Folder om Ældrerådet (pdf

Opgaver til
Kongeriget
Christian 8.
Født i 1786 Christiansborg Slot død i
1848 Amalienborg Slot.
Konge af Norge 1814.
Konge af Danmark 1839-1848.
FAMILIE
Søn af arveprins Frederik af DanmarkNorge (1753-1805) og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (17581794). Gift 1. gang i 1806 med kusinen
Charlotte Frederikke af MecklenburgSchwerin (1784-1840) i Mecklenburg.
Parret blev skilt i 1810. Gift 2. gang i
1815 med Caroline Amalie af Augustenborg (1796-1881) på Augustenborg.
BARN:
Med Charlotte Frederikke
Frederik (1808-1863). Senere konge af Danmark.
Hvor gammel var Christian 8. da … Hvor blev Christian 8. …
Han blev gift 1. gang: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Født: [F].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Han blev gift 2. gang: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gift: [G].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Han fik sit eneste barn: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Død: [D].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Han blev konge:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begravet: [B].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Han døde: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Find årstal på i bogen side 60 og regn hans
alder ud
Skriv et bogstav på kortet og på linjen
Marker andre vigtige steder …
Kryds på steder som havde betydning for kongen
Opgaver til
Kongeriget
Christian 8.
1839
1840
1841
Straf med brændemærkning af tyve afskaffes.
Dansk påbydes som
øvrighedssprog i Slesvig
Den liberale danske avis
Fædrelandet udkommer
som dagblad. Louis Daguerre opfinder fotografiet. I Preussen indføres
10 timers arbejdsdag,
børnearbejde forbydes.
1842
Skamstøtten for
Ulfeldt fjernes
fra København.
1843
1844
Bønders ret til
at holde møder
indskrænkes.
1845
1846
1847
I Irland dør 2 mio
mennesker af sult
grundet fejlslagen
kartoffelhøst.
Jernbanen København Roskilde indvies. Gammel
Carlsberg begynder at
brygge øl.
Kolonierne Trankebar og Serampore (dansk siden 1616) sælges
til East India Co. i London.
Første folkehøjskole i Rødding.
“Kjøbenhavns Sommer-Tivoli”
grundlægges. Altinget på Island
genoprettes.
Første juleudstillinger i
butikker. Foran de mest
fornemme huse i København lægges asfalt.
Hvad synes du?
Det vigtigste for perioden?
Dengang | og nu
Det knap så vigtige?
Dengang | og nu
Sæt streger - gerne flere
Dengang
NU
For kong Hans
For os
Vigtig
Ingen
betydning
Opgaver til
Christian 8.
Din mening
Hvad synes du?
Er det vigtigste som skete i
kong Frederiks periode?
Hvad var kongens største
succes?
Hvad blev danskerne
skuffede over ved kongen?
Kongeriget
Opgaver til
Kongeriget
Christian 8.
Christians forældre
Sofie Frederikke var prinsesse af Mecklenburg-Schwerin. Hun var kun 16 år, da
hun, to dage før hun skulle giftes med arveprinsen af Danmark, så ham for første
gang. Hun må have fået et chok. Han var 21 år og en sinke. Hun var godt begavet
og henrivende yndig. Han var 21 år og mut og tvær – hendes diametrale modsætning. Hun fik i løbet af ægteskabets første 10 år med tre dødfødte døtre. Fra
prinsessen var 28 til 34 år fik hun fire sunde og velskabte børn til verden, som
desuden var både smukke og intelligente. “Og man behøvede ikke at gætte gåder for at hitte den rette barnefader. I den snævreste hofkreds blev der ikke lagt
skjul på, at arveprinsens smukke og charmante adjudant, Frederik von Blücher,
måtte være far til børnene .Tilsyneladende havde ægtefællerne indgået en handel: Hun havde von Blücher at fornøje sig med, han etablerede et forhold til
Sofie Frederikkes selskabsdame, den purunge Caja Hviid.
KVINDERNE I CHRISTIANS LIV
SOFIE FREDERIKKE | CHARLOTTE FREDERIKKE | CAROLINE AMALIE
MED EGNE ORD
• BESKRIV KVINDERNES
BAGGRUND
• BETYDNING FOR
CHRISTIAN
• DERES SKÆBNE
Læs i kongeriget side 60-61