Smykke-, sten- og knipleboden Drosselvej 82, 4653 Karise 10

Næstved Kommune,
Center for Plan og Erhverv
Rådmandshaven 20,
4700 Næstved
Vedr.: Debatfase om etablering af salg af sten og grus i Mogenstrup.
Mogenstrup Grundejerforening skal hermed anbefale Plan og Erhverv at der ikke iværksættes
planlægning som foreslået.
Området er i den seneste godkendte kommunalplan udlagt som et område forbeholdt blandet bolig og
erhverv.
Vi mener ikke, at etablering af et sted, hvor der handles sten og grus er foreneligt med dette formål.
Vi anbefaler at kommuneplanen ikke ændres på dette punkt.
I øvrigt mener vi, at en kommuneplansændring er en større politisk proces, hvor den langsigtede udvikling
for området skal indarbejdes – og ikke kun for et enkelt delområde, som kan frasælges. Vi finder
fremgangsmåden, som dette frasalg er igangsat på, usædvanlig.
Det skal bemærkes, at det ikke er frygt for øget trafik, støj eller anden gene, der har resulteret i den
anbefaling, men alene modstand mod ændringen fra ”bolig/erhverv” til ”erhverv” midt i Mogenstrup.
Med venlig hilsen
Mogenstrup grundejerforening
Jørgen Stange Jensen, formand
Ageren 2, Mogenstrup
Mail: [email protected]
www.mogenstrupgf.dk