Selleripostej med mandler

Harritslevgård skifteprotokoller
Protokol I, 1717-1774
Maren Larsdatter, Ejby, 21-06-1717, I-3 (6)
~ Anders Madsen
hendes søskende:
Hans Sørensen, Ejby
Jørgen i Kragelund møller på + Peder Sørensens børns vegne
Johanne Sørensdatter enke efter Steffen Larsen, Keele
Maren Hansdatter, Eskilstrup, Skovby, 22-06-1719, I-5 (8)
~ Knud Hansen Bang
Hans Knudsen 7½ år
Margrethe Knudsdatter 6 år
Værge mors morbror Niels Larsen, Egeskov og hendes stedfar Hans Jørgensen, Egeskov
Enkemandens stedsøn Knud Rasmussen, henvisning til 1. kuld børns arv
Jesper Madsen, Emmelev, Hjadstrup, 08-03-1720, I-6b (10)
~ Kirsten Knudsdatter, lavværge Hans Hansen, Emmelev
hans søskende:
Hans Madsen
Erik Madsen
Lars Madsen i Emmelev
Kirsten Madsdatter
Karen Madsdatter
Anne Madsdatter
Karen Rasmusdatter, Kærby, Skovby, 25-04-1720, I-16 (10)
~ 1 Knud
Hans Knudsen har arv til gode efter far
~ 2 Niels Hansen
Knud Nielsen soldat
Hans Nielsen 25 år
Kirsten Nielsdatter 30 år
Maren Nielsdatter 27 år
Karen Nielsdatter 22 år
Margrethe Nielsdatter 17 år
Anne Rasmusdatter, Ejby, 15-07-1720, I-8 (11)
~ Lars Jørgensen
Jørgen Larsen 13 år
Rasmus Larsen 6 år
Mikkel Larsen 5 år
Anders Larsen 3 år
Marcus Larsen 18 uger
Maren Larsdatter 18 år
Anne Larsdatter 15 år
Karen Larsdatter 12 år
Værge morbror Mikkel Rasmussen, Ejby og Jens Pedersen ~ afdødes søster
Jens Knudsen, Kolshave, Guldbjerg, 23-10-1720, I-9b (13)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ Johanne Jensdatter, lavværge Peder Olesen borger i Bogense
hans bror Rasmus Knudsen, Bro
søster Kirsten Knudsdatter og Anne Andersdatter
Mette Christensdatter, Eskilstrup, Skovby, 13-03-1721, I-13 (14)
~ 1 Christen
Hans Christensen snedker, Kærby
Peder Christensen dragon
Karen Christensdatter
Kirsten Christensdatter
Den ældste bror er værge
~ 2 Erik Andersen
Kirsten Andersdatter, Overmølle, Skovby, 21-08-1721, I-14 (15)
~ 1Peder
Anders Pedersen møller, Fredericia
~ 2 Niels
Judith Nielsdatter tjener i Kerteminde
Ursula Nielsdatter tjener i København
Lisbeth Nielsdatter tjener i møllen
Værge Christian Mehlerup borger i Bogense
~ 3 Søren Pedersen møller
Hans Jeppesen, Tofte, Skovby, 11-10-1721, I-17)
~1
Lars Hansen fæster stedet er enkens stedsøn
Jeppe Hansen 38 år
Iver Hansen sejler ved marineregimentet
Hans Hansen 24 år tjener Skovby
Knud Hansen 22 år
Gertrud Hansdatter 33 år til huse i Skovby
Maren Hansdatter 26 år tjener Fredericia
~ 2 Anne Steensdatter
Værge for enken og døtrene Niels Jørgensen, Tofte
Ole Andersen, Norup, 12-03-1722, I-18 (22)
~ Anne Hansdatter, lavværge Knud Rasmussen, Egeskov
Dorthe Olesdatter 21 år
Jeppe Olesen 16 år
Født værge Morten Andersen, Brangstrup
enken Anne Hansdatter ~ 1 Jeppe, hendes børn
Kirsten Jeppesdatter 38 år
Karen Jeppesdatter 33 år lavværge Niels Jørgensen, Brandsø
Hans Jeppesen, 37 år i Ellinge, Fraugdegård gods
Jørgen Jeppesen 31 år tjener i ? for ham mødte Knud Rasmussen, Egeskov
Simon Jeppesen 35 år tjener ?
Rasmus Jeppesen tjener Egeskov
Niels Jeppesen er fæster af gården, mor får aftægt
Anne Jørgensdatter, Kolshave, Guldbjerg, 12-06-1722, I-19 (23)
~ Rasmus Christensen
Karen Rasmusdatter, 7½ år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Dorthea Rasmusdatter 4 år
Værge morfar Jørgen Rasmussen, Skovgårde og Lars Christensen i R...drup
Jens Pedersen. Skovby, 27-07-1722, I-21 (25)
~ Apelone Jørgensdatter, lavværge bror Knud Hansen, Svendstrup
Ny fæster er Otte Jeppesen
Søren Jensen, Nørre Broby
Værge? Mads Nielsen, Eskilstrup
Sidsel Jørgensdatter, Harritslev, Skovby, 24-03-1723, I-22 (26)
bror Rasmus Jørgensen, Hemmerslev
Hendes klæder deles mellem hendes broderbarn Anne Rasmusdatter og en søsterdatter den far- og moderløse
Maria Rasmusdatter hos bror i ?lev, Søndersø.
Hiere Pedersen, Brangstrup, Nørre Åby, 02-07-1723, I-23 (27)
~ Maren Hansdatter, lavværge Jens Hansen, Nærå
Hans Hieresen, Nærå
Karen Hieresdatter ~ Jørgen Jørgensen, Nærå
Anne Hieresdatter ~ Jørgen Knudsen, som nu fæster gården med aftægt til enken.
Maren Olesdatter, Emmelev, Hjadstrup, 15-02-1725, I-25 (29)
hendes datter Karen Pedersdatter ~ Niels Nielsen, Uggerslev
~ gårdmand Hans Hansen
Gårdmand Hans Pedersen, Lunge, Gelsted, 15-02-1725, I-25 (29)
hans børn:
Anders Hansen 25 år fæster gården
Anne Hansdatter 18 år, værge søskendebarn Hans Nielsen, Gelsted
Jørgen Povlsen, Hækkebølle, Rørup, 27-02-1725, I-26 (30)
~ Maren Hansdatter, lavværge Lars Nielsen, Ladegård
Anne Cathrine Jørgensdatter, værge Povl Larsen i Tobo.
Afdøde var værge for Jacob Jensen, Brændholt hans 2 sønner og havde deres arv
enken ~ 1 Jeppe
Niels Jeppesen fæster gården, mor får aftægt
søn +, enken kræver løn som han har til gode
Maren Povlsdatter, Kærby, Skovby, 01-03-1725, I-28 (32)
~ Hans Pedersen
Karen Hansdatter
Povl Hansen
Kirsten Hansdatter
Værge farbror Anders Pedersen, Skovby
Gæld ifølge dom 20-11-1725, 36 RD.
Birgitte Andersdatter, Bubel, Indslev, 03-04-1725, I-29 (32)
~ Anders Jacobsen
Birgitte Andersdatter
Maren Andersdatter
Kirsten Andersdatter
Anne Andersdatter
Dorthe Andersdatter
Anders Andersen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Jacob Andersen
Karen Andersdatter
Værge morbrødrene Hans Andersen, Køstrup, Brenderup og Jens Andersen, Bubel.
Maren Hansdatter, Skovby, 04-08-1725, I-30 (33)
~ 1 Rasmus
Christen Rasmussen Busse, Harritslev, Skovby, hans datter Maren arver afdødes gangklæder
Anders Rasmussen Busse, Grindløse
Christian Rasmussen Busse, København
Povl Rasmussen Busse, korporal ved oberstløjtnant Grambos kompagni
Jørgen Rasmussen Busse
~ 2 Christen Johansen
Maren Povlsdatter, Skovby, 02-03-1726, I-31 (34)
enke efter Peder Pedersen
Maren Pedersdatter 22 år værge Rasmus Pedersen, Ejlskov
Drude Pedersdatter 18 år værge Povl Jensen, Hårslev
Anne Pedersdatter 14 år værge Jens Jensen, Kærby
Kirsten Pedersdatter 12 år værge Rasmus Christensen, Kærby
Johanne Elisabeth Pedersdatter 6 år værge degn Villum Jensen, Skovby
Boet vurderet af 6 vurderingsmænd 16-01-1726, gård med bygninger, 4 huse foruden et rytterhus.
