Galleri Karin Ø - Karin Østergaard

Navigation 3
Aftenens program
•Bøger, materialer
•Repetere
•Søkort, signaturer, farvandsafmærkninger
•Kurs i søkortet, måling af distancer/sømil
•Strøm
•Afdrift
•Kaffe
•Opgaver,
•Deltagere plan
Navigation 2
Opgaver sømærker
• Søkort dybdekurver
(studer
kortdetaljerne på de
efterfølgende to små
kortudsnit)
Navigation 2
Opgaver sømærker
• Opgave A13-A17
• .
Navigation 2
Opgaver sømærker
• Beskriv
fyrkarakteristik
for de
efterfølgende
to små
kortudsnit)
Navigation 2
Kort til opgave A18, A19
Navigation 2
Opgaver sømærker
• Opgave
A25
Navigation 2
Opgaver
sømærker
• Opgave 27
• ABCD
Navigation 2
Opgaver sømærker
• Søkort dybdekurver (studer kortdetaljerne på de efterfølgende to
små kortudsnit)
• Opgave A13-A17
• Beskriv fyrkarakteristik for de efterfølgende to små kortudsnit)
• Opgave A21
• Opgave A25 – A32
• Læs i Duelighedsbogen frem til side 21. Har du spørgsmål til stoffet
?
• Læs i Duelighedsbogen side 22-26. Bliver gennemgået næste gang.
Navigation 3
Sømærker, positioner
• Søkort
• Positionsudtagning, Sjællands Rev Nord fyr. Position ?
Navigation 3
Sømærker, positioner
• Søkort
• Positionsudsætning bredde/længde 55°55,80´ N
11° 3,50´ E hvor ?
Navigation 3
Sømærker, positioner
• Søkort
• Kurs, kurs fra Fornæs – Anholt fyr ?
• Distance Fornæs – Anholt fyr ?
Navigation 3
Sømærker, positioner
• Søkort
• Fra Sletterhage fyr, 80° 39,2 SM Hvor kommer vi hen ?
Indstil kurslinialen til kursen
Læg lodret ‘kompasstreger’ over meridian
Forskyd kurslinial til linial går gennem startpunkt
Afsæt sømil ud af linialen (tag passermål på
kortets breddeskala)
Navigation 3
Sømærker, positioner
• Søkort
• Positionsudsætning bredde/længde 55°55,80´ N 11° 3,50´ E hvor ? Nord Sejrø
• Positionsudtagning, Sjællands Rev Nord fyr. Position ? 56°6,0´ N 11°12,2´ E
• Kurs, kurs fra Fornæs – Anholt fyr ? 48,5°
• Distance Fornæs – Anholt fyr ? 24,4 sømil
• Fra Sletterhage fyr, 80° 39,2 SM Hvor kommer vi hen ? Hesselø Kompasafm. Nord
Navigation 3
Bredde, længde, sømil, signaturer
• Opgave A 33,
• Opgave A34,
• Opgave A35,
•
•
•
•
Hjemme:
Opgave A36,
Opgave A37,
Opgave A38
Navigation 3
Bredde, længde, sømil, signaturer
•
•
•
•
•
•
Opgave A 33,
Opgave A34,
Opgave A35
Opgave A36,
Opgave A37,
Opgave A38,
56 °05,4´N 12°27,5´E ,
56 °26,6´N 10°57,5´E
Fint sand, tang 6-10 meter, Mellemfint sand, små sten, ca. 30 meter
Nordkost, Sten på 3,1 meter vand.
15 meter vand, 90° 5,9 SM
303°, 15 SM
56 °06,1´N 11°12,2´E , 86° 44,8
Navigation 3
Kurser
Kurs i søkortet =
Beholdende kurs retvisende =
Kurs hen over havbunden =
Beh.K.rv.
Navigation 3
Strøm
http://www.dmi.dk
/dmi/index/danma
rk/farvandsudsigter
/baltsund.htm
Navigation 3
Strøm
Navigation 3
Afdrift vind, bølger
Navigation 3
Strøm
Navigation 3
Sætning af strøm,
Afdrift vind, bølger
Fra styrende kurs på søen til kort
Skibet sættes af strøm x° og afdrift vind Y°
Beh.K = St.K.rv. + (strøm X° + afdrift Y°)
Navigation 3
Sætning af strøm,
Afdrift vind, bølger
Fra kort til styrende kurs
Skibet sættes af strøm x° og vind Y°
Beh.K = Styr.K.rv. - strøm X° - afdrift Y°
Navigation 3
Sætning af strøm,
Afdrift vind, bølger
Fra styrende kurs på søen til kort
Skibet sættes af strøm x° og afdrift vind Y°
Beh.K = St.K.rv. + (strøm X° + afdrift Y°)
Opgave B1 – B6
Navigation
Slut
Navigation 3
Repetion bredde, længde, sømil
• Dueligshedsbogen Kapitel 1 Navigation
http://books.google.dk/books?id=JrwgaLa6nwUC&lpg=PA9&dq=kapitel%201%20navi
gation&hl=da&pg=PA9#v=onepage&q=kapitel%201%20navigation&f=true
Navigation 3
Repetion bredde, længde, sømil
Navigation 3
Sætning af strøm, Afdrift vind, bølger
Løst under lektion 2
•
•
•
•
Opgave B 1
Opgave B2
Opgave B4
Opgave B5
Navigation 3
Løs til næste gang
• Til næste gang 27 november 2012
• Læs i Duelighedsbogen frem til:
• Kapitel 1, Navigation, Magnetkompas side 31
• Løs opgaver til næste gang
• Opgave A17-A20
• Opgave A22-A24
•
•
•
•
•
Opgave B6
Opgave B7
Opgave B8
Opgave B9
Opgave B11
Navigation 3
Kursus, Bøger, materialer
• Betaling, husk at betale det du har fået NU !
• Kursus……………………………………………………………………………………………………kr. 900,•
•
•
•
•
•
•
Duelighedsbogen …………………………………………………………………………….…. kr. 225,Opgavesamling …………………………………………………………………………….……....kr. 175,Undervisningskort 102U ……………………………………………………………..………..kr. 43,Kurslineal …………………………………………………………………………………………..…. kr. 89,Kort 102 Kattegat S. leveres og skal bruges efter jul………………………………..kr. 160,Porto………………………………………………………………………………………………...….... Kr. 8,Duelighedsbogen, Opgavesamling, Undervisningskort, Kurslineal mv. kr. 700,-
• Stikpasser ……………………………………………………………………………………..….... Kr. 139,• Fuldt sæt incl stikpasser……………………………………………………………..……… kr. 839,-
• Indmeldelse i Silkeborg Sejlklub (hvis du ikke allerede er medlem……….kr. 100,• Betaling overføres til Silkeborg Sejlklub konto 7178 1930327