Skipperprøve i PDF format - Velkommen til SAS Sejlklub.

Glim Vandværk A.M.B.A. Helvigmaglevej 3, 4000 Roskilde
Takstblad for Glim Vandværk 2015
u. moms
incl. moms
Fast årligt grundafgift pr. bolig/ejendom
kr.
2.000,00
2.500,00
Vand pr. m3
kr.
6,00
7,50
Grøn statsafgift + drikkevandsbidrag pr. m3
kr.
6,53
8,16
Rykkergebyr pr. gang
kr.
100,00
Momsfrit
For sen indsendelse af selvaflæsningskort
kr.
100,00
Momsfrit
Gebyr for aflæsning af vandmåler.
kr.
250,00
Momsfrit
Lukke og genåbningsgebyr + løbende omkostninger
kr.
300,00
375,00
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel
kr.
300,00
375,00
Gebyrer:
Tilslutningsgebyr:
Enfamiliehuse
kr.
30.000,00
37.500,00
Lejlighed
kr.
15.000,00
18.750,00
Landbrug uden dyrehold
kr.
30.000,00
37.500,00
Landbrug med dyrehold
kr.
30.000,00
37.500,00
Industri
Efter aftale
Formand
………………………………………………………………………
Kasserer
………………………………………………………………………
Bestyrelsesmedlem ………………………………………………………………………
Bestyrelsesmedlem ………………………………………………………………………
Bestyrelsesmedlem ………………………………………………………………………
C:\Users\Kari\Desktop\Glim Vandværk\Takstblade Glim vandværk\takstblad 2015