Referat fra bestyrelsesseminar den 22. og 23. januar 2015

Finansiering
En sådan udbygning koster mange penge. Med assistance fra KPF Arkitekterne i
Viborg er projektet p.t. budgetteret til 18 millioner kroner. Viborg Kommune har
bevilget kr. 3.469.000, og der arbejdes på yderligere ekstern finansiering, men
det bliver absolut nødvendigt, at borgerne i Skals bidrager med penge. Målet er
at Skals og omegn bidrager med 2. millioner kroner – dit bidrag er en stor hjælp
på vejen til målet!
Nordea støtter udvidelsen af Skals Hallen.
Har du behov for at låne til en gave til udvidelsen, så kontakt os, og vi finder en løsning - Nordea gør det muligt! Lån ydes på grundlag af almindelig kreditvurdering.
Nordea, Vestervang Afdeling, Vestervangsvej 14, 8800 Viborg
Støt op om udbygningen
af Skals Hallen
Indsamlingen af midler er i gang
og dit bidrag er vigtig!
Det skaber
Liv i Skals
FÅ MERE PERSONLIG RÅDGIVNING...
Den Jyske Sparekasse støtter udvidelsen af Skals Hallen. Har du
behov for at låne til en gave til udvidelsen, så kontakt os og få
et godt tilbud*
*Lån ydes på grundlag af almindelig kreditvurdering.
w w w.djs.dk
Indsamling
Dit bidrag, uanset størrelse, er en stor hjælp på vejen til målet!
Hvordan foregår det:
Første fase: Vi indsamler tilsagn om bidrag. Det samlede tilsagnsbeløb er afgørende for,
at projektet iværksættes. Sker det ikke, så får alle deres tilsagn tilbage.
Du giver dit tilsagn ved at udfylde det lille skema med overskriften; Tilsagn om
økonomisk bidrag til projekt ”Udvidelsen af Skals Hallen”.
Det udfyldte skema kan du aflevere til den indsamler, der besøger dig eller ved
henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan også aflevere det i Skals
Hallens Cafeteria, Kærvej 9, Skals eller i den opstillede boks hos Super Spar, Hovedgaden 25, Skals. Er du i tvivl, så ring til Skals Hallen på telefon: 8669 4150.
Anden fase: Først når finansieringen er på plads, og der tages endelig beslutning
om at iværksætte projektet, så aktiveres tilsagnene. Du vil så blive bedt om, at
indbetale det beløb, som du har givet tilsagn om.
Du vil få direkte besked med instruktioner om, hvordan indbetalingen skal foregå.
Ønsker du at udnytte muligheden for skattefradrag for gaven, så er der en speciel procedure der skal følges, så du automatisk får fradraget i det indkomstår indbetalingen sker.
Såvel vi som dit pengeinstitut kan være dig behjælpelig med at foretage indbetalingen på den rette måde.
Skattefradrag:
Alle skatteydere kan få fradrag for gaver til projektet. Der kan maksimalt gives
fradrag for kr. 15.000 per skatteyder.
Er du en gennemsnits skatteyder, så betaler Skat kr. 178 af hver kr. 500, du giver.
Ved en gave på kr. 15.000 betaler Skat de kr. 5.340 og gaven koster dig kr. 9.660.
For at opnå skattefradrag for gaven skal beløbet indbetales via DGI, der så efterfølgende udetaler beløbet til projektet. Du vil få direkte besked med instruktion
om, hvordan indbetalingen skal foregå.
Hvad sker der med de oplysninger du afgiver?
Der er givet polititilladelse til at foretage indsamlingen. Hele indsamlingen er
derfor underlagt en række regler, der skal overholdes:
• Alle indsamlere og bestyrelsesmedlemmer har underskrevet en livslang tavshedserklæring og er underlagt tavshedspligten efter borgerlig straffelov § 152.
• Alle tilsagn opbevares iht. Registerloven i sikret bankboks hos Den Jyske Sparekasse.
• Alle data lagres iht. Persondataloven.
• Når projektet iværksættes og dit tilsagn aktiveres, vil de data, du har afgivet
til indsamlingen, blive opbevaret i 5 år, hvorefter der fortages sikret destruktion af alle data og dokumenter.
• Hvis du ønsker at benytte muligheden for skattefradrag, sker indberetningen
direkte og elektronisk til Skat.
Dit bidrag, uanset størrelse, er en stor hjælp på vejen til målet!
Har du spørgsmål eller vil du gerne tale med en vedr. dit eventuelle bidrag, så
kan du trygt henvende dig til en af indsamlerne eller en af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan også ringe til Skals Hallen og evt. lægge en besked, så kontakter
vi dig snarest muligt. Oplys hvis der er en bestemt person du ønsker at tale med.
På forhånd tak for dit tilsagn og bidrag.
Med venlig hilsen
Skals Idrætshal og Svømmehal