vores brochure

DANSK ATLETIK FORBUND
OPMÅLING AF LANDEVEJS-RUTE - CERTIFIKAT
Arrangement
Løbs dato
By/sted
Arrangerende klub
Ansvarlig kontaktperson
Telefon/e-mail
:
:
:
:
:
:
Viborg Halvmarathon
28.06.2014
Viborg
Viborg AM
Erland Erlandsen
63 63 00 01
Opmåler
Adresse
Telefon/e-mail
:
:
:
Erik Laursen
Sandbakken 95 , 8270 Højbjerg
86 27 96 34
Opmålingsdato
Tidspunkt
Vejrforhold
Temperatur
:
:
:
:
14.06.2014
10.30-16.00
letskyet
+22 grader
Løbets distance(r)
Tillæg 1 promille
Opmålt rute
:
:
:
21.097,5m
21
21.118,5m
Beskrivelse af rute
Hvis rundstrækning, længde
Underlag
Afstand mellem start og mål
:
:
:
:
Rundstrækning (X)
Punkt-til-punkt ( )
21km og 10km
Asfalt / grusveje
c. 150 meter på Rødevej
10.000m
10
10.010m
Start afmærket
Beskrivelse af startsted
:
Ja (X)
Nej ( )
:
Forkant på hvide streger i forgængerfeltpå Rødevej
lige før Vesterriisvej i løbsretning
Mål afmærket
:
Ja (X)
Nej ( )
Beskrivelse af mål
:
2 meter før indkørsel gennem Hovedbygning Prinsens
Livregiment på Rødevej.
Kilometer afmærket/beskrevet:
Ja (X)
Nej ( )
Det bekræftes hermed, at ovennævnte rute/arrangement er opmålt af en af Dansk Atletik
Forbunds godkendte opmålere. Ruten/arrangementet er opmålt iht. bestemmelserne i
Dansk Atletik Forbund og AIMS, og distancen har den korrekte længde.
Ruten er certificeret, indtil den ændres, dog max 5 år.
14.06.2014
Dato
Opmålers underskrift
Dato
DAF’s godkendelse
DANSK ATLETIK FORBUND
OPMÅLING AF LANDEVEJS-RUTE – KALIBRERING
Arrangement
Løbs dato
By/sted
Arrangerende klub
Opmåler
:
:
:
:
:
Viborg Halvmarathon
28.06.2014
Viborg
Viborg AM
Erik Laursen
Kalibreringsstrækning
Sted/vej
:
:
300,30 m
Rødevej
Før opmåling
:
Klokken :
1.
2.
3.
4.
Counter start
173800
177231
180660
184110
Counter slut:
177230
180659
184089
187539
Gennemsnit
1001 meter (counts)
:
Opmålings konstant (counts) :
11430
Efter opmåling
Klokken :
1.
2.
3.
4.
Counter start
677734
681170
684599
688032
Counter slut:
681159
684595
688025
691457
Temperatur
: +20 grader
16.00
Temperatur
: +24 grader
Resultat
3430
3428
3429
3429
3429
11430
:
10.30
Resultat
3425
3425
3426
3425
Gennemsnit
1001 meter (counts)
:
3425
11418
Efterkalibrerings konstant
:
11418
DANSK ATLETIK FORBUND
OPMÅLING AF LANDEVEJS-RUTE – OPMÅLINGEN
Arrangement
Løbs dato
By/sted
Arrangerende klub
Opmåler
:
:
:
:
:
Viborg Halvmarathon
28.06.2014
Viborg
Viborg AM
Erik Laursen
Opmålt med løberetningen :
Opmålt modsat løberetningen :
(X)
()
Opmålingskonstant 1.000 m :
11430
Counter start
Kilometerpunkt
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Counter viste
:
191120
:
202550
:
213980
:
225410
:
236840
:
248270
:
259700
:
271130
:
282560
:
293990
:
305420
(se kalibrerings skema)
Beskrivelse af sted
10km ruten opmålt først før kl. 12.00. KM, samt start og mål mærker markeret med gul
spraymaling og fotograferet. START / MÅL se side 1. Hele opmålingen taget på video. De
første 6km af denne rute bliver genbrugt til ½ marathonruten, hvorfor opmålingen af
denne først starter v. 6km mærket.
Counter start
7
8
9
10
11
12
13
14
Counter viste
Beskrivelse af sted
:
336800
:
348230
:
359660
:
371090
:
382520 v/ Pumpestation
:
393950
:
405380
:
416810
:
428240
DANSK ATLETIK FORBUND
15 :
439670
16 :
451100
17 :
462530
18 :
473960
19 :
485390
20 :
496820
21 :
508250
21.097,5: 509365
Fra starten viste vi at ½ marathonruten var for kort, så der blev indlagt en sløjfe mellem 13
og 14km. Vendepunktet på skovvej blev valgt så godt som vi kunne i forhold til den
strækning som ruten var for kort og der blev kørt tilbage til mål. Målet (509365) blev nået
for tidligt . Det ønskede mål blev først nået da counteren stod på 510780, altså 1415 counts
for lang ( = 123m). Der blev så kørt tilbage til 13km stedet som var det sidste km punkt
der var afsat før sløjfen blev indlagt. Vendepunktet blev så rykket 62m tilbage og ruten
opmålt på ny og de resterende KM angivelser blev markeret med gul spray og fotograferet.
Hele ruten blev videofilmet ved første gennemkørsel. Da målet blev nået manglede ruten
4m, hvilket godtgøres ved at rykke vendepunket på Skovvejen 2 meter tilbage, så ruten
bliver 4 meter længere og alt går op. (Vendepunkt på skovvejen findes 25 meter før
mountenbike skilt nås).
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21.097,5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
583940
595370
606800
618230
629660
641090
652520
663950
675380
676495
Efterkalibreringen betyder at dagens konstant ikke var de oprindelige 11430 men
(11430+11418 / 2 = 14424) Det betyder at målet på 10km skal rykkes 5 meter længere
væk fra starten. Da start og mål på ½ marathon SKAL være de samme steder som på
10km, betyder det for ½ marathonruten at vendepunktet på skovvejen rykkes (11-5) altså
6/2 frem. Hvilket betyder at vendepunktet på Skovvejen nu ligger 28 meter før
mountenbike skiltet.