Bilag 1 - Seniornet Nordfyn

Klubmøde for medlemmer af VIF-Løbeklub, før opstart.
SKF Kantine Onsdag den 18.02.15 kl. 20.00
1. Velkommen ved Jutta Mogensen
a. Deltagere: Henning, Sonja, Bodil, Kirsten, Anders, Åse, Jutta, Karen, Eva, Susanne,
Peter, Lis, Keld, Erik, Preben, Heine og Julie
2. Referent
a. Julie
3. Målet i fremtiden for VIF-Løbeklub
a. Hvis VIF-Løbeklub skal blive en selvstændig del af VIF Mors, kræver det at 5 (3 + 2
suppleanter) skal være medlem af? Det skal godkendes på generalforsamlingen og
vi skal lave et budget. Det besluttes at VIF-Løbeklub fortsætter som en
underafdeling af Motion.
b. Næste vinter er der mulighed for at vi (i stedet for at løbe) en fast dag om ugen, kan
gå i motionscenteret og træne. Pris: 25kr. pr. person pr. gang.
4. Opstart i klubben, Hvornår? Annonce i avisen? Opslag hos handlende?
a. Vi skal være bedre til at lokke vores omgangskreds og familie med i løbeklub.
b. Der er mulighed for at få en annonce i klubsiden i avisen (gratis). - Jutta
c. Vi kan få avisen til at skrive et stykke om vores løbeklub (gratis), gerne før vi holder
opstart. – Jutta
d. Forventet opstart d. 18 marts kl. 18.00. Til opstartsmødet kommer der en
fysioterapeut fra DGI og fortæller om forebyggelse af skader. Pris: 500kr. for 2 timer
(betales af klubben). -Jutta
5. Hvad vil vi med klubhuset i Sindbjerg
a. Det vedtages at vi om sommeren løber fra klubhuset to gange om ugen, torsdag og
søndag. – Det rettes på hjemmesiden. - Jutta
6. Trænere
a. En række medlemmer var til DGIs foredrag om Løb med i Ø. Jølby, arrangementet
blev gennemgået.
b. Det vedtages at vi skal have to trænere på hvert modul, opstart og 5km. Inger
Louise, Jutta, Preben og Julie skal på DGIs løbekursus. Jutta kontakter DGI
7. Festudvalget, datofastlæggelse, Hvem?
a. Sommerfest med jægerne, Inger Clausen fastlægger dato forventes medio Juni.
b. Volleyball 7. aug. Kl. 17.00 Inger Louise og Knud
c. Julefrokost 7. nov. MC Hyggen, Anders, Åse, Erik og Lene
d. Sildeløb. 2. søndag i advent. Heine sætter rute op, Erik piller ned. Sonja bager
sirupslagkage, Herman, Bjarne og Niels Kristian passer depot, Hans tager sild med.
Vi tager hver især en ret med til fællesspisning – Heine koordinerer på facebook.
8. Hvordan får vi bedre information ud til alle medlemmer?
a. Heine sørger for bedre information på facebook.
b. Bodil og Susanne skal anmodes om at blive medlem af gruppen.
9. Der laves medlemsliste e-mail og tlf. nr.
10. Karby byløb, depotpasser, nye ideer?
a. Der vil i år være halvmaraton og et børneløb.
b. Information om løbet kan læses på www.motionslob.dk
c. Alle går i tænkeboks om de kender nogle der kan passe de tre depoter.
d. Løbsudvalg: Jens, Preben, Heine og Julie
11. Evt.
a. Der er generalforsamling i VIF d. 23.02 kl. 19.00
b. 21.02 9.00-14.00 er der eventdag i SKF, Jutta og Åse deltager fra løbeklubben.
c. Daglig leder Anders Fredsgaard har udsendt e-mail om foreningslederuddannelse.
d. Stafet for livet, 24 timers løb. Erik melder VIF-Løbeklub til som hold og så skal dem
der vil deltage melde sig på efterfølgende. Vi skal have fundet en sponser.
e. DGI trænerudd. Vi er interesseret i begynder og 5 km. Vi vil få bl.a. få udleveret en
håndbog og de vil fra DGI vil komme ud i vores klub. Der er mulighed for tilkøb af
ekstra forløb. Prisen er 100kr. pr. medlem i klubben. Inkluderet i dette er gratis
deltagelse i et løb i Ålborg.
f. Der er blevet frigivet nogle midler fra Morsø Kommunes materiel konto, der er
blevet søgt om en ny toiletvogn til skoven.
Opfølgning: Ansøgning til en toiletvogn kom ikke i betragtning, der forsøges at søge
andre fonde ved hjælp af skf leder Anders. - Jutta
g. Daglig leder Anders Fredsgaard vil kontakte Sportigan og forsøge at forhandle en
pris hjem på løbe-klubtøj. Tilskuddet er 100kr. pr voksen medlem og 150kr. pr.
barn.
h. Ladywalk i Agger, Jutta sørger for fælles tilmelding efter løbeopstart.
i. Mandehørn i Ålborg, Klaus/Heine står for fælles tilmelding.
j. Heine vil forsøge at købe numre til halvmaraton i Århus. Der er 3 der mangler
numre, Sallys veninde, Karen Margrethe og Inge Klausen.
Referent
Julie Futtrup Mogensen