Lev Smart

E-teacher
SmartTeacher
DigitalDannelse
InterActiveBoard/SmartBoard
IT kurser
Efterår 2012
Nationalt Center for Erhvervspædagogik
Det digitale samfund
Smartsamfundet
Ungdomsuddannelsernes undervisning og læring har bevæget sig væk fra fokus på at levere arbejdskraft til et
rendyrket industrisamfund til at levere til et samfund, som er en blanding af et industri- og videnssamfund. Konsekvensen af denne udvikling er, at IT teknologien har fået en mere og mere fremtrædende plads både i samfundet og
i undervisningen.
IT teknologien er blot en af de udfordringer, du som underviser bliver mødt af, og den stiller krav om en opgraderet viden både på
det tekniske og måske især på det pædagogisk/didaktisk område. Disse kurser giver dig en kombination af teknik og pædagogik,
og især mulige løsninger på de udfordringer de to områder skaber, når de skal kombineres.
”
Den største udfordring i overgangen fra industrisamfundet til en gennemgribende digitalisering er, at foranderlighed og uforudsigelighed stiller krav til skolens lærings- og undervisningspraksisser, fordi disse må omdefineres fra en beskrivende best practice til
en fremadrettet, proaktiv og designorienteret praksis.
Citat fra bogen Skole 2.O
DEN LILLE SMARTORDBOG!
SmartTeknologi: Interaktive tavler, Tablet/Ipad, Smartphone,Mobiltelefon, PC.
Web 2.0: Programmer der understøtter deling, samarbejde samt socialisering og kommunikation via nettet.
DELE
SAMARBEJDE
SOCIALISERE & KOMMUNIKERE
NØGLEORD
At dele tanker, idéer, links,
tekst, video og lyd, blogs,
podcast
At samarbejde, diskutere
via forskellige applikationer
Kommunikation på nettet,
anvendelse af sociale
medier,
PROGRAMMER/
UNDERVISNINGSFACILITETER
WordPress, Blogs,
YouTube, Flickr, Diigo,
SlideShare, Screencast
Google Docs, Google +
Wikipedia, Dropbox, Wikis,
Facebook, Twitter, Skype,
Adobe Connect
IPad og tablets i undervisningen
En pjece med ideer, råd, vejledning og tips til lærere og skoler der vil i gang, eller er i gang med
at indføre nye it-teknologier i arbejdet med undervisning og læring på erhvervsuddannelserne.
Pjecen bygger på viden og erfaringer fra NCE’s projekt- og konsulentarbejde på erhvervsskolerne.
http://www.phmetropol.dk/Forskning+og+udvikling/Ekspertmiljoeer/NCE/Publikationer
Adresser
Metropol København, Tagensvej 18, 2200 København N
Metropol Frederiksberg, Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg
Metropol Århus, Kongsvang Allé 35, 8000 Århus C
Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.phmetropol.dk/nce
Afmelding
Eventuel afmelding skal ske skriftligt og senest en måned
inden kursusstart. Afmelding herefter medfører fuld betaling.
Kontakt
Hanne Mosbech, [email protected], tlf. 7248 9473
Arrangør
Professionshøjskolen Metropol
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE
Tilpasset kursus
Kurserne kan tilpasses og afholdes lokalt på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.
Priseksempel
2 kursusdage, samt 2 x ½ times vejledning pr. kursist, op til 20
kursister. Kr. 40.000,- + rejseudgifter efter statens takst.
2 kursusdage, uden mellemliggende vejledning, op til 20 kursister. Kr. 30.000,- + rejseudgifter efter statens takst
Kontakt NCE for nærmere oplysninger.
E-teacher
DigitalDannelse
Forskellige applikationer til f.eks. iPhone og iPad kan
inddrages i din undervisning. På kurset skal du have de
tekniske remedier op af din taske lære og at tage dem
i brug i perspektiv til undervisning af elever. Vi lægger
vægt på en konstruktiv debat for at få alle de gode
eksempler på vellykket brug af smartteknologien på
bordet.
Virkelige elever skal klædes på til det virtuelle liv!
Dette kursus handler ikke om teknik, men klæder dig
på til at lære dine elever at træffe kloge valg, når de
færdes på nettet i forbindelse med din undervisning.
