Årsberetning 2013-2014 tr

2014-15
Holstebrovej · 6990 Ulfborg
MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING
Tlf. 97 49 19 75
www.veigaard.dk
70 20 19 97
Tlf. 20 41 48 95
www.brocon.dk
E-mail: [email protected]
Anlægsgartner Holm www.agholm.dk
Informations- og telefonbog
for Ulfborg-Vemb og omegn
snak
Altid frisk på en
d
bu
til
dt
go
et
om
v/ Benny Rasmussen
Holmegade 23 · 6990 Ulfborg
Forlaget A. Rasmussens Bogtrykkeri
BOOKSTORE
Bøger trykt hos
A. Rasmussens
Bogtrykkeri
Houvig
Fæstningsværker
fra Nymindegab til Thyborøn
Bent Baagøe Anthonisen
Fjandø og Fuglene
af Jens Overgaard Christensen
Stauning
Fjandø og Fuglene
Thyborøn
298,-
Helbindsbog
Jens Overgaard Christensen, der er en dygtig
illustrator med flere bøger bag sig, har fulgt øen
og dens fugleliv på tætteste hold igennem mere
end 30 år. 144 sider med flotte farveakvareller.
Thyborøn
Fæstningsværker
148,-
- et stykke unikt danmarkshistorie.
Revideret med seneste opdateringer
i 2013. 160 sider.
Udkommer ultimo oktober 2014
Ulvens Blik
Ulvens blik
Roman
Jonna Odgaard
Spændingsroman af Jonna Odgaard
Ulve spiller en hovedrolle i Ulvens Blik, der tager
læserne med til Lapland, hvor de sammen med
hovedpersonerne Mari og Mats møder ulve og
bjørne, samiske renholdere, en frygtindgydende,
samisk shaman – og kærligheden. Forfatteren
Jonna Odgaard er miljøjournalist. Romanen er
baseret omfattende research og mange rejser til
Lapland samt på fakta om ulven.
430 sider.
299,-
A. Rasmussens
Bogtrykkeri
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1100
Hurtigt påkrævede numre
Alarm - Ulykke - Brand - Drukning 112
Læger: Omegn
Politi .
Lægehuset i Bøvlingbjerg . . . 96 63 72 00
Bent Drechsler,
Dorte Haack Jensen
og Jens Jørgen Quistgaard
Fårevej 143,
7650 Bøvlingbjerg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Falcks Redningskorps A/S
Hospitalsenheden Vest .
Herning, Holstebro,
Lemvig, Ringkøbing
og Tarm
. .
70 10 20 30
. . . . .
78 43 00 00
Midt- og Vestjyllands Politi
Holstebro
Apoteket i Ulfborg
114
. .
96 14 14 48
. . . . . . . . . .
97 49 11 44
Tim Lægehus . . . . . . . . . . . . .
Stationsvej 6, 6980 Tim
Telefontid kl. 8-9
Tidsbestilling 9-14
Konsultation efter aftale
Akut opkald . . . . . . . . . . . .
. .
97 33 34 11
. .
97 33 33 11
Læger: Ulfborg-Vemb
Vagtlægen .
70 11 31 31
Speciallæger:
. . . .
96 11 49 80
Øjenklinikken Ringkøbing . . . 97 32 00 55
Jens Henrik Søndergaard,
øjenlæge
Nørredige 9,
6950 Ringkøbing
Tidsbestilling 9-11
. . . . . . . .
96 11 49 85
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ulfborg-Vemb Lægehus
Bredgade 32,
6990 Ulfborg . . . . . . . . .
Lægerne
Anders Nissen
og Anneke Højrup
Lægerne
Finn Olsen og Tina Høst.
www.lægerneulfborg.dk
Læge
Ken Hermansen
. .
96 11 49 90
. . . . . . . . . .
96 11 49 75
Jens Thimmer . . . . . . . . . . .
Speciallæge i psykiatri
Østergade 28,
6950 Ringkøbing
. . .
29 91 67 39
Jordemødre
Ved fødsel, direkte nr.
til Holstebro . . . . . . . .
til Herning . . . . . . . . . .
. . . . . .
78 43 49 36
78 43 47 62
. . . . . . .
70 22 44 42
. . . . . .
Dyrlæger
Dyrlæge Center Vest
- Døgnvagt . . . . . . . .
1
Lokale oplysninger
Alarm-kald 112
Vagtlæge 70 11 31 31
Information- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn
udgives af A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing på vegne af
Ulfborg Borgerforening og Vemb Borger- og Erhvervsforening.
Informationssiderne er udarbejdet af Ulfborg Borgerforening og
Vemb Borger- og Erhvervsforening.
Regler for optagelse
Enhver abonnent med fastnet- eller mobilnummer inden for udgivelsesområdet optages gratis i navneregisteret med samme navn og adresse
som i Folkeregisteret.
Er fastnetnummeret opsagt eller overført til mobilnummer, optages
nummeret KUN under den person, der er registreret som ejer.
Er der flere mobilnumre registreret under samme person, bedes man
rette henvendelse til trykkeriet for optagelse af korrekt mobilnummer.
Optagelse af både fastnet- og mobiltelefonnumre kan kun finde sted
mod betaling.
Kontakt vores konsulent, hvis der ønskes yderligere optagelser
i navneregisteret eller annoncer i fagregisteret på
tlf. 96 74 03 33 eller e-mail: [email protected]
Rettelser
til næste udgave bedes meddelt ved henvendelse til trykkeriet. Rettelser
til foreningsregisteret bedes indsendt pr. mail til: [email protected]
Telefonbogen er udgiverens ejendom. Erhvervsmæssig affotografering
af Telefonbogens tekster og annoncer er forbudt i henhold til loven om
ophavsret og må derfor ikke anvendes uden udgiverens tilladelse.
Eftertryk er ligeledes forbudt.
Udgiver påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.
Udsendelse
Et eksemplar udleveres gratis til samtlige husstande.
Yderligere eksemplarer kan, så længe oplaget rækker, købes for
kr. 75,00 pr. stk. inkl. moms og porto.
Se også telefonbogen på:
www.lokaltelefonbog.dk
A. Rasmussens Bogtrykkeri
Nørregade 9 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 97 32 11 00 · Fax 97 32 40 56
www.arastryk.dk · E-mail: [email protected]
2
Information
om Ulfborg-Vemb og omegn
Biblioteket, der blev indviet i 1997 har
til huse i et bygningskompleks på torvet
og rummer en materialebestand på ca.
20.000 bøger og andre medier.
Det kongeligt privilegerede Ulfborg
Marked blev afholdt første gang den
21. august 1840 på initiativ af egnens
landmænd og præster. Markedet afholdes hvert år den andensidste weekend i
august på det grønne område ved Vestjysk Fritidscenter.
Ulfborg Gæstgivergaard, blev opført i
1878 og renoveret i 2007, har restaurant,
værelser og en sal med plads til ca. 150
spisende gæster.
Ulfborg Skole på Holmegade er en folkeskole med ca. 317 elever i 0. til 9. klasse
samt specialklasser. I tilknytning til skolen er der et skolefritidshjem.
Ulfborg Børnehus er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Børnehuset er normeret til 12 vuggestuebørn
og 66 børnehavebørn. Derudover har
børnehuset et skovafsnit, beliggende
Pindborgvej 2 i Ulfborg.
På Grønningen 9 ligger børnehaven
Sneglehuset, der er godkendt til 14 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn.
4 km uden for Ulfborg ligger Tvind Internationale Skolecenter. Her findes:
- DNS Det Nødvendige Seminarium
- Dagskolen på Tvind
- Ungdomshøjskolen PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) samt Botilbuddet på DNS (et særligt tilbud til voksne
i alderen 18-45 år, der har sociale, psykiske, fysiske og personlige problemer.
Tvindkraft er Tvinds kendte vindmølle,
som er praktikplads for unge, der vil
lære mere om energi og værkstedsfag.
Aktiviteterne Skov og Park, Ballonflyvning, Skulptur Park, Økologisk Garden
Farming, Sports & Fitnesscenter samt
Klimacenter bliver alle drevet at lærere,
studerende og elever.
Ulfborg
Lægehuset
Ulfborg by er med sine ca. 2.000 indbyggere den største by i den vestlige
del af Holstebro Kommune og udpeget
til områdecenter. Byen ligger 13 km fra
Vesterhavet i et fantastisk naturområde.
Mod vest ligger Husby Klitplantage, der
er en seværdighed med mulighed for de
helt store naturoplevelser på vandre- og
cykeltur og med ca. 4 km strand uden
sommerhusbebyggelse. Mod nord er
der ikke langt til Klosterhede plantage,
hvor der er mulighed for at se bævere,
fiskeørne og Isfugle. Mod øst (lige op til
byen) og mod syd ligger nogle af landets
største skov- og hedearealer: Stråsø
plantage og Hoverdal plantage.
Faciliteter
Ulfborg har i forhold til byens størrelse
gode servicefunktioner. Der er lægehus
med 5 læger, 2 tandlægeklinikker og et
apotek. I aktivcenteret ligger Ulfborg klinik for fysioterapi. Klinikken har seks fysioterapeuter til rådighed og behandler
både børn og voksne på klinikken, i hjemmet eller i klinikkens eget træningscenter.
Der er gode fødevarebutikker og specialbutikker samt fine transportmuligheder med tog og rutebil. I det tidligere
rådhus er der i dag etableret borgerservice, der lokalt kan servicere borgerne
i forhold til de opgaver der ikke kræver
fagspecialister.
3
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Ulfborg Kjærgård har plads til ca. 120
boende kursister. Stedet er beliggende
5 km fra Ulfborg by på Lystlundvej 18
og er løbende blevet udvidet. Senest er
alle værelser blevet renoveret i 2006. Her
afholdes en lang række AMU-kurser og
den 28. august 2014 gik de første elever i gang med grundforløbet i den nye
struktøruddannelse. Grundforløbet tager
et halvt år, hvorefter man er i lære i 3 år
på en virksomhed. Der er 5 skoleophold
under læretiden.
For børn og unge er der projektet »I Ulfborg lykkes alle børn og unge« som Ulfborg Borgerforening står bag. Hensigten
er at skabe en række meningsfulde aktiviteter til alle byens børn og unge. Aktiviteter som hele byen er sammen om at
skabe.
Kultur- og byliv
Byen har et rigt kultur- og fritidsliv. Ulfborgs Tinghus er nu indrettet som kulturhus med en lang række aktiviteter,
bl.a. musik, kor, ballet, kunst, kurser og
foredrag. Hertil kommer et stort udvalg
af kultur-, sports- og fritidsforeninger. I
lokalblade og ugeaviser annonceres der
året rundt om foredrag, offentlige arrangementer og ture for naturinteresserede
i Ulfborgområdet.
Fritidsmuligheder
Der er mange gode fritidsmuligheder for
alle aldre i Ulfborg. Vestjysk Fritidscenter råder over mange faciliteter: Idrætshal, multisal, fitnesscenter og svømmecenter. Der er et rigt foreningsliv og en
række større arrangementer for byens
borgere i årets løb.
For de ældre er der et aktivcenter med
forskellige værksteder med aktivitetsog dagtilbud til borgere, som bor på stedet og pensionister fra lokalområdet.
Ulfborg Aktiv Center har afdelinger med
pleje og ældreboliger, aktivitetscenter
samt køkken og cafeteria. Boligdelen
består af 58 boliger samt 10 gæstestuer
beregnet til kortere ophold i forbindelse
med rehabilitering, rekreation m.m. Aktivitetscentret er et hus med forskellige
værksteder som tilbyder en række forskellige aktivitets- og dagtilbud til borgere, som bor på stedet og til pensionister
fra lokalområdet. Centerets Cafeteria
kan benyttes af borgere, som bor på
stedet samt pensionister bosiddende i
lokalområdet og benytter aktivitetsdelen
i centret. I cafeteriet afholdes ugentligt
flere større arrangementer for de ældre.
Ulfborg Anlæg er inden for de seneste
år blevet kraftig renoveret og fremstår nu
som en grøn oase til gavn for byens borgere og gæster.
Omkring renseanlægget i Ulfborg er der
etableret en hundeskov. Området består
af skov og et grøn areal, hvor hundene
kan løbe frit.
Ulfborg Kirkeby
Ulfborg Kirkeby Kirke
Ulfborg Kirkeby (ca. 130 indbyggere)
ligger fire kilometer nord for Ulfborg.
Her ligger Ulfborg Kirke, der er opført i
1200-tallet og kendt for sin lektorieprædikestol (bygget fra væg til væg i kirkeskibet). På hjemmesiden, http://ulfborgsogn.dk/kirkerne/ulfborg-kirke.html, kan
du få god information om kirken og læse
historien om djævlebilledet (yderst til
højre på prædikestolen), som siges at
kunne spøge eller myten om ryttergeneral Schwanewedes onde og brutale
gerninger.
I Ulfborg Kirkeby er der et forsamlingshus og en sportsplads med klubhus.
Desuden er der Ulfborg Sparekasse (åbningstider findes i telefonbogen).
4
Fra byen fører Kytterupvej mod vest
ned til en dejlig lille jollehavn ved Nissum Fjord med helt ny shelterplads, der
er lavet i samarbejde med Nissum Fjord
Netværket.
Langs skoven og op til Spidsbjerg
Strand går Raketvejen. Den blev før i tiden benyttet af redningsfolkene, når de
kørte redningsmateriellet ud til de strandede skibe.
Husby
Fjand
Husby Kirke
Sommerhusområde i yderste klitrække
I Husby er der 95 indbyggere. Der er
kirke og efterskole og Husby hører til oplandet for Staby Skoledistrikt, der omfatter 876 indbyggere.
Nr. Fjand ligger mod nord med udsigt over hele Nissum Fjord og Fjandø.
Fjandø er udlagt som fuglereservat, og i
perioden 1. april - 31. august er al færdsel på og omkring øen forbudt.
Bjerghuse er et sommerhusområde. Det
ligger helt ud til Vesterhavet, er et af de
tidligst bebyggede feriehusområder ved
vestkysten og kendetegnet ved mange
mindre sommerhuse.
Sdr. Fjand er også et feriehusområde,
der ligger nogle få kilometer inde i landet.
Kirken
Kirken, som er nyrestaureret, blev opført
ca. 1130 bygget af tilhugne kampesten.
Tårnet har et højt rankt spir, der tidligere
har været brugt som sømærke og indtegnet på den tids søkort.
Plantagen
Ved at gå fra kirken og ca. 200 m mod
vest ad Græmvej kommer man til en
stor kampesten i vejens højre side med
påskriften »Husby«. Herfra kan man få
sig en helt speciel naturoplevelse ved at
følge de afmærkede stier ind i plantagen.
I 1859 påbegyndte Staten anlæggelsen
af plantagen for at dæmpe sandflugten
og i 1889 – 99 skete der en stor udvidelse. Ved den første tilplantning brugte
man bjergfyr, men i dag er især den østlige del af skoven meget varieret med eg,
bøg og store fyrre- og grantræer.
Der findes flere steder kulturlag fra jernalderen under sandflugtslagene og ved
stranden kan man, der hvor havet har
taget dele af klitterne i skrænten, se morænelag fra forrige istid.
Thorsminde
Strandingsmuseum
Thorsminde ligger på den smalle tange,
hvor Nissum Fjord og Vesterhavet mødes under regulering af en sluse. Hovederhvervet er fiskeri, hvilket giver en del
arbejdspladser til byen. Erhvervsfiskeriet
5
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
foregår i dag først og fremmest i Vesterhavet. Der er kun enkelte erhvervsfiskere
tilbage på Nissum Fjord, der til gengæld
er et yndet udflugtsmål for lystfiskere.
Fjorden byder først og fremmest på
skrubber, men laks, havørred, aborre og
den egnstypiske laksefisk, Helt, er også
blandt fangsterne i net og ruser. Ålefiskeriet er som andre steder gået tilbage.
Mange fritidsfiskere bruger fortsat striben af småhavne rundt om hele fjorden.
Lige uden for Sdr. Nissum, ved fjorden,
ligger feriehusområderne Nørhede Øst
og Vest.
Kirken
Byens kirke er en stor romansk kvaderstenskirke fra omkring 1100-tallet, med
et senere tilbygget tårn. I dag et enkelt
kirkerum med smukt restaureret prædikestol og altertavle. Enkelte gamle ting
fra den katolske tid kan ses på Ringkøbing Museum.
På kirkegården er der opsat en mindesten for de omkomne fra »St. George«
og »Defence« som forliste i 1811. Endvidere findes gravsteder for faldne allierede i 2. verdenskrig.
Kirken
Kirken i Thorsminde er enkelt og særpræget indrettet og var førhen et gammelt
hus, hvor redningsbåden havde sin plads.
Havfruen
Den lokale billedhugger H. Voldmester
fra Husby, har skabt en havfrue som et
smukt vartegn for Thorsminde. Havfruen
kigger ud over vandet og er et symbol
på længslen efter fiskernes hjemkomst.
Vedersø Klit
Sdr. Nissum
Sømærket
Vedersø Klit bliver ofte beskrevet som et
af de smukkeste ferieområder langs den
jyske vestkyst.
Det skyldes bl.a. at der for mange år
siden blev vedtaget nogle byggevedtægter, der fastsatte en bestemt mindstestørrelse for byggegrunde og stillede
krav om, at alle feriehuse skulle være
grundmurede, stråtækte og have afvalmede gavle.
På vej gennem klitterne til stranden står
et stort trekantet træmonument som sømærke. Det blev før i tiden brugt som
kendemærke, så de sejlende på havet
kunne se, hvor ved Vestkysten, man befandt sig.
I Vedersø Klit findes der ingen kystsikring mod havet. Det betyder, at havet
Multihallen
Sdr. Nissum er en hyggelig landsby, som
har faciliteter som idrætshal, fodboldbane, tennisbane, ældreplejecenter og kirke.
På de sandede jorde høstes hvert år
store mængder af gulerødder, kartofler
og løg. Gulerødderne er landskendte for
den fine smag og kvalitet.
Tagrør til stråtækte huse er en anden
Sdr. Nissum-specialitet, som er efterspurgt fordi saltet fra Vesterhavet giver
rørene en særlig god holdbarhed.
Ved den tidligere skole er anlagt en legeplads og i det lille skovområde ved Nørhede findes en skovlegeplads.
6
Vemb
hvert år i gennemsnit tager 1 meter af
klitterne, som stadig flyttes indad. Ved
de helt store efterårs- og vinterstorme
kan havet tage 15-20 meter på én gang.
I de senere år er der dog gjort en stor
indsats for at udbedre havets hærgen,
og stranden ved Vedersø Klit er ideel til
solbadning, gåture eller badning.
Vådområde – Foto: Kis Thesbjerg
Staby
Vemb er en mindre stationsby som med
nærområdet huser ca. 1350 indbyggere.
Byen der altid har været et lokalt centrum, emmer fortsat af initiativ og virkelyst. Alene i 2014 har fem nye butikker/
virksomheder set dagens lys.
Lige i smørhullet der hvor Storå og Lilleå
mødes, og dermed med den mest pragtfulde natur i miles omkreds.
Umiddelbart vest for byen ligger Nissum
Fjord hvor der er et alsidigt fugleliv der
heldigvis ligger i et beskyttet område.
Nordøst for byen ligger en af landets
største skovområder, Klosterheden med
mange rekreative muligheder.
Børnehave og skole med 0.-7. klassetrin
tæt forbundet i bymidten med gode fritids- og idrætsfaciliteter.
Byen har gode trafikmuligheder, med
togforbindelser både mod nord, øst og
syd, hvorved der bl.a. er fire gymnasier
inden for 30 minutter afstand.
I byen samarbejdes for at fastholde den
positive udvikling, formaliseret i partnerskabet »Vemb Vil Videre«, som arbejder
på at gennemføre 19 projekter, som i
endnu højere grad vil udnytte og udvikle
beliggenheden i naturen.
Projekterne er samlet i »Lokal byplan for
Vemb & Omegn«, som kan ses på portalen www.vemb.dk, hvor også alle byens
mange forretninger, virksomheder, institutioner og foreninger findes.
Vemb er en af de små stationsbyer der er
begunstiget med både at have spisesteder og overnatningsmuligheder.
Pallisbjerg
Vest for Ulfborg ligger Staby, en landsby
med købmand, tankstation samt skole.
Kirken
Byens kirke er bestemt et besøg værd.
Under restaureringen af kirken i 1989
fandt man gamle kalkmalerier, der kan
dateres tilbage til år 1545.
Pallisbjerg Herregård
Nordvest for Staby ligger herregården
Pallisbjerg (1545 Padbierg, »paddebjerg«). Stedet har formentlig navn efter
landsdommer Palle Juel, der i 1560 fra
kronen erhvervede gården Padbjerg,
som han gjorde til kernen i en godssamling. Hans slægt og andre adelsslægter
ejede stedet indtil 1692, da det blev købt
af den foretagsomme købmand Christen
Linde (1626-1708) fra Holstebro.
De nuværende ejere købte herregården i
2013. Den bruges nu bl.a. til ferielejligheder og div. arrangementer.
7
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Vemb by er for nyligt blevet begunstiget
med det skønneste vådområde. Umiddelbart syd for byen og direkte overfor
byens anlæg, er der etaleret et vådområde på ca. 52 ha. Dette har allerede det
første år medført et fantastisk fugleliv. En
tilfældig dag i foråret 2014, blev der talt
ikke mindre end 22 forskellige fuglearter
på samme tid.
Etableringen af vådområde er et miljøprojekt, som skal mindske belastningen
af Nissum Fjord med kvælstof og fosfor.
I området vil bundfælles ca. 18 tons om
året.
gamle vandtårn i bymidten, så der kan
blive offentlig adgang til toppen af tårnet.
Skulpturer
I byen er der 2 skulpturer, begge udført
af keramikeren Steen Dybdal. »Elefantsøjlen«, som viser 72 elefanthoveder i
keramik, er placeret lige midt i byen efter
jernbanen. Ved byens anlæg, som er beliggende på det højeste punkt i Vemb, er
der opstillet en 3,5 m høj skulptur »Den
spirende søjle«.
Seværdig kirke
Kirken i Vemb er fra ca. år 1200. Den er
bygget af rå kampesten og tilhugne hjørnekvadre.
Aktuelle udviklingsprojekter i Vemb
1. Lege- og aktivitetsplads i anlægget
2. Sikret fodgængerovergang
over Burvej, v/for Skolegade
3. Multipavillion og toiletbygning
4. BMX cykelbane i skoven
ved rensningsanlægget
5. Kælkebakke udbygges
(Samtidig med pkt. 1)
6. Afskærmet område til paintball.
7. Bro over Storåen
8. Gang/løbesti på digerne
omkring vådområdet
9. Rastepladser på digerne.
10. Pumpehus anvendes til
fugleobservationshus
11. Kanolandingsplads to steder
12. Skærum Mejeri (Privat projekt)
13. Teglværkmesterbolig
til lystfiskerhus
14. Autocamperplads
15. Stisystem – Vemb By,
Skærum Mølle og
Nr. Vosborg
16. Nr. Vosborg
17. Flamingo Naturpark og
Frk. Pedersens Have
18. Skærum Mølle
19. Bådfart mellem Skærum Mølle
og Thorsminde
Hertil kommer projekter med at etablere
en stor multibane til blandede sport og
fritidsaktiviteter – og med at renovere det
Nørre Vosborg
Nørre Vosborg er en herregård syd for
Vemb. Den blev grundlagt på det nuværende sted omkring 1575 og omfatter
et firefløjet anlæg med tilhørende avlsgård. Hovedgårdens bygninger stammer
fra de fire århundreder fra 1500-tallet til
1800-tallet. Til gården hører 216 hektar
land. Herregården blev i 2004 erhvervet
af ejendomsselskabet Realea A/S og restaureret. Restaurationen blev afsluttet i
april 2008. Nørre Vosborg er nu indrettet som hotel og kultursted med herregårdsrestaurant og cafe samt kursus- og
festlokaler. Målet er at gøre Nørre Vosborg til et kulturelt kraftcenter - et mødested hvor kulturlivet og erhvervslivet kan
få gensidig inspiration.
H.C. Andersen boede på herregården i
1859 fra den 5. juli til den 20. juli. Her
blev »historier fra klitterne« skrevet.
Adresse:
Vembvej 35, 7570 Vemb
Telefon 97 48 48 97
www.nrvosborg.dk
[email protected]
Folkeuniversitetscenteret
Skærum Mølle
Der hvor Lilleåen møder Storåen ligger
Skærum Mølle, hvis historie går tilbage
til middelalderen, og stedet har i tidens
løb hørt under både Tvis Kloster og herregården Nørre Vosborg.
8
Vedersø Egnsmuseum
Egnsmuseet er indrettet med en mindestue for Kaj Munk, en gammel skolestue, et rum med udstilling af lokalhistorisk interesse samt esehytte. Der er også
gymnastikplads med gamle redskaber.
Adresse:
Vesterhavsvej 68, Vedersø
6990 Ulfborg
Telefon +45 21 65 77 41 / 97 33 11 45
www.vie.dk
[email protected]
I dag er de smukke bygninger rammen
om Folkeuniversitetscenterets virksomhed, der er baseret på folkeoplysende
formidling af forskningens metoder og
resultater. Her er alle velkomne til at deltage i foredrag, seminarer og ekskursioner, hvor videnskabsfolk og andre med
specialviden præsenterer deres arbejde
og resultater.
Skoleklasser og andre grupper med interesse for stjernehimlen kan rette henvendelse til centeret med henblik på at få
et særligt planlagt arrangement.
Adresse:
Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb
Telefon 97 48 13 22
www.skaerum.dk
[email protected] Strandgaarden
Strandgaarden er fra 1875 og er en af
de bedst bevarede vestjyske klitgårde.
Den firelængede gård er i dag fredet
og åben for besøgende. Udstillingerne
i Strandgaardens fredede bygninger viser, hvordan fiskeri, landbrug, strandinger og jagt gjorde det muligt at skabe
et levegrundlag på gården. Foruden
udstillingerne arrangeres der også året
igennem mange ture med museets
naturvejleder ved hav, strand og fjord.
Adresse:
Husby Klitvej 5, 6990 Ulfborg
Telefon 97 33 10 20
Museer
Strandingsmuseum St. George
Strandingsmuseum St. George er et maritimt museum i Thorsminde. Det er bygget op omkring talrige fund fra de 2 britiske linjeskibe St. George og Defence,
der juleaftensdag 1811 strandede ud for
tangen ved Thorsminde. Skibene var en
del af den engelske Østersøflåde, som
var på vej hjem til England, da de løb
ind i en orkan. HMS Defence gik hurtigt
ned, mens HMS St. George holdt stand
til julenat. Næsten 1400 mand omkom i
havet, kun 17 nåede levende i land.
Herudover er museet centreret om Jyllandsslaget, det største søslag i verdenshistorien. Det blev udkæmpet i Skagerrak
31. maj - 1. juni 1916 og på museet findes
en unik samling af effekter fra søslaget,
hentet op fra havets bund af dykkere.
Adresse:
Strandingsmuseum St. George
Marinarkæologisk Center
Vesterhavsgade 1E, Thorsminde
DK-6990 Ulfborg
Tlf. +45 96 11 50 20
www.strandingsmuseet.dk
[email protected]
Kaj Munks Præstegaard i Vedersø
Præstegården dannede rammen om Kaj
Munks mest virksomme år. Det var her,
Kaj Munk skrev skuespil, digte, breve,
prædikener og artikler.
Det var også her, han til sidst blev hentet af den tyske besættelsesmagt for at
blive henrettet.
I dag formidles Kaj Munks alsidige liv og
virke i de smukke rammer som præstegården og naturen udgør. Præstegården
er ligeledes et samlingssted for forskellige kulturelle aktiviteter
Adresse:
Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg
Tlf. 50 59 59 80
www.kajmunkspræstegård.dk
[email protected]
9
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Lystbækgaard
Lystbækgaard er et besøgscenter for
får, uld og gamle håndværk, beliggende
i Kronheden øst for Ulfborg ved vejen
mod Torsted.
De besøgende kan opleve den særprægede natur, årstidens aktiviteter og en
fårehyrde der arbejder med spælsaufår
og hyrdehunde. Der er adskillige arrangementer med får og hundeopvisning.
Til gården er knyttet en forening, »Lystbækforeningen«, som afholder forskellige
arrangementer, temadage og udstillinger.
Bl.a. kan nævnes spælsaufåredag, grønt
høstmarked og workshops.
I gårdens udstillingslokaler er der skiftende udstillinger om hedens gamle
håndværk som f.eks. uldkartning, spinding med håndten og rok, filtning, toendestrik, nålebinding, uldkæmning, pileflet og løbsbinding m.m.
Besøg også gårdens lille museum,
hvor man må røre ved tingene.
Adresse:
Lystbækgaard
Lystbækvej 1, Kronhede, 6990 Ulfborg
Telefon 97 49 01 20 / 21 23 29 84
www.lystbaekgaard.dk
[email protected]
og sildefiskeri i sommerperioden. Tidligt
forårsfiskeri efter Storlaks og »grønlændere« (unge blanke havørreder), samt
senere på sommeren store havørreder.
Du kan også tage med en kutter på havfiskeri eller prøve at fiske efter skrubber,
helt og ål på Nissum Fjord. Er du til Put &
Take byder området på søer med store,
flotte regnbue- og bækørreder.
Thorsminde er kendt for sit sildefiskeri
i foråret, hornfisk i april/maj og makrel i
sensommeren. Også flotte fladfisk, torsk
og ål. Det eneste, der kræves for at fiske
her, er det statslige fisketegn. Hvert år i
april/maj afholdes Den Store Sildedag
med en stor lystfiskerkonkurrence
Storåen lever op til sit navn vest for Holstebro. Åen er på denne del af sit løb
ureguleret og landskabet er en naturoplevelse. Fiskekort kan købes på Holstebro Turistbureau, Jeppe Schous Gade
14, Holstebro.
Natur
Husby Klitplantage
Fiskeri
Fisketegn er obligatorisk for alle mellem
18 og 65 år ved lystfiskeri i Danmark.
Tegnene kan købes på internettet:
www.fisketegn.dk
Fiskekort og fisketegn kan også købes hos Turistcenter Vedersø Klit eller
Holstebro Turistbureau, Jeppe Schous
Gade 14, Holstebro.
Fisketegn er også obligatorisk ved gratis fiskeri i Holstebro Kommune. Læs
mere om gratis fiskeri for kommunens
borgere på www.holstebro.dk/Gratisfiskeri-1462.aspx
Ulfborg-Vemb er et rigtigt godt lystfiskerområde, med mulighed for et alsidigt fiskeri. Der er smukke naturlige fiskevande med aborre- og geddefiskeri.
Fladfiskeri fra moler eller strand, makrel-
Gul vandrerute
Husby Klitplantage er tilplantet med eg,
skovfyr og østrigsk fyr på de ringeste jorde mens der på den bedre jord er plantet
sitkagran og ædelgran. I nogle områder
har man plantet løvtræer for at skabe en
varieret natur og her findes Danmarks
vestligste bøgelund. Overalt i plantagen
er der et øverste lag af flyvesand af varierende tykkelse.
Naturseværdigheder:
»Marens Maw«: En høj klit med en
10
Vandreture
Der er anlagt fem vandreruter i Klitplantagen. De er markerede med gule, lilla,
hvide og blå symboler på kortet og i
naturen. Generelt er Husby Klitplantage
god at vandre i som handicappet. Ruten
markeret med lilla pletter er specielt velegnet til kørestolsbrugere.
fremragende udsigt over Vesterhavet,
Nissum Fjord og Husby Klitplantage.
Adgang kan bl.a. ske ad gul vandrerute
fra parkeringspladsen ved Spidsbjerg
Strand og ved Græm Strand.
Kippes træ: Et meget stort træ, som
desværre væltede under stormen »Bodil« i december 2013. For foden af dette
træ var der et skilt med påskriften »Her
kom jeg første gang 18. juli 1932 - 10 år
gammel«. Naturstyrelsen lader nu Kippes træ ligge (påsat skilt »Kippes træ«)
ved stien på gul vandrerute, der starter
fra parkeringspladsen med den store
sten »Husby« lige vest for Husby Kirke.
Læs meget mere om Kippes træ på: http://
naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/husby-klitplantage/sevaerdigheder/
»Gryden«: Betegnelse for hulrummet i
klitplantagens store parabelklit. En parabelklit består af et højt midterparti og to
arme og har form som en stor hestesko.
Naturstyrelsen har for nylig frilagt et ca.
200 hektar stort område, så denne meget seværdige parabelklit, der er ca. 1
km bred og ca. 1,4 m. lang, nu er synlig.
»Nøgenbjerg«: Udsigtspunkt ved blå
rute. Fra toppen kan man se en del af
store parabelklit.
Alle plantagens seværdigheder findes på
kortet i Naturstyrelsens vandretursfolder
på hjemmesiden http://naturstyrelsen.
dk/publikationer/2008/dec/husby-klitplantage/
Kortet ligger også i bokse ved de afmærkede ruters start.
Orienteringsløb
Naturstyrelsen har sammen med orienteringsklubberne i Holstebro og Herning
lave en Orienteringsløbsbane i den sydøstlige del af Husby Klitplantage. På nær
to er alle poster anbragt på Naturstyrelsens røde pæle ved veje og stier. Ruterne er derfor mest velegnede til nyere
brugere. Sværhedsgraden kan dog øges
ved at udvælge poster med stor afstand
fra hinanden.
Lejrplads
Du finder to lejrpladser i Husby Klitplantage. Husby Lejrplads ligger i en løvtræsbevoksning ud til Klitvejen syd for selve
plantagen. Drikkevand kan hentes i udhuset ved Bækbyvej 2, hvor der også findes
et toilet. I den nordlige del af plantagen
ligger Fjand Lejrplads på et græsareal øst
for Bundgårdvej. På pladsen er der bålplads, borde/bænke samt skovtoilet.
Badning
Skavemosen i den sydvestlige ende af
Klitplantagen er en god badesø med
klart vand. Specielt børnefamilier kan
med fordel bruge badesøen, da Vesterhavet kan være farligt at bade i under
ugunstige vejr- og strømforhold. Der er
opstillet grill, borde og bænke.
Dyreliv
Husby Klitplantage har en forholdsvis
stor bestand af hugorme, og hvert år arrangerer Naturstyrelsen Vestjylland flere
velbesøgte vandreture på plantagens
klitheder med fokus på Danmarks eneste giftslange. Er du på egen hånd og ser
en hugorm, skal du huske, at slangen er
en truet dyreart og dermed fredet.
Den varierede natur i plantagen giver
gode vilkår for mange forskellige dyrearter. Her findes bl.a. kronhjort, rådyr, hare
og ræv.
Skovlegeplads
I plantagens nordlige del er indrettet en
skovlegeplads med toilet
Cykelstier
Det er tilladt at cykle på alle større veje,
der går fra Klitvejen i øst til klitheden i
vest. I plantagens sydlige del er anlagt
en rute (markeret med blåt i vandretursfolderen) specielt til cyklister – ruten går
blandt andet forbi Nøgenbjerg.
11
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
pladsen ved Filsøvej eller ved Springbjergvej og fornem, hvad Steen Steensen
Blicher mente, når han i »Hosekræmmeren« skriver: »Stundom, når jeg har vandret ret ude i den store alhede, hvor jeg
kun har haft den brune lyng omkring mig
og den blå himmel over mig …«
Vestkyststien, der er en af Danmarks 11 nationale cykelruter, går gennem plantagen.
Ridestier
Der er i alt 16 km ridestier i klitplantagen.
Ridestierne begynder ved den nordligste
parkeringsplads på Klitvejen, hvor der
er gode muligheder for at parkere en bil
med en hestetrailer.
Ridning i Husby Klitplantage skal primært
foregå på ridestierne. På de afmærkede
vandreture samt på de stenmelsbelagte stier og veje (undtagen, hvor ridestierne krydser stierne og vejene) er ridning ikke tilladt.
Nørre Vosborg Hede
Nørre Vosborg Hede har navn efter herregården Nørre Vosborg. Her findes fire
gravhøje fra bronzealderen og fra den
sydligste af højene – Skovbjerg – er
der en fantastisk udsigt ud over heden
(se kortet i vandretursfolderen). I 2012
fældede Naturstyrelsen ca. otte hektar
bjergfyr, og nu er der fra toppen af Skovbjerg en fantastisk udsigt ud over Nørre
Vosborg Hede (tag kikkert med).
Stråsø Klitplantage
Vind Hede
Vind Hede ligger i den østligste hede i
Stråsø Plantage. En del af heden kaldes Kaj Munks Hede, idet den har tilhørt
præsten Kaj Munk, som ofte gik på jagt
på de vestjyske heder.
Indtil 1996 var der her en bestand af urfugle. I dag yngler den store regnspove
på heden.
Hvis du kommer fra vest ad Råstedvej
mod Vind Kirke forbi nordkanten af Vind
Hede vil du i vejens højre side kunne se
en afmærkning med skilte vedr. kronvildt. Her kan du parkere, så du ser mod
syd og ofte se meget store flokke (over
100 dyr) af kronvildt. Bliv i vognen af
hensyn til krondyrene.
Hedevej
Lige øst for Ulfborg ligger Stråsø Plantage – med nogle af landets største skovog hedearealer. Plantagen er opkaldt
efter den enlige hedegård, Stråsøgaard,
der var det første stykke land, som staten købte i området.
Helt frem til slutningen af 1800-tallet
kæmpede bønderne i Vestjylland med
omfattende sandflugt, der hvert år truede med at ødelægge høsten. I midten
af det 19. århundrede begyndte tilplantningerne af klitplantagerne helt ude ved
Vesterhavet, og fra 1891 begyndte staten at opkøbe hede- og landbrugsarealer i den nuværende Stråsø Plantage for
at plante skov. Plantagen har i dag et
varieret dyreliv.
Lærkehøj
Lærkehøj er en bronzealderhøj mellem
Fårefoldvej og Gosmervej. Hvor Blåbjergvej krydser Råstedvej er der vist
hen til en P-plads. Herfra starter der en
afmærket vandrerute, der går lige forbi
Lærkehøj.
I 1859 var H. C. Andersen på »den store
Jyllandsrejse« og besøgte bl.a. Nørre
Vosborg. Den 13. juli var han på udflugt
til Lærkehøj og skriver i sin dagbog: »Vi
drak og udbragte skaaler for min Fødeø
Fyen. Jeg fandt mange Blaabær. Der
Sønder Vosborg Hede
Sønder Vosborg Hede i plantagens vestligste del er et bakket eventyrlandskab
med mange indlandsklitter. Følg den afmærkede rute (ca. 3,5 km) fra parkerings12
redehullerne. Vandreruten fører forbi
»Lærkehøj« (se tidligere) og fortsætter
forbi Studefolden.
Stolbjergturen. Du kan starte denne
vandretur ved p-pladsen ved krydset
mellem Damgårdvej og Langelinie eller
den sydlige parkeringsplads ved Fuglsang Bro. Den østlige sløjfe af ruten går
igennem det privatejede Fuglsang egekrat. Den sydlige rute går igennem et
område, som Naturstyrelsen i 2005 ryddede for nåletræ af dårlig kvalitet. Området er ved at udvikle sig til et spændende hedeområde med flere hedesøer
og store indlandsklitter, som måske – i
perioder med tørt og blæsende vejr – vil
begynde at vandre.
Lystbækturen. Denne rute har fire tilhørende p-pladser. Den nordlige del (3,3
km) går igennem Sønder Vosborg Hede
med de mægtige indlandsklitter. Den
sydlige del (6,7 km) går bl.a. igennem
et skovrejsningsområde og vidtstrakte
eng- og overdrevsarealer. Fra p-pladsen
ved Kronhedevej er der lavet en kørestolsvenlig strækning på 0,6 km.
samledes en heel Tallerkenfuld; Her i egnen har været mange Ulve, derfor endnu
navnet Ulfborg. I år er mange hugorme«.
Under besøget på Lærkehøj og på rejsen
gennem de jyske hedeområder blev han
inspireret til at skrive »Jylland mellem
tvende have«.
Du kan »på eget ansvar« kravle op i
brandtårnet ved siden af højen. Herfra
kan du se store dele af Stråsø Plantage
og ådalen med Lilleåen.
Fuglsang bro
Ved Fuglsang bro er det krogede egekrat fredet og har status som urørt skov.
Det er rester af den naturskov, som man
formoder, har dækket store dele af Vestjylland tilbage i tiden. Brændehugst og
græssende kvæg har påvirket træerne,
så krattet i dag minder om en rigtig troldeskov med krogede og flerstammede
træer. Der er parkeringsplads med borde
og bænke ved broen. Der må gerne fiskes i Lilleåen med dagkort.
Studefolden
På »Gosmerturen« (se vandretursfolderen) er en gammel dyrefold, der frem til
1800-tallet blev brugt af studedriverne
og fårehyrderne som overnatningssted
for deres dyr.
Mountainbiking
Cykling er generelt tilladt i hele området.
Desuden har Naturstyrelsen og Ulfborg
Cykelklub sammen etableret en teknisk
spændende og natursmuk mountainbikerute gennem skoven og det kuperede
terræn øst for Sønder Vosborg Hede ved
Filsøvej.
Ruten er anlagt i et varieret terræn, hvor
små stier og singletracks snor sig rundt i
de sandede indlandsklitter. Ved rutestart
findes en informationsstander med et
kort over ruten. Ruten er ensrettet. Se
vandreturskort.
Stråsøgård
Stråsøgård ligger, hvor Damgårdsvej møder Lystlundvej. En tidligere hedebondegård, som har lagt navn til hele Stråsø
Plantage. Ved gården ligger to små huse,
der helt op til slutningen af 1950’erne var
en skole for egnens børn med tilhørende
lærerbolig. Alle husene er i dag ejet af
staten og lejet ud til privat brug.
Vandreture
Der findes tre afmærkede vandreruter i
området omkring Stråsø Plantage.
Gosmerturen. Turen er på ca. seks km.
Udgangspunktet er ved p-pladsen, hvor
skovvejen Blåbjergsvej krydser Råstedvej. Turen går bl.a. igennem det fredede
egekrat langs Lilleåen. Læg mærke til de
mange spættehuller i bævreaspen. Stære og andre hulrugende fugle genbruger
Ridning
Ridning og kørsel med hestevogn er generelt tilladt på veje, spor og brandlinjer.
Badning
Stråsø Plantage har en børnevenlig badesø. Den ligger i smukke omgivelser ved
Skelvej i det nordvestlige hjørne af området. Du kommer til søen ved at dreje fra
13
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Lystlundvej ad Skelvej. I tørre sommermåneder kan det dog knibe med vanddybden, da vandstanden i søen er afhængig af grundvandstanden. Ude i søen
er der en lille ø med bål-og grillplads samt
borde/bænke til fri afbenyttelse. mark på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/pattedyr/rovdyr/ulv/
Fugle
På grund af de gode føde- og levemuligheder som varierede skove, heder,
moser, enge, vandløb og søer tilsammen tilbyder, er der masser af småfugle
i Stråsø Plantage. I Lilleådalen kan du
for eksempel være heldig at se isfuglen
dykke efter fisk i vandet. I de senere år
er grønspætten, sortspætten og ravnen
begyndt at yngle i området.
På Vind Hede yngler stor regnspove om
foråret – af samme grund er adgang til
heden forbudt. Af rovfugle, kan nævnes
musvåge, spurvehøg og duehøg og man
kan være heldig at se havørn og fiskeørn.
Bål/ grill
Af hensyn til brandfare må du kun tænde bål i de afmærkede områder. Du må
blandt andet tænde bål og grille på den
lille ø i badesøen ved Skelvej og på Naturstyrelsens to lejrpladser i området:
Lystbækgård og Ulborggård.
Jagt
Siden 1994 har Naturstyrelsen Vestjylland udbudt dagjagter i dele af Stråsø
Plantage – dels jagt med riffel og dels
haglbøsse. Vildtet er typisk kronvildt,
råvildt, hare og ræv. Der kan forekomme
sneppefald. Hugorm
I Stråsø Plantage kan man på vindstille,
solrige dage finde hugormene på hedens
skrænter, hvor de ligger og soler sig.
Hugormen blev fredet i 1981, og man
må derfor ikke fange eller slå den ihjel.
Et hugormebid er giftigt, og selv om de
fleste bid kun giver milde forgiftninger,
bør du søge læge, hvis du bliver bidt.
Dyr
Pattedyr
Hvis man færdes forsigtigt og tager hensyn til vindretningen er der gode chancer
for at se kronvildt eller råvildt i området.
I september kan man ofte høre kronhjortenes brunstbrøl. Der findes desuden,
grævling, mår, hare, egern og odder.
Og så er der kommet et nyt pattedyr til
Ulfborgområdet – nemlig ulven. Efter
200 års fravær er den nu tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev
fundet død i Thy Nationalpark i november 2012. Siden er der observeret ulve
flere steder i Midt- og Vestjylland. Der er
fundet dna-spor lige i nærheden af Ulfborg Skyttecenter – så det er sikkert, at
den nu er her – eller har været her.
Ulven er et rovdyr, som er farligt for mennesker, hvis den angriber. Risikoen for et
ulveangreb på mennesker i Danmark er
dog meget lille. For det første er der endnu kun ganske få ulve og for det andet
opfatter ulve ikke mennesker som bytte.
De er sky over for mennesker og vil normalt stikke af, hvis de møder os i naturen.
Du kan læse meget mere om ulve i Dan-
Hoverdal Plantage
Hedegården St. Hoverdal
Det er hedegården St. Hoverdal, der har
lagt navn til Hoverdal Plantage. Gården
kan føres helt tilbage til Kong Hans’ tid
(1455-1513) – dog med andre bygninger
og en anden udformning end den, vi ser
i dag. Her har boet hedebondefamilier
gennem århundreder, hvor nogle klarede
sig rigtig godt og havde prestigefyldte
14
Læs meget mere på: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/
hoverdal-plantage/sevaerdigheder/
hverv som eksempelvis sognefoged. I
1891 blev gården solgt til statsskovvæsenet og blev senere brugt til plantør- og
skovfogedbolig. I dag fungerer den gamle hedegård som beskyttet værksted,
hvor der primært forarbejdes træ.
Lokkelykke
Digterpræsten Kaj Munk (1898-1944)
holdt meget af naturen, og hans jagthytte og sommerhus »Lokkelykke« ligger
umiddelbart sydøst for Hoverdal Plantage. Helt op til Hoverdal Plantage ligger
Munks Plantage, hvor der også ligger en
1,5 hektar stor skovsø. Kaj Munk købte
Lokkelykke i 1939, dengang hed ejendommen Villa Maro, men han valgte at
omdøbe den til Lokkelykke – efter sine
børns to heste »Lokke« og »Lykke«. Ind
til 2011 var jagthytten og de tilhørende
155 hektar jord i Munk-familiens eje.
Oldtidsvejen
Helt tilbage til Stenalderen har området omkring Hoverdal Plantage været
beboet og befærdet af mennesker. Det
vidner 150 gravhøje om. Højene ligger
på en linje fra Hoverdal Plantage i nord
og 20 km sydpå over Hover ådal til Dejbjerg Plantage i syd. Inde i selve Hoverdal Plantage er registreret 13 gravhøje.
Gravhøjene markerer en meget gammel
færdselsvej – kaldet oldtidsvejen.
En af de største gravhøje i området ligger en anelse nordøst for krydset mellem
Præstevej og Tømmervej. Lige ved gravhøjen ses oldtidsvejen relativt tydelig.
I kortbordsmontrer forskellige steder i
skoven kan man se et kort over gravhøjene. En af montrerne står på p-pladsen
ved Præstevej (den nord-sydgående asfalterede vej gennem skoven).
Sørup vandrerute
En 3,4 km lang afmærket rute, der udgår
fra Sørup Lejrplads ved Sørupvej og går
gennem mange forskellige naturtyper
i Hoverdal Plantage. Her kan ses både
hede, eng, søer, løvskov, granskov og
gamle østrigske fyr.
Du kan se kort over ruten på: http://udinaturen.dk/facilitet/sørup-vandrerute-ihoverdal-plantage/12045
Dr. Nørbyes Høj
Dr. Nørbyes Høj er en lille høj i krydset
mellem Nyvej og Dr. Nørbyes Vej. Den
har fået navnet efter Kristjan Nørbye, der
var praktiserende læge i Lemvig fra 1903
og i mange år deltog i jagter i Hoverdal
Plantage.
Læs meget mere på: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/
hoverdal-plantage/sevaerdigheder/
Københavnerstien
Historisk spor på 2,3 km igennem skoven etableret i slutningen af 2. verdenskrig. Sporet er markeret i hver ende, men
ikke undervejs. Kig langt fremad, så er
det nemt at følge sporet.
Her gik og cyklede de unge arbejdsledige, der var sendt i beskæftigelse i
»Hoverdallejren«, ud til deres opgaver i
Hoverdal Plantage. De 18-25 årige plantede træer og skovede træ til fyring og
lignende. Rundt om hele Hoverdal Plantage gravede de unge en skelgrøft, der
skulle synliggøre skellet imellem statsejede og private arealer.
Du kan se ruten på kort: http://udinaturen.
dk/facilitet/-københavnerstien-/8695
Præstens Have
Her blev pastor Bech fundet efter at
have ligget 16 timer i sneen den 6./7.
januar 1844. Han overlevede det kolde
ophold og til minde om sin oplevelse lod
han et dige rejse i en firkant om det sted,
hvor han blev fundet. Det ligger lige ved
starten af den gule vandrerute på den
anden side af p-pladsen ved Præstevej
(den nord-sydgående asfalterede vej
gennem skoven).
Gul Vandrerute i Hoverdal
En varieret 4,2 km lang afmærket vandrerute der leder dig gennem skov og
over hedeareal. Ruten går blandt andet
15
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Sørup Lejrplads
Lejrpladsen ligger på et græsareal mellem Sørup Sø og den offentlige grusvej
fra Tim til Hover. Der er bålplads, og
drikkevand kan hentes ved Søruphus
ca. en km nord for lejrpladsen. Desuden
er der en sansesti i nærheden. Lejrpladsen skal bookes i forvejen.
Læs mere og book lejrpladsen på: http://
udinaturen.dk/facilitet/hoverdal-plantagesørup-lejrplads/955
forbi »Præstens Have«. Dele af ruten kan
være lidt fugtig.
Kort over ruten på: http://udinaturen.dk/
facilitet/gul-vandrerute-i-hoverdal/8692
Løberute
I den østlige del af Hoverdal Plantage
findes en 10 kilometer lang løberute. Ruten er markeret med røde piktogrammer
og røde pletter på træerne og desuden
med kilometermarkeringer, så du kan
følge med i, hvor langt du er kommet på
din tur. Undervejs møder løberuten »Københavnerstien«.
Ruten er også velegnet som vandrerute.
Kort over ruten på: http://udinaturen.dk/
facilitet/gul-vandrerute-i-hoverdal/8692
Cykling
Det er tilladt at cykle både på almindelig cykel og på mountainbike på stierne i
Hoverdal Plantage – dog ikke på vandrerutestierne.
Ridning
Der er ingen afmærkede ridestier i Hoverdal Plantage, men du må gerne ride
på vejene i plantagen. Dog skal du enten
bevæge dig midt på vejen eller i rabatten.
Multisti i Hoverdal
Multistien er en 3,2 km lang natursti,
hvor du undervejs kommer forbi 12 nummererede pæle. Numrene refererer til de
spørgsmål, som du kan downloade fra
Naturstyrelsens hjemmeside, inden du
tager ud. Det vil sige, at du ud over blot
en gå- eller løbetur i plantagen kan få en
anden oplevelse og måske blive klogere
på det, du møder undervejs. Når du følger ruten, kommer du igennem forskellige landskabstyper, både hede, sø og
skov. Der er opsat redskaber ved posterne, som lægger op til fysiske udfoldelser,
og det vekslende terræn giver mulighed
for at få ekstra sved på panden.
Du finder spørgsmålene på: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/hoverdal-multisti/
Hunde
Hunde i snor er velkomne i Hoverdal
Plantage. Der er ingen hundeskov i området. Nærmeste hundeskov ligger ved
Femhøjsande nær Ringkøbing.
Der er bålpladser ved de to lejrpladser i
Hoverdal Plantage.
Svampeture
Hoverdal Plantage har en varieret svampeflora. De vigtigste er kantareller og
tragtkantareller, men på en god dag kan
du også putte rørhatte som eksempelvis
Karl Johan-svampe i kurven.
Allerede i juni kan man visse år finde kantareller, men som regel kommer de først
i juli-august. Normalt er august en god
måned at samle rørhatte i. Sidst i september er det tiden at samle pigsvampe.
Fra oktober og til frosten ødelægger
dem, kan man i gamle gran- og løvtræsbevoksninger finde tragtkantareller.
Naturstyrelsen Vestjylland arrangerer
ofte svampeture i Hoverdal Plantage.
På turene fortæller en naturvejleder om
svampene og giver gode tips til, hvor
svampene vokser.
Shelterplads
I den sydlige del af Hoverdal Plantage
ligger en hyggelig lejrplads med shelter.
Pladsen er bygget af lokale borgere, der
virkelig har lagt sjæl i arbejdet. For eksempel er der fra pladsen udsigt til en lille sø, ligesom der er muldtoilet, bålplads
og borde og bænke. Det er ikke nødvendigt at booke lejrpladsen på forhånd.
Du kan finde placeringen på: http://udinaturen.dk/facilitet/shelterplads-hoverdal-plantage/6893
16
og vadefugle, figurerer Nissum Fjord på
en liste udarbejdet af International Waterfull Research Bureau i 1962, som en
af de 200 vigtigste vandfugelokaliteter i
Europa, Nordafrika og Lilleasien. Ligeledes har Danmark gennem sin tiltrædelse
af »Ramsar-konventionen« forpligtet sig
til at passe særligt på naturområderne i
og ved fjorden.
Jagt
Det er muligt at købe dagjagter i Hoverdal Plantage. Jagterne bliver typisk udbudt til salg i maj/juni, og jagterne afholdt
fra november til januar. På jagterne er der
gode muligheder for at skyde kronvildt.
Du kan købe jagten hos Naturstyrelsen.
Nissum Fjord
Bøvling Fjord og Klittangen
I den nordlige del ved Bøvling Fjord
raster især svømmeænder som pibeand, gråand og krikand i for- og efterår.
Denne del er fredet og er den mest lavvandede del af Nissum Fjord, og ved lavvande ligger store dele af området tør.
Bøvling Fjord og de våde enge på klittangen langs landevejen tiltrækker fugle
året rundt, men især i foråret ses tusindvis af svømme- og vadefugle under de
store fugletræk, når store flokke af gæs
raster på deres vej til ynglepladserne på
Svalbard. Især kortnæbbet gås, lysnæbbet knortegås, men også grågåsen og
bramgåsen er ofte at finde ved fjorden.
Man kan i de lavvandede områder og på
strandengene træffe rastende vadefugle
som bl.a. lille kobbersneppe, den almindelige og den islandske ryle samt hjejlen.
Men også i fuglenes ynglesæson kan
man fra landevejen mellem Thorsminde
og Bøvling Fjord iagttage de mange vadefugle på strandengene.
Kytterup Havn
Nissum Fjord har et vandareal på 70
km2 eller 7.000 ha og ligger i læ bag en
13 km lang Vesterhavs-tange med en
bredde varierende mellem 1200 meter til
kun 200 meter på det smalleste sted. I
Thorsminde er der siden 1870’erne foretaget regulering af fjordens vandstand
og saltindhold ved hjælp af en sluse, der
skaber vandudskiftning i fjorden. Ferskvand tilføres bl.a. fra Storåen, Ramme
Å, Damhus Å og Flynder Å, og vandet er
brakt - en mellemting mellem ferskvand
og havvand. Hele Nissum Fjord samt
nogle omkringliggende arealer er udlagt
som vildtreservat, og den lavvandede
fjord omgivet af rørskove og enge har et
fantastisk rigt og varieret fugleliv.
Fjandø
På den 40 ha store ubeboede Fjandø
i den sydvestlige del af Nissum Fjord
sørger flokke af får for at holde øens hedevegetationen nede i sommerhalvåret,
hvilket giver ideelle betingelser for både
rastende og især for ynglende vade- og
andefugle. Fra 1. april til 31. august er
der total færdselsforbud på øen samt i
en 100 meter zone rundt om øen.
Fugle på træk
Med beliggenheden på trækruten langs
vestkysten tiltrækker fjorden mange rastende fugle i for- og efteråret på deres
rejse fra de arktiske yngleområder til vinteropholdsstederne i Syd- og Vesteuropa.
Fjorden er ikke blot en rasteplads, men
også et vigtigt område for ynglende fugle.
Felsted Kog
Felsted Kog er udlagt som fuglereservat
og er tilholdssted for mange vade- og
ynglefugle, der finder skjul i de udstrakte
rørskove i ynglesæsonen. Kogen ejes nu
af Staten og fik i sin tid sit navn, da man
International anerkendelse
Med denne internationale betydning for
store fuglebestande - især gæs, ænder
17
Lokale oplysninger
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
Information om Ulfborg-Vemb og omegn
i sidste halvdel af 1800-tallet forsøgte
at afvande Nissum Fjord. Det lykkedes
dog kun ved Felsted, der fik betegnelsen
»kog«, som betyder indvundet landareal.
Ved opførelsen af et 13 km langt ringdige
tørlagde man ca. 1.400 ha af Felsted kog,
men det viste sig hurtigt at jordbunden
ikke var egnet til landbrugsjord, og der
opstod ofte digebrud under kraftige storme, hvorefter man opgav projektet i 1885.
understrøm, som er i Vesterhavet, forårsager hvert år drukneulykker. Derfor er
det vigtigt, at man følger baderådene,
som er opslået mange steder ude i området, eller læser folderen »Baderåd ved
havet«. Folderen udleveres gratis fra det
lokale turistkontor eller ved den lokale
købmand ude ved kysten.
En tur på stranden lige efter en storm eller kraftig blæst, giver de største chancer for at finde rav, men let er det ikke.
For det meste ligger ravet i strandkanten
mellem opskyllede sten og tang m.m.
Rav kan have mange farver, fra hvidt til
brunt. Rav er blødt, og hvis man mærker
det med tænderne er det let at skelne
almindelige småsten fra rav.
I det meste af Europa, bruges det blå
flag som et kendetegn for rene badestrande og rent badevand. Her i området
har vi 5 strande, der har fået tildelt det
blå flag. Det er Thorsminde, Bjerghuse,
Fjand, Spidsbjerg og Vedersø Klit.
Rørskovene
I den nordlige og østlige del af Bøvling
Fjord, i Indfjorden samt i Felsted Kog findes udstrakte arealer med rørskov, som
høstes til tagrør, der hvert år bortaktioneres. Da rørskovene giver redeskjul til
mange fugle forsøges høsten tilrettelagt,
så den finder sted inden fuglenes ynglesæson, og helst mens der er isdække.
Der er ligeledes indgået en frivillig aftale
med rørhøsterne om at lade særlige vigtige yngleområder stå uhøstet. Det gælder bl.a. kanterne ud mod åbent vand og
damme i rør- skovene.
Hos Turistcenter Vedersø Klit kan der rekvireres forskellige foldere på dansk og
tysk med forslag til ture omkring fjorden,
samt færdselsregler i og omkring fjorden.
Du kan også hente information om området på www.nissumfjordnet.dk
Oversigt over vandretursfoldere
Folderne findes i bokse ved vandreruternes start/slut eller kan downloades i
pdf-format på nedenstående internetadresser):
Husby Klitplantage:
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/
2008/dec/husby-klitplantage/
Stråsø Plantage:
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/
2008/dec/straasoe-plantage/
Vest Stadil Fjord:
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/
2008/dec/vest-stadil-fjord/
Klosterheden:
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/
2008/dec/klosterheden/
Kildefortegnelse:
Naturstyrelsen: www.nst.dk
Ulfborg-Vemb Touristbureau:
www.ulfborg-turist.dk
Vesterhavet
Aftenhimmel ved Vesterhavet
Vesterhavet er et fantastisk naturområde
og har altid virket tiltrækkende på turister og fastboende.
Vesterhavet er dejligt at bade i, men man
skal tænke sig godt om. Den stærke
18
Foreningsregister – Ulfborg-Vemb og omegn
Vi gør opmærksom på, at registeret er baseret på de oplysninger, foreningerne giver.
Såfremt der er sket ændringer, eller nye foreninger ønsker optagelse, kan dette ske på
E-mail: [email protected] hvor der oplyses foreningens navn, formand, adresse, telefon.
3f Vest
Husby Sogneforening
Storegade 23, 7620 Lemvig . . . 70 30 08 72
Fmd.: Rita Sønderby,
Stabyvej 73, Husby,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 52 41
AOF Ulfborg-Vemb
Enghaven 47, 6990 Ulfborg . . . 97 49 23 72
Fmd.: Lone K. Hansen
Indre Mission Ulfborg
Fmd.: Mette Kyndi Pedersen,
Tingvej 24, 6990 Ulfborg . . . . . 97 49 21 28
Dansk Røde Kors
Ulfborg/Vemb afd.
KFUM-spejderne i Ulfborg
Lisbet Gram,
Harbogade 53, 6990 Ulfborg . . . 97 49 17 27
Gruppeass: Arne Søgaard,
Madumflodvej 6, Madum,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 22 53
DDS - Det Danske Spejderkorps
Ulfborg Gruppe
KFUM-spejderne i Vemb
Fmd.: Henning Slavensky
Klitvej 18, Fjand, 6990 Ulfborg
[email protected]
www.dds.dk
Fmd: Henning Vendelbo,
Humlevænget 9, 7570 Vemb . . . 97 48 14 85
Kirkeligt Samfund for
Ringkøbing og Omegn
DDS Vestjylland Skyttecenter-Ulfborg
Fmd.: Margrethe D. Koch,
Høbrovej 3, 6980 Tim . . . . . . 97 33 36 58
Torstedvej 1, 6990 Ulfborg . . . . 97 49 19 15
Forretningsfører: Peder Bertelsen
LO - Nordvestjylland
Fmd.: Hans Enevoldsen . . . . . 20 51 50 14
[email protected]
Det Konservative Folkeparti
i Ulfborg-Vemb
Madum Sogneforening
Fmd.: John Sørensen,
Bredgade 6, 6990 Ulfborg . . . . 97 49 25 00
Fmd.: Per Larsen,
Ringkøbingvej 14, Madum,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 07 97
DOF-Vestjylland
Fmd. Lars Holm Hansen,
Sandbækvej 26, 6971 Spjald. . . 22 96 13 17
Mindbocentret
Kontaktpersoner:
Poul Erik Sig,
Grønnevej . . . . .97 49 72 43 / 23 46 09 47
Christian Sahl,
Fuglevænget . . . . . . . . . . . 97 49 71 08
Dyrenes Beskyttelse
Fmd.: Niels Lauridsen,
Havrevænget 31, 6990 Ulfborg. . 97 49 23 78
Erhvervsgruppe VEST
Musikstøttekredsen
Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg . . 97 49 64 60
Fmd.: Inge Christensen,
Alleen 7, 7570 Vemb . . . . . . . 97 48 15 64
Folkebevægelsen
Mod EU - Ulfborg
Ringkøbingegnens 4H
Kontaktperson: Thorkild Sohn,
Sognegårdsvej 11, Husby,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 54 07
Fmd. Bettina Langhoff,
Velling Kirkeby 221,
6950 Ringkøbing . . . . . . . . . 20 76 43 47
[email protected]
Folkeuniversitetscentret
Skærum Mølle
Sdr. Nissum
Borger- og Idrætsforening
Skærum Møllevej 2-4, 7570 Vemb 97 48 13 22
Foreningen NORDEN
for Ringkøbing og omegn
Fmd.: Susanne Fredskilde
[email protected]
Fmd.: Mette Ellekilde,
Herningvej 34, 6950 Ringkøbing 97 32 42 36
[email protected]
Socialdemokraterne
i Ulfborg-Vemb
Lokalpolitiker i byrådet Holstebro:
Lene Dybdal,
Tingvej 6, 6990 Ulfborg. . . . . . 21 23 23 36
[email protected]
Holstebro Kenpo Karate Klub
v/ Claus K. Pedersen,
Knudsigvej 1, Råsted, 7570 Vemb 40 89 42 32
Husby Jagtforening
Socialistisk Folkeparti
i Ulfborg-Vemb
Fmd.: Poul Bank,
Ryttergårdsvej 6, Husby,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 50 71
Fmd.: Maren Holm Johansen
Gl. Skolevej 5, Staby, 6990 Ulfborg 97 49 18 05
19
Lokale oplysninger
Foreningsregister Ulfborg-Vemb og omegn
Foreningsregister Ulfborg-Vemb og omegn
Staby-Husby Gymnastikog Ungdomsforening
Ulfborg Bys Skytteforening
Stenildvej 12, 6990 Ulfborg . . . 21 97 29 04
Fmd.: Jens S. Kirkeby,
Nørrevej 19, Staby, 6990 Ulfborg 27 79 25 58
Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5, 6990 Ulfborg. . . . . . 97 49 21 06
Staby Husmoderforening
Ulfborg-Vemb Bridgeklub
Fmd.: Else Susgaard,
Rolighedsvej 34, Staby,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 15 46
Fmd.: Harry Mørup,
Majsvænget 25, 6990 Ulfborg . . 24 61 92 23
Vemb Aftenskole
Staby Jagtforening
Leder: Klaus Libergren,
Enghavevej 1, 7570 Vemb . . . . 28 94 00 23
Fmd.: Stig Jessen,
Gl. Skolevej 5, Staby,
6990 Ulfborg . . . .97 49 18 05 / 40 31 18 05
Vemb Badmintonklub
Vemb Hallen, Stadionallé 2, 7570 Vemb
Fmd.: Inge-Lise Dinesen . . . . . 97 48 14 69
[email protected]
Staby Sogneforening
Fmd.: Helge Thomsen,
Sdr. Stabyvej 5, 6990 Ulfborg . . 97 49 19 33
[email protected]
Vemb Borger- og Erhvervsforening
Fmd.: Inge Kejlberg Tornvig,
Søndergade 16, 7570 Vemb . . . 96 74 07 90
[email protected] . . . . . . . 24 61 23 40
Strueregnens 4H
Regionsformand: Carsten Jensen,
Dalgårdsvej 84, 7600 Struer . . . 97 86 13 51
[email protected]
Vemb Forenede Sportsklubber
Fmd.: Jens Hansen,
Nørre Alle 1, 7570 Vemb . . . . . 24 68 76 80
[email protected]
Thorsminde Borgerforening
Fmd.: Mogens Damsgaard,
Skolegade, Thorsminde,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 21 25 03 68
[email protected]
Vemb Jægerforening
Fmd.: Dan Richardt Christensen 40 27 97 48
[email protected]
Thorsminde Idrætsforening - TIF
Vemb Lystfiskerforening
Fmd.: Vibeke Krog Bro,
Mågevej 9, Thorsminde,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 60 92 76 47
Fmd.: Gert Hingebjerg,
Kjærsvej 10, 7570 Vemb . . . . . 97 48 11 11
Tim Plejehjems Venner
Vemb Pensionistforening
Kontaktperson
Anna Margrethe Pedersen . . . . .9733 3431
Fmd.: Ingrid Hedegaard,
Kjærsvej 26, 7570 Vemb . . . . . 97 48 12 69
Tim-Torsted Havekreds
Venstre i Gørding-Vemb-Bur
Fmd. Dorte Nygård Pedersen . . 97 33 35 51
[email protected]
Fmd.: Erik Germann,
Fousingvej 1A, 7570 Vemb . . . . 97 49 03 23
UBG - Badminton
Venstre i Staby-Husby
Fmd.: Lennart Krarup. . . . . . . 25 58 42 54
[email protected]
Fmd.: Henning Barnkob,
Sognegårdsvej 6, Husby,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 68 60
UBG - Fodbold
Venstre i Stadil-Vedersø
Ungdomsudvalgsformand: Lene Chrois,
[email protected] . . 97 49 27 90 / 40 89 63 31
Seniorudvalgsformand: Anders Bukbjerg
[email protected] . 29 66 88 25
Fmd.: Viola Jørgensen,
Nyvej 20, Vedersø, 6990 Ulfborg 97 33 13 94
Venstre i Tim-Torsted
UBG - Gymnastik
Fmd.: Brian Damgaard,
Grønnevej 18, 6980 Tim . . . . . 29 92 60 81
Fmd.: Lisbeth Poulsen . . . . . . 22 13 24 59
[email protected]
Venstre i Ulfborg
Ulfborg Borgerforening
Fmd.: Kristian Jensen,
Madumvej 3, 6990 Ulfborg . . . . 97 49 14 26
Fmd.: Jette Vad Nielsen . . . . . 24 60 04 01
[email protected]
Vestjysk Kunstforening
Ulfborg Jægerforening
Fmd.: Gerda Tachau . . . . . . . 20 66 38 70
[email protected]
Fmd.: Tommy Henriksen,
Madumflodvej 5, Madum,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 23 32
Vestjysk Brugshundeklub
v/ Henrik N. Sulkjær,
Skolevej 32, Bur, 7570 Vemb. . . 97 48 4135
Mobil 6060 4135
Ulfborg Kirkeby Sogneog Gymnastikforening
Fmd.: Morten Jensen,
Præstevænget 4, Kirkebyen,
6990 Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 06 07
Vestjysk Havekreds
Fmd.: Kirsten Rathkjen,
Kl. Aastrupsvej 4, Husby,
6990 Ulfborg . . . .97 49 50 38 / 26 29 06 73
20
Oversigt over fagregistret
Advokater
Anlægsgartnerier
Automobiler
Computer
- salg og service
Dametøj
Dyretransport
Dyrlæger
Ejendomsformidling
EL-installatører
Entreprenører
Entreprenørmaskiner
Radio - TV
Rengøring
Restauranter
Revision
Gardiner
Grill-barer
Skorstensfejere
Skoventreprenører
Hundepension
Husmår-bekæmpelse
Hvidevarer
Tagdækning
Tandlæger
Tandteknikere
Tryksager
Trælast og tømmer
Turistbusser
Tækkemænd
Tæpper
Tømrer- og
Snedkermestre
Kiropraktorer
Købmænd
Malermestre
Massage
Murermestre
Møbelforretninger
Møbelopbevaring
Optik
Produktforretninger
Psykologer
Ugeaviser
Varmeværker
Vognmænd
VVS installatører
For enkelte annoncer tages der forbehold med hensyn til placering i alfabetisk orden.
For 2-spaltede annoncer kan placering under faggruppen ikke påregnes.
21
Fagregister
Bagere
Banker - Sparekasser
Begravelsesforretning
Blikkenslagere
Blomsterhandlere
Bogtrykkerier
Brugskunst
Bygningsartikler
Flytteforretninger
Forsikring
Fotokopiering
Frisører
A-B
Advokater
FAGREGISTER
Advokater
Blomsterhandlere
Bagere
Holmegade 13 · Ulfborg
Anlægsgartnerier
Banker - Sparekasser
Græsplæner · Nyanlæg · Vedligeholdelse af haver
Havetegninger · Legepladser
Træfældning · Stubfræsning · Beskæring
Læplantning · Skovrejsning · Belægningsarbejde
Begravelsesforretning
Anlægsgartner Holm
Skalstrupvej 43 . 7570 Vemb . Tlf. 20 41 48 95 . www.agholm.dk
Blikkenslagere
Egevej 1, Vemb - Tlf. 9748 1716
[email protected]
Automobiler
Blomsterhandlere
MT Biler
v/ Morten Thøgersen
40 26 61 16
Skalstrupvej 13 . Gørding . 7570 Vemb
NYHOLM AUTO
v/ Brian Nielsen
Holstebrovej 6
6990 Ulfborg
20 49 00 15
Servicepartner
97 49 13 51
22
B-E
Bogtrykkerier
FAGREGISTER
Bogtrykkerier
EL-installatører
Dametøj
Alt i tryksager
Dyretransport
Erik Sigaard · Stensigvej 7 · 7570 Vemb
A. Rasmussens Bogtrykkeri
97 48 14 74
Nørregade 9 · 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 11 00 · www.arastryk.dk
Mobil 40 30 69 87 eller 26 72 14 74
Dyrlæger
Brugskunst
Ejendomsformidling
Bygningsartikler
Computer - salg og service
IT Consult
EL-installatører
v/ Per Jacobsen
Praktisk anvendt IT - leveret
af professionelle teknikere.
Salg og reparation af computere, servere og
netværksudstyr både til den krævende hjemmebruger og din virksomhed.
IT Consult v/ Per Jacobsen
· Madum
70 20 19 97
Tlf. 2277 5291
Brogade 23, Bækmarksbro www.brocon.dk
Industriarealet 42, Ulfborg [email protected]rocon.dk
Rubrikken fortsættes
23
Fagregister
Vemb Dyretransport
E-G
El-installatører
FAGREGISTER
Grill-barer
Fotokopiering
Digitaltryk op til 60x200 cm
A. Rasmussens Bogtrykkeri
Nørregade 9 · 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 11 00 · www.arastryk.dk
Fax 97 32 40 56 · E-mail: [email protected]
Frisører
Enghavevej 10
Entreprenører
Rugvænget 32
6990 Ulfborg
Entreprenørmaskiner
Holmegade 58 . Ulfborg
70 10 12 14
www.jcb.dk
Flytteforretninger
Gardiner
MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING
Holstebrovej . Ulfborg
www.veigaard.dk
97 49 19 75
Forsikring
Vestjylland Forsikring gs
96 94 96 94
Grill-barer
Bredgade 17-21, 6920 Videbæk
www.vestjylland.dk
Stationsvej 4 · Vemb
24
H-M
Hundepension
FAGREGISTER
Murermestre
Hundepension
Husmår-bekæmpelse
Fysiurgisk- og Idrætsmassør
Susanne Bak 40 44 49 22
Hvidevarer
Lægeexam. massør
Harbogade 66, Ulfborg
Velvære - Ny Energi - Bedre livskvalitet
Kiropraktorer
Murermestre
Købmænd
Malermestre
Kjeldgaards Murerforretning
v/ Ivan Kjeldgaard - Tlf. 23 64 70 31
Rubrikken fortsættes
25
Fagregister
Massage
M-R
Murermestre
FAGREGISTER
Restauranter
Produktforretninger
Mølgaardsvej 4, Tim - Bil 40 13 30 92
Jern og metal købes til dagspris!
Ulfborg Produkt
Tlf. 30 89 35 86 - 20 10 30 30
Møbelforretninger
Psykologer
Psykolog Jytte Høj
Møllebyvej 11, Stadil
MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING
Holstebrovej . Ulfborg
www.veigaard.dk
97 49 19 75
97 33 11 24
Radio - TV
Møbelopbevaring
Harbogade 9, Ulfborg
MØBELOPBEVARING
& FLYTTEFORRETNING
v/ Bent Siig
www.hee-flyt.dk
97 33 34 66
20 46 46 66
Optik
Rengøring
Tom’s Rengøring
Se annoncen på omslagets bagside
Restauranter
26
97 42 93 40
R-T
Revision
FAGREGISTER
Revision
Tandlæger
Skorstensfejere
Fagregister
Skoventreprenører
Risager Skovservice
Skoventreprenør Finn Risager
Tlf. 97 88 19 03 - 20 23 42 03
www.risagerskovservice.dk
GH
ERUJ
ZZZNUR\HUSHGHUVHQGN
Tagdækning
Tandlæger
Klaus Gram tandlæge
Harbogade 53, Ulfborg
97 49 11 51
Tandlægerne Holmegade,
Holmegade 20, Ulfborg
Kons. efter aftale - www.tandlæge-ulfborg.dk
27
97 49 13 30
T
Tandteknikere
FAGREGISTER
Tandteknikere
Tæpper
Trælast og tømmer
Turistbusser
Fra 26 til 60 personer
Tækkemænd
Tæpper
Tryksager
Alt i tryksager
MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING
Holstebrovej . Ulfborg
www.veigaard.dk
A. Rasmussens Bogtrykkeri
Nørregade 9 · 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 11 00 · www.arastryk.dk
28
97 49 19 75
T-V
Tømrer- og Snedkermestre
FAGREGISTER
Ugeaviser
BUR TØMRERFORRETNING A⁄S
TØMRER · NYBYG · TILBYG · RENOVERING
WWW.BURTOMRER.DK
Uge 26
76. årgang
Tirsdag den 24. juni 2014
en
en
te
ft
af
aft
aft
eaf
Pige
22. april 2014
Tirsdag den
torsdag den 8.
maj kl. 19.00-22.00
glæde
Vejen til din indre samt healer
NLP
Hypnotisør og
De handlende
i
RG
ULFBO
...
velkommen til
byder
Fodplejer
R
JULIA HAVSAGE
Grethe Nisgaard
Økologisk mel
ød
– Det gode brød
fra Nyborggaard
Fredag den 27. juni kl. 19.00-22.00 inviteres
alle til en festlig aften i Ulfborg
Kl. 19.00:
Startkanonen fyres af og Open By Night
åbnes.
Kl. 19.00:
Balloner kastes ud fra bibliotekets tag.
I 25 af ballonerne er der værdikuponer
á kr. 50,og en enkelt med kr. 500,-.
Grib en ballon og se om Du er en af de
heldige vindere.
Læs mere om værdiballonerne i avisen.
Kl. 19.00-22.00: Butikkerne er åbne
og fyldt med gode tilbud
og festklædt personale.
»Street Musik« spiller op med festlig
musik på Torvet.
Få sved på panden på Jyske Banks hoppeborg.
MASSER AF FORÅRSNYT
delikatesser,
fra
i butikken, lige
smykker,,
Belsac, Arcopedico,
og mange
tøj, brugskunst
andre gode tilbud.
af
Vi slutter aftenen
pigespiseri
med lækkert
pigespiseri
Entré kr. 125,- incl.
HUSK tilmelding
lettere
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE
ULFBORG FLØJTER OP TIL
Bækmarksbro
Vemb . Tim .
Nissum
for Ulfborg .
. Nees . Sdr.
. Heager
Staby . Vedersø
. Stadil . Madum
Gørding
Thorsminde
. Torsted .
Hee . Husby
. Møborg
Bur . Flynder
Uge 17
76. årgang
TEL 97 48 42 45 · MOBIL 22 34 36 43
BYGADEN 28 · BUR · 7570 VEMB
Spjald Modelflyveklub viser modelfly
Fjand Gårdbutik
og helikoptere
påUlfborg
P-pladsen ved 2-Tal.
Café & Galleri
·
Klitvej 49 · Fjand
Tlf. 9749 6460
www.fjand-gaardbutik.dk
Bager Møller afholder børnebolle-pyntning.
Børn,
til søndag
unge og frivillige
Åbent tirsdag
kl. 10.00-17.00arrangerer skydetelt
fra »Ulfborg lykkes«
og musikværksted,
hvor der fabrikeres rytmer!!!
Kom og prøv en Segway.
Der er både store og små, så alle har
mulighed
for at prøve en tur på banen i Bredgade.
max. 80 piger
Skaterramper på P-pladsen ved 2-Tal.
Ulfborg Borgerforening er ved »Det lille
Kl. 22.00:
Se side 12-18
25 år med Stabil
Røde Hus«.
»Årets Ulfborger« afsløres.
Ulfborg Gæstgivergaard sælger mad
og drikke fra kl. 18.00.
Service
Møborg Byg v/ Flemming M. Sandbæk
Reception
4
247
12
9 1247
749
74
9749
n 9
f n:
efo
T le
Te
Telefon:
6
et 63
e le
a ea
r ar
sttri
dust
ndu
In
Industriarealet
b rg
Ulffbo
9 Ulfborg
6990
6990
dk
e.dk
e.
ice.
ic
rvic
rv
serv
se
ilse
il
abil
ab
stab
st
w.st
w.
www.
ww
www.stabilservice.dk
61 54 17 79
Varmeværker
TIM-BYG
ApS
v/ Kenneth Pedersen, Svensgaardsvej 13, 6980 Tim
www.tim-byg.dk - mail: [email protected]
97 33 34 03 - 40 11 34 03
Ulfborg Byg ApS
v/ John Sandholm
Industriarealet 45
6990 Ulfborg
Vognmænd
97 49 10 63
www.ulfborgbyg.dk
29
Fagregister
med
25-års jubilæum
anledning
Leif Jensen fejrer
og inviterer i denne
Stabil Service
kunder, forretningsforbindelser,
venner og
samarbejdspartnere,lørdag
familie til reception,
den 26. april 2014
14.00.
fra kl. 11.00 til
Holmgårdvej 166, Møborg
for Ulfborg . Vemb . Tim . Bækmarksbro
Staby . Vedersø . Nees . Sdr.
Nissum
Thorsminde . Stadil . Madum
. Heager
Hee . Husby . Torsted . Gørding
Bur . Flynder . Møborg
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE
Tømrer- og Snedkermestre
Vognmænd
V
VVS installatører
FAGREGISTER
VVS installatører
Egevej 1, Vemb - Tlf. 9748 1716
[email protected]
30
VVS installatører
A
11’eren
Navneregister
1
Andersen
11’eren Holmegade 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 14 91
1st Sound Lyd & Lys ApS Holstebrovej 152 Tim. . 32 12 97 89
A
A Schmidt Marine-El ApS Idomvej 6 Bur . . . . . . . 96 93 50 50
ABC Lavpris Harbogade 17 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 12
Adams Carol Patricia Torstedvej 96 Tim. . . . . . . . 97 33 39 70
Adamsen Morten Stadilvej 48 Stadil . . . . . . . . . . 50 36 15 15
- Ole Hartvig Ullsgade 27 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 50 40 27 14
Adsersen Bent medhjælper Æblehaven 5 Vemb. . 97 48 14 79
- Kaj Homann Skolegade 14 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 18 58
- Lilli Margrethe L skoleelev Skelmosevej 8 Stadil 97 33 19 94
- Lis Homann hj syerske Æblehaven 5 Vemb . . . . 97 48 14 79
- Poul Erik fiskeskipper Risvænget 25 Ulfb. . . . . . 50 71 46 98
- Ruth Alma hjemmehjælp Violvej 18 Thorsm. . . . 97 49 79 44
Advodan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 57
Fax 97 32 28 06
Afshar Ali Asghar Vafadar tolk Vesteralle 33 Vemb 20 46 86 64
Agerbo Harald gårdejer Lindestien 2d Ulfb. . . . . . 42 40 64 66
- Kirsten Klostervej 2 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 40 18
Agerholm Jan E Bækbyvej 27 Husby . . . . . . . . . . 97 49 62 19
Agerlund Mink Holstebrovej 12 Ulfb. . . . . . . . . . . 96 10 01 71
Agersnap Anni Engdahl økonoma
Sognegårdsvej 34 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 42
- Tommy kontorpakmst Sognegårdsvej 34 Husby 97 49 61 42
Aggerholm Elin Mathilde børneh lærer
Ringkøbingvej 180 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 56
- Erling Nørgaard inseminør
Ringkøbingvej 180 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 56
- Kenni Torstedvej 30 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 39 33
Agregård Dianna Aarup Svingelvej 7 Stadil . . . . . 97 33 15 49
Agro-Advice Hvedevænget 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 30 95 35 28
Ahm Katja Johansen Årbjergvej 12 Torsted . . . . . 97 33 16 11
- Michael Årbjergvej 12 Torsted. . . . . . . . . . . . . . 97 33 16 11
Ahsbahs Marten Reinhold Willi kaptajn
Kærvej 7 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 26
Akj Service Grønne Vej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 42 87 66
Akstrup Anette kontormedhj Theutsvej 3 Råsted 97 48 52 16
- Ove vvs install Theutsvej 3 Råsted . . . . . . . . . . 97 48 52 16
AkupunkturKlinikken i Tim Lathyrusvej 9 Tim . . . 97 33 96 60
Albertsen Bent Domdal specialarb
Odinsvej 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 44
- Carsten Heindorf Østerled 10 Ulfb. . . . . . . . . . . 23 95 90 95
- Charlotte Heindorf Industriarealet 5a Ulfb. . . . . 28 29 39 82
- Leif Heindorf amtsvejmand Brogade 29 Bækm. 28 42 47 67
- Lone Severinsen teknisk ass
Brogade 29 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 19 38
- Rudi Nederby Stabyvej 19 Staby. . . . . . . . . . . . 20 12 93 35
- Vivi Stabyvej 19 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 94 67
Albinus Bjørn cand merc Raketvejen 1 Ulfb. . . . . 30 49 51 88
- Vibeke Færk Klausen lærer Raketvejen 1 Ulfb. . . 25 75 95 08
Albrecht Connie Sabroe Kjærgaardvej 17 Husby . 86 57 18 04
- Michael Christian Kjærgaardvej 17 Husby. . . . . 86 57 18 04
Albrektsen Steffan Laumann
Skalstrupvej 10a Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 22 73
Alexandru Vasilica Stenumvej 9 Idom . . . . . . . . . 97 43 50 34
Almskou Majken Lathyrusvej 7 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 38 33
Alrum Transport ApS Stadilvej 26 Stadil. . . . . . . . 28 11 07 14
Alrø Allan lærer Majsvænget 21 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 22 40
Altena Hendrik Jacob Tim Kirkevej 4 Tim . . . . . . 97 33 32 53
Altena Lam Margaretha Grietje
Tim Kirkevej 4 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 53
31
Navneregister
Amstrup Anette sekretær Holstebrovej 10 Ulfb. . . 97 49 27 80
- Ellen Ringkøbingvej 175 Flynder. . . . . . . . . . . . 97 88 14 16
- Erik medhjælper Holstebrovej 10 Ulfb. . . . . . . . 97 49 27 80
- Hanne Kirk kontorass Nyvang 18 Vemb . . . . . . 26 13 50 13
- Kasper Holstebrovej 10 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 80
- Mads Kristian Rørsgårdsvej 25 Vemb . . . . . . . . 29 27 42 75
- Mette Kirk Burvej 26a Bur . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 35 64
- Mogens gårdejer Ringkøbingvej 175 Flynder . . 97 88 14 16
- Peter gårdejer Burvej 26 Bur . . . . . . . . . . . . . . 20 13 70 11
Amstrup Svineproduktion A/S
Holmgårdvej 162 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 01
Andersen Aage Bang smed Ove
Krarupsvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 19
- Agner skolepsykol Trøstrupvej 12 Torsted . . . . . 97 33 34 29
- Anders Trankjær Reberbanen 23 Ulfb.. . . . . . . . 29 76 41 36
- Ane Kirstine Sand Holmehaven 14 Ulfb.. . . . . . . 97 49 51 07
- Anette Hede salgsass Hasselvej 12 Vemb . . . . . 97 48 20 20
- Anita Vesterhavsvej 42 Vedersø . . . . . . . . . . . . 41 69 14 50
- Ann Marie Nørtoftvej 3 Skalstrup . . . . . . . . . . . 53 28 03 44
- Anna hosp medhj Sinkbækvej 41 Flynder . . . . . 97 88 17 36
- Anna Holstebrovej 143 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 86
- Anna Grethe dagpl moder
Søndergade 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 02
- Anna Marie industriarb Skråvej 2 Staby . . . . . . 97 49 10 95
- Anne Grethe assistent Fabriksvej 12 Tim . . . . . 97 33 31 17
- Annie Kirstine kontorfunkt Tingvej 1 Ulfb. . . . . . 49 14 67 29
- Anny Kjærgård Ove Krarupsvej 6 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 25 19
- Anny Olivia økonomichef
Ulfkjærparken 10 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 26 40
- Anton Munk Holmgårdvej 188 Møborg . . . . . . . 97 88 17 12
- Astrid Svingelvej 32 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 05
- Benny Kristian landbr medhj
Grønnegade 2 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 38
- Bent Nørtoftvej 22 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 81
- Bente Dahl Guldager Bygvænget 10 Ulfb.. . . . . . 97 49 11 96
- Bertha Nygaard medhjælper Kjærsvej 14 Vemb 61 76 89 56
- Birthe Solvangen 1 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 63
- Birthe lærer Vesterhavsvej 40 Vedersø . . . . . . . 97 33 11 81
- Birthe Vestergade 5 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 08
- Birthe Krejberg Fasanvej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 97
- Bjarne kontorass Vesterhavsvej 84f Vedersø . . . 21 12 96 27
- Bjarne Søgaard murersvend
Humlevænget 42 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 13
- Brian Klydevej 4 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 64
- Brian Høgh Brogade 43 Bækm.. . . . . . . . . . . . . 97 89 35 95
- Brian Steen Torstedvej 72 Torsted. . . . . . . . . . . 97 33 30 41
- Bruno Udby blikkensl Hyttevej 107 Skalstrup . . 23 42 26 30
- Camilla Krejberg Hjelmevej 10 Thorsm. . . . . . . 29 64 97 49
- Carsten Donskærvej 16 Møborg . . . . . . . . . . . . 97 48 40 85
- Carsten Lund Grønkærvej 3 Flynder . . . . . . . . . 97 88 12 31
- Carsten Michael arbejdsmand
Torstedvej 57a Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 10
- Carsten Skovgaard Industriarealet 10 Ulfb.. . . . 60 14 38 20
- Casper Klindt Reberbanen 6h Ulfb. . . . . . . . . . . 31 19 11 45
- Christian gårdejer Donskærvej 16 Møborg . . . . 97 48 40 85
- Conni Nygaard Stabyvej 62 Staby. . . . . . . . . . . 97 49 25 83
- Connie Brogade 43 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 89 35 95
- Conny Fjordvejen 20 Gørding . . . . . . . . . . . . . . 31 43 29 25
- Dan Kløvervænget 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 49 49
- Daniel Kastberg Søhusvej 30 Møborg . . . . . . . . 97 88 19 98
- Dennis Burvej 31 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 83 63 08
- Dora Bigårdsvej 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 88
- Doris Bundgaard Pindborgvej 23 Ulfb. . . . . . . . 21 62 12 63
- Dorthe Merete frisør
Bækmarksbrovej 65 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 38 74
- Edith Lund husassistent
Møborgkirkevej 62a Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 29
- Ejler Peder Kristian murer
Kræmmergårdvej 12 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 61 54 73 81
- Ejnar gårdejer Gartnerhaven 12 Ulfb. . . . . . . . . 97 33 33 07
- Ella Grønningen 27 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 23
- Ella Skovgaard Gartnerhaven 15 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 12 20
A
Andersen
Navneregister
- Ellen Nørgaard kontorass Reberbanen 9 Ulfb.. . 97 49 14 45
- Else Bredal fodermester Klitvej 31 Sdr Nissum 20 65 20 61
- Emil Nygaard Blomstervænget 1 Vemb . . . . . . . 97 48 15 06
- Erik salgschauff Harbogade 58 Ulfb.. . . . . . . . . 96 75 80 96
- Erik tømrer Holmgårdvej 188 Møborg. . . . . . . . 97 88 17 12
- Erik Kristian chauffør Rødemøllevej 26 Møborg 97 88 10 83
- Erling Højgaard Reberbanen 22 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 20 04
- Erna Majsvænget 1a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 81
- Erna Lilly Regnspovevej 19 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 31 84
- Eva Ellinor Grønkærvej 3 Flynder . . . . . . . . . . . 97 88 12 31
- Finn Pindborgvej 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 27 18
- Finn slagtersvend Bigårdsvej 5 Vemb . . . . . . . . 97 48 15 88
- Finn Nørgaard Bygvænget 24 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 11 88
- Folmer mekaniker Torstedvej 70 Torsted. . . . . . 97 33 33 91
- Frede arbejdsmand Rørsgårdsvej 5 Vemb. . . . . 97 48 15 46
- Frede Juhl gårdejer Solvangen 1 Bækm.. . . . . . 97 88 14 63
- Fritz skov-og land Burvej 11 Vemb . . . . . . . . . . 69 14 50 30
- Gert Hardy fisker Spovevej 3 Thorsm.. . . . . . . . 42 20 72 10
- Gitte Bang Bygvænget 28 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 42 38 33 20
- Gitte Keller H Brondbjergvej 3 Staby . . . . . . . . . 22 38 56 29
- Gitte Skovgaard kontorass Ullsgade 32 Ulfb.. . . 97 49 26 81
- Grete Ellinor Saugmandsvej 15 Møborg . . . . . . 97 88 12 80
- Gry Søgaard Alleen 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 17 96
- Gunnar Lindberg Nørgårdsvej 7 Staby . . . . . . . 97 49 03 11
- Gurli Egebjerg lærer Skalstrupvej 51 Skalstrup 61 30 88 42
- Hans Christian S slagteriarb Kjærsvej 14 Vemb . 21 96 44 68
- Hans Elvig træind arb Pindborgvej 1 Ulfb. . . . . . 97 49 23 80
- Hardy medhjælper Vembvej 27 Ulfb. . . . . . . . . . 24 60 12 92
- Heinrich Skaarup Daa Holstebrovej 117 Tim . . . 97 33 39 36
- Helen Isaksen Elmevej 21 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 61
- Helen Kirsten kontorass Sønderkærvej 4 Ulfb.. . 97 49 19 59
- Helge medhjælper Fabriksvej 12 Tim . . . . . . . . 97 33 31 17
- Helle Østerbyvej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 64
- Helle Bechmann kontorfunkt
Hovedgaden 34 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 34 86 00
- Helle Husted Skannerupvej 7 Tim . . . . . . . . . . . 40 41 84 22
- Henning Blomstervænget 1 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 15 06
- Henning Fauerby Madumvej 8 Madum . . . . . . . 21 69 33 42
- Henriette Tim Kirkevej 39 Tim. . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 53
- Henrik Vesti Nørre Espvej 4 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 31 30
- Henry Nørgaard gårdejer Sønderkærvej 4 Ulfb. 97 49 19 59
- I Tyttebærvej 7 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 57
- I Tyttebærvej 27 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 58
- Inge assistent Ewald Tangsvej 5 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 21 66
- Inge Lise fabrikarbske Østvangen 49 Bækm. . . 97 88 17 14
- Inge-Lise Hovedgaden 12a Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 33 72
- Ingeborg Nygade 11 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 92
- Ingelise Nørgaard pædagog
Havrevænget 35 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 36 12 14
- Inger Dorthea økonomaass
Bækmarkvej 26 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 32
- Inger Marie Torstedvej 43 Torsted . . . . . . . . . . . 97 33 35 92
- Inger Tove hjemmehjælp Hagevej 73 Fjand. . . . 97 49 57 98
- Inger Tranberg fuldmægtig
Hvedevænget 36 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 64
- Ingrid Dorthea Torstedvej 70 Torsted. . . . . . . . . 97 33 33 91
- Ingrid Elisabeth Gartnerhaven 12 Ulfb. . . . . . . . 97 33 33 07
- Iver chauffør Musvitvej 1 Husby . . . . . . . . . . . . 97 49 16 58
- J Tyttebærvej 7 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 57
- J Tyttebærvej 27 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 58
- Jakob Keller H Brondbjergvej 3 Staby . . . . . . . . 53 25 50 15
- Jakob Leif Stabyvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 12
- Jan Torstedvej 60 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 85 56
- Jan Højgaard Tømmerslippen 4 Ulfb. . . . . . . . . 60 74 12 62
- Jan Led Stabyvej 62 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 83
- Jens Christian S Stadilvej 27 Stadil . . . . . . . . . . 97 34 85 48
- Jens Douglas Elmevej 21 Tim. . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 61
- Jens Jørgen Filsø skovarbejder
Torstedvej 43 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 92
- Jens Kristian Bang medhjælper
Bramsvej 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 36
- Jens Led vognmand Skråvej 2 Staby . . . . . . . . 97 49 10 95
Andersen
- Jens Oluf fuldmægtig Tim Kirkevej 16 Tim . . . . 30 74 72 62
- Jens Prangsgaard landbr medhj
Moesgårdvej 12 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 06
- Jeppe Fauerby Torstedvej 75 Torsted . . . . . . . . 97 17 16 40
- Jeppe Lund Møllebakken 5 Vedersø . . . . . . . . . 97 33 11 32
- Jesper Fjordvejen 20 Gørding. . . . . . . . . . . . . . 21 41 43 72
- Jesper Nørgaard Bygvænget 24 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 11 88
- Jette Arestin Bækmarkvej 14 Flynder . . . . . . . . 97 88 88 63
- Jette Elisabeth Landsbyvænget 20 Staby . . . . . 27 75 01 22
- Jimmy Krejberg Bymarken 14 Sdr Nissum . . . . 60 14 60 94
- Jytte syerske Spovevej 3 Thorsm.. . . . . . . . . . . 26 85 92 80
- Jytte Ingegerd Thybo kantinemedhj
Hyttevej 107 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 27 01
- Jytte Trankjær sygehj Mejlbyvej 4 Stadil . . . . . . 61 74 42 78
- Jørgen Tim Kirkevej 36 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 84 69
- Jørgen Kvistgaard landbr medhj
Mejlbyvej 4 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 42 78
- Kaj assurandør Hvedevænget 36 Ulfb. . . . . . . . 97 49 13 64
- Karin Krejberg specialarbej
Paradisvej 10 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 47 01
- Karina Mølgaardsvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 67
- Karsten Vestergade 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 08
- Karsten Søgård montør
Humlevænget 38 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 34
- Katarzyna Sikora Stabyvej 3 Staby . . . . . . . . . . 97 33 37 12
- Kennet Bjarne Torstedvej 97 Tim . . . . . . . . . . . 40 42 83 45
- Kirsten Sandholm Musvitvej 1 Husby . . . . . . . . 97 49 16 58
- Kjeld Skannerupvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 87 55
- Knud Erik elektriker Bygvænget 10 Ulfb.. . . . . . 97 49 11 96
- Kristine Marie T Pindborgvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 23 80
- Lars Erik pølsemager Munkhulevej 5 Staby . . . 23 96 22 88
- Lars Henrik N overassisten Hovedgaden 82 Tim 22 96 12 10
- Leif skovarbejder Øster-Skovvej 81 Nørhede . . 97 49 58 14
- Leif handelsmand Stabyvej 3 Staby . . . . . . . . . 97 33 37 12
- Leif Sandholm chauffør Sdr Stabyvej 3 Staby . . 97 49 28 03
- Lena Bygvænget 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 88
- Lene Bang Præstegårdvej 2 Sdr Nissum . . . . . . 97 42 12 02
- Lene Susgaard Svingelvej 14 Stadil . . . . . . . . . 97 33 14 84
- Leo arbejdsmand Østerbyvej 11 Tim. . . . . . . . . 97 33 36 64
- Lis ekspeditrice Humlevænget 42 Vemb . . . . . . 97 48 13 13
- Lis Kastberg bogholder Kjærsvej 4 Vemb . . . . . 97 48 14 61
- Lis Nygaard lærer Blomstervænget 1 Vemb . . . 97 48 15 06
- Lisa Irene Ahrendt Torstedvej 72 Torsted . . . . . . 97 33 30 41
- Lisa Petrine Hede Grønningen 7 Ulfb.. . . . . . . . . 20 44 44 87
- Lisbeth farmakonom Burvej 11 Vemb . . . . . . . . 69 14 50 30
- Louisa Baarup Bygaden 6 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 38 69 67
- Louise Bitsch Nørregade 2a Vemb . . . . . . . . . . 30 49 89 83
- Louise Fauerholdt Elmevej 15 Tim . . . . . . . . . . 42 30 59 17
- Mads arbejdsmand Hovedgaden 12a Tim . . . . . 97 33 33 72
- Mads Susgaard Svingelvej 14 Stadil. . . . . . . . . 97 33 14 84
- Malene Refstrup Holstebrovej 117 Tim . . . . . . . 97 33 39 36
- Maren Skelmosevej 87 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 67
- Maren Kirstine Ø overlærer
Trøstrupvej 12 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 29
- Marie turistmedarb Trimagervej 1 Husby . . . . . 97 49 51 13
- Marie Jensine F Meldmosevej 12 Møborg . . . . . 97 88 12 91
- Marijke Koenraadt Torstedvej 75 Torsted. . . . . . 97 17 16 40
- Martin Meldgaard brolægger
Reberbanen 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 80 08
- Martin Bredal Ullsgade 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 42 26 13 63
- Maryna Kalinychev Burvej 31 Vemb . . . . . . . . . 97 83 63 08
- Mette Nøderupvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 20 13
- Mette Dohn Smedegård Klydevej 4 Tim . . . . . . . 97 33 32 64
- Mette Lund Knudsigvej 3 Råsted . . . . . . . . . . . 97 89 52 59
- Mette Stalk Ewald Tangsvej 12 Ulfb. . . . . . . . . . 28 71 07 17
- Michael Tim Kirkevej 70 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 97
- Michael Laumann Torstedvej 50 Torsted . . . . . . 96 74 74 97
- Mona Aagaard skolesekr
Søhusvænget 4 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 33
- Morten Søgaard Alleen 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . 69 14 17 96
- Nanna Holmgaard Torupvej 4 Sdr Nissum. . . . . 86 18 31 94
- Niels Christian husmand Svingelvej 10 Stadil . . 97 33 11 56
32
A
Andersen
Navneregister
- Niels Christian Lund arbejdsmand
Jagtvejen 2 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 63 35
- Niels Jørgen Lund dyrlæge
Bækmarkvej 26 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 32
- Olav Svingelvej 14 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 84
- Ole Ejnar Lund slusearb Klitrosevej 1 Thorsm. . . 97 49 71 06
- Ole Filsø ekspedient Hovedgaden 19 Tim . . . . . 97 33 36 37
- Ole Flemming fisker Lærkevej 10 Thorsm. . . . . 40 33 70 41
- Oliver Benjamin Torstedvej 50 Torsted . . . . . . . 96 74 74 97
- Paw Duedahl Bygaden 13 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 42 82 68
- Paw Lago Donskærvej 35 Møborg . . . . . . . . . . 32 19 53 74
- Peder Juhl Bækmarkvej 14 Flynder . . . . . . . . . 97 88 88 63
- Pia Daa Tim Kirkevej 70 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 97
- Poul Erik montør Nørtoftvej 3 Skalstrup . . . . . . 53 28 03 44
- Poul Martin autoforhdl Herredsgade 28 Ulfb.. . . 97 49 17 00
- Preben Rømer blikkensl Enghaven 15 Ulfb.. . . . 97 49 21 48
- Rachel Lydia S Klitrosevej 1 Thorsm. . . . . . . . . . 97 49 71 06
- Rasmus Bukbjerg Harbogade 43 Ulfb. . . . . . . . 23 73 76 75
- Rikke Elkjær Bygaden 13 Bur . . . . . . . . . . . . . . 97 42 82 68
- Rita Sonja dagpl moder Rørsgårdsvej 5 Vemb. . 97 48 15 46
- Sally Søgaard Enghavevej 7 Vemb . . . . . . . . . . 31 33 68 81
- Signe Ove Krarupsvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 53 09
- Sigrid Vølcker Rosenvænget 3 Vemb. . . . . . . . . 34 10 26 13
- Simon Guldager Bygvænget 10 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 11 96
- Simon Thisgård specialarb
Sandbækvej 53 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 18 24
- Solveig Alice Reberbanen 22 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 20 04
- Solveig Gadegaard spareks ass
Rønnebærvej 21 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 20
- Sonja Bæk dagpl moder
Humlevænget 38 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 34
- Sonja Rita Markedspladsen 7 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 28 64
- Sonja Trankjær hjemmehjælp
Reberbanen 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 69 81 92
- Steen Viftrup Nørre Espvej 11a Tim. . . . . . . . . . 97 33 35 85
- Susanne Kinnerup Herredsgade 28 Ulfb.. . . . . . 97 49 17 00
- Susanne Munck medhjælper
Risvænget 35 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 80 95 86
- Sussi H Skovgaard fabrikarb
Industriarealet 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 05 62
- Svend Aage chauffør Hagevej 73 Fjand. . . . . . . 97 49 57 98
- Svend Erik skovarbejder Grønningen 27 Ulfb. . . 97 49 22 23
- Svend Lund gårdejer Grønkærvej 3 Flynder . . . 97 88 12 31
- Svend Åge Søgård murer
Humlevænget 36 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 56
- Søren Østerbyvej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 64
- Søren Mølgaard medhjælper
Sognefogedvej 15 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 95
- Tage gårdejer Øbyvej 3 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 20
- Thorkild arbejdsmand Torstedvej 55 Torsted . . . 97 33 33 04
- Tina skoleelev Skannerupvej 12 Tim. . . . . . . . . 97 85 32 31
- Tinna Søgaard kontorass Enghavevej 7 Vemb . . 30 20 98 42
- Tom Michael Vembvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 81 73 61 05
- Tony Grønnevej 10 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 33 33 94
- Torben Vestergade 27 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 39
- Tove Eggersgaard Søruphusvej 1 Torsted . . . . . 32 18 51 26
- Trine Kildemoes Nørre Espvej 11a Tim . . . . . . . 97 33 35 85
- Vagn gårdejer Røllikevej 160 Nørhede . . . . . . . 21 75 87 36
- Valter møbelsnedker Pindborgvej 1 Ulfb.. . . . . . 97 49 23 80
- Åse Humlevænget 54 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 43 72
- Aase Christine Harbogade 58 Ulfb. . . . . . . . . . . 96 75 80 96
Andersen-Fruedahl Find Krarup bilforhdl
Saugmandsvej 15 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 80
Andreasen Anna Marie Majsvænget 6b Ulfb. . . . . 97 49 05 54
- Elly Nyborg Holmgårdvej 47 Møborg. . . . . . . . . 97 88 16 50
- Else Groth Madum Kærgårdvej 5 Madum . . . . . 97 49 22 67
Andreasen Finn Groth murer Madum
Kærgårdvej 5 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 67
Auto Vest
Andreasen Kaj Møller Svingelvej 4 Tim . . . . . . . . 24 43 33 28
- Karin Havbjerge 8 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . 97 49 66 26
- Karina Klejnstrup Korsvang 4 Kirkeb. . . . . . . . . 97 85 09 12
- Leif Anders arbejdsmand
Holmgårdvej 47 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 50
- Mathias Møller Nybovej 13 Stadil . . . . . . . . . . . 32 18 87 28
Andreassen Aksel tømrer Burvej 47 Bur . . . . . . . 97 48 42 42
- Carina Klostervej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 67 18 13
- Evald Skalstrupvej 96 Skalstrup . . . . . . . . . . . . 97 44 31 81
- Helga Fjordside sygehj Stensigvej 3 Vemb . . . . 42 41 04 39
- Jørgen tækkemand Stensigvej 3 Vemb . . . . . . . 41 28 28 80
- Lene Krogsgaard telefonist Burvej 47 Bur. . . . . 97 48 42 42
- Martin Kjær Klostervej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . 86 67 18 13
- Susan Duedahl syerske
Skalstrupvej 96 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 81
Andrzejewski Roman Stabyvej 11 Staby . . . . . . . 21 96 80 74
Anegaard Søren Steen Stationsvej 1 Vemb . . . . . 97 48 21 22
Anlægsgartner Holm Skalstrupvej 43 Skalstrup. . 20 41 48 95
Anneberg Marie Kathrine reng ass
Solvangen 5 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 89
Annex Gården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 60 00
Anytime Guld - Sølv - Ure - Optik . . . . . . . . . . 97 49 10 46
Bredgade 4, Ulfborg
AOF Aftenskole Enghaven 47 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 00 51
A. Rasmussens
Bogtrykkeri . . . . . . . . . . . . 97 32 11 00
Nørregade 9 · 6950 Ringkøbing
E-mail: [email protected]
www.arastryk.dk
Arbjerg Mie elev Risvænget 18 Ulfb. . . . . . . . . . . 51 34 14 72
Arf Multimedier i Nordvestjylland
Søndergade 30 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 40 67
Arnoldsen Aage møbelhandler Harbogade 7 Ulfb. 97 49 10 24
- Gerda Overgaard Harbogade 7 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 10 24
Arnsfeldt Malene Holst Stabyvej 18 Staby . . . . . . 22 47 99 35
- Stefan Stabyvej 18 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 51 30 63
Arvesen Niels Eide skibstømrer Burvej 24 Bur. . . 60 88 40 43
Ascanius Susanne lab medhj Enghaven 15 Ulfb. 97 49 21 48
Ashton Solveig Marianne
Staby Kirkevej 10 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 27
Asmussen Inge Svollingvej 80 Husby . . . . . . . . . 97 48 40 30
Aspel Gudrun Sofie lektor
Råsted Kirkevej 12a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 80
Astrup Søren Paradisvej 4 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 29
Augustinusen Inger organist
Skelmosevej 85 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 41
Augustinussen Vibeke Vestergade 10 Vemb . . . . 97 48 21 11
Auntoft Per Irming håndformer
Kikkenborgvej 44 Skalstrup. . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 62 88
Aut Elinstallatør Jørn Brink Nielsen
Industriarealet 38 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 90
Auto Vest Carsten Madsen
Søndergade 38, Vemb
www.autovest.dk
Andreasen, Finn G., ApS . . . . . . . . . . . . 97 49 22 66
Murer- og Tømrerfirma
Sognefogedvej 1a, Ulfborg
Bil 30 97 76 53
33
. . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 24
Navneregister
Østersognsvej 1, Sdr. Nissum
Anojan Kamilini Majsvænget 8a Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 24 03
- Nina Majsvænget 8a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 03
Anpartselskabet Af 10/1 1995
Bjerghuse 140 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 59 65
Ansatz Kommunikationsbureau
Møllebyvej 18 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 17 16
Antoniuk Mykhailo Ryttergårdsvej 4 Husby . . . . . 97 49 67 08
B
B. G. Anlæg
Navneregister
B
Bentsen
Bartzsch Alexander Holstebrovej 23 Ulfb. . . . . . . 97 19 14 77
Basselbjerg Ejgil kontrolass Burvej 46 Bur . . . . . 97 48 41 82
Bech Jan Tornevej 8b Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . 20 91 39 49
- Jytte Cedergreen teknisk ass
Tim Kirkevej 21 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 36
- Kirsten Nørgaard filetarb ske
Fjordvænget 23 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 24 44
- Leo Peder fiskeskipper Violvej 20 Thorsm. . . . . 97 49 72 63
- Lily Teresa Violvej 20 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 63
- Michael fisker Fjordvænget 23 Thorsm. . . . . . . 20 66 70 78
- Peder Spovevej 1 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 37 14
- Regitze Risvænget 2a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 25 62
Bech-Hansen Holger Raketvejen 28 Ulfb. . . . . . . 97 49 62 63
Bedst Rengøring Torstedvej 82 Torsted . . . . . . . . 31 38 11 08
Behmer Tom Holstebrovej 144 Tim . . . . . . . . . . . 32 15 38 83
Bej Ole Rømer fisker Skalstrupvej 20 Gørding . . . 97 48 19 85
Bel Sac Poul Hansen Lædervarer ApS
Planteskolevej 6 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 11
Bendtsen Anita Thusgaard Bygaden 33 Bur. . . . . 97 43 28 78
- Anja Broberg Skovduevej 6 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 36 13
- Anker medhjælper Svingelvej 15 Stadil. . . . . . . 97 33 10 50
- Bente fabrikarb Nybovej 19 Stadil. . . . . . . . . . . 97 33 14 62
- Birthe Kjær Bigårdsvej 16 Vemb . . . . . . . . . . . . 96 13 41 09
- Birthe Meyhoff Sneppevej 6 Tim . . . . . . . . . . . . 32 11 04 50
- Edith Stausholm Rønnebærvej 28 Vemb . . . . . . 97 48 16 35
- Erling Kjær Fjordsidevej 9 Møborg . . . . . . . . . . 97 88 13 00
- Henry Skovduevej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 13
- Kirsten Torupvej 5 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . 97 49 67 20
- Maj-Britt Broberg Skovduevej 6 Tim . . . . . . . . . 97 33 36 13
- Martin Skolegade 41 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 40 12
- Martin Meyhoff Sneppevej 6 Tim . . . . . . . . . . . 32 11 04 50
- Mette Skolegade 41 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 21 14 00 19
- Peder Torupvej 5 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 67 20
- Poul Henning gårdejer Nybovej 19 Stadil . . . . . 97 33 14 62
- Preben Nørhedevej 23 Sdr Nissum . . . . . . . . . . 97 49 50 62
- Ricardt skibsbygger Skannerupvej 14 Tim . . . . 97 33 35 18
- Trine Leander Nørhedevej 23 Sdr Nissum . . . . . 97 49 50 62
- Villy gårdejer Bigårdsvej 16 Vemb. . . . . . . . . . . 96 13 41 09
- Villy Gjørup Rønnebærvej 28 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 16 35
Bendtsens Boglager Fælledvej 1 Gørding . . . . . . 97 48 11 21
Bendtzen Åge Nordestgår gårdejer
Trine Rahbeks Vej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 89
Bengtsen Harald Ole faglærer
Søndergade 30 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 40 67
- Lone Damsgaard assistent
Søndergade 30 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 40 67
Bengaard Kirsten Maria lærer
Herredsgade 32 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 68
Benn Annette Mortensen studerende
Neesvej 28 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 64 21 21
Bennedsgaard Anna Kirstine J hjemmehjælp
Nørregade 20 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 34
Bennedsgård Anne Marie Borup hjemmehjælp
Ringkøbingvej 22 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 83
Bennedsgaard Arne chauffør
Rolighedsvej 10 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 60
- Bent Christensen gårdejer
Ringkøbingvej 22 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 83
- Edith plejehj ass Søparken 31 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 15 97
- Flemming lok fører Burvej 18 Vemb . . . . . . . . . 61 60 16 03
- Gothard C gårdejer Stabyvej 68 Staby . . . . . . . 97 49 12 09
- Hanne Stabyvej 68 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 09
- Ib Christensen tømrermester
Vangsbovej 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 11
- Inge Jytte Sognefogedvej 4 Staby. . . . . . . . . . . 97 49 16 37
- Ingrid Rolighedsvej 10 Staby . . . . . . . . . . . . . . 23 62 38 02
- Jens Kristensen gårdejer
Sognefogedvej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 37
- Leon Jepsen gårdejer Søparken 31 Ulfb. . . . . . 97 49 15 97
- Maja Jepsen Søparken 31 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 15 97
- Rita Vium Vangsbovej 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 11
Bentsen Christian Bent maler Grønningen 7 Ulfb. 61 18 08 22
B. G. Anlæg Stabyvej 77 Husby . . . . . . . . . . . . . . 40 81 14 70
BA Malerfirma Klitvej 1 Husby. . . . . . . . . . . . . . . 20 28 51 41
Bach Andreas landmand Bakvej 4 Vedersø . . . . . 97 33 11 48
- Anette Høj kommis Tim Kirkevej 62 Tim . . . . . . 29 88 18 09
- Anna Tim Kirkevej 44 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 06
- Bente kontorass Torsgade 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 12 26
- Jonna Kjærgård Kæret 8 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 10 83
- Karl Peter Vester Mosevej 90 Husby . . . . . . . . . 97 49 69 93
- Knud gårdejer Kæret 8 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 10 83
- Knud gårdejer Tim Kirkevej 62 Tim . . . . . . . . . . 97 33 35 48
Baden Helle Møllegade 20 Tim . . . . . . . . . . . . . . 61 26 97 41
Bager Birgit ekspeditrice Grønningen 14 Ulfb.. . . 26 35 10 45
- Margrethe Kathrine lærer
Markedspladsen 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 89 58
- Per Jørgen pedel Grønningen 14 Ulfb.. . . . . . . . 61 71 83 22
Bager Møller Holmegade 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 10 54
Bagge Gert landbr medhj Humlevænget 45 Vemb 97 48 17 01
Bahnsen Elly skotøjshdl Holmehaven 13 Ulfb. . . . 97 33 39 39
- Svend Erik kørelærer Holmehaven 13 Ulfb.. . . . 97 33 39 39
Bahrim Costel Vestergade 25 Vemb. . . . . . . . . . . 69 14 09 86
- Ramona Maria Vestergade 25 Vemb . . . . . . . . . 69 14 09 86
Bajlum Grethe Hempeln overass
Møborgåvej 29 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 89 75
Bak Betina Stegø Vembvej 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . 32 13 84 89
- Carsten chauffør Korsvang 2 Kirkeb.. . . . . . . . . 97 49 23 68
- Charlotte Hardenfeld Lundgade 5 Ulfb. . . . . . . . 52 81 85 56
- Elly Tingvej 28 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 28
- Jørgen vognmand Harbogade 66 Ulfb. . . . . . . . 21 22 61 22
- Lisbeth Sivkjær syerske Kirkevænget 23 Ulfb.. . 97 49 15 16
- Margit ekspeditrice Korsvang 2 Kirkeb.. . . . . . . 97 49 23 68
- Marinus vognmand Rugvænget 21 Ulfb. . . . . . . 51 36 69 90
- Niels Anders løjtnant Årbjergvej 1 Torsted . . . . . 97 49 11 06
- Ove snedkersvend Kirkevænget 23 Ulfb.. . . . . . 97 49 15 16
- Pernille Søndergårdvej 14 Bækm.. . . . . . . . . . . 24 60 45 10
- Susanne Østergaard sygepl medhj
Harbogade 66 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 49 22
Susanne Bak Fysiurgisk massør . . . . . . . . . 40 44 49 22
Harbogade 66, Ulfborg
- Thomas Vembvej 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 84 89
Bakke Ella Lise sygehj
Rørsgårdsvej 17 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13 48 00
- Knud faglærer Rørsgårdsvej 17 Vemb. . . . . . . . 69 13 48 00
Bakkestrøm Benny Arno fisker Stadilvej 11 Stadil 97 33 12 06
- Ragnhild Frifeldt lagereksp Stadilvej 11 Stadil . 97 33 12 06
Bakmann Britta Hjortborg Bygaden 6 Bur . . . . . . 97 38 69 67
Bancsi Inger Bjerghuse 67 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 91
Bang Karen tekstilarb Ole Chr Kirksvej 7 Ulfb. . . . 97 41 18 63
Bank Erna Gadegaard Ove Krarupsvej 16 Ulfb. . . 97 49 22 22
- Karla Kallesøe medhjælper Lindestien 84 Ulfb. 97 49 14 74
- Kirsten Friis Musvitvej 16 Husby. . . . . . . . . . . . 23 93 30 76
- Poul gårdejer Vedersø Klitvej 2 Husby Klit . . . . . 97 49 53 62
- Poula Kristine Kold husassistent
Vedersø Klitvej 2 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 62
- Torben Friis Musvitvej 16 Husby . . . . . . . . . . . . 23 90 81 90
Bank-Mikkelsen Jytte Marianne lærer
Holstebrovej 119 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 19
- Peter lærer Holstebrovej 119 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 35 19
Barbesgaard Britta assistent Skolegade 39 Vemb 22 39 43 02
- Evald Bertel arbejdsmand Møllegade 9 Tim . . . 97 33 34 61
- Ib specialarb Fabriksvej 16 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 35 46
- Jonna Bækdal dagpl moder Fabriksvej 16 Tim . 97 33 35 46
Barnkob Birthe Høgenhof kontorass
Sognegårdsvej 6 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 60
- Henning indkøbsass Sognegårdsvej 6 Husby . . 97 49 68 60
Barslund Hanne elev Skalstrupvej 95 Skalstrup. . 97 88 41 53
Bartels Bernard Henri Joseph gårdejer
Holmgårdvej 197 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 69 91 51
- Gerald Theo Anton Holmgårdvej 197 Møborg . . . 86 69 91 51
- Nathalie Nina Louise Holmgårdvej 197 Møborg 86 69 91 51
34
B
Bentsen
Navneregister
Bjarne Ørts & Co A/S Sdr Hedegårdsvej 7a Vemb 97 48 15 00
Bjarnøe Nanny Lis sygepl ske Nybovej 16 Stadil 75 46 01 41
Bjerg Ane hjemmehjælp Fresiavej 23 Tim . . . . . . 97 33 13 31
- Anna specialarb Ullsgade 10a Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 20 81
- Annamarie Ahlers Stadilvej 40 Stadil . . . . . . . . 97 33 11 46
- Benny Kamp Klydevej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 28
- Bent montør Ullsgade 10a Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 20 81
- Bent Gjervig specialarb Hyttevej 11a Skalstrup 97 88 40 03
- Bjørn Helmklit 324 Nr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 62 91
- Brian chauffør Kirkevænget 20 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 23 96
- Christian gårdejer Holmgårdvej 32 Flynder . . . . 97 34 81 96
- Elise Helmklit 324 Nr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 62 91
- Ellis Nedergaard husassistent
Lindestien 20 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 67
- Else Nedergaard Råkærvej 6 Flynder . . . . . . . . 97 48 44 11
- Find maskinsnedk Gartnerhaven 11 Ulfb. . . . . . 97 49 23 86
- Henny Elisabeth teknisk ass
Skannerupvej 3 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 52
- Henrik Stadilvej 40 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 46
- Inge Elisabeth N Ørvigvej 6 Gørding. . . . . . . . . . 97 48 21 14
- Ingrid kontorass Gartnerhaven 11 Ulfb.. . . . . . . 97 49 23 86
- Jens Christian Kamp Skannerupvej 3 Tim . . . . . 97 33 34 52
- Jens Kamp gårdejer Vester Mosevej 33 Husby . 97 49 52 12
- Julie Stie Klydevej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 28
- Nina Rugvænget 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 69
- Pernille Stie Klydevej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 28
- Poul Erik Kamp mekaniker
Vester Mosevej 33 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 12
- Stig Mærsk Søndergårdvej 3 Bækm.. . . . . . . . . 69 14 71 66
- Tove teknisk ass Holmgårdvej 32 Flynder . . . . . 97 34 81 96
- Tove Gunna husassistent Enghaven 16 Ulfb. . . . 22 85 99 67
Bjergbæk Bodil Kristine Kløvervej 459 Nørhede. . 61 26 04 47
Bjerge Jeanette Hestbech Enghaven 29 Ulfb. . . . 51 94 15 44
- Poul Hestbech Enghaven 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . 53 55 60 03
Bjerre Ellen Agnete Bramsvej 23 Ulfb. . . . . . . . . . 26 84 24 89
- Mona Sandbæk Havrevænget 14 Ulfb. . . . . . . . 97 49 17 80
- Poul Arne gårdejer Havrevænget 14 Ulfb. . . . . . 97 49 17 80
- Thorleif Toksvig Knudsigvej 3 Råsted . . . . . . . . 97 89 52 59
Bjerregaard Anna-L Meklenborg social- og s
Gl Landevej 27b Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 23 27
- Bendt Møborgåvej 5 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 44
- Birgitte lærer Ulfkjærparken 16 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 53 67
- Birgitte Møborgåvej 5 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 44
Bjerregård Børge medhjælper
Gl Landevej 27b Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 55 93
Bjerregaard Ebba Kamp syerske Rylevej 2 Tim . . 97 33 51 35
- Helga Collin ekspeditrice Møborgåvej 9 Bur . . . 97 48 41 27
Bjerregård Jens Holmgårdvej 143 Møborg . . . . . 97 88 11 93
Bjerregaard Jytte Dorthe Neesvej 93 Nees . . . . . 97 88 40 99
- Maria telefonist Spættevej 1 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 31 58
- Svend minkavler Møborgåvej 9 Bur . . . . . . . . . 97 48 41 27
- Ulla overass Møborgåvej 5 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 44
Bjerresgård Jesper Have Buen 4 Sdr Nissum . . . 97 40 78 04
Bjørklund Kurt Blåbærvej 2 Vedersø . . . . . . . . . . 56 87 03 65
Bjørnkjær Jens mekaniker Stadionvej 4 Nees . . . 97 88 40 18
BK Hjørnet Harbogade 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 00 17
Black Dagmar Fjord dagplejer
Majsvænget 1b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 73 65 03
Blegvad Marianne tandlæge
Ringkøbingvej 2 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 11
Blik & VVS Theutsvej 3 Råsted. . . . . . . . . . . . . . . 30 56 94 20
Bloch Christoph Vedersø Klitvej 38 Vedersø. . . . . 96 75 81 75
Bloch-Christensen Søren C efterskolelæ
Bjergvej 8 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 15 80
Blokkebak-Poulsen Jens Græmvej 21 Husby. . . . 97 49 61 09
Blæsbjerg Egon gårdejer
Flyndermøllevej 3 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 19
- Gunnar Østerby Engvej 30 Flynder . . . . . . . . . . 97 88 18 72
- Inger Marie Flyndermøllevej 3 Flynder . . . . . . . 97 88 12 19
Blaabjerg Lis lærer Vesterhavsvej 84d Vedersø . . 97 33 13 69
Bodilsen Lars medhjælper
Bundgårdvej 4 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 18 48
35
Navneregister
- Jens Lønstrup fisker Reberbanen 15 Ulfb. . . . . 24 61 04 03
- Marianne adjunkt Krogsgårdvej 9 Sdr Nissum . 97 49 65 05
- Marie Enghaven 56 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 95
Bentzen Maria Mælkevejen 6 Vedersø. . . . . . . . . 97 40 74 32
Berg Poul spec optiker Gartnerhaven 19 Ulfb. . . . 97 42 59 85
- Ulla kontorass Gartnerhaven 19 Ulfb. . . . . . . . . 97 42 59 85
Bergh’s Multiservice Østvangen 58 Bækm. . . . . . 20 86 39 62
Bergh’s Multiservice Østvangen 58 Bækm. . . . . . 40 58 39 62
Bergholt Morten journalist
Skalstrupvej 38 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 69 39 75
Bernhard Bente Sig køkkenmedhj
Klausievej 11 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 71
- Lars Klausievej 11 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 71
Bertelsen Bent gårdejer Holmgårdvej 73 Møborg 97 88 12 98
- Bjarne instrm tekn Bossenhøjvej 49 Møborg. . . 97 88 14 54
- Erwin G markedschef
Skindbjergvej 414 Nr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 37
- Georg Jørgen gårdejer Odinsvej 8 Ulfb.. . . . . . . 97 49 17 26
- Gunnar centerleder Bigårdsvej 55 Vemb . . . . . . 97 48 14 05
- Inga Smøgen 3 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 84
- Inger lektor Sdr Fjandvej 5 Sdr Fjand . . . . . . . . 97 49 65 25
- Jonas Enghaven 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 87 48
- Jytte Sandholm Bigårdsvej 55 Vemb. . . . . . . . . 97 48 14 05
- Kim elinstallatø Kronhedevej 8 Torsted . . . . . . . 97 42 03 83
- Kirsten pædagogmedhj
Skindbjergvej 414 Nr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 37
- Kirsten Skov Sønderkærvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 28 15
- Marianne Hestbech Kronhedevej 8 Torsted . . . . 97 42 03 83
- Ove smedesvend Enghaven 20 Ulfb.. . . . . . . . . 20 85 25 85
- Viggo Bækby gårdejer
Husby Klitvej 7 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 52
- Aase sygehj Bossenhøjvej 49 Møborg. . . . . . . . 97 88 14 54
Berthelsen Niels Bonde Havrevænget 12 Ulfb.. . . 97 49 15 91
- Per Allan Torstedvej 28 Torsted . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 02
- Susanne Bonde kontorassist
Havrevænget 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 91
Beyer Ayoe Carmen Bjerre folkepension
Holmgårdvej 63 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 95
Biesheuvel Bram Gerard Røjgårdvej 15 Flynder. . 97 88 18 00
- Hendrik Teunis landmand
Røjgårdvej 15 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 18 00
Biesheuvel-Weeke Sonja Gretha medhj. ægtef
Holmgårdvej 125 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 91 73
Bindel Dorte lærer Herredstoftvej 4 Staby . . . . . . 75 68 28 60
Binderiet Absolut Flowers Herredsgade 6 Ulfb. . . 97 48 10 58
Birch Anni Bjørnkjær Holmegade 26 Ulfb. . . . . . . 20 40 68 67
- Bente Bramsvej 22 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 86
- Flemming Pedersen Holmegade 26 Ulfb. . . . . . 52 37 09 69
- Henrik Pedersen Humlevænget 50 Vemb . . . . . 29 33 55 29
- Hugo ingeniør Ringkøbingvej 12 Madum . . . . . 97 49 18 56
- Jesper Søparken 69 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 66 60
- Lilly Tang damefrisør Ringkøbingvej 12 Madum 97 49 18 56
- Lisbeth Borup Søparken 69 Ulfb. . . . . . . . . . . . 25 11 13 11
- Mette Nørgaard Humlevænget 50 Vemb . . . . . . 20 77 41 02
- Rikke Bonde Bygvænget 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 05 50
- Svend chauffør Munkhulevej 1 Staby . . . . . . . . 21 92 98 53
- Thomas Bonde Bygvænget 21 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 05 50
Birkende Ingolf Ingemann Bak Lathyrusvej 5 Tim 32 15 79 26
- Nina Flindt Lathyrusvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . 32 15 79 26
Birkmose Lis Helen Enghaven 40 Ulfb. . . . . . . . . 50 52 18 03
Birkø Steen overass Øbyvej 2 Husby . . . . . . . . . . 97 41 12 65
Birthes Børnetøj Bredgade 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 20 05
Bisgaard Jane Susanne malersvend
Lergravvej 3 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 59
- Kim adjunkt Brogade 24 Bækm. . . . . . . . . . . . . 24 98 69 12
- Per maskinmester Lergravvej 3 Stadil . . . . . . . 97 33 12 59
Bittendorfer Anker Greve fisker
Møllegade 2a Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 49 68
- Cecilie Greve T Nørregade 3 Vemb. . . . . . . . . . . 61 70 72 94
- Linda Franziska T Burvej 7 Vemb . . . . . . . . . . . . 61 67 72 94
B J Konfektion ApS Stenumvej 3 Råsted . . . . . . . 97 48 41 62
Bjarne Korsdal Nielsen ApS Opstrupvej 4 Stadil. . 28 34 02 17
Bodilsen
B
Boel
Navneregister
Boel Anne Marie Willumsen børneh pædag
Gran Alle 1 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 13 28
- Erling industrioper Paradisvej 9 Bækm.. . . . . . . 97 88 10 17
- Hans Thorkild Chr. Schmidtsvej 23b Vemb . . . . 97 48 14 71
- Herdis Smedegårdvej 9 Møborg . . . . . . . . . . . . 97 88 16 93
- Inga kontorass Chr. Schmidtsvej 23b Vemb . . . 97 48 14 71
- Jan Kirkevænget 27 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 75
- Jesper Alberto Sandbækvej 15 Nees. . . . . . . . . 40 27 95 47
- Kaj husmand Bygvænget 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 28 36 28 43
- Kaja Burvej 17 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 06
- Karsten murer Gran Alle 1 Møborg . . . . . . . . . . 28 78 67 35
- Solveig Juhl montrice Paradisvej 9 Bækm. . . . . 97 88 10 17
Boes Inger Vedersø Klitvej 32 Vedersø. . . . . . . . . 74 64 33 81
Bojsen Kirsten Marie cand scient
Tyttebærvej 2 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 68 22
Boldsen S Guss Bjerghuse 100 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 62 36
Bondesen Lise Illeborgvej 6 Sdr Fjand. . . . . . . . . 35 13 45 50
- Ole Illeborgvej 6 Sdr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . 35 13 45 50
Bondesgaard Albert arbejdsmand
Gejlvej 3 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 31
- Betty kontorass Gejlvej 3 Torsted . . . . . . . . . . . 97 33 36 31
- Sussi Gejlvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 38 32
Borch Elisabeth læge Bredgade 12 Ulfb. . . . . . . . 97 49 25 88
Borchmann Lene Enghavevej 5 Vemb . . . . . . . . . 96 10 43 36
- Yvonne Olander Gl Landevej 3 Staby. . . . . . . . . 26 96 09 23
Borg Arne Lindtorpvej 11 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 28 92 62 37
- Jannie Anegaard bankassisten
Bavnehøjvej 17 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 99
- Jørgen fotograf Mejlbyvej 24 Stadil . . . . . . . . . 21 49 11 86
- Kristian Bavnehøjvej 17 Møborg . . . . . . . . . . . . 97 88 15 99
- Niels Bjarner Søparken 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 22 98 41 73
Borgensgaard Ane sygepl ske Kæret 5 Vedersø. . 97 33 13 46
- Kristen Arbjerg landmand Kæret 5 Vedersø . . . . 97 33 13 46
Borgerservice Ulfborg Tingvej 5 Ulfb.. . . . . . . . . . 96 11 75 74
Borggaard Berit Vestergade 30 Vemb . . . . . . . . . 97 48 11 25
- Jens Meiner montør Vestergade 30 Vemb. . . . . 97 48 11 25
- Maren Kristine N Stationsvej 1 Vemb . . . . . . . . . 97 49 19 10
Borgholm Ole lærer Gejlvej 6 Torsted . . . . . . . . . 97 33 33 58
Bornedal Birtha Overby afd sekr
Østvangen 43b Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 72
Borup Jens Erik Kattenhøjvej 12 Møborg. . . . . . . 97 88 19 18
- Laurits Lauritsen gårdejer Kirkevænget 24 Ulfb. 21 68 93 17
- Majbritt kontorassist Kattenhøjvej 12 Møborg. . 97 88 19 18
Bossen Chresten Wind ejendomshdl
Grønnegade 23 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 35 38
- Kirsten Ørbæk kont ass asp
Grønnegade 23 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 35 38
Boutrup Bente kontorass Enghaven 26 Ulfb. . . . . 97 49 21 92
- Christen Høj Vesterhavsvej 82 Vedersø . . . . . . . 97 33 10 72
- Erik Lunde bankfuldm Enghaven 26 Ulfb. . . . . . 97 49 21 92
- Erna sygehj Ove Krarupsvej 9 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 16 46
- Jørgen Lunde postbud Ove Krarupsvej 9 Ulfb.. . 97 49 16 46
Bramsen Mikael Illeborgvej 26 Sdr Fjand . . . . . . 97 49 51 43
Brandborg Svinecenter ApS
Bækmarksbrovej 16 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 58 90
Brandsborg Henning blikkensl Alleen 8 Vemb . . . 30 29 71 77
Brandt Jytte Toft Grønningen 18 Ulfb. . . . . . . . . . 31 25 99 25
Bredal Bente Burvej 56 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 06
- Jan skovarbejder Burvej 56 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 40 06
- Peter bankelev Rejkjærvej 3b Tim. . . . . . . . . . . 75 86 57 46
Breddam Else Østergaard lærer
Bavnehøjvej 19 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 20
- Georg lærer Bavnehøjvej 19 Møborg. . . . . . . . . 97 88 12 20
- Ida Østergaard Bavnehøjvej 19 Møborg . . . . . . 97 88 12 20
- Jens Kristian gårdejer Blommehaven 1 Vemb . . 97 88 12 53
- Mariane Elisabeth Blommehaven 1 Vemb . . . . . 20 68 13 53
Bredtoft Erna dagpl moder
Nørhedevej 28 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 46 54 20 36
- Jens Kristian Ulfborg Kirkebyvej 1 Ulfb. . . . . . . 30 62 54 35
- Niels Jørn Stadiløvej 11 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 64
- Peder Kristian gårdejer Stadiløvej 11 Stadil . . . 97 33 30 64
Bredvig Mona dagplejer Skalstrupvej 14 Gørding 97 48 13 92
Brændsgaard
Brietzke Jens Enghaven 41 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 60 18 40 67
- Lene Fabricius Enghaven 41 Ulfb.. . . . . . . . . . . 50 50 76 67
Brink I/S Brinkvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 04
Jørn Brink Aut. El-installatør. . . . . . . . . . . . . 97 49 15 60
Harbogade 5, Ulfborg
- Tonny maskinmester Lystlundvej 1 Ulfb. . . . . . . 97 49 02 15
Brixen Rikke Præsius Fasanvej 2 Tim . . . . . . . . . 32 15 06 85
Bro Birgit Jytte Majsvænget 3b Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 09 41
- Esben Moesgaard Nedervej 12 Staby . . . . . . . . 40 40 65 23
- Karl Aage købmand Majsvænget 3b Ulfb. . . . . . 97 49 09 41
- Kristen Buch Damgaard gårdejer
Enghaven 57 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 47
- Metha Eskesensvej 14 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 36
- Roald Mågevej 9 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 71 47
- Vibeke Krog Mågevej 9 Thorsm. . . . . . . . . . . . . 60 92 76 47
Bro 2006 ApS Madumvej 40 Madum. . . . . . . . . . 21 28 61 58
BroCon El-Teknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 20 19 97
Industriarealet 42 - Fax 97 33 30 53
E-mail: [email protected]
Brocon El-Teknik A/S Brogade 23 Bækm. . . . . . . 70 20 19 97
Brogaard Anna Marie Tim Kirkevej 22 Tim. . . . . . 97 33 34 79
- Brian operatør Harbogade 41 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 19 33
- Carina Agerlund Juhl Kirkevænget 21 Ulfb. . . . . 97 48 54 58
- Chanette Skannerupvej 1 Tim. . . . . . . . . . . . . . 96 74 74 02
- Charlotte Rejkjærvej 9 Torsted . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 40
- Conny Skånning Tranevej 10 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 36 75
- Erik specialarb Vægermosevej 4 Torsted . . . . . . 97 33 33 96
- Frits Søparken 35 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 03 43
- Gunnar Korsholm gårdejer Tim Kirkevej 22 Tim 97 33 34 79
- Henrik Agerlund Juhl Kirkevænget 21 Ulfb. . . . . 97 48 54 58
- Johnny Skånning Sneppevej 12 Tim . . . . . . . . . 32 16 71 12
- Lisa Spættevej 16 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 65 95
- Lissy Kamp syerske Vægermosevej 4 Torsted . . 97 33 33 96
- Mathias Skånning Tranevej 10 Tim . . . . . . . . . . 97 33 36 75
- Niels Peder landbr medhj Tranevej 10 Tim . . . . 97 33 36 75
- Rikke Højbjerg Søparken 35 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 03 43
Brondbjerg Anna Brondbjergvej 5 Staby . . . . . . . 97 49 12 62
Brorsbøl Ruth Katrine Kirkevænget 7 Ulfb.. . . . . . 97 49 19 18
Bruhn Karl Heinz murermester
Torstedvej 85 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 17 07 87
Brun Ellen Øster-Skovvej 126 Nørhede . . . . . . . . 97 49 65 45
- Margit Lund bankass Skolegade 10 Thorsm. . . 97 49 70 88
Brunes Steffen Bjerghuse 129 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 55 60
Brunsborg Anette Neesvej 90 Nees . . . . . . . . . . . 97 88 40 27
- Edel Marie Holstebrovej 19 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 28 10
- Else Linda Rud syerske Sandbækvej 10 Nees . . 97 88 40 26
- Frede Kirkebyvej 9 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . 97 49 13 36
- Ingrid Kirkevænget 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 02
- Jens Kristian Ørts restauratør
Humlevænget 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 96
- Jørgen landbr medhj Holstebrovej 19 Ulfb. . . . . 97 49 28 10
- Kitty Nørrealle 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 18
- Leif tømrer Sandbækvej 10 Nees . . . . . . . . . . . 97 88 40 26
- Niels gårdejer Grønkærvej 13 Flynder. . . . . . . . 97 88 13 23
- Ruth Pedersen Grønkærvej 13 Flynder . . . . . . . 97 88 13 23
- Øjvind mekaniker Brogade 72 Bækm.. . . . . . . . 97 88 10 55
Brunsgaard Anders gårdejer Sigvej 2 Torsted . . . 97 33 30 23
- Ebbe gårdejer Gejlvej 1 Torsted . . . . . . . . . . . . 97 33 33 35
- Eva Fomsgaard faglærer Gejlvej 1 Torsted . . . . 97 33 33 35
Brunsgård Per kommis Hovedgaden 22k Tim . . . 97 33 32 20
Brusberg Charlotte Birch serviceassis
Bjerregårdvej 13 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 35 88
- Sigvald Levy slagteriarbe
Bjerregårdvej 13 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 75 61
Bryant Jill Diana gårdejer Bjerregårdvej 7 Stadil 97 33 19 00
- Richard Geoffrey konsulent
Bjerregårdvej 7 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 19 00
Brylle Joan Birthe Saysette spareks ass
Kikkenborgvej 1 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 01 33
Brændsgaard Bente Thrige
Nørhedevej 13 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 90 85
36
B-C
Brødbæk
Navneregister
- Steen bestyrer Ewald Tangsvej 8 Ulfb. . . . . . . . 97 49 16 69
Bæk Jens Skolegade 43 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 23 43 99 06
Bækgaard Jonna Vesterhavsgade 42 Thorsm.. . . 61 26 66 79
Bækmarksbro Brøndboring
Kræmmergårdvej 18 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 20 15 74 06
Bækmarksbro Genbrugsplads
Søhusvænget 5 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 62 40
Bækmarksbro Møbelfabrik Brogade 45 Bækm. . . 97 88 13 11
Bækmarksbro Pleje og Daghjem
Solvangen 2 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 00
Bækmarksbro Vandværk Brogade 33 Bækm.. . . . 24 22 80 88
Bækmarksbro Varmeværk AmbA
Bækmarksbrovej 4 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 75
Bærentzen Arnth Majsvænget 17 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 28 59
- Birgitte Skadborg Majsvænget 17 Ulfb.. . . . . . . 97 49 28 59
- Mary Østergaard Fjordvænget 38 Thorsm. . . . . 97 49 73 40
- Tage Fjordvænget 38 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 73 40
Bøgesvang Kurt Dixen købmand
Vesterhavsvej 37 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 00
Bøggild Hanne Elisabeth Stenumvej 2 Råsted . . . 97 48 52 12
Bøggild Rasmussen Skov og Anlæg
v/ Tommy Rasmussen Stenumvej 2 Råsted. . . . 97 48 52 12
Bøhlen Daisy Tove Skelmosevej 3 Stadil . . . . . . . 97 33 11 12
Bøndergaard Helle Husted Brinkvej 4 Tim . . . . . . 40 74 53 43
- Ryan radiotekn Nørgårdsvej 3 Staby. . . . . . . . . 97 49 29 85
- Trine Kynde Nørgårdsvej 3 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 29 85
Bördner Ria Lindestien 24 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 45 54 87 99
Børnehuset Krudttønden Burvej 53 Bur . . . . . . . . 97 48 41 24
Bøvling-Hallen Selvejende Institution
Fårevej 141 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 60
Bøvlingbjerg Apotek Fårevej 143 Flynder. . . . . . . 97 88 50 11
Bøvlingbjerg Fysioterapi I/S Fårevej 143 Flynder 97 88 52 00
Baarstrøm Karin fabrikarb Bigårdsvej 39 Vemb . . 97 48 16 79
- Ole mekaniker Bigårdsvej 39 Vemb . . . . . . . . . 97 48 16 79
Bur Forsamlingshus . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 90
Bygaden 19, Bur
www.burforsamlingshus.dk
Bur Kirke Bur Kirkevej 1a Bur . . . . . . . . . . . . . . . 30 58 76 31
Bur Mini- & Turistbusser . . . . . . . . . . . 97 48 41 78
C
v/ B. Pedersen
Burvej 77, Bur - Biltlf. 40 38 30 95
Bur Minkfarm Møborgåvej 9 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 27
Caci’s Multi-Renovering Bækmarkvej 17 Flynder 27 20 01 12
Canis Sylvia Karin Grønningen 10 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 00 63
- Volker Frank Grønningen 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 00 63
Carlsen Anna Marie ekspeditrice
Stabyvej 65 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 97 23
- Helge Fuglevænget 42 Thorsm. . . . . . . . . . . . . 97 31 17 79
- Thomas Stabyvej 65 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 29 37
Carstensen Bodil Gervig telegrafist
Vilhelmsborgvej 146 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 61
- Thyra Frisk Sporvej 3 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . 21 30 43 74
Carøe Ann Yvonne servitrice Æblehaven 7 Vemb 97 48 19 04
- Leif Herman rejsesekr Bigårdsvej 12 Vemb. . . . 97 48 14 50
Cash Pistoler Moesgårdvej 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 40 26 63 88
Casper S Radio & TV Østerbyvej 3 Tim . . . . . . . . 40 50 64 04
Center for Livsvækst Trøstrupvej 22 Torsted . . . . 97 33 51 41
Center Vest Kirkebyvej 9 Sdr Nissum. . . . . . . . . . 96 11 44 70
Cers Janis Gl Landevej 11 Staby . . . . . . . . . . . . . 96 93 51 81
Charles Morten Stadilvej 34 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 76 75
Chernyaev Andrey Kirkebyvej 28 Sdr Nissum . . . 97 31 33 38
Chibenjuka Jules Horhuchiri Risvænget 19 Ulfb. . 51 90 28 48
Chief Danmark Aps Industriarealet 67 Ulfb.. . . . . 97 49 18 66
Christensen Aage montør Klitvej 51 Fjand . . . . . . 97 49 56 21
- Aksel arbejdsmand Lathyrusvej 1 Tim. . . . . . . . 97 33 30 18
- Alfred Ludvig fabrikant Stenildvej 10 Ulfb.. . . . . 97 49 14 57
- Anders Peder H tarmrenser Grønningen 2 Ulfb. . 40 27 96 86
- Anders Flemming fuldmægtig Kilevej 1 Vedersø 97 33 18 18
- Andi Harbogade 67 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 79 19
Bur Tømrerforretning A/S . . . . . . . . . . 97 48 42 45
Bygaden 28, Bur - [email protected]
Bur VVS & Smedeværksted
. . . . . . . . 97 48 48 20
Burvej 77, Bur - Biltlf. 40 19 41 72
Burduja Costel Hovedgaden 40 Tim. . . . . . . . . . . 35 10 12 40
- Elena Madalina Hovedgaden 40 Tim . . . . . . . . . 35 10 12 40
Burmølle Mink I/S Burvej 83 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 72
Busborg Tina Stephanie Høbrovej 8 Tim . . . . . . . 28 15 70 55
Busch Bent Ullsgade 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 46 51
Buskov Jens Kristian Kærgaard læge
Stenumvej 5 Råsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 14
- Marianne von Tangen lærer Stenumvej 5 Råsted 97 48 10 14
- Signe von Tangen Stenumvej 5 Råsted . . . . . . . 97 48 10 14
Butkevicius Mantas Tim Kirkevej 11 Tim . . . . . . . 32 18 13 96
Buur Invest v/ Charlotte Poulsen
Stabyvej 24 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 02 41
Buurgaard Lena kontorass Filsøvej 1 Ulfb.. . . . . . 97 33 14 25
- Poul rørsmed Filsøvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 28 97 23 15
10-4 Byggecenter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 00
Ulfborg
Byskov Anna Kirstine Skolegade 35 Vemb. . . . . . 97 48 15 01
- Bodil pædagog Niels Buggesvej 9 Ulfb.. . . . . . . 97 49 26 06
- Gunhild Ewald Tangsvej 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 49 16 69
- Henning Jensen gårdejer Solvangen 2 Bækm. . 97 88 53 11
37
Navneregister
Brødbæk Karen Sørensen reng ass
Østkærvej 19 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 32 52
Brøgger Birgitte Gran Alle 21 Møborg . . . . . . . . . 60 18 46 85
Brøj Søren Kristian Krogh specialarb
Neesvej 53a Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 04
Brørup Maskinstation Aps Tele
Nørgårdsvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 27 20
Brørup Maskinstation ApS
Bækmarksbrovej 99 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 50 59
Brågård Inger Bodil sygepl ske
Gartnerhaven 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 88
Buchholtz Lisette Skalstrupvej 62 Skalstrup . . . . 96 64 11 51
Buhl Henning Svollingvej 53 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 69 49
- Kim Hovedgaden 48c Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . 35 12 73 64
- Michelle Schmidt Østersognsvej 2 Sdr Nissum 96 41 65 64
- Søren Schmidt Østersognsvej 2 Sdr Nissum . . . 96 41 65 64
- Vibeke Svollingvej 53 Husby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 69 49
Bukbjerg Anna Grethe Slot kontorass
Bygvænget 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 66 36 78
- Betzy bankass Ulfborg Kirkebyvej 39a Ulfb. . . . 97 49 21 91
- Christian Ebbe gårdejer Bygvænget 19 Ulfb. . . . 26 58 43 00
- Palle gårdejer Ulfborg Kirkebyvej 39a Ulfb. . . . . 97 49 21 91
- Simon Ulfborg Kirkebyvej 39a Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 21 91
I/S Simon og Palle Bukbjerg
Ulfborg Kirkebyvej 39a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 36 26
Bundesen Bjarke Sandbæk
Kløvervænget 11 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 21 48
- Hanne Sandbæk Skolegade 10 Vemb . . . . . . . . 97 48 12 28
- Jens møbelpolstr Skolegade 10 Vemb . . . . . . . 97 48 12 28
- Uffe Sandbæk Dinesensvej 1 Vemb. . . . . . . . . . 23 72 78 07
Bundgaard Bodil sygehj
Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 51
- Hans Kristen Klitvej 33 Sdr Nissum. . . . . . . . . . 97 49 54 59
- Inger Enghaven 38 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 86
- Karina Klitvej 33 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 59
Bundsgaard Bjarne Nielsen mekaniker
Musvitvej 6a Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 49 98
Christensen
C
Christensen
Navneregister
- Anne Lise Chrois hjemmehjælp Klitvej 51 Fjand 97 49 56 21
- Anne Margreet Skelmosevej 32 Stadil . . . . . . . 97 33 19 40
- Anne Sofie S Lathyrusvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . 21 91 03 44
- Anne-Mette Møllegade 18 Tim . . . . . . . . . . . . . 96 10 05 70
- Annelise Schmidt landinsp
Bjerregårdvej 11 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 55
- Bekka Maybrith Åvænget 2 Bækm. . . . . . . . . . . 22 91 42 96
- Benny ingeniør Søgårdvej 4 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 32 80
- Benny Homann Vestergade 16 Vemb . . . . . . . . 20 83 06 57
- Bent Bur Kirkevej 2 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 23
- Bent Hovgaard fisker Klitrosevej 5 Thorsm.. . . . 43 29 10 74
- Bente plejemoder Risvænget 9 Ulfb. . . . . . . . . . 32 20 37 13
- Bente Hangaard sygehj Brogade 66 Bækm. . . . 97 88 12 58
- Bertha Raakjær Paradisbakken 14 Bækm. . . . . 97 88 13 83
- Birgith Stabyvej 25 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 25 67
- Birgit Kinnerup korresp Herredsgade 28 Ulfb. . . 97 49 17 00
- Birgitte Arent S socialrådg
Vesterhavsvej 58 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 42 03
- Birthe Balleby Kræmmergårdvej 18 Møborg . . . 97 88 12 45
- Birthe Marie D fabrikarb Østvangen 42 Bækm. . 97 88 10 18
- Birthe Thordahl studerende
Damhusvej 50 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 32
- Bjørn Ludvig Holmgårdvej 20 Flynder . . . . . . . . 51 36 15 50
- Bodil Lindestien 78 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 30
- Bodil Homann hjemmehjælp
Rønnebærvej 24 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 81
- Brian Bigårdsvej 37 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 62 91 99
- Bruno Meier Odinsvej 14 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 33
- Børge Skaanning arbejdsmand
Møllegade 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 65 06 35
- Christian Jørgen fiskeskipper
Fuglevænget 47 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 70 56
- Chris Kobberholm Søhusvej 15 Møborg . . . . . . 24 25 41 39
- Christian R skovmaskinfø Tarpvej 10 Vedersø . . 97 33 19 60
- Dan Richart elev Smedevej 11 Sdr Nissum . . . . 97 49 67 30
- Daniel Fjordside Damhusvej 53 Møborg . . . . . . 97 88 14 51
- Dennis Møller Damhusvej 51 Møborg . . . . . . . . 97 88 13 88
- Dennis Sittrup Stenildvej 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . 27 35 88 37
- Dorthe Grævlingevej 7 Sdr Nissum . . . . . . . . . . 97 49 66 03
- Dorthe Sig Hagevej 147 Fjand . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 04
- Edith Østvangen 6 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 02
- Egon Homann Havrevænget 7 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 21 52
- Egon Møller gårdejer Grønkærvej 36 Flynder . . 29 72 33 92
- Elin Holmgårdvej 101 Møborg. . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 38
- Ellen Margrethe M husassistent
Kytterupvej 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 02
- Ellen Oksbjerg sygemedhj Kirkevænget 9 Ulfb. 97 49 21 54
- Elna syerske Stadionalle 3 Vemb . . . . . . . . . . . 23 93 46 57
- Else-Marie Søgårdvej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 80
- Emil gårdejer Østvangen 32 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 11 09
- Emil Johan Smedevej 11 Sdr Nissum . . . . . . . . 97 49 67 30
- Erik Svollingvej 65 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 58 15
- Erik Dahl studerende Damhusvej 50 Møborg . . 97 88 13 32
- Erik Juul gårdejer Nøragervej 25 Nees . . . . . . . 97 88 40 39
- Erik Winther gårdejer Sinkbækvej 38 Flynder . . 97 88 13 38
- Erik Winther Vedersø Klitvej 65 Ulfb. . . . . . . . . . 97 42 06 21
- Erna Kristensen Stenildvej 10 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 14 57
- Ester tekstilarb Søndergade 15 Vemb . . . . . . . . 50 58 59 31
- Folmer Rønn smed Grønnegade 19 Bækm.. . . . 97 88 15 53
- Gerda Gavlshøj reng ass Grønningen 20 Ulfb. . . 97 49 15 51
- Gert Rønn fisker Holmegade 28 Ulfb. . . . . . . . . 61 82 80 05
- Gertrud Vera Lindestien 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 98 54 61 83
- Gitte elev Pilestrædet 8 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 57 39
- Grethe medhj. hustr Nøragervej 25 Nees . . . . . 97 88 40 39
- Grethe Grønnevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 21
- Gudrun Andrea H laborant
Brondbjergvej 7 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 09 20
- Hanne montrice Skalstrupvej 20 Gørding . . . . . 97 48 19 85
- Hanne Grønlund kontorass Nørre Espvej 9 Tim 97 33 36 17
- Hanne Skaaning Lathyrusvej 3 Tim. . . . . . . . . . 30 11 58 19
- Hans Christen specialarb Kytterupvej 17 Ulfb.. . 97 49 12 02
- Hans Christian B fiskeskipper
Christensen
Fuglevænget 20 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 17 61
- Hans Østergaard medhjælper
Mælkevejen 1 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 86 89
- Hans-Leif fiskeskipper Smedevej 7 Sdr Nissum 97 49 51 65
- Hardy Juhl tømrer Sittrupvej 2 Sdr Nissum . . . . 97 49 51 69
- Heidi Brogade 63 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 16
- Heidi Elkjær Madumvej 38 Madum . . . . . . . . . . 32 21 41 99
- Heine Møller entreprenør
Kræmmergårdvej 18 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 45
- Heine Vogn Grønnevej 10 Thorsm. . . . . . . . . . . 24 48 24 74
- Helle Madumvej 4 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 41 95
- Helle Birgit køkkenass Neesvej 54 Nees . . . . . . 40 15 90 24
- Helle Charles mekaniker Stadilvej 34 Stadil . . . 97 33 76 75
- Helle Susgaard Svensgaardvej 9a Tim . . . . . . . 24 49 53 81
- Henning Aabo husmand
Kræmmergårdvej 5 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 67
- Henning Risager fiskehandler
Trøstrupvej 35 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 31 20 54
- Henrik Svingelvej 28 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . 28 49 05 27
- Henrik fiskeskipper Hugvej 13 Vedersø. . . . . . . 26 15 23 03
- Henrik Brønden elektriker
Torstedvej 38 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 09
- Henrik Nygård elektriker Stadilvej 34 Stadil . . . 97 33 76 75
- Henrik Raahede Sønderbyvej 3 Gørding . . . . . . 31 37 21 31
- Ida Elmevej 9 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 18 48 01
- Inga Krüger børneh pædag
Sinkbækvej 38 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 38
- Inge stud mag Alleen 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 64
- Ingrid Pedersen Grønkærvej 36 Flynder . . . . . . 97 88 10 88
- Jacob Nicolai B salgsassiste Lathyrusvej 3 Tim 29 21 35 19
- Jakob Grønkjær direktør Østvangen 42 Bækm. 97 88 10 18
- Jakob Schmidt gårdejer
Bjerregårdvej 11 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 55
- Jane Damhusvej 53 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 51
- Jane Helena K Hugvej 13 Vedersø . . . . . . . . . . . 24 64 81 91
- Jean Sittrup Majsvænget 7b Ulfb.. . . . . . . . . . . 29 66 88 19
- Jenny Kristine Bredgade 12a Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 13 45
- Jens fiskeskipper Lærkevej 11 Thorsm. . . . . . . 97 49 71 93
- Jens Grævlingevej 7 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . 97 49 66 03
- Jens Overgaard D cand merc
Gl Landevej 13 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 38 11 58
- Jesper Nørgaard Holmgårdvej 44 Flynder. . . . . 97 88 12 22
- Jette børneh pædag Herredstoftvej 11 Staby . . 21 34 61 93
- Jette Alice forstander Helmklit 215 Nr Fjand. . . 32 21 38 69
- Jette Fleng civilingeniø Odinsvej 14 Ulfb. . . . . . 97 49 00 33
- John Homann Råsted Kirkevej 24a Vemb . . . . . 31 15 11 81
- Josephine Kirk Ullsgade 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 60 11 52 26
- Jytte K Nørgaard pædagog
Holmgårdvej 44 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 22
- Jørgen læge Alleen 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 64
- Jørgen Bjerghuse 151 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 63 65
- Jørgen Gavlshøj rejsemontør
Grønningen 20 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 51
- Jørn Mathiasen smedesvend Fabriksvej 3 Tim . 97 33 35 72
- Kaj Schmidt gårdejer Vesterhavsvej 58 Vedersø 24 40 42 02
- Karen Lathyrusvej 1 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 18
- Karen Givskov plastarbejde Bur Kirkevej 2 Bur 97 48 41 23
- Karen L regnskabsass. hdr Hovedgaden 78 Tim 20 32 32 08
- Karen Margrethe Kræmmergårdvej 5 Møborg . . 97 88 10 67
- Karen Marie K kontorass
Saugmandsvej 7 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 32
- Karin Møller kokelev Smedevej 11 Sdr Nissum 97 49 67 30
- Karina Vendelbo Mejsevej 14 Husby . . . . . . . . . 22 31 27 88
- Karl Christian anlægsgartne
Holmgårdvej 44 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 22
- Kim mejeriarb Søndergade 15 Vemb. . . . . . . . . 27 51 69 68
- Kim Industrivej 30b Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 94 90 90
- Kirsten Rønn Lærkevej 13 Thorsm. . . . . . . . . . . 97 49 71 05
- Kirsten Herredstoftvej 9 Staby . . . . . . . . . . . . . 29 68 05 44
- Kirsten bankass Humlevænget 32 Vemb. . . . . . 97 48 14 43
- Kirsten K fabrikarb Burvej 51 Bur . . . . . . . . . . . 97 48 41 02
- Kirstine Gadgaard Holmehaven 20 Ulfb. . . . . . . 97 49 11 34
38
C
Christensen
Navneregister
- Tove Søgaard syerske Grønnegade 19 Bækm. . 97 88 15 53
- Trine Lund Møller boghandleras
Damhusvej 51 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 88
- Vera Regnspovevej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 05
- Villy gårdejer Holmgårdvej 101 Møborg . . . . . . 97 88 12 38
- Wanda Rysbjerg Tarpvej 10 Vedersø . . . . . . . . . 97 33 19 60
Christiansen Anders Gedmosevej 5 Bur. . . . . . . . 20 25 15 59
- Annemarie Holk lærerstud
Fjordsiden 2 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 54 41
- Anni reng ass Skannerupvej 13 Tim . . . . . . . . . 97 33 30 66
- Bent Erik murersvend Skannerupvej 13 Tim . . . 97 33 30 66
- Birthe Kirstine Harbogade 32 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 11 03
- Bjarne Bjerghuse 126 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 84
- Britta hf elev Skalstrupvej 5 Gørding. . . . . . . . . 97 48 15 94
- Christen Nygaard gårdejer
Røjgårdvej 12 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 20
- Chulpan Holmgårdvej 105 Møborg . . . . . . . . . . 97 88 10 27
- Dagny Harpøtvej 100 Skalstrup . . . . . . . . . . . . 97 88 41 45
- Dorit Lund bankass Ewald Tangsvej 6 Ulfb.. . . . 97 88 16 80
- Ejvind gårdejer Skadkjærvej 3 Bur . . . . . . . . . . 97 48 41 71
- Else Tim Kirkevej 31 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 91
- Flemming Bjørn arkitekt Halkærvej 3 Stadil . . . 97 33 10 90
- Frede Tang ingeniør Harbogade 32 Ulfb. . . . . . . 97 49 11 03
- Hans Günther lagerass Valmuevej 2 Tim . . . . . . 30 71 83 70
- Henning ingeniør Harpøtvej 100 Skalstrup . . . . 97 88 41 45
- Inger Kjær medhjælpende
Røjgårdvej 12 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 20
- Jan Linde blikkensl Kirkevænget 14 Ulfb. . . . . . 97 49 26 64
- Jimmi Willumsen Søndergårdvej 11 Bækm. . . . 97 88 14 05
- Johanne P sygemedhj Skadkjærvej 3 Bur . . . . . 97 48 41 71
- Lene Bjerregaard Gedmosevej 5 Bur. . . . . . . . . 97 48 40 21
- Lis Bjørndal Valmuevej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . 61 79 43 97
- Lone Astrid Trine Rahbeks Vej 2b Tim . . . . . . . . 27 57 74 62
- Lone Westergaard ergoterapeut
Hovedgaden 39 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 67
- Mads Bjørn Bjerregårdvej 21 Stadil. . . . . . . . . . 21 60 84 62
- Maiken Nørrealle 13 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 04 45
- Merete Isaksen Kirkevænget 14 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 26 64
- Mette Gyldenlev Holmehaven 38 Ulfb. . . . . . . . 97 42 17 79
- Michael Husted Møllegade 10 Tim . . . . . . . . . . 40 42 83 47
- Mikkel Isaksen Kirkevænget 14 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 26 64
- Niels Simon G fuldmægtig Tim Kirkevej 31 Tim . 97 33 34 91
- Peder gårdejer Skalstrupvej 28 Skalstrup . . . . . 97 88 40 82
- Ruth Husted Fabriksvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 07
- Sigrid Høj Skalstrupvej 28 Skalstrup. . . . . . . . . 97 88 40 82
- Simon Willumsen Grønnegade 18 Bækm. . . . . . 22 63 47 05
- Steen elektriker Herredsgade 13 Ulfb. . . . . . . . 23 74 00 57
- Steen Skindbjergvej 419 Nr Fjand. . . . . . . . . . . 96 10 00 37
- Tina Vesterhavsvej 29 Vedersø . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 90
- Aase børneh lærer Halkærvej 3 Stadil . . . . . . . . 97 33 10 90
Christoffersen Gene Johnny T
Mejlbyvej 16 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 55 50
- Karlo Bech produkt chef
Grønnegade 11b Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 95 25 21
- Solveig Anette kontorass
Grønnegade 11b Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 43 77
Chrois Erling maskinfører Industriarealet 69 Ulfb. 97 49 27 90
- Lene køkkenled el Industriarealet 69 Ulfb. . . . . 97 49 27 90
Chrois Rail ApS Industriarealet 67 Ulfb. . . . . . . . . 20 16 63 39
Cichosz Henrik slagteriarb
Møborgkirkevej 9 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 17 43
- Inger Marie overass Holmegade 7 Ulfb. . . . . . . 97 49 10 67
- Malene Damgaard pædagog
Møborgkirkevej 9 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 61 13
Cisek Ewa Marzena Bjerregårdvej 6 Stadil . . . . . 61 16 68 15
Clausen Anna Dyrholm Stadilvej 26 Stadil . . . . . . 97 33 15 17
- Birger montør Holmgårdvej 127 Møborg. . . . . . 97 88 17 92
- Jens Henrik sygepl elev Søgårdvej 5 Tim . . . . . 51 78 46 20
- Johnny Dyrholm trykker Stadilvej 26 Stadil. . . . 97 33 15 17
- Linda Fanø Skolegade 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . 98 10 45 31
- Martin Møller Vestervej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 49 06 99
- Marylene pædagogmedhj Stenildvej 1 Ulfb. . . . 71 70 33 00
39
Navneregister
- Kjeld Hedegaard værktøjsmag
Risvænget 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 37 13
- Kristen Peder G kontorass Bigårdsvej 41 Vemb . 97 48 15 03
- Kurt vognmand Ørvigvej 1 Gørding . . . . . . . . . . 97 48 16 11
- Kurt Ingeman chauffør Burvej 51 Bur . . . . . . . . 97 48 41 02
- Kurt Møller Frederiksberg 22 Bækm. . . . . . . . . 22 32 80 08
- Laila Bjerge kok Søhusvænget 6 Bækm.. . . . . . 75 16 20 59
- Lajla Røglevej 6 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 68 46 06
- Lars Schmidt Mejlbyvej 18 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 10 04
- Leif arbejdsmand Svingelvej 12 Stadil . . . . . . . 21 68 41 12
- Lene medhjælper Bavnehøjvej 21 Møborg . . . . 97 88 14 18
- Lene Rohde kontorelev Agergårdvej 7 Flynder . 97 88 13 85
- Lenette Marie skoleelev Skelmosevej 5 Stadil . 51 22 99 74
- Lillian Harbogade 20a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 31 22 54
- Lis børneforspæd Bundgårdvej 4 Gørding . . . . . 29 70 96 11
- Lisbeth Westphal Chr. Schmidtsvej 20 Vemb. . . 22 53 72 26
- Louise Schmidt Mejlbyvej 18 Stadil . . . . . . . . . 97 33 10 04
- Ludvig Dalsgaard Krogsgårdvej 6 Sdr Nissum. . 23 25 40 06
- Mads Christian P laborat tekn
Brogade 66 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 58
- Maren Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . . . . . . . 20 93 80 17
- Margrethe D ekspeditrice
Nørhedevej 24 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 21
- Marie Cecilie syerske Ringkøbingvej 8 Ulfb. . . . 97 49 12 87
- Martin Kvistgaard mekanikersv
Ringkøbingvej 185 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 36 16
- Martin Ørskov Reberbanen 17c Ulfb. . . . . . . . . 53 25 55 01
- Mette Kvistgaard Ringkøbingvej 185 Flynder . . 61 69 51 16
- Mette Marie B Sittrupvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . 97 49 51 69
- Michael Sittrup Sittrupvej 2 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 51 69
- Mie Sivkjær Nørrevej 12 Staby . . . . . . . . . . . . . 22 95 14 28
- Mikkel Jezequel Skovvej 2 Staby . . . . . . . . . . . 22 93 80 65
- Mona sekretær Kilevej 1 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 18 18
- Mona Nørhedevej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . 97 49 53 36
- Mona Bente programmør
Vesterhavsvej 21 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 10
- Nadia Vesterhavsvej 21 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 14 10
- Nanna syerske Bigårdsvej 41 Vemb . . . . . . . . . 97 48 15 03
- Niels Halvor tømrersvend
Humlevænget 32 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 43
- Niels Jørgen maskinarb Damhusvej 53 Møborg 97 88 14 51
- Niels Kristian rørfabr
Nørhedevej 24 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 21
- Niels Møller specialarb
Frederiksberg 24 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 70
- Niels Overby H gårdejer
Sognegårdsvej 12 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 44
- Ove Tage Kirkebyvej 29 Sdr Nissum . . . . . . . . . 25 70 32 96
- Per Grønlund Kogsgårdsvej 5 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 38 97
- Per Rex ekspedient Fjordvej 3 Staby. . . . . . . . . 20 86 02 29
- Peter Svingelvej 12 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 86 87 33
- Peter Skytte vicevært Herredstoftvej 9 Staby . . 29 68 06 44
- Pia Selma Glanz Vibevej 7 Thorsm. . . . . . . . . . . 21 25 71 67
- Poul Rex lagerarb Nørhedevej 22 Sdr Nissum. . 97 49 59 18
- Preben seniorsergen Saugmandsvej 7 Møborg 97 88 14 32
- Rikke Kilevej 1 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 18 18
- Rikke Givskov Bur Kirkevej 2 Bur . . . . . . . . . . . 97 48 41 23
- Sigrid Marie Harbogade 40 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 20 18
- Sigurd Hovgaard arbejder Violvej 6 Thorsm. . . . 97 49 72 03
- Susanne sygehj Brogade 47 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 11 14
- Susanne Frigast apoteksass Bækbyvej 2 Husby 97 49 55 55
- Svend Aage chauffør Øhusevej 46 Husby . . . . . 97 49 55 46
- Svenning Elkjær entreprenør
Skelmosevej 32 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 19 40
- Tage Herluf gårdejer Østvangen 6 Bækm.. . . . . 97 88 11 02
- Tage Villy snedkersvend Grønningen 20 Ulfb. . . 97 49 15 51
- Thomas Therp Søhusvænget 6 Bækm. . . . . . . . 75 16 20 59
- Thorkild Ruhe driftsleder Stabyvej 25 Staby . . . 40 45 25 67
- Tina Juul butiksarbejd
Kræmmergårdvej 2 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 49 39
- Tommy Bækgaard Hovedgaden 48c Tim . . . . . . 97 85 52 58
- Tommy Studsholt ekspedient Rylevej 9 Tim . . . 97 32 02 18
Clausen
C-D
Clausen
Navneregister
- Rikke Møller Vestervej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 06 99
- Søren Holtegård Lyngholmvej 1 Bur . . . . . . . . . 96 10 04 81
Clement Keld Blåklokkevej 7 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 56 89
Cocea Ovidiu Constantin Lillelundvej 5 Ulfb. . . . . 42 30 36 61
Colstrup Erik apoteker Hvedevænget 3 Ulfb. . . . . 97 49 09 50
- Hanne Uldall Torsgade 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 26
- Ulla farmakonom Hvedevænget 3 Ulfb. . . . . . . . 97 49 09 50
Conradsen Anette Østerbyvej 13 Tim. . . . . . . . . . 97 33 37 63
- Børge Vang elektriker Sneppevej 5 Tim. . . . . . . 97 33 30 38
- Grethe T Sneppevej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 38
- Jette Holst køkkenleder Nørrevej 3 Staby . . . . . 97 49 00 39
- Karsten Østerbyvej 13 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 63
- Klaus maskinarb Klydevej 8 Tim . . . . . . . . . . . . 97 32 33 53
- Pernille Kjær Grønnevej 10 Tim. . . . . . . . . . . . . 38 33 33 94
Cornelius Bent specialarb Vestervej 14 Tim. . . . . 21 63 42 37
Crafack Jørgen Johannes S fisker
Fuglevænget 16 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 27
- Laila Solveig boghdl medhj
Fuglevænget 16 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 27
Cykelsmeden Vestergade 4 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 40 16 15
de Metz
Damgaard Anne Marie sygepl ske
Skolegade 2 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 82 20
- Arne Mehl Vilhelmsborgvej 106 Møborg . . . . . . 71 70 37 96
- Bjørn Mehl Donskærvej 41 Møborg. . . . . . . . . . 97 88 15 86
- Brian Mehl Grønnegade 5 Bækm. . . . . . . . . . . . 69 13 20 92
Damgård Ejnar gårdejer Hasselvej 2 Vemb . . . . . 97 48 11 84
Damgaard Else Holmegade 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . 21 60 24 57
- Flemming landmand Nørgårdsvej 8 Vemb. . . . . 97 48 19 30
- Hans Tang stud merc Torstedvej 12 Ulfb. . . . . . 97 49 01 49
- Inge Marie Winther studerende
Sandbækvej 44 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 36
- Jens Christian gårdejer Sandbækvej 44 Nees . . 97 88 41 36
- Kirsten kontorass Nørgårdsvej 8 Vemb . . . . . . . 97 48 19 30
- Lilly Møborgkirkevej 90 Møborg . . . . . . . . . . . . 97 88 10 85
- Lina Ilone Bjørkman Fasanvej 17 Tim. . . . . . . . . 97 33 91 89
- Lykke Frisch Skannerupvej 6 Tim . . . . . . . . . . . 24 43 60 63
- Mogens Gerløv mekaniker
Skolegade 2 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 82 20
- Niels Neesvej 113 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 37 32
- Rene’ Mehl Kræmmergårdvej 67 Møborg . . . . . 34 10 40 16
- Sara Nørgårdsvej 8 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 30
Tina Damgaard Design Rørvænget 21 Thorsm. . . 51 34 43 53
Damholdt Gunnar Emil mekaniker
Bygaden 18 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 77 45
- Marianna P Bygaden 18 Bur . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 77 45
Damkjær Kirsten Margrethe S damefrisør
Grønnegade 3 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 15
- Tage svejser Grønnegade 3 Bækm.. . . . . . . . . . 97 88 11 15
Damm Cecilie Næss Sdr Stabyvej 1 Staby. . . . . . 22 93 80 09
Damsgaard Birgitte Svollingvej 94 Husby . . . . . . 97 49 69 95
- Helle Dybdahl social- og s
Bjerregårdvej 38 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 78 67 42
- Jarl Svollingvej 94 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 69 95
Danckert Ebba Christiane E tandlæge
Risvænget 60 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 69
Danholt Børge arbejdsmand Hyldevej 7 Vemb . . . 97 48 12 71
- Janne Bülow Bundgårdvej 8 Gørding . . . . . . . . 32 13 55 73
- Jytte hush tekn Hyldevej 7 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 12 71
- Martin Bundgårdvej 8 Gørding . . . . . . . . . . . . . 32 13 55 73
Daniels Eva Kristiane Gl Landevej 25 Staby. . . . . 97 42 64 46
- Helle Kirstine Olesen Chr. Schmidtsvej 21 Vemb 35 12 35 80
- Palle Olesen Chr. Schmidtsvej 21 Vemb . . . . . . 35 12 35 80
Danielsen Finn Bech mekaniker
Stensigvej 8 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 59 80 34
- Gudrun Toft Rylevej 4 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 54
- Hans Erik gårdejer Tim Kirkevej 13 Tim . . . . . . 97 33 30 15
- Jens Aage snedker Rylevej 4 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 33 54
- Jesper Brødbæk Hvedevænget 31 Ulfb. . . . . . . 28 62 09 73
- Lars Lindholmvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 46
- Lisbeth Tim Kirkevej 13 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 15
- Stine Schmidt Lindholmvej 5 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 31 46
- Søren Bjerregårdvej 3 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 32 21 76 28
Danielsson Thove Jessie ekspeditrice
Tim Kirkevej 23a Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 15
- Tord Bernhard tekniker Tim Kirkevej 23a Tim . . 97 33 35 15
Danish Audio Connect A/S Skannerupvej 14 Tim 30 90 50 50
Dansk Møbel Leasing ApS Harbogade 44 Ulfb. . . 31 25 09 19
Dansk Rødekors Genbrug Stationsvej 6 Vemb . . . 97 48 17 79
Danske Fiskeauktioner A/S
Vesthavnen 7 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 90 88 30
Daring Petra Krista Staby Kirkevej 2 Staby . . . . . 60 48 78 79
Data 01 Brogade 50 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 76 97
Data & Kontorservice Bredgade 11 Ulfb. . . . . . . . 29 84 43 74
Datcu Irina Maria Skovbrynet 5 Sdr Nissum . . . . 97 97 17 00
- Nicolae Skovbrynet 5 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . 97 97 17 00
Davallia Maj-Britt dekoratør
Fjordvejen 38 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 22 12
Davidsen Jens Raketvejen 40 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 43 27 47
De Gamles Hjem Skelmosevej 77 Stadil . . . . . . . 99 74 22 28
de Graaf Jolanda Gørdingvej 11 Vemb. . . . . . . . . 97 48 11 87
- Paulus Jacobus Gørdingvej 11 Vemb . . . . . . . . 97 48 11 87
de Metz Theresa Maria Rolighedsvej 20 Staby . . 35 14 87 98
D
Dagli’ Brugsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 19
Kirkebyvej 8, Sdr. Nissum
Dagli Brugsen Hovedgaden 31 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 30 08
Daglibrugsen Vemb Nørregade 23 Vemb . . . . . . . 97 48 10 41
Dahl Anne Marie Jensen
Felstedvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 33 05
- Astrid Jensen lærer Nr Fjandvej 9 Nr Fjand . . . . 97 49 54 91
- Jens Jensen fisker Nr Fjandvej 7 Nr Fjand . . . . 97 49 53 20
- Jonna Møllegade 5 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 08 18
- Karina Nøreng Kæret 17 Vedersø . . . . . . . . . . . 96 93 20 54
- Linda pædagog Fjordvejen 22 Gørding . . . . . . . 29 80 67 23
- Lisbeth halassistent Bjergvej 3 Staby . . . . . . . . 97 49 23 84
- Marianne Vibeke assistent Enghaven 8 Ulfb.. . . 97 49 21 29
- Morten Reberbanen 2h Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 24 80 49 86
- Niels Kristian Knudsen Nr Fjandvej 7 Nr Fjand . . 97 49 53 20
- Peter maler Ulfsundvej 31 Nees . . . . . . . . . . . . 28 12 40 98
- Poul Erik chauffør Kæret 17 Vedersø. . . . . . . . . 96 93 20 54
- Søren Ole Jensen Møllegade 5 Staby. . . . . . . . . 97 49 08 18
Dahlgaard Mette Skolegade 19 Vemb . . . . . . . . . 97 42 03 35
Dahls Kunsthåndværk Bredgade 18 Ulfb. . . . . . . 40 43 38 08
Dalgaard Anita Skolevej 18 Bur. . . . . . . . . . . . . . 97 48 48 22
Dalgård Erik Stræde mekaniker
Hvedevænget 35 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 28
Dalgaard Henning Højbjerg banebetjent
Skolevej 18 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 48 22
- Irene Stræde fabrikarb Fresiavej 10 Tim . . . . . . 29 42 62 09
- Jens bankfuldm Søparken 43 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 23 08
- Jørgen Nørgårdsvej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 10
- Lone Marie Kvist sygepl ske Søparken 43 Ulfb. . 97 49 23 08
- Marianne Elisabeth Nørgårdsvej 20 Vemb. . . . . 97 48 19 19
- Mieke Højbjerg Skolevej 18 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 48 22
- Niels Zilstorff gårdejer Søhusvej 38 Møborg . . . 97 88 12 59
- Ole Nørgårdsvej 20 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 19
- Søren Zilstorff Søhusvej 38 Møborg . . . . . . . . . 97 88 12 59
Dalsgaard Henning gårdejer Stadilvej 9 Stadil . . . 97 33 11 70
- Ruth Lundgade 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 00 74
Dam Ejnar forretnfører Rugvænget 31 Ulfb.. . . . . 97 49 16 70
- Laong Sittijan Harbogade 49 Ulfb.. . . . . . . . . . . 27 81 01 63
- Per reg revisor Hvedevænget 15 Ulfb.. . . . . . . . 25 53 45 18
Damborg Chresten Falck
Grønnegade 11a Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 67 19
- Michael Falck Grønkærvej 20 Flynder . . . . . . . . 61 69 91 27
Damgård Anna Birgit Hasselvej 2 Vemb. . . . . . . . 97 48 11 84
40
D-E
Degn
Navneregister
Degn Ellen Margrethe Solvangen 2 Bækm. . . . . . 97 88 14 24
Degnbol Leif tømrermester Lystlundvej 5 Ulfb. . . 97 49 21 94
- Lizzie Miltersen ekspeditrice Lystlundvej 5 Ulfb. 97 49 21 94
Deleuran Jannik dyrlæge Hovedgaden 12 Tim. . . 70 22 44 42
Jørn Deleuran Fotografi Stadilvej 72 Stadil . . . . . 23 28 01 78
Deleuran Mette sekretær Hovedgaden 12 Tim. . . 70 22 44 42
Demant Erik Gaffelbjergvej 71 Husby . . . . . . . . . 97 49 55 05
Den Grønne Burtik Burvej 56 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 40 06
den Hollander Johannes Bjergvej 6 Staby . . . . . . 97 49 02 47
Den Internationale Efterskole I Tvind.
