Einar Mathiesen Rektor 1946-1969

Herfølge Skole søger to lærere pr.1.august 2014
Vi har brug for en lærer i team 7.-9.årgang i dansk, gerne suppleret med samfundsfag, historie
og kristendom. Derudover har vi brug for en lærer til vores team 5.-6.årgang i dansk, engelsk,
idræt og madkundskab - og med erfaring og interesse for undervisning i specialklasser, da din
primære tilknytning vil være vores kommende 6.c.
Hvis du har andre fagkompetencer end de nævnte, er du velkommen til at søge alligevel.
Hvis du synes, at udvikling er vigtig, kan arbejde løsningsorienteret og vil bidrage med godt
humør i en velfungerende medarbejdergruppe, så er Herfølge Skole lige stedet for dig.
Vi kan tilbyde arbejde på en skole
der ser teamsamarbejde som fundamentet for udvikling og trivsel
der er organiseret i seks team (bh.kl-2.årg, 3.-4.årg, 5.-6.årg, 7.-9.årg, et
specialklasseteam i udskolingen og team Ungeklassen)
der er delt i to faser – bh.kl.- 4.årgang og 5.-9.årgang.
hvor skolens medarbejdere arbejder inkluderende og anerkendende
med et tæt samarbejde mellem skole og fritid (SFO)
hvor lærerne er gode til at modtage nye kolleger
Vi ønsker en medarbejder
der vil gå positiv ind i arbejdet med vores ambitiøse plan omkring folkeskolereformen
der løbende udvikler egen praksis – også sammen med kolleger
der evner og har lyst til at arbejde fleksibelt
som vil deltage og medvirke til løbende, at udvikle skolen som et godt læringsmiljø for
vores elever
For os er inklusion en værdi – der er ikke nogen, som skal inkluderes mere end andre. Alle
skal inkluderes. Der er ikke nogen, der er mere specielle end andre. Alle er specielle.
De næste år er vores primære indsatsområde implementering af folkeskolereformen.
Derudover har altid fokus på teamudvikling, inklusion og mål i undervisningen.
Ansøgningen sendes senest den 4.juni 2014 til Herfølge Skole, Scheelsvej 2, 4681
Herfølge pr. mail til adm.afdelingsleder Alice Correll Jensen på [email protected]
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 10. og 11.juni 2014.
Du er velkommen til at ringe til skoleleder Søren Kokholm på telefonnummer 56 67 29 40, hvis
du vil have mere information eller besøge os. Se også vores hjemmeside www.herfoelge.dk
Herfølge Skole har 500 elever, 45 lærere samt 12 pædagoger/medhjælpere i SFO på skolen.
Skolen har pt. 4 specialklasser og en Ungeklasse, der indgår i teamene.
Vi har tradition for og sætter pris på høj grad af samarbejde - både i de enkelte klasser, i de seks team
og for skolen som helhed.
Skolen er beliggende 2 minutters gang fra Herfølge Station, hvor der er direkte forbindelse til Køge og
Næstved.