På kurset bliver der arbejdet med konkret anvendelse af
forskellige applikationer til smartphones og tablets i undervisningen. Vi vil arbejde med, hvordan eleverne i undervisningen
kan dele, samarbejde, socialisere og kommunikere via Web
2.0 medier. Der vil blive meget ”hands on”, så de forskellige
tekniske remedier skal op af tasker og lommer for at blive
taget i brug. Brugen vil hele tiden blive sat i perspektiv til
undervisning af elever, så derfor vil der blive lagt vægt på en
konstruktiv debat blandt deltagerne for at få alle de gode
eksempler på vellykket brug af smartteknologien på bordet.
Kurset er for alle undervisere, og der kræves ikke andre forudsætninger end almindelig brugerkunnen inden for IT-området
– samt interesse for at komme videre.
Underviser: Jeppe Michael Egendal
Tid: 11.09.2012 + 09.10.2012 kl. 09.00 - 15.00
Pris:
Kr. 4700,Sted: Metropol Århus
På kurset vil der blive taget hul på emner som f.eks. ”Hvad
kan de sociale medier?”, ”Den digitale bruger” og ”Social
Kildekritik”. Det vil ske i form af oplæg om emnerne og en
efterfølgende diskussion af deres indhold og betydning, men
hele tiden set i perspektiv af, hvilken rolle de sociale medier
spiller i din daglige undervisning. Oplæggene og diskussionen
fortsættes med emner som f.eks. ”Sikkerhed på nettet.” og
”Digital kildekritik”. Kurset rundes af med emnet ”Cybermobning”.
Kurset er for alle undervisere, og der kræves ikke andre forudsætninger end almindelig interesse for brugen af IT-teknologi
inden for undervisningsområdet.
Underviser: Jakob Brøndum Pedersen fra DigitalDannelse.org
Tid: 26.09.2012 kl. 09.00 - 15.00
Pris: Kr. 2.450,Sted: Metropol København
SmartTeacher
InterActiveBoard/SmartBoard
Elevernes egne produktioner af billeder, lyd, film i spil
kan bruges i din daglige undervisning. På dette kursus
lærer du at bruge teknologien smart og sammenholdt
med de didaktiske overvejelser, så der skabes kompetencer hos eleverne.
De elektroniske tavler har mange flere muligheder end
blot at vise tekstdokumenter og slideshows. Kurset
løfter sløret for, hvordan tavlerne kan bidrage positivt
til din undervisning.
På første kursusdag arbejdes der primært med brug af
forskellige applikationer, som kan gøre det nemt for elever og
lærere at føre billeder, lyd og film ind i undervisningen. Der vil
hele tiden blive perspektiveret til de nødvendige didaktikker.
Mellem første og anden kursusdag skal du på din egen skole
arbejde med et konkret projekt og under kyndig vejledning
fra kursuslederen.
På anden kursusdag er der fokus på, hvordan man udarbejder
konkrete opgaver, og hvordan man kan lave en konstruktiv
evaluering, når der anvendes smartteknologi.
Til sidst sættes lærerens rolle i perspektiv til denne nye og
anderledes måde at tænke undervisning på.
På førstedagen af kurset arbejder vi med anvendelse af elektroniske tavler, installering af software og tilslutning til tavlerne, så du kan bruge dem. Hvorfor og hvornår det er en god
idé at anvende disse tavler. Samt den didaktiske diskussion
er en vigtig del af kurset. Imellem første og anden kursusdag
skal du øve dig i brugen af tavlerne ved at lave et undervisningsforløb, som kan præsenteres på anden kursusdag.
Kursuslederen vejleder undervejs. Anden kursusdag handler
primært om at få konstruktiv kritik fra kursuslederen på de
forskellige undervisningsforløb. Kurset sluttes af med at se på,
hvordan man kan anvende de elektroniske tavler i et større
perspektiv ved at inddrage web 2.0 tankegangen ved bl.a. at
bruge de sociale medier som f.eks Twitter og Facebook.
Kurset er for alle undervisere, og der kræves ikke andre
forudsætninger end almindelig brugerkunnen inden for PC-,
Smartphone-, Tablet- og Kameraområdet.
Kurset er for alle undervisere, og der kræves ikke andre
forudsætninger end almindelig brugerkunnen inden for PC
området.
Underviser: Jan Bisgaard
Tid: 24.10.2012 + 21.11.2012 kl. 09.00 - 15.00
Pris: Kr. 4700,Sted: Metropol Århus
Underviser: Morten Phillips
Tid: 07.11.2012 + 27.11.2012 kl. 09.00 - 15.00
Pris Kr. 4700,Sted: Metropol Frederiksberg