Gård og inventar udlægges til herskabet for gæld, andre kreditorer får udlagt bohave.
Fortsætter 18-03-1726.
Niels Madsen, Gelsted, 10-10-1727, I-37 (40)
~ Karen Hansdatter, lavværge Jørgen Hansen, Gelsted
Mads Nielsen tjener i gården
Karen Nielsdatter ~ Anders Pedersen, Gelsted
Margrethe Nielsdatter værge morbror Mikkel Hansen, Skydebjerg
Maren Nielsdatter værge morbror Anders Hansen, Tårup, Gelsted
Anne Nielsdatter værge søsters mand Anders Pedersen
Enken bliver ved gården.
Husmand Niels Knudsen, Hjorslev, Otterup, 23-08-1728, I-38 (41)
~ Karen Pedersdatter, lavværge gårdmand Jørgen Rasmussen, Otterup, Nislevgårds gods
Knud Nielsen, værge Lars Jensen, Otterup på Erik Muhles gods
Karen Nielsdatter, Hønnerup, Gelsted, 28-12-1728, I-39 (42)
~ Niels Nielsen
Niels Nielsen
Lars Nielsen
Dorthe Nielsdatter
Margrethe Nielsdatter
Anne Nielsdatter
Apelone Nielsdatter
Værge farbror Rasmus Nielsen, Ørslev
Lars Hansen Hubbel, Tofte, Skovby, 05-02-1729, I-40 (44)
~ Margrethe Larsdatter lavværge Rasmus Jørgensen, Tofte
Hans Larsen
Anne Sophie Larsdatter
Lars Larsen
Værge farbror Knud Hansen Hubbel, Kærby
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Husmand Jesper Larsen, Kærby, Skovby, 25-04-1729, I-42 (45)
~ Karen Larsdatter Høg, lavværge degn Villum Jensen
hans søskendebørn:
Lars Knudsen, Højrup, Skam herred
Jørgen Knudsen, Nærå, Rorslev sogn
Maren Knudsdatter ~ Christen Hansen, Uggerslev
Anne Knudsdatter værge bror Jørgen Knudsen, Rorslev
Peder Larsen, Hjorslev, Otterup, 12-08-1729, I-43 (47)
hans børn:
Hans Pedersen, landsoldat tjener Rolund, Marslev
Lars Pedersen bødker, Etterup, Rørup
Skylder efter dom 12-09-1725, 386 RD.
Ny fæster Lars Jeppesen
Karen Clausdatter, Emmelev, Hjadstrup, 27-09-1729, I-45 (49)
~ Erik Jørgensen
Claus Eriksen
Jørgen Eriksen
Anders Eriksen
Kirsten Eriksdatter
Værge Lars Madsen, Emmelev
Morten Andersen, Emmelev, Hjadstrup, 28-09-1729, I-48 (52)
~ Margrethe Andersdatter, lavværge Mathias Mathiasen
hans søstre:
Maren Andersdatter
Karen Andersdatter
Gæld efter dom 01-05-1704, 178 RD.
Jesper Nielsen, Norup, 29-09-1729, I-52 (55)
hans børn:
Niels Jespersen, Emmelev
Rasmus Jespersen
Bodil Jespersdatter ~ Morten Larsen, Vellinge, Bederslev
Ole Jespersen vides ikke hvor er, for ham mødte bror Niels Jespersen
Anne Jespersdatter ~ Hans Hansen, Øster Egense, Norup
Anne Elisabeth Jespersdatter, værge svoger Hans Hansen, tjener hjemme
Simon Jespersen
Knud Jespersen
Gæld efter dom 01-05-1702, 64 RD. Rasmus Jespersen har fæstet gården
Karen Knudsdatter, Kærby, Skovby, 22-10-1729, I-53 (57)
~ Hans Pedersen
Peder Hansen, værge morbror Niels Knudsen, Maderup, Særslev
Anne Margrethe Sørensdatter, Kærby, Skovby, 26-05-1730, I-56 (59)
~ Frederik Rasmussen
brodersøn Søren Jostesen, Ålborg, Jylland, beskikket værge gårdmand Jens Jensen, Kærby
Gertrud Bertelsdatter, Kærby, Skovby, 04-09-1730, I-59 (61)
~ Simon Pedersen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
afdødes mor Maren Nielsdatter ~ Anders Jensen, Hårslev
søster Maren Bertelsdatter får gangklæderne
Maren Sørensdatter, Harritslev, Skovby, 20-09-1730, I-58 (62)
~ Christian Jeppesen
afdødes mor Anne Marie Andersdatter ~ Søren Christensen, Hillerslev
Jacob Jeppesen, Harritslev, Skovby, 04-10-1730, I-61 (65)
~ Johanne Pedersdatter, lavværge Rasmus Christensen, Kolshave
Karen Jacobsdatter
Povl Jacobsen
Rasmus Jacobsen
Værge morbror Lars Pedersen, Askeby, Særslev
Brix Andersen, Fredskov, Skovby, 12-10-1730, I-65 (68)
~ Anne Hansdatter, lavværge Christen Rasmussen Busch, Harritslev
Hans Brixen 11 år, værge fars morbror Jeppe Brixen, Bogense
Anne Brixdatter 8 år, værge fars morbror Rasmus Brixen, Bogense
Anders Brixen 7 år, værge fars morbror Frands Brixen, Bogense
Enken forlovet med karlen Jens Jensen
Hans Hansen, Melby, 03-03-1731, I-66 (69)
~ Anne Knudsdatter, værge bror Ole Knudsen, Toderup, Særslev
Knud Hansen har fæstet gården, mor får aftægt
Maren Hansdatter ~ Niels Marcussen, Ejby
Mette Eriksdatter, Eskilstrup, Skovby, 12-07-1731, I-67 (70)
~ Hans Knudsen
Knud Hansen, 26 år
Bodil Hansdatter 5 år
Værge morbror Lars Eriksen, Bogense
Ungkarl Simon Jensen, Harritslevgård, Skovby, 02-08-1731, I-68 (71)
havde tjent på Harritslevgård i nogle år, døde 11-07-1731
mor Barbara Jensdatter, Nærå
bror Henrik Jensen
bror Mikkel Jensen er fraværende
Karen Pedersdatter, Kærby, Skovby, 26-10-1731, I-68b (72)
hendes søn Peder Gjodesen 20 år
~ husmand Niels Madsen
Mads Nielsen 16 år
Hans Nielsen 8½ år
Værge morbrødre Peder Pedersen, Bogense og Hans Pedersen, Nordby, Klinte
Niels Hansen Hubbel, Tofte, Skovby, 14-02-1732, I-69 (73)
~ Margrethe Larsdatter, lavværge Ole Steffensen
Hans Nielsen 2½ år
værge farbror Knud Hansen Hubbel, Ejlby, Lunde
Johanne Jensdatter, Kolshave, Guldbjerg, 01-03-1732, I-70 (74)
~ gårdmand Claus Rasmussen
afdødes bror Christen Jensen, Ladegård, Orte
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Jens Sørensen, Skovby, 18-06-1732, I-71 (75)
~ Maren Hansdatter, lavværge Christen Johansen, Skovby
Kirsten Jensdatter 5 år, værge morbror Rasmus Hansen, Eskilstrup
Gæld efter dom 12-02-1732, 11 RD
Enkens fæstemand Rasmus Olesen
Anne Olesdatter, Ejlby Lunde, Ejlby, 28-07-1732, I-72 (76)
~ gårdmand Hans Hansen
Hans Hansen 1 år, værge morbror Hans Olesen, Toderup
Husmand Jens Pedersen, Hjorslev, Otterup, 02-10-1732, I-73 (77)
~ Karen Pedersdatter, lavværge Lars Jensen, Hjorslev
afdødes brødre:
Mads Pedersen, Hjorslev
Knud Pedersen, Hessinge (Hessum?)