Skorkærvej 8 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 09 49
Den Jyske Tømrer Holmegade 23 Ulfb. . . . . . . . . 30 55 18 49
Den Sociale Udviklingsfond Enghavevej 10 Vemb 97 88 10 61
Denbæk Leif Kaaesvej 5 Torsted . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 92
Despa Gabriel-Adrian Reberbanen 6f Ulfb. . . . . . 81 39 49 58
- Mihaela Reberbanen 6f Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 81 48 46 71
Det Nødvendige Seminarium Skorkærvej 8 Staby 97 49 18 49
Det Røde Kabinet - Festlokale . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 69 67
Stadionalle 2, 7570 Vemb
DGI Vestjylland Tingvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 79 40 42 50
Dhl Express Fabriksvej 13 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 34 88 55
Dich Bjarne Helsted overass
Gartnerhaven 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 86
- Kim Helsted Ewald Tangsvej 9 Ulfb. . . . . . . . . . 61 27 99 19
- Kirsten Helsted Selbjergvej 2 Staby . . . . . . . . . 97 49 14 51
- Stine Elisa Ewald Tangsvej 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . 22 33 86 67
Dideriksen Christian Hage smedemester
Landsbyvænget 16 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 90
- Solveig Landsbyvænget 16 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 29 90
- Solveig Karin Skovbrynet 3 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 51 26
Diemar Barbara Grace bogholder
Nøragervej 23 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 07
- John Oluf værkfører Nøragervej 23 Nees . . . . . 97 88 41 07
Din Træmand Rørsgårdsvej 25 Vemb. . . . . . . . . . 22 33 16 00
Din Tømrer og Snedkermester v/ Torben Fransen
Alleen 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 70 81
Dinesen Inge-Lise Nørgårdsvej 24 Vemb. . . . . . . 97 48 14 69
Dissing Gudrun Irene S slagteriarb
Høbrovej 11a Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 43
Distriktshjemmeplejen Stadil og Vedersø
Skelmosevej 77 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 52
Djeld Minkfarm Tim Kirkevej 88 Tim . . . . . . . . . . 97 44 84 02
DK Benzin Vemb Nørregade 57 Vemb . . . . . . . . . 26 71 60 98
Dk Solutions Hovedgaden 22b Tim . . . . . . . . . . . 32 14 81 12
Dlg Nordvest Nørgårdsvej 1 Vemb. . . . . . . . . . . . 33 68 89 31
Dlg Nordvest Nørgårdsvej 1 Vemb. . . . . . . . . . . . 33 68 72 50
Dlg Tim Tim Kirkevej 15 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 33 68 72 73
Dlg Tim Tim Kirkevej 15 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 33 68 89 35
DM-Service v/ Lars Damborg Madsen
Skalstrupvej 11 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 50 15 90
Dommerby Gurli Bjerre telefonist
Brogade 72 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 55
Dot Engineering ApS Niels Buggesvej 3 Ulfb.. . . . 97 49 21 00
Dot Udlejning v/Jan Bolvig Heede
Niels Buggesvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 53 60
Dragsdal Dorte Hovedgaden 23 Tim . . . . . . . . . . 97 33 35 94
- Holger produkthdl Hovedgaden 23 Tim . . . . . . . 23 44 35 94
Draiby Clavs Winchell dykker Bakvej 7 Vedersø. . 97 32 00 76
- Gunnel Linnea laborant Bakvej 7 Vedersø . . . . . 97 32 00 76
Drewsen Rolf ingeniør Ringkøbingvej 24 Tim . . . 97 49 12 11
Dror Joan socialrådg Gran Alle 19 Møborg . . . . . 55 44 55 82
Drost Katja stud odont Egernvej 2 Husby. . . . . . . 97 49 57 08
Dueholm Inger Alice Hovedgaden 17 Tim . . . . . . 97 33 30 27
- Ragna Kirkeby Stationsvej 6 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 30 02
Dupont Anne Grethe Schou hjemmehjælp
Kytterupvej 23 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 49
- Else Meldgaard økonoma Burvej 27 Vemb . . . . 97 48 12 27
- Henrik Andre’ Burvej 27 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 27
- Lars Henrik teletekniker Burvej 27 Vemb . . . . . 97 48 12 27
Dybdal Anders Sepstrup
Vester Mosevej 74 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 75 96
- Lene Bjerregaard Tingvej 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 28 95
Enevoldsen
- Steffan Bjerregaard Holmegade 9 Ulfb.. . . . . . . 22 81 61 67
Dyhrberg Birthe Sahl Skråvej 1 Staby . . . . . . . . . 40 27 95 21
Dyks Au2 v/Leif Kristensen
Kræmmergårdvej 6 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 10 23
Düring Esben Rønn Vesteralle 5 Vemb. . . . . . . . . 24 47 75 74
Dyrlægegruppen Vestjylland ApS
Industrivej 32 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 95 00
Dyrmose Majbritt Hougaard
Ringkøbingvej 156 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 26 11 59 53
Døj Eva Funch klinikass Stabyvej 14 Staby . . . . . 97 49 18 18
- Jens Torkild specialarb Stabyvej 14 Staby . . . . 97 49 18 18
- Maja Funch Stabyvej 14 Staby . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 18
Daater Brian Toft Agergårdvej 4 Flynder . . . . . . . 97 88 16 92
- Finn Sand Bækmarksbrovej 25 Flynder. . . . . . . 31 13 92 20
EDC Mæglerne Ulfborg . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 22
Holmegade 7, Ulfborg
Ediths Salonen Holmehaven 12 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 10 36
Eftene Fanuta Hovedgaden 35 Tim . . . . . . . . . . . 22 34 84 77
Ehmsen Mette Ebbensgård Industriarealet 4 Ulfb. 97 41 08 07
- Rune Kvorning Grønningen 16 Ulfb. . . . . . . . . . 32 12 86 82
- Svend Kvorning Industriarealet 4 Ulfb. . . . . . . . 97 41 08 07
Einarsson Tryggvi Harbogade 51a Ulfb. . . . . . . . . 31 65 51 53
Ejlersen Frede pædagog Herredstoftvej 5 Staby . 25 33 61 26
Ekelund Bent Thomassen chauffør
Møllebakken 23 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 50 11 14
- Vivi Thomassen Møllebakken 23 Vedersø . . . . . 55 50 11 14
Elbæk Vibeke Evers Stadilvej 63 Stadil . . . . . . . . 30 71 10 68
Eliasen Marianna Soltoften 3 Nees . . . . . . . . . . . 98 10 49 33
Eliassen Tine Brouw Nørregade 17a Vemb . . . . . 28 55 51 98
Elkjær Palle Skolegade 19 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 42 03 35
- Svend Rasmus ekspedient
Kirkevænget 33 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 09 18
Ellegaard Michael Jorck Grønkærvej 14 Flynder . 96 64 21 20
Ellersgaard Bent pantefoged
Regnspovevej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 32
- Henrik Skannerupvej 15 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 31 56 77
- Inga Bjerring Regnspovevej 8 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 31 32
Elmholdt Birgit Pøtparken 15a Bur . . . . . . . . . . . 97 86 80 88
- Inge Marie Kragelund inspektør
Tangsgårdsvej 8 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 14 12 59
- Ivan oversergent Tangsgårdsvej 8 Bur . . . . . . . 35 14 12 59
Eminox Ltd. Scandinavian
Sdr Fjandvej 3 Sdr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 57 31 77
Eminox Ltd. Scandinavian
Sdr Fjandvej 3 Sdr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 57 31 88
Enevoldsen Inger Marian bankass
Torstedvej 83 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 60
- Johannes Leonhard revisor
Torstedvej 83 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 60
41
Navneregister
E
E.S. Skrot Brogade 46 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . 23 34 75 15
Eastwood Timothy Nedervej 22 Staby . . . . . . . . . 27 81 85 57
Eazy Internet Vesterhavsgade 11 Thorsm. . . . . . . 31 60 33 95
Ebbensgaard Else Merete Skorkærvej 5 Staby . . 86 78 47 84
- Eva Eg bankfuldm Bygvænget 15 Ulfb. . . . . . . . 97 49 19 36
- Jens gårdejer Harbogade 26 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 16 82
- Jens Nørby direktør Bygvænget 15 Ulfb.. . . . . . 97 49 19 36
- Kathrine S sygepl ske Harbogade 26 Ulfb. . . . . 97 49 16 82
- Trine Mejlbyvej 26 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 36 13
Ebbesen Lisbeth Ingrid Torstedvej 56 Torsted . . . 69 13 14 30
Ebert Jürgen Otto Hybenvej 8 Thorsm. . . . . . . . . 97 49 77 21
E-F
Enevoldsen
Navneregister
- Maksim Kirkevænget 34 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 96 93 01 02
- Natalya Viktorovna Kirkebyvej 28 Sdr Nissum. . 97 31 33 38
Engelbrecht Bente Amstrup sygepl ske
Enghaven 54 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 70
- Birgitte Smedevej 13 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . 97 49 66 60
- Ingelise Gartnerhaven 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 44 65 53 43
- Jens Christian bogbinder Gartnerhaven 20 Ulfb. 44 65 53 43
- Torben skoleleder Enghaven 54 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 20 70
Engelsbak Rikke Bellisvej 428 Nørhede. . . . . . . . 97 49 68 69
Engholm Birgitte exam. yogalæ
Kikkenborgvej 40 Skalstrup. . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 70 28
Engmark Jytte kontorass Brogade 40 Bækm. . . . 97 46 12 11
- Svend konsulent Brogade 40 Bækm. . . . . . . . . 97 46 12 11
Erhvervsgruppen Vest Klitvej 49 Fjand. . . . . . . . . 97 49 64 60
Eriksen Anders Kristian fisker Møllegade 2 Staby 97 49 21 24
- Arne arbejdsmand Pilestrædet 12 Sdr Nissum . 97 49 52 14
- Betty Sdr Hedegårdsvej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 13 53
- Egon arbejdsmand Sdr Hedegårdsvej 4 Vemb. . 97 48 13 53
- Hanne Korsholm ekspeditrice
Møllegade 2 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 24
- Henrik tømrer Nørrealle 5 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 10 18
- Inga Lykke ekspeditrice Bredgade 15 Ulfb. . . . . 97 49 11 15
- Jens Truelsen træind arb Bredgade 15 Ulfb. . . . 97 49 11 15
- Kaj politiass Skolegade 23 Vemb . . . . . . . . . . . 97 70 14 40
- Kamilla Berre Ullsgade 14 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 20 60 61 08
- Lars Berre reg revisor Lystlundvej 13 Ulfb. . . . . 97 49 16 88
Fjord
- Thilde Holm Herredstoftvej 3 Staby. . . . . . . . . . 97 49 15 71
- Torsten Herredsgade 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 04
Esper Agger Nørgårdsvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . 42 18 47 62
Evenrud Bettina Holmehaven 10 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 24 21
- Inger Lise lærer Vembvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 22 82
Evenrud-Jensen Jesper Holmehaven 10 Ulfb. . . . 97 49 24 21
Exner Andreas guldsmed Høbrovej 3 Tim . . . . . . 97 33 36 58
Eybye Vibeke Holstebrovej 127 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 30 99
Eyde Else Holdgaard ekspeditrice
Risvænget 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 54 50
F
Fabricius Birgit Kortnum Skovvangvej 18 Nees . . 97 88 40 37
- Emanuel gårdejer Skovvangvej 18 Nees . . . . . . 97 88 40 37
- Rosa lægesekretær Neesvej 46b Nees . . . . . . . 31 65 11 92
Facius Karl Johannes fiskepakker
Vesterhavsgade 34 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 55
Fagerlund Marianne Sdr Hedegårdsvej 7 Vemb . . 40 21 72 36
Fait Olav maskinist Pilestrædet 9 Sdr Nissum . . . 97 49 55 41
Fait-de Boer Johanna Alida
Pilestrædet 9 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 41
Fakta Holmegade 34 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 86 43 86
Farbæk Elsebeth køkkenmedhj
Østvangen 47 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 78
Faurby Ronni Østersognsvej 1 Sdr Nissum . . . . . 22 97 15 69
- Ryan murer - altm Torsgade 8 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 12 26
Faurholt Laila Meclenborg kommuneass
Møllebyvej 3 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 48 23
Faust-Madsen Kerstin Ingegerd
Grønnevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 31 20 31
Faxner Kim Skorkærvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . 53 54 57 42
Feldborg Laust Christian montør
Grønkærvej 39 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 69 89
Femhøj Bodil sygehj Skalstrupvej 12 Gørding . . . 97 48 14 34
Feriehusudlejning Havvej 6 Vedersø . . . . . . . . . . 96 11 91 00
Fiedler Jette social- og s Madumvej 5 Madum . . 97 49 25 37
Filbert Else Susanne Nørregade 26 Vemb . . . . . . 97 42 22 26
- Tonny Nørregade 26 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 22 26
Filsø Benjamin Havrevænget 44 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 21 32
- Bent Kjærgaard landmand
Rejkjærvej 11 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 34 66
- Børge Jensen gårdejer Ulfkjærvej 13 Ulfb. . . . . 97 49 14 76
- Casper Juulsgaard Holmegade 48 Ulfb. . . . . . . 97 42 95 00
- Else Marie Kristensen Ulfkjærvej 13 Ulfb.. . . . . . 97 49 14 76
- Gitte Bay Holmehaven 50 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 34
- Gitte Juulsgaard Holmegade 48 Ulfb. . . . . . . . . 97 42 95 00
- Jens Peder Jensen chauffør Ulfkjærvej 7 Ulfb. . . 97 49 19 42
- John Gade automek Havrevænget 44 Ulfb. . . . . 97 49 21 32
- Jonas Herredsgade 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 49 03
- Karsten soc pædagog Sønderkærvej 8 Ulfb. . . . 21 22 31 65
- Kirsten Søndergård Havrevænget 44 Ulfb.. . . . . 97 49 21 32
- Ruth Bentsen dagpl moder Ulfkjærvej 7 Ulfb. . . 97 49 19 42
- Søren Bentsen Stabyvej 12 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 03 08
- Vendy Rud Stabyvej 12 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 03 08
Findley Inger L. Kjærgaardvej 90 Husby. . . . . . . . 97 49 56 42
Finseth Arne Martin Klitvej 37 Sdr Nissum. . . . . . 25 52 56 04
Fischer Arne Græmvej 81 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 94
- Birgit Græmvej 81 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 94
- Jan Wolff kok Rødemøllevej 28 Møborg . . . . . . 21 20 22 70
Fjand Camping & Grill Klitvej 16 Fjand . . . . . . . . 97 49 60 11
Fjand Feriecenter Bjerghuse 79 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 51 40
Fjand Gårdbutik - Café & Galleri Klitvej 49 Fjand 97 49 64 60
Fjeldgren Louise Lund Holmgårdvej 36 Flynder . . 97 88 11 10
- Per Holmgårdvej 36 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 10
Fjord Anny Lilian specialarb Grønningen 3 Ulfb.. . 97 49 22 26
Eriksen Lars Registreret revisor FRR . . . . . . 97 49 24 44
Harbogade 31, Ulfborg
- Lone Vindelev Lange Skolegade 23 Vemb . . . . . 97 70 14 40
- Martha Marie Lindestien 42 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 14 96
- Olaf Henning Bjerg major Lindestien 48 Ulfb.. . . 23 82 84 22
- Signa Petra Pilestrædet 12 Sdr Nissum. . . . . . . 97 49 52 14
- Vibeke indretn ark Lystlundvej 13 Ulfb. . . . . . . . 97 49 16 88
Esager Agnethe Krogshede sygepl elev
Torstedvej 22 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 29
- Bjarne Krogshede mekanikerlr
Torstedvej 22 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 29
- Bruno Stabyvej 43 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 41 88
- Erna sygepl ske Nørrevej 14 Staby . . . . . . . . . . 97 49 15 86
- Jørgen gårdejer Nørrevej 14 Staby . . . . . . . . . . 97 49 15 86
- Karen bankass Hirsevænget 6 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 06 40
- Karen Marie N Majsvænget 4a Ulfb.. . . . . . . . . . 61 11 71 15
- Knud fisker Bredgade 26b Ulfb. . . . . . . . . . . . . 26 93 48 83
- Leo gårdejer Hirsevænget 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 06 40
- Mette Nørrevej 14 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 86
- Steen jern og meta Åvænget 6 Bækm. . . . . . . . 25 79 50 90
Esbersen Anja Hede Hasselvej 12 Vemb . . . . . . . 97 48 20 20
- Dorthe Bæk sygeplejersk
Damhusvej 37 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 85
- Kristoffer Hede Hasselvej 12 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 20 20
- Svenning skorst fejer Hasselvej 12 Vemb . . . . . 97 48 20 20
Esbersen Svenning skorst fejer
Hasselvej 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 44 43
Eskildsen Ane Marie Grønnevej 15 Tim . . . . . . . . 60 71 88 48
- Anette Fresiavej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 94
- Betty Fresiavej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 94
- Birgitte Holm sygeplejersk
Herredstoftvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 71
- Brian Fresiavej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 94
- Ellen Ulfkjærvej 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 54
- Frida Skelmosevej 81a Stadil . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 40
- Hans Peder Kloster gårdejer
Herredstoftvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 71
- Hans-Erik Rolighedsvej 14 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 15 87
- Henning gårdejer Herredstoftvej 13 Staby. . . . . 97 49 11 86
- Kaja Herredstoftvej 13 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 86
- Laila Hannibal Herredsgade 10 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 16 04
- Maren Green Skelmosevej 77 Stadil . . . . . . . . . 97 33 11 87
- Mette Juul Rolighedsvej 14 Staby. . . . . . . . . . . 97 49 15 87
- Niels Christian lærer Ulfkjærvej 9 Ulfb. . . . . . . . 97 49 17 54
- Niels K automek Fresiavej 3 Tim. . . . . . . . . . . . 97 33 30 94
- Rikke Søgaard Torstedvej 57a Torsted . . . . . . . 97 33 39 10
42
F-G
Fjord
Navneregister
- Henning Ahle voksenunderv
Kræmmergårdvej 57 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 42 19 89 30
- Jesper Rylevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 02 18
- Rikke Sneppevej 16 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 18 51
- Susanne kontorass Rylevej 9 Tim . . . . . . . . . . . 97 32 02 18
I/S Fjordpels Søndergårdsvej 3 Gørding. . . . . . . . 42 96 35 91
Fjordside Arne gårdejer Fjordsidevej 17 Møborg . 97 88 16 27
- Elise Marie Katrine Rønnebærvej 25 Vemb. . . . . 97 48 16 06
- Else Elisa specialarbej Damhusvej 53 Møborg . 97 88 14 51
- Inga Bygvænget 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 38 60 24
- Jens gårdejer Bygvænget 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 38 60 24
- Villy disponent Tingvej 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 27 21 47 55
FK Byg v/ Fin Komischke-Konnerup
Skovstien 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 68 28
Flarup Bente skoleelev Industriarealet 5 Ulfb. . . . 97 49 18 33
Flindt Erling tjenerelev Skolesvinget 3 Tim . . . . . 23 67 30 64
- Hanne Jakobsen cafet leder
Skolesvinget 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 30 64
Flinkert Wout Stabyvej 64b Staby . . . . . . . . . . . . 28 72 06 05
Flye Jacob Østerbyvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 34 37 10
- Winnie Østerbyvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 34 37 10
Flynder Kirke Agergårdvej 13 Flynder . . . . . . . . . 21 22 16 13
Flynder Skole Brogade 67 Bækm. . . . . . . . . . . . . 96 63 16 97
Flyvholm Martin Skannerupvej 12 Tim . . . . . . . . 97 85 32 31
F & S Aarup Service Nøragervej 27 Nees. . . . . . . 61 54 36 89
Folkeuniversitetcenter Skærum Mølle
Skærum Møllevej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 22
Folkeuniversitetet i Råsted
Råsted Kirkevej 12a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 80
Folkeuniversitetets Komitestyrelse
Skærum Møllevej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 05 95
Fordelsfest I/S Vembvej 43 Vemb . . . . . . . . . . . . 50 95 10 65
Fournaise Lone lærer Herredstoftvej 5 Staby . . . . 22 42 75 28
Frahm Per chauffør Hovedgaden 30 Tim . . . . . . . 40 40 25 42
Frandsen Birgitte Frølund Ewald Tangsvej 1 Ulfb. 97 42 06 36
- Ivan Thoudal Stadilvej 50b Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 10 73
- Jørgen Strandbygaard kørelærer
Niels Buggesvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 53 73
- Kim Ewald Tangsvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 06 36
- Knud Avlund børneh pædag
Holstebrovej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 27 03
- Leni telefonist Stadilvej 50b Stadil . . . . . . . . . . 97 33 10 73
- Martin Hyldevej 16 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 41 55 77
Fredberg Ole Gunnar Langer slagteriarb
Burvej 34 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 67
- Yrsa Yvonne syerske Burvej 34 Bur. . . . . . . . . . 97 48 40 67
Frederiksen Anna Cecilie Stabyvej 49 Staby . . . . 74 65 04 45
- Bendt studerende Nedervej 4 Staby . . . . . . . . . 97 49 27 28
- Christian Bagge E Humlevænget 45 Vemb . . . . . 97 48 17 01
- Ebba lærer Kløvervænget 12 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 12 61
- Evald slagteriarb Bigårdsvej 51 Vemb. . . . . . . . 20 46 89 01
- Frede Hedegaard gårdejer
Kikkenborgvej 50 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 02
- Geert Lynge Tarpvej 6 Vedersø . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 33
- Helle Holmgårdvej 166 Møborg . . . . . . . . . . . . 25 33 93 09
- Henning psykolog Græmvej 61 Husby. . . . . . . . 97 49 54 52
- Henning Græmvej 71 Husby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 51
- Inge Vejsgaard medhjælpende
Kikkenborgvej 50 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 02
- Ingrid kontorist Kærvej 1 Sdr Nissum . . . . . . . . 65 34 17 98
- Lykke Næsby Nedervej 4 Staby . . . . . . . . . . . . 97 49 27 28
- Ove Ehmsen lærer Kløvervænget 12 Vemb . . . . 97 48 12 61
- Poul Ehmsen Rørsgårdsvej 3 Vemb. . . . . . . . . . 33 11 09 76
- Susanne Vejsgaard Nørregade 49 Vemb . . . . . . 69 14 40 75
- Søren Hedegaard Kikkenborgvej 50 Nees . . . . . 97 88 41 02
- Thomas Bækbyvej 7 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . 28 85 50 00
- Vivi Rosenbæk syerske Tarpvej 6 Vedersø . . . . . 97 33 11 33
Fredskilde Kathrine Reberbanen 2f Ulfb. . . . . . . . 97 49 51 04
- Leif mekaniker Hugvej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 12 80
- Lis chauffør Trøstrupvej 25 Torsted . . . . . . . . . . 40 27 26 74
Fribørnehave og vuggestue Sneglehuset
Grønningen 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 15 57
Galsgaard
Fries Jette tandlæge Agergårdvej 24 Flynder. . . . 97 88 17 83
Frihed Gerda Bøgeparken 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 49 10 94
Friis Anne-Grethe social- og s
Rønnebærvej 43 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 80
- Catrine Aaby Skolegade 9 Thorsm. . . . . . . . . . . 61 10 85 92
- Ellen Marie bogholderass
Nørhedevej 15 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 75 92 88 56
- Kirsten planteskolea
Møborgkirkevej 41 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 30
Frost Gerda Tang Enghaven 52 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 15 30
- Gunner taxivognmand Stabyvej 23 Staby . . . . . 40 28 23 73
- Karl specialarb Skovvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . 61 36 42 85
- Villy lærer Enghaven 52 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 30
- Yrsa Vibeke Stabyvej 23 Staby . . . . . . . . . . . . . 27 89 63 34
Fru Nørgårds Mandler Klitvej 16 Fjand . . . . . . . . 25 54 30 91
Fruergaard N. K Vedersø Klitvej 37d Ulfb. . . . . . . 96 75 80 60
Frydendahl Anita Kløvervænget 11 Vemb. . . . . . . 97 48 21 48
Fröhlich Jan Haurbak Klitvej 24 Fjand . . . . . . . . . 30 89 59 53
- Sabine Haurbak Klitvej 24 Fjand . . . . . . . . . . . . 24 44 74 68
FS Anlæg www.fsanlaeg.dk. . . . . . . . . . . . . . 40 97 91 33
G
G-Mac Klitvej 13 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 09 00
Gabelgaard Lis Hagen Holmegade 24 Ulfb. . . . . . 97 49 13 03
- Peter Henrik Holmegade 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 13 03
Gad Malene Hyldahl Korsvang 5 Kirkeb. . . . . . . . 97 49 18 24
- Mikkel Hyldahl Korsvang 5 Kirkeb. . . . . . . . . . . 97 49 18 24
- Susanne Hyldahl Korsvang 5 Kirkeb.. . . . . . . . . 97 49 18 24
- Ulf mekaniker Korsvang 5 Kirkeb.. . . . . . . . . . . 97 49 18 24
Gade Bent Møller ejendomsfunk
Stabyvej 77 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 80 20
- Inga Arbjerg Holmegade 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 14 71
- Lone sygepl ske Stabyvej 77 Husby . . . . . . . . . 96 75 80 20
- Preben Enghavevej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 96 31 00 14
Gadegaard Johan Flyndermøllevej 7 Flynder . . . . 25 12 07 93
Gadgaard Grethe reng ass Havrevænget 6 Ulfb. . 20 78 23 26
- Hans Hansen toldkons Havrevænget 6 Ulfb. . . . 61 26 49 26
Gadgård Helga Marie Holmehaven 34 Ulfb. . . . . . 97 49 18 90
Gadgaard Lilly Bredgade 28a Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 48 14 75
- Mona Tim Kirkevej 56 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 25
- Poul chauffør Bredgade 28a Ulfb. . . . . . . . . . . . 20 11 14 75
- Svend gårdejer Østersognsvej 5 Sdr Nissum . . 97 49 50 92
Galleri Nordenkær Holmgårdvej 94 Møborg. . . . . 97 88 17 37
Galmstrup Anna Lis Brogade 70 Bækm. . . . . . . . 97 88 53 59
- Johanne Kirstine kontorass
Fjordsidevej 6 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 50
- Mads Christian gårdejer Brogade 70 Bækm.. . . 97 88 53 59
- Rikke Kirkebæk Fjordsidevej 6 Møborg. . . . . . . 97 88 17 50
- Søren smed Fjordsidevej 6 Møborg. . . . . . . . . . 97 88 17 50
Galsgaard Anders Hyldal Fælledvej 5 Gørding . . . 28 72 10 65
- Birgit Hyldal Fælledvej 5 Gørding . . . . . . . . . . . 20 30 67 74
43
Navneregister
Græsplæne - Stub og Rodfræsning
Belægning - Entreprenør
Fun Sun Bredgade 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 95 53 87
Furnes Birgit Fjord Gartnerhaven 9 Ulfb. . . . . . . . 86 27 50 81
Fyhring Ib Møborgkirkevej 64 Møborg. . . . . . . . . 32 14 44 23
Füllemann Poul Skov Ove Krarupsvej 3 Ulfb. . . . . 25 15 05 46
Fynbo Kristen Enevold Industrivej 20 Vemb . . . . . 97 48 17 52
Føhns Anders Krogsgaard maskinst ejr
Krogsgårdvej 7 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 66
- Jette Steiner butiksass
Felstedvej 6 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 45
- Thora Sandholm Krogsgårdvej 7 Sdr Nissum . . 97 49 51 66
Fåre Tømrer. og Snedkerforretning
Fårevej 31 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 52 77
G
Galsgaard
Navneregister
- Ida Marie Bjerg Bundgårdvej 2 Gørding . . . . . . . 97 48 16 93
- Jan Skalstrupvej 42 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 43
- Janni Hyldal Nørregade 40a Vemb . . . . . . . . . . 28 74 59 22
- Jim Nørremark Bygaden 30 Bur . . . . . . . . . . . . 22 34 36 43
- Karen Møllnitz kommuneass
Fjordvejen 18 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 12
- Karen-Birte assistent Fousingvej 1 Gørding . . . 22 14 11 83
- Kirsten Marie Rønnebærvej 19 Vemb . . . . . . . . 97 48 13 15
- Kristian fisker Fjordvejen 16 Gørding . . . . . . . . 97 48 10 42
- Lissi Nørremark bankass Bygaden 26 Bur . . . . 97 48 41 59
- Lotte Friis Fousingvej 1 Gørding . . . . . . . . . . . . 20 73 21 83
- Mads gårdejer Sandbækvej 12 Nees. . . . . . . . . 97 88 40 66
- Ole Bjerg Fjordvejen 15 Gørding . . . . . . . . . . . . 21 22 08 01
- Simon gårdejer Fjordvejen 18 Gørding . . . . . . . 97 48 14 12
- Svend minkavler Fælledvej 5 Gørding . . . . . . . . 29 44 96 74
- Søren Jon Glassow slagteriarbe
Nøderupvej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 90 59
- Tage Nørgaard gårdejer Rønnebærvej 19 Vemb 97 48 13 15
- Theodor Bjerg Bækbyvej 15 Skalstrup . . . . . . . 97 48 16 65
- Tina Lindballe Skalstrupvej 42 Skalstrup . . . . . 97 88 40 43
- Vagn Emil tømrermester Bygaden 26 Bur . . . . . 97 48 41 59
Gamborg Pedersen Byg Østerbyvej 16 Tim . . . . . 96 74 74 10
Gamborg-Pedersen Erik Østerbyvej 16 Tim . . . . . 96 74 74 11
- Pernille Østerbyvej 16 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 74 11
Ganderup Andreas Iversen smed
Markedspladsen 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 14 37
- Bodil Øhusevej 21 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 93 20 60
- Klaus Søparken 39 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 72 10 08
- Lene Munch Bygvænget 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 26 17
- Martin Bygvænget 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 17
- Mathilde Munch Bygvænget 23 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 26 17
- Rebecca Maria B Søparken 39 Ulfb.. . . . . . . . . . 22 72 10 08
- Sofie Elisabeth Markedspladsen 3 Ulfb. . . . . . . 97 49 14 37
- Tommy Nissen premierløjtn Øhusevej 21 Husby 96 93 20 60
Gbs Byg-Fugemanden Pindborgvej 4 Ulfb. . . . . . 97 49 20 42
Gedmose Pelsdyrfarm Gedmosevej 1a Hols.bro . 97 48 71 91
Geier Karin Vester Mosevej 1 Husby . . . . . . . . . . 61 22 61 80
Gejl Ivan Steen lagerformand
Skelmosevej 61 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 41 69 02
Gelså Hans Bavnebjergvej 11 Sdr Nissum. . . . . . 96 87 70 83
Genbrugsbutikken Vemb Nørregade 15 Vemb . . . 51 33 77 85
Genbrugspladsen I Sdr. Nissum
Nørhedevej 26d Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 80
Genbrugspladsen I Ulfborg Industriarealet 1 Ulfb. 97 49 23 60
Genbrugspladsen I Vemb Industrivej 29 Vemb . . . 97 48 17 53
Germann Erik landbrugsmed
Fousingvej 1a Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 03 23
- Karen Margrethe Bæk social- og s
Fousingvej 1a Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 03 23
- Karen Marie husholdnkons
Skalstrupvej 66 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 90 48
- Mads Bæk Fousingvej 1a Gørding. . . . . . . . . . . 97 49 03 23
Gilling Birgit Haslev husassistent
Svingelvej 18 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 39 30
Girichidis Marian Kirkevænget 13 Ulfb. . . . . . . . . 97 40 13 10
Green House Forhandler
Gram Klaus tandlæge Harbogade 53 Ulfb.. . . . . . 97 49 11 51
- Klaus Harbogade 53 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 51
- Lisbeth Nygaard børneforspæd
Harbogade 53 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 51
Grangården ApS Ovenmøllevej 3 Flynder. . . . . . . 97 88 17 55
Gransgaard Mette Harritslev
Skalstrupvej 83 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 83 65 17
- Torben gårdejer Skalstrupvej 83 Skalstrup . . . . 97 83 65 17
Graverkontoret Torstedvej 42 Torsted . . . . . . . . . 97 33 03 33
Graversen Aage chauffør Ullsgade 15 Ulfb. . . . . . 29 91 07 16
- Agner Juhl specialarb Torstedvej 41 Torsted . . . 97 33 33 06
- Agnethe Møller Mølgaardsvej 5 Tim . . . . . . . . . 97 33 31 31
- Asger gårdejer Ringvejen 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 15 82
- Betty Aaes Hovedgaden 2 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 32
- Birger Mølgaardsvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 31
- Bo Gartnerhaven 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 25 26
- Carsten Paradisvej 8 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 18 85
- Conny Risvænget 11 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 97 02
- Ejgild Nordestgaard arbejdsmand
Skovvej 1 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 27
- Evald Nordestgaa gårdejer Hirsevænget 3 Ulfb. 97 49 15 84
- G Tyttebærvej 7 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 57
- G Tyttebærvej 27 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 58
- Gerda Højmark Eskesensvej 14 Tim . . . . . . . . . 97 33 53 51
- Gravers Oluf gårdejer Hasselvej 10 Vemb . . . . . 97 48 12 78
- Gunhild Hirsevænget 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 84
- Henny Nygaard Skovduevej 20 Tim . . . . . . . . . 97 33 09 33
- Inge Engelst Torstedvej 41 Torsted . . . . . . . . . . 97 33 33 06
- Inger Marie dagpl moder Ullsgade 15 Ulfb. . . . . 29 93 53 97
- Ingo Stabyvej 16 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 00 67
- Ingrid Marie Ringvejen 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 82
- Ivan Nordestgaard medhjælper
Holstebrovej 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 79 27 49
- Johanne Sand Kæret 10 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 11 92
- John Møller Mølgaardsvej 5 Tim. . . . . . . . . . . . 97 33 31 31
- Karl Peter specialarbej Østvangen 4 Bækm. . . . 23 49 78 49
- Kirsten Harbo Humlevænget 52 Vemb. . . . . . . . 20 20 55 32
- Kirsten Hastrup Grenholmvej 5 Møborg . . . . . . 97 88 10 48
- Kjeld gårdejer Kikkenborgvej 11 Møborg . . . . . 97 88 16 02
- Kjeld Agerfeld skovarbejder Fejsøvej 1 Torsted . 97 33 33 32
- Lena Smedegaard Ulfborg Kirkebyvej 41 Ulfb. . 29 62 71 45
- Marianne Mølby Vestervej 15 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 32 33
- Niels Bruno Rønnebærvej 18 Vemb. . . . . . . . . . 61 33 97 48
- Peder Smedegaard Vestervej 15 Tim . . . . . . . . 97 33 32 33
- Tina Holstebrovej 11 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 49
- Tina Bendix Paradisvej 8 Bækm.. . . . . . . . . . . . 97 88 18 85
- Vicki Engvej 37 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 80 17
Graversgaard Anders Dithlev smedelærling
Vesterhavsvej 39 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 82
- Anne Louise Kamp Kirketoften 3 Vedersø. . . . . . 97 33 12 63
- Bettina Stadilvej 35 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 07
- Birgit Lund tekstilarb Ullsgade 31 Ulfb.. . . . . . . 97 42 79 69
- Britta Dithlev Vesterhavsvej 39 Vedersø . . . . . . 97 33 13 82
- Grethe G Møllebyvej 14 Stadil. . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 13
- Jan Stadilvej 35 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 07
- Kaj gårdejer Kirketoften 3 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 12 63
- Kjeld gårdejer Møllebyvej 14 Stadil. . . . . . . . . . 97 33 10 13
- Knud gårdejer Mejlbyvej 8 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 13 88
- Lise Margrete bankass Mejlbyvej 8 Stadil. . . . . 97 33 13 88
- Svend Robert dambr medhj Ullsgade 31 Ulfb.. . 97 42 79 69
Gravesen Carla Johanne
Blomstervænget 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 98
- Henrik Sdr Hedegårdsvej 11 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 14 26
- Johnny Sdr Hedegårdsvej 11 Vemb . . . . . . . . . 97 48 14 26
- Michael elektriker Humlevænget 66 Vemb . . . . 97 48 12 36
- Susanne Elisabeth Sdr Hedegårdsvej 11 Vemb 97 48 14 26
- Tina Nygaard Enghaven 24 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 20 12 31 78
Gravsen Lis Lynge assistent Åvænget 17 Bækm. 97 42 05 45
Gravsholt Holger gårdejer
Møllebakken 5 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 32
- Inga Møllebakken 5 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 32
Green House Forhandler Søparken 11 Ulfb.. . . . . 31 12 09 69
Gitte T - Modehjørnet . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 36
Harbogade 1, Ulfborg
Givskov Lone ekspeditrice
Råsted Kirkevej 24b Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 58 00
- Per assurandør Råsted Kirkevej 24b Vemb . . . . 97 49 58 00
Glanz Alvilda Marie Fjordvænget 22a Thorsm. . . . 75 86 07 65
Glas Byg ApS Vester Mosevej 20 Husby. . . . . . . . 97 43 27 16
Glavind Mette Kornum apoteksass
Granvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 90 81
Gludsted Kirsten cand scient
Lillelundvej 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 35
Gnisten Opholdsstedet Tim Kirkevej 38 Tim. . . . . 97 33 34 86
Godballe Else Vestervangen 1b Vemb . . . . . . . . . 97 48 14 07
- Maja Skolegade 31 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 54 34
Godtkjær Karsten Ole tømrer Gedmosevej 3 Bur . 41 82 74 60
Grabow Hanne Birgit korresp Torstedvej 12 Ulfb. 97 49 01 49
Grainger Derek Vernon Damhusvej 61 Møborg . . 96 64 20 20
44
G-H
Gregersen
Navneregister
- Kristoffer Serup Damhusvej 59 Møborg . . . . . . 97 88 99 33
- Lisbeth Nørby Herredsgade 17 Ulfb. . . . . . . . . . 97 83 44 72
- Per lærer Nørre Espvej 13 Torsted. . . . . . . . . . . 97 33 31 18
Halgaard Knud Erik filialbest Nygade 11 Vemb . . 97 48 15 92
- Lene Christine assistent Alleen 5 Vemb. . . . . . . 97 48 16 76
Halkier Jette Irene syerske
Torsmindevej 153 Bøvling . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 19
Halkjær Anne Grethe bogbinder
Havrevænget 17 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 36
- Arne Nygade 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 46
- Birgit Vestergaard shippingass
Nedervej 11 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 29 10 75
- Birthe Hedensted Nygade 5 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 14 46
- Ejvind gårdejer Søgårdvej 10 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 32 50
- Elisabeth Sig reng ass Skovstien 9 Ulfb. . . . . . . 97 33 13 58
- Elly Nørhedevej 8 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . 53 31 08 42
- Else Stadiløvej 8 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 04
- Erling Kristian gårdejer Stadiløvej 8 Stadil. . . . . 97 33 12 04
- Esper landbr medhj Mejlbyvej 28 Stadil . . . . . . 97 33 10 85
- Gerda Skelmosevej 41 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 07
- Heidi Enemark Vestergade 13 Vemb . . . . . . . . . 97 48 46 44
- Ib tømrer Havrevænget 17 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 23 36
- Inger Bech Halkærvej 8 Stadil. . . . . . . . . . . . . . 97 33 17 18
- Jens Nørby entreprenør Rolighedsvej 4b Staby 97 49 11 81
- Johannes landbr medhj Halkærvej 8 Stadil . . . . 97 33 17 18
- Kristian gårdejer Skelmosevej 41 Stadil . . . . . . 97 33 10 07
- Lars Jørgen medhjælper
Madumvej 26a Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 24 18 00
- Morten Kjærgaard Nedervej 11 Staby . . . . . . . . 43 29 10 75
- Niels Jørgen Mejlbyvej 28 Stadil. . . . . . . . . . . . 97 33 10 85
- Niels Otto Kjærgaard Nedervej 11 Staby . . . . . . 43 29 10 75
- Peder Nørby gårdejer Skovstien 9 Ulfb.. . . . . . . 97 33 13 58
- Rasmus Vestergaard Nedervej 11 Staby . . . . . . 43 29 10 75
- Ruth Boman apoteksass Rolighedsvej 13 Staby 97 49 17 01
- Simon Hedensted Vestergade 13 Vemb. . . . . . . 97 48 46 44
- Theis Rud Nørhedevej 8 Sdr Nissum. . . . . . . . . 61 30 53 84
- Vera Søgårdvej 10 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 50
- Verner vognmand Rolighedsvej 13 Staby . . . . . 97 49 17 01
Halkjær I/S Mejlbyvej 28 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 23 42 34 48
Halling A. C. Svollingvej 1 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 49 69 09
Hallmann Anja Bjerregårdvej 5 Stadil . . . . . . . . . 24 64 03 37
- Holger Peter Bjerregårdvej 5 Stadil . . . . . . . . . . 24 64 05 38
Handberg Dorte Jeannette kemiingeniør
Pinvigvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 84 05 30
- Jens Erling skovrider Vestervangen 5 Vemb . . . 97 48 17 11
- Lis Irene Vestervangen 5 Vemb. . . . . . . . . . . . . 97 48 17 11
Hangaard Jacqueline Bjerregårdvej 3 Stadil . . . . 32 21 76 28
Hansen Aage værkfører Grønningen 17 Ulfb.. . . . 97 49 15 29
- Agnethe assistent Klitvej 4 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 53 26
- Aksel Gade gårdejer Klitvej 4 Husby . . . . . . . . . 97 49 53 26
- Alexander Ashton Hirsevænget 4 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 01 70
- Alice Bjerghuse 127 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 51
- Anders Lillevang Tingvej 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . 51 84 56 57
- Anette Ruby ekspedient Bigårdsvej 10 Vemb . . 61 75 19 09
- Anita Sognefogedvej 11 Staby . . . . . . . . . . . . . 26 39 53 67
- Anna Birgit Holm stud ing Søhusvej 27 Møborg 97 88 14 08
- Anne-Lise Holmegade 37a Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 23 35
- Anne-Kristin Ewald Hovedgaden 48b Tim . . . . . 35 11 37 30
- Anne-Marie Husted kontorass Sneppevej 8 Tim 97 33 34 95
- Anne-Mette klinikass Svalevej 5 Husby. . . . . . . 75 91 30 04
- Any Markedspladsen 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 54
- Benny Steen Stadilvej 13 Stadil . . . . . . . . . . . . 27 39 15 55
- Bent smedesvend Bjerregårdvej 22 Stadil . . . . 97 33 13 85
- Bent fisker Skovvej 6 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 41 23 70 50
- Bent Odgaard faglærer Skolevej 9 Bur . . . . . . . 97 48 41 30
- Bent Vith tømrersvend Burvej 81 Bur . . . . . . . . 97 48 41 75
- Bente kok Smedevej 2 Sdr Nissum. . . . . . . . . . 97 49 09 29
- Bente dagplejer Bækmarksbrovej 47 Flynder . . 97 88 10 10
- Bente Kløvervænget 13 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 37
- Bente Kirk Kirkebyvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 68 67
- Betina Kirstine Skovduevej 9 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 39 44
- Birgit Bjerregårdvej 22 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 85
H
H. Eskesensminde Tim Eskesensvej 4 Tim . . . . . 99 74 22 09
H. V. Transport, Randers Aps
Industriarealet 2a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 91 76
Hairdesign Hovedgaden 25 Tim. . . . . . . . . . . . . . 97 33 83 83
Hald Anna landbruger Torstedvej 73 Torsted . . . . 97 33 33 61
- Arne Vedersø Klitvej 39 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 39
- Ester specialarb Ullsgade 10 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 19 19
- Frants Peder Byskov gårdejer
Torstedvej 73 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 61
- Gunver Colind lærer Nørre Espvej 13 Torsted . . 97 33 31 18
- Jens gårdejer Østvangen 43c Bækm. . . . . . . . . 97 88 19 30
45
Navneregister
Gregersen Inge Birgit bibliotekar
Holmgårdvej 30 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 77
Greve Elisabeth Majsvænget 5a Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 22 54
- Ellen afd sygepl Klitvej 1 Husby . . . . . . . . . . . . 97 49 57 43
- Helle Noesgaard Humlevænget 48 Vemb . . . . . 97 48 16 14
- Jens mejerist Humlevænget 48 Vemb. . . . . . . . 97 48 16 14
- Karl Erling Majsvænget 5a Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 22 54
- Knud Erik lærer Klitvej 1 Husby. . . . . . . . . . . . . 97 49 57 43
Grill-Hytten Holmegade 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 96
Grooss Jane Irene Tim Kirkevej 68a Tim . . . . . . . 97 33 36 00
Groth Ilse Irene dagplejer Møllebakken 1 Vedersø 29 70 10 95
Grud Anne Marie Nørgaard sygemedhj
Knudsigvej 9 Råsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 86
- Askov gårdejer Knudsigvej 9 Råsted . . . . . . . . . 97 48 42 86
- Kristoffer Knudsigvej 9 Råsted . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 86
- Laura Kathrine Knudsigvej 9 Råsted . . . . . . . . . 97 48 42 86
Grue Karen Vedersø Klitvej 45 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 51 05
- Lars Vedersø Klitvej 45 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 05
Grzymislawska Ewa Skolevej 40 Bur. . . . . . . . . . 97 94 66 69
Grzymislawski Zbigniew Skolevej 40 Bur . . . . . . 97 94 66 69
Græmhus Bækbyvej 60 Husby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 69 09
Grønborg Mogens tekniker Havnevej 12 Thorsm. 40 52 35 47
Grønbæk Bente Møller lærer
Ondaftenvej 6 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 49 52
- Hermann Leo lærer Ondaftenvej 6 Husby . . . . . 27 45 81 12
- Klaus Præstevænget 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 04 71
Grøne Natasja Holmegade 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 42 53 31 63
Grønlund Lilian Ostenfeldt Kytterupvej 16 Ulfb. . . 28 19 92 30
Grønne Karla Johanne kantineleder
Grønnevej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 60
Grønquist Eleonora Birgithe butiksass
Rolighedsvej 6a Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 98 93 03
Gråkær Lis Vita husassistent
Skalstrupvej 39 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 78
- Oby Verner gårdejer Skalstrupvej 39 Skalstrup 97 88 40 78
Gudiksen Inge kontorass Lindtorpvej 15 Bur . . . . 97 48 40 05
Guldager Gudrun Dahl Skovvej 5 Staby . . . . . . . . 97 49 15 54
- Ove Skovvej 5 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 54
- Per Dahl murer Staby Kærgårdvej 1 Staby . . . . 97 49 10 23
- Signe Sørensen Staby Kærgårdvej 1 Staby . . . . 97 49 10 23
- Trine Sørensen Staby Kærgårdvej 1 Staby. . . . . 97 49 10 23
Guldberg Erling maskinsmed
Skalstrupvej 14 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 92
Guldbjerg Malene Kjærgaard
Majsvænget 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 20 66
- Ronni Enghaven 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 43 45 94
Gundersen Sofie Krøyer Pindstrupvej 3 Flynder. . 27 13 27 82
Gunnarsen Lisbeth pædagog
Skelmosevej 7 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 26 89
Gylden Ryan Søruphusvej 1 Torsted . . . . . . . . . . 32 18 51 26
Gärtner Kjeld Svingelvej 20 Stadil . . . . . . . . . . . . 32 13 08 19
Gørding Forsamlingshus Fjordvejen 1a Gørding. . 97 48 15 67
Hansen
H
Hansen
Navneregister
- Birgit Holm Skelmosevej 43 Stadil . . . . . . . . . . 97 33 16 28
- Birte Steen lægesekretær
Bækmarksbrovej 19 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 13
- Bjarne forretnfører Tømmerslippen 8 Ulfb. . . . . 21 65 23 50
- Bodil Thygesen hjemmehjælp Neesvej 55 Nees 97 88 41 28
- Brian teletekniker Søparken 7 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 22 85
- Brian Bang Hvedevænget 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 21 72
- Brian Gadgaard Bygvænget 11 Ulfb. . . . . . . . . . 42 33 89 69
- Børge varmemester Kløvervænget 13 Vemb . . . 97 48 11 37
- Carl Henrik fiskepakker Nørrealle 13 Vemb. . . . 32 15 04 45
- Carl Uffe fisker Reberbanen 11 Ulfb.. . . . . . . . . 25 13 58 08
- Cindy Irene Ullsgade 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 97
- Dagny Gartnerhaven 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 93
- Dave Holm Industrivej 12 Vemb . . . . . . . . . . . . 32 16 88 41
- Dorthe Lundgaard
Blåstjernevej 403 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 65 49
- Dorthea Kirkegård Stationsvej 1 Vemb . . . . . . . 97 48 11 26
- Edel Oda reng ass Tim Kirkevej 88 Tim. . . . . . . 97 44 84 03
- Ellen Kirstine Enghaven 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 22 72
- Ellen Marie Klausievej 9 Torsted . . . . . . . . . . . . 97 49 18 37
- Emil Møllegade 22 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 09
- Emil Hardy Svensgaardvej 2 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 33 31
- Erik Bækbyvej 95 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 16
- Erling ingeniør Vilhelmsborgvej 144 Møborg . . . 97 88 17 76
- Erling Hjære købmand Hagevej 110 Fjand . . . . 97 49 50 66
- Erling Peter fisker Bigårdsvej 10 Vemb . . . . . . . 61 75 19 09
- Eva Smidt Tingvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 21
- Frederik Bundgaard Vesterhavsvej 19 Vedersø . 26 23 01 73
- G Skougaard Raketvejen 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . 49 70 12 32
- Gitte Elisabeth Præstevænget 2 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 13 24
- Grethe Chr. Schmidtsvej 9 Vemb. . . . . . . . . . . . 97 48 11 95
- Gunhild Irene Klitvej 21 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 54 75
- Gunnar arbejdsmand Skolegade 16 Vemb . . . . 97 48 14 73
- Hagbart Bygvænget 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 92
- Hans murermester Ringkøbingvej 162 Flynder 97 88 11 98
- Hans Ebbesen murermester Stabyvej 84 Husby 97 49 53 15
- Hans Erik Fletscher kørelærer
Chr. Schmidtsvej 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 95
- Hans Jørgen Gandrup Stabyvej 64a Staby . . . . . 24 24 16 46
- Hans Ole tømrersvend Sneppevej 2 Tim . . . . . . 23 29 97 11
- Hans Ove Reinhold maskinarb
Majsvænget 9a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 76
- Hardy chauffør Vestervej 10 Tim. . . . . . . . . . . . 97 33 38 48
- Heidi Louise Brunsborg Neesvej 92 Nees. . . . . . 97 88 41 67
- Helle lærer Holstebrovej 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 30 30 49 29
- Helle Nygade 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 66
- Helmuth fiskeskipper
Skalstrupvej 58 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 15 47
- Henning malermester
Kirkebyvej 34 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 08
- Henning Hirsevænget 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 70
- Henrik Vandværksvej 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 09 02
- Henrik skovarbejder Kronhedevej 19 Torsted . . 97 49 25 92
- Henrik Bergh Østvangen 58 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 19 62
- Henrik Pigsborg Moesgårdvej 3 Ulfb. . . . . . . . . 22 91 97 14
- Herdis skoleelev Stabyvej 27 Staby . . . . . . . . . 97 49 09 20
- Ib Bonde disponent Grønningen 31 Ulfb.. . . . . . 97 49 21 27
- Ib Stærkjær skolekons Enghaven 13 Ulfb.. . . . . 97 49 22 72
- Inger hjemmehjælp Bredgade 26f Ulfb.. . . . . . . 97 49 19 49
- Ingrid Bang Grønningen 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 15 29
- Ingrid Kronborg Ringkøbingvej 162 Flynder . . . 97 88 11 98
- Ivan Skiffard Stabyvej 26 Staby . . . . . . . . . . . . 97 49 11 23
- Jan Overby salgschauff Madumflodvej 2 Ulfb.. . 60 49 88 38
- Jenny Luise Friis soc og sundh Vestervej 10 Tim 97 33 38 48
- Jens Kristian Nygade 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 66
- Jens Kristian gårdejer Østvangen 60 Bækm.. . . 97 88 15 28
- Jens Osvald Gandrup Musvitvej 2 Husby . . . . . . 40 93 12 61
- Jens Peder maskinsnedk
Kirkebyvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 67
- Jeppe Nedergaard Søhusvej 41 Møborg . . . . . . 97 88 14 20
- Jesper Warming Skalstrupvej 66 Skalstrup. . . . 22 56 19 74
- Jette Mørk Skalstrupvej 2 Gørding . . . . . . . . . . 31 75 31 50
Hansen
- Joan Beck Enghaven 22 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 60
- John Rounborg træind arb
Sittrupvej 1 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 76 24
Hansen Jørgen Møllebakken 7 Vedersø. . . . . . . . 97 33 14 85
Hansen Jørgen Smedemester . . . . . . . . . . 21 48 13 65
Møllebakken 7, Vedersø - Fax 97 33 14 85
- Jørgen Bennedsgaa gårdejer Fresiavej 12 Tim . 97 33 30 24
- Jørgen Kristian medhjælper Nørregade 5 Vemb 97 17 87 04
- Jørgen Skovgård Tim Kirkevej 10 Tim. . . . . . . . 97 33 37 45
- Jørn Linning soc pædagog Filsøvej 10 Ulfb. . . . 69 14 38 32
- Kaj Egon landbruger Neesvej 55 Nees . . . . . . . 97 88 41 28
- Karen Anne Ashton Hirsevænget 4 Ulfb.. . . . . . . 97 49 01 70
- Karen Bæk damefrisør
Kirkebyvej 26 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 96
- Karin Harbogade 48 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 72 72 95
- Karsten Bang Stenildvej 11 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 20 97
- Karsten Fogh Torsgade 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 20 92 91 30
- Kevin Gadgaard Reberbanen 11 Ulfb. . . . . . . . . 41 17 19 26
- Kim Kirkegaard Skalstrupvej 5 Gørding. . . . . . . 97 48 15 94
- Kirsten sygepl ske Grønningen 31 Ulfb. . . . . . . 97 49 21 27
- Kirsten pædagog Kirkebyvej 1 Sdr Nissum . . . . 97 49 54 67
- Kirsten fabrikarbske Skalstrupvej 58 Skalstrup 25 78 90 20
- Kirsten Funder kontorass Skolevej 9 Bur . . . . . 97 48 41 30
- Kirsten Louise N salgsassiste
Søhusvej 41 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 20
- Knud Laurids chauffør Rørsgårdsvej 15 Vemb. . 21 85 10 77
- Konni Majsvænget 9a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 76
- Kristian gårdejer Vesterhavsvej 55 Vedersø. . . . 97 33 12 48
- Kristina Græmvej 37 Husby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 76 81
- Kurt skovarbejder Hovedgaden 33 Tim . . . . . . . 23 74 82 49
- Lars Præstegårdvej 2 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . 97 42 12 02
- Lars Aksel Neesvej 92 Nees . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 67
- Lars Fogh chauffør Bymarken 7 Sdr Nissum. . . 97 49 53 85
- Laura Midtgård Torstedvej 30 Torsted . . . . . . . . 69 14 39 33
- Leif Græmvej 37 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 76 81
- Lena Bygvænget 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 92
- Lene Skiffard fodplejer Stabyvej 26 Staby. . . . . 97 49 11 23
- Leo Stabyvej 84 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 15
- Lillian husassistent Reberbanen 27 Ulfb. . . . . . 97 49 50 69
- Linda Holmehaven 49 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 52 51
- Lis Sonja hjemmehjælp Holmehaven 47 Ulfb. . . 60 64 38 39
- Lise Harndahl Skolegade 16 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 14 73
- Lone Heesche praktikmedhj
Vestergade 11 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 82 10 16
- Lone Korsholm ekspeditrice Enghaven 47 Ulfb. 97 49 18 60
- Maren kontorass Søparken 7 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 22 85
- Maren Kirstine husassistent
Kirkebyvej 34 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 08
- Margrethe Vestergade 32 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 15 50
- Marianne Holmehaven 48 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 60 70 88 78
- Marie Graversgaa Fresiavej 12 Tim. . . . . . . . . . 97 33 30 24
- Martin Hounisen Hovedgaden 76 Tim . . . . . . . . 20 95 57 37
- Mary Led postbud Hvedevænget 12 Ulfb. . . . . . 27 14 67 40
- Meritta Bjerregaard Musvitvej 2 Husby . . . . . . . 20 65 30 31
- Mette Ejby Bergh pædagog
Østvangen 58 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 19 62
- Mette Gadgaard Skovgaardvej 4 Ulfb.. . . . . . . . 32 14 47 33
- Michael Hjejlevej 10 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 18 21 39
- Morten Midtgård Kronhedevej 11 Torsted . . . . . 69 14 71 53
- Nanna Søgaard Vestergade 11 Vemb . . . . . . . . 41 15 79 61
- Niels Christian mekaniker
Kirkebyvej 26 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 96
- Niels Jørgen smedesvend Sneppevej 8 Tim . . . 97 33 34 95
- Niels-Arne Præstevænget 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 13 24
Malermester Ole Hansen Industriarealet 57 Ulfb. 97 49 09 90
Hansen Ole Brødbæk Fælledvej 4 Gørding . . . . . . 97 48 14 00
Ole Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 09 90
Malermester - Industriarealet 57, Ulfborg
Hansen Oluf Wang landmand
Skalstrupvej 63 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 43
- Peder murermester Stabyvej 26 Staby . . . . . . . 97 49 11 23
46
H
Hansen
Navneregister
Harrestrup Jan Oluf købmand
Ondaftenvej 4 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 03 13
- Ruth Ondaftenvej 4 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 03 13
Hartmann-Petersen Gregers forstander
Vester Mosevej 17 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 41 14 29
Haslund Lisbet Moeskjær børneh leder
Madum Kirkevej 1 Madum. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 03
- Mogens Kim forsorgspæd
Madum Kirkevej 1 Madum. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 03
Hasselstrøm Birgit Bang dagpl moder
Havrevænget 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 77
- Claus Bang Havrevænget 15 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 18 77
- Lone Bang Risvænget 31 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 86 10 04 05
- Olav Hjortflod rejsemontør
Havrevænget 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 77
Haubjerg Helle Mølgaard sygepl ske
Lindtorpvej 12 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 18 10 49
- Verner Skråvej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 24 71
Haug Claus Vesteralle 6 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 97 40 17 22
- Pia Scherbeck Vesteralle 6 Vemb . . . . . . . . . . . 97 40 17 22
Haugegaard Maibritt Ullsgade 13 Ulfb. . . . . . . . . 97 48 20 93
Hauksdóttir Gudlaug Sigrídur
Majsvænget 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 14 27 65
Hauksson Smari Burvej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . 35 11 24 93
Haunstrup Else damefrisør Holmehaven 23 Ulfb. 97 49 15 41
Haurbak Marianne Østerby
Præstegårdsvænget 7 Møborg. . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 21
- Morten Østerby
Præstegårdsvænget 7 Møborg. . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 21
Haurum Arne overportør
Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 55
Havanna Pizzeria Nørregade 11 Vemb. . . . . . . . . 96 13 40 55
Havgrillen Fjordvænget 34 Thorsm.. . . . . . . . . . . 97 49 71 66
Havgrillen Vesterhavsgade 1b Thorsm. . . . . . . . . 97 49 71 66
Hebsgaard Jytte Kallesø Humlevænget 68 Vemb 97 48 15 43
- Niels Ole chauffør Humlevænget 68 Vemb . . . . 97 48 15 43
Hedegaard Anna Lise Skalstrupvej 84 Skalstrup . 97 88 40 71
Hedegård Britta ekspedient Tim Kirkevej 58 Tim 97 32 32 23
Hedegaard Egon gårdejer Bigårdsvej 23 Vemb . . 61 71 13 25
- Erik Bækbyvej 69 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 57 46
- Erik Skalstrupvej 84 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 71
- Evald gårdejer Ballesigvej 11 Nees. . . . . . . . . . 97 88 41 74
- Henrik Vestergade 2b Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 33 71
- Henrik Herman Nørrealle 17 Vemb . . . . . . . . . . 61 18 21 21
- Inger Bie Tim Kirkevej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 00 19
- Ingrid Kjærsvej 26 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 69
- Jens Kristian landmand Damhusvej 8 Vemb . . . 97 48 11 39
- Joan Irene V Nørrealle 18 Vemb. . . . . . . . . . . . . 97 48 12 57
- Kent skoleelev Bavnehøjvej 10 Møborg. . . . . . . 97 88 17 19
Hedegård Klaus Henrik Skovgaardvej 4b Ulfb.. . . 26 61 31 48
Hedegaard Knud Erik gårdejer
Nørrealle 18 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 57
- Kresten gårdejer Skalstrupvej 84 Skalstrup . . . 97 88 40 71
- Kristian Marinus minkavler
Ulfborg Kirkebyvej 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 68
- Lilly Margrethe Ulfborg Kirkebyvej 7 Ulfb. . . . . . 97 49 22 68
- Margrethe Damgaard Ballesigvej 11 Nees . . . . 97 88 41 74
- Marie Skalstrupvej 84 Skalstrup . . . . . . . . . . . . 97 88 40 71
- Niels Ivan gårdejer Hyldevej 19 Vemb . . . . . . . . 97 88 14 09
Hedevang Rådgivning Damhusvej 59 Møborg . . . 27 32 41 87
Heede Jan Bolvig centraltekn
Rejkjærvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 93 17
Heinsen Gudmund faglærer Nørrevej 6 Staby . . . 97 49 20 89
Hekla Rideudstyr Stabyvej 5 Staby . . . . . . . . . . . 21 48 74 77
Helbæk Harry Akelejevej 267 Nørhede . . . . . . . . 97 48 17 96
Heldblad Annette lærer Sønderbyvej 1 Gørding . . 96 81 40 41
Helleskov Anni Kirstine slagteriarbe
Østvangen 18 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 58 71
- Per Østvangen 18 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 58 71
Helligsø Anna Kirstine K Paradisvej 3 Bækm. . . . . 97 88 13 57
- Birgitte Moosgaard bioanalytike
Bækmarksbrovej 41 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 96 90 09 90
47
Navneregister
- Peder Christian specialarb Kytterupvej 1b Ulfb. 50 88 95 92
- Peder Gerner pelsdyravler Tim Kirkevej 88 Tim 97 44 84 03
- Peder Svenning skorst fejer Nyvang 12 Vemb. . 97 48 17 35
- Per Bo Viumvej 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 00 11
- Per Busk arbejdsmand
Krogsgårdvej 1 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 57
- Per Vestergaard politiass Nyvej 13 Vedersø. . . . 25 38 81 91
- Peter Bendix smedesvend
Madum Kærgårdvej 3 Madum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 39
- Rasmus Hardy Svensgaardvej 2 Tim. . . . . . . . . 97 33 33 31
- René Paradisvej 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 69
- Ruth Annalise syerske
Sognegårdsvej 22 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 46 10 83
- Ruth Fogh Bymarken 7 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 53 85
- Simon Bo Ullsgade 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 97
- Sonja Lund reng ass Burvej 81 Bur. . . . . . . . . . 97 48 41 75
- Steen Ole Chr Kirksvej 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 41 18 63
- Steen Bach murermester Svalevej 5 Husby . . . 75 91 30 04
- Steen Jimmy slagtermst Ullsgade 20 Ulfb. . . . . 97 49 25 97
- Stine Gadgaard Bygvænget 11 Ulfb. . . . . . . . . . 29 66 88 17
- Susan Brødbæk Fælledvej 4 Gørding . . . . . . . . 97 48 14 00
- Svend traktorfører Rugvænget 18 Ulfb.. . . . . . . 97 49 12 42
- Svend Kirkegaard Ringkøbingvej 165 Flynder . . 97 88 15 55
Hansen Svend og Karsten
Vedersø Klitvej 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 96
- Søren Ruby Klausievej 9 Torsted. . . . . . . . . . . . 97 49 18 37
- Tina Berthold Grønbjergvej 3 Torsted . . . . . . . . 50 56 21 39
- Tom Kirkegaard landmand
Skalstrupvej 5 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 94
- Tommas Reinhold Rugvænget 28 Ulfb. . . . . . . . 97 49 00 96
- Torben Enghaven 22 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 60
- Ulrich Bundgaard Kytterupvej 31 Ulfb. . . . . . . . 26 11 19 43
- Vagn Svollingvej 87 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 73
- Vagn Kirkegaard forpagter Vestergade 32 Vemb 97 48 15 50
- Valborg Kirkegaard Østvangen 60 Bækm. . . . . . 97 88 15 28
- Vera Nielsen fabrikarb Stenildvej 18 Ulfb. . . . . . 97 49 24 72
- Verner Bent mejerist Stenildvej 18 Ulfb. . . . . . . 97 49 24 72
- Villy vognmand Sognegårdsvej 22 Husby . . . . . 32 46 10 83
- Villy Georg arbejdsmand
Bækmarksbrovej 47 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 10
- Yrsa Lydia slagteriarb Gl Landevej 23 Staby . . . 22 53 54 84
- Åse Herdis sygehj Jagtvejen 4 Thorsm.. . . . . . . 22 78 87 64
Hansson Willy Egon forretnfører
Skelmosevej 77 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 09 73
Harbo Britta Hedevig K syerske Vibevej 9 Thorsm. 97 49 71 34
- Edith Alexandra Hybenvej 6 Thorsm.. . . . . . . . . 97 49 70 28
- Hilda Bjerg køkkenmedhj
Markedspladsen 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 57
- Kirsten stud scient Bækbyvej 15 Skalstrup . . . . 97 48 16 65
- Knud gårdejer Nørhedevej 9 Sdr Nissum . . . . . 97 49 51 83
- Kristen Jensen fiskeskipper Vibevej 9 Thorsm. 97 49 71 34
- Verner Jensen fiskeskipper Ternevej 7 Thorsm. 97 42 93 52
Harboe Gutten Thorbjørn ekspedient
Møborgåvej 1a Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 98
- Lis Jonna køkkenledass Møborgåvej 1a Bur . . . 97 48 40 98
Harder Lisbet Sognegårdsvej 36 Husby. . . . . . . . 96 93 20 50
Hareskov Thomas Blåbjerg
Kræmmergårdvej 53 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 22 38 22 79
Harly Mogensen & Søn
Kirkebyvej 16 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 50 54
Harpøth Anna Marie Noe husassistent
Skalstrupvej 41 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 79
- Arne Edvard specialarb Humlevænget 29 Vemb 97 48 16 48
- Ejnar Noe Skalstrupvej 41 Skalstrup. . . . . . . . . 97 88 40 79
- Gitte Majbrit kontorass Torstedvej 36 Torsted . . 97 33 37 70
- Holger tømrermester Planteskolevej 2 Vemb. . . 97 48 46 00
- Jan elektriker Torstedvej 36 Torsted . . . . . . . . . 97 33 37 70
- Laurine Dohn Regnspovevej 12 Tim . . . . . . . . . 97 33 33 20
- Linda Planteskolevej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 46 00
- Pernille Torstedvej 36 Torsted . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 70
- Søren Torstedvej 36 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 70
- Vagn gårdejer Skalstrupvej 41 Skalstrup. . . . . . 97 88 40 79
Helligsø
H
Helligsø
Navneregister
- John Borgholm gårdejer
Bækmarksbrovej 41 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 96 90 09 90
Hendrichsen Tina Nørregade 32 Vemb . . . . . . . . 32 12 15 28
Hendriksen Karoline Lund
Kronhedevej 11 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 71 53
Henneberg Karen Kirketoften 15 Vedersø . . . . . . 32 16 79 69
Henningsen Henning købmand Tarpvej 5 Vedersø 21 82 81 88
- Kathrine Maren sygehj Tarpvej 5 Vedersø . . . . . 97 33 14 21
- Keld Holmegade 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 99
- Lene Friis Holmegade 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 99
- Lise Lotte journalist Grønnegade 15 Bækm. . . . 75 55 05 07
- Pelle børneforspæd Bundgårdvej 4 Gørding . . . 51 22 39 77
Homaa
- Aage kølemontør Fårevej 8 Flynder. . . . . . . . . . 97 88 14 76
H & H Montagebau ApS Fårevej 10 Flynder . . . . . 24 89 92 22
Holck Allan specialarb
Bækmarksbrovej 73 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 94 58
- Mikael Tannebæk Bækmarksbrovej 74 Flynder 97 88 56 63
- Tanja Tannebæk salgsass
Bækmarksbrovej 74 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 56 63
Holgersen Bent Nygaard montør
Rosenvænget 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 40
- Benthe Elisabeth Holstebrovej 142 Tim. . . . . . . 97 33 31 51
- Brian Søndergade 32 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 23
- Danni Bundgaard Stadilvej 38 Stadil. . . . . . . . . 97 33 14 16
- Elise Katrine Hovedgaden 44b Tim . . . . . . . . . . 97 33 32 27
- Helle Husted Stadilvej 7 Stadil . . . . . . . . . . . . . 24 80 29 39
- Holger kloakarb Stadilvej 38 Stadil . . . . . . . . . . 97 33 14 16
- Inge Marie B vaskeriarb Stadilvej 38 Stadil . . . . 97 33 14 16
- Janni Præstegårdsvej 18 Vemb. . . . . . . . . . . . . 97 48 19 79
- Jannie automatikmek Søndergade 32 Vemb. . . 97 48 20 23
- Lars Husted Tranevej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 36
- Niels Jensen Husted landmand
Hovedgaden 44b Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 27
- Solveig Kirsten syerske Rosenvænget 5 Vemb . 97 48 14 40
- Svend Ejnar Høyer Tranevej 7 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 35 33
- Tage Husted Holstebrovej 142 Tim . . . . . . . . . . 97 33 31 51
- Ulla Tranevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 33
Holk Agnethe Nørrevej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . . 42 32 29 93
Holland Kirsten Opal sygehj
Østvangen 65 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 72 02 21
Holm Bodil Møller medhjælper
Gl Landevej 15 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 60
- Bodil Sylvester Torupvej 7 Sdr Nissum . . . . . . . 97 49 57 58
- Christian Heinrich N Tangsgårdsvej 6 Bur . . . . . 50 49 38 89
- Ellen Kirstine Øllgaard sygehj
Damhusvej 71 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 05
- Grethe Torupvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 78
- Henriette Skannerupvej 26 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 33 38 80
- Jakob Øllgaard Bundgårdvej 6 Gørding. . . . . . . 20 88 84 37
- Jesper Brøndum specialarb
Skelmosevej 5 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 40 66
- John Sylvester gårdejer Torupvej 7 Sdr Nissum 97 49 57 58
- Karsten gårdejer Sønderbyvej 8 Sdr Nissum . . . 97 49 54 10
- Kornelius Räfle Røjgårdvej 3 Flynder. . . . . . . . . 32 16 11 14
- Lars Øllgaard Skalstrupvej 43 Skalstrup . . . . . . 20 41 48 95
- Lisbeth Henrikke Sønderbyvej 8 Sdr Nissum. . . 20 21 64 10
- Mads Søndermark Skannerupvej 26 Tim . . . . . 97 33 38 80
- Mariann museumsass Brogade 59 Bækm. . . . . 97 85 18 24
- Torben mag art Brogade 59 Bækm. . . . . . . . . . 97 85 18 24
Holm-Andersen Anna-Marie komm overass
Rosenvænget 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 21
- Jørgen chauffør Rosenvænget 14 Vemb . . . . . . 97 48 13 21
Holmgaard Else Marie Høgsberg Kæret 9 Vedersø 97 33 16 70
- Henriette Bjerre Rønnebærvej 23 Vemb . . . . . . 97 48 21 08
- Inger Marie H kontorass Kronhedevej 6 Torsted 97 49 20 46
- Jørgen Høgsberg Kæret 9 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 16 70
- Kresten Plaetner mekaniker
Vesteralle 17 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 38 61
- Lisbeth syerske Lystbækvej 6 Torsted. . . . . . . . 29 66 79 93
- Poul Henning elektron mek
Trøstrupvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 97 52
- Sonja Høgsberg Trøstrupvej 8 Torsted. . . . . . . . 97 33 32 08
- Tage Gosvig gårdejer Kronhedevej 6 Torsted. . . 97 49 20 46
Holm’s Vikarservice v/Jesper H
Bækmarksbrovej 79 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 31 23 89 93
Holmstrøm Maria Nørremarksvej 3 Tim. . . . . . . . 96 59 23 26
Holst Oscar pædagog Tim Kirkevej 21 Tim . . . . . 97 33 36 36
Holst-Jørgensen Annagrethe kontorass
Ulfborg Kirkebyvej 16 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 39
- Bo skovrider Ulfborg Kirkebyvej 16 Ulfb.. . . . . . 97 49 11 39
Holstebro Graderservice Burvej 21 Vemb . . . . . . 97 48 12 04
Holstebro Hundepension Stenumvej 2 Råsted . . . 61 75 82 48
Homaa F B fhv. bankdirektør
Svollingvej 9 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 16
Henriks Produkt Tim/Lomborg . . . . . 97 33 30 92
Mølgaardsvej 4, Tim - Bil 40 13 30 92
E-mail: [email protected]
www.henriksprodukt.dk
Henriksen Benny tobaksarb Æblehaven 1 Vemb . 97 48 16 69
- Bent Maagaard Østvangen 52 Bækm.. . . . . . . . 51 78 23 34
- Bo Stig Pindborgvej 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 41 14 63 64
- Christian Madumflodvej 5 Madum . . . . . . . . . . 97 49 23 32
- Erik Fonager skoleinsp Kløvervænget 10 Vemb 97 48 12 40
- Flemming politiass Hvedevænget 24 Ulfb. . . . . 20 72 68 07
- Hanne Vindelbo servitrice Østvangen 20 Bækm. 97 88 14 61
- Helle Hounsgaard Brogade 31 Bækm.. . . . . . . . 56 70 73 05
- Henriette Møller Østvangen 52 Bækm. . . . . . . . 21 28 51 78
- Imelda Artajo Lærkevej 3 Thorsm.. . . . . . . . . . . 29 82 84 25
- Jens Jørgen filetarb Ullsgade 3 Ulfb.. . . . . . . . . 50 99 22 05
- Jens Jørgen kommis Fjordvejen 8 Gørding . . . . 97 48 15 91
- John Skaarup Soltoften 3 Nees. . . . . . . . . . . . . 98 10 49 33
- Karen Dam lærer Kløvervænget 10 Vemb . . . . . 97 48 12 40
- Lars Hounsgaard Brogade 31 Bækm. . . . . . . . . 56 70 73 05
- Lasse Kallesø Holmgårdvej 133 Møborg . . . . . . 40 35 47 06
- Lene Hvedevænget 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 68 07
- Mads Hvedevænget 24 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 20 72 68 07
- Marie Poulsgaard Humlevænget 30b Vemb. . . . 32 10 84 68
- Mike Kallesø Brogade 26 Bækm. . . . . . . . . . . . 27 63 30 23
- Niels Damhusvej 60 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 74 38
- Ole Keldgård fiskeskipper Lærkevej 3 Thorsm. 20 48 84 25
- Per Bo skovarbejder Østvangen 20 Bækm. . . . . 97 88 14 61
- Simon Kallesø Holmgårdvej 133 Møborg . . . . . 42 68 17 25
- Sonja Baunbæk blomsterdeko
Æblehaven 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 69
- Tommy pædagogmedhj
Madumflodvej 5 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 32
- Vera dagpl moder Fjordvejen 8 Gørding . . . . . . 97 48 15 91
Poul Henriksen Management Aps
Sundhuse 17 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 64 03
Hentz Kim Tim Kirkevej 35 Tim . . . . . . . . . . . . . . 32 13 12 76
Hermann Eva pottemager Svollingvej 17 Husby . 97 49 51 36
Hermansen Ken læge Bredgade 16 Ulfb.. . . . . . . 97 49 11 35
Hermansson Grethe kontorass
Landsbyvænget 8 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 02 04
Herre Salon Ulfborg Bredgade 12 Ulfb. . . . . . . . . 27 51 19 30
Hestbech Inge Høj overass
Nørhedevej 25 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 04
Hesteng Else hj syerske Lindestien 10 Ulfb. . . . . 97 49 19 52
- Hans Frederikse maskinsnedk
Enghaven 48 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 49 20
- Kristine tekstilarb Enghaven 48 Ulfb. . . . . . . . . 97 32 49 20
Heutinck Hendrikus J M landbrugsmed
Sdr Stabyvej 8 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 33 25
Hildebrandt Anja Maan T sygepl stud
Smedegårdvej 4 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 92 12 38
- Carlo Schmidt gårdejer Bavnehøjvej 18 Møborg 29 44 65 10
Hilligsøe Kurt Christian elektriker
Brogade 49 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 65
Hinge Hanne Studsgaard assistent
Vilhelmsborgvej 144 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 76
Hingebjerg Astrid Kjærsvej 10 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 11 11
- Gert Kristensen major Kjærsvej 10 Vemb . . . . . 97 48 11 11
Hjannung Susanne-Vibeke kontorass
Fårevej 8 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 76
48
H-I
Hoppe
Navneregister
- Lene Fjordside gårdejer Holstebrovej 1 Ulfb.. . . 97 49 10 51
Høg Elly syerske Madumvej 26a Madum. . . . . . . 43 24 18 00
Høgedal Anne-Mette Fjordsidevej 21 Møborg . . . 22 38 85 51
Høgh Allan Hyldal Gran Alle 17 Møborg . . . . . . . . 97 88 80 07
- Jon lærer Tim Kirkevej 37 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 49
- Lis lærer Tim Kirkevej 37 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 49
- Thomas maskinsmed Søndergårdvej 17 Bækm. 97 88 12 77
Høgs Smedje Paradisvej 4 Bækm.. . . . . . . . . . . . 97 88 45 16
Høgs Smedje Paradisvej 4 Bækm.. . . . . . . . . . . . 97 88 75 16
Høgsberg Bente Ruby pædagog
Mejerivej 1 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 05
- Christian Ruby Herredsgade 6 Ulfb. . . . . . . . . . 28 30 40 05
- Jeppe Toft Vesterhavsvej 12 Vedersø . . . . . . . . 97 33 14 47
- Karin Vesterhavsvej 61 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 10 78
- Kresten Vesterhavsvej 12 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 14 47
- Mary Toft lægesekretær
Vesterhavsvej 12 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 47
- Peder Kristian mejeritekn Mejerivej 1 Vemb . . . 97 48 10 05
- Viggo foderstofudd Vesterhavsvej 61 Vedersø . . 97 33 10 78
Høgsbjerg Dorthe Kirstine postbud
Hasselvej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 18
- Edel Nyborg sygehj Kytterupvej 4 Ulfb. . . . . . . . 97 49 21 04
- Per Kjær ekspedient Hasselvej 4 Vemb . . . . . . . 97 48 19 18
- Vitta Lillian Bigårdsvej 19 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 13 77
Høj Anna Marie Søby stud med vet
Møborgåvej 25 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 20
- Arnth gårdejer Møllebyvej 11 Stadil . . . . . . . . . 97 33 11 24
- Herdis Marie Ullsgade 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 21 29 59 79
Høj Jytte psykolog Møllebyvej 11 Stadil. . . . . . . . 97 33 11 24
- Jyttelise Sol Sofia psycholog
Møllebyvej 11 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 24
- Vagn Ullsgade 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 59 79
Højbjerg Anna Raaskou hjemmehjælp
Gartnerhaven 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 67 47
- Jens Stage afd leder Gartnerhaven 13 Ulfb. . . . 97 49 67 47
Højfyns Sandblæsning Neesvej 11 Nees . . . . . . . 23 96 50 40
Højgaard Dorit Krogsgård kontorass
Ringkøbingvej 181 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 37
- Kamilla Skøtt Havrevænget 5 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 27 37
- Kristian kontorass Havrevænget 5 Ulfb. . . . . . . 97 49 27 37
- Marianne Skøtt bankass Havrevænget 5 Ulfb.. . 97 49 27 37
- Svend Erik forretningsi
Ringkøbingvej 181 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 37
Højlund Lone Vedersø Klitvej 38 Vedersø . . . . . . . 96 75 81 75
Højmose Henrik landv elev Holmvej 11 Ulfb. . . . . 97 49 28 94
Ole Høy, Klinisk Tandtekniker
Holmegade 20 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 94 49
Haahr Carsten eksp chef Valmuevej 3 Tim. . . . . . 97 33 34 84
- Jette kontorass Valmuevej 3 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 34 84
Hårshoppen Hovedgaden 16 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 33 30 88
Hårværkstedet Brogade 33 Bækm. . . . . . . . . . . . 20 51 34 74
Haas Gernot gartner Kikkenborgvej 40 Skalstrup 30 89 87 53
Husby Murerforretning . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 15
Hans E. Hansen - Stabyvej 84, Husby
Bil 20 12 45 87 - Fax 97 49 53 14
Husby Sognegård Sognegårdsvej 15 Husby . . . . 97 49 54 17
Husby-Sdr Nissum-Thorsminde Kirker
Græmvej 2 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 08
Husly Planteskole Idomvej 6 Bur . . . . . . . . . . . . . 96 93 50 50
Husted Anton chauffør Bygaden 5 Bur. . . . . . . . . 97 48 40 02
- Christian Abel typograf Burvej 75 Bur . . . . . . . . 97 48 41 33
- Ruth Lisbeth ergoterapeut Bækbyvej 4b Husby 61 75 62 62
Hven Eva lægesekretær Hvolbyvej 7 Råsted . . . . 97 40 12 07
- Poul Erik læge Hvolbyvej 7 Råsted . . . . . . . . . . 97 40 12 07
Hvid Birthe børneh lærer Tangsgårdsvej 1 Bur. . . 97 48 41 58
- Lars ingeniør Tangsgårdsvej 1 Bur . . . . . . . . . . 97 48 41 58
Hyldahl Merete Halkjær Bramsvej 33 Ulfb.. . . . . . 30 20 98 94
- Michael Bang Bramsvej 33 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 20 29 44 22
Hyldal Dagny kontorass
Søndergårdvej 17 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 77
Hyldgaard Tine pædagogmedhj
Grønnegade 4 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 54
Hytting Jan konstabel Ullsgade 17 Ulfb. . . . . . . . 23 82 79 24
Härig Alice Sig servitrice Nørregade 25 Vemb . . . 20 64 16 68
- Wolfgang musiker Nørregade 25 Vemb. . . . . . . 28 64 78 00
Hæstrup Jette Kjær sygehj Brogade 15 Bækm. . . 97 83 25 42
- Michael Kjær Brogade 15 Bækm. . . . . . . . . . . . 97 83 25 42
Høegsberg Dorthea Herredsgade 26 Ulfb. . . . . . . 97 49 21 07
- Jens Christian landbr medhj
Holstebrovej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 51
I
I/S Nødskov Nødskovvej 17 Nees . . . . . . . . . . . . 20 44 17 26
Ichim Ciprian Constantin
Bavnehøjvej 16a Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 30 23 44
Ihler Hans Christian cand scient
Fjordsiden 2 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 54 41
Inbo Interiør Design Stadilvej 72 Stadil . . . . . . . . 97 33 18 14
Indr.Arkitekt Anne Nyholm Røjgårdvej 8 Flynder . 97 88 19 00
Ingers Køreskole Røjgårdvej 12 Flynder. . . . . . . . 97 88 10 20
Ingvardsen Elin Marie pelsdyravler
Kæret 7a Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 99
Isaksen Birgitte Herup D Bygvænget 20 Ulfb. . . . . 97 42 72 22
49
Navneregister
Hoppe Christian Joachim S
Chr. Schmidtsvej 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 01
- Christine Stausholm Chr. Schmidtsvej 14 Vemb 97 48 12 01
- Frederik Christian salgskonsule
Chr. Schmidtsvej 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 01
- Lene Stausholm kontorass
Chr. Schmidtsvej 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 01
- Louise Stausholm Chr. Schmidtsvej 14 Vemb . . 97 48 12 01
- Tove Øgelstrupvej 4 Råsted . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 05
Hornstrup Pia Gindeskov Humlevænget 18 Vemb 30 32 72 86
Hougaard Bent psykolog Gaffelbjergvej 29 Husby 97 49 70 50
- Bill slagterlærl Burvej 57 Bur . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 87
- Vibeke Kyllesbæk fysioterap
Gaffelbjergvej 29 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 50
- Aase Burvej 57 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 87
Houlby Helle hosp medhj Ove Krarupsvej 17 Ulfb. 96 10 70 64
Hounisen Djamilla Tved Enghaven 28 Ulfb. . . . . . 42 33 77 28
- Inger Sig Enghaven 28 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 50 47 52 19
- John Damgaard landbr medhj
Fjordvænget 28 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 73 81
- Peter Trøstrupvej 33 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . 41 97 39 69
- Rikke Damgaard Fjordvænget 28 Thorsm. . . . . 27 26 73 81
- Sigrid Schmidt Klemvej 3 Sdr Nissum. . . . . . . . 32 16 85 52
- Svend Erik fisker Klemvej 3 Sdr Nissum . . . . . . 32 16 85 52
Hounsgaard Floarea Neagu
Rosenvænget 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 19 46
- Ib Klitvej 35 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 28 53
- Kaj Neagu Rosenvænget 1 Vemb . . . . . . . . . . . 69 14 19 46
Hove Christina Serup Damhusvej 59 Møborg . . . 97 88 99 33
- Jane Grønnevej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 24
Hover-Torsted Friskole Torstedvej 44 Torsted. . . . 97 33 30 50
Howett Roy Leslie golftræner Lindestien 60 Ulfb. 21 68 72 93
Hresyk Iryna Ryttergårdsvej 4 Husby. . . . . . . . . . 97 49 67 08
Huldahl Inge Bladt Råsted Kirkevej 20 Vemb . . . . 97 48 51 53
- Ole tømrer Råsted Kirkevej 20 Vemb. . . . . . . . . 97 48 51 53
Hundahl Inge Lised Pallesgaar
Sydvangen 12 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 75 00
Hunskjær Poul Erik Sinkbækvej 19 Flynder . . . . . 97 86 36 05
Husak Viktor Klausievej 9 Torsted . . . . . . . . . . . . 97 49 18 37
Husballe Thomas Andersen
Holmgårdvej 43 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 40 10
Husby Bilcenter Hulvej 1 Husby. . . . . . . . . . . . . . 50 22 94 96
Husby Efterskole Sognegårdsvej 15 Husby . . . . . 97 49 55 44
Husby Flisemurer Mejsevej 9 Husby . . . . . . . . . . 40 17 49 18
Isaksen
I-J
Isaksen
Navneregister
- Bjarne Pauli fiskeskipper
Jagtvejen 10a Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 43
- Brian Dragsdal Bygvænget 20 Ulfb. . . . . . . . . . 97 42 72 22
- Maja Herup Jagtvejen 10a Thorsm. . . . . . . . . . 97 49 70 43
Israelsen Kiss Anna Nobis pædagogmedhj
Holstebrovej 150 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 04
- Søren Peter Leif faglærer Holstebrovej 150 Tim 97 33 34 04
IT Consult Madum Kærgårdvej 8 Madum. . . . . . . 22 77 52 91
Iversen Anders Albert gårdejer
Vilhelmsborgvej 142 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 70
- Anne Mette Tang kantineleder
Søndergade 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 30
- Annelise Brunsgaard diakon
Vilhelmsborgvej 142 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 70
- August Emanuel gårdejer Æblehaven 2 Vemb . . 97 48 18 34
- Bjarne snedkersvend Kjærsvej 24 Vemb . . . . . . 40 26 62 19
- Dorthe Marie medhjælper Æblehaven 2 Vemb. . 97 48 18 34
- Elna Kirstine Bredgade 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 35
- Elna Marie Søndergade 5 Vemb . . . . . . . . . . . . 30 64 46 60
- Gunhild Fresiavej 17 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 15
- Hanne Marie Korsgaard sygeplejersk
Møborgkirkevej 45 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 21
- Johanne Kathrine Nyvej 3 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 15 06
- Jonna Kirstine pædagog
Grønsmøllevej 11 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 12
- Jytte syerske Kjærsvej 24 Vemb . . . . . . . . . . . . 42 48 14 19
- Knud klovbeskærer Søndergade 3 Vemb. . . . . . 97 48 16 30
- Knud Jørgen Dall tømrer Fresiavej 6 Tim . . . . . . 97 33 35 59
- Malene Grønsmøllevej 11 Nees . . . . . . . . . . . . 97 88 41 12
- Niels Kristian Kirketoften 7 Vedersø . . . . . . . . . 20 14 89 36
- Otto Henrik edb adm Hyttevej 85 Skalstrup . . . 56 82 15 01
- Pauli værkførerass Æblehaven 13 Vemb . . . . . . 29 44 96 23
- Poul Albæk chauffør
Møborgkirkevej 45 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 21
- Ruth Kirkegård Ryttergårdsvej 3 Husby. . . . . . . 97 49 52 18
- Steen snedker Hyldevej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 16 19
- Søren Vagner gårdejer Grønsmøllevej 11 Nees 97 88 41 12
- Aase Ørtoft inspektør Hyttevej 85 Skalstrup . . . 56 82 15 01
Jensen
- Palle Jimmi Trøstrupvej 3 Torsted . . . . . . . . . . . 22 25 80 04
- Per elektriker Madum Kærgårdvej 8 Madum. . . 97 49 06 49
- Peter Leth Filsøvej 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 80
- Susanne Kristine W omsorgsass
Mosevej 1 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 88 87
- Vagn Grønbjergvej 9 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 63
- Viktoria Madum Kærgårdvej 8 Madum . . . . . . . 97 49 06 49
- Villy Emanuel smedesvend Bigårdsvej 53 Vemb 97 48 12 29
- Vivi Holm Rønnebærvej 35 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 17 89
Jagt Og Fiskeri Brogade 52 Bækm.. . . . . . . . . . . 97 88 10 12
Jahnsen Jonas Frederik Uth
Ole Chr Kirksvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 25 20
- Mads Christian Uth Harbogade 16 Ulfb. . . . . . . . 97 49 08 10
Jakobsen Anna Hyldahl Østvangen 19 Bækm.. . . 97 88 13 10
- Anna Rindom Lindestien 56 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 56 36
- Asger Refsgaard landbr medhj Burvej 23 Vemb 97 48 15 16
- Bent elektron mek Søndergade 21 Vemb . . . . . 27 44 54 53
- Bent Højer Brondbjergvej 4 Staby . . . . . . . . . . . 51 23 71 82
- Birthe Hyldal kontorass Sydvangen 7 Bækm. . . 97 88 15 32
- Brian Skråvej 10 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 23 73
- Christian Øbyvej 8 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 37 71
- Esben Friis Burvej 23 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 16
- Frede Aakjær trykkeriarbe
Kirketoften 2 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 45 27
- Gert Leif værkfører Kirkebyvej 22 Sdr Nissum. . 23 43 52 74
- Gretha Holmehaven 19 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 21 67 16 88
- Gunner vinduespol Humlevænget 61 Vemb. . . . 59 27 40 08
- Hanne Pouline Hovedgaden 48c Tim. . . . . . . . . 24 24 87 12
- Henning Borup fisker Krarupvej 14 Møborg . . . 97 88 89 68
- Inger Thrige Markedspladsen 4 Ulfb. . . . . . . . . 20 49 23 06
- Jakob skoleinsp Krarupvej 13 Møborg . . . . . . . 97 88 14 50
- Jane Skaarup skoleelev Damhusvej 60 Møborg 97 88 74 38
- Jens Henrik skovtekn el Bækbyvej 2 Husby . . . 97 49 55 55
- Johnni Lind Neesvej 41 Nees . . . . . . . . . . . . . . 98 43 56 93
- Judith Borggaard Harbogade 12 Ulfb.. . . . . . . . 23 28 91 18
- Jytte tekstilarb Buen 6a Sdr Nissum. . . . . . . . . 97 15 46 36
- Kim Ole medhjælper Harbogade 12 Ulfb. . . . . . 20 13 32 47
- Kristian Borup gårdejer
Holmgårdvej 109 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 87
- Lene Pors cand mag Skelmosevej 38 Stadil . . . 97 49 19 65
- Linda Søndergårdvej 10 Bækm. . . . . . . . . . . . . 97 48 17 12
- Lis lærer Krarupvej 13 Møborg . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 50
- Lone Bak Holmegade 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 23 92 16 52
- Lotte Nr Viumvej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 81 16 77
- Margrethe Holmehaven 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 21 30
- Marianne slagteriarb Frederiksberg 26 Bækm. 97 86 32 32
- Mogens Refsgaard Hasselvej 14 Vemb . . . . . . . 97 48 13 39
- Pia Rønnebærvej 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 91 65
- Poul Erik tekstilarb Buen 6a Sdr Nissum. . . . . . 97 15 46 36
- Rasmus Frigast Bækbyvej 2 Husby . . . . . . . . . . 97 49 55 55
- Saengjan Srimanta Burvej 23 Vemb . . . . . . . . . 97 48 15 16
- Signe Marie Havskov Nr Viumvej 2 Vemb. . . . . . 97 81 16 77
- Susanne reng ass Søndergade 21 Vemb. . . . . . 21 86 19 60
- Søren Ole Harbogade 12 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 23 86 02 93
- Ulla Bang Hasselvej 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 39
Jalk Dora lærer Østersognsvej 4 Sdr Nissum. . . . 97 49 52 68
- Thorkil lærer Østersognsvej 4 Sdr Nissum . . . . 97 49 52 68
Janssen Lilly Stabyvej 41 Staby . . . . . . . . . . . . . 33 15 89 89
Japanske Danmark / Japanskedanmark.dk
Neesvej 38 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 29 42 00
Japanske Møbler / Japanskemoebler.dk
Neesvej 38 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 45 47 11
Jbh Møbler og Interiør Tim Kirkevej 3 Tim . . . . . . 97 33 37 30
JCB Holmegade 58 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 10 12 14
Jebens Nina Marleen Pinvigvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . 32 13 37 14
Jensen Aage Kirkegaard salgsleder
Hvedevænget 39 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 78
- Aase Hvedevænget 39 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 78
- Agnes Terp Fjordvænget 15 Thorsm.. . . . . . . . . 97 49 71 83
- Aino Skou ergoterapeut
Paradisbakken 9 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 63 84
- Aksel Bech støberiarb Torstedvej 20 Torsted . . . 97 33 31 65
J
J . B. Skytteudstyr Ullsgade 10a Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 20 81
Jacobsen Anette Blendstrup Nørgårdsvej 7 Staby 97 49 03 11
- Anna Birgitte Madum Kærgårdvej 4 Madum . . . 21 93 01 21
- Annette operatør Skalstrupvej 91 Skalstrup . . . 28 73 55 20
- Christina Filholm Buen 4 Sdr Nissum . . . . . . . . 97 40 78 04
- Eva Elsebeth Facius social-og su
Reberbanen 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 28 12 58
- Gitte Simmel Sognefogedvej 17 Staby . . . . . . . 24 67 26 81
- Gunnar Christian mejeribest
Majsvænget 7a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 52 99
- Inger psykolog Skorkærvej 2 Staby. . . . . . . . . . 97 49 20 88
- Jesper Skovvangvej 10 Nees . . . . . . . . . . . . . . 88 73 48 27
- Jytte Bigårdsvej 53 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 29
- Karsten gårdejer Mosevej 1 Husby . . . . . . . . . . 40 41 50 95
- Kim maskinsnedk Skalstrupvej 91 Skalstrup . . 21 91 26 85
- Knud læge Skorkærvej 2 Staby. . . . . . . . . . . . . 97 49 15 49
- Knud Erik Hansen entreprenør
Bækbyvej 1 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 49 51 10
Knud Erik Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 10
Entreprenør & aut. kloakmester . . . . . . . . . . . . . 29 49 51 10
Bækbyvej 1, Husby
- Majbrit Bredal Harbogade 25a Ulfb. . . . . . . . . . 20 65 24 52
- Marianne Skovvangvej 10 Nees . . . . . . . . . . . . 88 73 48 27
- Nikolaj Winther Sognefogedvej 17 Staby. . . . . . 20 23 10 95
- Ole Haugaard stud mag Vembvej 3 Ulfb.. . . . . . 97 49 18 29
50
J
Jensen
Navneregister
- Christian August lærer Skelmosevej 49 Stadil . . 75 55 16 03
- Claus Dalgaard specialarbej
Råkærvej 17 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 64 59 59
- Claus Hirsch Holmgårdvej 126 Møborg. . . . . . . 24 46 64 56
- Claus Kirkegaard Kirkevænget 15 Ulfb.. . . . . . . 41 28 29 07
- Daniel Skovduevej 24 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 14
- Dorthe Toft Madumvej 36 Madum. . . . . . . . . . . 97 42 78 43
- Ebba laborant Ulfborg Kirkebyvej 3 Ulfb.. . . . . . 97 49 07 19
- Edith Irene Solsortevej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . 60 21 65 24
- Egon Bundgaard Trøstrupvej 24 Torsted . . . . . . 97 33 30 83
- Egon Hermod V smedemester
Bankvej 4 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 89
- Ejlif Bek murerarbejds Grønnegade 7 Bækm. . . 97 88 11 58
- Ejvind Bernhard gårdejer
Vesterhavsvej 16 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 79
- Eli Magdal gårdejer Skelmosevej 77 Stadil . . . . 97 33 10 44
- Elisabeth Markedspladsen 22 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 15 96
- Elisabeth S Kirkebyvej 31 Sdr Nissum . . . . . . . 97 49 59 90
- Ella Ulfkjærparken 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 46
- Ellen Birgitte korresp Risvænget 33 Ulfb. . . . . . 97 49 26 13
- Elly Neesvej 117 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 48
- Elmer Erhardt forpagter Hyldevej 9 Vemb . . . . . 97 48 13 63
- Else Kamp Trine Rahbeks Vej 2c Tim. . . . . . . . . 97 33 36 68
- Else Kirstine dagpl moder
Torupvej 9 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 69
- Else Kristine Søndergårdvej 18 Bækm. . . . . . . . 97 88 15 70
- Elsebeth Lea Nr Fjandvej 11 Nr Fjand . . . . . . . . 97 41 12 58
- Emma Bjørg Kjærsvej 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 24 44 06 42
- Erik svejser Solsortevej 12 Tim. . . . . . . . . . . . . 42 15 62 15
- Erik Gartnerhaven 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 35 99 85
- Erik Dam bogtrykker Lindestien 74 Ulfb.. . . . . . 97 49 69 12
- Erik Godske Halkærvej 6 Stadil. . . . . . . . . . . . . 23 43 66 67
- Erik Hedegård gårdejer Donskærvej 39 Møborg 97 88 14 62
- Erik Steen fisker Gyvelvej 1b Thorsm.. . . . . . . . 97 49 73 32
- Erling Aastrup gravemester
Gørdingvej 13 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 28 90
- Erna Østerled 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 55
- Erna Kjølhede Fjordvænget 14 Thorsm.. . . . . . . 97 49 70 20
- Esben Skov Sønderkærvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 28 15
- Evald gårdejer Donskærvej 25 Møborg . . . . . . . 97 88 12 92
- Evan Hyldahl fabrikarb
Søndergårdvej 18 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 70
- Filip Rikard Bagge arbejdsmand
Rønnebærvej 35 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 89
- Finn sælger Skovduevej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . 24 25 05 60
- Finn elektriker Torstedvej 79 Torsted. . . . . . . . . 97 33 34 12
- Finn elektriker Nørregade 10 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 13 82
- Finn elev Risvænget 56 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 06 02
- Finn Juhler garnhandler Lærkevej 12 Thorsm. . 97 49 77 11
- Flemming Pilestrædet 8 Sdr Nissum. . . . . . . . . 97 49 57 39
- Flemming Østerby auktionsmedh
Pilestrædet 1 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 69 36 35
- Flemming Bjerg tømrersvend
Fasanvej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 50 53
- Flemming Krogh vognmand Skovstien 1 Ulfb.. . 97 49 15 40
- Flemming Laurits byggetekn Søparken 23 Ulfb. 49 22 04 65
- Flemming Nyborg Stadilvej 23 Stadil . . . . . . . . 97 33 11 36
- Freddy Svendstrup landmand
Sinkbækvej 37 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 28 86
- Frode Bek Bredgade 13b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 21 97 99 93
- Georg maskinarb Græmvej 85 Husby . . . . . . . . 97 35 20 28
- Gerda Anneberg Bækmarksbrovej 9 Flynder . . . 97 88 11 80
- Gerda Poulsen Vestergade 3 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 11 23
- Gerhart arbejdsmand Stenumvej 3 Råsted . . . . 97 48 41 62
- Gert Gødsvang litograf Viumvej 1 Ulfb. . . . . . . . 25 34 08 04
- Gert Ørskov Sdr Hedegårdsvej 9 Vemb . . . . . . . 97 43 24 27
- Glenn Paradisbakken 4 Bækm.. . . . . . . . . . . . . 42 26 19 10
- Grethe Emilie hj syerske
Skovbrynet 4 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 40
- Grethe Fabriksvej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 73
- Grethe Gørdingvej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 07
- Grethe Svalevej 6 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 60
51
Navneregister
- Alice Bøndergaard apoteksass
Havrevænget 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 78 90
- Allan Bygvænget 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 14
- Allan Brandt Tranevej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 01
- Allan Møller Holmegade 13 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 28 67
- Allan Holm Bækbyvej 46 Husby . . . . . . . . . . . . 97 44 22 00
- Alma Boll sygehj Vestervangen 4 Vemb. . . . . . . 97 48 12 56
- Anders Jul truckfører Blommehaven 5 Vemb . . 29 28 23 57
- Andreas Lind specialarbej Nørtoftvej 15 Nees . . 88 61 75 73
- Andy Rud Sig Grønningen 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . 24 48 49 36
- Ane Marie Petrea fabrikarb Tim Åparken 3a Tim 97 33 32 55
- Anette Kirkegaard Torupvej 9 Sdr Nissum . . . . . 97 49 56 69
- Anette Kjær Fjordvejen 4 Gørding . . . . . . . . . . . 60 21 05 73
- Anita Hage Violvej 10 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 96 10 21 61
- Anker K husmand Møllevej 2 Sdr Nissum . . . . . 97 49 50 01
- Anker Møller gårdejer Skolevej 1 Bur . . . . . . . . 97 48 41 98
- Anna Granvej 20 Sdr.Nissum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 75
- Anna Grete Moberg syerske Klydevej 1 Tim . . . . 97 33 35 20
- Anna Yvonne Ternevej 8 Thorsm. . . . . . . . . . . . 97 49 71 56
- Anna-Lise Agergårdvej 13 Flynder . . . . . . . . . . 97 88 16 13
- Anne Amstrup Egevej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 16
- Anne Mette Tim Kirkevej 46 Tim . . . . . . . . . . . . 22 36 90 77
- Annelise Eskesensvej 14 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 90
- Anthony Edwin Majsvænget 9b Ulfb.. . . . . . . . . 28 20 29 58
- Asta Lystbæk postarbejder Bigårdsvej 49 Vemb 97 48 15 47
- Benjamin T Gran Alle 5 Møborg . . . . . . . . . . . . 69 14 59 03
- Benny Mohr Fabriksvej 10 Tim . . . . . . . . . . . . . 24 60 81 80
- Bent Nørgårdsvej 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 20
- Bent Kamp radiomek Havrevænget 25 Ulfb. . . . 97 49 78 90
- Bent Kirkgaard gårdejer Torupvej 9 Sdr Nissum 97 49 56 69
- Benta Vinkelvej 3 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 49
- Bente dagpl moder Hvedevænget 20 Ulfb. . . . . 97 49 10 16
- Bente Fonnesbech kontorass Alleen 4 Vemb. . . 22 91 03 73
- Bente Hedevang social-og su
Mejlbyvej 20 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 54 70
- Bente Huldahl syerske Stenumvej 3 Råsted . . . 97 48 41 62
- Bente Lise Rud Ulfborg Kirkebyvej 22 Ulfb. . . . . 97 49 28 02
- Bente Lystbæk sygepl ske
Flyndermøllevej 5 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 28
- Bente Tove Irene Holmvej 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 18 94
- Betty Holmehaven 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 45
- Bibi sygepl ske Bækbyvej 5 Husby . . . . . . . . . . 97 49 52 50
- Bine Fonnesbech Chr. Schmidtsvej 19 Vemb. . . 97 48 40 50
- Birger Neesvej 87 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 95 61 39
- Birgit Reberbanen 2a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 50
- Birgit fuldmægtig Søparken 23 Ulfb. . . . . . . . . . 49 22 04 65
- Birte Fuglevænget 42 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 31 17 79
- Birthe Nedervej 5 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 03 01
- Birthe Bygaden 25 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 42
- Bjarne Krogh Havrevænget 26 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 26 62
- Bjarne mekaniker Paradisvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 15 65
- Bjarne radiotekn Bavnehøjvej 6a Møborg . . . . . 97 88 10 01
- Bjarne Bach Odinsvej 14 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 33
- Bo Søhusvej 49 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 83 28
- Bodil syerske Stenildvej 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 26 69
- Bodil Kytterupvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 33
- Bodil Kathrine Burvej 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 66
- Bodil Lisbygd Havrevænget 37 Ulfb. . . . . . . . . . 61 69 06 72
- Bodil Marie syerske Bigårdsvej 13 Vemb . . . . . 97 48 51 22
- Brian Amstrup Egevej 1 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 16
- Brian Kjærgaard Vinkelvej 7 Thorsm. . . . . . . . . 51 24 57 03
- Brian Kjølhede Klitvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 50 94
- Britta Vestergaard køkkenass
Bavnehøjvej 6a Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 01
- Børge arbejdsmand Svalevej 2 Husby. . . . . . . . 97 49 53 98
- Carina Rud Slet Ulfkjærvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . 28 97 67 28
- Carl Lønbjerg fisker Fuglevænget 4 Thorsm.. . . 32 15 64 22
- Carsten Michael overlærer Enghaven 38 Ulfb.. . 97 49 17 86
- Carsten Kirkegaard Hvedevænget 39 Ulfb. . . . . 97 49 16 78
- Casper Winther Grønkærvej 26 Flynder. . . . . . . 29 88 60 60
- Charlotte Haugaard Kytterupvej 31 Ulfb. . . . . . . 61 35 60 80
- Christian ekspedient Klitvej 62 Fjand . . . . . . . . 31 20 71 08
Jensen
J
Jensen
Navneregister
- Gry Hege Skogsrud Klemvej 6 Sdr Nissum. . . . . 30 49 57 83
- Gudrun Poulsgaard bibliotekass
Ullsgade 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 42
- Gunnar Kjær malermester Vestergade 3 Vemb . 97 48 11 23
- Hanne lærer Bækbyvej 10 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 66 56
- Hanne Vesterhavsvej 16 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 12 79
- Hanne Birgitte Skelmosevej 49 Stadil . . . . . . . . 75 55 16 03
- Hanne Jenny Karlsson kontorass
Ringkøbingvej 15 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 11
- Hanne Karen Krogsgaard Brondbjergvej 1 Staby 42 46 22 89
- Hanne Mette studerende Kjærsvej 3 Vemb . . . . 97 32 19 30
- Hans støberiarb Holmvej 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 18 94
- Hans Carlo husmand Solvangen 2 Bækm.. . . . . 97 88 15 72
- Hans Erik Harbogade 37 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 25 38 73 87
- Hans Evald Bro medhjælper
Nr Fjandvej 14 Nr Fjand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 10
- Hans Henrik Lerche Madumvej 22 Madum . . . . 20 46 34 32
- Hans Jørgen vejarbejder Søparken 10 Ulfb. . . . 20 27 67 83
- Hans Jørn lærer Møborgkirkevej 41 Møborg . . . 97 88 17 30
- Hans Kristian fisker Holstebrovej 7 Ulfb. . . . . . . 29 24 31 36
- Hedin Alves Madum Kærgårdvej 14 Madum . . . 25 11 38 28
- Heidi Dunker Møborgkirkevej 27 Møborg . . . . . 97 88 19 80
- Heidi Hestbech Skalstrupvej 77 Skalstrup. . . . . 97 88 41 68
- Helle Søgaard Nørgårdsvej 7 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 13 20
- Helle Thunbo Mejlbyvej 16 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 55 50
- Henning repræsentant Hvedevænget 25 Ulfb. . . 40 30 09 99
- Henning Erik fisker Hybenvej 5 Thorsm. . . . . . . 61 12 54 77
- Henning elektrontekn Ringkøbingvej 15 Tim . . . 97 49 27 11
- Henning Krogsgaard gårdejer
Åbergvej 12 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 35
- Henning Lindholt arbejdsmand
Nyvang 24 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 21 69
- Henning Thorkild gårdejer
Fjordsidevej 11 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 62
- Henny Bente Solvej social- og s
Torstedvej 20 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 65
- Henny Møllegaard Hyldevej 4 Vemb . . . . . . . . . 97 48 12 30
- Henriette Kviesgård Hestbækvej 4 Bur . . . . . . . 97 48 41 16
- Henrik Frederik Peder
Ulfborg Kirkebyvej 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 33
- Henrik Kammersgaa Nørregade 19 Vemb . . . . . 27 29 50 54
- Henrik Plauborg Svensgaardvej 14 Tim. . . . . . . 97 33 33 19
- Henry fiskeskipper Fjordvænget 14 Thorsm.. . . 97 49 70 20
- Henry landmand Gørdingvej 4 Vemb. . . . . . . . . 97 48 13 07
- Henry Julius mekaniker Torsgade 11 Ulfb. . . . . 97 49 25 13
- Herdis Magdalene P Østvangen 9 Bækm. . . . . . 97 88 51 06
- Herluf Møller snedkermst
Krogsgårdvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 90 75
- Hilda Esager Holmehaven 27 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 20 20
- Hugo Emanuel arbejdsleder
Damhusvej 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 77 17
- Ib Gadekær entreprenør
Vilhelmsborgvej 104 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 06
- Inga Nørhedevej 4 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 09
- Inge Marie chauffør Stabyvej 39 Staby . . . . . . . 97 49 23 72
- Inge Marie Lisby Humlevænget 33 Vemb . . . . . . 97 48 16 37
- Inger Binzer Enghavevej 13 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 11 65
- Inger Marie Risom kontorass
Blommehaven 5 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 65 21
- Ingrid Torstedvej 79 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 12
- Ingrid Alvilda servitrice Møllegade 16 Tim. . . . . 97 33 31 20
- Irma Grønnevej 6 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 43
- Ivan Bank elektriker Møllegade 16 Tim . . . . . . . 97 33 31 20
- Ivan Nygaard elektriker Svollingvej 17 Husby . . 97 49 51 36
- Iwona Vesteralle 9 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 72 46 05
- Jacob Lund Nørregade 10 Vemb. . . . . . . . . . . . 97 48 13 82
- Jan Stadilvej 7 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 29 39
- Jan Holger Brogade 56b Bækm. . . . . . . . . . . . . 97 88 88 68
- Jan Høj specialarbej Paradisbakken 9 Bækm.. . 69 14 63 84
- Jan Juelsgård Bredgade 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 20 05
- Jan Thomasen Sønderkærvej 6 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 28 15
- Jeanette Stabyvej 60 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 75 13
Jensen
- Jeanette Krogh Majsvænget 20 Ulfb. . . . . . . . . 26 25 28 43
- Jeanette Ørskov Sdr Hedegårdsvej 9 Vemb. . . . 97 43 24 27
- Jenny Krista Skov husassistent
Møborgkirkevej 87 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 79
- Jens landbr medhj Pilestrædet 3 Sdr Nissum . . 97 49 56 72
- Jens Torstedvej 78 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 23
- Jens Amby overpostbud Mejlbyvej 16 Stadil . . . 97 33 55 50
- Jens Erik pladesmed Ulfkjærvej 17 Ulfb.. . . . . . 97 49 21 31
- Jens Herman civiling Industriarealet 60 Ulfb. . . 97 49 25 15
- Jens Martin Rud specialarb
Havrevænget 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 41 82
- Jens Ole Damgaard gårdejer
Nørre Espvej 15 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 14
- Jens Peter Krogsgaard autoforhdl
Brogade 47 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 14
- Jens Vagn Hvidbjerg gårdejer Svalevej 3 Husby 97 49 50 49
- Jens Kr Gaffelbjergvej 23 Husby. . . . . . . . . . . . 97 48 50 37
- Jesper Stenildvej 18a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 21 73
- Jesper Klitrosevej 9 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . 31 21 25 86
- Jesper Krogsgaard fisker
Skalstrupvej 18 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 40
- Jette Badstue Stabyvej 64c Staby. . . . . . . . . . . 96 93 50 60
- Jette Hanne Hjelmevej 3 Thorsm. . . . . . . . . . . . 97 49 72 72
- Jette Plauborg sm brødsass
Skannerupvej 19 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 26
- Jette Skoubo Rødemøllevej 14 Møborg. . . . . . . 97 88 13 53
- Joanna Krogsgaard Skalstrupvej 18 Gørding . . 97 49 10 40
- Johanne Kristine Brogade 57a Bækm. . . . . . . . 97 88 10 26
- Johanne Marie Sydvangen 6 Bækm.. . . . . . . . . 97 88 13 25
- John specialarb Klydevej 1 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 35 20
- John Bent it-chef Fjordvejen 12 Gørding. . . . . . 40 38 13 87
- John Bjerregård Sigvej 1 Torsted . . . . . . . . . . . 97 33 30 32
- John Frank blikkensl Egevej 1 Vemb. . . . . . . . . 97 48 17 16
- Johnny Møller Bur Kirkevej 1 Bur . . . . . . . . . . . 97 41 02 21
- Jon Nørregade 37a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 66 26 86
- Jonas Munkholm Ringkøbingvej 147 Lomborg 97 42 48 47
- Jonna Riis Stenildvej 18a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 22 88 21 73
- Julie Krog Havrevænget 26 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 26 62
- Jytte kommis Opstrupvej 6 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 14 24
- Jytte Lykke sygehj Ulfkjærvej 17 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 21 31
- Jørgen murerarbmd Madumvej 4 Madum. . . . . 22 16 26 26
- Jørgen arbejdsmand Kærvej 1 Sdr Nissum . . . . 65 34 17 98
- Jørgen Aage slagteriarbe Brogade 61 Bækm. . . 97 88 12 62
- Jørgen Hage fisker Skovbrynet 4 Sdr Nissum . . 97 49 53 40
- Jørgen Yde fisker Tornevej 8a Thorsm. . . . . . . . 20 23 17 75
- Jørn fisker Vesterhavsgade 30 Thorsm. . . . . . . 23 32 21 80
- Jørn Lund maskinfører Gartnerhaven 9 Ulfb.. . . 86 27 50 81
- Kaj Ronald ekspedient Bygvænget 4 Ulfb.. . . . . 97 49 22 14
- Kaj Terp fiskeskipper Fjordvænget 15 Thorsm. . 97 49 71 83
- Karen Havskov Neesvej 70 Nees . . . . . . . . . . . 97 88 42 16
- Karen Krogh Skovstien 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 40
- Karen Marie syerske Bredgade 19 Ulfb. . . . . . . 51 20 60 77
- Karen Marie Thingstrup Søparken 37 Ulfb.. . . . . 96 75 80 66
- Karen-Marie Ulfborg Kirkebyvej 4 Ulfb. . . . . . . . 69 14 46 25
- Karin Gadegaard kontorass Søparken 10 Ulfb. . 31 66 76 26
- Karin V Nicolaisen Fjordvænget 10 Thorsm. . . . . 23 48 50 76
- Karina Nørby børneh pædag
Gl Landevej 27a Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 43 47 81
- Karl repræsentant Skannerupvej 9 Tim . . . . . . . 97 33 32 40
- Karsten Henrik Nørhedevej 1 Sdr Nissum . . . . . 61 14 06 98
- Karsten Knude Hestbækvej 4 Bur . . . . . . . . . . . 97 48 41 16
- Karsten Vestergaard Herredstoftvej 7 Staby . . . 20 89 62 56
- Kasper Bendt K Brondbjergvej 1 Staby . . . . . . . 42 44 22 89
- Katja Oldenburg Mågevej 4 Thorsm.. . . . . . . . . 22 57 43 15
Jensen Kierby og Co Industriarealet 60 Ulfb. . . . . 97 49 13 00
- Kim Dunker Møborgkirkevej 27 Møborg . . . . . . 21 46 09 29
- Kim Kristian Paradisvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 65
- Kim Leopold lærling Enghavevej 2 Vemb. . . . . . 97 48 16 82
- Kirsten rengøringsas Nørtoftvej 15 Nees. . . . . . 88 61 75 73
- Kirsten Anette tekstilarb Stadiløvej 15 Stadil. . . 30 89 54 68
- Kirsten Brask husassistent
Grønnevej 18 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 32 92
52
J
Jensen
Navneregister
- Mona Nørgårdsvej 18 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 60 12 85 28
- Mona Lise Fuglevænget 2 Thorsm. . . . . . . . . . . 27 46 49 00
- Monika Julsgaard Grønnevej 1 Thorsm. . . . . . . 24 67 28 09
- Morten Henning Klinkby Præstevænget 4 Ulfb.. . 97 49 06 07
- Nanna Holmehaven 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 55
- Nicki Rene Stobbe Vesterhavsvej 45c Vedersø . . 51 68 81 46
- Nicklas Lunde Møller Holmegade 13 Ulfb. . . . . . 97 49 28 67
- Niels Christian Præstegårdsvej 18 Vemb. . . . . . 97 48 19 79
- Niels Hartvig Møller husbond afl
Hovedgaden 14 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 65
- Niels Jørgen Jersin sognepræst
Svalevej 6 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 60
- Niels Kristian gårdejer Enghavevej 13 Vemb . . . 97 48 11 65
- Niels Kristian jord- og bet Gran Alle 5 Møborg. . 69 14 59 03
- Niels Michael slagteriarb
Rødemøllevej 14 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 53
- Nina Natalie Voel Gl Landevej 9 Staby . . . . . . . . 97 44 89 88
- Nittaya Sirisat Enghavevej 2 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 16 82
- Ole industrilak Møllegade 13 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 36 59
- Ole tømrersvend Bigårdsvej 49 Vemb . . . . . . . . 97 48 15 47
- Ole Steen fisker Tornevej 6 Thorsm. . . . . . . . . . 97 49 70 85
- Oline Frederikke Tværgade 5 Bækm. . . . . . . . . 97 88 15 38
- Otto Frederik arbejdsmand
Markedspladsen 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 64
- Ove Kjærgaard fisker Vinkelvej 3 Thorsm.. . . . . 97 49 70 49
- Ove Østerby chauffør Staby Kirkevej 11 Staby . 22 78 92 61
- Palle Aastrup Vestergade 6 Vemb . . . . . . . . . . . 28 93 57 43
- Patrick Giesow Grønnegade 5 Bækm.. . . . . . . . 69 13 20 92
- Paula Kirstine S sygehj Torsgade 11 Ulfb. . . . . . 97 49 25 13
- Peder Ivar maskinarb Enghaven 47 Ulfb.. . . . . . 97 49 18 60
- Peder Krogsgaard skovarbejder
Brondbjergvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 22 89
- Penille Rud Sig Grønningen 15 Ulfb.. . . . . . . . . . 24 48 49 36
- Per fisker Violvej 2 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . 51 60 87 34
- Per Andre Rud skovløber Gartnerhaven 6 Ulfb.. . 48 41 10 43
- Per Ellgaard Nørrevej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . 30 47 69 68
- Peter Hove chauffør Klitvej 15 Sdr Nissum . . . . 21 84 68 85
- Peter Krogh Mejlbyvej 6 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 84
- Poul landbr medhj Skalstrupvej 77 Skalstrup . . 97 88 41 68
- Poul Ahrendt Trøstrupvej 10 Torsted . . . . . . . . . 27 57 89 12
- Poul Ellegaard graver Agergårdvej 13 Flynder. . 97 88 16 13
- Povl Leopold Neesvej 117 Nees . . . . . . . . . . . . 97 88 40 48
- Preben Schmidt mekaniker
Hvedevænget 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 16
- Rasmus Svend Skovduevej 24 Tim . . . . . . . . . . 97 33 35 14
- Rene Ado Gerti Nørregade 44 Vemb. . . . . . . . . . 31 37 79 80
- Rikke Solsortevej 10 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 61 66 03
- Rikke Amstrup Egevej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 16
- Rikke Louise Dahl Hvedevænget 9 Ulfb.. . . . . . . 97 49 73 88
- Robert repræsentant
Vesterhavsvej 45a Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . 22 70 16 42
- Rosa Marie Markedspladsen 13 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 53 37
- Rune Krarup Grønnegade 7 Bækm.. . . . . . . . . . 97 88 11 58
- Ruth Sørensen syerske Donskærvej 39 Møborg 97 88 14 62
- Sabrina Mi Ri Holstebrovej 144 Tim . . . . . . . . . . 32 15 38 83
- Sebastian Møller Stabyvej 27 Staby . . . . . . . . . 97 49 09 20
- Sidsel Skannerupvej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 40
- Simon Nyborg Stadilvej 23 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 11 36
- Solvejg medhjælper Madumvej 34 Madum . . . . 21 75 10 28
- Solveig Karoline Torsgade 12 Ulfb. . . . . . . . . . . 42 25 46 74
- Sonja Kallesøe Hyldevej 9 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 13 63
- Steen arbejdsmand Klemvej 6 Sdr Nissum . . . . 30 49 57 83
- Steen læge Skovstien 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 86 46 23 96
- Stine Kjær Mejsevej 8 Husby . . . . . . . . . . . . . . 22 85 95 77
- Susanne kontorass Gørdingvej 13 Vemb. . . . . . 52 50 28 90
- Susanne Ager Neesvej 87 Nees . . . . . . . . . . . . 21 86 22 63
- Susanne Lund forr indeh Nørregade 10 Vemb. . 97 48 13 82
- Susanne Susgaard Burvej 32 Bur . . . . . . . . . . . 97 48 42 34
- Svend Aage slagteriarb Grønnevej 18 Thorsm. . 23 46 86 43
- Svend Erik fabrikarb Stenildvej 17 Ulfb. . . . . . . 97 49 26 69
- Svend Erik Vad chauffør Bigårdsvej 13 Vemb . . . 97 48 51 22
- Svend Gadgaard Humlevænget 33 Vemb . . . . . 97 48 16 37
53
Navneregister
- Kirsten Laila Witt socialrådg Brogade 61 Bækm. 97 88 12 62
- Kirsten Thagaard hjemmehjælp
Nyvang 26 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 32
- Kirstine Fresiavej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 70
- Kirstine Kallesøe Rønnebærvej 37 Vemb . . . . . . 97 48 12 98
- Kjeld Horsholt Engel civiling
Grønningen 25 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 46
- Klara Holmehaven 28 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 96
- Klara Kirstine sekretær Lindestien 34 Ulfb. . . . . 97 49 26 59
- Knud gårdejer Hyldevej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 12 30
- Knud Egon gårdejer Nørhedevej 4 Sdr Nissum . 97 49 53 09
- Knud Erik sen sergent Bygaden 25 Bur. . . . . . . 97 48 41 42
- Kristian landmand Madumvej 3 Madum . . . . . . 97 49 14 26
- Kristen Krogh Mejlbyvej 6 Stadil . . . . . . . . . . . . 97 33 12 84
- Kristian Havskov Nr Viumvej 2 Vemb. . . . . . . . . 97 81 16 77
- Kristian Spedtsberg fiskemester
Åvænget 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 03
- Kurt maskinarb Skannerupvej 8 Tim . . . . . . . . . 97 33 30 51
- Kåre Krarup Østvangen 41 Bækm. . . . . . . . . . . 28 57 19 56
- Lars Madumvej 34 Madum. . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 25 12
- Lars Ryan Havrevænget 37 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 29 26 19 94
- Lasse Witt Brogade 61 Bækm. . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 62
- Laureisa Maivis Ulfborg Kirkebyvej 24 Ulfb. . . . 97 48 14 33
- Leif elektriker Skannerupvej 19 Tim . . . . . . . . . 97 33 35 26
- Leif Holm kemiker Hyldevej 14b Vemb . . . . . . . 22 80 14 36
- Leif Jørgen el install Mejlbyvej 20 Stadil. . . . . . 20 45 54 56
- Leif Keld havnebetjent Hvedevænget 9 Ulfb. . . . 97 49 73 88
- Leif Marinus lærling Gørdingvej 9 Vemb . . . . . . 97 48 17 62
- Leif René kunstmaler
Madum Kærgårdvej 14 Madum . . . . . . . . . . . . . 25 11 38 28
- Lene Kroghd Vestergaar Herredstoftvej 7 Staby 24 87 47 23
- Lennart Trolle pædagog Skråvej 6 Staby. . . . . . 97 49 23 98
- Lilli Toft pedelmedhj Gejlvej 4 Torsted . . . . . . . . 97 33 37 37
- Lillian pædagog Nørrealle 20 Vemb . . . . . . . . . 34 10 22 80
- Lillian Ebbesen fabrikarbske
Vilhelmsborgvej 104 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 54 06
- Linette Svensgaardvej 14 Tim. . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 19
- Lisbeth Hestbech bager
Skalstrupvej 77 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 68
- Liselotte T Gran Alle 5 Møborg . . . . . . . . . . . . . 69 14 59 03
- Lizzi Vibeke elev Pindborgvej 19 Ulfb.. . . . . . . . 20 93 45 19
- Lone Amstrup kontorass Egevej 1 Vemb . . . . . . 97 48 17 16
- Lone Vanghøj Stadilvej 23 Stadil. . . . . . . . . . . . 97 33 11 36
- Lone Vestergaard Kirkevænget 1 Ulfb. . . . . . . . 43 29 10 88
- Louise Godske Halkærvej 6 Stadil. . . . . . . . . . . 20 94 34 85
- Mads Knude Hestbækvej 4 Bur. . . . . . . . . . . . . 97 48 41 16
- Magnus Kronborg redder Østerled 4 Ulfb.. . . . . 97 49 28 55
- Mai-Britt Skovduevej 24 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 14
- Maren Elisabeth sygehj Vestergade 40b Vemb . 26 35 87 64
- Margit fodplejer Grønnegade 7 Bækm. . . . . . . . 97 88 11 58
- Margit Nedergaard kontorass
Skovduevej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 19 61
- Marianne W Damgaard landbr medhj
Nørre Espvej 15 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 14
- Marie Lindersgaa Svalevej 3 Husby . . . . . . . . . 97 49 50 49
- Marie Lykke Ullsgade 30 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 42 36 66 26
- Marie Winther Hybenvej 2 Thorsm. . . . . . . . . . . 97 49 71 01
- Marika butiksansat Korsveje 3 Møborg . . . . . . . 22 52 76 15
- Marinus fiskeskipper Kirkebyvej 6 Sdr Nissum 97 49 52 67
- Martha Bang Holmehaven 15 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 26 23
- Martin Krogsgaard Brogade 47 Bækm. . . . . . . . 97 88 11 14
- Merete Klinkby Præstevænget 4 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 06 07
- Mette Brøgger Kytterupvej 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 48 40 78
- Mette Lunde Holmegade 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 28 67
- Mette Marie Sandholm Bøgeparken 5 Ulfb. . . . . 97 49 12 35
- Mette Vang Bigårdsvej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . 69 14 21 56
- Michael Møller autoelektr Stabyvej 27 Staby . . 97 49 09 20
- Michael Rud Ulfborg Kirkebyvej 22 Ulfb. . . . . . . 97 49 28 02
- Mikael Rugvænget 19 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 22 54 36 10
- Mike Bundgaard Klitvej 33 Sdr Nissum. . . . . . . 97 49 54 59
- Mike Krogsgaard Brogade 47 Bækm. . . . . . . . . 97 88 11 14
- Minna Donskærvej 25 Møborg . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 92
Jensen
J
Jensen
Navneregister
- Svend Krogh smed Fjordvænget 2 Thorsm.. . . . 60 92 99 25
- Svend Åge fisker Fuglevænget 46 Thorsm. . . . . 30 89 04 05
- Sylvia Klint Præstegårdsvej 6 Vemb . . . . . . . . . 97 48 10 09
- Søren gårdejer Burvej 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 66
- Søren Emil banebetjent
Trine Rahbeks Vej 13 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 37
- Søren Krogsgaard skovarbejder
Nørregade 44 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 70 66
- Søren Moesgård Brandt Møllebyvej 9 Stadil. . . . 97 33 10 97
- Søren Vad efterskolelæ Vestergade 10 Vemb . . 97 48 21 11
- Tage fisker Hybenvej 2 Thorsm. . . . . . . . . . . . . 97 49 71 01
- Thea Møller Stabyvej 27 Staby . . . . . . . . . . . . . 97 49 09 20
- Thomas Broe Nr Fjandvej 11 Nr Fjand. . . . . . . . 97 41 12 58
- Tina Kirstine Sneppevej 12 Tim. . . . . . . . . . . . . 32 16 71 12
- Tine Majsvænget 9b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 67 23 97
- Tinna Marie Gadegaard Hovedgaden 14 Tim . . . 97 33 32 65
- Tommy Ejvind specialarb Damhusvej 10 Vemb 53 34 97 83
- Tommy Gadgaard specialarb
Bygvænget 28 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 90 82
- Tommy Løager fiskeskipper Ternevej 8 Thorsm. 97 49 71 56
