19-06-2012 - mobillos.dk

1.1
Simon tjente
:
1.2
Timers arbejde
1.3
1.4
.
=
1 771,20 kr
:
≈
ca. 434 t
Månedsløn efter AMB
:
=
Simons årsløn
:
A
1
2
3
4
Årsløn
Beskæftigelsesfradrag
Arbejdsmarkedsbidrag
Skattepligtig indkomst
B
36757,99
1617,35
2940,64
32200,00
1 840 kr
C
36758
løst som ligning
:
≈
ca. 36 758 kr
2.1
Simon mangler
:
=
11 100 kr
2.2
Opsparing i 2015
:
A
1 Indbetaling
2 Rente
3
4
År
5
2012
6
2013
7
2014
8
2015
B
C
2400,00 kr pr. år
5% pr. år
D
E
3 016,15 kr vil give 13 000 kr
3 248,17 kr vil give 14 000 kr
Indb. 1. jan
Saldo 1. jan
Rentetilskrivning Saldo 31. dec.
2400,00
2400,00
120,00
2520,00
2400,00
4920,00
246,00
5166,00
2400,00
7566,00
378,30
7944,30
2400,00
10344,30
517,22
10861,52
2.3
Gæt et tal mellem 13 og 14… Se ovenfor
2.4
Kurve og begrundelse
: Kurven m viser udviklingen, da det er en eksponentiel funktion (rentes rente)
3.1
Skridt gåes
:
3.2
Ligedannethed
: De er ligedannede, da vinklerne er ens i de to trekanter.
3.3
Silohøjde
:
=
26,5 m
3.4
Øje til pind
: √
≈
0,67 m
Michael Scheuer
≈
FSA – maj 2012
59 skridt
Side 1
3.3
Silohøjde
: se tegning herunder
:
26,5 m
3.4
Øje til pind
: se tegning herover
:
0,67 m
3.5
Hvem har ret og hvorfor :
:
:
Simon har ret
fordi tan(26,6°) =
fordi tan-1(
eller
4.1
Max-puls
:
4.2
Alders-svar
:
4.3
Kondital
:
4.4
Forklar forkerte
: a) er forkert, da parentesen gør, at arbmax ganges med 0,25
: d) er forkert, da 0,25 ikke lægges til hele brøken
: Forklaringerne kan være mange!
Michael Scheuer
≈

FSA – maj 2012
= 26,57°
198
(puls i heltal)
=
20 år
≈
55
(kondital)
Side 2
5.1
Hyppighedstabel
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Fraværsdage (x)
0
1
2
3
4
5
6
7
-
B
h(x)
6
5
5
3
2
1
1
1
24
5.2
Mere end to dage
:
≈
5.3
9B
: optalt
=
5.4
Fordelingsdiagram 9B
:
C
3
2
1
1
1
8
ca. 33 %
19 elever
Fraværsdage
Antal fraværsdage fordelt på antal elever
Sygedage (x) for antal elever (y)
0
0
6
1
2
5
5
2
5
5
3
5
4
4
2
3
3
5
0
2
2
2
6
2
2
7
3
1
19
0
0
0
0
5.5
Deskriptorer
1
:
2
3
4
Deskriptor
Typetal
Middeltal
1. kvartil
Median - 2. kvartil
3. kvartil
Min
Max
Variationsbredde
5
6
9A
0
2,08
0,5
2
3
0
7
7
7
9B
2 og 3
3,58
2
3
6
1
7
6
9A
9B
Egne ord
Michael Scheuer
: De er meget mere fraværende i 9B!
: Flest i A har få sygedage. Flest i B har mange sygedage.
FSA – maj 2012
Side 3
6.1
Betingelser
: En afgrænsning af fire rette linjer, der skærer hinanden
Linjerne skal parvist være parallelle
Afstanden mellem to nabopunkter skal overalt være ens
Enhver vinkel mellem skærende linjer skal være ret (90°)
6.2
Tegning
:
6.3
Omkreds kvadrat
Areal kvadrat
:
:
=
=
40 cm
100
6.4
Omkreds figur A
:
=
31,4 cm
6.5
Areal figur A
: (
Michael Scheuer
)
FSA – maj 2012
=
57
Side 4