jo overalt hvor vi færdes, men ikke mindst i vort gildearbejde: d.v.s. i
gruppen, i gildet og ved de udadvendte aktiviteter vi deltager i.
Det er en kendsgerning, at et godt arbejdsfællesskab medfører et socialt samværd og
giver venskaber. Vore mange gøremål binder os sammen og det giver glæde, når
opgaverne lykkes. Jeg synes der er rigtig meget der lykkes i vort gildeliv.
Her i gildet har vi lige gennemført vort besøg på plejehjemmet Søvangsgården. Det
var 30. gang vi var der med lagkager, bankospil, oplæsning og ikke mindst en masse
fællessang. Vi fik oven i købet en gavekurv af dem som tak for årene.
26. maj 1977 blev Claus genoptaget i 4. gilde sammen med en masse nyoptagne
gildebrødre, det skete øvrigt i Strandmarkskirken i Hvidovre. Traktementet var
kaffe/te og jordbærlagkager. Gildemester var H.C.Larsen.
Claus`s kom i gruppe no 5, sammen med Lone, Nikolai og mig. Du blev gruppeleder og
det har du været mange gange siden. Der er mange andre poster du har prøvet: kansler
og international medarbejder. Du har skrevet referater og indlæg til 4. Gilde Nyt i
lange baner. Men det længstvarende job er vel med musikken, som du har leveret til
vore gildehaller i mange år. Claus siger aldrig nej til at hjælpe med gildets aktiviteter.
Selv ikke vor loppeindsamling til Genbrugshallen.
Jeg håber, at det er glæden ved samarbejdet med os andre, der stadig driver værket
efter 40 år.
Ved at deltage i gildebevægelsens aktiviteter i 40 år har du medvirket til at gøre livet
gladere og lysere for dig selv og andre.
Tillykke Claus
Birgit
6
Musik i Nytårsgildehallen 2014
Ved indgangen:
Ravel :
Bolero ……………………………………………..…..5:47
Efter 5. minutters Sct Georg
Amazing Grace
Skotsk folkemelodi
I baggrunden 300 sækkepiber …………………….….. 3:11
Efter Gildemestertalen
My African Dream
Solist : Kimmy Skota
På You Tube, Posthum tilegnet Nelson Mandela
(Live optagelse) ………………………………….…..4:56
Ved udgange
Ludwig v. Beethoven:
5. Symfoni Skæbnesymfonien …………………….….32:18
Udvalgt af Claus
1. gruppe
1. gruppe holdt gruppemøde hos Lis den 30 januar då.
Inge havde desvære meldt afbud, så det var en lille sluttet skare. Lis havde lavet en
prøve på de frikadeller hun har tænkt sig at lave til gildemødet, de var gode, så det
kan I glæde jer til at smage, altså nogle nye.
Der var jo en del på programmet, vi skulle jo planlægge det kommende gildemøde,
hvor 1. Gilde vil deltage, så det bliver en ordentlig skare, alt blev sat på plads, så vi er
rede.
Så kom den sædvanlige debat, bl.a. om at kunne lide eller ikke lide, det førte os vidt
omkring arbejdsplads, venner og bekendte. Der kom også gang i politikken men da kl
var ca. 1530 takkede Steen og jeg af.
Vort næste møde holdes hos mig d.25 februar då. kl. 12.
Dan
7
3. gruppe.
Af 3. Gruppes krønike
Vi havde denne gang gruppemøde hos Claus. Og han havde god opbakning hjemme. Hans
viv, Janthon havde smidt ham ud af køknet, så der kunne blive lavet en god gang taimad.
Janthon fortalte lidt om hvordan det er at komme til Danmark og omgås danskere for første
gang , samt om budisme på hindes måde.
Vi fik også lige klaret provianten til Gildetinget.
Tak til Claus og Janthon for en dejlig aften.
Ref. Lennart

4. gruppe.
gruppemøde hos Lisbeth og Palle.
Vi startede med dejlig smørrebrød, hvor vi bla. talte om, hvordan det er at blive
gammel, på et plejehjem.
Så gik vi ind til kaffebordet, hvor bla. Lisbeth kom ind på, når hun
tager foto at der er ORBER på billedet.
hvad er det?
(en rund ring på billedet.)
Vi skulle jo havde nytårsgildehallen, så skulle det sidste på plads.
Så faldt snakke om bla. sukkersyge, skovflåter m.m.
