Proceskoordinator

Træningsfaciliteter for
talentudvikling og
elitetræning–
kommunale, nationale
og internationale
perspektiver
Fredericia – 5. november 2014
Michael Andersen, direktør
[email protected] – 51 26 60 62
Team Danmarks hovedopgave
“Team Danmark har til formål at udvikle dansk
eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig
forsvarlig måde. Team Danmark skal i
samarbejde med relevante samarbejdspartnere
iværksætte, koordinere og effektivisere fælles
foranstaltninger for eliteidrætten”
Lov om eliteidræt, nr. 288 af 28. april 2004
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2
Målsætninger for 2013-2016
Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL samtidigt med at Danmark som minimum skal fastholde
sin placering på nationsranglister.
Bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet – både i
træning, konkurrencer og i hverdagen.
Styrket talentudvikling igennem stærk og kontinuerlig
fødekæde af talenter med internationalt resultatperspektiv
på seniorniveau.
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 3
Placeringspoints (top 8) –
olympiske discipliner
200
150
100
50
0
2005
2007
2009
2011
2013
2015
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 4
Otte særlige indsatsområder i 2013-2016
•
•
•
•
Bedre ekspertydelser for de bedste atleter – adgang og kvalitet
Styrke den sportslige ledelse i forbundene
Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis
Øge brugen af ny teknologi
• Optimere daglige træningsfaciliteter
• Forbedre økonomiske, uddannelsesmæssige og jobmæssige forhold
for de bedste atleter
• Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier
• Adgang for udvalgte talenter til Team Danmarks ekspertydelser
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 5
Støttekategorier – 2013-2016
Verdensklasseforbund – 7 forbund
(VM- og OL-medaljer)
International Elite forbund – 12 forbund
(top 8-placeringer ved VM og OL)
Projektstøttet forbund – 9 forbund
(potentialer til EM, VM eller OL-medaljer)
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 6
Støtteområder
Løn og omkostninger til ansættelser (sportschef, landstræner)
Konkurrencedeltagelse og træningslejre
Støtte til talentudvikling
Ekspertbistand – sportspsykologi, sportsmedicin,
sportsernæring og sportsfysiologi
Faciliteter
Uddannelse og job for atleter og elitetrænere
Træner-, leder- og organisationsudvikling
Projekter
Idrætsmateriel og -udstyr
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 7
Policy-faktorer – internationale resultater
Finansiering
Organisering og struktur
Generel idrætsdeltagelse
Talentidentifikation og –udvikling
Elite- og (post-karriere)støtte
Træningsfaciliteter
Trænerekspertise og –udvikling
Konkurrencebetingelser (nationalt og internationalt)
Forskning og innovation
Kilde: ”Sport Policy Factors Leading to International Sporting Succes” (november
2013, Antwerpen, Belgien – www.elitesportconference.com).
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 8
Sammenhæng mellem finansiering og resultater
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 9
Danmark i forhold til øvrige 15 lande - Policy-faktorer
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 10
Udvikling af talentmiljøer på internationalt niveau
Udvikle og understøtte lokale
talentmiljøer, så de unge talenter
(12-18 år) kan udvikle sig til at
kunne begå sig på højeste
internationale niveau.
Tæt samarbejde med idrætsskoler,
de lokale ungdomsuddannelser og de
videregående uddannelser, så
talenterne har mulighed for at
kombinere elitesport og uddannelse.
Forbundene har godkendt de
prioriterede sportsgrene, og de
prioriterede klubber i kommunerne
er en del af forbundenes samlede
talentudviklingsstrategi.
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 11
Træningsfaciliteter for eliteatleter
Adgang – 24-7-365 – er helt afgørende.
Gode støttefunktioner (fysisk træning, ekspertydelser, kontorer
etc.)
Ingen national strategi – derfor heller ingen sammenhæng
mellem stat og kommuner. Events har haft førsteprioritet.
Markant forskelle på antal og kvalitet af træningsanlæg i de
enkelte kommuner
Opvisningsanlæg er prioriteret fremfor træningsanlæg
Ejer har primært økonomiske/kommercielle interesser – dvs. lejer
er helt afhængig af kommunal og/eller privat virksomheds
prioritering – elite- og talenttræning har ikke førsteprioritet !
Mange lande - både i og udenfor Europa - har ”overhalet”
Danmark i.f.t. antal og især kvalitet af træningsanlæg – med
flere længder !
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 12
Største udfordringer for dansk eliteidræt
Lavt idrætspolitisk ambitionsniveau - ”det går jo rigtig
godt-holdning” og ingen ”brændende platform”.
Danmark har kun 5 mio. indbyggere - Stor sårbarhed i
de enkelte sportsgrene
Flere og stærkere kommercielle partnerskaber
Europa er under stærkt pres – Asian stormer frem
Bedre rolle- og ansvarsfordeling mellem stat og
kommuner
Bedre daglige træningsfaciliteter – bl.a. roning, kajak,
banecykling, badminton og svømning.
VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 13