Gertrud Jørgensdatter, Emmelev, Hjadstrup, 24-10-1732, I-74 (78)
~ Erik Simonsen
Kirsten Eriksdatter 20 år
Afdødes søn Jørgen Jørgensen, Gyrup
Karen Rasmusdatter, Skovby, 30-11-1732, I-76 (79)
~ gårdmand Søren Nielsen
Niels Sørensen 18 år, værge Knud Pedersen, Harritslev
Gertrud Sørensdatter 8 år værge farbror Jens Nielsen, Skovby
Rasmus Sørensen 10 uger værge morbror Anders Rasmussen, Moderup, Kerte
Gæld ifølge dom 05-02-1731, 60 RD
Enke Anne Rasmusdatter, Tofte, Skovby, 12-12-1732, I-77 (80)
~ 1 Peder
Anders Pedersen 28 år tjener Eskilstrup
Povl Pedersen 25 år
Dorthe Pedersdatter 30 år værge Hans Nielsen, Tofte
~ 2 Povl Pedersen
Maren Povlsdatter ~ Mads Madsen, Tofte
Jørgen Pedersen af Sønder Esterbølle ægter Dorthe Pedersdatter og fæster gården
Anne Hansdatter, Harritslev, Skovby, 23-05-1732. I-77 (81)
~ 1 Brix Andersen, Fredskov, Skovby, 12-10-1730, I-65 (68)
Hans Frederik Brixen 12 år
Anne Margrethe Brixdatter 10 år
Værge fars morbror Jeppe Brixen, Bogense og Rasmus Larsen, Bogense
~ 2 Jens Jensen
Morbrødrene Lars Hansen, Eskilstrup og Mads Hansen, Solie kunne ikke påtage sig formynderskabet
Fortsætter 20-07-1732, auktion, 02-01-1733 (83)
Husmand Lars Jeppesen, Harritslev, Skovby, 19-01-1733, I-81 (84)
~ Cathrine Henriksdatter, lavværge Jørgen Hansen skrædder, Kærby
hans søskende
Niels Jeppesen, Nørre Esterbølle, Sandager
Anne Jeppesdatter ~ Jørgen Hansen, Høire, Skam herred
Karen Jeppesdatter hos svoger Jørgen Hansen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Jørgensdatter, Overmølle, Skovby, 05-01-1733, I-81 (85)
~ Søren Pedersen
Philip Sørensen 10 år værge morbror Jens Jørgensen, Brøndlund
Jens Sørensen, værge Niels Sørensen, Særslev
Maren Sørensdatter værge mosters mand Hans Enevoldsen, Særslev
Peder Sørensen, 3 år, værge Anders Christensen, Odense gift med afdødes moster
Fortsætter 21-01-1733 (86)
Gårdmand Marcus Jørgensen, Harritslev, Skovby, 08-04-1733, I-84 (88)
~ Gertrud Jensdatter, lavværge bror Jørgen Jensen, Harritslev
Anne Marcusdatter 17 år
Jørgen Marcussen 14 år
Claus Marcussen 11 år
Peder Marcussen 7 år
Værge morbror Povl Jensen, Harritslev og farbror Peder Jørgensen, Skovby
Gårdmand Jørgen Nielsen, Harritslev, Skovby, 05-11-1733, I-85 (89)
~ Gertrud Jensdatter, lavværge Jens Jensen, Tofte
Anne Kirstine Jørgensdatter 10 år, værge halvfarbror Niels Jørgensen, Harritslev
Afdødes uægte søn Hans Jørgensen var lyst i kuld og køn
Lars Larsen fæster gården og ægter enken
Isak Andersen, Lunge, Gelsted, 18-07-1733, I-87 (90)
~ Anne Rasmusdatter, lavværge Lars Povlsen, Lunge
Anders Isaksen har fæstet gården med aftægt til mor
Afdødes bror Henning Andersen, Lunge får udbetalt arv efter skifte 20-07-1708, og får frit hus.
Bodil Jensdatter, Tofte, Skovby, 05-10-1733, I-88 (91)
~ Christen Jeppesen til huse hos gårdmand Niels Jørgensen
afdødes søskende
Peder Jensen, Orte
Ingeborg Jensdatter ~ Knud Nielsen, Ejlskov
Margrethe Jensdatter tjener Middelfart
Kirsten Nielsdatter, Overmølle, Skovby, oktober 1733, I-88 (92)
~ Peder Knudsen møller
Afdødes søskende:
Rasmus Nielsen, Mellemmølle, Rønninge'+ søster ~ Lars Jensen, Davinde
Cathrine Henriksdatter, Harritslev, Skovby, 28-12-1733, I-89 (93)
~ 1 Adrian Flaming
Alhed Adriansdatter ~ Jørgen Hansen skrædder, Kærby
Adrian Adriansen er død, skal have været gift, det vides ikke om han havde børn
enke efter ~ 2 Husmand Lars Jeppesen, Harritslev, Skovby, 19-01-1733, I-81 (84)
Fortsætter 24-02-1734
Ny fæster Mathias skytte.
Birgitte Sørensdatter, Askeby, Særslev, 16-02-1734, I-91 (94)
~ gårdmand Anders Larsen
Apelone Andersdatter 8 år
Lars Andersen 6 år
Søren Andersen 4 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Frederik Andersen 2 år
afdødes datter uden ægteskab Maren Madsdatter værge Christen Larsen, Svendstrup
enkemanden vil ægte Anne Nielsdatter
Urtegårdsmand Anton Christian Eggerding, Store Harritslevgård, Skovby, 22-05-1734, I-92 (96)
~ Bodil Jensdatter Ågård, lavværge Johan Pedersen, Kærby
Ingen børn, ingen søskende,
Maren Nielsdatter, Kærby, Skovby, 08-07-1734, I-93 (97)
~ 1 Claus Larsen
Karen Clausdatter ~ Jens Andersen bødker, Nørre Esterbølle, Sandaer
~ 2 Rasmus Pedersen
Anne Rasmusdatter ~ Mads Andersen, Skovby
Maren Rasmusdatter ~ Niels Jeppesen, Nørre Esterbølle
~ 2 Mads Andersen smed
Claus Madsen, Skårup
Maren Madsdatter ~ Hans Nielsen, Tofte
~ 4 gårdmand Hans Rasmussen
Anders Pedersen Bang, Kærby, Skovby, 10-02-1735, I-94 (97)
~1
Peder Andersen, Diernæs, Holstenshus gods
~ 2 Mette Madsdatter, lavværge bror Niels Madsen, Hårslev
Maren Andersdatter 22 år
Kirsten Andersdatter 19 år
Mads Andersen 14 år
Værger farbrødrene Niels Pedersen Rold, Kærby og Peder Pedersen, Lykkesborg, Hårslev
Enken bliver ved gården
Karen Jeppesdatter, Skovby, 19-02-1735, I-96 (99)
~ husmand Jens Nielsen
afdødes brodersøn Ole Jensen, Ejlby Lunde.