- Tommy Nygaard Skannerupvej 1 Tim . . . . . . . . 96 74 74 02
- Tonny Ove fisker Søparken 4 Ulfb. . . . . . . . . . . 28 49 11 91
- Torben Strandbygaard Staby Kirkevej 13 Staby 97 49 15 77
- Tove Brandt Tranevej 8 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 01
- Tove Faurholdt Havrevænget 8 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 10 08
- Tove Strudal Hasselvej 16 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 88 10 73
- Trine Møller Harbogade 37 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 42 91 52 15
- Ulla Aronsson Nr Fjandvej 14 Nr Fjand . . . . . . . 97 49 53 10
- Vagn specialarb Madumvej 34 Madum . . . . . . . 30 13 21 55
- Vagn gårdejer Nørgårdsvej 2 Staby. . . . . . . . . . 97 49 11 45
- Vagn fisker Hjelmevej 3 Thorsm.. . . . . . . . . . . . 97 49 72 72
- Vera ekspeditrice Frederiksberg 43 Møborg . . . 97 88 17 88
- Villy faglærer Bækbyvej 10 Husby. . . . . . . . . . . 97 49 66 56
- Vivian dagpl moder Møborgkirkevej 19 Møborg 22 97 17 66
- Yrsa Emmy Burvej 25 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 23 63 28 09
- Yrsa Irene Skalstrupvej 34 Skalstrup . . . . . . . . 97 88 42 91
- Åse Kirstine Dragsdal sygehj
Hvedevænget 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 18 32
- Åse Margrethe Nyvang 16 Vemb. . . . . . . . . . . . 97 48 41 19
Jeppesen Anders Hagelskjær
Bossenhøjvej 13 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 46 26 04
- Anders Kristian fiskerimedhj
Gartnerhaven 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 93
- Anna Marie Tranekær dagplejer
Felstedvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 35
- Connie apoteksass Svejdalvej 4 Sdr Nissum. . . 97 49 53 69
- Else Marie vært Bjerregårdvej 26 Stadil . . . . . . 97 33 17 68
- Finn tømrersvend Felstedvej 2 Sdr Nissum . . . . 97 49 61 35
- Grethe Gedmosevej 8 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 28
- Hanne Hubert afd leder Mejsevej 5 Husby . . . . 51 93 92 29
- Hans gårdejer Harbogade 34 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 15 88
- Jes Vestergaard F Harbogade 14 Ulfb. . . . . . . . . 97 48 42 24
- Kaj gårdejer Svejdalvej 4 Sdr Nissum . . . . . . . . 97 49 53 69
- Karen Vestergaard T ekspeditrice
Hvedevænget 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 86 16 24
- Karl Emil Bækmarksbrovej 64 Flynder . . . . . . . 40 29 56 94
- Kristian Hessellund gårdejer
Husby Klitvej 33 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 20 75
- Leif Milter medhjælper Reberbanen 27 Ulfb.. . . 97 49 50 69
- Lis tekn tegner Husby Klitvej 33 Husby Klit . . . . 97 13 20 75
- Milter fiskeskipper Smedevej 17 Sdr Nissum . . 97 49 55 25
- Nanna Harbogade 34 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 88
- Otto Faurholdt mekanikersv
Hvedevænget 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 87 68 13
- Peder Kristian N landbr medhj
Bossenhøjvej 13 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 52 44 87
- Signe Staby Kirkevej 5 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 89
- Svend Bjerregårdvej 26 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 33 17 68
- Søren Nørgaard Burvej 26a Bur . . . . . . . . . . . . 32 20 35 64
- Sørine Kirstine Brogade 62 Bækm. . . . . . . . . . . 97 88 13 80
- Tage Lystbæk gårdejer Staby Kirkevej 5 Staby . 97 49 15 89
- Yelva Meier Gartnerhaven 18 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 51 29
Johansen
Jepsen Benny Skalstrupvej 107 Nees . . . . . . . . . 97 88 45 30
- Else Skelmosevej 25 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 09
- Erik gårdejer Stadiløvej 1 Stadil . . . . . . . . . . . . 97 33 14 73
- Gunhild Nørtoftvej 14 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 25
- Hanne Staby Kærgårdvej 3 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 00 97
- Ingrid Stadiløvej 1 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 73
- Jens Rejkjær Staby Kærgårdvej 3 Staby . . . . . . 97 49 00 97
- Knud Egon gårdejer Skelmosevej 25 Stadil. . . . 97 33 10 09
- Knud Peder gårdejer Nørtoftvej 14 Nees . . . . . . 97 88 41 25
- Mathilde Marie hjemmehjælp
Brogade 25 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 30
- Mette Stadiløvej 1 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 73
- Nanna ekspeditrice Æblehaven 6 Vemb . . . . . . 97 48 18 98
- Vagn Thorlund konsulent Æblehaven 6 Vemb . . 97 48 18 98
Jervelund Erling akademiing Østerbyvej 10 Tim . 25 76 71 07
Jespersen Allan Klidsbjerg Holstebrovej 125 Tim 23 29 97 09
- Anna Elisabeth Regnspovevej 15 Tim . . . . . . . . 97 33 33 53
- Anne Schramm Holmegade 16 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 20 12
- Anne-Lise Bennedsg lærer Stensigvej 18 Vemb 97 48 10 57
- Bjarke Holmgård Niels Buggesvej 8 Ulfb. . . . . . 97 49 22 18
- Børge smedesvend Bigårdsvej 35 Vemb . . . . . . 97 48 11 31
- Dennis Stigaard tømrer
Bymarken 8 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 12 79
- Henning slagter Enghavevej 4 Vemb. . . . . . . . . 97 48 14 63
- Ida Brødbæk Hvedevænget 31 Ulfb. . . . . . . . . . 28 62 09 73
- Ingrid Amstrup dagpl pæd
Herredsgade 11 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 95 26
- Jens Frederik specialarb Grønnevej 7 Tim . . . . 97 33 35 21
- Johanne Bigårdsvej 35 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 31
- Karen Margrethe Enghavevej 4 Vemb . . . . . . . . 97 48 14 63
- Karen Marie S syerske Søndergårdvej 9 Bækm. 97 88 12 60
- Kirsten dagpl moder Grønnevej 7 Tim . . . . . . . . 97 33 35 21
- Lone Nørhedevej 6 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . 96 93 20 33
- Mikkel Damkjær Skorkærvej 6 Staby . . . . . . . . 43 29 10 41
- Olav værkfører Søndergårdvej 9 Bækm. . . . . . . 97 88 12 60
- Ole husmand Sognegårdsvej 4 Husby. . . . . . . . 24 49 08 68
- Poul-Erik Hussmann direktør
Vesterhavsvej 3 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 57 63
- Preben Charles smed Østkærvej 19 Møborg . . . 97 41 32 52
- Roald Arne gårdejer Østvangen 7 Bækm. . . . . . 30 82 15 21
- Susanne Ruby Sønderbyvej 3 Gørding . . . . . . . 29 24 52 16
- Svend Aage slagtersvend Stensigvej 18 Vemb . 97 48 10 57
- Tom Nors maskinsnedk Kirkevænget 17 Ulfb. . . 97 49 14 54
- Tove Bundgaard forr indeh
Vesterhavsvej 3 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 57 63
- Winnie Stigaard Bymarken 8 Sdr Nissum . . . . . 30 32 73 03
Jessen Mogens Blom tandlæge
Agergårdvej 24 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 83
- Stig veterinærst Gl Skolevej 5 Staby . . . . . . . . . 97 49 18 05
Jezequel Simon Sognefogedvej 11 Staby . . . . . . 26 39 51 38
- Sylvestre Herredstoftvej 11 Staby. . . . . . . . . . . 24 27 51 12
J L Solteknik ApS Klausievej 4 Torsted . . . . . . . . 27 81 23 50
Jm Trådgnist Grønsmøllevej 4 Nees . . . . . . . . . . 97 88 19 51
Joensen Tordis medhj ægtef
Holmgårdvej 191 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 61
Johannesen Aksel Harpøth gårdejer
Reberbanen 2e Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 34
- Kirstine Marie Reberbanen 2e Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 12 34
Johannsson Sindri Skolevej 38 Bur . . . . . . . . . . . 96 93 43 44
Johansen Anja Merethe B
Trine Rahbeks Vej 10 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 21 88
- Bent Helmuth murersvend Skolevej 33 Bur. . . . 97 48 40 51
- Else Holm lærer Søparken 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . 96 93 00 77
- Gerda kontorass Klitrosevej 4 Thorsm. . . . . . . . 97 49 70 56
- Hanna Wandrup Becker Klausievej 7 Torsted . . . 43 29 10 11
- Hanne Sommer filetskærer
Skalstrupvej 107 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 45 30
- Helge Finn stud musikte Svalevej 1 Husby . . . . 97 49 56 58
- John Harly assistent Ulfsundvej 38 Nees . . . . . 55 72 84 19
- Laila dagpl moder Skolevej 33 Bur . . . . . . . . . . 23 95 71 32
- Maren Holm dyrlæge Gl Skolevej 5 Staby . . . . . 97 49 18 05
- Mogens Jeppe gårdejer Klitrosevej 4 Thorsm.. . 97 49 70 56
54
J
Johansen
Navneregister
- Henry murermester Vesterhavsvej 21 Vedersø . 97 33 14 10
- Ib Torp Nygade 9 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 04
- Ingeman murermester
Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 07
- Inger dagpl moder Vandværksvej 4 Ulfb.. . . . . . 97 49 17 32
- Inger Margrete Vesterhavsvej 74 Vedersø . . . . . 97 33 12 25
- Janne Riise hjemmehjælp Toftevej 1 Tim . . . . . 62 53 17 31
- Jens Bastrup Madumvej 26 Madum . . . . . . . . . 22 56 93 65
- Jeppe Østergaard Damhusvej 6 Vemb . . . . . . . 97 48 17 90
- Jette slagtereksp Nørregade 51 Vemb . . . . . . . 97 48 16 00
- Joan teknisk ass Brogade 6 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 16 76
- Johan chauffør Havrevænget 33 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 22 69
- John taxavognmand Vedersø Klitvej 24 Vedersø 51 24 61 32
- Johnny Åvej 8 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 23
- Jonna Elisabeth Harbogade 68 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 20 58
- Jørgen mekaniker Vægermosevej 2 Torsted . . . 97 33 36 62
- Jørn gårdejer Vesterhavsvej 35 Vedersø . . . . . . 97 33 10 88
- Kim maskinsnedk Brogade 6 Bækm. . . . . . . . . 97 88 16 76
- Kirsten ekspeditrice Vesterhavsvej 35 Vedersø 97 33 10 88
- Knud arbejdsmand Stationsvej 1 Vemb. . . . . . . 97 48 49 56
- Kristen Dalentoft Vesterhavsvej 9 Vedersø . . . . 51 74 04 23
- Lars Vægermosevej 2 Torsted . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 62
- Lars Bastrup Smedevej 2 Sdr Nissum. . . . . . . . 97 49 09 29
- Leif skibsbygger Harbogade 69 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 25 03
- Leo Gaffelbjergvej 26 Husby. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 67 60
- Lilly medhjælper Bredgade 20 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 19 12
- Linda assistent Bygvænget 4 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 22 14
- Lis servitrice Harbogade 69 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 25 03
- Lone Haubjerg lærer Fresiavej 5 Tim. . . . . . . . . 97 33 37 07
- Lone Kloster E Skorkærvej 16 Madum . . . . . . . . 97 49 25 65
- Maren Poulsgaard Madumflodvej 1 Ulfb.. . . . . . 97 49 23 28
- Marianne Bach studerende Harbogade 54 Ulfb. 25 56 34 39
- Mark Torp Krarupvej 19 Møborg . . . . . . . . . . . . 29 85 41 15
- Martin Poulsgaard elektriker
Madumflodvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 28
- Mette Madumvej 11 Madum. . . . . . . . . . . . . . . 23 95 19 96
- Morten Højhus Stadilvej 52 Stadil . . . . . . . . . . . 20 45 61 92
- Niels Vesterhavsvej 74 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 12 25
- Niels Emtkjær maskinarb Havrevænget 39 Ulfb. 97 49 26 55
- Ole Fasanvej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 86
- Ole Torp elektriker Damhusvej 6 Vemb . . . . . . . 97 48 17 90
- Ole Vad Madumvej 12 Madum . . . . . . . . . . . . . 31 70 09 94
- Ove Bastrup gårdejer Rolighedsvej 4a Staby. . . 20 18 26 68
- Peder gårdejer Valmuevej 1 Tim . . . . . . . . . . . . 97 49 12 86
- Peder Bastrup husbond afl Kæret 12 Vedersø . . 22 37 68 26
- Peter Sig Madum Kirkevej 4 Madum. . . . . . . . . 20 46 15 76
- Preben gårdejer Mejlbyvej 12 Stadil . . . . . . . . . 97 33 14 39
- Randi Bülow specialarb Torstedvej 60 Torsted . 32 13 85 56
- Reinholt Mørch gårdejer Risvænget 47 Ulfb. . . . 97 38 44 38
- Rita Bramming Enghaven 19 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 16 39
- Sine Edith Rønnebærvej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 88 41 85
- Stine Østergaard Damhusvej 6 Vemb . . . . . . . . 97 48 17 90
- Thomas Holger gårdejer Skolegade 47 Vemb . . 97 48 18 61
- Thomas Terpager H Bigårdsvej 2 Vemb . . . . . . . 69 14 21 56
- Torben specialarb Herredsgade 34 Ulfb. . . . . . . 97 49 11 07
- Torben Sune lærer Stabyvej 52 Staby . . . . . . . . 97 49 08 90
- Tove fabrikarb Bredgade 30b Ulfb. . . . . . . . . . . 97 40 33 86
- Tove Flodgaard kontorass
Havrevænget 33 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 69
- Trine Lind Kirkevænget 26 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 43 22 10 67
- Vibeke elev Dinesensvej 11 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 19 67
- Viggo overlærer Rønnebærvej 30 Vemb. . . . . . . 97 48 13 86
- Vita Marina Risvænget 47 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 38 44 38
Jørgensgaard Birthe Agnethe
Ewald Tangsvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 77
- Søren gårdejer Ewald Tangsvej 3 Ulfb. . . . . . . . 97 49 27 77
55
Navneregister
- Aase Æblehaven 15 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 27
Johnsen Christina Risvænget 50 Ulfb. . . . . . . . . . 53 64 22 34
- Karina Inge Holmgårdvej 170 Møborg. . . . . . . . 24 91 65 51
- Kirsten Alrø Sdr Fjandvej 16 Sdr Fjand . . . . . . . 97 49 51 54
Jonsson Birthe Marie husassistent
Lindestien 2e Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 72
Josephsen Anna Kytterupvej 14 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 05 22
Josephsen Christian Fabricius
Industrivej 2 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 34
- Christian Fabricius handelsmand
Herredsgade 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 57
Josephsen, Christian Fabricius
Herredsgade 8, 6990 Ulfborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 57
Vestjydsk Specialfoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 34
Industrivej 2, Vemb - Bil 20 32 38 57
- Ernst Ørts Kytterupvej 14 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 05 22
- Gitte Søndergade 36 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 53
- Helge Kirkevænget 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 43 29 10 88
- Karl Fabricius chauffør Søndergade 36 Vemb . . 97 48 15 53
- Mette Kirstine Ørts Torstedvej 2 Ulfb.. . . . . . . . . 32 18 75 45
- Per Fabricius Stabyvej 75 Husby. . . . . . . . . . . . 97 49 69 91
JT Teknik-Service ApS Harbogade 25a Ulfb. . . . . 30 11 00 25
Juhl Anita Bækmarkvej 11 Flynder . . . . . . . . . . . 28 90 09 53
- Klaus Kejser konsulent Skolegade 13 Thorsm. . 40 14 64 74
Justesen Morten Grene Fjordvænget 1k Thorsm. 42 20 96 74
Juszczak Angelika Magdalena
Herredsgade 35a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 90 89 54
Jysk Agro Teknik v/ Esben Johansen
Hovedgaden 57 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 67 89
Jyske Bank Holmegade 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 89 89 37 00
Jølming Jørgen Elias malersvend
Herredsgade 35b Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 32
- Karen Margrethe Voigt Herredsgade 35b Ulfb. . . 97 49 15 32
Jørgensen Agnes Viola korresp Nyvej 20 Vedersø 97 33 13 94
- Anders Industrivej 10 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 60 47 03 94
- Ane Grete Stadilvej 65 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 19
- Anette Lauge ridelærer Sørupvej 3 Tim . . . . . . . 97 33 37 24
- Anna Marie Skolegade 47 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 18 61
- Anny Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 80
- Arne Nørre Espvej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 17
- Benjamin Harbogade 69 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 03
- Bertha Mathilde Stationsvej 1 Vemb . . . . . . . . . 97 48 49 56
- Birgit May Herredsgade 4 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 49 13 87
- Birgitte H Åvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 23
- Birtha fabrikarbske Industrivej 14 Vemb . . . . . . 97 48 17 34
- Charlotte Grønkærvej 14 Flynder . . . . . . . . . . . 96 64 21 20
- Danni Vandværksvej 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 32
- Edith damefrisør Holmehaven 12 Ulfb. . . . . . . . 97 49 10 36
- Eigil tømrersvend Fresiavej 5 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 37 07
- Ejgil chauffør Nørregade 51 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 16 00
- Elly Neesvej 24 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 89 58
- Elly Kathrine korresp Rønnebærvej 30 Vemb. . . 97 48 13 86
- Else Nygård Valmuevej 1 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 86
- Emil specialarb Vandværksvej 4 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 17 32
- Ena Karoline gartnermedhj Burvej 38 Bur . . . . . 97 48 42 01
- Frank West gårdejer Holstebrovej 115 Tim . . . . 97 33 32 85
- Frans Krone Lathyrusvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 33
- Frede Stig mekaniker Fjordvejen 27 Gørding . . 40 93 39 06
- Frederikke Harbogade 69 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 03
- Frits arbejdsmand Harbogade 68 Ulfb. . . . . . . . 97 49 20 58
- Grethe H Harpøth bankass Mejlbyvej 12 Stadil. . 97 33 14 39
- Gry Skovgaard Ulfborg Kirkebyvej 28 Ulfb. . . . . 29 64 20 82
- Gunnar Vad Skorkærvej 16 Madum. . . . . . . . . . 97 49 25 65
- Hanne Torp Nygade 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 04
- Harry chauffør Bredgade 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 19 12
- Helga Pinstrup Holstebrovej 115 Tim . . . . . . . . 97 33 32 85
- Helle Harriet kontorass Havrevænget 39 Ulfb.. . 97 49 26 55
- Helle Skovgaard Ulfborg Kirkebyvej 28 Ulfb. . . . 21 62 30 77
- Henning fisker Søndergade 34 Vemb . . . . . . . . 25 23 51 74
- Henning Kurt Neesvej 24 Nees . . . . . . . . . . . . . 32 14 89 58
- Henrik Riise Solsortevej 10 Tim . . . . . . . . . . . . 88 61 66 03
- Henrik Torp Knudsigvej 2 Råsted . . . . . . . . . . . 20 14 10 87
Jørgensgaard
K
K & B Juul A/S
Navneregister
K
Kirkegaard
- Jonny Birger Brandt landbr medhj
Nordenbjergvej 6 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 24
- Niels Carl Brandt maskinstatio
Kattenhøjvej 6 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 86
- Ryan Lyder Brandt entreprenør
Nordenbjergvej 6 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 24
Kbus 38 Nr. 1963 Møbelfabrik ApS
Nørregade 53 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 45
Kebony Danmark A/S Høbrovej 10 Tim . . . . . . . . 97 33 33 10
Kelstrup Hans højsk lærer
Skalstrupvej 60 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 59 09
Kent Frandsens Klovpleje og Staldvikar
Bækmarksbrovej 130 Flynder . . . . . . . . . . . . . . 96 63 71 00
Kierbye Ida civiling Industriarealet 60 Ulfb. . . . . . 97 49 25 15
Kim’s Bud & Flytteservice Neesvej 90 Nees. . . . . 20 13 40 29
Kinash Olha Nørgårdsvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . 31 24 18 91
Kirk Britta Lisbygd medhjælper Enghaven 7 Ulfb. 97 49 20 78
- Dorte Svollingvej 54 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 60
- Edith Elisabeth efterlønsmod Møllevej 2 Bækm. 97 88 10 47
- Esther husbest inde Tingvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 24 38
- Gitte Damgaard Vestergade 46d Vemb . . . . . . . 22 31 41 51
- Grethe Fresiavej 15 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 23
- Inge Merete postarbejder Nørrevej 8 Staby. . . . 27 14 22 78
- Irene Hyldal Sandbækvej 59 Skalstrup . . . . . . . 24 87 52 86
- Jens landbr medhj Sandbækvej 59 Skalstrup . . 29 77 57 02
- Kaj elektriker Enghaven 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 49 20 78
- Kamilla Hovedgaden 62 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 01 31
- Lone Hovedgaden 62 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 55 09 33
- Louisa Hovedgaden 62 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 28 11 82 30
- Margit direktrice Landsbyvænget 12 Staby. . . . 24 46 38 88
- Mogens driftsass Bækmarksbrovej 36 Flynder . 97 84 14 45
- Ole gårdejer Flyndermøllevej 5 Flynder. . . . . . . 97 88 10 28
- Ole medhjælper Hovedgaden 66 Tim . . . . . . . . 30 29 49 84
- Rene Haugård Bækmarksbrovej 23 Flynder . . . 20 32 73 25
Kirkeby Allan Skov Råkærvej 9 Flynder . . . . . . . . 97 88 17 33
- Anna Skalstrupvej 54 Skalstrup . . . . . . . . . . . . 97 88 41 49
- Birgitte Marie dagpl moder
Kræmmergårdvej 11 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 62
- Britta Blæsbjerg Gran Alle 17 Møborg . . . . . . . . 97 88 80 07
- Henning gårdejer Nørtoftvej 9 Nees . . . . . . . . . 97 88 41 71
- Ingelise Hyldal køkkenassist
Råkærvej 9 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 87 91 67
- Inger husassistent Nørtoftvej 9 Nees . . . . . . . . 97 88 41 71
- Jens Holmehaven 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 34
- Jørn Blæsbjerg traktormek
Kræmmergårdvej 11 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 62
- Kamma Holmehaven 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 34
- Susanne Blæsbjerg Møborgkirkevej 49 Møborg 97 89 55 99
- Tina Sinkbæk Nørrevej 19 Staby . . . . . . . . . . . . 51 76 12 60
Kirkegaard Anders Christian portør
Havrevænget 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 26
- Anette Grønkær salgsassiste
Vestergade 42 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 98
- Arne fængselsbetj Tim Kirkevej 56 Tim . . . . . . . 97 33 32 25
- Arne chauffør Vembvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 18
- Astrid Skjørbæk kontorass
Præstegårdsvej 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 19
Kirkegård Axel Christense gårdejer
Østvangen 62 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 41
Kirkegaard Birgithe medhjælper Vembvej 1 Ulfb. 97 49 26 18
- Bo Bøje Nøragervej 50 Nees. . . . . . . . . . . . . . . 22 97 22 90
- Camilla Grønkær Vestergade 42 Vemb . . . . . . . 97 48 14 98
- Ebbe lærer Sigvej 5 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 74 77
- Egon Christense gårdejer Gåsborgvej 8 Flynder 97 88 11 01
Kirkegård Frits Erling gårdejer
Stationsvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 11
Kirkegaard Gerda Snogdal Gåsborgvej 8 Flynder 97 88 11 01
- Halina Mroz Torstedvej 63 Torsted . . . . . . . . . . 97 33 34 94
- Henning Sig afdelingsled Reberbanen 7 Ulfb. . . 29 63 76 82
- Jan Sønderbyvej 5 Gørding. . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 96
- Jens Christian S lagerarbejde
Brogade 13 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 94 25
K & B Juul A/S Fuglevænget 3 Thorsm. . . . . . . . . 24 59 61 34
K A Data Bredgade 26f Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 78 59
K. Nielsen Anlæg Hvolbyvej 4 Vemb. . . . . . . . . . . 27 81 07 08
K. Nielsen Anlæg Stabyvej 17 Staby . . . . . . . . . . 40 87 94 04
K.E.Busser v/ Knud Erik Agergaard Olesen
Stabyvej 57 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 30 01
Kaehne Søren Stokholm rørsmed
Lindestien 30 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 33 09
Kaj’s Hvidevareservice Kytterupvej 4 Ulfb.. . . . . . 24 61 88 50
Kajs Døre, Vinduer og Porte
Kræmmergårdvej 79 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 40 84 17 04
Kalhøj Jesper Grønbjergvej 12 Torsted . . . . . . . . 32 95 97 78
Kallesø Bent Gadegaard mekaniker
Spættevej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 52
- Eddy Gurli Spættevej 12 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 52
Kallesøe Anna Dorthea Donskærvej 46 Møborg . . 97 88 11 68
- Henrik Bjerre mekaniker
Ringkøbingvej 168 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 66 27
- Jens gårdejer Donskærvej 46 Møborg . . . . . . . 97 88 11 68
- Lea Bjerg Ringkøbingvej 168 Flynder . . . . . . . . 51 29 61 85
Kalms Elin Toft Nygade 10 Vemb . . . . . . . . . . . . . 20 23 27 72
Kammersgaard Hardy Ejgil tømrer
Vembvej 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 21 90 56
Kamp Cecilie Trabjerg Bjerregårdvej 17 Stadil . . . 97 33 14 60
- Ellen Opstrupvej 6 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 24
- Elna Gammeljord Ullsgade 19 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 18 59
- Jens Bjerg pedel Ullsgade 19 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 18 59
- Jens Ulrik Mælkevejen 6 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 40 74 32
- Katrine Trabjerg Bjerregårdvej 17 Stadil . . . . . . 97 33 14 60
- Kristian gårdejer Skelmosevej 55 Stadil . . . . . . 97 33 11 25
- Lise Hald Kilevej 3 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 27 40
- Niels Esper Halkjær gårdejer
Bjerregårdvej 17 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 60
- Ole gårdejer Opstrupvej 6 Stadil . . . . . . . . . . . . 97 33 14 24
- Peter Skelmosevej 11 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 32 53 86 73
- Aase Vesterhavsvej 54 Vedersø. . . . . . . . . . . . . 97 33 11 11
Kamstrup Børge vognmand Hjelmevej 2 Thorsm. 97 49 71 21
- Eva Søgård husassistent
Søndergårdvej 2 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 83 62 28
- Gudrun Balleby Østvangen 28 Bækm.. . . . . . . . 97 88 16 57
- Jes skibsmontør Majsvænget 18 Ulfb. . . . . . . . 97 49 05 04
- Kristian Majsvænget 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 05 04
- Selma Hjelmevej 2 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 21
- Tina kontorass Majsvænget 18 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 05 04
Kappe Ute Stabyvej 86 Husby . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 54 25
Kargaard Frederik Svingelvej 8 Stadil . . . . . . . . . 61 18 24 71
Karlsen Christian Holm Mejsevej 14 Husby . . . . . 20 74 17 88
- Hege Irene Stabyvej 1e Staby . . . . . . . . . . . . . . 45 54 91 10
- Poul landbr medhj Gl Landevej 15 Staby. . . . . . 97 49 10 60
Karman Bohdan Brogade 19 Bækm. . . . . . . . . . . 97 88 84 21
Karoum Adam Isam Søndergade 3 Vemb. . . . . . . 97 48 16 30
- Sarah Isam Søndergade 3 Vemb. . . . . . . . . . . . 97 48 16 30
Kaspersen Thomas Bramsvej 12 Ulfb.. . . . . . . . . 24 41 70 56
Kastberg Agnete Kjærgaard Majsvænget 11 Ulfb. 97 49 25 24
- Lasse Holmvej 14 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 12 62
- Mette Kjærgaard Torsgade 4 Ulfb.. . . . . . . . . . . 24 61 58 47
- Poul smedesvend Majsvænget 11 Ulfb.. . . . . . . 97 49 25 24
Kastrup-Jensen Ruth sekretær Klitvej 38c Fjand 97 49 57 82
- Sigfred afd leder Klitvej 38c Fjand . . . . . . . . . . 97 49 57 82
Katballe-Kristensen Marius Svingelvej 17 Stadil . 97 33 39 66
- Peter Svingelvej 17 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 66
Katborg Dorthe Maan Stenumvej 5a Råsted . . . . 51 21 32 31
- Karen Marie Hedegaard kontorass
Skolevej 10 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 43
- Kim Maan Stenumvej 5a Råsted. . . . . . . . . . . . 29 66 18 19
- Kristen Hedegaard specialarb Skolevej 10 Bur . 97 48 41 43
Kattenhøj Dagmar Møller specialarbej
Kattenhøjvej 6 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 86
- Danny Brandt Kattenhøjvej 6 Møborg . . . . . . . . 97 88 11 86
56
K
Kirkegaard
Navneregister
- Jens Peter arbejdsmand Nøragervej 20 Nees . . 97 88 40 41
- Jette sygepl ass Østvangen 62 Bækm. . . . . . . . 97 88 12 41
- Jørn Helvig gårdejer Rønnebærvej 36 Vemb . . . 97 48 21 63
- Karin Sønderbyvej 5 Gørding . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 96
- Kjeld salgsass Hasselvej 11 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 16 13
- Laurids C entreprenør Torstedvej 63 Torsted . . . 97 33 34 94
- Lone Margrethe fiskeindustr
Nøragervej 20 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 41
- Niels Olesen postbud Præstegårdsvej 12 Vemb 97 48 13 19
- Rita Staunstrup Hasselvej 11 Vemb . . . . . . . . . 97 48 16 13
- Søren skoleelev Vestergade 42 Vemb . . . . . . . . 97 48 14 98
- Vinnie Grønkær Industrivej 12 Vemb . . . . . . . . . 32 16 88 41
Kirkens Korshær Genbrug Hovedgaden 3 Tim . . . 97 33 09 23
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Fårevej 49a Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 01 93
Klejnstrup
Kirkgaard Consulting,
Rådgivningsvirksomhed
. . . . . . . . . . . 21 68 90 70
Herredsgade 21, Ulfborg
KISA Kiosk & Grill Stationsvej 4 Vemb . . . . . . . . . 97 48 11 48
Kjeldahl Inger læge Råsted Kirkevej 15 Vemb . . . 97 48 52 89
Kjeldgaard Allan René S Grønnegade 12 Bækm.. . 60 24 96 54
- Ejgil murermester Trøstrupvej 4 Torsted . . . . . . 97 33 32 81
- Ivan mekanikersv Nøderupvej 4 Tim . . . . . . . . . 97 33 37 29
- Jørgen automek Fabriksvej 6 Tim . . . . . . . . . . . 29 84 76 84
- Karina Guldborg Grønnegade 12 Bækm. . . . . . . 27 14 05 30
- Lilly Trøstrupvej 4 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 81
- Randi Debora specialarb
Trine Rahbeks Vej 16 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10 66 60
Kjeldgaards Murerforretning v/ Ivan Kjeldgaard
Nøderupvej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 70 31
Kjeldsen Anna Marie Torstedvej 34 Torsted . . . . . 97 33 38 72
- Anton gårdejer Lindtorpvej 19 Bur . . . . . . . . . . 97 48 40 37
- Arne fritidspædag Råsted Kirkevej 9 Vemb . . . . 97 48 13 02
- Bjarke Skovgaard Torstedvej 34 Torsted . . . . . . 97 33 38 72
- Carl Laurids S gårdejer Holstebrovej 134 Tim . . 97 33 34 72
- Jakob Stouby Sognefogedvej 2 Staby. . . . . . . . 22 21 47 77
- Julie Marie Grove forsorgspæd Vembvej 25 Ulfb. 97 49 23 69
- Karin Korsholm Nyvang 17 Vemb . . . . . . . . . . . 97 42 26 26
- Lene Korsholm Enghavevej 3 Vemb . . . . . . . . . 96 31 00 14
- Lotte Damgaard Lystlundvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . 29 25 63 14
- Peder Birch medhjælper Vembvej 25 Ulfb. . . . . 97 49 23 69
- Peter Mosegaard Damhusvej 72 Møborg . . . . . 23 73 74 15
- Aase damefrisør Holstebrovej 134 Tim . . . . . . . 97 33 34 72
Kjeldsgaard Maj-Britt S eksp sekr
Klitvej 49 Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 98 98 44
Kjeldstrup Eva-Lotte Nøreng
Holstebrovej 138 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 35
- Hans tømrer Holstebrovej 138 Tim . . . . . . . . . . 97 33 30 35
- Sofie Nøreng Holstebrovej 138 Tim. . . . . . . . . . 97 33 30 35
Kjelgaard Kirsten Würtzen laborant
Rønnebærvej 5 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 34 68 92
Kjær Birna social- og s Humlevænget 67 Vemb . . 97 48 16 72
- Birte Bjerghuse 102 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 44 69
- Birthe medhjælper Tingvej 26 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 19 47
- Elly Lindestien 2f Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 74
- Else Husted kunstmaler Sandbækvej 12 Nees . 97 88 40 66
- Grethe sygehj Skovstien 4b Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 20 08
- Inge lærer Viumvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 21
- Jens Ebbensgård Madumvej 18 Madum. . . . . . 97 41 17 41
- Kim maskinsnedk Åvænget 4 Bækm. . . . . . . . . 29 84 88 16
- Kirsten dagpl moder Bramsvej 1 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 16 47
- Knud Erik pedel Stensigvej 9 Vemb. . . . . . . . . . 20 41 52 01
- Laura Ebbensgaard Kæret 13 Vedersø . . . . . . . 97 33 14 68
- Lisbeth Boel Østerbyvej 12 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 33 97
- Lydia Krohaven 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 28
- Martin Boel Østerbyvej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 97
- Pia Ebbensgård Madumvej 18 Madum . . . . . . . 97 41 17 41
- Poula Vang Kæret 13 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 68
- Svend Ebbensgaard Kæret 13 Vedersø . . . . . . . 97 33 14 68
- Tommy Verner pædagog Elmevej 7 Tim . . . . . . 97 32 34 44
- Troels Humlevænget 67 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 72
57
Navneregister
Kjærgaard Adser skibsbygger
Vesterhavsgade 2 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 66
- Allan Faurholdt Enghavevej 11 Vemb . . . . . . . . 23 42 09 06
- Bent Edvard manufakt hdl Harbogade 1 Ulfb. . . 97 49 21 03
- Berit Arbjerg Gade Harbogade 52 Ulfb.. . . . . . . . 30 13 09 59
- Ebba Ørvigvej 1 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 11
- Finn Birkmose Risvænget 43 Ulfb. . . . . . . . . . . 23 27 77 96
- Frank Bjerge Tornevej 3 Thorsm.. . . . . . . . . . . . 97 49 71 15
- Harry Normann maskinarbejd
Stabyvej 44 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 64
- Holger Nødskovvej 17 Nees . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 05
- Jakob Christian L Skærum Møllevej 1 Vemb . . . 29 87 80 10
- Jeppe gårdejer Skannerupvej 21 Tim . . . . . . . . 97 33 30 74
- Johanne Vesterhavsgade 2 Thorsm. . . . . . . . . . 97 49 70 66
- Juanita Christine S filetskærer
Tornevej 3 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 15
- Karina Skov Torsgade 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 42 36 19 88
- Kim Hyllested Spættevej 10 Tim . . . . . . . . . . . . 29 88 51 15
- Lone Humlevænget 19 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 60 19 33 86
- Maren gårdejer Kæret 21 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 12 26
- Martin Harbogade 52 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 00 59
- Martin Søren Bækmarkvej 17 Flynder. . . . . . . . 35 39 71 84
- Mette Kuipers fabrikarb
Humlevænget 30c Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 39 64 58
- Niels Jørgen chauffør Grønnegade 20 Bækm.. . 21 73 26 99
- Olga Fjordvænget 1d Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 72
- Poul Kærvej 9 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 35 28
- Søren Jørgen fiskeskipper
Fuglevænget 36 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 66 48
- Thomas Torsgade 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 16 86
- Viola Marie Kirkevej 1 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 78
Kjærsgård Hans Christian gårdejer
Blommehaven 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 34
- Herdis Snogdal Blommehaven 3 Vemb . . . . . . . 97 88 40 34
Kjærsgaard Ingrid Kallesøe
Bredgade 28d Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 20 25
- Mogens Snogdal Nørtoftvej 21 Nees. . . . . . . . . 97 88 45 54
- On-Anong L Nørtoftvej 21 Nees . . . . . . . . . . . . 97 88 45 54
Kjærside Christian August traktorfører
Søndergårdvej 7 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 17 13
- Margit Kirstine W Søndergårdvej 7 Bækm.. . . . . 30 33 77 13
Kjærulff Lilian Korsvang 9a Kirkeb. . . . . . . . . . . . 97 49 21 23
- Michael Holm Ullsgade 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 48 20 93
Kjølhede Jørn Kirkegaard ingeniør
Søhusvej 2 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 41
Klausen Arne fisker Lathyrusvej 9 Tim. . . . . . . . . 97 33 35 76
- Gerda Hjejlevej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 62
- Lene Borup slagteriarbe
Holmgårdvej 39 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 18 89
- Mai-Britt Ganzhorn Trine Rahbeks Vej 6 Tim . . . 97 33 35 37
- Mary Eskesensvej 14 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 81
- Mikkel Vestergaard Lathyrusvej 9 Tim . . . . . . . 97 33 35 76
- Poul Richardt el montør
Trine Rahbeks Vej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 37
- Svend Aage landpostbud Hjejlevej 4 Tim. . . . . . 97 33 34 62
- Søren gårdejer Bygaden 31 Bur . . . . . . . . . . . . 22 74 32 20
Klaustrup Emil Bjerg Bundgårdvej 2 Gørding . . . . 97 48 16 93
- Finn Bramsvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 81 97
- Iben Bjerg Bundgårdvej 2 Gørding . . . . . . . . . . 97 48 16 93
- Kjeld gårdejer Dinesensvej 5 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 14 68
- Niels Hounissen minkfarmer
Bundgårdvej 2 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 93
- Rita syerske Dinesensvej 5 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 14 68
- Therese Bjerg Bundgårdvej 2 Gørding. . . . . . . . 97 48 16 93
Klavsen Leo murersvend Spættevej 8 Tim. . . . . . 97 33 35 35
- Lisbet Nymark dagplejer Spættevej 8 Tim. . . . . 97 33 35 35
Klein Andreas Råsted Kirkevej 5 Vemb . . . . . . . . 97 48 10 45
- Arnold Skolegade 27 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 21
- Herta Skolegade 27 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 21
- Ursula Råsted Kirkevej 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 45
Klejnstrup Anna Lise bankass
Kogsgårdsvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 94
K
Klem
Navneregister
Klem Bent Nielsen medhjælper
Sandbækvej 29 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 53 96
Kolby
- Gert savværksarb Reberbanen 2e Ulfb.. . . . . . . 23 60 19 75
- Gudmund Vedersø Klitvej 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . 96 75 80 70
- Hanne K Raunsbæk sygehj
Humlevænget 17 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 75 05
- Hans Erik Husfeldt Sønderbyvej 2 Sdr Nissum . . 61 77 50 91
- Harald fisker Ternevej 9 Thorsm.. . . . . . . . . . . . 97 49 72 98
- Helle Fogh Skelmosevej 47 Stadil. . . . . . . . . . . 97 33 13 26
- Holger chauffør Gammelbyvej 1 Torsted . . . . . . 97 33 34 28
- Ida medhjælper Råsted Kirkevej 18 Vemb. . . . . 97 48 16 49
- Irma Irena reng ass Nyvang 25 Vemb . . . . . . . . 20 63 69 34
- Jesper Hyldevej 18 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 97
- Johannes Dahl auktionsmest
Spovevej 7 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 77
- Jonas Agerbo Mellemvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . 32 18 78 44
- Keld fiskemester Hvolbyvej 3 Vemb . . . . . . . . . 25 53 13 45
- Kirstine kontorfunkt Vembvej 21 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 26 68
- Knud Erik afd leder Skolegade 45 Vemb . . . . . . 97 48 15 37
- Lars Søndergaard soc pædagog
Klitvej 25c Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 78 92
- Lars Loumann Kjærgaardvej 69 Husby . . . . . . . 97 49 59 69
- Laurits Villumsen medhjælper
Rønnebærvej 26 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 11 04
- Lene Frost Hyldevej 18 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 97
- Lene Kastrup lærer Nørtoftvej 19 Nees . . . . . . . 97 88 40 17
- Lilian Solveig Nr Fjandvej 7 Nr Fjand . . . . . . . . 97 49 53 20
- Lise Søgaard sygemedhj Holstebrovej 21 Ulfb. 97 49 21 67
- Mai Hyldgaard Sønderbyvej 2 Sdr Nissum . . . . 30 11 05 85
- Maja Vindum husassistent Vembvej 10 Ulfb. . . . 21 29 50 92
- Margit Wann Hvolbyvej 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . 25 12 51 65
- Marie Markedspladsen 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 17 61
- Martin Bederholm svejser Holstebrovej 21 Ulfb. 97 49 21 67
- Martin Krog vognmand Bygaden 20 Bur . . . . . . 97 48 40 15
- Mathias Vindum Humlevænget 51 Vemb. . . . . . 69 14 67 62
- Mogens Christian tømrer
Humlevænget 17 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 10 49
- Poul fisker Kirkebyvej 8 Sdr Nissum . . . . . . . . . 30 27 12 91
- Rebekka Skannerupvej 22 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 10
- Sigrid receptionist Pindstrupvej 9 Flynder. . . . . 97 88 14 60
- Susanne Vang Pradsgaardsvej 5 Tim . . . . . . . . 97 33 03 07
- Vagn Agerbo lærer Skelmosevej 47 Stadil. . . . . 97 33 13 26
- Vera Nielsine reng ass Smøgen 1 Bækm. . . . . . 51 90 11 76
- Verner medhjælper Grønnevej 8 Tim . . . . . . . . . 97 33 34 88
- Aase Marie Skolegade 45 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 15 37
Knutson Birgit Tonni pædagog Sneppevej 1 Tim . 96 87 00 40
Knutsson Peer Fridthjof violinbygger
Holmvej 10 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 95 14
Kobberholm Anne Grete R Nørregade 44 Vemb. . . 26 32 58 59
- Camilla Rosenbjerg Nørregade 44 Vemb. . . . . . 21 60 58 59
Kobborg Anette Hesselaa Stabyvej 75 Husby. . . . 97 49 69 91
Koch Anne Hørmand børneh leder
Ringkøbingvej 11 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 17
- Klaus Flohr skovtekniker
Ringkøbingvej 11 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 17
- Margrethe Dahlerup sognepræst
Høbrovej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 58
Koenraadt Luise Rahbek Gammelbyvej 8 Torsted 97 33 35 49
- Thys Gammelbyvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 49
Kofoed Annette oldfrue Filsøvej 6 Ulfb. . . . . . . . . 97 38 68 42
- Bengt Jonny Neesvej 61 Nees . . . . . . . . . . . . . 97 87 88 70
- Cecilie Kjærsgaard Filsøvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 38 68 42
- Helle Kanstrup Gl Landevej 17 Staby . . . . . . . . 97 49 16 71
- Per Munch pl avlskons Filsøvej 6 Ulfb. . . . . . . . 97 38 68 42
- Susanne Vesteralle 19 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 96 10 21 19
Kogsgaard Miljø ApS Fabriksvej 13 Tim. . . . . . . . 97 34 11 77
Kogsgaard Miljø Aps Tim Kirkevej 8 Tim . . . . . . . 96 74 00 19
Kolby Anna Kirstine Dahl
Skovbrynet 1 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 78
Salon Capri Hovedgaden 52 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 79
Kolby Anton gårdejer Skovbrynet 1 Sdr Nissum. . 97 49 51 78
- Anton medhjælper Opstrupvej 5 Stadil . . . . . . . 42 37 03 79
- Egon chauffør Stadilvej 36 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 13 39
- Ellen Kæret 15 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 67
Klem Byggeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 65 03
Klemvej 2, Sdr. Nissum - [email protected]
Klinik for Fodterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 46
Margit Krarup Jensen
Brogade 28, Bækmarksbro
Klinik for Fysioterapi v/ Anne Mette Carøe
Dinesensvej 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 82 20 44
Klinik for Fysioterapi v/ Pia Ebbensgård Kjær
Madumvej 18 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 17 41
Klinik Moseboel Neesvej 92 Nees . . . . . . . . . . . . 61 75 86 46
Klippestuen Jette Hvam. . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 70
Enghavevej 10, Vemb
Klisauskas Stanislovas
Kræmmergårdvej 40 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 22 86 23 36
Klit Iver Christian Iversen gårdejer
Husby Klitvej 17 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 96
- Lilly Margrethe Bank Husby Klitvej 17 Husby Klit 97 33 12 96
Klitferie v/ Johannes Olesen Havvej 4 Vedersø . . 97 49 51 95
Klitgrillen Havvej 6 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 81 10
Klose John tømrersvend Klitvej 27 Sdr Nissum . . 97 49 69 60
- Susanne Engelbrech Klitvej 27 Sdr Nissum. . . . 97 49 69 60
Kloster Anne Mette pædagogmedhj
Stenildvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 14 81
- Bo minkavler Nørrevej 17 Staby . . . . . . . . . . . . 97 49 22 73
- Børge landmand Harbogade 71 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 16 12
- Helga Harbogade 31 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 80
- Henry gårdejer Harbogade 62 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 12 08
- Inga Marie Nørrevej 13 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 53
- Lone Kjærgaard køkkenleder Nørrevej 17 Staby 97 49 22 73
- Povl Moesgaard Jensen arbejdsmand
Stenildvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 14 81
- Svend Anker fisker Nørrevej 13 Staby. . . . . . . . 97 49 16 53
Klosterhedens Vildt ApS
Holmgårdvej 49b Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 46
Kløjgaard Dorthe Raahauge
Madumflodvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 22 10 98
- Inge Kanstrup Herredsgade 37a Ulfb. . . . . . . . . 21 20 10 17
- Nicolai Kristen Pindborgvej 17 Ulfb. . . . . . . . . . 42 32 99 36
- Niels Kanstrup Pindborgvej 17 Ulfb. . . . . . . . . . 25 17 25 11
Kmi Kenneth Mikkelsen Nørremarksvej 3 Tim . . . 96 59 23 26
Knak Anton havnebetjent Harbogade 11 Ulfb. . . . 97 49 24 12
- Helle Giltoft Holmegade 41 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 23 30 17 70
- Henrik Skelmosevej 4 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 11 97
- Jesper Vestergaard Havrevænget 10 Ulfb.. . . . . 51 29 40 29
- Kim Holstebrovej 152b Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 32 18 48 92
- Martha Margrethe sygehj Bygvænget 13 Ulfb. . 97 49 16 38
- Rene Andreas Holmegade 41 Ulfb. . . . . . . . . . . 20 45 45 81
- Sine Nette Tina Holstebrovej 152b Tim . . . . . . . 32 18 48 92
- Solveig Henny kontorass Harbogade 11 Ulfb. . . 97 49 24 12
- Trine Vestergaard Havrevænget 10 Ulfb. . . . . . . 26 19 41 03
Knudsen Agnes Marie Hartvig ekspeditrice
Reberbanen 2e Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 79 18
- Albert Peder Venø dambruger
Pindstrupvej 9 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 60
- Andreas Vindum Humlevænget 51 Vemb. . . . . . 69 14 67 62
- Annelise Spovevej 7 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 77
- Annemette Fogh Solsortevej 8 Tim . . . . . . . . . . 27 14 37 13
- Anni Søndergaard soc.pædagog
Klitvej 25c Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 63 07 76
- Bent snedker Skannerupvej 22 Tim . . . . . . . . . 97 33 36 10
- Bitten Viola Dahl kontorass Hvedevænget 9 Ulfb. 97 49 73 88
- Bjarke Vembvej 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 36 23 46
- Bjarke Vang Pradsgaardsvej 5 Tim . . . . . . . . . . 97 33 03 07
- Bodil syerske Grønnevej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 88
- Cilje Michaela Risvænget 51 Ulfb.. . . . . . . . . . . 27 28 26 71
- Daniel Tim Åparken 5a Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 78 80
- Elin Viborg sygehj Bygaden 20 Bur . . . . . . . . . . 97 48 40 15
- Else Marie kontorass Ternevej 9 Thorsm. . . . . . 97 49 72 98
58
K
Koldby
Navneregister
Kristensen Addi Frederiksberg 2b Bækm. . . . . . . 97 88 16 49
- Agnes Vang Vesterhavsvej 91 Vedersø . . . . . . . 97 33 10 74
- Aksel Bredal husmand
Søndergårdvej 15 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 16
- Alf Sig fiskemester Holmgårdvej 194 Møborg . . 97 86 24 03
- Alice hosplaborant Knudsigvej 4 Råsted . . . . . . 97 48 42 43
- Alis Hyldevej 19 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 09
- Allan Brogade 65 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 90 90 26
- Allan Hvirgeltof fiskerskipper
Fuglevænget 18 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 00 77
- Allan Tolstrup Skovvangvej 10 Nees . . . . . . . . . 88 73 48 27
- Allis Sneppevej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 72
- Anders Peder Lærkevej 11 Thorsm. . . . . . . . . . 97 49 71 93
- Anders Leo Vind forvalter
Smedegårdvej 7 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 34
- Anders Mogensen telefonmont
Paradisbakken 6 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 88
- Ane Lakkenborg Nørre Espvej 17 Torsted . . . . . 97 33 33 36
- Anette Vibæk filetskærer
Vesterhavsvej 1 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 68
- Anna Marie Ahle Smedegårdvej 7 Møborg . . . . . 97 88 15 34
- Anna Solveig Stationsvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 13 61
- Anna Trane bankass Holmgårdvej 194 Møborg 97 86 24 03
- Anna-Marie Dam Nørre Espvej 12 Torsted. . . . . 97 32 16 81
- Anne F E Skolegade 11 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 22 77 84 49
- Annelise C omsorgsass
Holmgårdvej 135 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 96
- Anni Viola social- og s Frederiksberg 7 Bækm. . 97 88 10 21
- Astrid Hedegaard kontorass
Skovgaardvej 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 13 71
- Benny Grøndal Enghaven 14 Ulfb.. . . . . . . . . . . 20 84 89 99
- Bent Ove driftsleder Vibevej 2 Thorsm. . . . . . . . 29 89 71 45
- Bent Thusgaard Nørgårdsvej 18 Vemb . . . . . . . 26 36 74 02
- Bente sygehj Møllegade 8 Staby. . . . . . . . . . . . 97 49 21 73
- Bente Vanghøj ekspedient Klydevej 9 Tim . . . . . 97 33 36 79
- Benthe Schrøder Ringkøbingvej 20 Madum . . . 60 32 89 52
- Berit Lykke pædagog Nøragervej 11 Nees . . . . 97 88 40 50
- Birte Juul sygepl ske Donskærvej 31 Møborg . . 97 88 10 90
- Birthe Grønnevej 8 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 47
- Bjarne medhjælper Neesvej 59 Nees . . . . . . . . 97 88 40 62
- Bjarne Karsten murer Skovvangvej 12 Nees . . . 97 88 42 20
- Bjarne Løkke mekaniker
Damhusvej 64 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 05
- Chanette Søparken 51 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 12
- Charlotte Krog Nedervej 1 Staby. . . . . . . . . . . . 26 22 87 09
- Dagmar posteksp Østvangen 8 Bækm.. . . . . . . 97 88 16 40
- Dennis Frederiksberg 2b Bækm.. . . . . . . . . . . . 97 88 16 49
- Diana Humlevænget 5 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 21 76 33 46
- Edna Kirkebyvej 9 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 74
- Ejgil gårdejer Skovduevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 16 33
- Elisabeth Ø Nøderupvej 1 Tim. . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 82
- Ellen Enghaven 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 50
- Ellen Marie Secher defektrice
Fuglevænget 32 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 49
- Elna Bigårdsvej 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 92
- Else Holmehaven 37 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 36
- Erik fisker Hybenvej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 32
- Erling Agergaard gårdejer
Agergårdvej 28 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 47
- Eva Trøstrupvej 2 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 39
- Eva Nyvang 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 37 05
- Eva Sig Nørrealle 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 74 74
- Finn Hingeberg lærer Søparken 17 Ulfb. . . . . . . 97 49 14 40
- Gerda Østvangen 39a Bækm. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 85
- Gert Stensig pelsdyravler Knudsigvej 4 Råsted 97 48 42 43
- Gertrud Viborg sygehj Havnevej 18 Thorsm. . . . 23 48 51 17
- Gudrun Haahr Viumvej 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 13
- Hans fisker Fuglevænget 32 Thorsm. . . . . . . . . 26 94 22 98
- Hans Immanuel husmand Viumvej 7 Ulfb.. . . . . 97 49 18 13
- Heidi Sandholm Møborgkirkevej 53 Møborg . . . 97 88 10 38
- Helle ekspeditrice Paradisbakken 6 Bækm. . . . 97 88 16 88
- Helle Skaarup Skelmosevej 83 Stadil . . . . . . . . 29 61 83 77
59
Navneregister
- Heidi Fjordsiden 3 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 51 87
- Henning skovarbejder Bramsvej 1 Ulfb. . . . . . . 97 49 16 47
- Jens fabrikarb Eskesensvej 14 Tim. . . . . . . . . . 97 33 10 23
- Jens Riskjær gårdejer Grønbjergvej 6 Torsted . . 30 95 66 39
- Jens Sand medhjælper Bjerregårdvej 14 Stadil 97 33 12 99
- John Opstrup Skelmosevej 63 Stadil . . . . . . . . 42 20 84 34
- Kennet Riiskjær Møllebyvej 8 Stadil . . . . . . . . . 97 33 84 88
- Marie Kirstine hjemmehjælp Stadilvej 36 Stadil 97 33 13 39
- Mieke Vesterhavsvej 4c Vedersø. . . . . . . . . . . . 61 79 54 90
- Peder Sand Kæret 15 Vedersø . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 67
- Sven Aage Vesterhavsvej 4c Vedersø . . . . . . . . 69 13 05 36
- Tanja Hald Møllebyvej 8 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 33 84 88
Koldsø Helge autotekniker
Søndergårdvej 10 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 12
- Ruth Krogsgård Østvangen 46 Bækm. . . . . . . . 97 88 14 43
Koller Anne Græmvej 43 Husby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 60 37
- Finn Græmvej 43 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 60 37
Komischke-Konnerup Fin Skovstien 7 Ulfb. . . . . . 30 42 23 76
- Mette Skovstien 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 55 18 23
Kong Hans Service Grønnevej 3 Tim . . . . . . . . . . 97 31 20 31
Kongsbach Mette Vrå Stadilvej 5 Stadil . . . . . . . . 97 33 17 17
Kongsgaard Jacob Bylov Burvej 29 Vemb . . . . . . 96 93 21 77
Konia Solution Møllebyvej 3 Stadil. . . . . . . . . . . . 21 46 23 75
Konradsen Rigmor Lindestien 82 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 07 53
- Ruth syerske Hyldevej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 19
Kornerup Mads Vesteralle 29 Vemb. . . . . . . . . . . 69 14 68 59
Korobko Viktoriia Brogade 19 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 84 21
Korsgaard Ane Halkjær Mejsevej 3 Husby . . . . . . 97 49 50 34
- Arne Bjerg smed Madumflodvej 7 Madum . . . . 97 49 14 48
- Bent Hvedevænget 30 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 74
- Bente Anneberg Holmvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 11 43
- Birte Fjord postarbejder
Madumflodvej 7 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 14 48
- Ester Villekjær Gaffelbjergvej 54 Husby. . . . . . . 97 49 62 85
- Henning Holm gårdejer Holmvej 5 Ulfb.. . . . . . . 97 49 11 43
- Jutta Kirstine Grønningen 29 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 13 08
- Karin Bak kontorass Hvedevænget 30 Ulfb.. . . . 97 49 24 74
- Leif Ingolf støberiarb Rødemøllevej 10 Møborg 23 29 91 05
- Maren Kathrine kontrolass
Rødemøllevej 10 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 19 43 03
- Niels Bro gårdejer Grønningen 29 Ulfb.. . . . . . . 97 49 13 08
- Nikolaj Fjord Madumflodvej 7 Madum. . . . . . . . 97 49 14 48
Korsgård Per Anton direktør
Bækbyvej 124 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 11 20 44
- Rita Bækbyvej 124 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 05 06
Koustrup Line Dupont Korsveje 5 Møborg . . . . . . 60 19 31 78
- Margith kontorass Lundgade 2 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 22 61
- Tom Vinge mekaniker Lundgade 2 Ulfb. . . . . . . 97 49 22 61
Kowalewska Dorota Teresa
Skelmosevej 51 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 52 57
KP-Motorcykler I/S Bækmarksbrovej 71 Flynder . 20 68 87 29
Kragelund Anna Asta Brandt hjemmehjælp
Stationsvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 73 46
Kragh Karl Emil Christian arbejdsmand
Tim Kirkevej 66 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 16
Kragholm Laila Elisabeth sygehj
Nørrealle 9 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 58 18 18
Krarup Birger tømrer Stationsvej 9 Vemb . . . . . . 22 34 08 81
- Birgit Aagaard syerske Grenholmvej 7 Møborg 20 46 05 30
- Caroline Gantriis Stationsvej 9 Vemb . . . . . . . . 20 15 86 64
- Christian Gantriis Chr. Schmidtsvej 5a Vemb. . . 27 58 90 21
- Dorthe Gantriis Stationsvej 9 Vemb. . . . . . . . . . 26 15 99 68
- Ejnar mekanikersv Grenholmvej 7 Møborg . . . . 20 46 05 30
- Hanne Lilleøre radioarb
Bossenhøjvej 50 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 31
- Heidi Råkærvej 17 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 96 64 59 59
- Kurt Birger gårdejer Lystlundvej 20 Ulfb.. . . . . . 97 49 29 80
- Lennart Lilleøre Torstedvej 2 Ulfb.. . . . . . . . . . . 32 18 75 45
- Magda Brogård Rønnebærvej 17 Vemb. . . . . . . 97 88 41 11
- Poul specialarb Bossenhøjvej 50 Møborg . . . . . 97 88 10 31
Krejlgaard Jens chauffør
Holmgårdvej 111 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 42
Kristensen
K
Kristensen
Navneregister
- Henning Brændsgård havnebetjent
Fjordvænget 5 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 58
- Henning gårdejer Nørre Espvej 17 Torsted . . . . 97 33 33 36
- Henning landmand Tranevej 12 Tim . . . . . . . . . 97 33 31 38
- Henny Tranevej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 38
- Henrik Ulfkjærvej 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 84 10 91
- Henrik Hedegaard Bygaden 16 Bur. . . . . . . . . . 23 35 44 17
- Henrik Krarup Møborgkirkevej 53 Møborg . . . . 97 88 10 38
- Henrik Nørgaard landbr medhj
Kræmmergårdvej 65 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 21 14 06 64
- Ida Bennedsgaa social- og s
Damhusvej 64 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 05
- Inge Kronhedevej 25 Torsted . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 74
- Inge Westh Ulfborg Kirkebyvej 43 Ulfb. . . . . . . . 97 49 15 18
- Inger Kytterupvej 35 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 68
- Inger Lise pædagog Trine Rahbeks Vej 9 Tim . . 97 33 37 31
- Irma Fonager Rønnebærvej 33 Vemb . . . . . . . . 28 84 39 80
- Jan Brogade 35 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 19 67
- Jan Hedegaard Burvej 21 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 12 04
- Janne Hjorth Bækbyvej 1 Husby . . . . . . . . . . . . 97 49 58 38
- Jens Peder S Hedevej 11 Skalstrup . . . . . . . . . . 24 21 32 37
- Jesper Mølgaard Sognefogedvej 15 Staby . . . . 97 49 27 95
- Jette kontorass Nyvang 2 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 14 86
- Johannes Høgsberg traktorfører
Ulfborg Kirkebyvej 43 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 18
- John Toft skattereviso Vestervangen 4 Vemb . . 97 48 12 56
- Jonas Lodberg Fjordvænget 5 Thorsm.. . . . . . . 97 49 72 58
- Jonna Kirstine O Knudsigvej 5 Råsted . . . . . . . . 61 75 83 79
- Josephine Lund Burvej 83 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 61
- Jørgen Høgsberg gårdejer Kytterupvej 35 Ulfb. 97 49 13 68
- Jørgen Kristen B Enghaven 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . 20 21 23 17
- Jørgine Petersen Søndergårdvej 15 Bækm. . . . 97 88 10 16
- Kaj Christian studerende
Frederiksberg 20 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 18 58
- Kaj Erik depotbest Skolegade 5 Thorsm.. . . . . . 97 49 70 90
- Kaj Frederik fisker Lergravvej 11 Stadil . . . . . . 97 33 13 37
- Karen Enghaven 27 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 14
- Karen Margrethe L Bavnehøjvej 12 Møborg . . . . 20 26 88 38
- Karen Marie husassistent
Ove Krarupsvej 12 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 68
- Karin bogholder Paradisbakken 16 Bækm. . . . . 22 38 01 16
- Karl Kristian fisker Nøragervej 10 Nees . . . . . . 97 88 41 79
- Karsten tømrer Klydevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 79
- Karsten Sekkelund maskinfører
Søndergårdsvej 1 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 04
- Kasper Byskov Mejlbyvej 10 Stadil . . . . . . . . . . 97 33 14 20
- Kasper Høgsberg Ulfborg Kirkebyvej 43 Ulfb. . . 97 49 15 18
- Kathrine Øllgaard R Majsvænget 15 Ulfb.. . . . . . 24 48 28 43
- Kennet Brændsgaard Stenildvej 16 Ulfb.. . . . . . 35 13 21 72
- Ketty Vendelbo Trine Rahbeks Vej 7 Tim . . . . . . 97 33 33 79
- Kim Linddal Vesterhavsvej 34 Vedersø . . . . . . . 29 82 98 58
- Kirsten Grønsmøllevej 3 Nees. . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 99
- Kirsten Byskov gartner Mejlbyvej 10 Stadil . . . . 97 33 14 20
- Kirsten Sønderborg ekspedient
Frederiksberg 1 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 48
- Kjeld Holmehaven 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 16 91
- Klaus Vind Nørregade 22 Vemb. . . . . . . . . . . . . 69 14 46 97
- Knud gårdejer Humlevænget 1 Vemb . . . . . . . . 97 48 11 93
- Knud Larsen fisker Havnevej 18 Thorsm. . . . . . 30 34 52 53
- Knud Årup ingeniør Møllegade 3 Staby . . . . . . . 21 21 66 87
- Kristian Lærkevej 11 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 93
- Kristian gårdejer Donskærvej 31 Møborg . . . . . 97 88 10 90
- Kristina Mørk Søndergårdsvej 1 Gørding. . . . . . 97 48 14 04
- Lars Burvej 83 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 61
- Lars Vilhelmsborgvej 112 Møborg. . . . . . . . . . . 28 51 69 21
- Lars Aage arbejdsmand Møllegade 6 Tim . . . . . 97 33 32 83
- Lars Albæk Nørregade 47 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 11 33
- Lars Kristen Knudsigvej 7 Råsted . . . . . . . . . . . 97 48 21 13
- Lars Øllgaard Ruby Majsvænget 15 Ulfb. . . . . . . 40 75 04 43
- Leif specialarbej Frederiksberg 7 Bækm. . . . . . 97 88 10 21
- Leif Ingemann teleleder Bankvej 6 Vedersø. . . . 32 12 19 87
- Lene Brogade 50 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 67 63
Kristensen
- Lene Kær Grønnegade 9 Bækm. . . . . . . . . . . . . 30 20 12 81
- Lene Marianne studerende
Fjordvænget 5 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 58
- Leo Sig medhjælper Søndergade 2 Vemb . . . . . 32 17 12 87
- Line Albæk S Nørregade 47 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 11 33
- Lis Bente Nøragervej 10 Nees . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 79
- Lise Lund Burvej 83 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 61
- Lisette Vibevej 3 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 00 32
- Lissi Viborg Hybenvej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . 97 49 70 32
- Lone Risvænget 42 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 77 39 29
- Lone Gabelgaard Holmegade 10 Ulfb.. . . . . . . . 26 78 52 66
- Lone Krarup hf stud Bavnehøjvej 10 Møborg . . 97 88 17 19
- Lone Vang assistent Mejlbyvej 6 Stadil . . . . . . . 97 33 12 84
- Mads Sig ingeniør Nedervej 8 Staby . . . . . . . . . 97 49 26 50
- Maja Hesel Svendsholmvej 4 Staby . . . . . . . . . 97 49 26 86
- Margit Kjær lærer Skovduevej 3 Tim . . . . . . . . . 97 33 16 33
- Maria Vanghøj Klydevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 79
- Marianne Havrevænget 32 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 21 15 33 55
- Marianne Frisch Skannerupvej 10a Tim . . . . . . 97 42 32 23
- Marianne K Spættevej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 73
- Marie Kristine tekstilarb Gartnerhaven 5 Ulfb.. . 97 49 23 23
- Marie Lykke Nøragervej 11 Nees . . . . . . . . . . . 97 88 40 50
- Marinus Kort Sig fiskeskipper Nørrealle 6 Vemb 97 49 74 74
- Mette Ulfkjærvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 84 10 91
- Mikael Sig Nedervej 7 Staby. . . . . . . . . . . . . . . 21 42 20 39
- Mogens Nagstrup Nørre Espvej 12 Torsted . . . . 97 32 16 81
- Niels kommuneing Enghaven 9 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 29 50
- Niels Arne H Svingelvej 17 Stadil . . . . . . . . . . . . 97 33 39 66
- Niels Erik medhjælper Gartnerhaven 5 Ulfb. . . . 97 49 23 23
- Niels Peter Spættevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 73
- Ole finmekaniker Mejlbyvej 10 Stadil . . . . . . . . 97 33 14 20
- Ole montør Stadionalle 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . 22 38 41 21
- Ove vognmand Kikkenborgvej 1 Møborg. . . . . . 97 33 01 33
- Peder eksportchauf Åvej 2 Torsted . . . . . . . . . . 40 43 63 66
- Per Brændsgaard fisker Havnevej 16 Thorsm.. . 97 49 71 13
- Pernille Pahl Torstedvej 66 Torsted . . . . . . . . . . 28 97 18 36
- Poul Erik murermester Søhusvænget 4 Bækm. 97 88 10 33
- Poul Ulrik fisker Frederiksberg 2b Bækm. . . . . . 97 88 16 49
- Ragnhild husassistent Holmehaven 40 Ulfb. . . . 97 33 13 71
- René tømrer Frederiksberg 1 Bækm. . . . . . . . . 97 88 15 48
- Rene Daniel Neesvej 51 Nees. . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 83
- Rudi Aarup Havrevænget 32 Ulfb. . . . . . . . . . . . 51 76 13 62
- Ruth Agergårdvej 28 Flynder . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 47
- Ruth Baggesgaard køkkenled el
Lergravvej 11 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 37
- Samuel Juul Donskærvej 31 Møborg . . . . . . . . 97 88 10 90
- Solvejg lærer Kæret 19 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 11 10
- Sonja Vibeke husbest inde
Rønnebærvej 39 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 79
- Sten Robert slagteriarb Nøragervej 11 Nees . . . 97 88 40 50
- Sterna Stationsvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 23
- Susanne Sognefogedvej 15 Staby. . . . . . . . . . . 97 49 27 95
- Sussie Grønnegade 11a Bækm. . . . . . . . . . . . . 32 20 67 19
- Svend Kaasgaard Østkærvej 18 Møborg . . . . . . 97 88 13 77
- Svend Maan omsorgsass
Holmgårdvej 135 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 96
- Sørine Trine Rahbeks Vej 4 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 33 33 47
- Tage gårdejer Stabyvej 80 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 50 74
- Tage Hjorthus skovløber
Trine Rahbeks Vej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 47
- Tage Søndergaard serviceleder Åvej 1 Torsted . 97 49 28 58
- Tatiana Enghaven 14 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 11 36 59
- Thomas Høgsberg Holmegade 46 Ulfb.. . . . . . . 29 90 36 70
- Thomine Andersen Grønnegade 14 Bækm. . . . . 97 88 13 48
- Thora Marie medhjælper Møllegade 6 Tim . . . . 97 33 32 83
- Thorkild lagerarb Østkærvej 18 Møborg . . . . . . 97 88 13 77
- Tiina Mariann S lærer Nørregade 47 Vemb. . . . . 97 48 11 33
- Tina Lillian kontorass Nedervej 8 Staby . . . . . . 97 49 26 50
- Tina Viola Neesvej 51 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 83
- Tinna Søndergårdsvej 1 Gørding. . . . . . . . . . . . 97 48 14 04
- Tom Lystbæk terminalarbe
Grønkærvej 24 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 84 53
60
K-L
Kristensen
Navneregister
- Torben lagereksp Rosenvænget 7 Vemb . . . . . . 97 48 14 53
- Tove Havnevej 16 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 13
- Tove Nørregade 25 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 74 55 13
- Ulla defektrice Rosenvænget 7 Vemb . . . . . . . . 97 48 14 53
- Vagn gårdejer Kronhedevej 25 Torsted . . . . . . . 97 49 17 74
- Vagn kleinsmed Kæret 19 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 11 10
- Vicki Frederiksberg 15 Bækm. . . . . . . . . . . . . . 23 45 24 31
- Winnie Julie Neesvej 13a Nees. . . . . . . . . . . . . 97 86 30 32
Kristiansen Anna Skolegade 37 Vemb . . . . . . . . . 97 48 13 51
- Conny Stenildvej 14 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 76 93 74
- Finn Helmuth Violvej 18 Thorsm.. . . . . . . . . . . . 97 49 79 44
- Hanna Uth Harbogade 16 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 08 10
- Hans Skovgård fisker Stenildvej 14 Ulfb.. . . . . . 25 76 93 74
- Helga Skovgård Vinkelvej 2 Thorsm.. . . . . . . . . 97 49 71 46
- Herdis Torstedvej 74 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 41
- Jens Skovgaard partsfisker Harbogade 16 Ulfb. 97 49 08 10
- Jørgen teknisk ass Torstedvej 74 Torsted . . . . . 97 33 35 41
- Kristian Thuesen pedel Skolegade 37 Vemb . . . 97 48 13 51
- Lone Risvænget 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 50 21 12
- Peter Iver Bent fisker Vinkelvej 4 Thorsm. . . . . . 40 59 38 07
- Poul Erik tjener Vesterhavsvej 27 Vedersø. . . . . 24 40 23 13
- Tina Egsdal Brogade 65 Bækm. . . . . . . . . . . . . 96 90 90 26
Krog Flemming I/S Industriarealet 2a Ulfb. . . . . . 97 49 17 22
- Gunnar Kristensen driftsleder
Reberbanen 2b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 02 88
- Kathrine Skelmosevej 4 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 17 11 97
- Margit Petra Reberbanen 2b Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 02 88
- Ole Vesterhavsvej 87 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . 97 33 18 88
- Santa Strausa Vesterhavsvej 87 Vedersø . . . . . 97 33 18 88
Krog-Jensen Bjarne Harpøtvej 130 Skalstrup . . . 97 26 84 42
Krogh Anni kassererske Pinvigvej 4 Ulfb.. . . . . . . 97 89 51 93
- Ejner Mads Christense arbejdsmand
Klitrosevej 2 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 08 33
- Finn Jacobsen gårdejer Pinvigvej 4 Ulfb.. . . . . . 97 89 51 93
Krogshede Dorthe Sivkjær specialarbej
Møborgkirkevej 15 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 14
- Knud tømrer Møborgkirkevej 15 Møborg . . . . . 97 88 12 14
Kroman Carsten Hybenvej 10 Thorsm. . . . . . . . . 22 98 80 31
Kromann Jon-Philippe Fjordvænget 12 Thorsm. . 26 24 72 46
- Sune Nicolaisen Nedervej 1 Staby . . . . . . . . . . 42 32 98 42
Kronborg Arne Trillingsg
Skærum Møllevej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 25 83 46
Kronhede Lejrskole Kaaesvej 7 Torsted . . . . . . . . 96 75 80 01
Krop & Sind Bredgade 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 91 96 46 49
Krul Johannes Jacobus Arie Lindtorpvej 13 Bur . . 97 48 48 78
- Mieke Alexandra Lindtorpvej 13 Bur . . . . . . . . . 97 48 48 78
Kræmmergaard Niels Peder gårdejer
Kræmmergårdvej 50 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 34
- Siri Marianne ergoterapeut
Kræmmergårdvej 50 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 34
Krøjgaard Merete børneh leder
Græmvej 61 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 52
Larsen
- Hanne Krog lærer Hulvej 3 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 59 01
- Kirsten Annette lærer Majsvænget 21 Ulfb. . . . . 97 49 22 40
Kær I/S Klitvej 7 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 20 87 55 99
Køhler Heidi Vembvej 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 46 23
Kølbæk Ejgil anl gartner Sdr Stabyvej 6 Staby . . . 20 68 29 87
Kölzow Katharina Holstebrovej 23 Ulfb.. . . . . . . . 97 19 14 77
Kørvel Dennis Veinholt kokelev
Smedevej 13 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 66 60
Kaalund Inger Øhusevej 46 Husby. . . . . . . . . . . . 97 49 55 46
Kaasgaard Inge-Dorthe Brønden stud theol
Torstedvej 38 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 09
- Johanne Cecilie Torstedvej 38 Torsted . . . . . . . 97 33 33 09
L
KRØYER PEDERSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 66
statsautoriserede revisorer, Harbogade 51, Ulfborg
Kubik Service Spættevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 73
Kubinski Dariusz Marian Klitvej 25a Sdr Nissum 27 28 58 63
Kurts Liftservice og Planteskole
Saugmandsvej 17 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 67
Kviesgaard Inge Lis plejeass Skolevej 29 Bur . . . 97 48 41 80
- Jørn montør Skolevej 29 Bur . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 80
Kvist Torben Gedmosevej 1b Hols.bro . . . . . . . . . 97 48 44 20
Kvistgaard Else syerske Gartnerhaven 14 Ulfb. . . 97 49 20 61
- Gerda Dahl Skovvej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 36
- Poul Erik malermester Hjejlevej 1 Tim. . . . . . . . 97 33 32 94
- Solveig G Hjejlevej 1 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 94
- Aase tandlæge Søndergade 2 Vemb . . . . . . . . . 32 17 12 87
KWIK SPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 70
Stabyvej 61, Staby, Ulfborg
Kyed Erik Kjærgaardvej 103 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 61 98
Kyensi Medius Stensigvej 4 Vemb . . . . . . . . . . . . 69 14 16 32
Kæmsgaard Fritjof G lærer Hulvej 3 Husby . . . . . 23 26 59 01
61
Navneregister
Ladefoged Egon Nielsen uddeler
Havrevænget 30 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 64
- Elisabeth Ø Havrevænget 30 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 18 64
- Inger Lise Risvænget 30 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 86 32 27 58
- Jesper greenkeeper Rønnebærvej 20 Vemb . . . 97 48 13 01
Ladegaard Ingrid Estrup Gaffelbjergvej 86 Husby 40 35 75 89
- Niels Dahlin forsikringsm
Gaffelbjergvej 86 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 35 75 88
Ladekjær Elisabeth Vesterhavsvej 81 Vedersø . . . 22 21 81 13
Lading Christa Larsen ekspeditrice
Sønderkærvej 14 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 41
- Jens konsulent Sønderkærvej 14 Ulfb. . . . . . . . 97 49 16 41
- Morten Madumflodvej 13 Madum. . . . . . . . . . . 20 71 57 17
Lageri Birthe Marie sygehj
Ove Krarupsvej 11 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 75 46 33
Lamhauge Anne-Kristine N
Hvedevænget 14 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 94
- Johannes Nygaard Hvedevænget 14 Ulfb.. . . . . 97 49 15 94
- Samal lærer Hvedevænget 14 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 15 94
Land og Fritid Vemb Nørgårdsvej 1 Vemb . . . . . . 33 68 72 65
Langdal Holger lærer Bredgade 7 Ulfb. . . . . . . . . 74 66 67 31
Lange Finn Christian overlærer
Halkærvej 10 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 30 98
Langergaard Poul Erik laborant Skolevej 17 Bur . 30 51 31 17
Langhoff Eva Dybdahl køkkenkonsul
Tim Kirkevej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 74 99
- Poul Erik Dybdahl bygningskons
Tim Kirkevej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 74 99
Langkilde May-Britt Marott bestyrer
Paradisvej 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 69
Larion Gabriela Stenumvej 9 Idom . . . . . . . . . . . 97 43 50 34
Larsen Allan Thrige Skråvej 3 Staby . . . . . . . . . . 28 40 24 87
- Anja Maria Hasselvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 38
- Anna Marie assistent Gørdingvej 3 Vemb . . . . . 97 48 16 28
- Anna Marie Sand syerske Fresiavej 8 Tim . . . . . 96 74 74 66
- Bent Ove smed Bygvænget 8 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 22 62
- Betty Julsgaard Mejsevej 4 Husby . . . . . . . . . . 97 49 69 17
- Birgit Bjerg syerske Spættevej 7 Tim . . . . . . . . 97 33 35 04
- Birthe Lundgaard ergoterapeut
Øhusevej 25 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 37 55 71
- Bo Ajs Grønnevej 7 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 80 84
- Brian Skytte Torstedvej 77 Torsted . . . . . . . . . . 32 14 78 62
- Camilla Slot Neesvej 109 Nees . . . . . . . . . . . . . 96 64 40 16
- Didde Klydevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 36
- Ebba Aaes Trine Rahbeks Vej 14 Tim. . . . . . . . . 97 33 31 01
- Ella Klydevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 36
- Else Skytte sygemedhj Ulfkjærparken 14 Ulfb. . 97 33 34 23
- Erik tømrer Torstedvej 99 Tim. . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 05
- Erik Holger skovarbejder
Gammelbyvej 4 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 34
- Esben Tom smedesvend Hasselvej 1 Vemb. . . . 97 48 15 38
L
Larsen
Navneregister
- Eva Thrige Gartnerhaven 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 22 50 92 38
- Finn kok Skelmosevej 51 Stadil . . . . . . . . . . . . 97 33 52 57
- Gert Thrige Stabyvej 60 Staby . . . . . . . . . . . . . 24 66 13 39
- Gunnar smedesvend Spættevej 7 Tim. . . . . . . . 97 33 35 04
- Hans Frede sælger Møllevej 1 Bækm.. . . . . . . . 97 88 16 90
- Hardy Christian H fabrikarb
Brondbjergvej 9 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 15 54 11
- Henny Gurli Søparken 41 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 28
- Henry Ove smedesvend Gørdingvej 3 Vemb . . . 97 48 16 28
- Ida apoteksass Torstedvej 99 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 33 05
- Inga Elisabeth Burvej 22 Bur . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 06
- Inga Marie Vestergade 12 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 88 40 09
- Inge Møller Vesterhavsgade 1 Thorsm. . . . . . . . 97 49 71 20
- Ingrid Kæret 3 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 31
- Ingrid lærer Rugvænget 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 07
- Janni Rudebeck social-og su
Risvænget 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 52
- Jenny Grethe Føns forr indeh
Harbogade 38 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 46
- Jens Kloch Risvænget 44 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 22 83 15 10
- Jens Kristian mejeriarb Østvangen 47 Bækm.. . 97 88 15 78
- Johnny Pradsgaardsvej 8 Tim. . . . . . . . . . . . . . 66 12 48 10
- Jørn Vindbjerg slagteriarb Harbogade 38 Ulfb. . 97 49 29 46
- Kaj Funch faglærer Stabyvej 14a Staby. . . . . . . 97 49 27 96
- Kaj Sig entreprenør Trine Rahbeks Vej 14 Tim. . 97 33 31 01
- Karen hjemmehjælp Lindestien 2b Ulfb. . . . . . . 97 49 17 40
- Karin Reberbanen 2a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 02
- Karin Jensen Hasselvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 15 38
- Karsten uddeler Humlevænget 44 Vemb . . . . . . 21 43 09 65
- Ketty Stabyvej 14a Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 96
- Kristian arbejdsmand Vembvej 45 Vemb . . . . . . 97 48 14 58
- Kristian Møllevej 1 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 90
- Leif Thorbjørn smedesvend
Damhusvej 15 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 30
- Lene Kjær Fjordvejen 1 Gørding . . . . . . . . . . . . 97 48 13 58
- Lene Thrige Buen 10 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . 28 29 56 15
- Lillian B Schweistru kontorass
Tim Kirkevej 74 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 74 42
- Linda bankass Bygvænget 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 22 62
- Margit Østergaard lærer
Gammelbyvej 4 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 34
- Martin Benedictus maskinsnedke
Brogade 9 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 59 05
- Mathias Benedictus Brogade 9 Bækm. . . . . . . . 69 14 59 05
- Mogens adjunkt Helmklit 215 Nr Fjand. . . . . . . 32 21 38 69
- Niels Egon husmand Kæret 3 Vedersø . . . . . . . 97 33 12 31
- Ninna Skolevej 31c Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 50
- Oda Birthe fabrikarb Stensigvej 16 Vemb . . . . . 97 48 11 64
- Paul Kurt repræsentant Kløvervænget 6 Vemb . 41 28 09 42
- Peder Thrige elektriker
Nørhedevej 13 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 27 46 89 34
- Per Kurt Skorkærvej 5 Staby. . . . . . . . . . . . . . . 86 78 47 84
- Per Nørgaard fisker Ringkøbingvej 14 Madum . 97 49 07 97
- Pia Høgh kokkeelev Neesvej 72 Nees . . . . . . . . 24 98 05 69
- Poul Aksel medhjælper
Bækmarksbrovej 70 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 56 41
- Ragna Marie sygehj Vembvej 45 Vemb . . . . . . . 97 48 14 58
- Stina Schmidt Skærum Møllevej 1 Vemb. . . . . . 60 53 76 75
- Søren Klydevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 36
- Søren Normann Skolegade 2 Vemb. . . . . . . . . . 98 10 45 31
Vognmandsfirmaet Søren Chr. Larsen
Klydevej 3 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 36
Larsen Thorkild gårdejer Søparken 41 Ulfb.. . . . . 97 49 15 28
- Tina Madsen træindustria Brogade 28b Bækm. 51 93 54 52
- Vagn Erik montør Stensigvej 16 Vemb. . . . . . . . 97 48 11 64
- Vagn Peder konstabel Neesvej 130 Nees . . . . . 97 88 41 10
- Vivi ass Møllevej 1 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 90
Lassen Jenny Kirsten Ølgaard
Rørsgårdsvej 11 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 73
- Lina Richter skoleelev Hjejlevej 10 Tim. . . . . . . 32 18 21 39
- Mogens Peter overlærer Rørsgårdsvej 11 Vemb 97 48 11 73
Laugesen Henning Moesgårdvej 2 Ulfb. . . . . . . . 97 49 17 95
Laursen
- John Damgaard gårdejer
Sinkbækvej 39 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 17
- Kirsten Vium køkkenleder
Sinkbækvej 39 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 17
- Laurids Kåsgård Grønnevej 12 Thorsm. . . . . . . 97 49 72 85
- Leif tømrer Ewald Tangsvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 88 16 80
- Michael Vium Sinkbækvej 39 Flynder . . . . . . . . 97 88 14 17
- Ole Damgaard Paradisvej 10 Bækm.. . . . . . . . . 97 88 47 01
- Preben Damgaard gårdejer
Paradisbakken 11 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 98
- Rita Annalise Paradisbakken 11 Bækm. . . . . . . 97 88 13 98
Laumann Lisa syerske Skalstrupvej 10a Gørding 51 78 48 60
Laurberg Susanne Nørtoftvej 22 Nees. . . . . . . . . 97 88 41 81
Lauridsen Alice Enghaven 53 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 11 99
- Anette Vind Mølgaardsvej 2 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 30 01
- Anne Mette møbelsn lærl Sigvej 3 Torsted . . . . 97 33 31 35
- Annita Birch Madumvej 16 Madum. . . . . . . . . . 22 57 03 69
- Arne møbelsnedker Sigvej 3 Torsted. . . . . . . . . 97 33 31 35
- Bente Ullsgade 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 94 28 95
- Birthe Marie S apoteksmedhj
Havrevænget 16 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 25
- Bo traktorfører Grenholmvej 26 Møborg . . . . . . 97 88 13 46
- Dorthe Klitrosevej 5 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . 43 29 10 74
- Edith Margrethe Lindtorpvej 17 Bur . . . . . . . . . 97 48 40 71
- Else Marie Majsvænget 5b Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 13 04
- Erik Vilhelm fisker Lærkevej 5 Thorsm. . . . . . . . 97 49 72 07
- Gunnar husmand Kirkebyvej 21 Sdr Nissum . . . 97 49 52 83
- Henrik Lund chauffør Mølgaardsvej 2 Tim. . . . . 97 33 30 01
- Inga Havrevænget 31 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 78
- Inga Herredsgade 37b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 93
- Jette køkkenleder Bramsvej 5a Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 15 08
- John mekanikerlr Hirsevænget 8 Ulfb. . . . . . . . 97 49 16 03
- Jonas Lund Mølgaardsvej 2 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 30 01
- Jørgen medhjælper Klausievej 13 Torsted. . . . . 22 59 04 04
- Jørn Broe flypl leder Lindtorpvej 18 Bur . . . . . . 20 25 51 16
- Kaja Kathrine Kirk Kirkebyvej 21 Sdr Nissum. . . 97 49 52 83
- Karen Hvedevænget 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 31
- Karla Sittrup Grenholmvej 26 Møborg . . . . . . . . 97 88 13 46
- Kristian Fjord købmand Majsvænget 5b Ulfb. . . 97 49 13 04
- Kurt autolærling Madumvej 16 Madum . . . . . . . 40 40 68 04
- Lisbeth Blomstervænget 4 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 21 86
- Lone Vang Lærkevej 5 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . 97 49 72 07
- Marie Risvænget 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 73
- Martha Rosenbjerg Holmgårdvej 147 Møborg. . 97 88 12 79
- Niels chauffør Havrevænget 16 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 22 25
- Niels politiass Havrevænget 31 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 23 78
- Orla Rosenbjerg gårdejer
Vilhelmsborgvej 113 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 70
- Poul Erik medhjælper Kløvervænget 7 Vemb . . . 23 26 69 20
- Richard cementstøber Herredsgade 37b Ulfb.. . 97 49 10 93
- Ryan Kirkevænget 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 10
Lauritsen Alex fisker Hybenvej 7 Thorsm. . . . . . . 97 49 72 69
- Anne-Lise Munk advokatsekre
Holmgårdvej 188 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 12
- Erling pelsdyravler Ringkøbingvej 10 Madum . . 97 49 09 60
- Gitte sygeplejersk Ringkøbingvej 10 Madum . . 97 49 09 60
- Helle medhjælper Gørdingvej 9 Vemb . . . . . . . . 97 48 17 62
- Henning Sandholm postbud Hyldevej 10b Vemb 30 49 43 52
- Henning Sloth Grønsmøllevej 8 Nees . . . . . . . . 21 62 32 54
- Henriette Hybenvej 7 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 69
- Jan fisker Jagtvejen 12 Thorsm.. . . . . . . . . . . . 97 49 73 12
- Jens Erik tømrersvend Brunsborgvej 3 Ulfb. . . . 97 49 22 97
- Jeppe Ringkøbingvej 10 Madum. . . . . . . . . . . . 97 49 09 60
- Jonna Neergaard kontorass
Brunsborgvej 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 97
- Jørgen Bloch Ove Krarupsvej 4 Ulfb.. . . . . . . . . 28 43 13 81
- Rasmus Nørrevej 2a Staby . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 60 89
- Rigmor Juliane Vesterhavsgade 15 Thorsm. . . . 97 49 70 93
- Signe Bloch Vembvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 42 23 84 01
Laursen Anna Adams Torstedvej 96 Tim . . . . . . . 97 33 39 70
- Bodil Nygaard forretn best Torstedvej 94 Tim . . 97 33 33 70
- Conni Marie kontorass Græmvej 85 Husby . . . . 97 35 20 28
62
L
Laursen
Navneregister
- Ellen Juulsgaard sygepl ske Bygvænget 2 Ulfb. 97 49 18 91
- Emil Nygaard Torstedvej 94 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 33 70
- Jens Nygaard mekaniker Torstedvej 94 Tim . . . 97 33 33 70
- Lau Niels faglærer Torstedvej 96 Tim . . . . . . . . 97 33 39 70
- Svend Erik mekaniker Bygvænget 2 Ulfb. . . . . . 97 49 18 91
Lausen Gitte Fuglsang Sognegårdsvej 10 Husby 97 49 58 78
- Mikkel Fuglsang Sognegårdsvej 10 Husby . . . . 97 49 58 78
- Thomas Sognegårdsvej 10 Husby. . . . . . . . . . . 97 49 58 78
Laustsen Niels Christian Bach telef sælger
Skolevej 11 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 85
- Tove Loftager sygepl ske Skolevej 11 Bur. . . . . 97 48 41 85
Lehmann Gurli Birgit Hybenvej 3 Thorsm. . . . . . . 97 49 71 27
- Heino Wolfgang Hage
Præstegårdvej 1 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 17
- Helle Husted Nørgårdsvej 16 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 12 13
- Irene Rørsgårdsvej 23 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 52 92 54 58
- Pia Bendtsen Præstegårdvej 1 Sdr Nissum . . . . 97 49 50 17
- Wolfgang Günter fisker Hybenvej 3 Thorsm. . . . 97 49 71 27
Lemvig Smågrisesalg
Skalstrupvej 101 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 42 76
Lemvigegnens Vikarforening
Råsted Kirkevej 18 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 99
Lenes Binderi Ulfborg Kirkebyvej 37 Ulfb. . . . . . . 97 49 23 90
Lerager Hanne oversygeplej Øbyvej 2 Husby. . . . 97 41 12 65
Lerbak Betina Carlsen Harbogade 4 Ulfb. . . . . . . 96 97 40 96
- Henrik Dyrup Harbogade 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 96 97 40 96
Lerink Maarten Sønderbyvej 4 Sdr Nissum . . . . . 97 49 50 65
Ley Birgitte Munch Lenz social og su
Violvej 12 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 04 53
- Jannie Pøtparken 17a Bur . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 92 11
- Kim Violvej 12 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 66
Libergren Klaus elev Enghavevej 1 Vemb . . . . . . 28 94 00 23
Licht E Øhusevej 30 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 30
Lillevang Anette lærer
Krogsgårdvej 1 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 57
- Bendt Andreas husmand Havrevænget 34 Ulfb. 97 49 12 54
- Vita Havrevænget 34 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 54
Lincan Maria Hovedgaden 35 Tim . . . . . . . . . . . . 29 70 12 58
Lind Emma Paradisbakken 8 Bækm.. . . . . . . . . . 97 88 19 77
- Erling murersvend Skolegade 25 Vemb . . . . . . 97 48 11 67
- Karen Marie plejehj ass Reberbanen 2c Ulfb. . . 97 49 19 70
- Martin Thomsen gårdejer
Paradisbakken 8 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 19 77
- Mona Pertou dagpl moder Skolegade 25 Vemb 97 48 11 67
Lindby Kurt møbelpolstr Ulfkjærparken 8 Ulfb.. . . 51 72 90 20
Lindeskov Christina Filsøvej 12 Ulfb. . . . . . . . . . . 69 14 37 75
Lindhardt Bent laborat tekn Vembvej 19 Ulfb. . . . 97 82 23 18
- Inge Monrad laborant Vembvej 19 Ulfb. . . . . . . 97 82 23 18
Lindhøj Anders Martin Ullsgade 17 Ulfb. . . . . . . . 31 16 87 11
Lindt Vivian Stadilvej 22 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 97 33 16 06
- Wolfgang Wilhelm Heinz mekaniker
Stadilvej 22 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 16 06
Linneberg Jette Kløvervej 454 Nørhede. . . . . . . . 21 63 42 71
Linnet Anny Gynther socialpædago
Stadilvej 44 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 84
- Eigil montør Stadilvej 44 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 84
- Henrik Skovduevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 56
- Jenni Færge Skovduevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 56
- Mie Regnspovevej 13 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 13 86
- Tage Hovedgaden 54 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 30 34
Lipnevicius Evaldas Hovedgaden 21 Tim. . . . . . . 61 68 51 12
Lisbjerg Annelise Agergaard
Sønderkærvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 34
- Bo Ramskov chauffør Enghaven 5 Ulfb. . . . . . . 61 76 49 51
- Frands Ramskov vognmand
Sønderkærvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 34
- Ib Ramskov Stabyvej 1e Staby . . . . . . . . . . . . . 32 45 00 16
Lisby Mette Engvej 30 Flynder . . . . . . . . . . . . . . 97 88 18 72
- Olga Gunhild Tværgade 10a Bækm. . . . . . . . . . 97 88 13 14
Lisbygd Bent Fjordvejen 14 Gørding . . . . . . . . . . 97 48 10 48
- Rasmus Binzer Fjordvejen 14 Gørding . . . . . . . 97 48 10 48
Lobitz Jürgen Skelmosevej 31b Stadil. . . . . . . . . 23 64 16 19
Lykke
Loch Dorthe Reberbanen 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 21 08
- Lars Holmegade 43 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 29 81
- Niels chauffør Reberbanen 10 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 21 08
Loftager Daniel Theo Burvej 8 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 18 05
- Erna Humlevænget 37 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 68
- Kirsten Margrethe cand agro Burvej 8 Vemb. . . 97 48 18 05
- Knud underværkf Grønnegade 8 Bækm. . . . . . . 42 18 82 62
- Per dyrlæge Burvej 8 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 05
- Aase hjemmehjælp Grønnegade 8 Bækm.. . . . . 23 93 28 00
Lorentsen Karen Lise kontorass
Herredsgade 33 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 63 99
Lorentzen Mikkel Borchmann
Enghavevej 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 43 36
- Steen Halling reklamekons
Nørhedevej 5 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 66 11
Losinski Jaroslaw Dinesensvej 2 Vemb . . . . . . . . 27 85 40 54
Lousdal Erik lærerstud Holmgårdvej 89 Møborg . 50 84 19 95
Lp Parts Svensgaardvej 10 Tim . . . . . . . . . . . . . . 29 26 90 07
LT Produkt v/ Linda Tved Villumsen
Vembvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 70 28
Ludvig Christensens Kloakservice
Krogsgårdvej 6 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 64 21
Lunds Hårdesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 60
63
Navneregister
Rugvænget 32, Ulfborg
Lund Aase frisør Rugvænget 32 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 28 29
- Aksel gårdejer Gørdingvej 5 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 11 29
- Brian Graakjær Fousingvej 3 Gørding . . . . . . . . 42 77 70 49
- Britta Evers Kjær Bossenhøjvej 21 Møborg. . . . . 97 88 87 87
- Dennis Gråkjær Nørregade 49 Vemb. . . . . . . . . 69 14 40 75
- Erik Graakjær graver Bigårdsvej 14 Vemb . . . . . 97 48 14 24
- Erik Jessen evangelist Ulfkjærvej 17 Ulfb.. . . . . 97 49 21 31
- Gerda Dorthea husbest inde Gørdingvej 5 Vemb 97 48 11 29
- Gitte Kirstine Hedegård Råsted Kirkevej 7 Vemb 97 48 12 55
- Gitte Kristianse Bigårdsvej 14 Vemb . . . . . . . . . 97 48 14 24
- Helge Rugvænget 32 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 29
Lund Malene Maagaard Stenumvej 1 Råsted . . . 97 48 40 36
- Martin Tingvej 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 44 08
- Mette Sigaard Fousingvej 3 Gørding . . . . . . . . . 42 77 89 49
- Niels Biskjær Tyttebærvej 14 Vedersø . . . . . . . . 97 49 55 70
- Per Råsted Kirkevej 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 55
- Søren Kristian Stenumvej 1 Råsted. . . . . . . . . . 97 48 40 36
- Thomas Evers Kjær Bossenhøjvej 21 Møborg. . . 97 88 87 87
- Vera Æblehaven 11 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 54
Lund Biler Nørregade 49 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 26 35 84 24
Lundblad Lotte Kehlet
Møborgkirkevej 31 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 91 55
- Nick Møborgkirkevej 31 Møborg. . . . . . . . . . . . 20 63 20 85
Lundby Birthe farmakonom Tarpvej 2 Vedersø. . . 21 17 03 19
Lundehøj Yvonne boghandler
Søndergade 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 09 84
Lundsgaard Addy lægesekretær
Nyvej 13 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 46 33
- Elna postarbejder Spættevej 9 Tim . . . . . . . . . . 97 33 35 47
- Esther Marianne lærer Havrevænget 20 Ulfb. . . 97 49 10 75
- Flemming Thorald radiotelegr
Mejsevej 2 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 00 94
- Inga kontorass Burvej 71 Bur . . . . . . . . . . . . . . 40 63 40 24
Lundsholt Erik salgschef Øgelstrupvej 6 Råsted . 97 48 20 04
- Maria Laurine R Øgelstrupvej 6 Råsted . . . . . . . 97 48 20 04
Lundum Dennis Skalstrupvej 100 Skalstrup . . . . 24 93 68 94
Lyberth Ruth skærer Kirkebyvej 22 Sdr Nissum. . 24 21 14 93
Lyhne Anna Jensen
Kræmmergårdvej 47a Møborg . . . . . . . . . . . . . . 40 27 91 75
- Hans Peter overass Ole Chr Kirksvej 23 Ulfb. . . 86 21 70 16
- Jonas Jersin Ole Chr Kirksvej 23 Ulfb. . . . . . . . 86 21 70 16
- Malene Jersin Ole Chr Kirksvej 23 Ulfb. . . . . . . 86 21 70 16
- Vibeke Skindbjergvej 401 Nr Fjand . . . . . . . . . . 97 49 55 48
Lykke Bodil Juhl sekretær Holmgårdvej 1 Flynder 30 26 91 01
- Ejvind gårdejer Grønnegade 26 Bækm.. . . . . . . 97 88 41 14
- Jørgen Krogshede slagteriarb
Herredsgade 22 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13 11 67
- Ragna Herredsgade 22 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 22 86 00 58
L-M
Lykke
Navneregister
- Steen Toft lagerchef Holmgårdvej 1 Flynder . . . 51 80 24 74
Lynge Bent skoleelev Hovedgaden 59 Tim . . . . . 35 13 00 84
- Henny Elisabeth Hovedgaden 59 Tim . . . . . . . . 35 13 00 84
Lynggaard Thomas Bigårdsvej 17 Vemb . . . . . . . 42 24 80 86
Lyngsøe Poul Erik Fyrrebakken 6 Sdr Nissum . . . 97 49 69 52
Lyremark Ane Balslev Klausievej 14 Torsted . . . . 97 40 36 65
Lysdahl Dorthe Tranevej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 36
Lysgaard Flemming Rønnebærvej 16 Vemb. . . . . 22 85 21 20
Lystbæk Hanne sygehj Klitvej 29 Sdr Nissum . . . 97 49 68 88
Lystbækgård v/Berit Kiilerich
Lystbækvej 1 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 21
Lægehuset Stationsvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 11
Lægevagten Region Midtjylland Ringk.. . . . . . . . 70 11 31 31
Læggsgaard Elin Bjerghuse 108 Ulfb. . . . . . . . . . 97 40 50 17
Lærkereden Daginstitution Stabyvej 34 Staby . . . 96 11 55 35
Løftgaard Jens Christian repræsentant
Fjordvejen 19 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 56 16 33
Løhr Kirsten Reberbanen 2d Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 27 24
Løkke Lars Peder fabrikant Søhusvej 42 Møborg 97 88 55 04
Løkken Johnny Thoralf gårdejer
Søhusvej 28 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 12 00 36
Løkkes Auto Frederiksberg 21 Bækm.. . . . . . . . . 97 88 10 19
Lømmel.dk Åvænget 4 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . 29 89 89 97
Lønbo Jesper Damhusvej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . 22 87 76 62
Løvendahl Anette medhjælper
Pøtparken 17b Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13 35 13
Løvkvist Birgitte Breinholt Skolevej 36 Bur . . . . . 97 37 52 25
- Connie Breinholt Skolevej 36 Bur . . . . . . . . . . . 97 37 52 25
- Flemming Breinholt salgskonsl Skolevej 36 Bur 97 37 52 25
Madsen
- Christina Ahrensborg Tangsgårdsvej 2 Bur . . . . 35 10 75 22
- Claus fisker Fjordvænget 4 Thorsm. . . . . . . . . . 43 41 57 81
- Connie hjemmehjælp
Kirkebyvej 32 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 12 12
- Conni Kjær komm. overas Kytterupvej 12 Ulfb. . 69 14 46 54
- Dan Vestergade 28 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 13
- Ditte Bettina P Fjordvejen 5 Gørding . . . . . . . . . 97 48 20 08
- Ebbe læge Vesterhavsvej 50 Vedersø . . . . . . . . 97 33 13 21
- Egon snedker Bygvænget 14 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 24 20
- Egon Kvolsbæk gårdejer Solvangen 2 Bækm. . . 97 88 13 58
- Ella Fjordvejen 2 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 64
- Ellen sygehj Holmgårdvej 99 Møborg . . . . . . . . 97 88 14 03
- Ellen Kytterupvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 11
- Else Margrethe Mulvad lærer Viumvej 4 Ulfb.. . . 97 34 61 64
- Erik Kytterupvej 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 49 21
- Erik Brokholm snedker
Felstedvej 4 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 73 82
- Erik Futtrup specialarb
Præstegårdsvej 10 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 28 51
- Erna Viola lærer Kikkenborgvej 11 Møborg . . . . 97 88 16 02
- Ernst købmand Fjordvejen 2 Gørding . . . . . . . . 97 48 10 64
- Ester Daae Kjær kontorass Åvænget 4 Bækm. . . 29 84 88 15
- Eva Kirkegaard fabrikarbske
Flyndermøllevej 8 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 09
- Eva Nørmark Hestbækvej 17 Møborg . . . . . . . . 97 48 40 84
- Finn tømrermester Neesvej 67 Nees. . . . . . . . . 97 88 47 37
- Frank blikkenslage Damhusvej 43 Møborg . . . . 97 88 17 87
- Frida Kristine Grønningen 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 13 60
- Georg Torp overass Sydvangen 8 Bækm. . . . . . 97 88 12 90
- Gerda Hoffmann dagplejer
Sydvangen 8 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 90
- Gertrud Gerda Bramsvej 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 18 76
- Gunnar gårdejer Vestervej 11 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 32 01
- Gunnar Strandvejen 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 77 00
- Hanne Damhusvej 43 Møborg . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 87
- Hanne Hede Tangsgårdsvej 10 Bur . . . . . . . . . . 97 48 41 89
- Hans Bjerghuse 100 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 62 36
- Hans Peter Krogsgårdvej 9 Sdr Nissum. . . . . . . 97 49 65 05
- Hans Thomas lejrchef Grønnevej 3 Tim. . . . . . . 97 31 20 31
- Harriet Pinvigvej 2a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 62
- Hedvig Lindestien 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 10
- Helle Kronbæk Moesgårdvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 22 27
- Henning minkpasser Havrevænget 13 Ulfb.. . . . 40 26 22 01
- Henrik Søndergade 16 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 96 74 07 90
- Henrik overass Damhusvej 37 Møborg . . . . . . . 97 88 11 85
- Henrik Ahrensborg Tangsgårdsvej 2 Bur . . . . . . 35 10 75 22
- Henrik Michael konsulent
Felstedvej 6 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 45
- Henry radioforhand Harbogade 9 Ulfb. . . . . . . . 97 49 22 74
- Ib Flemming gårdejer
Flyndermøllevej 8 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 09
- Inge Marie Krogsgård kontorass
Gilhøj 2 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 22
- Irene køkkenleder Pinvigvej 2 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 48 17 77
- Jamie Walton Neesvej 13a Nees. . . . . . . . . . . . 97 86 30 32
- Jan Furer Kronhedevej 17 Torsted . . . . . . . . . . 69 14 40 45
- Jenny Lydia reng ass Frederiksberg 40 Bækm. 97 88 13 22
- Jens Lundgaard Grønsmøllevej 4 Nees. . . . . . . 97 88 19 51
- Jesper Bech Fasanvej 17 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 91 89
- Jesper Lund Staby Kirkevej 7 Staby . . . . . . . . . 97 49 79 05
- Johannes mekaniker Skovduevej 10 Tim . . . . . 97 33 36 71
- Johnny Løster Bymarken 4 Sdr Nissum . . . . . . 23 82 06 80
- Johnny chauffør Grønnegade 9 Bækm.. . . . . . . 40 45 40 09
- Johnny Ib murersvend Fjordvænget 24 Thorsm. 30 59 06 43
- Jytte Bøjgaard lærer Hovedgaden 55 Tim . . . . . 97 33 32 54
- Jørgen Pilgaard medhjælper
Bymarken 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 55 32
- Jørgen Fjordvejen 5 Gørding. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 08
- Jørgen Christian slagteriarb.
Vesterhavsvej 30 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 18 01
- Jørgen Østerby gårdejer
Holmgårdvej 99 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 03
M
M.J. Brøndboring ApS Østkærvej 19 Møborg . . . . 20 11 65 70
M.J. Brøndboring ApS Østkærvej 19 Møborg . . . . 40 37 25 54
Madsen Aage gårdejer Kytterupvej 12 Ulfb.. . . . . 69 14 46 54
- Aksel Lundgaard mekaniker
Stadionalle 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 39
- Anders Christian L Nørre Espvej 6 Tim . . . . . . . . 97 48 18 96
- Anders Johannes salgskons Gilhøj 2 Vedersø . . 97 33 10 22
- Ane Kathrine H Ringkøbingvej 179 Flynder . . . . 24 85 35 97
- Anette Bang Holmvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 31 29 64
- Anette Toft Fjordvænget 4 Thorsm. . . . . . . . . . . 43 41 57 81
- Anja Holm Grønnevej 2 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 25 71 26 97
- Anker husmand Holmehaven 9 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 51 76
- Anna Grete Rud hjemmehjælp
Havrevænget 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 93 61 44
- Anna Marie kontorist Østvangen 26 Bækm. . . . 97 88 12 94
- Anna Marie Skovgaard sygemedhj
Havrevænget 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 20 79
- Anna Mathilde syerske Bygvænget 14 Ulfb. . . . 97 49 24 20
- Anna Minna reng ass Østvangen 15 Bækm. . . . 97 88 16 75
- Anne Grethe økonoma Stadilvej 42 Stadil . . . . . 26 31 19 17
- Anne Sofie Damhusvej 43 Møborg . . . . . . . . . . 97 88 17 87
- Anne Vad syerske Mellemvej 4 Tim. . . . . . . . . . 97 33 35 64
- Anne-Marie Lyng soc pædagog
Stabyvej 58 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 41
- Anni hjemmehjælp Skovduevej 10 Tim . . . . . . . 97 33 36 71
- Arne Tangsgårdsvej 10 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 89
- Arnold gårdejer Niels Buggesvej 2a Ulfb. . . . . . 97 49 17 83
- Bent Vedersø Klitvej 34 Vedersø . . . . . . . . . . . . 96 75 80 05
- Bertha Emilie Markedspladsen 6 Ulfb. . . . . . . . 97 49 20 32
- Bianca Marie Staby Kirkevej 7 Staby . . . . . . . . 97 49 79 05
- Birthe tekstilarb Ewald Tangsvej 10 Ulfb. . . . . . 97 49 21 82
- Bodil Skytte Harbogade 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 30 28 22 74
- Charlotte Hede hjemmehjælp
Tangsgårdsvej 10 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 89
64
M
Madsen
Navneregister
- Svend landpostbud Østvangen 26 Bækm.. . . . . 97 88 12 94
- Svend Aage Staby Kirkevej 1 Staby . . . . . . . . . 24 42 34 90
- Svend Herluf husmand Østvangen 14b Bækm. 97 88 10 97
- Tage Havrevænget 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 72 21
- Tatyana Uzenkova Vesterhavsvej 50 Vedersø . . 97 33 13 21
- Thomas Bæk Damhusvej 37 Møborg . . . . . . . . 97 88 11 85
- Tina Bymarken 4 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . 40 28 21 50
- Vera Sig rengøringsas Koldsøvej 12 Nees . . . . . 97 88 42 84
- Viggo Gammelgård skovarbejder
Ewald Tangsvej 10 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 82
- Ville Brun medhjælper Vestergade 36 Vemb . . . 97 48 17 10
Madsen Auto- og Møbelpolster
Grønne Vej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 24 70 56
Madsen’s Murer og Entreprenørforretning
v/ Ole Madsen Industriarealet 5 Ulfb. . . . . . . . . 21 45 98 08
Madum Forsamlingshus
Madum Kirkevej 3 Madum. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 12
Madum Menighedsråd Madumflodvej 6 Madum . 51 21 32 34
Madumhus Madumvej 28 Madum. . . . . . . . . . . . 97 49 15 50
Maegaard Niels-Bjørn smedesvend
Skolevej 15 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 49
- Åse butiksass Skolevej 15 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 49
Majgaard Kurt Kjeldahl Gejlvej 5 Torsted . . . . . . . 97 34 80 90
Maler Madsen Møborgkirkevej 62c Møborg . . . . 97 88 14 41
Manicus Helle Lystlundvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 20 18 02 15
- Sophie Brink Lystlundvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 02 15
Marcussen Jonna Toft Møllegade 22 Tim . . . . . . 97 33 39 09
Markussen Bent Kjærgaardvej 4 Husby. . . . . . . . 97 49 20 90
- Hans Henrik Stampe Madumvej 36 Madum. . . . 97 42 78 43
- Henriette Stampe Madumvej 36 Madum. . . . . . 97 42 78 43
- Karen Anette pædagog stud
Vestergade 46a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 42 64
- Tove sygehj Skolegade 3 Thorsm.. . . . . . . . . . . 96 10 20 54
Marquart Anne Gine Nyvej 6 Vedersø. . . . . . . . . . 97 33 14 09
- Bente Møllebakken 21 Vedersø. . . . . . . . . . . . . 24 45 06 48
- Torben Bødker smedesvend Nyvej 6 Vedersø . . 97 33 14 09
Marstrand Marie-Louise S Tranevej 6 Tim . . . . . . 30 82 29 82
Martin Madum Transport Niels Buggesvej 4 Ulfb. 22 44 72 94
Maskinfabrikken Jyden Bur A/S Idomvej 2 Bur . . 97 48 40 99
Math Records Buen 2 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . 60 60 55 09
Mathiasen Bente Odgaard
Frederiksberg 24 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 70
- Finn Odgaard Fjordvejen 1 Gørding. . . . . . . . . . 97 48 13 58
- Helle Frandsen kontorassist Alleen 1 Vemb. . . . 97 48 18 27
- Jette Hedegaard Nørgårdsvej 4 Vemb. . . . . . . . 24 90 57 65
- Jette Kalsgaard syerske Rønnebærvej 11 Vemb 21 15 25 85
- Kurt Kjær maskinsnedk Fjordvejen 1 Gørding . . 97 48 13 58
- Lilly Viola Nyvang 8 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 97
- Mathias Odgaard Frederiksberg 24 Bækm.. . . . 97 88 10 70
- Sarah Odgaard Frederiksberg 24 Bækm. . . . . . 97 88 10 70
- Tommy Thornvig Nørgårdsvej 4 Vemb. . . . . . . . 24 90 57 66
- Torben Bjerrum F tømrerlærl Alleen 1 Vemb . . . . 97 48 18 27
Mathiesen Kamilla Nørgaard Skolevej 24 Bur . . . 27 57 77 51
Mathiessen Hans Otto specialarb
Skelmosevej 20 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 68 32
Matthiesen Anders Jørgen Ø fotograf
Holmegade 14 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 25
- Frede husmand Pradsgaardsvej 4 Tim . . . . . . . 97 33 31 78
- Lene Marie Pradsgaardsvej 4 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 31 78
Mattrup Bent Frede gårdejer
Ringkøbingvej 171 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 51
- Jette Kop laborat tekn
Ringkøbingvej 171 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 51
- Karina Kop Fjordsidevej 9 Møborg . . . . . . . . . . 97 88 13 00
- Lars Vinther Fårevej 10 Flynder . . . . . . . . . . . . 28 72 59 57
- Monika Kop Vinther Fårevej 10 Flynder . . . . . . . 61 39 57 41
Mattsson Tina Elisabeth Skalstrupvej 1 Gørding . 22 62 40 64
Matuszewski Jaroslaw Marcin
Paradisvej 6 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 67 56
MC-Stationen Grønnegade 1 Bækm. . . . . . . . . . . 97 88 17 44
Mehlsen Chalotte Catherina K afsp pædagog
Stadilvej 18 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 53 63 90
65
Navneregister
- Kai Kristian gårdejer Kronhedevej 15 Torsted . . 97 49 26 90
- Kaj gårdejer Koldsøvej 12 Nees . . . . . . . . . . . . 97 88 42 84
- Kaj murer Søndergårdvej 16 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 15 33
- Karen Margrethe Simmel
Bymarken 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 24 08 51
- Karin Marie syerske Østvangen 48 Bækm. . . . . 29 63 81 43
- Karin Stage Stabyvej 1a Staby . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 27
- Ken Moesgårdvej 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 27
- Kirsten Østvangen 14b Bækm. . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 97
- Kirsten Lundgaard Rugvænget 3a Ulfb.. . . . . . . 28 74 45 11
- Kristen lærer Vedersø Klitvej 32 Vedersø. . . . . . 74 64 33 81
- Kurt Løster frisørmester
Kirkebyvej 1 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 67
- Laila Byskov Søhusvej 30 Møborg . . . . . . . . . . 97 88 19 98
- Lars Damborg Skalstrupvej 11 Gørding . . . . . . 28 50 15 90
- Leif landbr medhj Nørrealle 9 Vemb . . . . . . . . . 97 58 18 18
- Leif Bernhard typograf Mellemvej 4 Tim . . . . . . 97 33 35 64
- Lene Kjærgaardvej 101 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 41
- Leo arbejdsmand Vestergade 28 Vemb . . . . . . . 97 48 17 13
- Lilly Bang medhjælper Vestervej 11 Tim . . . . . . 97 33 32 01
- Lis Gerda hjemmehjælp.
Vesterhavsvej 30 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 18 01
- Lone Rud Ove Krarupsvej 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 19 64
- Louise Hald Skolegade 29 Vemb. . . . . . . . . . . . 22 52 62 16
- Lucia de Giorgi pædagogmedhj
Rødemøllevej 7 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 45
- Mads Christian gårdejer Viumvej 4 Ulfb. . . . . . . 97 34 61 64
- Mads Peder Nygaard gårdejer
Østvangen 39b Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 92 60
- Mads Torp pelsdyravler Hestbækvej 3 Bur . . . . 20 27 40 81
- Majbritt Hestbækvej 17 Møborg . . . . . . . . . . . . 97 48 40 84
- Margith Højer Vesterhavsvej 7a Vedersø . . . . . . 97 33 11 07
- Mariane Lindgaard fabrikarbske
Hyttevej 95 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 96 49 22
- Marianne Gaffelbjergvej 87 Husby . . . . . . . . . . 97 49 63 29
- Marianne Ebsen Søndergårdvej 16 Bækm. . . . . 97 88 15 33
- Marianne Højris kontorass Majsvænget 4b Ulfb. 97 49 55 03
- Marianne Smedegaard Søgårdvej 8 Tim . . . . . . 21 36 86 40
- Marie Vad Bøgeparken 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 36
- Martha Lund Stabyvej 64a Staby . . . . . . . . . . . 97 33 11 21
- Martin Brødbæk medhjælper
Nordenbjergvej 11 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 49
- Mette Blicher maskinteknik
Grønsmøllevej 4 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 19 51
- Mette Simmel Bymarken 3 Sdr Nissum . . . . . . 26 28 59 32
- Michael ekspedient Rødemøllevej 7 Møborg. . . 97 88 17 45
- Minna Nygaard dagpl moder
Vestergade 28 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 13
- Mogens Kytterupvej 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 78
- Niels Frederik skoleleder
Krogsgårdvej 9 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 65 05
- Niels Laurids Kristian snedkersvend
Brogade 37 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 05 37
- Oda Holmehaven 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 76
- Ole Industriarealet 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 33
- Orla Højris minkavler Klitvej 14 Fjand . . . . . . . . 97 49 55 01
- Ove skolekons Bøgeparken 6 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 22 36
- Peder Nørmark Hestbækvej 17 Møborg . . . . . . 97 48 40 84
- Peer uddeler Grønningen 19 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 47 11 88
- Phikul Temrut Fjordvænget 24 Thorsm.. . . . . . . 21 34 13 92
- Pia Nørmark Hestbækvej 17 Møborg. . . . . . . . . 97 48 40 84
- Ragnhild radioarb Vestergade 48 Vemb . . . . . . 97 48 17 26
- Renee Haugaard Rolighedsvej 6b Staby . . . . . . 97 49 10 44
- Rikke Nørgaard Dinesensvej 4 Vemb . . . . . . . . 25 38 99 23
- Sonja Brogade 37 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 02 31
- Sonja elev Holstebrovej 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 42 80 01 05
- Sophie De Giorgi Rødemøllevej 7 Møborg . . . . . 97 88 17 45
- Steen Søhusvej 30 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 19 98
- Steen Møller Pinvigvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 77
- Susanne Kjær social og su
Rørsgårdsvej 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11 09 76
- Susi Kirk konsulent Holmegade 21 Ulfb. . . . . . . 27 16 51 22
Mehlsen
M
Meier
Navneregister
Meier Jesper specialarb Brogade 8 Bækm. . . . . . 97 88 16 06
- Lisbeth køkkenass Brogade 8 Bækm.. . . . . . . . 97 88 16 06
Meineche Flemming Øhusevej 1 Husby. . . . . . . . 97 49 51 74
- Karin Øhusevej 1 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 74
Mejdahl Jens Christian gårdejer
Vilhelmsborgvej 138 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 32
Mejlholm Edith hjemmehjælp Hyldevej 10a Vemb 97 48 15 42
Mekonomen Autoteknik Holmegade 50b Ulfb. . . . 97 49 19 77
Meldgaard Jens Arne lic agro Hasselvej 23 Vemb 69 14 12 61
- Niels Peter Have Ulfborg Kirkebyvej 26 Ulfb. . . . 97 41 40 31
Meller Jytte Bækbyvej 6 Husby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 48
Mellerup Skolehjem Skovhuset Skovstien 2 Ulfb. 78 47 84 80
Mellum Anni børneh pædag Svalevej 1 Husby . . . 97 49 56 58
Melsing Gunnar Skelmosevej 77 Stadil . . . . . . . . 97 33 11 98
Mentz Tage Helmklit 270 Nr Fjand . . . . . . . . . . . 97 49 64 70
Mercantec (Ulfborg Kjærgaard)
Lystlundvej 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 50 33 00
Merko Øhusevej 23 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 02
Meyer Bo Henning Harbogade 45 Ulfb. . . . . . . . . 26 15 52 73
Michelsen Claus Rothemejer Holmegade 53 Ulfb. 31 77 17 51
- Natja Skov R Holmegade 53 Ulfb. . . . . . . . . . . . 25 36 11 99
Midt Vest VVS Aps Industriarealet 8 Ulfb. . . . . . . . 97 49 23 91
Midtgaard Peter tømrersvend Stadilvej 5 Stadil . . 97 33 17 17
Midtvest Malerfirma ApS Holmegade 17 Ulfb. . . . 40 20 87 17
Mikkelsen Aksel Juel fisker
Torsmindevej 153 Bøvling . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 19
- Anders Boll Nørrevej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 39
- Anja Brandhøj Hyldevej 8 Vemb . . . . . . . . . . . . 28 72 85 59
- Anna Marie syerske Ulfborg Kirkebyvej 21 Ulfb. 20 78 23 89
- Birgitte Gram kørerlærer Skannerupvej 5 Tim . . 97 37 29 24
- Birthe Damsgaard Ternevej 16 Thorsm. . . . . . . 97 49 77 27
- Bjarne Thorkild Klitvej 7 Sdr Nissum. . . . . . . . . 97 49 56 71
- Charlotte Kjærgaard pædagogmedhj
Torsmindevej 155 Bøvling . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 29
- Christina Stenumvej 7 Idom . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 20
- Doris Annette Stenumvej 7 Idom. . . . . . . . . . . . 97 48 40 20
- Dorthe Kirkegaard Stadilvej 19 Stadil . . . . . . . . 97 33 12 19
- Elisabeth frisør Kaaesvej 3 Torsted . . . . . . . . . . 97 70 40 51
- Erik Frydendahl murer Skolevej 23 Bur. . . . . . . 97 48 41 52
- Erik Johannes repræsentant Sneppevej 20 Tim 97 33 32 99
- Gunhild Merethe Skalstrupvej 30 Skalstrup . . . 28 93 64 90
- Helene Hounsgaard køkkenmedhj
Klitvej 7 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 71
- Helge Bjerg lærerstudere
Madumvej 28 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 76 07 86
- Helle Ganes musiklærer Stadilvej 33 Stadil. . . . 97 33 11 96
- Henning uddeler Klitvej 32 Fjand . . . . . . . . . . . 97 19 64 00
- Ib Nørgaard Stenumvej 7 Idom . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 20
- Inga Gejl Tim Kirkevej 42 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 96
- Jens Anton N Kaaesvej 3 Torsted . . . . . . . . . . . . 97 70 40 51
- Karen Skovbrynet 6 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . 97 49 51 16
- Karen Margrethe Holmehaven 21 Ulfb. . . . . . . . 97 49 01 62
- Karsten bagersvend Skannerupvej 5 Tim . . . . . 97 37 29 24
- Kenneth Nørremarksvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . 96 59 23 26
- Kirsten Kienke pæd.medhjælp
Gl Skolevej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 97 49
- Kristian Fredlev forpagter Engbjergvej 1 Bur. . . 97 48 42 05
- Lars Vestergaard vicevært Gl Skolevej 3 Staby . 97 49 27 48
- Niels Jørgen S maskinarb Tim Kirkevej 42 Tim . 97 33 31 96
- Nina Bøjer Nørrealle 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 25 71 61 51
- Olga Helene tilskærer Sneppevej 20 Tim. . . . . . 97 33 32 99
- Peder forretn best Skovbrynet 6 Sdr Nissum . . 97 49 51 16
- Per Andreas forstkand Stadilvej 33 Stadil . . . . . 97 33 11 96
- Poul Erik Stadilvej 19 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 19
- Poul Jørgen Rud fisker
Nørhedevej 8 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 53 28
- Rita Louise syerske Skolevej 23 Bur . . . . . . . . . 97 48 41 52
- Thomas Bøjer Nørrealle 3 Vemb . . . . . . . . . . . . 26 71 75 44
- Tonny fiskeopkøber Ternevej 16 Thorsm. . . . . . 97 49 77 27
- Ulla fabrikarbske Klitvej 32 Fjand . . . . . . . . . . . 97 19 64 00
- Vita Rud Pilestrædet 1 Sdr Nissum . . . . . . . . . . 22 87 68 26
Mikolonyte Egidija Tim Kirkevej 11 Tim . . . . . . . . 32 18 13 96
Mortensen
Mil-Tek Danmark A/S Torstedvej 8 Ulfb.. . . . . . . . 96 75 80 00
Min Købmand Thorsminde . . . . . . . . . 97 49 71 54
Vesterhavsgade 8, Thorsminde
Min Købmand Ulfborg . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 74
Holmegade 18, Ulfborg
Postekspedition i hele åbningstiden
Mandag-fredag 6.30-21.30
Lørdag samt helligdage 7.30-21.30
Moberg Birgitte Knudsen Æblehaven 4 Vemb . . . 97 48 17 39
- Erling Thorkild gårdejer Donskærvej 33 Møborg 97 88 13 89
- Jytte Havberg Donskærvej 33 Møborg . . . . . . . 97 88 13 89
- Oskar Leon gårdejer Holmgårdvej 123 Møborg 97 88 13 79
- Torben Æblehaven 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 39
Moca Byg ApS Pøtparken 17a Bur. . . . . . . . . . . . 51 20 83 45
Moesgaard Ella Hugvej 6 Vedersø . . . . . . . . . . . . 61 68 86 08
- Esry Hvedevænget 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 34
- Magnus Hugvej 6 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 86 53
- Paul-Erik Langballe chauffør Ullsgade 2 Ulfb. . . 74 75 42 05
- Søren Hugvej 6 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 33 02
Moesgaards Transport Ullsgade 2 Ulfb. . . . . . . . . 74 75 42 05
Moeskjær Lone Hedegaard Koldsøvej 10 Nees . . 97 88 77 88
- Per Hedegaard gartnerelev Koldsøvej 10 Nees . 97 88 77 88
Mogensen Aksel murermester
Herredsgade 39b Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 42
- Anna Lise Bymarken 9 Sdr Nissum. . . . . . . . . . 97 49 58 71
- Catherine Fogh Kirkebyvej 16 Sdr Nissum . . . . 97 49 54 33
- Charlotte Skadborg F Kirkebyvej 16 Sdr Nissum 97 49 54 33
- Claus Fogh Kirkebyvej 16 Sdr Nissum. . . . . . . . 97 49 54 33
- Ejlif formand Enghaven 37 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 16 85
- Ellinor Birgit Risvænget 2b Ulfb. . . . . . . . . . . . . 54 85 62 84
- Else husassistent Enghaven 37 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 16 85
- Erling værktøjsmage Sinkbækvej 12 Flynder. . . 97 88 15 25
- Harly vognmand Bymarken 9 Sdr Nissum. . . . . 97 49 58 71
- Hilde-Kristin Reed Vestervej 13 Tim . . . . . . . . . 96 74 73 73
- Lars Reed Vestervej 13 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 73 73
- Lisbet museumsleder Paradisvej 4 Ulfb. . . . . . . 97 48 19 29
- Lisbeth Vibe fysioterapeu
Sinkbækvej 12 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 25
- Sten Høbrovej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 90
- Thomas medhjælper Vedersøvej 4 Madum . . . . 27 81 06 54
Mollerup Grethe Sdr Fjandvej 7 Sdr Fjand . . . . . . 97 49 56 99
- Sara Louise Illeborgvej 23 Sdr Fjand. . . . . . . . . 35 11 29 66
Moore Margrethe Thorsen Skovvej 7 Staby . . . . . 32 19 50 19
Morgenroth Jeanine Skelmosevej 31b Stadil. . . . 23 64 11 96
Morratz Lene Margit sygehj Skolevej 30 Bur . . . . 97 48 41 93
- Preben landpostbud Skolevej 30 Bur . . . . . . . . 97 48 41 93
Mortensen Aksel gårdejer Nybovej 15 Stadil . . . . 97 33 12 47
- Allan lærer Bækbyvej 12 Husby . . . . . . . . . . . . 97 49 62 67
- Ane Øllgaard Møborgkirkevej 38 Møborg . . . . . 32 14 77 94
- Anna Hjøllund sygepl ske Åvænget 7 Tim . . . . . 97 33 31 75
- Anna Lise Nygaard Hyldevej 12a Vemb . . . . . . . 97 48 51 73
- Anna Marie Industrivej 1a Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 11 49
- Annie Lystlundvej 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 72 99 70
- Benny Selbjergvej 2 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 14 51
- Bente Skolegade 21 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 04
- Birger Møllegade 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 88
- Birgit hjemmehjælp Sognegårdsvej 26 Husby . . 41 31 65 44
- Birgit Kirstine Torstedvej 59 Torsted . . . . . . . . . 97 33 33 83
- Bjarne Holmgårdvej 149 Møborg . . . . . . . . . . . 40 36 35 63
- Brian Præstegårdsvej 1 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 97 48 21 25
- Bøjle Bertelsen skovløber Mellemvej 7 Tim. . . . 97 33 34 42
- Børge medhjælper Eskesensvej 14 Tim . . . . . . 97 33 31 69
- Christian el install Industrivej 1a Vemb . . . . . . . 97 48 11 49
- Dagny Lillian medhjælper
Humlevænget 62 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 14
- Diana Hjejlevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 19
- Dorte Boldsen Lund cand.mag.
