Indbydelser spejder OL 2013 - KFUM Spejderne i Ho Bugt Distrikt

07-11-2013
Velkommen til
Førskolegruppen
på Hadbjerg
skole
1
07-11-2013
Information om førskolegruppen
Dette materiale er udarbejdet, så
du kan få en fornemmelse af,
hvad førskolen på Hadbjerg
skole tilbyder.
Skulle der være spørgsmål til
dette materiale, som du ikke får
besvaret, så er du hjertelig
velkommen til at kontakte
SFO’en på 89 64 48 21.
2
07-11-2013
Tidsplan
Tidspunkt
December
Indskrivning
Januar / februar 2014
Kontaktbesøg mellem SFO & børnehaver
Der er bl.a. en hel besøgsdag i SFO – hvor I får
mulighed for at hilse på klassepædagogerne.
Februar
Velkomstbrev
• Introduktion til hvor og hvornår I skal starte
• Beskrivelse af forløbet
• Praktisk
Marts
Forældremøde
• Kort gennemgang af den kommende periode
• Forløbene
• Spørgsmål
3
07-11-2013
Åbningstid
Åbningstid
Mandag til torsdag:
Vi bor nede i den nye
ombygning
06.30-16.45
Fredag
06.30-16.30
4
07-11-2013
SFO’ens og Favrskov kommunes
overordnede målsætning er:
At barnet oplever et trygt og
stimulerende tilbud, der tilgodeser det
enkelte barns behov for personlig
udvikling og fællesskab.
5
07-11-2013
Målsætning for Førskolegrupperne:
Målet er, at det
enkelte barn er
undervisningsparat i
august 2014
Omdrejningspunktet
for
førskolegrupperne er
leg, trivsel og læring.
I førskolegrupperne er
hverdagene præget af
strukturerede aktiviteter, der
understøtter barnets
Selvhjulpenhed
Fornemmelse af sammenhæng
Udvikling af personlige og
sociale kompetencer
Herunder et særlig fokus på det
enkelte barns og gruppens trivsel
Krop og bevægelse
Barnets sproglige kompetencer.
6
07-11-2013
At skabe sammenhæng i børnenes liv
Indkrydsning af børnene i
skolen
Førskolegruppesamarbej
det med børnehaverne og
skolen
Tværgående
teamsamarbejde mellem
lærer og pædagoger
Et godt og velfunderet
forældresamarbejde
7
07-11-2013
Personlige og sociale
kompetencer
Vi møder jeres barn
med relevante
udfordringer, hvor vi
har fokus på:
Kultur
Sociale regellege
Fri for mobberi
Fællesskabets
betydning
Medindflydelse
(demokrati) i relation
til fællesskabet
8
07-11-2013
Personlige og sociale
kompetencer
Forløbet starter med at tage
udgangspunkt i
trivselsprojektet ”fri for
mobberi”
9
07-11-2013
Krop og bevægelse
10
07-11-2013
Krop og bevægelse
Vi arbejder for at jeres
børn er fysisk aktive i
mindst 30 minutter hver
dag
Vi har en kostpolitik med
fokus på sund mad.
Vi har åbent i hallen flere
gange om ugen – hvor
der er forskellige boldspil,
lege, parcour m.m.
Vi har daglig udetid, hvor
vi gennem forskellige
aktiviteter appellerer til
børnenes deltagelse
11
07-11-2013
Sproglige kompetencer
Vi arbejder med sprog og
læsning på forskellige måder
Vi har læsemiljøer og
forskellige former for
teknologier (computer, ipads
o.l.) som børnene kan bruge
i legen med at opøve bedre
læsekundskaber
Børnene digter historier og
der er sommetider
muligheder for at lave
børnebøger eller teater i
samarbejde med
pædagogerne
Vi har fortælleværksteder –
hvor børnene leger med
historier og eventyr
12
07-11-2013
Pædagogiske værdier:
Vores pædagogiske
principper bygger på de
samme værdier som skolens
nemlig nærvær,
anerkendelse, faglighed,
rummelighed, fællesskab og
ansvarlighed. Vores
pædagogiske principper
bygger på de samme værdier
som skolens nemlig nærvær,
anerkendelse, faglighed,
rummelighed, fællesskab og
ansvarlighed.
13
07-11-2013
Pædagogiske værdier:
Omdrejningspunktet for mange af vores
aktiviteter er leg og læring.