brodersøn Povl Jacobsen, Harritslev, værge stedfar Anders Madsen, Harritslev
brodersøn Hans Pedersen, Eskilstrup, værge Anders Madsen, Harritslev
søster + Maren Jeppesdatter ~ Anders Mikkelsen, hendes børn:
Kirsten Andersdatter
Else Andersdatter
Maren Jeppesdatter ~ 1 Hans Rasmussen: datter Karen Hansdatter
halvsøster + Anne Jeppesdatter, hendes børn:
Maren Danielsdatter ~ Hans Jacobsen, Harndrup
Hans Danielsen, rytter i kongens tjeneste
Jeppe Danielsen rytter
Værge morbror Ole Jeppesen, Kærby
Ungkarl Niels Nielsen, Norup, 23-01-1736, I-97 (100)
hos brodersøn gårdmand Rasmus Jespersen
broderbørn:
Rasmus Jespersen, gårdmand, Norup
Knud Jespersen, Norup
Lisbeth Jespersdatter ~ Peder Adsersen, Norup
Niels Jespersen, Emmelev
Bodil Jespersdatter ~ Morten Hansen, Vellinge
Simon Jespersen, Bårsø
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Jespersdatter ~ Hans Hansen, Egense
Ole Jespersen 38 år i København
Knud Knudsen, Bolmerod
Anne Knudsdatter ~ Jeppe Nielsen, Engeldrup
Karen Knudsdatter ~ Knud Hansen, Bække
Niels Rasmussen, Hjadstrup
Niels Rasmussen Ellegård, Gyngstrup
Niels Andersen 23 år tjener stedfar Niels Knudsen, Hjadstrup
Anders Andersen 20 år tjener, Lunde værge stedfar Niels Knudsen, Hjadstrup
søsterdatter Bodil Hansdatter ~ Lars Larsen, Gyrup
halvsøster Bodil Nielsdatter ~ Hans Sørensen, Norup
Registrering 26-12-1735 (100) fortsætter 20-02-1736
Simon Pedersen, Norup, 23-04-1736, I-99 (102)
~ Karen Rasmusdatter, lavværge Peder Adsersen, Norup
Rasmus Simonsen 6 år
Jeppe Simonsen 2 år
Værge farbror Niels Jeppesen, Norup
Kirsten Frandsdatter, Tofte, Skovby, 01-02-1736, I-100 (103)
~ Inderst Mads Larsen, hos gårdmand Jørgen Pedersen
søster Gertrud Frandsdatter, Skovby
bror Jørgen Frandsen, Maderup
afdøde havde nydt almisse, halvdelen af boet går til de fattige
Maren Rasmusdatter, Båring, Asperup, 29-02-1736, I-100 (104)
~ 1 Anders Steffensen, skifte 01-12-1706
Anders Andersen, Asperup
Karen Andersdatter ~ Jørgen Andersen, Risinge
Karen Andersdatter ~ Niels Jørgensen, Båring
~ 2 gårdmand Povl Jørgensen
Niels Povlsen 26 år har fæstet gården
Maren Povlsdatter 24 år
Husmand Christopher Albertsen, Skovby, 02-03-1736, I-101 (105)
~ Karen Jeppesdatter, lavværge Anders Pedersen, Skovby
Andreas Christophersen 14 år
Frederik Christophersen 12 år
Anne Marie Christophersdatter 10 år
Jeppe Christophersen 8 år
Værge Otte Jeppesen, Skovby
Enkens mor Anne Marcusdatter
Gårdmand Niels Pedersen, Trøstrup, Korup, 25-10-1736, I-102 (106)
~1
Peder Nielsen, Skovby
Knud Nielsen, Skovby
~ 2 Kirsten Hansdatter, lavværge Hans Povlsen, Trøstrup
Hans Nielsen over sine myndige år har fæstet gården
Anne Nielsdatter ~ Jørgen Rasmussen, Korup
+ Anne Marie Nielsdatter ~ Hans Andersen, Trøstrup, hendes børn:
Hans Hansen og Maren Hansdatter
Enken får aftægt
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Gårdmand Jesper Nielsen, Fjeldsted, 11-12-1736, I-103 (107)
~ Karen Andersdatter lavværge bror Lars Andersen, Fjelstrup
Niels Jespersen, Hynne mølle
Anders Jespersen har fæstet gården. Enken får aftægt.
Erik Jespersen, Maderup, Særslev, 05-03-1736, I-104 (108)
~ Karen Hansdatter lavværge svoger Hans Hansen, Slagstrup
Karen Eriksdatter ~ Henrik Henriksen, tjener i gården
Gertrud Eriksdatter ~ Hans Hansen, Slagstrup
enken var gift 1 Rasmus Povlsen, hendes børn:
Hans Rasmussen, Kærby
Jørgen Rasmussen, Skovby
Povl Rasmussen, Maderup
Sidsel Rasmusdatter ~ Jesper Hansen, Gamby
Claus Rasmussen, Harritslev
enkens dattersøn Rasmus Jørgensen tjener Lars Madsen, Maderup, landsoldat fæster gården.
Hans forældre + Jørgen Nielsen ~ Maren Rasmusdatter, skifte 22-12-1713, afdøde havde modtaget hans arv,
også en arv efter stedsøster Kirsten Nielsdatter ~ Clemen Borch, Odense.
Enken får aftægt
Husmand Lars Jensen, Eskilstrup, Skovby, 12-02-1737, I-106 (109)
~ Maren Jørgensdatter, lavværge svoger Jacob Nielsen, Sønder Esterbølle
arving er Karen Rasmusdatter, Tofte, værge søn Rasmus Knudsen, Skovby
Anne Olesdatter, Emmelev, Hjadstrup, 19-02-1737, I-107 (110)
~ gårdmand Knud Nielsen
Kirsten Knudsdatter ~ Hans Hansen, Emmelev
Mette Knudsdatter ~ Rasmus Jespersen, Norup
Apelone Knudsdatter ~ Erik Simonsen, Emmelev
Ole Knudsen 19 år er hjemme
Hans Rasmussen, Eskilstrup, Skovby, 16-04-1737, I-108 (111)
~ Anne Magdalene Hansdatter, lavværge far Hans Jeppesen, Skovby
helsøster Anne Rasmusdatter ~ Lars Hovmand, Skrillinge
helsøster Karen Rasmusdatter, Middelfart
helsøster Kirsten Rasmusdatter tjener i Søndersø præstegård
halvsøster Maren Rasmusdatter enke efter Ole Skåning, Kærby, værge Ove Jørgensen, Skovby
Fortsætter 01-05-1737 (112)
Margrethe Larsdatter, Kolshave, Guldbjerg, 27-07-1737, I-110 (114)
~ gårdmand Peder Hansen
Hans Pedersen Bang, 27 år rytter i Kolding
Lars Pedersen 14 år
Apelone Pedersdatter, 22 år
Værge Peder Jørgensen, Reveldrup
Gårdmand Jørgen Hansen, Ellegård, Skovby, 29-07-1737, I-111 (114)
~1
Hans Jørgensen, Skovby
Povl Jørgensen, Ore
~ 2 Karen Jørgensdatter, lavværge Peder Henningsen, Hindevad
Johan Jørgensen 15 år værge halvbror Povl Jørgensen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Maren Jørgensdatter 22 år værge Niels Pedersen, Kærby
Niels Jørgensen 10 år
Marie Jørgensdatter 18 år
Sophie Jørgensdatter 7 år
Værge halvbror Hans Jørgensen Ellegård, Skovby
afdødes stedsønner:
Peder Johansen
Jørgen Johansen
Skifte efter deres far Johan Christopher Pedersen. 03-07-1713.
Deres søster Maren Jørgensdatter agter at blive ved gården, de forlanger ingen arv, hvis deres mor kan blive
på aftægt
Maria Henriksdatter, Kærby, Skovby, 28-11-1737, I-116 (120)
~ 1 Jørgen
Frederik Jørgensen, 25 år værge farbror Niels Pedersen Rold, Kærby
Peder Jørgensen 18 år, værge farbror Peder Pedersen Rold, Lykkesborg, Hårslev
~ 2 Bertel Pedersen
Johanne Bertelsdatter
Maren Jeppesdatter, Skovby, 26-10-1737, I-118 (122)
~ husmand Anders Mikkelsen
Else Andersdatter
Kirsten Andersdatter
Værge Hans Ellegård
Enken Mette Andersdatter, Kærby, Skovby, 20-01-1738, I-119 (122)
enke efter Anders Bonde?, lavværge Albert Pedersen
gårdafståelse.
