MOTORKOST

 Designmuseets Venner -­ siden 1910 Nyhedsbrev 1 / ’14 Juni 2014 VENNE ARRANGEMENTER EFTERÅR/VINTER 2014: Vi opfordrer alle vores medlemmer til også at holde sig løbende orienteret om museets udstillin-­
ger, udstillingsåbninger samt arrangementer -­ også i biblioteket -­ på museets hjemmeside, og i øvrigt at abonnere på museets nyhedsbrev på http://designmuseum.dk/information/nyhedsbrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torsdag den 4. september Kl. 17 – ca. 19 • Kay Bojesen udstillingen på Sophienholm Mødested: Sophienholm Hovedindgang, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby Politikens designjournalist Lars Hedebo Olsen, forfatter til den nye bog om designeren Kay Bojesen, vil sammen med udstillingsleder Benedicte Bojesen gennemgå sommerens store ud-­‐
stilling på Sophienholm. Prisen dækker både entré og en drink i restauranten. Deltagerantal max 25. Separat tilmelding senest torsdag den 28. august mrk. sophienholm til [email protected] eller pr. post på vedl. slip samtidig med indbetaling af kr. 75 pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. Onsdag den 1. oktober kl. 17 – ca. 19: • Gennemgang af ”Øvelse gør mester -­ en udstilling om Kaare Klint” Mødested: Forhallen i Designmuseet, Bredgade 68 Udstillingens to tilrettelæggere vil vise os rundt på museets nye udstilling og forklare om Kaare Klint og baggrunden for udstillingen. Undervejs bliver der mulighed for at stille spørgsmål. Efter gennemgangen af udstillingerne fortsætter vi i designværkstedet, hvor vi byder på et glas vin og snacks, og hvor vi åbner for en dialog om Kaare Klint og hans skole, og dens påvirkning på Danish Modern, hvor f.eks. Hans Wegner og Finn Juhl gik deres egne vegne. Deltagerantal max 35. Separat tilmelding senest onsdag den 24. september mrk. ovelsegor-­‐
mester til [email protected] eller pr. post på vedl. slip. Onsdag den 29. oktober kl. 16.00 – ca. 18: • Værkstedsbesøg hos keramikeren Bente Hansen Mødested: Sturlasgade 14. S, 2300 København S. Designmuseets Venner | Bredgade 68 | DK 1260 København K | T +45 3318 5660 www.designmuseum.dk/information/venneforening Bente Hansen vil vise sit værksted frem og vil fortælle om, hvordan man kommer fra det ene kunstneriske udtryk til det næste, hvor inspirationen kan udspringe fra, hvordan den ene krukkes udtryk så at sige fremmaner den næste. Bente Hansen vil udover at indvie os i ’det underbevidstes’ indflydelse på det kunstneriske udsagn også forsøge at gøre rede for de tekniske vilkår og deres begrænsninger – herunder også de mange muligheder der kan opstå, hvor fx ”tilfældige” stoflige virkninger kan inspirere til nye landvindinger og kunstneriske udtryk. Deltagerantal ca. 20 – arrangementet er gratis. Separat tilmelding mrk. bentehansen senest fredag den 17. oktober til [email protected] eller pr. post på vedl. slip. Onsdag den 19. november kl. 16.45 – ca. 19: • Omvisning i Erichsens Palæ og Peschiers Gård Mødested: Holmens Kanal 2. NB: Mød præcist – vi lukkes samlet ind, da banken lukker kl. 16! Kurator ved Danske Banks kunstsamling, Adam Grandjean vil tage os på en særlig omvisning i kongelig hofbygmester C.F. Harsdorffs to pragtgårde, der i dag begge tilhører Danske Bank. De to gårde langs Holmens Kanal blev opført i nyklassicistisk stil som private boliger for kon-­‐
gelig agent Erich Erichsen og schweitzeren Pierre Peschier. Den florissante handelsperiode i slutningen af 17-­‐tallet havde gjort dem rige, og de indrettede palæerne med stor luksus. Erich-­‐
sens Palæ har de bedst bevarede interiører med bemalede lofter og vægge udført af den fran-­‐
ske modearkitekt Joseph-­‐Jacques Ramée. Omvisningen vil også indbefatte et kik på Danske Banks samling af klassisk modernistisk male-­‐
ri, keramik, porcelæn, sølv og møbler, og banken byder efterfølgende på en forfriskning. Deltagerantal max 45 personer – arrangementet er gratis for venneforeningens medlemmer. Separat tilmelding senest onsdag den 5.november mrk. harsdorffspalæer til [email protected] eller pr. post på vedl. slip. Onsdag den 10. december kl. 17.00 – ca. 22. • Årets JULEARRANGEMENT: Musikalsk indslag + Museets nye modesatsning ved Kirsten Toftegaard + 3 retters middag Mødested: Festsalen, Designmuseet. Middag i Designværkstedet, Bredgade 68. Et af museets nye satsningsområder er mode og tekstil, og den 4. december åbner en udstilling i helt nyindrettede lokaler i museets nord-­‐østre hjørne, hvor der blandt de udstillede genstan-­‐
de også vil være dele af Venneforeningens gave til museet i 2013. Museumsinspektør Kirsten Toftegaard, der er ansvarlig for denne afdeling, vil gennemgå den nye udstilling og forklare om samlingerne -­‐ med et overraskende musikalsk indslag som inspirerende baggrund. Herefter fortsættes med en lækker 3 retters menu og et glas vin i Designværkstedet, hvor der også kan købes vand, kaffe og ekstra drikkevarer. Separat tilmelding mrk. julearrangement senest onsdag den 3. december til [email protected] eller pr. post på vedl. slip, samti-­‐
dig med betaling af 250 kr. pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. § 8a Støt museets aktiviteter, udstillinger, formidling og forskning med 200 kr. – og vær med til at gøre en forskel for Designmuseum Danmark! Et museum hører under kategorien ’almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stif-­‐