Bagefter talte lidt om vores tur til Mosel
Set og Hørt af Jan
8
Husk
at vi skal på
Dybenkærhave
20 marts kl. 1845
husk at skrive jer på listen, hvis i har lyst til at lave en lagkage
Jan
Stadsgildepennen
Det er vigtigt, at vi bakker op om stadsgildetinget. Dermed er vi med
til at bestemme, hvad der skal ske i stadsgildet, så husk at møde op!
Lige nu arbejdes der med et forslag om at lægge Dispo-lauget,
Spejder-Kontakt-Lauget og Good Turn Lauget sammen i ét nyt laug, som kommer til at
hedde Aktivitetslauget, hvis forslaget bliver vedtaget.
Forslaget fremsættes, fordi det i nogle gilder er svært at skaffe repræsentanter til tre laug.
Derfor – husk at komme til stadsgildetinget den 6. maj.
Med gildehilsen
Anette, vicestadsgildeskatmester.
Københavns Stadsgildes kalender
Marts 2014
Tir.
Tor.
Tir.
Tor.
Tir.
Tir.
Tor.
4.
6.
11.
13.
18.
25.
27.
Ridderrepræsentantskabsmøde
Naverne
15. Gilde, gildeting
KT-Gildet, gildeting
1. Gilde, gildeting
4. Gilde, gildeting
18. Gilde, gildeting
Tir.
Tor.
Tir.
Tir.
Tir.
Tor.
Tir.
1.
3.
8.
15.
22.
24.
29.
Dispolauget
Naverne
KT-Gildet, Sct. Georgsgildehal
15. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Dispolauget
1. Gilde + 4. Gilde, Sct. Georgsgildehal
18. Gilde, Sct. Georgsgildehal
hulen
salen + hulen
salen
salen
salen
salen
salen
April 2014
hulen
salen + hulen
salen
salen
hulen
salen
salen
Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 38 75 95.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: [email protected]
9
Senior Holdet skal i kirke
Vi besøger –
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21, 1060 Kbh. K.
Onsdag den 26. marts 2014, kl. 12.00
Alle kender kirken udefra, men ikke alle kender den indefra.
Vi vil på en times rundvisning høre om kirkens historie og få forevist
dens inventar, altertavle, prædikestol, skibsmodellen og den store
kapelsal med Niels Juels gravkapel og Tordenskiolds sarkofag.
Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II’s gamle
ankersmedje på Gammelholm, har Holmens Kirke som alm.
sognekirke og som kirke for Søværnet. Holmens Kirke ligger i øvrigt
som den eneste kirke i Danmark direkte ud til vand.
Prisen er som sædvanlig 40 kr. pr. person.
Tilmelding senest fredag den 21. marts til:
Jørn H. Vinther, tlf. 44 97 22 56 (tlf. svarer).
[email protected]
Mobiltlf.nr. 20 63 17 62. (Kun åben på dagen fra kl. 8)
10
DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND
GILDEGÅRDEN
Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse
Navermødet i februar
Denne torsdag var Naverne mødt fuldtalligt op: 10 Gildebrødre.
Stemningen var afslappet, for det var ikke de store arbejder, der skulle
udføres.
Det sted der var mest travlt, var vist i køkkenet, hvor der blev fremstillet et
lækkert måltid.
De almindelige ting blev udført: Kontrol af vand, varme, el og stole. Kassen
om vandrøret blev malet anden gang.
Gardinerne i forhallen blev vasket, servicet blev
talt op og suppleret.
El-pærer i salen udskiftet.
En stille og hyggelig ”Naveraften”.
Edith.
o–0–o
En navers bekendelse:
Jeg synes ikke, jeg er tosset, bare fordi jeg snakker med mig selv; heller ikke
når jeg svarer mig selv. Det er de gange, hvor jeg spørger mig selv, om jeg lige
vil gentage mig selv, fordi jeg ikke fulgte godt nok med, som bekymrer mig lidt.
11
Til gildebrødre og andre
interesserede:
Vi har også brug for jeres hjælp!
Oak City Rally 2014, søndag den 25. maj
Verdens formentligt længste og største sæbekasseløb afholdes nu for 40.
gang. Starten går fra Farum station til Egemosecentret ved Ganløse i alt ca.
9,8 km. Sidste år var der mere end 250 tilmeldte vogne med gennemsnitligt
5 deltagere, så der er masser at se til og på!
Du kan som voksen give en hjælpende hånd med, ved at melde dig som
postmandskab. Hvor du vil være med til at afvikle dette enorme løb.
Afhængig af hvilken post du får, vil opgaven vare mellem 2-4 timer.
Postmandskabet skal møde på Farum station senest kl. 9.00.