Hendes børn:
Mads Andersen 18 år
Maren Andersdatter ~ Povl Pedersen som fæster gården
Kirsten Andersdatter 22 år
Værge Albert Pedersen, Skovby
Kirsten Sørensdatter, Andebølle, Vissenbjerg, 06-02-1738, I-120 (123)
~ gårdmand Jeppe Mortensen
Anne Jeppesdatter 21 år værge farbror Morten Hansen, Brylle
Maren Jeppesdatter 18 år værge Niels Larsen, Tommerholt, Nørre Broby
Rasmus Hieresen, Ørritslev, Søndersø, og hustru Gertrud Christensdatter, 30-04-1738, I-121 (124)
Christen Rasmussen har fæstet gården
Karen Rasmusdatter 14 år værge Mikkel Christensen, Ørritslev
Niels Jespersen, Esterbølle, Sandager, 26-07-1738, I-122 (125)
~ Maren Rasmusdatter, værge ny fæster Jørgen Hansen som hun ægter
Anne Cathrine Nielsdatter, 23 år
Maren Nielsdatter 19 år
Værge Jørgen Hansen, Højrup fasters mand
Jens Nielsen, Skovby, 09-06-1738, I-122 (126)
hos husmand Knud Nielsen
helbror + Morten Nielsen, hans børn:
Otte Mortensen, Grindløse
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Bodil Mortensdatter, Holev
Mette Mortensdatter ~ Jens Nielsen, Grindløse
Maren Mortensdatter ~ Jokum Jokumsen, Nørreby
Margrethe Mortensdatter tjener stedfar Peder Madsen, Grindløse
halvbror Søren Nielsen, Kærby
søster Mette Nielsdatter ~ Lars Hansen, Harritslev
søster Apelone Nielsdatter ~ Knud Nielsen, Skovby
søster Anne Nielsdatter ~ Jørgen Hansen, Harritslev
Fortsætter 30-06-1738 (127), 18-12-1738
Sidsel Madsdatter, Fjeldsted, 14-03-1739, I-128 (131)
døde ugift hos gårdmand Anders Jespersen
halvbror Morten Andersen, Farstrup
søster Maren Madsdatter, Særslev, værge Morten Andersen
søsterdatter Anne Pedersdatter værge Morten Andersen
halvsøster Maren Andersdatter ~ Peder Hansen, handskemager, Odense
Registrering 31-01-1739, fortsætter 28-03-1739 (132)
Bodil Thomasdatter, Harritslev, Skovby, 25-04-1739, I-129 (133)
~ gårdmand Mads Nielsen
Niels Madsen 13 år, værge morbror Rasmus Thomasen, Harritslev
afdødes andre brødre: Søren Thomasen, Sønder Esterbølle og hans Thomasen, Veiglinge, begge Elved gods
enkemandens søster Karen Nielsdatter ~ Niels Jørgensen, Tofte, enkemandens forældre er i gården.
Maren Christensdatter, Tofte, Skovby, 09-05-1739, I-130 (134)
~ 1 Mikkel Jensen
Jens Mikkelsen, 31 år landsoldat
Hans Mikkelsen, 28 år
Karen Mikkelsdatter ~ Jens Jensen, Harritslev
Mette Mikkelsdatter ~ Rasmus Christophersen, Skamby
Dorthe Mikkelsdatter 30 år
Maren Mikkelsdatter 23 år
Værge morbror Lars Christensen, Reveldrup
~ 2 gårdmand Anders Madsen
Knud Pedersen møller, Nedermølle, Skovby, 05-10-1739, I-131 (134)
~ Karen Jensdatter, lavværge Anders Ejlersen ejedomsmøller, Tværskov mølle
Maren Knudsdatter 7 år
Marie Cathrine Knudsdatter 5 år
Værge Peder Knudsen møller, Overmølle
Anne Larsdatter, Kærby, Skovby, 15-01-1740, I-132 (139)
~ husmand Iver Larsen
Lars Iversen 3 år
Peder Iversen 8 uger
Værge Hans Rasmussen, Kærby
Husmand Morten Rasmussen, Norup, 10-02-1740, I-133 (136)
~ Maren Andersdatter, værge fæstemand Hans Rasmussen, Norup
Knud Mortensen 6 år
Margrethe Mortensdatter 11 år
Værge Jørgen Sørensen, Norup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Erik Simonsen, Emmelev, Hjadstrup, 14-03-1740, I-134 (138)
~ 1 Gertrud Jørgensdatter, Emmelev, Hjadstrup, 24-10-1732, I-74 (78)
Kirsten Eriksdatter, lavværge halvbror Jørgen Jørgensen, Gyrup
~ 2 Apelone Knudsdatter, lavværge far Knud Nielsen, Emmelev
Gårdmand Rasmus Knudsen, Esterbølle, Sandager, 26-04-1740, I-135 (138)
~ Maren Nielsdatter, lavværge Knud Hansen, Esterbølle
søster Anna Knudsdatter ~ Svend skrædder, Nordby
søster Anne Knudsdatter ~ husmand Johan Johansen
søster Maren Knudsdatter ~ Christian M?
Afdødes steddatter Barbara Mortensdatter 28 år værge Jørgen Hansen, Esterbølle
Barbara Mortensdatter bliver ved gården og giver enken aftægt
Gårdmand Knud Hansen, Jersore, Klinte, 05-05-1740, I-138 (141
~ Maren Larsdatter, lavværge stedfar Jesper Larsen, Nørby
Gertrud Knudsdatter 14 år
Karen Knudsdatter 16 år
Værge farbror Hiere Hansen, Hemmerslev og Otte Hansen, Grindløse
Jeppe Mortensen, Andebølle, Vissenbjerg, 10-05-1740, I-139 (142)
enke efter Kirsten Sørensdatter, Andebølle, Vissenbjerg, 06-02-1738, I-120 (123)
Anne Jeppesdatter ~ gårdmand Ole Hansen
Maren Jeppesdatter 17 år værge svoger Ole Hansen
Kirsten Eriksdatter, Emmelev, Hjadstrup, 02-04-1740, I-139 (143)
hos stedmor Apelone Knudsdatter
far Gårdmand Rasmus Knudsen, Esterbølle, Sandager, 26-04-1740, I-135 (138)
halvbror Jørgen Jørgensen, Gyrup er eneste arving
Apelone Knudsdatter, Emmelev, Hjadstrup, 08-07-1740, I-140 (143)
~ Hans Jørgensen
far Knud Nielsen, Emmelev
bror gårdmand Ole Knudsen
søster Kirsten Knudsdatter ~ gårdmand Hans Hansen, Emmelev
søster Mette Knudsdatter ~ gårdmand Rasmus Jespersen, Norup
Voldborg Nielsdatter, Norup, 18-07-1740, I-140 (144)
enke efter Lars
Niels Larsen 18 år tjener Ejby
Find Larsen 12 år
Peder Larsen 8 år
Anne Larsdatter 10 år
Maren Larsdatter 14 år
Dorthe Larsdatter 5 år hos Jørgen Larsen, Ejby
beskikket værge Anders Larsen, Ejby, Bertel Madsen, Ejby, Hans Nielsen, Kingstrup
Hans Knudsen, Eskilstrup, Skovby, 26-08-1740, I-141 (145)
~ Mette Rasmusdatter i et hus hos Dines Eriksens enke, lavværge Ramus Knudsen, Skovby
Knud Hansen tjener i Odense
Bodil Knudsdatter 16 år værge bror Knud
Anne Hansdatter, Skovby, 27-10-1740, I-142 (145)
~ Rasmus Knudsen i et hus hos Jørgen Jørgensen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Knud Rasmussen 18 år, beskikket værge Ove Jørgensen, Skovby
Bente Nielsdatter, Åhøjrup, Brenderup, 25-10-1740, I-142 (146)
~ Jørgen Andersen
bror Peder Pedersen i et hus Stokholm
søster Maren Pedersdatter ~ Jesper Nielsen, Graderup
søstersøn Niels Iversen Wandal.
Henvisning til arvingernes arv efter skifte 30-07-1712
Anne Povlsdatter, Ladegård, Orte, 27-06-1740, I-143 (147)
~ 1 Lars
Hans Larsen, Frøbjerg
Povl Larsen, Tobo
Anders Larsen, Turup
Jens Larsen vides ikke hvor er
~ 2 Lars Nielsen
Skøde 03-02-1728 på Skærbæk mølle, Vejlby, skøde 08-11-1732 på "møller Holms hus", Assens mark
Fortsætter 22-09-1740 den fraværende Jens Larsen har ikke meldt sig.