telser og institutioner’, og har derfor mulighed for at ansøge om momsfradrag i henhold til Lig-­‐
ningslovens § 8a – læs her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161658 Forudsætningen for at Designmuseum Danmark kan ansøge om momsfradrag er, at museet kan opnå en støttekreds på flere end 100 personer, der årligt indbetaler minimum 200 kroner som gave til museet. Beløbet er fradragsberettiget for den person, der støtter, når man oplyser CPR-­‐nr. Læs mere og indbetal støtte på: http://designmuseum.dk/information/stoet_museet Det kan få en afgørende betydning for museets økonomi! Der er ikke tale om øremærkede mid-­‐
ler, men midler, der frit kan indgå i den daglige drift og udvikling af udstillinger mm. efter mu-­‐
seets egen vurdering om, hvor de gør størst fyldest. Vi håber derfor, at mange af vores med-­‐
lemmer -­‐ udover selve medlemskabet -­‐ også vil støtte museet på denne konstruktive måde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ny hvervefolder Bestyrelsen udgav til generalforsamlingen en hvervefolder, som bl.a. fortæller lidt om museets nye satsningsområder og fordelene ved med-­‐
lemskab, og viser nye opdaterede illustrationer i et spændende layout. Vi opfordrer kraftigt ALLE vores medlemmer til at bruge denne folder flittigt – jo flere medlemmer vi er, jo bedre muligheder har vi for at støtte museet og for at lave nogle spændende arrangementer. Husk derfor at tage nogle stykker med hjem til uddeling i Jeres eget net-­‐
værk, næste gang I er på museet, eller rekvirer direkte pr. mail mrk. hvervefolder på [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogtilbud: ”Plakatbevægelsen -­ en britisk designfront i mellemkrigsårene” Line Hjorth Christensen, lektor i kulturformidling ved Københavns Uni-­‐
versitet, afholdt i januar 2014 et foredrag på Designmuseum Danmarks bibliotek om britiske reklameplakater i mellemkrigsårene. Med afsæt i museets egen plakatsamling og sin bog Plakatbevægelsen. En britisk de-­ signfront i mellemkrigsårene fortalte Line om plakaternes billedsprog og funktion i byrummet, hverdagslivet og på museerne. Bogen giver for første gang på dansk et samlet portræt af reklameplakaten i et britisk perspek-­‐
tiv og kaster lys over de kunstneriske, kommercielle og politiske kredse og initiativer, som i 1920’erne og 1930’erne gjorde plakaten til periodens mest populære og moderne udtryksform. Plakatbevægelsen. En britisk designfront i mellemkrigsårene udkom fra Museum Tusculanums Forlag i 2013, og kan nu, som et særligt tilbud til Designmuseets Venner, købes med 30% rabat ved henvendelse til næstformand Grete Thrane på [email protected] Normalprisen er 348 kroner og rabatprisen kun 240 kroner. Efter nærmere aftale skal bogen efterfølgende afhentes hos Grete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreløbige planer for vinteren/foråret 2014-­15: Vinter-­ og forårsprogrammet er under udarbejdelse og vil først blive publiceret i næste nummer af nyhedsbrevet, som udkommer i løbet af efteråret 2014. Vi kan dog allerede nu afsløre følgende: Lennart Ricard med Nulle og band Vi gentager successen fra sidste sæson med en JAZZAFTEN, hvor du kan invitere Dine egne venner med -­‐ denne gang foregår det i café Klints hyggelige lokale. Nærmere oplysninger følger med næste nyhedsbrev, men reservér allerede datoen nu: Torsdag den 22. Januar 2015. En rejse til Palladios villaer Forårets studierejse går til Vicenza i Norditalien, hvor vi skal se Palladios villaer. Arkitekten Andrea Palladio tegnede i 1500’tallet en række bygninger i Veneto provinsen, som alle vandt stor anerkendelse og blev berømte i eftertiden, og hvoraf mange stadig er bevarede og i brug til deres forskellige oprindelige formål. Vi flyver til Venedig og bor centralt i Vicenza lige overfor Teatro Olympico. Rejsen finder sted i dagene 20. -­ 25. april 2015. Deltagerantal max 25. Vores guide på rejsen vil være Grete Thrane, som har skrevet magisterkonferens om Palladios villaarkitektur og allerede flere gange har gennemført lignende rejser, og vores tekniske rejse-­‐
arrangør bliver Nyhavns Rejser. Der vil på mail blive udsendt særskilt meddelelse om rejsens program, pris og tilmelding mv. på et senere tidspunkt, men kun til medlemmer, hvortil vi har mail adresse, da dette er en forudsætning for Nyhavns Rejsers håndtering af selve rejsen. Introduktion til Palladios villaer Som introduktion til årets rejse vil Grete Thrane invie os i Palladios verden ved et foredrag i Designværkstedet i løbet af vinteren. Foredraget vil være tilgængeligt og udbytterigt for alle vores medlemmer -­‐ ikke kun for dem, der skal deltage i rejsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> NB: • Tilmelding pr. mail: Man kan desværre ikke tilmelde sig flere arrangementer på én mail, men er nødt til at sende en separat mail for hver tilmelding med angivelse af mrk. Husk at café KLINT tilbyder alle medlemmer af Designmuseets venner gratis kaffe og en petit fours i forbindelse med bestilling af en middag onsdag aften -­ for op til 4 personer pr. medlem.