Invitation fra Dansk Kæledyrs Klub Kæledyrsklubben indbyder til

Kære forældre
1. maj 2014
Tak for sidst, det var dejligt at se så mange til en festlig dag med Indien som tema. I har nok kunne høre og
mærke, at vi havde en fantastisk tur med mange indtryk. Der skal også lyde en stor tak til søskende, fætre
og kusiner for en god weekend med masser af liv på skolen. Ja - her sker der noget: Mandag eftermiddag
havde vi så besøg af bedsteforældrene, som så gymnastik, dansede og fyldte huset med dejlig sang.
I næste uge starter de skriftlige prøver. Prøveplanen ser således ud:
Prøveplan maj/juni 2014 - Skriftlige prøver
Mandag den 5. maj: Kl. 9.00-10.30 FSA Dansk, retskrivning og læsning
Tirsdag den 6. maj: Kl. 9.00-12.30 FSA Dansk, skriftlig fremstilling
Kl. 13.30-17.30 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling
Onsdag den 7. maj: Kl. 9.00-13.00 FSA Matematiske færdigheder og problemløsning
Kl. 14.00-18.00 FS10 Matematik
Torsdag den 8. maj: Kl. 9.00-12.00 FSA Engelsk (KS danskhold)
Kl. 13.30-16.30 FS10 Engelsk
Fredag den 9. maj: Kl. 13.00-16.00 FS10 Tysk
Onsdag den 14. maj: FSA Geografi (LS danskhold)
Fredag bliver eleverne orienteret om, hvad de må medbringe af hjælpemidler mm. De elever, der har
behov for ekstra tid, har lavet aftaler med faglæreren om dette. Husk: passer, tegnetrekant, lommeregner,
lineal, skriveredskaber, forlængerledning (gerne 5 meter) og evt. formelsamling & ordbøger.
De mundtlige prøver starter i uge 24. Se vedlagte bilag.
Husk at vi i næste weekend har blive weekend. Om lørdagen har vi Jubilarfrokost og Elevmøde for tidligere
elever, vi får ca. 360 gæster hvor vi er værter og viser vores flotte gymnastikopvisning. Vi ser frem til en
hyggelig weekend hvor vi bla. skal i Vandhuset.
Med venlig hilsen
Alle medarbejderne på Halvorsminde