Vesterhavsvej 88 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 48 11
- Egon fisker Fjordvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 41 48
- Ejvind traktorfører Majsvænget 12 Ulfb. . . . . . . 97 49 10 97
- Elna husmoderafl Spættevej 2 Tim . . . . . . . . . . 97 33 30 03
66
M
Mortensen
Navneregister
Lystbækvej 1 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 20
- Hanne Kiilerich Rejkjærvej 7 Torsted. . . . . . . . . 97 49 21 36
- Kristian Overgaard Frederiksberg 15 Bækm.. . . 23 45 73 07
MP Flis Bjerregårdvej 15 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 24 24 84 43
MT Biler v/ Morten Thøgersen
Skalstrupvej 13 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 61 16
Muckert Trine Odinsvej 15 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 40
Mundbjerg Niels Christian specialarb
Frederiksberg 10 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 51 60
Munk Else Marie kontorass
Vesterhavsvej 86 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 60 74
- Hanne studerende Hugvej 8 Vedersø . . . . . . . . 97 33 14 98
- Kai Ramaley rådgiver Hvedevænget 1 Ulfb.. . . . 97 49 16 34
- Lissi Bente Jonassen hosplaborant
Hvedevænget 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 34
Munkbro Svineavl A/S Stenumvej 9 Idom . . . . . . 97 43 50 34
Munkholm Alice Højris Selbjergvej 1 Staby . . . . . 97 49 50 33
- Jesper Selbjergvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 33
Munksgaard Mette Rønne Ulfkjærvej 12 Ulfb. . . . 97 49 08 88
Murerfirmaet Tangsø ApS Søhusvej 13 Møborg . . 97 88 17 26
Mvj Maskiner A/S Industriarealet 11 Ulfb. . . . . . . 75 16 90 34
Müller Monika Siim Skovgaardvej 4 Ulfb. . . . . . . 32 14 47 33
Møberg Ejnar Trøstrupvej 20 Torsted . . . . . . . . . . 69 14 30 06
Møborg Bilsalg Holmgårdvej 176 Møborg . . . . . . 26 29 87 68
Møborg Maskinstation I/S
Donskærvej 62 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 48
Møborg Byg v/ Flemming M. Sandbæk
Holmgårdvej 166 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 17 79
Møborg Dambrug ApS Møborgåvej 19 Møborg . . 21 64 44 87
Møborg Skole Holmgårdvej 156 Møborg . . . . . . . 96 63 17 03
Møborg Smede og Maskinværksted
Søhusvej 2 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 05 30
Møborg Smede og Maskinværksted
Søhusvej 2 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 52 43
Møborg Sognearkiv Holmgårdvej 156 Møborg. . . 40 88 21 25
Møborg-Hestecenter Holmgårdvej 197 Møborg. . 30 59 09 51
Møborg-Nees Menighedsråd
Holmgårdvej 89 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 91 50 08
Møldambjerg Bjarne Balleby gårdejer
Østvangen 49 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 14
Møldambjærg Irma Fransiska D kontorass
Nyvang 11 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 25
Mølgård Andrea Jespersen Solvangen 4 Bækm. . 97 88 10 42
Mølgaard Bianca Lund Grønkærvej 29 Flynder . . 97 88 12 17
- Christina Gaia Solsortevej 11 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 34 75
- Edit Kirk Hvedevænget 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 40 85 32 91
- Edith Anneberg Smøgen 3 Bækm. . . . . . . . . . . 97 88 12 46
- Helle Rebbe Møborgkirkevej 37 Møborg . . . . . . 28 71 03 55
- Irma medhjælper Solsortevej 11 Tim . . . . . . . . 97 33 34 75
- Lars landmand Grønkærvej 29 Flynder . . . . . . . 97 88 12 17
- Marthin gårdejer Søndergårdvej 24 Bækm.. . . . 97 88 12 51
- Michael Steen Møborgkirkevej 37 Møborg . . . . 25 15 44 95
- Poul Erik chauffør Holmehaven 43 Ulfb. . . . . . . 20 93 98 04
Mølgård Tage Bent kommis Bredgade 23 Ulfb. . . 22 46 04 48
Møllegaard Jørn Juel overass. Burvej 35 Vemb . . 23 70 36 50
Møller Bent Lodberg gårdejer
Stabyvej 39a Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 36 75
- Birgit fysioterap Burvej 33 Vemb. . . . . . . . . . . . 97 48 15 65
- Dennis Brogade 78 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 18 28
- Ditte Marie Harbogade 14 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 48 42 24
- Elly Marie lærer Stabyvej 39a Staby . . . . . . . . . 97 33 13 73
- Elna Andersen Søgårdvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 31 97
- Erik arbejdsmand Stensigvej 6 Vemb . . . . . . . . 30 30 70 95
- Erik Høegh gårdejer Søgårdvej 6 Tim . . . . . . . . 97 33 31 97
- Frees Henrik Kløvervænget 2 Vemb . . . . . . . . . 21 12 42 08
- Grethe husassistent Nyvang 13 Vemb. . . . . . . . 42 75 06 38
- Helle revisorass Skovvangvej 15 Nees . . . . . . . 97 88 41 37
- Ina Nørrealle 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 24 91
- Inge Marie dagpl moder Skolevej 28 Bur . . . . . 97 48 40 93
- Jan Odinsvej 16 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 32
- Jonas Burvej 33 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 65
- Jørgen urmager Hovedgaden 27 Tim . . . . . . . . 97 33 30 14
67
Navneregister
- Erik chauffør Eskesensvej 14 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 31 45
- Frida Kamp Nybovej 15 Stadil. . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 47
- Hakon materielmest Hyldevej 12a Vemb. . . . . . 97 48 51 73
- Hanne væver Tim Kirkevej 68b Tim. . . . . . . . . . 97 34 68 02
- Hanne Holstein pædagog Bækbyvej 12 Husby . 97 49 62 67
- Helga Odinsvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 42
- Henning Elo Skolegade 21 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 16 04
- Henrik Holmegade 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 86 90
- Henrik Dige Ringkøbingvej 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 48 16 26
- Henrik Otto Kræmmergårdvej 4 Møborg . . . . . . 69 14 59 06
- Inge Margrethe bogholder Majsvænget 12 Ulfb. 97 49 10 97
- Inge-Lise Nordenbjergvej 11 Møborg . . . . . . . . 97 88 13 49
- Jan Rylevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 72 89
- Jette Eskild revisorass. Ringkøbingvej 6 Ulfb. . . 97 48 16 26
- Jette Lading Madumflodvej 13 Madum. . . . . . . 20 58 08 13
- Jytte Anni syerske Stabyvej 1d Staby . . . . . . . . 97 49 27 86
- Kaj salgschef Ringkøbingvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . 97 48 16 26
- Karen Marie Bækbyvej 7 Husby . . . . . . . . . . . . 97 49 54 90
- Karina Præstegårdsvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 21 25
- Kim Brask arbejdsdreng Grønnevej 11 Tim . . . . 21 74 74 60
- Kirsten Mariane Skalstrupvej 86 Skalstrup . . . . 97 88 41 03
- Kirstine Elisabeth husassistent
Lindestien 2h Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 17
- Kristian salgsleder Åvænget 7 Tim . . . . . . . . . . 97 33 31 75
- Lars Froberg museumsinspektør
Vesterhavsvej 88 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 48 11
- Lene Stegmann assistent Reberbanen 4 Ulfb.. . 21 43 00 44
- Lilly Elisabeth dagpl moder Ullsgade 11 Ulfb. . . 97 49 22 65
- Lydia Dorthea Mellemvej 7 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 33 34 42
- Maja kontorass Hovedgaden 58 Tim. . . . . . . . . 97 33 38 30
- Michael maskinarb Lystlundvej 6 Ulfb. . . . . . . . 50 72 99 70
- Michael Aksel Brogade 46 Bækm. . . . . . . . . . . 69 14 58 21
- Niels Christian kriminalbetj Kytterupvej 23 Ulfb. 97 49 24 49
- Ole Hjejlevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 56 40 27
- Per Møllebakken 13 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 44
- Peter Hjejlevej 9 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 19
- Pia Juel Hovedgaden 15 Tim . . . . . . . . . . . . . . 40 36 06 23
- Signe hjemmehjælp Lindestien 16 Ulfb. . . . . . . 97 49 23 21
- Sven Erik Stadilvej 66 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 88 99
- Søren Christian gårdejer Odinsvej 2 Ulfb. . . . . . 97 88 41 42
- Thorkild mekaniker Ullsgade 11 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 22 65
- Trine Dige Ringkøbingvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 07 08
- Villy forpagter Stabyvej 1d Staby . . . . . . . . . . . 97 49 27 86
Mortensgaard Svend-Erik forfatter
Neesvej 38 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 29 42 00
- Tomiko Neesvej 38 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 29 42 00
- Tove Nøddebo syerske Bymarken 1 Sdr Nissum 26 65 11 37
Morthensen Daniel Hovedgaden 7 Tim . . . . . . . . 32 13 07 32
- Gabriela Maria Stabyvej 11 Staby . . . . . . . . . . . 21 93 47 63
- Mette Hovedgaden 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 07 32
- Michael Hovedgaden 10 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 63
- Ove medhjælper Hovedgaden 10 Tim . . . . . . . . 20 76 25 59
- Patrick Mølgaardsvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 22 66 49 12
Mose Ann Lindholt postarbejder
Tværgade 11 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 69 02
- Bent plejehjemspe Tværgade 11 Bækm.. . . . . . 23 42 90 69
- Bibi Irene Langvad ekspeditrice
Harbogade 25a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 21 42
- Birthe Søgaard dagpl moder
Humlevænget 36 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 56
- Bruno Roesgaard smed Søhusvej 34 Møborg . . 97 88 17 57
- Caroline Broberg Søhusvej 34 Møborg . . . . . . . 97 88 17 57
- Lene Broberg sygeplejersk
Søhusvej 34 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 57
- Tommy Holm arbejdsmand
Harbogade 25a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 21 42
Mosholm Jens gårdejer Vestergade 35 Vemb . . . 97 48 14 35
- Kirstine Skallebæk Vestergade 35 Vemb . . . . . . 97 48 14 35
Mouridsen Laila Enghaven 30 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 25 12
- Lasse Bundsbæk Enghaven 30 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 25 12
- Søren Bundsbæk Enghaven 30 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 25 12
Mouritsen Berit Kiilerich fårehyrde
Møller
M-N
Møller
Navneregister
- Jørgen selvstændig Skovvangvej 15 Nees . . . . 97 88 41 37
- Jørgen Schmidt Holstebrovej 121 Tim . . . . . . . 97 33 35 29
- Kathrine Knudsen Råsted Kirkevej 18 Vemb . . . 97 48 16 49
- Kim Kronhedevej 23 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 97
- Kirsten mag. art Sandbækvej 49 Skalstrup . . . . 20 73 35 42
- Klaus Burvej 33 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 65
- Knud tekniker Råsted Kirkevej 18 Vemb . . . . . . 97 48 16 49
- Magnus Willumsgaa politifuldm
Enghaven 43 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 41
- Maibritt Holmegade 28 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 22 58 92 96
- Maren Solsortevej 7 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 87
- Natalya Gennadyevn jurist
Grenholmvej 8a Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 69 19
- Niels Marinus montør Skolevej 28 Bur . . . . . . . 97 48 40 93
- Ragni Holm Holstebrovej 121 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 35 29
- Solveig social- og s Neesvej 129 Nees . . . . . . . 97 88 42 50
- Torben Stanley kaptajn Neesvej 129 Nees . . . . 97 88 42 50
- Tove Ruby dagpl moder Kløvervænget 2 Vemb . 21 26 54 86
Møllerhøj Grete ergoterapeut
Bjerregårdvej 28 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 68 19
Mørch Lars el montør Stadilvej 14 Stadil. . . . . . . 96 74 60 20
- Lilly Irene Poulsen Østvangen 57 Bækm. . . . . . . 97 88 11 59
Mørup Harry ejendomsmægl
Majsvænget 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 23
- Margit Bitsch bankass Majsvænget 25 Ulfb. . . . 97 49 13 23
Maagaard Helge gårdejer Nørtoftvej 19 Nees . . . 97 88 40 17
- Johanne Marie P Enghaven 2 Ulfb. . . . . . . . . . . 24 47 25 95
- Thorkild automek Hvedevænget 11 Ulfb.. . . . . . 31 49 36 11
Maarup Berit landbr medhj Vedersøvej 3 Madum 97 49 24 75
- Joan Faurby regnskabsche
Skorkærvej 9 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 22 16 06
- Peter skovfoged Skorkærvej 9 Madum . . . . . . . 70 22 16 06
Nielsen
- Joakim Bodrøgild Bækmarksbrovej 48 Flynder 97 88 15 52
Nielsen Abelone Lindestien 14 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 52 29
- Agnes Halkjær sygepl ske Mejlbyvej 5 Stadil. . . 97 33 10 33
- Allan Riis Møllegade 18 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 05 70
- Allan Tarpgaard Pindborgvej 13 Ulfb. . . . . . . . . 32 20 03 41
- Amalie Bak Brogade 51 Bækm. . . . . . . . . . . . . 97 88 14 46
- Anders Kristian gårdejer Stabyvej 76 Husby . . . 97 49 54 23
- Anders Buur M Ørvigvej 6 Gørding. . . . . . . . . . . 97 48 21 14
- Anette Rønhøj Søruphusvej 2 Torsted . . . . . . . . 20 54 52 14
- Anita Fiskbæk Neesvej 65 Nees . . . . . . . . . . . . 22 32 60 09
- Anna sygepl ske Opstrupvej 2 Stadil. . . . . . . . . 97 33 14 82
- Anna Skelmosevej 39 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 68
- Anna Birgit Kathrine Vestervej 9 Tim . . . . . . . . . 97 33 37 60
- Anna Grete Kirkebyvej 42 Sdr Nissum. . . . . . . . 97 49 51 14
- Anna Grethe ekspeditrice Enghaven 3 Ulfb.. . . . 97 49 18 88
- Anna Hald Skelmosevej 10 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 11 42
- Anna Lis dagplejer Spættevej 14 Tim . . . . . . . . 97 33 34 34
- Anna Marie Pinstrup elev Nedervej 10 Staby . . . 97 49 12 76
- Anna Sønderby Klitvej 19 Sdr Nissum. . . . . . . . 97 49 54 76
- Anne Mette Thuesen Torsgade 14 Ulfb. . . . . . . . 40 58 20 32
- Anne-Maj Fabricius Skalstrupvej 72 Skalstrup . 97 88 42 02
- Annelise Kirstine Fabriksvej 14 Tim. . . . . . . . . . 97 33 32 15
- Annemette Svane G Grønnegade 5 Bækm.. . . . . 69 13 20 92
- Annette Schmidt Fuglevænget 44 Thorsm. . . . . 96 10 00 75
- Anni Thorsø syerske Stabyvej 53 Staby. . . . . . . 45 54 68 82
- Anni Vigsø sygepl ass Alleen 9 Vemb . . . . . . . . 20 18 27 50
- Annita Hvoldal Bækmarksbrovej 5 Flynder . . . . 96 64 07 17
- Arnold gårdejer Vandmøllevej 4 Torsted . . . . . . 97 33 34 24
- Asta Margrethe Krohaven 1 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 12 20
- Asta Severine Juul dagpl moder
Møborgkirkevej 66 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 65
- Bendt Barslev industri arb Harbogade 22 Ulfb. . 97 49 26 87
- Benjamin Øgendahl Bygvænget 22 Ulfb. . . . . . . 20 89 60 54
- Benny Lisby specialarbej Grønsmøllevej 7 Nees 97 88 17 05
- Bente Kjær kontorass Østvangen 34 Bækm. . . . 97 88 16 15
- Bente Olesen kontorassist Skovstien 5 Ulfb. . . . 97 49 14 62
- Bettina Husted D Grønnevej 18 Tim . . . . . . . . . . 32 19 16 00
- Birgit klinikass Bygvænget 16 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 21 90
- Birgit Elisabeth sygeplejersk Enghaven 25 Ulfb. 97 49 16 15
- Birgit Bjerre Vestervangen 3 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 10 65
- Birgit Honore Stabyvej 28 Staby . . . . . . . . . . . . 43 29 10 77
- Birgitte Grønnevej 12 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 85
- Birna Vang Bjergvej 6 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 02 47
- Birte pædagog Vægermosevej 2 Torsted . . . . . . 97 33 36 62
- Birte Kjær korresp Vesterhavsvej 84c Vedersø . 44 99 06 90
- Birthe Rørbæk lærer Ondaftenvej 2 Husby . . . . 97 49 56 44
- Bjarne salgskonsule Ulfkjærvej 8 Ulfb. . . . . . . . 97 42 07 84
- Bjarne Korsdal Opstrupvej 4 Stadil . . . . . . . . . . 28 34 02 17
- Bodil kontorass Vandmøllevej 4 Torsted . . . . . . 97 33 34 24
- Bodil Dideriksen Holmehaven 22 Ulfb. . . . . . . . 61 27 21 84
- Brian Rejkjærvej 9 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 40
- Brian Damgaard Husted Grønnevej 18 Tim . . . . 32 19 16 00
- Britta Meldgaard ekspedient Sneppevej 7 Tim . 97 33 36 42
- Børge Egon arbejdsmand Bygvænget 3 Ulfb. . . 97 49 19 62
- Carina Holmegade 46 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 61 63
- Carsten Skadborg Stabyvej 5 Staby . . . . . . . . . 26 56 31 51
- Christian Øster-Skovvej 54 Nørhede . . . . . . . . . 97 17 11 86
- Christian Svane G Holmgårdvej 125 Møborg . . . 23 29 83 37
- Christina Rugvænget 28 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 96
- Claus Ove Krarupsvej 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 64
- Claus Madum Kirkevej 6 Madum . . . . . . . . . . . 75 34 54 50
- Conni filetskærer Stadilvej 54 Stadil . . . . . . . . . 28 15 76 99
- Conni Søholm Nyvang 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . 50 91 81 61
- Conny Aastrup Kjær Tranevej 11 Tim . . . . . . . . . 34 10 01 14
- Dennis Højager Pindborgvej 15 Ulfb.. . . . . . . . . 42 21 71 45
- Diana Hald Grønbjergvej 4 Torsted . . . . . . . . . . 97 33 12 10
- Dora Kirstine syerske Kløvervænget 14 Vemb . . 97 48 18 36
- Doris Gammelager pædagog
Fårevej 11 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 83
- Dorit Bylov Ove Krarupsvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 17 49
- Dorit Østerby Grønnevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . 61 74 30 47
- Dorthe Emtkjær Ringkøbingvej 151 Lomborg . . 97 88 14 93
N
Nagstrup Ida Enghaven 44 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 10
- Jens Rolskov Ulfborg Kirkebyvej 37 Ulfb. . . . . . 97 49 26 89
- Peder Christian P Ulfborg Kirkebyvej 37 Ulfb.. . . 97 49 26 89
- Søren Rolskov Ulfborg Kirkebyvej 37 Ulfb. . . . . 97 49 26 89
Naismith Gordon Bruce Gilhøj 4 Vedersø . . . . . . . 97 33 11 80
- Kay Alison Gilhøj 4 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 80
Naturlighesteteknik Koldborgvej 5 Nees . . . . . . . 60 93 91 28
Naturværkstedet Lillelund Lillelundvej 8 Vemb . . 96 11 46 59
Neagu Marius Christian Hovedgaden 35 Tim. . . . 29 80 39 65
Nedergaard Jesper Vesterhavsvej 41 Vedersø . . . 27 12 52 34
- Mads biolog Tim Kirkevej 54 Tim . . . . . . . . . . . 97 32 32 43
Neergaard Else Fjordside Humlevænget 46 Vemb 97 48 17 71
- Søren specialarb Humlevænget 46 Vemb . . . . . 97 48 17 71
Nees Totalentreprise ApS Skovvangvej 15 Nees . 97 88 41 37
Neesgaard Krista diakon Gartnerhaven 6 Ulfb. . . 48 41 10 43
Nexø Ane Kathrine skoleelev
Sinkbækvej 15 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 58
- Arne Kirkegaard landmand
Sinkbækvej 15 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 58
- Bjarne Sinkbækvej 15 Flynder . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 58
NH Trading Nedervej 11 Staby. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 75
Nibe Marie Louise Vestergade 18 Vemb . . . . . . . 30 89 14 63
Nicolaisen Andreas Kjærgaardvej 96 Husby. . . . . 97 49 69 19
- Gerda Vestergaard Fjordvænget 11 Thorsm. . . . 30 89 36 26
Nicolaisen & Larsen A/S Holmegade 58 Ulfb.. . . . 70 10 12 14
Nicolaisen Peder direktør Skovstien 3 Ulfb. . . . . . 97 49 20 44
Nicolajsen Berg landmand
Bækmarksbrovej 48 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 52
- Claus Nørgårdsvej 5 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 57 48
- Jette Bodrøgild skolesekretæ
Bækmarksbrovej 48 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 52
68
N
Nielsen
Navneregister
- Henning gårdejer Nygade 14 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 21 02
- Henning Ejskjær landbr medhj
Humlevænget 43 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 74
- Henrik Gammelager Fårevej 11 Flynder . . . . . . 97 88 16 83
- Henrik Saaby Bjerregårdvej 36 Stadil . . . . . . . . 97 33 12 46
- Henrik Sahlholdt Viumvej 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 23 40
- Henrik Sig Søndergade 17 Vemb . . . . . . . . . . . 97 41 04 78
- Hjalmar gårdejer Humlevænget 23 Vemb . . . . . 97 48 11 77
- Ib Astrup fisker Stabyvej 40 Staby . . . . . . . . . . 97 49 00 47
- Iben Maja Nørregade 34 Vemb . . . . . . . . . . . . . 27 21 07 20
- Inga kontorass Grønbjergvej 2 Torsted . . . . . . . 97 33 34 40
- Inge Anna Marie Stabyvej 40 Staby . . . . . . . . . . 97 49 00 47
- Inge Elmgaard Tarpvej 14 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 15 30
- Inge Kirkeby hjemmehjælp Stabyvej 76 Husby . 97 49 54 23
- Inger Pallisbjergvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 05
- Inger Nørgårdsvej 1b Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 47
- Inger Anette Rud ekspeditrice
Reberbanen 2f Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 78 02
- Inger Kirstine assistent Svensgaardvej 2 Tim . . 97 33 33 31
- Inger Marie Ulfkjærvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 42 07 84
- Inger Marie Toft Hugvej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 12 80
- Ingolf Vang værkfører Østvangen 36 Bækm. . . . 97 88 15 14
- Ingrid Vibevej 8 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 80
- Ingrid Møllegade 4 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 28
- Irwin Christian svejser Stensigvej 1a Vemb. . . . 27 14 50 41
- Ivan Birger værkfører Åbergvej 8 Møborg . . . . . 97 88 11 07
- Jacob Holk Bækmarkvej 5 Flynder . . . . . . . . . . 42 30 02 94
- Jan slagteriarb Østvangen 34 Bækm. . . . . . . . . 97 88 16 15
- Jan Dyrmose elev Reberbanen 17b Ulfb. . . . . . 60 73 25 86
- Jan Sten Stabyvej 72 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 08 09
- Jan Toft Herredsgade 15 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 35 55 73 20
- Jane Stabyvej 72 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 08 09
- Jannie Sand Sinkbækvej 14 Flynder . . . . . . . . . 97 88 17 54
- Jeanette soc pædagog Madumvej 30 Madum. . 97 49 08 22
- Jens tømrer Solsortevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 30
- Jens Svollingvej 74 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 59
- Jens Christian Nørredige 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 29 20
- Jens Christian Skalstrupvej 108 Skalstrup . . . . 20 95 22 88
- Jens Erik gårdejer Sinkbækvej 14 Flynder . . . . 97 88 17 54
- Jens Erik Knudsgaard landpostbud
Øster-Skovvej 66 Nørhede. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 75
- Jens Højer Holmehaven 23 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 15 41
- Jens Ingvard specialarbej Buen 9 Sdr Nissum . 21 73 59 97
- Jens Kristian smed Lillelundvej 2 Ulfb. . . . . . . . 30 35 49 18
- Jens Marinus smed Rødemøllevej 15 Møborg. . 51 55 86 25
- Jens Meldgaard tekstilhdl Sneppevej 7 Tim . . . 97 33 36 42
- Jens Ole opmåler Hagevej 14 Fjand . . . . . . . . . 97 48 50 85
- Jensine Rabjerg Søndergårdvej 12a Bækm. . . . 97 88 14 74
- Jeppe Harbo inseminør Holmehaven 30 Ulfb. . . 97 49 14 64
- Jeppe Nordestgaa gårdejer
Grønbjergvej 2 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 40
- Jesper Sinkbækvej 29 Flynder . . . . . . . . . . . . . 40 43 04 14
- Jesper Pinstrup Nedervej 10 Staby. . . . . . . . . . 97 49 12 76
- Jesper Saaby Bjerregårdvej 36 Stadil . . . . . . . . 97 33 12 46
- Jesper Schmidt Fuglevænget 44 Thorsm.. . . . . 96 10 00 75
- Jesper Sinkbæk Grenholmvej 5 Møborg . . . . . . 97 88 10 48
- Jesper Vith Vangsbovej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 23 63 33 66
- Jette Cecilie K kontorass Tim Kirkevej 30 Tim . . 97 33 37 32
- Johannes Søparken 25 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 30 51 85 55
- John Nørgårdsvej 8 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 40 67
- John Kamp installatør Holstebrovej 8 Ulfb. . . . . 97 49 13 94
- John Mattias Ebert Damhusvej 19 Vemb . . . . . . 40 57 98 74
- John Plougsgaard typograf Risvænget 27 Ulfb. 97 49 19 16
- John Preben fiskeskipper Vibevej 8 Thorsm.. . . 97 49 71 80
- Jon Løvendahl Ternevej 10 Thorsm. . . . . . . . . . 24 21 01 22
- Jutta Kirkgaard Markedspladsen 15 Ulfb. . . . . . 97 49 10 71
- Jørgen Stabyvej 1a Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 27
- Jørn Brink elektriker Harbogade 5 Ulfb. . . . . . . 97 49 15 60
- Kaj forhandler Nørgårdsvej 1b Vemb. . . . . . . . . 97 48 13 47
- Kaj maskinarb Vesterhavsgade 7 Thorsm.. . . . . 97 49 72 02
- Kaj Buhl maskinarbejd
Kræmmergårdvej 79 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 04
69
Navneregister
- Edith Harbogade 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 02
- Edith Valborg Havrevænget 19 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 20 94
- Edvard Fjord lagerforv Enghaven 25 Ulfb. . . . . . 97 49 16 15
- Egon Hald gårdejer Skelmosevej 10 Stadil . . . . 97 33 11 42
- Eli Vium tømrermester Skovstien 5 Ulfb. . . . . . . 97 49 14 62
- Ella Marie Neesvej 85 Nees . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 24
- Ellen Margrethe J hj syerske Pøtparken 2b Bur . 97 48 42 91
- Ellen Skydsgaard kontorist Enghaven 34 Ulfb. . 97 49 22 34
- Elmer Christian chauffør
Sinkbækvej 32 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 54 14
- Elna Skalstrupvej 73 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 12
- Elna sygehj Havrevænget 41a Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 69 30
- Elna Margrethe Hyldevej 15b Vemb . . . . . . . . . 97 48 12 97
- Else Cecilie Kynde komm overass
Granvej 5 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 54
- Else Hedegård Vandværksvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 09 02
- Else Marie børneh lærer Torstedvej 93 Tim . . . . 24 98 10 62
- Else Marie Nyvang 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 28
- Eno Anker Hestbækvej 5 Bur . . . . . . . . . . . . . . 32 57 57 16
- Erik Bent bestyrer Vestervej 9 Tim . . . . . . . . . . 97 33 37 60
- Erik Holk smed Nørhedevej 28 Sdr Nissum. . . . 97 49 56 06
- Erik Lindegaard fisker Kytterupvej 9 Ulfb. . . . . . 97 88 11 33
- Erling Vagn Vesterhavsvej 84e Vedersø. . . . . . . 97 33 15 15
- Erna Irene tekstilarb Markedspladsen 2 Ulfb. . . 97 49 23 19
- Erna Nielsen Torstedvej 24 Torsted . . . . . . . . . . 97 33 32 21
- Eva Rendbæk husassistent
Gyvelvej 1b Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 73 32
- Evy Bransholm Ø Kikkenborgvej 45 Nees . . . . . 97 88 42 10
- Finn Juhl bygn konstr Majsvænget 26 Ulfb.. . . . 97 49 29 02
- Flemming Hunsballe slagtersvend
Holmehaven 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 21 14
- Frands Thorvald chauffør Nyvang 22 Vemb. . . . 97 48 17 23
- Frank Rudolf chauffør Lundgade 4 Ulfb. . . . . . . 29 44 96 54
- Frants Peter stationsbetj Høbrovej 12 Tim. . . . . 60 15 54 95
- Freddi Henry afd leder Havrevænget 41a Ulfb. . 97 49 69 30
- Gerda lærer Pradsgaardsvej 9 Tim . . . . . . . . . . 97 33 33 71
- Gerda bestyrerinde Tingvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 56 73
- Gerda Elisabeth Sydvangen 3 Bækm. . . . . . . . . 97 88 10 43
- Gerda Nielsine Grønnegade 24 Bækm. . . . . . . . 97 88 11 96
- Gitte Aaberg besk vejled Svingelvej 9 Stadil . . . 97 33 14 67
- Gitte Bjerg Svejdalvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 50 05
- Gitte Toft Herredsgade 15 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 35 55 73 20
- Grethe Thordahl sygemedhj
Humlevænget 23 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 77
- Gunnar husmand Holstebrovej 14 Ulfb.. . . . . . . 97 49 12 93
- Gunnar gårdejer Rolighedsvej 24 Staby . . . . . . 97 49 15 42
- Gunnar Poulsgaard gårdejer
Havrevænget 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 94
- Gunner Hald Tarpvej 14 Vedersø . . . . . . . . . . . . 29 43 64 45
- Gunner Kamp landmand Eskesensvej 14 Tim . . 97 33 31 94
- Gurli Lisbygd Skalstrupvej 6 Gørding . . . . . . . . 97 48 12 47
- Hanne reng ass Hagevej 14 Fjand . . . . . . . . . . 97 48 50 85
- Hanne Fabricius Rugvænget 4 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 25 58
- Hanne Lise Bøje dagpl moder
Bækbyvej 89 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 48 76
- Hanne Okkerstrøm Grenholmvej 14 Møborg . . . 97 88 58 80
- Hanne Saaby sygepl ske
Vesterhavsvej 67 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 94
- Hans Christian Bramsvej 5a Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 15 08
- Hans Evald vognmand Neesvej 85 Nees . . . . . . 97 88 40 24
- Hans Henrik Boe Østvangen 63 Bækm. . . . . . . . 21 14 69 23
- Hans Kallesø Søndergårdvej 5 Bækm. . . . . . . . 53 29 20 99
- Harriet Bro Enghaven 36 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 85
- Heidi Torstedvej 92 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 61
- Heidi Gammelager Fårevej 11 Flynder . . . . . . . 97 88 16 83
- Helene Thuesen Holmehaven 2 Ulfb.. . . . . . . . . 81 71 96 58
- Helga Kathrine Holstebrovej 14 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 12 93
- Helge Gustav Harry medhjælper
Eskesensvej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 95
- Helle Sand køkkenass Sinkbækvej 14 Flynder . 97 88 17 54
- Henning Nedervej 10 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 76
- Henning lærer Skannerupvej 24 Tim. . . . . . . . . 29 80 58 40
Nielsen
N
Nielsen
Navneregister
- Kamma Irene Holmehaven 16 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 21 87
- Karen Tolstrup medhjælper Vembvej 27 Ulfb. . . 23 23 16 40
- Karen Tranberg Solvangen 2 Bækm.. . . . . . . . . 97 88 50 04
- Karoline Ulfkjærparken 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 16 28
- Karsten Søruphusvej 2 Torsted . . . . . . . . . . . . . 40 19 23 89
- Karsten Lehman specialarb
Nørregade 18 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 16
- Kate Bjerregaard Vangsbovej 5 Ulfb.. . . . . . . . . 23 63 33 66
- Kenn Søholm Rørsgårdsvej 13 Vemb . . . . . . . . 41 57 26 24
- Kenneth fiskeskipper Rørvænget 21 Thorsm. . . 97 31 10 22
- Kent Lund Grønkærvej 35 Flynder. . . . . . . . . . . 22 63 83 23
- Kim Strandsbje tilsynsføren
Humlevænget 49 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 19 36
- Kirsten ekspeditrice Enghaven 33 Ulfb.. . . . . . . 97 49 10 37
- Kirsten Hedegaard montrice Grønningen 6 Ulfb. 27 36 41 16
- Kirsten Trier sygepl ske Burvej 6 Vemb . . . . . . . 97 48 16 10
- Klaus Grenholmvej 25 Møborg . . . . . . . . . . . . . 97 88 74 42
- Knud produktionsc Bygvænget 16 Ulfb. . . . . . . 97 49 21 90
- Knud lærer Pradsgaardsvej 9 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 33 71
- Knud Erik Øster Dalgårdvej 2 Skalstrup . . . . . . 20 47 79 15
- Knud Erik gårdejer Sneppevej 18 Tim . . . . . . . . 97 33 52 05
- Knud Peder gårdejer Opstrupvej 2 Stadil. . . . . . 97 33 14 82
- Krista Thora Ilkjær dagpl moder
Østvangen 36 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 14
- Kristen Lindestien 32 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 82
- Kristian tømrer Fårevej 11 Flynder . . . . . . . . . . 97 88 16 83
- Kristian Peder Toft Hovedgaden 63 Tim . . . . . . . 97 33 34 92
- Kristian Roar gårdejer
Møborgkirkevej 66 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 65
- Kurt Hvedevænget 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 40
- Kurt fisker Kirkebyvej 42 Sdr Nissum . . . . . . . . 97 49 51 14
- Kurt Niels Buggesvej 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 06
- Kurt Leonhard præst Ewald Tangsvej 4 Ulfb. . . . 48 42 34 44
- Lars tømrersvend Damhusvej 67 Møborg . . . . . 97 40 19 69
- Lars Bylov Ove Krarupsvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 17 49
- Lauge Bylov Ove Krarupsvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 17 49
- Laurids traktorfører Pallisbjergvej 1 Staby . . . . 97 49 22 05
- Leif gårdejer Nybovej 1 Stadil. . . . . . . . . . . . . . 30 25 61 15
- Leif fisker Stadilvej 54 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 24 27 39 24
- Leif Kronbak pølsemager Mejsevej 11 Husby . . 42 26 36 45
- Leif Lindholm skoleinsp
Vesterhavsvej 93 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 13
- Leif Søborg lærer Kløvervænget 8 Vemb . . . . . . 97 48 13 90
- Lena Hagevej 54 Fjand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 28
- Lena Inge sundhedspl
Ulfborg Kirkebyvej 35 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 09
- Lene Hald Bjerregårdvej 36 Stadil. . . . . . . . . . . 97 33 12 46
- Lene Have butiksslagtr Markedspladsen 8 Ulfb. 22 74 01 26
- Lene Kamp butiksass Harbogade 60 Ulfb.. . . . . 23 96 46 61
- Lene Langer teknisk ass
Humlevænget 28 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 49
- Lene Marie medhjælper Grønsmøllevej 7 Nees 97 88 17 05
- Lene Møller Hasselvej 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . 40 17 29 06
- Linda Dalby Svingelvej 5 Stadil. . . . . . . . . . . . . 21 29 83 99
- Linda Juhl Majsvænget 26 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 29 02
- Lis Rolighedsvej 24 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 42
- Lisa Breüner Hovedgaden 63 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 34 92
- Lydia Mørch lærer Solvangen 3 Bækm.. . . . . . . 97 88 11 81
- Maj-Britt Gejl Sognefogedvej 2 Staby . . . . . . . . 40 79 56 38
- Majbrit Lynge Viumvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 40
- Majbritt Okkerstrøm Grenholmvej 14 Møborg . . 97 88 58 80
- Malene Gavlshøj Bækmarkvej 17 Flynder . . . . . 35 39 71 84
- Malin Camilla Sinkbækvej 29 Flynder . . . . . . . . 20 14 04 14
- Margit Kytterupvej 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 33
- Marianne Sønderby Ternevej 5 Thorsm. . . . . . . 97 49 72 74
- Marian Midtgaard hjemmehjælp
Kronhedevej 19 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 92
- Mariane Petra Balleby elev
Humlevænget 43 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 74
- Marianne Buhl Kræmmergårdvej 79 Møborg. . . 97 88 12 04
- Marie medhjælper Rønnebærvej 32 Vemb. . . . . 97 48 12 93
- Marius vejarbejder Møllegade 4 Tim . . . . . . . . . 97 33 31 28
Nielsen
- Mariza Martins Harbogade 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . 61 73 24 25
- Martha Meldgaard syerske Fasanvej 15 Tim. . . 97 33 50 21
- Martin lastmand Kirkevænget 5 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 27 42
- Martin Tim Kirkevej 86 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 25
- Martin Friis Skolevej 16 Bur . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 01 46
- Matias Rørbæk Ondaftenvej 2 Husby . . . . . . . . 97 49 56 44
- Meta Ottesen Pindborgvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . . 60 46 56 73
- Mette Libergren Pindborgvej 13 Ulfb. . . . . . . . . 32 20 03 41
- Michael Overgaard Østvangen 61 Bækm. . . . . . 25 43 22 55
- Michael Thøtt Sydvangen 2 Bækm.. . . . . . . . . . 23 67 68 93
- Mikael Engelstoft teknisk prod
Skalstrupvej 72 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 02
- Mogens Bylov minkavler
Kløvervænget 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 36
- Mogens Juul gårdejer Kikkenborgvej 45 Nees . 97 88 42 10
- Mogens Sand elektriker Skalstrupvej 4 Gørding 24 92 52 90
- Mogens Vestergaard gårdejer
Svingelvej 9 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 67
- Monika Stabel lærer Vesterhavsgade 7 Thorsm. 97 49 72 02
- Myrna Elisabeth sparek fuldm
Ringkøbingvej 151 Lomborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 93
- Nanna Byskov Niels Buggesvej 9 Ulfb. . . . . . . . 97 49 26 06
- Nelly Lisby Grønsmøllevej 7 Nees . . . . . . . . . . . 97 88 17 05
- Niels maskinsnedk Nørgårdsvej 10 Staby . . . . . 23 28 98 77
- Niels Kristian S arbejdsmand
Staby Kirkevej 3 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 01
- Niels Ole medhjælper Brogade 51 Bækm.. . . . . 97 88 14 46
- Niels Peder værftsarb Stabyvej 38 Staby. . . . . . 97 49 24 77
- Niels Tarpgaard Torstedvej 92 Tim . . . . . . . . . . 97 49 21 61
- Niels Peter Hagevej 54 Fjand . . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 28
- Nina Hingebjerg Nørregade 18 Vemb . . . . . . . . 97 48 16 16
- Ninna Marie Nybovej 1 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 29 93 89 43
- Oda Kirkevænget 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 42
- Olav Gaulshøj traktorfører
Damhusvej 52 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 01
- Ole lagereksp Tim Kirkevej 7 Tim . . . . . . . . . . . 97 49 20 67
- Ole Ringkøbingvej 151 Lomborg. . . . . . . . . . . . 97 88 14 93
- Ole Barslund tømrer Torstedvej 65a Torsted . . . 97 33 37 09
- Ole Flemming lærer Tim Kirkevej 30 Tim . . . . . 97 33 37 32
- Ole Rejkjær tømrer Spættevej 14 Tim . . . . . . . . 97 33 34 34
- Orla gårdejer Sandbækvej 14b Nees. . . . . . . . . 97 88 40 67
- Orla Højager Pindborgvej 15 Ulfb.. . . . . . . . . . . 22 16 40 78
- Ove Martin fisker Grønningen 6 Ulfb. . . . . . . . . 26 27 29 06
- Ove Susgaard landbr medhj
Holstebrovej 127 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 99
- Peder Julsgaard Grønbjergvej 4 Torsted . . . . . . 97 33 12 10
- Per styrmand Fjordvænget 17 Thorsm. . . . . . . . 61 30 51 54
- Per Bonde direktør Klitvej 26 Fjand. . . . . . . . . . 20 86 31 62
- Per Carsten planteskolee Filsøvej 8 Ulfb.. . . . . . 69 13 21 71
- Per Overby Holmgårdvej 184 Møborg . . . . . . . . 97 88 73 88
- Peter Hovedgaden 26 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 44 39 02
- Peter N ingeniør Ondaftenvej 2 Husby. . . . . . . . 97 49 56 44
- Pia Kamp Holstebrovej 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 94
- Poul Dam Bækbyvej 42 Husby . . . . . . . . . . . . . 61 28 56 19
- Poula Kjær kontorass Solsortevej 3 Tim . . . . . . 97 33 34 30
- Rene Poulsen Granvej 3 Sdr Nissum. . . . . . . . . 96 95 90 81
- Rene’ Korsvang 4 Kirkeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 85 09 12
- Rikke Holmgårdvej 184 Møborg . . . . . . . . . . . . 97 88 73 88
- Rikke Tim Kirkevej 86 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 25
- Rikke Winnie Folner Stenildvej 16 Ulfb. . . . . . . . 35 13 21 72
- Rita Birthe Bygvænget 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 62
- Signe Brink Harbogade 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 60
- Sigrun kontormedhj Enghaven 35 Ulfb.. . . . . . . 97 49 17 58
- Sigvald Evard Rugvænget 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 25 58
- Simon Langer Humlevænget 28 Vemb . . . . . . . 97 48 18 49
- Solvad Nørremark snedkersvend
Vestervangen 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 65
- Solveig Fabricius butiksslagte
Skalstrupvej 72 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 02
- Steen Enggrob Svejdalvej 2 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 50 05
- Sten Vium taksator Bredgade 10 Ulfb. . . . . . . . 61 67 97 09
- Susanne Bak dagplejer Brogade 51 Bækm. . . . 97 88 14 46
70
N
Nielsen
Navneregister
Nørgaard
Nordsmark & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 22
- Susanne Yvonne Svane Damhusvej 52 Møborg 97 88 16 01
- Svend Vester Mosevej 72 Husby . . . . . . . . . . . . 97 49 68 64
- Svend Aage Mågevej 15 Thorsm. . . . . . . . . . . . 97 49 72 16
- Svend Erik Byskov landbr medhj
Grenholmvej 14 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 58 80
- Svend Holk fisker Fjordvænget 25b Thorsm.. . . 97 49 73 20
- Svend Åge Græmvej 13 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 46 14 26
- Søren Peter chauffør Torstedvej 24 Torsted. . . . 97 33 32 21
- Søren Vad Skalstrupvej 57 Skalstrup . . . . . . . . 33 79 49 50
- Tage fiskeskipper Fjordvænget 1l Thorsm. . . . . 23 23 21 83
- Teresa Hovedgaden 28 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 19
- Thomas Joon Vesterhavsvej 67 Vedersø . . . . . . 97 33 12 94
- Thomas Nørgaard Humlevænget 54 Vemb . . . . 28 69 07 63
- Tina Damgaard Rørvænget 21 Thorsm.. . . . . . . 97 31 10 22
- Tommy Hedegaard Reberbanen 19 Ulfb.. . . . . . 42 77 06 71
- Tommy Østergaard Solsortevej 4 Tim . . . . . . . . 97 33 31 59
- Torben Dalby Svingelvej 5 Stadil. . . . . . . . . . . . 21 29 83 99
- Torben Møller ekspedient Hasselvej 6 Vemb . . . 22 32 54 50
- Tove Ida kontorass Blomstervænget 6 Vemb . . . 97 48 14 70
- Tove Kjær Vesterhavsvej 84b Vedersø . . . . . . . . 97 33 13 80
- Trine Lehman Vestergade 16 Vemb. . . . . . . . . . 50 99 94 55
- Ulla Kirkegård Solsortevej 4 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 31 59
- Vagn Aage fisker Pilestrædet 5 Sdr Nissum. . . . 20 81 66 64
- Vagn Øgendahl ekspedient Enghaven 33 Ulfb. . 97 49 10 37
- Verner Havrevænget 42 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 69
- Vibeke Roed sygehj Vesterhavsvej 93 Vedersø . 97 33 13 13
- Villy kirkebetjent Blomstervænget 6 Vemb . . . . 97 48 14 70
- Aage tømrer Skalstrupvej 6 Gørding . . . . . . . . . 97 48 12 47
- Aage Friis specialarb Skolevej 16 Bur . . . . . . . . 26 95 57 98
Nørregade 14, Vemb
Nordtoft Linda laborant Tværgade 10b Bækm.. . . 35 12 17 58
Norsgaard Herdis Ingeborg
Frederiksberg 17 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 89 51 06
- Niels gårdejer Frederiksberg 17 Bækm. . . . . . . 97 89 51 06
Northmann Anja Møborgkirkevej 8 Møborg . . . . . 75 92 63 25
Norup Helle ekspedient Hasselvej 21 Vemb. . . . . 40 53 30 43
- Karen Lis overlærer Fasanvej 4 Tim . . . . . . . . . 97 33 31 93
- Lars Hasselvej 21 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 70 62
- Preben konsulent Fasanvej 4 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 31 93
Nybolig Ulfborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 11
Aage Nielsen - Tømrer og snedker 29 13 71 06
Skalstrupvej 6, Vemb
Nielsen Aase kontorass Tim Kirkevej 7 Tim . . . . . 97 49 20 67
- Aase Cortsen væverske
Øster-Skovvej 66 Nørhede. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 75
Nikander Jesper Neesvej 33 Nees. . . . . . . . . . . . 35 12 18 87
Nikolaisen Vita Viola Skolegade 6 Thorsm.. . . . . . 97 49 70 01
Nikolajsen Elsebeth Østkærvej 27 Møborg . . . . . 97 88 12 21
- Erik Hilbert gårdejer Østkærvej 27 Møborg . . . . 97 88 12 21
- Kurt Sejbjerg chauffør Holmgårdvej 55 Møborg 97 88 16 60
- Steen Sejbjerg Grenholmvej 24 Møborg . . . . . . 20 33 16 64
- Tina Holmgårdvej 55 Møborg . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 60
- Wieslawa Roza Grenholmvej 24 Møborg . . . . . . 61 11 99 16
Nikotrans Holmgårdvej 55 Møborg . . . . . . . . . . . 97 88 16 60
Nikotøj v/Steen Sejbjerg Nikol
Nørregade 33 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 99 16
Nilausen Lis Elin korresp Ulfsundvej 38 Nees . . . 55 72 84 19
Nissen Martin Hovedgaden 22g Tim . . . . . . . . . . 34 10 26 53
Noe Erling repræsentant
Nørhedevej 18 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 11 98
- Inge Marie Heede Nørhedevej 18 Sdr Nissum . . 97 16 11 98
- Niels Christian Holm statshusmand
Solvangen 4 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 04
Noesgaard Inge Humlevænget 20 Vemb . . . . . . . 97 48 17 43
- Kent rørsmed Humlevænget 20 Vemb. . . . . . . . 97 48 17 43
- Kurt Vembvej 23 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 97 76
- Leo Lindholmvej 1 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 57 23
- Monika Lindholmvej 1 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 57 23
- Villy maskinarb Kjærsvej 9 Vemb . . . . . . . . . . . 61 11 31 05
- Aase Norre Hyldevej 11a Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 41
Noeverman Madelon Anita Kilevej 2 Vedersø . . . . 71 70 55 99
Nordea Holmegade 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 00
Nordenbjerg Maskinstation ApS
Bossenhøjvej 54 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 66 30
Nordestgaard Bjarne Brian maskinteknik
Fresiavej 16 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 37
- Bodil E kontorass Kirkebyvej 46 Sdr Nissum. . . 23 72 20 06
- Kurt it-konsulent Kirkebyvej 46 Sdr Nissum . . . 23 72 20 06
Nordestgård Tove Nørgård Fresiavej 16 Tim . . . . 97 33 30 37
Nordsmark Doris Egeskov Æblehaven 17 Vemb. . 97 48 19 90
- Termann Jensen herreekv hdl
Æblehaven 17 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 90
Nyholm Auto-Service . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 00 15
Holstebrovej 6, Ulfborg
Nyholm Mink Åvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 83 89
Nyholm Mink Åvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 50 89
Næsby Karin Nedervej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 28
Nørbygaard Anna Kirstine D Grønnevej 16 Tim . . . 97 33 31 11
- Daniel Grønnevej 16 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 11
- Erik Grønnevej 16 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 11
- Tobias Rathkjen Tim Kirkevej 90 Tim. . . . . . . . . 27 50 74 57
Nørfjand Betina Brændsgaard
Fjordvænget 34 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 21
- Bo Nr Fjandvej 6 Nr Fjand. . . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 42 49
- Doris Mågevej 3 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 15
- Flemming Jensen fisker
Fjordvænget 34 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 21
Tømrermester Peter Nørfjand . . . . . . 97 49 14 61
Industriarealet 2, Ulfborg
Mobil 51 36 42 36 - Telefax 97 49 15 80
Nørgaard Ane Kirkeby Rolighedsvej 5 Staby . . . . 97 49 29 10
- Anette Hingebjerg Humlevænget 15 Vemb . . . . 97 48 19 65
- Arne gårdejer Rolighedsvej 22 Staby . . . . . . . . 97 49 15 75
- Arnt møbeleksp Majsvænget 24 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 26 99
- Bendt gårdejer Møborgåvej 3 Bur . . . . . . . . . . . 97 48 40 41
- Bo tjener Vedersøvej 1 Madum . . . . . . . . . . . . . 31 66 49 09
- Camilla Humlevænget 15 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 19 65
71
Navneregister
Holmegade 4
Nyborg Anette Reberbanen 2c Ulfb.. . . . . . . . . . . 50 50 73 79
- Birthe Elisabeth Bach Bygaden 8 Bur. . . . . . . . . 25 39 96 35
- Ejvind arbejdsleder Bygaden 8 Bur . . . . . . . . . . 20 99 40 35
- Emil Bjerg Skolevej 20 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 39
- Freja Brich Reberbanen 2c Ulfb. . . . . . . . . . . . . 60 63 78 19
- Heidi Bjerg Skolevej 20 Bur . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 39
- Jane Husted Nyvej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 69 14 28 33
- Jannie Lind Pøtparken 22 Bur. . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 37
- Jens Kristian slagteriarb Tim Kirkevej 26 Tim . . 97 33 73 62
- Jesper Bach Pøtparken 22 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 37
- Karen Brich Bredgade 30a Ulfb. . . . . . . . . . . . . 60 82 17 76
- Niels Jørgen Bonde tømrersvend
Bigårdsvej 31 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 11
- Peter Bach Skolevej 20 Bur . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 39
- Søren Bach Skolevej 37 Bur . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 49 12
- Tove Vibeke Bach Skolevej 6b Bur . . . . . . . . . . . 97 48 40 92
- Ulla Husted ekspeditrice Bigårdsvej 31 Vemb . . 97 48 12 11
Nygaard Carsten Fuglevænget 40 Thorsm. . . . . . 61 54 88 44
Nygård Grethe Solveig Østvangen 11 Bækm. . . . 97 88 10 06
Nygaard Karen Wentzel faglærer
Staby Kirkevej 15 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62 15 52
- Kirsten Lund Søhusvej 56 Nees . . . . . . . . . . . . 97 88 40 80
- Knud gårdejer Nørhedevej 19 Sdr Nissum . . . . 97 49 50 86
- Laura Bæk Østvangen 43a Bækm. . . . . . . . . . . 97 88 12 93
- Leif Ehrenreich arkitekt
Holmgårdvej 165 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 68
- Lise Lotte Kjeldager Hvedevænget 14 Ulfb. . . . . 97 49 15 94
- Peder Lykke forstander Søhusvej 56 Nees . . . . 97 88 40 80
- Rikke Birch Fuglevænget 40 Thorsm. . . . . . . . . 20 33 41 09
- Vibeke Delfs Bjerghuse 98 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 96 93 21 02
Nyholm Anne Heil indretn ark
Røjgårdvej 8 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 19 00
N-O
Nørgaard
Navneregister
- Elly sygeplejersk Odinsvej 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 00 44
- Erling mekaniker Nyvang 14 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 14 39
- Eva Kirstine Nybovej 3 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 34
- Greta Rolighedsvej 22 Staby. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 75
Nørgård Gudrun Risvænget 26 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 11 77
Nørgaard Hanne køkkenleder
Damhusvej 15 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 30
- Ingrid Skovvej 9 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 47
Nørgård Johannes gårdejer Risvænget 26 Ulfb.. . 97 49 11 77
Nørgaard John Humlevænget 15 Vemb . . . . . . . . 97 48 19 65
- Johnny Ryan Dennis Hyldevej 17 Vemb . . . . . . . 30 20 63 49
- Karen lærer Hvedevænget 32 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 16 77
Nørgård Kirsten Agnete Fårevej 4 Flynder . . . . . . 97 88 11 57
Nørgaard Lilly Nyvang 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 39
Nørgård Lone Hyldevej 11b Vemb . . . . . . . . . . . . 97 49 00 99
- Martha Staby Kirkevej 9 Staby . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 71
Nørgaard Mette Sig Majsvænget 24 Ulfb. . . . . . . 97 49 26 99
- Michael Humlevænget 69 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 58 93
- Morten Sig Majsvænget 24 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 26 99
- Niels bogholder Nybovej 3 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 10 34
- Niels Henrik Chr. Schmidtsvej 19 Vemb . . . . . . 97 48 40 50
- Peder fiskeeksp Rolighedsvej 5 Staby. . . . . . . . 97 49 29 10
- Preben gårdejer Tim Kirkevej 92 Tim . . . . . . . . 97 33 32 18
Nørgård Ryan Hyldevej 11b Vemb . . . . . . . . . . . . 97 49 00 99
Nørgaard Susanne Sig køkkenhjælp
Majsvænget 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 99
- Thomas fiskeeksp Staby Kirkevej 9 Staby. . . . . 97 49 12 71
Nørgaard Thomas og Peder fiskeeksportører
Vesthavnen 13 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 00
- Tina Gadgaard Majsvænget 14 Ulfb. . . . . . . . . . 28 60 03 01
- Vagn chauffør Præstegårdsvej 8 Vemb . . . . . . . 97 48 16 58
Nørre Esp Fiskeri (Chr Jensen) Åvænget 5 Tim . . 97 33 33 03
Nørre Vosborg Herregård Vembvej 35 Vemb . . . . 97 48 48 95
Nørskov Andreea Nøderupvej 8 Tim. . . . . . . . . . . 20 54 34 87
- Jens Nøderupvej 8 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 34 87
Nørskov-Jensen Inga Mariane M farvehandler
Holmehaven 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 36
Olsen
- Bodil Bredal medhjælpende
Sinkbækvej 48 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 56
- Carsten Anton fisker Fjordvænget 32 Thorsm.. . 27 81 39 05
- Charlotte Ahlmann blomsterbind
Klitvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 94
- Edna Bøndergaard Lindestien 2g Ulfb. . . . . . . . 97 49 14 92
- Erik Nørskov gårdejer Tim Kirkevej 12 Tim . . . . 97 33 38 38
- Ernst Sinkbækvej 49 Flynder . . . . . . . . . . . . . . 32 10 49 51
- Esben Lynge Åvænget 17 Bækm. . . . . . . . . . . . 97 42 05 45
- Flemming Bjerg Bækmarksbrovej 24 Flynder . . 97 88 18 38
- Gerda sygehj Bøgeparken 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 18 35
- Gitte Holmgård Niels Buggesvej 8 Ulfb.. . . . . . . 97 49 22 18
- Grethe Gade medhjælper Skolevej 7 Bur. . . . . . 20 86 47 23
- Heidi Susgaard Harbogade 42 Ulfb. . . . . . . . . . 42 79 36 47
- Helle Søgaard Kræmmergårdvej 55 Møborg . . . 96 64 20 88
- Henning gårdejer Bækmarkvej 18 Flynder . . . . 97 88 11 73
- Henning kommuneass Bavnehøjvej 12 Møborg 21 48 44 37
- Henrik Thaysen Brondbjergvej 6 Staby . . . . . . . 21 25 10 29
- Ib Holmgård lagerarb Niels Buggesvej 8 Ulfb. . . 97 49 22 18
- Ilona Brinkvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 04
- Irene Ringkøbingvej 150 Lomborg . . . . . . . . . . 97 88 12 03
- Irene Alma Sig kontorass Vestergade 31 Vemb . 29 46 89 95
- Irma Susgård Klydevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 35
- Jacob Straasø Kjær Kogsgårdsvej 7 Tim . . . . . . 97 33 36 94
- Jan elektriker Kogsgårdsvej 7 Tim . . . . . . . . . . 97 33 36 94
- Jan Høyer Holstebrovej 126a Tim . . . . . . . . . . . 23 95 69 81
- Jane Sand Holmvej 10 Møborg. . . . . . . . . . . . . 32 17 95 14
- Jenny Spættevej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 04
- Jens Bjerg gårdejer Ringkøbingvej 154 Flynder 97 88 11 27
- Jeppe Grønne Vej 6 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 88
- John Henning Gade reparatør Skolevej 7 Bur. . . 20 83 47 23
- John Rejkjær gårdejer Brinkvej 6 Tim . . . . . . . . 61 38 68 38
- Jørgen Madsen forpagter Nybovej 7 Stadil . . . . 97 33 11 49
- Karen Marie Holm Tim Kirkevej 12 Tim . . . . . . . 97 33 38 38
- Kirsten Ringkøbingvej 154 Flynder . . . . . . . . . . 97 88 11 27
- Kivan Bent Brunsborgvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 22 42 99 55
- Knud Erik Agergaard rutebilejer
Stabyvej 57 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 28 01
- Kristian Askham Nyvej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . 69 14 28 33
- Leif jord- og bet Ringkøbingvej 145a Lomborg 97 86 34 56
- Leif Ahlmann jagtkons Ove Krarupsvej 2 Ulfb.. . 97 49 15 01
- Lene Frohn køkkenass
Bækmarksbrovej 36 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 84 14 45
- Lilly Bjerg Sinkbækvej 48 Flynder . . . . . . . . . . . 97 88 10 56
- Linda Susgaard Tarpvej 16 Vedersø . . . . . . . . . 97 33 10 57
- Malthe Kjølhede A Klitvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . 97 49 50 94
- Manuela Faurby sygepl stud
Grønkærvej 20 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 82 27
- Mathilde Kjær Nybovej 13 Stadil . . . . . . . . . . . . 32 18 87 28
- Michael Susgaard Tarpvej 16 Vedersø. . . . . . . . 97 33 10 57
- Mogens Grønne Vej 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 88
- Mogens Sylvester kontorelev Tingvej 22 Ulfb. . . 97 49 26 67
- Mona Agergaard Præstevænget 1 Ulfb.. . . . . . . 97 44 04 71
- Mona Trillingsg Regnspovevej 9 Tim . . . . . . . . . 97 33 32 05
- Niels Aksel Muldbjerg maskinarb Hjejlevej 3 Tim 97 34 30 65
- Ole Bjerg gårdejer Sinkbækvej 48 Flynder . . . . 97 88 10 56
- Ove Verner gårdejer Spættevej 6 Tim . . . . . . . . 97 33 32 04
- Randi Lynge Ringkøbingvej 145a Lomborg . . . . 97 86 34 56
- Sara Sundorf Vinge Brunsborgvej 5 Ulfb. . . . . . . 26 19 96 63
- Sofie Straasø Kjær Kogsgårdsvej 7 Tim . . . . . . . 97 33 36 94
- Søren Kræmmergårdvej 55 Møborg . . . . . . . . . 96 64 20 88
- Søren Nørhedevej 6 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . 96 93 20 33
- Thomas Nordtoft Tværgade 10b Bækm. . . . . . . 35 12 17 58
- Aase Lynge hjemmehjælp
Ringkøbingvej 145a Lomborg . . . . . . . . . . . . . . 97 86 34 56
Olsen Asger medhjælper Damhusvej 74 Møborg 97 88 16 11
- Bergur Vesteralle 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 70 56 36
- Bodil Lindhardt skoleelev Skannerupvej 18 Tim 22 14 46 33
- Finn Gaffelbjergvej 27 Husby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 02 36
- Finn Olaf læge Ringkøbingvej 2 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 15 11
- Frederik Halkjær Hovedgaden 15 Tim . . . . . . . . 30 54 77 63
- Inger Marie Neesvej 32 Nees . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 39
O
O’brien Ellen Grævlingevej 11 Sdr Nissum. . . . . . 97 49 61 32
O’Donovan Birthe Anette Hvedevænget 5 Ulfb. . . 97 49 09 40
- Eric Kenneth Hvedevænget 5 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 09 40
O. K. Teknik Vesterhavsvej 87 Vedersø. . . . . . . . . 97 33 18 88
O. P. & Søn ApS Vognmand . . . . . . . . . . . . . 20 49 14 93
Nedervej 14, Staby
www.sme-staby.dk
O.H. Truckservice Havrevænget 15 Ulfb. . . . . . . . 97 49 18 77
Oancea Maria Hovedgaden 35 Tim . . . . . . . . . . . 21 44 69 82
Obelitz Jan Hagevej 146 Fjand . . . . . . . . . . . . . . 97 49 69 65
Odgaard Else Birgit N sygehj Tingvej 4 Ulfb. . . . . . 97 49 06 04
- Jens Frederik elev Tingvej 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 06 04
OH Truck Service Industriarealet 3 Ulfb. . . . . . . . 97 49 18 77
Ohrt Helle Bøgeparken 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 50
Okkerstrøm Lilly kontorass Skolevej 35 Bur . . . . 97 48 41 81
- Niels Anker Bak slagteriarb Skolevej 35 Bur . . . 97 48 41 81
Oladóttir Sigurlaug Maren Burvej 3 Vemb . . . . . . 35 11 24 93
Olesen Anna Petrea syerske
Fjordvænget 32 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 54 22 80
- Anne Marie Toftevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 98
- Arne Mandrup fisker
Ringkøbingvej 150 Lomborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 03
- Benny Kent fisker Vestergade 31 Vemb. . . . . . . 29 46 89 95
- Bent Susgaard medhjælper Tarpvej 16 Vedersø 97 33 10 57
- Bente Marie Bækmarkvej 18 Flynder . . . . . . . . 97 88 11 73
- Bente Skjørbæk Grønne Vej 6 Vemb . . . . . . . . . 97 48 16 88
72
O-P
Olsen
Navneregister
- Anette Vang kontorass
Vesterhavsvej 77 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 86
- Anita Hedegaard Bygvænget 27 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 14 93
- Ann Rejmert Engholmvej 2 Bur . . . . . . . . . . . . . 41 10 89 01
- Anna Byskov sygepl ske Tim Åparken 3b Tim . . 61 33 32 59
- Anna Lizzi B dagpl moder Violvej 4 Thorsm.. . . . 97 49 70 58
- Anna Margrethe Regnspovevej 7 Tim . . . . . . . . 97 33 34 31
- Anna Margrethe syerske Svingelvej 6 Stadil . . . 97 33 13 91
- Anna Margrethe kontorass Bigårdsvej 47 Vemb 97 48 14 72
- Anna Marie Kattenhøjvej 11 Møborg . . . . . . . . . 97 88 12 86
- Anna Marie børneforspæd Majsvænget 8b Ulfb. 97 49 02 24
- Anna Nørgård teknisk ass Søhusvej 38 Møborg 97 88 12 59
- Anne-Marie fabrikarb Pindborgvej 4 Ulfb. . . . . . 97 49 20 42
- Annette fabrikarb Elmevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 35 80
- Anni Hagevej 100 Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 66 77
- Arne Andreas kontorass Torstedvej 89a Tim . . . 97 33 35 51
- Arne Nygaard Brondbjergvej 10 Staby . . . . . . . 97 49 25 50
- Arthur Westergård Fjordvejen 36 Gørding . . . . . 97 48 14 36
- Asbjørn Hede specialarb
Ulfborg Kirkebyvej 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 02
- Bendt gårdejer Torsgade 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 48 51 62
- Benny Hyldgaard murer
Søndergårdvej 19 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 91
- Bent tømrer Fjordsiden 1 Vedersø. . . . . . . . . . . 97 33 13 74
- Bent Egon Marhauer arbejdsmand
Majsvænget 2b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 21
- Bent Nørgård gårdejer Tim Kirkevej 43 Tim. . . . 97 33 31 72
- Betina Neesvej 11 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 47 00 40
- Bettina Møborgåvej 4 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 95
- Birger Carsten salgsrepr Fabriksvej 11 Tim. . . . 97 33 33 69
- Birgit Bøge Gedmosevej 1b Hols.bro. . . . . . . . . 97 48 44 20
- Birgit Irene Grønnevej 20 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 27
- Birgitte Køjborg Kirketoften 2 Vedersø. . . . . . . . 97 46 45 27
- Birthe Enghaven 46 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 19 89
- Birthe Kirstine stuepige Tværgade 12 Bækm. . . 97 88 16 51
- Birthe Solveig dagplejer Spættevej 11 Tim . . . . 97 33 35 45
- Bjarne Vembvej 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 48
- Bjarne teknisk ass Donskærvej 60 Møborg . . . . 40 88 21 25
- Bjarne Haugaard gårdejer
Bækbyvej 19 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 79 41
- Bjarne Regnar Hagevej 100 Fjand. . . . . . . . . . . 97 49 66 77
- Bodil syerske Møborgkirkevej 64 Møborg . . . . . 32 14 44 23
- Bodil Balleby Industrivej 16 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 21 42
- Brian Bennedsgaa Spovevej 8 Thorsm.. . . . . . . 24 22 72 62
- Brian Kirkegaard Møborgåvej 4 Bur . . . . . . . . . 97 48 40 95
- Børge vicevært Hvedevænget 23 Ulfb. . . . . . . . 97 49 13 42
- Camilla Cassø Madumvej 2 Madum . . . . . . . . . 61 41 73 33
- Caroline Amalie Grønnevej 20 Tim . . . . . . . . . . 97 33 36 27
- Carsten fiskepakker Ternevej 14 Thorsm. . . . . . 97 49 72 79
- Carsten Ole Chr Kirksvej 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . 30 71 45 73
- Carsten Haugaard gårdejer
Skalstrupvej 34 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 91
- Carsten Juul Stadiløvej 4 Stadil . . . . . . . . . . . . 97 33 12 05
- Christen Nygaard gårdejer
Brondbjergvej 10 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 50
- Christian Husted Solsortevej 5 Tim . . . . . . . . . . 97 33 37 10
- Christian Peder Tim Kirkevej 60 Tim . . . . . . . . . 27 75 04 74
- Christina Irene Holmegade 37 Ulfb.. . . . . . . . . . 61 37 15 81
- Claus Knudsig landbr medhj
Knudsigvej 1 Råsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 01
- Connie Nørgaard Spovevej 8 Thorsm. . . . . . . . . 23 74 70 11
- Daniel Harmon Kirkevænget 4 Ulfb. . . . . . . . . . 40 73 62 59
- Dennis Engelbrech Harbogade 33 Ulfb.. . . . . . . 41 61 69 60
- Dorte Nygaard indkøbsass Torstedvej 89a Tim . 97 33 35 51
- Dorthe Kjær rengøringsme
Bækmarksbrovej 3 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 77
- Ebba Hvidt damefrisør Tim Kirkevej 18 Tim. . . . 97 33 32 88
- Edith Kirkegaard syerske Holmegade 44 Ulfb.. . 20 40 98 59
- Edvard entreprenør Donskærvej 62 Møborg . . . 97 88 12 48
- Egon mekaniker Æblehaven 19 Vemb. . . . . . . . 97 48 16 40
- Egon Degnbol montør Kirkevænget 31 Ulfb. . . . 97 49 12 38
- Eigil vognmand Bygvænget 27 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 14 93
P
Pahl Gitte Rolighedsvej 30 Staby. . . . . . . . . . . . . 22 37 69 21
Palmadottir Johanna Hirsevænget 1 Ulfb. . . . . . . 48 42 31 07
Paluszewski Jan Franciszek socialrådg
Bymarken 6 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 19 95 61
Panter Jacqueline Claire Brogade 10 Bækm.. . . . 69 14 59 24
Parametrics ApS Klemvej 4 Sdr Nissum . . . . . . . 50 62 92 69
Paz Maria Karla Brisenio Stadilvej 48 Stadil . . . . . 53 80 77 25
Pazemeckas Simas Tim Kirkevej 11 Tim . . . . . . . 32 18 13 96
Pedersen Aase Hounsgaard
Rolighedsvej 32 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 42 33
- Aksel medhjælper Kattenhøjvej 23 Møborg . . . . 97 88 13 09
- Aksel Vange tømrersvend
Ulfborg Kirkebyvej 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 50
- Alison Mary Scott lærer Madumvej 10 Madum. . 97 49 21 75
- Anders Øster Madum Kirkevej 2 Madum. . . . . . 51 26 78 87
- Andreas Sand forpagter Svalevej 4 Husby. . . . . 97 49 69 29
- Ane Nielsen Torsgade 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 51 62
- Anette Krogh klinikassist
Skalstrupvej 36 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 92
- Anette Stengaard Trøstrupvej 18 Torsted. . . . . . 97 33 34 39
73
Navneregister
- Jacob Præstegård Tim Kirkevej 46 Tim. . . . . . . 40 25 02 64
- Jan Vormslev murerarbmd Vestervej 12 Tim . . . 97 33 30 70
- Jørgen mekaniker Skolevej 3 Bur . . . . . . . . . . . 20 16 56 35
- Knud Nørager ingeniør Mejlbyvej 5 Stadil . . . . . 97 33 10 33
- Lars Bjerg Havrevænget 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 19 05
- Marie Kjestine Markedspladsen 14 Ulfb.. . . . . . 97 49 29 08
- Solvejg Sd Præstegaar plejeass
Vestervej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 70
- Vagn Porup bager Risvænget 5 Ulfb.. . . . . . . . . 20 76 95 27
Olsson Peder Flemming rørsmed
Kirkebyvej 23 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12 87 25
- Rita Lehmann ekspeditrice
Kirkebyvej 23 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12 87 24
Opholdsstedet Høtbjerg v/ Lennart Trolle Jensen
Skråvej 6 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 12 99
Opstrup Ann Østergaard Møllebyvej 15 Stadil . . . 97 33 10 31
- Arne gårdejer Holstebrovej 123 Tim . . . . . . . . . 97 33 32 92
- Grethe Holstebrovej 123 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 92
- Jens Stræde Møllebyvej 15 Stadil. . . . . . . . . . . 97 33 10 31
Optimera Svensgaardvej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . 96 74 75 76
Ottesen Peter Kopec Møborgkirkevej 38 Møborg 32 14 77 94
Ottomines Røgeri Vesterhavsgade 11 Thorsm.. . . 97 49 73 06
Ottosen Gerda børneh lærer Neesvej 106 Nees . . 97 88 40 54
- Knud Jørgen Christian lærer Neesvej 106 Nees 97 88 40 54
Outzen Erik Fjordvejen 28 Gørding . . . . . . . . . . . 97 48 13 05
- Erik Fjordvejen 21 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 13
- Marie Kathrine Fjordvejen 28 Gørding. . . . . . . . 97 48 13 05
- Søren Lillelundvej 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 35
Overby Dorte slagtermst Bramsvej 35 Ulfb.. . . . . 27 63 93 10
Overgaard Finn fabrikarb Æblehaven 3 Vemb . . . 97 48 15 66
- Hedevig Humlevænget 27 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 17 68
- Helle Kolster Harbogade 72 Ulfb. . . . . . . . . . . . 96 93 00 31
- Kjeld blikkensl Stensigvej 4 Vemb. . . . . . . . . . . 69 14 16 32
- Kristian automek Humlevænget 27 Vemb . . . . . 97 48 17 68
- Lis Elna assistent Bramsvej 29 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 19 88
- Lizzie Fonager Rønnebærvej 22 Vemb . . . . . . . 40 94 13 65
- Mads forvaltnings Bramsvej 29 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 19 88
- Niels Stoktoft Sdr Fjandvej 16 Sdr Fjand. . . . . . 97 49 51 54
Overgaard-Konradsen Inger Ove
Krarupsvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 60
Overholm Poul Enevold chauffør
Mellemvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 01
Ovesen Ester Tværgade 3 Bækm. . . . . . . . . . . . . 97 88 11 67
Pedersen
P
Pedersen
Navneregister
- Eigil værkfører Vangsbovej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . 96 10 22 12
- Eilif Kræmmergaa gårdejer Lillelundvej 1 Ulfb. . 32 45 69 90
- Ejgil mekaniker Skelmosevej 45 Stadil . . . . . . . 97 33 14 02
- Ejner specialarb Regnspovevej 17 Tim . . . . . . . 32 10 14 54
- Ejner mekaniker Østerled 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . 40 96 25 94
- Elizabeth Willemina V
Bymarken 13c Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 45 54 86 07
- Ella Astrid Harpøtvej 20 Skalstrup. . . . . . . . . . . 97 88 41 21
- Ellen Humlevænget 59 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 90
- Else dagpl moder Skovbrynet 8 Sdr Nissum . . . 97 49 55 09
- Else Skalstrupvej 101 Skalstrup . . . . . . . . . . . . 97 88 42 76
- Else Fabriksvej 18 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 99
- Else Marie Hebsgaard ekspeditrice
Rugvænget 20 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 41 58
- Else Marie Ø økonomaass Krarupvej 15 Møborg 97 88 15 16
- Elvin Bennedsgaa Odinsvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 01 40
- Erik Styrbjørn kunstmaler
Madumvej 10 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 75
- Erling Mose gårdejer Svendsholmvej 2 Staby . . 97 49 24 17
- Erling Ejgil Kattenhøjvej 23 Møborg . . . . . . . . . 97 88 13 09
- Erling Hyldgaard chauffør
Grønnegade 21 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 42
- Esben Hedegaard Bygvænget 27 Ulfb. . . . . . . . 97 49 14 93
- Esther Mathilde Smedegårdvej 13 Møborg . . . . 97 88 15 68
- Eva Trine Rahbeks Vej 2e Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 03
- Eva G apoteksass Hovedgaden 11 Tim . . . . . . . 97 33 38 04
- Evald husmand Nørremarksvej 2 Tim . . . . . . . . 97 33 31 77
- Evald arbejdsmand Solvangen 2 Bækm. . . . . . . 97 49 21 49
- Finn smedesvend Vesterhavsvej 77 Vedersø . . . 97 33 11 86
- Gerda lærer Nøragervej 6 Nees. . . . . . . . . . . . . 97 88 41 41
- Gert Vestergaard værkfører
Hovedgaden 11 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 04
- Gitte Krog dagpl moder Ternevej 14 Thorsm. . . 97 49 72 79
- Glen Kræmmergårdvej 67 Møborg . . . . . . . . . . 34 10 40 16
- Grethe Johannesen spareks ass
Holmegade 39 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 35 20
- Grethe Reberbanen 2b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 18
- Grethe Johanne Holmehaven 45 Ulfb.. . . . . . . . 50 99 94 53
- Grethe Møller sygehj Rønnebærvej 41 Vemb. . . 97 48 15 28
- Gunhild Madumvej 1 Madum . . . . . . . . . . . . . . 30 12 03 98
- Gunild Jensine gårdejer Risvænget 28 Ulfb. . . . 97 49 14 55
- Gunnar Hilmer lærer Ove Krarupsvej 17 Ulfb. . . 96 10 70 64
- Hanne Lillelund pædagog
Sdr Hedegårdsvej 13 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 04
- Hans montør Skolevej 19 Bur . . . . . . . . . . . . . . 97 46 41 78
- Hans Christian husmand Solsortevej 13 Tim . . . 97 33 34 06
- Hans Klemmen husmand Harbogade 18 Ulfb.. . 97 49 19 13
- Hans Peder Husted gårdejer
Trine Rahbeks Vej 2e Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 03
- Harry Majlund vejmand Neesvej 39b Nees . . . . 97 88 41 88
- Heike Anna Odinsvej 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 23 96 02 52
- Heino Ulfkjærvej 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 08 88
- Henning Kristian fisker Tværgade 12 Bækm.. . . 97 88 16 51
- Henny Skolevej 19 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 41 78
- Henrik Møborgåvej 2 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 47 86
- Henrik Harmon elektriker Herredsgade 17 Ulfb. 97 83 44 72
- Henry gårdejer Søndergårdvej 13 Bækm. . . . . . 97 88 12 10
- Henry Højmark arbejdsmand Rylevej 6 Tim. . . . 42 76 73 03
- Holger Husted Holmegade 30 Ulfb. . . . . . . . . . . 30 89 36 60
- Ib Harbo fisker Ternevej 12 Thorsm. . . . . . . . . . 97 19 65 63
- Ib Husted gårdejer Eskesensvej 14 Tim . . . . . . 97 33 38 37
- Ib Torben driftsleder Humlevænget 30c Vemb . . 22 91 14 19
- Inga hjemmehjælp Bjerregårdvej 15 Stadil . . . . 97 33 10 36
- Inga Irene Violvej 14 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 65
- Inga Marie Kirkevænget 31 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 12 38
- Inga Methea Nyvang 19 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 79
- Inga Møller prod tekn Kytterupvej 10 Ulfb. . . . . 64 49 12 72
- Inge Kirstine chauffør Buen 7 Sdr Nissum. . . . . 51 27 89 32
- Ingelis Wium sygeplejersk
Kattenhøjvej 11 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 86
- Inger Slyk syerske Nyvang 23 Vemb . . . . . . . . . 97 48 40 26
- Inger Thorsen Nørremarksvej 2 Tim . . . . . . . . . 97 33 31 77
Pedersen
- Jan Brogade 10 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 59 24
- Jan Nygaard Brondbjergvej 10 Staby . . . . . . . . 97 49 25 50
- Jan Sejer Moseby landbr elev
Madumvej 13 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 69 19 38
- Jan Sten Pinvigvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 84 05 30
- Jens Jørgen Mose gårdejer
Møborgåvej 25 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 20
- Jens Møller Larsen fisker Spovevej 6 Thorsm. . . 62 17 73 34
- Jens Nygaard gårdejer Tim Kirkevej 39 Tim . . . 97 33 31 53
- Jens Ole værktøjseksp Enghavevej 1 Vemb . . . 26 14 60 84
- Jens Risum Sporvej 2 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . 28 49 84 95
- Jens Valdemar Kjærgaardvej 121 Husby. . . . . . 23 25 39 19
- Jimmi Rejmert Engholmvej 2 Bur . . . . . . . . . . . 20 43 62 55
- Johannes gårdejer Nøderupvej 12 Tim . . . . . . . 97 33 39 60
- John maskinfører Skalstrupvej 36 Skalstrup. . . 97 88 42 92
- John Neesvej 11 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 47 00 40
- Johnny Fjordvænget 27 Thorsm.. . . . . . . . . . . . 20 14 68 84
- Johnni Fjordsiden 3 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . 29 24 79 67
- Jonas Korshøj Fuglevænget 6 Thorsm. . . . . . . . 20 12 36 63
- Jonna Rendbæk Skolevej 34 Bur . . . . . . . . . . . 97 48 41 86
- Jørgen Kloster lagerarb Rugvænget 20 Ulfb.. . . 24 45 60 51
- Jørgen støberiarb Burvej 63 Bur. . . . . . . . . . . . 97 48 41 74
- Jørgen Eilif tømrermester Nøragervej 6 Nees . . 97 88 41 41
- Jørgen Hansen kontorass Spættevej 11 Tim . . . 97 33 35 45
- Jørgen Vestergaard maskinarb
Eskesensvej 8 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 31 62 38
- Kaj Frøsig direktør Viumvej 3 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 22 21
- Karen Humlevænget 22 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 03
- Karen Kirkegaard Skolevej 22 Bur . . . . . . . . . . 97 48 40 59
- Karen Kirstine Solsortevej 13 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 34 06
- Karen Marie Møllegade 21 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 82
- Karin Biltoft Fabriksvej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 69
- Karin Sandgrav bankass Stadiløvej 4 Stadil . . . 97 33 12 05
- Karl-Aage Kidmose landbr medhj
Tarpvej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 37
- Karla Lindestien 12 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 23 60
- Kasper Aarup Solsortevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 37 10
- Kasper Rud Skovvej 10 Staby. . . . . . . . . . . . . . 22 24 94 23
- Kenneth Pilgaard Burvej 32 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 42 34
- Kim Verner Saugmandsvej 11 Møborg . . . . . . . 23 62 91 37
- Kirsten Trærup sygehj Filsøvej 8 Ulfb. . . . . . . . . 69 13 21 71
- Kirsten Marie Nøderupvej 12 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 39 60
- Kjeld lektor Kæret 7a Vedersø. . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 99
- Klaus Trøstrupvej 18 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 39
- Knud Erik Nyvang 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 26
- Knud Henning maskinarb Tim Kirkevej 18 Tim . 97 33 32 88
- Knud Knudsig gårdejer Kytterupvej 6 Ulfb. . . . . 97 48 10 11
- Kristine husassistent
Ulfborg Kirkebyvej 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 50
- Kristian husmand Møllegade 21 Tim. . . . . . . . . 97 33 32 82
- Kristina Brochmann Saugmandsvej 11 Møborg 60 92 35 58
- Kurt fisker Ternevej 5 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 74
- Kurt snedkersvend Hovedgaden 61 Tim . . . . . . 97 33 36 06
- Kurt tømr. Illeborgvej 24 Sdr Fjand . . . . . . . . . . 97 49 54 93
- Laila Mosskov Bygaden 27 Bur. . . . . . . . . . . . . 40 88 98 23
- Lars Dalsgaard Skelmosevej 42 Stadil . . . . . . . 40 20 68 22
- Lars Kjærgaard Bækmarksbrovej 3 Flynder. . . . 97 88 15 77
- Lasse Stadiløvej 10 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 80 47 04
- Lasse Noer Skolevej 24 Bur . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 82 93
- Lasse Sahl Kilevej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 97 33 19 99
- Laurits Kristian Grønnevej 20 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 36 27
- Lea Vang Vesterhavsvej 19 Vedersø . . . . . . . . . 27 82 91 02
- Leif Stougaard mekaniker
Bjerregårdvej 34 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 08
- Leo fiskemester Humlevænget 53 Vemb. . . . . . 97 48 40 10
- Leo gårdmand Nygade 3c Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 18 93
- Linda Skougaard Neesvej 41 Nees . . . . . . . . . . 98 43 56 93
- Lis Neesvej 23 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 22
- Lis Møller Larsen Spovevej 6 Thorsm. . . . . . . . . 62 17 73 34
- Lisa Laurberg Neesvej 14 Nees . . . . . . . . . . . . 51 52 05 18
- Lisbeth Grenholmvej 17 Møborg. . . . . . . . . . . . 97 88 14 67
- Lise-Lotte dagplejer Skelmosevej 45 Stadil . . . 97 33 14 02
74
P
Pedersen
Navneregister
- Susanne Stokholm Regnspovevej 17 Tim . . . . . 32 10 14 54
- Susanne Wang kontorass
Søndergårdvej 19 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 91
- Søren Broe lastoptager Sinkbækvej 23 Flynder 97 88 17 00
- Thomas Reberbanen 20 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 42 41 81 30
- Thomas Krogh Skalstrupvej 36 Skalstrup . . . . . 97 88 42 92
- Thorkild ingeniør Bavnebjergvej 19 Sdr Nissum 97 49 59 36
- Thorkild ingeniør Kjærgaardvej 6 Husby . . . . . . 97 49 59 36
- Tina Aarup Solsortevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 10
- Tommy Led svejser Elmevej 5 Tim . . . . . . . . . . 97 33 35 80
- Torben Rugvænget 3a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 12 20
- Torben gårdejer Lyngholmvej 5 Bur. . . . . . . . . . 97 48 41 13
- Ulla Marie montrice Holmgårdvej 149 Møborg . 81 74 47 51
- Vera Kirkevænget 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 26
- Vibeke Burvej 36 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 59 00
- Vicki Gørns Odinsvej 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 21 97 22 09
- Villy medhjælper Kattenhøjvej 23 Møborg . . . . . 97 88 13 09
- Villy uddeler Smedegårdvej 15 Møborg. . . . . . . 97 88 10 78
- Yvonne Kaasgaard gårdejer
Østkærvej 18 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 77
- Aase Marie hj syerske Burvej 63 Bur . . . . . . . . 97 48 41 74
- Aase Ørts boghdl medhj Hasselvej 13 Vemb . . . 97 48 20 55
Peitersen Anne-Mie Førby S Skolevej 38 Bur . . . . 96 93 43 44
Pejsestuen Nørregade 16 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 13
[email protected] Kvik
Madum Kærgårdvej 1 Madum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 30
Peter Rubens Malerservice
Rørsgårdsvej 1a Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 78 67
Petermann Ursula Bymarken 22 Sdr Nissum. . . . 97 49 53 55
Peters Wolfgang Elmevej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . 32 12 19 63
Petersen Anette Råsted Kirkevej 8 Vemb . . . . . . . 97 48 21 01
- Anna Marie reng ass Bavnehøjvej 18 Møborg . . 29 44 65 10
- Anni Aastrup hjemmehjælp
Humlevænget 13 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 67
- Arne slagteriarb Smedegårdvej 6 Møborg . . . . . 25 11 42 38
- Arne Egon skovarbejder
Nørhedevej 20 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 63
- Benny halarbejder Bymarken 2 Sdr Nissum . . . 97 49 56 26
- Bente Christine Eskesensvej 10 Tim . . . . . . . . . 97 33 37 11
- Bente Kjærgaard Kilevej 5 Vedersø . . . . . . . . . . 97 33 11 93
- Bettina Søjdis revisorelev Vestergade 27 Vemb 97 48 19 39
- Brian Skadborg Ternevej 4 Thorsm. . . . . . . . . . 36 17 12 12
- Christian Råsted Kirkevej 8 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 21 01
- Claus Lund specialarb Rørsgårdsvej 19 Vemb. . 97 48 18 10
- Dorte Smedsgaard Kærvej 3 Sdr Nissum . . . . . 21 68 25 97
- Else Solvangen 2 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 63 70 05
- Else S. Hagevej 194 Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 40 40
- Erik Vang gårdejer Kilevej 5 Vedersø. . . . . . . . . 97 33 11 93
- Freddy Steen Tim Kirkevej 8 Tim . . . . . . . . . . . 96 74 00 19
- Hanne Topp butiksass Humlevænget 45 Vemb . 97 48 17 01
- Hans Peter uddeler Humlevænget 25 Vemb . . . 97 48 12 88
- Henrik Råsted Kirkevej 10 Vemb. . . . . . . . . . . . 97 48 17 80
- Henry husmand Bigårdsvej 8 Vemb . . . . . . . . . 97 48 17 50
- Ib Steen vinduespol Eskesensvej 10 Tim. . . . . . 97 33 37 11
- Inger Funch økonomaass
Madumflodvej 9 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 13
- Ingrid Kirstine Rud ekspeditrice
Bymarken 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 26
- Jan maler Holmegade 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 20 61 73 58
- Jan Ivan depotarb Humlevænget 13 Vemb . . . . 97 48 17 67
- Jan Ludvig maskinsnedk
Ulfborg Kirkebyvej 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 46 52
- Jan Th. Hagevej 194 Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 16 05
- John Torben specialarb Fresiavej 19 Tim . . . . . 20 42 37 69
- Jytte Kirstine Bigårdsvej 8 Vemb. . . . . . . . . . . . 97 48 17 50
- Karin Lillian køkkenchef Stadiløvej 2 Stadil. . . . 97 33 10 16
- Kirsten Hovedgaden 42 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 13 68
- Kurt Storgaard specialarb
Humlevænget 31 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 03
- Laura Funch Madumflodvej 9 Madum. . . . . . . . 97 49 29 13
- Lene agronom Nødskovvej 5 Nees . . . . . . . . . . 97 88 99 22
- Lis Langgaard lærer Mejlbyvej 24 Stadil . . . . . . 24 67 41 28
75
Navneregister
- Lisette Midtgaard Vesterhavsvej 44 Vedersø . . . 24 48 54 14
- Lone Vangsbovej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 22 12
- Lone Bjerregårdvej 23a Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 14 86
- Lone Tarpvej 4 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 37
- Lone Lyngholmvej 5 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 13
- Mads Krarupvej 15 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 16
- Maggie Stokholm Enghavevej 11 Vemb . . . . . . 30 86 49 19
- Maj-Brit Sivebæk Ole Chr Kirksvej 29 Ulfb. . . . . 24 45 06 66
- Maja Marie Bundgaard syerske
Moesgårdvej 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 14 25
- Margit assistent Havrevænget 21 Ulfb. . . . . . . . 97 49 10 09
- Margit Fjord kontorass Kjærgaardvej 6 Husby. . 97 49 59 36
- Maria Grønnevej 17 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 20 34
- Maria Kirstine Vembvej 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 20 48
- Marianne Kirkebyvej 15 Sdr Nissum . . . . . . . . . 24 94 65 01
- Marianne Elmholdt kontorelev
Kogsgårdsvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 97
- Marie Rosenvænget 10 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 97
- Marie hjemmehjælp Eskesensvej 14 Tim . . . . . 97 38 40 95
- Marie Amalie medhjælper Majsvænget 2b Ulfb. 97 49 20 21
- Marie-Louise P Søndergade 32 Vemb. . . . . . . . 97 48 20 23
- Marion Elke Majsvænget 6a Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 01 09
- Martha Westh Møborgåvej 2 Bur. . . . . . . . . . . . 97 48 47 86
- Martin Nøragervej 14 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 31 40
- Martin Holmegade 39 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 59 21
- Martine Irene Ullsgade 9 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 29 42 50 68
- Mathias Brouw Carøe Æblehaven 7 Vemb . . . . . 97 48 19 04
- May Britt filetskærer Stadilvej 13 Stadil . . . . . . 28 31 32 64
- Mette hjemmehjælp Vestergade 14 Vemb . . . . . 97 48 17 95
- Mette Kyndi sygehj Tingvej 24 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 21 28
- Michael Dalsgaard Bjerregårdvej 15 Stadil . . . . 97 33 10 36
- Mikkel Nygaard Torstedvej 89a Tim . . . . . . . . . 97 33 35 51
- Morten Vang Havrevænget 21 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 10 09
- Niels Daubjerg svejser Skolegade 15 Vemb . . . 97 48 15 69
- Oda medhjælper Humlevænget 53 Vemb . . . . . 97 48 40 10
- Ole konstabel Kilevej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 19 99
- Ole Sneppevej 9 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 80 47 01
- Ole Risum lagerforv Holmgårdvej 191 Møborg . 97 88 13 61
- Ove elektriker Kirketoften 13 Vedersø. . . . . . . . 97 33 13 61
- Ove Emanuel arbejdsmand
Skovbrynet 8 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 09
- Palle Sofus el montør Østerbyvej 8 Tim. . . . . . . 20 80 47 00
- Peder chauffør Engholmvej 2 Bur . . . . . . . . . . . 41 10 89 02
- Peder Kristian vognmand Østkærvej 30 Møborg 20 24 73 71
- Peder Orluff slagter Holmegade 44 Ulfb.. . . . . . 20 29 16 44
- Per smed Torstedvej 62 Torsted . . . . . . . . . . . . 97 33 34 51
- Per Larsen specialarb Skolevej 34 Bur . . . . . . . 97 48 41 86
- Pia Merete gartner Stadilvej 14 Stadil. . . . . . . . 96 74 60 20
- Poul Børge Skalstrupvej 101 Skalstrup . . . . . . . 97 88 42 76
- Preben tømrermester Pindborgvej 4 Ulfb. . . . . . 97 49 20 42
- Preben smed Holmegade 39 Ulfb.. . . . . . . . . . . 20 65 21 58
- Preben Jensen chauffør Bigårdsvej 47 Vemb . . 97 48 14 72
- Preben Nygaard arbejdsmand
Bjerregårdvej 23a Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 01 71
- Priskilla Harmon Møborgkirkevej 64 Møborg . . 32 14 44 23
- Rikke Møller Skolegade 14 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 18 58
- Rita Daubjerg Skolegade 15 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 15 69
- Rita Høyer Hovedgaden 61 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 33 36 06
- Ritta Østerbyvej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 30 46
- Robert chauffør Neesvej 23 Nees . . . . . . . . . . . 97 88 40 22
- Ruth Donskærvej 62 Møborg . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 48
- Sandie Madum Kirkevej 2 Madum . . . . . . . . . . 40 58 26 78
- Sandra Skaanning Stabyvej 51 Staby . . . . . . . . 27 81 16 75
- Sigvald Vang fisker Havrevænget 21 Ulfb.. . . . . 97 49 10 09
- Steen Grenholmvej 17 Møborg . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 67
- Steen Kloster Industrivej 18 Vemb . . . . . . . . . . 40 40 75 49
- Steffen Lyngholmvej 5 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 13
- Stig fisker Skalstrupvej 54 Skalstrup . . . . . . . . 97 88 41 49
- Stine Bjerregårdvej 23a Vedersø. . . . . . . . . . . . 97 33 14 86
- Susanne Kirk Dahl hosplaborant
Hvedevænget 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 42
- Susanne Maibrit Kirketoften 13 Vedersø . . . . . . 97 33 13 61
Petersen
P
Petersen
Navneregister
- Liya Råsted Kirkevej 10 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 80
- Lydia Lindestien 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 67
- Maria Rud Bymarken 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 56 26
- Marianne Vesterhavsvej 11 Vedersø . . . . . . . . . 40 84 63 14
- Marianne Valborg specialarb
Sdr Stabyvej 6 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 54 07
- Natasha Fjordvejen 24 Gørding. . . . . . . . . . . . . 22 92 91 57
- Niels Peder Sig Mejlbyvej 26 Stadil . . . . . . . . . . 32 14 36 13
- Olaf Madumflodvej 9 Madum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 13
- Poul Martin Råsted Kirkevej 8 Vemb . . . . . . . . . 97 48 21 01
- Sabine Pape Rørsgårdsvej 19 Vemb . . . . . . . . . 97 48 18 10
- Selma Lund Smedegårdvej 6 Møborg . . . . . . . . 22 23 89 10
- Stinne Krogsgård Rylevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . 60 13 00 90
- Tinna Storgård Humlevænget 31 Vemb . . . . . . . 97 48 16 03
- Ulla Søjdis butiksass Humlevænget 25 Vemb . . 97 48 12 88
- Valdemar Johannes fiskemester
Følfodvej 393 Nørhede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 12
Petrache Stefan Hovedgaden 35 Tim. . . . . . . . . . 21 97 82 65
Pf Produkter Donskærvej 24 Møborg. . . . . . . . . . 74 66 44 31
Pho-Pluk Pawitchaya Neesvej 103 Nees . . . . . . . 97 88 40 15
Pihl Hanne medhjælper Eskesensvej 14 Tim . . . . 96 96 14 14
Piil Bodil Elisabeth Møllebyvej 1 Stadil . . . . . . . . 97 32 40 44
Pilgård Anders Christian Fasanvej 22 Tim . . . . . . 97 33 31 40
Pilgaard Bent montør Hovedgaden 44a Tim. . . . . 97 33 35 62
- Dorte Ringkøbingvej 16 Madum . . . . . . . . . . . . 42 26 80 01
- Erik lærling Ringkøbingvej 16 Madum. . . . . . . . 42 26 50 06
- Ingerlise Hovedgaden 44a Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 62
- Jytte sygehj Brogade 64 Bækm. . . . . . . . . . . . . 97 88 11 83
Pilgård Maren Lund Fasanvej 22 Tim . . . . . . . . . 97 33 31 40
Pilgaard Milter M Bækbyvej 14 Husby . . . . . . . . . 97 49 54 65
- Rasmus Toft Brogade 64 Bækm.. . . . . . . . . . . . 97 88 11 83
- Ulla Viola Enghaven 10 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 41
Pilskov Elinor Tove børneh lærer Hjejlevej 3 Tim . 97 34 30 65
- Eva Høbrovej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 90
Pizza og Kebab House Holmegade 3 Ulfb. . . . . . . 97 49 10 99
Plejeboligerne Krohaven Krohaven 1 Vemb . . . . . 96 11 44 80
Plesanovs Aleksandrs Nørrealle 2 Vemb . . . . . . . 25 70 36 26
Plesner Helge hjemmesygepl
Vesterhavsvej 15 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 73 83
Plougmann Anders fisker Fjordvænget 9 Thorsm. 97 49 72 24
- Kirsten Kokholm ekspeditrice
Fjordvænget 9 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 24
Poda Hegn Vest Ringkøbingvej 181 Flynder. . . . . 97 88 13 66
Poesigårdens Galleri Sandbækvej 12 Nees . . . . . 97 88 40 66
Porcelinge.dk v/ Inge Kejlberg Tornvig
Søndergade 16 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 23 40
Posselt Hans Henrik lægesekretær
Gl Skolevej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 22 57
Poulsen Aksel Skibsted fisker Bjerghuse 11 Ulfb. 97 49 54 31
- Annalise kontorass Ulfsundvej 33 Nees . . . . . . 97 88 41 05
- Asger Veisig fabrikarb Nørregade 40 Vemb . . . . 42 31 05 66
- Birgith Kirsten ekspeditrice
Vesterhavsgade 26 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 24
- Birte Fuglevænget 45 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 70
- Børge arbejdsmand Skelmosevej 59 Stadil. . . . 97 33 12 33
- Charlotte Buur Stabyvej 24 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 24 04
- Claus Michael R maler Bygaden 35 Bur. . . . . . . 97 40 71 91
- Danni Hjortflod Havrevænget 15 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 18 77
- Edit Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 04
- Ejgil fiskeskipper Fuglevænget 45 Thorsm.. . . . 97 49 71 70
- Ejgil serv montør Rosenvænget 4 Vemb . . . . . . 97 48 14 76
- Elna Nyvang 1 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 29
- Else Marie Hounsgaard Neesvej 61 Nees. . . . . . 97 87 88 70
- Erik fisker Vesterhavsgade 26 Thorsm. . . . . . . . 97 49 71 24
- Hanne Kirstine syerske
Vægermosevej 1 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 34 32 91
- Hans Jørn arbejdsmand
Vægermosevej 1 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 34 32 91
- Henning fiskeskipper Skolegade 21 Thorsm. . . 97 49 71 52
- Inge Lise Bjerghuse 6 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 27
- Inger Bygaden 15 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 67
- Inger Elisabeth Bygaden 34 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 40 25
Poulsgaard
- Ingrid defektrice Bramsvej 19 Ulfb.. . . . . . . . . . 24 66 66 77
- Jacob Nøderupvej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 85 18
- Jan fiskeskipper Vibevej 5 Thorsm.. . . . . . . . . . 97 49 70 67
- Jane Kirstine Skelmosevej 59 Stadil . . . . . . . . . 97 33 12 33
- Jimmy Ørnskov Chr. Schmidtsvej 3 Vemb . . . . . 97 48 49 90
- Johannes direktør Stabyvej 24 Staby . . . . . . . . 97 49 24 04
- John Fjordvejen 22 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 92 67
- Johnny Vibevej 1 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 35
- Jonna Jensine Skolegade 21 Thorsm. . . . . . . . 97 49 71 52
- Jytte Lodahl teknisk ass Bjerghuse 11 Ulfb. . . . 97 49 54 31
- Jørgen Grønkær Burvej 79 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 30
- Kaj medhjælper Kræmmergårdvej 7 Møborg. . . 97 88 13 47
- Karen Skødt Kirkevænget 18 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 63 86
- Keld Have Soltoften 2 Nees . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 49 50
- Kirsten Birgit Buur faglærer Stabyvej 24 Staby. . 97 49 24 04
- Kristen Nyborg medhjælper Bygaden 37 Bur. . . 97 48 40 45
- Kurt værkfører Stabyvej 1b Staby . . . . . . . . . . . 97 49 24 59
- Lars Møgeltoft Tingvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 95
- Lene kontorass Burvej 65 Bur . . . . . . . . . . . . . 28 29 34 50
- Lene Ørnskov Chr. Schmidtsvej 3 Vemb . . . . . . 97 48 49 90
- Lili Elsebeth Sinkbæk Holmgårdvej 13 Flynder. . 21 43 17 42
- Line Møller Vibevej 5 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 67
- Lisbeth Jørgensen social- og s
Stabyvej 1b Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 59
- Majbritt Vibevej 1 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 35
- Marie Eg Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . . . . . 97 48 40 60
- Marie Sandegaard Burvej 79 Bur . . . . . . . . . . . 97 48 42 30
- Mathias Møller Fjordvænget 35 Thorsm.. . . . . . 60 15 01 03
- Niels Carlo gårdejer Skolegade 49 Vemb . . . . . 96 93 43 03
- Nina Susanne Fenger overlærer
Halkærvej 10 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 98 19 92
- Peder Kristian husbond afl Bjergvej 3 Staby . . . 97 49 23 84
- Peter Bech Holstebrovej 136 Tim . . . . . . . . . . . 51 36 71 17
- Pia Møller Vibevej 5 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 67
- Rigmor Petrine Pøtparken 6b Bur . . . . . . . . . . . 97 48 40 82
- Sanne Hjortflod Industriarealet 3b Ulfb.. . . . . . . 30 46 22 74
- Simon Fuglsang Idomvej 8 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 48 45
- Sonja Hesel Holmgårdvej 145 Møborg . . . . . . . 97 88 19 19
- Søren Nyborg Præstegårdsvej 2a Vemb . . . . . . 97 48 40 60
- Søren Toftgaard cand phil
Holmgårdvej 30 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 77
- Trine Grønnevej 1 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 34 11 23
- Ulla Ørum sygehj Rosenvænget 4 Vemb . . . . . . 97 48 14 76
- Villy chauffør Neesvej 56 Nees . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 38
- Vivi Møller Fjordvænget 35 Thorsm. . . . . . . . . . 25 56 57 55
Poulsgaard Anette Hvedevænget 4 Ulfb. . . . . . . . 97 49 25 17
- Bodil Humlevænget 30b Vemb . . . . . . . . . . . . . 32 10 84 68
- Dorte Skovgaardvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 14 38
- Else Ebbensgaard Kæret 1a Vedersø. . . . . . . . . 97 33 15 48
- Gerda Otilie Østerbyvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 38
- Hanne Bundgård Madumvej 40 Madum . . . . . . 97 49 20 99
- Henrik Kjærsvej 20 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 96 64 84
- Jens Jørgen K formand Vibevej 6 Thorsm. . . . . . 97 49 70 09
- Jørgen bankass Sønderkærvej 2 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 07 77
- Jørgen gårdejer Østerbyvej 7 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 32 38
- Karen Vestergård Sønderkærvej 2 Ulfb.. . . . . . . 97 49 07 77
- Kirstine Lindestien 80 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 76
- Kirstine Skovgaard Damhusvej 3 Vemb. . . . . . . 97 48 15 18
- Kirstine V Sønderkærvej 2 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 49 07 77
- Laurids Christian arbejdsmand
Damhusvej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 18
- Niels Christian husbond afl
Skovgaardvej 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 14 38
- Niels Erik el install Kæret 1a Vedersø . . . . . . . . 97 33 15 48
- Poul Erik maskinfører Rønnebærvej 14 Vemb . . 97 49 15 06
- Poul Kjær Madumvej 40 Madum . . . . . . . . . . . . 97 49 20 99
- Preben Kræmmergårdvej 2 Møborg . . . . . . . . . 23 86 30 33
- Rita Bastiane Vedersøvej 2 Madum. . . . . . . . . . 97 49 16 16
- Thorkild gårdejer Vedersøvej 2 Madum. . . . . . . 97 49 16 16
- Tonny Nørregade 40a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 20 26 56 60
- Tove Bak kioskejer Vibevej 6 Thorsm. . . . . . . . . 97 49 70 09
- Villy Hvedevænget 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 17
76
P-R
Povlsen
Navneregister
Povlsen Kirsten Skalstrupvej 63 Skalstrup. . . . . . 97 88 42 43
Povlsgaard Charlotte Vindelbo Kjærsvej 7a Vemb 24 42 88 15
- Ib Kristian chauffør Kjærsvej 7a Vemb. . . . . . . . 21 29 74 15
- Susanne Vindelbo træind arb Kjærsvej 7a Vemb 30 27 15 09
Pradsgaard Ejgil Sittrup mekaniker
Bramsvej 37 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 15 09
Produkthandel Mølgaardsvej 2 Tim . . . . . . . . . . . 21 20 46 07
Produkthandel Mølgaardsvej 2 Tim . . . . . . . . . . . 30 31 12 04
Produktionsselskabet Bouquet ApS
Torstedvej 12 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 94 18
Progresso Nordico ApS Bjerghuse 132 Ulfb. . . . . 97 40 43 44
Projekt Ulfborg Jobcenter
Ulfborg Kirkebyvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 39 50
Projektkontoret v/ Ib Steen Gregersen
Pallisbjergvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 77
Provstgaard Anette Nøderupvej 4 Tim . . . . . . . . . 97 33 37 29
Pryydun Vitaliy Nørregade 15 Vemb. . . . . . . . . . . 27 64 19 22
Præstegaard Susanne Harlund assistent
Møllegade 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 71 89 34
Psykolog Bent Hougaard Gaffelbjergvej 29 Husby 97 49 70 50
Psykolog Henning Frederiksen
Holmegade 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 51
Pudlo Ihor Klitvej 25d Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . 20 82 61 63
Pøhl Selma småbørnspædg Enghavevej 8 Vemb . 97 48 12 65
Paakjær Anne Marie køkkenass
Vesterhavsvej 48 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 40
- Irma sygepl ske Kogsgårdsvej 9 Tim. . . . . . . . . 97 33 31 85
- Mette Husted Hulvej 11 Husby . . . . . . . . . . . . . 25 39 94 81
- Niels bogholder Kogsgårdsvej 9 Tim . . . . . . . . . 97 33 31 85
Paarup Olga Kirsten Elisabeth lærer
Ulfkjærparken 4 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 50 01
Rathkjen
Ramsgaard Hanne Wind Stabyvej 82 Husby . . . . 22 27 94 00
- Kirsten Wind kirkesanger
Skelmosevej 40 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 18
Randeris Karen Kathrine Brondbjergvej 10 Staby 97 49 25 50
Ransby Annette Kirk Majsvænget 16 Ulfb. . . . . . . 21 73 40 44
- Nicolai Majsvænget 16 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 62 85
- Rosa Jensen plejemedhj Tingvej 1 Ulfb. . . . . . . 97 49 02 22
Ranthe Birte lærer Ondaftenvej 8 Sdr. Nissum . . . 97 49 10 15
- Camilla Frees Harbogade 35 Ulfb.. . . . . . . . . . . 32 14 76 27
A. Rasmussens
Bogtrykkeri . . . . . . . . . . . . 97 32 11 00
Nørregade 9 · 6950 Ringkøbing
E-mail: [email protected]
www.arastryk.dk
Q
Qhse-Support Lystlundvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 02 15
Quest Sound Consult v/ Lau Laursen
Torstedvej 96 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 70
Quistgaard Helle Brondbjergvej 8 Staby . . . . . . . 97 49 27 72
Qvistgaard Charlotte Mose syerske
Svendsholmvej 2 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 17
- Michelle Mose Svendsholmvej 2 Staby . . . . . . . 97 49 24 17
- Vera Blommehaven 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 35
R
Rabjerg Henny Færge sygepl ske
Søruphusvej 4 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 41
- Jørgen skovløber Søruphusvej 4 Torsted. . . . . . 97 33 33 41
- Pia Damkjær lærling Paradisbakken 1 Bækm.. . 97 88 14 02
- Søren slagteriarb Paradisbakken 1 Bækm. . . . . 97 88 14 02
Radio Vest’s Venner Holmegade 19 Ulfb. . . . . . . . 97 49 25 11
Rafn Silvia Renate Maria Fjordvejen 10 Gørding . . 21 31 11 43
Ragborg Ellen Margrethe damefrisør
Bigårdsvej 29 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 70
- Finn Vilhelm driftsass Bigårdsvej 29 Vemb . . . . 97 48 13 70
- Jette Severine Jensen ekspeditrice
Kjærsvej 22 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 17
- Torben smedesvend Kjærsvej 22 Vemb. . . . . . . 97 48 12 17
Rahbek Janne landbrugstek Nørrevej 10 Staby . . 97 49 06 60
- Jytte Kirstine Lyne lærer Brinkvej 8 Tim. . . . . . . 97 33 35 13
77
Navneregister
Rasmussen Anker Langgård chauffør
Hovedgaden 9 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 70 19
- Anna Dorthea Holmegade 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 10 14
- Anna Joan Madumvej 17 Madum . . . . . . . . . . . 97 42 34 35
- Arne Dupont blikkensl Industriarealet 8 Ulfb.. . . 97 49 23 91
- Benny Ejler Holmegade 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 20 96
- Birthe Grønbjergvej 12 Torsted . . . . . . . . . . . . . 32 95 97 78
- Bjarne Daugaard j og b arb Tingvej 1 Ulfb. . . . . 32 18 19 03
- Bolette Holm Holmgårdvej 43 Flynder. . . . . . . . 28 51 02 36
- Carsten Hugo Grønbjergvej 10 Torsted . . . . . . . 97 33 31 03
- Christian Emil D Industriarealet 8 Ulfb.. . . . . . . . 22 33 14 00
- Dorte sygepl ske Vesterhavsvej 75 Vedersø . . . 97 33 18 00
- Dorthe Vesterhavsvej 25 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 70 04 51
- Elisabeth Solsortevej 2 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 47 20
- Ellen Gerda Krohaven 1 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 75
- Else bogholder Raketvejen 38a Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 15 26
- Finn Kruse Moesgårdvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 14 25
- Flemming ejendomsmægl Skovstien 13 Ulfb. . . 64 76 20 65
- Fritz Johan skovfoged Bøgeparken 10 Ulfb. . . . 97 49 11 38
- Frode lagereksp Øster-Skovvej 94 Nørhede . . . 40 37 72 72
- Hans Otto lærer Brogade 12 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 10 22
- Helle Birgitte ejendomsmægl
Skovstien 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 76 20 65
- Henrik Randlev bankass
Sognegårdsvej 13 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 04 51
- Jens Hagemann lærer
Vesterhavsvej 75 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 18 00
- Jens Højbjerg Raketvejen 38a Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 15 26
- Jens Nørgaard gårdejer Gl Landevej 5 Staby . . 97 49 16 06
- Jens Højbjerg Raketvejen 38 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 15 26
- Jesper Madumvej 17 Madum . . . . . . . . . . . . . . 97 42 34 35
- Jonna Elisabeth kontorass Tim Kirkevej 52 Tim 97 33 35 58
- Kaj arbejdsmand Brogade 11 Bækm. . . . . . . . . 97 88 15 60
- Kamma Elisabeth lærer Bøgeparken 10 Ulfb. . . 97 49 11 38
- Karin sygepl ske Krogsgårdvej 3 Sdr Nissum . . 97 33 90 75
- Kirsten Marie Gl Landevej 5 Staby . . . . . . . . . . 97 49 16 06
- Knud ingeniør Tim Kirkevej 52 Tim . . . . . . . . . . 97 33 35 58
- Lars Nørtoftvej 16 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 30 50
- Lars Sahl Hjejlevej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 92 74
- Lise Elisabeth Tingvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 32 18 19 03
- Mai-Britt Sahl skovarbejder Fejsøvej 1 Torsted . 97 33 33 32
- Marie Vilhelmsborgvej 140 Møborg. . . . . . . . . . 97 88 12 34
- Martha Bagge civiløkonom Grønne Vej 3 Vemb 97 48 13 74
- Palle Højbjerg Svendsholmvej 4 Staby . . . . . . . 97 49 26 86
- Pia Gram Vesteralle 11 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 30 49 96 50
- Ronni Kytterupvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 55 54
- Stine Hastrup A Sognegårdsvej 8 Husby . . . . . . 53 27 68 08
- Svend gårdejer Vilhelmsborgvej 140 Møborg . . 97 88 12 34
- Tine Lystbæk Holmegade 23 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 20 96
- Troels Bagge Kløvervænget 1 Vemb . . . . . . . . . 25 70 12 68
- Vibeke Møller Madum Kirkevej 4 Madum . . . . . 22 51 70 69
Rassadnikova Mariya Ringkøbingvej 170 Flynder 32 21 95 74
Rathkjen Birthe Irene kontorass
Hvedevænget 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 72
- Hans Jørgen postbud Enghaven 4 Ulfb.. . . . . . . 97 49 21 62
R
Rathkjen
Navneregister
- Inge Marie syerske Tømmerslippen 6 Ulfb. . . . . 97 49 13 77
- Ingrid Marie kontorass Enghaven 4 Ulfb.. . . . . . 97 49 21 62
- Karl Aage gårdejer K.L. Aastrups Vej 4 Husby . . 97 49 50 38
- Kirsten bioanalytike K.L. Aastrups Vej 4 Husby . 97 49 50 38
- Martin K.L. Aastrups Vej 4 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 50 38
Ravn Lene spareks ass Madumvej 15 Madum . . 97 49 25 01
- Lotte Svingelvej 16 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 93 78
- Peder prokurist Vedersø Klitvej 53 Vedersø . . . . 97 10 22 20
Ravnholdt Claus Bodil Bækbyvej 24 Husby . . . . . 97 49 00 94
Ravnholt Bodil Bækbyvej 24 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 00 94
Ravnsbæk Allan Søgaard Nørrealle 12 Vemb . . . . 24 27 27 97
- Arne medhjælper Humlevænget 64 Vemb . . . . . 97 48 11 91
- Bente Nørrealle 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 43 02 82
- Christina Bonde Brogade 20 Bækm. . . . . . . . . . 42 77 08 25
- Edith Rønnebærvej 15 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 11 05
- Helena Frimann H Pinvigvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 28 81
- Ingrid Nyvang 15 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 10
- John Nygade 8 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 36 14 17
- Kim Bonde Brogade 20 Bækm.. . . . . . . . . . . . . 24 64 09 16
- Margrethe Humlevænget 64 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 11 91
- Ole landbr medhj Rosenvænget 6 Vemb . . . . . . 97 48 12 14
- Rasmus Kastberg Rosenvænget 6 Vemb. . . . . . 97 48 12 14
- Sussie Lundgaard Nygade 8 Vemb . . . . . . . . . . 20 36 14 17
- Torben Dinesensvej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 01
- Vibeke Pallisgaard Dinesensvej 3 Vemb . . . . . . 97 48 20 01
- Vicki Kastberg pædagog Rosenvænget 6 Vemb 97 48 12 14
Ravnskjær Kim Aanum Vestergade 34 Vemb . . . . 28 51 89 27
Rb Service Nørgårdsvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . . 20 26 54 32
Rebbe Jens Christian driftsleder
Lindtorpvej 12 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 20 66
Refsgaard Connie Burvej 69 Bur . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 68
- John Burvej 69 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 68
Rejkjær Bo Mølgaardsvej 9 Tim. . . . . . . . . . . . . . 51 55 89 79
- Jette Solsortevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 51 40
- Per Solsortevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 51 40
- Simon gårdejer Rejkjærvej 5 Tim . . . . . . . . . . . 97 49 12 84
Rejkjær Camping & Cafeteria
Ringkøbingvej 24 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 11
Renseanlæg Ringvejen 2 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 04 31
Renseanlæget Idomvej 12 Bur . . . . . . . . . . . . . . 97 48 46 20
Renseanlæget Søndergade 25 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 21 47
Rent og Godt Rørsgårdsvej 3 Vemb . . . . . . . . . . . 21 56 66 01
Repsdorph Kirsten cand mag,ind
Illeborgvej 42 Sdr Fjand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 49
Rernböck Gerhard Hans sælger
Østvangen 3 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 40
- Lilli Mona sygehj Østvangen 3 Bækm. . . . . . . . 97 88 17 40
- Lykke Dannemann Havrevænget 38 Ulfb. . . . . . 30 20 23 52
- Robert Grønnegade 1 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . 26 20 17 44
Reshidi Meksyde Skovstien 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . 86 46 23 96
Restaurant St. George
Vesterhavsgade 1e Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 74 97
Rex og Holm ApS Industriarealet 42 Ulfb. . . . . . . 97 49 21 44
Rh-Beco A/S Industriarealet 71 Ulfb. . . . . . . . . . . 70 20 13 83
Richardy-Smedsgaard Mette S
Sdr Hedegårdsvej 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 66 78
Riis Anne Marie Hovedgaden 72 Tim . . . . . . . . . . 97 33 32 86
- Karen Græmvej 83 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 67 88
- Karen Villumsen dekoratør Hasselvej 8 Vemb . . 97 48 18 28
- Kirsten Sneppevej 14 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 95
- Kristian Græmvej 83 Husby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 67 88
- Kristian revisor Hasselvej 8 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 18 28
- Martin gårdejer Hovedgaden 72 Tim. . . . . . . . . 97 33 32 86
- Morten Reiffenste Stationsvej 2 Vemb . . . . . . . 29 84 51 61
- Niels Kristian skolekons Sneppevej 14 Tim . . . . 97 33 31 95
Rimmes Møbelfabrik ApS Vestergade 33 Vemb . . 97 48 13 23
Rindom Anker Højmark Stabyvej 28 Staby . . . . . 43 29 10 77
- Bente kontorass Klydevej 2 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 34 47
- Egon Klydevej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 47
- Evald Tranevej 4 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 69
- Henning landmand Klostervej 2 Staby . . . . . . . 21 76 75 13
- Mariane Regnspovevej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 11
Ruhe
- Vera Højmark Tranevej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 69
Ringgaard Enna Margrethe besk vejled
Holmgårdvej 127 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 92
Ringkjøbing Landbobank A/S . . . . . . 97 49 16 11
Ulfborg Afd., Holmegade 6-8
www.landbobanken.dk
Risager Anette Pedersen Søhusvej 46 Møborg . . 97 88 19 03
- Betina Søhusvej 46 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 19 03
- Finn Andersen Søhusvej 46 Møborg . . . . . . . . . 97 88 19 03
- Flemming Skalstrupvej 62 Skalstrup . . . . . . . . 96 64 11 51
Risager Skovservice Søhusvej 46 Møborg. . . . . . 97 88 19 03
Rissanen Kirsi Marjaana Tarpvej 7 Vedersø . . . . . 29 80 52 95
Risvig Tina Ruby Humlevænget 11 Vemb. . . . . . . 32 14 69 65
Ritz Emil Lassen Fjordvejen 1 Gørding . . . . . . . . 97 48 13 58
Rohde Hanne Østerbyvej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . 24 48 21 03
- Leif smedemester Tim Kirkevej 29 Tim . . . . . . . 97 33 32 16
- Maren Margrethe kontorist Tim Kirkevej 29 Tim 97 33 32 16
Rokkjær Arne Birn Enghaven 12 Ulfb. . . . . . . . . . 97 42 38 72
- Gitte Hingeberg Risvænget 32 Ulfb. . . . . . . . . . 52 77 19 54
- Helene Bjørn Enghaven 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 42 38 72
- Martin Sommer Hugvej 2 Vedersø. . . . . . . . . . . 30 25 01 71
- Søren Frederiksberg 4 Bækm. . . . . . . . . . . . . . 96 64 21 82
- Ulla Sommer Hugvej 2 Vedersø. . . . . . . . . . . . . 25 34 18 02
Roloff Bodil Kallestrup børnehavepæd
Brogade 12 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 22
Rolskov Lene Ulfborg Kirkebyvej 37 Ulfb. . . . . . . 97 49 26 89
Roost Linda Grønbjergvej 10 Torsted. . . . . . . . . . 97 33 31 03
Rosenbæk ApS Sognefogedvej 13 Staby . . . . . . . 22 34 47 64
Rosenbæk Alex Uhrskov Enghavevej 15 Vemb. . . 22 45 47 16
- Nanna teknisk ass Sognefogedvej 13 Staby . . . 97 49 12 18
- Orla assurandør Sognefogedvej 13 Staby . . . . . 97 49 12 18
- Orla Tyttebærvej 12 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 62 40
Rosendal Søren Cramer Lystbækvej 8 Torsted. . . 97 49 18 20
Rosenkilde Bianca Kragh assistent
Bossenhøjvej 57 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 43 55 45
Rosenmejer Mikael Sundhuse 26 Sdr Nissum . . . 97 49 60 31
Rosenvold-Nissen Bente K sekretær
Enghavevej 14 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 33 44
- Jørgen apoteker Enghavevej 14 Vemb . . . . . . . 69 14 33 44
Roslev Gitte Primdahl Solsortevej 15 Tim . . . . . . 97 33 33 39
- Jørgen kasserer Solsortevej 15 Tim . . . . . . . . . 97 33 33 39
Rossen Pia Hovedskou cand jur
Tim Kirkevej 23b Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 63 74 11
- Thorkild cand agro Tim Kirkevej 23b Tim . . . . . 30 95 16 86
Rostbøll Caspar Erik Kronhedevej 7 Torsted. . . . . 97 49 24 65
- Marianne Klinkby Kronhedevej 7 Torsted . . . . . 97 49 24 65
Rotaru Andreea Grønkærvej 26 Flynder. . . . . . . . 25 53 72 85
- Stefan Grønkærvej 26 Flynder . . . . . . . . . . . . . 20 64 79 92
Roy Anna Cristine K.L. Aastrups Vej 1 Husby . . . . 21 39 61 71
Ruby Allan Stabyvej 45a Staby . . . . . . . . . . . . . . 43 29 10 06
- Ann Christina Range Rolighedsvej 1 Staby. . . . . 97 42 38 49
- Asta Kirkebyvej 9 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 14
- Christina Grønnevej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 38
- Daniel Grønnevej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 38
- David Grønnevej 4 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 38
- Hanne Havrevænget 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 52
- Jack Vestergade 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 04 99
- Jenny Andrea Rud Grønnevej 9 Thorsm. . . . . . . 97 49 72 62
- Kaj Aage snedkersvend Nørregade 17b Vemb. . 22 80 13 36
- Kjeld tømrermester Damhusvej 71 Møborg. . . . 40 59 13 33
- Kristian Aaberg fisker Grønnevej 9 Thorsm. . . . 97 49 72 62
- Michael Grønnevej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 38
- Niels-Henrik Rolighedsvej 1 Staby . . . . . . . . . . 97 42 38 49
- Tina Fjordvænget 16 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . 40 88 81 40
Rudbeck Jens Skov Bigårdsvej 15 Vemb. . . . . . . 69 14 25 85
- Karina Skov Bigårdsvej 15 Vemb . . . . . . . . . . . 69 14 25 85
- Lene projektmedar Øgelstrupvej 6 Råsted . . . . 97 48 20 04
Rugtved Edit Refsgaard skoleelev
Søhusvej 14 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 64 20 30
- Lars Ole skovfoged Søhusvej 14 Møborg . . . . . 96 64 20 30
Ruhe Henrik Harbogade 27 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 25 15 47 71
- Jørgen Sdr Fjandvej 1 Sdr Fjand. . . . . . . . . . . . 97 49 57 59
78
R-S
Ruhe
Navneregister
- Anne Marie kontorass Grønnegade 22 Bækm. . 97 88 15 75
- Flemming Mærkedal Holmgårdvej 166 Møborg 25 33 93 09
- Frode Christian Grønnegade 22 Bækm.. . . . . . . 97 88 15 75
- Ingrid Jensen servicemedhj
Humlevænget 60 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 80
- Johnny Mærkedal Holmgårdvej 176 Møborg. . . 97 48 44 12
- Lene Nøhr Holmgårdvej 176 Møborg . . . . . . . . 97 48 44 12
- Niels Jørgen dambrugsmedh
Bigårdsvej 4 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 31
- Thomas Brogade 54 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . 27 10 10 05
- Aase dagplejer Bigårdsvej 4 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 17 31
Sandersen Vera husassistent Skolevej 4c Bur . . . 97 48 40 40
Sandfær-Andersen Bettina H Åbrinken 14 Vemb . 35 13 60 55
- Claus Rune studerende Åbrinken 14 Vemb . . . . 35 13 60 55
Sandgrav Gunnar gårdejer Munkhulevej 3 Staby 97 49 15 48
- Malene Holstebrovej 128 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 82
- Niels Holstebrovej 128 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 82
- Ragna Hjortflod Munkhulevej 3 Staby . . . . . . . . 97 49 15 48
- Tove Rindom Trine Rahbeks Vej 8 Tim. . . . . . . . 20 42 35 01
Sandgaard Bente Friis sekretær
Gaffelbjergvej 91 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 14
- Niels Frederik personalech
Gaffelbjergvej 91 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 14
Sandholm Betty Tingvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 53 93
- Birgit Fisker økonoma Holmvej 2 Ulfb. . . . . . . . 97 49 21 22
- Erik Futtrup medhjælper Skalstrupvej 120 Nees 97 88 40 04
- Henny Bækbyvej 9 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 33
- Hugo Baltser Skalstrupvej 120 Nees. . . . . . . . . 97 88 40 04
- Jens Christian lagerarb Ulfkjærvej 15 Ulfb. . . . . 97 49 23 38
- John tømrermester Holmvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 21 22
- Johnny Bækmarksbrovej 5 Flynder. . . . . . . . . . 96 64 07 17
- Niels Jørn graver Bækbyvej 9 Husby. . . . . . . . . 97 49 56 33
- Vicki Bækbyvej 9 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 33
Sandkærhøjvej Maskinstation
Saugmandsvej 11 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 16 45
Sandsgaard Helena Rose-Marie
Stadionalle 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 39
Sannes Frisørsalon . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 31
v/ Susanne Fredskilde, Bredgade 14, Ulfborg
Santa Fashion Vesterhavsvej 87 Vedersø. . . . . . . 28 92 02 88
Sauer Anne Louise Friis Ringkøbingvej 14 Madum 97 49 07 97
Savickas Tadas Trine Rahbeks Vej 1 Tim . . . . . . . 31 44 41 73
Schambye Anne Elisabeth Løhr cand phil
Reberbanen 2d Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 24
Schertiger Kirsten Margrethe damefrisør
Bredgade 26b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 80 92 75
Schilder Grethe kontorass Holmehaven 29 Ulfb. . 97 42 79 16
- Laila Holmehaven 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 70 51 45
Schjøtz Bruno maler Bækmarksbrovej 7 Flynder 97 88 15 65
Schkliaroff Bjørn Robert Ullsgade 17 Ulfb.. . . . . . 28 14 39 69
- Lis Bredde Planteskolevej 1 Vemb . . . . . . . . . . 42 17 22 66
Schmidt Anette kontorass Nørre Espvej 4 Tim . . . 97 33 31 30
- Anette sygehj Vesterhavsvej 6 Vedersø . . . . . . . 22 55 06 00
- Annie Nørgårdsvej 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 10
- Arne Idomvej 6a Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 32
- Børge falckredder Nybovej 11 Stadil. . . . . . . . . 97 33 10 05
- Diana Madumflodvej 15 Madum. . . . . . . . . . . . 97 49 26 05
- Erik Madumflodvej 15 Madum . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 05
- Ester Irene Møllegade 11 Tim . . . . . . . . . . . . . . 96 74 79 90
- Gunnar Nielsen landmand Møllegade 11 Tim . . 96 74 79 90
- Hanne Pilgaard kontorassist Idomvej 6a Bur. . . 97 48 42 32
- Inga Elisabeth kontorass Hugvej 5 Vedersø. . . . 97 33 12 28
- Kaj Bjarne seniorsergen
Vesterhavsvej 25 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 70 04 51
- Katrine Kogsgårdsvej 2 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 95
- Ketil Bjarne Kronborg Fjordvænget 25a Thorsm. 27 46 51 42
- Poul Erik Øhusevej 17 Husby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 69 57
- Simon Idomvej 6a Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 32
- Solveig Nøhr besk vejled Nybovej 11 Stadil . . . 97 33 10 05
- Sonja Møller Rønnebærvej 27 Vemb . . . . . . . . . 97 48 13 03
- Susanne Hagevej 101 Fjand . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 84
- Thorkil arkitekt Hugvej 5 Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 12 28
S
Sahl Bodil Lund Havrevænget 29 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 16 26
- Heidi Spovevej 2 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 18 64
- John Spovevej 2 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 18 64
- Line Spovevej 2 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 18 64
- Niels Christian tømrer Fuglevænget 1 Thorsm. . 40 18 71 08
Sahlholdt Michael Skorkærvej 6 Staby . . . . . . . . 26 13 83 48
- Tine Damkjær spoledame Skorkærvej 6 Staby . 43 29 10 41
Salon Lise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 00
Skorkærvej 1, Ulfborg
Salskov Bjarne mekaniker Vembvej 47 Vemb . . . 97 48 11 72
- Lone Møborgkirkevej 21 Møborg . . . . . . . . . . . 60 64 03 10
- Mikael Fjordsidevej 21 Møborg. . . . . . . . . . . . . 50 98 96 76
Sand Daniel Hirsevænget 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 03
- Ebba Hirsevænget 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 03
- Kristian Nørhedevej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . 97 49 53 36
Sandal Jakob Græmvej 2 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 08
- Kim Fleng Hasselvej 20 Vemb. . . . . . . . . . . . . . 22 70 02 99
Sandbak Ruth lærer Enghaven 43 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 11 41
Sandbæk Allan Mærkedal Vestergade 37 Vemb . . 20 84 04 04
79
Navneregister
- Sally Sdr Fjandvej 1 Sdr Fjand . . . . . . . . . . . . . 97 49 57 59
Rulffs Sonja Lindestien 40 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 63
Rulys Nerijus Hovedgaden 22a Tim . . . . . . . . . . . 41 13 91 81
Rusbjerg Anny Borup smørrebr jfr
Krarupvej 14 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 89 68
Ryan Anthony Charles Vestergade 9 Vemb . . . . . 97 48 17 44
- Helle Kjeldager Vestergade 9 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 17 44
- Linda Kristina Have Holmegade 9 Ulfb. . . . . . . . 71 46 04 76
- Nikolai Kjeldager Vestergade 9 Vemb . . . . . . . . 97 48 17 44
Ryan’s Gulvafslibning Vestergade 9 Vemb . . . . . . 22 56 17 97
Rye Anette børnepædagog
Holmgårdvej 111 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 42
Rzepecka Agnieszka Katarzyna
Paradisvej 6 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 67 56
Ræbild Michael Opstrupvej 7 Stadil. . . . . . . . . . . 97 70 44 70
Räfle Susanne Røjgårdvej 3 Flynder . . . . . . . . . . 32 16 11 14
Røde Kors Butik Søndergade 30 Vemb . . . . . . . . 42 49 42 55
Rødgaard Rita Skannerupvej 11 Tim . . . . . . . . . . 51 26 87 61
Rømer Jette sygepl ske Fresiavej 24 Tim . . . . . . 97 33 39 12
- Ole Gaffelbjergvej 35 Husby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 29
Røn Karin Freiberg Juhl
Kræmmergårdvej 17 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 69 14 58 97
- Lars Freiberg Juhl Kræmmergårdvej 17 Møborg 69 14 58 97
Rønhøj Ingrid Irene Risvænget 39 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 14 53
- Niels Christian K Stabyvej 74 Staby . . . . . . . . . . 22 76 21 03
Rønnow Helle sygepl ske
Madum Kirkevej 7 Madum. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 80 17
- Preben specialarb Madum Kirkevej 7 Madum. . 96 75 80 17
Raahauge Anna Hanne Damhusvej 7 Vemb . . . . . 27 81 38 87
- Helge assurandør Harbogade 8 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 14 14
- Martin Damhusvej 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13 40 54
- Sonja Thorup Harbogade 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 14 14
Råkjær Jens Noe Jespersen gårdejer
Østvangen 56 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 11 32
- Mette Winther Østvangen 56 Bækm.. . . . . . . . . 97 88 11 32
Råsted Chinchilla Nørgårdsvej 5 Staby . . . . . . . . 96 93 00 33
Schmidt
S
Schmidt
Navneregister
- Vibeke Marg Nielsen Madumflodvej 15 Madum 97 49 26 05
Schmidt-Christensen Ane Marie
Nørhedevej 7 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 33
- Aage arkitekt Nørhedevej 7 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 15 33
Schmidt-Sørensen Birgit bogholder
Hvedevænget 18 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 89 28
Schneider Lisbeth kok Rørsgårdsvej 25 Vemb. . . 69 14 39 10
Schou Michelle Uth Risvænget 59 Ulfb.. . . . . . . . 27 89 75 44
Schramm Hilda Marie Pindborgvej 11 Ulfb. . . . . . 61 28 11 79
- Inger Birgith Nyvang 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 35
- Peter Magnus Skaarup arbejdsmand
Pindborgvej 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 11 79
- Ulla Skaarup fabriksarbej Holmegade 16 Ulfb. . 97 49 20 12
Schubert Anna Elisabeth Enghaven 32 Ulfb. . . . . 97 48 51 44
- Olaf gårdejer Enghaven 32 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 48 51 44
Schuler Birthe Hubert sekretær
Kirkebyvej 40 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 09 79
- Jan konsulent Kirkebyvej 40 Sdr Nissum . . . . . 22 58 00 55
Schultz Anette Højer Hasselvej 17 Vemb . . . . . . . 97 48 14 78
- Grethe Højer bogholder Hasselvej 17 Vemb . . . 97 48 14 78
- Helena Højer Hasselvej 17 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 14 78
- Jan mekaniker Trøstrupvej 16 Torsted . . . . . . . 97 33 32 46
- Jørn Gade landmand Holmvej 7 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 13 07
- Karl Gustav arbejdsmand Vembvej 17 Ulfb.. . . . 50 99 40 54
- Kirsten Harbo assistent Holmvej 7 Ulfb. . . . . . . 97 49 13 07
- Laura Harbo Holmvej 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 07
- Martin Gade Hasselvej 17 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 14 78
- Simon Harbo Holmvej 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 07
Schumann Arne Gaffelbjergvej 59 Husby. . . . . . . 97 40 15 95
Schwartz Anders Nedervej 20 Staby . . . . . . . . . . 23 93 46 21
Schweistrup Anja Østerbyvej 6 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 37 18
- Kevin Østerbyvej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 37 18
Schøbel Poul Sognegårdsvej 36 Husby . . . . . . . . 96 93 20 50
Schøn Dagny Donskærvej 56 Møborg . . . . . . . . . 41 29 91 18
Schön Jytte Marie bankass
Rønnebærvej 14 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 06
Schøning Jonna kasserer
Fjordvænget 39 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 04 77
- Michael Ternevej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . 36 17 12 12
- Peter chauffør Fjordvænget 39 Thorsm. . . . . . . 96 10 04 77
Schaap Birte Marianne sygepl ass
Helmklit 379 Nr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 19 75 50
- Svend Kuhlman læge Helmklit 379 Nr Fjand . . . 86 19 75 50
Sckerl Halfdan Rune Tim Kirkevej 41 Tim . . . . . . 97 33 00 77
- Line Sommer Tim Kirkevej 41 Tim . . . . . . . . . . 97 33 00 77
Sdr. Nissum Bed & Bread Klitvej 12 Sdr Nissum . 21 80 97 80
Sejbjerg Bent Viggo fiskemester
Vestergade 18 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 63 57 84
- Ester Rønnebærvej 10 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 52
- Majbritt Chr. Schmidtsvej 15 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 17 51
- Niels Peder medhjælper
Chr. Schmidtsvej 15 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 51
- Sonja Chr. Schmidtsvej 15 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 17 51
- Susanne Bur Kirkevej 1 Bur . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 02 21
Selch Inger Marie syerske
Vesterhavsgade 22 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . 86 96 19 13
- Aage chauffør Vesterhavsgade 22 Thorsm. . . . . 86 96 19 13
Semrau Alex Bøge Korsvang 17 Kirkeb.. . . . . . . . 69 14 46 35
- Karina Bøge Korsvang 17 Kirkeb. . . . . . . . . . . . 69 14 46 35
Sevel Anlæg v/ Lene Have Nielsen
Markedspladsen 8 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 82 13
Sfo Lundgade 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 94
SFO Regnbuen Skolesvinget 2 Tim . . . . . . . . . . . 96 59 12 36
Shekera Maksym Møllebyvej 7 Stadil . . . . . . . . . 22 35 62 88
Shell Tim Holstebrovej 148 Tim. . . . . . . . . . . . . . 96 74 72 00
Sig Anna Margrethe Præstegårdsvej 2a Vemb . . . 97 48 19 24
- Else Nagstrup kontorass Hagevej 190 Fjand . . . 32 14 41 88
- Gunhild Odinsvej 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 69
- Hans Erik gårdejer Odinsvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 12 69
- Karsten Nørrevej 10 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 06 60
- Poul Erik havnebetjent Grønnevej 6 Thorsm.. . . 97 49 72 43
- Verner taksator Hagevej 190 Fjand . . . . . . . . . . 32 14 41 88
Sivkjær
- Villy Stengård specialarb Burvej 38 Bur . . . . . . 97 48 42 01
- Åge Stengård automek Nyvang 2 Vemb . . . . . . 97 48 14 86
Siggaard Bettina Reberbanen 20 Ulfb.. . . . . . . . . 26 79 92 51
Sigtenbjerggaard Peter
Sdr Fjandvej 54 Sdr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 92 94
Sigurbjartsson Sigurbjörn Majsvænget 13 Ulfb. . . 35 14 27 65
Sigurbjörnsdóttir Kristin J Harbogade 51a Ulfb. . . 53 63 48 10
Sigurjónsson Björn Marleir
Illeborgvej 23 Sdr Fjand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 29 66
Sigaard Ane Kathrine slagter Stensigvej 7 Vemb 97 48 14 74
- Erik chauffør Stensigvej 7 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 14 74
- Hanna Petrea Hyldevej 13b Vemb . . . . . . . . . . . 97 87 13 54
- Svend Klitvej 66 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 77 99
Siig Andrea Neesvej 113 Nees . . . . . . . . . . . . . . 42 75 95 33
- Bent Svensgaardvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 20 66
- Bjarne Søparken 51 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 12
- Flemming Spovevej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 22 66 83 26
- Henrik chauffør Møllevej 3 Sdr Nissum. . . . . . . 97 49 50 22
- Henriette Spovevej 4 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . 20 64 66 23
- Katrine Harbo Svensgaardvej 3 Tim . . . . . . . . . 97 33 34 66
- Marit Kirstine Møllevej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . 97 49 50 22
- Svend murermester Kirkebyvej 14 Sdr Nissum 97 49 52 80
- Tina Ullsgade 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 25 00 94
Silkjærgaard Antik Øhusevej 1 Husby . . . . . . . . . 40 10 19 16
Sillasen Ole Fritze Holstebrovej 17 Ulfb. . . . . . . . 97 88 86 92
- Tenna Bjørn Holstebrovej 17 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 88 86 92
Silver Pit ApS Fuglevænget 18 Thorsm.. . . . . . . . 40 29 00 77
Simion Andreea-Mariuca
Holmgårdvej 162 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 12 01
- Cristian Holmgårdvej 162 Møborg . . . . . . . . . . 97 88 12 01
Simonsen Anette Kronhedevej 21 Torsted . . . . . . 97 49 13 40
- Anna Staby Kirkevej 4 Staby. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 24
- Annette Kamp kommuneass Nedervej 14 Staby 97 49 25 64
- Edith Gartnerhaven 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 03
- Esther Klydevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 37
- Evald lærer Skorkærvej 14 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 21 21
- Finn entreprenør Nedervej 14 Staby . . . . . . . . . 97 49 25 64
- Henny Møller lærer Skorkærvej 14 Staby . . . . . 97 49 21 21
- Henry Brandt fabrikarb
Blomstervænget 3 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 64
- Ib husmand Klydevej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 37
- Jeanette Clausen Døj Kirkevænget 18 Ulfb. . . . . 97 49 63 86
- Jytte Annalise Lund reng ass
Reberbanen 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 31 27
- Krista Toft mejeriarb Elmevej 3 Tim. . . . . . . . . . 97 33 36 77
- Lasse Kamp Nedervej 14 Staby . . . . . . . . . . . . 97 49 25 64
- Laurids entreprenør Staby Kirkevej 4 Staby . . . 97 49 12 24
- Lejf mekaniker Holstebrovej 143 Tim . . . . . . . . 97 33 33 86
- Line Holstebrovej 143 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 86
- Lisbeth Kirkegaard social og su
Enghavevej 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 63
- Malene Kamp Nedervej 14 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 25 64
- Peder gårdejer Gartnerhaven 7 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 15 03
- Preben Brandt lagerarb Enghavevej 6 Vemb . . . 97 48 17 63
- Roland Toft Elmevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 77
- Sofie Holstebrovej 143 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 86
- Tobias Brandt Stabyvej 51 Staby. . . . . . . . . . . . 29 90 36 87
- Tove Marie kontordame
Råsted Kirkevej 9 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 02
Sindberg Anne Marie skoleelev
Madumvej 9 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 36 17
Sinding Jens Galsgaard tømrersvend
Enghavevej 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 93
- Karen Pøhl ekspeditrice Enghavevej 9 Vemb. . . 97 48 14 93
Sinkjær Martin Krogsgårdvej 2 Sdr Nissum . . . . . 21 29 63 93
Sittrup Frank Bertelsen minkfarmer
Baunbækvej 4 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 75
- Jens Kristian Poulsen
Baunbækvej 4 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 75
- Jytte husassistent Baunbækvej 4 Sdr Nissum. . 97 49 52 75
- Karl-Evald minkavler Buen 13 Sdr Nissum . . . . 97 49 53 66
Sivkjær Alla Damhusvej 46 Møborg. . . . . . . . . . . 97 88 11 48
80
S
Sivkjær
Navneregister
- Daniel Rahbek N Herredsgade 3b Ulfb. . . . . . . . 20 64 04 41
Skovmose Ann Buchbjerg social- og s
Holmgårdvej 2 Flynder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 77 81
- Arne Ulfkjærparken 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 75
- Ebba Ulfkjærparken 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 75
Skovsen Anja Kyllikki Raaiene tilskærer
Ranunkelvej 413 Nørhede . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 29 10 51
Skovsted Martin Røllikevej 200 Nørhede . . . . . . . 97 49 67 76
- Michael Outzen kokelev Mågevej 2 Thorsm. . . . 40 11 02 76
Skræddergaard Karl Knakvej 36 Vedersø. . . . . . . 97 49 58 51
Skydt Jens Jonatan Neesvej 28 Nees . . . . . . . . . 96 64 21 21
Skytte Tina Sinkjær Skelmosevej 9 Stadil . . . . . . 97 33 15 58
Skyttecenter Ulfborg Torstedvej 1 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 19 15
Skøtt Else Nørgaard Vesterhavsvej 37 Vedersø . . 97 33 11 00
Skaanning Kurt mekaniker Stabyvej 45a Staby . . 43 29 10 06
Slavensky Annette Margrethe L sygepl ske
Klitvej 18 Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 96 56
- Henning teknologiche Klitvej 18 Fjand . . . . . . . 32 20 96 56
Slet Benny landbr medhj Lystbækvej 2 Torsted . . 96 75 80 02
- Birtha Solvejg Bygvænget 18 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 14 73
- Carlo gårdejer Bygvænget 18 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 14 73
- Hanne Høgsberg Klausievej 12 Torsted . . . . . . . 97 49 00 14
- Rasmus Klausievej 12 Torsted . . . . . . . . . . . . . 97 49 00 14
- Vibeke slagtersvend Trøstrupvej 24 Torsted . . . 97 33 30 83
Slot Anna Grethe Stabyvej 50 Staby . . . . . . . . . . 97 49 11 05
- Carsten radioforhdl Sdr Fjandvej 66 Sdr Fjand . 97 49 55 00
- Ejgil gårdejer Stabyvej 50 Staby . . . . . . . . . . . . 97 49 11 05
- Hilda Falkesgaard lærer
Landsbyvænget 18 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 04
- Jytte husassistent Øbyvej 7 Husby . . . . . . . . . . 97 49 52 21
- Magda Katrine Rud husassistent
Sdr Fjandvej 66 Sdr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 00
- Peter Neesvej 109 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 64 40 16
Sloth Marianne Stella Vesterhavsvej 27 Vedersø . 22 57 93 79
Slots Gerda Eskesensvej 14 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 50 95
Slyk Holger tømrermester
Ulfborg Kirkebyvej 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 50
- Valborg Ulfborg Kirkebyvej 13 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 18 50
Smaradóttir Tórey Osk Skalstrupvej 43 Skalstrup 22 36 72 90
Smárason Haukur Fridrik Dinesensvej 4 Vemb . . 28 51 47 93
Smed Knud Erik Ebbesen skibsfører
Industriarealet 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 73 17
Smedegaard Bettina Gravesen Holmvej 9 Ulfb. . . 40 91 09 13
Smedegård Bjørn Skovduevej 9 Tim . . . . . . . . . . 97 33 39 44
Smedegaard Jens Sognefogedvej 3 Staby . . . . . 23 46 90 82
Smedegård Karen Marie F ekspeditrice
Skovduevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 31
- Lise Rønberg Holstebrovej 131 Tim . . . . . . . . . 97 33 39 49
Smedegaard Maj-Britt Sognefogedvej 3 Staby . . 61 54 36 39
Smedegård Michael automekanike
Holstebrovej 131 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 49
- Villy mekaniker Skovduevej 5 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 32 31
Smedegård Tim A/S Holstebrovej 148 Tim. . . . . . 96 74 72 00
Smedsgaard Anders gårdejer Valmuevej 11 Tim . 97 33 34 98
- Bent gårdejer Kilevej 6 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 12 32
- Heine Holstebrovej 132 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 01 58
- Henrik Sdr Hedegårdsvej 6 Vemb . . . . . . . . . . . 32 12 66 78
Smedsgård Jens fisker Nyvej 16 Vedersø . . . . . . 97 33 10 61
Smedsgaard Nina Valmuevej 11 Tim . . . . . . . . . . 97 33 34 98
Smidt John Holger lektor Sognefogedvej 9 Staby 61 50 01 06
Smith Daniel Mark Burvej 42 Bur . . . . . . . . . . . . 32 11 15 66
- Thomas Kristian Skolevej 27 Bur . . . . . . . . . . . 20 65 15 63
Smærup Gerda Marie køkkenass
Gørdingvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 18 87
- Kaj bagermester Sydvangen 5 Bækm. . . . . . . . 97 88 10 24
- Knud Erik Gørdingvej 1 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 40 10 19 47
- Marie Sydvangen 5 Bækm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 24
SkinStyle v/ Karen Bang . . . . . . . . . . . . . . . . 27 11 73 57
Ole Chr Kirksvej 7, Ulfborg
Skjøth Gert Bækbyvej 40 Husby . . . . . . . . . . . . . 35 14 65 36
Sko-torvet Bredgade 10, Ulfborg
. . . . . . . . . 97 49 16 14
www.skotorvet.dk
Skolebiblioteket Tim Skole Skolesvinget 2 Tim . . 97 33 31 43
Skou Elisabeth sekretær
Paradisbakken 7 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 89 50 65
- Line Nørgaard Ullsgade 16a Ulfb. . . . . . . . . . . . 31 90 40 10
- Tove Stabyvej 56 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 38 21
Skov Bjarne Krogh montør Skolevej 13 Bur . . . . . 97 48 40 42
- Camilla Randeris Lyngholmvej 3 Bur. . . . . . . . . 28 72 86 67
- Else Kirstine Burvej 50 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 39
- Inger Lis Bymarken 11 Sdr Nissum. . . . . . . . . . 97 49 56 76
- Jan fisker Bymarken 11 Sdr Nissum. . . . . . . . . 97 49 56 76
- Karsten Sandbæk Skovstien 11 Ulfb. . . . . . . . . 22 18 36 12
- Lena Krogh assistent Burvej 5 Vemb. . . . . . . . . 24 26 08 56
- Poul Nyborg tømrersvend Burvej 5 Vemb . . . . . 24 47 90 69
Skov- og Naturstyrelsen Bækbyvej 2 Husby . . . . 97 49 55 55
Skov-Hansen Kerstin Birgitta sekretær
Søndergade 23 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 91
Skov-Jensen Erik William dyrlæge
Bygvænget 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 64 20 66
- Freddy Lars maskinkonstr
Sdr Fjandvej 3 Sdr Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 02 20
- Kirsten Hvidberg edb kons
Bygvænget 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 98 66
Skovdal Levin arbejdsmand Burvej 61 Bur . . . . . 97 48 41 28
- Valdemine Cecilie Burvej 61 Bur. . . . . . . . . . . . 97 48 41 28
Skovgaard Jørn Ove Krarupsvej 16 Ulfb. . . . . . . . 97 49 22 22
- Lene Bank Ove Krarupsvej 16 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 22 22
- Michael Bank Bramsvej 2 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 20 87 54 05
- Niels Svollingvej 90 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 31
Skovhede Elly Vestergade 29 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 12 16
Skovhuus Birgitte Rahbek Søparken 25 Ulfb.. . . . 24 22 79 34
Fribørnehave og vuggestue
Sneglehuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 15 57
Grønningen 9, 6990 Ulfborg
Snejbjerg Sine Burvej 19 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 52 50 77 94
81
Navneregister
- Birger landmand Bavnehøjvej 21 Møborg . . . . . 97 88 14 18
- Ivan murer Damhusvej 46 Møborg . . . . . . . . . . 97 88 11 48
- Jens gårdejer Enghavevej 19 Vemb . . . . . . . . . 97 48 18 39
Sivkjærs Murerfirma Damhusvej 46 Møborg . . . . 24 82 50 52
SJ Skovservice Østersognsvej 7 Sdr Nissum. . . . 25 30 13 71
Skadborg Helene Brondbjergvej 6 Staby . . . . . . . 26 17 73 50
Skaderis Annette Christina S
Nørre Espvej 14 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 83 06 88
- Leo Hjort elektriker Hovedgaden 4 Tim . . . . . . . 97 33 31 23
Skamriis Jan Stabyvej 55 Staby . . . . . . . . . . . . . 96 93 44 00
- Pia Kathrine K kontorass Stabyvej 55 Staby. . . . 96 93 44 00
Skanderup Alex Bøtcher K.L.
Aastrups Vej 6 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 84 34
- Christina Bøtcher K.L. Aastrups Vej 6 Husby . . . 28 26 92 84
Skannerup Christina Fuglkjær
Kogsgårdsvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 54
- Jesper Nørre Espvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 33
- Kristian ekspedient Rejkjærvej 2 Tim . . . . . . . . 97 49 03 50
- Mads Møller Kogsgårdsvej 3 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 34 54
- Mona Møller butikselev Rejkjærvej 2 Tim . . . . . 97 49 03 50
- Tina Vinkel Nørre Espvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 39 33
Skarregaard Bent Erik værkførerass
Klydevej 11 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 75
- Eva Marie Tranevej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 66
- Gerda Tim Kirkevej 64 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 45
- Henning husmand Tim Kirkevej 64 Tim. . . . . . . 97 33 32 45
- Kamma Karoline sygepl ske
Rugvænget 2c Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 46
- Nina assistent Klydevej 11 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 75
Skelkjær Simon Kloch Skolegade 17 Vemb . . . . . 30 32 86 04
- Trine Kloch Skolegade 17 Vemb . . . . . . . . . . . . 26 35 29 04
Skinhøj Bente Helene kontorass
Søndergade 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 83 02 02
Skinnerup Kasper Foldager
Havrevænget 41b Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 19 20
SkinStyle v/ Karen Bang Ole Chr Kirksvej 7 Ulfb. 97 41 18 63
Snejbjerg
S
Snogdals Autoværksted
Navneregister
Snogdals Autoværksted . . . . . . . . . . . . 97 33 33 82
Stougaard
- Bodil Højen sygehj Stabyvej 6 Staby . . . . . . . . . 97 49 19 95
- Emmy Birgit Gyvelvej 3 Thorsm. . . . . . . . . . . . . 97 49 70 63
- Knud Erik Christensen trykkeriarb
Stabyvej 6 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 95
- Kurt Georg fiskepakker Gyvelvej 3 Thorsm.. . . . 97 49 70 63
- Lone Selbjergvej 5 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 75 80 40
- Michael Bredahl Hirsevænget 2 Ulfb. . . . . . . . . 25 21 43 33
- Salli Højen Bredahl Hirsevænget 2 Ulfb.. . . . . . . 24 22 01 57
- Tommy Christense smed Selbjergvej 5 Staby . . 96 75 80 40
Stamp Helle Elmevej 9 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 18 48 01
- Henrik Hagevej 113 Fjand . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 40 97
Stangerup Charlotte postvagtmest
Torstedvej 67 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 70 44 40
Statoil Servicenter Brogade 68 Bækm. . . . . . . . . 97 88 11 36
Staunstrup Helga Engbjergvej 2 Bur . . . . . . . . . . 97 48 40 38
Stausholm Ejvind Harbogade 50 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 16 54
- Else Marie Harbogade 50 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 16 54
- Hanne Marie hjemmehjælp
Bækmarksbrovej 37 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 56 56
- Johannes Krogsgård gårdejer
Bækmarksbrovej 37 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 56 56
- Michael Bramsvej 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 33 63
- Pia Bak Bramsvej 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 78 33 63
Steeghs Helena Martina Maria Kæret 2 Vedersø . . 97 33 17 37
Steen Charles Einar Hvedevænget 26 Ulfb. . . . . . 22 36 81 42
Steensen Allan Harbogade 35 Ulfb. . . . . . . . . . . . 32 14 76 27
- Børge murersvend Skolevej 26 Bur. . . . . . . . . . 97 48 41 51
- Hakon fiskeskipper Vinkelvej 9 Thorsm. . . . . . . 97 49 71 85
- Rita Skolevej 26 Bur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 51
Steentoft Klaus Jørgen overkonstab
Vembvej 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 46 23
Stefansen Charlotte Holm K Lystlundvej 3 Ulfb. . . 97 49 12 68
- Frede Glud Enghaven 50 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 91
- Heine Glud Lystlundvej 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 68
- Jesper Glud Lystlundvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 49 12 68
- Lis sygehj Enghaven 50 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 91
Steffensen Anders Kristian gårdejer
Pøtparken 12 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 69
- Ingeborg Marie Bygaden 24 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 40 56
- Ingrid Oline B kontorass Pøtparken 12 Bur. . . . . 97 48 40 69
- Knud Erik landbr medhj Gedmosevej 8 Bur. . . . 97 48 40 28
- Søren chauffør Stadiløvej 19 Stadil. . . . . . . . . . 32 10 42 19
Steiniche Ejler gårdejer Madumflodvej 4 Madum 97 49 18 81
- Mona soc pædagog Madumflodvej 4 Madum . . 97 49 18 81
Steitz Jürgen Kurt Peter Fasanvej 9 Tim . . . . . . . . 97 33 35 97
Stender Johanne Marie Bækby
Reberbanen 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 38
- Sten Revald sektionslede Reberbanen 1 Ulfb. . . 97 49 25 38
Stendorf Margit Østvangen 22 Bækm.. . . . . . . . . 97 88 16 26
- Villy pedel Østvangen 22 Bækm.. . . . . . . . . . . . 97 88 16 26
Stengaard Ane Maria konfktionarb
Hyldevej 12b Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 55
Stensgaard Gudrun Kirstine
Fjordvejen 26 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 06 12
Stentebjerg Charlotte jordemoder
Holmegade 42 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 81 36
Stie Birger Gaffelbjergvej 12 Husby. . . . . . . . . . . 97 49 62 17
Stig Annette hjemmehjælp Bramsvej 37 Ulfb. . . . 24 87 49 59
Stigsen Hanne Svingelvej 12 Stadil . . . . . . . . . . . 51 32 45 11
Stigaard Ella Marie Granvej 9 Sdr Nissum . . . . . . 32 14 12 76
- Ingeborg Rønn sygehj Neesvej 39b Nees . . . . . 97 88 41 88
- Kaj Ove fiskemester Granvej 9 Sdr Nissum . . . . 32 14 12 76
Stjernholm Lars Svollingvej 29 Husby . . . . . . . . . 97 49 63 30
Stokholm Bjarne Rødemøllevej 9 Møborg . . . . . . 23 84 83 06
- Niels Kristian Møllebyvej 9 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 10 97
- Pia Yvonne Raahauge industrilabo
Rødemøllevej 9 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 65 01
- Trine Moesgaard Møllebyvej 9 Stadil. . . . . . . . . 97 33 10 97
Stougaard Birthe Kirk Svingelvej 13 Stadil . . . . . 97 33 12 72
- Carsten automekanike Bramsvej 4 Ulfb. . . . . . . 97 49 20 33
- Ejvind Møller mekaniker Svingelvej 13 Stadil . . 97 33 12 72
- Henriette Bramsvej 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 33
Din bilpartner - Nøderupvej 1, Tim
Snogdal Jeppe Vestergaard Nøderupvej 1 Tim. . . 97 33 33 82
- Karl Vestergaard mekanikersv
Nørre Espvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 26
- Lotte Vestergaard Nørre Espvej 7 Tim . . . . . . . . 97 33 36 26
- Tove kontorass Nørre Espvej 7 Tim . . . . . . . . . . 97 33 36 26
Sognepræsten I Tim Høbrovej 3 Tim . . . . . . . . . . 97 33 36 58
Sognepræsten I Torsted Torstedvej 38 Torsted. . . 97 33 33 09
Sohn Kirsten lærer Sognegårdsvej 11 Husby. . . . 97 49 54 07
- Thorkil forstander Sognegårdsvej 11 Husby . . . 97 49 54 07
Soltysiak Katarzyna Maria Havrevænget 1 Ulfb.. . 97 49 19 05
Sommer Kaj Kjærgaardvej 59 Husby . . . . . . . . . . 97 49 59 40
Sonneby Karin Obel Vesterhavsvej 59 Vedersø . . 34 10 65 23
Spangsege Frode lærer
Kirkebyvej 30 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 41
- Jeppe Rosenvænget 3 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 34 10 26 13
- Ruth Vibeke lærer Kirkebyvej 30 Sdr Nissum . . 97 49 54 41
Spar Dame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 82
Nørregade 10, Vemb
Spataru Marian Holmgårdvej 162 Møborg. . . . . . 97 88 12 01
Ssali Dorothy Tim Kirkevej 32 Tim. . . . . . . . . . . . 97 33 39 17
Industriarealet 63 - www.stabilservice.dk . . . . . 97 49 12 47
Staby Efterskole Nørrevej 2 Staby . . . . . . . . . . . . 97 49 11 12
Staby Fliser & Hegn A/S . . . . . . . . . . . . 97 49 14 52
Industriarealet 47, Ulfborg
Staby Husby GUF Klubhuset Skråvej 2a Staby . . . 97 49 24 80
Staby Kirkekasse Klostervej 2 Staby . . . . . . . . . . 97 49 16 01
Staby Præstegaard, Nørrevej 5, Ulfborg . . . . . . . . 97 49 10 81
Træffes bedst formid. undt. mandag
Staby Maskinstation og Entreprenørforretning Aps
Staby Kirkevej 4 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 24
Staby Maskinstation &
Entreprenørforretning ApS . . . . . . . . . 97 49 10 88
Nedervej 14, Staby
www.sme-staby.dk
Staby Murerforretning Sognefogedvej 3 Staby . . 23 46 90 82
Staby Polering og Klargøring
Skannerupvej 10c Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 62 09
Staby Skole Stabyvej 36 Staby . . . . . . . . . . . . . . 96 11 55 40
Staby Sognegård Stabyvej 36 Staby . . . . . . . . . . 97 49 13 95
Staby Vandværk Møllegade 7 Staby . . . . . . . . . . 97 49 06 54
Staby Vognmandsforretning I/S Skråvej 2 Staby . 97 49 08 95
Stadil Auto Svingelvej 11 Stadil. . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 70
Stadil Forsamlingshus Skelmosevej 33 Stadil . . . 97 33 10 65
Stadil Købmandsgaard Skelmosevej 89a Stadil . . 97 33 12 00
Stadil Maskinforretning Nybovej 11 Stadil . . . . . . 31 42 32 18
Stadil Maskinstation A/S Svingelvej 24 Stadil . . . 97 33 11 14
Stadil Menighedsråd Stadilvej 31 Stadil . . . . . . . 97 33 14 89
Stadil Postbutik Skelmosevej 89 Stadil . . . . . . . . 70 70 70 30
Stadil Service Center Bjerregårdvej 12 Stadil . . . 97 33 17 70
Stadil Servicecenter Skelmosevej 10 Stadil. . . . . 97 33 17 70
Stadil Smede- og Maskinforretning
Bjerregårdvej 10 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 05
Stadil Smede- og Maskinforretning
Svingelvej 26 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 64
Stadil Sparekasse Bjerregårdvej 12 Stadil. . . . . . 97 33 15 05
Stadil Tim Ældrepleje Eskesensvej 14 Tim. . . . . . 99 74 22 00
Stadil-Vedersø Børnehus Skelmosevej 26 Stadil 97 33 11 66
Stadil-Vedersø IF Klubhuset
Skelmosevej 22 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 78
Stadil-Vedersø Skole Skelmosevej 22 Stadil . . . . 97 33 13 38
Stage Birgit typograf Tim Kirkevej 24 Tim . . . . . . 97 33 31 71
82
S
Stougaard
Navneregister
- Karsten Rejkjær læge Fresiavej 24 Tim . . . . . . . 97 33 39 12
- Lise Ørskov Ringkøbingvej 147 Lomborg . . . . . 97 42 48 47
- Mette Brink Stabyvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 82
- Mogens elektriker Stabyvej 1 Staby . . . . . . . . . 97 49 24 82
- Nanna Rømer Fresiavej 24 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 33 39 12
- Peder læge Stationsvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 02
- Peder fiskeskipper Kytterupvej 7 Ulfb.. . . . . . . . 51 23 55 69
- Susanne Vestergaard Lathyrusvej 9 Tim . . . . . . 97 33 35 76
- Søren Rømer Rejkjær Fresiavej 24 Tim . . . . . . . 97 33 39 12
Svenningsen Ove maskinsnedk
Humlevænget 58 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 63
Svensgaard Asta Torstedvej 78 Torsted . . . . . . . . 97 33 33 23
- Birgit ekspeditrice Nørre Espvej 2 Tim . . . . . . . 97 33 30 71
- Else Holstebrovej 140 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 71
- Henning gårdejer Holstebrovej 140 Tim . . . . . . 97 33 32 71
- Jens gårdejer Nørre Espvej 2 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 30 71
Svenstrup Kristian Enghavevej 5 Vemb . . . . . . . . 96 10 43 36
Svingel Søren Ole skibsbygger
Tim Kirkevej 28b Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 08 06
Svingholm Poul Jul redn fører
Gyvelvej 1c Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 12 26
Swaminathan Anojan Majsvænget 8a Ulfb. . . . . . 97 49 24 03
Switzer Franklin Edward Svingelvej 19 Stadil . . . 97 33 18 14
- Tina Kirkegaard Svingelvej 19 Stadil. . . . . . . . . 97 33 18 14
Südpack Scandinavia A/S
Skalstrupvej 72 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 42 05
Sylvestersen Hedda det kreative Åvej 1 Torsted. . 97 49 28 58
Szatkowski Jan Hovedgaden 28 Tim. . . . . . . . . . 97 49 11 19
Særkjær Dorthe Berg montrice
Frederiksberg 18 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 64 11 44
- Jan fodermester Frederiksberg 18 Bækm. . . . . 96 64 11 44
- Ninna Hauge teknisk ass
Bækmarksbrovej 72 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 73
- Øjvind klaverstemme
Bækmarksbrovej 72 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 73
Søe Aksel Hjortborg chauffør
Dinesensvej 13 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 49
- Anton Kristian chauffør
Humlevænget 47 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 89
- Britta Kristine P kommuneass
Humlevænget 47 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 89
- Karen Margrethe kontorass
Æblehaven 16 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 94 17 85
- Karin Benedikte husholdn lær
Dinesensvej 13 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 19 49
- Simon Æblehaven 16 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 12 44
- Susanne Blomstervænget 2 Vemb . . . . . . . . . . 69 14 20 81
Søegaard Anders Holmvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 31 29 64
Søgaard Arne byggetekn
Madumflodvej 6 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 53
- Casper Stockmarr Reberbanen 6e Ulfb. . . . . . . 30 30 34 30
- Connie Sand Moesgårdvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 32 36 37
- Elsebeth lærer Madumflodvej 6 Madum . . . . . . 97 49 22 53
- Etly ekspeditrice Fuglevænget 30 Thorsm. . . . . 97 49 72 28
- Jan fisker Gl Landevej 17 Staby . . . . . . . . . . . . 97 49 16 71
- Jens Halkjær gårdejer Gartnerhaven 1 Ulfb. . . . 97 49 51 57
- Jesper Sydvangen 14 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 70
- Line Holmegade 49 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 95 96 95
- Lis Hirsevænget 5 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 32
- Mariana Sydvangen 14 Bækm.. . . . . . . . . . . . . 97 49 56 70
- Mogens snedker Fuglevænget 30 Thorsm. . . . . 97 49 72 28
- Ole Halkjær gårdejer Hirsevænget 5 Ulfb. . . . . . 97 49 52 32
- René Burvej 36 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 68 20 89
Søhus Snedkeri ApS Søhusvænget 10 Bækm.. . . 97 88 14 83
Søjborg Edith Kirkeby Enghaven 6 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 12 05
Sdr. Nissum Friskole Kirkebyvej 11 Sdr Nissum. . 97 49 65 70
Sønder Nissum Auto Smedevej 13a Sdr Nissum . 97 49 54 00
Sønder Nissum Bageri. . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 04
Smedevej 11, Sønder Nissum
Sønder Nissum Hallen
Kirkebyvej 11a Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 75 53
Sønderborg Tine skoleelev Herredsgade 30 Ulfb. 30 43 41 59
83
Navneregister
- Hilda Høj skotøjshdl Nørredige 1 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 29 20
- Ib Kamp Skelmosevej 9 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 58
- Jonn Kamp Skelmosevej 17 Stadil . . . . . . . . . . 40 31 22 79
- Ove Kamp gårdejer Skelmosevej 19 Stadil . . . . 97 33 08 90
Stovby Elin Kallesø fabrikarb Paradisvej 5 Bækm. 97 88 16 69
- Erik Arnt slagteriarb Paradisvej 5 Bækm. . . . . . 97 88 16 69
Strand Galleriet Vesterhavsgade 1 Thorsm. . . . . . 97 43 71 33
Strandby Bodil Schelde kontorass
Kilevej 4 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 19 99
Strandgaarden Museum
Husby Klitvej 5 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 08
Strandingsmuseet St. George
Vesterhavsgade 1e Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 73 66
Stremler Anne Auke Burvej 41 Vemb. . . . . . . . . . 26 37 04 16
- Monique Burvej 41 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 07 09
Stræde Dolly Råsted Kirkevej 24a Vemb . . . . . . . 28 29 82 78
Strøm Annemi Tranevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 03 09
- Egon gårdejer Bøgeparken 3 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 14 72
- Ingrid Kristine sygepl ske Ullsgade 33 Ulfb. . . . 97 49 13 31
- Mogens forretnfører Ullsgade 33 Ulfb. . . . . . . . 97 49 13 31
- Søren Lyngklip Klausievej 14 Torsted . . . . . . . . 97 40 36 65
- Torfinn fisker Tranevej 5 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 03 09
Straarup Anita Toldbod Bigårdsvej 27 Vemb . . . . 38 11 77 30
- Mads Toldbod Bigårdsvej 27 Vemb . . . . . . . . . . 38 11 77 30
Stutteri Flamingo Skalstrupvej 10 Gørding . . . . . 97 48 12 02
Styrbech Kirsten sekretær
Kornbjergvej 37 Husby Strand . . . . . . . . . . . . . . 31 95 18 11
Sudan Genbrug Bredgade 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 10 27
Sukkerpels Kæret 11 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . 70 20 22 17
Sulimenko Natalia Sinkbækvej 44 Flynder. . . . . . 97 88 12 88
Sulins Gatis Stadiløvej 3 Stadil . . . . . . . . . . . . . . 21 12 11 23
Sulkjær Anna Anine Holmgårdvej 4 Flynder . . . . . 50 49 15 80
- Betty Hosbond organist Grønnegade 17 Bækm. 97 88 14 89
- Johannes Noe maskinarb
Møborgkirkevej 20 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 14
- Tobias Trabjerglu Brogade 19 Bækm. . . . . . . . . 69 14 58 19
- Vagn Noe mekaniker Holmgårdvej 4 Flynder. . . 60 68 15 80
Sun de Luxe Harbogade 2 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 96 93 01 40
Sund Josefine Nielsen Stensigvej 10 Vemb . . . . . 96 13 40 00
- Lone Nielsen køkkenass Stensigvej 10 Vemb . . 96 13 40 00
- Ole konstabel Stensigvej 10 Vemb . . . . . . . . . . 96 13 40 00
Sundgaard Allan kok Sønderbyvej 6 Sdr Nissum 32 11 33 12
- Inge Helene ekspeditrice Enghaven 55 Ulfb. . . . 97 44 66 55
- Katrine R G dagplejer
Sønderbyvej 6 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11 33 12
Sunesen Charlotte Toft Solvangen 7 Bækm. . . . . 97 81 08 83
- Jan Kjær Bækmarksbrovej 16 Flynder . . . . . . . 97 88 58 68
- Jesper Toft Solvangen 7 Bækm. . . . . . . . . . . . . 97 81 08 83
- Karen Kjær Bækmarksbrovej 16 Flynder . . . . . . 97 88 58 68
Susgaard Anders gårdejer
Mælkevejen 2 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 62
- Anne Marie miljøtekn Sønderkærvej 8 Ulfb.. . . . 97 49 12 67
- Carsten tømrer Brondbjergvej 8 Staby . . . . . . . 97 49 27 72
- Else Rolighedsvej 34 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 46
- Harry gårdejer Rolighedsvej 34 Staby. . . . . . . . 97 49 15 46
- Herdis Mælkevejen 2 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 62
- Hilda Nybovej 9 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 32
- Jørgen landbrugstek Tarpvej 2 Vedersø . . . . . . 60 40 73 20
Svalgaard Jesper Skolevej 6a Bur. . . . . . . . . . . . 20 73 92 96
Svane Poul lærer Stabyvej 46 Staby . . . . . . . . . . 97 49 12 64
Svankjær Jane Sinkbækvej 49 Flynder . . . . . . . . 32 10 49 51
Svavarsson Erlendur Hirsevænget 1 Ulfb. . . . . . . 48 42 31 07
Svejgaard Henrik Lund Nørrevej 9 Staby . . . . . . . 30 42 36 02
- Lasse Rømer Nørrevej 9 Staby . . . . . . . . . . . . . 30 49 41 46
- Merete Rømer Nørrevej 9 Staby . . . . . . . . . . . . 23 29 40 33
Svendsen Arne Borup gårdejer
Neesvej 103 Nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 96 81
- Birthe Brink bankass Stabyvej 1 Staby . . . . . . . 97 49 24 82
- Bodil A Riisbjerg sygepl ske Fresiavej 21 Tim. . . 97 33 36 32
- Ejgil Grønbæk elektriker Enghaven 55 Ulfb. . . . 97 44 66 55
- Frede Bernhardt gårdejer Majsvænget 23 Ulfb. 97 49 12 59
- Hanne kontorass Kytterupvej 7 Ulfb. . . . . . . . . . 21 72 43 03
Sønderborg
S
Sønderby
Navneregister
Sønderby Anna-Grethe Vang kontorass
Bøgeparken 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 56
- Egon tømrersvend Ørvigvej 5 Gørding. . . . . . . . 97 48 12 83
- Ejnar landbr medhj Kirkebyvej 9 Sdr Nissum . . 97 49 50 87
- Else forstander Vesterhavsvej 64 Vedersø. . . . . 97 33 13 30
- Gunnar Pedersen gårdejer Stabyvej 73 Husby . 97 49 52 41
- Henrik Tim Kirkevej 14 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 35 71
- Inger Elisabeth bankass Ørvigvej 5 Gørding . . . 97 48 12 83
- Kim Vedersøvej 6 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 28 37
- Martin Christense smedesvend
Bøgeparken 4 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 56
- Rasmus Indika Bladt Enghaven 42 Ulfb.. . . . . . . 50 42 47 32
- Rikke Nyborg Enghaven 42 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 26 11 39 59
- Rita Irene Stabyvej 73 Husby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 52 41
Søndergaard Mette Raketvejen 29 Ulfb. . . . . . . . 22 26 56 71
- Tina Laumann Holstebrovej 9 Ulfb. . . . . . . . . . . 23 44 59 12
- Villi Jensen repræsentant Jagtvejen 6 Thorsm. 50 95 40 95
Sønderskov Erik Lauridsen
Brondbjergvej 2 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 08 44
- Tina Lauridsen Brondbjergvej 2 Staby. . . . . . . . 97 49 08 44
Søren Houlind ApS Industrivej 1 Vemb. . . . . . . . . 97 48 47 47
Sørensen
Hovedgaden 18 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 43 58
- Gunner Juul Helmklit 380 Nr Fjand. . . . . . . . . . 97 49 63 10
- Hanne Margrethe Kold
Husby Klitvej 6 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 55
- Hans mekaniker Tværgade 7 Bækm. . . . . . . . . 97 88 15 22
- Hans Henrik Stadilvej 12 Stadil. . . . . . . . . . . . . 97 33 19 10
- Hans Jørgen Foldby tømrer Stabyvej 41 Staby. . 33 15 89 89
- Hans Toftegaard fisker Kirkevænget 6 Ulfb.. . . . 21 91 28 48
- Harry Boisen ekspedient Helmklit 287 Nr Fjand 32 20 72 49
- Helle Hulvej 6 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 60 67
- Helle Kirstine Panum Nørrevej 7 Staby. . . . . . . . 36 49 53 95
- Henning Børge fisker Violvej 1 Thorsm.. . . . . . . 97 49 70 30
Sørensen Hydraulic Gmbh
Industriarealet 54 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 11
- Ib Bjerg repræsentant Enghaven 45 Ulfb. . . . . . 97 49 20 01
- Ib Fløe Stenberg chauffør Østvangen 16 Bækm. 31 40 97 70
- Inge Marie Kirkevænget 22 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 97 49 29 79
- Inger Anita Sinkbæk fabrikarb
Vedersøvej 3 Madum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 75
- Inger Marie Nyvej 16 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 61
- Ivan Bank Øbyvej 5 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 14 38
- Jakob Sophus Stadilvej 12 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 19 10
- Jan Vangsgaard Herredstoftvej 6 Staby. . . . . . . 28 18 49 26
- Janni Schmidt Præstegårdsvej 16 Vemb. . . . . . 20 66 89 25
- Jens Kirk Stabyvej 66 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 69
- Jens Nikolaj murerarbmd
Meldmosevej 9 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 15 20 32
- Jesper Toft Burvej 73 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 61 88 39
- Jette Jensen Stadilvej 12 Stadil . . . . . . . . . . . . 97 33 19 10
- Johanne Holmehaven 36 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 16
- Jørgen Møller slagteriarb
Nørhedevej 17 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 44 64
- Karen Kirk kontorass Søparken 17 Ulfb. . . . . . . 97 49 14 40
- Karina Odinsvej 16 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 32
- Knud smedesvend Bygaden 29 Bur . . . . . . . . . 97 48 41 32
- Kristine Sandersen Kattenhøjvej 24 Møborg . . . 97 88 13 13
- Lars Høg Stenildvej 13 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 60 62 17 91
- Lars Lykkebjerg Ringkøbingvej 167 Flynder . . . 23 24 59 87
- Leif specialarb Pilestrædet 7 Sdr Nissum . . . . . 61 26 53 76
- Leif Dybvad skotøjshdl Nørrevej 7 Staby. . . . . . 36 49 53 95
- Lene Ullsgade 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 46 51
- Lene Margrethe Grønnevej 1 Tim . . . . . . . . . . . 97 34 11 23
- Lene Rønn Spovevej 5 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . 97 49 77 75
- Lis Dell Aira tandtekniker
Vesterhavsvej 15 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 70 14 06
- Lisbeth Klydevej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 33 53
- Lizzie viceskoleins Præstegårdsvej 14 Vemb. . . 32 17 15 41
- Lone Susanne V Lystlundvej 15 Ulfb. . . . . . . . . . 26 22 47 18
- Maivor Kristina Nørhedevej 17 Sdr Nissum . . . . 97 88 44 64
- Malene Dreyer Østvangen 24 Bækm. . . . . . . . . 34 10 81 59
- Mariann specialarbej Fælledvej 3 Gørding. . . . . 24 27 29 24
- Martha Bygvænget 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 73
- Michael Nørredige 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 34 23
- Nancy Holm sygehj Havrevænget 22 Ulfb.. . . . . 97 49 19 74
- Nickolass Foged Kytterupvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . 97 48 18 33
- Niels Erik karl Holmgårdvej 37 Flynder . . . . . . . 96 64 05 02
- Nina Schultz Ulfborg Kirkebyvej 20 Ulfb.. . . . . . 32 17 31 81
- Ole elektriker Bjerregårdvej 16 Stadil . . . . . . . . 23 31 78 99
- Ove lok fører Bygaden 21 Bur. . . . . . . . . . . . . . 97 48 41 31
- Palle smed Rørsgårdsvej 9 Vemb . . . . . . . . . . . 20 92 42 64
- Pauline Christine Fjordvænget 22b Thorsm. . . . 97 49 71 73
- Peter politibetj Madumvej 3b Tim . . . . . . . . . . . 20 19 34 46
- Pia Schultz Ulfborg Kirkebyvej 20 Ulfb. . . . . . . . 32 17 31 81
- Poul Bank gårdejer Ryttergårdsvej 6 Husby . . . 97 49 50 71
- Poul Ringgaard Havrevænget 43 Ulfb.. . . . . . . . 20 86 16 70
- Preben Hvedevænget 13 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 67
- Rene Foged lab medhj Kytterupvej 2 Ulfb.. . . . . 97 48 18 33
- René Toftgaard Skovgaardvej 6a Ulfb.. . . . . . . . 26 80 19 92
- Rene Vinther Præstegårdsvej 16 Vemb . . . . . . . 26 18 66 79
- Rikke Bygvænget 7 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 32 24
- Rikke Hørup Hedevej 16 Skalstrup . . . . . . . . . . 97 88 40 20
- Rita Foldberg H Damhusvej 9 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 15 26
Sørensen Guld - Sølv - Ure - Optik. . . . . . . . . 97 49 10 46
Bredgade 4, Ulfborg
- Agnes Fuglevænget 7 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 74
- Agnes Susanne B kontorass
Bjerregårdvej 16 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 78 99
- Aksel erhvervskons Tim Kirkevej 24 Tim. . . . . . 97 33 31 71
- Allan Damgaard auktionsmedh
Spovevej 5 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 77 75
- Amalie Esager Bygvænget 7 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 40 32 24
- Annette sygehj Tim Kirkevej 3 Tim . . . . . . . . . . 29 93 11 84
- Annette Nygaard assistent Vibevej 4 Thorsm. . . 21 20 40 92
- Anni Nylund køkkenass
Kirkebyvej 36 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 69 80 42
- Bendt Højris lagerarb Klydevej 10 Tim . . . . . . . 97 33 32 09
- Bent møbelsn sv Præstegårdsvej 14 Vemb . . . . 32 17 15 41
- Bente fabrikarb Klitvej 25b Sdr Nissum . . . . . . 61 46 56 23
- Berit lærer Sognegårdsvej 1 Husby. . . . . . . . . . 97 49 56 03
- Betty Gunhild ekspeditrice
Sognefogedvej 13a Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 21
- Birgith Torsgade 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 26
- Birthe Holmegade 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 05 07
- Bo Hjelm Nørrealle 14 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 95
- Bo Pertho Kirkebyvej 36 Sdr Nissum. . . . . . . . . 76 69 80 42
- Bodil Petersen Nørrealle 14 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 10 95
- Bodil Toft kontorass Fuglevænget 22 Thorsm.. . 97 49 71 97
- Camilla Høg Stenildvej 13 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 60 61 71 10
- Carsten Esager Bygvænget 7 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 40 32 24
- Christina Skov Bigårdsvej 37 Vemb. . . . . . . . . . 75 62 91 99
- Christina Sloth Grønsmøllevej 8 Nees . . . . . . . . 27 26 74 06
- Claus Bank fisker Østerled 12 Ulfb.. . . . . . . . . . 27 12 32 43
- Dagny Thesbjerg direktrice
Ryttergårdsvej 6 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 71
- Daniel Damgaard Grønningen 13 Ulfb. . . . . . . . 50 90 45 05
- Dines Hounsgaard Bymarken 10 Sdr Nissum . . 25 64 48 52
- Edith hjemmehjælp
Bækmarksbrovej 69 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 62 73
- Ejgil maskinarb Damhusvej 9 Vemb . . . . . . . . . 97 48 15 26
- Else klinikass Bymarken 10 Sdr Nissum . . . . . . 30 11 94 58
- Erik Løvendahl værkfører
Markedspladsen 12 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 87 11 85
- Erling Emil fiskeskipper
Fuglevænget 22 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 71 97
- Ester Esager syerske Enghaven 45 Ulfb.. . . . . . 97 49 20 01
- Eva Damgaard Violvej 1 Thorsm.. . . . . . . . . . . . 97 49 70 30
- Finn fisker Bymarken 10 Sdr Nissum . . . . . . . . 30 23 04 64
- Flemming Østergaard møbelsnedker
Hovedgaden 18 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 00 93
- Gerda Nørgaard Bredgade 8 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 27 03
- Grethe Nisgaard køkkenleder
Holmegade 51 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 87
- Grethe Vendelbo træind arb
84
S-T
Navneregister
Thomasen
Uge 17
76. årgang
Tirsdag den 22. april 2014
for Ulfborg . Vemb . Tim . Bækmarksbro
Staby . Vedersø . Nees . Sdr.