Karen Hansdatter, Gelsted, 12-04-1741, I-147 (151)
~ 1 Niels Madsen, Gelsted, 10-10-1727, I-37 (40)
Mads Nielsen tjener i gård39 år
Karen Nielsdatter ~ Anders Pedersen, Gelsted
Margrethe Nielsdatter 32 tjener Erholm
Maren Nielsdatter ~ Anders Hansen, Karup
Anne Nielsdatter 24 år
værge morbror Mikkel Hansen, Skydebjerg
~ 2 Søren Pedersen Bang
Niels Jeppesen, Norup, 27-04-1741, I-148 (151)
~ Kirsten Hansdatter, lavværge Hans Hansen
Jeppe Nielsen 17 år
Hans Nielsen 8 år
Ole Nielsen 4 år
Simon Nielsen 2 år
Anne Nielsdatter 12 år
Kirsten Nielsdatter 9 år
Apelone Nielsdatter 14 år
Værge farbror Rasmus Jeppesen, Hjorslev
Enkens kæreste Mads Andersen har fæstet gården
Bodil Jensdatter Ågård, Harritslevgård, Skovby, 23-12-1740, I-148 (151)
enke efter Urtegårdsmand Anton Christian Eggerding, Store Harritslevgård, Skovby, 22-05-1734, I-92 (96)
Arvinger er hendes broderbørn:
Marie Elisabeth Ågård, enke efter Andreas Köche, København
Arlene Juliane Ågård, enke efter Lars Stub, Geistinge
Anne Marie Ågård ~ styrmand Hans Nielsen Kildorph, ved det vestindiske kompagni
Joseph Ågård, sognepræst for Stenmagle og Stenlille menigheder, Sjælland
Benjamin Ågård sognedegn Stenmagle og Stenlille
Cathrine Sophie Ågård enke efter byfoged Ambrosius, Slagelse
Eva Ågård hos kaptajn Kleve, København
Fortsætter 07-06-1741
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Kirsten Hansdatter, Kærby, Skovby, 15-09-1741, I-149 (153)
~ gårdmand Povl Pedersen
bror Lars Hansen, er gammel, bor i Povl Pedersens gård
helsøster Maren Hansdatter ~ Jeppe Hansen, Rorslev
helsøster Apelone Hansdatter ~ Ole Knudsen, Hjadstrup
halvsøster Karen Jørgensdatter ~ Anders Povlsen, Ålsbo
enkemandens kæreste er Anne Cathrine Hansdatter.
Arvingerne afstår fra arv undtagen Lars Hansen som får frit husværelse.
Gårdmand Lars Madsen, Emmelev, Hjadstrup, 04-11-1741, I-150 (153)
~ Maren Larsdatter, lavværge søn Lars Larsen
Lars Larsen gårdmand, Møllegård, Vigerslev
Anne Larsdatter ~ Jeppe Olesen, som har fæstet den halve gård, får nu hele gården
+ Anders Larsen ~ Anne Larsdatter, Brandsby, hans børn:
Anne Andersdatter 10 år
Lars Andersen 8 år
Lars Andersen 6 år
Værge stedfar Anders Knudsen
Enken får aftægt
Gårdmand Mikkel Hansen, Harritslev, Skovby, 15-12-1741, I-150 (154)
~ Anne Jørgensdatter, lavværge Rasmus Thomasen
Anne Mikkelsdatter ~ Jørgen Rasmussen, Harritslev
Karen Mikkelsdatter 21 år
Maren Mikkelsdatter 12 år
Johanne Mikkelsdatter 8 år
Hans Mikkelsen 18 år
Værge Børge Mogensen, Harritslev
Enkens kæreste er Hans Clausen.
Anne Sophie Mølmarck, Harritslev, Skovby, 12-10-1741, I-150 (154)
~ skoleholder Johan Pedersen Hartvig
Christian Mølmarck, byfoged i Fåborg
Peder Mølmarck forpagter af Gunderupgård, Sjælland
Morten Mølmarck er hos Søren skriver i Norge
Fortsætter 05-04-1742 (155)
Hans Jørgensen Ellegård, Skovby, 25-06-1742, I-152 (156)
~ Drude Pedersdatter, værge kæreste Mikkel Nielsen
Maren Hansdatter 11 år
Anne Hansdatter 8 år
Maria Hansdatter 5 år
Jørgen Hansen 2 år
Værger farbror Povl Jørgensen, Ore, Dines Rasmussen i Ellegård, Mads Larsen, Eskilstrup
Pige Mette Nielsdatter, Eskilstrup, Skovby, 20-06-1742, I-153 (156)
arvinger er hendes næstsøskendebørn:
Hans Mortensen, Eskilstrup, for ham mødte hans søn Niels Hansen
Niels Mortensen, Skovby
Gertrud Mortensdatter, Eskilstrup mødte selv
Gårdmand Jørgen Hansen, Esterbølle, Sandager, 29-10-1742, I-153 (157)
~ Maren Rasmusdatter, lavværge Hans Nielsen, Tofte
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
hans far Hans Nielsen til huse hos degnen i Smidstrup
Enken ~ 1 Niels Jespersen, Esterbølle, Sandager, 26-07-1738, I-122 (125), overlader gården til sin ældste
datter Anne Cathrine Nielsdatter som ægter Jens Nielsen, enken får aftægt, en anden datter er Maren
Nielsdatter.
Rasmus Hansen, Bække, Melby, 10-11-1742, I-154 (158)
~1
Dines Rasmussen i Ellegård
~ 2 Karen Madsdatter, lavværge Hans Rasmussen, Brøndstrup
Anders Rasmussen 30 år er hjemme
Christen Rasmussen 14 år
Maren Rasmusdatter ~ Lars Christensen, Askeby
Anne Rasmusdatter 23 år hjemme
Malene Rasmusdatter 13 år
Enken afstår gården til ældste søn Anders Rasmussen mod aftægt
Anders Hansen, Kolshave, Guldbjerg og hustru Anne Jeppesdatter, 14-08-1742, I-155 (158)
Hans Andersen 9 år
Maren Andersdatter 9½ år
Værge fars næstsøskendebarn Hiere Hansen, Særslev for sønnen, ansat værge for datteren Mikkel Hansen,
Kolshave
Fortsætter 14-11-1742 (159)
Maren Povlsdatter, Tofte, Skovby, november 1742, I-156 (160)
~ gårdmand Mads Hansen
Jørgen Madsen 9 år (der står Jørgen Jørgensen)
Povl Madsen 1 år
Anne Madsdatter 12 år
Maren Madsdatter 6 år
Værge fir sønnerne mors halvbror Povl Pedersen Bang, Kærby
Værge døtrene mors halvbror ungkarl Anders Pedersen, tjener i Eskilstrup
Kirsten Madsdatter, Harritslev, Skovby, 24-12-1742, I-157 (160)
~ gårdmand Povl Jensen
Mads Povlsen 17 år tvilling, værge afdødes søskendebarn Christen Busse, Harritslev
Jens Povlsen 17 år tvilling, værge farbror Jørgen Jensen smed, Harritslev
Gårdmand Povl Pedersen, Kærby, Skovby, februar 1743, I-157 (161)
~ Anne Cathrine Hansdatter, lavværge far Hans Hansen, Ålsbo, Rørup
Peder Povlsen 7 uger, værge farbror Jørgen Hansen, Harritslev
Enkens kæreste er Niels Clausen
Husmand Lars Andersen, Gelsted, 28-02-1743, I-158 (161)
~ Maren Andersdatter, lavværge Lars Nielsen, Fjeldsted
Anne Larsdatter 36 år, værge Anders Jespersen, Fjeldsted
Enken afstår huset til datteren mod aftægt
Karen Madsdatter, Harritslev, Skovby, 18-03-1743, I-158 (162)
~ gårdmand Christen Rasmussen Busse
Rasmus Christensen Busse, Tofte
Jep Christensen Busse, 28 år kudsk for oberst Grambo på Varberg
Hans Christensen Busse 18 år
Karen Christensdatter ~ Jørgen Rasmussen, Skovby
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Maren Christensdatter ~ Rasmus Jørgensen, Moderup
Enkemanden afstår gården til den yngste søn Hans Christensen Busse mod aftægt
Hans Christensen Busses kæreste er Maren Pedersdatter, hendes bror Jesper Pedersen, Reveldrup
Gårdmand Mikkel Nielsen, Skovby, 26-04-1743, I-159 (162)
~ Drude Pedersdatter, lavværge Knud Hansen, Kærby
hans far Niels Madsen, Eskilstrup
enkens kæreste er Jørgen Andersen. Enken var ~ 1 Hans Jørgensen Ellegård, Skovby, 25-06-1742, I-152
(156).