Vi prioriterer at skabe tid, rum og
inspirerende rammer, der fremmer leg og
fordybelse.
Gennem det legende aspekt får børnene
i SFO’en mulighed for at eksperimentere
med den viden de har erhvervet sig i
skolen.
14
07-11-2013
Forventninger til Jer og jeres børn
Mødetid
Tabulex
Vi forventer, at jeres barn er mødt og klar senest kl. 0830
Vi har et digitalt krydsersystem, som I skal bruge dels som stamkort
dels som beskeder i forhold til hjemsendelse, sygemelding, ferier
m.m.
Husk at få jeres barn krydset ud
Vi forventer, at I selv søger efter jeres barn. Er vi i hal, spejderhytte
eller indskoling, må I selv hente jeres barn der. Har I svært ved at
finde jeres børn i forbindelse med afhentning, så spørg os endelig!
15
07-11-2013
Forældresamarbejde
God gensidig kontakt
Prioritet altid at have tid til en
forældresnak
Observationer for at sikre bedst mulig
udvikling
Undrer vi os – inviterer vi til en samtale.
SFO’en er altid åbne overfor Jer, når I
har lyst til at besøge os.
16
07-11-2013
Forventninger til Jer og jeres børn
MORGENMAD:
I skal selv medbringe sund morgenmad:
Havregryn gerne med rosiner og revne æbler
Rugbrød med ost,
Grov havrefras o.l.
Vi frabeder os nutellamader, sukker,
og andet med hurtige kulhydrater
Vi tilbyder mælk
Eftermiddagsmad:
Der kaldes til frugt kl. 14
Medbring selv sund eftermiddagsmad; frugt, grøntsagsstave.
Hellere for meget end for lidt.
Medbring drikkedunk hver dag
17
07-11-2013
Medicin
Bruger jeres barn medicin,
eller har det allergiske
reaktioner overfor insektstik,
fødevarer, farvestoffer eller
andre ting, vil vi gerne
underrettes herom, så vi kan
være opmærksomme på det
og tage hensyn til det.
Ved udlevering af halve piller
og lignende bedes I selv dele
medicinen hjemmefra.
18
07-11-2013
Forsikring
SFO’en kan ikke påtage sig ansvar
for, at legetøj m.v. forsvinder.
Det er derfor altid på eget ansvar,
når I medbringer legetøj eller andre
værdifulde ting o.l.
I tilfælde af brand, tyveri, hærvær og
lignende er det jeres
familieforsikring, der skal dække
skaden.
Hvis jeres barn har forvoldt skade på
ting eller personer i SFO’en er det
jeres barn/jer som forældre, der er
erstatningspligtige.
19
07-11-2013
Skiftetøj
I forbindelse med vores ude tid
opfordres jeres børn til at tage
passende tøj på i relation til vejr og
vind.
Der er jer forældre og jeres børns
ansvar, at der er passende tøj med til
enhver årstid.
Ligeledes skal jeres børn have
rigeligt skiftetøj (strømper,
underbukser, bluser, bukser) med i
deres garderobe.
Skulle der mangle tøj vil vi under
særlige omstændigheder være
nødsaget til at ringe efter jer.
20
07-11-2013
HJEMMESKO:
Da gulvet ofte er
koldt, skal børnene
have hjemmesko på
i Hadbjerg SFO.
Af hensyn til jeres
barns motorik er det
en dårlig idé med
badesandaler og
klipklappere.
21
07-11-2013
FORVENTNINGER TIL JERES
BARN
Vi forventer, at jeres barn selv kan
Kan være opsøgende i forhold til aktiviteter.
Kan give udtryk for ønsker til deres dagligdag.
Være medbestemmende i relation til aktiviteter.
Øver sig på at være selvhjulpen i forhold til det
praktiske som f.eks. at tage tøj af og på, tørre sig
selv efter toilettebesøg, binde sko, tage vejrrigtigt
tøj på ud osv.
Øver sig i at holde orden på et mindre område
f.eks. i garderoben.
Vente når andre taler.
Får gode vaner i omgang med andre.
Kan lukke døren ved toilettebesøg
Dette er naturligvis vejledende
22
07-11-2013
HUSK
At henvende jer, når I
har noget på hjertet!
At holde jer orienteret
via nyhedsbreve og
skolens/SFO’ens
hjemmeside
At overholde deadlines
med aflevering af sedler
m.m.
23