Nissum
Thorsminde . Stadil . Madum
. Heager
Hee . Husby . Torsted . Gørding
Bur . Flynder . Møborg
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE
Sørensen
Uge 26
De
76. årgang
TIL SAMTLIGE HUSSTANDE
Pigea
Pigeaf
eaf
ften
ft
t
te
en
e
n
. Bækmarksbro
for Ulfborg . Vemb . Tim
torsdag
. Sdr.
denNissum
8. maj kl. 19.00-22.00
Staby . Vedersø . Nees
. Madum . Heager
Thorsminde . Stadil
Vejen til din indre glæde
. Gørding
Hee . Husby . Torsted Hypnotisør og NLP samt healer
Bur . Flynder . Møborg
handlende i
ULFBORG
2014
Tirsdag den 24. juni
Grethe Nisgaard – Det gode brød
ød
byder velkommen til ...
Økologisk mel fra Nyborggaard
FLØJTER OP TIL
GFodplejer
ULFBOR
JULIA HAVSAGER
MASSER AF FORÅRSNYT
Box 89, 6900 Skjern · Tlf. 97 35 02 11 · Fax 97 35 05 63
[email protected]
EFFEKTIV ANNONCERING
Postomdeles til alle hjem på egnen
i butikken, lige fra delikatesser,
Belsac, Arcopedico, smykker,,
tøj, brugskunst og mange
andre gode tilbud.
Vi slutter aftenen af
med lækkert pigespiseri
Fjand Gårdbutik
Café & Galleri
Klitvej 49 · Fjand · Ulfborg
Tlf. 9749 6460
www.fjand-gaardbutik.dk
Entré kr. 125,- incl. lettere pigespiseri
HUSK tilmelding max. 80 piger
inviteres
Fredag den 27. juni kl. 19.00-22.00
alle til en festlig aften i Ulfborg
Open By Night åbnes.
Startkanonen fyres af og
tag.
Balloner kastes ud fra bibliotekets
værdikuponer á kr. 50,I 25 af ballonerne er der
og en enkelt med kr. 500,-.
Du er en af de heldige vindere.
Grib en ballon og se om
i avisen.
Læs mere om værdiballonerne
tilbud
er åbne og fyldt med gode
Kl. 19.00-22.00: Butikkerne
og festklædt personale.
med festlig musik på Torvet.
»Street Musik« spiller op
Banks hoppeborg.
Få sved på panden på Jyske
modelfly og helikoptere
Spjald Modelflyveklub viser
2-Tal.
på P-pladsen ved
Bager Møller afholder børnebolle-pyntning.
»Ulfborg lykkes«
Børn, unge og frivillige fra
musikværksted,
arrangerer skydetelt og
hvor der fabrikeres rytmer!!!
Åbent tirsdag til søndag
kl. 10.00-17.00
Kl. 19.00:
Kl. 19.00:
Kom og prøv en Segway.
så alle har mulighed
Der er både store og små,
i Bredgade.
for at prøve en tur på banen
ved 2-Tal.
Skaterramper på P-pladsen
ved »Det lille Røde Hus«.
Ulfborg Borgerforening er
Kl. 22.00:
»Årets Ulfborger« afsløres.
kl. 18.00.
sælger mad og drikke fra
Ulfborg Gæstgivergaard
25 år med Stabil Service
Leif Jensen fejrer 25-års jubilæum
med
Stabil Service og inviterer i denne
anledning
kunder, forretningsforbindelser,
samarbejdspartnere, venner og
familie til reception, lørdag
den 26. april 2014
fra kl. 11.00 til 14.00.
Reception
T le
Te
Telefon:
efo
f n:
n 9
9749
749
74
9 1247
12
247
4
In
Industriarealet
ndu
dust
sttri
r ar
a ea
e le
et 63
6
6990
6990
9 Ulfborg
Ulffbo
b rg
www.
ww
www.stabilservice.dk
w.st
w.
stab
st
abil
ab
ilse
il
serv
se
rvic
rv
ice.
ic
e.dk
e.
dk
Se side 12-18
Risvænget 58 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 10 84
Tarpgaard Anders Slot Tarpvej 13 Vedersø. . . . . . 97 33 14 83
- Anette Bæk Bakvej 1 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 97 33 17 88
- Else Møllebakken 18 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 93
- Elsebeth Jørgensen pædagog
Vidarhøj 3 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 45
- Finn Øjvind lærer Vidarhøj 3 Vedersø. . . . . . . . . 97 33 11 45
- Jens Ulrik gårdejer Tarpvej 13 Vedersø . . . . . . . 97 33 14 83
- Knud Reinhard lærer Bakvej 1 Vedersø . . . . . . . 97 33 17 88
- Mette Marie B sygehj Tarpvej 13 Vedersø . . . . . 97 33 14 83
Taru Brindusa Elena Hvolbyvej 5 Råsted . . . . . . . 23 20 39 14
Teiu Andrei Enghaven 17 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 31 22 54 07
Terapeutisk Klinik v/ Kirsten Vad Thomsen
Bygvænget 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 03 39
Terkelsen Peder gårdejer Madumvej 5 Madum . . 97 49 25 37
Terkildsen Mette Nørgaard skoleelev
Vedersøvej 1 Madum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 49 09
Termansen Brian Holmgårdvej 119 Møborg. . . . . 61 27 75 29
- Margit Bredkjær kontorass
Holmgårdvej 119 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 17 98
Tetzlaff Bettina Holmgårdvej 49a Møborg . . . . . . 97 88 17 97
- Frederikke Louise Holmgårdvej 49a Møborg. . . 97 88 17 97
- Michael Tage proprietær
Holmgårdvej 49a Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 97
Thane Mette Hagevej 202 Fjand . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 65
Thede Jørgen Ryttergårdsvej 4 Husby. . . . . . . . . 97 49 67 08
- Linda Siig Ryttergårdsvej 4 Husby . . . . . . . . . . 97 49 67 08
Theill Anette Kølle Hjejlevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . 56 49 37 47
- Søren fisker Hjejlevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 56 49 37 47
Thejsen Dennis Friis Kronhedevej 19 Torsted . . . 97 49 25 92
Therkildsen Karen Sofie teknisk ass
Spættevej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 89
- Ole lærer Spættevej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 89
Thesbjerg Dagny Opstrup Tarpvej 9 Vedersø . . . . 97 33 15 33
- David Esager Torstedvej 22 Torsted . . . . . . . . . 97 33 39 29
- Erik Tarpvej 9 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 33
- Grethe Skolegade 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 95
- Gunnar gårdejer Selbjergvej 4 Staby. . . . . . . . . 20 18 88 74
- Jakob Johannes maskinarb Hasselvej 15 Vemb 97 48 17 72
- Jørgen Halkærvej 1 Stadil. . . . . . . . . . . . . . . . . 27 83 91 31
- Karen Møllebakken 19 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 33 12 24
- Karen Marie sygepl ass Tarpvej 12 Vedersø . . . 97 33 11 82
- Kis lærer Kløvervænget 9 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 13 06
- Lajla Selbjergvej 4 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 80
- Laurids gårdejer Tarpvej 12 Vedersø . . . . . . . . . 97 33 11 82
- Laurids maskinarb Skolegade 4 Vemb . . . . . . . 97 48 15 95
- Leo automek Kløvervænget 9 Vemb . . . . . . . . . 97 48 13 06
- Lilian Halkærvej 1 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 14
- Marie Regnspovevej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 08
- Mette Ibsen kontorelev Hasselvej 15 Vemb. . . . 97 48 17 72
- Søren Nybovej 2 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 99 53
Thing Johnny Klejnstrup Risvænget 54 Ulfb. . . . . 31 14 86 87
- Klaus Bek Bigårdsvej 45 Vemb . . . . . . . . . . . . . 40 46 29 45
Thingstrup Johanne Kirstine Lindestien 92 Ulfb. . 97 49 06 96
- Kirsten Westh økonoma Hvolbyvej 3a Vemb . . . 97 48 16 50
- Kirstine Ørts psykoterapeut Hvolbyvej 1 Vemb . 24 93 12 45
- Peder Bach gårdejer Hvolbyvej 3a Vemb. . . . . . 97 48 16 50
Thingstrup Maskinstation Hvolbyvej 2 Vemb . . . . 97 48 11 99
Thomasen Alice syerske Burvej 59 Bur . . . . . . . . 97 42 31 20
T
Tachau Gerda lærer Ullsgade 29 Ulfb. . . . . . . . . . 20 66 38 70
- Niels Holger lærer Ullsgade 29 Ulfb. . . . . . . . . . 20 66 38 70
Tanderup Helga Hvedevænget 8 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 13 48
- Jens Peder gårdejer Ørvigvej 4 Gørding . . . . . . 97 48 12 84
- Niels Bruun gårdejer Hvedevænget 8 Ulfb. . . . . 97 49 13 48
- Per Bruun Kytterupvej 16 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 28 19 92 30
Tandlægerne Holmegade Holmegade 20 Ulfb. . . . 97 49 13 30
Tang Ellen Arbjerg Majsvænget 22 Ulfb. . . . . . . . 97 49 16 57
- Jens Brøde gårdejer Majsvænget 22 Ulfb.. . . . . 97 49 16 57
- Niels Jørgen landmand Ullsgade 10 Ulfb. . . . . . 97 49 19 19
- Nina Kronhedevej 23 Torsted . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 97
- Peder Kytterupvej 21 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 46 27
Tang-Pedersen Jørgen Richard bestyrer
Kirkevænget 32 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 07 49
- Ketty Marie P Kirkevænget 32 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 07 49
Tangsgaard Amalie Lindtorpvej 15 Bur . . . . . . . . 97 48 40 05
- Edith Valborg Krohaven 1 Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 10 20
- Thorkild gårdejer Lindtorpvej 15 Bur. . . . . . . . . 97 48 40 05
Tangsø Børnehus Brogade 57b Bækm. . . . . . . . . 96 63 17 00
Tangsø Centret Solvangen 15 Bækm. . . . . . . . . . 97 88 12 99
Tangsø Købmandsgård Brogade 78 Bækm.. . . . . 97 88 18 28
Tangsø Skovteknik Ovenmøllevej 3 Flynder. . . . . 20 68 47 48
Tapdrup Mette lærerstud Holmehaven 44 Ulfb. . . 22 92 77 37
Tarp Anne Patricia køkkenassist
85
Navneregister
- S.A. Svollingvej 1 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 69 09
- Simon Kirk Stabyvej 66 Staby. . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 69
- Sonja Kirk Stabyvej 66 Staby . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 69
- Steen procesoperat Fårevej 15 Flynder. . . . . . . 24 61 88 53
- Susanne bankass Madumflodvej 5 Madum. . . . 97 49 23 32
- Svend landbr medhj Elmevej 3 Tim. . . . . . . . . . 97 33 36 77
- Søren fisker Fuglevænget 8b Thorsm.. . . . . . . . 40 14 36 51
- Søren Bank inspektør
Husby Klitvej 6 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 55
- Søren Hesel Hedevej 16 Skalstrup . . . . . . . . . . 97 88 40 20
- Søren Weiss elev Skelmosevej 7 Stadil. . . . . . . 32 13 26 89
- Tage Strunck urmagersvend
Ondaftenvej 8 Sdr. Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 15
- Thomas Agner Tim Kirkevej 3 Tim. . . . . . . . . . . 23 36 24 78
- Torben Græmvej 63 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 58 17
- Ulla Bek hosp medhj Risvænget 22 Ulfb.. . . . . . 97 49 23 94
- Verner Leonhardt H gårdejer Bredgade 21 Ulfb. 40 94 68 99
- Villy Vinther maskinsnedk
Havrevænget 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 74
- Yrsa kontorass Bygaden 29 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 41 32
Søvndal Alice kommis
Madumflodvej 11a Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 30
- Anja Kjær Madumflodvej 11a Torsted . . . . . . . . 97 88 40 30
- Bent gårdejer Humlevænget 26 Vemb. . . . . . . . 97 88 41 16
- Preben Kjær husbondafløs
Madumflodvej 11a Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 30
- Rosa Marie dagplejer Humlevænget 26 Vemb. . 97 88 41 16
T
Thomasen
Navneregister
- Pia Kræmmergårdvej 67 Møborg . . . . . . . . . . . 34 10 40 16
Thomassen Ejnar Thomas Yde teknisk ass
Nr Fjandvej 1 Nr Fjand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 35 67 11
Thomhave Helge sekr chef Pøtparken 24 Bur . . . 58 85 85 88
Thomsen Alette Jacqueline S Valmuevej 9 Tim. . . 29 84 36 09
- Ane Nedervej 2 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 41
- Anita køkkenled el Lystbækvej 8 Torsted. . . . . . 97 49 18 20
- Anna Marie støberiarbej
Donskærvej 35 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 19 53 74
- Asger Villy Svingelvej 16 Stadil . . . . . . . . . . . . . 42 18 24 28
- Benny Gejlvej 8 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 93 47 72
- Birger Heinrich Kattenhøjvej 2 Møborg . . . . . . . 22 54 01 81
- Birgit Jensen Ørebro specialarbej
Donskærvej 41 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 86
- Bodil Østersognsvej 3 Sdr Nissum . . . . . . . . . . 97 49 54 98
- Bodil Hedegaard kommis Fjordvejen 3 Gørding 22 16 30 34
- Brian Tom Kræmmergårdvej 68 Møborg . . . . . . 32 18 52 97
- Carina Nørtoftvej 7 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 00 85
- Connie Eidorff reng ass Kløvervænget 4 Vemb . 97 42 86 64
- Dennis Kim Kattenhøjvej 2 Møborg. . . . . . . . . . 22 36 81 47
- Dorte specialarbej Skolegade 7 Vemb. . . . . . . . 97 48 15 31
- Eigil Frede værkfører Brogade 2 Bækm. . . . . . . 97 88 16 46
- Elisabeth Kongsgaard smørrebr el
Brogade 18 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10 12 12
- Emma Sdr Stabyvej 5 Staby . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 73
- Erna Elisabeth Lindestien 26 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 26 20
- Gitte Vastrup Østerbyvej 3 Tim . . . . . . . . . . . . . 41 62 50 51
- Glenn Sebastian fiskepakker Valmuevej 9 Tim . 30 56 75 88
- Grethe teknisk ass Tim Kirkevej 20 Tim . . . . . . 97 33 33 98
- Gunnar Henning svejser Grønningen 8 Ulfb. . . . 97 49 14 36
- Hans Klemvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 65 03
- Heidi Marie Fabricius
Kræmmergårdvej 68 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . 32 18 52 97
- Helge Dybdahl landmand Sdr Stabyvej 5 Staby 97 49 19 73
- Henny Bjerregrd Brogade 2 Bækm.. . . . . . . . . . 97 88 16 46
- Henrik Rahn Korsvang 13 Kirkeb. . . . . . . . . . . . 97 49 09 10
- Inge Merethe ekspeditrice
Bymarken 16 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 75
- Ingrid Lindby Ulfkjærparken 8 Ulfb.. . . . . . . . . . 51 72 90 20
- Ingrid Lindestien 2a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 66
- Jens Aage fabrikarb Niels Buggesvej 1 Ulfb.. . . 97 49 22 28
- Jens Hansen statsaut rev Tim Kirkevej 20 Tim . 97 33 33 98
- Jens Kristian gårdejer Nedervej 2 Staby . . . . . . 97 49 23 41
- Jensine Kirstine Rugvænget 16 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 56 37
- John Højmose glarmester Holmehaven 18 Ulfb. 97 49 17 17
- Jørn gårdejer Østersognsvej 3 Sdr Nissum . . . . 97 49 54 98
- Jørn Hede minkavler Sinkbækvej 44 Flynder . . 97 88 12 88
- Ken Nedervej 6 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 12 33
- Kirsten sygepl ass Nørrevej 6 Staby . . . . . . . . . 97 49 20 89
- Kjeld uddeler Bymarken 16 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 56 75
- Kjeld Dybdahl maskinfører
Staby Kirkevej 14 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 28 78
- Kjeld Phillip Torstedvej 57b Torsted. . . . . . . . . . 69 14 77 92
- Laura Dybdahl Sdr Stabyvej 5 Staby . . . . . . . . . 97 49 19 73
- Leif kasernearb Kløvervænget 4 Vemb . . . . . . . 97 42 86 64
- Lene Hvid Pradsgaardsvej 6 Tim. . . . . . . . . . . . 97 34 66 22
- Lis Bak Niels Buggesvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 97 49 22 28
- Lisa Østerby Staby Kirkevej 14 Staby . . . . . . . . 41 82 18 33
- Mads Torupvej 4 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . 86 18 31 94
- Margrethe Lindestien 38 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 81
- Maria Guss Klemvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . . 97 49 65 03
- Martin Dybdahl Sdr Stabyvej 5 Staby . . . . . . . . 97 49 19 73
- Mik Hvid Pradsgaardsvej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 34 66 22
- Mogens Dybdahl montør Munkhulevej 8 Staby 40 11 02 77
- Ninna plejer Stabyvej 80 Husby . . . . . . . . . . . . 97 49 50 74
- Per Skolegade 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 31
- Peter Appelt repræsentant Moesgårdvej 6 Ulfb. 97 49 22 49
- Poul Bjerghuse 123 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 12
- Randi slagtersvend Moesgårdvej 6 Ulfb. . . . . . . 97 49 22 49
- Randi Nøreng syerske Kæret 17 Vedersø . . . . . 96 93 20 54
- Solveig Hougaard dagpl moder
Engvej 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 58 52
Thorup
- Thomas Appelt Vestergade 11 Vemb. . . . . . . . . 51 94 77 35
- Tommy Jørgen renseriarbej
Nordenbjergvej 10 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 81
- Torben Aage Møborgkirkevej 8 Møborg. . . . . . . 75 92 63 25
- Tove Bjerghuse 123 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 12
- Trine Hyldgaard Munkhulevej 8 Staby . . . . . . . . 25 21 43 42
- Vera Esager klinikass Madumflodvej 1 Ulfb. . . . 97 49 23 28
- Vibeke Eskelund Ulfkjærvej 25 Ulfb. . . . . . . . . . 51 32 15 42
- Vivi pædagog Bossenhøjvej 29 Møborg. . . . . . . 40 74 79 32
Thorager Camping Søgårdvej 7 Tim . . . . . . . . . . 97 33 36 46
Thorndahl Inge lærer Kaaesvej 6 Torsted. . . . . . . 97 49 11 64
- Kristian Gejlvej 2 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 02
Thornvig Bent Tim Kirkevej 32 Tim . . . . . . . . . . . 97 33 39 17
- Frida Vesterhavsvej 45d Vedersø . . . . . . . . . . . 97 33 12 65
- Jacob Krog Skelmosevej 13 Stadil . . . . . . . . . . 97 33 14 90
- Jette Krog Skelmosevej 13 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 14 90
- Julie Krog Skelmosevej 13 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 14 90
- Jørgen Skelmosevej 13 Stadil . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 90
- Karin Krog Skelmosevej 13 Stadil . . . . . . . . . . . 97 33 14 90
Thorsen Bent A. Vester Mosevej 54 Husby. . . . . . 32 17 11 65
- Erna Marie Margrethe Majsvænget 2a Ulfb. . . . . 97 49 21 42
- Hans Jørgen Skovgaard Skadkjærvej 1 Bur . . . . 97 48 40 73
- Jane Skadkjærvej 1 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 40 73
- Kirsten børneh pædag Nørregade 42 Vemb. . . . 97 48 11 57
- Lars Gorm soc pædagog Møllegade 8 Staby . . . 97 49 21 73
- Lene Skovgaard køkkenass Skolevej 13 Bur. . . 97 48 40 42
- Ole gårdejer Nørregade 42 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 11 57
Thorsminde Camping Klitrosevej 4 Thorsm. . . . . 97 49 70 56
Thorsminde Fiskernes
Indkøbsforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 06
Havnevej 2 - Fax 97 49 73 11
Fisk & Fritid Mobil 24 41 69 40 . . . . . . . . . . 97 49 70 44
Thorsminde Havn Vesterhavsgade 1a Thorsm.
Thorsminde Havn Havne- og Slusevagt . . 97 49 70 44
Vesterhavsgade 1A,Thorsminde, Ulfborg
Havnechef Leif Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 44
Thorsminde Havn Materielgården. . . . . . . 97 49 72 60
Thorsminde, Ulfborg
Thorsminde Maskinværksted
Vesthavnen 17 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 70 29
Thorsminde Redningsstation Havnevej 3 Thorsm. 97 49 71 90
Thorsminde Skole Skolegade 25 Thorsm. . . . . . . 96 11 55 50
Thorsminde Vandværk Andelsselskab
Enghavevej 4 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 96
Thorsminde Varmeværk amba
Havnevej 11 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 73 13
Thorstensen Ivan pelsdyravler
Havrevænget 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 56
Thorup Anna Grethe syerske Øbyvej 3 Husby . . . 97 49 52 20
- Anne Kirsten Outzen damefrisør
Vinkelvej 5 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 09 65
- Bjarne Stage Selbjergvej 5 Staby . . . . . . . . . . . 96 75 80 40
- Erna Klitvej 9 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 62
- Jens Jensen gårdejer Gl Skolevej 2 Staby . . . . 97 49 23 64
- Knud Erik Jensen teknisk ass
Madumvej 15 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 25 01
- Leo Høbrovej 11a Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 43
- Maren Kirstine Vesterhavsvej 56 Vedersø . . . . . 97 33 13 07
- Susanne bankass Gl Skolevej 2 Staby . . . . . . . 97 49 23 64
- Tom Møllegade 14 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 07
86
T
Thrane
Navneregister
Thrane Yvonne Helena Nedervej 9 Staby. . . . . . . 60 27 92 92
Thuesen Bent arbejdsmand
Niels Buggesvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 93
- Esben Rahbek Brinkvej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 13
- Helle Rulffs Niels Buggesvej 6 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 22 93
- Jens Arne arbejdsmand
Ulfborg Kirkebyvej 11 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 98
- Mette Vestergaard Klitvej 39 Sdr Nissum . . . . . 31 79 99 27
- Mona Anette V Ulfborg Kirkebyvej 11 Ulfb. . . . . . 97 49 15 98
- Ronnie Vestergaard Søndergade 28b Vemb . . . 26 82 15 98
- Tom Harry lærer Brinkvej 8 Tim. . . . . . . . . . . . . 97 33 35 13
- Tonni Rulffs Holmegade 37 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 22 16 84 87
- Winnie Vestergård Ulfborg Kirkebyvej 11 Ulfb.. . 97 49 15 98
Thøgersen Morten Skalstrupvej 13 Gørding. . . . . 40 26 61 16
Tim El-service Sneppevej 16 Tim . . . . . . . . . . . . 51 24 65 12
Tim Murerforretning Spættevej 8 Tim . . . . . . . . . 20 33 44 35
Tim Træindustri A/S Svensgaardvej 8 Tim . . . . . . 21 13 32 46
Tim Bageri Hovedgaden 50 Tim . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 30
Tim Biler - Stadil Auto Svingelvej 11 Stadil . . . . . 97 33 38 80
Tim Børnehave Fresiavej 4 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 81
Trustrup
Dyrlæge Center Vest ApS . . . . . . . . . . . 70 22 44 42
Tim Dyreklinik
Hovedgaden 12, Tim
Tim Gymnastik- og Idrætsforening
Åvænget 3 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 63
Tim Hallen Åvænget 3 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 75
Tim Hårkunst / Din Mobile Frisør
Lathyrusvej 5 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 72 73
Tim Kraftvarmeværk Høbrovej 9f Tim . . . . . . . . . 51 50 75 82
Tim Møbelopbevaring
& Flytteforretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 66
Torsdags-Avisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 02 11
Box 89, 6900 Skjern
Fax 97 35 05 63
E-mail: [email protected]
Torsted Minkfarm Vægermosevej 4 Torsted . . . . . 29 45 92 43
Torstensen Asger overass Ullsgade 1 Ulfb. . . . . . 97 49 18 16
- Christina Ravn Hulvej 6 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 49 60 67
- Henrik Hulvej 6 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 60 67
Toves Rengøring Holmegade 47 Ulfb. . . . . . . . . . 96 93 00 00
Trabjerg Anker Søholm skovarbejder
Nyvang 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 18 53
- Bent Alrum specialarb Hvedevænget 27 Ulfb. . . 97 49 20 56
- Else Bjerregårdvej 17 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 60
- Grethe Sloth K Hvedevænget 27 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 20 56
- Karen Marie hjemmehjælp Nygade 6 Vemb. . . . 97 48 11 76
- Meta Skannerupvej 10b Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 33 42
Trads Anna Buur Nørrevej 3 Staby. . . . . . . . . . . . 25 56 98 89
Trankjær Anna efterlønner Bramsvej 17 Ulfb.. . . . 97 49 18 86
- Anna Søndergade 19 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 09
- Ebba Hoberg assistent Stadilvej 24 Stadil . . . . . 97 33 12 18
- Ernst Peder truckfører Tranevej 9 Tim . . . . . . . . 97 33 35 82
- Jens Peder gårdejer Stadilvej 3 Stadil. . . . . . . . 97 33 11 72
- Kaj Viktor arbejdsmand Bramsvej 17 Ulfb. . . . . 97 49 18 86
- Lilly Bjerregårdvej 19 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 28
- Linda Groth Nyvej 5 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 90
- Lone Skytte Knude Søparken 6 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 15 23
- Martin Hoberg Stadilvej 25 Stadil . . . . . . . . . . . 20 13 00 66
- Mogens Nyvej 5 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 90
- Patrick Knude Søparken 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 15 23
- Poul Erik Søparken 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 23
- Svend gårdejer Stadilvej 24 Stadil . . . . . . . . . . 97 33 12 18
- Tjalmar gårdejer Bjerregårdvej 19 Stadil. . . . . . 97 33 11 28
- Tove assistent Bjerregårdvej 34 Stadil . . . . . . . 97 33 12 08
Trillingsgaard Jeanette Brunsborgvej 2 Vemb . . . 61 75 83 17
- Rebecca Rud Frederiksberg 14 Bækm.. . . . . . . 22 39 20 19
Trocan Iulian Hovedgaden 35 Tim . . . . . . . . . . . . 23 98 48 53
Troelsen Lars Nøderupvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . 96 94 20 20
- Lone Helene Hilmar Nøderupvej 6 Tim . . . . . . . . 96 94 20 20
Tronborg Arne bestyrer Bjerregårdvej 40 Vedersø 27 40 33 19
Truck Parts ApS Industriarealet 12 Ulfb. . . . . . . . 96 93 00 99
Trustrup Brian Stabyvej 1c Staby . . . . . . . . . . . . 20 92 04 65
- Kirsten kontorass Nedervej 3 Staby . . . . . . . . . 97 49 19 78
v/ Bent Siig - www.hee-flyt.dk
Tim Mølles Fiskeri Vandmøllevej 1 Torsted . . . . . 97 33 30 13
Tim Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 31 10
Skolesvinget 2, Tim
Tim Træindustri A/S Svensgaardvej 11 Tim . . . . . 97 33 35 43
Tim Ungdomsklub Stationsvej 7 Tim . . . . . . . . . . 97 33 31 16
TIM-BYG ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 03
Svensgaardvej 13, Tim, mobil 40 11 34 03
Timan A/S Fabriksvej 13 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 03 60
Tingstedet - Garn og tilbehør . . . . . . . . . . . . 21 43 00 44
Bredgade 12, Ulfborg
Tipa Emballage ApS Rejkjærvej 2 Tim . . . . . . . . . 22 61 98 25
Tjørnild Maja Kjeldager vikar
Kirkebyvej 20 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 55 38
- Ole lærer Kirkebyvej 20 Sdr Nissum . . . . . . . . . 97 49 55 38
TM Fisk & Søn ApS Vesthavnen 19 Thorsm. . . . . 97 49 71 07
TN Montage Enghavevej 14 Vemb. . . . . . . . . . . . 21 72 71 79
Tnj Mobil Skannerupvej 1 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 96 74 74 00
Tobucon Stadilvej 62 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 22
Toft Anna Grete Bygvænget 26 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 15 57
- Anne Kristine sygehj Bøgeparken 1 Ulfb.. . . . . . 97 34 81 69
- Annette Berit eksportass
Kjærgaardvej 68 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 62 43
- Brian Pilgaard Udstrupvej 3 Sdr Nissum . . . . . . 26 39 40 16
- Britha Pilgaard kontorass
Kirkebyvej 25a Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 79
- Børge væver Rønnebærvej 1 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 10 38
- Camilla Agergårdvej 4 Flynder . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 92
- Conni Viola teknisk ass Agergårdvej 4 Flynder . 97 88 16 92
- Egon Koustrup bogholder
Kjærgaardvej 68 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 62 43
- Elva Lykke Neesvej 77 Nees . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 44 99
- Gunnar arbejdsmand Vesterhavsvej 63 Vedersø 97 33 13 34
- Henrik gårdejer Bygvænget 26 Ulfb. . . . . . . . . . 97 49 15 57
- Henry gårdejer Kirkebyvej 25a Sdr Nissum. . . . 97 49 56 79
- Ingeborg Lisbeth kontorass
Bigårdsvej 11 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 59
- Ingerlise kontorass. Enghaven 11 Ulfb. . . . . . . . 23 29 87 71
87
Navneregister
- Ingrid Laursen Mejsevej 12 Husby . . . . . . . . . . 97 49 52 19
- Jens Christian Klitvej 23 Sdr Nissum . . . . . . . . 97 49 63 40
- Jørgen Høj landbr medhj Lystbækvej 1 Torsted 97 49 01 20
- Kaja lærer Møllegade 6 Staby . . . . . . . . . . . . . . 61 28 21 59
- Karen Margrethe husbest inde
Lindestien 36 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 09
- Karina Pilgaard Kirkebyvej 25a Sdr Nissum . . . 97 49 56 79
- Kim Peter Neesvej 90 Nees . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 40 27
- Kristian kontorass Enghaven 11 Ulfb. . . . . . . . . 40 32 23 30
- Lis Kirkebyvej 25 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 28
- Malene Agergårdvej 4 Flynder . . . . . . . . . . . . . 97 88 16 92
- Morten Pilgaard Kirkebyvej 25a Sdr Nissum . . . 97 49 56 79
- Ove montør Agergårdvej 4 Flynder . . . . . . . . . . 97 88 16 92
- Palle elektriker Bigårdsvej 11 Vemb . . . . . . . . . 97 48 15 59
Tokkesdal Anna Lise syerske Søparken 15 Ulfb. . 97 49 15 95
- Bodil Juhler overass Lærkevej 12 Thorsm. . . . . 97 49 77 11
- Dorte Bjerregaard Nørgårdsvej 6 Staby. . . . . . . 97 49 15 85
- Enna Vedersø Klitvej 53 Vedersø . . . . . . . . . . . . 97 10 22 20
- Lis Bank lægesekretær Hvedevænget 29 Ulfb. . 97 49 21 05
- Niels Peder gårdejer Søparken 15 Ulfb.. . . . . . . 97 49 15 95
- Niels Vendelbo afd bestyrer
Hvedevænget 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 05
- Uffe Nørgårdsvej 6 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 85
Tonnesen Esther lærer Skelmosevej 77 Stadil . . . 97 32 29 81
Tornvig Inge Kejlberg Søndergade 16 Vemb . . . . 96 74 07 90
- Karen ekspeditrice Nedervej 18 Staby . . . . . . . 97 49 20 62
- Niels Kresten fisker Nedervej 18 Staby. . . . . . . 97 49 20 62
Torp Karina Lilly Pilgaard
Sandbækvej 55 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 62 72
- Preben gårdejer Kronhedevej 9 Torsted . . . . . . 97 49 14 97
T-V
Trustrup
Navneregister
- Niels Peder gårdejer Nedervej 3 Staby . . . . . . . 97 49 19 78
Tsynaiko Mariana Holstebrovej 132 Tim . . . . . . . 97 33 01 58
Tulp Willemina Maria Skelmosevej 28 Stadil . . . . 97 33 17 02
Tved Børge Villumsen bestyrer
Sinkbækvej 41 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 17 36
- Laila Jensen skoleelev Rugvænget 22 Ulfb. . . . 97 49 05 55
- Linda Villumsen specialarbej
Havrevænget 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 70 28
- Nanna Kirstine hjemmehjælp
Ringkøbingvej 9 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 82
- Ove Villumsen gårdejer
Ringkøbingvej 9 Madum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 12 82
- Uffe Villumsen Rugvænget 22 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 05 55
Tvistholm Claus Kirk Stenildvej 22 Ulfb. . . . . . . . 40 68 93 50
- Karl Iver gårdejer Burvej 58 Bur . . . . . . . . . . . . 97 48 40 32
- Lea Buttenschö Stenildvej 22 Ulfb. . . . . . . . . . . 25 79 54 17
- Margit assistent Humlevænget 30a Vemb . . . . . 97 48 15 96
- Poul Erik elektriker Humlevænget 30a Vemb. . . 97 48 15 96
Tømrerfirmaet Hans Kjeldstrup
Holstebrovej 138 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 22
Tønnesen Marie-Louise K Bjergvej 1 Staby . . . . . 97 49 01 05
- Robin Bjergvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 05
Vad
Ulfborg Maskinværksted v/ Inger Malene Svanbo
Industriarealet 3 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 35 51
Ulfborg Menighedsråd Herredsgade 38 Ulfb. . . . . 97 49 28 68
Ulfborg Meninghedsråd
Ulfborg Kirkebyvej 27 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 35 33
Ulfborg Mini Teknik v/ Carsten Skadborg Nielsen
Stabyvej 5 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 74 77
Ulfborg Motionscenter Aps Sportsvej 1 Ulfb. . . . . 97 48 45 44
Ulfborg Murerforretning ApS Stabyvej 26 Staby. . 97 49 11 23
Ulfborg Plejehjem Holmegade 35 Ulfb. . . . . . . . . 96 11 48 85
Ulfborg Produkt Stabyvej 3 Staby . . . . . . . . . . . . 30 89 35 86
2tal Ulfborg Radio & TV ApS
. . . . . . . 97 49 22 74
Harbogade 9, Ulfborg
Ulfborg Skole Holmegade 25 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 96 11 55 00
Ulfborg Skolefritidshjem Holmegade 25 Ulfb. . . . 96 11 55 16
Ulfborg Slagteri/V Per Nielsen
Industriarealet 40 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 00
Ulfborg Sparekasse
. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 01
Vembvej 8
Kontortid: Torsdag 15-17
Udenfor kontortid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 19 36
Ulfborg Tækkefirma ApS . . . . . . . . . . . 97 48 14 33
Ulfborg Kirkebyvej 24 - Mobil 29 28 69 90
Ulfborg Tømmerhandel . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 11
10-4 BYGGECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 00
Ulfborg Ungdomsskole Holmegade 25 Ulfb.. . . . . 96 11 67 68
Ulfborg Vandværk Vandværksvej 1 Ulfb.. . . . . . . . 97 49 24 70
Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv
Tingvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 74 04 02
Ulfborg-Vemb Lægehus Bredgade 32 Ulfb. . . . . . 96 11 49 80
U
Uddannelsesescenter Mariebjerg Voksen
Specialskole Burvej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 46 40
Udhedes Minkfarm I/S Vagn Vandborg
Paradisvej 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 70 09 02
Udsigten Integrerede Institutioner
Skolegade 25 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 55 55
Uggerholm Susanne Lysdahl Bygaden 35 Bur . . . 97 40 71 91
Uglen Den Selvejende Institution
Kirkebyvej 11 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 62 00
Ulfborg Aktivcenter Holmegade 35 Ulfb. . . . . . . . 96 11 44 90
Ulfborg Apotek Bredgade 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 44
Ulfborg Autolager Aps Industriarealet 19 Ulfb. . . . 97 49 12 00
Ulfborg Bibliotek Bredgade 3 Ulfb.. . . . . . . . . . . . 96 11 68 80
Ulfborg By Gymnastikforening Sportsvej 1 Ulfb.. . 97 49 23 88
Ulfborg By Skytteforening Stenildvej 12 Ulfb.. . . . 97 49 29 04
Ulfborg-Vemb Boligforening . . . . . . . 97 49 21 06
Tingvej 5, Ulfborg
Kontortid: Mandag og fredag lukket
Tirsdag og onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-17.00
Ulfborg-Vemb Køreskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 62 66
Ulfborg-Vemb Turistbureau Havvej 6 Vedersø . . . 96 11 91 10
Ulfborg-Vemb VVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 17 16
John Jensen, Egevej 1, Vemb
Biltlf. 40 42 87 16 - [email protected]
Ulriksen Dagny lærer Bredgade 28c Ulfb. . . . . . . 97 49 18 14
Ulsøe Lis Kjærgaardvej 143 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 59 71
- Poul Kjærgaardvej 143 Husby. . . . . . . . . . . . . . 97 49 59 71
Underbjerg Knud Søndergårdvej 2 Bækm.. . . . . . 97 83 62 28
Underbjerg Data Vilhelmsborgvej 118 Møborg. . . 97 85 59 79
Unipanels ApS Neesvej 67 Nees . . . . . . . . . . . . . 97 88 47 37
Urn-Care ApS Torstedvej 92 Tim . . . . . . . . . . . . . 30 33 42 18
UVT Biler Rugvænget 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 05 55
Ulfborg Byg ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 63
John Sandholm, Industriarealet 45, Ulfborg
www.ulfborgbyg.dk
Ulfborg Børnehave Holmegade 40 Ulfb.. . . . . . . . 96 11 55 25
Ulfborg Cementstøberi Holmegade 55 Ulfb.. . . . . 97 49 11 28
Se annoncen nederst på siden
Ulfborg Ejendomskontor Klitvej 14 Fjand . . . . . . . 20 82 63 24
Ulfborg Fjernvarme AmbA . . . . . . . . . . 97 49 24 58
Se i fagregister under Varmeværker
Ulfborg Glarmesterforretning Holmegade 10 Ulfb. 97 49 17 17
Ulfborg Gæstgivergaard Bredgade 1 Ulfb. . . . . . . 97 49 17 77
Ulfborg Hunde- og Kattepension
Madumflodvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 28
Ulfborg Isenkram Bredgade 6 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 25 00
Ulfborg Klinik for Fysioterapi Holmegade 35 Ulfb. 97 49 22 20
Ulfborg Malerfirma Harbogade 56 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 13 11
V
V M Blandere A/S Svensgaardvej 5 Tim. . . . . . . . 97 33 36 05
Vad Øhusevej 23 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 82 78
Vad Øhusevej 23 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 59 03
88
V
Vad
Navneregister
Vad Øhusevej 23 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 20 46
- Adam Krisztian Markedspladsen 16 Ulfb. . . . . . 29 31 89 50
- Gerda Agnes Tingvej 1 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 04
Vagnholm Jesper Weinreich A politiass
Skalstrupvej 87 Skalstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 57 91
Vaitilioniene Olga Jurievna Stabyvej 48 Staby . . . 41 50 29 29
Vaitilionis Grazvydas Stabyvej 48 Staby. . . . . . . . 51 30 09 13
van den Brand Elisabeth L gårdejer
Holmgårdvej 197 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 69 91 51
van der Maat Johannes Petrus M
Nørtoftvej 17 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 01
- Risje Elizabeth landbrugsmed
Nørtoftvej 17 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 41 01
van Ingen Ronnie Kjær Bavnehøjvej 14 Møborg. . 20 32 69 60
van Leunen Marion Johanna G Kæret 2 Vedersø. . 97 33 17 37
- Moniek Petronella C Kæret 2 Vedersø . . . . . . . . 97 33 17 37
- Wilhelmus F Kæret 2 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . 97 33 17 37
van Santen Cornelis Nicolaas K
Fjordvejen 7 Gørding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 16
- Elderina Fjordvejen 7 Gørding. . . . . . . . . . . . . . 97 48 20 16
Vandborg Anna Lise damefrisør
Skorkærvej 1 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 00
- Edith Mejsevej 13 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 95
- Else Østvangen 13 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 94 83
- Jakob Olesen Harbogade 28 Ulfb.. . . . . . . . . . . 97 49 14 29
- John Olesen Bygvænget 9 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 15 73
- Jonna sygehj Grønningen 11 Ulfb. . . . . . . . . . . 97 49 21 86
- Kaj Nygaard mekaniker Skorkærvej 1 Staby . . . 97 49 20 00
- Kamma Vang reng ass Holmehaven 31 Ulfb.. . . 97 49 19 11
- Karen Simonsen Harbogade 28 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 14 29
- Kenneth Sleiman Bigårdsvej 21 Vemb . . . . . . . 50 99 32 93
- Nicolai Odinsvej 10 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 78 78
- Ninna Ørts Odinsvej 10 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 78 78
- Ole Olesen minkpasser Holmehaven 31 Ulfb. . . 97 49 19 11
- Svend Nygaard pedel Grønningen 11 Ulfb. . . . . 97 49 21 86
- Vagn Filsø minkavler Paradisvej 2 Ulfb.. . . . . . . 20 96 98 58
Vang Alma Bredgade 26c Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 54 77
- Birte servitrice Granvej 7 Sdr Nissum . . . . . . . . 97 49 54 96
- Birthe Solveig Bredgade 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . 20 68 74 79
- Ejgil Olesen chauffør Granvej 7 Sdr Nissum . . . 97 49 54 96
- Else kontorass Sognegårdsvej 20 Husby. . . . . . 97 49 61 58
- Esry Klemvej 1 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 46
- Jens Olesen tømrermester
Sognegårdsvej 20 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 61 58
- Karen Marie dagpl moder Bramsvej 13 Ulfb.. . . 40 32 02 31
- Karl O chauffør Bramsvej 13 Ulfb.. . . . . . . . . . . 21 72 37 65
- Lotte Engholm Bymarken 5 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 75 11
- Michael Juelsgård Bredgade 24 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 20 05
- Mona Harbogade 33 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 20 05
- Renè Engholm Bymarken 5 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 75 11
- Tina Bredgade 24 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 20 05
Vanghøj Anna Lise reng ass
Regnspovevej 10 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 32 29
- Else pædag medarb Hovedgaden 5 Tim . . . . . . 30 25 24 75
- Jimmi Solsortevej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 29 14
- Jonas Husted Kogsgårdsvej 4 Tim . . . . . . . . . . 31 51 10 19
Vangsbæk Jytte Viola pædagogmedhj
Herredsgade 34 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 07
Vanting Anna Broe frisør Rejkjærvej 11 Torsted . . 97 49 25 41
- Elvi Rudebeck Moesgårdvej 10 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 26 66
- Orla Birge reparatør Moesgårdvej 10 Ulfb. . . . . 97 49 26 66
Vascaneanu Cristina Roxana
Møllevej 1 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 10 63
Vasin Olexandr Møllegade 1 Staby . . . . . . . . . . . 25 84 34 24
Vemb Skole
Veder Skrot og Produkt Kirketoften 17 Vedersø . . 22 13 13 21
Vedersø Auto- og Traktorværksted
Hovedgaden 63 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 55 92
Se annoncen øverst på siden
Vedersø Egnsmuseum Vesterhavsvej 68 Vedersø 97 33 11 45
Vedersø El ApS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 48
Vesterhavsvej 78, Vedersø - Sdr. Nissum
Vedersø Idrætsefterskole Vidarhøj 2 Vedersø . . . . 97 33 17 00
Vedersø Klit Camping Øhusevej 23 Husby . . . . . . 97 49 52 00
Vedersø Mejerikro Vesterhavsvej 38 Vedersø. . . . 97 33 13 66
Vedersø Ridecenter Vesterhavsvej 5 Vedersø. . . . 61 10 74 09
Vedersø Smedeog Maskinforretning, VVS . . . . . . . . . . 97 33 10 74
Vedersø Tømrerforretning ApS . . . . . 97 33 10 45
Industriarealet 45, 6990 Ulfborg
Veigaard
Begravelsesforretning . . . . . . . . . . . . . . 97 49 10 59
Bredgade 25, Ulfborg
Veigaard Møbler - Tæpper - Gardiner. . . . . . . 97 49 19 75
Holstebrovej, Ulfborg
Veigaard Peder Øhusevej 5 Husby. . . . . . . . . . . . 97 49 55 26
Veile Else Margrethe assistent
Kytterupvej 1 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 02 02
Veje Gerda Rødemøllevej 6 Møborg. . . . . . . . . . . 97 88 12 08
- Sigurd Stougård gårdejer Brogade 69 Bækm.. . 97 88 11 92
Vejgaard Bente Søjdis kontorass
Bredgade 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 46
C. C. Vejgaard ApS Murermester . . . . . . . 97 49 22 46
Bredgade 12,1, Ulfborg - Mobil 23 46 90 45
Anders 23 46 74 80
Vejgaard Christian C murermester
Bredgade 12 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 46
Vejs Anna Kathrine gartner Fasanvej 14 Tim . . . . 97 33 32 90
Velziene Iryna praktikant Svingelvej 30 Stadil . . . 50 17 75 77
Velzys Edgaras Buen 5 Sdr Nissum. . . . . . . . . . . 53 33 38 48
Vemb Bageri Nørregade 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 15
Vemb Boligforening Vestergade 44 Vemb . . . . . . 97 48 14 55
Vemb Byg ApS Sdr Hedegårdsvej 7a Vemb . . . . . 97 48 18 63
Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 Vemb . . . . . . 96 11 54 90
Vemb Dyretransport Erik Sigaard . . . . . . 97 48 14 74
Stensigvej 7, Vemb
Vemb Elektro Vestergade 38 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 12 05
Vemb Forenede Sportsklubber
Humlevænget 25 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 41 92 03
Vemb Furniture / Dk Translation Bureau
Nørregade 15 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 28 29 50
Vemb-Hallen Stadionalle 2 Vemb . . . . . . . . . . . . 96 11 69 40
Vemb Kultur- og Forsamlingshus . . 97 48 11 53
Kjærsvej 3, Vemb, mobil 20 42 14 18
Vemb Radio & TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 15 55
Vestergade 4, Vemb
Mobil 29 64 17 75 - www.vemb-radiotv.dk
Vemb SFO Skolegade 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 96 11 54 80
Vemb Skole Skolegade 12 Vemb. . . . . . . . . . . . . 96 11 54 70
89
Navneregister
Vesterhavsvej 91, Vedersø
Vedersø Sognegård Vesterhavsvej 49 Vedersø. . . 97 33 14 50
V-W
Vemb Skovservice
Navneregister
Vemb Skovservice Rørsgårdsvej 25 Vemb. . . . . . 29 27 42 75
Vemb Skovservice I/S Damhusvej 13 Vemb. . . . . 22 33 33 43
Vemb Skrot Aps Industrivej 28 Vemb. . . . . . . . . . 30 27 87 43
Vemb Slagterforretning Nørregade 3 Vemb . . . . . 97 48 16 22
Walton
Viborg Jens Ejnar Rækby
Møborgkirkevej 49 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 89 55 99
- Louise Rækby Bramsvej 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 23 27 05 45
- Margrethe Kirkegaard postarbejder
Bækmarksbrovej 54 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 65
- Rikke Fjordsidevej 5 Møborg . . . . . . . . . . . . . . 97 88 18 04
- Søren Kirkegaard Fjordsidevej 5 Møborg . . . . . 97 88 18 04
Videbæk Erling akademiing Græmvej 15 Husby. . 86 17 37 97
- Kirsten sygepl ske Græmvej 15 Husby . . . . . . . 86 17 37 97
Viinberg Dorte Bækbyvej 76 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 58 82
- Kerner Bækbyvej 76 Husby. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 58 82
Viken Anders Stuhlmann
Saugmandsvej 18 Møborg. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 21 25
Vikkelsøe Lone Kirkevænget 20 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 23 96
Vilhelmsen Bjarke Rønnebærvej 9 Vemb . . . . . . . 51 15 09 72
- Hans Peter cand odont Alleen 9 Vemb. . . . . . . . 51 21 32 96
Villadsen Annelise soll pædagog
Husby Klitvej 3 Husby Klit . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 93 10
- Frank Helmklit 334 Nr Fjand. . . . . . . . . . . . . . . 97 48 54 73
- Ida sygehj Rønnebærvej 31 Vemb. . . . . . . . . . . 97 48 18 41
- Jørgen Ejskjær maler
Vesterhavsgade 32 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 55 01
- Lissy Tuborg tobaksarb Ternevej 7 Thorsm.. . . . 97 42 93 52
- Tina Valmuevej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 38 19
Villesen Jens Jørgen Kjær falckredder
Nørhedevej 10 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 33 26
Villumsens Bolighus Stationsvej 2 Vemb . . . . . . . 97 48 10 88
Villumsens Møbelfabrik Industrivej 3 Vemb . . . . . 97 48 10 40
Vind Else Nøderupvej 14 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 37 49
- Jette Skovby Ulfborg Kirkebyvej 18 Ulfb.. . . . . . 69 14 46 53
- Kristian Skovby Ulfborg Kirkebyvej 18 Ulfb.. . . . 69 14 46 53
Vinding Jane Møborgåvej 7 Bur . . . . . . . . . . . . . 81 74 50 80
Vinter Marianne Bach Nørregade 22 Vemb . . . . . 69 14 46 97
Violas Blomster Frederiksberg 3 Bækm. . . . . . . . 29 82 84 72
Vitger John R læge Gaffelbjergvej 90 Husby . . . . 97 49 77 80
Vittrup Benny smedemester
Skovbrynet 2 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 66 01
- Ester Stræde Skovbrynet 2 Sdr Nissum . . . . . . 97 49 66 01
- Kristian Stræde Kirkebyvej 10 Sdr Nissum . . . . 97 49 51 01
Vemb Smede & VVS Henry Larsen. . . . . . 97 48 16 28
Industrivej 30, Vemb
Vemb Vandværk Nygade 3d Vemb . . . . . . . . . . . . 97 48 18 68
Vemb Varmeværk AmbA Vestergade 17 Vemb . . . 70 20 84 21
Vendelbo Allan Trier Skolevej 5 Bur . . . . . . . . . . . 45 34 60 60
- Britta Kjær Gørdingvej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 16
- Else Humlevænget 9 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 85
- Erik Witte svejser Vembvej 21 Ulfb.. . . . . . . . . . 97 49 26 68
- Flemming Trier Burvej 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 10
- Gunnar medhjælper Nyvang 10 Vemb. . . . . . . . 61 54 74 41
- Henning chauffør Humlevænget 9 Vemb . . . . . . 97 48 14 85
- Jan Frost Gørdingvej 2 Vemb . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 16
- Malgorzata Skolevej 5 Bur . . . . . . . . . . . . . . . . 45 34 60 60
- Ove chauffør Burvej 6 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 10
Verwiebe Beate pædagog Skovgaardvej 6b Ulfb. 97 49 07 27
Vester Hvoldal Dambrug
Råsted Kirkevej 14 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 12 54
Vester Tim Murerforretning . . . . . . . . 97 33 33 25
Tim Kirkevej 86
Biltlf. 40 31 33 25
Vester-Juelsgaard’s Fod & Zoneterapeutklinik
Stabyvej 26 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 11 23
Vesterager Chresten Aage Græmvej 19 Husby. . . 35 10 94 07
Vestergård Ahn Louise Klostervej 1 Staby . . . . . . 51 29 40 80
- Ane-Marie kontorass Skråvej 12 Staby . . . . . . . 97 49 20 95
Vestergaard Anna Margrethe H afdelingsled
Harbogade 64 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 27 60
- Birgitte Marie Bygaden 2 Bur . . . . . . . . . . . . . . 40 63 18 29
Vestergård Bjarne mekaniker Skråvej 12 Staby. . 97 49 20 95
Vestergaard Bodil Overgaard Bakvej 9 Vedersø . . 61 78 15 50
- Dagny Helene overassisten
Kirketoften 19 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 13 27
- Doris dagplejer Havrevænget 2 Ulfb.. . . . . . . . . 97 49 24 81
- Ingrid Hartman social- og s
Bækmarksbrovej 67 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 78
Vestergård Jacob Sønderkærvej 12 Ulfb.. . . . . . . 21 66 83 80
Vestergaard Janus Chr Vagn Mejlbyvej 22 Stadil . 25 81 15 02
Vestergård Jens Andreas radiomek
Klitvej 29 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 68 88
Vestergaard Jens Kristian chauffør
Havrevænget 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 81
Vestergård Karen Hald Holmgårdvej 20 Flynder. . 60 14 52 57
- Lars Nørrevej 21 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 51 20
- Lene sygepl ske Sønderkærvej 2 Ulfb. . . . . . . . 97 49 07 77
Vestergaard Maja Hanni Kjærsvej 20 Vemb . . . . . 26 15 00 62
Vestergård Malene Burvej 42 Bur . . . . . . . . . . . . 32 11 15 66
Vestergaard Mathilde Havrevænget 2 Ulfb. . . . . . 97 49 24 81
- Metha Egevej 6 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 86 50 88
- Poul Holst assistent Harbogade 25 Ulfb. . . . . . . 97 49 14 83
- Rasmus Hede Stenildvej 19 Ulfb. . . . . . . . . . . . 43 29 11 07
- Rune gårdejer Kirketoften 19 Vedersø. . . . . . . . 97 33 13 27
Vestergård Thomas Nørrevej 12 Staby . . . . . . . . 40 20 58 20
Vestergaard Thorkild Viggo gårdejer
Bækmarksbrovej 67 Flynder . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 78
- Tommy Bech automek Egevej 6 Vemb . . . . . . . 97 86 50 88
Vestjydsk Fritidscenter Sportsvej 1 Ulfb. . . . . . . . 97 49 17 56
Vestjydsk Rammetræ Ulfborg Kirkebyvej 10 Ulfb. 40 29 59 26
Vittrups Smedie & VVS ApS . . . . . . . . 97 49 51 01
Kirkebyvej 10, Sdr. Nissum
Voldmester Henrik Vilhelm S billedhugger
Sognegårdsvej 1 Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 56 03
Voldsgaard Kirsten Amby Grønnevej 13 Tim . . . . 97 33 33 38
- Per Amby kolonialelev Grønnevej 13 Tim . . . . . 97 33 33 38
Vorager Bodil jordemoder Søhusvej 42 Møborg. . 97 88 55 04
- Christian cementstøber Enghaven 39 Ulfb. . . . . 97 49 24 13
- Jens Peder Kronborg Hvedevænget 33 Ulfb. . . . 97 49 25 02
- Jeppe Kvistgaard Hvedevænget 33 Ulfb.. . . . . . 97 49 25 02
- Jonna Dahl Enghaven 39 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . 97 49 24 13
- Jytte Kvistgaard Hvedevænget 33 Ulfb.. . . . . . . 97 49 25 02
Vrbovci Kadri Spættevej 13 Tim. . . . . . . . . . . . . . 22 75 71 23
Vredo Danmark Sønderbyvej 4 Sdr Nissum . . . . . 97 49 65 11
Vrist Jens Paakjær Nørgårdsvej 22 Vemb . . . . . . 97 42 41 48
- Karina Bilde Nørgårdsvej 22 Vemb . . . . . . . . . . 97 42 41 48
Værestedet KFUM Sociale Arbejde
Herredsgade 24 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 13 13
Værestedet Loftet Skelmosevej 33 Stadil. . . . . . . 97 33 16 45
Vestjydsk Specialfoder . . . . . . . . . . . . . 97 49 18 34
Josephsen, Christian Fabricius
Industrivej 2, Vemb - Bil 20 32 38 57
Vestjysk Vinduespudser Hovedgaden 20 Tim. . . . 50 59 82 75
Vestjysk Hjorteskydebane Torstedvej 1 Ulfb. . . . . 97 49 29 15
Vestjysk Maskinudlejning Holstebrovej 148 Tim . 40 43 63 93
Vestjysk Revision Vesthavnen 11a Thorsm. . . . . . 96 90 03 00
Vestmink Æblehaven 8 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 36 22
Vibholm Ørredsø Skorkærvej 16 Madum . . . . . . . 97 49 25 65
W
Wagner Janine Fasanvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . 43 41 60 51
- Karsten Fasanvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 41 60 51
- Malene Elisabeth Stadiløvej 10 Stadil . . . . . . . . 30 26 37 48
Walton Bianca Madsen
Vesterhavsgade 8 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 78 50 42
90
W-Ø
Warncke
Navneregister
Ørts
- Morten mekaniker Herredsgade 20 Ulfb. . . . . . 97 49 24 36
Yrsas Blomster Skalstrupvej 34 Skalstrup . . . . . . 97 88 42 91
Warncke Ruth organist Pøtparken 4a Bur . . . . . . 97 48 41 40
Wedderkopp Charlotte Nørgaard
Humlevænget 34 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 15 83
- Pia Herredsgade 27 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 89 99
Weinreich Olav skoleelev Søhusvej 27 Møborg . . 97 88 14 08
- Simon Holm Søhusvej 27 Møborg. . . . . . . . . . . 97 88 14 08
Weiss Klavs billedkunstn Neesvej 70 Nees . . . . . 97 88 42 16
Weltz Judith Weber pædagog
Skolegade 13 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 84 12
Wendt Casper Finne Holmehaven 2 Ulfb.. . . . . . . 20 73 52 12
West Anne Marie Svollingvej 56 Husby . . . . . . . . 97 49 61 61
Westergaard Jørgen pædagog
Hovedgaden 39 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 35 67
- Margit A kontorass Brogade 38 Bækm.. . . . . . . 52 24 14 42
Westerling Jonas Charles Humlevænget 5 Vemb 26 14 60 00
Westermann Lona Skråvej 6 Staby . . . . . . . . . . . 97 49 23 98
Westert Ellen Nedervej 15 Staby . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 29
- Hendrik Nedervej 15 Staby. . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 29
Westeraa Bente Lilian Lærkevej 6 Thorsm. . . . . . 97 49 71 86
- Finn fisker Lærkevej 6 Thorsm.. . . . . . . . . . . . . 97 49 71 86
Westh Thomas Æblehaven 7 Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 19 04
Wildman Søndergade 8 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 17 38
Wiley X Europe Søndergade 8 Vemb . . . . . . . . . . 21 31 42 92
Wiley X Europe Lic Søndergade 10 Vemb . . . . . . 96 93 00 45
Wilken Alice pædagog Stabyvej 67 Staby . . . . . . 60 95 63 29
Willadsen Janie Viborg sosa
Fjordvænget 33 Thorsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 72 15
- Poul Arensdorff Fjordvænget 33 Thorsm. . . . . . 97 49 72 15
Willer Keramik’s Eftf. Opstrupvej 1 Stadil. . . . . . . 97 33 14 01
Willumsen Anna Kirstine
Søndergårdvej 11 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 14 05
- Arne specialarb Søndergårdvej 11 Bækm. . . . . 97 88 14 05
- Bo Lund Kramer Sdr Hedegårdsvej 5 Vemb . . . . 22 37 69 55
- Lene Margrete Grønnegade 18 Bækm. . . . . . . . 42 43 16 37
- Linda Marqvard K Sdr Hedegårdsvej 5 Vemb . . . 30 25 26 38
Wings Reberbanen 4 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 49 70
Winkler Ewan Lønbjerg Nørregade 2a Vemb . . . . 69 14 71 34
- Wigan Lønbjerg Gl Landevej 19 Staby. . . . . . . . 32 18 95 69
Winther Elsebeth Svollingvej 87 Husby . . . . . . . . 97 49 51 73
- Hanne finansiering Staby Kirkevej 8 Staby . . . . 20 42 04 44
- Randi Møller pædagog Lundgade 8 Ulfb.. . . . . . 32 11 85 30
Winthereig Else Marie Reberbanen 2g Ulfb.. . . . . 28 57 91 46
Witte Linda Kamma regnskabsass
Østvangen 59 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 51 82
- Tommy Kallesøe chauffør Røjgårdvej 3 Flynder 32 16 11 14
Witte-P’s Chincilla Holmvej 14 Møborg . . . . . . . . 23 67 87 37
Wittus Ane Marie Winkel
Råsted Kirkevej 26 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 53 59
- Niels Råsted Kirkevej 26 Vemb . . . . . . . . . . . . . 97 48 53 59
Wogensen Søren Præstegårdsvej 20 Vemb . . . . . 97 48 10 19
Worm Claus sergent Grønbjergvej 7 Torsted . . . . 96 74 73 44
- Ellen Andersson pædagog Bjerghuse 66a Ulfb. 97 49 67 02
- Gerhard Stanislaw automek.
Bjerghuse 66a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 67 02
- Grethe Fjord messedame
Grønbjergvej 7 Torsted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74 73 44
Worsøe Henning Holten civiling
Ulfkjærparken 4 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 50 01
Wyrle Annette Sig social-og su
Kirkebyvej 12 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 51 51
Würtz Mie Linnea Trøstrupvej 5 Torsted. . . . . . . . 28 70 79 88
Z
Z Kurs Industriarealet 42 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 27 46
Zagorodnia Inna Fabriksvej 2 Tim . . . . . . . . . . . . 50 41 81 99
Zeperis Aigars Nørregade 37b Vemb . . . . . . . . . . 53 34 66 26
Zeuner Peder Svollingvej 56 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 61 61
Zilinskis Darjus Baunbækvej 4 Sdr Nissum . . . . . 97 49 52 75
Æ
Ø
Øgendahl Annalise Lind medhj hustru
Bossenhøjvej 39 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 35
- Inga kontorass Meldmosevej 5 Møborg . . . . . . 97 88 10 11
- Jakob Lind Bossenhøjvej 39 Møborg . . . . . . . . 97 88 13 35
- Jenny Marie Østvangen 44 Bækm. . . . . . . . . . . 97 88 13 62
- Kristian Bransholm gårdejer
Østvangen 44 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 62
- Kristian Lind Holmgårdvej 88 Møborg. . . . . . . . 22 51 98 35
- Niels Peder B gårdejer Bossenhøjvej 39 Møborg 97 88 13 35
- Preben Gross maskinarb
Meldmosevej 5 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 11
Øko Peder Nagstrup Ulfborg Kirkebyvej 37 Ulfb. . 96 10 26 88
Ørnbjerg Henning dyrlæge
Rolighedsvej 16 Staby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 21 41
- Henning Svollingvej 83 Husby. . . . . . . . . . . . . . 97 49 63 52
- Johanne lærer Rolighedsvej 16 Staby. . . . . . . . 97 49 21 41
- Johanne Svollingvej 83 Husby . . . . . . . . . . . . . 97 49 63 52
Ørnskov Allan Blindkilde Rørsgårdsvej 7 Vemb . . 41 28 00 38
- Anne Mette Blindkilde køkkenleder
Hasselvej 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 24
- Arnfred træind arb Hasselvej 5 Vemb . . . . . . . . 97 48 13 24
- Dorte Nygade 7 Vemb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 25
- Frank Hardy kommis Bigårdsvej 43 Vemb. . . . . 97 48 15 39
- Inger-Lise dagplejer Bigårdsvej 43 Vemb . . . . . 97 48 15 39
- Kurt Allan Nygade 7 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 16 25
- Peter Vestergade 4 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 95 17
Ørskov Kim matros Hyldevej 5 Vemb. . . . . . . . . . 97 48 48 44
- Lotte Hyldevej 5 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 48 44
Ørtoft Henning arbejdsmand Egevej 4 Vemb . . . . 20 88 86 08
Ørts Bent Øllgaard Gørdingvej 15 Vemb. . . . . . . . 97 48 15 21
- Inger Margrethe Herredsgade 8 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 18 57
- Jan Vestervangen 1b Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 14 07
- Jens Valther Enghaven 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 97 49 78 98
- Karen Øllgaard Rosenvænget 12 Vemb . . . . . . . 97 48 15 05
- Lilly Solvang Markedspladsen 11 Ulfb. . . . . . . . 97 49 12 49
Y
Yde Finn Henning faglærer Herredsgade 29 Ulfb. 97 49 23 70
- Lizzi Herredsgade 29 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 23 70
91
Navneregister
Æ’ Hugger Fjordsidevej 9 Møborg . . . . . . . . . . . . 21 72 40 52
Æbelø Betty sygehj Humlevænget 7b Vemb. . . . . 97 48 13 59
- Edel Marie anlægsgartne Søhusvej 28 Møborg 35 12 00 36
Ældrecentret Krohaven Krohaven 1 Vemb . . . . . . 96 11 48 84
Ø-Å
Ørts
Navneregister
- Marta Klinkby Enghaven 23 Ulfb. . . . . . . . . . . . 97 49 78 98
- Martin Micael mekaniker
Industriarealet 62 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 66
- Thomas Herredsgade 35a Ulfb.. . . . . . . . . . . . . 40 85 41 95
- Tina Louise Jepsen Gørdingvej 15 Vemb . . . . . . 97 48 15 21
Ørum Margit stud med vet
Ringkøbingvej 143 Lomborg . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 33 51
Øster Bundgård Minkfarm Asger Burvej 23 Vemb 21 83 74 04
Øster Filsø Planteskole Filsøvej 8 Ulfb. . . . . . . . . 97 49 21 71
Østerby Birthe Borum kommuneass
Paradisbakken 3 Bækm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 15 15
- Bodil Krogsgaard sygepl ske
Holmgårdvej 84 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 13 59
- Carsten gårdejer Holmgårdvej 84 Møborg. . . . . 97 88 13 59
- Christina Jokilehto Møborgkirkevej 62c Møborg 97 88 14 41
- Doris sygepl ske Holmgårdvej 57 Møborg. . . . . 97 88 15 90
- Erik viceskoleins Holmgårdvej 57 Møborg . . . . 97 88 15 90
- Esben Sejr Fabricius Holmgårdvej 57 Møborg . . 97 88 15 90
- Evald gårdejer Holmgårdvej 84 Møborg . . . . . . 97 88 13 59
- Karoline Holmgårdvej 84 Møborg . . . . . . . . . . . 97 88 13 59
- Mathias Krogsgård Holmgårdvej 84 Møborg . . . 97 88 13 59
- Orla centerleder Paradisbakken 3 Bækm. . . . . . 97 88 15 15
Østerfoelbæk Pelsfarm Grønkærvej 7 Flynder . . . 97 88 17 09
Østergaard Anja Trankjær bogopsætter
Torstedvej 54 Torsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 05 82
- Anna Nagstrup Ringkøbingvej 18 Madum . . . . . 97 49 14 98
- Birte Justesen korresp Grønbjergvej 16 Torsted 97 38 44 48
- Chamilla Maria F Kytterupvej 22 Ulfb. . . . . . . . . 97 41 22 10
- Dagny Stensigvej 12 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 13 73
- Ebbe cand jur Herredsgade 11 Ulfb. . . . . . . . . . 51 21 32 51
- Edith Hvedevænget 28 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 10 25
- Elise timelærer Hvedevænget 16 Ulfb. . . . . . . . 48 42 02 86
- Ellen Søgårdvej 7 Tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 46
- Ellen Margrethe Ove Krarupsvej 13 Ulfb.. . . . . . 97 49 18 80
- Else Pindborgvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 70
- Frede Bjerre gårdejer Hvedevænget 28 Ulfb.. . . 97 48 10 25
- Frederik Homann Grønningen 2 Ulfb. . . . . . . . . 29 61 81 18
- Gerda Bigårdsvej 19a Vemb . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 40 85
- Hanne restauratør Humlevænget 16 Vemb . . . . 97 48 19 42
- Helle Kytterupvej 25 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 26 72
- Jens arbejdsmand Skalstrupvej 50 Skalstrup . . 97 88 40 85
- Jens Keller landbr medhj Havrevænget 24 Ulfb. 29 27 42 21
- Jette assistent Damhusvej 6 Vemb . . . . . . . . . . 97 48 17 90
- Jørgen maskinfører Kytterupvej 25 Ulfb.. . . . . . 97 49 26 72
- Jørgen Bjerre landbr medhj Lillelundvej 4 Ulfb. 40 27 91 59
- Kaj murer Pindborgvej 5 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . 97 49 17 70
- Karin Pinvig Grønningen 2 Ulfb. . . . . . . . . . . . . 40 27 96 86
Østergård Keld fisker Agergårdvej 7 Flynder . . . . 97 88 13 85
Østergaard Kristian gårdejer Kytterupvej 29 Ulfb. 51 74 05 98
- Kurt Søgårdvej 7 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 36 46
- Laila Hald Lathyrusvej 6 Tim. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 44
- Lars Kytterupvej 22 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 22 10
- Lasse Sven-Eric lærer Hvedevænget 16 Ulfb. . . 48 42 02 86
- Lisette Keller køkkenass Havrevænget 24 Ulfb. 61 71 01 66
- Lotte Vilhelmsborgvej 126 Møborg . . . . . . . . . . 25 37 01 87
- Malthe Høyer Grønnevej 12 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 34 60
Østergård Marianne Højbjerg direktrice
Kirketoften 7 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 93 09 93
Østergaard Martha Skolegade 49 Vemb . . . . . . . 96 93 43 03
- Mette dagplejer Solsortevej 1 Tim. . . . . . . . . . . 97 33 35 73
- Mikkel Høyer Grønnevej 12 Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 34 60
- Ole tømrer Grønnevej 12 Tim . . . . . . . . . . . . . . 97 33 34 60
- Ole gårdejer Grønbjergvej 16 Torsted . . . . . . . . 97 38 44 48
Østergård Peder agronom
Holmgårdvej 105 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 27
Østergaard Per tømrer Solsortevej 1 Tim. . . . . . . 97 33 35 73
- Pernille Homann Opstrupvej 4 Stadil. . . . . . . . . 20 12 92 88
- Peter konstruktør Ove Krarupsvej 13 Ulfb. . . . . 97 49 18 80
- Peter Bent Svollingvej 111 Husby . . . . . . . . . . . 97 49 58 19
- Peter Pinvig Ringkøbingvej 18 Madum . . . . . . . 97 49 14 98
- Svend Nielsen gårdejer Bramsvej 10 Ulfb. . . . . 97 49 16 65
- Tage bagermester Majsvænget 10 Ulfb. . . . . . . 97 49 77 70
Aasten
- Thomas Lathyrusvej 6 Tim . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 30 44
- Thorsten Leif chauffør Korsvang 10b Kirkeb.. . . 97 49 09 47
- Tove Majsvænget 10 Ulfb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 77 70
- Vibeke Fjordsiden 5 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 43
Å
Aaberg Claus lærer Kjærgaardvej 66b Husby. . . . 97 49 56 48
- Kirstine Jensen husbest inde
Skelmosevej 77 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 02
- Marina Alexandrov Kjærgaardvej 66b Husby . . . 97 49 56 48
Aabo Else montrice Bøgeparken 9 Ulfb.. . . . . . . . 97 32 01 30
Aaen Ulla Mikkelsen bankass
Felstedvej 4 Sdr Nissum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 73 82
Åge Dybdahls Efterflg. v/ Elly Nyborg Andreasen
Holmgårdvej 47 Møborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 13 94
Aagaard Mona Elisa assistent
Gartnerhaven 17 Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 93 36
- Regula Gisela Skolegade 9 Vemb . . . . . . . . . . . 26 70 82 09
Ålykke I/S Stenumvej 9 Idom . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 45 83
Aamodt Bjørn Martin Kytterupvej 19 Ulfb. . . . . . . 30 42 90 33
Aanum Edith Rønnebærvej 3 Vemb . . . . . . . . . . . 97 49 19 44
- Jan Thomsen Sognefogedvej 1 Staby . . . . . . . . 28 12 64 06
- Joan Thomsen Nyvang 21 Vemb. . . . . . . . . . . . 33 55 15 16
- Lizzie Kathrine sognegårdsvæ
Majsvænget 3a Ulfb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 22 76
Aarsnes Mikael Sandegaard Burvej 79 Bur . . . . . 97 48 42 30
- Tobias Sandegaard Burvej 79 Bur. . . . . . . . . . . 97 48 42 30
Aarup Anders Kjeldsen gårdejer
Stadilvej 37 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 10 47
- Annedorte Pedersen Svingelvej 22 Stadil . . . . . 97 33 33 65
- Arne Guldager smedesvend
Mælkevejen 4 Vedersø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 14 37
- Birgit kontorass Stadilvej 37 Stadil . . . . . . . . . . 97 33 10 47
- Birgit Lovise Nøragervej 27 Nees . . . . . . . . . . . 96 85 89 99
- Dorte Kjær Skelmosevej 16 Stadil. . . . . . . . . . . 97 33 15 03
- Hans Nøragervej 27 Nees. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 85 89 99
- Ingrid Hugvej 7 Vedersø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 11 31
- Jørn Guldager landmand Hugvej 7 Vedersø. . . . 97 33 11 31
- Keld Svingelvej 7 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 15 49
- Kristian Guldager Mælkevejen 4 Vedersø . . . . . 97 33 14 37
- Lene Pradsgaardsvej 8 Tim . . . . . . . . . . . . . . . 66 12 48 10
- Mads Stadilvej 63 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 11 42 82
- Martin Pedersen Svingelvej 22 Stadil . . . . . . . . 97 33 33 65
- Michael Kjeldsen Skelmosevej 16 Stadil. . . . . . 97 33 15 03
Årup Niels Guldager gårdejer
Skelmosevej 75 Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 33 12 60
Aasberg Minna Petrine Sydvangen 4 Bækm. . . . . 97 88 15 27
Aasborg Allan Baarstrøm karosseribyg
Humlevænget 21 Vemb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 25 27
- Line Baarstrøm Humlevænget 21 Vemb . . . . . . 69 14 25 27
Aaser Henning Fjord Tim Kirkevej 68a Tim . . . . . 97 33 36 00
Aasten Margarita Harpøtvej 102 Skalstrup . . . . . 97 88 84 13
92
20 11 14 75
TELEFONREGISTER
20 45 54 56 Jensen L
20 45 61 92 Jørgensen M
20 45 65 03 Klem Byggeservice
20 46 05 30 Møborg Smede og
Maskinværksted
20 46 05 30 Krarup E/B
20 46 15 76 Jørgensen P
20 46 34 32 Jensen H
20 46 86 64 Afshar A
20 46 89 01 Frederiksen E
20 47 79 15 Nielsen K
20 48 70 19 Rasmussen A
20 48 84 25 Henriksen O
20 48 84 69 Andersen J
20 49 00 15 Nyholm
Auto-Service v
20 49 04 51 Rasmussen H
20 49 14 93 O. P. & Søn ApS
20 49 23 06 Jakobsen I
20 49 25 26 Graversen B
20 49 27 01 Andersen J
20 49 29 81 Loch L
20 49 49 21 Madsen E
20 51 30 63 Arnsfeldt S
20 51 34 74 Hårværkstedet
20 52 20 46 Vad
20 54 34 87 Nørskov A
20 54 52 14 Nielsen A
20 56 40 27 Mortensen O
20 58 08 13 Mortensen J
20 58 70 28 Engholm B
20 60 61 08 Eriksen K
20 61 73 58 Petersen J
20 62 48 76 Nielsen H
20 63 20 85 Lundblad N
20 63 57 84 Sejbjerg B
20 63 69 34 Knudsen I
20 64 04 41 Skovhuus D
20 64 16 68 Härig A
20 64 66 23 Siig H
20 64 79 92 Rotaru S
20 65 15 63 Smith T
20 65 20 61 Andersen E
20 65 21 58 Pedersen P
20 65 24 44 Bech K
20 65 24 52 Jacobsen M
20 65 30 31 Hansen M
20 65 41 48 Mortensen E
20 65 75 13 Jensen J
20 66 38 70 Tachau N/G
20 66 70 78 Bech M
20 66 89 25 Sørensen J
20 66 94 67 Albertsen V
20 67 30 50 Rasmussen L
20 68 13 53 Breddam M
20 68 29 87 Kølbæk E
20 68 47 48 Tangsø Skovteknik
20 68 74 79 Vang B
20 68 87 29 KP-Motorcykler I/S
20 71 57 17 Lading M
20 72 68 07 Henriksen L/F/M
20 73 21 83 Galsgaard L
20 73 35 42 Møller K
20 73 52 12 Wendt C
20 73 55 54 Rasmussen R
20 73 92 96 Svalgaard J
20 74 17 88 Karlsen C
20 74 22 73 Albrektsen S
20 76 25 59 Morthensen O
20 76 95 27 Olsen V
20 77 41 02 Birch M
20 78 23 26 Gadgaard G
20 78 23 89 Mikkelsen A
20 80 47 00 Pedersen P
20 80 47 01 Pedersen O
20 80 47 04 Pedersen L
20 81 66 64 Nielsen V
20 82 10 16 Hansen L
20 82 61 63 Pudlo I
20 82 63 24 Ulfborg
Ejendomskontor
20 83 06 57 Christensen B
20 83 47 23 Olesen J
20 84 04 04 Sandbæk A
20 84 70 56 Christensen C
20 84 86 89 Christensen H
20 84 89 99 Kristensen B
20 85 25 85 Bertelsen O
20 86 02 29 Christensen P
20 86 16 24 Jeppesen K
20 86 16 70 Sørensen P
20 86 31 62 Nielsen P
20 86 39 62 Bergh’s Multiservice
20 86 47 23 Olesen G
20 87 54 05 Skovgaard M
20 87 55 99 Kær I/S
20 88 66 60 Birch J
20 88 84 37 Holm J
20 88 86 08 Ørtoft H
20 89 16 45 Sandkærhøjvej
Maskinstation
20 89 60 54 Nielsen B
20 89 62 56 Jensen K
20 89 67 63 Kristensen L
20 91 39 49 Bech J
20 92 04 65 Trustrup B
20 92 42 64 Sørensen P
20 92 91 30 Hansen K
20 93 45 19 Jensen L
20 93 80 17 Christensen M
20 93 98 04 Mølgaard P
20 94 12 33 Thomsen K
20 94 34 85 Jensen L
20 95 22 88 Nielsen J
20 95 57 37 Hansen M
20 96 98 58 Vandborg V
20 97 53 73 Frandsen J
20 99 40 35 Nyborg E
21 12 11 23 Sulins G
21 12 42 08 Møller F
21 12 96 27 Andersen B
21 13 32 46 Tim Træindustri A/S
21 14 00 19 Bendtsen M
21 14 06 64 Kristensen H
21 14 69 23 Nielsen H
21 15 25 85 Mathiasen J
21 15 33 55 Kristensen M
21 17 03 19 Lundby B
21 18 49 03 Filsø J
21 20 10 17 Kløjgaard I
21 20 22 70 Fischer J
21 20 27 03 Frandsen K
21 20 40 92 Sørensen A
21 20 46 07 Produkthandel
21 20 80 08 Andersen M
21 21 66 87 Kristensen K
21 22 08 01 Galsgaard O
21 22 16 13 Flynder Kirke
21 22 31 65 Filsø K
21 22 54 14 Nielsen E
21 22 61 22 Bak J
21 25 10 29 Olesen H
21 25 23 73 Jakobsen B
21 25 70 81 Din Tømrer og
Snedkermester
21 25 71 67 Christensen P
21 26 13 86 Linnet M
21 26 54 86 Møller T
21 27 00 74 Dalsgaard R
21 28 51 78 Henriksen H
21 28 61 58 Bro 2006 ApS
21 29 50 92 Knudsen M
21 29 52 43 Møborg Smede og
Maskinværksted
21 29 59 79 Høj V/H
21 29 63 93 Sinkjær M
21 29 74 15 Povlsgaard I
21 29 83 99 Nielsen T/L
21 30 00 85 Thomsen C
21 30 43 74 Carstensen T
21 31 11 43 Rafn S
21 31 42 92 Wiley X Europe
21 34 13 92 Madsen P
21 34 35 51 Ulfborg Maskinværksted v/ Inger
Malene Svanbo
93
21 84 68 85
21 34 61 93 Christensen J
21 36 86 40 Madsen M
21 39 61 71 Roy A
21 39 64 58 Kjærgaard M
21 40 49 98 Bundsgaard B
21 41 43 72 Andersen J
21 42 20 39 Kristensen M
21 42 30 01 K.E.Busser v
21 42 89 58 Bager M
21 43 00 44 Tingstedet
21 43 00 44 Mortensen L
21 43 09 65 Larsen K
21 43 17 42 Poulsen L
21 44 69 82 Oancea M
21 45 44 43 Esbersen S
21 45 98 08 Madsen’s Murer og
Entreprenørforretning v/ Ole Madsen
21 46 09 29 Jensen K
21 46 23 75 Konia Solution
21 46 55 01 Villadsen J
21 48 44 37 Olesen H
21 48 74 77 Ulfborg Mini Teknik
v/ Carsten Skadborg
Nielsen
21 48 74 77 Hekla Rideudstyr
21 49 11 86 Borg J
21 49 90 82 Jensen T
21 56 66 01 Rent og Godt
21 60 24 57 Damgaard E
21 60 58 59 Kobberholm C
21 60 84 62 Christiansen M
21 62 12 63 Andersen D
21 62 30 77 Jørgensen H
21 62 32 54 Lauritsen H
21 63 42 37 Cornelius B
21 63 42 71 Linneberg J
21 63 74 11 Rossen P
21 64 20 66 Skov-Jensen E
21 64 44 87 Møborg
Dambrug ApS
21 65 23 50 Hansen B
21 66 14 81 Kloster A/P
21 66 83 80 Vestergård J
21 67 16 88 Jakobsen G
21 68 16 68 E.J. Service v
21 68 25 97 Petersen D
21 68 33 63 Stausholm M
21 68 36 26 I/S Simon og
Palle Bukbjerg
21 68 41 12 Christensen L
21 68 72 93 Howett R
21 68 90 70 Kirkgaard
Consulting, Statsaut.
Revisionsvirksomhed
21 68 93 17 Borup L
21 69 33 42 Andersen H
21 70 04 53 Ley B
21 72 37 65 Vang K
21 72 40 52 Æ’ Hugger
21 72 43 03 Svendsen H
21 72 71 79 TN Montage
21 72 74 77 Kirkegaard E
21 73 26 99 Kjærgaard N
21 73 40 44 Ransby A
21 73 59 97 Nielsen J
21 74 68 32 Mathiessen H
21 74 74 60 Mortensen K
21 75 10 28 Jensen S
21 75 87 36 Andersen V
21 76 07 86 Mikkelsen H
21 76 33 46 Kristensen D
21 76 75 13 Rindom H
21 78 33 63 Stausholm P
21 80 81 97 Klaustrup F
21 80 97 80 Sdr. Nissum
Bed & Bread
21 82 49 70 Wings
21 82 81 88 Henningsen H
21 83 74 04 Øster Bundgård
Minkfarm Asger
21 84 68 85 Jensen P
Telefonregister
20 11 14 75 Gadgaard P
20 11 65 70 M.J. Brøndboring
ApS
20 12 31 78 Gravesen T
20 12 36 63 Pedersen J
20 12 78 59 K A Data
20 12 92 88 Østergaard P
20 12 93 35 Albertsen R
20 13 00 66 Trankjær M
20 13 32 47 Jakobsen K
20 13 40 29 Kim’s Bud
& Flytteservice
20 13 70 11 Amstrup P
20 14 04 14 Nielsen M
20 14 10 87 Jørgensen H
20 14 68 84 Pedersen J
20 14 89 36 Iversen N
20 15 20 66 Siig B
20 15 74 06 Bækmarksbro
Brøndboring
20 15 86 64 Krarup C
20 16 41 95 Christensen H
20 16 42 76 Lemvig
Smågrisesalg
20 16 56 35 Olsen J
20 16 63 39 Chrois Rail ApS
20 18 02 15 Manicus H
20 18 20 79 Madsen A
20 18 26 68 Jørgensen O
20 18 27 50 Nielsen A
20 18 88 74 Thesbjerg G
20 19 34 46 Sørensen P
20 20 55 32 Graversen K
20 21 23 17 Kristensen J
20 21 64 10 Holm L
20 23 10 95 Jacobsen N
20 23 17 75 Jensen J
20 23 27 72 Kalms E
20 23 33 51 Ørum M
20 24 73 71 Pedersen P
20 24 75 61 Brusberg S
20 24 95 26 Jespersen I
20 25 15 59 Christiansen A
20 25 51 16 Lauridsen J
20 26 54 32 Rb Service
20 26 56 60 Poulsgaard T
20 26 88 38 Kristensen K
20 27 40 81 Madsen M
20 27 67 83 Jensen H
20 28 51 41 BA Malerfirma
20 28 52 77 Fåre Tømrer. og
Snedkerforretning
20 28 98 66 Skov-Jensen K
20 29 16 44 Pedersen P
20 29 44 22 Hyldahl M
20 30 67 74 Galsgaard B
20 32 32 08 Christensen K
20 32 41 82 Jensen J
20 32 69 60 van Ingen R
20 32 73 25 Kirk R
20 33 16 64 Nikolajsen S
20 33 41 09 Nygaard R
20 33 44 35 Tim Murerforretning
20 36 14 17 Ravnsbæk S/J
20 40 68 67 Birch A
20 40 70 28 Tved L
20 40 70 28 LT Produkt v/ Linda
Tved Villumsen
20 40 98 59 Pedersen E
20 41 48 95 Holm L
20 41 48 95 Anlægsgartner Holm
20 41 52 01 Kjær K
20 42 04 44 Winther H
20 42 05 37 Madsen N
20 42 14 38 Sørensen I
20 42 35 01 Sandgrav T
20 42 37 69 Petersen J
20 43 17 16 Ansatz Kommunikationsbureau
20 43 62 55 Pedersen J
20 44 17 26 I/S Nødskov
20 44 44 87 Andersen L
20 45 45 81 Knak R
21 84 94 58
21 84 94 58 Holck A
21 85 10 77 Hansen K
21 86 19 60 Jakobsen S
21 86 22 63 Jensen S
21 91 03 44 Christensen A
21 91 26 85 Jacobsen K
21 91 28 48 Sørensen H
21 91 50 08 Møborg-Nees
Menighedsråd
21 92 12 38 Hildebrandt A
21 92 98 53 Birch S
21 93 01 21 Jacobsen A
21 93 47 63 Morthensen G
21 93 47 72 Thomsen B
21 95 61 39 Jensen B
21 96 44 68 Andersen H
21 96 80 74 Andrzejewski R
21 97 22 09 Pedersen V
21 97 82 65 Petrache S
21 97 99 93 Jensen F
22 13 13 21 Veder Skrot og
Produkt
22 14 11 83 Galsgaard K
22 14 46 33 Olsen B
22 15 31 40 Pedersen M
22 15 44 99 Toft E
22 16 26 26 Jensen J
22 16 30 34 Thomsen B
22 16 35 88 Brusberg C
22 16 40 78 Nielsen O
22 16 50 54 Harly Mogensen
& Søn
22 16 84 87 Thuesen T
22 18 22 57 Posselt H
22 18 36 12 Skov K
22 21 37 14 Bech P
22 21 47 77 Kjeldsen J
22 21 81 13 Ladekjær E
22 23 89 10 Petersen S
22 24 94 23 Pedersen K
22 25 75 53 Sønder Nissum
Hallen
22 25 80 04 Jacobsen P
22 26 56 71 Søndergaard M
22 27 94 00 Ramsgaard H
22 30 66 30 Nordenbjerg
Maskinstation ApS
22 31 27 88 Christensen K
22 31 41 51 Kirk G
22 32 54 50 Nielsen T
22 32 60 09 Nielsen A
22 32 80 08 Christensen K
22 33 14 00 Rasmussen C
22 33 16 00 Din Træmand
22 33 33 43 Vemb
Skovservice I/S
22 33 35 71 Sønderby H
22 33 86 67 Dich S
22 33 94 18 Produktionsselskabet Bouquet ApS
22 34 08 81 Krarup B
22 34 34 66 Filsø B
22 34 36 43 Galsgaard J
22 34 37 05 Kristensen E
22 34 47 64 Rosenbæk ApS
22 34 84 77 Eftene F
22 35 08 33 Krogh E
22 35 62 88 Shekera M
22 35 63 99 Lorentsen K
22 36 43 58 Sørensen G
22 36 72 90 Smaradóttir T
22 36 81 42 Steen C
22 36 81 47 Thomsen D
22 36 90 77 Jensen A
22 37 12 20 Pedersen T
22 37 68 26 Jørgensen P
22 37 69 21 Pahl G
22 37 69 55 Willumsen B
22 38 01 16 Kristensen K
22 38 22 79 Hareskov T
22 38 41 21 Kristensen O
22 38 56 29 Andersen G
22 38 81 36 Stentebjerg C
TELEFONREGISTER
22 38 85 51 Høgedal A
22 39 20 19 Trillingsgaard R
22 39 43 02 Barbesgaard B
22 40 10 63 Vascaneanu C
22 41 59 21 Pedersen M
22 41 72 21 Madsen T
22 42 75 28 Fournaise L
22 42 99 55 Olesen K
22 44 72 94 Martin Madum
Transport
22 45 47 16 Rosenbæk A
22 46 04 48 Mølgård T
22 47 99 35 Arnsfeldt M
22 50 92 38 Larsen E
22 51 18 51 Fjord R
22 51 70 69 Rasmussen V
22 51 98 35 Øgendahl K
22 52 62 16 Madsen L
22 52 76 15 Jensen M
22 53 54 84 Hansen Y
22 53 72 26 Christensen L
22 54 01 81 Thomsen B
22 54 36 10 Jensen M
22 55 06 00 Schmidt A
22 56 09 65 Thorup A
22 56 17 97 Ryan’s
Gulvafslibning
22 56 19 74 Hansen J
22 56 83 89 Nyholm Mink
22 56 93 65 Jørgensen J
22 57 03 69 Lauridsen A
22 57 43 15 Jensen K
22 57 93 79 Sloth M
22 58 00 55 Schuler J
22 58 92 96 Møller M
22 59 04 04 Lauridsen J
22 59 47 20 Rasmussen E
22 61 88 39 Sørensen J
22 61 98 25 Tipa Emballage ApS
22 62 40 64 Mattsson T
22 63 47 05 Christiansen S
22 63 83 23 Nielsen K
22 64 27 40 Kamp L
22 66 49 12 Morthensen P
22 66 83 26 Siig F
22 70 02 99 Sandal K
22 70 16 42 Jensen R
22 72 10 08 Ganderup R/K
22 74 01 26 Nielsen L
22 74 32 20 Klausen S
22 75 71 23 Vrbovci K
22 76 21 03 Rønhøj N
22 76 69 89 Feldborg L
22 77 39 29 Kristensen L
22 77 52 91 IT Consult
22 77 84 49 Kristensen A
22 78 50 42 Walton B
22 78 87 64 Hansen Å
22 78 92 61 Jensen O
22 79 00 32 Kristensen L
22 79 62 09 Staby Polering
og Klargøring
22 80 13 36 Ruby K
22 80 14 36 Jensen L
22 81 61 67 Dybdal S
22 83 15 10 Larsen J
22 85 21 20 Lysgaard F
22 85 95 77 Jensen S
22 85 99 67 Bjerg T
22 86 00 58 Lykke R
22 86 23 36 Klisauskas S
22 87 11 85 Sørensen E
22 87 68 13 Jeppesen O
22 87 68 26 Mikkelsen V
22 87 76 62 Lønbo J
22 87 91 67 Kirkeby I
22 88 21 73 Jensen J/J
22 88 57 48 Nicolajsen C
22 88 93 10 Villadsen A
22 90 57 91 Vagnholm J
22 91 03 73 Jensen B
22 91 14 19 Pedersen I
22 91 42 96 Christensen B
22 91 97 14 Hansen H
22 92 77 37 Tapdrup M
22 92 91 57 Petersen N
22 93 80 09 Damm C
22 93 80 65 Christensen M
22 95 14 28 Christensen M
22 96 12 10 Andersen L
22 96 64 84 Poulsgaard H
22 97 15 69 Faurby R
22 97 17 66 Jensen V
22 97 22 90 Kirkegaard B
22 98 41 73 Borg N
22 98 80 31 Kroman C
23 11 19 61 Jensen M
23 11 84 53 Kristensen T
23 20 06 12 Stensgaard G
23 20 39 14 Taru B
23 23 16 40 Nielsen K
23 23 21 83 Nielsen T
23 23 89 28 Schmidt-Sørensen B
23 24 59 87 Sørensen L
23 25 39 19 Pedersen J
23 25 40 06 Christensen L
23 26 05 62 Andersen S
23 26 59 01 Kæmsgaard F
23 26 69 20 Lauridsen P
23 26 82 78 Vad
23 27 05 45 Viborg L
23 27 77 96 Kjærgaard F
23 28 01 78 Jørn Deleuran
Fotografi
23 28 69 02 Mose A
23 28 91 18 Jakobsen J
23 28 98 77 Nielsen N
23 29 38 32 Bondesgaard S
23 29 40 33 Svejgaard M
23 29 83 37 Nielsen C
23 29 87 71 Toft I
23 29 91 05 Korsgaard L
23 29 97 09 Jespersen A
23 29 97 11 Hansen H
23 30 17 70 Knak H
23 31 78 99 Sørensen O/A
23 32 21 80 Jensen J
23 34 75 15 E.S. Skrot
23 35 44 17 Kristensen H
23 36 24 78 Sørensen T
23 39 33 25 Heutinck H
23 42 08 06 Svingel S
23 42 09 06 Kjærgaard A
23 42 26 30 Andersen B
23 42 34 48 Halkjær I/S
23 42 59 09 Kelstrup H
23 42 86 53 Moesgaard M
23 42 90 69 Mose B
23 43 00 93 Sørensen F
23 43 01 71 Pedersen P
23 43 52 74 Jakobsen G
23 43 66 67 Jensen E
23 43 99 06 Bæk J
23 44 35 94 Dragsdal H
23 44 59 12 Søndergaard T
23 45 24 31 Kristensen V
23 45 73 07 Mouritsen K
23 46 25 20 Jahnsen J
23 46 86 43 Jensen S
23 46 90 82 Smedegaard J
23 46 90 82 Staby
Murerforretning
23 48 20 66 Guldbjerg M
23 48 50 76 Jensen K
23 48 51 17 Kristensen G
23 48 54 50 Eyde E
23 49 00 11 Hansen P
23 49 35 33 Ulfborg
Meninghedsråd
23 49 78 49 Graversen K
23 60 19 75 Knudsen G
23 60 40 40 Petersen E
23 61 78 67 Peter Rubens
Malerservice
23 62 13 68 Petersen K
23 62 36 75 Møller B
94
24 40 40 67
23 62 38 02 Bennedsgaard I
23 62 91 37 Pedersen K
23 63 28 09 Jensen Y
23 63 33 66 Nielsen J/K
23 64 11 96 Morgenroth J
23 64 16 19 Lobitz J
23 64 70 31 Kjeldgaards
Murerforretning
v/ Ivan Kjeldgaard
23 65 06 35 Christensen B
23 67 30 64 Flindt H/E
23 67 68 93 Nielsen M
23 67 87 37 Witte-P’s Chincilla
23 69 67 89 Jysk Agro Teknik v
23 69 89 99 Wedderkopp P
23 70 36 50 Møllegaard J
23 71 34 87 Nørskov J
23 72 20 06 Nordestgaard K/B
23 72 36 17 Sindberg A
23 72 78 07 Bundesen U
23 73 74 15 Kjeldsen P
23 73 76 75 Andersen R
23 74 00 57 Christiansen S
23 74 70 11 Pedersen C
23 74 82 49 Hansen K
23 80 92 75 Schertiger K
23 82 06 80 Madsen J
23 82 79 24 Hytting J
23 82 84 22 Eriksen O
23 83 02 02 Skinhøj B
23 84 83 06 Stokholm B
23 86 02 93 Jakobsen S
23 86 30 33 Poulsgaard P
23 86 82 27 Olesen M
23 90 81 90 Bank T
23 90 89 54 Juszczak A
23 92 09 84 Lundehøj Y
23 92 16 52 Jakobsen L
23 92 68 28 FK Byg v/ Fin
KomischkeKonnerup
23 93 28 00 Loftager A
23 93 30 76 Bank K
23 93 31 27 Simonsen J
23 93 46 21 Schwartz A
23 93 46 57 Christensen E
23 95 19 96 Jørgensen M
23 95 69 81 Olesen J
23 95 71 32 Johansen L
23 95 90 95 Albertsen C
23 96 02 52 Pedersen H
23 96 18 32 Jensen Å
23 96 22 88 Andersen L
23 96 46 61 Nielsen L
23 96 50 40 Højfyns
Sandblæsning
23 98 48 53 Trocan I
24 20 05 82 Østergaard A
24 21 01 22 Nielsen J
24 21 14 93 Lyberth R
24 21 32 37 Kristensen J
24 21 42 33 Pedersen A
24 22 01 57 Stage S
24 22 53 96 Klem B
24 22 72 62 Pedersen B
24 22 79 34 Skovhuus B
24 22 80 88 Bækmarksbro
Vandværk
24 24 16 46 Hansen H
24 24 84 43 MP Flis
24 24 87 12 Jakobsen H
24 25 05 60 Jensen F
24 25 41 39 Christensen C
24 25 76 24 Hansen J
24 25 88 99 Mortensen S
24 26 08 56 Skov L
24 26 60 89 Lauritsen R
24 27 27 97 Ravnsbæk A
24 27 29 24 Sørensen M
24 27 39 24 Nielsen L
24 27 51 12 Jezequel S
24 40 23 13 Kristiansen P
24 40 40 67 Nielsen J
24 40 41 58
TELEFONREGISTER
25 11 42 38 Petersen A
25 12 07 93 Gadegaard J
25 12 51 65 Knudsen M
25 13 40 54 Raahauge M
25 13 58 08 Hansen C
25 15 05 46 Füllemann P
25 15 44 95 Mølgaard M
25 15 47 71 Ruhe H
25 17 25 11 Kløjgaard N
25 21 43 33 Stage M
25 21 43 42 Thomsen T
25 21 43 77 Christoffersen S
25 23 51 74 Jørgensen H
25 30 13 71 SJ Skovservice
25 32 91 55 Lundblad L
25 33 61 26 Ejlersen F
25 33 93 09 Frederiksen H
25 33 93 09 Sandbæk F
25 34 08 04 Jensen G
25 34 18 02 Rokkjær U
25 36 11 99 Michelsen N
25 37 01 87 Østergaard L
25 38 73 87 Jensen H
25 38 81 91 Hansen P
25 38 99 23 Madsen R
25 39 94 81 Paakjær M
25 39 96 35 Nyborg B
25 43 22 55 Nielsen M
25 43 23 27 Bjerregaard A
25 43 23 60 Pedersen K
25 52 44 87 Jeppesen P
25 52 56 04 Finseth A
25 53 13 45 Knudsen K
25 53 45 18 Dam P
25 53 72 85 Rotaru A
25 54 30 91 Fru Nørgårds
Mandler
25 56 34 39 Jørgensen M
25 56 57 55 Poulsen V
25 56 98 89 Trads A
25 64 48 52 Sørensen D
25 67 23 97 Jensen T
25 70 12 68 Rasmussen T
25 70 20 25 Kjærsgaard I
25 70 32 96 Christensen O
25 70 36 26 Plesanovs A
25 70 90 48 Germann K
25 71 26 97 Madsen A
25 71 61 51 Mikkelsen N
25 75 95 08 Albinus V
25 76 71 07 Jervelund E
25 76 93 74 Kristiansen C/H
25 78 90 20 Hansen K
25 79 50 90 Esager S
25 79 54 17 Tvistholm L
25 81 15 02 Vestergaard J
25 84 34 24 Vasin O
26 11 19 43 Hansen U
26 11 39 59 Sønderby R
26 11 59 53 Dyrmose M
26 13 11 67 Lykke J
26 13 50 13 Amstrup H
26 13 83 48 Sahlholdt M
26 14 60 00 Westerling J
26 14 60 84 Pedersen J
26 15 00 62 Vestergaard M
26 15 23 03 Christensen H
26 15 52 73 Meyer B
26 15 99 68 Krarup D
26 17 50 89 Nyholm Mink
26 17 73 50 Skadborg H
26 18 10 49 Haubjerg H
26 18 66 79 Sørensen R
26 19 41 03 Knak T
26 19 96 63 Olesen S
26 19 97 23 Carlsen A
26 20 17 44 Rernböck R
26 22 47 18 Sørensen L
26 22 87 09 Kristensen C
26 23 01 73 Hansen F
26 24 72 46 Kromann J
26 25 28 43 Jensen J
26 25 73 81 Hounisen J
26 27 29 06 Nielsen O
26 28 12 58 Jacobsen E
26 28 59 32 Madsen M
26 29 64 21 Ludvig Christensens
Kloakservice
26 29 87 68 Møborg Bilsalg
26 31 19 17 Madsen A
26 32 58 59 Kobberholm A
26 35 10 45 Bager B
26 35 29 04 Skelkjær T
26 35 55 32 Madsen J
26 35 84 24 Lund Biler
26 35 87 64 Jensen M
26 36 12 14 Andersen I
26 36 23 46 Knudsen B
26 36 74 02 Kristensen B
26 37 04 16 Stremler A
26 39 40 16 Toft B
26 39 51 38 Jezequel S
26 39 53 67 Hansen A
26 54 22 80 Olesen A
26 56 31 51 Nielsen C
26 58 43 00 Bukbjerg C
26 59 80 34 Danielsen F
26 61 31 48 Hedegård K
26 65 11 37 Mortensgaard T
26 66 36 78 Bukbjerg A
26 70 82 09 Aagaard R
26 71 60 98 DK Benzin Vemb
26 71 75 44 Mikkelsen T
26 74 62 88 Auntoft P
26 78 52 66 Kristensen L
26 79 92 51 Siggaard B
26 80 19 92 Sørensen R
26 82 15 98 Thuesen R
26 82 19 38 Albertsen L
26 84 24 89 Bjerre E
26 85 92 80 Andersen J
26 93 48 83 Esager K
26 94 22 98 Kristensen H
26 95 57 98 Nielsen A
26 96 09 23 Borchmann Y
27 10 10 05 Sandbæk T
27 11 73 57 SkinStyle v
27 12 10 23 Dyks Au2 v/Leif
Kristensen
27 12 32 43 Sørensen C
27 12 52 34 Nedergaard J
27 13 27 82 Gundersen S
27 14 05 30 Kjeldgaard K
27 14 22 78 Kirk I
27 14 37 13 Knudsen A
27 14 50 41 Nielsen I
27 14 67 40 Hansen M
27 15 20 32 Sørensen J
27 16 51 22 Madsen S
27 19 95 61 Paluszewski J
27 20 01 12 Caci’s MultiRenovering
27 21 07 20 Nielsen I
27 21 47 55 Fjordside V
27 26 73 81 Hounisen R
27 26 74 06 Sørensen C
27 28 26 71 Knudsen C
27 28 58 63 Kubinski D
27 29 50 54 Jensen H
27 32 41 87 Hedevang
Rådgivning
27 35 88 37 Christensen D
27 35 99 85 Jensen E
27 36 41 16 Nielsen K
27 39 15 55 Hansen B
27 40 33 19 Tronborg A
27 44 54 53 Jakobsen B
27 45 81 12 Grønbæk H
27 46 49 00 Jensen M
27 46 51 42 Schmidt K
27 46 89 34 Larsen P
27 50 74 57 Nørbygaard T
27 51 19 30 Herre Salon Ulfborg
27 51 69 68 Christensen K
27 52 82 13 Sevel Anlæg
v/ Lene Have Nielsen
95
28 71 03 55
27 57 28 86 Jensen F
27 57 74 62 Christiansen L
27 57 77 51 Mathiesen K
27 57 89 12 Jensen P
27 58 90 21 Krarup C
27 59 93 17 Heede J
27 59 93 78 Ravn L
27 62 61 63 Nielsen C
27 63 30 23 Henriksen M
27 63 93 10 Overby D
27 64 19 22 Pryydun V
27 69 36 35 Jensen F
27 75 01 22 Andersen J
27 75 04 74 Pedersen C
27 81 01 63 Dam L
27 81 06 54 Mogensen T
27 81 07 08 K. Nielsen Anlæg
27 81 16 75 Pedersen S
27 81 23 50 J L Solteknik ApS
27 81 38 87 Raahauge A
27 81 39 05 Olesen C
27 81 85 57 Eastwood T
27 82 29 37 Carlsen T
27 82 91 02 Pedersen L
27 83 91 31 Thesbjerg J
27 85 40 54 Losinski J
27 89 63 34 Frost Y
27 89 75 44 Schou M
28 11 07 14 Alrum Transport ApS
28 11 20 44 Korsgård P
28 11 42 82 Aarup M
28 11 82 30 Kirk L
28 12 40 98 Dahl P
28 12 64 06 Aanum J
28 14 39 69 Schkliaroff B
28 15 70 55 Busborg T
28 15 76 99 Nielsen C
28 18 49 26 Sørensen J
28 19 92 30 Tanderup P
28 19 92 30 Grønlund L
28 20 29 58 Jensen A
28 25 83 46 Kronborg A
28 26 92 84 Skanderup C
28 29 34 50 Poulsen L
28 29 36 16 Christensen M
28 29 39 82 Albertsen C
28 29 56 15 Larsen L
28 29 82 78 Stræde D
28 30 40 05 Høgsberg C
28 31 32 64 Pedersen M
28 34 02 17 Nielsen B
28 34 02 17 Bjarne Korsdal
Nielsen ApS
28 34 62 66 Ulfborg-Vemb
Køreskole
28 36 28 43 Boel K
28 40 24 87 Larsen A
28 40 25 12 Jensen L
28 42 47 67 Albertsen L
28 43 13 81 Lauritsen J
28 43 45 94 Guldbjerg R
28 45 53 60 Dot Udlejning v/Jan
Bolvig Heede
28 49 05 27 Christensen H
28 49 11 91 Jensen T
28 49 84 95 Pedersen J
28 50 15 90 Madsen L
28 50 15 90 DM-Service v/ Lars
Damborg Madsen
28 51 02 36 Rasmussen B
28 51 47 93 Smárason H
28 51 69 21 Kristensen L
28 51 89 27 Ravnskjær K
28 55 51 98 Eliassen T
28 57 19 56 Jensen K
28 57 91 46 Winthereig E
28 60 03 01 Nørgaard T
28 62 09 73 Jespersen I
28 62 09 73 Danielsen J
28 64 78 00 Härig W
28 69 07 63 Nielsen T
28 70 79 88 Würtz M
28 71 03 55 Mølgaard H
Telefonregister
24 40 41 58 Pedersen E
24 40 42 02 Christensen K
24 40 42 03 Christensen B
24 40 50 53 Jensen F
24 41 70 56 Kaspersen T
24 42 34 90 Madsen S
24 42 88 15 Povlsgaard C
24 43 33 28 Andreasen K
24 43 60 63 Damgaard L
24 44 06 42 Jensen E
24 44 74 68 Fröhlich S
24 44 75 96 Dybdal A
24 45 06 48 Marquart B
24 45 06 66 Pedersen M
24 45 60 51 Pedersen J
24 46 38 88 Kirk M
24 46 64 56 Jensen C
24 47 18 87 Smærup G
24 47 25 95 Maagaard J
24 47 66 27 Kallesøe H
24 47 75 74 Düring E
24 47 90 69 Skov P
24 48 21 03 Rohde H
24 48 24 74 Christensen H
24 48 28 43 Kristensen K
24 48 49 36 Jensen P/A
24 48 54 14 Pedersen L
24 49 00 67 Graversen I
24 49 08 68 Jespersen O
24 49 15 09 Pradsgaard E
24 49 30 46 Pedersen R
24 49 53 81 Christensen H
24 59 61 34 K & B Juul A/S
24 60 12 92 Andersen H
24 60 34 23 Sørensen M
24 60 45 10 Bak P
24 60 81 80 Jensen B
24 61 04 03 Bentsen J
24 61 23 40 Porcelinge.dk
v/ Inge Kejlberg
Tornvig
24 61 32 92 Jensen K
24 61 58 47 Kastberg M
24 61 88 50 Kaj’s Hvidevareservice
24 61 88 53 Sørensen S
24 64 03 37 Hallmann A
24 64 05 38 Hallmann H
24 64 09 16 Ravnsbæk K
24 64 29 14 Vanghøj J
24 64 81 91 Christensen J
24 66 13 39 Larsen G
24 66 66 77 Poulsen I
24 67 26 81 Jacobsen G
24 67 28 09 Jensen M
24 67 41 28 Petersen L
24 67 58 52 Thomsen S
24 80 29 39 Holgersen H
24 80 29 39 Jensen J
24 80 49 86 Dahl M
24 82 49 39 Christensen T
24 82 50 52 Sivkjærs Murerfirma
24 85 35 97 Madsen A
24 87 47 23 Jensen L
24 87 49 59 Stig A
24 87 52 86 Kirk I
24 89 28 78 Thomsen K
24 89 92 22 H & H
Montagebau ApS
24 90 57 65 Mathiasen J
24 90 57 66 Mathiasen T
24 91 65 51 Johnsen K
24 92 52 90 Nielsen M
24 93 12 45 Thingstrup K
24 93 68 94 Lundum D
24 94 65 01 Pedersen M
24 98 05 69 Larsen P
24 98 10 62 Nielsen E
24 98 69 12 Bisgaard K
24 98 79 41 Pedersen B
25 11 13 11 Birch L
25 11 15 80 Bloch-Christensen S
25 11 38 28 Jensen H/L
28 71 07 17
28 71 07 17 Andersen M
28 71 89 34 Præstegaard S
28 72 06 05 Flinkert W
28 72 10 65 Galsgaard A
28 72 42 64 Markussen K
28 72 59 57 Mattrup L
28 72 85 59 Mikkelsen A
28 72 86 67 Skov C
28 73 40 10 Husballe T
28 73 55 20 Jacobsen A
28 74 04 99 Ruby J
28 74 45 11 Madsen K
28 74 59 22 Galsgaard J
28 78 67 35 Boel K
28 84 39 80 Kristensen I
28 85 50 00 Frederiksen T
28 90 09 53 Juhl A
28 92 02 88 Santa Fashion
28 92 62 37 Borg A
28 93 57 43 Jensen P
28 93 64 90 Mikkelsen G
28 94 00 23 Libergren K
28 97 18 36 Kristensen P
28 97 23 15 Buurgaard P
28 97 67 28 Jensen C
29 13 71 06 Tømrermester
Aage Nielsen
29 21 35 19 Christensen J
29 21 65 21 Jensen I
29 24 08 51 Madsen K
29 24 31 36 Jensen H
29 24 52 16 Jespersen S
29 24 79 67 Pedersen J
29 25 22 12 Davallia M
29 25 63 14 Kjeldsen L
29 26 19 94 Jensen L
29 26 90 07 Lp Parts
29 27 42 21 Østergaard J
29 27 42 75 Vemb Skovservice
29 27 42 75 Amstrup M
29 28 23 57 Jensen A
29 29 95 17 Ørnskov P
29 31 89 50 Vad A
29 33 55 29 Birch H
29 40 86 90 Mortensen H
29 42 45 83 Ålykke I/S
29 42 50 68 Pedersen M
29 42 62 09 Dalgaard I
29 43 02 82 Ravnsbæk B
29 43 64 45 Nielsen G
29 44 65 10 Hildebrandt C
29 44 65 10 Petersen A
29 44 96 23 Iversen P
29 44 96 54 Nielsen F
29 44 96 74 Galsgaard S
29 45 92 43 Torsted Minkfarm
29 46 89 95 Olesen I/B
29 49 51 10 Jacobsen K
29 60 20 13 Andersen M
29 60 37 49 Vind E
29 61 81 18 Østergaard F
29 61 83 77 Kristensen H
29 62 71 45 Graversen L
29 62 84 12 Weltz J
29 63 76 82 Kirkegaard H
29 63 81 43 Madsen K
29 64 20 82 Jørgensen G
29 64 24 71 Haubjerg V
29 64 97 49 Andersen C
29 65 01 31 Kirk K
29 65 65 01 Stokholm P
29 66 18 19 Katborg K
29 66 39 30 Gilling B
29 66 79 93 Holmgaard L
29 66 88 17 Hansen S
29 66 88 19 Christensen J
29 67 05 06 Korsgård R
29 67 76 97 Data 01
29 68 05 44 Christensen K
29 68 06 44 Christensen P
29 70 10 95 Groth I
29 70 12 58 Lincan M
29 70 96 11 Christensen L
TELEFONREGISTER
29 71 20 05 Vang M
29 71 35 20 Pedersen G
29 71 69 19 Møller N
29 71 82 93 Pedersen L
29 72 33 92 Christensen E
29 73 02 31 Madsen S
29 76 41 36 Andersen A
29 77 57 02 Kirk J
29 80 09 20 Christensen G
29 80 39 65 Neagu M
29 80 52 95 Rissanen K
29 80 58 40 Nielsen H
29 80 67 23 Dahl L
29 82 17 98 Termansen M
29 82 84 25 Henriksen I
29 82 84 72 Violas Blomster
29 82 98 58 Kristensen K
29 84 36 09 Thomsen A
29 84 43 74 Data &
Kontorservice
29 84 51 61 Riis M
29 84 76 84 Kjeldgaard J
29 84 88 15 Madsen E
29 84 88 16 Kjær K
29 85 41 15 Jørgensen M
29 86 17 61 Christensen H
29 86 99 53 Thesbjerg S
29 87 62 73 Sørensen E
29 87 80 10 Kjærgaard J
29 87 97 49 Mikkelsen K
29 88 12 99 Opholdsstedet
Høtbjerg v/ Lennart
Trolle Jensen
29 88 18 09 Bach A
29 88 51 15 Kjærgaard K
29 88 60 60 Jensen C
29 89 63 35 Andersen N
29 89 71 45 Kristensen B
29 89 89 97 Lømmel.dk
29 90 21 14 Nielsen F
29 90 36 70 Kristensen T
29 90 36 87 Simonsen T
29 90 92 67 Poulsen J
29 91 07 16 Graversen A
29 91 97 52 Holmgaard P
29 92 16 91 Kristensen K
29 92 49 68 Bittendorfer A
29 93 11 84 Sørensen A
29 93 53 97 Graversen I
29 93 89 43 Nielsen N
30 11 00 25 JT TeknikService ApS
30 11 05 85 Knudsen M
30 11 58 19 Christensen H
30 11 94 58 Sørensen E
30 12 03 98 Pedersen G
30 13 09 59 Kjærgaard B
30 13 21 55 Jensen V
30 20 12 81 Kristensen L
30 20 23 52 Rernböck L
30 20 63 49 Nørgaard J
30 20 78 92 Knudsen L
30 20 98 42 Andersen T
30 20 98 94 Hyldahl M
30 22 12 44 Søe S
30 22 17 43 Cichosz H
30 22 19 36 Nielsen K
30 22 53 28 Mikkelsen P
30 22 93 36 Aagaard M
30 23 04 64 Sørensen F
30 23 71 47 Bro R
30 25 01 71 Rokkjær M
30 25 24 75 Vanghøj E
30 25 26 38 Willumsen L
30 25 61 15 Nielsen L
30 26 37 48 Wagner M
30 26 91 01 Lykke B
30 27 12 91 Knudsen P
30 27 15 09 Povlsgaard S
30 27 66 48 Kjærgaard S
30 27 87 43 Vemb Skrot Aps
30 28 22 74 Madsen B
30 29 49 84 Kirk O
30 29 71 77 Brandsborg H
30 29 79 19 Christensen A
30 30 17 38 Wildman
30 30 34 30 Søgaard C
30 30 49 29 Hansen H
30 30 70 95 Møller E
30 31 12 04 Produkthandel
30 31 38 74 Andersen D
30 32 02 20 Skov-Jensen F
30 32 72 86 Hornstrup P
30 32 73 03 Jespersen W
30 32 75 05 Knudsen H
30 32 86 04 Skelkjær S
30 33 42 18 Urn-Care ApS
30 33 77 13 Kjærside M
30 34 52 53 Kristensen K
30 35 49 18 Nielsen J
30 35 70 66 Jensen S
30 36 62 72 Torp K
30 42 09 18 Elkjær S
30 42 18 24 Andersen S
30 42 23 76 KomischkeKonnerup F
30 42 36 02 Svejgaard H
30 42 90 33 Aamodt B
30 43 41 59 Sønderborg T
30 43 47 81 Jensen K
30 46 22 74 Poulsen S
30 47 69 68 Jensen P
30 49 41 46 Svejgaard L
30 49 43 52 Lauritsen H
30 49 51 88 Albinus B
30 49 57 83 Jensen G/S
30 49 89 83 Andersen L
30 49 96 50 Rasmussen P
30 50 87 48 Bertelsen J
30 51 10 49 Knudsen M
30 51 31 17 Langergaard P
30 51 85 55 Nielsen J
30 51 91 76 H. V. Transport,
Randers Aps
30 53 30 98 Lange F
30 54 77 63 Olsen F
30 55 09 33 Kirk L
30 55 18 49 Den Jyske Tømrer
30 56 75 88 Thomsen G
30 56 94 20 Blik & VVS
30 58 76 31 Bur Kirke
30 59 06 43 Madsen J
30 59 09 51 Møborg-Hestecenter
30 59 59 03 Vad
30 62 54 35 Bredtoft J
30 64 46 60 Iversen E
30 69 19 38 Pedersen J
30 69 39 75 Bergholt M
30 69 81 92 Andersen S
30 71 10 68 Elbæk V
30 71 33 09 Kaehne S
30 71 45 73 Pedersen C
30 71 83 70 Christiansen H
30 72 00 59 Kjærgaard M
30 72 38 61 Holmgaard K
30 74 72 62 Andersen J
30 80 95 86 Andersen S
30 82 15 21 Jespersen R
30 82 29 82 Marstrand M
30 86 49 19 Pedersen M
30 89 04 05 Jensen S
30 89 14 63 Nibe M
30 89 35 86 Ulfborg Produkt
30 89 36 26 Nicolaisen G
30 89 36 60 Pedersen H
30 89 54 68 Jensen K
30 89 59 53 Fröhlich J
30 89 87 53 Haas G
30 90 50 50 Danish Audio
Connect A/S
30 95 13 94 Åge Dybdahls
Efterflg. v/ Elly
Nyborg Andreasen
30 95 16 86 Rossen T
30 95 35 28 Agro-Advice
30 95 66 39 Kolby J
96
32 14 47 33
31 10 49 09 Terkildsen M
31 12 09 69 Green House
Forhandler
31 13 92 20 Daater F
31 14 86 87 Thing J
31 15 11 81 Christensen J
31 15 54 11 Larsen H
31 16 87 11 Lindhøj A
31 19 11 45 Andersen C
31 20 71 08 Jensen C
31 21 25 86 Jensen J
31 22 54 07 Teiu A
31 23 89 93 Holm’s Vikarservice
v/Jesper H
31 24 18 91 Kinash O
31 25 00 94 Siig T
31 25 09 19 Dansk Møbel
Leasing ApS
31 25 99 25 Brandt J
31 33 68 81 Andersen S
31 37 21 31 Christensen H
31 37 55 71 Larsen B
31 37 79 80 Jensen R
31 38 11 08 Bedst Rengøring
31 40 97 70 Sørensen I
31 42 32 18 Stadil Maskinforretning
31 43 29 25 Andersen C
31 44 39 02 Nielsen P
31 44 41 73 Savickas T
31 49 36 11 Maagaard T
31 51 10 19 Vanghøj J
31 60 33 95 Eazy Internet
31 65 11 92 Fabricius R
31 65 51 53 Einarsson T
31 66 49 09 Nørgaard B
31 66 76 26 Jensen K
31 70 09 94 Jørgensen O
31 75 31 50 Hansen J
31 77 17 51 Michelsen C
31 79 99 27 Thuesen M
31 90 40 10 Skou L
31 95 18 11 Styrbech K
31 95 96 95 Søgaard L
32 10 14 54 Pedersen S/E
32 10 42 19 Steffensen S
32 10 49 51 Svankjær J
32 10 49 51 Olesen E
32 10 84 68 Poulsgaard B
32 10 84 68 Henriksen M
32 11 04 50 Bendtsen M/B
32 11 15 66 Smith D
32 11 15 66 Vestergård M
32 11 33 12 Sundgaard A/K
32 11 85 30 Winther R
32 12 15 28 Hendrichsen T
32 12 19 63 Peters W
32 12 19 87 Kristensen L
32 12 66 78 Smedsgaard H
32 12 66 78 RichardySmedsgaard M
32 12 86 82 Ehmsen R
32 12 97 89 1st Sound
Lyd & Lys ApS
32 13 07 32 Morthensen D/M
32 13 08 19 Gärtner K
32 13 12 76 Hentz K
32 13 26 89 Gunnarsen L
32 13 26 89 Sørensen S
32 13 27 60 Vestergaard A
32 13 37 14 Jebens N
32 13 55 73 Danholt M/J
32 13 84 89 Bak T/B
32 13 85 56 Jørgensen R
32 13 85 56 Andersen J
32 14 12 76 Stigaard E/K
32 14 36 13 Petersen N
32 14 36 13 Ebbensgaard T
32 14 41 88 Sig V/E
32 14 44 23 Fyhring I
32 14 44 23 Pedersen B/P
32 14 47 33 Müller M
32 14 47 33 Hansen M
32 14 69 65
TELEFONREGISTER
40 25 02 64 Olsen J
40 26 22 01 Madsen H
40 26 36 22 Vestmink
40 26 61 16 Thøgersen M
40 26 61 16 MT Biler v
40 26 62 19 Iversen B
40 26 63 88 Cash Pistoler
40 27 26 74 Fredskilde L
40 27 56 41 Larsen P
40 27 91 59 Østergaard J
40 27 91 75 Lyhne A
40 27 95 21 Dyhrberg B
40 27 95 47 Boel J
40 27 96 86 Christensen A
40 27 96 86 Østergaard K
40 28 21 50 Madsen T
40 28 23 73 Frost G
40 28 54 25 Kappe U
40 29 00 77 Silver Pit ApS
40 29 00 77 Kristensen A
40 29 56 94 Jeppesen K
40 29 59 26 Vestjydsk
Rammetræ
40 30 09 99 Jensen H
40 31 19 89 Pedersen B
40 31 22 79 Stougaard J
40 32 02 31 Vang K
40 32 23 30 Toft K
40 33 70 41 Andersen O
40 35 47 06 Henriksen L
40 35 75 88 Ladegaard N
40 35 75 89 Ladegaard I
40 36 06 23 Mortensen P
40 36 35 63 Mortensen B
40 37 25 54 M.J. Brøndboring ApS
40 37 72 72 Rasmussen F
40 37 94 49 Ole Høy, Klinisk
Tandtekniker
40 38 13 87 Jensen J
40 38 33 71 Hedegaard H
40 38 51 20 Vestergård L
40 38 72 89 Mortensen J
40 40 25 42 Frahm P
40 40 65 23 Bro E
40 40 68 04 Lauridsen K
40 40 75 49 Pedersen S
40 41 50 95 Jacobsen K
40 41 84 22 Andersen H
40 41 87 55 Andersen K
40 42 40 66 Holm J
40 42 83 45 Andersen K
40 42 83 47 Christiansen M
40 43 04 14 Nielsen J
40 43 38 08 Dahls
Kunsthåndværk
40 43 41 88 Esager B
40 43 63 66 Kristensen P
40 43 63 93 Vestjysk
Maskinudlejning
40 44 49 22 Bak S/S
40 45 13 71 Kristensen A
40 45 20 66 Rebbe J
40 45 25 67 Christensen T/B
40 45 40 09 Madsen J
40 46 29 45 Thing K
40 50 64 04 Casper S Radio & TV
40 52 35 47 Grønborg M
40 53 30 43 Norup H
40 56 16 33 Løftgaard J
40 57 70 62 Norup L
40 57 98 74 Nielsen J
40 58 20 32 Nielsen A
40 58 26 78 Pedersen S
40 58 39 62 Bergh’s Multiservice
40 59 13 33 Ruby K
40 59 38 07 Kristiansen P
40 63 18 29 Vestergaard B
40 63 40 24 Lundsgaard I
40 68 20 89 Søgaard R
40 68 93 50 Tvistholm C
40 73 62 59 Pedersen D
40 74 53 43 Bøndergaard H
33 55 15 16 Aanum J
33 68 72 50 Dlg Nordvest
33 68 72 65 Land og Fritid Vemb
33 68 72 73 Dlg Tim
33 68 89 31 Dlg Nordvest
33 68 89 35 Dlg Tim
33 79 49 50 Nielsen S
34 10 01 14 Nielsen C
34 10 22 80 Jensen L
34 10 26 13 Spangsege J
34 10 26 13 Andersen S
34 10 26 53 Nissen M
34 10 40 16 Thomasen P
34 10 40 16 Damgaard R
34 10 40 16 Pedersen G
34 10 65 23 Sonneby K
34 10 81 59 Sørensen M
35 10 12 40 Burduja C/E
35 10 66 60 Kjeldgaard R
35 10 75 22 Madsen H/C
35 10 94 07 Vesterager C
35 11 24 93 Oladóttir S
35 11 24 93 Hauksson S
35 11 29 66 Mollerup S
35 11 29 66 Sigurjónsson B
35 11 37 30 Hansen A
35 12 00 36 Løkken J
35 12 00 36 Æbelø E
35 12 17 58 Nordtoft L
35 12 17 58 Olesen T
35 12 18 87 Nikander J
35 12 35 80 Daniels P/H
35 12 73 64 Buhl K
35 13 00 84 Lynge B/H
35 13 21 72 Nielsen R
35 13 21 72 Kristensen K
35 13 45 50 Bondesen L/O
35 13 60 55 SandfærAndersen B/C
35 14 12 59 Elmholdt I/I
35 14 27 65 Sigurbjartsson S
35 14 27 65 Hauksdóttir G
35 14 65 36 Skjøth G
35 14 87 98 de Metz T
35 29 42 00 Japanske Danmark
/Japanskedanmark.dk
35 29 42 00 Mortensgaard T/S
35 38 11 58 Christensen J
35 39 71 84 Kjærgaard M
35 39 71 84 Nielsen M
35 55 73 20 Nielsen J/G
35 83 06 88 Skaderis A
36 17 12 12 Schøning M
36 17 12 12 Petersen B
36 49 53 95 Sørensen L/H
38 11 77 30 Straarup M/A
38 33 33 94 Conradsen P
38 33 33 94 Andersen T
40 10 19 16 Silkjærgaard Antik
40 10 19 47 Smærup K
40 10 55 92 Vedersø Auto- og
Traktorværksted
40 11 02 76 Skovsted M
40 11 02 77 Thomsen M
40 11 20 34 Pedersen M
40 13 37 71 Jakobsen C
40 14 36 51 Sørensen S
40 14 64 74 Juhl K
40 15 54 34 Godballe M
40 15 90 24 Christensen H
40 17 29 06 Nielsen L
40 17 49 18 Husby Flisemurer
40 18 00 17 BK Hjørnet
40 18 28 01 Olesen K
40 18 71 08 Sahl N
40 19 23 89 Nielsen K
40 20 58 20 Vestergård T
40 20 68 22 Pedersen L
40 20 87 17 Midtvest
Malerfirma ApS
40 21 72 36 Fagerlund M
40 24 70 56 Madsen Autoog Møbelpolster
97
42 30 59 17
40 74 79 32 Thomsen V
40 75 04 43 Kristensen L
40 75 46 33 Lageri B
40 78 67 42 Damsgaard H
40 79 27 49 Graversen I
40 79 56 38 Nielsen M
40 81 14 70 B. G. Anlæg
40 84 17 04 Kajs Døre,
Vinduer og Porte
40 84 63 14 Petersen M
40 84 85 18 Poulsen J
40 85 32 91 Mølgaard E
40 85 41 95 Ørts T
40 85 44 08 Lund M
40 87 94 04 K. Nielsen Anlæg
40 88 21 25 Pedersen B
40 88 21 25 Møborg Sognearkiv
40 88 55 93 Bjerregård B
40 88 81 40 Ruby T
40 88 98 23 Pedersen L
40 91 09 13 Smedegaard B
40 93 12 61 Hansen J
40 93 39 06 Jørgensen F
40 93 61 44 Madsen A
40 94 13 65 Overgaard L
40 94 68 99 Sørensen V
40 96 25 94 Pedersen E
40 96 49 22 Madsen M
40 97 91 33 FS Anlæg
40 98 19 92 Poulsen N
41 10 89 01 Pedersen A
41 10 89 02 Pedersen P
41 11 36 59 Kristensen T
41 13 91 81 Rulys N
41 14 63 64 Henriksen B
41 15 79 61 Hansen N
41 17 19 26 Hansen K
41 23 70 50 Hansen B
41 28 00 38 Ørnskov A
41 28 09 42 Larsen P
41 28 28 80 Andreassen J
41 28 29 07 Jensen C
41 28 29 50 Vemb Furniture / Dk
Translation Bureau
41 29 91 18 Schøn D
41 31 65 44 Mortensen B
41 41 69 02 Gejl I
41 41 92 03 Vemb Forenede
Sportsklubber
41 50 29 29 Vaitilioniene O
41 57 26 24 Nielsen K
41 61 69 60 Pedersen D
41 62 50 51 Thomsen G
41 69 14 50 Andersen A
41 82 18 33 Thomsen L
41 82 74 60 Godtkjær K
41 97 39 69 Hounisen P
42 15 62 15 Jensen E
42 16 48 23 Faurholt L
42 17 16 86 Kjærgaard T
42 17 22 66 Schkliaroff L
42 18 24 28 Thomsen A
42 18 47 62 Esper Agger
42 18 82 62 Loftager K
42 19 27 20 Brørup Maskinstation Aps Tele
42 19 89 30 Fjord H
42 19 89 75 Bajlum G
42 20 72 10 Andersen G
42 20 84 34 Kolby J
42 20 96 74 Justesen M
42 21 71 45 Nielsen D
42 23 84 01 Lauritsen S
42 24 80 86 Lynggaard T
42 25 46 74 Jensen S
42 26 13 63 Andersen M
42 26 19 10 Jensen G
42 26 36 45 Nielsen L
42 26 50 06 Pilgaard E
42 26 80 01 Pilgaard D
42 30 02 94 Nielsen J
42 30 36 61 Cocea O
42 30 59 17 Andersen L
Telefonregister
32 14 69 65 Risvig T
32 14 76 27 Ranthe C
32 14 76 27 Steensen A
32 14 77 94 Mortensen A
32 14 77 94 Ottesen P
32 14 78 62 Larsen B
32 14 81 12 Dk Solutions
32 14 89 58 Jørgensen H/E
32 15 04 45 Hansen C
32 15 04 45 Christiansen M
32 15 06 85 Brixen R
32 15 38 83 Jensen S
32 15 38 83 Behmer T
32 15 64 22 Jensen C
32 15 79 26 Birkende I/N
32 16 11 14 Räfle S
32 16 11 14 Witte T
32 16 11 14 Holm K
32 16 71 12 Brogaard J
32 16 71 12 Jensen T
32 16 79 69 Henneberg K
32 16 85 52 Hounisen S/S
32 16 88 41 Kirkegaard V
32 16 88 41 Hansen D
32 17 11 65 Thorsen B
32 17 12 87 Kvistgaard A
32 17 12 87 Kristensen L
32 17 15 41 Sørensen L/B
32 17 31 81 Sørensen P/N
32 17 92 11 Ley J
32 17 95 14 Olesen J
32 17 95 14 Knutsson P
32 17 97 02 Graversen C
32 18 13 96 Butkevicius M
32 18 13 96 Mikolonyte E
32 18 13 96 Pazemeckas S
32 18 19 03 Rasmussen B/L
32 18 21 39 Hansen M
32 18 21 39 Lassen L
32 18 48 01 Stamp H
32 18 48 01 Christensen I
32 18 48 92 Knak K/S
32 18 51 26 Gylden R
32 18 51 26 Andersen T
32 18 52 97 Thomsen B/H
32 18 75 45 Krarup L
32 18 75 45 Josephsen M
32 18 78 44 Knudsen J
32 18 87 28 Andreasen M
32 18 87 28 Olesen M
32 18 95 69 Winkler W
32 19 16 00 Nielsen B/B
32 19 50 19 Moore M
32 19 53 74 Andersen P
32 19 53 74 Thomsen A
32 20 03 41 Nielsen A/M
32 20 35 64 Amstrup M
32 20 35 64 Jeppesen S
32 20 37 13 Christensen K/B
32 20 67 19 Damborg C
32 20 67 19 Kristensen S
32 20 67 56 Matuszewski J
32 20 67 56 Rzepecka A
32 20 72 49 Sørensen H
32 20 96 56 Slavensky H/A
32 21 38 69 Larsen M
32 21 38 69 Christensen J
32 21 41 99 Christensen H
32 21 76 28 Danielsen S
32 21 76 28 Hangaard J
32 21 90 56 Kammersgaard H
32 21 95 74 Rassadnikova M
32 45 00 16 Lisbjerg I
32 45 69 90 Pedersen E
32 46 10 83 Hansen R/V
32 53 86 73 Kamp P
32 57 57 16 Nielsen E
32 95 97 78 Rasmussen B
32 95 97 78 Kalhøj J
33 11 09 76 Frederiksen P
33 11 09 76 Madsen S
33 15 89 89 Janssen L
33 15 89 89 Sørensen H
42 31 05 66
42 31 05 66 Poulsen A
42 32 29 93 Holk A
42 32 98 42 Kromann S
42 32 99 36 Kløjgaard N
42 33 77 28 Hounisen D
42 33 89 69 Hansen B
42 36 19 88 Kjærgaard K
42 36 66 26 Jensen M
42 37 03 79 Kolby A
42 38 33 20 Andersen G
42 40 64 66 Agerbo H
42 41 04 39 Andreassen H
42 41 81 30 Pedersen T
42 42 72 73 Tim Hårkunst /
Din Mobile Frisør
42 43 16 37 Willumsen L
42 44 22 89 Jensen K
42 46 22 89 Jensen H
42 47 40 12 Bendtsen M
42 48 14 19 Iversen J
42 49 42 55 Røde Kors Butik
42 52 22 89 Jensen P
42 53 31 63 Grøne N
42 68 17 25 Henriksen S
42 68 46 06 Christensen L
42 70 09 02 Udhedes Minkfarm
I/S Vagn Vandborg
42 75 06 38 Møller G
42 75 95 33 Siig A
42 76 73 03 Pedersen H
42 77 06 71 Nielsen T
42 77 08 25 Ravnsbæk C
42 77 70 49 Lund B
42 77 89 49 Lund M
42 77 92 74 Rasmussen L
42 79 36 47 Olesen H
42 80 01 05 Madsen S
42 91 52 15 Jensen T
42 96 35 91 I/S Fjordpels
43 22 10 67 Jørgensen T
43 22 10 98 Kløjgaard D
43 24 18 00 Høg E
43 24 18 00 Halkjær L
43 29 10 06 Skaanning K
43 29 10 06 Ruby A
43 29 10 11 Johansen H
43 29 10 41 Sahlholdt T
43 29 10 41 Jespersen M
43 29 10 51 Skovsen A
43 29 10 74 Lauridsen D
43 29 10 74 Christensen B
43 29 10 75 Halkjær B/N/R/M
43 29 10 77 Rindom A
43 29 10 77 Nielsen B
43 29 10 88 Josephsen H
43 29 10 88 Jensen L
43 29 11 07 Vestergaard R
43 41 57 81 Madsen C/A
43 41 60 51 Wagner K/J
43 86 43 86 Fakta
44 65 53 43 Engelbrecht I/J
44 98 98 44 Kjeldsgaard M
44 99 06 90 Nielsen B
45 34 60 60 Vendelbo A/M
45 54 68 82 Nielsen A
45 54 86 07 Pedersen E
45 54 87 99 Bördner R
45 54 91 10 Karlsen H
46 54 20 36 Bredtoft E
48 41 10 43 Jensen P
48 41 10 43 Neesgaard K
48 42 02 86 Østergaard L/E
48 42 31 07 Svavarsson E
48 42 31 07 Palmadottir J
48 42 34 44 Nielsen K
49 14 67 29 Andersen A
49 22 04 65 Jensen B/F
49 70 12 32 Hansen G
50 17 75 77 Velziene I
50 22 94 96 Husby Bilcenter
50 36 15 15 Adamsen M
50 40 27 14 Adamsen O
50 41 81 99 Zagorodnia I
TELEFONREGISTER
50 42 47 32 Sønderby R
50 46 26 04 Jeppesen A
50 47 52 19 Hounisen I
50 49 15 80 Sulkjær A
50 49 38 89 Holm C
50 49 60 74 Munk E
50 49 79 18 Knudsen A
50 49 92 94 Sigtenbjerggaard P
50 50 73 79 Nyborg A
50 50 76 67 Brietzke L
50 52 18 03 Birkmose L
50 56 21 39 Hansen T
50 58 59 31 Christensen E
50 59 82 75 Vestjysk
Vinduespudser
50 62 15 52 Nygaard K
50 62 92 69 Parametrics ApS
50 71 46 98 Adsersen P
50 72 72 95 Hansen K
50 72 99 70 Mortensen M/A
50 73 65 03 Black D
50 84 19 95 Lousdal E
50 88 95 92 Hansen P
50 90 45 05 Sørensen D
50 91 81 61 Nielsen C
50 92 84 34 Skanderup A
50 94 28 95 Lauridsen B
50 94 90 90 Christensen K
50 95 10 65 Fordelsfest I/S
50 95 40 95 Søndergaard V
50 98 96 76 Salskov M
50 99 22 05 Henriksen J
50 99 32 93 Vandborg K
50 99 40 54 Schultz K
50 99 94 53 Pedersen G
50 99 94 55 Nielsen T
51 14 16 05 Petersen J
51 15 09 72 Vilhelmsen B
51 17 07 87 Bruhn K
51 19 43 03 Korsgaard M
51 20 60 77 Jensen K
51 20 83 45 Moca Byg ApS
51 21 32 31 Katborg D
51 21 32 34 Madum
Menighedsråd
51 21 32 51 Østergaard E
51 21 32 96 Vilhelmsen H
51 21 33 05 Dahl A
51 21 33 26 Villesen J
51 22 39 77 Henningsen P
51 22 42 49 Nørfjand B
51 22 99 74 Christensen L
51 23 55 69 Svendsen P
51 23 71 82 Jakobsen B
51 24 57 03 Jensen B
51 24 61 32 Jørgensen J
51 24 65 12 Tim El-service
51 26 78 80 Knudsen D
51 26 78 87 Pedersen A
51 26 87 61 Rødgaard R
51 27 89 32 Pedersen I
51 29 40 29 Knak J
51 29 40 80 Vestergård A
51 29 60 66 Ley K
51 29 61 85 Kallesøe L
51 30 09 13 Vaitilionis G
51 32 15 42 Thomsen V
51 32 45 11 Stigsen H
51 32 78 02 Nielsen I
51 33 77 85 Genbrugsbutikken
Vemb
51 34 14 72 Arbjerg M
51 34 43 53 Tina Damgaard
Design
51 36 15 50 Christensen B
51 36 69 90 Bak M
51 36 71 17 Poulsen P
51 37 27 18 Andersen F
51 50 75 82 Tim Kraftvarmeværk
51 52 05 18 Pedersen L
51 55 86 25 Nielsen J
51 55 89 79 Rejkjær B
51 60 87 34 Jensen P
51 68 81 46 Jensen N
51 70 28 53 Hounsgaard I
51 72 46 05 Jensen I
51 72 90 20 Thomsen I
51 72 90 20 Lindby K
51 74 04 23 Jørgensen K
51 74 05 98 Østergaard K
51 75 90 85 Brændsgaard B
51 75 96 81 Svendsen A
51 76 12 60 Kirkeby T
51 76 13 62 Kristensen R
51 78 01 93 Kirkens Korshærs
Genbrugsbutik
51 78 19 20 Skinnerup K
51 78 23 34 Henriksen B
51 78 46 20 Clausen J
51 78 48 60 Laumann L
51 80 24 74 Lykke S
51 84 56 57 Hansen A
51 90 11 76 Knudsen V
51 90 28 48 Chibenjuka J
51 93 54 52 Larsen T
51 93 92 29 Jeppesen H
51 94 15 44 Bjerge J
51 94 17 85 Søe K
51 94 77 35 Thomsen T
51 95 25 21 Christoffersen K
52 24 14 42 Westergaard M
52 37 09 69 Birch F
52 40 80 84 Larsen B
52 50 28 90 Jensen E/S
52 50 77 94 Snejbjerg S
52 77 19 54 Rokkjær G
52 81 85 56 Bak C
52 92 54 58 Lehmann I
53 12 87 24 Olsson R
53 12 87 25 Olsson P
53 25 50 15 Andersen J
53 25 55 01 Christensen M
53 27 68 08 Rasmussen S
53 28 03 44 Andersen P/A
53 29 20 99 Nielsen H
53 30 23 44 Ichim C
53 31 08 42 Halkjær E
53 33 38 48 Velzys E
53 34 66 26 Zeperis A
53 34 97 83 Jensen T
53 35 12 79 Jespersen D
53 35 21 25 Viken A
53 35 25 62 Bech R
53 37 97 76 Noesgaard K
53 50 21 12 Kristiansen L
53 53 63 90 Mehlsen C
53 54 15 47 Hansen H
53 54 57 42 Faxner K
53 55 60 03 Bjerge P
53 63 48 10 Sigurbjörnsdóttir K
53 64 22 34 Johnsen C
53 66 26 86 Jensen J
53 80 77 25 Paz M
54 43 55 45 Rosenkilde B
54 85 62 84 Mogensen E
55 44 55 82 Dror J
55 50 11 14 Ekelund B/V
55 72 84 19 Nilausen L
55 72 84 19 Johansen J
56 49 37 47 Theill S/A
56 70 73 05 Henriksen H/L
56 72 02 21 Holland K
56 82 15 01 Iversen O/A
56 87 03 65 Bjørklund K
58 10 12 12 Thomsen E
58 85 85 88 Thomhave H
59 27 40 08 Jakobsen G
60 11 52 26 Christensen J
60 12 85 28 Jensen M
60 13 00 90 Petersen S
60 14 38 20 Andersen C
60 14 52 57 Vestergård K
60 14 60 94 Andersen J
60 15 01 03 Poulsen M
60 15 54 95 Nielsen F
60 16 01 46 Nielsen M
98
61 33 32 59
60 18 40 67 Brietzke J
60 18 46 85 Brøgger B
60 19 00 94 Lundsgaard F
60 19 31 78 Koustrup L
60 19 33 86 Kjærgaard L
60 21 05 73 Jensen A
60 21 65 24 Jensen E
60 24 03 39 Terapeutisk Klinik v
60 24 54 07 Petersen M
60 24 96 54 Kjeldgaard A
60 27 92 92 Thrane Y
60 32 89 52 Kristensen B
60 40 73 20 Susgaard J
60 41 14 29 HartmannPetersen G
60 46 56 73 Nielsen M
60 47 03 94 Jørgensen A
60 48 78 79 Daring P
60 49 12 62 Kastberg L
60 49 43 72 Andersen Å
60 49 88 38 Hansen J
60 49 91 73 Biesheuvel-Weeke S
60 51 15 83 Wedderkopp C
60 53 76 75 Larsen S
60 60 55 09 Math Records
60 61 71 10 Sørensen C
60 62 17 91 Sørensen L
60 63 07 76 Knudsen A
60 63 78 19 Nyborg F
60 64 03 10 Salskov L
60 64 30 34 Linnet T
60 64 38 39 Hansen L
60 64 52 51 Hansen L
60 64 68 22 Bojsen K
60 68 15 80 Sulkjær V
60 70 88 78 Hansen M
60 71 88 48 Eskildsen A
60 73 25 86 Nielsen J
60 74 12 62 Andersen J
60 74 55 13 Kristensen T
60 82 17 76 Nyborg K
60 88 13 28 Boel A
60 88 17 13 Kjærside C
60 88 40 43 Arvesen N
60 92 12 12 Madsen C
60 92 35 58 Pedersen K
60 92 76 47 Bro V
60 92 99 25 Jensen S
60 93 09 93 Østergård M
60 93 91 28 Naturlighesteteknik
60 94 59 00 Pedersen V
60 95 63 29 Wilken A
61 10 74 09 Vedersø Ridecenter
61 10 85 92 Friis C
61 11 31 05 Noesgaard V
61 11 71 15 Esager K
61 11 99 16 Nikotøj v/Steen
Sejbjerg Nikol
61 11 99 16 Nikolajsen W
61 12 54 77 Jensen H
61 14 06 98 Jensen K
61 16 68 15 Cisek E
61 18 08 22 Bentsen C
61 18 21 21 Hedegaard H
61 18 24 71 Kargaard F
61 22 61 80 Geier K
61 26 04 47 Bjergbæk B
61 26 49 26 Gadgaard H
61 26 53 76 Sørensen L
61 26 61 13 Cichosz M
61 26 66 79 Bækgaard J
61 26 90 59 Galsgaard S
61 26 97 41 Baden H
61 27 21 84 Nielsen B
61 27 75 29 Termansen B
61 27 99 19 Dich K
61 28 11 79 Schramm P/H
61 28 21 59 Toft K
61 28 56 19 Nielsen P
61 30 51 54 Nielsen P
61 30 53 84 Halkjær T
61 30 88 42 Andersen G
61 33 32 59 Pedersen A
61 33 35 38
TELEFONREGISTER
69 13 20 92 Damgaard B
69 13 20 92 Jensen P
69 13 21 71 Nielsen P
69 13 21 71 Pedersen K
69 13 35 13 Løvendahl A
69 13 48 00 Bakke K/E
69 14 09 86 Bahrim C/R
69 14 12 61 Meldgaard J
69 14 16 32 Overgaard K
69 14 16 32 Kyensi M
69 14 17 96 Andersen M/G
69 14 19 46 Hounsgaard K/F
69 14 20 81 Søe S
69 14 21 56 Jensen M
69 14 21 56 Jørgensen T
69 14 25 27 Aasborg A/L
69 14 25 85 Rudbeck J/K
69 14 28 33 Nyborg J
69 14 28 33 Olesen K
69 14 30 06 Møberg E
69 14 33 02 Moesgaard S
69 14 33 44 RosenvoldNissen J/B
69 14 37 75 Lindeskov C
69 14 38 32 Hansen J
69 14 39 10 Schneider L
69 14 39 33 Hansen L
69 14 39 33 Aggerholm K
69 14 40 45 Madsen J
69 14 40 75 Lund D
69 14 40 75 Frederiksen S
69 14 46 23 Steentoft K
69 14 46 23 Køhler H
69 14 46 25 Jensen K
69 14 46 27 Tang P
69 14 46 35 Semrau K/A
69 14 46 52 Petersen J
69 14 46 53 Vind K/J
69 14 46 54 Madsen A/C
69 14 46 97 Kristensen K
69 14 46 97 Vinter M
69 14 50 30 Andersen L/F
69 14 57 63 Jespersen T/P
69 14 58 19 Sulkjær T
69 14 58 21 Mortensen M
69 14 58 71 Helleskov P/A
69 14 58 97 Røn L/K
69 14 59 03 Jensen N/L/B
69 14 59 05 Larsen M/M
69 14 59 06 Mortensen H
69 14 59 24 Pedersen J
69 14 59 24 Panter J
69 14 63 84 Jensen J/A
69 14 67 62 Knudsen M/A
69 14 68 59 Kornerup M
69 14 71 34 Winkler E
69 14 71 53 Hansen M
69 14 71 53 Hendriksen K
69 14 71 66 Bjerg S
69 14 77 81 Skovmose A
69 14 77 92 Thomsen K
69 14 94 25 Kirkegaard J
70 10 12 14 Nicolaisen
& Larsen A/S
70 10 12 14 JCB
70 11 31 31 Lægevagten
70 20 13 83 Rh-Beco A/S
70 20 19 97 BroCon El-Teknik
70 20 19 97 Brocon
El-Teknik A/S
70 20 22 17 Sukkerpels
70 20 84 21 Vemb
Varmeværk AmbA
70 22 16 06 Maarup P/J
70 22 44 42 Dyrlæge Center
Vest ApS
70 22 44 42 Deleuran J/M
70 22 44 42 Tim Dyreklinik
70 70 70 30 Stadil Postbutik
71 46 04 76 Ryan L
71 70 33 00 Clausen M
71 70 37 96 Damgaard A
71 70 44 40 Stangerup C
71 70 51 45 Schilder L
71 70 55 99 Noeverman M
71 70 56 36 Olsen B
74 45 47 11 Japanske Møbler /
Japanskemoebler.dk
74 64 33 81 Madsen K
74 64 33 81 Boes I
74 65 04 45 Frederiksen A
74 66 44 31 Pf Produkter
74 66 67 31 Langdal H
74 75 42 05 Moesgaards
Transport
74 75 42 05 Moesgaard P
75 16 20 59 Christensen L/T
75 16 90 34 Mvj Maskiner A/S
75 34 54 50 Nielsen C
75 46 01 41 Bjarnøe N
75 55 05 07 Henningsen L
75 55 16 03 Jensen C/H
75 62 91 99 Christensen B
75 62 91 99 Sørensen C
75 68 28 60 Bindel D
75 86 07 65 Glanz A
75 86 57 46 Bredal P
75 91 30 04 Hansen A/S
75 92 63 25 Northmann A
75 92 63 25 Thomsen T
75 92 88 56 Friis E
76 69 80 42 Sørensen B/A
78 47 84 80 Mellerup Skolehjem
Skovhuset
79 40 42 50 DGI Vestjylland
81 39 49 58 Despa G
81 48 46 71 Despa M
81 71 96 58 Nielsen H
81 73 61 05 Andersen T
81 74 04 02 Ulfborg-Vemb
Lokalhistoriske Arkiv
81 74 47 51 Pedersen U
81 74 50 80 Vinding J
86 10 04 05 Hasselstrøm L
86 17 37 97 Videbæk K/E
86 18 31 94 Andersen N
86 18 31 94 Thomsen M
86 19 75 50 Schaap S/B
86 21 70 16 Lyhne M/H/J
86 27 50 81 Furnes B
86 27 50 81 Jensen J
86 32 27 58 Ladefoged I
86 34 68 92 Kjelgaard K
86 41 55 77 Frandsen M
86 46 23 96 Reshidi M
86 46 23 96 Jensen S
86 55 18 23 KomischkeKonnerup M
86 57 18 04 Albrecht M/C
86 67 18 13 Andreassen C/M
86 69 91 51 van den Brand E
86 69 91 51 Bartels B/N/G
86 78 47 84 Ebbensgaard E
86 78 47 84 Larsen P
86 96 19 13 Selch A/I
86 98 93 03 Grønquist E
87 57 31 77 Eminox Ltd.
Scandinavian
87 57 31 88 Eminox Ltd.