Mødetidspunktet afhænger lidt af hvilken post man får. Opgaven går dels ud
på at du skal være med til at sørge for at sæbekassebiler og rigtige biler
kommer uskadt forbi hinanden dels at være hjælper ved starten af løbet.
Tøv ikke et øjeblik - kontakt en af nedenstående fra Oak City Rally og husk
vi har brug for lige netop din hjælp!!
Tilmelding som hjælper/dommer senest 26. april 2014 til:
Claus Museth
Tlf.: 36 16 89 33
e-mail: [email protected]
12
Jørgen "Fætter" Sørensen
18.gilde i København
Tlf.: 38 19 76 66
e-mail: [email protected]
Søndag d.4. maj 2014, har vi:
”Normannerne” DDS Amar.Div.,
Absalon Div. og 18. gilde i
København sendt en udfordring
til Yngstegrenene, Mikro’er,
mini’er og juniorer på Amager og
omegn - og NU søger VI hjælpere
til afviklingen så
- meld jer til enten:
Tommy, tlf.:5072 6696, eller
Claus, tlf.: 3616 8933,
e-mail: [email protected] , snarest men
senest tilmelding søn. 27. april.
Selve løbet starter kl.10.00 og
forventes afsluttet ca. kl.15.30, men
vi skal være der lidt før start, nemlig
kl.09.00 På Kastrupfortet.
Med venlig hilsen
Tommy og Claus
13
Københavns Stadsgildes
internationale udvalg
består af
de fem gilders internationale medarbejdere ”GIMer”,
stadsgildets internationale sekretær ”DIS”
og alle øvrige interesserede gildebrødre,
som gerne vil deltage i det internationale gildearbejde.
Bliver du valgt eller genvalgt på gildetinget som GIM,
eller er du ”bare” interesseret,
så kontakt mig på tlf.: 36 75 14 46.
Vi fejrer Fellowship Day den 21. oktober
og Fredslysaften den 3. december.
På gensyn,
Edith.
o–0–o
Good Turn Laugets lotteri – serie 2013-2014:
Til udbetaling i marts 2014 er trukket:
1. præmie 200 kr.
lod nr. 64
2. præmie 100 kr.
lod nr. 136
3. præmie 50 kr.
lod nr. 80
4. præmie 25 kr.
lod nr. 12
Vindere bedes kontakte Kirsten på mail [email protected] og
oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres.
14
GILDETING d. 25. MARTS 2014
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent.
2.
Gildemesteren aflægger beretning.
3.
4.
5.
Beretninger fra: Fond, laug – og udvalgsrepræsentanter.
a. Sct. Georgsfonden
Lisbeth
b. Dispolauget
Birger
c. Spejderkontaktlauget Jonna
d. Good Turn Lauget
Ellen
e. Internationalt udvalg Bente
f. Ridderudvalget
Kirsten
Behandling af indkomne skriftlige forslag.
Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
samt budget for det kommende år - herunder fastsættelse af det årlige
kontingent. (Regnskab vedlagt bladet.)
6.
Valg af: Gildeledelse:
Gildekansler Kirsten er på valg
Gildeskatmester Birger er på valg
7.
Valg af: suppleanter til gildeledelse.
Nuværende Alice, Ellen, Jonna,
8.
Valg af:revisorer og suppleanter hertil.
Nuværende Lennart, Bente / suppl. Palle--Elisabeth
9.
Valg af: repræsentanter til fond, laug og udvalg.
9b Valg af repræsentant til det sammenlagte laug
9c Indstilling af bestyrelsesmedlem til det sammenlagte laug ,bestyrelsen
vælges blandt kandidaterne på stadsgildetinget.
10. Valg af: herolder.
Nuværende fane: Lennart / Birger
dør: Nikolaj / Alice
11.
Eventuelt
Husk at medbringe beretninger jf, punkt 3 , i A-5 format til kansleren eller send mail til
Kirsten Harring ,mail: [email protected]
Vel mødt
Gildeledelsen
15
DER INDKALDES HERMED TIL GILDETING
I GILDEGÅRDEN
TIRSDAG D. 25. MARTS 2014
Vi starter med spisning kl. 18:30
Af 3. gruppes delikate La Cusine de Gildegård
Vi leverer varm mad i en kold tid.
Pris 60 kr. excl. drikkevarer
Gildetinget starter kl. 19:30
For deltagelse i tinget uden spisning betales 10 kr. for kaffe / the og kage
Helst gruppevis inden 11. marts 2014 til Claus
20 94 84 01
[email protected]