Gårdmand Lars Nielsen, Ladegård, Orte, 05-03-1743, I-159 (163)
bror Jens Nielsen, Karup, Brahesborg gods
bror Anders Nielsen, Karup, Brahesborg gods
+ Peder Nielsen, Karup, hans søn sn. Ole Karup, køb- og handelsmand i Assens
søster Karen Nielsdatter ~ Isak Jørgensen, Mygind, Brahesborg gods
Registrering 05-02-1743, fortsætter 20-05-1743 (168)
Hans Mikkelsen, Esterbølle, Sandager, 10-06-1743, I-168 (171)
~ Dorthe Knudsdatter, lavværge Rasmus Rasmussen, Esterbølle
Mikkel Hansen, gift bor i Kolshave
Hans Hansen hjemme fæster gården
Hiere Hansen 20 år hjemme
Margrethe Hansdatter ~ Niels Nielsen til huse i gården
Gertrud Hansdatter tjener Jerstrup, værge Rasmus Hansen, Esterbølle
Enken får aftægt.
Anne Margrethe Nielsdatter, Eskilstrup, Skovby, 16-09-1743, I-168 (172)
~ gårdmand Niels Madsen
Niels Nielsen 22 år
Barbara Nielsdatter 22 år
Anne Nielsdatter 15 år
Anne Johanne Nielsdatter 11 år
Johanne Marie Nielsdatter 6 år
Kirsten Nielsdatter 4 år
Værge morbror Jørgen Nielsen, Fjelsted
Gårdmand Hans Hansen, Emmelev, Hjadstrup, 29-03-1745, I-169 (172)
~ Kirsten Knudsdatter lavværge bror Ole Knudsen, Emmelev
helsøster Karen Hansdatter ~ Anders Jeppesen, Lumby, på kongens gods, for Anders Jeppesen mødte hans
svigersøn Ole Knudsen, Emmelev
halvsøster + Sidsel Hansdatter ~ Erik Rasmussen, Fremmelev, Lunde, hendes børn:
Karen Eriksdatter ~ Jørgen Hansen, borger og murermester, Odense
Apelone Eriksdatter ~ Johan Frederiksen møller, Nislevgårds mølle, er enke til huse i Fremmelev, for hende
mødte svigersøn Anders Andersen, Fremmelev
Maren Eriksdatter ~ Rasmus skrædder, Fremmelev
Anne Eriksdatter 43 år er i Odense
Registrering 28-02-1745, fortsætter 05-04-1745 lavværge er Jørgen Sørensen, Norup
Peder Knudsen møller, Overmølle, Skovby, 21-06-1745, I-172 (176)
~1
+ Knud Pedersen ~ Karen Jensdatter, Nedermølle, hans børn:
Maren Knudsdatter 12 år
Maria Cathrine Knudsdatter 6 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Værge stedfar Jens Hansen, Nedermølle
+ Anne Pedersdatter ~ Anders Ejlersen, Tværskov Mølle, ~ 2 Anders Knudsen, hendes børn er hos stedfar:
Peder Andersen 9 år
Karen Andersdatter 13 år
~ 2 Maren Pedersdatter, lavværge Niels Jørgensen, Tofte
Hans Pedersen 10 år
Peder Pedersen 1 år
Maren Kirstine Pedersdatter 8 år
Anne Frederikke Pedersdatter 4 år
Værge farbror Anders Knudsen, Sandager
Anne Pedersdatters børn i Tværskov har ingen farbrødre men 2 halvbrødre Peder Andersen og Ejler
Andersen, de er begge i København og under 25 år. En halvsøster Anne Cathrine Andersdatter ~ Christen
Jørgensen, Morud Mølle, han ønskede at stedfaderen Anders Knudsen i Tværskov skulle værge for børnene,
og han blev antaget.
Niels Pedersen Mosegård, Store Labøllehus, Hårslev, 05-11-1745, I-178 (181)
~ Else Marie Villumsdatter, lavværge Henrik Jørgensen Melhoph, Bogense
helbror Jens Pedersen i Mosegård på Elvedgård gods
helsøster Maren Pedersdatter 44 år tjener von Stochen i København
halvsøster Karen Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen, Vierne, på Elvedgårds gods
halvsøster Kirsten Pedersdatter ~ Anders Pedersen, Eskilstrup
Registrering 09-10-1745.
Gårdmand Christen Rasmussen, Ørritslev, Søndersø, 06-12-1745, I-178 (182)
~ Maren Hieresen, lavværge Jørgen Pedersen, Ullerup
Rasmus Christensen 7 år
Hiere Christensen 3 år er hos Jørgen Pedersen i Ullerup
Gertrud Christensdatter 1½ år
Værge afdødes morbror Mikkel Christensen, Ørritslev
Margrethe Clausdatter, Otterup, 25-02-1746, I-179 (183)
~ husmand Hans Sørensen
Søren Hansen tjener madam Holms dødsbo
Claus Hansen 34 år tjener Emmelev
Jørgen Hansen 32 år tjener Emmelev
Hans Hansen 25 år er hjemme
Karen Hansdatter 22 år er hjemme
Anne Hansdatter 20 år tjener Emmelev
Maren Hansdatter 16 år tjener Lunde
Barbara Mortensdatter, Esterbølle, Sandager, 01-06-1746, I-180 (184)
~ gårdmand Hans Pedersen
Morten Hansen 5 år
Peder Hansen 1½ år
Gertrud Maria Hansdatter 3½ år
Enkemandens bror Rasmus Pedersen tjener Esterbølle
Søren Pedersen, Overmølle, Skovby, 01-07-1746, I-181 (185)
til huse hos Anders Nielsen møller
hans børn:
Philip Carl Sørensen, rytter i Slagelse
Jens Sørensen 20 år tjener Moderup
Peder Sørensen 15 år tjener Brolund
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Maren Sørensdatter 19 år tjener i Odense
Værge morbror Jørgen Pedersen, Brolund
Husmand Anders Nielsen, Tofte, Skovby, 02-07-1746, I-183 (186)
~ Anne Pedersdatter, lavværge Jørgen Pedersen, Tofte
bror + Niels Nielsen, Vedby på Margård gods, hans børn:
Hans Nielsen, Vedby
Niels Nielsen gift bor i Ørritslev
Hans Nielsen gift bor i Tværskov
+ Anders Nielsen, Søndersø skov, hans datter Anne Cathrine Andersdatter 4 år
Maren Nielsdatter ~ Hans Nielsen, Højrup
Gedske Nielsdatter 33 år til huse i Søndersø
bror + Peder Nielsen, Seden på Østergård gods, hans børn:
Hans Pedersen gift i Seden
Jørgen Pedersen, Bullerup
Anders Pedersen, værtshusmand i Odense
Karen Pedersdatter ~ Jens Clemensen, Bullerup
søster + Johanne Nielsdatter ~ + Ole Jørgensen, Søndersø, hendes børn:
Anne Olesdatter ~ Hans Christensen, Kolshave
Registrering 02-06-1746
Maren Hansdatter, Hornskov, Skovby, 23-02-1748, I-184 (188)
~ husmand Rasmus Madsen
mor Ingeborg Nielsdatter til huse hos datter
Kirstine Hansdatter ~ Anders Hansen, Melby
Registrering 29-01-1748
Anne Elisabeth Ottesdatter, Harritslev, Skovby, 15-03-1748, I-187 (190)
~ husmand Hans Mikkelsen
Mikkel Hansen 36 år på rejse til Ostindien
Didrik Hansen landsoldat gift i Harritslev
Eberhart Hansen gift bor i Særslev
Anne Marie Hansdatter ~ Anders Pedersen, træskomand, Skødstrup
Mette Hansdatter 19 år
Anne Malene Hansdatter 16 år
Mette Hansdatter, Ejlby-Lunde, Ejlby, 05-04-1748, I-188 (192)