Scandinavian
88 61 66 03 Jørgensen H
88 61 66 03 Jensen R
88 61 75 73 Jensen K/A
88 73 48 27 Kristensen A
88 73 48 27 Jacobsen M/J
89 50 33 00 Mercantec
(Ulfborg Kjærgaard)
89 89 37 00 Jyske Bank
91 95 53 87 Fun Sun
91 96 46 49 Krop & Sind
96 10 00 37 Christiansen S
96 10 00 75 Nielsen J/A
96 10 01 71 Agerlund Mink
96 10 04 77 Schøning J/P
96 10 04 81 Clausen S
96 10 05 70 Christensen A
99
96 64 20 30
96 10 05 70 Nielsen A
96 10 20 54 Markussen T
96 10 21 19 Kofoed S
96 10 21 61 Jensen A
96 10 22 12 Pedersen L/E
96 10 26 88 Øko P
96 10 43 36 Svenstrup K
96 10 43 36 Borchmann L
96 10 43 36 Lorentzen M
96 10 62 40 Bækmarksbro
Genbrugsplads
96 10 70 64 Pedersen G
96 10 70 64 Houlby H
96 11 39 50 Projekt Ulfborg
Jobcenter
96 11 44 70 Center Vest
96 11 44 80 Plejeboligerne
Krohaven
96 11 44 90 Ulfborg Aktivcenter
96 11 46 40 Uddannelsesescenter Mariebjerg
Voksen Specialskole
96 11 46 59 Naturværkstedet
Lillelund
96 11 48 84 Ældrecentret
Krohaven
96 11 48 85 Ulfborg Plejehjem
96 11 49 80 Ulfborg-Vemb
Lægehus
96 11 54 70 Vemb Skole
96 11 54 80 Vemb SFO
96 11 54 90 Vemb Børnehave
96 11 55 00 Ulfborg Skole
96 11 55 16 Ulfborg
Skolefritidshjem
96 11 55 25 Ulfborg Børnehave
96 11 55 35 Lærkereden
Daginstitution
96 11 55 40 Staby Skole
96 11 55 50 Thorsminde Skole
96 11 55 55 Udsigten Integrerede Institutioner
96 11 67 68 Ulfborg
Ungdomsskole
96 11 68 80 Ulfborg Bibliotek
96 11 69 40 Vemb-Hallen
96 11 75 74 Borgerservice
Ulfborg
96 11 91 00 Feriehusudlejning
96 11 91 10 Ulfborg-Vemb
Turistbureau
96 13 40 00 Sund O/L/J
96 13 40 55 Havanna Pizzeria
96 13 40 67 Bengtsen H
96 13 40 67 Arf Multimedier i
Nordvestjylland
96 13 40 67 Bengtsen L
96 13 40 85 Østergaard G
96 13 41 09 Bendtsen V/B
96 13 91 65 Jakobsen P
96 31 00 14 Gade P
96 31 00 14 Kjeldsen L
96 41 65 64 Buhl S/M
96 59 12 36 SFO Regnbuen
96 59 23 26 Mikkelsen K
96 59 23 26 Kmi Kenneth
Mikkelsen
96 59 23 26 Holmstrøm M
96 63 16 97 Flynder Skole
96 63 17 00 Tangsø Børnehus
96 63 17 03 Møborg Skole
96 63 70 05 Petersen E
96 63 71 00 Kent Frandsens
Klovpleje og
Staldvikar
96 64 05 02 Sørensen N
96 64 07 17 Nielsen A
96 64 07 17 Sandholm J
96 64 11 44 Særkjær D/J
96 64 11 51 Risager F
96 64 11 51 Buchholtz L
96 64 20 20 Grainger D
96 64 20 30 Rugtved E/L
Telefonregister
61 33 35 38 Bossen C/K
61 33 51 60 Mundbjerg N
61 33 97 48 Graversen N
61 34 11 04 Knudsen L
61 34 51 87 Kolby H
61 35 60 80 Jensen C
61 35 67 11 Thomassen E
61 36 42 85 Frost K
61 37 15 81 Pedersen C
61 38 68 38 Olesen J
61 39 57 41 Mattrup M
61 41 73 33 Pedersen C
61 45 10 84 Tarp A
61 46 56 23 Sørensen B
61 50 01 06 Smidt J
61 54 17 79 Møborg Byg v/
Flemming M.
Sandbæk
61 54 36 39 Smedegaard M
61 54 36 89 F & S Aarup Service
61 54 37 32 Damgaard N
61 54 40 18 Agerbo K
61 54 73 81 Andersen E
61 54 74 41 Vendelbo G
61 54 88 44 Nygaard C
61 60 16 03 Bennedsgaard F
61 67 12 26 Svingholm P
61 67 72 94 Bittendorfer L
61 67 97 09 Nielsen S
61 68 46 33 Lundsgaard A
61 68 51 12 Lipnevicius E
61 68 86 08 Moesgaard E
61 69 06 72 Jensen B
61 69 26 40 Andersen A
61 69 49 52 Grønbæk B
61 69 51 16 Christensen M
61 69 91 27 Damborg M
61 70 72 94 Bittendorfer C
61 71 01 66 Østergaard L
61 71 13 25 Hedegaard E
61 71 83 22 Bager P
61 72 09 79 Schuler B
61 73 24 25 Nielsen M
61 73 54 70 Jensen B
61 73 62 85 Ransby N
61 74 30 47 Nielsen D
61 74 42 78 Andersen J/J
61 74 88 87 Jacobsen S
61 75 19 09 Hansen A/E
61 75 62 62 Husted R
61 75 82 48 Holstebro
Hundepension
61 75 83 17 Trillingsgaard J
61 75 83 28 Jensen B
61 75 83 79 Kristensen J
61 75 86 46 Klinik Moseboel
61 76 49 49 Andersen D
61 76 49 51 Lisbjerg B
61 76 69 67 Det Røde Kabinet
61 76 89 56 Andersen B
61 77 50 91 Knudsen H
61 78 15 50 Vestergaard B
61 79 15 57 Fribørnehave
og vuggestue
Sneglehuset
61 79 18 48 Bodilsen L
61 79 24 91 Møller I
61 79 43 97 Christiansen L
61 79 54 90 Kolby M
61 82 80 05 Christensen G
61 86 87 33 Christensen P
62 17 73 34 Pedersen L/J
62 53 17 31 Jørgensen J
63 47 00 40 Pedersen J/B
64 49 12 72 Pedersen I
64 76 20 65 Rasmussen H/F
65 34 17 98 Jensen J
65 34 17 98 Frederiksen I
66 12 48 10 Larsen J
66 12 48 10 Aarup L
69 13 05 36 Kolby S
69 13 14 30 Ebbesen L
69 13 20 92 Nielsen A
96 64 20 88
96 64 20 88 Olesen S/H
96 64 21 20 Ellegaard M
96 64 21 20 Jørgensen C
96 64 21 21 Benn A
96 64 21 21 Skydt J
96 64 21 82 Rokkjær S
96 64 40 16 Slot P
96 64 40 16 Larsen C
96 64 59 59 Jensen C
96 64 59 59 Krarup H
96 74 00 19 Hedegaard I
96 74 00 19 Petersen F
96 74 00 19 Kogsgaard Miljø Aps
96 74 07 90 Tornvig I
96 74 07 90 Madsen H
96 74 09 73 Hansson W
96 74 21 42 Mose T/B
96 74 21 88 Johansen A
96 74 60 20 Pedersen P
96 74 60 20 Mørch L
96 74 72 00 Smedegård Tim A/S
96 74 72 00 Shell Tim
96 74 73 44 Worm C/G
96 74 73 73 Mogensen H/L
96 74 74 00 Tnj Mobil
96 74 74 02 Jensen T
96 74 74 02 Brogaard C
96 74 74 10 Gamborg
Pedersen Byg
96 74 74 11 GamborgPedersen E/P
96 74 74 42 Larsen L
96 74 74 66 Larsen A
96 74 74 97 Andersen M/O
96 74 74 99 Langhoff E/P
96 74 75 76 Optimera
96 74 79 90 Schmidt G/E
96 75 80 00 Mil-Tek
Danmark A/S
96 75 80 01 Kronhede Lejrskole
96 75 80 02 Slet B
96 75 80 05 Madsen B
96 75 80 17 Rønnow H/P
96 75 80 20 Gade B/L
96 75 80 40 Stage L/T
96 75 80 40 Thorup B
96 75 80 60 Fruergaard N
96 75 80 66 Jensen K
96 75 80 70 Knudsen G
96 75 80 96 Andersen E/A
96 75 81 10 Klitgrillen
96 75 81 57 Andersen I/J
96 75 81 57 Graversen G
96 75 81 58 Andersen I/J
96 75 81 58 Graversen G
96 75 81 75 Højlund L
96 75 81 75 Bloch C
96 75 81 96 Hansen S
96 81 40 41 Heldblad A
96 85 89 99 Aarup H/B
96 87 00 40 Knutson B
96 87 70 83 Gelså H
96 90 03 00 Vestjysk Revision
96 90 09 90 Helligsø J/B
96 90 88 30 Danske
Fiskeauktioner A/S
96 90 90 26 Kristensen A
96 90 90 26 Kristiansen T
96 93 00 00 Toves Rengøring
96 93 00 31 Overgaard H
96 93 00 33 Råsted Chinchilla
96 93 00 45 Wiley X Europe Lic
96 93 00 77 Johansen E
96 93 00 99 Truck Parts ApS
96 93 01 02 Enevoldsen M
96 93 01 40 Sun de Luxe
96 93 20 33 Jespersen L
96 93 20 33 Olesen S
96 93 20 50 Harder L
96 93 20 50 Schøbel P
96 93 20 54 Dahl P/K
96 93 20 54 Thomsen R
96 93 20 60 Ganderup T/B
TELEFONREGISTER
96 93 21 02 Nygaard V
96 93 21 77 Kongsgaard J
96 93 43 03 Poulsen N
96 93 43 03 Østergaard M
96 93 43 44 Johannsson S
96 93 43 44 Peitersen A
96 93 44 00 Skamriis J/P
96 93 50 50 A Schmidt
Marine-El ApS
96 93 50 50 Husly Planteskole
96 93 50 60 Jensen J
96 93 51 81 Cers J
96 94 20 20 Troelsen L/L
96 95 90 81 Glavind M
96 95 90 81 Nielsen R
96 96 14 14 Pihl H
96 97 40 96 Lerbak B/H
97 10 22 20 Ravn P
97 10 22 20 Tokkesdal E
97 13 13 69 Hansen R
97 13 13 69 Langkilde M
97 13 20 75 Jeppesen K/L
97 15 46 36 Jakobsen P/J
97 16 11 98 Noe E/I
97 17 11 86 Nielsen C
97 17 11 97 Knak H
97 17 11 97 Krog K
97 17 16 40 Andersen J/M
97 17 87 04 Hansen J
97 19 14 77 Kölzow K
97 19 14 77 Bartzsch A
97 19 64 00 Mikkelsen H/U
97 19 65 63 Pedersen I
97 26 84 42 Krog-Jensen B
97 31 10 22 Nielsen T/K
97 31 17 79 Jensen B
97 31 17 79 Carlsen H
97 31 20 31 Kong Hans Service
97 31 20 31 Faust-Madsen K
97 31 20 31 Madsen H
97 31 20 54 Christensen H
97 31 22 54 Christensen L
97 31 29 64 Søegaard A
97 31 29 64 Madsen A
97 31 33 38 Enevoldsen N
97 31 33 38 Chernyaev A
97 31 56 77 Ellersgaard H
97 31 62 38 Pedersen J
97 32 00 76 Draiby G/C
97 32 01 30 Aabo E
97 32 02 18 Fjord J
97 32 02 18 Christensen T
97 32 02 18 Fjord S
97 32 16 81 Kristensen A/M
97 32 19 30 Jensen H
97 32 29 81 Tonnesen E
97 32 32 23 Hedegård B
97 32 32 43 Nedergaard M
97 32 33 53 Sørensen L
97 32 33 53 Conradsen K
97 32 34 44 Kjær T
97 32 36 37 Søgaard C
97 32 38 11 Thorninger H
97 32 40 44 Piil B
97 32 49 20 Hesteng H/K
97 32 65 95 Brogaard L
97 32 68 19 Møllerhøj G
97 33 00 77 Sckerl H/L
97 33 01 33 Kristensen O
97 33 01 33 Brylle J
97 33 01 58 Smedsgaard H
97 33 01 58 Tsynaiko M
97 33 03 07 Knudsen B/S
97 33 03 09 Strøm A/T
97 33 03 33 Graverkontoret
97 33 03 60 Timan A/S
97 33 08 90 Stougaard O
97 33 09 23 Kirkens Korshær
Genbrug
97 33 09 33 Graversen H
97 33 10 04 Christensen L/L
97 33 10 05 Stadil Smede- og
Maskinforretning
97 33 10 05 Schmidt S/B
97 33 10 07 Halkjær K/G
97 33 10 08 Strandgaarden
Museum
97 33 10 09 Jepsen K/E
97 33 10 13 Graversgaard K/G
97 33 10 14 Thesbjerg L
97 33 10 16 Petersen K
97 33 10 18 Ramsgaard K
97 33 10 22 Madsen A/I
97 33 10 23 Kolby J
97 33 10 31 Opstrup J/A
97 33 10 32 Susgaard H
97 33 10 33 Olsen K
97 33 10 33 Nielsen A
97 33 10 34 Nørgaard N/E
97 33 10 36 Pedersen M/I
97 33 10 37 Pedersen K/L
97 33 10 41 Augustinusen I
97 33 10 44 Jensen E
97 33 10 45 Vedersø Tømrerforretning ApS
97 33 10 47 Aarup A/B
97 33 10 50 Bendtsen A
97 33 10 52 Bertelsen V
97 33 10 57 Olesen L/B/M
97 33 10 61 Sørensen I
97 33 10 61 Smedsgård J
97 33 10 65 Stadil
Forsamlingshus
97 33 10 67 Andersen M
97 33 10 68 Nielsen A
97 33 10 72 Boutrup C
97 33 10 73 Frandsen I/L
97 33 10 74 Vedersø Smede- og
Maskinforretning
97 33 10 74 Kristensen A
97 33 10 78 Høgsberg V/K
97 33 10 83 Bach K/J
97 33 10 85 Halkjær E/N
97 33 10 88 Jørgensen K/J
97 33 10 90 Christiansen A/F
97 33 10 97 Stokholm N/T
97 33 10 97 Jensen S
97 33 11 00 Bøgesvang K
97 33 11 00 Skøtt E
97 33 11 07 Madsen M
97 33 11 10 Kristensen V/S
97 33 11 11 Kamp A
97 33 11 12 Bøhlen D
97 33 11 14 Stadil
Maskinstation A/S
97 33 11 19 Jørgensen A
97 33 11 21 Madsen M
97 33 11 22 Tobucon
97 33 11 24 Høj J/J/A
97 33 11 25 Kamp K
97 33 11 28 Trankjær T/L
97 33 11 31 Aarup J/I
97 33 11 32 Gravsholt H/I
97 33 11 32 Andersen J
97 33 11 33 Frederiksen V/G
97 33 11 36 Jensen F/L/S
97 33 11 40 Eskildsen F
97 33 11 42 Nielsen E/A
97 33 11 44 Mortensen P
97 33 11 45 Tarpgaard F/E
97 33 11 45 Vedersø
Egnsmuseum
97 33 11 46 Bjerg A/H
97 33 11 48 Bach A
97 33 11 49 Olesen J
97 33 11 55 Sørensen S/H
97 33 11 56 Andersen N
97 33 11 64 Stadil Smede- og
Maskinforretning
97 33 11 66 Stadil-Vedersø
Børnehus
97 33 11 67 Kolby P/E
97 33 11 70 Dalsgaard H
97 33 11 72 Trankjær J
97 33 11 80 Naismith G/K
97 33 11 81 Andersen B
100
97 33 14 09
97 33 11 82 Thesbjerg L/K
97 33 11 86 Pedersen F/A
97 33 11 87 Eskildsen M
97 33 11 90 Trankjær L/M
97 33 11 92 Graversen J
97 33 11 93 Petersen E/B
97 33 11 96 Mikkelsen P/H
97 33 11 98 Melsing G
97 33 12 00 Stadil
Købmandsgaard
97 33 12 02 Aaberg K
97 33 12 03 Pedersen E/H
97 33 12 04 Halkjær E/E
97 33 12 05 Pedersen C/K
97 33 12 06 Bakkestrøm R/B
97 33 12 08 Trankjær T
97 33 12 08 Pedersen L
97 33 12 10 Nielsen P/D
97 33 12 18 Trankjær S/E
97 33 12 19 Mikkelsen P/D
97 33 12 24 Thesbjerg K
97 33 12 25 Jørgensen N/I
97 33 12 26 Kjærgaard M
97 33 12 28 Schmidt I/T
97 33 12 31 Larsen N/I
97 33 12 32 Smedsgaard B
97 33 12 33 Poulsen B/J
97 33 12 42 Mogensen A
97 33 12 46 Nielsen H/L/J
97 33 12 47 Mortensen A/F
97 33 12 48 Hansen K
97 33 12 59 Bisgaard P/J
97 33 12 60 Årup N
97 33 12 62 Susgaard A/H
97 33 12 63 Graversgaard K/A
97 33 12 65 Thornvig F
97 33 12 70 Stadil Auto
97 33 12 72 Stougaard E/B
97 33 12 79 Jensen H/E
97 33 12 80 Fredskilde L
97 33 12 80 Nielsen I
97 33 12 84 Kristensen L
97 33 12 84 Jensen K/P
97 33 12 88 Mortensen B
97 33 12 93 Tarpgaard E
97 33 12 94 Nielsen H/T
97 33 12 96 Klit L/I
97 33 12 99 Kolby J
97 33 13 07 Thorup M
97 33 13 13 Nielsen L/V
97 33 13 21 Madsen E/T
97 33 13 26 Knudsen V/H
97 33 13 27 Vestergaard R/D
97 33 13 30 Sønderby E
97 33 13 31 Bjerg A
97 33 13 34 Toft G
97 33 13 37 Kristensen R/K
97 33 13 38 Stadil-Vedersø Skole
97 33 13 39 Kolby M/E
97 33 13 46 Borgensgaard K/A
97 33 13 48 Vedersø El ApS
97 33 13 52 Distriktshjemmeplejen S
97 33 13 58 Halkjær P/E
97 33 13 61 Pedersen O/S
97 33 13 66 Vedersø Mejerikro
97 33 13 69 Blaabjerg L
97 33 13 71 Kristensen R
97 33 13 73 Møller E
97 33 13 74 Pedersen B
97 33 13 80 Nielsen T
97 33 13 82 Graversgaard A/B
97 33 13 84 Linnet A/E
97 33 13 85 Hansen B/B
97 33 13 88 Graversgaard K/L
97 33 13 91 Pedersen A
97 33 13 94 Jørgensen A
97 33 13 99 Ingvardsen E
97 33 13 99 Pedersen K
97 33 14 01 Willer Keramik’s Eftf.
97 33 14 02 Pedersen L/E
97 33 14 05 Andersen A
97 33 14 09 Marquart T/A
97 33 14 10
TELEFONREGISTER
97 33 30 02 Dueholm R
97 33 30 02 Svendsen P
97 33 30 03 Mortensen E
97 33 30 08 Dagli Brugsen
97 33 30 13 Tim Mølles Fiskeri
97 33 30 14 Møller J
97 33 30 15 Danielsen H/L
97 33 30 18 Christensen K/A
97 33 30 23 Brunsgaard A
97 33 30 24 Hansen J/M
97 33 30 27 Dueholm I
97 33 30 30 Tim Bageri
97 33 30 32 Jensen J
97 33 30 35 Kjeldstrup H/E/S
97 33 30 36 Holgersen L
97 33 30 36 Lysdahl D
97 33 30 37 Nordestgård T
97 33 30 37 Nordestgaard B
97 33 30 38 Conradsen B/G
97 33 30 41 Andersen B/L
97 33 30 44 Østergaard T/L
97 33 30 50 Hover-Torsted
Friskole
97 33 30 51 Jensen K
97 33 30 64 Bredtoft N/P
97 33 30 66 Christiansen B/A
97 33 30 70 Olsen J/S
97 33 30 71 Svensgaard J/B
97 33 30 72 Kristensen A
97 33 30 74 Kjærgaard J
97 33 30 75 Tim Hallen
97 33 30 79 Salon Capri
97 33 30 83 Jensen E
97 33 30 83 Slet V
97 33 30 88 Hårshoppen
97 33 30 92 Henriks Produkt
Tim/Lomborg
97 33 30 94 Eskildsen N/B/B/A
97 33 30 95 Nielsen H
97 33 30 97 Andersen P/M
97 33 30 99 Nielsen O
97 33 30 99 Eybye V
97 33 31 01 Larsen K/E
97 33 31 03 Rasmussen C
97 33 31 03 Roost L
97 33 31 05 Christensen V
97 33 31 07 Christiansen R
97 33 31 08 Thesbjerg M
97 33 31 10 Tim Skole
97 33 31 11 Nørbygaard E/A/D
97 33 31 16 Tim Ungdomsklub
97 33 31 17 Andersen H/A
97 33 31 18 Hald P/G
97 33 31 20 Jensen I/I
97 33 31 23 Skaderis L
97 33 31 28 Nielsen M/I
97 33 31 30 Andersen H
97 33 31 30 Schmidt A
97 33 31 31 Graversen A/B/J
97 33 31 32 Ellersgaard B/I
97 33 31 35 Lauridsen A/A
97 33 31 37 Simonsen I/E
97 33 31 38 Kristensen H/H
97 33 31 40 Pilgård M/A
97 33 31 43 Skolebiblioteket
Tim Skole
97 33 31 45 Mortensen E
97 33 31 46 Danielsen L/S
97 33 31 51 Holgersen T/B
97 33 31 53 Andersen H
97 33 31 53 Pedersen J
97 33 31 58 Bjerregaard M
97 33 31 59 Nielsen U/T
97 33 31 65 Jensen A/H
97 33 31 66 Skarregaard E
97 33 31 69 Mortensen B
97 33 31 71 Sørensen A
97 33 31 71 Stage B
97 33 31 72 Pedersen B
97 33 31 73 Kubik Service
97 33 31 73 Kristensen N/M
97 33 31 75 Mortensen K/A
97 33 31 77 Pedersen E/I
97 33 31 78 Matthiesen L/F
97 33 31 81 Klausen M
97 33 31 84 Andersen E
97 33 31 85 Paakjær N/I
97 33 31 87 Møller M
97 33 31 89 Therkildsen O/K
97 33 31 93 Norup P/K
97 33 31 94 Nielsen G
97 33 31 95 Riis K/N
97 33 31 96 Mikkelsen N/I
97 33 31 97 Møller E/E
97 33 31 98 Olesen A
97 33 31 99 Pedersen E
97 33 32 01 Madsen L/G
97 33 32 04 Olesen O/J
97 33 32 05 Olesen M
97 33 32 06 Bach A
97 33 32 07 Thorup T
97 33 32 08 Holmgaard S
97 33 32 09 Sørensen B
97 33 32 15 Nielsen A
97 33 32 16 Rohde M/L
97 33 32 18 Nørgaard P
97 33 32 20 Brunsgård P
97 33 32 21 Nielsen S/E
97 33 32 23 Kirk G
97 33 32 25 Kirkegaard A
97 33 32 25 Gadgaard M
97 33 32 27 Holgersen E/N
97 33 32 29 Vanghøj A
97 33 32 31 Smedegård K/V
97 33 32 33 Graversen P/M
97 33 32 35 Olesen I
97 33 32 36 Bro M
97 33 32 38 Poulsgaard J/G
97 33 32 40 Jensen K/S
97 33 32 45 Skarregaard H/G
97 33 32 46 Schultz J
97 33 32 50 Halkjær E/V
97 33 32 52 Kallesø B/E
97 33 32 53 Altena Lam M
97 33 32 53 Altena H
97 33 32 54 Madsen J
97 33 32 55 Jensen A
97 33 32 56 Linnet J/H
97 33 32 64 Andersen B/M
97 33 32 65 Jensen N/T
97 33 32 70 Jensen K
97 33 32 71 Svensgaard H/E
97 33 32 80 Christensen E/B
97 33 32 81 Kjeldgaard E/L
97 33 32 82 Pedersen K/K
97 33 32 83 Kristensen L/T
97 33 32 85 Jørgensen F/H
97 33 32 86 Riis M/A
97 33 32 88 Pedersen E/K
97 33 32 90 Vejs A
97 33 32 92 Opstrup G/A
97 33 32 94 Kvistgaard P/S
97 33 32 99 Mikkelsen O/E
97 33 33 02 Thorndahl K
97 33 33 03 Nørre Esp Fiskeri
(Chr Jensen)
97 33 33 03 Jensen K
97 33 33 04 Andersen T
97 33 33 05 Larsen E/I
97 33 33 06 Graversen A/I
97 33 33 07 Andersen E/I
97 33 33 09 Kaasgaard I
97 33 33 09 Sognepræsten I
Torsted
97 33 33 09 Christensen H
97 33 33 09 Kaasgaard J
97 33 33 10 Kebony
Danmark A/S
97 33 33 19 Jensen H/L
97 33 33 20 Harpøth L
97 33 33 23 Jensen J
97 33 33 23 Svensgaard A
97 33 33 25 Nielsen M
97 33 33 25 Vester Tim
Murerforretning
97 33 33 25 Nielsen R
101
97 33 34 97
97 33 33 31 Nielsen I
97 33 33 31 Hansen E/R
97 33 33 32 Graversen K
97 33 33 32 Rasmussen M
97 33 33 35 Brunsgaard E/E
97 33 33 36 Kristensen H/A
97 33 33 38 Voldsgaard P/K
97 33 33 39 Roslev J/G
97 33 33 41 Rabjerg J/H
97 33 33 42 Trabjerg M
97 33 33 47 Kristensen S/T
97 33 33 53 Jespersen A
97 33 33 54 Danielsen J/G
97 33 33 58 Borgholm O
97 33 33 60 Enevoldsen J/I
97 33 33 61 Hald A/F
97 33 33 65 Aarup M/A
97 33 33 69 Pedersen K/B
97 33 33 70 Laursen B/J/E
97 33 33 71 Nielsen K/G
97 33 33 72 Andersen I/M
97 33 33 73 Jensen G
97 33 33 79 Kristensen K
97 33 33 81 Tim Børnehave
97 33 33 82 Snogdals
Autoværksted
97 33 33 82 Snogdal J
97 33 33 82 Kristensen E
97 33 33 83 Mortensen B
97 33 33 86 Andersen A
97 33 33 86 Simonsen L/L/S
97 33 33 91 Andersen I/F
97 33 33 95 Schmidt K
97 33 33 96 Brogaard E/L
97 33 33 97 Kjær L/M
97 33 33 98 Thomsen J/G
97 33 34 01 Overholm P
97 33 34 03 TIM-BYG ApS
97 33 34 04 Israelsen S/K
97 33 34 06 Pedersen H/K
97 33 34 11 Lægehuset
97 33 34 12 Jensen F/I
97 33 34 16 Kragh K
97 33 34 21 Christensen G
97 33 34 23 Larsen E
97 33 34 24 Nielsen A/B
97 33 34 28 Knudsen H
97 33 34 29 Andersen A/M
97 33 34 30 Nielsen J/P
97 33 34 31 Pedersen A
97 33 34 34 Nielsen O/A
97 33 34 36 Kristensen E
97 33 34 37 Jensen S
97 33 34 39 Pedersen K/A
97 33 34 40 Nielsen J/I
97 33 34 42 Mortensen L/B
97 33 34 47 Rindom B/E
97 33 34 49 Høgh L/J
97 33 34 51 Pedersen P
97 33 34 52 Bjerg H/J
97 33 34 54 Skannerup M/C
97 33 34 60 Østergaard O
97 33 34 60 Grønne K
97 33 34 60 Østergaard M/M
97 33 34 61 Barbesgaard E
97 33 34 62 Klausen S/G
97 33 34 66 Siig K
97 33 34 66 Tim
Møbelopbevaring
97 33 34 72 Kjeldsen C/A
97 33 34 75 Mølgaard I/C
97 33 34 79 Brogaard G/A
97 33 34 84 Haahr C/J
97 33 34 86 Gnisten
Opholdsstedet
97 33 34 88 Knudsen V/B
97 33 34 90 Mogensen S
97 33 34 90 Pilskov E
97 33 34 91 Christiansen N/E
97 33 34 92 Nielsen K/L
97 33 34 94 Kirkegaard H/L
97 33 34 95 Hansen N/A
97 33 34 97 Tang N
Telefonregister
97 33 14 10 Christensen M
97 33 14 10 Jørgensen H
97 33 14 10 Christensen N
97 33 14 16 Holgersen H/I/D
97 33 14 20 Kristensen O/K/K
97 33 14 21 Henningsen K
97 33 14 24 Kamp O
97 33 14 24 Jensen J
97 33 14 24 Kamp E
97 33 14 25 Buurgaard L
97 33 14 37 Aarup A/K
97 33 14 39 Jørgensen G/P
97 33 14 40 Paakjær A
97 33 14 43 Østergaard V
97 33 14 47 Høgsberg K/M/J
97 33 14 50 Vedersø Sognegård
97 33 14 55 Christensen J/A
97 33 14 60 Kamp N
97 33 14 60 Trabjerg E
97 33 14 60 Kamp K/C
97 33 14 62 Bendtsen P/B
97 33 14 67 Nielsen M/G
97 33 14 68 Kjær P/S/L
97 33 14 73 Jepsen E/I/M
97 33 14 78 Stadil-Vedersø IF
97 33 14 82 Nielsen A/K
97 33 14 83 Tarpgaard J/M/A
97 33 14 84 Andersen O/L/M
97 33 14 85 Hansen J
97 33 14 86 Pedersen L/S
97 33 14 89 Stadil Menighedsråd
97 33 14 90 Thornvig J/K/J/J/J
97 33 14 98 Munk H
97 33 15 03 Aarup M/D
97 33 15 05 Stadil Sparekasse
97 33 15 06 Iversen J
97 33 15 07 Graversgaard J/B
97 33 15 15 Nielsen E
97 33 15 17 Clausen A/J
97 33 15 18 Pedersen G
97 33 15 30 Nielsen I
97 33 15 33 Thesbjerg E/D
97 33 15 48 Poulsgaard E/N
97 33 15 49 Aarup K
97 33 15 49 Agregård D
97 33 15 58 Skytte T
97 33 15 58 Stougaard I
97 33 15 68 Kristensen A
97 33 15 90 Christiansen T
97 33 16 06 Lindt W/V
97 33 16 11 Ahm M/K
97 33 16 28 Hansen B
97 33 16 33 Kristensen M/E
97 33 16 45 Værestedet Loftet
97 33 16 70 Holmgaard J/E
97 33 17 00 Vedersø
Idrætsefterskole
97 33 17 02 Tulp W
97 33 17 17 Kongsbach M
97 33 17 17 Midtgaard P
97 33 17 18 Halkjær J/I
97 33 17 37 Steeghs H
97 33 17 37 van Leunen W/M/M
97 33 17 68 Jeppesen S/E
97 33 17 70 Stadil Service
Center
97 33 17 70 Stadil Servicecenter
97 33 17 88 Tarpgaard A/K
97 33 18 00 Rasmussen D/J
97 33 18 01 Madsen J/L
97 33 18 14 Switzer F/T
97 33 18 14 Inbo Interiør Design
97 33 18 18 Christensen M/A/R
97 33 18 88 O. K. Teknik
97 33 18 88 Krog S/O
97 33 19 00 Bryant J/R
97 33 19 10 Sørensen J/H/J
97 33 19 40 Christensen S/A
97 33 19 60 Christensen C/W
97 33 19 94 Adsersen S/L
97 33 19 99 Strandby B
97 33 19 99 Pedersen O/L
97 33 30 01 Lauridsen A/H/J
97 33 34 97
97 33 34 97 Møller K
97 33 34 98 Smedsgaard A/N
97 33 35 04 Larsen G/B
97 33 35 13 Thuesen T
97 33 35 13 Rahbek J
97 33 35 13 Thuesen E
97 33 35 14 Jensen R/M/D
97 33 35 15 Danielsson T/T
97 33 35 18 Bendtsen R
97 33 35 19 Bank-Mikkelsen J/P
97 33 35 20 Jensen J/A
97 33 35 21 Jespersen J/K
97 33 35 24 Hove J
97 33 35 26 Jensen J/L
97 33 35 29 Møller J/R
97 33 35 32 Graversen B
97 33 35 33 Holgersen S/U
97 33 35 35 Klavsen L/L
97 33 35 36 Larsen S
97 33 35 36 Vognmandsfirmaet
Søren Chr. Larsen
97 33 35 36 Larsen E/D
97 33 35 37 Klausen P/M
97 33 35 39 Kristensen E
97 33 35 41 Kristiansen J/H
97 33 35 43 Tim Træindustri A/S
97 33 35 45 Pedersen J/B
97 33 35 46 Barbesgaard I/J
97 33 35 47 Lundsgaard E
97 33 35 48 Bach K
97 33 35 49 Koenraadt T/L
97 33 35 51 Pedersen D/A/M
97 33 35 58 Rasmussen K/J
97 33 35 59 Iversen K
97 33 35 62 Pilgaard B/I
97 33 35 64 Madsen A/L
97 33 35 67 Christiansen L
97 33 35 67 Westergaard J
97 33 35 69 Rindom V/E
97 33 35 72 Christensen J
97 33 35 73 Østergaard P/M
97 33 35 75 Skarregaard B/N
97 33 35 76 Klausen A
97 33 35 76 Svendsen S
97 33 35 76 Klausen M
97 33 35 80 Pedersen T/A
97 33 35 82 Trankjær E
97 33 35 85 Andersen T/S
97 33 35 89 Bendtzen Å
97 33 35 92 Andersen J/I
97 33 35 94 Dragsdal D
97 33 35 97 Andersen B
97 33 35 97 Steitz J
97 33 36 00 Aaser H
97 33 36 00 Grooss J
97 33 36 05 V M Blandere A/S
97 33 36 06 Pedersen K/R
97 33 36 10 Knudsen B/R
97 33 36 13 Bendtsen H/M/A
97 33 36 14 Jensen J/M
97 33 36 17 Jørgensen A
97 33 36 17 Christensen H
97 33 36 22 Tømrerfirmaet Hans
Kjeldstrup
97 33 36 26 Snogdal K/T/L
97 33 36 27 Pedersen L/B/C
97 33 36 31 Bondesgaard A/B
97 33 36 32 Svendsen B
97 33 36 34 Larsen E/M
97 33 36 36 Holst O
97 33 36 36 Bech J
97 33 36 37 Andersen O
97 33 36 42 Nielsen B/J
97 33 36 43 Dissing G
97 33 36 43 Thorup L
97 33 36 46 Østergaard E/K
97 33 36 46 Thorager Camping
97 33 36 58 Sognepræsten I Tim
97 33 36 58 Koch M
97 33 36 58 Exner A
97 33 36 59 Jensen O
97 33 36 62 Jørgensen J
97 33 36 62 Nielsen B
TELEFONREGISTER
97 33 36 62 Jørgensen L
97 33 36 63 Tim Gymnastik- og
Idrætsforening
97 33 36 64 Andersen L/H/S
97 33 36 68 Jensen E
97 33 36 71 Madsen J/A
97 33 36 75 Brogaard N/C/M
97 33 36 77 Sørensen S
97 33 36 77 Simonsen K/R
97 33 36 79 Kristensen K/B/M
97 33 36 94 Olesen J/J
97 33 36 94 Klejnstrup A
97 33 36 94 Olesen S
97 33 37 04 Brink I/S
97 33 37 04 Olesen I
97 33 37 07 Jørgensen E/L
97 33 37 09 Nielsen O
97 33 37 10 Pedersen T/C/K
97 33 37 11 Petersen B/I
97 33 37 12 Andersen K/L/J
97 33 37 18 Schweistrup A/K
97 33 37 24 Jørgensen A
97 33 37 29 Kjeldgaard I
97 33 37 29 Provstgaard A
97 33 37 30 Jbh Møbler og
Interiør
97 33 37 31 Kristensen I
97 33 37 32 Nielsen O/J
97 33 37 37 Jensen L
97 33 37 45 Hansen J
97 33 37 60 Nielsen E/A
97 33 37 61 Andersen J/H
97 33 37 63 Conradsen A/K
97 33 37 67 Andersen K
97 33 37 70 Harpøth J/G/P/S
97 33 38 01 Jensen T/A
97 33 38 02 Berthelsen P
97 33 38 04 Pedersen E/G
97 33 38 11 Rindom M
97 33 38 15 Iversen G
97 33 38 19 Villadsen T
97 33 38 28 Bjerg P/B/J
97 33 38 30 Mortensen M
97 33 38 33 Almskou M
97 33 38 33 Jørgensen F
97 33 38 37 Pedersen I
97 33 38 38 Olesen E/K
97 33 38 48 Hansen H/J
97 33 38 72 Kjeldsen B/A
97 33 38 80 Holm M
97 33 38 80 Tim Biler Stadil Auto
97 33 38 80 Holm H
97 33 38 82 Sandgrav N/M
97 33 38 86 Jørgensen O
97 33 38 97 Pedersen M
97 33 38 97 Christensen P
97 33 39 09 Hansen E
97 33 39 09 Marcussen J
97 33 39 10 Andersen C
97 33 39 10 Eskildsen R
97 33 39 12 Rømer J
97 33 39 12 Svendsen K/N/S
97 33 39 17 Thornvig B
97 33 39 17 Ssali D
97 33 39 19 Mortensen P/D
97 33 39 29 Esager A/B
97 33 39 29 Thesbjerg D
97 33 39 33 Skannerup J/T
97 33 39 36 Andersen H/M
97 33 39 39 Bahnsen S/E
97 33 39 44 Smedegård B
97 33 39 44 Hansen B
97 33 39 49 Smedegård M/L
97 33 39 60 Pedersen J/K
97 33 39 63 Jacobsen V
97 33 39 66 Kristensen N
97 33 39 66 KatballeKristensen P/M
97 33 39 70 Laursen L
97 33 39 70 Quest Sound
Consult v
97 33 39 70 Adams C
97 33 39 70 Laursen A
97 33 50 21 Nielsen M
97 33 50 95 Slots G
97 33 51 35 Bjerregaard E
97 33 51 40 Rejkjær J/P
97 33 51 41 Center for Livsvækst
97 33 52 05 Nielsen K
97 33 52 57 Kowalewska D
97 33 52 57 Larsen F
97 33 53 51 Graversen G
97 33 54 41 Ihler H
97 33 54 41 Christiansen A
97 33 55 50 Jensen J/H
97 33 55 50 Christoffersen G
97 33 57 23 Noesgaard L/M
97 33 73 62 Nyborg J
97 33 73 83 Plesner H
97 33 76 75 Christensen H/H
97 33 76 75 Charles M
97 33 83 83 Hairdesign
97 33 84 88 Kolby K/T
97 33 90 75 Rasmussen K
97 33 90 75 Jensen H
97 33 91 89 Madsen J
97 33 91 89 Damgaard L
97 33 96 60 AkupunkturKlinikken
i Tim
97 34 11 23 Sørensen L
97 34 11 23 Poulsen T
97 34 11 77 Kogsgaard Miljø ApS
97 34 30 65 Olesen N
97 34 30 65 Pilskov E
97 34 32 91 Poulsen H/H
97 34 37 10 Flye W/J
97 34 61 64 Madsen M/E
97 34 66 22 Thomsen M/L
97 34 68 02 Mortensen H
97 34 80 90 Majgaard K
97 34 81 69 Toft A
97 34 81 96 Bjerg T/C
97 34 85 48 Andersen J
97 34 86 00 Andersen H
97 34 88 55 Dhl Express
97 35 20 28 Jensen G
97 35 20 28 Laursen C
97 35 38 21 Skou T
97 37 29 24 Mikkelsen K/B
97 37 52 25 Løvkvist C/F/B
97 38 40 95 Pedersen M
97 38 44 38 Jørgensen R/V
97 38 44 48 Østergaard B/O
97 38 60 24 Fjordside I/J
97 38 68 42 Kofoed P/A/C
97 38 69 67 Bakmann B
97 38 69 67 Andersen L
97 40 12 07 Hven E/P
97 40 13 10 Girichidis M
97 40 15 95 Schumann A
97 40 16 15 Cykelsmeden
97 40 17 22 Haug P/C
97 40 19 69 Nielsen L
97 40 28 51 Madsen E
97 40 32 24 Sørensen C/R/A
97 40 33 86 Jørgensen T
97 40 36 65 Lyremark A
97 40 36 65 Strøm S
97 40 40 97 Stamp H
97 40 43 44 Progresso
Nordico ApS
97 40 46 51 Sørensen L
97 40 46 51 Busch B
97 40 50 17 Læggsgaard E
97 40 71 91 Uggerholm S
97 40 71 91 Poulsen C
97 40 73 46 Kragelund A
97 40 74 32 Bentzen M
97 40 74 32 Kamp J
97 40 77 17 Jensen H
97 40 78 04 Jacobsen C
97 40 78 04 Bjerresgård J
97 41 02 21 Jensen J
97 41 02 21 Sejbjerg S
97 41 04 78 Nielsen H
102
97 47 13 46
97 41 08 07 Ehmsen S/M
97 41 12 58 Jensen T/E
97 41 12 65 Birkø S
97 41 12 65 Lerager H
97 41 17 41 Kjær P
97 41 17 41 Klinik for Fysioterapi
v/ Pia Ebbensgård
Kjær
97 41 17 41 Kjær J
97 41 18 63 SkinStyle
v/ Karen Bang
97 41 18 63 Bang K
97 41 18 63 Hansen S
97 41 18 64 Sahl J/H/L
97 41 22 10 Østergaard L/C
97 41 32 52 Brødbæk K
97 41 32 52 Jespersen P
97 41 40 31 Meldgaard N
97 42 03 35 Elkjær P
97 42 03 35 Dahlgaard M
97 42 03 83 Bertelsen K/M
97 42 05 45 Gravsen L
97 42 05 45 Olesen E
97 42 06 21 Christensen E
97 42 06 36 Frandsen K/B
97 42 07 84 Nielsen B/I
97 42 12 02 Hansen L
97 42 12 02 Andersen L
97 42 17 79 Christiansen M
97 42 22 26 Filbert E/T
97 42 26 26 Kjeldsen K
97 42 31 20 Thomasen A
97 42 32 23 Kristensen M
97 42 34 35 Rasmussen A/J
97 42 35 28 Kjærgaard P
97 42 38 49 Ruby A/N
97 42 38 72 Rokkjær H/A
97 42 41 48 Vrist J/K
97 42 48 47 Jensen J
97 42 48 47 Svendsen L
97 42 59 85 Berg P/U
97 42 64 46 Daniels E
97 42 72 22 Isaksen B/B
97 42 77 45 Damholdt G/M
97 42 78 43 Jensen D
97 42 78 43 Markussen H/H
97 42 79 16 Schilder G
97 42 79 69 Graversgaard S/B
97 42 82 20 Damgaard M/A
97 42 82 68 Andersen P/R
97 42 86 64 Thomsen L/C
97 42 87 66 Akj Service
97 42 93 40 Tom’s Rengøring
97 42 93 52 Harbo V
97 42 93 52 Villadsen L
97 42 95 00 Filsø G/C
97 43 24 27 Jensen G/J
97 43 27 16 Glas Byg ApS
97 43 27 47 Davidsen J
97 43 28 78 Bendtsen A
97 43 50 34 Munkbro
Svineavl A/S
97 43 50 34 Larion G
97 43 50 34 Alexandru V
97 43 71 33 Strand Galleriet
97 44 04 71 Grønbæk K
97 44 04 71 Olesen M
97 44 22 00 Jensen A
97 44 31 81 Andreassen S/E
97 44 36 31 Skovgaard N
97 44 66 55 Svendsen E
97 44 66 55 Sundgaard I
97 44 84 02 Djeld Minkfarm
97 44 84 03 Hansen E/P
97 44 89 88 Jensen N
97 46 12 11 Engmark J/S
97 46 14 26 Nielsen S
97 46 41 78 Pedersen H/H
97 46 45 27 Pedersen B
97 46 45 27 Jakobsen F
97 47 11 88 Madsen P
97 47 13 46 Klosterhedens
Vildt ApS
97 48 10 01
TELEFONREGISTER
97 48 12 14 Ravnsbæk V/O/R
97 48 12 16 Skovhede E
97 48 12 17 Ragborg T/J
97 48 12 20 Nielsen A
97 48 12 27 Dupont L/E/H
97 48 12 28 Bundesen H/J
97 48 12 29 Jacobsen V/J
97 48 12 30 Jensen H/K
97 48 12 34 Bennedsgaard A
97 48 12 36 Gravesen M
97 48 12 37 Nyborg J/J
97 48 12 40 Henriksen E/K
97 48 12 47 Nielsen A/G
97 48 12 54 Vester Hvoldal
Dambrug
97 48 12 55 Lund P/G
97 48 12 56 Kristensen J
97 48 12 56 Jensen A
97 48 12 57 Hedegaard K/J
97 48 12 61 Frederiksen O/E
97 48 12 65 Pøhl S
97 48 12 66 Jensen S/B
97 48 12 69 Hedegaard I
97 48 12 71 Danholt B/J
97 48 12 78 Graversen G
97 48 12 83 Sønderby E/I
97 48 12 84 Tanderup J
97 48 12 88 Petersen H/U
97 48 12 90 Pedersen E
97 48 12 93 Nielsen M
97 48 12 97 Nielsen E
97 48 12 98 Jensen K
97 48 13 01 Ladefoged J
97 48 13 02 Kjeldsen A
97 48 13 02 Simonsen T
97 48 13 03 Schmidt S
97 48 13 05 Outzen E/M
97 48 13 06 Thesbjerg K/L
97 48 13 07 Jensen H/G
97 48 13 13 Andersen B/L
97 48 13 14 Mortensen D
97 48 13 15 Galsgaard T/K
97 48 13 16 Vendelbo B/J
97 48 13 19 Kirkegaard N/A
97 48 13 20 Jensen B/H
97 48 13 21 Holm-Andersen J/A
97 48 13 22 Folkeuniversitetcenter Skærum Mølle
97 48 13 23 Rimmes
Møbelfabrik ApS
97 48 13 24 Ørnskov A/A
97 48 13 26 Pedersen K
97 48 13 39 Jakobsen U/M
97 48 13 41 Noesgaard A
97 48 13 47 Nielsen K/I
97 48 13 51 Kristiansen K/A
97 48 13 53 Eriksen E/B
97 48 13 54 Lund V
97 48 13 58 Larsen L
97 48 13 58 Mathiasen K
97 48 13 58 Ritz E
97 48 13 58 Mathiasen F
97 48 13 59 Æbelø B
97 48 13 61 Kristensen A
97 48 13 63 Jensen E/S
97 48 13 70 Ragborg E/F
97 48 13 73 Østergaard D
97 48 13 74 Rasmussen M
97 48 13 77 Høgsbjerg V
97 48 13 80 Aspel G
97 48 13 80 Folkeuniversitetet
i Råsted
97 48 13 82 Spar Dame
97 48 13 82 Jensen S/F/J
97 48 13 86 Jørgensen V/E
97 48 13 90 Nielsen L
97 48 13 91 Skov-Hansen K
97 48 13 92 Guldberg E
97 48 13 92 Bredvig M
97 48 14 00 Hansen S/O
97 48 14 04 Kristensen T/K/K
97 48 14 05 Bertelsen J/G
97 48 14 07 Godballe E
97 48 14 07 Ørts J
97 48 14 11 Bel Sac
Poul Hansen
Lædervarer ApS
97 48 14 12 Galsgaard K/S
97 48 14 20 Andersen S
97 48 14 21 Klein H/A
97 48 14 24 Lund G/E
97 48 14 26 Gravesen J/S/H
97 48 14 28 Kjær L
97 48 14 33 Jensen L/H
97 48 14 33 Ulfborg
Tækkefirma ApS
97 48 14 34 Femhøj B
97 48 14 35 Mosholm J/K
97 48 14 36 Pedersen A
97 48 14 39 Nørgaard E/L
97 48 14 40 Holgersen B/S
97 48 14 43 Christensen N/K
97 48 14 46 Halkjær A/B
97 48 14 50 Carøe L
97 48 14 51 Bundgaard B
97 48 14 53 Kristensen T/U
97 48 14 55 Vemb Boligforening
97 48 14 58 Larsen K/R
97 48 14 61 Andersen L
97 48 14 63 Jespersen H/K
97 48 14 68 Klaustrup K/R
97 48 14 69 Dinesen I
97 48 14 70 Nielsen V/T
97 48 14 71 Boel H/I
97 48 14 72 Pedersen A/P
97 48 14 73 Hansen G/L
97 48 14 74 Vemb Dyretransport
97 48 14 74 Sigaard A/E
97 48 14 75 Gadgaard L
97 48 14 76 Poulsen E/U
97 48 14 78 Schultz G/M/H/A
97 48 14 79 Adsersen B/L
97 48 14 85 Vendelbo H/E
97 48 14 86 Sig Å
97 48 14 86 Kristensen J
97 48 14 93 Sinding J/K
97 48 14 97 Pedersen M
97 48 14 98 Kirkegaard S/C/A
97 48 14 99 Lemvigegnens
Vikarforening
97 48 15 00 Bjarne Ørts & Co A/S
97 48 15 01 Byskov A
97 48 15 03 Christensen K/N
97 48 15 05 Ørts K
97 48 15 06 Andersen H/L/E
97 48 15 10 Dalgaard J
97 48 15 10 Schmidt A
97 48 15 13 Pejsestuen
97 48 15 16 Jakobsen A/S/E
97 48 15 18 Poulsgaard L/K
97 48 15 21 Ørts T/B
97 48 15 26 Sørensen E/R
97 48 15 27 Johansen A
97 48 15 28 Pedersen G
97 48 15 29 Poulsen E
97 48 15 31 Thomsen D/P
97 48 15 35 Outzen S
97 48 15 35 Gludsted K
97 48 15 37 Knudsen K/A
97 48 15 38 Larsen K/E/A
97 48 15 39 Ørnskov F/I
97 48 15 42 Mejlholm E
97 48 15 43 Hebsgaard N/J
97 48 15 46 Andersen F/R
97 48 15 47 Jensen O/A
97 48 15 50 Hansen V/M
97 48 15 52 Sejbjerg E
97 48 15 53 Josephsen K/G
97 48 15 55 Vemb Radio & TV
97 48 15 59 Toft P/I
97 48 15 64 Christensen J/I
97 48 15 65 Møller B/J/K
97 48 15 66 Overgaard F
97 48 15 67 Gørding
Forsamlingshus
97 48 15 69 Pedersen N/R
103
97 48 17 39
97 48 15 79 Pedersen I
97 48 15 88 Andersen F/D
97 48 15 89 Søe A/B
97 48 15 91 Henriksen V/J
97 48 15 92 Halgaard K
97 48 15 92 Andersen I
97 48 15 94 Christiansen B
97 48 15 94 Hansen T/K
97 48 15 95 Thesbjerg L/G
97 48 15 96 Tvistholm P/M
97 48 16 00 Jørgensen E/J
97 48 16 02 Andersen A
97 48 16 03 Petersen K/T
97 48 16 04 Mortensen H/B
97 48 16 05 Hoppe T
97 48 16 06 Fjordside E
97 48 16 09 Trankjær A
97 48 16 10 Vendelbo O
97 48 16 10 Nielsen K
97 48 16 10 Vendelbo F
97 48 16 11 Christensen K
97 48 16 11 Kjærgaard E
97 48 16 13 Kirkegaard K/R
97 48 16 14 Greve J/H
97 48 16 16 Nielsen N/K
97 48 16 19 Iversen S
97 48 16 19 Konradsen R
97 48 16 22 Vemb
Slagterforretning
97 48 16 25 Ørnskov K/D
97 48 16 26 Mortensen K/J/H
97 48 16 28 Vemb Smede & VVS
97 48 16 28 Larsen H/A
97 48 16 30 Iversen K/A
97 48 16 30 Karoum S/A
97 48 16 32 Jensen K
97 48 16 34 Andersen K/S
97 48 16 35 Bendtsen V/E
97 48 16 37 Jensen S/I
97 48 16 39 Madsen A
97 48 16 39 Sandsgaard H
97 48 16 40 Pedersen E
97 48 16 48 Harpøth A
97 48 16 49 Knudsen I
97 48 16 49 Møller K/K
97 48 16 50 Thingstrup K/P
97 48 16 56 Andersen S
97 48 16 56 Mose B
97 48 16 58 Nørgaard V
97 48 16 63 Svenningsen O
97 48 16 65 Galsgaard T
97 48 16 65 Harbo K
97 48 16 66 Hansen H/J
97 48 16 69 Henriksen B/S
97 48 16 72 Kjær B/T
97 48 16 74 Nielsen H/M
97 48 16 76 Halgaard L
97 48 16 79 Baarstrøm O/K
97 48 16 82 Jensen K/N
97 48 16 88 Olesen M/B/J
97 48 16 93 Klaustrup N
97 48 16 93 Galsgaard I
97 48 16 93 Klaustrup I/T/E
97 48 16 96 Brunsborg J
97 48 17 01 Petersen H
97 48 17 01 Bagge G
97 48 17 01 Frederiksen C
97 48 17 04 Pedersen H
97 48 17 10 Madsen V
97 48 17 11 Handberg J/L
97 48 17 12 Jakobsen L
97 48 17 12 Koldsø H
97 48 17 13 Madsen D/M/L
97 48 17 16 Jensen L/J
97 48 17 16 Ulfborg-Vemb VVS
97 48 17 16 Jensen R/B/A
97 48 17 23 Nielsen F
97 48 17 26 Madsen R
97 48 17 31 Sandbæk N/A
97 48 17 34 Jørgensen B
97 48 17 35 Hansen P
97 48 17 35 Schramm I
97 48 17 39 Moberg T/B
Telefonregister
97 48 10 01 Pedersen C
97 48 10 03 Pedersen K
97 48 10 04 Jørgensen I/H
97 48 10 05 Høgsberg P/B
97 48 10 09 Jensen S
97 48 10 11 Pedersen K
97 48 10 11 Madsen E
97 48 10 14 Buskov J/M/S
97 48 10 15 Vemb Bageri
97 48 10 18 Eriksen H
97 48 10 18 Brunsborg K
97 48 10 19 Wogensen S
97 48 10 20 Tangsgaard E
97 48 10 22 Nordsmark & Co.
97 48 10 25 Østergaard E/F
97 48 10 38 Toft B
97 48 10 40 Villumsens
Møbelfabrik
97 48 10 41 Daglibrugsen Vemb
97 48 10 42 Galsgaard K
97 48 10 45 Klein A/U
97 48 10 48 Lisbygd B/R
97 48 10 55 Stengaard A
97 48 10 57 Jespersen A/S
97 48 10 58 Binderiet Absolut
Flowers
97 48 10 62 Madsen H
97 48 10 64 Madsen E/E
97 48 10 65 Nielsen S/B
97 48 10 67 Bjerg E
97 48 10 75 Rasmussen E
97 48 10 88 Villumsens Bolighus
97 48 10 95 Sørensen B/B
97 48 11 05 Ravnsbæk E
97 48 11 06 Larsen I
97 48 11 11 Hingebjerg G/A
97 48 11 21 Bendtsens Boglager
97 48 11 23 Jensen G/G
97 48 11 24 Auto Vest
97 48 11 25 Borggaard J/B
97 48 11 26 Hansen D
97 48 11 29 Lund G/A
97 48 11 31 Jespersen B/J
97 48 11 33 Kristensen L/T/L
97 48 11 37 Hansen B/B
97 48 11 39 Hedegaard J
97 48 11 45 Kbus 38 Nr. 1963
Møbelfabrik ApS
97 48 11 48 KISA Kiosk & Grill
97 48 11 49 Mortensen C/A
97 48 11 53 Vemb Kultur- og
Forsamlingshus
97 48 11 55 Haurum A
97 48 11 57 Thorsen O/K
97 48 11 64 Larsen O/V
97 48 11 65 Jensen N/I
97 48 11 67 Lind M/E
97 48 11 68 Loftager E
97 48 11 72 Salskov B
97 48 11 73 Lassen M/J
97 48 11 76 Trabjerg K
97 48 11 77 Nielsen H/G
97 48 11 79 Kristensen S
97 48 11 80 Jørgensen A
97 48 11 81 Christensen B
97 48 11 84 Damgård E/A
97 48 11 87 de Graaf P/J
97 48 11 91 Ravnsbæk A/M
97 48 11 93 Kristensen K
97 48 11 95 Hansen G/H
97 48 11 98 Gravesen C
97 48 11 99 Thingstrup
Maskinstation
97 48 12 01 Hoppe F/L/L/C/C
97 48 12 02 Stutteri Flamingo
97 48 12 04 Holstebro
Graderservice
97 48 12 04 Kristensen J
97 48 12 05 Vemb Elektro
97 48 12 06 Boel K
97 48 12 07 Jørgensen I
97 48 12 11 Nyborg N/U
97 48 12 13 Lehmann H
97 48 17 43
97 48 17 43 Noesgaard K/I
97 48 17 44 Ryan A/H/N
97 48 17 50 Petersen H/J
97 48 17 51 Sejbjerg N/S/M
97 48 17 52 Fynbo K
97 48 17 53 Genbrugspladsen
I Vemb
97 48 17 62 Lauritsen H
97 48 17 62 Jensen L
97 48 17 63 Simonsen L/P
97 48 17 67 Petersen J/A
97 48 17 68 Overgaard H/K
97 48 17 70 Klippestuen
97 48 17 71 Neergaard S/E
97 48 17 72 Thesbjerg M/J
97 48 17 77 Madsen S/I
97 48 17 79 Dansk Rødekors
Genbrug
97 48 17 80 Petersen H/L
97 48 17 89 Jensen F
97 48 17 89 Jacobsen V
97 48 17 90 Jørgensen O
97 48 17 90 Østergaard J
97 48 17 90 Jørgensen J/S
97 48 17 92 Kristensen E
97 48 17 95 Pedersen M
97 48 17 96 Helbæk H
97 48 18 05 Loftager P/K/D
97 48 18 08 Andersen K/B
97 48 18 10 Petersen C/S
97 48 18 23 Kristensen S
97 48 18 27 Mathiasen H/T
97 48 18 28 Riis K/K
97 48 18 33 Sørensen R
97 48 18 33 Jensen B
97 48 18 33 Sørensen N
97 48 18 34 Iversen A/D
97 48 18 36 Nielsen M/D
97 48 18 39 Sivkjær J
97 48 18 41 Villadsen I
97 48 18 49 Nielsen L/S
97 48 18 53 Trabjerg A
97 48 18 58 Pedersen R
97 48 18 58 Adsersen K
97 48 18 61 Jørgensen T/A
97 48 18 63 Vemb Byg ApS
97 48 18 68 Vemb Vandværk
97 48 18 93 Pedersen L
97 48 18 96 Madsen A
97 48 18 97 Mathiasen L
97 48 18 98 Jepsen V/N
97 48 19 04 Westh T
97 48 19 04 Carøe A
97 48 19 04 Pedersen M
97 48 19 13 Outzen E
97 48 19 18 Høgsbjerg P/D
97 48 19 19 Dalgaard O/M
97 48 19 24 Sig A
97 48 19 28 Nielsen E
97 48 19 29 Astrup S
97 48 19 29 Mogensen L
97 48 19 30 Damgaard F/K/S
97 48 19 39 Petersen B
97 48 19 39 Andersen T
97 48 19 42 Østergaard H
97 48 19 49 Søe A/K
97 48 19 64 Simonsen H
97 48 19 65 Nørgaard J/A/C
97 48 19 67 Jørgensen V
97 48 19 75 Boel J
97 48 19 79 Holgersen J
97 48 19 79 Jensen N
97 48 19 80 Sandbæk I
97 48 19 85 Bej O
97 48 19 85 Christensen H
97 48 19 90 Nordsmark T/D
97 48 19 96 Kirkegaard K/J
97 48 20 01 Ravnsbæk V/T
97 48 20 04 Rudbeck L
97 48 20 04 Lundsholt E/M
97 48 20 08 Madsen J/D
97 48 20 16 van Santen C/E
97 48 20 20 Esbersen S
TELEFONREGISTER
97 48 20 20 Andersen A
97 48 20 20 Esbersen K/A
97 48 20 23 Holgersen J/B
97 48 20 23 Pedersen M
97 48 20 30 Larsen L
97 48 20 30 Nørgaard H
97 48 20 55 Pedersen A
97 48 20 93 Haugegaard M
97 48 20 93 Kjærulff M
97 48 20 97 Knudsen J/L
97 48 21 01 Petersen A/P/C
97 48 21 02 Nielsen H
97 48 21 08 Holmgaard H
97 48 21 11 Jensen S
97 48 21 11 Augustinussen V
97 48 21 13 Kristensen L
97 48 21 14 Bjerg I
97 48 21 14 Nielsen A
97 48 21 22 Anegaard S
97 48 21 25 Mortensen B/K
97 48 21 42 Pedersen B
97 48 21 47 Renseanlæget
97 48 21 48 Bundesen B
97 48 21 48 Frydendahl A
97 48 21 63 Kirkegaard J
97 48 21 69 Jensen H
97 48 21 86 Lauridsen L
97 48 40 02 Husted A
97 48 40 04 Poulsen E
97 48 40 05 Tangsgaard T/A
97 48 40 05 Gudiksen I
97 48 40 06 Den Grønne Burtik
97 48 40 06 Bredal B/J
97 48 40 10 Pedersen L/O
97 48 40 15 Knudsen M/E
97 48 40 20 Mikkelsen D/I/C
97 48 40 21 Christiansen L
97 48 40 25 Poulsen I
97 48 40 26 Pedersen I
97 48 40 28 Jeppesen G
97 48 40 28 Steffensen K
97 48 40 30 Asmussen I
97 48 40 32 Tvistholm K
97 48 40 35 Qvistgaard V
97 48 40 36 Lund S/M
97 48 40 37 Kjeldsen A
97 48 40 38 Staunstrup H
97 48 40 39 Skov E
97 48 40 40 Sandersen V
97 48 40 41 Nørgaard B
97 48 40 42 Skov B
97 48 40 42 Thorsen L
97 48 40 45 Poulsen K
97 48 40 50 Jensen B
97 48 40 50 Nørgaard N
97 48 40 51 Johansen B
97 48 40 56 Steffensen I
97 48 40 59 Pedersen K
97 48 40 60 Poulsen S/M
97 48 40 67 Fredberg O/Y
97 48 40 69 Steffensen A/I
97 48 40 71 Lauridsen E
97 48 40 72 Burmølle Mink I/S
97 48 40 73 Thorsen H/J
97 48 40 78 Madsen M
97 48 40 78 Jensen M
97 48 40 82 Poulsen R
97 48 40 84 Madsen M/P/P/E
97 48 40 85 Andersen C/C
97 48 40 92 Nyborg T
97 48 40 93 Møller N/I
97 48 40 95 Pedersen B/B
97 48 40 98 Harboe G/L
97 48 40 99 Maskinfabrikken
Jyden Bur A/S
97 48 41 02 Christensen K/K
97 48 41 13 Pedersen T/L/S
97 48 41 16 Jensen H/K/M
97 48 41 19 Jensen Å
97 48 41 23 Christensen B/K/R
97 48 41 24 Børnehuset
Krudttønden
97 48 41 27 Bjerregaard H
97 48 41 27 Bur Minkfarm
97 48 41 27 Bjerregaard S
97 48 41 28 Skovdal L/V
97 48 41 30 Hansen B/K
97 48 41 31 Sørensen O
97 48 41 32 Sørensen K/Y
97 48 41 33 Husted C
97 48 41 39 Nyborg P/H/E
97 48 41 40 Warncke R
97 48 41 42 Jensen B/K
97 48 41 43 Katborg K/K
97 48 41 44 Bjerregaard U/B/B
97 48 41 50 Larsen N
97 48 41 51 Steensen B/R
97 48 41 52 Mikkelsen E/R
97 48 41 55 Jensen N
97 48 41 58 Hvid L/B
97 48 41 59 Galsgaard V/L
97 48 41 61 Kristensen L/L/J
97 48 41 62 Jensen B/G
97 48 41 62 B J Konfektion ApS
97 48 41 67 Poulsen I
97 48 41 71 Christiansen E/J
97 48 41 74 Pedersen A/J
97 48 41 75 Hansen B/S
97 48 41 78 Bur Mini- &
Turistbusser
97 48 41 80 Kviesgaard J/I
97 48 41 81 Okkerstrøm N/L
97 48 41 82 Basselbjerg E
97 48 41 85 Laustsen N/T
97 48 41 86 Pedersen P/J
97 48 41 87 Hougaard B/A
97 48 41 89 Madsen C/A/H
97 48 41 90 Bur Forsamlingshus
97 48 41 93 Morratz P/L
97 48 41 98 Jensen A
97 48 42 01 Sig V
97 48 42 01 Jørgensen E
97 48 42 05 Mikkelsen K
97 48 42 24 Møller D
97 48 42 24 Jeppesen J
97 48 42 30 Poulsen J/M
97 48 42 30 Aarsnes T/M
97 48 42 32 Schmidt H/A/S
97 48 42 34 Pedersen K
97 48 42 34 Jensen S
97 48 42 42 Andreassen A/L
97 48 42 43 Kristensen G/A
97 48 42 45 Bur Tømrerforretning A/S
97 48 42 49 Maegaard N/Å
97 48 42 68 Refsgaard J/C
97 48 42 80 Friis A
97 48 42 86 Grud A/A/K/L
97 48 42 91 Nielsen E
97 48 44 11 Bjerg E
97 48 44 12 Sandbæk J/L
97 48 44 20 Pedersen B
97 48 44 20 Kvist T
97 48 44 33 Salon Thorsminde
97 48 44 69 Kjær B
97 48 45 44 Ulfborg
Motionscenter Aps
97 48 46 00 Harpøth H/L
97 48 46 20 Renseanlæget
97 48 46 44 Halkjær S/H
97 48 47 47 Søren Houlind ApS
97 48 47 86 Pedersen H/M
97 48 48 11 Mortensen D/L
97 48 48 20 Bur VVS & Smedeværksted
97 48 48 22 Dalgaard H/A/M
97 48 48 44 Ørskov L/K
97 48 48 45 Poulsen S
97 48 48 78 Krul J/M
97 48 48 95 Nørre Vosborg
Herregård
97 48 49 12 Nyborg S
97 48 49 56 Jørgensen B/K
97 48 49 90 Poulsen L/J
97 48 50 01 Paarup O
97 48 50 01 Worsøe H
104
97 49 05 07
97 48 50 37 Jensen J
97 48 50 85 Nielsen J/H
97 48 51 22 Jensen S/B
97 48 51 44 Schubert A/O
97 48 51 53 Huldahl O/I
97 48 51 62 Pedersen B/A
97 48 51 73 Mortensen H/A
97 48 52 12 Bøggild Rasmussen
Skov og Anlæg v/
Tommy Rasmussen
97 48 52 12 Bøggild H
97 48 52 16 Akstrup O/A
97 48 52 89 Kjeldahl I
97 48 53 09 Andersen S
97 48 53 59 Wittus A/N
97 48 54 58 Brogaard H/C
97 48 54 73 Villadsen F
97 48 58 93 Nørgaard M
97 48 71 91 Gedmose
Pelsdyrfarm
97 48 73 17 Smed K
97 49 00 07 Larsen I
97 49 00 14 Slet R/H
97 49 00 23 Jørgensen J/B
97 49 00 33 Christensen B
97 49 00 33 Jensen B
97 49 00 33 Christensen J
97 49 00 39 Mikkelsen A
97 49 00 39 Conradsen J
97 49 00 40 Brogaard C
97 49 00 40 Nielsen B
97 49 00 44 Nørgaard E
97 49 00 44 Albertsen B
97 49 00 47 Nielsen I/I
97 49 00 51 AOF Aftenskole
97 49 00 63 Canis S/V
97 49 00 77 Projektkontoret v
97 49 00 94 Ravnholdt C
97 49 00 94 Ravnholt B
97 49 00 96 Hansen T
97 49 00 96 Nielsen C
97 49 00 97 Jepsen J/H
97 49 00 99 Nørgård R/L
97 49 01 05 Tønnesen R/M
97 49 01 09 Pedersen M
97 49 01 10 Lauridsen R
97 49 01 20 Toft J
97 49 01 20 Mouritsen B
97 49 01 21 Lystbækgård v
97 49 01 30 [email protected]
Kvik
97 49 01 40 Muckert T
97 49 01 40 Pedersen E
97 49 01 49 Damgaard H
97 49 01 49 Grabow H
97 49 01 62 Mikkelsen K
97 49 01 64 Kjærgaard H
97 49 01 70 Hansen H/K/A
97 49 01 76 Hansen H/K
97 49 01 99 Henningsen L/K
97 49 02 02 Veile E
97 49 02 04 Hermansson G
97 49 02 15 Brink T
97 49 02 15 Qhse-Support
97 49 02 15 Manicus S
97 49 02 22 Ransby R
97 49 02 24 Pedersen A
97 49 02 36 Olsen F
97 49 02 41 Buur Invest v
97 49 02 47 den Hollander J
97 49 02 47 Nielsen B
97 49 02 88 Krog M/G
97 49 03 01 Jensen B
97 49 03 08 Filsø S/V
97 49 03 11 Jacobsen A
97 49 03 11 Andersen G
97 49 03 13 Harrestrup R/J
97 49 03 23 Germann E/K/M
97 49 03 43 Brogaard F/R
97 49 03 50 Skannerup M/K
97 49 04 31 Renseanlæg
97 49 05 04 Kamstrup J/T/K
97 49 05 07 Sørensen B
97 49 05 22
TELEFONREGISTER
97 49 10 60 Holm B
97 49 10 63 Ulfborg Byg ApS
97 49 10 67 Cichosz I
97 49 10 71 Nielsen J
97 49 10 74 Min Købmand
Ulfborg
97 49 10 75 Lundsgaard E
97 49 10 76 Poulsgaard K
97 49 10 81 Staby Præstegaard
97 49 10 84 Bertelsen I
97 49 10 86 Birch B
97 49 10 88 Staby Maskinstation & Entreprenørforretning ApS
97 49 10 93 Lauridsen R/I
97 49 10 94 Frihed G
97 49 10 95 Andersen J/A
97 49 10 96 Jensen K
97 49 10 97 Mortensen E/I
97 49 10 99 Pizza og Kebab
House
97 49 11 02 Nielsen E
97 49 11 03 Christiansen F/B
97 49 11 05 Slot A/E
97 49 11 06 Bak N
97 49 11 07 Jørgensen T
97 49 11 07 Vangsbæk J
97 49 11 11 Sørensen H
97 49 11 12 Staby Efterskole
97 49 11 15 Eriksen J/I
97 49 11 19 Nielsen T
97 49 11 19 Szatkowski J
97 49 11 21 Hansen E
97 49 11 23 Hansen P
97 49 11 23 Ulfborg Murerforretning ApS
97 49 11 23 Vester-Juelsgaard’s
Fod &
Zoneterapeutklinik
97 49 11 23 Hansen L/I
97 49 11 25 Matthiesen A
97 49 11 27 Nielsen J
97 49 11 27 Madsen K
97 49 11 28 Ulfborg
Cementstøberi
97 49 11 34 Christensen K
97 49 11 35 Hermansen K
97 49 11 38 Rasmussen K/F
97 49 11 39 Holst-Jørgensen A/B
97 49 11 41 Sandbak R
97 49 11 41 Møller M
97 49 11 43 Korsgaard H/B
97 49 11 44 Ulfborg Apotek
97 49 11 45 Jensen V
97 49 11 51 Gram K/L/K
97 49 11 56 Sønderby M/A
97 49 11 64 Thorndahl I
97 49 11 68 Bengaard K
97 49 11 69 Danckert E
97 49 11 74 Kjær E
97 49 11 77 Nørgård J/G
97 49 11 80 Jacobsen P
97 49 11 81 Halkjær J
97 49 11 86 Eskildsen H/K
97 49 11 88 Andersen F/L/J
97 49 11 96 Andersen K/B/S
97 49 11 99 Lauridsen A
97 49 12 00 Ulfborg
Autolager Aps
97 49 12 02 Christensen H/E
97 49 12 05 Søjborg E
97 49 12 08 Kloster H
97 49 12 09 Bennedsgaard G/H
97 49 12 11 Rejkjær Camping
& Cafeteria
97 49 12 11 Drewsen R
97 49 12 14 Kristensen K
97 49 12 18 Rosenbæk O/N
97 49 12 20 Andersen E
97 49 12 24 Staby Maskinstation
og Entreprenørforretning Aps
97 49 12 24 Simonsen A/L
97 49 12 26 Faurby R
97 49 12 26 Bach B
97 49 12 27 Ashton S
97 49 12 34 Johannesen A/K
97 49 12 35 Jensen M
97 49 12 36 Kvistgaard G
97 49 12 38 Pedersen E/I
97 49 12 42 Hansen S
97 49 12 46 Skarregaard K
97 49 12 47 StaBIL service ApS
97 49 12 49 Ørts L
97 49 12 54 Lillevang B/V
97 49 12 59 Svendsen F
97 49 12 60 Hansen T/J
97 49 12 62 Brondbjerg A
97 49 12 63 Rulffs S
97 49 12 64 Svane P
97 49 12 67 Susgaard A
97 49 12 68 Stefansen H/C/J
97 49 12 69 Sig H/G
97 49 12 70 KWIK SPAR
97 49 12 71 Nørgaard T
97 49 12 71 Nørgård M
97 49 12 73 Lauridsen M
97 49 12 75 NH Trading
97 49 12 76 Nielsen H/A/J
97 49 12 80 Kloster H
97 49 12 82 Tved O/N
97 49 12 83 Bennedsgaard B
97 49 12 83 Bennedsgård A
97 49 12 84 Rejkjær S
97 49 12 86 Jørgensen E/P
97 49 12 87 Christensen M
97 49 12 93 Nielsen G/H
97 49 13 00 Jensen K
97 49 13 01 Ulfborg Sparekasse
97 49 13 03 Gabelgaard P/L
97 49 13 04 Lauridsen E/K
97 49 13 07 Schultz J/K/L/S
97 49 13 08 Korsgaard N/J
97 49 13 10 Nagstrup I
97 49 13 11 Ulfborg
Malerfirma
97 49 13 13 Værestedet KFUM
Sociale Arbejde
97 49 13 23 Mørup M/H
97 49 13 24 Hansen G/N
97 49 13 30 Tandlægerne
Holmegade
97 49 13 31 Strøm M/I
97 49 13 34 Moesgaard E
97 49 13 36 Brunsborg F
97 49 13 40 Simonsen A
97 49 13 41 Pilgaard U
97 49 13 42 Pedersen S/B
97 49 13 45 Christensen J
97 49 13 47 Bro K
97 49 13 48 Tanderup N/H
97 49 13 60 Madsen F
97 49 13 64 Andersen K/I
97 49 13 66 Krøyer Pedersen
97 49 13 67 Sørensen P
97 49 13 68 Kristensen J/I
97 49 13 77 Rathkjen I
97 49 13 82 Nielsen K
97 49 13 87 Jørgensen B
97 49 13 88 Brågård I
97 49 13 94 Nielsen J/P
97 49 13 95 Staby Sognegård
97 49 14 14 Raahauge S/H
97 49 14 25 Pedersen M
97 49 14 25 Rasmussen F
97 49 14 26 Jensen K
97 49 14 29 Vandborg K/J
97 49 14 36 Thomsen G
97 49 14 37 Ganderup A/S
97 49 14 38 Poulsgaard N/D
97 49 14 40 Sørensen K
97 49 14 40 Kristensen F
97 49 14 45 Andersen E
97 49 14 48 Korsgaard A/B/N
97 49 14 51 Dich K
105
97 49 15 98
97 49 14 51 Mortensen B
97 49 14 52 Staby Fliser
& Hegn A/S
97 49 14 53 Rønhøj I
97 49 14 54 Jespersen T
97 49 14 55 Pedersen G
97 49 14 57 Christensen A/E
97 49 14 61 Tømrermester
Peter Nørfjand
97 49 14 62 Nielsen E/B
97 49 14 64 Nielsen J
97 49 14 71 Gade I
97 49 14 72 Strøm E
97 49 14 73 Slet C/B
97 49 14 74 Bank K
97 49 14 76 Filsø B/E
97 49 14 83 Vestergaard P
97 49 14 91 11’eren
97 49 14 92 Olesen E
97 49 14 93 Pedersen E/A/E
97 49 14 96 Eriksen M
97 49 14 97 Torp P
97 49 14 98 Østergaard P/A
97 49 15 01 Olesen L
97 49 15 03 Simonsen P/E
97 49 15 06 Schön J
97 49 15 06 Poulsgaard P
97 49 15 08 Nielsen H
97 49 15 08 Lauridsen J
97 49 15 11 Olsen F
97 49 15 11 Blegvad M
97 49 15 16 Bak O/L
97 49 15 18 Kristensen J/I/K
97 49 15 23 Trankjær P/L/P
97 49 15 26 Rasmussen J/J/E
97 49 15 27 Graversen E
97 49 15 28 Larsen T/H
97 49 15 29 Hansen A/I
97 49 15 30 Frost V/G
97 49 15 32 Jølming K/J
97 49 15 33 SchmidtChristensen A/A
97 49 15 34 Kirkeby K/J
97 49 15 40 Jensen K/F
97 49 15 41 Haunstrup E
97 49 15 41 Nielsen J
97 49 15 42 Nielsen G/L
97 49 15 46 Susgaard H/E
97 49 15 47 Nørgaard I
97 49 15 48 Sandgrav G/R
97 49 15 49 Jacobsen K
97 49 15 50 Madumhus
97 49 15 51 Christensen T/G/J
97 49 15 54 Guldager O/G
97 49 15 57 Toft A/H
97 49 15 60 Nielsen J
97 49 15 60 Brink J
97 49 15 60 Nielsen S
97 49 15 65 Jensen B/K
97 49 15 68 Kristensen K
97 49 15 71 Eskildsen H/B/T
97 49 15 73 Sørensen M
97 49 15 73 Vandborg J
97 49 15 75 Nørgaard A/G
97 49 15 77 Jensen T
97 49 15 82 Graversen A/I
97 49 15 84 Graversen E/G
97 49 15 85 Tokkesdal D/U
97 49 15 86 Esager E/J/M
97 49 15 87 Eskildsen M/H
97 49 15 88 Jeppesen H/N
97 49 15 89 Jeppesen T/S
97 49 15 90 Aut Elinstallatør
Jørn Brink Nielsen
97 49 15 91 Berthelsen N/S
97 49 15 94 Lamhauge S
97 49 15 94 Nygaard L
97 49 15 94 Lamhauge A/J
97 49 15 95 Tokkesdal N/A
97 49 15 96 Jensen E
97 49 15 97 Bennedsgaard
L/M/E
97 49 15 98 Thuesen M/J/W
Telefonregister
97 49 05 22 Josephsen A/E
97 49 05 50 Birch T/R
97 49 05 54 Andreasen A
97 49 05 55 UVT Biler
97 49 05 55 Tved U/L
97 49 05 95 Folkeuniversitetets
Komitestyrelse
97 49 06 02 Jensen F
97 49 06 04 Odgaard J/E
97 49 06 07 Jensen M/M
97 49 06 40 Esager K/L
97 49 06 49 Jacobsen P/V
97 49 06 54 Staby Vandværk
97 49 06 60 Rahbek J
97 49 06 60 Sig K
97 49 06 96 Thingstrup J
97 49 06 99 Clausen M/R
97 49 07 08 Mortensen T
97 49 07 09 Stremler M
97 49 07 19 Jensen E
97 49 07 27 Verwiebe B
97 49 07 49 Tang-Pedersen J/K
97 49 07 53 Konradsen R
97 49 07 77 Poulsgaard J
97 49 07 77 Vestergård L
97 49 07 77 Poulsgaard K/K
97 49 07 97 Sauer A
97 49 07 97 Larsen P
97 49 08 09 Nielsen J/J
97 49 08 10 Kristiansen J/H
97 49 08 10 Jahnsen M
97 49 08 18 Dahl S/J
97 49 08 22 Nielsen J
97 49 08 44 Sønderskov T/E
97 49 08 88 Munksgaard M
97 49 08 88 Pedersen H
97 49 08 90 Jørgensen T
97 49 08 95 Staby Vognmandsforretning I/S
97 49 09 00 G-Mac
97 49 09 02 Nielsen E
97 49 09 02 Hansen H
97 49 09 10 Thomsen H
97 49 09 20 Jensen M
97 49 09 20 Hansen H
97 49 09 20 Jensen S/T
97 49 09 29 Hansen B
97 49 09 29 Jørgensen L
97 49 09 40 O’Donovan B/E
97 49 09 41 Bro B/K
97 49 09 47 Østergaard T
97 49 09 49 Den Internationale
Efterskole I Tvind.
97 49 09 50 Colstrup E/U
97 49 09 60 Lauritsen E/G/J
97 49 09 90 Malermester
Ole Hansen
97 49 10 08 Jensen T
97 49 10 09 Pedersen S/M/M
97 49 10 14 Rasmussen A
97 49 10 15 Ranthe B
97 49 10 15 Sørensen T
97 49 10 16 Jensen P/B
97 49 10 17 Koch A/K
97 49 10 21 Sørensen B
97 49 10 22 EDC Mæglerne
Ulfborg
97 49 10 23 Guldager P/T/S
97 49 10 24 Arnoldsen A/G
97 49 10 27 Sudan Genbrug
97 49 10 31 Lauridsen K
97 49 10 36 Jørgensen E
97 49 10 36 Ediths Salonen
97 49 10 37 Nielsen V/K
97 49 10 40 Jensen J/J
97 49 10 44 Madsen R
97 49 10 46 Sørensen
97 49 10 51 Høegsberg J/L
97 49 10 52 Larsen J
97 49 10 54 Bager Møller
97 49 10 59 Veigaard Begravelsesforretning
97 49 10 60 Karlsen P
97 49 16 01
97 49 16 01 Staby Kirkekasse
97 49 16 02 Brunsborg I
97 49 16 03 Lauridsen J
97 49 16 03 Sand E/D
97 49 16 04 Eskildsen T/L
97 49 16 06 Rasmussen J/K
97 49 16 11 Ringkjøbing
Landbobank A/S
97 49 16 12 Kloster B
97 49 16 14 Sko-torvet
97 49 16 15 Nielsen E/B
97 49 16 16 Poulsgaard R/T
97 49 16 26 Kirkegaard A
97 49 16 26 Sahl B
97 49 16 28 Nielsen K
97 49 16 34 Munk K/L
97 49 16 36 Gitte T
97 49 16 37 Bennedsgaard J/I
97 49 16 38 Knak M
97 49 16 39 Jørgensen R
97 49 16 41 Lading J/C
97 49 16 46 Boutrup J/E
97 49 16 47 Kolby H
97 49 16 47 Kjær K
97 49 16 53 Kloster S/I
97 49 16 54 Stausholm E/E
97 49 16 57 Tang J/E
97 49 16 58 Andersen I/K
97 49 16 65 Østergaard S
97 49 16 69 Byskov S/G
97 49 16 70 Dam E
97 49 16 71 Søgaard J
97 49 16 71 Kofoed H
97 49 16 77 Nørgaard K
97 49 16 78 Jensen A/A/C
97 49 16 82 Ebbensgaard K/J
97 49 16 85 Mogensen E/E
97 49 16 88 Eriksen L/V
97 49 17 00 Andersen P
97 49 17 00 Christensen B
97 49 17 00 Andersen S
97 49 17 01 Halkjær V/R
97 49 17 17 Ulfborg
Glarmesterforretning
97 49 17 17 Thomsen J
97 49 17 22 Krog F
97 49 17 26 Bertelsen G
97 49 17 28 Bak E
97 49 17 32 Jørgensen E/I/D
97 49 17 34 Lisbjerg F/A
97 49 17 40 Larsen K
97 49 17 49 Nielsen L/D/L
97 49 17 54 Eskildsen N/E
97 49 17 56 Vestjydsk
Fritidscenter
97 49 17 57 Harbo H
97 49 17 58 Nielsen S
97 49 17 60 Bennedsgaard A
97 49 17 61 Knudsen M
97 49 17 66 Ørts M
97 49 17 69 Nielsen V
97 49 17 70 Østergaard K/E
97 49 17 74 Kristensen V/I
97 49 17 77 Ulfborg
Gæstgivergaard
97 49 17 80 Bjerre P/M
97 49 17 81 Andersen E
97 49 17 83 Madsen A
97 49 17 86 Jensen C
97 49 17 86 Bundgaard I
97 49 17 95 Laugesen H
97 49 18 05 Jessen S
97 49 18 05 Johansen M
97 49 18 06 Andersen J
97 49 18 09 Toft K
97 49 18 10 Madsen H
97 49 18 11 Ulfborg
Tømmerhandel
97 49 18 13 Kristensen H/G
97 49 18 14 Ulriksen D
97 49 18 16 Torstensen A
97 49 18 18 Døj E/J/M
97 49 18 20 Thomsen A
TELEFONREGISTER
97 49 18 20 Rosendal S
97 49 18 24 Gad U/S/M/M
97 49 18 29 Jacobsen O
97 49 18 33 Madsen O
97 49 18 33 Flarup B
97 49 18 34 Josephsen C
97 49 18 34 Vestjydsk
Specialfoder
97 49 18 35 Olesen G
97 49 18 37 Hansen E/S
97 49 18 37 Husak V
97 49 18 49 Det Nødvendige
Seminarium
97 49 18 50 Slyk H/V
97 49 18 56 Birch H/L
97 49 18 57 Josephsen C
97 49 18 57 Ørts I
97 49 18 57 Josephsen C
97 49 18 59 Kamp J/E
97 49 18 60 Jensen P
97 49 18 60 Hansen L
97 49 18 64 Ladefoged E/E
97 49 18 66 Chief Danmark Aps
97 49 18 75 Skovmose A/E
97 49 18 76 Madsen G
97 49 18 77 O.H. Truckservice
97 49 18 77 OH Truck Service
97 49 18 77 Hasselstrøm O/B/C
97 49 18 77 Poulsen D
97 49 18 80 Østergaard P/E
97 49 18 81 Steiniche E/M
97 49 18 86 Trankjær K/A
97 49 18 87 Sørensen G
97 49 18 88 Nielsen A
97 49 18 90 Gadgård H
97 49 18 91 Laursen S/E
97 49 18 94 Jensen H/B
97 49 19 00 Nordea
97 49 19 01 Nielsen N
97 49 19 05 Olsen L
97 49 19 05 Soltysiak K
97 49 19 10 Borggaard M
97 49 19 11 Vandborg K/O
97 49 19 12 Jørgensen H/L
97 49 19 13 Pedersen H
97 49 19 15 Skyttecenter Ulfborg
97 49 19 16 Nielsen J
97 49 19 18 Brorsbøl R
97 49 19 19 Tang N
97 49 19 19 Hald E
97 49 19 33 Brogaard B
97 49 19 36 Ebbensgaard J/E
97 49 19 42 Filsø J/R
97 49 19 44 Aanum E
97 49 19 47 Kjær B
97 49 19 49 Hansen I
97 49 19 50 Pedersen A/K
97 49 19 52 Hesteng E
97 49 19 59 Andersen H/H
97 49 19 60 OvergaardKonradsen I
97 49 19 62 Nielsen R/B
97 49 19 64 Madsen L
97 49 19 64 Nielsen C
97 49 19 65 Jakobsen L
97 49 19 66 Thomsen I
97 49 19 70 Lind K
97 49 19 73 Thomsen H/E/L/M
97 49 19 74 Sørensen V/N
97 49 19 75 Veigaard Møbler
97 49 19 77 Mekonomen
Autoteknik
97 49 19 78 Trustrup N/K
97 49 19 81 Thomsen M
97 49 19 88 Overgaard M/L
97 49 19 95 Stage B/K
97 49 20 00 Vandborg K/A
97 49 20 00 Salon Lise
97 49 20 01 Sørensen I/E
97 49 20 04 Andersen E/S
97 49 20 05 Birthes Børnetøj
97 49 20 05 Jensen J
97 49 20 05 Vang T/M
97 49 20 08 Kjær G
97 49 20 12 Schramm U
97 49 20 12 Jespersen A
97 49 20 18 Christensen S
97 49 20 20 Jensen H
97 49 20 21 Pedersen B/M
97 49 20 32 Madsen B
97 49 20 33 Stougaard C/H
97 49 20 36 Andersen J
97 49 20 42 Gbs BygFugemanden
97 49 20 42 Pedersen P/A
97 49 20 44 Nicolaisen P
97 49 20 45 Jensen B
97 49 20 46 Holmgaard T/I
97 49 20 48 Pedersen B/M
97 49 20 56 Trabjerg B/G
97 49 20 58 Jørgensen F/J
97 49 20 60 Lunds Hårdesign
97 49 20 61 Kvistgaard E
97 49 20 62 Tornvig N/K
97 49 20 67 Nielsen O/A
97 49 20 69 Bjerg N
97 49 20 70 Engelbrecht T/B
97 49 20 72 Jonsson B
97 49 20 78 Kirk K/B
97 49 20 80 Thesbjerg L
97 49 20 81 Bjerg B/A
97 49 20 81 J . B. Skytteudstyr
97 49 20 85 Nielsen H
97 49 20 88 Jacobsen I
97 49 20 89 Heinsen G
97 49 20 89 Thomsen K
97 49 20 90 Markussen B
97 49 20 94 Nielsen G/E
97 49 20 95 Vestergård B/A
97 49 20 96 Grill-Hytten
97 49 20 96 Rasmussen T/B
97 49 20 97 Hansen K
97 49 20 99 Poulsgaard P/H
97 49 21 00 Dot Engineering ApS
97 49 21 03 Kjærgaard B
97 49 21 04 Høgsbjerg E
97 49 21 05 Tokkesdal N/L
97 49 21 06 Ulfborg-Vemb
Boligforening
97 49 21 07 Høegsberg D
97 49 21 08 Loch N/D
97 49 21 21 Simonsen E/H
97 49 21 22 Sandholm J/B
97 49 21 23 Kjærulff L
97 49 21 24 Eriksen A/H
97 49 21 27 Hansen I/K
97 49 21 28 Pedersen M
97 49 21 29 Dahl M
97 49 21 30 Jakobsen M
97 49 21 31 Jensen J/J
97 49 21 31 Lund E
97 49 21 32 Filsø J/K/B
97 49 21 36 Mouritsen H
97 49 21 41 Ørnbjerg H/J
97 49 21 42 Thorsen E
97 49 21 44 Rex og Holm ApS
97 49 21 48 Andersen P
97 49 21 48 Ascanius S
97 49 21 49 Pedersen E
97 49 21 52 Ruby H
97 49 21 52 Christensen E
97 49 21 54 Christensen E
97 49 21 56 Thorstensen I
97 49 21 61 Nielsen N/H
97 49 21 62 Rathkjen H/I
97 49 21 66 Andersen I
97 49 21 67 Knudsen M/L
97 49 21 71 Øster Filsø
Planteskole
97 49 21 72 Rathkjen B
97 49 21 72 Hansen B
97 49 21 73 Thorsen L
97 49 21 73 Kristensen B
97 49 21 75 Pedersen E/A
97 49 21 82 Madsen V/B
97 49 21 86 Vandborg S/J
106
97 49 23 41
97 49 21 87 Nielsen K
97 49 21 90 Nielsen K/B
97 49 21 91 Bukbjerg P/B/S
97 49 21 92 Boutrup E/B
97 49 21 93 Hansen D
97 49 21 93 Jeppesen A
97 49 21 94 Degnbol L/L
97 49 21 95 Bentsen M
97 49 22 00 Ulfborg Slagteri/V
Per Nielsen
97 49 22 04 Vad G
97 49 22 05 Nielsen L/I
97 49 22 11 Bennedsgaard I/R
97 49 22 14 Jensen K
97 49 22 14 Jørgensen L
97 49 22 14 Jensen A
97 49 22 16 Sørensen J
97 49 22 17 Mortensen K
97 49 22 18 Olesen G
97 49 22 18 Jespersen B
97 49 22 18 Olesen I
97 49 22 20 Ulfborg Klinik for
Fysioterapi
97 49 22 21 Pedersen K
97 49 22 21 Kjær I
97 49 22 22 Skovgaard J
97 49 22 22 Bank E
97 49 22 22 Skovgaard L
97 49 22 23 Andersen S/E
97 49 22 25 Lauridsen N/B
97 49 22 26 Fjord A
97 49 22 27 Madsen K/H
97 49 22 28 Thomsen J/L
97 49 22 32 Sørensen K
97 49 22 32 Møller J
97 49 22 34 Nielsen E
97 49 22 36 Madsen O/M
97 49 22 40 Kæmsgaard K
97 49 22 40 Alrø A
97 49 22 46 Vejgaard B/C
97 49 22 46 C. C. Vejgaard ApS
97 49 22 49 Thomsen P/R
97 49 22 53 Søgaard A/E
97 49 22 54 Greve E/K
97 49 22 61 Koustrup T/M
97 49 22 62 Larsen B/L
97 49 22 64 Jensen O
97 49 22 65 Mortensen T/L
97 49 22 66 Finn G.
Andreasen ApS
97 49 22 67 Andreasen F/E
97 49 22 68 Hedegaard L/K
97 49 22 69 Jørgensen J/T
97 49 22 72 Hansen I/E
97 49 22 73 Kloster B/L
97 49 22 74 Ulfborg
Radio & TV ApS
97 49 22 74 Madsen H
97 49 22 76 Aanum L
97 49 22 82 Evenrud I
97 49 22 85 Hansen B/M
97 49 22 86 Dich B
97 49 22 93 Thuesen B/H
97 49 22 97 Lauritsen J/J
97 49 23 08 Dalgaard L/J
97 49 23 11 Nybolig Ulfborg
97 49 23 19 Nielsen E
97 49 23 21 Mortensen S
97 49 23 23 Kristensen N/M
97 49 23 28 Jørgensen M
97 49 23 28 Ulfborg Hundeog Kattepension
97 49 23 28 Jørgensen M
97 49 23 28 Thomsen V
97 49 23 31 Sannes Frisørsalon
97 49 23 32 Henriksen T
97 49 23 32 Sørensen S
97 49 23 32 Henriksen C
97 49 23 35 Hansen A
97 49 23 36 Halkjær I/A
97 49 23 38 Sandholm J
97 49 23 40 Nielsen H/M
97 49 23 41 Thomsen J/A
97 49 23 60
TELEFONREGISTER
97 49 25 65 Jørgensen G/L
97 49 25 65 Vibholm Ørredsø
97 49 25 83 Andersen J/C
97 49 25 88 Borch E
97 49 25 92 Hansen H
97 49 25 92 Nielsen M
97 49 25 92 Thejsen D
97 49 25 97 Hansen C/S/S
97 49 26 05 Schmidt E/V/D
97 49 26 06 Nielsen K
97 49 26 06 Byskov B
97 49 26 06 Nielsen N
97 49 26 12 ABC Lavpris
97 49 26 13 Jensen E
97 49 26 17 Ganderup M/L/M
97 49 26 18 Kirkegaard B/A
97 49 26 20 Thomsen E
97 49 26 23 Jensen M
97 49 26 26 Pedersen V
97 49 26 35 Iversen E
97 49 26 39 Hansen P
97 49 26 40 Nielsen K
97 49 26 50 Kristensen M/T
97 49 26 55 Jørgensen N/H
97 49 26 59 Jensen K
97 49 26 62 Jensen B/J
97 49 26 64 Christiansen M/J/M
97 49 26 66 Vanting O/E
97 49 26 67 Olesen M
97 49 26 68 Knudsen K
97 49 26 68 Vendelbo E
97 49 26 69 Jensen S/B
97 49 26 72 Østergaard J/H
97 49 26 81 Andersen G
97 49 26 86 Rasmussen P
97 49 26 86 Kristensen M
97 49 26 87 Nielsen B
97 49 26 89 Rolskov L
97 49 26 89 Nagstrup P/S/J
97 49 26 90 Madsen K
97 49 26 92 Denbæk L
97 49 26 99 Nørgaard A/S/M/M
97 49 27 03 Sørensen G
97 49 27 11 Jensen H/H
97 49 27 12 Madum
Forsamlingshus
97 49 27 24 Løhr K
97 49 27 24 Schambye A
97 49 27 26 Colstrup H
97 49 27 26 Sørensen B
97 49 27 28 Næsby K
97 49 27 28 Frederiksen B/L
97 49 27 29 Westert H/E
97 49 27 37 Højgaard K/M/K
97 49 27 42 Nielsen M/O
97 49 27 46 Z Kurs
97 49 27 48 Mikkelsen L
97 49 27 49 Graversen T
97 49 27 63 Morthensen M
97 49 27 72 Quistgaard H
97 49 27 72 Susgaard C
97 49 27 77 Jørgensgaard B/S
97 49 27 80 Amstrup E/A/K
97 49 27 86 Mortensen V/J
97 49 27 90 Chrois E/L
97 49 27 95 Andersen S
97 49 27 95 Kristensen S/J
97 49 27 96 Larsen K/K
97 49 28 02 Pedersen A
97 49 28 02 Jensen B/M
97 49 28 03 Andersen L
97 49 28 04 Slot H
97 49 28 10 Brunsborg J/E
97 49 28 12 Siig B
97 49 28 12 Kristensen C
97 49 28 15 Jensen J
97 49 28 15 Bertelsen K
97 49 28 15 Jensen E
97 49 28 29 Lund H/A
97 49 28 30 Christensen B
97 49 28 37 Sønderby K
97 49 28 50 Jensen B
97 49 28 55 Jensen M/E
97 49 28 58 Sylvestersen H
97 49 28 58 Kristensen T
97 49 28 59 Bærentzen A/B
97 49 28 64 Andersen S
97 49 28 67 Jensen M/A/N
97 49 28 68 Ulfborg
Menighedsråd
97 49 28 71 Bernhard B/L
97 49 28 81 Ravnsbæk H
97 49 28 94 Højmose H
97 49 28 95 Dybdal L
97 49 28 95 Poulsen L
97 49 29 02 Nielsen F/L
97 49 29 03 Haslund L/M
97 49 29 04 Ulfborg By
Skytteforening
97 49 29 08 Olsen M
97 49 29 10 Nørgaard P/A
97 49 29 13 Petersen O/I/L
97 49 29 15 Vestjysk
Hjorteskydebane
97 49 29 20 Nielsen J
97 49 29 20 Stougaard H
97 49 29 34 Filsø G
97 49 29 42 Jensen G
97 49 29 46 Larsen J/J
97 49 29 50 Kristensen N/E
97 49 29 79 Sørensen I
97 49 29 80 Krarup K
97 49 29 85 Bøndergaard R/T
97 49 29 90 Dideriksen C/S
97 49 29 94 Sfo
97 49 50 01 Jensen A
97 49 50 04 Sønder Nissum
Bageri
97 49 50 05 Nielsen S/G
97 49 50 17 Lehmann P/H
97 49 50 19 Dagli Brugsen
97 49 50 22 Siig M/H
97 49 50 33 Munkholm J/A
97 49 50 34 Korsgaard A
97 49 50 38 Rathkjen K/K/M
97 49 50 49 Jensen M/J
97 49 50 60 Jensen N/G
97 49 50 62 Bendtsen P/T
97 49 50 65 Lerink M
97 49 50 66 Hansen E
97 49 50 69 Jeppesen L
97 49 50 69 Hansen L
97 49 50 71 Sørensen P/D
97 49 50 74 Kristensen T
97 49 50 74 Thomsen N
97 49 50 75 Nielsen A/J
97 49 50 78 Holm G
97 49 50 86 Nygaard K
97 49 50 87 Sønderby E
97 49 50 92 Gadgaard S
97 49 50 94 Olesen C
97 49 50 94 Jensen B
97 49 50 94 Olesen M
97 49 51 01 Vittrups
Smedie & VVS ApS
97 49 51 01 Vittrup K
97 49 51 04 Fredskilde K
97 49 51 05 Grue K/L
97 49 51 07 Andersen A
97 49 51 08 Husby-Sdr NissumThorsminde Kirker
97 49 51 08 Sandal J
97 49 51 10 Jacobsen K
97 49 51 13 Andersen M
97 49 51 14 Nielsen K/A
97 49 51 16 Mikkelsen P/K
97 49 51 26 Dideriksen S
97 49 51 28 Toft L
97 49 51 29 Jeppesen Y
97 49 51 36 Jensen I
97 49 51 36 Hermann E
97 49 51 40 Fjand Feriecenter
97 49 51 43 Bramsen M
97 49 51 45 Madsen H
97 49 51 45 Føhns J
97 49 51 46 Vang E
107
97 49 54 51
97 49 51 51 Wyrle A
97 49 51 54 Overgaard N
97 49 51 54 Johnsen K
97 49 51 57 Søgaard J
97 49 51 62 Thorup E
97 49 51 65 Christensen H
97 49 51 66 Føhns A/T
97 49 51 69 Christensen H/M/M
97 49 51 73 Hansen V
97 49 51 73 Winther E
97 49 51 74 Meineche K/F
97 49 51 76 Madsen A/O
97 49 51 78 Kolby A/A
97 49 51 83 Harbo K
97 49 51 89 Jensen E
97 49 51 90 Jensen A
97 49 51 95 Klitferie v
97 49 51 96 Hansen N/K
97 49 52 00 Vedersø Klit
Camping
97 49 52 02 Merko
97 49 52 04 Christensen D
97 49 52 12 Bjerg J/P
97 49 52 14 Eriksen A/S
97 49 52 18 Iversen R
97 49 52 19 Toft I
97 49 52 20 Andersen T
97 49 52 20 Thorup A
97 49 52 21 Slot J
97 49 52 29 Nielsen A
97 49 52 32 Søgaard O/L
97 49 52 41 Sønderby G/R
97 49 52 44 Christensen N
97 49 52 46 Jensen E
97 49 52 49 Repsdorph K
97 49 52 50 Jensen B
97 49 52 67 Jensen M
97 49 52 68 Jalk T/D
97 49 52 75 Sittrup F/J/J
97 49 52 75 Zilinskis D
97 49 52 80 Siig S
97 49 52 83 Lauridsen G/K
97 49 53 08 Hansen H/M
97 49 53 09 Jensen K/I
97 49 53 10 Jensen U/H
97 49 53 15 Husby Murerforretning
97 49 53 15 Hansen H/L
97 49 53 20 Dahl J
97 49 53 20 Knudsen L
97 49 53 20 Dahl N
97 49 53 26 Hansen A/A
97 49 53 30 Licht E
97 49 53 36 Sand K
97 49 53 36 Christensen M
97 49 53 37 Jensen R
97 49 53 40 Jensen G/J
97 49 53 48 Meller J
97 49 53 54 Nielsen E
97 49 53 55 Petermann U
97 49 53 62 Bank P/P
97 49 53 66 Sittrup K
97 49 53 67 Bjerregaard B
97 49 53 69 Jeppesen K/C
97 49 53 75 Jensen A
97 49 53 85 Hansen L/R
97 49 53 93 Sandholm B
97 49 53 98 Jensen B
97 49 54 00 Sønder Nissum Auto
97 49 54 04 Hestbech I
97 49 54 07 Sohn T/K
97 49 54 10 Holm K
97 49 54 17 Husby Sognegård
97 49 54 21 Christensen N/M
97 49 54 23 Nielsen I/A
97 49 54 26 Ahsbahs M
97 49 54 27 Poulsen I
97 49 54 31 Poulsen A/J
97 49 54 33 Mogensen C/C/C
97 49 54 41 Spangsege F/R
97 49 54 51 Frederiksen H
97 49 54 51 Psykolog Henning
Frederiksen
Telefonregister
97 49 23 60 Genbrugspladsen
I Ulfborg
97 49 23 64 Thorup J/S
97 49 23 68 Bak C/M
97 49 23 69 Kjeldsen P/J
97 49 23 70 Yde L/F
97 49 23 72 Jensen I
97 49 23 78 Lauridsen N/I
97 49 23 80 Andersen H/K/V
97 49 23 84 Poulsen P
97 49 23 84 Dahl L
97 49 23 86 Bjerg F/I
97 49 23 88 Ulfborg By
Gymnastikforening
97 49 23 90 Lenes Binderi
97 49 23 91 Midt Vest VVS Aps
97 49 23 91 Rasmussen A
97 49 23 92 Hansen H/L
97 49 23 94 Sørensen U
97 49 23 96 Bjerg B
97 49 23 96 Vikkelsøe L
97 49 23 98 Jensen L
97 49 23 98 Westermann L
97 49 24 03 Anojan K
97 49 24 03 Swaminathan A
97 49 24 03 Anojan N
97 49 24 04 Poulsen J/K/C
97 49 24 12 Knak A/S
97 49 24 13 Vorager C/J
97 49 24 17 Pedersen E
97 49 24 17 Qvistgaard C/M
97 49 24 20 Madsen E/A
97 49 24 21 Evenrud B
97 49 24 21 Evenrud-Jensen J
97 49 24 36 Yde M
97 49 24 38 Kirk E
97 49 24 41 Madsen A
97 49 24 44 Eriksen L
97 49 24 46 Jensen K
97 49 24 49 Dupont A
97 49 24 49 Mortensen N
97 49 24 58 Ulfborg
Fjernvarme AmbA
97 49 24 59 Poulsen K/L
97 49 24 65 Rostbøll M/C
97 49 24 67 Petersen L
97 49 24 69 Sørensen J/S/S
97 49 24 70 Ulfborg Vandværk
97 49 24 72 Hansen V/V
97 49 24 74 Korsgaard B/K
97 49 24 75 Sørensen I
97 49 24 75 Maarup B
97 49 24 77 Nielsen N
97 49 24 80 Staby Husby GUF
97 49 24 81 Vestergaard J/D/M
97 49 24 82 Svendsen M/B/M
97 49 24 91 Stefansen F/L
97 49 25 00 Ulfborg Isenkram
97 49 25 01 Thorup K
97 49 25 01 Ravn L
97 49 25 02 Vorager J/J/J
97 49 25 03 Jørgensen L/L/B/F
97 49 25 09 Nielsen L
97 49 25 11 Radio Vest’s Venner
97 49 25 12 Mouridsen L/S/L
97 49 25 13 Jensen P/H
97 49 25 15 Jensen J
97 49 25 15 Kierbye I
97 49 25 17 Poulsgaard V/A
97 49 25 19 Andersen A/A
97 49 25 24 Kastberg A/P
97 49 25 28 Dalgård E
97 49 25 36 Nørskov-Jensen I
97 49 25 37 Terkelsen P
97 49 25 37 Fiedler J
97 49 25 38 Stender J/S
97 49 25 41 Vanting A
97 49 25 50 Pedersen C
97 49 25 50 Randeris K
97 49 25 50 Pedersen A/J
97 49 25 54 Hansen A
97 49 25 58 Nielsen S/H
97 49 25 64 Simonsen F/A/M/L
97 49 54 52
97 49 54 52 Krøjgaard M
97 49 54 52 Frederiksen H
97 49 54 59 Bundgaard H/K
97 49 54 59 Jensen M
97 49 54 65 Pilgaard M
97 49 54 67 Madsen K
97 49 54 67 Hansen K
97 49 54 75 Hansen G
97 49 54 76 Nielsen A
97 49 54 77 Vang A
97 49 54 90 Mortensen K
97 49 54 91 Dahl A
97 49 54 93 Pedersen K
97 49 54 95 Vandborg E
97 49 54 96 Vang E/B
97 49 54 98 Thomsen J/B
97 49 55 00 Slot C/M
97 49 55 01 Madsen O
97 49 55 03 Madsen M
97 49 55 05 Demant E
97 49 55 09 Pedersen O/E
97 49 55 16 Homaa F
97 49 55 25 Jeppesen M
97 49 55 26 Veigaard P
97 49 55 37 Bertelsen E/K
97 49 55 38 Tjørnild O/M
97 49 55 39 Hald A
97 49 55 41 Fait O
97 49 55 41 Fait-de Boer J
97 49 55 44 Husby Efterskole
97 49 55 46 Christensen S
97 49 55 46 Kaalund I
97 49 55 48 Lyhne V
97 49 55 55 Skov- og
Naturstyrelsen
97 49 55 55 Jakobsen J
97 49 55 55 Christensen S
97 49 55 55 Jakobsen R
97 49 55 59 Nielsen J
97 49 55 63 Petersen A
97 49 55 70 Lund N
97 49 56 03 Voldmester H
97 49 56 03 Sørensen B
97 49 56 06 Nielsen E
97 49 56 12 Petersen V
97 49 56 21 Christensen A/A
97 49 56 26 Petersen B/I/M
97 49 56 29 Rømer O
97 49 56 33 Sandholm N/H/V
97 49 56 36 Jakobsen A
97 49 56 37 Thomsen J
97 49 56 42 Findley I
97 49 56 44 Nielsen P/B/M
97 49 56 48 Aaberg C/M
97 49 56 57 Hansen P
97 49 56 57 Lillevang A
97 49 56 58 Johansen H
97 49 56 58 Mellum A
97 49 56 69 Jensen B/E/A
97 49 56 70 Søgaard J/M
97 49 56 71 Mikkelsen H/B
97 49 56 72 Jensen J
97 49 56 73 Nielsen G
97 49 56 75 Thomsen K/I
97 49 56 76 Skov J/I
97 49 56 79 Toft B/H/K/M
97 49 56 89 Clement K
97 49 56 94 Fischer A/B
97 49 56 99 Mollerup G
97 49 57 08 Drost K
97 49 57 39 Jensen F
97 49 57 39 Christensen G
97 49 57 43 Greve K/E
97 49 57 46 Hedegaard E
97 49 57 58 Holm B/J
97 49 57 59 Ruhe S/J
97 49 57 82 Kastrup-Jensen S/R
97 49 57 98 Andersen S/I
97 49 58 00 Givskov P/L
97 49 58 14 Andersen L
97 49 58 15 Christensen E
97 49 58 17 Sørensen T
97 49 58 19 Østergaard P
TELEFONREGISTER
97 49 58 38 Kristensen J
97 49 58 51 Skræddergaard K
97 49 58 71 Mogensen H/A
97 49 58 78 Lausen T/G/M
97 49 58 82 Viinberg K/D
97 49 59 01 Kæmsgaard H
97 49 59 18 Christensen P
97 49 59 36 Pedersen T/M/T
97 49 59 40 Sommer K
97 49 59 65 Anpartselskabet
Af 10/1 1995
97 49 59 69 Knudsen L
97 49 59 71 Ulsøe L/P
97 49 59 90 Jensen E
97 49 60 00 Annex Gården
97 49 60 11 Fjand Camping
& Grill
97 49 60 31 Rosenmejer M
97 49 60 37 Koller A/F
97 49 60 67 Torstensen H
97 49 60 67 Sørensen H
97 49 60 67 Torstensen C
97 49 61 09 BlokkebakPoulsen J
97 49 61 12 Thomsen P/T
97 49 61 14 Sandgaard B/N
97 49 61 16 Hansen E
97 49 61 32 O’brien E
97 49 61 35 Jeppesen F/A
97 49 61 41 Madsen L
97 49 61 42 Agersnap T/A
97 49 61 58 Vang J/E
97 49 61 60 Kirk D
97 49 61 61 Zeuner P
97 49 61 61 West A
97 49 61 80 Genbrugspladsen I
Sdr. Nissum
97 49 61 84 Christiansen B
97 49 61 98 Kyed E
97 49 62 00 Uglen Den Selvejende Institution
97 49 62 17 Stie B
97 49 62 19 Agerholm J
97 49 62 36 Madsen H
97 49 62 36 Boldsen S
97 49 62 40 Rosenbæk O
97 49 62 43 Toft E/A
97 49 62 63 Bech-Hansen H
97 49 62 67 Mortensen H/A
97 49 62 85 Korsgaard E
97 49 62 91 Bjerg B/E
97 49 63 10 Sørensen G
97 49 63 29 Madsen M
97 49 63 30 Stjernholm L
97 49 63 40 Toft J
97 49 63 52 Ørnbjerg J/H
97 49 63 65 Christensen J
97 49 63 86 Simonsen J
97 49 63 86 Poulsen K
97 49 64 03 Poul Henriksen
Management Aps
97 49 64 60 Fjand Gårdbutik Café & Galleri
97 49 64 60 Erhvervsgruppen
Vest
97 49 64 70 Mentz T
97 49 65 03 Thomsen H/M
97 49 65 05 Bentsen M
97 49 65 05 Madsen N/H
97 49 65 11 Vredo Danmark
97 49 65 25 Bertelsen I
97 49 65 45 Brun E
97 49 65 49 Hansen D
97 49 65 70 Sdr. Nissum Friskole
97 49 66 01 Vittrup B/E
97 49 66 03 Christensen D/J
97 49 66 11 Lorentzen S
97 49 66 26 Andreasen K
97 49 66 56 Jensen V/H
97 49 66 60 Kørvel D
97 49 66 60 Engelbrecht B
97 49 66 77 Pedersen A/B
97 49 67 02 Worm E/G
97 49 67 08 Thede J/L
97 49 67 08 Antoniuk M
97 49 67 08 Hresyk I
97 49 67 20 Bendtsen P/K
97 49 67 30 Christensen D/K/E
97 49 67 47 Højbjerg A/J
97 49 67 60 Jørgensen L
97 49 67 76 Skovsted M
97 49 67 88 Riis K/K
97 49 68 28 Nielsen L/N
97 49 68 50 Ohrt H
97 49 68 60 Barnkob B/H
97 49 68 64 Nielsen S
97 49 68 65 Thane M
97 49 68 67 Hansen J/B
97 49 68 69 Engelsbak R
97 49 68 84 Schmidt S
97 49 68 88 Vestergård J
97 49 68 88 Lystbæk H
97 49 69 09 Sørensen S
97 49 69 09 Halling A
97 49 69 09 Græmhus
97 49 69 12 Jensen E
97 49 69 17 Larsen B
97 49 69 19 Nicolaisen A
97 49 69 29 Pedersen A
97 49 69 30 Nielsen F/E
97 49 69 49 Buhl V/H
97 49 69 52 Lyngsøe P
97 49 69 57 Schmidt P
97 49 69 60 Klose J/S
97 49 69 65 Obelitz J
97 49 69 91 Josephsen P
97 49 69 91 Kobborg A
97 49 69 93 Bach K
97 49 69 95 Damsgaard J/B
97 49 70 01 Nikolaisen V
97 49 70 02 Larsen K
97 49 70 06 Thorsminde
Fiskernes
Indkøbsforening F
97 49 70 09 Poulsgaard J/T
97 49 70 10 Ravnsbæk I
97 49 70 15 Nørfjand D
97 49 70 20 Jensen H/E
97 49 70 28 Harbo E
97 49 70 29 Thorsminde
Maskinværksted
97 49 70 30 Sørensen H/E
97 49 70 32 Kristensen E/L
97 49 70 43 Isaksen B/M
97 49 70 44 Thorsminde Havn
97 49 70 47 Kristensen B
97 49 70 49 Jensen O/B
97 49 70 50 Hougaard B/V
97 49 70 50 Psykolog Bent
Hougaard
97 49 70 56 Thorsminde
Camping
97 49 70 56 Johansen G/M
97 49 70 58 Pedersen A
97 49 70 63 Stage K/E
97 49 70 66 Kjærgaard A/J
97 49 70 67 Poulsen P/J/L
97 49 70 72 Kjærgaard O
97 49 70 74 Sørensen A
97 49 70 85 Jensen O
97 49 70 88 Brun M
97 49 70 90 Kristensen K
97 49 70 93 Lauritsen R
97 49 71 00 Nørgaard T
97 49 71 01 Jensen T/M
97 49 71 05 Christensen K
97 49 71 06 Andersen O/R
97 49 71 07 TM Fisk & Søn ApS
97 49 71 13 Kristensen P/T
97 49 71 14 Ruby A
97 49 71 15 Kjærgaard F/J
97 49 71 19 Mikkelsen A
97 49 71 19 Halkier J
97 49 71 20 Larsen I
97 49 71 21 Kamstrup S/B
97 49 71 24 Poulsen E/B
108
97 49 78 78
97 49 71 27 Lehmann W/G
97 49 71 34 Harbo K/B
97 49 71 35 Poulsen J/M
97 49 71 38 Ruby M/C/D/D
97 49 71 46 Kristiansen H
97 49 71 49 Kristensen E
97 49 71 52 Poulsen H/J
97 49 71 54 Min Købmand
Thorsminde
97 49 71 55 Facius K
97 49 71 56 Jensen T/A
97 49 71 65 Pedersen I
97 49 71 66 Havgrillen
97 49 71 70 Poulsen B/E
97 49 71 73 Sørensen P
97 49 71 74 Kristensen E
97 49 71 77 Knudsen J/A
97 49 71 78 Kjærgaard V
97 49 71 80 Nielsen J/I
97 49 71 83 Jensen K/A
97 49 71 85 Steensen H
97 49 71 86 Westeraa F/B
97 49 71 90 Thorsminde Redningsstation
97 49 71 93 Christensen J
97 49 71 93 Kristensen A/K
97 49 71 97 Sørensen E/B
97 49 72 02 Nielsen K/M
97 49 72 03 Christensen S
97 49 72 07 Lauridsen E/L
97 49 72 15 Willadsen P/J
97 49 72 16 Nielsen S
97 49 72 21 Nørfjand F/B
97 49 72 24 Plougmann A/K
97 49 72 27 Crafack J/L
97 49 72 28 Søgaard M/E
97 49 72 29 Mikkelsen C
97 49 72 43 Jensen I
97 49 72 43 Sig P
97 49 72 57 Advodan Advokater
97 49 72 58 Kristensen H/L/J
97 49 72 60 Thorsminde Havn
Materielgården
97 49 72 62 Ruby K/J
97 49 72 63 Bech L/L
97 49 72 69 Lauritsen A/H
97 49 72 72 Jensen V/J
97 49 72 74 Pedersen K
97 49 72 74 Nielsen M
97 49 72 79 Pedersen C/G
97 49 72 85 Salon Thorsminde
97 49 72 85 Nielsen B
97 49 72 85 Laugesen L
97 49 72 96 Thorsminde Vandværk Andelsselskab
97 49 72 98 Knudsen H/E
97 49 73 06 Ottomines Røgeri
97 49 73 12 Lauritsen J
97 49 73 13 Thorsminde
Varmeværk amba
97 49 73 20 Nielsen S
97 49 73 32 Jensen E
97 49 73 32 Nielsen E
97 49 73 40 Bærentzen T/M
97 49 73 66 Strandingsmuseet
St. George
97 49 73 88 Knudsen B
97 49 73 88 Jensen L/R
97 49 74 74 Kristensen E/M
97 49 74 97 Restaurant St.
George
97 49 75 11 Vang L/R
97 49 76 81 Hansen K/L
97 49 77 00 Madsen G
97 49 77 11 Jensen F
97 49 77 11 Tokkesdal B
97 49 77 21 Ebert J
97 49 77 27 Mikkelsen T/B
97 49 77 70 Østergaard T/T
97 49 77 75 Sørensen L/A
97 49 77 80 Vitger J
97 49 77 99 Sigaard S
97 49 78 78 Vandborg N/N
97 49 78 90
TELEFONREGISTER
97 88 10 42 Mølgård A
97 88 10 43 Nielsen G
97 88 10 47 Kirk E
97 88 10 48 Graversen K
97 88 10 48 Nielsen J
97 88 10 55 Brunsborg Ø
97 88 10 55 Dommerby G
97 88 10 56 Olesen O/B/L
97 88 10 61 Den Sociale
Udviklingsfond
97 88 10 65 Hilligsøe K
97 88 10 67 Christensen K/H
97 88 10 68 Nygaard L
97 88 10 70 Christensen N
97 88 10 70 Mathiasen B/S/M
97 88 10 73 Jensen T
97 88 10 75 Bækmarksbro
Varmeværk AmbA
97 88 10 78 Pedersen V
97 88 10 83 Andersen E
97 88 10 85 Damgaard L
97 88 10 88 Christensen I
97 88 10 90 Kristensen B/K/S
97 88 10 97 Madsen K/S
97 88 11 01 Kirkegaard E/G
97 88 11 02 Christensen E/T
97 88 11 05 Holm E
97 88 11 07 Nielsen I
97 88 11 09 Christensen E
97 88 11 10 Fjeldgren P/L
97 88 11 14 Jensen J
97 88 11 14 Christensen S
97 88 11 14 Jensen M/M
97 88 11 15 Damkjær T/K
97 88 11 16 Christensen H
97 88 11 27 Olesen J/K
97 88 11 30 Jepsen M
97 88 11 32 Råkjær M/J
97 88 11 33 Nielsen E/M
97 88 11 36 Statoil Servicenter
97 88 11 46 Klinik for Fodterapi
97 88 11 48 Sivkjær I/A
97 88 11 51 Mattrup B/J
97 88 11 56 Aggerholm E/E
97 88 11 57 Nørgård K
97 88 11 58 Jensen E/M/R
97 88 11 59 Mørch L
97 88 11 61 Carstensen B
97 88 11 62 Kirkeby B/J
97 88 11 67 Ovesen E
97 88 11 68 Kallesøe J/A
97 88 11 70 Iversen A/A
97 88 11 73 Olesen H/B
97 88 11 77 Poulsen S
97 88 11 77 Gregersen I
97 88 11 80 Jensen G
97 88 11 81 Nielsen L
97 88 11 83 Pilgaard J/R
97 88 11 85 Madsen H
97 88 11 85 Esbersen D
97 88 11 85 Madsen T
97 88 11 86 Kattenhøj N/D/D
97 88 11 89 Anneberg M
97 88 11 92 Veje S
97 88 11 93 Bjerregård J
97 88 11 96 Nielsen G
97 88 11 98 Hansen I/H
97 88 12 01 Amstrup Svineproduktion A/S
97 88 12 01 Simion A
97 88 12 01 Spataru M
97 88 12 01 Simion C
97 88 12 03 Olesen A/I
97 88 12 04 Nielsen K/M
97 88 12 08 Veje G
97 88 12 09 Madsen I/E
97 88 12 10 Pedersen H
97 88 12 14 Krogshede D/K
97 88 12 17 Mølgaard B/L
97 88 12 19 Blæsbjerg E/I
97 88 12 20 Breddam G/E/I
97 88 12 21 Nikolajsen E/E
97 88 12 22 Christensen K/J/J
97 88 12 24 Kattenhøj J/R
97 88 12 25 Møldambjærg I
97 88 12 31 Andersen S/C/E
97 88 12 32 Mejdahl J
97 88 12 34 Rasmussen S/M
97 88 12 38 Christensen V/E
97 88 12 41 Kirkegaard J
97 88 12 41 Kirkegård A
97 88 12 45 Christensen H/B
97 88 12 46 Mølgaard E
97 88 12 47 Kristensen E/R
97 88 12 48 Pedersen E
97 88 12 48 Møborg
Maskinstation I/S
97 88 12 48 Pedersen R
97 88 12 51 Mølgaard M
97 88 12 53 Breddam J
97 88 12 58 Christensen M/B
97 88 12 59 Dalgaard N
97 88 12 59 Pedersen A
97 88 12 59 Dalgaard S
97 88 12 60 Jespersen K/O
97 88 12 62 Jensen J/K/L
97 88 12 67 Kurts Liftservice og
Planteskole
97 88 12 77 Høgh T
97 88 12 77 Hyldal D
97 88 12 79 Lauridsen M
97 88 12 80 Andersen G
97 88 12 80 AndersenFruedahl F
97 88 12 85 Kristensen G
97 88 12 86 Pedersen A/I
97 88 12 87 Jakobsen K
97 88 12 88 Thomsen J
97 88 12 88 Sulimenko N
97 88 12 90 Madsen G/G
97 88 12 91 Andersen M
97 88 12 92 Jensen E/M
97 88 12 93 Nygaard L
97 88 12 94 Madsen S/A
97 88 12 98 Bertelsen B
97 88 12 99 Tangsø Centret
97 88 13 00 Bendtsen E
97 88 13 00 Mattrup K
97 88 13 04 Noe N
97 88 13 09 Pedersen E/V/A
97 88 13 10 Jakobsen A
97 88 13 11 Bækmarksbro
Møbelfabrik
97 88 13 13 Sørensen K
97 88 13 14 Lisby O
97 88 13 20 Høj A
97 88 13 20 Pedersen J
97 88 13 21 Iversen H/P
97 88 13 22 Madsen J
97 88 13 23 Brunsborg N/R
97 88 13 25 Jensen J
97 88 13 32 Christensen B/E
97 88 13 35 Øgendahl A/N/J
97 88 13 38 Christensen E/I
97 88 13 46 Lauridsen K/B
97 88 13 47 Poulsen K
97 88 13 48 Kristensen T
97 88 13 49 Mortensen I
97 88 13 49 Madsen M
97 88 13 53 Jensen N/J
97 88 13 57 Helligsø A
97 88 13 58 Madsen E
97 88 13 59 Østerby E/B/K/C/M
97 88 13 61 Pedersen O
97 88 13 61 Joensen T
97 88 13 62 Øgendahl J/K
97 88 13 66 Poda Hegn Vest
97 88 13 77 Pedersen Y
97 88 13 77 Kristensen T/S
97 88 13 78 Vestergaard T/I
97 88 13 79 Moberg O
97 88 13 80 Jeppesen S
97 88 13 83 Christensen B
97 88 13 85 Østergård K
97 88 13 85 Christensen L
97 88 13 88 Christensen D/T
109
97 88 16 06
97 88 13 89 Moberg E/J
97 88 13 91 Pedersen B/S
97 88 13 96 Kristensen S/A
97 88 13 98 Laugesen P/R
97 88 14 02 Rabjerg S/P
97 88 14 03 Madsen E/J
97 88 14 05 Willumsen A/A
97 88 14 05 Christiansen J
97 88 14 08 Weinreich O
97 88 14 08 Hansen A
97 88 14 08 Weinreich S
97 88 14 09 Kristensen A
97 88 14 09 Hedegaard N
97 88 14 16 Amstrup M/E
97 88 14 17 Laugesen J/K/M
97 88 14 18 Sivkjær B
97 88 14 18 Christensen L
97 88 14 20 Hansen K/J
97 88 14 21 Haurbak M/M
97 88 14 24 Degn E
97 88 14 32 Christensen P/K
97 88 14 38 Andersen B
97 88 14 41 Maler Madsen
97 88 14 41 Østerby C
97 88 14 43 Koldsø R
97 88 14 46 Nielsen N/S/A
97 88 14 50 Jakobsen J/L
97 88 14 51 Fjordside E
97 88 14 51 Christensen N/J/D
97 88 14 54 Bertelsen B/A
97 88 14 60 Knudsen A/S
97 88 14 61 Henriksen P/H
97 88 14 62 Jensen E/R
97 88 14 63 Andersen B/F
97 88 14 65 Viborg M
97 88 14 67 Pedersen L/S
97 88 14 74 Nielsen J
97 88 14 76 Hjannung A/S
97 88 14 79 Jensen J
97 88 14 83 Søhus Snedkeri ApS
97 88 14 89 Sulkjær B
97 88 14 93 Nielsen O/M/D
97 88 14 95 Beyer A
97 88 14 99 Kristensen K
97 88 15 00 Bækmarksbro
Pleje og Daghjem
97 88 15 14 Nielsen K/I
97 88 15 15 Østerby O/B
97 88 15 16 Pedersen E/M
97 88 15 22 Sørensen H
97 88 15 25 Mogensen E/L
97 88 15 27 Aasberg M
97 88 15 28 Hansen V/J
97 88 15 32 Jakobsen B
97 88 15 33 Madsen K/M
97 88 15 34 Kristensen A/A
97 88 15 38 Jensen O
97 88 15 42 Pedersen E
97 88 15 48 Kristensen K/R
97 88 15 52 Nicolajsen B/J/J
97 88 15 53 Christensen F/T
97 88 15 54 Hyldgaard T
97 88 15 55 Hansen S
97 88 15 58 Nexø A/B/A
97 88 15 60 Rasmussen K
97 88 15 62 Jensen H
97 88 15 65 Schjøtz B
97 88 15 68 Pedersen E
97 88 15 70 Jensen E/E
97 88 15 72 Jensen H
97 88 15 75 Sandbæk F/A
97 88 15 77 Pedersen L/D
97 88 15 78 Farbæk E
97 88 15 78 Larsen J
97 88 15 81 Thomsen T
97 88 15 86 Damgaard B
97 88 15 86 Thomsen B
97 88 15 90 Østerby E/D/E
97 88 15 99 Borg K/J
97 88 16 01 Nielsen O/S
97 88 16 02 Graversen K
97 88 16 02 Madsen E
97 88 16 06 Meier L/J
Telefonregister
97 49 78 90 Jensen B/A
97 49 78 98 Ørts J/M
97 49 79 05 Madsen J/B
97 49 79 44 Adsersen R
97 49 79 44 Kristiansen F
97 54 73 82 Madsen E
97 54 73 82 Aaen U
97 58 18 18 Madsen L
97 58 18 18 Kragholm L
97 70 04 51 Schmidt K
97 70 04 51 Rasmussen D
97 70 14 06 Sørensen L
97 70 14 40 Eriksen K/L
97 70 40 51 Mikkelsen E/J
97 70 44 70 Ræbild M
97 81 08 83 Sunesen J/C
97 81 16 77 Jensen K
97 81 16 77 Jakobsen L/S
97 82 20 44 Klinik for Fysioterapi
v/ Anne Mette Carøe
97 82 23 18 Lindhardt B/I
97 83 25 42 Hæstrup J/M
97 83 44 72 Hald L
97 83 44 72 Pedersen H
97 83 62 28 Underbjerg K
97 83 62 28 Kamstrup E
97 83 63 08 Andersen D/M
97 83 65 17 Gransgaard T/M
97 83 66 33 Søren Houlind ApS
97 84 05 30 Handberg D
97 84 05 30 Pedersen J
97 84 10 91 Kristensen H/M
97 84 14 45 Kirk M
97 84 14 45 Olesen L
97 85 09 12 Andreasen K
97 85 09 12 Nielsen R
97 85 18 24 Holm T/M
97 85 32 31 Andersen T
97 85 32 31 Flyvholm M
97 85 52 58 Christensen T
97 85 59 79 Underbjerg Data
97 86 24 03 Kristensen A/A
97 86 30 32 Kristensen W
97 86 30 32 Madsen J
97 86 32 32 Jakobsen M
97 86 34 56 Olesen A/L/R
97 86 36 05 Hunskjær P
97 86 50 88 Vestergaard T/M
97 86 80 88 Elmholdt B
97 87 13 54 Sigaard H
97 87 88 70 Poulsen E
97 87 88 70 Kofoed B
97 88 10 01 Jensen B/B
97 88 10 05 Kristensen B/I
97 88 10 06 Nygård G
97 88 10 10 Hansen V/B
97 88 10 11 Øgendahl P/I
97 88 10 12 Jagt Og Fiskeri
97 88 10 13 Hansen B
97 88 10 14 Sulkjær J
97 88 10 16 Kristensen J/A
97 88 10 17 Boel E/S
97 88 10 18 Christensen B/J
97 88 10 19 Løkkes Auto
97 88 10 20 Christiansen C
97 88 10 20 Ingers Køreskole
97 88 10 20 Christiansen I
97 88 10 21 Kristensen L/A
97 88 10 22 Rasmussen H
97 88 10 22 Roloff B
97 88 10 24 Smærup K/M
97 88 10 26 Jensen J
97 88 10 27 Christiansen C
97 88 10 27 Østergård P
97 88 10 28 Jensen B
97 88 10 28 Kirk O
97 88 10 31 Krarup H/P
97 88 10 33 Kristensen P
97 88 10 33 Andersen M
97 88 10 34 Kræmmergaard N/S
97 88 10 35 Jensen H
97 88 10 37 Højgaard D/S
97 88 10 38 Kristensen H/H
97 88 16 11
97 88 16 11 Olsen A
97 88 16 13 Jensen P/A
97 88 16 15 Nielsen B/J
97 88 16 26 Stendorf M/V
97 88 16 27 Fjordside A
97 88 16 29 Andersen E
97 88 16 40 Kristensen D
97 88 16 42 Rye A
97 88 16 42 Krejlgaard J
97 88 16 46 Thomsen E/H
97 88 16 49 Kristensen P/D/A
97 88 16 50 Andreasen L/E
97 88 16 51 Pedersen H/B
97 88 16 57 Kamstrup G
97 88 16 60 Nikotrans
97 88 16 60 Nikolajsen K/T
97 88 16 69 Stovby E/E
97 88 16 72 Bornedal B
97 88 16 73 Særkjær Ø/N
97 88 16 75 Madsen A
97 88 16 76 Jørgensen K/J
97 88 16 80 Laugesen L
97 88 16 80 Christiansen D
97 88 16 83 Nielsen D/K/H/H
97 88 16 88 Kristensen A/H
97 88 16 90 Larsen H/V/K
97 88 16 92 Toft O/C/C/M
97 88 16 92 Daater B
97 88 16 93 Boel H
97 88 17 00 Pedersen S
97 88 17 05 Nielsen B/L/N
97 88 17 09 Østerfoelbæk
Pelsfarm
97 88 17 12 Lauritsen A
97 88 17 12 Andersen E/A
97 88 17 14 Andersen I
97 88 17 14 Møldambjerg B
97 88 17 19 Kristensen L
97 88 17 19 Hedegaard K
97 88 17 26 Murerfirmaet
Tangsø ApS
97 88 17 30 Jensen H
97 88 17 30 Friis K
97 88 17 32 Andersen N/I
97 88 17 33 Kirkeby A
97 88 17 36 Andersen A
97 88 17 36 Tved B
97 88 17 37 Galleri Nordenkær
97 88 17 40 Rernböck G/L
97 88 17 41 Kjølhede J
97 88 17 44 MC-Stationen
97 88 17 45 Madsen L/S/M
97 88 17 50 Galmstrup J/S/R
97 88 17 54 Nielsen H/J/J
97 88 17 55 Grangården ApS
97 88 17 57 Mose B/L/C
97 88 17 65 Nielsen A/K
97 88 17 70 Lauridsen O
97 88 17 76 Hansen E
97 88 17 76 Hinge H
97 88 17 83 Fries J
97 88 17 83 Jessen M
97 88 17 87 Madsen F/H/A
97 88 17 88 Jensen V
97 88 17 92 Ringgaard E
97 88 17 92 Clausen B
97 88 17 97 Tetzlaff B/M/F
97 88 18 00 Biesheuvel H/B
97 88 18 04 Viborg S/R
97 88 18 28 Tangsø
Købmandsgård
97 88 18 28 Møller D
97 88 18 38 Olesen F
97 88 18 58 Kristensen K
97 88 18 72 Lisby M
97 88 18 72 Blæsbjerg G
97 88 18 85 Graversen C/T
97 88 18 89 Klausen L
97 88 19 00 Indr.Arkitekt
Anne Nyholm
97 88 19 00 Nyholm A
97 88 19 03 Risager F/A
97 88 19 03 Risager Skovservice
TELEFONREGISTER
97 88 19 03 Risager B
97 88 19 18 Borup J/M
97 88 19 19 Poulsen S
97 88 19 30 Hald J
97 88 19 51 Madsen J/M
97 88 19 51 Jm Trådgnist
97 88 19 62 Hansen H/M
97 88 19 67 Kristensen J
97 88 19 77 Lind M/E
97 88 19 80 Jensen H
97 88 19 98 Madsen S
97 88 19 98 Andersen D
97 88 19 98 Madsen L
97 88 40 03 Bjerg B
97 88 40 04 Sandholm E/H
97 88 40 05 Kjærgaard H
97 88 40 09 Larsen I
97 88 40 11 Kirkegård F
97 88 40 15 Pho-Pluk P
97 88 40 17 Knudsen L
97 88 40 17 Maagaard H
97 88 40 18 Bjørnkjær J
97 88 40 20 Sørensen R/S
97 88 40 22 Pedersen R/L
97 88 40 24 Nielsen H/E
97 88 40 26 Brunsborg L/E
97 88 40 27 Toft K
97 88 40 27 Brunsborg A
97 88 40 30 Søvndal A/P/A
97 88 40 34 Kjærsgård H/H
97 88 40 37 Fabricius E/B
97 88 40 38 Poulsen V
97 88 40 39 Christensen E/G
97 88 40 41 Kirkegaard L/J
97 88 40 43 Galsgaard T/J
97 88 40 48 Jensen E/P
97 88 40 50 Kristensen S/B/M
97 88 40 54 Ottosen K/G
97 88 40 62 Kristensen B
97 88 40 66 Kjær E
97 88 40 66 Galsgaard M
97 88 40 66 Poesigårdens Galleri
97 88 40 67 Nielsen O
97 88 40 71 Hedegaard K/A/M/E
97 88 40 78 Gråkær L/O
97 88 40 79 Harpøth V/E/A
97 88 40 80 Nygaard K/P
97 88 40 82 Christiansen P/S
97 88 40 85 Østergaard J
97 88 40 99 Bjerregaard J
97 88 41 01 van der Maat J/R
97 88 41 02 Frederiksen F/I/S
97 88 41 03 Mortensen K
97 88 41 05 Poulsen A
97 88 41 07 Diemar J/B
97 88 41 10 Larsen V
97 88 41 11 Krarup M
97 88 41 12 Iversen S/J/M
97 88 41 14 Lykke E
97 88 41 16 Søvndal B/R
97 88 41 21 Pedersen E
97 88 41 25 Jepsen K/G
97 88 41 28 Hansen K/B
97 88 41 36 Damgaard J/I
97 88 41 37 Nees
Totalentreprise ApS
97 88 41 37 Møller J/H
97 88 41 39 Olsen I
97 88 41 41 Pedersen J/G
97 88 41 42 Mortensen S/H
97 88 41 45 Christiansen H/D
97 88 41 49 Kirkeby A
97 88 41 49 Pedersen S
97 88 41 53 Barslund H
97 88 41 67 Hansen L/H
97 88 41 68 Jensen P/L/H
97 88 41 71 Kirkeby I/H
97 88 41 74 Hedegaard E/M
97 88 41 79 Kristensen L/K
97 88 41 81 Andersen B
97 88 41 81 Laurberg S
97 88 41 85 Jørgensen S
97 88 41 88 Pedersen H
97 88 41 88 Stigaard I
97 88 42 02 Nielsen S/M/A
97 88 42 04 Brøj S
97 88 42 05 Südpack
Scandinavia A/S
97 88 42 10 Nielsen M/E
97 88 42 12 Nielsen E
97 88 42 16 Weiss K
97 88 42 16 Jensen K
97 88 42 20 Kristensen B
97 88 42 43 Hansen O
97 88 42 43 Povlsen K
97 88 42 50 Møller T/S
97 88 42 76 Pedersen E/P
97 88 42 83 Kristensen T/R
97 88 42 84 Madsen K/V
97 88 42 91 Yrsas Blomster
97 88 42 91 Jensen Y
97 88 42 91 Pedersen C
97 88 42 92 Pedersen J/A/T
97 88 44 64 Sørensen M/J
97 88 45 16 Høgs Smedje
97 88 45 30 Johansen H
97 88 45 30 Jepsen B
97 88 45 54 Kjærsgaard M/O
97 88 47 01 Laugesen O
97 88 47 01 Andersen K
97 88 47 37 Madsen F
97 88 47 37 Unipanels ApS
97 88 49 50 Poulsen K
97 88 50 04 Nielsen K
97 88 50 11 Bøvlingbjerg Apotek
97 88 50 59 Brørup Maskinstation ApS
97 88 51 06 Jensen H
97 88 51 82 Witte L
97 88 52 00 Bøvlingbjerg
Fysioterapi I/S
97 88 52 99 Jacobsen G
97 88 53 11 Byskov H
97 88 53 59 Galmstrup M/A
97 88 54 06 Jensen I/L
97 88 54 60 Bøvling-Hallen Selvejende Institution
97 88 55 04 Løkke L
97 88 55 04 Vorager B
97 88 56 56 Stausholm J/H
97 88 56 63 Holck M/T
97 88 58 68 Sunesen J/K
97 88 58 80 Nielsen H/S/M
97 88 58 90 Brandborg
Svinecenter ApS
97 88 73 88 Nielsen R/P
97 88 74 38 Henriksen N
97 88 74 38 Jakobsen J
97 88 74 42 Nielsen K
97 88 75 00 Hundahl I
97 88 75 16 Høgs Smedje
97 88 77 88 Moeskjær L/P
97 88 80 07 Høgh A
97 88 80 07 Kirkeby B
97 88 80 17 Graversen V
97 88 84 13 Aasten M
97 88 84 21 Karman B
97 88 84 21 Korobko V
97 88 86 92 Sillasen T/O
97 88 87 87 Lund T/B
97 88 88 63 Andersen P/J
97 88 88 68 Jensen J
97 88 89 68 Jakobsen H
97 88 89 68 Rusbjerg A
97 88 92 60 Madsen M
97 88 94 83 Vandborg E
97 88 95 00 Dyrlægegruppen
Vestjylland ApS
97 88 99 22 Petersen L
97 88 99 33 Hald K
97 88 99 33 Hove C
97 89 35 95 Andersen C/B
97 89 50 65 Skou E
97 89 51 06 Norsgaard H/N
97 89 51 93 Krogh F/A
97 89 52 59 Bjerre T
110
99 74 22 28
97 89 52 59 Andersen M
97 89 55 99 Viborg J
97 89 55 99 Kirkeby S
97 94 66 69 Grzymislawska E
97 94 66 69 Grzymislawski Z
97 97 17 00 Datcu N/I
98 10 45 31 Clausen L
98 10 45 31 Larsen S
98 10 49 33 Henriksen J
98 10 49 33 Eliasen M
98 43 56 93 Jakobsen J
98 43 56 93 Pedersen L
98 54 61 83 Christensen G
99 74 22 00 Stadil Tim
Ældrepleje
99 74 22 09 H. Eskesensminde
Tim
99 74 22 28 De Gamles Hjem
Agergårdvej
Agergårdvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
4 Daater B T . . . . . . . . 97 88 16 92
Toft C . . . . . . . . . . . . 97 88 16 92
Toft C V teknisk ass . . 97 88 16 92
Toft M . . . . . . . . . . . 97 88 16 92
Toft O montør . . . . . . 97 88 16 92
7 Christensen L R . . . . 97 88 13 85
Østergård K fisker . . . 97 88 13 85
13 Flynder Kirke . . . . . . 21 22 16 13
Jensen A . . . . . . . . . 97 88 16 13
Jensen P E graver . . . 97 88 16 13
24 Fries J tandlæge . . . . 97 88 17 83
Jessen M B tandlæge 97 88 17 83
28 Kristensen E A gdr. . . 97 88 12 47
Kristensen R . . . . . . . 97 88 12 47
Akelejevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - B1
267 Helbæk H . . . . . . . . . 97 48 17 96
Alleen
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C4
1 Din Tømrer og
Snedkermester
v/ Torben Fransen . . . 21 25 70 81
Mathiasen H F . . . . . 97 48 18 27
Mathiasen T B F . . . . 97 48 18 27
3 Andersen G S . . . . . . 69 14 17 96
Andersen M S . . . . . 69 14 17 96
4 Jensen B F kontorass 22 91 03 73
5 Halgaard L C ass. . . . 97 48 16 76
7 Christensen I . . . . . . 97 48 15 64
Christensen J læge . . 97 48 15 64
8 Brandsborg H . . . . . . 30 29 71 77
9 Nielsen A V sygepl. . . 20 18 27 50
Vilhelmsen H P . . . . . 51 21 32 96
ADRESSEREGISER
Sittrup F B. . . . . . . . . 97 49 52 75
Sittrup J K P . . . . . . . 97 49 52 75
Sittrup J husass . . . . 97 49 52 75
Werner S . . . . . . . . .
Zilinskis D . . . . . . . . 97 49 52 75
Bavnebjergvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 2 - A6
8 Nielsen B . . . . . . . . .
11 Gelså H . . . . . . . . . . 96 87 70 83
19 Pedersen T ingeniør . 97 49 59 36
23 Skræddergaard K . . .
Bavnehøjvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 3 - F1
6 a Jensen B radiotekn . . 97 88 10 01
Jensen B V . . . . . . . . 97 88 10 01
10 Hedegaard K . . . . . . . 97 88 17 19
Kristensen L K . . . . . 97 88 17 19
12 Kristensen K M L . . . 20 26 88 38
Olesen H . . . . . . . . . . 21 48 44 37
14 van Ingen R K . . . . . . 20 32 69 60
van Ingen T B C. . . . .
16 a Ichim A R . . . . . . . . .
Ichim C C . . . . . . . . . 53 30 23 44
17 Borg J A bankass . . . 97 88 15 99
Borg K . . . . . . . . . . . 97 88 15 99
18 Hildebrandt C S gdr. . 29 44 65 10
Petersen A M . . . . . . 29 44 65 10
19 Breddam E Ø lærer . . 97 88 12 20
Breddam G lærer. . . . 97 88 12 20
Breddam I Ø . . . . . . . 97 88 12 20
21 Christensen L medhj 97 88 14 18
Sivkjær B landmand . 97 88 14 18
Bellisvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - B3
428 Engelsbak R . . . . . . . 97 49 68 69
Bakvej
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 2 - C6
1 Tarpgaard A B . . . . . 97 33 17 88
Tarpgaard K R lærer . 97 33 17 88
3 Skovmose L . . . . . . .
4 Bach A landmand . . . 97 33 11 48
7 Draiby C W dykker. . . 97 32 00 76
Draiby G L laborant . . 97 32 00 76
9 Vestergaard B O . . . . 61 78 15 50
Vestergaard B rørsmed
Vestergaard D . . . . .
Ballesigvej
Bankvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - B3
4 Jensen E H V. . . . . . . 97 49 51 89
6 Kristensen L I . . . . . . 32 12 19 87
Baunbækvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - D3
1 Madsen A S . . . . . . .
Svanbo I M . . . . . . . .
4 Burtisan I . . . . . . . . .
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B3
2 Jensen M V . . . . . . . 69 14 21 56
Jørgensen T T H . . . . 69 14 21 56
4 Sandbæk N J . . . . . . 97 48 17 31
Sandbæk A dagplejer 97 48 17 31
5 Andersen D . . . . . . . 97 48 15 88
Andersen F slagter . . 97 48 15 88
6 a Kristensen D K . . . . .
7 Kristensen E . . . . . . . 97 48 17 92
8 Petersen H husmand 97 48 17 50
Petersen J K . . . . . . . 97 48 17 50
9 Kristensen E . . . . . . .
10 Hansen A R . . . . . . . . 61 75 19 09
Hansen E P fisker . . . 61 75 19 09
11 Toft I L kontorass. . . . 97 48 15 59
Toft P elektriker. . . . . 97 48 15 59
12 Carøe L H rejsesekr. . 97 48 14 50
13 Jensen B M syerske . 97 48 51 22
Jensen S E V . . . . . . . 97 48 51 22
14 Lund E G graver . . . . 97 48 14 24
Lund G K . . . . . . . . . 97 48 14 24
15 Rudbeck J S . . . . . . . 69 14 25 85
Rudbeck K S . . . . . . 69 14 25 85
16 Bendtsen B K . . . . . . 96 13 41 09
Bendtsen V gårdejer . 96 13 41 09
17 Kristensen M U D . . .
Lynggaard T . . . . . . . 42 24 80 86
19 Høgsbjerg V L . . . . . . 97 48 13 77
a Østergaard G . . . . . . 96 13 40 85
21 Gravesen N . . . . . . .
Vandborg K S . . . . . . 50 99 32 93
23 Hedegaard E gårdejer 61 71 13 25
27 Straarup A T . . . . . . . 38 11 77 30
Straarup M T . . . . . . 38 11 77 30
29 Ragborg E M frisør . . 97 48 13 70
111
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
Bjerghuse
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 6 - B1
6 Poulsen I L . . . . . . . . 97 49 54 27
11 Poulsen A S fisker . . . 97 49 54 31
Poulsen J L . . . . . . . 97 49 54 31
66 a Worm E A pædagog. . 97 49 67 02
Worm G S automek. . 97 49 67 02
67 Bancsi I . . . . . . . . . . 97 49 55 91
79 Fjand Feriecenter . . . 97 49 51 40
98 Nygaard V D . . . . . . . 96 93 21 02
100 Boldsen S G . . . . . . . 97 49 62 36
Madsen H . . . . . . . . 97 49 62 36
102 Kjær B . . . . . . . . . . . 97 48 44 69
106 Heine N S læge . . . . .
108 Læggsgaard E . . . . . 97 40 50 17
123 Thomsen P . . . . . . . . 97 49 61 12
Thomsen T . . . . . . . . 97 49 61 12
126 Christiansen B . . . . . 97 49 61 84
127 Hansen A . . . . . . . . . 97 49 56 51
129 Brunes S . . . . . . . . . 97 49 55 60
132 Progresso
Nordico ApS . . . . . . . 97 40 43 44
140 Anpartselskabet
af 10/1 1995 . . . . . . 97 49 59 65
148 Schousboe K . . . . . .
151 Christensen J . . . . . . 97 49 63 65
152 Ragborg A . . . . . . . .
Villumsen V . . . . . . .
Bjergvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D5
1 Tønnesen M K . . . . . 97 49 01 05
Tønnesen R . . . . . . . 97 49 01 05
3 Dahl L halassistent . . 97 49 23 84
Poulsen P K . . . . . . . 97 49 23 84
6 den Hollander J . . . . 97 49 02 47
Nielsen B V . . . . . . . . 97 49 02 47
8 Bloch-Christensen
S C efterskolelærer . . 25 11 15 80
Bjerregårdvej
Stadil/Vedersø
Kort side 12 - F2
Ulige nr 1-21b 6980 Tim
Ulige nr 23-23b 6990 Ulfborg
Lige nr 2-36b 6980 Tim
Lige nr 38-40 6990 Ulfborg
3 Danielsen S . . . . . . . 32 21 76 28
Hangaard J . . . . . . . 32 21 76 28
Adresseregiser
Bækmarksbro
Kort side 2 - D1
Ulige nr 1-11 7660 Bækmarksbro
Ulige nr 13-27 7570 Vemb
Lige nr 2-10 7660 Bækmarksbro
Lige nr 12-28 7570 Vemb
7 Larsen P . . . . . . . . .
11 Hedegaard E gdr . . . . 97 88 41 74
Hedegaard M D . . . . 97 88 41 74
17 Kristensen L . . . . . . .
Räfle K . . . . . . . . . . .
27 Terkelsen J A . . . . . .
Bigårdsvej
Bjerregårdvej
Ragborg F V driftsass 97 48 13 70
Nyborg N J B tømrer 97 48 12 11
Nyborg U H . . . . . . . . 97 48 12 11
Pedersen T . . . . . . . .
Jespersen B smed . . 97 48 11 31
Jespersen J . . . . . . . 97 48 11 31
Christensen B . . . . . . 75 62 91 99
Sørensen C S . . . . . . 75 62 91 99
Baarstrøm K . . . . . . . 97 48 16 79
Baarstrøm O . . . . . . . 97 48 16 79
Christensen K P G . . . 97 48 15 03
Christensen N . . . . . . 97 48 15 03
Ørnskov F H kommis 97 48 15 39
Ørnskov I dagplejer . . 97 48 15 39
Thing H V . . . . . . . . .
Thing K B . . . . . . . . . 40 46 29 45
Pedersen A M . . . . . . 97 48 14 72
Pedersen P J. . . . . . . 97 48 14 72
Jensen A L . . . . . . . . 97 48 15 47
Jensen O tømrer . . . . 97 48 15 47
Frederiksen A G . . . .
Frederiksen E . . . . . . 20 46 89 01
Jacobsen J . . . . . . . 97 48 12 29
Jacobsen V E smed . . 97 48 12 29
Bertelsen G . . . . . . . . 97 48 14 05
Bertelsen J S . . . . . . 97 48 14 05
Bjerregårdvej
5 Hallmann A . . . . . . . 24 64 03 37
Hallmann H P . . . . . . 24 64 05 38
6 Brzezowski I . . . . . . .
Cisek E M . . . . . . . . . 61 16 68 15
Cisek K . . . . . . . . . .
7 Bryant J D gårdejer . . 97 33 19 00
Bryant R G konsulent 97 33 19 00
9 Tved H arbejdsmand
10 Stadil Smede- og
Maskinforretning . . . 97 33 10 05
11 Christensen A S. . . . . 97 33 14 55
Christensen J S. . . . . 97 33 14 55
12 Stadil Service Center 97 33 17 70
Stadil Sparekasse . . 97 33 15 05
13 Brusberg C B. . . . . . . 22 16 35 88
Brusberg S L . . . . . . . 20 24 75 61
14 Kolby J S medhj . . . . 97 33 12 99
15 MP Flis . . . . . . . . . . . 24 24 84 43
Pedersen I hjemmehj 97 33 10 36
Pedersen M D . . . . . 97 33 10 36
16 Sørensen A S B . . . . . 23 31 78 99
Sørensen O elektriker 23 31 78 99
17 Kamp C T . . . . . . . . . 97 33 14 60
Kamp K T . . . . . . . . . 97 33 14 60
Kamp N E H gårdejer 97 33 14 60
Trabjerg E . . . . . . . . 97 33 14 60
19 Trankjær L . . . . . . . . 97 33 11 28
Trankjær T gårdejer . . 97 33 11 28
21 Christiansen M B . . . 21 60 84 62
22 Hansen B smed. . . . . 97 33 13 85
Hansen B . . . . . . . . . 97 33 13 85
23 a Pedersen L . . . . . . . . 97 33 14 86
Pedersen P N . . . . . . 23 43 01 71
Pedersen S . . . . . . . . 97 33 14 86
26 Jeppesen E M vært . . 97 33 17 68
Jeppesen S . . . . . . . 97 33 17 68
28 Møllerhøj G . . . . . . . . 97 32 68 19
32 b Brinch K S . . . . . . . .
Brinch T R . . . . . . . .
34 Pedersen L S. . . . . . . 97 33 12 08
Trankjær T assistent . 97 33 12 08
36 Nielsen H S . . . . . . . 97 33 12 46
Nielsen J S . . . . . . . . 97 33 12 46
Nielsen L H . . . . . . . 97 33 12 46
38 Damsgaard H D. . . . . 40 78 67 42
40 Tronborg A bestyrer. . 27 40 33 19
Blommehaven
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B4
1 Breddam J K gdr . . . . 97 88 12 53
Breddam M E . . . . . . 20 68 13 53
3 Kjærsgård H C gdr. . . 97 88 40 34
Kjærsgård H S . . . . . 97 88 40 34
5 Jensen A J truckfører 29 28 23 57
Jensen I M R. . . . . . . 29 21 65 21
7 Qvistgaard V . . . . . . . 97 48 40 35
Blomstervænget
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C5
1 Andersen E N . . . . . . 97 48 15 06
Andersen H . . . . . . . 97 48 15 06
Andersen L N lærer . . 97 48 15 06
2 Søe S . . . . . . . . . . . . 69 14 20 81
3 Simonsen H B . . . . . . 97 48 19 64
4 Lauridsen L . . . . . . . 97 48 21 86
6 Nielsen T I kontorass 97 48 14 70
Nielsen V. . . . . . . . . . 97 48 14 70
7 Gravesen C J . . . . . . 97 48 11 98
ADRESSEREGISER
Blåklokkevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - B2
7 Clement K . . . . . . . . 97 49 56 89
8 Eegholm H . . . . . . . .
Blåstjernevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - C2
403 Hansen D L . . . . . . . 97 49 65 49
Bossenhøjvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
13 Jeppesen A H . . . . . . 50 46 26 04
Jeppesen P K N . . . . 25 52 44 87
21 Lund B E K . . . . . . . . 97 88 87 87
Lund T E K . . . . . . . . 97 88 87 87
29 Thomsen V pædagog 40 74 79 32
39 Øgendahl A L. . . . . . . 97 88 13 35
Øgendahl J L . . . . . . 97 88 13 35
Øgendahl N P B gdr. . 97 88 13 35
49 Bertelsen B . . . . . . . 97 88 14 54
Bertelsen A sygehj. . . 97 88 14 54
50 Krarup H L radioarb. . 97 88 10 31
Krarup P specialarb. . 97 88 10 31
54 Kattenhøj D B . . . . . .
Kattenhøj G H B . . . .
