den ny spritfabrik a/s

Standocryl
2K-Easy-Klarlack
2K Easy Clear
· 2K Klarlak til 2 lags lakeringer
· Let at bruge under alle forhold
· Velegnet til luft tørring
Teknisk
beskrivelse:
SX-DK
· 2 sprøjtegange
· 2:1 med Standox Easy Hærder
· Mulighed for fremskyndet tørring
Version 04
Non-VOC
578
1/3
Standocryl 2K-Easy-Klarlack
Undergrund:
Anvendelse:
· Standox Basecoats
· Standohyd Basecoat
2:1 med
Standox 2K Easy Hærder normal
Potlife 120 - 180 min/18 - 22°C
Forbehandling /
Rengøring:
10-15% Standox 2K Easy Fortynder
15-16 s / DIN 4 mm / 20°C
33-37 s / ISO 4 mm / 20°C
Godkendt 1,3 – 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar indgangstryk
2 = 50 - 60 my
Bemærk forbehandling af
undergrunden! se Standox
lakeringssystem S1
Brug friskluftmaske. Henviser
til relevante
sikkerhedsdatablade.
HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar ved luftkappe
2 = 50 - 60 my
5-10 min / 18-22°C
Afluftning mellem lagene og slutafluftning
Lufttørring 4 t / 18-22°C eller
15-20 min / 60-65°C emnetemperatur
Kortbølge 8 - 12 min
(se Standox lakeringssystem S10)
SX-DK
Version 04
Non-VOC
578
2/3
Standocryl 2K-Easy-Klarlack
Flammepunkt:
Rengøring af værktøj:
· 27 - 29 °C / 80,6 – 84,2 °F
Efter brug rengøres med Standox rensefortynder.
Vægtfylde:
· 0,96 - 0,98 g/cm3
Vigtige oplysninger:
Andel af faststof
· Standox 2K Easy Clear kan blandes 2:1 med alle
· Brug ikke Standox 2K Easy Hærder fast.
(uden fortynder tilsat):
44 - 46 Vægt %
38-40 Volume %
·
·
Standox Hærder MS. Tilsæt 5 - 15% fortynder
afhængig af overfladen som skal lakeres.
· Standox Easy Clear kan blandes 3:1 med alle Standox
Hærder HS og 5% Standox Fortynder.
Teoretisk
ydeevne:
· Standox 2K Fortynder kan bruges.
· 7,4 m2/l ved 50 my tørfilmtykkelse
· Standocryl 2K Easy Clear kan bruges med:
- Standocryl 2K Clear Super Mat.
- Standox 2K Plasticizer
· Standocryl 2K Easy Clear kan overlakeres indenfor 24
timer uden mellemslibning.
· Ved lufttørring polerbar efter 6 t / 18-22°C
· Husk længere tid til opvarmning af kombikabine.
2K-lakker reagerer på fugt. Derfor skal alt forarbejdnings- og blandingsudstyr være helt vandfrit. Brugsklare materialer,
der indeholder isocyanater, kan genere slimhinderne - særligt åndedrætsorganer - og udløse overfølsomhedsreaktioner.
Ved indånding af dampe eller sprøjtetåge er der fare for sensibilisering. Ved brug af isocyanatholdige materialer skal alle
forholdsregler med hensyn til opløsningsmiddelholdige lakker omhyggeligt overholdes. Specielt må sprøjtetåge og dampe
ikke indåndes. Allergikere, astmatikere og personer, der har tilbøjelighed til luftvejssygdomme må ikke arbejde med
isocyanatholdige stoffer.
Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne
er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og
egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle
rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af
oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og
tilføjelser.
SX-DK
Standox GmbH
Version 04
Postfach
Non-VOC
D-42271 Wuppertal
578 3/3
Germany