produktbrochure

www.GreenInvestment.dk
Investeringsprospekt:
Landbrugsjord i Rumænien
GreenInvestment udvider kapitalen for at
foretage yderligere opkøb af landbrugsjord i
det sydvestlige Rumænien.
Hvorfor Rumænien?
Selskabet er etableret i området Teleorman og
har opnået stor knowhow i opkøb og
administration af jord. Der er i øjeblikket
unikke muligheder for at købe jord i området
til en meget fordelagtig pris og til det søges
yderligere kapital.
Potentialet for landbrugsproduktion i
Rumænien er særdeles stort. Dette
sammenholdt med en jordpris, som stadig er
en del under de mere etablerede EU-lande, gør
landet til et attraktivt sted for investeringer i
landbrug.
Landbrugsjord som investeringsobjekt
Landbrugsjord er en begrænset ressource, som
der vil blive rift om i fremtiden. Verdens
population forventes at stige fra 6,7 mia. i
2010 til ca. 9 mia. i 2050 (UN). Som en følge
heraf ventes behovet for fødevarer at stige
med 70% frem til 2050. I samme periode vil
dyrket landbrugsareal blot kunne udvides med
4% (FAO)
GreenInvestment tilbyder investering i et af de
mest frugtbare områder i Europa – til en
meget fordelagtig pris. Jorden der opkøbes
koster ca. 1/10 i forhold til i Danmark og 1/6 i
forhold til tilsvarende jord i Tyskland eller
Frankrig.
Historien viser at landbrugsjord i Østeuropa
har været og stadig er et meget interessant
investeringsobjekt.
Uddrag fra Landbrugsavisen 9. dec. 2010:
Priserne på landbrugsjord er stærkt stigende i den
østlige del af Tyskland og i Polen. Priserne er nogle
steder fordoblet siden begyndelsen af året. I nogle
områder af det vestlige Polen er priserne firedoblet,
siden landet blev medlem af EU. I den østlige del af
Tyskland er jordpriserne nu oppe i mere end
125.000 kr. pr. hektar. I Ungarn er jordpriserne
næsten fordoblet over de sidste ti år.
Rumænien er et af de få lande, hvor det er
muligt for udenlandske selskaber at eje jord.
Samtidig har landet EU-lovgivning, hvilket
giver sikkerhed for investeringen.
Da Rumænien stadigvæk ikke er selvforsynende, er der stor politisk fokus på at
forbedre landbrugets vilkår og tiltrække
investorer.
Området er blandt de mest frugtbare lande i
Europa
Store ensartede arealer, billig arbejdskraft og
god infrastruktur i form af hovedvej og
jernbane til Bukarest
Jordpriserne er blandt de laveste i Europa,
navnlig pga. manglende finansieringskilder
Landet er fuldt medlem af EU siden 2007
Udlændinge kan eje landbrugsjord 100%
Stor politisk fokus på at øge selvforsyning af
fødevarer (70 % importeres)
Det er muligt at udføre overskud fra det
rumænske selskab til Danmark
Potentialet i den rumænske landbrugsjord er
langt større end i f.eks. Baltikum og Polen.
Både på grund af en lavere jordpris og et
højere dyrkningspotentiale. Den lave jordpris
skyldes hovedsageligt mangel på kapital og
lånemuligheder i landet.
GreenInvestment
Kapitaludvidelse.docx
1/2
www.GreenInvestment.dk
Optimalt område
Forrentning
Green Investment’s aktiviteter er i et område
100 km vest for Bukarest omkring byen
Alexandria, i amterne Olt og Teleorman.
Området ligger langs Donau-floden – og er
noget af det mest frugtbare jord i Europa.
GreenInvestment vurderer mulighederne for
forrenting særdeles positivt:
I området er jordboniteten på JB 7-9, jorden er
fri for sten og ligger på store, flade og
ensartede arealer.
Området er interessant fordi jorden er god,
klimaet er varmt og nedbørsmængderne er
fornuftige. Der falder ca. 100 mm mere regn
om året end i områderne ud mod
Sortehavskysten.
Samtidig er der i store dele af regionen
vandingskanaler, som forventes at blive
rekonstrueret i fremtiden. I GreenInvestments
område er rekonstruering af vandingsanlæg
påbegyndt med støtte fra EU – og på langsigt
kan produktionen øges med dyrkning af højværdi-afgrøder, som grønsager og specielafgrøder.
GreenInvestment
Forudsætningerne for at kunne købe jord til en
lav pris i Rumænien er en stærk og effektiv
lokal tilstedeværelse. Vi har stor erfaring og
lokal opbakning i området, hvor danske
investorer er særdeles velsete. Vores danske
direktør er i Rumænien ca. 20 uger om året og
vores lokale medarbejder er engagerede og
kompetente.
Lokalt har vi stort netværk af samarbejdspartnere, hvilket sikrer en stabil drift og
betaling af jordleje. Jorden lejes primært ud til
et danskejet driftsselskab.
GreenInvestment driver virksomhed i respekt
for lokale forhold og med nul-tolerance overfor
korruption og bestikkelse.
GreenInvestment
Vurdering: Jorden i Rumænien koster i
øjeblikket ca. 1/6 i forhold til tilsvarende jord i
Frankrig og Tyskland.
Forudsigelse: Prisforskellen vil være udlignet i
løbet af en periode på 5-10 år.
Vurderet forrentning:
Udligning af prisforskel på 5 år: 43%
Udligning af prisforskel på 7½ år: 27%
Udligning af prisforskel på 10 år: 19%
I ovenstående er ikke indregnet en egentlig
konjukturstigning på landbrugsjord i
almindelighed, men kun en udligning af
prisdifferencen mellem landene.
Investering
Selskabet ejes i øjeblikket af fire danske
anpartshavere samt den rumænske direktør.
Vi ønsker at opkøbe yderligere ca. 160 ha. i
området til en samlet investering på 2,4 mill.
kr. - svarende til en fordobling af selskabet.
Nye anparter udbydes til kurs 125 nominelt og
kan omsættes frit med forkøbsret.
Venligst kontakt os for salgsopstilling og
eventuelle yderligere spørgsmål.
Kontakt
Hans Knak (direktør)
Tel.: +45 4082 4104
[email protected]
Anders Frigaard (bestyrelsesformand)
Tel.: +45 3012 8465
[email protected]
www.greeninvestment.dk
Kapitaludvidelse.docx
2/2