Nordenbjerg
Maskinstation ApS . . 22 30 66 30
57 Rosenkilde B K ass . . 54 43 55 45
Bramsvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C4
1 Kjær K dagpl moder . 97 49 16 47
Kolby H skovarbejder 97 49 16 47
2 Skovgaard M B . . . . . 20 87 54 05
Viborg L R . . . . . . . . 23 27 05 45
4 Stougaard C . . . . . . . 97 49 20 33
Stougaard H . . . . . . . 97 49 20 33
5 a Lauridsen J . . . . . . . . 97 49 15 08
Nielsen H C . . . . . . . 97 49 15 08
6 Mortensen A murer . .
8 Klaustrup F . . . . . . . 21 80 81 97
9 Andersen J K B . . . . . 97 49 20 36
10 Østergaard S N gdr . . 97 49 16 65
12 Kaspersen T . . . . . . . 24 41 70 56
Nielsen A H . . . . . . .
13 Vang K M dagpl. . . . . 40 32 02 31
Vang K O chauffør . . . 21 72 37 65
17 Trankjær A. . . . . . . . . 97 49 18 86
Trankjær K V . . . . . . . 97 49 18 86
19 Poulsen I defektrice. . 24 66 66 77
21 Stausholm D B . . . . .
Stausholm M . . . . . . 21 68 33 63
Stausholm P B . . . . . 21 78 33 63
22 Birch B . . . . . . . . . . . 97 49 10 86
23 Bjerre E A . . . . . . . . . 26 84 24 89
Møller J køkkenleder
25 Madsen G G . . . . . . . 97 49 18 76
29 Overgaard L E ass . . . 97 49 19 88
Overgaard M . . . . . . . 97 49 19 88
33 Hyldahl M H . . . . . . . 30 20 98 94
Hyldahl M B . . . . . . . 20 29 44 22
35 Overby D slagtermst 27 63 93 10
Sørensen J . . . . . . . .
Sørensen R O . . . . . .
37 Pradsgaard E S . . . . . 24 49 15 09
Stig A hjemmehjælp . 24 87 49 59
Bredgade
Blåbærvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - B4
2 Bjørklund K . . . . . . . 56 87 03 65
6 Apel R . . . . . . . . . . .
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C3
1 Ulfborg
Gæstgivergaard . . . . 97 49 17 77
Andersen E chauffør .
Jensen H J tjener . . .
2 Hansen M G . . . . . . .
3 Ulfborg Bibliotek . . . . 96 11 68 80
112
Brinkvej
4 Sørensen . . . . . . . . . 97 49 10 46
5 Iversen E K . . . . . . . . 97 49 26 35
6 Sørensen J . . . . . . . .
Sørensen U L . . . . . .
Ulfborg Isenkram . . . 97 49 25 00
7 Langdal H lærer. . . . . 74 66 67 31
8 Sudan Genbrug . . . . 97 49 10 27
Sørensen G N . . . . . . 97 49 27 03
9 Ulfborg Apotek . . . . . 97 49 11 44
10 Sko-torvet . . . . . . . . 97 49 16 14
Nielsen S V taksator . 61 67 97 09
Nielsen T S V . . . . . .
11 Kristensen P H L . . . .
Data & Kontorservice 29 84 43 74
Krop & Sind . . . . . . . 91 96 46 49
Dietrich S . . . . . . . . .
Fun Sun . . . . . . . . . . 91 95 53 87
12 Borch Elisabeth læge 97 49 25 88
Herre Salon Ulfborg . 27 51 19 30
Tingstedet . . . . . . . . 21 43 00 44
Vejgaard B S . . . . . . . 97 49 22 46
C. C. Vejgaard ApS . . 97 49 22 46
Vejgaard C C murer. . 97 49 22 46
a Christensen J K . . . . 97 49 13 45
13 Kristiansen K K . . . . .
Jensen H . . . . . . . . .
b Jensen F B . . . . . . . . 21 97 99 93
c Christensen K . . . . . .
Nielsen M H . . . . . . .
Schwenker K H . . . .
14 Sannes Frisørsalon . . 97 49 23 31
15 Eriksen I L. . . . . . . . . 97 49 11 15
Eriksen J T . . . . . . . . 97 49 11 15
16 Christensen J K. . . . .
Hermansen Ken læge 97 49 11 35
18 Dahls Kunsthåndværk 40 43 38 08
19 Jensen K M syerske . 51 20 60 77
20 Jørgensen H chauffør 97 49 19 12
Jørgensen L . . . . . . . 97 49 19 12
21 Sørensen V L H gdr . . 40 94 68 99
22 Vang B S . . . . . . . . . 20 68 74 79
Vang O O. . . . . . . . . .
23 Mølgård T B kommis 22 46 04 48
24 Birthes Børnetøj . . . . 97 49 20 05
Jensen J J . . . . . . . . 97 49 20 05
Vang M J . . . . . . . . . 97 49 20 05
Vang T . . . . . . . . . . . 97 49 20 05
25 Jensen A Å . . . . . . . .
Veigaard
Begravelsesforretning 97 49 10 59
Vejgaard A lærer . . . .
Vejgaard O . . . . . . . .
Vejgaard P . . . . . . . .
26 b Esager K fisker . . . . . 26 93 48 83
Schertiger K M . . . . . 23 80 92 75
c Vang A . . . . . . . . . . . 97 49 54 77
d Nielsen L . . . . . . . . .
e Larsen G . . . . . . . . . .
Larsen L B . . . . . . . .
Larsen S B . . . . . . . .
f K A Data . . . . . . . . . . 20 12 78 59
f Hansen I . . . . . . . . . . 97 49 19 49
27 Larsen N M . . . . . . .
28 a Gadgaard L . . . . . . . 97 48 14 75
Gadgaard P chauffør 20 11 14 75
b Lundsgaard E . . . . . .
c Ulriksen D lærer . . . . 97 49 18 14
d Kjærsgaard I K . . . . . 25 70 20 25
30 a Nyborg K B . . . . . . . . 60 82 17 76
b Jørgensen T . . . . . . . 97 40 33 86
32 Ulfborg-Vemb
Lægehus . . . . . . . . . 96 11 49 80
Brinkvej
Tim
6980 Tim
Kort side 3 - D6
1 Lei A D sygepl ass. . .
4 Bøndergaard A H . . .
Brinkvej
Bøndergaard H H . . . 40 74 53 43
6 Brink I/S . . . . . . . . . . 97 33 37 04
Olesen I . . . . . . . . . . 97 33 37 04
Olesen J R gårdejer. . 61 38 68 38
8 Rahbek J K L lærer . . 97 33 35 13
Thuesen E R . . . . . . . 97 33 35 13
Thuesen T H lærer. . . 97 33 35 13
Brogade
Brondbjergvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D6
1 Jensen H K K . . . . . . 42 46 22 89
Jensen K B K . . . . . . 42 44 22 89
Jensen M K K . . . . . .
Jensen P K skovarb. . 42 52 22 89
2 Sønderskov E L . . . . 97 49 08 44
Sønderskov T L . . . . 97 49 08 44
3 Andersen G K H . . . . 22 38 56 29
Andersen J K H . . . . 53 25 50 15
4 Jakobsen B H . . . . . . 51 23 71 82
5 Brondbjerg A . . . . . . 97 49 12 62
6 Olesen H T . . . . . . . . 21 25 10 29
Skadborg H . . . . . . . 26 17 73 50
7 Christensen G A H . . . 29 80 09 20
Christensen J L . . . . .
8 Quistgaard H . . . . . . 97 49 27 72
Susgaard C tømrer . . 97 49 27 72
9 Larsen H C H. . . . . . . 31 15 54 11
10 Pedersen A N . . . . . . 97 49 25 50
Pedersen C N gdr . . . 97 49 25 50
Pedersen J N . . . . . . 97 49 25 50
Randeris K K . . . . . . 97 49 25 50
Brunsborgvej
Ulfborg
Kort side 3 - G3
Ulige nr 6990 Ulfborg
Lige nr 7570 Vemb
1 Jakobsen M . . . . . . .
2 Trillingsgaard J . . . . . 61 75 83 17
3 Lauritsen J E tømrer . 97 49 22 97
Lauritsen J N. . . . . . . 97 49 22 97
5 Olesen K B . . . . . . . . 22 42 99 55
Olesen S S V . . . . . . 26 19 96 63
113
Burvej
Buen
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - B2
2 Math Records . . . . . . 60 60 55 09
4 Bjerresgård J H . . . . 97 40 78 04
Jacobsen C F . . . . . . 97 40 78 04
5 Baliünas E . . . . . . . .
Velzys E . . . . . . . . . . 53 33 38 48
6 a Jakobsen J . . . . . . . . 97 15 46 36
Jakobsen P E . . . . . . 97 15 46 36
7 Pedersen I K . . . . . . . 51 27 89 32
9 Nielsen J I. . . . . . . . . 21 73 59 97
10 Larsen L T . . . . . . . . 28 29 56 15
Lauridsen D . . . . . . .
13 Sittrup K minkavler . . 97 49 53 66
Bundgårdvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 3 - E2
2 Galsgaard I M B . . . . 97 48 16 93
Klaustrup E B . . . . . . 97 48 16 93
Klaustrup I B . . . . . . 97 48 16 93
Klaustrup N H . . . . . . 97 48 16 93
Klaustrup T B . . . . . . 97 48 16 93
4 Bodilsen L medhj . . . 61 79 18 48
Christensen L . . . . . . 29 70 96 11
Henningsen P . . . . . . 51 22 39 77
6 Holm J Ø . . . . . . . . . 20 88 84 37
Holm J Ø gårdejer . . .
Holm M ekspeditrice
8 Danholt J B . . . . . . . 32 13 55 73
Danholt M . . . . . . . . 32 13 55 73
Bur Kirkevej
Bur
7570 Vemb
Kort side 7 - D1
1 Jensen J M . . . . . . . 97 41 02 21
Sejbjerg S . . . . . . . . 97 41 02 21
a Bur Kirke . . . . . . . . . 30 58 76 31
2 Christensen B . . . . . . 97 48 41 23
Christensen K G . . . . 97 48 41 23
Christensen R G . . . . 97 48 41 23
Burvej
Vemb-Bur
7570 Vemb
Kort side 5 - C4
2 Birkholm P . . . . . . . .
Birkmose N D . . . . . .
Bækgaard S . . . . . . .
Christensen M F . . . .
Frøstrup M T . . . . . .
Hagelskjær E B . . . . .
Hansen C S . . . . . . .
Hedegaard M . . . . . .
Holm L L . . . . . . . . .
Jacobsen D H R . . . .
Jensen B R . . . . . . . .
Jørgensen M S . . . . .
Korsbakke K W . . . . .
Kristensen P M . . . . .
Lauritsen S B . . . . . .
Nielsen N H . . . . . . .
Nielsen T K . . . . . . . .
Pedersen R K . . . . . .
Petersen E . . . . . . . .
Rønn C E . . . . . . . . .
Seegert B . . . . . . . . .
Skovbakke J B . . . . .
Slavensky N L . . . . .
Thane M . . . . . . . . .
Thomsen R D . . . . . .
Toft J H O . . . . . . . . .
Uddannelsesescenter
Mariebjerg Voksen
Specialskole . . . . . . . 96 11 46 40
3 Hauksson S . . . . . . . 35 11 24 93
Oladóttir S M . . . . . . 35 11 24 93
5 Jensen N B . . . . . . .
Skov L K assistent. . . 24 26 08 56
Adresseregiser
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 8 - B3
2 Thomsen E F. . . . . . . 97 88 16 46
Thomsen H B . . . . . . 97 88 16 46
6 Jørgensen J . . . . . . . 97 88 16 76
Jørgensen K . . . . . . . 97 88 16 76
8 Meier J specialarb. . . 97 88 16 06
Meier L køkkenass . . 97 88 16 06
9 Jakobsen B B . . . . . .
Larsen M B . . . . . . . . 69 14 59 05
Larsen M B . . . . . . . 69 14 59 05
10 Panter J C . . . . . . . . 69 14 59 24
Pedersen J . . . . . . . . 69 14 59 24
11 Rasmussen K . . . . . . 97 88 15 60
12 Rasmussen H O lærer 97 88 10 22
Roloff B K . . . . . . . . . 97 88 10 22
13 Kirkegaard J C S . . . . 69 14 94 25
14 Jensen T T . . . . . . . .
15 Hæstrup J K sygehj . . 97 83 25 42
Hæstrup M K . . . . . . 97 83 25 42
18 Thomsen E K . . . . . . 58 10 12 12
19 Sulkjær T T . . . . . . . . 69 14 58 19
Karman B . . . . . . . . . 97 88 84 21
Korobko V . . . . . . . . . 97 88 84 21
20 Ravnsbæk C B . . . . . 42 77 08 25
Ravnsbæk K B . . . . . 24 64 09 16
21 Dixon C N . . . . . . . . .
23 Brocon El-Teknik A/S 70 20 19 97
Rokkjær M K . . . . . .
24 Bisgaard A lærer . . . .
Bisgaard C N . . . . . .
Bisgaard K adjunkt . . 24 98 69 12
25 Jepsen M M . . . . . . . 97 88 11 30
26 Nowak K J . . . . . . . .
Henriksen M K . . . . . 27 63 30 23
28 Klinik for Fodterapi . . 97 88 11 46
b Larsen J B . . . . . . . .
Larsen T M . . . . . . . . 51 93 54 52
29 Albertsen L H . . . . . . 28 42 47 67
Albertsen L S . . . . . . 26 82 19 38
30 Nielsen D O . . . . . . .
Jensen K . . . . . . . . .
31 Henriksen H H . . . . . 56 70 73 05
Henriksen L H . . . . . 56 70 73 05
33 Bækmarksbro
Vandværk . . . . . . . . . 24 22 80 88
Hårværkstedet . . . . . 20 51 34 74
35 Kristensen J . . . . . . . 97 88 19 67
37 Madsen N L K . . . . . . 20 42 05 37
Madsen S . . . . . . . . . 29 73 02 31
38 Westergaard M A. . . . 52 24 14 42
39 Brandt R . . . . . . . . . .
Freudendal S. . . . . . .
40 Engmark J kontorass 97 46 12 11
Engmark S konsulent 97 46 12 11
42 Jensen T . . . . . . . . .
43 Andersen B H . . . . . . 97 89 35 95
Andersen C . . . . . . . 97 89 35 95
45 Bækmarksbro
Møbelfabrik . . . . . . . 97 88 13 11
Falsig E K . . . . . . . . .
46 E.S. Skrot . . . . . . . . . 23 34 75 15
Mortensen M A . . . . . 69 14 58 21
47 Christensen S . . . . . . 97 88 11 14
Jensen J P K . . . . . . . 97 88 11 14
Jensen M K . . . . . . . 97 88 11 14
Jensen M K . . . . . . . 97 88 11 14
49 Hilligsøe K C . . . . . . . 97 88 10 65
50 Data 01 . . . . . . . . . . 29 67 76 97
ADRESSEREGISER
Kristensen L . . . . . . . 20 89 67 63
51 Nielsen A B . . . . . . . 97 88 14 46
Nielsen N O medhj . . 97 88 14 46
Nielsen S B dagpl . . . 97 88 14 46
52 Colstrup C . . . . . . . . .
Jagt og Fiskeri . . . . . 97 88 10 12
Østergaard I . . . . . . .
54 Pilgaard S T . . . . . . .
Sandbæk T . . . . . . . . 27 10 10 05
55 Pedersen M G . . . . .
Pedersen M G . . . . .
56 b Jensen J H . . . . . . . . 97 88 88 68
c Poltoraczyk A J . . . . .
d Kristensen P H . . . . .
57 a Jensen J K . . . . . . . . 97 88 10 26
b Tangsø Børnehus . . . 96 63 17 00
59 Holm M museumsass 97 85 18 24
Holm T mag art . . . . . 97 85 18 24
61 Jensen J A . . . . . . . . 97 88 12 62
Jensen K L W . . . . . . 97 88 12 62
Jensen L W . . . . . . . 97 88 12 62
62 Jeppesen S K . . . . . . 97 88 13 80
63 Christensen H . . . . . 97 88 11 16
64 Pilgaard J sygehj. . . . 97 88 11 83
Pilgaard R T . . . . . . . 97 88 11 83
65 Kristensen A . . . . . . . 96 90 90 26
Kristiansen T E . . . . . 96 90 90 26
66 Christensen B H . . . . 97 88 12 58
Christensen M C P. . . 97 88 12 58
67 Flynder Skole . . . . . . 96 63 16 97
68 Statoil Servicenter . . 97 88 11 36
Thomsen S . . . . . . . .
69 Veje S S gårdejer. . . . 97 88 11 92
70 Galmstrup A L . . . . . 97 88 53 59
Galmstrup M C gdr . . 97 88 53 59
72 Brunsborg Ø . . . . . . . 97 88 10 55
Dommerby G B . . . . . 97 88 10 55
78 Møller D . . . . . . . . . . 97 88 18 28
Tangsø
Købmandsgård . . . . . 97 88 18 28
Burvej
Skov P N tømrer . . . . 24 47 90 69
6 Nielsen K T sygepl. . . 97 48 16 10
Vendelbo F T . . . . . . 97 48 16 10
Vendelbo O chauffør . 97 48 16 10
7 Bittendorfer K T. . . . .
Bittendorfer L F T . . . 61 67 72 94
8 Loftager D T . . . . . . . 97 48 18 05
Loftager K M . . . . . . . 97 48 18 05
Loftager P dyrlæge . . 97 48 18 05
9 Jensen B K . . . . . . . . 97 48 12 66
Jensen S gårdejer . . . 97 48 12 66
11 Andersen F . . . . . . . . 69 14 50 30
Andersen L . . . . . . . . 69 14 50 30
13 Madsen J E . . . . . . . .
15 Jensen A K K . . . . . .
17 Boel K . . . . . . . . . . . 97 48 12 06
18 Andersen S S K . . . .
Bennedsgaard F . . . . 61 60 16 03
19 Snejbjerg S . . . . . . . 52 50 77 94
21 Holstebro
Graderservice . . . . . . 97 48 12 04
Kristensen J H . . . . . 97 48 12 04
22 Larsen I E . . . . . . . . . 97 48 11 06
23 Jakobsen A R . . . . . . 97 48 15 16
Jakobsen E F . . . . . . 97 48 15 16
Jakobsen S S . . . . . . 97 48 15 16
Øster Bundgård
Minkfarm Asger . . . . 21 83 74 04
24 Arvesen I . . . . . . . . .
Arvesen N E . . . . . . . 60 88 40 43
25 Jensen K traktorfører
Jensen Y E . . . . . . . . 23 63 28 09
26 Amstrup J K . . . . . . .
Amstrup P gårdejer . . 20 13 70 11
a Amstrup M K . . . . . . 32 20 35 64
Jeppesen S N . . . . . . 32 20 35 64
27 Dupont E M økonoma 97 48 12 27
Dupont H A . . . . . . . . 97 48 12 27
Dupont L H . . . . . . . . 97 48 12 27
29 Kongsgaard J B . . . . 96 93 21 77
31 Andersen D . . . . . . . 97 83 63 08
Andersen M K . . . . . 97 83 63 08
Fedorenko V . . . . . . .
32 Jensen S S . . . . . . . . 97 48 42 34
Pedersen K P . . . . . . 97 48 42 34
33 Møller B fysioterap . . 97 48 15 65
Møller J . . . . . . . . . . 97 48 15 65
Møller K . . . . . . . . . . 97 48 15 65
34 Fredberg O G L . . . . . 97 48 40 67
Fredberg Y Y syerske 97 48 40 67
35 Møllegaard J J. . . . . . 23 70 36 50
Møllegaard R H . . . . .
36 Pedersen V . . . . . . . . 60 94 59 00
Søgaard R . . . . . . . . 40 68 20 89
37 Schneider H . . . . . . .
38 Jørgensen E K. . . . . . 97 48 42 01
Sig V S specialarb . . . 97 48 42 01
39 Asmussen A . . . . . . .
Hougaard F mejeriarb
41 Stremler A A . . . . . . . 26 37 04 16
Stremler M . . . . . . . . 97 49 07 09
42 Smith D M . . . . . . . . 32 11 15 66
Vestergård M . . . . . . 32 11 15 66
43 Daniels B dagpl. . . . .
Daniels C F tømrer . .
46 Basselbjerg E . . . . . . 97 48 41 82
47 Andreassen A tømrer 97 48 42 42
Andreassen L K. . . . . 97 48 42 42
49 Steffensen O A . . . . .
50 Skov E K . . . . . . . . . 97 48 40 39
51 Christensen K K. . . . . 97 48 41 02
Christensen K I . . . . . 97 48 41 02
52 Lund B . . . . . . . . . . .
Lund E A . . . . . . . . .
53 Børnehuset
Krudttønden . . . . . . . 97 48 41 24
54 Bolskiene D . . . . . . .
Bolskis A . . . . . . . . .
ADRESSEREGISER
56 Bredal B . . . . . . . . . . 97 48 40 06
Bredal J skovarb . . . . 97 48 40 06
Den Grønne Burtik . . 97 48 40 06
57 Hougaard B. . . . . . . . 97 48 41 87
Hougaard A . . . . . . . 97 48 41 87
58 Tvistholm K I gdr . . . . 97 48 40 32
59 Thomasen A syerske 97 42 31 20
61 Skovdal L . . . . . . . . . 97 48 41 28
Skovdal V C . . . . . . . 97 48 41 28
63 Pedersen J . . . . . . . . 97 48 41 74
Pedersen A M . . . . . . 97 48 41 74
65 Poulsen L kontorass . 28 29 34 50
69 Refsgaard C . . . . . . . 97 48 42 68
Refsgaard J . . . . . . . 97 48 42 68
71 Lundsgaard I. . . . . . . 40 63 40 24
Nielsen P mekaniker
73 Sørensen J T . . . . . . 22 61 88 39
75 Husted C A typograf . 97 48 41 33
77 Bur Mini& Turistbusser . . . . . 97 48 41 78
Bur VVS &
Smedeværksted . . . . 97 48 48 20
Pedersen A F. . . . . . .
Pedersen F . . . . . . . .
79 Poulsen J G . . . . . . . 97 48 42 30
Poulsen M S . . . . . . . 97 48 42 30
Aarsnes M S . . . . . . . 97 48 42 30
Aarsnes T S . . . . . . . 97 48 42 30
81 Hansen B V tømrer . . 97 48 41 75
Hansen S L reng ass 97 48 41 75
83 Burmølle Mink I/S . . . 97 48 40 72
Kristensen J L . . . . . 97 48 41 61
Kristensen L . . . . . . . 97 48 41 61
Kristensen L L . . . . . 97 48 41 61
85 Dapkus A . . . . . . . . .
Dapkuviene I . . . . . .
Bygaden
Bur
7570 Vemb
Kort side 7 - C4
1 Jensen N H . . . . . . .
2 Jensen P . . . . . . . . .
Vestergaard B M . . . 40 63 18 29
Vestergaard K M . . . .
3 Bjerregaard H . . . . . .
Bjerregaard I . . . . . .
5 Husted A chauffør . . . 97 48 40 02
6 Andersen L B . . . . . . 97 38 69 67
Bakmann B H . . . . . . 97 38 69 67
Konieczny S . . . . . . .
Maczuga K . . . . . . . .
Chudzinski J . . . . . .
Olejniczak D L . . . . .
Olejniczak S S . . . . .
7 Jakobsen E E . . . . . .
Jakobsen J chauffør .
8 Nyborg B E B . . . . . . 25 39 96 35
Nyborg E . . . . . . . . . . 20 99 40 35
10 Andersen M I . . . . . .
11 Larsen L . . . . . . . . . .
12 Jensen B K . . . . . . . .
13 Andersen P D . . . . . . 97 42 82 68
Andersen R E . . . . . . 97 42 82 68
15 Poulsen I . . . . . . . . . 97 48 41 67
16 Kristensen H H . . . . . 23 35 44 17
18 Damholdt G E . . . . . . 97 42 77 45
Damholdt M P . . . . . 97 42 77 45
19 Bur Forsamlingshus 97 48 41 90
20 Knudsen E V . . . . . . . 97 48 40 15
Knudsen M K. . . . . . . 97 48 40 15
21 Sørensen O lok fører 97 48 41 31
24 Steffensen I M . . . . . 97 48 40 56
25 Jensen B . . . . . . . . . 97 48 41 42
Jensen K E . . . . . . . . 97 48 41 42
26 Galsgaard L N . . . . . . 97 48 41 59
Galsgaard V E tømrer 97 48 41 59
27 Pedersen L M . . . . . . 40 88 98 23
114
Bygvænget
28 Bur Tømrerforretning A/S . . . . . . 97 48 42 45
29 Sørensen K smed . . . 97 48 41 32
Sørensen Y kontorass 97 48 41 32
30 Galsgaard J N . . . . . 22 34 36 43
31 Klausen S gårdejer . . 22 74 32 20
33 Bendtsen A T . . . . . . 97 43 28 78
34 Poulsen I E . . . . . . . . 97 48 40 25
35 Poulsen C M R maler 97 40 71 91
Thomsen K . . . . . . . .
Uggerholm S L . . . . . 97 40 71 91
37 Poulsen K N medhj . . 97 48 40 45
Bygvænget
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - B3
1 Hansen H . . . . . . . . . 97 49 23 92
Hansen L . . . . . . . . . 97 49 23 92
2 Laursen E J sygepl . . 97 49 18 91
Laursen S E. . . . . . . . 97 49 18 91
3 Nielsen B E . . . . . . . . 97 49 19 62
Nielsen R B . . . . . . . 97 49 19 62
4 Jensen A . . . . . . . . . 97 49 22 14
Jensen K R . . . . . . . . 97 49 22 14
Jørgensen L ass . . . . 97 49 22 14
5 Fjordside I . . . . . . . . 97 38 60 24
Fjordside J gårdejer . 97 38 60 24
Terapeutisk Klinik v/
Kirsten Vad Thomsen 60 24 03 39
6 Boel K husmand . . . . 28 36 28 43
Boel K . . . . . . . . . . .
7 Sørensen A E . . . . . . 97 40 32 24
Sørensen C E . . . . . . 97 40 32 24
Sørensen R . . . . . . . 97 40 32 24
8 Larsen B O smed. . . . 97 49 22 62
Larsen L bankass . . . 97 49 22 62
9 Sørensen M . . . . . . . 97 49 15 73
Vandborg J O . . . . . . 97 49 15 73
10 Andersen B D G . . . . 97 49 11 96
Andersen K E . . . . . . 97 49 11 96
Andersen S G . . . . . . 97 49 11 96
11 Hansen B G . . . . . . . 42 33 89 69
Hansen S G . . . . . . . 29 66 88 17
12 Gardarsdottir G K . . .
Hauksson K . . . . . . .
13 Knak M M sygehj . . . 97 49 16 38
14 Madsen A M syerske 97 49 24 20
Madsen E snedker . . 97 49 24 20
15 Ebbensgaard E E . . . . 97 49 19 36
Ebbensgaard J N. . . . 97 49 19 36
16 Nielsen B klinikass . . 97 49 21 90
Nielsen K . . . . . . . . . 97 49 21 90
18 Slet B S . . . . . . . . . . 97 49 14 73
Slet C gårdejer . . . . . 97 49 14 73
19 Bukbjerg A G S . . . . . 26 66 36 78
Bukbjerg C E gdr . . . . 26 58 43 00
20 Isaksen B H D . . . . . 97 42 72 22
Isaksen B D . . . . . . . 97 42 72 22
21 Birch R B . . . . . . . . . 97 49 05 50
Birch T B . . . . . . . . . 97 49 05 50
22 Nielsen B Ø . . . . . . . 20 89 60 54
Nielsen E Ø . . . . . . .
23 Ganderup L M . . . . . 97 49 26 17
Ganderup M . . . . . . . 97 49 26 17
Ganderup M M . . . . . 97 49 26 17
24 Andersen F N . . . . . . 97 49 11 88
Andersen J N . . . . . . 97 49 11 88
Andersen L . . . . . . . . 97 49 11 88
25 Skov-Jensen E W . . . 21 64 20 66
Skov-Jensen K H. . . . 20 28 98 66
26 Toft A G . . . . . . . . . . 97 49 15 57
Toft H gårdejer . . . . . 97 49 15 57
27 Pedersen A H . . . . . . 97 49 14 93
Pedersen E . . . . . . . . 97 49 14 93
Pedersen E H . . . . . . 97 49 14 93
28 Andersen G B . . . . . . 42 38 33 20
Jensen T G . . . . . . . . 21 49 90 82
Bymarken
Bymarken
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - B2
1 Mortensgaard T N . . . 26 65 11 37
2 Nielsen J R . . . . . . . .
Petersen B . . . . . . . . 97 49 56 26
Petersen I K R . . . . . . 97 49 56 26
Petersen M R . . . . . . 97 49 56 26
3 Madsen J P medhj . . 26 35 55 32
Madsen K M S . . . . . 29 24 08 51
Madsen M S . . . . . . . 26 28 59 32
4 Madsen J L . . . . . . . 23 82 06 80
Madsen T . . . . . . . . . 40 28 21 50
5 Vang L E . . . . . . . . . . 97 49 75 11
Vang R E . . . . . . . . . 97 49 75 11
6 Paluszewski J F . . . . 27 19 95 61
7 Hansen L F chauffør . 97 49 53 85
Hansen R F . . . . . . . 97 49 53 85
8 Jespersen D S. . . . . . 53 35 12 79
Jespersen W S . . . . . 30 32 73 03
9 Mogensen A L . . . . . 97 49 58 71
Mogensen H . . . . . . . 97 49 58 71
10 Sørensen D H . . . . . . 25 64 48 52
Sørensen E klinikass 30 11 94 58
Sørensen F fisker . . . 30 23 04 64
11 Skov I L . . . . . . . . . . 97 49 56 76
Skov J fisker . . . . . . . 97 49 56 76
13 c Pedersen E W V . . . . 45 54 86 07
14 Andersen I K . . . . . .
Andersen J K . . . . . . 60 14 60 94
Krejberg K . . . . . . . .
16 Thomsen I M. . . . . . . 97 49 56 75
Thomsen K uddeler . . 97 49 56 75
22 Petermann U . . . . . . 97 49 53 55
Bækbyvej
69
76
81
84
88
89
95
124
126
Chr. Schmidtsvej
72
73
74
79
99
130
Pedersen M V . . . . . .
Særkjær N H . . . . . . . 97 88 16 73
Særkjær Ø. . . . . . . . . 97 88 16 73
Holck A specialarb. . . 21 84 94 58
Jakobsen A S . . . . . .
Holck M T . . . . . . . . . 97 88 56 63
Holck T T salgsass. . . 97 88 56 63
Holm’s Vikarservice
v/Jesper H . . . . . . . . 31 23 89 93
Brørup
Maskinstation ApS . . 97 88 50 59
Kent Frandsens
Klovpleje
og Staldvikar . . . . . . 96 63 71 00
Bækmarkvej
Bækbyvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
Kort side 2 - D2
7 Christensen M L . . . .
Frederiksen T . . . . . . 28 85 50 00
13 Skov A M. . . . . . . . . .
Skov H specialarb . . .
15 Galsgaard T B . . . . . . 97 48 16 65
Harbo K stud scient. . 97 48 16 65
19 Pedersen B H gdr . . . 24 98 79 41
Pedersen E M . . . . . .
Bækmarksbrovej
Bækmarksbro
Kort side 8 - A2
Ulige nr 1-75 7660 Bækmarksbro
Ulige nr 77-163 7650 Bøvlingbjerg
Lige nr 2-78 7660 Bækmarksbro
Lige nr 80-162 7650 Bøvlingbjerg
1 Rasmussen F T . . . . .
Stovby M K . . . . . . . .
3 Pedersen D K . . . . . . 97 88 15 77
Pedersen L K . . . . . . 97 88 15 77
4 Bækmarksbro
Varmeværk AmbA . . . 97 88 10 75
5 Nielsen A H . . . . . . . 96 64 07 17
Sandholm J . . . . . . . 96 64 07 17
7 Schjøtz B maler. . . . . 97 88 15 65
9 Jensen G A . . . . . . . . 97 88 11 80
14 Rosengaard J . . . . . .
Rosengaard S E. . . . .
16 Brandborg
Svinecenter ApS . . . . 97 88 58 90
Sunesen J K . . . . . . . 97 88 58 68
Sunesen K K . . . . . . 97 88 58 68
19 Hansen B S . . . . . . . 97 88 10 13
23 Kirk R H . . . . . . . . . . 20 32 73 25
24 Olesen F B . . . . . . . . 97 88 18 38
25 Andersen A E . . . . . .
Daater F S . . . . . . . . 31 13 92 20
36 Kirk M driftsass. . . . . 97 84 14 45
Olesen L F. . . . . . . . . 97 84 14 45
37 Stausholm H M . . . . . 97 88 56 56
Stausholm J K gdr. . . 97 88 56 56
41 Helligsø B M . . . . . . . 96 90 09 90
Helligsø J B gårdejer 96 90 09 90
45 Jensen P R . . . . . . . .
47 Hansen B dagplejer. . 97 88 10 10
Hansen V G . . . . . . . . 97 88 10 10
48 Nicolajsen B . . . . . . . 97 88 15 52
Nicolajsen J B . . . . . . 97 88 15 52
Nicolajsen J B . . . . . 97 88 15 52
54 Viborg M K . . . . . . . . 97 88 14 65
64 Jeppesen K E . . . . . . 40 29 56 94
65 Andersen D M frisør . 30 31 38 74
Sunesen J . . . . . . . .
67 Vestergaard I H . . . . . 97 88 13 78
Vestergaard T V . . . . . 97 88 13 78
69 Sørensen B K . . . . . .
Sørensen E . . . . . . . . 29 87 62 73
70 Larsen P A medhj . . . 40 27 56 41
71 KP-Motorcykler I/S . . 20 68 87 29
115
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
5 Nielsen J H . . . . . . . . 42 30 02 94
Pedersen M K . . . . . .
11 Juhl A . . . . . . . . . . . 28 90 09 53
14 Andersen J A . . . . . . 97 88 88 63
Andersen P J . . . . . . 97 88 88 63
16 Bagge T H . . . . . . . .
Kaalund I . . . . . . . . .
17 Caci’s
Multi-Renovering . . . 27 20 01 12
Kjærgaard M S . . . . . 35 39 71 84
Nielsen M G . . . . . . . 35 39 71 84
18 Olesen B M . . . . . . . 97 88 11 73
Olesen H gårdejer . . . 97 88 11 73
26 Andersen I D . . . . . . . 97 88 17 32
Andersen N J L . . . . . 97 88 17 32
Bøgeparken
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - B4
1 Toft A K sygehjælper . 97 34 81 69
2 Olesen G sygehjælper 97 49 18 35
3 Strøm E gårdejer . . . . 97 49 14 72
4 Sønderby A V. . . . . . . 97 49 11 56
Sønderby M C . . . . . . 97 49 11 56
5 Jensen M M S . . . . . 97 49 12 35
6 Madsen M V . . . . . . . 97 49 22 36
Madsen O skolekons 97 49 22 36
7 Frihed G . . . . . . . . . . 97 49 10 94
8 Ohrt H . . . . . . . . . . . 97 49 68 50
9 Aabo E montrice . . . . 97 32 01 30
10 Rasmussen F J . . . . . 97 49 11 38
Rasmussen K E lærer 97 49 11 38
Chr. Schmidtsvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C4
3 Poulsen J Ø . . . . . . . 97 48 49 90
Poulsen L Ø . . . . . . . 97 48 49 90
5 a Krarup C G . . . . . . . . 27 58 90 21
b Jensen P F . . . . . . . .
9 Hansen G . . . . . . . . . 97 48 11 95
Hansen H E F . . . . . . 97 48 11 95
11 Jensen F D . . . . . . . .
Jensen K D . . . . . . .
Nielsen S . . . . . . . . .
14 Hoppe C J S . . . . . . . 97 48 12 01
Hoppe C S . . . . . . . . 97 48 12 01
Hoppe F C . . . . . . . . . 97 48 12 01
Hoppe L S kontorass 97 48 12 01
Hoppe L S . . . . . . . . 97 48 12 01
15 Sejbjerg M . . . . . . . . 97 48 17 51
Sejbjerg N P medhj . . 97 48 17 51
Sejbjerg S . . . . . . . . 97 48 17 51
17 Møller P fisker. . . . . .
18 Christensen B . . . . . .
Christensen K . . . . . .
19 Jensen B F . . . . . . . . 97 48 40 50
Nørgaard N H . . . . . . 97 48 40 50
20 Christensen L W . . . . 22 53 72 26
Christensen S W . . . .
Adresseregiser
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - C2
1 Jacobsen K E H . . . . . 29 49 51 10
Jacobsen Knud Erik 97 49 51 10
Kristensen J H . . . . . 97 49 58 38
2 Christensen S F. . . . . 97 49 55 55
Jakobsen J H . . . . . . 97 49 55 55
Jakobsen R F . . . . . . 97 49 55 55
Skov- og
Naturstyrelsen . . . . . 97 49 55 55
4 Nielsen I M M . . . . . .
Nielsen I M M . . . . . .
b Husted L lærer . . . . .
Husted R L ergoter . . 61 75 62 62
5 Jensen B sygepl . . . . 97 49 52 50
6 Meller J . . . . . . . . . . 97 49 53 48
7 Mortensen K M . . . . . 97 49 54 90
9 Sandholm H . . . . . . . 97 49 56 33
Sandholm N J graver 97 49 56 33
Sandholm V . . . . . . . 97 49 56 33
10 Jensen H lærer . . . . . 97 49 66 56
Jensen V faglærer . . . 97 49 66 56
12 Mortensen A lærer. . . 97 49 62 67
Mortensen H H pæd . 97 49 62 67
14 Pilgaard M M . . . . . . 97 49 54 65
18 Rasmussen S . . . . . .
24 Ravnholdt C . . . . . . . 97 49 00 94
Ravnholt B . . . . . . . . 97 49 00 94
27 Agerholm J E . . . . . . 97 49 62 19
36 Bremland I G . . . . . .
Bremland S G . . . . . .
Bremland S I . . . . . .
40 Skjøth G . . . . . . . . . . 35 14 65 36
42 Nielsen P D . . . . . . . 61 28 56 19
44 Østergaard G . . . . . .
46 Jensen A . . . . . . . . . 97 44 22 00
55 Christensen H . . . . .
58 Bloch P . . . . . . . . . .
60 Græmhus . . . . . . . . . 97 49 69 09
a Halling A C . . . . . . . .
Sørensen S A . . . . . .
67 Eilersen K E P dagpl .
ADRESSEREGISER
Eilersen T W tømrer. .
Hedegaard E . . . . . . 97 49 57 46
Viinberg D . . . . . . . . 97 49 58 82
Viinberg K . . . . . . . . 97 49 58 82
Kirkegaard Consulting
Filsø A . . . . . . . . . . .
Kjærstrup M . . . . . . .
Pedersen T C M. . . . .
Nielsen H L B dagpl. . 20 62 48 76
Nielsen T B . . . . . . . .
Hansen E . . . . . . . . . 97 49 61 16
Korsgård P A direktør 28 11 20 44
Korsgård R . . . . . . . . 29 67 05 06
Strandbygaard B . . . .
Strandbygaard T . . . .
Chr. Schmidtsvej
21 Daniels H K O . . . . . . 35 12 35 80
Daniels P O . . . . . . . 35 12 35 80
22 Noesgaard A syerske
Noesgaard K . . . . . .
23 a Mikkelsen J K . . . . .
Overgaard L . . . . . . .
b Boel H T . . . . . . . . . . 97 48 14 71
Boel I kontorass . . . . 97 48 14 71
Damhusvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B1
2 Lønbo J . . . . . . . . . . 22 87 76 62
3 Poulsgaard K S . . . . . 97 48 15 18
Poulsgaard L C . . . . . 97 48 15 18
5 Jensen B B . . . . . . . .
6 Jørgensen J Ø . . . . . 97 48 17 90
Jørgensen O T. . . . . . 97 48 17 90
Jørgensen S Ø . . . . . 97 48 17 90
Østergaard J . . . . . . . 97 48 17 90
7 Raahauge A H . . . . . 27 81 38 87
Raahauge M . . . . . . . 25 13 40 54
8 Hedegaard J K . . . . . 97 48 11 39
9 Sørensen E . . . . . . . . 97 48 15 26
Sørensen R F H . . . . 97 48 15 26
10 Jensen G . . . . . . . . .
Jensen T E . . . . . . . . 53 34 97 83
13 Andersen T S . . . . . .
Smaradottir G K . . . .
Vemb Skovservice I/S 22 33 33 43
14 Jensen H E . . . . . . . . 97 40 77 17
15 Larsen L T smed . . . . 97 48 20 30
Nørgaard H . . . . . . . . 97 48 20 30
19 Nielsen J M E . . . . . . 40 57 98 74
Nielsen T O . . . . . . .
Damhusvej
Bækmarksbro
Kort side 3 - F1
Ulige nr 37-47z 7570 Vemb
Ulige nr 49-71 7660 Bækmarksbro
Lige nr 36-50 7570 Vemb
Lige nr 52-76 7660 Bækmarksbro
37 Esbersen D B . . . . . . 97 88 11 85
Madsen H overass. . . 97 88 11 85
Madsen T B . . . . . . . 97 88 11 85
41 a Hansen K K . . . . . . . .
43 Madsen A S . . . . . . . 97 88 17 87
Madsen F . . . . . . . . . 97 88 17 87
Madsen H . . . . . . . . 97 88 17 87
46 Sivkjær A . . . . . . . . . 97 88 11 48
Sivkjær I murer . . . . . 97 88 11 48
Sivkjærs Murerfirma 24 82 50 52
50 Christensen B T. . . . . 97 88 13 32
Christensen E D . . . . 97 88 13 32
51 Christensen D M . . . 97 88 13 88
Christensen T L M . . . 97 88 13 88
52 Nielsen O G . . . . . . . . 97 88 16 01
Nielsen S Y S . . . . . . 97 88 16 01
53 Christensen D F . . . . 97 88 14 51
Christensen J . . . . . . 97 88 14 51
Christensen N J. . . . . 97 88 14 51
Fjordside E E . . . . . . . 97 88 14 51
55 Kristensen B L. . . . . .
Olesen M B lærer . . .
59 Hald K S . . . . . . . . . . 97 88 99 33
Hedevang Rådgivning 27 32 41 87
Hove C S . . . . . . . . . 97 88 99 33
60 Henriksen N . . . . . . . 97 88 74 38
Jakobsen J S . . . . . . 97 88 74 38
61 Grainger D V . . . . . . . 96 64 20 20
64 Kristensen B L. . . . . . 97 88 10 05
Kristensen I B . . . . . . 97 88 10 05
67 Nielsen L tømrer . . . . 97 40 19 69
71 Holm E K Ø sygehj. . . 97 88 11 05
Ruby K tømrermester 40 59 13 33
72 Kjeldsen P M . . . . . . 23 73 74 15
74 Olsen A medhjælper . 97 88 16 11
ADRESSEREGISER
Dinesensvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C5
1 Bundesen U S . . . . . 23 72 78 07
2 Losinski J . . . . . . . . . 27 85 40 54
3 Ravnsbæk T . . . . . . . 97 48 20 01
Ravnsbæk V P . . . . . 97 48 20 01
4 Madsen R N . . . . . . . 25 38 99 23
Smárason H F . . . . . 28 51 47 93
5 Klaustrup K gårdejer 97 48 14 68
Klaustrup R syerske . 97 48 14 68
6 Carøe A M . . . . . . . .
Carøe R . . . . . . . . . .
Klinik for Fysioterapi
v/ Anne Mette Carøe 97 82 20 44
9 Andresen E lærer. . . .
Andresen M J lærer. .
11 Jørgensen V elev. . . . 97 48 19 67
13 Søe A H chauffør . . . . 97 48 19 49
Søe K B husholdn . . . 97 48 19 49
Donskærvej
Bækmarksbro
Ulige nr 15-31 7570 Vemb
Ulige nr 33-57 7660 Bækmarksbro
Lige nr 16-30 7570 Vemb
Lige nr 32-62 7660 Bækmarksbro
16 Andersen C . . . . . . . 97 48 40 85
Andersen C gårdejer 97 48 40 85
24 Fjordside P G. . . . . . .
Pf Produkter . . . . . . . 74 66 44 31
25 Jensen E gårdejer . . . 97 88 12 92
Jensen M . . . . . . . . . 97 88 12 92
31 Kristensen B J . . . . . 97 88 10 90
Kristensen K gdr . . . . 97 88 10 90
Kristensen S J . . . . . 97 88 10 90
33 Moberg E T gårdejer . 97 88 13 89
Moberg J H . . . . . . . 97 88 13 89
35 Andersen P L . . . . . . 32 19 53 74
Thomsen A M . . . . . . 32 19 53 74
39 Jensen E H gårdejer . 97 88 14 62
Jensen R S syerske. . 97 88 14 62
41 Damgaard B M . . . . . 97 88 15 86
Thomsen B J Ø . . . . . 97 88 15 86
46 Kallesøe A D . . . . . . . 97 88 11 68
Kallesøe J gårdejer . . 97 88 11 68
50 Christensen V S. . . . .
Christensen A . . . . . .
56 Schøn D . . . . . . . . . . 41 29 91 18
60 Pedersen B . . . . . . . . 40 88 21 25
62 Møborg Maskinstation I/S . . . . . . . . 97 88 12 48
Pedersen E . . . . . . . . 97 88 12 48
Pedersen R . . . . . . . 97 88 12 48
Egernvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - B4
2 Drost K stud odont . . 97 49 57 08
Egevej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - A3
1 Jensen A A . . . . . . . . 97 48 17 16
Jensen B A . . . . . . . . 97 48 17 16
Jensen J F blikkensl . 97 48 17 16
Jensen L A kontorass 97 48 17 16
Jensen R A . . . . . . . . 97 48 17 16
Ulfborg-Vemb VVS . . 97 48 17 16
4 Ørtoft H arbejdsmand 20 88 86 08
6 Vestergaard M . . . . . 97 86 50 88
Vestergaard T B. . . . . 97 86 50 88
Elmevej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - D2
3 Simonsen K T . . . . . . 97 33 36 77
Simonsen R T . . . . . . 97 33 36 77
Sørensen S . . . . . . . . 97 33 36 77
116
Enghaven
5 Pedersen A fabrikarb 97 33 35 80
Pedersen T L svejser 97 33 35 80
7 Kjær T V pædagog . . . 97 32 34 44
9 Christensen I . . . . . . 32 18 48 01
Stamp H . . . . . . . . . . 32 18 48 01
11 Peters W . . . . . . . . . 32 12 19 63
15 Andersen L F . . . . . . 42 30 59 17
Damgaard T F . . . . .
17 Brixen B . . . . . . . . . .
Christensen A F . . . .
21 Andersen H I . . . . . . 97 33 37 61
Andersen J D . . . . . . 97 33 37 61
Engbjergvej
Bur
7570 Vemb
Kort side 7 - A3
1 Mikkelsen K F . . . . . . 97 48 42 05
2 Staunstrup H . . . . . . 97 48 40 38
Enghaven
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - B2
1 Hounisen S T . . . . . .
Kristensen J K B . . . . 20 21 23 17
2 Maagaard A F . . . . . .
Maagaard H . . . . . . .
Maagaard J M P . . . . 24 47 25 95
3 Nielsen A G . . . . . . . . 97 49 18 88
4 Rathkjen H J postbud 97 49 21 62
Rathkjen I M . . . . . . . 97 49 21 62
5 Lisbjerg B R chauffør 61 76 49 51
Lisbjerg M H . . . . . . .
Lisbjerg M H kontorass
Lisbjerg N H . . . . . . .
6 Søjborg E K . . . . . . . 97 49 12 05
7 Kirk B L medhjælper . 97 49 20 78
Kirk K elektriker . . . . 97 49 20 78
8 Dahl M V assistent. . . 97 49 21 29
9 Kristensen E . . . . . . . 97 49 29 50
Kristensen N . . . . . . . 97 49 29 50
10 Pilgaard U V . . . . . . . 97 49 13 41
11 Toft I kontorass.. . . . . 23 29 87 71
Toft K kontorass . . . . 40 32 23 30
12 Rokkjær A B . . . . . . . 97 42 38 72
Rokkjær H B . . . . . . . 97 42 38 72
13 Hansen E K . . . . . . . 97 49 22 72
Hansen I S skolekons 97 49 22 72
14 Kristensen B G . . . . . 20 84 89 99
Kristensen T . . . . . . . 41 11 36 59
15 Andersen P R . . . . . . 97 49 21 48
Ascanius S lab . . . . . 97 49 21 48
16 Bjerg T G husass . . . . 22 85 99 67
17 Teiu A . . . . . . . . . . . . 31 22 54 07
Teiu G . . . . . . . . . . .
18 Nielsen J S lagerarb .
19 Jørgensen R B . . . . . 97 49 16 39
20 Bank R G . . . . . . . . .
Bertelsen J . . . . . . . . 30 50 87 48
Bertelsen O smed . . . 20 85 25 85
21 Guldbjerg R . . . . . . . 28 43 45 94
Nørgaard M Ø . . . . .
22 Hansen J B . . . . . . . 97 49 12 60
Hansen T . . . . . . . . . 97 49 12 60
23 Ørts J V . . . . . . . . . . 97 49 78 98
Ørts M K . . . . . . . . . . 97 49 78 98
24 Gadgaard L . . . . . . .
Gravesen T N . . . . . . 20 12 31 78
25 Nielsen B E sygepl. . . 97 49 16 15
Nielsen E F lagerforv 97 49 16 15
26 Boutrup B kontorass . 97 49 21 92
Boutrup E L . . . . . . . . 97 49 21 92
27 Kristensen K . . . . . . . 97 49 12 14
28 Hounisen D T . . . . . . 42 33 77 28
Hounisen I S . . . . . . . 50 47 52 19
29 Bjerge J H . . . . . . . . 51 94 15 44
Bjerge P H . . . . . . . . 53 55 60 03
30 Mouridsen L . . . . . . . 97 49 25 12
Mouridsen L B . . . . . 97 49 25 12
Enghaven
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Mouridsen S B . . . . . 97 49 25 12
Schubert A E . . . . . . 97 48 51 44
Schubert O gårdejer . 97 48 51 44
Nielsen K . . . . . . . . . 97 49 10 37
Nielsen V Ø . . . . . . . . 97 49 10 37
Nielsen E S kontorist 97 49 22 34
Nielsen . . . . . . . . . . . 97 49 17 58
Nielsen H B . . . . . . . 97 49 20 85
Mogensen E formand 97 49 16 85
Mogensen E . . . . . . . 97 49 16 85
Bundgaard I . . . . . . . 97 49 17 86
Jensen C M lærer . . . 97 49 17 86
Vorager C . . . . . . . . . 97 49 24 13
Vorager J D . . . . . . . 97 49 24 13
Birkmose L H . . . . . . 50 52 18 03
Brietzke J . . . . . . . . . 60 18 40 67
Brietzke L F . . . . . . . 50 50 76 67
Sønderby R I B . . . . . 50 42 47 32
Sønderby R N . . . . . . 26 11 39 59
Møller M W . . . . . . . . 97 49 11 41
Sandbak R lærer . . . . 97 49 11 41
Nagstrup I . . . . . . . . 97 49 13 10
Sørensen E E syerske 97 49 20 01
Sørensen I B . . . . . . . 97 49 20 01
Pedersen B . . . . . . . 40 31 19 89
AOF Aftenskole . . . . . 97 49 00 51
Hansen L K . . . . . . . . 97 49 18 60
Jensen P I maskinarb 97 49 18 60
Hesteng H F . . . . . . . 97 32 49 20
Hesteng K tekstilarb . 97 32 49 20
Nielsen J V . . . . . . . .
Nielsen T kontorass. .
Stefansen F G . . . . . 97 49 24 91
Stefansen L sygehj . . 97 49 24 91
Jensen B E medhj . . .
Frost G T . . . . . . . . . 97 49 15 30
Frost V lærer . . . . . . . 97 49 15 30
Lauridsen A . . . . . . . 97 49 11 99
Engelbrecht B A. . . . . 97 49 20 70
Engelbrecht T . . . . . . 97 49 20 70
Sundgaard I H . . . . . . 97 44 66 55
Svendsen E G . . . . . . 97 44 66 55
Bentsen M . . . . . . . . 97 49 21 95
Bro K B D gårdejer . . 97 49 13 47
Graversgaard B . . . .
Højmose M . . . . . . . .
Enghavevej
Enghavevej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B5
1 Libergren K elev . . . . 28 94 00 23
Pedersen J O. . . . . . . 26 14 60 84
2 Jensen K L lærling. . . 97 48 16 82
Jensen N S . . . . . . . 97 48 16 82
a Jensen M C . . . . . . .
3 Gade P . . . . . . . . . . . 96 31 00 14
Kjeldsen L K . . . . . . . 96 31 00 14
4 Jespersen H slagter . 97 48 14 63
Jespersen K M . . . . . 97 48 14 63
5 Borchmann L . . . . . . 96 10 43 36
Lorentzen M B . . . . . 96 10 43 36
Svenstrup K . . . . . . . 96 10 43 36
6 Simonsen L K . . . . . . 97 48 17 63
Simonsen P B . . . . . . 97 48 17 63
7 Andersen P . . . . . . .
Andersen S S . . . . . . 31 33 68 81
8
9
10
11
12
13
14
15
19
Engholmvej
Bur
7570 Vemb
Kort side 3 - H1
2 Pedersen A R . . . . . . 41 10 89 01
Pedersen J R . . . . . . 20 43 62 55
Pedersen P chauffør . 41 10 89 02
Pedersen W R . . . . . .
Engvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 2 - C4
2 Thomsen S H dagpl. . 24 67 58 52
Engvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 8 - C4
4 Korsgaard M K . . . . .
Leth M . . . . . . . . . . .
30 Blæsbjerg G Ø . . . . . 97 88 18 72
Lisby M . . . . . . . . . . 97 88 18 72
37 Graversen V . . . . . . . 97 88 80 17
Eskesensvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - E1
4 H. Eskesensminde Tim . . . . . . . . 99 74 22 09
6 Nielsen H G H medhj 97 33 30 95
8 Pedersen J V . . . . . . . 97 31 62 38
10 Petersen B C . . . . . . 97 33 37 11
Petersen I S. . . . . . . . 97 33 37 11
14 Stadil Tim Ældrepleje 99 74 22 00
Gyring-Nielsen F . . . .
Pedersen M . . . . . . . 97 38 40 95
Wind G J chauffør . . .
Jensen A . . . . . . . . . 97 49 51 90
Jensen J M . . . . . . . .
Jensen E I . . . . . . . .
Bro M . . . . . . . . . . . . 97 33 32 36
Klausen M . . . . . . . . 97 33 31 81
Mortensen B . . . . . . . 97 33 31 69
Nielsen G K . . . . . . . . 97 33 31 94
Pedersen I H gårdejer 97 33 38 37
Martinussen K murer
Pedersen J B. . . . . . .
Stegmann E . . . . . . .
Slots P landmand . . .
Pihl H medhjælper. . . 96 96 14 14
Berthelsen M C . . . .
Slots G . . . . . . . . . . . 97 33 50 95
Mortensen E . . . . . . . 97 33 31 45
Kolby J fabrikarb . . . . 97 33 10 23
Graversen G H . . . . . 97 33 53 51
Ewald Tangsvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - B3
1 Frandsen B F . . . . . . 97 42 06 36
117
Felstedvej
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Frandsen K . . . . . . . . 97 42 06 36
Jørgensgaard B A . . . 97 49 27 77
Jørgensgaard S gdr. . 97 49 27 77
Nielsen K L præst . . . 48 42 34 44
Andersen I assistent . 97 49 21 66
Christiansen D L . . . . 97 88 16 80
Laugesen L tømrer . . 97 88 16 80
Byskov G . . . . . . . . . 97 49 16 69
Byskov S bestyrer . . . 97 49 16 69
Dich K H . . . . . . . . . . 61 27 99 19
Dich S E . . . . . . . . . . 22 33 86 67
Madsen B tekstilarb . 97 49 21 82
Madsen V G. . . . . . . . 97 49 21 82
Amstrup S . . . . . . . .
Andersen M S . . . . . 28 71 07 17
Korsgaard S H . . . . .
Fabriksvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - E2
2 Zagorodnia I . . . . . . . 50 41 81 99
3 Christensen J M . . . . 97 33 35 72
5 Christiansen R H . . . 97 33 31 07
6 Kjeldgaard J . . . . . . . 29 84 76 84
8 Jensen G . . . . . . . . . 97 33 33 73
10 Jensen B M . . . . . . . 24 60 81 80
Jensen I H . . . . . . . .
11 Pedersen B C . . . . . . 97 33 33 69
Pedersen K B . . . . . . 97 33 33 69
12 Andersen A G . . . . . . 97 33 31 17
Andersen H . . . . . . . . 97 33 31 17
13 Dhl Express . . . . . . . 97 34 88 55
Kogsgaard Miljø ApS 97 34 11 77
Timan A/S . . . . . . . . 97 33 03 60
14 Nielsen A K . . . . . . . . 97 33 32 15
16 Barbesgaard I . . . . . . 97 33 35 46
Barbesgaard J . . . . . 97 33 35 46
18 Pedersen E . . . . . . . . 97 33 31 99
Fasanvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C2
2 Brixen R P . . . . . . . . 32 15 06 85
4 Norup K L overlærer . 97 33 31 93
Norup P konsulent. . . 97 33 31 93
6 Gosciniak E M . . . . .
7 Wagner J . . . . . . . . . 43 41 60 51
Wagner K . . . . . . . . . 43 41 60 51
9 Andersen B K . . . . . . 97 33 35 97
Steitz J K P . . . . . . . 97 33 35 97
10 Thuesen B K . . . . . . .
11 Jørgensen O . . . . . . . 97 33 38 86
12 Jensen F B tømrer. . . 24 40 50 53
13 Andersen K H . . . . . .
14 Vejs A K gartner. . . . . 97 33 32 90
15 Nielsen M M syerske 97 33 50 21
17 Damgaard L I B . . . . 97 33 91 89
Madsen J B . . . . . . . 97 33 91 89
22 Pilgård A C . . . . . . . . 97 33 31 40
Pilgård M L . . . . . . . 97 33 31 40
Fejsøvej
Ulfborg-Tim
Ulige Nr 6990 Ulfborg
Lige Nr 6973 Ørnhøj
1 Graversen K A . . . . . . 97 33 33 32
Rasmussen M S . . . . 97 33 33 32
Felstedvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - E4
2 Jeppesen A M T . . . . 97 49 61 35
Jeppesen F tømrer . . 97 49 61 35
3 Christensen H D . . . .
Dahl A M J . . . . . . . . 51 21 33 05
4 Madsen E B snedker 97 54 73 82
Aaen U M bankass . . 97 54 73 82
6 Føhns J S butiksass . 97 49 51 45
Madsen H M . . . . . . . 97 49 51 45
Adresseregiser
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - B3
3 Jensen C fisker . . . . .
Jensen E N . . . . . . . .
4 Thorsminde Vandværk
Andelsselskab . . . . . 97 49 72 96
5 Mikkelsen C M . . . . .
Mikkelsen P K fisker .
7 Jensen I . . . . . . . . . .
Jensen P fiskeskipper
ADRESSEREGISER
Andersen T S. . . . . . . 30 20 98 42
Pøhl S . . . . . . . . . . . . 97 48 12 65
Sinding J G tømrer . . 97 48 14 93
Sinding K P . . . . . . . . 97 48 14 93
Den Sociale
Udviklingsfond . . . . . 97 88 10 61
Hvam J H frisør . . . . .
Klippestuen . . . . . . . 97 48 17 70
Kjærgaard A F . . . . . 23 42 09 06
Pedersen M S . . . . . . 30 86 49 19
Taute R U . . . . . . . . .
Trabjerg S S . . . . . . .
Jensen I B . . . . . . . . 97 48 11 65
Jensen N K gårdejer . 97 48 11 65
Rosenvold-Nissen B K 69 14 33 44
Rosenvold-Nissen J. . 69 14 33 44
TN Montage . . . . . . . 21 72 71 79
Rosenbæk A U . . . . . 22 45 47 16
Rosenbæk M U . . . . .
Sivkjær J gårdejer . . . 97 48 18 39
Filsøvej
ADRESSEREGISER
Filsøvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G5
1 Buurgaard L . . . . . . . 97 33 14 25
Buurgaard P rørsmed 28 97 23 15
6 Kofoed A oldfrue . . . . 97 38 68 42
Kofoed C K . . . . . . . . 97 38 68 42
Kofoed P M pl . . . . . . 97 38 68 42
8 Nielsen P C . . . . . . . . 69 13 21 71
Pedersen K T sygehj . 69 13 21 71
Øster Filsø
Planteskole . . . . . . . 97 49 21 71
10 Hansen J L . . . . . . . . 69 14 38 32
12 Jacobsen P L . . . . . . 97 49 11 80
Lindeskov C . . . . . . . 69 14 37 75
Fjordsiden
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 2 - B6
1 Pedersen B tømrer . . 97 33 13 74
2 Christiansen A H . . . . 97 33 54 41
Ihler H C cand scient 97 33 54 41
3 Kolby H . . . . . . . . . . 61 34 51 87
Pedersen J . . . . . . . . 29 24 79 67
5 Østergaard V . . . . . . 97 33 14 43
Fjordsidevej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 3 - E1
5 Viborg R . . . . . . . . . . 97 88 18 04
Viborg S K . . . . . . . . 97 88 18 04
6 Galmstrup J K . . . . . . 97 88 17 50
Galmstrup R K . . . . . 97 88 17 50
Galmstrup S smed. . . 97 88 17 50
9 Bendtsen E K . . . . . . 97 88 13 00
Mattrup K K . . . . . . . 97 88 13 00
Æ’ Hugger . . . . . . . . 21 72 40 52
11 Jensen H T gårdejer . 97 88 15 62
17 Fjordside A gårdejer . 97 88 16 27
21 Høgedal A . . . . . . . . 22 38 85 51
Salskov M . . . . . . . . 50 98 96 76
Fjordvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D4
1 Mortensen E fisker . . 20 65 41 48
Mortensen E afløser .
3 Christensen D S . . . .
Christensen P R. . . . . 20 86 02 29
Fjordvejen
Vemb
7570 Vemb
Kort side 2 - D3
1 Larsen L K . . . . . . . . 97 48 13 58
Mathiasen F O . . . . . 97 48 13 58
Mathiasen K K. . . . . . 97 48 13 58
Ritz E L . . . . . . . . . . 97 48 13 58
a Gørding
Forsamlingshus . . . . 97 48 15 67
2 Madsen E . . . . . . . . . 97 48 10 64
Madsen E købmand . 97 48 10 64
3 Thomsen B H . . . . . . 22 16 30 34
4 Jensen A K . . . . . . . . 60 21 05 73
5 Madsen D B P . . . . . 97 48 20 08
Madsen J . . . . . . . . . 97 48 20 08
6 Sigaard M . . . . . . . .
7 van Santen C N K . . . 97 48 20 16
van Santen E . . . . . . 97 48 20 16
8 Henriksen J J . . . . . . 97 48 15 91
Henriksen V dagpl . . . 97 48 15 91
10 Rafn S R M . . . . . . . . 21 31 11 43
12 Jensen J B it-chef. . . 40 38 13 87
14 Lisbygd B . . . . . . . . . 97 48 10 48
Lisbygd R B . . . . . . . 97 48 10 48
15 Galsgaard O B . . . . . 21 22 08 01
16 Galsgaard K fisker. . . 97 48 10 42
18 Galsgaard K M . . . . . 97 48 14 12
Galsgaard S gårdejer 97 48 14 12
19 Jeppesen V B . . . . . .
20
21
22
24
26
27
28
36
38
Løftgaard J C
repræsentant . . . . . . 40 56 16 33
Andersen C . . . . . . . 31 43 29 25
Andersen J . . . . . . . . 21 41 43 72
Outzen E . . . . . . . . . 97 48 19 13
Dahl L pædagog . . . . 29 80 67 23
Poulsen J . . . . . . . . . 29 90 92 67
Nielsen K Ø . . . . . . .
Petersen N . . . . . . . . 22 92 91 57
Stensgaard B . . . . . .
Stensgaard G K . . . . 23 20 06 12
Jørgensen F S. . . . . . 40 93 39 06
Outzen E . . . . . . . . . 97 48 13 05
Outzen M K . . . . . . . 97 48 13 05
Pedersen A . . . . . . . . 97 48 14 36
Davallia M dekoratør 29 25 22 12
Fjordvænget
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C3
1 a Laplante V . . . . . . . .
d Kjærgaard O . . . . . . . 97 49 70 72
h Stanislawski J . . . . .
k Justesen M G . . . . . . 42 20 96 74
l Nielsen T. . . . . . . . . . 23 23 21 83
2 Isaksen J M kontorass
Jensen S K smed . . . 60 92 99 25
4 Madsen A T . . . . . . . 43 41 57 81
Madsen C fisker . . . . 43 41 57 81
5 Kristensen H B . . . . . 97 49 72 58
Kristensen J L . . . . . 97 49 72 58
Kristensen L M . . . . . 97 49 72 58
6 Laugesen O E R. . . . .
7 Jensen B K . . . . . . . .
Jensen M M K . . . . .
9 Plougmann A fisker . . 97 49 72 24
Plougmann K K . . . . . 97 49 72 24
10 Jensen K V N . . . . . . 23 48 50 76
Jensen K fisker . . . . .
11 Nicolaisen G V . . . . . 30 89 36 26
12 Kromann A L B . . . . .
Kromann J . . . . . . . . 26 24 72 46
14 Jensen E K . . . . . . . . 97 49 70 20
Jensen H. . . . . . . . . . 97 49 70 20
15 Jensen A T . . . . . . . . 97 49 71 83
Jensen K T . . . . . . . . 97 49 71 83
16 Ruby T . . . . . . . . . . . 40 88 81 40
Ruby T fisker. . . . . . .
17 Isaksen V H . . . . . . .
Nielsen P styrmand . . 61 30 51 54
22 a Glanz A M . . . . . . . . . 75 86 07 65
b Sørensen P C . . . . . . 97 49 71 73
23 Bech K N filetarb ske 20 65 24 44
Bech M fisker . . . . . . 20 66 70 78
24 Madsen J I murer . . . 30 59 06 43
Madsen P T . . . . . . . 21 34 13 92
Temrut B . . . . . . . . .
25 a Schmidt K B K . . . . . 27 46 51 42
b Nielsen S H fisker . . . 97 49 73 20
27 Pedersen J . . . . . . . . 20 14 68 84
Willadsen H K . . . . . .
28 Hounisen J D . . . . . . 26 25 73 81
Hounisen R D . . . . . . 27 26 73 81
31 Nielsen D B syerske .
Nielsen G E . . . . . . . .
32 Olesen A P syerske . . 26 54 22 80
Olesen C A fisker. . . . 27 81 39 05
Olesen D E . . . . . . . .
33 Willadsen J V. . . . . . . 97 49 72 15
Willadsen P A . . . . . . 97 49 72 15
34 Nørfjand B B . . . . . . . 97 49 72 21
Nørfjand F J fisker. . . 97 49 72 21
35 Poulsen M M . . . . . . 60 15 01 03
Poulsen N J. . . . . . . .
Poulsen V M . . . . . . . 25 56 57 55
38 Bærentzen M Ø . . . . 97 49 73 40
Bærentzen T . . . . . . . 97 49 73 40
118
Fresiavej
39 Schøning J kasserer . 96 10 04 77
Schøning P chauffør . 96 10 04 77
Flyndermøllevej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
3 Blæsbjerg E gårdejer 97 88 12 19
Blæsbjerg I M . . . . . . 97 88 12 19
5 Jensen B L sygepl. . . 97 88 10 28
Kirk O gårdejer . . . . . 97 88 10 28
7 Gadegaard J . . . . . . 25 12 07 93
8 Madsen E K. . . . . . . . 97 88 12 09
Madsen I F gårdejer . 97 88 12 09
Fousingvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 3 - E3
1 Galsgaard J . . . . . . .
Galsgaard K . . . . . . . 22 14 11 83
Galsgaard L F . . . . . . 20 73 21 83
a Germann E . . . . . . . . 97 49 03 23
Germann K M B. . . . . 97 49 03 23
Germann M B . . . . . . 97 49 03 23
3 Lund B G . . . . . . . . . 42 77 70 49
Lund M S . . . . . . . . . 42 77 89 49
Frederiksberg
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 8 - C7
1 Kristensen K S. . . . . . 97 88 15 48
Kristensen R tømrer . 97 88 15 48
2 b Kristensen A . . . . . . . 97 88 16 49
Kristensen D . . . . . . 97 88 16 49
Kristensen P U fisker 97 88 16 49
3 Violas Blomster . . . . 29 82 84 72
4 Rokkjær S . . . . . . . . 96 64 21 82
7 Kristensen A V . . . . . . 97 88 10 21
Kristensen L . . . . . . . 97 88 10 21
10 Mundbjerg N C . . . . . 61 33 51 60
11 Jespersen E S . . . . . .
Madsen M B . . . . . . .
14 Trillingsgaard R R . . . 22 39 20 19
15 Kristensen V . . . . . . . 23 45 24 31
Mouritsen K O . . . . . 23 45 73 07
17 Norsgaard H I . . . . . . 97 89 51 06
Norsgaard N gårdejer 97 89 51 06
18 Særkjær D B . . . . . . . 96 64 11 44
Særkjær J . . . . . . . . . 96 64 11 44
20 Kristensen K C . . . . . 97 88 18 58
21 Løkkes Auto . . . . . . . 97 88 10 19
22 Christensen K M . . . . 22 32 80 08
Gielsgaard M B . . . . .
24 Christensen N M . . . . 97 88 10 70
Mathiasen B O . . . . . 97 88 10 70
Mathiasen M O . . . . . 97 88 10 70
Mathiasen S O . . . . . 97 88 10 70
26 Jakobsen M . . . . . . . 97 86 32 32
40 Madsen J L reng ass 97 88 13 22
43 Jensen V . . . . . . . . . . 97 88 17 88
Fresiavej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - E2
3 Eskildsen A . . . . . . . 97 33 30 94
Eskildsen B . . . . . . . 97 33 30 94
Eskildsen B . . . . . . . 97 33 30 94
Eskildsen N K . . . . . . 97 33 30 94
4 Tim Børnehave . . . . . 97 33 33 81
5 Jørgensen E tømrer. . 97 33 37 07
Jørgensen L H lærer . 97 33 37 07
6 Iversen K J D tømrer 97 33 35 59
8 Larsen A M S syerske 96 74 74 66
10 Dalgaard I S . . . . . . . 29 42 62 09
11 Jensen K . . . . . . . . . 97 33 32 70
12 Hansen J B gårdejer . 97 33 30 24
Hansen M G . . . . . . . 97 33 30 24
14 Rudebeck M M . . . . .
Rudebeck M M . . . . .
15 Kirk G . . . . . . . . . . . . 97 33 32 23
Fresiavej
16 Nordestgaard B B . . . 97 33 30 37
Nordestgård T N . . . . 97 33 30 37
17 Iversen G . . . . . . . . . 97 33 38 15
18 Jørgensen H K gdr . .
Jørgensen I . . . . . . .
19 Petersen J T . . . . . . . 20 42 37 69
20 Hald N B . . . . . . . . . .
21 Svendsen B A R. . . . . 97 33 36 32
23 Bjerg A hjemmehjælp 97 33 13 31
24 Rømer J sygepl ske. . 97 33 39 12
Svendsen K R læge . . 97 33 39 12
Svendsen N R . . . . . 97 33 39 12
Svendsen S R R . . . . 97 33 39 12
Fuglevænget
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - B5
1 Sahl N C tømrer . . . . 40 18 71 08
2 Jensen M L . . . . . . . 27 46 49 00
3 K & B Juul A/S . . . . . 24 59 61 34
4 Jensen C L fisker . . . 32 15 64 22
6 Pedersen J K . . . . . . 20 12 36 63
7 Sørensen A . . . . . . . . 97 49 70 74
8 b Sørensen S fisker . . . 40 14 36 51
16 Crafack J J S fisker. . 97 49 72 27
Crafack L S . . . . . . . . 97 49 72 27
Ejsing I H . . . . . . . . .
18 Kristensen A H. . . . . . 40 29 00 77
Kristensen E M K . . .
Silver Pit ApS . . . . . . 40 29 00 77
20 Christensen H C B . . . 29 86 17 61
22 Sørensen B T. . . . . . . 97 49 71 97
Sørensen E E. . . . . . . 97 49 71 97
28 Kromann U P fisker . .
30 Søgaard E . . . . . . . . . 97 49 72 28
Søgaard M snedker. . 97 49 72 28
32 Kristensen E M S. . . . 97 49 71 49
Kristensen H fisker . . 26 94 22 98
36 Jensen E J . . . . . . . .
Kjærgaard S J . . . . . . 30 27 66 48
38 Madsen B syerske. . .
Madsen K S. . . . . . . .
40 Nygaard C . . . . . . . . 61 54 88 44
Nygaard R B . . . . . . . 20 33 41 09
42 Carlsen H . . . . . . . . . 97 31 17 79
Jensen B . . . . . . . . . 97 31 17 79
44 Nielsen A S . . . . . . . . 96 10 00 75
Nielsen J S . . . . . . . . 96 10 00 75
45 Poulsen B . . . . . . . . . 97 49 71 70
Poulsen E . . . . . . . . . 97 49 71 70
46 Jensen A . . . . . . . . .
Jensen S Å fisker . . . 30 89 04 05
47 Christensen C J. . . . . 20 84 70 56
Fyrrebakken
Fælledvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 2 - D2
1 Bendtsen B M H lærer
Bendtsen L K dyrlæge
Bendtsens Boglager 97 48 11 21
3 Sørensen C C . . . . . .
Sørensen M. . . . . . . . 24 27 29 24
4 Hansen O B . . . . . . . 97 48 14 00
Hansen S B . . . . . . . 97 48 14 00
5 Galsgaard A H . . . . . 28 72 10 65
Galsgaard B H . . . . . 20 30 67 74
Galsgaard S . . . . . . . 29 44 96 74
Følfodvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - C2
393 Petersen V J . . . . . . . 97 49 56 12
Fårevej
Bækmarksbro
Ulige nr 1-19z 7660 Bækmarksbro
Ulige nr 21-145 7650 Bøvlingbjerg
Lige nr 2-20 7660 Bækmarksbro
Lige nr 22-144z 7650 Bøvlingbjerg
4 Nørgård K A . . . . . . . 97 88 11 57
8 Hjannung S . . . . . . . . 97 88 14 76
Hjannung A . . . . . . . . 97 88 14 76
10 H & H
Montagebau ApS . . . 24 89 92 22
Mattrup L V . . . . . . . 28 72 59 57
Mattrup M K V . . . . . 61 39 57 41
11 Nielsen D G . . . . . . . . 97 88 16 83
Nielsen H G . . . . . . . 97 88 16 83
Nielsen H G . . . . . . . 97 88 16 83
Nielsen K tømrer . . . . 97 88 16 83
15 Sørensen S . . . . . . . . 24 61 88 53
31 Fåre Tømrer. og
Snedkerforretning . . 20 28 52 77
49 a Kirkens Korshærs
Genbrugsbutik . . . . . 51 78 01 93
141 Bøvling-Hallen
Selvejende Institution 97 88 54 60
143 Bøvlingbjerg Apotek 97 88 50 11
Bøvlingbjerg
Fysioterapi I/S . . . . . 97 88 52 00
Gaffelbjergvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - B4
1 Mortensen F H . . . . .
12 Stie B . . . . . . . . . . . . 97 49 62 17
16 Mogensen B . . . . . . .
23 Jensen J . . . . . . . . . 97 48 50 37
26 Jørgensen L . . . . . . . 97 49 67 60
27 Olsen F . . . . . . . . . . 97 49 02 36
29 Hougaard B psykolog 97 49 70 50
Hougaard V K . . . . . . 97 49 70 50
Psykolog
Bent Hougaard . . . . . 97 49 70 50
35 Rømer O . . . . . . . . . 97 49 56 29
40 Hansen J A . . . . . . . .
42 Gondrup L . . . . . . . .
48 Bilgrav-Nielsen J . . .
Bilgrav-Nielsen M . . .
54 Korsgaard E V . . . . . . 97 49 62 85
59 Schumann A . . . . . . . 97 40 15 95
71 Demant E . . . . . . . . . 97 49 55 05
73 Friis J advokat. . . . . .
86 Ladegaard I E . . . . . . 40 35 75 89
Ladegaard N D . . . . . 40 35 75 88
87 Madsen M . . . . . . . . 97 49 63 29
90 Vitger J læge. . . . . . . 97 49 77 80
91 Sandgaard B F . . . . . 97 49 61 14
Sandgaard N F . . . . . 97 49 61 14
Gammelbyvej
Tim
Ulige nr 1-5 6980 Tim
Ulige nr 7-9 6971 Spjald
Lige nr 2-8 6980 Tim
Lige nr 10 6971 Spjald
1 Knudsen H chauffør. . 97 33 34 28
4 Larsen E H . . . . . . . . 97 33 36 34
Larsen M Ø lærer . . . 97 33 36 34
8 Koenraadt L R . . . . . 97 33 35 49
Koenraadt T . . . . . . . 97 33 35 49
Gartnerhaven
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C3
1 Søgaard J H gårdejer 97 49 51 57
2 Hansen D . . . . . . . . . 97 49 21 93
Jeppesen A K . . . . . . 97 49 21 93
3 Jensen E . . . . . . . . . 27 35 99 85
4 Brågård I B sygepl. . . 97 49 13 88
5 Kristensen M K . . . . . 97 49 23 23
119
Gl Landevej
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kristensen N E . . . . . 97 49 23 23
Jensen P A R. . . . . . . 48 41 10 43
Neesgaard K diakon . 48 41 10 43
Simonsen E . . . . . . . 97 49 15 03
Simonsen P gårdejer 97 49 15 03
Graversen B . . . . . . . 20 49 25 26
Larsen E T . . . . . . . . 22 50 92 38
Furnes B F . . . . . . . . 86 27 50 81
Jensen J L . . . . . . . . 86 27 50 81
Dich B H overass. . . . 97 49 22 86
Bjerg F maskinsnedk 97 49 23 86
Bjerg I kontorass . . . . 97 49 23 86
Andersen E gårdejer . 97 33 33 07
Andersen I E . . . . . . . 97 33 33 07
Højbjerg A R . . . . . . . 97 49 67 47
Højbjerg J S afd leder 97 49 67 47
Kvistgaard E syerske 97 49 20 61
Andersen E S . . . . . . 97 49 12 20
Berg E V lærer . . . . . .
Aagaard M E . . . . . . . 30 22 93 36
Jeppesen Y M . . . . . 97 49 51 29
Berg P spec optiker. . 97 42 59 85
Berg U kontorass. . . . 97 42 59 85
Engelbrecht I . . . . . . 44 65 53 43
Engelbrecht J C. . . . . 44 65 53 43
Gedmosevej
Bur
Kort side 3 - H1
Ulige nr 1-1a 7500 Holstebro
Ulige nr 1b-5 7570 Vemb
Lige nr 2-6 7500 Holstebro
Lige nr 8 7570 Vemb
1 a Gedmose
Pelsdyrfarm . . . . . . . 97 48 71 91
b Kvist T . . . . . . . . . . . 97 48 44 20
Pedersen B B . . . . . . 97 48 44 20
3 Godtkjær K O tømrer 41 82 74 60
Godtkjær M V sygepl
Godtkjær S H . . . . . .
5 Christiansen A . . . . . 20 25 15 59
Christiansen L B . . . . 97 48 40 21
8 Jeppesen G . . . . . . . 97 48 40 28
Steffensen K E . . . . . 97 48 40 28
Gejlvej
Tim
6980 Tim
1 Brunsgaard E gdr . . . 97 33 33 35
Brunsgaard E F . . . . . 97 33 33 35
2 Thorndahl K . . . . . . . 97 33 33 02
3 Bondesgaard A . . . . . 97 33 36 31
Bondesgaard B . . . . . 97 33 36 31
4 Jensen L T . . . . . . . . 97 33 37 37
5 Majgaard K K . . . . . . 97 34 80 90
6 Borgholm O lærer . . . 97 33 33 58
8 Bondesgaard S . . . . . 23 29 38 32
Thomsen B . . . . . . . . 21 93 47 72
Gilhøj
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
2 Madsen A J . . . . . . . . 97 33 10 22
Madsen I M K . . . . . . 97 33 10 22
4 Naismith G B . . . . . . 97 33 11 80
Naismith K A . . . . . . 97 33 11 80
Gl Landevej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 11 - F3
2 Pedersen C R . . . . . .
3 Borchmann A M . . . .
Borchmann Y O . . . . 26 96 09 23
5 Rasmussen J N . . . . . 97 49 16 06
Rasmussen K M . . . . 97 49 16 06
7 Christensen B G . . . .
9 Jensen N N V . . . . . . 97 44 89 88
11 Cers J . . . . . . . . . . . 96 93 51 81
Adresseregiser
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - D3
6 Lyngsøe P E . . . . . . . 97 49 69 52
ADRESSEREGISER
Gl Landevej
13 Christensen J O D . . . 35 38 11 58
15 Holm B M . . . . . . . . . 97 49 10 60
Karlsen P . . . . . . . . . 97 49 10 60
17 Kofoed H K . . . . . . . . 97 49 16 71
Søgaard J fisker . . . . 97 49 16 71
19 Winkler W L . . . . . . . 32 18 95 69
21 Fedescu F . . . . . . . .
Grozeanu C . . . . . . .
23 Hansen J U E . . . . . .
Hansen Y L . . . . . . . . 22 53 54 84
Jensen V . . . . . . . . . .
25 Daniels E K . . . . . . . . 97 42 64 46
27 a Jensen K N . . . . . . . . 30 43 47 81
Jensen L automek. . .
Jensen L N . . . . . . . .
Jensen M N . . . . . . .
b Bjerregaard A M . . . . 25 43 23 27
Bjerregård B . . . . . . . 40 88 55 93
Bjerregaard C M . . . .
Bjerregaard T M . . . .
ADRESSEREGISER
25 Nielsen K . . . . . . . . . 97 88 74 42
26 Lauridsen B. . . . . . . . 97 88 13 46
Lauridsen K S . . . . . . 97 88 13 46
Græmvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 11 - E3
1 Borch E L læge . . . . .
Posselt H H . . . . . . . . 22 18 22 57
2 Thorup J J gårdejer. . 97 49 23 64
Thorup S bankass . . . 97 49 23 64
3 Mikkelsen K K . . . . . . 29 87 97 49
Mikkelsen L V . . . . . . 97 49 27 48
5 Jessen S veterinærst 97 49 18 05
Johansen M H. . . . . . 97 49 18 05
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - C1
2 Husby-Sdr NissumThorsminde Kirker . . 97 49 51 08
Sandal J . . . . . . . . . . 97 49 51 08
3 Rosbæk J W . . . . . . .
13 Nielsen S Å . . . . . . . . 97 46 14 26
15 Videbæk E. . . . . . . . . 86 17 37 97
Videbæk K sygepl . . . 86 17 37 97
19 Vesterager C A . . . . . 35 10 94 07
21 Blokkebak-Poulsen J 97 49 61 09
31 Koller F . . . . . . . . . .
35 Fly-Hansen B . . . . . .
37 Hansen K . . . . . . . . . 97 49 76 81
Hansen L . . . . . . . . . 97 49 76 81
43 Koller A . . . . . . . . . . 97 49 60 37
Koller F . . . . . . . . . . 97 49 60 37
61 Frederiksen H . . . . . . 97 49 54 52
Krøjgaard M . . . . . . . 97 49 54 52
63 Sørensen T . . . . . . . . 97 49 58 17
71 Frederiksen H . . . . . . 97 49 54 51
81 Fischer A . . . . . . . . . 97 49 56 94
Fischer B . . . . . . . . . 97 49 56 94
83 Riis K . . . . . . . . . . . . 97 49 67 88
Riis K . . . . . . . . . . . . 97 49 67 88
85 Jensen G maskinarb 97 35 20 28
Laursen C M . . . . . . . 97 35 20 28
Gran Alle
Grævlingevej
Gl Skolevej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
1 Boel A M W . . . . . . . . 60 88 13 28
Boel C W . . . . . . . . .
Boel K murer. . . . . . . 28 78 67 35
5 Jensen B T . . . . . . . . 69 14 59 03
Jensen L T . . . . . . . . 69 14 59 03
Jensen N K . . . . . . . . 69 14 59 03
17 Høgh A H . . . . . . . . . 97 88 80 07
Kirkeby B B . . . . . . . 97 88 80 07
19 Dror J socialrådg. . . . 55 44 55 82
21 Brøgger B . . . . . . . . . 60 18 46 85
Futtrup J . . . . . . . . .
Granvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - B2
3 Glavind M K . . . . . . . 96 95 90 81
Nielsen R P . . . . . . . 96 95 90 81
5 Nielsen E C K . . . . . . 97 49 53 54
7 Vang B servitrice . . . . 97 49 54 96
Vang E O chauffør . . . 97 49 54 96
9 Stigaard E M . . . . . . 32 14 12 76
Stigaard K O . . . . . . . 32 14 12 76
18 Ransby J fisker . . . . .
20 Jensen A . . . . . . . . . 97 49 53 75
Grenholmvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
5 Graversen K H . . . . . 97 88 10 48
Nielsen J S . . . . . . . . 97 88 10 48
7 Krarup B A syerske . . 20 46 05 30
Krarup E . . . . . . . . . . 20 46 05 30
8 a Møller A S . . . . . . . . .
Møller N G jurist . . . . 29 71 69 19
14 Nielsen H O . . . . . . . 97 88 58 80
Nielsen M O . . . . . . . 97 88 58 80
Nielsen S E B . . . . . . 97 88 58 80
16 Batsuuri A . . . . . . . .
Hansen R H . . . . . . .
17 Pedersen L . . . . . . . . 97 88 14 67
Pedersen S . . . . . . . . 97 88 14 67
24 Nikolajsen S S . . . . . 20 33 16 64
Nikolajsen W R . . . . . 61 11 99 16
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - B4
7 Christensen D . . . . . 97 49 66 03
Christensen J . . . . . . 97 49 66 03
8 Christensen F H . . . .
11 O’brien E . . . . . . . . . 97 49 61 32
16 Ravnholt A . . . . . . . .
Grønbjergvej
Tim
6980 Tim
2 Nielsen I kontorass . . 97 33 34 40
Nielsen J N gårdejer . 97 33 34 40
3 Hansen T B . . . . . . . 50 56 21 39
4 Nielsen D H . . . . . . . 97 33 12 10
Nielsen P J . . . . . . . . 97 33 12 10
6 Kolby J R gårdejer. . . 30 95 66 39
Kolby U . . . . . . . . . .
7 Worm C sergent . . . . 96 74 73 44
Worm G F . . . . . . . . . 96 74 73 44
9 Jacobsen V . . . . . . . 97 33 39 63
10 Rasmussen C H . . . . 97 33 31 03
Roost L . . . . . . . . . . 97 33 31 03
12 Kalhøj J . . . . . . . . . . 32 95 97 78
Rasmussen B . . . . . . 32 95 97 78
14 Jensen F H . . . . . . . .
16 Østergaard B J . . . . . 97 38 44 48
Østergaard O gdr. . . . 97 38 44 48
Grønkærvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
3 Andersen C L . . . . . . 97 88 12 31
Andersen E E . . . . . . 97 88 12 31
Andersen S L gdr . . . 97 88 12 31
7 Nicula I . . . . . . . . . .
Østerfoelbæk
Pelsfarm . . . . . . . . . 97 88 17 09
11 Østergaard H C . . . . .
Østergaard T . . . . . .
13 Brunsborg N gårdejer 97 88 13 23
Brunsborg R P . . . . . 97 88 13 23
14 Ellegaard M J . . . . . . 96 64 21 20
Jørgensen C . . . . . . . 96 64 21 20
20 Bamford W G . . . . . .
120
Grønnegade
24
26
29
30
33
35
36
39
Damborg M F . . . . . . 61 69 91 27
Olesen M F . . . . . . . . 23 86 82 27
Kristensen D L . . . . .
Kristensen T L . . . . . . 23 11 84 53
Jensen C W . . . . . . . 29 88 60 60
Kristensen A B . . . . .
Rotaru A . . . . . . . . . . 25 53 72 85
Rotaru S . . . . . . . . . . 20 64 79 92
Mølgaard B L . . . . . . 97 88 12 17
Mølgaard L . . . . . . . . 97 88 12 17
Hansen H F . . . . . . .
Hansen K K F . . . . . .
Fabricius D K . . . . . .
Frisch M L E . . . . . . .
Nielsen K L . . . . . . . . 22 63 83 23
Christensen E M . . . . 29 72 33 92
Christensen I P . . . . . 97 88 10 88
Feldborg E M . . . . . .
Feldborg L C montør . 22 76 69 89
Grønne Vej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C4
1 Akj Service . . . . . . . . 97 42 87 66
2 Madsen Auto- og
Møbelpolster . . . . . . 40 24 70 56
3 Rasmussen M B . . . . 97 48 13 74
5 de Graaf E . . . . . . . .
Jensen J L . . . . . . . .
6 Olesen B S . . . . . . . . 97 48 16 88
Olesen J . . . . . . . . . . 97 48 16 88
Olesen M . . . . . . . . . 97 48 16 88
7 Novickis-Bobrovskis V
Samuse N . . . . . . . .
Samuss A . . . . . . . . .
Grønnegade
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 8 - B5
1 MC-Stationen . . . . . . 97 88 17 44
Rernböck R . . . . . . . 26 20 17 44
2 Andersen B K . . . . . . 97 88 14 38
3 Damkjær K M S. . . . . 97 88 11 15
Damkjær T svejser . . 97 88 11 15
4 Hyldgaard T. . . . . . . . 97 88 15 54
5 Damgaard B M . . . . . 69 13 20 92
Jensen P G . . . . . . . . 69 13 20 92
Nielsen A S G . . . . . . 69 13 20 92
7 Jensen E B . . . . . . . . 97 88 11 58
Jensen M fodplejer . . 97 88 11 58
Jensen R K . . . . . . . . 97 88 11 58
8 Loftager K . . . . . . . . . 42 18 82 62
Loftager A . . . . . . . . . 23 93 28 00
9 Kristensen L K . . . . . 30 20 12 81
Madsen J chauffør . . 40 45 40 09
11 a Damborg C F . . . . . . 32 20 67 19
Kristensen S . . . . . . . 32 20 67 19
b Christoffersen K B . . . 51 95 25 21
Christoffersen S A . . . 25 21 43 77
12 Kjeldgaard A R S . . . 60 24 96 54
Kjeldgaard K G . . . . . 27 14 05 30
13 Olesen K A . . . . . . . .
14 Kristensen T A . . . . . 97 88 13 48
15 Henningsen L L . . . . . 75 55 05 07
17 Sulkjær B H organist 97 88 14 89
18 Christiansen S W . . . 22 63 47 05
Knudsen C U . . . . . .
Knudsen O metalarb .
Willumsen L M . . . . . 42 43 16 37
19 Christensen F R. . . . . 97 88 15 53
Christensen T S. . . . . 97 88 15 53
20 Kjærgård M E S . . . .
Kjærgaard N J . . . . . . 21 73 26 99
21 Pedersen E H . . . . . . 97 88 15 42
22 Sandbæk A M . . . . . . 97 88 15 75
Sandbæk F C . . . . . . 97 88 15 75
23 Bossen C W. . . . . . . . 61 33 35 38
Bossen K Ø . . . . . . . . 61 33 35 38
Grønnegade
24 Nielsen G N . . . . . . . 97 88 11 96
25 Tang H L . . . . . . . . .
26 Lykke E gårdejer . . . . 97 88 41 14
Grønnevej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C4
1 Jensen M J . . . . . . . 24 67 28 09
4 Ruby C . . . . . . . . . . . 97 49 71 38
Ruby D . . . . . . . . . . . 97 49 71 38
Ruby D . . . . . . . . . . . 97 49 71 38
Ruby M . . . . . . . . . . 97 49 71 38
6 Jensen I . . . . . . . . . . 97 49 72 43
Sig P E havnebetjent 97 49 72 43
7 Larsen B A . . . . . . . . 52 40 80 84
8 Kristensen B . . . . . . . 97 49 70 47
9 Ruby J A R . . . . . . . . 97 49 72 62
Ruby K A fisker . . . . . 97 49 72 62
10 Christensen H V . . . . 24 48 24 74
12 Laugesen L K . . . . . . 97 49 72 85
Nielsen B . . . . . . . . . 97 49 72 85
Salon Thorsminde . . 97 49 72 85
16 Willadsen T A . . . . . .
18 Jensen K B husass . . 24 61 32 92
Jensen S A . . . . . . . . 23 46 86 43
Grønnevej
Grønningen
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - B4
1 Kristensen F H . . . . .
2 Christensen A P H . . . 40 27 96 86
Østergaard F H . . . . . 29 61 81 18
Østergaard K P . . . . . 40 27 96 86
Østergaard S H . . . . .
3 Fjord A L specialarb. . 97 49 22 26
4 Fløe P . . . . . . . . . . .
Grønsmøllevej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
3 Kristensen K . . . . . . . 97 88 14 99
4 Jm Trådgnist . . . . . . 97 88 19 51
Madsen J L . . . . . . . 97 88 19 51
Madsen M B . . . . . . . 97 88 19 51
7 Nielsen B L . . . . . . . . 97 88 17 05
Nielsen L M medhj . . 97 88 17 05
Nielsen N L . . . . . . . 97 88 17 05
8 Lauritsen H S . . . . . . 21 62 32 54
Sørensen C S . . . . . . 27 26 74 06
11 Iversen J K pædagog 97 88 41 12
Iversen M . . . . . . . . . 97 88 41 12
Iversen S V gårdejer . 97 88 41 12
Gyvelvej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - B3
1 b Jensen E S fisker . . . 97 49 73 32
b Nielsen E R husass . . 97 49 73 32
c Svingholm P J . . . . . . 61 67 12 26
3 Stage E B . . . . . . . . . 97 49 70 63
Stage K G . . . . . . . . . 97 49 70 63
Gørdingvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - A4
1 Smærup G M. . . . . . . 24 47 18 87
Smærup K E . . . . . . . 40 10 19 47
2 Vendelbo B K . . . . . . 97 48 13 16
Vendelbo J F . . . . . . 97 48 13 16
3 Larsen A M assistent 97 48 16 28
Larsen H O smed . . . 97 48 16 28
4 Jensen G . . . . . . . . . 97 48 13 07
Jensen H landmand . 97 48 13 07
5 Lund A gårdejer. . . . . 97 48 11 29
Lund G D. . . . . . . . . . 97 48 11 29
9 Jensen L M lærling . . 97 48 17 62
Lauritsen H medhj. . . 97 48 17 62
11 de Graaf J . . . . . . . . 97 48 11 87
de Graaf P J . . . . . . . 97 48 11 87
121
Harbogade
13 Jensen E A . . . . . . . . 52 50 28 90
Jensen S kontorass. . 52 50 28 90
15 Ørts B Ø . . . . . . . . . . 97 48 15 21
Ørts T L J . . . . . . . . . 97 48 15 21
Gåsborgvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
8 Kirkegaard E C gdr . . 97 88 11 01
Kirkegaard G S . . . . . 97 88 11 01
Hagevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 6 - C3
3 Bærentsen A . . . . . . .
Bærentsen L . . . . . . .
14 Nielsen H reng ass . . 97 48 50 85
Nielsen J O opmåler . 97 48 50 85
54 Nielsen L . . . . . . . . . 97 49 68 28
Nielsen N . . . . . . . . . 97 49 68 28
58 Jensen H kontorass. .
73 Andersen I T . . . . . . . 97 49 57 98
Andersen S A chauf. . 97 49 57 98
100 Pedersen A . . . . . . . . 97 49 66 77
Pedersen B R . . . . . . 97 49 66 77
101 Schmidt S . . . . . . . . 97 49 68 84
110 Hansen E H købmand 97 49 50 66
113 Stamp H . . . . . . . . . . 97 40 40 97
115 Borg L K D . . . . . . . .
Jakobsen G L . . . . . .
119 Pedersen H R . . . . . .
146 Obelitz J . . . . . . . . . . 97 49 69 65
147 Christensen D S . . . . 97 49 52 04
190 Sig E N kontorass . . . 32 14 41 88
Sig V taksator . . . . . . 32 14 41 88
194 Petersen E S . . . . . . 23 60 40 40
Petersen J T . . . . . . . 51 14 16 05
202 Thane M . . . . . . . . . 97 49 68 65
Halkærvej
Stadil/Vedersø
6980 Tim
1 Thesbjerg J . . . . . . . 27 83 91 31
Thesbjerg L . . . . . . . 97 33 10 14
3 Christiansen F B . . . . 97 33 10 90
Christiansen A. . . . . . 97 33 10 90
6 Jensen E G . . . . . . . . 23 43 66 67
Jensen L G . . . . . . . . 20 94 34 85
8 Halkjær I B . . . . . . . . 97 33 17 18
Halkjær J . . . . . . . . . 97 33 17 18
10 Lange F C overlærer . 30 53 30 98
Poulsen N S F . . . . . . 40 98 19 92
Harbogade
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C3
1 BK Hjørnet . . . . . . . . 40 18 00 17
Gitte T . . . . . . . . . . . 97 49 16 36
Kjærgaard B E . . . . . . 97 49 21 03
2 Salon Thorsminde . . 97 48 44 33
Sun de Luxe . . . . . . . 96 93 01 40
Poulsgaard H B . . . . .
b Tvermose A V . . . . . .
4 Lerbak B C . . . . . . . . 96 97 40 96
Lerbak H D . . . . . . . . 96 97 40 96
5 Brink Jørn ApS . . . . . 97 49 15 60
Nielsen J B elektriker 97 49 15 60
Nielsen S B . . . . . . . 97 49 15 60
6 Graversen J . . . . . . .
Nielsen M M . . . . . . . 61 73 24 25
7 Arnoldsen A. . . . . . . . 97 49 10 24
Arnoldsen G O . . . . . 97 49 10 24
8 Raahauge H . . . . . . . 97 49 14 14
Raahauge S T . . . . . . 97 49 14 14
9 Ulfborg
Radio & TV ApS . . . . 97 49 22 74
Madsen B S . . . . . . . 30 28 22 74
Madsen H . . . . . . . . . 97 49 22 74
11 Knak A havnebetjent 97 49 24 12
Adresseregiser
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - E2
1 Poulsen T . . . . . . . . . 97 34 11 23
Sørensen L M . . . . . . 97 34 11 23
2 Madsen A H . . . . . . . 25 71 26 97
Madsen L H . . . . . . .
3 Faust-Madsen K I . . . 97 31 20 31
Kong Hans Service . . 97 31 20 31
Madsen H T lejrchef . 97 31 20 31
4 Raahauge J . . . . . . .
5 Christensen G . . . . . 97 33 34 21
6 Hove J . . . . . . . . . . . 97 33 35 24
7 Jespersen J F . . . . . . 97 33 35 21
Jespersen K dagpl . . 97 33 35 21
8 Knudsen B syerske . . 97 33 34 88
Knudsen V medhj . . . 97 33 34 88
9 Nielsen D Ø . . . . . . . 61 74 30 47
10 Andersen T . . . . . . . . 38 33 33 94
Conradsen P K . . . . . 38 33 33 94
11 Mortensen C H . . . . .
Mortensen K B . . . . . 21 74 74 60
Mortensen M H . . . .
12 Grønne K J . . . . . . . . 97 33 34 60
Østergaard M H . . . . 97 33 34 60
Østergaard M H . . . . 97 33 34 60
Østergaard O tømrer 97 33 34 60
13 Voldsgaard K A . . . . . 97 33 33 38
Voldsgaard P A . . . . . 97 33 33 38
15 Eskildsen A M . . . . . 60 71 88 48
Eskildsen E Ø . . . . . .
Eskildsen K Ø . . . . . .
16 Nørbygaard A K D . . . 97 33 31 11
Nørbygaard D . . . . . . 97 33 31 11
Nørbygaard E . . . . . . 97 33 31 11
17 Pedersen M . . . . . . . 40 11 20 34
18 Nielsen B H D . . . . . . 32 19 16 00
Nielsen B D H . . . . . . 32 19 16 00
20 Pedersen B I . . . . . . . 97 33 36 27
Pedersen C A . . . . . . 97 33 36 27
Pedersen L K . . . . . . 97 33 36 27
ADRESSEREGISER
5 Madsen F K . . . . . . . 97 49 13 60
6 Nielsen K H montrice 27 36 41 16
Nielsen O M fisker. . . 26 27 29 06
7 Andersen L P H . . . . 20 44 44 87
Bentsen C B maler . . 61 18 08 22
Bentsen S S . . . . . . .
8 Thomsen G H svejser 97 49 14 36
9 Fribørnehave og vuggestue Sneglehuset . . . 61 79 15 57
10 Canis S K . . . . . . . . . 97 49 00 63
Canis V F . . . . . . . . . 97 49 00 63
11 Vandborg J sygehj. . . 97 49 21 86
Vandborg S N pedel. . 97 49 21 86
13 Kristensen K G . . . . .
Sørensen D D . . . . . . 50 90 45 05
14 Bager B ekspeditrice 26 35 10 45
Bager P J pedel. . . . . 61 71 83 22
15 Jensen A R S . . . . . . 24 48 49 36
Jensen P R S . . . . . . 24 48 49 36
16 Ehmsen R K . . . . . . . 32 12 86 82
17 Hansen A værkfører. . 97 49 15 29
Hansen I B . . . . . . . . 97 49 15 29
18 Brandt J T . . . . . . . . 31 25 99 25
19 Madsen P uddeler . . . 97 47 11 88
20 Christensen G G . . . . 97 49 15 51
Christensen J G. . . . . 97 49 15 51
Christensen T V . . . . . 97 49 15 51
21 Pedersen E M . . . . . .
25 Jensen K H E civiling 97 49 24 46
27 Andersen E . . . . . . . 97 49 22 23
Andersen S E . . . . . . 97 49 22 23
29 Korsgaard J K . . . . . 97 49 13 08
Korsgaard N B gdr. . . 97 49 13 08
31 Hansen I B disponent 97 49 21 27
Hansen K sygepl ske 97 49 21 27
Harbogade
Knak S H kontorass. . 97 49 24 12
12 Jakobsen J B . . . . . . 23 28 91 18
Jakobsen K O . . . . . . 20 13 32 47
Jakobsen S O . . . . . . 23 86 02 93
14 Jeppesen J V F . . . . . 97 48 42 24
Møller D M . . . . . . . . 97 48 42 24
16 Jahnsen M C U . . . . . 97 49 08 10
Kristiansen H U . . . . 97 49 08 10
Kristiansen J S . . . . . 97 49 08 10
17 ABC Lavpris . . . . . . . 97 49 26 12
18 Pedersen H K . . . . . . 97 49 19 13
20 a Christensen L . . . . . . 97 31 22 54
22 Nielsen B B . . . . . . . . 97 49 26 87
24 Larsen P fotograf. . . .
Worm A G pædagog .
25 Vestergaard P H . . . . 97 49 14 83
a Jacobsen M B . . . . . 20 65 24 52
a JT TeknikService ApS . . . . . . . 30 11 00 25
a Mose B I L. . . . . . . . . 96 74 21 42
Mose T H. . . . . . . . . . 96 74 21 42
26 Ebbensgaard J . . . . . 97 49 16 82
Ebbensgaard K S. . . . 97 49 16 82
27 Ruhe H . . . . . . . . . . . 25 15 47 71
Rusbjerg T R . . . . . .
28 Vandborg J O . . . . . . 97 49 14 29
Vandborg K S . . . . . . 97 49 14 29
29 Nielsen E . . . . . . . . . 97 49 11 02
30 d’Arpa A . . . . . . . . . .
Jensen T H H . . . . . .
31 Eriksen Lars . . . . . . . 97 49 24 44
Kloster H . . . . . . . . . 97 49 12 80
32 Christiansen B K . . . . 97 49 11 03
Christiansen F T . . . . 97 49 11 03
33 Pedersen D E . . . . . . 41 61 69 60
Vang M . . . . . . . . . . 29 71 20 05
34 Jeppesen H gårdejer 97 49 15 88
Jeppesen N . . . . . . . 97 49 15 88
35 Ranthe C F . . . . . . . . 32 14 76 27
Steensen A . . . . . . . . 32 14 76 27
36 Bro C H . . . . . . . . . .
37 Jensen H E . . . . . . . . 25 38 73 87
Jensen T M . . . . . . . 42 91 52 15
38 Larsen J G F . . . . . . . 97 49 29 46
Larsen J V. . . . . . . . . 97 49 29 46
40 Christensen S M . . . . 97 49 20 18
41 Brogaard B operatør . 97 49 19 33
42 Olesen H S . . . . . . . . 42 79 36 47
43 Andersen R B . . . . . . 23 73 76 75
44 Dansk Møbel
Leasing ApS . . . . . . . 31 25 09 19
45 Meyer B H . . . . . . . . 26 15 52 73
47 Graversen K S . . . . .
48 Hansen K . . . . . . . . . 50 72 72 95
49 Dam B V G. . . . . . . . .
Dam L S . . . . . . . . . . 27 81 01 63
50 Stausholm E . . . . . . . 97 49 16 54
Stausholm E M . . . . . 97 49 16 54
51 Krøyer Pedersen . . . . 97 49 13 66
a Einarsson T . . . . . . . 31 65 51 53
Sigurbjörnsdóttir K J 53 63 48 10
52 Kjærgaard B A G . . . . 30 13 09 59
Kjærgaard M . . . . . . 30 72 00 59
53 Gram K . . . . . . . . . . 97 49 11 51
Gram L N . . . . . . . . . 97 49 11 51
Gram Klaus tandlæge 97 49 11 51
54 Jørgensen L B . . . . .
Jørgensen M B . . . . . 25 56 34 39
56 Ulfborg Malerfirma . . 97 49 13 11
58 Andersen E . . . . . . . . 96 75 80 96
Andersen A C . . . . . . 96 75 80 96
60 Nielsen L K butiksass 23 96 46 61
62 Kloster H gårdejer . . . 97 49 12 08
64 Vestergaard A M H . . 32 13 27 60
66 Bak J vognmand . . . . 21 22 61 22
Bak S Ø. . . . . . . . . . . 40 44 49 22
Bak Susanne . . . . . . 40 44 49 22
ADRESSEREGISER
67 Christensen A . . . . . . 30 29 79 19
68 Jørgensen F . . . . . . . 97 49 20 58
Jørgensen J E . . . . . 97 49 20 58
69 Jørgensen B . . . . . . . 97 49 25 03
Jørgensen F . . . . . . . 97 49 25 03
Jørgensen L . . . . . . . 97 49 25 03
Jørgensen L . . . . . . . 97 49 25 03
71 Kloster B landmand. . 97 49 16 12
72 Overgaard H K . . . . . 96 93 00 31
Harpøtvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
Kort side 10 - C2
20 Pedersen E A . . . . . . 97 88 41 21
100 Christiansen D . . . . . 97 88 41 45
Christiansen H. . . . . . 97 88 41 45
102 Aasten M . . . . . . . . . 97 88 84 13
130 Krog-Jensen B . . . . . 97 26 84 42
Hasselvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - A2
1 Larsen A M . . . . . . . . 97 48 15 38
Larsen E T smed . . . . 97 48 15 38
Larsen K J . . . . . . . . 97 48 15 38
2 Damgård A B . . . . . . 97 48 11 84
Damgård E gårdejer . 97 48 11 84
4 Høgsbjerg D K . . . . . . 97 48 19 18
Høgsbjerg P K . . . . . . 97 48 19 18
5 Ørnskov A M B . . . . . 97 48 13 24
Ørnskov A træind arb 97 48 13 24
6 Nielsen L M . . . . . . . 40 17 29 06
Nielsen S M . . . . . . .
Nielsen T M. . . . . . . . 22 32 54 50
8 Riis K V dekoratør . . . 97 48 18 28
Riis K revisor. . . . . . . 97 48 18 28
10 Graversen G O gdr. . . 97 48 12 78
11 Kirkegaard K . . . . . . . 97 48 16 13
Kirkegaard R S . . . . . 97 48 16 13
12 Andersen A H . . . . . . 97 48 20 20
Esbersen A H . . . . . . 97 48 20 20
Esbersen K H . . . . . . 97 48 20 20
Esbersen S . . . . . . . . 97 48 20 20
Esbersen Svenning . . 21 45 44 43
13 Pedersen A Ø . . . . . . 97 48 20 55
14 Jakobsen M R . . . . . 97 48 13 39
Jakobsen U B . . . . . . 97 48 13 39
15 Thesbjerg J J . . . . . . 97 48 17 72
Thesbjerg M I . . . . . . 97 48 17 72
16 Jensen T S . . . . . . . . 97 88 10 73
17 Schultz A H . . . . . . . 97 48 14 78
Schultz G H . . . . . . . . 97 48 14 78
Schultz H H . . . . . . . 97 48 14 78
Schultz M G . . . . . . . 97 48 14 78
20 Andreassen C S . . . .
Sandal K F . . . . . . . . 22 70 02 99
21 Norup H ekspedient. . 40 53 30 43
Norup L . . . . . . . . . . 40 57 70 62
22 Klausen M . . . . . . . .
Klausen R N . . . . . . .
23 Meldgaard J A. . . . . . 69 14 12 61
Havbjerge
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - A4
8 Andreasen K . . . . . . 97 49 66 26
Havnevej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C4
2 Thorsminde Fiskernes
Indkøbsforening
Fisk & Fritid . . . . . . . 97 49 70 06
3 Thorsminde
Redningsstation . . . . 97 49 71 90
11 Thorsminde Varmeværk amba . . . . . . . . 97 49 73 13
12 Grønborg M tekniker 40 52 35 47
16 Kristensen P B fisker 97 49 71 13
122
Havrevænget
Kristensen T . . . . . . . 97 49 71 13
18 Kristensen G V. . . . . . 23 48 51 17
Kristensen K L fisker 30 34 52 53
Havrevænget
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - B2
1 Olsen L B . . . . . . . . . 97 49 19 05
Soltysiak K M . . . . . . 97 49 19 05
2 Vestergaard D . . . . . . 97 49 24 81
Vestergaard J K. . . . . 97 49 24 81
Vestergaard M . . . . . 97 49 24 81
3 Tved K V . . . . . . . . . .
Tved L V specialarbej 20 40 70 28
4 Søgaard B G . . . . . . .
Søgaard E mekaniker
5 Højgaard K S . . . . . . 97 49 27 37
Højgaard K kontorass 97 49 27 37
Højgaard M S . . . . . . 97 49 27 37
6 Gadgaard G reng ass 20 78 23 26
Gadgaard H H . . . . . . 61 26 49 26
7 Christensen E H . . . . 97 49 21 52
Ruby H . . . . . . . . . . . 97 49 21 52
8 Jensen T F . . . . . . . . 97 49 10 08
9 Madsen A M S. . . . . . 20 18 20 79
Madsen T . . . . . . . . . 22 41 72 21
10 Knak J V . . . . . . . . . . 51 29 40 29
Knak T V . . . . . . . . . . 26 19 41 03
11 Jensen J M R . . . . . . 20 32 41 82
Jensen S M dagpl . . .
12 Berthelsen N B . . . . . 97 49 15 91
Berthelsen S B . . . . . 97 49 15 91
13 Madsen A G R . . . . . . 40 93 61 44
Madsen H . . . . . . . . . 40 26 22 01
14 Bjerre M S . . . . . . . . 97 49 17 80
Bjerre P A gårdejer . . 97 49 17 80
15 Hasselstrøm B B . . . . 97 49 18 77
Hasselstrøm C B . . . . 97 49 18 77
Hasselstrøm O H . . . . 97 49 18 77
O.H. Truckservice . . . 97 49 18 77
Poulsen D H . . . . . . . 97 49 18 77
16 Lauridsen B M S . . . . 97 49 22 25
Lauridsen N chauffør 97 49 22 25
17 Halkjær A G . . . . . . . . 97 49 23 36
Halkjær I tømrer . . . . 97 49 23 36
18 Madsen E . . . . . . . . .
Madsen M . . . . . . . .
19 Nielsen E V . . . . . . . . 97 49 20 94
Nielsen G P gårdejer . 97 49 20 94
20 Lundsgaard E M . . . . 97 49 10 75
21 Pedersen M assistent 97 49 10 09
Pedersen M V . . . . . . 97 49 10 09
Pedersen S V fisker . . 97 49 10 09
22 Sørensen N H . . . . . . 97 49 19 74
Sørensen V V. . . . . . . 97 49 19 74
23 Thorstensen I . . . . . . 97 49 21 56
24 Østergaard J K . . . . . 29 27 42 21
Østergaard L K . . . . . 61 71 01 66
25 Jensen A B . . . . . . . . 97 49 78 90
Jensen B K radiomek 97 49 78 90
26 Jensen B K . . . . . . . . 97 49 26 62
Jensen J K . . . . . . . . 97 49 26 62
27 Pedersen T P . . . . . .
Pedersen T T . . . . . .
28 Hansen H . . . . . . . . .
Johannessen D T . . .
29 Kirkegaard A C portør 97 49 16 26
Sahl B L . . . . . . . . . . 97 49 16 26
30 Ladefoged E N. . . . . . 97 49 18 64
Ladefoged E Ø . . . . . 97 49 18 64
31 Lauridsen I . . . . . . . . 97 49 23 78
Lauridsen N politiass 97 49 23 78
32 Kristensen M . . . . . . 21 15 33 55
Kristensen R A . . . . . 51 76 13 62
33 Jørgensen J chauffør 97 49 22 69
Jørgensen T F . . . . . . 97 49 22 69
34 Lillevang B A . . . . . . . 97 49 12 54
Lillevang V . . . . . . . . 97 49 12 54
Havrevænget
35 Andersen I N . . . . . . . 26 36 12 14
36 Andersen B R . . . . . .
37 Jensen B L . . . . . . . . 61 69 06 72
Jensen K L . . . . . . . .
Jensen L R . . . . . . . . 29 26 19 94
Jensen M . . . . . . . . .
38 Kjeldgaard C L . . . . .
Rernböck L D . . . . . . 30 20 23 52
39 Jørgensen H H . . . . . 97 49 26 55
Jørgensen N E. . . . . . 97 49 26 55
41 a Nielsen E. . . . . . . . . . 97 49 69 30
Nielsen F H afd leder 97 49 69 30
b Skinnerup K F . . . . . 51 78 19 20
42 Nielsen V . . . . . . . . . 97 49 17 69
43 Sørensen L T . . . . . .
Sørensen P R . . . . . . 20 86 16 70
44 Filsø B . . . . . . . . . . . 97 49 21 32
Filsø J G automek . . . 97 49 21 32
Filsø K S . . . . . . . . . . 97 49 21 32
Havvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - A3
2 Rasmussen J . . . . . .
4 Klitferie v/
Johannes Olesen . . . 97 49 51 95
6 Feriehusudlejning . . . 96 11 91 00
Klitgrillen . . . . . . . . . 96 75 81 10
Ulfborg-Vemb
Turistbureau . . . . . . . 96 11 91 10
Hedevej
Bækmarksbro
7570 Vemb
Kort side 2 - D1
6 Hermansen L D . . . . .
Pedersen E S. . . . . . .
11 Kristensen J P S . . . . 24 21 32 37
16 Sørensen R H . . . . . . 97 88 40 20
Sørensen S H . . . . . . 97 88 40 20
Helmklit
Herredsgade
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C4
3 b Skovhuus D R N . . . . 20 64 04 41
4 Jørgensen B M . . . . . 97 49 13 87
6 Binderiet
Absolut Flowers . . . . 97 48 10 58
Høgsberg C R . . . . . . 28 30 40 05
Kjærgaard P . . . . . . .
8 Josephsen
Christian Fabricius . . 97 49 18 57
Josephsen C F . . . . . 97 49 18 57
Ørts I M . . . . . . . . . . 97 49 18 57
10 Eskildsen L H . . . . . . 97 49 16 04
Eskildsen T . . . . . . . . 97 49 16 04
11 Jespersen I A . . . . . . 20 24 95 26
Østergaard E . . . . . . 51 21 32 51
13 Christiansen S. . . . . . 23 74 00 57
15 Nielsen G T . . . . . . . . 35 55 73 20
Nielsen J T . . . . . . . . 35 55 73 20
Holmegade
Madsen P N . . . . . . . 97 48 40 84
Madsen P N . . . . . . . 97 48 40 84
Hirsevænget
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - A3
1 Palmadottir J . . . . . . 48 42 31 07
Svavarsson E . . . . . . 48 42 31 07
2 Stage M B . . . . . . . . 25 21 43 33
Stage S H B . . . . . . . 24 22 01 57
3 Graversen E N . . . . . . 97 49 15 84
Graversen G . . . . . . . 97 49 15 84
4 Hansen A A . . . . . . . . 97 49 01 70
Hansen H . . . . . . . . . 97 49 01 70
Hansen K A A . . . . . . 97 49 01 70
5 Søgaard L . . . . . . . . 97 49 52 32
Søgaard O H gdr . . . . 97 49 52 32
6 Esager K bankass . . . 97 49 06 40
Esager L gårdejer . . . 97 49 06 40
8 Lauridsen J . . . . . . . . 97 49 16 03
Sand D . . . . . . . . . . . 97 49 16 03
Sand E . . . . . . . . . . . 97 49 16 03
Hjejlevej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - B3
1 Kvistgaard P E. . . . . . 97 33 32 94
Kvistgaard S G . . . . . 97 33 32 94
3 Olesen N A M . . . . . . 97 34 30 65
Pilskov E T . . . . . . . . 97 34 30 65
4 Klausen G . . . . . . . . 97 33 34 62
Klausen S A. . . . . . . . 97 33 34 62
5 Mortensen L H . . . . .
Mortensen O . . . . . . 20 56 40 27
6 Rasmussen L S . . . . 42 77 92 74
Rasmussen M O . . . .
7 Theill A K . . . . . . . . . 56 49 37 47
Theill S fisker . . . . . . 56 49 37 47
8 Westergaard J . . . . .
9 Mortensen D . . . . . . 97 33 39 19
Mortensen P . . . . . . . 97 33 39 19
10 Hansen M . . . . . . . . 32 18 21 39
Lassen L R . . . . . . . . 32 18 21 39
Herredstoftvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - C4
3 Eskildsen B H . . . . . . 97 49 15 71
Eskildsen H P K . . . . . 97 49 15 71
Eskildsen T H . . . . . . 97 49 15 71
4 Bindel D lærer . . . . . . 75 68 28 60
5 Ejlersen F pædagog. . 25 33 61 26
Fournaise L lærer . . . 22 42 75 28
6 Sørensen J V . . . . . . 28 18 49 26
7 Jensen K V . . . . . . . . 20 89 62 56
Jensen L K V . . . . . . 24 87 47 23
9 Christensen K . . . . . . 29 68 05 44
Christensen P S. . . . . 29 68 06 44
11 Christensen J . . . . . . 21 34 61 93
Jezequel S . . . . . . . . 24 27 51 12
13 Eskildsen H gårdejer 97 49 11 86
Eskildsen K . . . . . . . 97 49 11 86
Hestbækvej
Bur
7570 Vemb
Kort side 7 - A5
1 Hansen J M . . . . . . .
Hansen M M . . . . . . .
Petersen H S . . . . . .
3 Madsen M T . . . . . . . 20 27 40 81
4 Jensen H K . . . . . . . . 97 48 41 16
Jensen K K . . . . . . . . 97 48 41 16
Jensen M K . . . . . . . 97 48 41 16
5 Nielsen E A . . . . . . . . 32 57 57 16
Hestbækvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
Kort side 3 - G3
17 Madsen E N . . . . . . . 97 48 40 84
Madsen M . . . . . . . . 97 48 40 84
123
Hjelmevej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - B2
2 Kamstrup B. . . . . . . . 97 49 71 21
Kamstrup S . . . . . . . 97 49 71 21
3 Jensen J H . . . . . . . . 97 49 72 72
Jensen V fisker . . . . . 97 49 72 72
10 Andersen C . . . . . . . 29 64 97 49
Holmegade
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - D2
1 Ulfborg-Vemb
Køreskole . . . . . . . . . 28 34 62 66
Christensen H W . . . .
Damgaard E . . . . . . . 21 60 24 57
Grøne N . . . . . . . . . . 42 53 31 63
2 Jyske Bank . . . . . . . 89 89 37 00
3 Kristensen M . . . . . .
Pizza og
Kebab House . . . . . . 97 49 10 99
4 Nybolig Ulfborg . . . . 97 49 23 11
5 Rasmussen A D . . . . 97 49 10 14
Gade I A . . . . . . . . . . 97 49 14 71
6 Thorninger H. . . . . . . 97 32 38 11
7 EDC Mæglerne
Ulfborg . . . . . . . . . . . 97 49 10 22
Cichosz I M overass . 97 49 10 67
Østergaard C . . . . . .
8 Ringkjøbing
Landbobank A/S . . . . 97 49 16 11
Psykolog Henning
Frederiksen . . . . . . . 97 49 54 51
9 Sørensen B . . . . . . . 97 49 05 07
Petersen J maler. . . . 20 61 73 58
Adresseregiser
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 6 - E2
213 Biørn-Lorenzen J . . .
215 Christensen J A . . . . . 32 21 38 69
Larsen M adjunkt . . . 32 21 38 69
245 Brunsborg L tømrer. .
270 Mentz T . . . . . . . . . . 97 49 64 70
281 Bording O . . . . . . . . .
Bording R N dagpl . . .
287 Sørensen H B . . . . . . 32 20 72 49
324 Bjerg B . . . . . . . . . . . 97 49 62 91
Bjerg E . . . . . . . . . . . 97 49 62 91
334 Villadsen F . . . . . . . . 97 48 54 73
362 Kloster H . . . . . . . . .
379 Schaap B M sygepl . . 86 19 75 50
Schaap S K læge. . . . 86 19 75 50
380 Sørensen G . . . . . . . 97 49 63 10
ADRESSEREGISER
17 Hald L N . . . . . . . . . . 97 83 44 72
Pedersen H H . . . . . . 97 83 44 72
18 Havstein M D S . . . .
19 Filsø J . . . . . . . . . . . 21 18 49 03
Jensen K L . . . . . . . .
20 Yde M mekaniker . . . 97 49 24 36
21 Kirkgaard Consulting,
Statsaut. Revisionsvirksomhed . . . . . . . 21 68 90 70
22 Lykke J K . . . . . . . . . 26 13 11 67
Lykke R . . . . . . . . . . 22 86 00 58
23 Mikkelsen J B . . . . .
Mikkelsen S . . . . . . .
24 Værestedet KFUM
Sociale Arbejde . . . . 97 49 13 13
26 Høegsberg D . . . . . . 97 49 21 07
27 Wedderkopp J . . . . .
Wedderkopp P . . . . . 23 69 89 99
28 Andersen P M . . . . . . 97 49 17 00
Andersen S K . . . . . . 97 49 17 00
Christensen B K . . . . 97 49 17 00
29 Yde F H faglærer . . . . 97 49 23 70
Yde L . . . . . . . . . . . . 97 49 23 70
30 Andersen J N . . . . . .
Sønderborg T . . . . . . 30 43 41 59
32 Bengaard K M lærer . 97 49 11 68
33 Lorentsen A . . . . . . .
Lorentsen K L . . . . . . 22 35 63 99
34 Jørgensen T . . . . . . . 97 49 11 07
Vangsbæk J V . . . . . . 97 49 11 07
35 a Juszczak A M . . . . . . 23 90 89 54
Ørts T . . . . . . . . . . . . 40 85 41 95
b Jølming J E maler . . . 97 49 15 32
Jølming K M V . . . . . 97 49 15 32
37 a Kløjgaard I K . . . . . . . 21 20 10 17
b Lauridsen I . . . . . . . . 97 49 10 93
Lauridsen R. . . . . . . . 97 49 10 93
38 Ulfborg
Menighedsråd . . . . . 97 49 28 68
39 a Rasmussen J . . . . . .
b Mogensen A . . . . . . . 97 33 12 42
Holmegade
Ryan L K H . . . . . . . . 71 46 04 76
Dybdal S B . . . . . . . . 22 81 61 67
Mortensen H . . . . . . 29 40 86 90
10 Kristensen L G . . . . . 26 78 52 66
Kristensen P G . . . . .
Ulfborg
Glarmesterforretning 97 49 17 17
11 11’eren . . . . . . . . . . 97 49 14 91
Christensen M T H . .
12 Winkel M H . . . . . . .
13 Bager Møller . . . . . . 97 49 10 54
Jensen A M . . . . . . . 97 49 28 67
Jensen M L . . . . . . . 97 49 28 67
Jensen N L M . . . . . . 97 49 28 67
14 Matthiesen A J Ø. . . . 97 49 11 25
15 Henningsen K . . . . . . 97 49 01 99
Henningsen L F . . . . 97 49 01 99
16 Jespersen A S . . . . . 97 49 20 12
Schramm U S . . . . . . 97 49 20 12
17 Jakobsen I A . . . . . .
Jakobsen L B . . . . . . 23 92 16 52
Jakobsen M B . . . . .
Midtvest
Malerfirma ApS . . . . 40 20 87 17
18 Min Købmand Ulfborg 97 49 10 74
Nordea . . . . . . . . . . . 97 49 19 00
19 Christensen K . . . . . .
Radio Vest’s Venner . 97 49 25 11
Simonsen D L . . . . . .
20 Ole Høy,
Klinisk Tandtekniker 40 37 94 49
Tandlægerne
Holmegade . . . . . . . . 97 49 13 30
Knezovic L . . . . . . . .
Christensen B . . . . . .
Madsen D M . . . . . .
21 Madsen N K . . . . . . .
Madsen S K. . . . . . . . 27 16 51 22
Nielsen T K . . . . . . . .
22 Juszczak J K . . . . . .
Juszczak Z T . . . . . .
23 Den Jyske Tømrer . . 30 55 18 49
Grill-Hytten . . . . . . . . 97 49 20 96
Rasmussen B E . . . . 97 49 20 96
Rasmussen T L . . . . 97 49 20 96
24 Gabelgaard L H . . . . 97 49 13 03
Gabelgaard P H . . . . 97 49 13 03
25 Ulfborg Skole . . . . . . 96 11 55 00
Ulfborg
Skolefritidshjem . . . . 96 11 55 16
Ulfborg
Ungdomsskole . . . . . 96 11 67 68
26 Birch A B . . . . . . . . . 20 40 68 67
Birch C B . . . . . . . . .
Birch F P . . . . . . . . . 52 37 09 69
28 Christensen G R . . . . 61 82 80 05
Møller M . . . . . . . . . 22 58 92 96
Møller T R . . . . . . . .
30 Pedersen H H . . . . . . 30 89 36 60
Pedersen R I . . . . . . .
34 Fakta . . . . . . . . . . . . 43 86 43 86
35 Ulfborg Aktivcenter . . 96 11 44 90
Ulfborg Klinik
for Fysioterapi . . . . . 97 49 22 20
Ulfborg Plejehjem . . . 96 11 48 85
37 Pedersen C I . . . . . . . 61 37 15 81
Thuesen T R . . . . . . . 22 16 84 87
Trustrup C . . . . . . . .
a Hansen A . . . . . . . . . 97 49 23 35
39 Pedersen G J . . . . . . 29 71 35 20
Pedersen M . . . . . . . 22 41 59 21
Pedersen P smed . . . 20 65 21 58
40 Ulfborg Børnehave . . 96 11 55 25
41 Knak H G . . . . . . . . . 23 30 17 70
Knak R A . . . . . . . . . 20 45 45 81
42 Stentebjerg C . . . . . . 22 38 81 36
43 Jensen S R S . . . . . .
ADRESSEREGISER
Loch L . . . . . . . . . . . 20 49 29 81
Loch L S . . . . . . . . . .
Loch M . . . . . . . . . . .
44 Pedersen E K. . . . . . . 20 40 98 59
Pedersen P O slagter 20 29 16 44
46 Kristensen T H . . . . . 29 90 36 70
Nielsen C . . . . . . . . . 27 62 61 63
47 Toves Rengøring . . . . 96 93 00 00
48 Filsø C J . . . . . . . . . . 97 42 95 00
Filsø G J . . . . . . . . . . 97 42 95 00
49 Rasmussen B . . . . . .
Søgaard L . . . . . . . . 31 95 96 95
50 b Mekonomen
Autoteknik . . . . . . . . 97 49 19 77
51 Sørensen G N . . . . . . 97 49 18 87
53 Michelsen C R . . . . . 31 77 17 51
Michelsen N S R . . . . 25 36 11 99
55 Ulfborg
Cementstøberi . . . . . 97 49 11 28
58 JCB . . . . . . . . . . . . . 70 10 12 14
Nicolaisen &
Larsen A/S . . . . . . . . 70 10 12 14
Holmehaven
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C2
1 Schilder L . . . . . . . . . 71 70 51 45
2 Nielsen H T . . . . . . . . 81 71 96 58
Wendt C F . . . . . . . . 20 73 52 12
3 Jensen B . . . . . . . . . 97 49 20 45
4 Kirkeby J . . . . . . . . . 97 49 15 34
Kirkeby K . . . . . . . . . 97 49 15 34
5 Nørskov-Jensen
I M M . . . . . . . . . . . . 97 49 25 36
6 Hermansen E . . . . . .
7 Kristensen K . . . . . . . 29 92 16 91
8 Jensen N . . . . . . . . . 97 48 41 55
9 Madsen A husmand. . 97 49 51 76
Madsen O . . . . . . . . 97 49 51 76
10 Evenrud B . . . . . . . . 97 49 24 21
Evenrud-Jensen J . . 97 49 24 21
11 Sørensen T H . . . . . .
12 Ediths Salonen . . . . . 97 49 10 36
Jørgensen E . . . . . . . 97 49 10 36
13 Bahnsen E skotøjshdl 97 33 39 39
Bahnsen S E . . . . . . . 97 33 39 39
14 Andersen A K S . . . . 97 49 51 07
15 Jensen M B . . . . . . . 97 49 26 23
16 Nielsen K I . . . . . . . . 97 49 21 87
17 Poulsen E . . . . . . . . .
18 Thomsen J H. . . . . . . 97 49 17 17
19 Jakobsen G . . . . . . . 21 67 16 88
20 Christensen K G . . . . 97 49 11 34
21 Mikkelsen K M . . . . . 97 49 01 62
22 Nielsen B D . . . . . . . 61 27 21 84
Nielsen F H . . . . . . . . 29 90 21 14
23 Haunstrup E frisør . . . 97 49 15 41
Nielsen J H . . . . . . . . 97 49 15 41
24 Jakobsen M . . . . . . . 97 49 21 30
25 Larsen N G . . . . . . . .
27 Jensen H E . . . . . . . . 97 49 20 20
28 Jensen K . . . . . . . . . 97 49 10 96
29 Schilder G kontorass 97 42 79 16
30 Nielsen J H . . . . . . . . 97 49 14 64
31 Vandborg K V. . . . . . . 97 49 19 11
Vandborg O O . . . . . . 97 49 19 11
32 Nilsson A M reng ass
33 Christensen K . . . . . .
34 Gadgård H M . . . . . . 97 49 18 90
36 Sørensen J . . . . . . . . 97 49 22 16
37 Kristensen E . . . . . . . 97 33 34 36
38 Christiansen M G . . . 97 42 17 79
39 Skov B E studerende
Skov N L chauffør . . .
40 Kristensen R . . . . . . . 97 33 13 71
41 Birch B M . . . . . . . . .
43 Mølgaard P E chauf. . 20 93 98 04
44 Tapdrup M lærerstud 22 92 77 37
124
Holmgårdvej
45
47
48
49
50
51
Pedersen G J . . . . . . 50 99 94 53
Hansen L S . . . . . . . . 60 64 38 39
Hansen M . . . . . . . . 60 70 88 78
Hansen L . . . . . . . . . 60 64 52 51
Filsø G B . . . . . . . . . 97 49 29 34
Madsen B L. . . . . . . .
Madsen E Ø syerske .
52 Kristensen C B B . . .
Kristensen T V . . . . .
Holmgårdvej
Bækmarksbro
Kort side 8 - C1
Ulige nr 1-189 7660 Bækmarksbro
Ulige nr 191-201 7570 Vemb
Lige nr 2-188 7660 Bækmarksbro
Lige nr 190-202 7570 Vemb
1 Lykke B J sekretær . . 30 26 91 01
Lykke S T lagerchef. . 51 80 24 74
2 Skovmose A B. . . . . . 69 14 77 81
4 Sulkjær A A . . . . . . . 50 49 15 80
Sulkjær V N . . . . . . . . 60 68 15 80
13 Poulsen L E S . . . . . . 21 43 17 42
Poulsen N C M tømrer
20 Christensen B L . . . . 51 36 15 50
Vestergård K H . . . . . 60 14 52 57
30 Gregersen I B . . . . . . 97 88 11 77
Poulsen S T cand phil 97 88 11 77
32 Bjerg C gårdejer . . . . 97 34 81 96
Bjerg T teknisk ass . . 97 34 81 96
Jensen K . . . . . . . . .
Madsen L . . . . . . . . .
36 Fjeldgren L L . . . . . . 97 88 11 10
Fjeldgren P . . . . . . . . 97 88 11 10
37 Sørensen N E karl . . . 96 64 05 02
39 Klausen L B. . . . . . . . 97 88 18 89
43 Husballe T A . . . . . . . 28 73 40 10
Rasmussen B H . . . . 28 51 02 36
44 Christensen J N . . . . 97 88 12 22
Christensen J K N . . . 97 88 12 22
Christensen K C . . . . 97 88 12 22
47 Andreasen E N . . . . . 97 88 16 50
Andreasen L A. . . . . . 97 88 16 50
Åge Dybdahls Efterflg.
v/ Elly Nyborg
Andreasen . . . . . . . . 30 95 13 94
49 a Tetzlaff B . . . . . . . . . 97 88 17 97
Tetzlaff F L . . . . . . . . 97 88 17 97
Tetzlaff M T . . . . . . . . 97 88 17 97
b Arellano R . . . . . . . .
b Klosterhedens
Vildt ApS . . . . . . . . . 97 47 13 46
55 Nikolajsen K S. . . . . . 97 88 16 60
Nikolajsen T . . . . . . . 97 88 16 60
Nikotrans . . . . . . . . . 97 88 16 60
57 Østerby D sygepl. . . . 97 88 15 90
Østerby E . . . . . . . . . 97 88 15 90
Østerby E S F . . . . . . 97 88 15 90
63 Beyer A C B. . . . . . . . 97 88 14 95
73 Bertelsen B gårdejer 97 88 12 98
84 Østerby B K sygepl . . 97 88 13 59
Østerby C gårdejer . . 97 88 13 59
Østerby E gårdejer . . 97 88 13 59
Østerby K . . . . . . . . . 97 88 13 59
Østerby M K . . . . . . . 97 88 13 59
88 Øgendahl K L . . . . . . 22 51 98 35
89 Lousdal E lærerstud . 50 84 19 95
Lousdal G lærer. . . . .
Møborg-Nees
Menighedsråd . . . . . 21 91 50 08
94 Galleri Nordenkær . . 97 88 17 37
Kristensen M S . . . . .
Lisby M B . . . . . . . . .
95 Nielsen M B . . . . . . .
Stefansen T T . . . . . .
99 Madsen E sygehj. . . . 97 88 14 03
Madsen J Ø gårdejer 97 88 14 03
Holmgårdvej
Holmvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E4
1 Madsen A B . . . . . . . 97 31 29 64
Søegaard A . . . . . . . 97 31 29 64
2 Sandholm B F . . . . . . 97 49 21 22
Sandholm J tømrer . . 97 49 21 22
3 Jensen B T I . . . . . . . 97 49 18 94
Jensen H støberiarb . 97 49 18 94
5 Korsgaard B A . . . . . 97 49 11 43
Korsgaard H H gdr. . . 97 49 11 43
7 Schultz J G . . . . . . . . 97 49 13 07
Schultz K H assistent 97 49 13 07
Schultz L H . . . . . . . . 97 49 13 07
Schultz S H . . . . . . . 97 49 13 07
ADRESSEREGISER
9 Smedegaard B G . . . 40 91 09 13
Smedegaard M . . . .
11 Højmose H . . . . . . . . 97 49 28 94
Holmvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
6 Syvolap I . . . . . . . . .
Syvolap N . . . . . . . . .
10 Knutsson P F. . . . . . . 32 17 95 14
Olesen J S . . . . . . . . 32 17 95 14
14 Kastberg L . . . . . . . . 60 49 12 62
Witte-P’s Chincilla . . 23 67 87 37
Holstebrovej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E4
Veigaard Møbler . . . . 97 49 19 75
1 Høegsberg J C . . . . . 97 49 10 51
Høegsberg L F. . . . . . 97 49 10 51
2 Mortensen P B fisker
5 Frandsen K A. . . . . . . 21 20 27 03
Hansen H lærer . . . . . 30 30 49 29
6 Nielsen E M . . . . . . .
Nielsen M G . . . . . . .
Nyholm Auto-Service
v/ Brian Nielsen . . . . 20 49 00 15
7 Jensen H K fisker . . . 29 24 31 36
8 Nielsen J K . . . . . . . . 97 49 13 94
Nielsen P K . . . . . . . 97 49 13 94
9 Møller J B . . . . . . . .
Søndergaard C L . . .
Søndergaard T L . . . . 23 44 59 12
10 Amstrup A sekretær . 97 49 27 80
Amstrup E medhj . . . 97 49 27 80
Amstrup K . . . . . . . . 97 49 27 80
11 Graversen I N . . . . . . 40 79 27 49
Graversen T . . . . . . . 97 49 27 49
12 Agerlund Mink . . . . . 96 10 01 71
Dapkus M . . . . . . . .
Dapkuviené L . . . . . .
Vasilliauskas D . . . . .
13 Madsen S elev . . . . . 42 80 01 05
Vandborg S F . . . . . .
14 Nielsen G husmand . . 97 49 12 93
Nielsen H K . . . . . . . 97 49 12 93
15 Meldgaard J . . . . . . .
Præstegaard M H . . .
17 Sillasen O F . . . . . . . 97 88 86 92
Sillasen T B . . . . . . . 97 88 86 92
19 Brunsborg E M . . . . . 97 49 28 10
Brunsborg J . . . . . . . 97 49 28 10
21 Knudsen L S . . . . . . . 97 49 21 67
Knudsen M B svejser 97 49 21 67
23 Bartzsch A . . . . . . . . 97 19 14 77
Kölzow K . . . . . . . . . 97 19 14 77
Holstebrovej
Tim-Ulfborg
Ulige nr 1-107 6950 Ringkøbing
Ulige nr 109-113 6980 Tim
Ulige nr 113b 6950 Ringkøbing
Ulige nr 113d-145 6980 Tim
Ulige nr 147-151 6990 Ulfborg
Lige nr 2-124 6950 Ringkøbing
Lige nr 126-152b 6980 Tim
Lige nr 154 6990 Ulfborg
109 Due I E bibl stud . . . .
Pedersen N J H . . . . .
115 Jørgensen F W . . . . . 97 33 32 85
Jørgensen H P . . . . . 97 33 32 85
117 Andersen H S D . . . . 97 33 39 36
Andersen M R . . . . . 97 33 39 36
119 Bank-Mikkelsen J M 97 33 35 19
Bank-Mikkelsen P . . . 97 33 35 19
121 Møller J S . . . . . . . . 97 33 35 29
Møller R H . . . . . . . . 97 33 35 29
123 Opstrup A gårdejer . . 97 33 32 92
125
Hovedgaden
Opstrup G . . . . . . . . . 97 33 32 92
125 Jespersen A K . . . . . 23 29 97 09
126 a Olesen J H . . . . . . . . 23 95 69 81
127 Eybye V . . . . . . . . . . 97 33 30 99
Nielsen O S . . . . . . . . 97 33 30 99
128 Sandgrav M . . . . . . . 97 33 38 82
Sandgrav N . . . . . . . 97 33 38 82
130 Pedersen A S. . . . . . .
131 Smedegård L R . . . . 97 33 39 49
Smedegård M . . . . . . 97 33 39 49
132 Smedsgaard H . . . . . 97 33 01 58
Tsynaiko M . . . . . . . 97 33 01 58
Vasina A . . . . . . . . . .
134 Kjeldsen C L S gdr. . . 97 33 34 72
Kjeldsen A frisør . . . . 97 33 34 72
135 Hansen L A . . . . . . . .
136 Knudsen L S L . . . . .
Poulsen P B . . . . . . . 51 36 71 17
138 Kjeldstrup E N . . . . . 97 33 30 35
Kjeldstrup H tømrer. . 97 33 30 35
Kjeldstrup S N . . . . . 97 33 30 35
Tømrerfirmaet
Hans Kjeldstrup . . . . 97 33 36 22
140 Svensgaard E . . . . . . 97 33 32 71
Svensgaard H gdr . . . 97 33 32 71
142 Holgersen B E . . . . . 97 33 31 51
Holgersen T H . . . . . 97 33 31 51
143 Andersen A . . . . . . . 97 33 33 86
Simonsen L. . . . . . . . 97 33 33 86
Simonsen L . . . . . . . 97 33 33 86
Simonsen S . . . . . . . 97 33 33 86
144 Behmer T . . . . . . . . . 32 15 38 83
Jensen S M R . . . . . . 32 15 38 83
148 Daater M . . . . . . . . .
Shell Tim . . . . . . . . . 96 74 72 00
Smedegård Tim A/S 96 74 72 00
Vestjysk
Maskinudlejning . . . . 40 43 63 93
150 Israelsen K A N . . . . . 97 33 34 04
Israelsen S P L . . . . . 97 33 34 04
152 1st Sound
Lyd & Lys ApS . . . . . 32 12 97 89
b Knak K . . . . . . . . . . . 32 18 48 92
Knak S N T . . . . . . . . 32 18 48 92
Hovedgaden
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C2
2 Graversen B A . . . . . 97 33 35 32
3 Kirkens Korshær
Genbrug . . . . . . . . . . 97 33 09 23
4 Skaderis L H . . . . . . . 97 33 31 23
5 Hansen S H maler . . .
Vanghøj E . . . . . . . . . 30 25 24 75
7 Morthensen D . . . . . 32 13 07 32
Morthensen M . . . . . 32 13 07 32
9 Rasmussen A L . . . . . 20 48 70 19
Rasmussen J . . . . . .
10 Morthensen M . . . . . 97 49 27 63
Morthensen O . . . . . . 20 76 25 59
11 Pedersen E G . . . . . . 97 33 38 04
Pedersen G V. . . . . . . 97 33 38 04
12 Deleuran J dyrlæge. . 70 22 44 42
Deleuran M sekretær 70 22 44 42
Tim Dyreklinik . . . . . 70 22 44 42
a Andersen I . . . . . . . . 97 33 33 72
Andersen M . . . . . . . 97 33 33 72
13 Biliashevych I . . . . . .
Tsyhryk T . . . . . . . . .
14 Jensen N H M . . . . . . 97 33 32 65
Jensen T M G . . . . . . 97 33 32 65
15 FS Anlæg . . . . . . . . . 40 97 91 33
Mortensen P J . . . . . 40 36 06 23
Olsen F H . . . . . . . . . 30 54 77 63
16 Hårshoppen . . . . . . . 97 33 30 88
17 Dueholm I A . . . . . . . 97 33 30 27
18 Sørensen F Ø . . . . . . 23 43 00 93
Sørensen G V . . . . . . 22 36 43 58
Adresseregiser
101 Christensen E . . . . . . 97 88 12 38
Christensen V gdr . . . 97 88 12 38
105 Christiansen C . . . . . 97 88 10 27
Østergård P agronom 97 88 10 27
109 Jakobsen K B gdr . . . 97 88 12 87
111 Krejlgaard J chauffør 97 88 16 42
Rye A børnepædagog 97 88 16 42
119 Termansen B . . . . . . 61 27 75 29
Termansen M B. . . . . 29 82 17 98
123 Moberg O L gårdejer 97 88 13 79
125 Biesheuvel-Weeke
S G medhj. ægtef . . . 60 49 91 73
Jørgensen M G . . . . .
Nielsen C S G . . . . . . 23 29 83 37
126 Dahl G D . . . . . . . . .
Jensen C H . . . . . . . 24 46 64 56
127 Clausen B montør . . . 97 88 17 92
Ringgaard E M . . . . . 97 88 17 92
133 Henriksen E K . . . . . .
Henriksen L K . . . . . . 40 35 47 06
Henriksen S K . . . . . 42 68 17 25
135 Kristensen A C. . . . . . 97 88 13 96
Kristensen S M . . . . . 97 88 13 96
143 Bjerregård J . . . . . . . 97 88 11 93
145 Poulsen S H . . . . . . . 97 88 19 19
147 Lauridsen M R . . . . . 97 88 12 79
149 Mortensen B . . . . . . 40 36 35 63
Pedersen U M . . . . . . 81 74 47 51
156 Møborg Skole . . . . . . 96 63 17 03
Møborg Sognearkiv . 40 88 21 25
162 Amstrup Svineproduktion A/S . . . . . 97 88 12 01
Ichim C . . . . . . . . . .
Simion A . . . . . . . . . 97 88 12 01
Simion C . . . . . . . . . 97 88 12 01
Spataru M . . . . . . . . 97 88 12 01
165 Nygaard L E arkitekt . 97 88 10 68
166 Frederiksen H . . . . . . 25 33 93 09
Møborg Byg v/ Flemming
M. Sandbæk . . . . . . . 61 54 17 79
Sandbæk F M . . . . . . 25 33 93 09
170 Andersen B F . . . . . .
Johnsen K I . . . . . . . 24 91 65 51
176 Møborg Bilsalg . . . . . 26 29 87 68
Sandbæk J M . . . . . . 97 48 44 12
Sandbæk L N . . . . . . 97 48 44 12
184 Nielsen P O . . . . . . . 97 88 73 88
Nielsen R . . . . . . . . . 97 88 73 88
188 Andersen A M . . . . . . 97 88 17 12
Andersen E tømrer . . 97 88 17 12
Lauritsen A M . . . . . . 97 88 17 12
191 Joensen T . . . . . . . . . 97 88 13 61
Pedersen O R . . . . . . 97 88 13 61
194 Kristensen A S. . . . . . 97 86 24 03
Kristensen A T . . . . . . 97 86 24 03
197 Bartels B H J gdr. . . . 86 69 91 51
Bartels G T A . . . . . . 86 69 91 51
Bartels N N L . . . . . . 86 69 91 51
Møborg-Hestecenter 30 59 09 51
van den Brand E L. . . 86 69 91 51
Hovedgaden
19 Andersen O F . . . . . . 97 33 36 37
20 Madsen K . . . . . . . . .
Madsen M A . . . . . . .
Pedersen S R . . . . . .
Vestjysk
Vinduespudser . . . . . 50 59 82 75
21 Lipneviciene R . . . . .
Lipnevicius E . . . . . . 61 68 51 12
22 a Rulys N . . . . . . . . . . 41 13 91 81
b Dk Solutions . . . . . . . 32 14 81 12
g Nissen M . . . . . . . . . 34 10 26 53
k Brunsgård P kommis 97 33 32 20
23 Dragsdal D . . . . . . . . 97 33 35 94
Dragsdal H . . . . . . . . 23 44 35 94
25 Hairdesign . . . . . . . . 97 33 83 83
26 Nielsen D R . . . . . . .
Nielsen P . . . . . . . . . 31 44 39 02
27 Møller J urmager . . . 97 33 30 14
28 Nielsen T . . . . . . . . . 97 49 11 19
Szatkowski J . . . . . . 97 49 11 19
30 Frahm P chauffør . . . 40 40 25 42
31 Dagli Brugsen . . . . . 97 33 30 08
33 Jakobsen L A . . . . . .
Hansen K skovarb . . . 23 74 82 49
34 Andersen H B . . . . . . 97 34 86 00
35 Eftene F . . . . . . . . . . 22 34 84 77
Lincan M . . . . . . . . . 29 70 12 58
Neagu M C . . . . . . . . 29 80 39 65
Oancea M . . . . . . . . 21 44 69 82
Petrache S . . . . . . . . 21 97 82 65
Trocan I . . . . . . . . . . 23 98 48 53
36 Larsen G . . . . . . . . .
38 Kaspersen J B . . . . .
Laursen M H . . . . . .
39 Christiansen L W . . . . 97 33 35 67
Westergaard J. . . . . . 97 33 35 67
40 Burduja C . . . . . . . . . 35 10 12 40
Burduja E M . . . . . . . 35 10 12 40
42 Petersen K . . . . . . . . 23 62 13 68
44 a Pilgaard B montør . . . 97 33 35 62
Pilgaard I . . . . . . . . . 97 33 35 62
b Holgersen E K . . . . . 97 33 32 27
Holgersen N J H . . . . 97 33 32 27
48 a Thomsen B . . . . . . . .
b Hansen A E . . . . . . . . 35 11 37 30
c Jakobsen H P . . . . . . 24 24 87 12
Buhl K . . . . . . . . . . . 35 12 73 64
Kokholm M . . . . . . . .
Christensen T B . . . . 97 85 52 58
50 Tim Bageri . . . . . . . . 97 33 30 30
52 Kolby A damefrisør . .
Salon Capri . . . . . . . 97 33 30 79
Kolby J fabrikarb . . . .
54 Linnet T . . . . . . . . . . 60 64 30 34
55 Madsen J B lærer . . . 97 33 32 54
57 Jysk Agro Teknik
v/ Esben Johansen . . 23 69 67 89
58 Mortensen M. . . . . . . 97 33 38 30
59 Lynge B skoleelev . . . 35 13 00 84
Lynge H E . . . . . . . . . 35 13 00 84
60 Østergaard B . . . . . .
61 Pedersen K . . . . . . . . 97 33 36 06
Pedersen R H . . . . . . 97 33 36 06
62 Kirk K . . . . . . . . . . . . 29 65 01 31
Kirk L . . . . . . . . . . . . 30 55 09 33
Kirk L . . . . . . . . . . . . 28 11 82 30
63 Nielsen K P T . . . . . . 97 33 34 92
Nielsen L B . . . . . . . . 97 33 34 92
Vedersø Auto- og
Traktorværksted . . . . 40 10 55 92
66 Kirk O medhjælper . . 30 29 49 84
72 Riis A M . . . . . . . . . . 97 33 32 86
Riis M gårdejer . . . . . 97 33 32 86
74 Krümas V . . . . . . . . .
Sakalaite D . . . . . . .
76 Hansen M H . . . . . . . 20 95 57 37
78 Christensen K L. hdr . 20 32 32 08
ADRESSEREGISER
82 Andersen L H N . . . . . 22 96 12 10
Andersen T J . . . . . .
Hugvej
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 2 - B5
2 Rokkjær M S . . . . . . 30 25 01 71
Rokkjær U S . . . . . . . 25 34 18 02
4 Fredskilde L . . . . . . . 97 33 12 80
Nielsen I M T . . . . . . 97 33 12 80
5 Schmidt I E . . . . . . . . 97 33 12 28
Schmidt T arkitekt. . . 97 33 12 28
6 Moesgaard E . . . . . . 61 68 86 08
Moesgaard M . . . . . . 23 42 86 53
Moesgaard S . . . . . . 69 14 33 02
7 Aarup I . . . . . . . . . . . 97 33 11 31
Aarup J G landmand . 97 33 11 31
8 Munk H studerende. . 97 33 14 98
13 Christensen H . . . . . . 26 15 23 03
Christensen J H K . . . 24 64 81 91
Hulvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 2 - C5
1 Husby Bilcenter . . . . 50 22 94 96
Reichmann C B . . . .
Reichmann W . . . . . .
3 Kæmsgaard F G . . . . 23 26 59 01
Kæmsgaard H K . . . . 97 49 59 01
4 Hansen B M tjener. . .
6 Sørensen H . . . . . . . 97 49 60 67
Torstensen C R . . . . . 97 49 60 67
Torstensen H . . . . . . 97 49 60 67
11 Paakjær H . . . . . . . .
Paakjær M H . . . . . . 25 39 94 81
Humlevænget
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B2
1 Kristensen K gdr . . . . 97 48 11 93
5 Kristensen D . . . . . . 21 76 33 46
Westerling J C . . . . . 26 14 60 00
7 a Pedersen Z . . . . . . . .
b Æbelø B sygehjælper 97 48 13 59
8 a Dideriksen L . . . . . . .
9 Vendelbo E . . . . . . . . 97 48 14 85
Vendelbo H chauffør . 97 48 14 85
10 Kirkegaard B S . . . . .
11 Risvig T R . . . . . . . . . 32 14 69 65
12 Skinhøj S . . . . . . . . .
13 Petersen A A . . . . . . . 97 48 17 67
Petersen J I depotarb 97 48 17 67
14 Brunsborg J K Ø . . . . 97 48 16 96
15 Nørgaard A H . . . . . . 97 48 19 65
Nørgaard C . . . . . . . . 97 48 19 65
Nørgaard J . . . . . . . . 97 48 19 65
16 Østergaard H. . . . . . . 97 48 19 42
17 Knudsen H K R . . . . . 30 32 75 05
Knudsen M C tømrer 30 51 10 49
18 Hornstrup P G . . . . . . 30 32 72 86
Paulsen J K . . . . . . .
19 Bennedsgaard M . . .
Kjærgaard C . . . . . . .
Kjærgaard L . . . . . . . 60 19 33 86
20 Noesgaard I . . . . . . . 97 48 17 43
Noesgaard K . . . . . . . 97 48 17 43
21 Aasborg A B . . . . . . . 69 14 25 27
Aasborg L B . . . . . . . 69 14 25 27
22 Pedersen K . . . . . . . . 97 48 10 03
23 Nielsen G T . . . . . . . . 97 48 11 77
Nielsen H gårdejer. . . 97 48 11 77
24 Nielsen T E B . . . . . .
25 Petersen H P uddeler 97 48 12 88
Petersen U S . . . . . . . 97 48 12 88
Vemb Forenede
Sportsklubber . . . . . 41 41 92 03
26 Søvndal B gårdejer . . 97 88 41 16
Søvndal R M . . . . . . . 97 88 41 16
126
Hummelmosevej
27 Overgaard H . . . . . . . 97 48 17 68
Overgaard K automek 97 48 17 68
28 Nielsen L L . . . . . . . . 97 48 18 49
Nielsen S L . . . . . . . . 97 48 18 49
29 Harpøth A E. . . . . . . . 97 48 16 48
30 a Tvistholm M ass . . . . 97 48 15 96
Tvistholm P E . . . . . . 97 48 15 96
b Henriksen M P . . . . . 32 10 84 68
Poulsgaard B . . . . . . 32 10 84 68
c Kjærgaard M K . . . . . 21 39 64 58
Pedersen I T . . . . . . . 22 91 14 19
31 Petersen K S . . . . . . . 97 48 16 03
Petersen T S . . . . . . . 97 48 16 03
32 Christensen K . . . . . . 97 48 14 43
Christensen N H . . . . 97 48 14 43
33 Jensen I M L . . . . . . 97 48 16 37
Jensen S G . . . . . . . . 97 48 16 37
34 Wedderkopp C N . . . 60 51 15 83
Wedderkopp E . . . . .
Wedderkopp J . . . . .
36 Andersen S Å S . . . . . 97 48 16 56
Mose B S dagpl. . . . . 97 48 16 56
37 Loftager E . . . . . . . . 97 48 11 68
38 Andersen K S montør 97 48 16 34
Andersen S B dagpl. . 97 48 16 34
39 Noesgaard K . . . . . .
42 Andersen B S murer . 97 48 13 13
Andersen L . . . . . . . . 97 48 13 13
43 Nielsen H E . . . . . . . . 97 48 16 74
Nielsen M P B elev . . 97 48 16 74
44 Larsen B M . . . . . . .
Larsen K uddeler. . . . 21 43 09 65
45 Bagge G . . . . . . . . . . 97 48 17 01
Frederiksen C B E . . . 97 48 17 01
Petersen H T . . . . . . . 97 48 17 01
46 Neergaard E F . . . . . 97 48 17 71
Neergaard S . . . . . . . 97 48 17 71
47 Søe A K chauffør . . . . 97 48 15 89
Søe B K P . . . . . . . . . 97 48 15 89
48 Greve H N . . . . . . . . 97 48 16 14
Greve J mejerist . . . . 97 48 16 14
49 Nielsen G I . . . . . . . .
Nielsen K S . . . . . . . . 30 22 19 36
Nielsen M Z . . . . . . .
50 Birch H P . . . . . . . . . 29 33 55 29
Birch M N . . . . . . . . . 20 77 41 02
51 Knudsen A V . . . . . . . 69 14 67 62
Knudsen M V . . . . . . 69 14 67 62
52 Graversen K H . . . . . 20 20 55 32
Graversen P D. . . . . .
53 Pedersen L . . . . . . . . 97 48 40 10
Pedersen O medhj. . . 97 48 40 10
54 Andersen Å . . . . . . . 60 49 43 72
Nielsen T N . . . . . . . 28 69 07 63
55 Smedegaard B . . . . .
56 Hansen M S . . . . . . .
57 Blæsbjerg J I A . . . . .
58 Svenningsen O . . . . . 97 48 16 63
59 Pedersen E . . . . . . . . 97 48 12 90
60 Sandbæk I J . . . . . . . 97 48 19 80
61 Jakobsen G. . . . . . . . 59 27 40 08
62 Mortensen D L . . . . . 97 48 13 14
64 Ravnsbæk A . . . . . . . 97 48 11 91
Ravnsbæk M . . . . . . 97 48 11 91
65 Noesgaard K . . . . . .
Thuesen R V . . . . . . .
66 Gravesen M. . . . . . . . 97 48 12 36
67 Kjær B social- og s . . 97 48 16 72
Kjær T . . . . . . . . . . . 97 48 16 72
68 Hebsgaard J K . . . . . 97 48 15 43
Hebsgaard N O . . . . . 97 48 15 43
69 Nørgaard M . . . . . . . 97 48 58 93
Hummelmosevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - C3
18 Andersen K E . . . . . .
Hvass B . . . . . . . . . .
Husby Klitvej
Husby Klitvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - D5
3 Villadsen A s . . . . . . . 22 88 93 10
5 Strandgaarden
Museum . . . . . . . . . . 97 33 10 08
6 Sørensen H M K . . . . 97 33 11 55
Sørensen S B . . . . . . 97 33 11 55
7 Bertelsen V B . . . . . . 97 33 10 52
17 Klit I C I gårdejer . . . . 97 33 12 96
Klit L M B . . . . . . . . . 97 33 12 96
33 Jeppesen K H . . . . . . 97 13 20 75
Jeppesen L . . . . . . . . 97 13 20 75
Hvedevænget
35
36
38
39
Hvolbyvej
Vemb-Ulfborg
7570 Vemb
Kort side 3 - G3
1 Thingstrup A K B . . . .
Thingstrup K Ø . . . . . 24 93 12 45
2 Thingstrup
Maskinstation . . . . . 97 48 11 99
3 Knudsen E W . . . . . .
Knudsen K . . . . . . . . 25 53 13 45
Knudsen M W . . . . . . 25 12 51 65
a Thingstrup K W . . . . . 97 48 16 50
Thingstrup P B gdr . . 97 48 16 50
4 K. Nielsen Anlæg . . . 27 81 07 08
5 Taru B E . . . . . . . . . . 23 20 39 14
Taru V C . . . . . . . . . .
7 Hven E lægesekretær 97 40 12 07
Hven P E læge. . . . . . 97 40 12 07
Hybenvej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C2
2 Jensen M W . . . . . . . 97 49 71 01
Jensen T fisker . . . . . 97 49 71 01
3 Lehmann G B . . . . . . 97 49 71 27
Lehmann W G fisker . 97 49 71 27
4 Kristensen E fisker . . 97 49 70 32
Kristensen L V . . . . . 97 49 70 32
5 Jensen H E fisker . . . 61 12 54 77
Jensen M . . . . . . . . .
6 Harbo E A . . . . . . . . . 97 49 70 28
7 Lauritsen A fisker . . . 97 49 72 69
Lauritsen H . . . . . . . 97 49 72 69
8 Ebert J O . . . . . . . . . 97 49 77 21
10 Kroman C . . . . . . . . . 22 98 80 31
Kroman F S . . . . . . .
Hyldevej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - A3
3 Iversen S snedker . . . 97 48 16 19
Konradsen R syerske 97 48 16 19
4 Jensen H M . . . . . . . 97 48 12 30
Jensen K gårdejer . . . 97 48 12 30
5 Ørskov K matros . . . . 97 48 48 44
Ørskov L . . . . . . . . . 97 48 48 44
7 Danholt B . . . . . . . . . 97 48 12 71
Danholt J hush tekn . 97 48 12 71
8 Mikkelsen A B . . . . . 28 72 85 59
Nielsen B E . . . . . . .
9 Jensen E E forpagter 97 48 13 63
Jensen S K . . . . . . . . 97 48 13 63
10 a Mejlholm E . . . . . . . . 97 48 15 42
b Lauritsen H S post. . . 30 49 43 52
11 a Noesgaard A N . . . . . 97 48 13 41
b Nørgård L . . . . . . . . . 97 49 00 99
Nørgård R . . . . . . . . 97 49 00 99
12 a Mortensen A L N . . . 97 48 51 73
Mortensen H . . . . . . . 97 48 51 73
b Stengaard A M . . . . . 97 48 10 55
13 Sigaard H P . . . . . . . 97 87 13 54
14 a Nielsen B T dagpl . . .
Nielsen M A murer . .
b Jensen L H kemiker . 22 80 14 36
15 Nielsen E M . . . . . . . 97 48 12 97
16 Frandsen M . . . . . . . 86 41 55 77
17 Nørgaard H . . . . . . .
Nørgaard J R D . . . . 30 20 63 49
18 Knudsen J . . . . . . . . 97 48 20 97
127
Knudsen L F . . . . . . . 97 48 20 97
19 Hedegaard N I . . . . . . 97 88 14 09
Kristensen A . . . . . . . 97 88 14 09
Hyttevej
Bækmarksbro
7570 Vemb
Kort side 10 - A2
11 a Bjerg B G specialarb . 97 88 40 03
41 Nielsen Y B . . . . . . . .
71 Jensen T konstruktør
85 Iversen O H edb adm 56 82 15 01
Iversen A Ø inspektør 56 82 15 01
95 Madsen E M automek
Madsen M L . . . . . . . 40 96 49 22
107 Andersen B U . . . . . . 23 42 26 30
Andersen J I T . . . . . . 20 49 27 01
Høbrovej
Tim
Kort side 14 - F3
Ulige nr 1-13 6980 Tim
Ulige nr 15-27 6950 Ringkøbing
Lige nr 2-14 6980 Tim
Lige nr 16-20 6950 Ringkøbing
3 Exner A guldsmed . . . 97 33 36 58
Koch M D . . . . . . . . . 97 33 36 58
Sognepræsten I Tim 97 33 36 58
5 Mogensen S . . . . . . . 97 33 34 90
Pilskov E . . . . . . . . . 97 33 34 90
8 Busborg T S . . . . . . . 28 15 70 55
Grøne J . . . . . . . . . .
9 f Tim Kraftvarmeværk 51 50 75 82
10 Kebony Danmark A/S 97 33 33 10
11 a Dissing G I S . . . . . . . 97 33 36 43
Thorup L . . . . . . . . . 97 33 36 43
12 Nielsen B W syerske .
Nielsen F P . . . . . . . . 60 15 54 95
Idomvej
Bur
7570 Vemb
Kort side 7 - D4
2 Maskinfabrikken
Jyden Bur A/S . . . . . 97 48 40 99
6 A Schmidt
Marine-El ApS . . . . . 96 93 50 50
Husly Planteskole . . . 96 93 50 50
a Schmidt A . . . . . . . . 97 48 42 32
Schmidt H P . . . . . . . 97 48 42 32
Schmidt S . . . . . . . . 97 48 42 32
8 Poulsen S F . . . . . . . 97 48 48 45
12 Renseanlæget . . . . . 97 48 46 20
Illeborgvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 6 - C4
6 Bondesen L . . . . . . . 35 13 45 50
Bondesen O . . . . . . . 35 13 45 50
23 Mollerup S L . . . . . . . 35 11 29 66
Sigurjónsson B M . . . 35 11 29 66
24 Pedersen K tømr.. . . . 97 49 54 93
26 Bramsen M . . . . . . . 97 49 51 43
42 Repsdorph K . . . . . . . 97 49 52 49
Industriarealet
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C5
1 Genbrugspladsen
i Ulfborg . . . . . . . . . . 97 49 23 60
2 Tømrermester
Peter Nørfjand . . . . . 97 49 14 61
Smed K E E . . . . . . . . 97 48 73 17
a H. V. Transport,
Randers Aps . . . . . . . 30 51 91 76
Krog Flemming I/S . . 97 49 17 22
3 OH Truck Service . . . 97 49 18 77
Ulfborg
Maskinværksted v/
Inger Malene Svanbo 21 34 35 51
b Poulsen S H . . . . . . . 30 46 22 74
Adresseregiser
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - A3
1 Agro-Advice . . . . . . . 30 95 35 28
Munk K R rådgiver . . 97 49 16 34
Munk L B J . . . . . . . . 97 49 16 34
3 Colstrup E apoteker. . 97 49 09 50
Colstrup U . . . . . . . . . 97 49 09 50
4 Poulsgaard A . . . . . . 97 49 25 17
Poulsgaard V . . . . . . 97 49 25 17
5 O’Donovan B A . . . . . 97 49 09 40
O’Donovan E K . . . . . 97 49 09 40
6 Moesgaard E . . . . . . 97 49 13 34
7 Hansen B B . . . . . . . 97 49 21 72
Rathkjen B I . . . . . . . 97 49 21 72
8 Tanderup H . . . . . . . 97 49 13 48
Tanderup N B gdr . . . 97 49 13 48
9 Jensen L K . . . . . . . . 97 49 73 88
Jensen R L D . . . . . . 97 49 73 88
Knudsen B V D . . . . . 97 49 73 88
11 Maagaard S W . . . . .
Maagaard T automek 31 49 36 11
12 Hansen M L postbud 27 14 67 40
Hansen P R lagerarb
13 Sørensen P . . . . . . . 97 49 13 67
14 Lamhauge A N . . . . . 97 49 15 94
Lamhauge J N . . . . . 97 49 15 94
Lamhauge S lærer. . . 97 49 15 94
Nygaard L L K . . . . . 97 49 15 94
15 Dam L M assistent . .
Dam P reg revisor . . . 25 53 45 18
16 Østergaard E . . . . . . . 48 42 02 86
Østergaard L S lærer 48 42 02 86
17 Mølgaard E K . . . . . . 40 85 32 91
Mølgaard M O . . . . . .
18 Schmidt-Sørensen B 23 23 89 28
Schmidt-Sørensen P
19 Nielsen K . . . . . . . . . 97 49 26 40
20 Jensen B dagpl . . . . . 97 49 10 16
Jensen P S . . . . . . . . 97 49 10 16
21 Jeppesen K V T . . . . . 20 86 16 24
Jeppesen O F . . . . . . 22 87 68 13
22 Lauridsen K . . . . . . . 97 49 10 31
23 Pedersen B vicevært 97 49 13 42
Pedersen S K D . . . . . 97 49 13 42
24 Henriksen F politiass 20 72 68 07
Henriksen L . . . . . . . 20 72 68 07
Henriksen M . . . . . . . 20 72 68 07
25 Jensen H. . . . . . . . . . 40 30 09 99
Jensen Å K D sygehj . 23 96 18 32
26 Steen C E . . . . . . . . . 22 36 81 42
Steen C H . . . . . . . . .
27 Trabjerg B A . . . . . . . 97 49 20 56
Trabjerg G S K . . . . . 97 49 20 56
28 Østergaard E . . . . . . 97 48 10 25
Østergaard F B gdr . . 97 48 10 25
29 Tokkesdal L B . . . . . . 97 49 21 05
Tokkesdal N V . . . . . . 97 49 21 05
30 Korsgaard B . . . . . . . 97 49 24 74
Korsgaard K B . . . . . . 97 49 24 74
31 Danielsen J B . . . . . . 28 62 09 73
Jespersen I B . . . . . . 28 62 09 73
32 Nørgaard K lærer. . . . 97 49 16 77
33 Vorager J P K . . . . . . 97 49 25 02
Industriarealet
ADRESSEREGISER
Vorager J K . . . . . . . 97 49 25 02
Vorager J K . . . . . . . 97 49 25 02
Dalgård E S. . . . . . . . 97 49 25 28
Andersen I T . . . . . . . 97 49 13 64
Andersen K . . . . . . . . 97 49 13 64
Trustrup E K . . . . . . .
Jensen A K . . . . . . . . 97 49 16 78
Jensen A . . . . . . . . . 97 49 16 78
Jensen C K . . . . . . . . 97 49 16 78
Industriarealet
4 Ehmsen M E . . . . . . . 97 41 08 07
Ehmsen S K . . . . . . . 97 41 08 07
5 Flarup B skoleelev. . . 97 49 18 33
Madsen O . . . . . . . . 97 49 18 33
Madsen’s Murer og
Entreprenørforretning
v/ Ole Madsen . . . . . 21 45 98 08
a Albertsen C H . . . . . . 28 29 39 82
Eskildsen D S . . . . . .
8 Midt Vest VVS Aps . . 97 49 23 91
Rasmussen A D. . . . . 97 49 23 91
Rasmussen C E D . . . 22 33 14 00
Rasmussen M D . . . .
Rasmussen M N D . .
10 Andersen C S . . . . . . 60 14 38 20
Andersen S H S . . . . . 23 26 05 62
11 Mvj Maskiner A/S . . . 75 16 90 34
12 Truck Parts ApS . . . . 96 93 00 99
13 Ulfborg
Tømmerhandel . . . . . 97 49 18 11
19 Ulfborg
Autolager Aps . . . . . . 97 49 12 00
21 Nemkeviciene J . . . .
Nemkevicius R . . . . .
38 Aut Elinstallatør
Jørn Brink Nielsen . . 97 49 15 90
40 Ulfborg Slagteri/
V Per Nielsen . . . . . . 97 49 22 00
42 BroCon El-Teknik . . . 70 20 19 97
Rex og Holm ApS . . . 97 49 21 44
Z Kurs . . . . . . . . . . . 97 49 27 46
45 Ulfborg Byg ApS . . . . 97 49 10 63
Vedersø
Tømrerforretning ApS 97 33 10 45
47 Staby Fliser &
Hegn A/S . . . . . . . . . 97 49 14 52
54 Sørensen
Hydraulic Gmbh . . . . 97 49 11 11
57 Malermester
Ole Hansen . . . . . . . 97 49 09 90
60 Jensen J H civiling . . 97 49 25 15
Jensen Kierby og Co 97 49 13 00
Kierbye I civiling . . . . 97 49 25 15
62 Ørts M M mekaniker 97 49 17 66
63 StaBIL service ApS . . 97 49 12 47
67 Chief Danmark Aps . 97 49 18 66
Chrois Rail ApS . . . . 20 16 63 39
69 Chrois E maskinfører 97 49 27 90
Chrois L køkkenled el 97 49 27 90
71 Rh-Beco A/S . . . . . . . 70 20 13 83
Industrivej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C2
1 Søren Houlind ApS . . 97 48 47 47
a Mortensen A M . . . . . 97 48 11 49
Mortensen C . . . . . . 97 48 11 49
2 Josephsen
Christian Fabricius . . 97 49 18 34
Vestjydsk
Specialfoder . . . . . . . 97 49 18 34
3 Villumsens
Møbelfabrik . . . . . . . 97 48 10 40
10 Jørgensen A . . . . . . . 60 47 03 94
12 Hansen D H . . . . . . . 32 16 88 41
Kirkegaard V G . . . . . 32 16 88 41
14 Jørgensen B . . . . . . . 97 48 17 34
16 Pedersen B B . . . . . . 97 48 21 42
18 Pedersen S K . . . . . . 40 40 75 49
20 Fynbo K E . . . . . . . . . 97 48 17 52
28 Vemb Skrot Aps . . . . 30 27 87 43
29 Genbrugspladsen
i Vemb . . . . . . . . . . . 97 48 17 53
30 Vemb Smede & VVS 97 48 16 28
b Christensen K . . . . . . 50 94 90 90
Christensen L H . . . .
32 Dyrlægegruppen
Vestjylland ApS . . . . 97 88 95 00
ADRESSEREGISER
Jagtvejen
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C3
2 Andersen N C L . . . . . 29 89 63 35
4 Hansen E fisker. . . . .
Hansen Å H . . . . . . . . 22 78 87 64
6 Søndergaard V J . . . . 50 95 40 95
10 a Isaksen B P . . . . . . . . 97 49 70 43
Isaksen M H . . . . . . . 97 49 70 43
12 Lauritsen J fisker . . . 97 49 73 12
K.L. Aastrups Vej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 2 - B5
1 Olesen S S . . . . . . . .
Roy A C . . . . . . . . . . 21 39 61 71
2 Paakjær M B . . . . . .
Paakjær S B . . . . . . .
4 Rathkjen K A gdr . . . . 97 49 50 38
Rathkjen K . . . . . . . . 97 49 50 38
Rathkjen M . . . . . . . 97 49 50 38
6 Skanderup A B . . . . . 50 92 84 34
Skanderup C B . . . . . 28 26 92 84
Kaaesvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G6
3 Mikkelsen E frisør . . . 97 70 40 51
Mikkelsen J A N . . . . 97 70 40 51
5 Denbæk L . . . . . . . . 97 49 26 92
6 Thorndahl I lærer. . . . 97 49 11 64
7 Kronhede Lejrskole . 96 75 80 01
Kattenhøjvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
2 Thomsen A L . . . . . .
Thomsen B H . . . . . . 22 54 01 81
Thomsen D K . . . . . . 22 36 81 47
Thomsen K H . . . . . .
6 Kattenhøj D M . . . . . . 97 88 11 86
Kattenhøj D B . . . . . . 97 88 11 86
Kattenhøj N C B. . . . . 97 88 11 86
11 Pedersen A M . . . . . . 97 88 12 86
Pedersen I W. . . . . . . 97 88 12 86
12 Borup J E . . . . . . . . . 97 88 19 18
Borup M kontorassist 97 88 19 18
23 Pedersen A . . . . . . . . 97 88 13 09
Pedersen E E . . . . . . 97 88 13 09
Pedersen V . . . . . . . . 97 88 13 09
24 Sørensen K S . . . . . . 97 88 13 13
Kikkenborgvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
Kort side 3 - E2
1 Brylle J B S . . . . . . . . 97 33 01 33
Kristensen O . . . . . . . 97 33 01 33
11 Graversen K gårdejer 97 88 16 02
Madsen E V lærer . . . 97 88 16 02
24 Lisby C N . . . . . . . . .
Lisby O . . . . . . . . . . .
40 Engholm B. . . . . . . . 20 58 70 28
Haas G gartner . . . . . 30 89 87 53
44 Auntoft P I . . . . . . . . . 26 74 62 88
45 Nielsen E B Ø . . . . . . 97 88 42 10
Nielsen M J gårdejer 97 88 42 10
46 Kovacs Z . . . . . . . . .
50 Frederiksen F H gdr. . 97 88 41 02
Frederiksen I V . . . . . 97 88 41 02
Frederiksen S H . . . . 97 88 41 02
Kilevej
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 2 - C6
1 Christensen A F. . . . . 97 33 18 18
Christensen M. . . . . . 97 33 18 18
Christensen R . . . . . . 97 33 18 18
2 Noeverman H . . . . . .
Noeverman M A . . . . 71 70 55 99
3 Kamp A . . . . . . . . . .
128
Kirkebyvej
Kamp L H . . . . . . . . . 22 64 27 40
4 Pedersen L S . . . . . . 97 33 19 99
Pedersen O . . . . . . . . 97 33 19 99
Strandby B S. . . . . . . 97 33 19 99
5 Petersen B K . . . . . . 97 33 11 93
Petersen E V gdr . . . . 97 33 11 93
6 Smedsgaard B gdr . . 97 33 12 32
Kirkebyvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - A3
1 Hansen K pædagog . . 97 49 54 67
Madsen K L. . . . . . . . 97 49 54 67
a Nielsen K fisker. . . . .
2 Hansen B K . . . . . . . 97 49 68 67
Hansen J P . . . . . . . . 97 49 68 67
5 Siig J . . . . . . . . . . . .
Siig S . . . . . . . . . . . .
Siig T . . . . . . . . . . . .
6 Jensen M . . . . . . . . . 97 49 52 67
7 Pilgaard E K . . . . . . .
8 Dagli Brugsen . . . . . 97 49 50 19
Knudsen P fisker . . . . 30 27 12 91
9 Center Vest . . . . . . . 96 11 44 70
Kristensen E . . . . . . . 97 49 71 74
Ruby A . . . . . . . . . . . 97 49 71 14
Rasmussen M H . . . .
Sønderby E . . . . . . . . 97 49 50 87
Brodersen E G . . . . .
Jensen H G . . . . . . .
Brunsborg F . . . . . . . 97 49 13 36
Nielsen E K gårdejer .
Jørgensen G K. . . . . .
Søgaard B fisker . . . .
Jensen K radioarb . . .
Dich P E H postbud . .
Jakobsen B A . . . . . .
10 Jensen B . . . . . . . . .
Vittrup K S . . . . . . . . 97 49 51 01
Vittrups Smedie
& VVS ApS . . . . . . . . 97 49 51 01
11 Sdr. Nissum Friskole 97 49 65 70
Uglen Den Selvejende Institution . . . 97 49 62 00
a Sønder Nissum
Hallen . . . . . . . . . . . 22 25 75 53
12 Wyrle A S . . . . . . . . . 97 49 51 51
14 Siig S murermester . . 97 49 52 80
15 Pedersen M . . . . . . . 24 94 65 01
16 Harly Mogensen
& Søn . . . . . . . . . . . . 22 16 50 54
Mogensen C F . . . . . 97 49 54 33
Mogensen C S F . . . . 97 49 54 33
Mogensen C F . . . . . 97 49 54 33
17 Marslev G murer . . . .
20 Tjørnild M K vikar . . . 97 49 55 38
Tjørnild O lærer . . . . . 97 49 55 38
21 Lauridsen G. . . . . . . . 97 49 52 83
Lauridsen K K K . . . . 97 49 52 83
22 Jakobsen G L . . . . . . 23 43 52 74
Lyberth R skærer. . . . 24 21 14 93
23 Olsson P F rørsmed. . 53 12 87 25
Olsson R L. . . . . . . . . 53 12 87 24
24 Fredskilde B chauffør
Fredskilde S M . . . . .
25 Toft L . . . . . . . . . . . . 97 49 51 28
a Toft B P kontorass . . . 97 49 56 79
Toft H gårdejer . . . . . 97 49 56 79
Toft K P . . . . . . . . . . 97 49 56 79
Toft M P . . . . . . . . . . 97 49 56 79
26 Hansen K B frisør . . . 97 49 51 96
Hansen N C. . . . . . . . 97 49 51 96
27 Christiansen E . . . . .
28 Chernyaev A . . . . . . . 97 31 33 38
Enevoldsen N V . . . . 97 31 33 38
29 Christensen O T . . . . 25 70 32 96
30 Spangsege F lærer . . 97 49 54 41
Spangsege R V lærer 97 49 54 41
Kirkebyvej
31 Jensen E S . . . . . . . . 97 49 59 90
32 Madsen C . . . . . . . . . 60 92 12 12
34 Hansen H . . . . . . . . . 97 49 53 08
Hansen M K husass. . 97 49 53 08
36 Sørensen A N . . . . . . 76 69 80 42
Sørensen B P . . . . . . 76 69 80 42
40 Schuler B H sekretær 61 72 09 79
Schuler J konsulent. . 22 58 00 55
42 Nielsen A G . . . . . . . 97 49 51 14
Nielsen K fisker. . . . . 97 49 51 14
44 Jensen E . . . . . . . . .
46 Nordestgaard B E . . . 23 72 20 06
Nordestgaard K . . . . 23 72 20 06
ADRESSEREGISER
Tang-Pedersen K M P 97 49 07 49
33 Elkjær S R . . . . . . . . . 30 42 09 18
Hansen M . . . . . . . . .
34 Enevoldsen M . . . . . 96 93 01 02
Kjærgaardvej
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 16 - B2
2 Jakobsen F A . . . . . . 97 46 45 27
Pedersen B K . . . . . . 97 46 45 27
3 Graversgaard A L K . 97 33 12 63
Graversgaard K gdr . . 97 33 12 63
7 Iversen N K . . . . . . . 20 14 89 36
Østergård M H. . . . . . 60 93 09 93
13 Pedersen O elektriker 97 33 13 61
Pedersen S M . . . . . . 97 33 13 61
15 Henneberg K . . . . . . 32 16 79 69
17 Veder Skrot
og Produkt . . . . . . . . 22 13 13 21
19 Vestergaard D H . . . . 97 33 13 27
Vestergaard R . . . . . . 97 33 13 27
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - B3
4 Markussen B . . . . . . 97 49 20 90
6 Pedersen M F . . . . . . 97 49 59 36
Pedersen T ingeniør . 97 49 59 36
15 Binnerup P . . . . . . . .
17 Albrecht C S . . . . . . . 86 57 18 04
Albrecht M C . . . . . . 86 57 18 04
47 Højlund L . . . . . . . . .
59 Sommer K . . . . . . . . 97 49 59 40
66 b Aaberg C lærer . . . . . 97 49 56 48
Aaberg M A . . . . . . . 97 49 56 48
68 Toft A B eksportass . . 97 49 62 43
Toft E K bogholder. . . 97 49 62 43
69 Knudsen L . . . . . . . . 97 49 59 69
79 Sparrested N . . . . . .
84 Juelsgaard N . . . . . .
90 Findley I . . . . . . . . . . 97 49 56 42
96 Nicolaisen A . . . . . . . 97 49 69 19
101 Madsen L . . . . . . . . . 97 49 61 41
103 Kyed E . . . . . . . . . . . 97 49 61 98
121 Pedersen J V . . . . . . 23 25 39 19
143 Ulsøe L . . . . . . . . . . . 97 49 59 71
Ulsøe P . . . . . . . . . . 97 49 59 71
Kirkevej
Kjærsvej
Kirketoften
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - B4
1 Kjærgaard V M . . . . . 97 49 71 78
Kirkevænget
Klausievej
Ulfborg-Vemb
Ulige nr 1 6980 Tim
Ulige nr 3-15 6990 Ulfborg
Lige nr 2-6 6980 Tim
Lige nr 8-14 6990 Ulfborg
4 J L Solteknik ApS . . . 27 81 23 50
7 Johansen H W B . . . . 43 29 10 11
9 Gusak O . . . . . . . . . .
Hansen E M . . . . . . . 97 49 18 37
Hansen S R . . . . . . . 97 49 18 37
Husak V . . . . . . . . . . 97 49 18 37
11 Bernhard B S. . . . . . . 97 49 28 71
Bernhard L . . . . . . . . 97 49 28 71
12 Slet H H . . . . . . . . . . 97 49 00 14
Slet R . . . . . . . . . . . . 97 49 00 14
13 Lauridsen J . . . . . . . . 22 59 04 04
14 Lyremark A B . . . . . . 97 40 36 65
Strøm S L . . . . . . . . . 97 40 36 65
129
Klemvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - A1
1 Vang E . . . . . . . . . . . 97 49 51 46
2 Klem Byggeservice . . 20 45 65 03
Thomsen H . . . . . . . 97 49 65 03
Thomsen M G . . . . . . 97 49 65 03
3 Hounisen S S . . . . . . 32 16 85 52
Hounisen S E fisker . . 32 16 85 52
4 Parametrics ApS . . . . 50 62 92 69
6 Jensen G H S . . . . . . 30 49 57 83
Jensen S. . . . . . . . . . 30 49 57 83
Klitrosevej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C3
1 Andersen O E L . . . . . 97 49 71 06
Andersen R L S . . . . 97 49 71 06
2 Krogh E M C . . . . . . . 22 35 08 33
Krogh K U . . . . . . . . .
4 Johansen G. . . . . . . . 97 49 70 56
Johansen M J gdr . . . 97 49 70 56
Thorsminde Camping 97 49 70 56
5 Christensen B H . . . . 43 29 10 74
Lauridsen D . . . . . . . 43 29 10 74
9 Jensen J . . . . . . . . . 31 21 25 86
Klitvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 6 - A2
1 BA Malerfirma . . . . . 20 28 51 41
Greve E afd sygepl . . 97 49 57 43
Greve K E lærer . . . . . 97 49 57 43
3 Jensen B K . . . . . . . . 97 49 50 94
Olesen C A . . . . . . . . 97 49 50 94
Olesen M K A . . . . . . 97 49 50 94
4 Hansen A assistent . . 97 49 53 26
Hansen A G gårdejer 97 49 53 26
5 Gonyshniuk V . . . . . .
Ostashov I . . . . . . . .
7 Kær I/S . . . . . . . . . . . 20 87 55 99
Mikkelsen B T . . . . . 97 49 56 71
Mikkelsen H H. . . . . . 97 49 56 71
9 Thorup E . . . . . . . . . 97 49 51 62
12 Sdr. Nissum
Bed & Bread . . . . . . . 21 80 97 80
13 G-Mac . . . . . . . . . . . 97 49 09 00
Thomsen G førsteass
14 Gadgaard J K fisker. .
Gadgaard L K syerske
Madsen O H . . . . . . . 97 49 55 01
Ulfborg
Ejendomskontor . . . . 20 82 63 24
15 Heine M S . . . . . . . . .
Jensen P H chauffør . 21 84 68 85
16 Fjand
Camping & Grill . . . . 97 49 60 11
Fru Nørgårds Mandler 25 54 30 91
Poulsen E M gårdejer
Poulsen T . . . . . . . . .
17 Mikkelsen A L . . . . .
Mikkelsen M H . . . . .
18 Slavensky A M L . . . . 32 20 96 56
Slavensky H . . . . . . . 32 20 96 56
19 Nielsen A S . . . . . . . . 97 49 54 76
21 Hansen G I . . . . . . . . 97 49 54 75
23 Toft J C . . . . . . . . . . 97 49 63 40
24 Fröhlich J H . . . . . . . 30 89 59 53
Fröhlich S H . . . . . . . 24 44 74 68
25 a Kubinski D M . . . . . . 27 28 58 63
b Sørensen B fabrikarb 61 46 56 23
c Knudsen A S.. . . . . . . 60 63 07 76
Knudsen L S . . . . . . . 30 20 78 92
d Ivanitska I . . . . . . . .
Pudlo I . . . . . . . . . . . 20 82 61 63
26 Nielsen P B direktør. . 20 86 31 62
Nielsen T R M . . . . . .
27 Klose J tømrersvend 97 49 69 60
Klose S E . . . . . . . . . 97 49 69 60
Adresseregiser
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C3
1 Jensen L V . . . . . . . . 43 29 10 88
Josephsen H . . . . . . 43 29 10 88
3 Sokolova G . . . . . . . .
4 Pedersen D H . . . . . . 40 73 62 59
Sørensen M G . . . . .
5 Nielsen M lastmand . 97 49 27 42
Nielsen O . . . . . . . . . 97 49 27 42
6 Sørensen H T fisker. . 21 91 28 48
7 Brorsbøl R K . . . . . . . 97 49 19 18
8 Sørensen L H B . . . .
9 Christensen E O . . . . 97 49 21 54
11 Jensen V T . . . . . . . .
12 Stentebjerg H J . . . .
13 Girichidis M . . . . . . . 97 40 13 10
14 Christiansen J L . . . . 97 49 26 64
Christiansen M I . . . . 97 49 26 64
Christiansen M I . . . . 97 49 26 64
15 Jensen C K . . . . . . . . 41 28 29 07
Kjeldsen V . . . . . . . .
17 Jespersen T N . . . . . . 97 49 14 54
18 Poulsen K S . . . . . . . 97 49 63 86
Simonsen J C D . . . . 97 49 63 86
19 Lauridsen R . . . . . . . 97 49 01 10
20 Bjerg B chauffør . . . . 97 49 23 96
Vikkelsøe L . . . . . . . 97 49 23 96
21 Brogaard C A J . . . . . 97 48 54 58
Brogaard H A J . . . . . 97 48 54 58
22 Sørensen I M . . . . . . 97 49 29 79
23 Bak L S syerske . . . . 97 49 15 16
Bak O snedkersvend 97 49 15 16
24 Borup L L gårdejer . . 21 68 93 17
25 Brunsborg I . . . . . . . 97 49 16 02
26 Jørgensen T L . . . . . 43 22 10 67
27 Boel J . . . . . . . . . . . 97 48 19 75
28 Poulsen K K . . . . . . .
29 Pedersen V . . . . . . . . 97 49 26 26
31 Pedersen E D montør 97 49 12 38
Pedersen I M . . . . . . 97 49 12 38
32 Tang-Pedersen J R . . 97 49 07 49
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B3
3 Jensen E B . . . . . . . . 24 44 06 42
Jensen H M. . . . . . . . 97 32 19 30
Vemb Kultur- og
Forsamlingshus . . . . 97 48 11 53
4 Andersen L K . . . . . . 97 48 14 61
5 Andersen J S . . . . . .
Frederiksen A M . . . .
7 a Povlsgaard C V . . . . . 24 42 88 15
Povlsgaard I K . . . . . . 21 29 74 15
Povlsgaard S V . . . . . 30 27 15 09
9 Noesgaard V . . . . . . . 61 11 31 05
10 Hingebjerg A . . . . . . 97 48 11 11
Hingebjerg G K major 97 48 11 11
11 Jensen E D . . . . . . . .
12 Kristensen K portør . .
14 Andersen B N . . . . . . 61 76 89 56
Andersen H C S. . . . . 21 96 44 68
20 Poulsgaard H . . . . . . 22 96 64 84
Vestergaard M H . . . 26 15 00 62
22 Ragborg J S J . . . . . . 97 48 12 17
Ragborg T . . . . . . . . . 97 48 12 17
24 Iversen B snedker . . . 40 26 62 19
Iversen J syerske . . . 42 48 14 19
26 Hedegaard I . . . . . . . 97 48 12 69
Klitvej
Klitvej
29 Lystbæk H sygehj . . . 97 49 68 88
Vestergård J A. . . . . . 97 49 68 88
31 Andersen E B . . . . . . 20 65 20 61
32 Mikkelsen H uddeler 97 19 64 00
Mikkelsen U . . . . . . . 97 19 64 00
33 Bundgaard H K . . . . . 97 49 54 59
Bundgaard K . . . . . . 97 49 54 59
Jensen M B . . . . . . . 97 49 54 59
35 Hounsgaard I . . . . . . 51 70 28 53
37 Finseth A M . . . . . . . 25 52 56 04
Sand S jordemoder . .
38 c Kastrup-Jensen R . . . 97 49 57 82
Kastrup-Jensen S . . . 97 49 57 82
39 Hansen R L . . . . . . .
Thuesen M V . . . . . . 31 79 99 27
45 Paabøl C . . . . . . . . .
49 Erhvervsgruppen Vest 97 49 64 60
Fjand Gårdbutik Café & Galleri . . . . . . 97 49 64 60
Kjeldsgaard M S . . . . 44 98 98 44
51 Christensen A montør 97 49 56 21
Christensen A L C . . . 97 49 56 21
62 Jensen C ekspedient 31 20 71 08
66 Sigaard S . . . . . . . . . 97 49 77 99
Klostervej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E4
1 Vestergård A L . . . . . 51 29 40 80
Vestergård H . . . . . .
2 Agerbo K . . . . . . . . . 61 54 40 18
Rindom H landmand . 21 76 75 13
Rindom I A . . . . . . . .
Staby Kirkekasse . . . 97 49 16 01
4 Andreassen C . . . . . . 86 67 18 13
Andreassen M K . . . . 86 67 18 13
6 Bjerge T . . . . . . . . . .
Klydevej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - B3
1 Jensen A G M . . . . . . 97 33 35 20
Jensen J specialarb . 97 33 35 20
2 Rindom B kontorass . 97 33 34 47
Rindom E . . . . . . . . . 97 33 34 47
3 Larsen D . . . . . . . . . 97 33 35 36
Larsen E . . . . . . . . . . 97 33 35 36
Larsen S . . . . . . . . . 97 33 35 36
Vognmandsfirmaet
Søren Chr. Larsen . . . 97 33 35 36
4 Andersen B . . . . . . . 97 33 32 64
Andersen M D S . . . . 97 33 32 64
5 Simonsen E . . . . . . . 97 33 31 37
Simonsen I husmand 97 33 31 37
6 Bjerg B K . . . . . . . . . 97 33 38 28
Bjerg J S . . . . . . . . . 97 33 38 28
Bjerg P S . . . . . . . . . 97 33 38 28
7 Olesen I S . . . . . . . . 97 33 32 35
8 Conradsen K . . . . . . . 97 32 33 53
Sørensen L . . . . . . . . 97 32 33 53
9 Kristensen B V. . . . . . 97 33 36 79
Kristensen K tømrer . 97 33 36 79
Kristensen M V . . . . . 97 33 36 79
10 Sørensen B H . . . . . . 97 33 32 09
11 Skarregaard B E . . . . 97 33 35 75
Skarregaard N. . . . . . 97 33 35 75
12 Chaowadee N . . . . . .
Vad B T . . . . . . . . . .
Kløvervej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - B4
454 Linneberg J . . . . . . . 21 63 42 71
459 Bjergbæk B K . . . . . . 61 26 04 47
Bjergbæk H . . . . . . . .
ADRESSEREGISER
Kløvervænget
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B4
1 Rasmussen T B . . . . 25 70 12 68
2 Møller F H . . . . . . . . 21 12 42 08
Møller T R dagpl . . . . 21 26 54 86
4 Thomsen C E . . . . . . 97 42 86 64
Thomsen L . . . . . . . . 97 42 86 64
5 Andersen D . . . . . . . 61 76 49 49
Iversen L V . . . . . . . .
6 Larsen P K . . . . . . . . 41 28 09 42
7 Lauridsen P E . . . . . . 23 26 69 20
Lund C M kontorass .
8 Nielsen L S lærer. . . . 97 48 13 90
9 Thesbjerg K lærer . . . 97 48 13 06
Thesbjerg L automek 97 48 13 06
10 Henriksen E F . . . . . . 97 48 12 40
Henriksen K D lærer . 97 48 12 40
11 Bundesen B S . . . . . 97 48 21 48
Frydendahl A . . . . . . 97 48 21 48
12 Frederiksen E lærer . . 97 48 12 61
Frederiksen O E lærer 97 48 12 61
13 Hansen B . . . . . . . . . 97 48 11 37
Hansen B . . . . . . . . . 97 48 11 37
14 Nielsen D K syerske . 97 48 18 36
Nielsen M B . . . . . . . 97 48 18 36
Knakvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - C6
20 Nielsen E . . . . . . . . .
36 Skræddergaard K . . . 97 49 58 51
Knudsigvej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 3 - G2
1 Pedersen C K landbr . 97 48 10 01
2 Jørgensen H T . . . . . 20 14 10 87
Jørgensen L R . . . . .
3 Andersen M L . . . . . . 97 89 52 59
Bjerre T T . . . . . . . . . 97 89 52 59
4 Kristensen A . . . . . . . 97 48 42 43
Kristensen G S . . . . . 97 48 42 43
5 Kristensen J K O . . . . 61 75 83 79
7 Kristensen L K . . . . . 97 48 21 13
9 Grud A M N . . . . . . . . 97 48 42 86
Grud A gårdejer. . . . . 97 48 42 86
Grud K . . . . . . . . . . . 97 48 42 86
Grud L K . . . . . . . . . . 97 48 42 86
Kogsgårdsvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C1
1 Jeppesen R B . . . . . .
Jeppesen V gårdejer .
2 Schmidt K . . . . . . . . 97 33 33 95
3 Skannerup C F . . . . . 97 33 34 54
Skannerup M M . . . . 97 33 34 54
4 Vanghøj J H . . . . . . . 31 51 10 19
5 Christensen P G . . . . 97 33 38 97
Pedersen M E . . . . . . 97 33 38 97
7 Klejnstrup A L . . . . . . 97 33 36 94
Olesen J S K . . . . . . 97 33 36 94
Olesen J elektriker . . 97 33 36 94
Olesen S S K . . . . . . 97 33 36 94
9 Paakjær I sygepl ske 97 33 31 85
Paakjær N bogholder 97 33 31 85
Koldborgvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
5 Naturlighesteteknik . 60 93 91 28
Koldsøvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
10 Moeskjær L H . . . . . . 97 88 77 88
Moeskjær P H . . . . . . 97 88 77 88
12 Madsen K gårdejer . . 97 88 42 84
Madsen V S. . . . . . . . 97 88 42 84
130
Krohaven
Kornbjergvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - B5
37 Styrbech K sekretær . 31 95 18 11
Styrbech L . . . . . . . .
Korsvang
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - F4
2 Bak C chauffør . . . . . 97 49 23 68
Bak M ekspeditrice . . 97 49 23 68
4 Andreasen K K . . . . . 97 85 09 12
Nielsen R . . . . . . . . . 97 85 09 12
5 Gad M H . . . . . . . . . . 97 49 18 24
Gad M H . . . . . . . . . . 97 49 18 24
Gad S H . . . . . . . . . . 97 49 18 24
Gad U mekaniker . . . 97 49 18 24
9 a Kjærulff L . . . . . . . . . 97 49 21 23
10 b Østergaard T L . . . . . 97 49 09 47
13 Thomsen H R . . . . . . 97 49 09 10
17 Semrau A B . . . . . . . 69 14 46 35
Semrau K B . . . . . . . 69 14 46 35
Korsveje
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
3 Jensen J A skovarbejder
Jensen M . . . . . . . . . 22 52 76 15
5 Koustrup L D . . . . . . 60 19 31 78
Koustrup T D . . . . . .
Krarupvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
13 Jakobsen J skoleinsp 97 88 14 50
Jakobsen L lærer . . . 97 88 14 50
14 Jakobsen H B fisker . 97 88 89 68
Rusbjerg A B . . . . . . . 97 88 89 68
15 Pedersen E M Ø . . . . 97 88 15 16
Pedersen M . . . . . . . 97 88 15 16
19 Hangaard C B . . . . . .
Jørgensen M T . . . . . 29 85 41 15
Krogsgårdvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 2 - C3
1 Hansen P B . . . . . . . . 97 49 56 57
Lillevang A lærer . . . . 97 49 56 57
2 Sinkjær M . . . . . . . . 21 29 63 93
Smedsgaard G . . . . .
3 Jensen H M. . . . . . . . 97 33 90 75
Rasmussen K sygepl 97 33 90 75
4 Savickis M . . . . . . . .
Uhtomska I . . . . . . . .
6 Christensen L D . . . . 23 25 40 06
Kristensen V B . . . . .
Ludvig Christensens
Kloakservice . . . . . . 26 29 64 21
7 Føhns A K . . . . . . . . . 97 49 51 66
Føhns T S . . . . . . . . . 97 49 51 66
9 Bentsen M adjunkt . . 97 49 65 05
Madsen H P . . . . . . . 97 49 65 05
Madsen N F. . . . . . . . 97 49 65 05
Krohaven
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C3
1 Plejeboligerne
Krohaven . . . . . . . . . 96 11 44 80
Ældrecentret
Krohaven . . . . . . . . . 96 11 48 84
Damgaard B gdr . . . .
Holst B E . . . . . . . . .
Rasmussen N P. . . . .
Raunsbæk S V. . . . . .
Gielsgaard E . . . . . . .
Nielsen A M . . . . . . . 97 48 12 20
Haurum E K frisør . . .
Kjær L . . . . . . . . . . . 97 48 14 28
Kirkegaard V . . . . . .
Krohaven
Tangsgaard E V . . . . 97 48 10 20
Simonsen P E medhj
Kirkegård E R . . . . . .
Husmand H O J . . . . .
Trabjerg K A medhj . .
Rasmussen E G . . . . 97 48 10 75
Kristiansen S I . . . . .
Andreassen K S K . . .
Jensen K B . . . . . . . .
Nielsen S A . . . . . . . .
Larsen N A lagereksp
Andersen R D . . . . . .
Salskov S . . . . . . . . .
Sørensen G . . . . . . . .
Eriksen K L J . . . . . .
Kronhedevej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G6
6 Holmgaard I M H . . . . 97 49 20 46
Holmgaard T G . . . . . 97 49 20 46
7 Rostbøll C E . . . . . . . 97 49 24 65
Rostbøll M K . . . . . . . 97 49 24 65
8 Bertelsen K . . . . . . . . 97 42 03 83
Bertelsen M H . . . . . 97 42 03 83
9 Torp P gårdejer . . . . . 97 49 14 97
11 Hansen M M . . . . . . . 69 14 71 53
Hendriksen K L . . . . . 69 14 71 53
15 Madsen K K gårdejer 97 49 26 90
17 Madsen J F . . . . . . . 69 14 40 45
19 Hansen H . . . . . . . . . 97 49 25 92
Lindell J . . . . . . . . . .
Nielsen M M . . . . . . . 97 49 25 92
Poulsen H S . . . . . . .
Thejsen D F . . . . . . . 97 49 25 92
21 Simonsen A . . . . . . . 97 49 13 40
23 Møller K . . . . . . . . . . 97 33 34 97
Tang N . . . . . . . . . . . 97 33 34 97
25 Kristensen I . . . . . . . 97 49 17 74
Kristensen V gårdejer 97 49 17 74
Kræmmergårdvej
57
59
65
67
68
79
Kytterupvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E4
1 Veile E M assistent . . 97 49 02 02
b Hansen P C . . . . . . . . 50 88 95 92
2 Jensen B . . . . . . . . . 97 48 18 33
Sørensen N F . . . . . . 97 48 18 33
Sørensen R F . . . . . . 97 48 18 33
4 Høgsbjerg E N . . . . . . 97 49 21 04
Kaj’s
Hvidevareservice . . . 24 61 88 50
5 Rasmussen R . . . . . . 20 73 55 54
6 Madsen E . . . . . . . . . 97 48 10 11
Pedersen K K gdr . . . 97 48 10 11
7 Svendsen H. . . . . . . . 21 72 43 03
Svendsen P. . . . . . . . 51 23 55 69
8 Jensen M B . . . . . . . 97 48 40 78
Madsen M . . . . . . . . 97 48 40 78
9 Nielsen E L fisker . . . 97 88 11 33
Nielsen M . . . . . . . . . 97 88 11 33
10 Pedersen I M. . . . . . . 64 49 12 72
12 Madsen A gårdejer . . 69 14 46 54
Madsen C K. . . . . . . . 69 14 46 54
14 Josephsen A . . . . . . 97 49 05 22
Josephsen E Ø . . . . . 97 49 05 22
16 Grønlund L O . . . . . . 28 19 92 30
Tanderup P B . . . . . . 28 19 92 30
17 Christensen E M M . . 97 49 12 02
Christensen H C . . . . 97 49 12 02
18 Madsen E . . . . . . . . . 20 49 49 21
19 Aamodt B M . . . . . . . 30 42 90 33
20 Jedrzychowski G P . .
Jedrzychowski J . . .
Kazmierczak K M . . .
Wojciechowski T . . .
21 Tang P . . . . . . . . . . . 69 14 46 27
22 Østergaard C M F . . . 97 41 22 10
Østergaard L . . . . . . 97 41 22 10
23 Dupont A G S. . . . . . . 97 49 24 49
Mortensen N C . . . . . 97 49 24 49
25 Østergaard H . . . . . . 97 49 26 72
Østergaard J . . . . . . . 97 49 26 72
29 Østergaard K gdr. . . . 51 74 05 98
31 Hansen U B . . . . . . . 26 11 19 43
Jensen C H . . . . . . . 61 35 60 80
35 Kristensen I . . . . . . . 97 49 13 68
Kristensen J H gdr. . . 97 49 13 68
39 Nørremark M B . . . .
Ringgaard T . . . . . . .
Kæret
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 16 - E2
1 a Poulsgaard E E . . . . . 97 33 15 48
Poulsgaard N E . . . . . 97 33 15 48
2 Steeghs H M M . . . . 97 33 17 37
van Leunen M J G . . 97 33 17 37
van Leunen M P C . . 97 33 17 37
van Leunen W F . . . . 97 33 17 37
3 Larsen I . . . . . . . . . . 97 33 12 31
Larsen N E husmand 97 33 12 31
131
Lathyrusvej
5 Borgensgaard A. . . . . 97 33 13 46
Borgensgaard K A . . . 97 33 13 46
7 a Ingvardsen E M . . . . . 97 33 13 99
Pedersen K lektor . . . 97 33 13 99
8 Bach J K . . . . . . . . . 97 33 10 83
Bach K gårdejer . . . . 97 33 10 83
9 Holmgaard E M H . . . 97 33 16 70
Holmgaard J H . . . . . 97 33 16 70
10 Graversen J S . . . . . 97 33 11 92
11 Sukkerpels . . . . . . . . 70 20 22 17
12 Jørgensen P B. . . . . . 22 37 68 26
13 Kjær L E . . . . . . . . . . 97 33 14 68
Kjær P V . . . . . . . . . . 97 33 14 68
Kjær S E . . . . . . . . . . 97 33 14 68
15 Kolby E . . . . . . . . . . . 97 33 11 67
Kolby P S . . . . . . . . . 97 33 11 67
17 Dahl K N . . . . . . . . . . 96 93 20 54
Dahl P E chauffør . . . 96 93 20 54
Thomsen R N . . . . . . 96 93 20 54
19 Kristensen S lærer. . . 97 33 11 10
Kristensen V . . . . . . . 97 33 11 10
21 Kjærgaard M gdr . . . . 97 33 12 26
Kærvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 2 - B3
1 Frederiksen I . . . . . . . 65 34 17 98
Jensen J . . . . . . . . . . 65 34 17 98
3 Petersen D S . . . . . . 21 68 25 97
7 Ahsbahs M R W. . . . . 97 49 54 26
9 Kjærgaard P . . . . . . . 97 42 35 28
Landsbyvænget
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 11 - E3
6 Muceniece L . . . . . .
Savickis I . . . . . . . . .
8 Hermansson G . . . . . 97 49 02 04
12 Kirk E murer . . . . . . .
Kirk M direktrice . . . . 24 46 38 88
16 Dideriksen C H . . . . . 97 49 29 90
Dideriksen S . . . . . . 97 49 29 90
18 Slot H F lærer . . . . . . 97 49 28 04
20 Andersen J E . . . . . . 27 75 01 22
Lars Murersvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 17 - C5
7 b Olesen H . . . . . . . . .
Olesen S . . . . . . . . .
8 Nielsen S A . . . . . . . .
17 Brendt E . . . . . . . . . .
Lathyrusvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - G2
1 Christensen A . . . . . . 97 33 30 18
Christensen K . . . . . . 97 33 30 18
3 Christensen A S S . . . 21 91 03 44
Christensen H S . . . . 30 11 58 19
Christensen J N B . . . 29 21 35 19
5 Birkende I I B . . . . . . 32 15 79 26
Birkende N F . . . . . . 32 15 79 26
Tim Hårkunst /
Din Mobile Frisør . . . 42 42 72 73
6 Østergaard L H . . . . . 97 33 30 44
Østergaard T . . . . . . 97 33 30 44
7 Almskou M . . . . . . . . 97 33 38 33
Jørgensen F K . . . . . 97 33 38 33
9 AkupunkturKlinikken
i Tim . . . . . . . . . . . . 97 33 96 60
Klausen A fisker . . . . 97 33 35 76
Klausen M V . . . . . . . 97 33 35 76
Svendsen S V . . . . . . 97 33 35 76
Adresseregiser
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
2 Christensen T J . . . . . 24 82 49 39
Poulsgaard H J . . . . .
Poulsgaard P . . . . . . 23 86 30 33
4 Mortensen H O . . . . . 69 14 59 06
5 Christensen H A. . . . . 97 88 10 67
Christensen K M . . . . 97 88 10 67
6 Dyks Au2
v/Leif Kristensen . . . 27 12 10 23
7 Poulsen K medhj . . . . 97 88 13 47
11 Kirkeby B M dagpl. . . 97 88 11 62
Kirkeby J B . . . . . . . . 97 88 11 62
12 Andersen E P K . . . . . 61 54 73 81
14 Juhl K B . . . . . . . . . .
Juhl M H sygehj . . . .
17 Røn K F J . . . . . . . . . 69 14 58 97
Røn L F J . . . . . . . . . 69 14 58 97
18 Bækmarksbro
Brøndboring . . . . . . . 20 15 74 06
Christensen B B . . . . 97 88 12 45
Christensen H M . . . . 97 88 12 45
30 Nechypor P . . . . . . .
Nechypor T . . . . . . . .
40 Klisauskas S . . . . . . 22 86 23 36
Klisauskiene D . . . . .
42 Sundstrøm J M . . . .
Sundstrøm T H B . . . .
47 a Christensen L M . . . .
Lyhne A J . . . . . . . . . 40 27 91 75
50 Kolotygin D . . . . . . . .
Kræmmergaard N P. . 97 88 10 34
Kræmmergaard S M . 97 88 10 34
53 Hareskov K . . . . . . . .
Hareskov T B . . . . . . 22 38 22 79
55 Olesen H S . . . . . . . . 96 64 20 88
ADRESSEREGISER
Olesen S . . . . . . . . . 96 64 20 88
Fjord H A . . . . . . . . . . 42 19 89 30
Kirkegaard H . . . . . .
Kirkegaard M . . . . . .
Kristensen H N . . . . . 21 14 06 64
Kristensen J . . . . . . .
Kristensen M . . . . . .
Damgaard R M . . . . . 34 10 40 16
Pedersen G . . . . . . . 34 10 40 16
Thomasen P . . . . . . . 34 10 40 16
Thomsen B T . . . . . . 32 18 52 97
Thomsen H M F . . . . 32 18 52 97
Kajs Døre,
Vinduer og Porte . . . . 40 84 17 04
Nielsen K B . . . . . . . . 97 88 12 04
Nielsen M B . . . . . . . 97 88 12 04
Lergravvej
Lergravvej
Stadil/Vedersø
6980 Tim
Kort side 12 - B1
3 Bisgaard J S . . . . . . . 97 33 12 59
Bisgaard P . . . . . . . . 97 33 12 59
9 Nijmeijer G . . . . . . . .
Nijmeijer J . . . . . . . .
11 Kristensen K F fisker 97 33 13 37
Kristensen R B . . . . . 97 33 13 37
Lillelundvej
Ulfborg-Vemb
Kort side 3 - F3
Ulige nr 1-5 6990 Ulfborg
Ulige nr 7 7570 Vemb
Lige nr 2-6 6990 Ulfborg
Lige nr 8-12 7570 Vemb
1 Pedersen E K gdr. . . . 32 45 69 90
2 Nielsen J K smed . . . 30 35 49 18
4 Østergaard J B . . . . . 40 27 91 59
5 Cocea O C . . . . . . . . 42 30 36 61
Mutihac E . . . . . . . . .
6 Hansen B P . . . . . . .
Hansen N P K . . . . . .
8 Naturværkstedet
Lillelund . . . . . . . . . . 96 11 46 59
10 Fahn G . . . . . . . . . . .
Tornvig H A . . . . . . . .
12 Gludsted K . . . . . . . . 97 48 15 35
Outzen S . . . . . . . . . 97 48 15 35
Lindestien
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C2
2 a Thomsen I . . . . . . . . 97 49 19 66
b Larsen K . . . . . . . . . . 97 49 17 40
c Madsen E M . . . . . . .
d Agerbo H gårdejer . . . 42 40 64 66
Agerbo M . . . . . . . . .
e Jonsson B M . . . . . . . 97 49 20 72
f Kjær E . . . . . . . . . . . 97 49 11 74
g Olesen E B . . . . . . . . 97 49 14 92
h Mortensen K E. . . . . . 97 49 22 17
6 Christensen G V . . . . 98 54 61 83
10 Hesteng E hj syerske 97 49 19 52
12 Pedersen K . . . . . . . . 25 43 23 60
14 Nielsen A . . . . . . . . . 97 49 52 29
16 Mortensen S . . . . . . . 97 49 23 21
18 Madsen H . . . . . . . . 97 49 18 10
20 Bjerg E N husass. . . . 97 48 10 67
22 Petersen L . . . . . . . . 97 49 24 67
24 Bördner R . . . . . . . . . 45 54 87 99
26 Thomsen E E . . . . . . 97 49 26 20
28 Kristensen Y . . . . . . .
30 Kaehne S S rørsmed 30 71 33 09
32 Nielsen K . . . . . . . . . 97 49 13 82
34 Jensen K K sekretær 97 49 26 59
36 Toft K M husbest inde 97 49 18 09
38 Thomsen M . . . . . . . 97 49 19 81
40 Rulffs S . . . . . . . . . . 97 49 12 63
42 Eriksen M M . . . . . . . 97 49 14 96
48 Eriksen O H B major . 23 82 84 22
50 Bjerg H chauffør . . . .
54 Henriksen O . . . . . . .
56 Jakobsen A R . . . . . . 97 49 56 36
58 Hestbæk C H . . . . . .
60 Howett R L golftræner 21 68 72 93
62 Jensen K K . . . . . . . .
66 Pedersen P K . . . . . .
68 Vandborg B . . . . . . .
72 Mogensen J . . . . . . .
74 Jensen E D bogtryk . . 97 49 69 12
76 Nielsen I M D syerske
78 Christensen B . . . . . . 97 49 28 30
80 Poulsgaard K . . . . . . 97 49 10 76
82 Konradsen R . . . . . . 97 49 07 53
84 Bank K K medhjælper 97 49 14 74
86 Søgaard J N . . . . . . .
ADRESSEREGISER
88
90
92
94
96
98
100
102
106
Christensen K S. . . . .
Jensen N E V. . . . . . .
Thingstrup J K . . . . . 97 49 06 96
Nielsen E . . . . . . . . .
Olsson L E K . . . . . . .
Nielsen A H reng ass
Petersen E gårdejer. .
Madsen M C . . . . . . .
Jensen J S tømrer. . .
Lindholmvej
Tim
6980 Tim
1 Noesgaard L . . . . . . . 97 33 57 23
Noesgaard M . . . . . . 97 33 57 23
2 Maerean E . . . . . . . .
Pitic B . . . . . . . . . . .
Rotila A I . . . . . . . . .
3 Pedersen A . . . . . . . .
Pedersen H K . . . . . .
Pedersen K . . . . . . . .
5 Danielsen L . . . . . . . 97 33 31 46
Danielsen S S . . . . . . 97 33 31 46
Lindtorpvej
Bur
Kort side 3 - H1
Ulige nr 9 7500 Holstebro
Ulige nr 11-19 7570 Vemb
Lige nr 7570 Vemb
11 Borg A . . . . . . . . . . . 28 92 62 37
12 Haubjerg H M sygepl 26 18 10 49
Rebbe J C driftsleder 40 45 20 66
13 Krul J J A . . . . . . . . . 97 48 48 78
Krul M A . . . . . . . . . . 97 48 48 78
15 Gudiksen I kontorass 97 48 40 05
Tangsgaard A . . . . . . 97 48 40 05
Tangsgaard T gdr . . . 97 48 40 05
16 Olesen A M D . . . . . .
Olesen O C mejerist. .
17 Lauridsen E M . . . . . 97 48 40 71
18 Lauridsen J B . . . . . . 20 25 51 16
19 Kjeldsen A gårdejer . . 97 48 40 37
Lundgade
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C4
2 Koustrup M . . . . . . . . 97 49 22 61
Koustrup T V . . . . . . . 97 49 22 61
4 Folner A L . . . . . . . . .
Nielsen F R chauffør . 29 44 96 54
5 Bak C H . . . . . . . . . . 52 81 85 56
6 Vejgaard A S . . . . . . .
Vejgaard L R S . . . . .
7 Dalsgaard K K . . . . .
Dalsgaard R . . . . . . . 21 27 00 74
8 Winther R M . . . . . . . 32 11 85 30
9 Sfo . . . . . . . . . . . . . . 97 49 29 94
Lyngbakken
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G7
1 Andersen L R . . . . . .
3 Rasmussen P S . . . .
Lyngholmvej
Bur
7570 Vemb
Kort side 3 - G1
1 Clausen S H . . . . . . . 96 10 04 81
3 Jakobsen K B . . . . . .
Skov C R . . . . . . . . . 28 72 86 67
5 Pedersen L . . . . . . . . 97 48 41 13
Pedersen S . . . . . . . . 97 48 41 13
Pedersen T gårdejer . 97 48 41 13
132
Madum Kærgårdvej
Lystbækvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G6
1 Lystbækgård
v/Berit Kiilerich . . . . . 97 49 01 21
Mouritsen B K . . . . . . 97 49 01 20
Toft J H landbr medhj 97 49 01 20
2 Slet B landbr medhj. . 96 75 80 02
6 Holmgaard J K . . . . .
Holmgaard L syerske 29 66 79 93
8 Rosendal S C . . . . . . 97 49 18 20
Thomsen A . . . . . . . . 97 49 18 20
Lystlundvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G4
1 Brink T . . . . . . . . . . . 97 49 02 15
Manicus H . . . . . . . . 20 18 02 15
Manicus S B . . . . . . . 97 49 02 15
Qhse-Support . . . . . . 97 49 02 15
2 Kjeldsen L D . . . . . . . 29 25 63 14
Kjeldsen M . . . . . . . .
3 Stefansen C H K . . . . 97 49 12 68
Stefansen H G . . . . . 97 49 12 68
Stefansen J G . . . . . . 97 49 12 68
5 Degnbol L tømrer . . . 97 49 21 94
Degnbol L M . . . . . . . 97 49 21 94
6 Mortensen A . . . . . . . 50 72 99 70
Mortensen M. . . . . . . 50 72 99 70
11 Andersen L B . . . . . .
13 Eriksen L B reg . . . . . 97 49 16 88
Eriksen V indretn ark 97 49 16 88
15 Sørensen E H . . . . . .
Sørensen L S V . . . . . 26 22 47 18
18 Mercantec
(Ulfborg Kjærgaard) . 89 50 33 00
20 Kjeldsen T . . . . . . . .
Krarup K B gårdejer. . 97 49 29 80
Lærkevej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C5
3 Henriksen I A . . . . . . 29 82 84 25
Henriksen O K . . . . . . 20 48 84 25
5 Lauridsen E V fisker. . 97 49 72 07
Lauridsen L V . . . . . . 97 49 72 07
6 Westeraa B L . . . . . . 97 49 71 86
Westeraa F fisker . . . 97 49 71 86
7 Dahl C P amtsfuldm .
10 Andersen A servitrice
Andersen O F fisker. . 40 33 70 41
11 Christensen J . . . . . . 97 49 71 93
Kristensen A P . . . . . 97 49 71 93
Kristensen K . . . . . . . 97 49 71 93
12 Jensen F J . . . . . . . . 97 49 77 11
Tokkesdal B J . . . . . . 97 49 77 11
13 Christensen K R . . . . 97 49 71 05
Madum Kirkevej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E6
1 Haslund L M . . . . . . . 97 49 29 03
Haslund M . . . . . . . . 97 49 29 03
2 Pedersen A Ø . . . . . . 51 26 78 87
Pedersen S . . . . . . . . 40 58 26 78
3 Madum
Forsamlingshus . . . . 97 49 27 12
4 Jørgensen P S . . . . . 20 46 15 76
Rasmussen V M . . . . 22 51 70 69
6 Nielsen C . . . . . . . . . 75 34 54 50
7 Rønnow H sygepl . . . 96 75 80 17
Rønnow P specialarb 96 75 80 17
Madum Kærgårdvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D6
1 Nørgaard P . . . . . . . .
[email protected]
Kvik . . . . . . . . . . . . . 97 49 01 30
3 Hansen P B . . . . . . . . 97 49 26 39
Madum Kærgårdvej
4 Jacobsen A B . . . . . . 21 93 01 21
Sørensen H J . . . . . .
5 Andreasen E G . . . . . 97 49 22 67
Andreasen F G . . . . . 97 49 22 67
6 Lønbjerg K . . . . . . . .
Winkler B . . . . . . . . .
Winkler J L . . . . . . . .
Winkler R L . . . . . . .
8 IT Consult . . . . . . . . . 22 77 52 91
Jacobsen P . . . . . . . . 97 49 06 49
Jacobsen V . . . . . . . 97 49 06 49
14 Jensen H A . . . . . . . . 25 11 38 28
Jensen L R . . . . . . . . 25 11 38 28
Madumflodvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - D6
1 Jørgensen M P . . . . . 97 49 23 28
Jørgensen M P . . . . . 97 49 23 28
Thomsen V E . . . . . . . 97 49 23 28
Ulfborg Hundeog Kattepension . . . . 97 49 23 28
2 Hansen C L F. . . . . . .
Hansen J O . . . . . . . . 60 49 88 38
3 Kløjgaard D R . . . . . . 43 22 10 98
4 Steiniche E gårdejer . 97 49 18 81
Steiniche M. . . . . . . . 97 49 18 81
5 Henriksen C . . . . . . . 97 49 23 32
Henriksen T. . . . . . . . 97 49 23 32
Sørensen S bankass . 97 49 23 32
6 Madum
Menighedsråd . . . . . 51 21 32 34
Søgaard A byggetekn 97 49 22 53
Søgaard E lærer . . . . 97 49 22 53
7 Korsgaard A B smed . 97 49 14 48
Korsgaard B F . . . . . . 97 49 14 48
Korsgaard N F . . . . . 97 49 14 48
9 Petersen I F. . . . . . . . 97 49 29 13
Petersen L F . . . . . . . 97 49 29 13
Petersen O . . . . . . . . 97 49 29 13
13 Lading M . . . . . . . . . 20 71 57 17
Mortensen J L . . . . . 20 58 08 13
15 Schmidt D . . . . . . . . 97 49 26 05
Schmidt E . . . . . . . . 97 49 26 05
Schmidt V M N . . . . . 97 49 26 05
Madumflodvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E5
11 a Søvndal A kommis. . . 97 88 40 30
Søvndal A K . . . . . . . 97 88 40 30
Søvndal P K. . . . . . . . 97 88 40 30
Madumvej
Madumvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D6
3 b Sørensen L N H . . . .
Sørensen P politibetj 20 19 34 46
Majsvænget
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - A2
1 a Andersen E . . . . . . . 97 49 17 81
b Black D F dagplejer. . 50 73 65 03
2 a Thorsen E M M . . . . . 97 49 21 42
b Pedersen B E M. . . . . 97 49 20 21
Pedersen M A . . . . . . 97 49 20 21
3 a Aanum L K . . . . . . . . 97 49 22 76
b Bro B J . . . . . . . . . . . 97 49 09 41
Bro K A købmand . . . 97 49 09 41
4 a Christensen J V . . . .
Esager K M N . . . . . . 61 11 71 15
b Madsen M H . . . . . . . 97 49 55 03
5 a Greve E . . . . . . . . . . 97 49 22 54
Greve K E . . . . . . . . . 97 49 22 54
b Lauridsen E M . . . . . 97 49 13 04
Lauridsen K F . . . . . . 97 49 13 04
6 a Pedersen M E . . . . . . 97 49 01 09
b Andreasen A M . . . . . 97 49 05 54
7 a Jacobsen G C . . . . . . 97 88 52 99
b Christensen J S . . . . 29 66 88 19
8 a Anojan K . . . . . . . . . 97 49 24 03
Anojan N . . . . . . . . . 97 49 24 03
Swaminathan A . . . . 97 49 24 03
b Pedersen A M . . . . . . 97 49 02 24
9 a Hansen H O R . . . . . . 97 49 01 76
Hansen K . . . . . . . . . 97 49 01 76
b Jensen A E . . . . . . . . 28 20 29 58
Jensen S . . . . . . . . .
Jensen T . . . . . . . . . 25 67 23 97
10 Østergaard T . . . . . . . 97 49 77 70
Østergaard T . . . . . . 97 49 77 70
11 Kastberg A K . . . . . . 97 49 25 24
Kastberg P . . . . . . . . 97 49 25 24
12 Mortensen E . . . . . . . 97 49 10 97
Mortensen I M. . . . . . 97 49 10 97
13 Hauksdóttir G S . . . . 35 14 27 65
Sigurbjartsson S . . . . 35 14 27 65
14 Nørgaard A . . . . . . . .
133
Mejlbyvej
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Nørgaard C G . . . . . .
Nørgaard T G . . . . . . 28 60 03 01
Kristensen K Ø R . . . 24 48 28 43
Kristensen L Ø R . . . 40 75 04 43
Ransby A K . . . . . . . . 21 73 40 44
Ransby N . . . . . . . . . 61 73 62 85
Bærentzen A . . . . . . . 97 49 28 59
Bærentzen B S . . . . . 97 49 28 59
Kamstrup J . . . . . . . . 97 49 05 04
Kamstrup K . . . . . . . 97 49 05 04
Kamstrup T . . . . . . . . 97 49 05 04
Guldbjerg M K . . . . . 23 48 20 66
Nørregaard D . . . . . .
Jensen J K . . . . . . . . 26 25 28 43
Jensen M K . . . . . . .
Alrø A lærer . . . . . . . . 97 49 22 40
Kæmsgaard K A lærer 97 49 22 40
Tang E A . . . . . . . . . . 97 49 16 57
Tang J B gårdejer . . . 97 49 16 57
Svendsen F B gdr . . . 97 49 12 59
Nørgaard A . . . . . . . . 97 49 26 99
Nørgaard M S . . . . . . 97 49 26 99
Nørgaard M S . . . . . . 97 49 26 99
Nørgaard S S. . . . . . . 97 49 26 99
Mørup H . . . . . . . . . . 97 49 13 23
Mørup M B bankass . 97 49 13 23
Nielsen F J . . . . . . . . 97 49 29 02
Nielsen L J . . . . . . . . 97 49 29 02
Markedspladsen
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - D2
1 Jensen O F . . . . . . . . 97 49 22 64
2 Nielsen E I tekstilarb 97 49 23 19
3 Ganderup A I smed . . 97 49 14 37
Ganderup S E . . . . . . 97 49 14 37
4 Jakobsen I T . . . . . . . 20 49 23 06
5 Bager M K lærer . . . . 21 42 89 58
6 Madsen B E . . . . . . . 97 49 20 32
7 Andersen S R . . . . . . 97 49 28 64
8 Nielsen L H . . . . . . . . 22 74 01 26
Sevel Anlæg
v/ Lene Have Nielsen 27 52 82 13
9 Harbo H B . . . . . . . . . 97 49 17 57
11 Ørts L S . . . . . . . . . . 97 49 12 49
12 Sørensen E L. . . . . . . 22 87 11 85
13 Jensen R M . . . . . . . 97 49 53 37
14 Olsen M K . . . . . . . . 97 49 29 08
15 Nielsen J K . . . . . . . . 97 49 10 71
16 Budai Z . . . . . . . . . .
Vad A K . . . . . . . . . . 29 31 89 50
20 Hansen A . . . . . . . . . 97 49 25 54
22 Jensen E . . . . . . . . . 97 49 15 96
24 Knudsen M . . . . . . . . 97 49 17 61
Mejerivej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C6
1 Høgsberg B R . . . . . . 97 48 10 05
Høgsberg P K . . . . . . 97 48 10 05
Mejlbyvej
Stadil/Vedersø
6980 Tim
4 Andersen J T. . . . . . . 61 74 42 78
Andersen J K . . . . . . 61 74 42 78
5 Nielsen A H sygepl . . 97 33 10 33
Olsen K N ingeniør . . 97 33 10 33
6 Jensen K K . . . . . . . . 97 33 12 84
Jensen P K . . . . . . . . 97 33 12 84
Kristensen L V . . . . . . 97 33 12 84
8 Graversgaard K gdr . . 97 33 13 88
Graversgaard L M . . . 97 33 13 88
10 Kristensen K B . . . . . 97 33 14 20
Kristensen K B . . . . . 97 33 14 20
Kristensen O . . . . . . . 97 33 14 20
12 Jørgensen G H H . . . . 97 33 14 39
Jørgensen P gårdejer 97 33 14 39
Adresseregiser
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D6
1 Pedersen G . . . . . . . 30 12 03 98
2 Halkjær K E . . . . . . .
Pedersen C C . . . . . . 61 41 73 33
3 Jensen K landmand. . 97 49 14 26
4 Christensen H . . . . . 20 16 41 95
Jensen J . . . . . . . . . . 22 16 26 26
5 Fiedler J social- og s 97 49 25 37
Terkelsen P gårdejer 97 49 25 37
8 Andersen H F . . . . . . 21 69 33 42
Andersen I K . . . . . .
9 Sindberg A M . . . . . . 23 72 36 17
10 Pedersen A M S lærer 97 49 21 75
Pedersen E S. . . . . . . 97 49 21 75
11 Jensen K . . . . . . . . .
Jørgensen M . . . . . . 23 95 19 96
Nielsen E D . . . . . . .
12 Jørgensen O V . . . . . 31 70 09 94
13 Böttger S. . . . . . . . . .
Pedersen J S M . . . . 30 69 19 38
15 Ravn L spareks ass . . 97 49 25 01
Thorup K E J . . . . . . . 97 49 25 01
16 Lauridsen A B . . . . . . 22 57 03 69
ADRESSEREGISER
Lauridsen C B . . . . .
Lauridsen K. . . . . . . . 40 40 68 04
17 Rasmussen A J . . . . 97 42 34 35
Rasmussen J . . . . . . 97 42 34 35
18 Kjær J E . . . . . . . . . . 97 41 17 41
Kjær P E . . . . . . . . . . 97 41 17 41
Klinik for Fysioterapi v/
Pia Ebbensgård Kjær 97 41 17 41
20 Bondar I . . . . . . . . . .
Kurdel O . . . . . . . . . .
Pudlo T . . . . . . . . . . .
22 Jensen H H L . . . . . . 20 46 34 32
24 Larsen A M P . . . . . .
Pedersen B . . . . . . .
26 Jørgensen J B . . . . . 22 56 93 65
a Halkjær L J medhj . . . 43 24 18 00
Høg E syerske . . . . . . 43 24 18 00
28 Madumhus . . . . . . . . 97 49 15 50
Mikkelsen H B. . . . . . 21 76 07 86
Mikkelsen L . . . . . . .
30 Nielsen J. . . . . . . . . . 97 49 08 22
34 Jensen L . . . . . . . . . 28 40 25 12
Jensen S medhj21 75 10 28
Jensen V specialarb . 30 13 21 55
36 Jensen D T . . . . . . . . 97 42 78 43
Markussen H H S . . . 97 42 78 43
Markussen H S . . . . . 97 42 78 43
38 Christensen H E . . . . 32 21 41 99
40 Bro 2006 ApS . . . . . . 21 28 61 58
Poulsgaard H B . . . . 97 49 20 99
Poulsgaard P K . . . . . 97 49 20 99
Mejlbyvej
ADRESSEREGISER
14 Amonovas A . . . . . . .
16 Christoffersen G J T . 97 33 55 50
Jensen H T . . . . . . . . 97 33 55 50
Jensen J A . . . . . . . . 97 33 55 50
18 Christensen L S . . . . 97 33 10 04
Christensen L S . . . . 97 33 10 04
20 Jensen B H . . . . . . . 61 73 54 70
Jensen L J el install . 20 45 54 56
22 Vestergaard J C V . . . 25 81 15 02
Vestergaard M H . . .
24 Borg J fotograf . . . . . 21 49 11 86
Petersen L L lærer. . . 24 67 41 28
26 Ebbensgaard T . . . . . 32 14 36 13
Petersen N P S . . . . . 32 14 36 13
28 Halkjær E . . . . . . . . . 97 33 10 85
Halkjær N J . . . . . . . 97 33 10 85
Halkjær I/S . . . . . . . . 23 42 34 48
Mejsevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - D2
2 Lundsgaard F T . . . . . 60 19 00 94
3 Korsgaard A H . . . . . 97 49 50 34
4 Larsen B J . . . . . . . . 97 49 69 17
5 Jeppesen H H . . . . . . 51 93 92 29
8 Jensen S K . . . . . . . . 22 85 95 77
9 Husby Flisemurer . . . 40 17 49 18
11 Gravesen C . . . . . . .
Nielsen L K . . . . . . . . 42 26 36 45
Nielsen T K . . . . . . . .
12 Toft I L . . . . . . . . . . . 97 49 52 19
13 Vandborg E . . . . . . . 97 49 54 95
14 Christensen K V . . . . 22 31 27 88
Karlsen C H . . . . . . . 20 74 17 88
Meldmosevej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
5 Øgendahl I . . . . . . . . 97 88 10 11
Øgendahl P G . . . . . . 97 88 10 11
9 Sørensen J N . . . . . . 27 15 20 32
12 Andersen M J F . . . . 97 88 12 91
Mellemvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C2
3 Overholm P E . . . . . . 97 33 34 01
4 Madsen A V syerske . 97 33 35 64
Madsen L B typograf 97 33 35 64
6 Knudsen J A . . . . . . . 32 18 78 44
7 Mortensen B B . . . . . 97 33 34 42
Mortensen L D . . . . . 97 33 34 42
9 Skovgaard S V V . . . .
Moesgårdvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E3
1 Søgaard C S . . . . . . . 97 32 36 37
2 Laugesen H . . . . . . . 97 49 17 95
3 Hansen H P . . . . . . . 22 91 97 14
Jensen C . . . . . . . . .
5 Pedersen M M B . . . . 97 49 14 25
Rasmussen F K . . . . 97 49 14 25
6 Cash Pistoler . . . . . . 40 26 63 88
Thomsen P A. . . . . . . 97 49 22 49
Thomsen R slagter . . 97 49 22 49
8 Madsen H K . . . . . . . 97 49 22 27
Madsen K . . . . . . . . . 97 49 22 27
10 Vanting E R . . . . . . . 97 49 26 66
Vanting O B reparatør 97 49 26 66
12 Andersen J P. . . . . . . 97 49 18 06
Mosevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - C3
1 Jacobsen K gårdejer 40 41 50 95
Jacobsen S K W . . . . 61 74 88 87
Munkhulevej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 11 - D4
1 Birch S chauffør . . . . 21 92 98 53
3 Sandgrav G gårdejer 97 49 15 48
Sandgrav R H . . . . . . 97 49 15 48
4 Sørensen A B . . . . . .
Toft P . . . . . . . . . . . .
5 Andersen K E H . . . .
Andersen L E. . . . . . . 23 96 22 88
Andersen P N . . . . . .
8 Thomsen M D montør 40 11 02 77
Thomsen T H . . . . . . 25 21 43 42
Musvitvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - D2
1 Andersen I chauffør. . 97 49 16 58
Andersen K S . . . . . . 97 49 16 58
2 Hansen J O G . . . . . . 40 93 12 61
Hansen M B . . . . . . . 20 65 30 31
6 a Bundsgaard B N . . . . 21 40 49 98
16 Bank K F . . . . . . . . . 23 93 30 76
Bank T F . . . . . . . . . 23 90 81 90
Mælkevejen
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 16 - G4
1 Christensen H Ø . . . . 20 84 86 89
2 Susgaard A gårdejer . 97 33 12 62
Susgaard H . . . . . . . 97 33 12 62
4 Aarup A G . . . . . . . . . 97 33 14 37
Aarup K G . . . . . . . . . 97 33 14 37
6 Bentzen M . . . . . . . . 97 40 74 32
Kamp J U . . . . . . . . . 97 40 74 32
Møborgkirkevej
Møborgåvej
Bur
7570 Vemb
Kort side 7 - B5
1 Ciuperca A I . . . . . . .
Ciuperca D . . . . . . . .
Hrib D M . . . . . . . . .
Popa I . . . . . . . . . . .
a Harboe G T eksp . . . . 97 48 40 98
Harboe L J . . . . . . . . 97 48 40 98
2 Pedersen H . . . . . . . 97 48 47 86
Pedersen M W . . . . . 97 48 47 86
3 Nørgaard B gårdejer . 97 48 40 41
4 Pedersen B . . . . . . . 97 48 40 95
Pedersen B K . . . . . . 97 48 40 95
5 Bjerregaard B . . . . . . 97 48 41 44
Bjerregaard B . . . . . . 97 48 41 44
Bjerregaard U . . . . . . 97 48 41 44
6 Doroftei F . . . . . . . . .
Doroftei M . . . . . . . .
Macovei D P . . . . . . .
7 Hansen C W . . . . . . .
Vinding J . . . . . . . . . 81 74 50 80
9 Bjerregaard H C. . . . . 97 48 41 27
Bjerregaard S . . . . . . 97 48 41 27
Bur Minkfarm . . . . . . 97 48 41 27
Møborgåvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
8 Northmann A . . . . . . 75 92 63 25
Thomsen T A . . . . . . 75 92 63 25
9 Cichosz H slagteriarb 30 22 17 43
Cichosz J D . . . . . . .
Cichosz M D . . . . . . . 61 26 61 13
11 Sandbæk L . . . . . . . .
15 Krogshede D S . . . . . 97 88 12 14
Krogshede K tømrer . 97 88 12 14
19 Jensen J K kommis. .
Jensen V dagpl . . . . . 22 97 17 66
20 Sulkjær J N . . . . . . . . 97 88 10 14
21 Salskov L . . . . . . . . . 60 64 03 10
Salskov M . . . . . . . .
27 Jensen H D . . . . . . . 97 88 19 80
Jensen K D . . . . . . . 21 46 09 29
Stashenko V . . . . . . .
31 Lundblad L K . . . . . . 25 32 91 55
Lundblad N . . . . . . . 20 63 20 85
37 Mølgaard H R . . . . . . 28 71 03 55
Mølgaard M S . . . . . 25 15 44 95
38 Mortensen A Ø . . . . . 32 14 77 94
Ottesen P K . . . . . . . 32 14 77 94
39 Andersen T A. . . . . . .
41 Friis K planteskolea . . 97 88 17 30
Jensen H J lærer. . . . 97 88 17 30
45 Iversen H M K . . . . . . 97 88 13 21
Iversen P A chauffør . 97 88 13 21
49 Kirkeby S B . . . . . . . 97 89 55 99
Viborg J E R . . . . . . . 97 89 55 99
53 Kristensen H S . . . . . 97 88 10 38
Kristensen H K . . . . . 97 88 10 38
Minica M . . . . . . . . .
62 a Andersen E L. . . . . . . 97 88 16 29
c Maler Madsen . . . . . 97 88 14 41
Østerby C J . . . . . . . 97 88 14 41
64 Fyhring I . . . . . . . . . . 32 14 44 23
Pedersen B syerske. . 32 14 44 23
Pedersen P H . . . . . . 32 14 44 23
66 Nielsen A S J dagpl . . 97 88 17 65
Nielsen K R gårdejer . 97 88 17 65
134
Møllebakken
86 Dram G . . . . . . . . . .
Dram N . . . . . . . . . .
Rindasu A . . . . . . . . .
Rindasu P I . . . . . . . .
87 Jensen J K S. . . . . . . 97 88 14 79
90 Damgaard L . . . . . . . 97 88 10 85
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 3 - G1
19 Larsen C H . . . . . . . .
Larsen J V. . . . . . . . .
Møborg
Dambrug ApS . . . . . . 21 64 44 87
20 Frandsen M M N . . . .
Lund T konstabel. . . .
25 Høj A M S . . . . . . . . . 97 88 13 20
Pedersen J J M . . . . . 97 88 13 20
29 Bajlum G H overass. . 42 19 89 75
Mølgaardsvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - D1
2 Lauridsen A V . . . . . . 97 33 30 01
Lauridsen H L . . . . . . 97 33 30 01
Lauridsen J L . . . . . . 97 33 30 01
Produkthandel . . . . . 21 20 46 07
Produkthandel . . . . . 30 31 12 04
3 Morthensen P . . . . . . 22 66 49 12
4 Henriks Produkt
Tim/Lomborg . . . . . . 97 33 30 92
5 Graversen A M . . . . . 97 33 31 31
Graversen B . . . . . . . 97 33 31 31
Graversen J M . . . . . 97 33 31 31
6 Andersen K . . . . . . . 97 33 37 67
9 Noesgaard P R . . . . .
Rejkjær B . . . . . . . . . 51 55 89 79
Møllebakken
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 16 - E3
1 Groth I I dagplejer . . . 29 70 10 95
Groth N K tømrer. . . .
3 Schramm D S . . . . . .
5 Andersen J L . . . . . . 97 33 11 32
Gravsholt H gårdejer 97 33 11 32
Gravsholt I . . . . . . . . 97 33 11 32
7 Hansen Jørgen . . . . . 97 33 14 85
9 Hanghøj H S . . . . . . .
13 Mortensen P . . . . . . . 97 33 11 44
14 Kristensen H L . . . . .
Møllebakken
ADRESSEREGISER
18 Tarpgaard E . . . . . . . 97 33 12 93
19 Thesbjerg K . . . . . . . 97 33 12 24
21 Marquart B . . . . . . . . 24 45 06 48
Marquart D . . . . . . . .
23 Ekelund B T chauffør 55 50 11 14
Ekelund V T . . . . . . . 55 50 11 14
Møllebyvej
Stadil/Vedersø
6980 Tim
1 Piil B E . . . . . . . . . . . 97 32 40 44
3 Faurholt L M . . . . . . . 42 16 48 23
Faurholt L . . . . . . . . .
Faurholt L M . . . . . . .
Konia Solution . . . . . 21 46 23 75
4 Møller L F . . . . . . . . .
7 Bondarenko V . . . . . .
Shekera M . . . . . . . . 22 35 62 88
8 Kolby K R . . . . . . . . . 97 33 84 88
Kolby T H . . . . . . . . . 97 33 84 88
9 Jensen S M B . . . . . . 97 33 10 97
Stokholm N K . . . . . . 97 33 10 97
Stokholm T M . . . . . . 97 33 10 97
11 Høj A gårdejer . . . . . . 97 33 11 24
Høj Jytte psykolog. . . 97 33 11 24
Høj J S S psycholog. . 97 33 11 24
12 Gaarde L histolab . . .
14 Graversgaard G G . . . 97 33 10 13
Graversgaard K gdr . . 97 33 10 13
15 Opstrup A Ø . . . . . . . 97 33 10 31
Opstrup J S . . . . . . . 97 33 10 31
18 Ansatz Kommunikationsbureau . . . . . . . 20 43 17 16
Poulsen E . . . . . . . . .
Ringgaard H . . . . . . .
Møllegade
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 11 - F2
1 Ivakhiv O . . . . . . . . .
Vasin O . . . . . . . . . . 25 84 34 24
2 Eriksen A K fisker . . . 97 49 21 24
Eriksen H K . . . . . . . . 97 49 21 24
a Bittendorfer A G. . . . . 29 92 49 68
3 Kristensen K Å. . . . . . 21 21 66 87
Kristensen M H . . . . .
4 Mortensgaard H A . .
Mortensgaard A G B
5 Dahl J . . . . . . . . . . . 97 49 08 18
Dahl S O J . . . . . . . . 97 49 08 18
6 Toft K lærer . . . . . . . . 61 28 21 59
Toft P lærer . . . . . . . .
7 Staby Vandværk . . . . 97 49 06 54
8 Kristensen B sygehj. . 97 49 21 73
Thorsen L G soc . . . . 97 49 21 73
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C3
2 Præstegaard S H . . . . 28 71 89 34
3 Mortensen B . . . . . . 97 33 12 88
4 Nielsen I . . . . . . . . . . 97 33 31 28
Nielsen M vejarbejder 97 33 31 28
5 Andersen M S . . . . .
Knudsen B . . . . . . . .
6 Kristensen L A. . . . . . 97 33 32 83
Kristensen T M . . . . . 97 33 32 83
7 Christensen B S . . . . 23 65 06 35
8 a Brink L F . . . . . . . . . .
Noesgaard J . . . . . . .
Pedersen N M . . . . .
9 Barbesgaard E B . . . . 97 33 34 61
10 Christiansen M H . . . 40 42 83 47
11 Schmidt E I . . . . . . . 96 74 79 90
Schmidt G N . . . . . . . 96 74 79 90
12 Grzybowska-Mitura Z
Szatkowski A . . . . . .
13 Jensen O industrilak 97 33 36 59
Neesvej
15
16
18
Møllevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - B3
1 Augénas S . . . . . . . .
Vascaneanu C R . . . . 22 40 10 63
2 Jensen A K husmand 97 49 50 01
3 Siig H chauffør . . . . . 97 49 50 22
Siig M K . . . . . . . . . . 97 49 50 22
Møllevej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 8 - C5
1 Larsen H F sælger . . . 97 88 16 90
Larsen K . . . . . . . . . 97 88 16 90
Larsen V ass . . . . . . . 97 88 16 90
2 Kirk E E . . . . . . . . . . . 97 88 10 47
Mågevej
Thorsminde
6990 Ulfborg
Kort side 13 - C4
1 Mikkelsen A V . . . . . .
Mikkelsen S B . . . . . .
2 Berg B maskinfører . .
Berg B . . . . . . . . . . .
Karmazyn M . . . . . . .
Skovsted M O . . . . . . 40 11 02 76
3 Nørfjand D . . . . . . . . 97 49 70 15
4 Jensen K O . . . . . . . 22 57 43 15
Jensen N O . . . . . . .
Jensen O V lærling . .
9 Bro R . . . . . . . . . . . . 30 23 71 47
Bro V K . . . . . . . . . . . 60 92 76 47
15 Nielsen S A . . . . . . . . 97 49 72 16
Nedervej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D5
1 Kristensen C K . . . . . 26 22 87 09
Kromann S N . . . . . . 42 32 98 42
2 Thomsen A . . . . . . . . 97 49 23 41
Thomsen J K gdr. . . . 97 49 23 41
3 Trustrup K kontorass 97 49 19 78
Trustrup N P gdr . . . . 97 49 19 78
4 Frederiksen B . . . . . . 97 49 27 28
Frederiksen L N . . . . 97 49 27 28
Næsby K . . . . . . . . . 97 49 27 28
5 Jensen B . . . . . . . . . 97 49 03 01
6 Thomsen K . . . . . . . . 20 94 12 33
7 Kristensen M S . . . . . 21 42 20 39
8 Kristensen M S . . . . . 97 49 26 50
Kristensen T L . . . . . . 97 49 26 50
9 Thrane Y H . . . . . . . . 60 27 92 92
10 Nielsen A M P elev . . 97 49 12 76
Nielsen H . . . . . . . . . 97 49 12 76
Nielsen J P . . . . . . . . 97 49 12 76
11 Boz A . . . . . . . . . . . .
Boz P . . . . . . . . . . . .
Gheorghe M . . . . . . .
Halkjær B V . . . . . . . . 43 29 10 75
Halkjær M K . . . . . . . 43 29 10 75
Halkjær N O K . . . . . . 43 29 10 75
Halkjær R V . . . . . . . 43 29 10 75
NH Trading . . . . . . . . 97 49 12 75
Nielsen S L . . . . . . . .
12 Bro E M . . . . . . . . . . 40 40 65 23
Bundgaard V . . . . . . .
14 O. P. & Søn ApS . . . . 20 49 14 93
Simonsen A K . . . . . . 97 49 25 64
135
20
22
Simonsen F. . . . . . . . 97 49 25 64
Simonsen L K . . . . . . 97 49 25 64
Simonsen M K . . . . . 97 49 25 64
Staby Maskinstation
& Entreprenørforretning ApS . . . . . 97 49 10 88
Westert E . . . . . . . . . 97 49 27 29
Westert H . . . . . . . . . 97 49 27 29
Jacobsen I M M . . . .
Jacobsen O M . . . . .
Tornvig K. . . . . . . . . . 97 49 20 62
Tornvig N K fisker . . . 97 49 20 62
Schwartz A . . . . . . . . 23 93 46 21
Schwartz L B . . . . . .
Eastwood I D. . . . . . .
Eastwood T . . . . . . . 27 81 85 57
Neesvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
11 Højfyns
Sandblæsning . . . . . 23 96 50 40
Pedersen B . . . . . . . 63 47 00 40
Pedersen J . . . . . . . . 63 47 00 40
13 a Kristensen W J . . . . . 97 86 30 32
Madsen J W . . . . . . . 97 86 30 32
14 Pedersen L L . . . . . . 51 52 05 18
23 Pedersen L . . . . . . . . 97 88 40 22
Pedersen R chauffør . 97 88 40 22
24 Jørgensen E . . . . . . . 32 14 89 58
Jørgensen H K . . . . . 32 14 89 58
28 Benn A M studerende 96 64 21 21
Skydt J J . . . . . . . . . 96 64 21 21
30 Rasmussen J . . . . . .
31 Nielsen A truckfører. .
32 Olsen I M . . . . . . . . . 97 88 41 39
33 Nikander J . . . . . . . . 35 12 18 87
38 Japanske Danmark /
Japanskedanmark.dk 35 29 42 00
Japanske Møbler /
Japanskemoebler.dk 74 45 47 11
Mortensgaard S . . . . 35 29 42 00
Mortensgaard T . . . . 35 29 42 00
39 a Schmidt J O . . . . . . .
b Pedersen H M . . . . . . 97 88 41 88
Stigaard I R . . . . . . . . 97 88 41 88
41 Jakobsen J L . . . . . . 98 43 56 93
Pedersen L S . . . . . . 98 43 56 93
46 b Birkø N P politibetj. . .
Fabricius R . . . . . . . . 31 65 11 92
49 Christensen T . . . . . .
Krogh S . . . . . . . . . .
51 Kristensen R D . . . . . 97 88 42 83
Kristensen T V . . . . . 97 88 42 83
53 a Brøj S K K specialarb 97 88 42 04
54 Christensen H B . . . . 40 15 90 24
Christensen M . . . . .
55 Hansen B T . . . . . . . . 97 88 41 28
Hansen K E . . . . . . . . 97 88 41 28
56 Poulsen V chauffør . . 97 88 40 38
57 Kristensen P N . . . . .
59 Kristensen B . . . . . . . 97 88 40 62
60 Jensen L T assistent
Larsen L H . . . . . . . .
61 Kofoed B J . . . . . . . . 97 87 88 70
Poulsen E M H . . . . . 97 87 88 70
63 Nielsen J D fabrikarb
65 Kloster B F . . . . . . . .
Nielsen A F . . . . . . . . 22 32 60 09
Nielsen B B . . . . . . .
67 Madsen F . . . . . . . . . 97 88 47 37
Unipanels ApS . . . . . 97 88 47 37
70 Jensen K H . . . . . . . . 97 88 42 16
Weiss K billedkunstn 97 88 42 16
72 Larsen P H kokkeelev 24 98 05 69
77 Sørensen T B . . . . . .
Toft E L . . . . . . . . . . 22 15 44 99
85 Nielsen E M . . . . . . . 97 88 40 24
Adresseregiser
Møllegade
14 Thorup T . . . . . . . . . 97 33 32 07
16 Jensen I A servitrice . 97 33 31 20
Jensen I B elektriker 97 33 31 20
18 Christensen A . . . . . . 96 10 05 70
Nielsen A R . . . . . . . 96 10 05 70
20 Baden H . . . . . . . . . . 61 26 97 41
21 Pedersen K M . . . . . . 97 33 32 82
Pedersen K husmand 97 33 32 82
22 Hansen E . . . . . . . . . 97 33 39 09
Marcussen J T . . . . . 97 33 39 09
Neesvej
87
90
92
93
99
103
106
109
113
117
129
130
Nielsen H E . . . . . . . . 97 88 40 24
Jensen B . . . . . . . . . 21 95 61 39
Jensen S A . . . . . . . . 21 86 22 63
Brunsborg A . . . . . . . 97 88 40 27
Kim’s Bud &
Flytteservice . . . . . . 20 13 40 29
Toft K P . . . . . . . . . . 97 88 40 27
Hansen H L B . . . . . . 97 88 41 67
Hansen L A . . . . . . . . 97 88 41 67
Klinik Moseboel . . . . 61 75 86 46
Bjerregaard J D . . . . 97 88 40 99
Høgsberg M O B . . . .
Høgsberg P O B. . . . .
Pho-Pluk P . . . . . . . . 97 88 40 15
Svendsen A B . . . . . . 51 75 96 81
Ottosen G . . . . . . . . . 97 88 40 54
Ottosen K J C lærer . . 97 88 40 54
Larsen C S . . . . . . . . 96 64 40 16
Slot P . . . . . . . . . . . . 96 64 40 16
Damgaard N . . . . . . . 61 54 37 32
Siig A . . . . . . . . . . . . 42 75 95 33
Jensen E . . . . . . . . . 97 88 40 48
Jensen P L . . . . . . . . 97 88 40 48
Møller S social- og s 97 88 42 50
Møller T S kaptajn . . . 97 88 42 50
Larsen V P konstabel 97 88 41 10
Niels Buggesvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - B3
1 Thomsen J A . . . . . . . 97 49 22 28
Thomsen L B . . . . . . 97 49 22 28
2 a Madsen A gårdejer . . 97 49 17 83
3 Dot Engineering ApS 97 49 21 00
4 Martin Madum
Transport . . . . . . . . . 22 44 72 94
5 Dot Udlejning v/
Jan Bolvig Heede . . . 28 45 53 60
6 Thuesen B. . . . . . . . . 97 49 22 93
Thuesen H R . . . . . . 97 49 22 93
8 Jespersen B H . . . . . 97 49 22 18
Olesen G H . . . . . . . . 97 49 22 18
Olesen I H lagerarb . . 97 49 22 18
9 Byskov B pædagog . . 97 49 26 06
Nielsen K . . . . . . . . . 97 49 26 06
Nielsen N B . . . . . . . 97 49 26 06
10 Krarup G . . . . . . . . .
11 Pradsgaard A S . . . . .
Pradsgaard H syerske
12 Bennetsen I Ø. . . . . .
Bennetsen N Ø . . . . .
13 Kristensen I L syerske
Kristensen V . . . . . . .
14 Mortensen K . . . . . . .
15 Frandsen E M . . . . . .
Frandsen J S. . . . . . . 20 97 53 73
16 Birch L M . . . . . . . . .
17 Danielsen K L . . . . . .
Danielsen S. . . . . . . .
18 Ager H A . . . . . . . . . .
Ager J E . . . . . . . . . .
19 Hansen B K syerske .
20 Nielsen A J gårdejer .
Takeura E J J lærer . .
Nordenbjergvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
6 Kattenhøj J B B . . . . 97 88 12 24
Kattenhøj R L B . . . . . 97 88 12 24
10 Thomsen T J . . . . . . . 97 88 15 81
11 Madsen M B . . . . . . . 97 88 13 49
Mortensen I . . . . . . . 97 88 13 49
Nr Fjandvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 6 - E3
1 Thomassen E T Y. . . . 61 35 67 11
ADRESSEREGISER
5 Nørfjand I . . . . . . . . .
6 Nørfjand B . . . . . . . . 51 22 42 49
7 Dahl J J fisker. . . . . . 97 49 53 20
Dahl N K K . . . . . . . . 97 49 53 20
Knudsen L S . . . . . . . 97 49 53 20
9 Dahl A J lærer . . . . . . 97 49 54 91
11 Jensen E L . . . . . . . . 97 41 12 58
Jensen T B . . . . . . . . 97 41 12 58
14 Jensen H E B medhj . 97 49 53 10
Jensen U A . . . . . . . . 97 49 53 10
459 Korsgaard
Christensen P . . . . . .
Nr Viumvej
Ulfborg
7570 Vemb
Kort side 3 - F3
2 Jakobsen L . . . . . . . 97 81 16 77
Jakobsen S M H . . . . 97 81 16 77
Jensen K H . . . . . . . . 97 81 16 77
Nøragervej
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
Nielsen E M . . . . . . . 97 48 19 28
Vendelbo G . . . . . . . . 61 54 74 41
Møldambjærg I F D . . 97 88 12 25
Hansen P S . . . . . . . . 97 48 17 35
Schramm I B . . . . . . 97 48 17 35
Møller G husassistent 42 75 06 38
Nørgaard E . . . . . . . . 97 48 14 39
Nørgaard L . . . . . . . . 97 48 14 39
Ravnsbæk I . . . . . . . 97 49 70 10
Jensen Å M . . . . . . . 97 48 41 19
Kjeldsen K K . . . . . . . 97 42 26 26
Amstrup H K . . . . . . . 26 13 50 13
Pedersen I M . . . . . . 97 48 15 79
Aanum J T . . . . . . . . 33 55 15 16
Nielsen F T chauffør . 97 48 17 23
Pedersen I S syerske 97 48 40 26
Jensen H L . . . . . . . . 97 48 21 69
Knudsen I I reng ass . 20 63 69 34
Knudsen K A . . . . . . .
Jensen K T . . . . . . . . 97 48 16 32
Nybovej
Stadil/Vedersø
6980 Tim
Kort side 12 - E4
1 Nielsen L gårdejer . . . 30 25 61 15
Nielsen N M . . . . . . . 29 93 89 43
2 Thesbjerg S . . . . . . . 29 86 99 53
3 Nørgaard E K . . . . . . 97 33 10 34
Nørgaard N . . . . . . . . 97 33 10 34
7 Olesen J M forpagter 97 33 11 49
9 Susgaard H . . . . . . . 97 33 10 32
11 Schmidt B . . . . . . . . . 97 33 10 05
Schmidt S N . . . . . . . 97 33 10 05
Stadil
Maskinforretning . . . 31 42 32 18
13 Andreasen M M . . . . 32 18 87 28
Olesen M K . . . . . . . 32 18 87 28
15 Mortensen A gårdejer 97 33 12 47
Mortensen F K . . . . . 97 33 12 47
16 Bjarnøe N L sygepl . . 75 46 01 41
18 Vestergaard D . . . . .
19 Bendtsen B fabrikarb 97 33 14 62
Bendtsen P H gdr . . . 97 33 14 62
Nygade
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C4
3 Ilau A . . . . . . . . . . . .
Ilau V . . . . . . . . . . . .
c Pedersen L . . . . . . . . 97 48 18 93
d Vemb Vandværk . . . . 97 48 18 68
4 Petersen N . . . . . . . .
Viulet D . . . . . . . . . .
5 Halkjær A . . . . . . . . . 97 48 14 46
Halkjær B H . . . . . . . 97 48 14 46
6 Trabjerg K M . . . . . . . 97 48 11 76
7 Ørnskov D . . . . . . . . 97 48 16 25
Ørnskov K A . . . . . . . 97 48 16 25
8 Ravnsbæk J . . . . . . . 20 36 14 17
Ravnsbæk S L . . . . . 20 36 14 17
9 Jørgensen H T . . . . . 97 48 10 04
Jørgensen I T . . . . . . 97 48 10 04
10 Kalms E T . . . . . . . . . 20 23 27 72
11 Andersen I . . . . . . . . 97 48 15 92
Halgaard K E . . . . . . . 97 48 15 92
12 Hansen H . . . . . . . . . 97 48 16 66
Hansen J K . . . . . . . . 97 48 16 66
14 Nielsen H gårdejer. . . 97 48 21 02
Nyvang
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B4
1 Poulsen E . . . . . . . . . 97 48 15 29
2 Kristensen J . . . . . . . 97 48 14 86
Sig Å S automek . . . . 97 48 14 86
3 Kristensen E . . . . . . . 22 34 37 05
5 Trabjerg A S . . . . . . . 97 48 18 53
6 Pedersen K E . . . . . . 97 48 13 26
7 Nielsen C S . . . . . . . 50 91 81 61
8 Mathiasen L V . . . . . 97 48 18 97
136
Nyvej
Stadil/Vedersø
6990 Ulfborg
Kort side 16 - G4
3 Iversen J K . . . . . . . . 97 33 15 06
4 Nyborg J H . . . . . . . . 69 14 28 33
Olesen K A . . . . . . . . 69 14 28 33
5 Trankjær L G . . . . . . 97 33 11 90
Trankjær M . . . . . . . . 97 33 11 90
6 Marquart A G . . . . . . 97 33 14 09
Marquart T B. . . . . . . 97 33 14 09
13 Hansen P V politiass . 25 38 81 91
Lundsgaard A . . . . . . 61 68 46 33
16 Smedsgård J fisker . . 97 33 10 61
Sørensen I M . . . . . . 97 33 10 61
20 Jørgensen A V . . . . . . 97 33 13 94
Nøderupvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C1
1 Kristensen E Ø . . . . . 97 33 33 82
Snogdals
Autoværksted . . . . . . 97 33 33 82
Snogdal J V . . . . . . . 97 33 33 82
2 Galsgaard S J G . . . . 61 26 90 59
4 Kjeldgaard I. . . . . . . . 97 33 37 29
Kjeldgaards Murerforretning
v/ Ivan Kjeldgaard . . 23 64 70 31
Provstgaard A . . . . . . 97 33 37 29
5 Andersen M . . . . . . . 29 60 20 13
Poulsen J . . . . . . . . . 40 84 85 18
6 Troelsen L . . . . . . . . 96 94 20 20
Troelsen L H H . . . . . 96 94 20 20
8 Nørskov A . . . . . . . . 20 54 34 87
Nørskov J . . . . . . . . . 23 71 34 87
12 Pedersen J gårdejer . 97 33 39 60
Pedersen K M . . . . . . 97 33 39 60
14 Vind E . . . . . . . . . . . 29 60 37 49
Nødskovvej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
5 Petersen L agronom . 97 88 99 22
17 I/S Nødskov . . . . . . . 20 44 17 26
Kjærgaard H . . . . . . . 97 88 40 05
Nøragervej
Bækmarksbro
7570 Vemb
6 Pedersen G lærer . . . 97 88 41 41
Pedersen J E. . . . . . . 97 88 41 41
10 Kristensen K K fisker 97 88 41 79
Kristensen L B . . . . . 97 88 41 79
11 Kristensen B L. . . . . . 97 88 40 50
Kristensen M L . . . . . 97 88 40 50
Kristensen S R . . . . . 97 88 40 50
14 Pedersen M . . . . . . . 22 15 31 40
Pedersen V B . . . . . .
20 Kirkegaard J P . . . . . 97 88 40 41
Nøragervej
23
25
27
50
Kirkegaard L M . . . . . 97 88 40 41
Diemar B G . . . . . . . . 97 88 41 07
Diemar J O værkfører 97 88 41 07
Christensen E J gdr. . 97 88 40 39
Christensen G . . . . . 97 88 40 39
F & S Aarup Service 61 54 36 89
Aarup B L . . . . . . . . . 96 85 89 99
Aarup H . . . . . . . . . . 96 85 89 99
Kirkegaard B B . . . . . 22 97 22 90
Nørgårdsvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D4
1 Kinash O . . . . . . . . . 31 24 18 91
Kinash V . . . . . . . . . .
2 Jensen V gårdejer . . . 97 49 11 45
3 Bøndergaard R . . . . . 97 49 29 85
Bøndergaard T K . . . 97 49 29 85
Rb Service . . . . . . . . 20 26 54 32
5 Nicolajsen C . . . . . . . 22 88 57 48
Nicolajsen K . . . . . . .
Råsted Chinchilla . . . 96 93 00 33
6 Tokkesdal D B . . . . . 97 49 15 85
Tokkesdal U . . . . . . . 97 49 15 85
7 Andersen G L . . . . . . 97 49 03 11
Jacobsen A B . . . . . . 97 49 03 11
8 Nielsen J . . . . . . . . . 24 40 40 67
Nielsen M S . . . . . . .
10 Langdal K M . . . . . . .
Nielsen J L . . . . . . . .
Nielsen N . . . . . . . . . 23 28 98 77
Nørgårdsvej
Nørhedevej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - B2
1 Jensen K H . . . . . . . . 61 14 06 98
2 Hansen F B . . . . . . . .
3 Christensen M . . . . . 97 49 53 36
Sand K . . . . . . . . . . . 97 49 53 36
4 Jensen I . . . . . . . . . . 97 49 53 09
Jensen K E gårdejer . 97 49 53 09
5 Lorentzen S H . . . . . . 97 49 66 11
6 Jespersen L . . . . . . . 96 93 20 33
Olesen S . . . . . . . . . 96 93 20 33
7 Schmidt-Christensen
A M . . . . . . . . . . . . . 97 49 15 33
Nørre Espvej
Tim
6980 Tim
2 Svensgaard B . . . . . . 97 33 30 71
Svensgaard J gdr . . . 97 33 30 71
3 Skannerup J . . . . . . . 97 33 39 33
Skannerup T V . . . . . 97 33 39 33
4 Andersen H V . . . . . . 97 33 31 30
Schmidt A kontorass 97 33 31 30
5 Jeppesen L . . . . . . .
Pedersen K N . . . . . .
6 Madsen A C L . . . . . . 97 48 18 96
7 Snogdal K V. . . . . . . . 97 33 36 26
Snogdal L V . . . . . . . 97 33 36 26
Snogdal T kontorass . 97 33 36 26
9 Christensen H G . . . . 97 33 36 17
Jørgensen A . . . . . . . 97 33 36 17
10 Pedersen H R . . . . . .
Pedersen T D R . . . .
11 a Andersen S V . . . . . . 97 33 35 85
Andersen T K . . . . . . 97 33 35 85
12 Kristensen A D . . . . . 97 32 16 81
Kristensen M N . . . . 97 32 16 81
13 Hald G C lærer. . . . . . 97 33 31 18
Hald P lærer . . . . . . . 97 33 31 18
14 Skaderis A C S . . . . . 35 83 06 88
15 Jensen J O D gdr . . . 97 33 36 14
Jensen M W D. . . . . . 97 33 36 14
17 Kristensen A L . . . . . 97 33 33 36
Kristensen H gårdejer 97 33 33 36
Nørrealle
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B3
2 Plesanova K . . . . . . .
Plesanovs A . . . . . . . 25 70 36 26
3 Mikkelsen N B . . . . . 25 71 61 51
Mikkelsen T B . . . . . 26 71 75 44
4 Møller I . . . . . . . . . . 61 79 24 91
Møller L E . . . . . . . . .
5 Brunsborg K . . . . . . . 97 48 10 18
Eriksen H tømrer . . . . 97 48 10 18
6 Kristensen E S . . . . . 97 49 74 74
Kristensen M K S. . . . 97 49 74 74
7 Laursen S V automek
8 Løvendahl M . . . . . .
9 Kragholm L E sygehj 97 58 18 18
Madsen L . . . . . . . . . 97 58 18 18
10 Hansen S B . . . . . . .
Lysgaard D . . . . . . . .
137
Nørregade
11 Follesen B . . . . . . . . .
Follesen V L telegrafist
12 Ravnsbæk A S . . . . . 24 27 27 97
Ravnsbæk B . . . . . . . 29 43 02 82
13 Christiansen M . . . . . 32 15 04 45
Hansen C H . . . . . . . . 32 15 04 45
14 Sørensen B H . . . . . . 97 48 10 95
Sørensen B P . . . . . . 97 48 10 95
16 Hansen J K svejser . .
17 Hedegaard A . . . . . .
Hedegaard H H . . . . . 61 18 21 21
18 Hedegaard J I V . . . . 97 48 12 57
Hedegaard K E gdr . . 97 48 12 57
20 Jensen L pædagog . . 34 10 22 80
Nørredige
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C3
1 Nielsen J C . . . . . . . . 97 49 29 20
Stougaard H H. . . . . . 97 49 29 20
5 Lauridsen D B . . . . .
Sørensen M B . . . . .
Sørensen M . . . . . . . 24 60 34 23
Nørregade
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C3
2 a Andersen L B . . . . . . 30 49 89 83
Winkler E L . . . . . . . . 69 14 71 34
Thomsen M Y . . . . . .
3 Vemb
Slagterforretning . . . 97 48 16 22
Bittendorfer C G T . . .
Bittendorfer C G T . . . 61 70 72 94
5 Hansen J K medhj . . . 97 17 87 04
9 Vemb Bageri . . . . . . 97 48 10 15
10 Spar Dame . . . . . . . . 97 48 13 82
Jensen F elektriker . . 97 48 13 82
Jensen J L . . . . . . . . 97 48 13 82
Jensen S L forr indeh 97 48 13 82
11 Havanna Pizzeria . . . 96 13 40 55
Svensson P D . . . . . .
Borggaard N . . . . . . .
14 Nordsmark & Co. . . . 97 48 10 22
15 Genbrugsbutikken
Vemb . . . . . . . . . . . . 51 33 77 85
Vemb Furniture /
Dk Translation Bureau 41 28 29 50
Pryydun V . . . . . . . . . 27 64 19 22
Synyshyn I . . . . . . . .
Christensen L S . . . .
16 Pejsestuen . . . . . . . . 97 48 15 13
17 a Eliassen T B . . . . . . . 28 55 51 98
b Ruby K A snedker . . . 22 80 13 36
18 Nielsen K L . . . . . . . . 97 48 16 16
Nielsen N H . . . . . . . 97 48 16 16
19 Jensen H K . . . . . . . . 27 29 50 54
20 Bennedsgaard A K J . 97 48 12 34
21 Ravnsbæk A M L . . .
22 Kristensen K V . . . . . 69 14 46 97
Vinter M B . . . . . . . . 69 14 46 97
23 Daglibrugsen Vemb . 97 48 10 41
Hansen J. . . . . . . . . .
Rasmussen S B . . . .
24 Hansen T M . . . . . . .
25 Härig A S servitrice . . 20 64 16 68
Härig W musiker . . . . 28 64 78 00
Kristensen T . . . . . . . 60 74 55 13
26 Filbert E S . . . . . . . . 97 42 22 26
Filbert T . . . . . . . . . . 97 42 22 26
31 Nikolajsen T . . . . . . .
32 Hendrichsen T . . . . . 32 12 15 28
33 Nikotøj v/Steen
Sejbjerg Nikol . . . . . . 61 11 99 16
34 Nielsen I M . . . . . . . . 27 21 07 20
36 Lysgaard A specialarb
37 a Jensen J . . . . . . . . . 53 66 26 86
Justesen L . . . . . . . .
Adresseregiser
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C1
1 Brørup Maskinstation Aps Tele . . . . 42 19 27 20
Dlg Nordvest . . . . . . 33 68 89 31
Dlg Nordvest . . . . . . 33 68 72 50
Esper Agger . . . . . . . 42 18 47 62
Land og Fritid Vemb 33 68 72 65
a Kierbye F J . . . . . . . .
b Nielsen I . . . . . . . . . . 97 48 13 47
Nielsen K forhandler . 97 48 13 47
3 Dalgaard J . . . . . . . . 97 48 15 10
Schmidt A . . . . . . . . 97 48 15 10
4 Mathiasen J H . . . . . 24 90 57 65
Mathiasen T T . . . . . 24 90 57 66
7 Jensen B . . . . . . . . . 97 48 13 20
Jensen H S . . . . . . . . 97 48 13 20
8 Damgaard F . . . . . . . 97 48 19 30
Damgaard K . . . . . . . 97 48 19 30
Damgaard S . . . . . . . 97 48 19 30
12 Foldager H . . . . . . . .
16 Lehmann H H . . . . . . 97 48 12 13
18 Jensen M M B . . . . .
Jensen M . . . . . . . . . 60 12 85 28
Kristensen B T . . . . . 26 36 74 02
20 Dalgaard M E . . . . . . 97 48 19 19
Dalgaard O . . . . . . . . 97 48 19 19
22 Vrist J P . . . . . . . . . . 97 42 41 48
Vrist K B . . . . . . . . . . 97 42 41 48
24 Dinesen I . . . . . . . . . 97 48 14 69
ADRESSEREGISER
SchmidtChristensen A . . . . . . 97 49 15 33
8 Halkjær E . . . . . . . . . 53 31 08 42
Halkjær T R . . . . . . . 61 30 53 84
Mikkelsen P J R . . . . 30 22 53 28
9 Harbo K gårdejer . . . . 97 49 51 83
10 Villesen J J K . . . . . . 51 21 33 26
12 Grønne B K fisker . . .
13 Brændsgaard B T . . . 51 75 90 85
Larsen P T elektriker 27 46 89 34
15 Friis E M . . . . . . . . . . 75 92 88 56
17 Sørensen J M . . . . . . 97 88 44 64
Sørensen M K . . . . . 97 88 44 64
18 Noe E repræsentant. . 97 16 11 98
Noe I M H . . . . . . . . . 97 16 11 98
19 Nygaard K gårdejer . . 97 49 50 86
20 Petersen A E . . . . . . . 97 49 55 63
22 Christensen P R. . . . . 97 49 59 18
23 Bendtsen P . . . . . . . 97 49 50 62
Bendtsen T L . . . . . . 97 49 50 62
24 Christensen M D . . . . 97 49 54 21
Christensen N K . . . . 97 49 54 21
25 Hestbech I H overass 97 49 54 04
26 d Genbrugspladsen
i Sdr. Nissum . . . . . . 97 49 61 80
28 Bredtoft E dagpl . . . . 46 54 20 36
Nielsen E H smed . . . 97 49 56 06
Nørregade
b Mihailova N . . . . . . .
Zeperis A . . . . . . . . . 53 34 66 26
e Borma A C . . . . . . . .
Sadowczyk C . . . . . .
38 Hendrichsen K E . . . .
Jørgensen K C . . . . .
40 Poulsen A V fabrikarb 42 31 05 66
a Galsgaard J H . . . . . 28 74 59 22
Poulsgaard T . . . . . . 20 26 56 60
42 Thorsen K . . . . . . . . . 97 48 11 57
Thorsen O gårdejer . . 97 48 11 57
44 Jensen R A G . . . . . . 31 37 79 80
Jensen S K . . . . . . . . 30 35 70 66
Kobberholm A G R . . 26 32 58 59
Kobberholm C R . . . . 21 60 58 59
Kobberholm D R . . . .
47 Kristensen L A . . . . . 97 48 11 33
Kristensen L A S . . . . 97 48 11 33
Kristensen T M S. . . . 97 48 11 33
49 Frederiksen S V . . . . 69 14 40 75
Lund D G . . . . . . . . . 69 14 40 75
Lund Biler . . . . . . . . 26 35 84 24
51 Jørgensen E chauffør 97 48 16 00
Jørgensen J . . . . . . . 97 48 16 00
53 Kbus 38 Nr. 1963
Møbelfabrik ApS . . . . 97 48 11 45
57 DK Benzin Vemb . . . . 26 71 60 98
Sejbjerg M . . . . . . . .
Nørremarksvej
Tim
6980 Tim
2 Pedersen E husmand 97 33 31 77
Pedersen I T . . . . . . . 97 33 31 77
3 Holmstrøm M . . . . . . 96 59 23 26
Kmi Kenneth
Mikkelsen . . . . . . . . 96 59 23 26
Mikkelsen K . . . . . . . 96 59 23 26
Nørrevej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 2 - D4
1 Jensen G E E . . . . . .
Jensen P E . . . . . . . . 30 47 69 68
2 Staby Efterskole . . . . 97 49 11 12
a Lauritsen R . . . . . . . 24 26 60 89
3 Trads A B . . . . . . . . . 25 56 98 89
Conradsen J H . . . . . 97 49 00 39
Mikkelsen A B . . . . . 97 49 00 39
4 Holk A . . . . . . . . . . . 42 32 29 93
Holk J . . . . . . . . . . .
5 Arendt B fortæller . . .
Arendt N H biskop . . .
Staby Præstegaard . . 97 49 10 81
6 Heinsen G faglærer . . 97 49 20 89
Thomsen K . . . . . . . . 97 49 20 89
7 Sørensen H K P . . . . 36 49 53 95
Sørensen L D . . . . . . 36 49 53 95
8 Kirk H smedesvend . .
Kirk I M postarbejder 27 14 22 78
Kirk K . . . . . . . . . . . .
9 Svejgaard H L . . . . . . 30 42 36 02
Svejgaard L R . . . . . . 30 49 41 46
Svejgaard M R . . . . . 23 29 40 33
Svejgaard S R . . . . .
10 Rahbek J. . . . . . . . . . 97 49 06 60
Sig K . . . . . . . . . . . . 97 49 06 60
11 Christensen M . . . . .
Hansen K . . . . . . . . .
12 Christensen M S . . . . 22 95 14 28
Vestergård T . . . . . . . 40 20 58 20
13 Kloster I M . . . . . . . . 97 49 16 53
Kloster S A fisker. . . . 97 49 16 53
14 Esager E sygepl ske . 97 49 15 86
Esager J gårdejer . . . 97 49 15 86
Esager M . . . . . . . . . 97 49 15 86
15 Keizare I . . . . . . . . . .
Laktionovs E . . . . . .
ADRESSEREGISER
Lapins J . . . . . . . . . .
Pulkauskas D . . . . . .
17 Kloster B minkavler. . 97 49 22 73
Kloster L K . . . . . . . . 97 49 22 73
19 Kirkeby J S . . . . . . . .
Kirkeby T S . . . . . . . . 51 76 12 60
21 Vestergård L . . . . . . . 40 38 51 20
Nørtoftvej
Bækmarksbro
7570 Vemb
Kort side 2 - D1
3 Andersen A M . . . . . . 53 28 03 44
Andersen P E montør 53 28 03 44
7 Thomsen C . . . . . . . . 21 30 00 85
9 Kirkeby H gårdejer . . 97 88 41 71
Kirkeby I . . . . . . . . . . 97 88 41 71
14 Jepsen G . . . . . . . . . 97 88 41 25
Jepsen K P gårdejer . 97 88 41 25
15 Jensen A L . . . . . . . . 88 61 75 73
Jensen K. . . . . . . . . . 88 61 75 73
16 Rasmussen L . . . . . . 20 67 30 50
17 van der Maat J P M . 97 88 41 01
van der Maat R E. . . . 97 88 41 01
18 Torp L K . . . . . . . . . .
Torp P . . . . . . . . . . .
19 Knudsen L K lærer. . . 97 88 40 17
Maagaard H gårdejer 97 88 40 17
21 Kjærsgaard M S . . . . 97 88 45 54
Kjærsgaard O L . . . . 97 88 45 54
22 Andersen B . . . . . . . 97 88 41 81
Laurberg S . . . . . . . . 97 88 41 81
Odinsvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - A2
2 Mortensen H . . . . . . 97 88 41 42
Mortensen S C gdr . . 97 88 41 42
3 Sig G . . . . . . . . . . . . 97 49 12 69
Sig H E gårdejer . . . . 97 49 12 69
4 Albertsen B D . . . . . . 97 49 00 44
Nørgaard E . . . . . . . . 97 49 00 44
8 Bertelsen G J gdr . . . 97 49 17 26
10 Vandborg N . . . . . . . 97 49 78 78
Vandborg N Ø . . . . . . 97 49 78 78
11 Pedersen B K . . . . . .
Pedersen H A . . . . . . 23 96 02 52
Pedersen V G . . . . . . 21 97 22 09
14 Christensen B M . . . . 97 49 00 33
Christensen J F . . . . . 97 49 00 33
Jensen B B . . . . . . . . 97 49 00 33
15 Muckert T . . . . . . . . 97 49 01 40
Pedersen E B . . . . . . 97 49 01 40
16 Møller J . . . . . . . . . . 97 49 22 32
Sørensen K . . . . . . . 97 49 22 32
Ole Chr Kirksvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C2
1 Pedersen S E . . . . . .
7 Bang K tekstilarb. . . . 97 41 18 63
Hansen S . . . . . . . . . 97 41 18 63
SkinStyle
v/ Karen Bang . . . . . 27 11 73 57
SkinStyle
v/ Karen Bang . . . . . 97 41 18 63
9 Hesteng H F . . . . . . .
Jensen N M . . . . . . .
11 Hansen A C gårdejer .
Hansen M . . . . . . . .
12 Manicus C H . . . . . . .
Manicus H H . . . . . .
13 Haubjerg J kontorass
Haubjerg S S . . . . . .
Haubjerg S G tømrer
15 Jahnsen J F U . . . . . 23 46 25 20
Jahnsen L . . . . . . . .
17 Mortensen N C . . . . .
18 Andersen C S . . . . . .
138
Ove Krarupsvej
19
23
25
27
29
31
33
Andersen J S . . . . . .
Søgaard B . . . . . . . .
Søgaard L tandplejer
Lyhne H P overass. . . 86 21 70 16
Lyhne J J . . . . . . . . . 86 21 70 16
Lyhne M J . . . . . . . . 86 21 70 16
Pedersen G . . . . . . . .
Pedersen J kontorass
Søndergaard M B . . .
Søndergaard P . . . . .
Pedersen C . . . . . . . 30 71 45 73
Pedersen M S . . . . . . 24 45 06 66
Frederiksen K B. . . . .
Bendtsen P F . . . . . .
Kristensen M G . . . . .
Ondaftenvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - D1
2 Nielsen B R lærer . . . 97 49 56 44
Nielsen M R . . . . . . . 97 49 56 44
Nielsen P N ingeniør . 97 49 56 44
4 Harrestrup J O. . . . . . 97 49 03 13
Harrestrup R . . . . . . 97 49 03 13
6 Grønbæk B M lærer . . 61 69 49 52
Grønbæk H L lærer . . 27 45 81 12
8 Ranthe B lærer . . . . . 97 49 10 15
Sørensen T S. . . . . . . 97 49 10 15
Opstrupvej
Stadil/Vedersø
6980 Tim
1 Willer Keramik’s Eftf. 97 33 14 01
2 Nielsen A sygepl ske 97 33 14 82
Nielsen K P gårdejer . 97 33 14 82
3 Højbjerg V . . . . . . . . .
4 Bjarne Korsdal
Nielsen ApS . . . . . . . 28 34 02 17
Nielsen B K . . . . . . . 28 34 02 17
Østergaard P H . . . . . 20 12 92 88
5 Kolby A medhjælper . 42 37 03 79
Larsen D A K . . . . . .
6 Jensen J kommis . . . 97 33 14 24
Kamp E . . . . . . . . . . 97 33 14 24
Kamp O gårdejer . . . . 97 33 14 24
7 Ræbild M . . . . . . . . . 97 70 44 70
Ove Krarupsvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C3
1 Andersen S . . . . . . . 97 48 53 09
2 Olesen L A jagtkons. . 97 49 15 01
3 Füllemann P S . . . . . 25 15 05 46
4 Lauritsen A G . . . . . .
Lauritsen J B . . . . . . 28 43 13 81
5 Nielsen I K K . . . . . . .
6 Andersen A B smed. . 97 49 25 19
Andersen A K . . . . . . 97 49 25 19
7 Madsen L R . . . . . . . 97 49 19 64
Nielsen C . . . . . . . . . 97 49 19 64
8 Nielsen D B . . . . . . . 97 49 17 49
Nielsen L B . . . . . . . . 97 49 17 49
Nielsen L B . . . . . . . . 97 49 17 49
9 Boutrup E sygehj. . . . 97 49 16 46
Boutrup J L postbud . 97 49 16 46
11 Lageri B M sygehj . . . 40 75 46 33
12 Kristensen K M . . . . . 97 49 15 68
13 Østergaard E M . . . . 97 49 18 80
Østergaard P. . . . . . . 97 49 18 80
14 Jørgensen J J . . . . .
Jørgensen R B . . . . .
Mikkelsen H D . . . . .
15 OvergaardKonradsen I . . . . . . . 97 49 19 60
16 Bank E G . . . . . . . . . 97 49 22 22
Skovgaard J . . . . . . . 97 49 22 22
Skovgaard L B . . . . . 97 49 22 22
17 Houlby H hosp medhj 96 10 70 64
Pedersen G H lærer . . 96 10 70 64
Ovenmøllevej
Ovenmøllevej
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
3 Grangården ApS . . . . 97 88 17 55
Nielsen C V . . . . . . . .
Nielsen J O . . . . . . .
Tangsø Skovteknik . . 20 68 47 48
Pallisbjergvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 11 - D2
1 Nielsen I . . . . . . . . . . 97 49 22 05
Nielsen L traktorfører 97 49 22 05
3 Gregersen I S . . . . . .
Projektkontoret
v/ Ib Steen Gregersen 97 49 00 77
Paradisbakken
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 8 - A4
1 Rabjerg P D lærling . . 97 88 14 02
Rabjerg S slagteriarb 97 88 14 02
3 Østerby B B. . . . . . . . 97 88 15 15
Østerby O . . . . . . . . . 97 88 15 15
4 Jensen G . . . . . . . . . 42 26 19 10
Jensen S K kok . . . . .
6 Kristensen A M . . . . . 97 88 16 88
Kristensen H . . . . . . . 97 88 16 88
7 Skou E sekretær . . . . 97 89 50 65
8 Lind E . . . . . . . . . . . 97 88 19 77
Lind M T gårdejer . . . 97 88 19 77
9 Jensen A S . . . . . . . . 69 14 63 84
Jensen J H . . . . . . . . 69 14 63 84
11 Laugesen P D gdr . . . 97 88 13 98
Laugesen R A . . . . . . 97 88 13 98
14 Christensen B R . . . . 97 88 13 83
16 Kristensen I M tømrer
Kristensen K . . . . . . . 22 38 01 16
7
8
9
12
Paradisvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - D4
1 Andersen H E . . . . . . 97 49 23 80
Andersen K M T . . . . 97 49 23 80
Andersen V . . . . . . . . 97 49 23 80
3 Olsen H R ekspedient
Olsen L S . . . . . . . . .
4 Gbs Byg-Fugemanden 97 49 20 42
Pedersen A fabrikarb 97 49 20 42
Pedersen P tømrer . . 97 49 20 42
5 Østergaard E . . . . . . 97 49 17 70
Østergaard K murer. . 97 49 17 70
7 Friche J . . . . . . . . . .
11 Schramm H M . . . . . 61 28 11 79
Schramm N S . . . . . .
Schramm P M S . . . . 61 28 11 79
13 Nielsen A T . . . . . . . . 32 20 03 41
Nielsen M L . . . . . . . 32 20 03 41
15 Nielsen D H . . . . . . . 42 21 71 45
Nielsen M O . . . . . . . 60 46 56 73
Nielsen O H . . . . . . . 22 16 40 78
17 Kløjgaard N K . . . . . . 42 32 99 36
Kløjgaard N K . . . . . . 25 17 25 11
19 Henriksen B . . . . . . .
Henriksen B S . . . . . 41 14 63 64
Jensen L V elev . . . . . 20 93 45 19
23 Andersen D B . . . . . . 21 62 12 63
Andersen F . . . . . . . . 51 37 27 18
Pindstrupvej
Bækmarksbro
Ulige nr 7660 Bækmarksbro
Lige nr 2-22 7660 Bækmarksbro
Lige nr 24 7620 Lemvig
Lige nr 26 7660 Bækmarksbro
3 Gundersen S K . . . . . 27 13 27 82
Viborg B K . . . . . . . .
9 Knudsen A P V. . . . . . 97 88 14 60
Knudsen S . . . . . . . . 97 88 14 60
Pinvigvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G4
1 Handberg D J . . . . . . 97 84 05 30
Pedersen J S . . . . . . 97 84 05 30
Ravnsbæk H F H . . . . 97 49 28 81
2 Madsen I. . . . . . . . . . 97 48 17 77
Madsen S M . . . . . . . 97 48 17 77
a Madsen H . . . . . . . . 97 48 10 62
3 Jebens N M . . . . . . . 32 13 37 14
4 Krogh A kassererske 97 89 51 93
Krogh F J gårdejer. . . 97 89 51 93
Planteskolevej
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B4
1 Johansen J . . . . . . . .
Schkliaroff L B . . . . . 42 17 22 66
2 Harpøth H . . . . . . . . . 97 48 46 00
Harpøth L . . . . . . . . . 97 48 46 00
6 Bel Sac Poul Hansen
Lædervarer ApS . . . . 97 48 14 11
Pilestrædet
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - B2
1 Jensen F Ø . . . . . . . . 27 69 36 35
Mikkelsen V R . . . . . 22 87 68 26
3 Jensen J . . . . . . . . . . 97 49 56 72
5 Nielsen A D . . . . . . .
Pradsgaardsvej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C1
4 Matthiesen F. . . . . . . 97 33 31 78
Matthiesen L M . . . . 97 33 31 78
5 Knudsen B V . . . . . . . 97 33 03 07
139
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - C4
1 Mortensen B . . . . . . 97 48 21 25
Mortensen K . . . . . . 97 48 21 25
2 a Poulsen M E . . . . . . . 97 48 40 60
Poulsen S N . . . . . . . 97 48 40 60
Füllemann I S S . . . .
Sig A M . . . . . . . . . . 97 48 19 24
Bundgaard B . . . . . . . 97 48 14 51
Jørgensen A . . . . . . . 97 48 11 80
Jørgensen I . . . . . . . . 97 48 12 07
Poulsen E . . . . . . . . . 97 48 40 04
Haurum A overportør 97 48 11 55
Christensen M . . . . . 20 93 80 17
Husmand K . . . . . . . .
b Nørgaard A købmand
Stensgaard J A . . . . .
4 Vemb Børnehave . . . 96 11 54 90
5 Lysgaard H . . . . . . . .
Lysgaard L . . . . . . . .
6 Jensen S K . . . . . . . . 97 48 10 09
8 Nørgaard V chauffør . 97 48 16 58
10 Madsen E F. . . . . . . . 97 40 28 51
12 Kirkegaard A S . . . . . 97 48 13 19
Kirkegaard N O . . . . . 97 48 13 19
14 Sørensen B møbelsn 32 17 15 41
Sørensen L . . . . . . . . 32 17 15 41
16 Sørensen J S . . . . . . 20 66 89 25
Sørensen R V . . . . . . 26 18 66 79
18 Holgersen J . . . . . . . 97 48 19 79
Jensen N C . . . . . . . 97 48 19 79
20 Wogensen S . . . . . . . 97 48 10 19
Præstegårdsvænget Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
6 Seitzinger J . . . . . . .
Seitzinger T L . . . . . .
7 Haurbak M Ø . . . . . . 97 88 14 21
Haurbak M Ø . . . . . . 97 88 14 21
9 Jensen C R . . . . . . . .
Præstegårdvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 11 - C3
1 Lehmann H W H . . . . 97 49 50 17
Lehmann P B . . . . . . 97 49 50 17
2 Andersen L B . . . . . . 97 42 12 02
Hansen L . . . . . . . . . 97 42 12 02
Præstevænget
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - F4
1 Grønbæk K . . . . . . . . 97 44 04 71
Olesen M A . . . . . . . . 97 44 04 71
2 Hansen G E . . . . . . . 97 49 13 24
Hansen N . . . . . . . . . 97 49 13 24
4 Jensen M K . . . . . . . 97 49 06 07
Jensen M H K . . . . . . 97 49 06 07
Pøtparken
Bur
7570 Vemb
Kort side 7 - A4
2 a Gordienko O . . . . . . .
b Nielsen E M J . . . . . . 97 48 42 91
4 a Warncke R organist. . 97 48 41 40
6 b Poulsen R P . . . . . . . 97 48 40 82
12 Steffensen A K . . . . . 97 48 40 69
Steffensen I O B . . . . 97 48 40 69
15 a Elmholdt B . . . . . . . . 97 86 80 88
Adresseregiser
Bækmarksbro
7660 Bækmarksbro
Kort side 8 - B4
3 Helligsø A K K . . . . . . 97 88 13 57
4 Høgs Smedje . . . . . . 97 88 45 16
Høgs Smedje . . . . . . 97 88 75 16
5 Stovby E K fabrikarb . 97 88 16 69
Stovby E A. . . . . . . . . 97 88 16 69
6 Matuszewski J M . . . 32 20 67 56
Rzepecka A K . . . . . . 32 20 67 56
7 Mollerup C L . . . . . .
Mollerup J L . . . . . . .
8 Graversen C . . . . . . . 97 88 18 85
Graversen T B . . . . . 97 88 18 85
9 Boel E industrioper . . 97 88 10 17
Boel S J montrice . . . 97 88 10 17
10 Andersen K K . . . . . . 97 88 47 01
Laugesen O D . . . . . 97 88 47 01
Knudsen S V . . . . . . . 97 33 03 07
6 Thomsen L H . . . . . . 97 34 66 22
Thomsen M H . . . . . . 97 34 66 22
8 Larsen J . . . . . . . . . . 66 12 48 10
Aarup L . . . . . . . . . . 66 12 48 10
9 Nielsen G lærer . . . . . 97 33 33 71
Nielsen K lærer . . . . . 97 33 33 71
Præstegårdsvej
Pindborgvej
Paradisvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - G4
1 Guldberg M J L . . . .
Jensen B mekaniker 97 49 15 65
Jensen K K . . . . . . . . 97 49 15 65
Schwarz H B reng ass
2 Vandborg V F. . . . . . . 20 96 98 58
3 Udhedes Minkfarm I/S
Vagn Vandborg . . . . . 42 70 09 02
4 Astrup S . . . . . . . . . . 97 48 19 29
Mogensen L . . . . . . . 97 48 19 29
5 Hansen R . . . . . . . . . 97 13 13 69
Langkilde M M . . . . . 97 13 13 69
Pøtparken
ADRESSEREGISER
Nielsen V A fisker . . . 20 81 66 64
Sørensen L . . . . . . . . 61 26 53 76
Christensen G elev . . 97 49 57 39
Jensen F . . . . . . . . . 97 49 57 39
Fait O maskinist . . . . 97 49 55 41
Fait-de Boer J A . . . . 97 49 55 41
Eriksen A. . . . . . . . . . 97 49 52 14
Eriksen S P . . . . . . . 97 49 52 14
Pøtparken
b Kovalskyy O . . . . . . .
Kukharuk I . . . . . . . .
Maj P M . . . . . . . . . .
17 a Ley J . . . . . . . . . . . . 32 17 92 11
a Moca Byg ApS . . . . . 51 20 83 45
b Løvendahl A medhj . . 69 13 35 13
22 Nyborg J L . . . . . . . . 97 48 12 37
Nyborg J B . . . . . . . . 97 48 12 37
24 Thomhave H . . . . . . . 58 85 85 88
Raketvejen
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 18 - A1
1 Albinus B cand merc 30 49 51 88
Albinus V F K lærer . . 25 75 95 08
5 Boje P . . . . . . . . . . .
15 a Holck-Christiansen
ADA ............
19 Hansen G S . . . . . . . 49 70 12 32
23 Mouritsen L . . . . . . .
28 Bech-Hansen H . . . . 97 49 62 63
29 Søndergaard M . . . . 22 26 56 71
36 Kold P . . . . . . . . . . .
38 Rasmussen J . . . . . . 97 49 15 26
a Rasmussen E . . . . . . 97 49 15 26
Rasmussen J H . . . . 97 49 15 26
40 Davidsen J . . . . . . . . 97 43 27 47
41 Madsen K . . . . . . . . .
64 Bakke Jørgensen C .
Ranunkelvej
Sdr Nissum
6990 Ulfborg
Kort side 9 - C3
413 Skovsen A K R. . . . . . 43 29 10 51
415 Pedersen E værkfører
ADRESSEREGISER
15 Bentsen J L fisker . . . 24 61 04 03
17 b Nielsen J D elev . . . . 60 73 25 86
c Christensen M Ø . . . 53 25 55 01
d Pedersen S . . . . . . . .
e Cesar J . . . . . . . . . .
18 Olsen K B . . . . . . . . .
19 Nielsen T H . . . . . . . . 42 77 06 71
20 Pedersen T . . . . . . . . 42 41 81 30
Siggaard B . . . . . . . . 26 79 92 51
21 Frost A B chauffør . . .
22 Andersen E H . . . . . . 97 49 20 04
Andersen S A . . . . . . 97 49 20 04
23 Andersen A T . . . . . . 29 76 41 36
Andersen M M. . . . . . 21 20 80 08
Andersen S T. . . . . . . 30 69 81 92
27 Hansen L husass. . . . 97 49 50 69
Jeppesen L M medhj 97 49 50 69
Regnspovevej
Tim
6980 Tim
Kort side 14 - C2
4 Rindom M . . . . . . . . 97 33 38 11
5 Thesbjerg M . . . . . . . 97 33 31 08
6 Thomsen D . . . . . . . .
7 Pedersen A M . . . . . . 97 33 34 31
8 Ellersgaard B. . . . . . . 97 33 31 32
Ellersgaard I B . . . . . 97 33 31 32
9 Olesen M T . . . . . . . . 97 33 32 05
10 Vanghøj A L reng ass 97 33 32 29
11 Christensen V . . . . . . 97 33 31 05
12 Harpøth L D . . . . . . . 97 33 33 20
13 Linnet M . . . . . . . . . 21 26 13 86
15 Jespersen A E . . . . . 97 33 33 53
17 Pedersen E . . . . . . . . 32 10 14 54
Pedersen S S . . . . . . 32 10 14 54
19 Andersen E L . . . . . . 97 33 31 84
Reberbanen
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - D3
1 Stender J M B . . . . . 97 49 25 38
Stender S R. . . . . . . . 97 49 25 38
2 a Jensen B . . . . . . . . . 97 49 28 50
Larsen K . . . . . . . . . 97 49 70 02
b Krog G K driftsleder. . 97 49 02 88
Krog M P . . . . . . . . . 97 49 02 88
Pedersen G . . . . . . . 97 33 15 18
c Lind K M plejehj ass . 97 49 19 70
Nyborg A . . . . . . . . . 50 50 73 79
Nyborg F B . . . . . . . . 60 63 78 19
d Løhr K . . . . . . . . . . . 97 49 27 24
d Schambye A E L . . . . 97 49 27 24
Christiansen J W . . .
e Johannesen A H gdr . 97 49 12 34
Johannesen K M . . . 97 49 12 34
Knudsen A M H . . . . . 50 49 79 18
Knudsen G . . . . . . . . 23 60 19 75
f Fredskilde K . . . . . . . 97 49 51 04
Nielsen I A R . . . . . . . 51 32 78 02
g Winthereig E M . . . . . 28 57 91 46
h Dahl M . . . . . . . . . . . 24 80 49 86
3 Simonsen J A L . . . . 23 93 31 27
4 Mortensen L S. . . . . . 21 43 00 44
Wings . . . . . . . . . . . 21 82 49 70
5 Høg K S N slagtermst
6 e Søgaard C S . . . . . . . 30 30 34 30
f Despa G . . . . . . . . . . 81 39 49 58
Despa M . . . . . . . . . 81 48 46 71
h Andersen C K . . . . . . 31 19 11 45
7 Kirkegaard H S . . . . . 29 63 76 82
8 Jacobsen E E F . . . . . 26 28 12 58
9 Andersen E N . . . . . . 97 49 14 45
a Mortensen L . . . . . . .
10 Loch D . . . . . . . . . . . 97 49 21 08
Loch N chauffør . . . . 97 49 21 08
11 Hansen C U fisker . . . 25 13 58 08
Hansen J G . . . . . . .
Hansen K G . . . . . . . 41 17 19 26
13 Skydsgaard B tjener .
Rejkjærvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E6
2 Skannerup K . . . . . . . 97 49 03 50
Skannerup M M . . . . 97 49 03 50
Tipa Emballage ApS 22 61 98 25
3 b Bredal P bankelev . . . 75 86 57 46
4 Foldager M Ø . . . . . .
5 Rejkjær S gårdejer. . . 97 49 12 84
7 Mouritsen H K . . . . . 97 49 21 36
8 Heede C pædagog. . .
Heede J B . . . . . . . . . 27 59 93 17
9 Brogaard C . . . . . . . . 97 49 00 40
Nielsen B . . . . . . . . . 97 49 00 40
11 Filsø B K landmand . . 22 34 34 66
Vanting A B frisør . . . 97 49 25 41
Ringkøbingvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C5
1 Olsen V R køkkenass
2 Blegvad M tandlæge 97 49 15 11
Olsen F O læge . . . . . 97 49 15 11
4 Kirkegaard L . . . . . .
Kirkegaard M V . . . . .
5 Christensen M . . . . .
6 Mortensen H D . . . . . 97 48 16 26
Mortensen J E. . . . . . 97 48 16 26
Mortensen K . . . . . . . 97 48 16 26
Mortensen T D . . . . . 97 49 07 08
8 Christensen M C . . . . 97 49 12 87
9 Tved N K hjemmehj. . 97 49 12 82
Tved O V gårdejer . . . 97 49 12 82
10 Lauritsen E . . . . . . . . 97 49 09 60
Lauritsen G sygepl . . 97 49 09 60
Lauritsen J . . . . . . . . 97 49 09 60
11 Koch A H . . . . . . . . . . 97 49 10 17
Koch K F . . . . . . . . . . 97 49 10 17
12 Birch H ingeniør . . . . 97 49 18 56
Birch L T damefrisør . 97 49 18 56
14 Larsen P N fisker. . . . 97 49 07 97
140
Risvænget
16
18
20
22
Sauer A L F . . . . . . . 97 49 07 97
Pilgaard D . . . . . . . . 42 26 80 01
Pilgaard E lærling . . . 42 26 50 06
Østergaard A N . . . . . 97 49 14 98
Østergaard P P . . . . . 97 49 14 98
Kristensen B S . . . . . 60 32 89 52
Bennedsgård A M B. . 97 49 12 83
Bennedsgaard B C . . 97 49 12 83
Ringkøbingvej
Bækmarksbro
Kort side 8 - B1
Ulige nr 1-141 7620 Lemvig
Ulige nr 143-185 7660 Bækmarksbro
Lige nr 2-140 7620 Lemvig
Lige nr 142-182 7660 Bækmarksbro
143 Knudsen M staldpige
Ørum M stud. . . . . . . 20 23 33 51
145 a Olesen L . . . . . . . . . . 97 86 34 56
Olesen R L . . . . . . . . 97 86 34 56
Olesen A L. . . . . . . . . 97 86 34 56
147 Jensen J M . . . . . . . 97 42 48 47
Svendsen L Ø . . . . . . 97 42 48 47
150 Olesen A M fisker . . . 97 88 12 03
Olesen I . . . . . . . . . . 97 88 12 03
151 Nielsen D E . . . . . . . 97 88 14 93
Nielsen M E. . . . . . . . 97 88 14 93
Nielsen O . . . . . . . . . 97 88 14 93
154 Olesen J B gårdejer. . 97 88 11 27
Olesen K . . . . . . . . . 97 88 11 27
156 Dyrmose J C tømrer .
Dyrmose M H . . . . . . 26 11 59 53
160 Midlander V S G . . . .
162 Hansen H . . . . . . . . . 97 88 11 98
Hansen I K . . . . . . . . 97 88 11 98
165 Hansen S K . . . . . . . 97 88 15 55
167 Sørensen L L . . . . . . 23 24 59 87
168 Kallesøe H B . . . . . . . 24 47 66 27
Kallesøe L B . . . . . . . 51 29 61 85
170 Rassadnikova M . . . . 32 21 95 74
171 Mattrup B F gårdejer 97 88 11 51
Mattrup J K . . . . . . . 97 88 11 51
175 Amstrup E . . . . . . . . 97 88 14 16
Amstrup M gårdejer . 97 88 14 16
179 Madsen A K H . . . . . 24 85 35 97
Madsen C H . . . . . . .
180 Aggerholm E M . . . . . 97 88 11 56
Aggerholm E N . . . . . 97 88 11 56
181 Højgaard D K. . . . . . . 97 88 10 37
Højgaard S E . . . . . . . 97 88 10 37
Poda Hegn Vest . . . . 97 88 13 66
185 Christensen M K . . . . 28 29 36 16
Christensen M K . . . . 61 69 51 16
Ringkøbingvej
Tim
6990 Ulfborg
Kort side 3 - E6
15 Jensen H J K. . . . . . . 97 49 27 11
Jensen H. . . . . . . . . . 97 49 27 11
24 Drewsen R ingeniør. . 97 49 12 11
Facius R underv.leder
Kongensholm M M . .
Rejkjær
Camping & Cafeteria 97 49 12 11
Rosenkilde K . . . . . . .
Ringvejen
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - C2
2 Renseanlæg . . . . . . . 97 49 04 31
8 Graversen A gårdejer 97 49 15 82
Graversen I M . . . . . 97 49 15 82
Risvænget
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 4 - A2
2 a Bech R . . . . . . . . . . . 53 35 25 62
b Mogensen E B . . . . . 54 85 62 84
Risvænget
Rolighedsvej
Ulfborg
6990 Ulfborg
Kort side 11 - E2
1 Ruby A C R . . . . . . . . 97 42 38 49
Ruby N . . . . . . . . . . . 97 42 38 49
4 a Jørgensen O B gdr . . 20 18 26 68
b Halkjær J N . . . . . . . . 97 49 11 81
c Talic A . . . . . . . . . . .
5 Nørgaard A K . . . . . . 97 49 29 10
Nørgaard P fiskeeksp 97 49 29 10
6 a Grønquist E B . . . . . . 86 98 93 03
b Madsen R H . . . . . . . 97 49 10 44
8 Piil A S . . . . . . . . . . .
10 Bennedsgaard A . . . . 97 49 17 60
Bennedsgaard I . . . . 23 62 38 02
11 Wingard H I . . . . . . .
12 Bräuner B . . . . . . . . .
13 Halkjær R B. . . . . . . . 97 49 17 01
Halkjær V vognmand 97 49 17 01
ADRESSEREGISER
14 Eskildsen H . . . . . . . 97 49 15 87
Eskildsen M J . . . . . . 97 49 15 87
16 Ørnbjerg H dyrlæge . . 97 49 21 41
Ørnbjerg J lærer . . . . 97 49 21 41
20 de Metz T M . . . . . . . 35 14 87 98
22 Nørgaard A gårdejer . 97 49 15 75
Nørgaard G . . . . . . . 97 49 15 75
24 Nielsen G gårdejer. . . 97 49 15 42
Nielsen L . . . . . . . . . 97 49 15 42
26 Sandgaard J M . . . . .
30 Jensen B specialarb .
Pahl G . . . . . . . . . . . 22 37 69 21
32 Pedersen A H . . . . . . 24 21 42 33
Pedersen J H . . . . . .
Pedersen L H . . . . . .
Pedersen M elektriker
34 Susgaard E . . . . . . . 97 49 15 46
Susgaard H gårdejer 97 49 15 46
36 Nielsen A S gårdejer .
Nielsen L T S . . . . . .
Rosenvænget
Vemb
7570 Vemb
Kort side 5 - B5
1 Hounsgaard F N . . . . 69 14 19 46
Hounsgaard K N . . . . 69 14 19 46
3 Andersen S V . . . . . . 34 10 26 13
Spangsege J . . . . . . 34 10 26 13
4 Poulsen E serv . . . . . 97 48 14 76
Poulsen U Ø . . . . . . . 97 48 14 76
5 Holgersen B N . . . . . . 97 48 14 40
Holgersen S K . . . . . . 97 48 14 40
6 Ravnsbæk O . . . . . . . 97 48 12 14
Ravnsbæk R K . . . . . 97 48 12 14
Ravnsbæk V K . . . . . . 97 48 12 14
7 Kristensen T . . . . . . . 97 48 14 53
Kristensen U . . . . . . . 97 48 14 53
8 Bennedsgaard C . . . .
Loch K . . . . . . . . . . .
10 Pedersen M . . . . . . . 97 48 14 97
12 Ørts K Ø . . . . . . . . . . 97 48 15 05
14 Holm-Andersen A