~ gårdmand Hans Hansen
Hans Hansen 6 år
Anne Hansdatter 13 år
Johanne Marie Hansdatter 4 uger
Værge Niels Jeppesen, Kærby
Gårdmand Mads Madsen, Ladegård, Orte, 18-06-1748, I-190 (193)
~ Kirsten Jensdatter, lavværge bror Peder Jensen, Mullerup, Dreslette
Jens Madsen 33 år hjemme
Anne Madsdatter ~ Jeppe Andersen, Emtekær
Kirsten Madsdatter ~ gårdmand Jens Christensen, Ladegård
Sidsel Madsdatter 22 år hjemme
Værge farbror Knud Madsen, Ballestorp, Ballesø
Gårdmand Jørgen Hansen, Harritslev, Skovby, 19-07-1748, I-190 (194)
~ Anne Nielsdatter, lavværge svoger Mads Rasmussen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Hans Jørgensen 32 år hjemme
Niels Jørgensen 29 år hjemme
Jørgen Jørgensen 25 år tjener Harritslev
Anders Jørgensen 10 år
Anne Jørgensdatter ~ Mads Rasmussen, Ejlskov
Karen Jørgensdatter ~ Ole Hansen, Nylykkehus, Højrup
Anen Marie Jørgensdatter 21 år
Gertrud Jørgensdatter 16 år
søn Niels Jørgensen fæster gården, mor får aftægt
Gårdmand Mads Andersen, Norup, 12-08-1748, I-190 (195)
~ Kirsten Hansdatter, lavværge bror Lars Hansen, Norup
helbror Erik Andersen, 27 år landsoldat tjener Gundestrup på Einsidelborg gods
halvsøster Johanne Madsdatter ~ Rasmus Rasmussen, Skalbjerg
halvsøster + Karen Madsdatter ~ Hans Hansen, Gundestrup på Einsidelborg gods, hendes børn:
Mads Hansen 15 år tjener Bredstrup
Kirsten Hansdatter 20 år tjener Bredstrup
enken ~ 1 Niels Jeppesen, Norup, 27-04-1741, I-148 (151), hendes søn Jeppe Nielsen,
enkens bror Rasmus Hansen ladefoged på Einsidelborg
Registrering 15-07-1748
Husmand Jørgen Nielsen, Harritslev, Skovby, 06-11-1748, I-193 (196)
~ Anne Hansdatter, lavværge Børge Mogensen, Harritslev
Hans Jørgensen 20 år tjener Harritslev
Birthe Jørgensdatter ~ Peder Nielsen, Nørreby, Gyldensten gods
Karen Jørgensdatter 25 år tjener Nørreby
Anne Jørgensdatter 16 år tjener Harritslev
Dorthe Jørgensdatter 12 år
Jens Dinesen, Lunde, Ejlby, 20-03-1749, I-194 (197)
~ Karen Jenses til huse hos Hans Hansen, lavværge Niels Mogensen, Lunde
Anders Jensen 15 år tjener Bække
Hans Jensen 12 år
Dines Jensen 6 år
Værge fars søskendebarn Hans Jeppesen, Ejlby
Gårdmand Niels Hansen, Skårup, Skovby, 09-04-1749, I-194 (198)
~ Maren Rasmusdatter, lavværge Rasmus Busse, Tofte
Anders Nielsen 28 år
Rasmus Nielsen 17 år
Gertrud Nielsdatter ~ Hans Busse, Harritslev
Anders Nielsen fæster gården, mor får aftægt
Anders Larsen, Skårup, Skovby, 09-04-1749, I-195 (198)
tjente Peder Rold
mor Birthe Andersdatter til huse hos Peder snedker, Kærby
bror Jørgen Larsen, rytter
søster Anne Larsdatter ~ Jens Jensen Lunde tjener i Harritslev
registreret 10-03-1749, fortsætter 14-05-1749 (199), 28-05-1749
Karen Nielsdatter, Harritslev, 07-06-1749, I-197 (200)
~ gårdmand Claus Jørgensen
Jørgen Clausen 2 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Marie Clausdatter 5 år
Værge morfar Niels Jørgensen, Tofte
Karen Pedersdatter, Bolmerod, Skamby, 14-09-1749, I-197 (200)
~ Peder Rasmussen hos søn Rasmus Pedersen
Rasmus Pedersen er fæster af gården og giver får aftægt
Peder Pedersen 24 år tjener Jersore
Hans Pedersen 22 år tjener Beldringe
Jacob Pedersen 20 år tjener bror Rasmus
Anne Pedersdatter 34 år tjener Bastrup
Karen Pedersdatter 33 år tjener bror Rasmus
Maren Pedersdatter 31 år tjener bror Rasmus
Kirsten Pedersdatter 26 år tjener Jerstrup
Margrethe Pedersdatter 18 år tjener Skamby
Bodil Pedersdatter 11 år hos bror Rasmus
Værge mosters mand Mads Olesen, Skamby
Peder Conradsen, Eskilstrup, Skovby, 25-09-1749, I-198 (201)
~ Maren Hansdatter, værge svigersøn Anders Knudsen
Anders Pedersen 26 år hjemme
Conrad Pedersen 18 år hjemme
Anne Pedersdatter ~ Anders Knudsen, Skåstrup
Enken afstår gården til søn Anders Pedersen mod aftægt.
Mourits Henriksen, Tofte, Skovby, 31-10-1749, I-199 (202)
til huse hos Rasmus Busse
bror + Lars Henriksen, Husby, Wedelsborg gods, hans børn:
Jeppe Larsen gift bor i Husby
Henrik Larsen gift bor i Husby
+ Karen Larsdatter ~ 1 Christian Christiansen, ~ 2 Jens Christiansen smed, Husby, hendes børn:
Christian Christiansen gift til huse i Ejlby
Lars Jensen 23 år tjener far
Christian Jensen 19 år tjener Eskær
Jørgen Jensen 17 år tjener Eskær
Karen Jensdatter 18 år tjener Ulsrod, Ørslev
Registrering 21-09-1749
Gårdmand Jørgen Andersen, Åhøjrup, Brenderup, 22-12-1749, I-200 (203)
~ Maren Jensdatter, lavværge far Jens Clausen i ?..jmark
bror + Hans Andersen var gift i Åhøjrup, hans børn:
Jesper Hansen gift bor i Åhøjrup
Birthe Hansdatter ~ Jacob Nielsen, Holse
bror + Peder Andersen, Gremmerlykke, hans børn:
Mette Pedersdatter er vanvittig hos bror Søren Jensen i Gremmerlykke
søster + Karen Andersdatter ~ Mads Jørgensen, Bro, hendes børn:
Lars Madsen, borger i Bogense
Anders Madsen gift bor i Bro
Maren Madsdatter 60 år hos bror Anders Madsen i Bro
Mette Madsdatter ~ Peder Bertelsen, Bro
søster + Margrethe Andersdatter ~ Hans Hieresen, Bro, hendes børn:
+ Karen Hansdatter ~ Simon Rasmussen, Bro, søn Jens Simonsen, Brenderup
Karen Nielsdatter, Tofte, Skovby, 27-04-1750, I-203 (207)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ gårdmand Niels Jørgensen
Anders Nielsen 19 år
+ Karen Nielsdatter ~ Claus Jørgensen, Harritslev, hendes børn:
Jørgen Clausen 3 år
Anne Marie Clausdatter 5 år
Maren Nielsdatter ~ Peder Rold, Skårup
Gødske Nielsdatter 17 år
Værge morbror Mads Nielsen, Harritslev
Sønnen Anders Nielsen fæster gården med aftægt til far.
Mette Danielsdatter, Harritslev, Skovby, 30-04-1750, I-204 (207)
hos søn Frederik Jørgensen i en fæstebolig
ældste søn Christian Christiansen gift bor i Harritslev
Claus Jørgensen gift bor i Harritslev
Frederik Jørgensen 33 år beboer af et bol
+ Else Marie Jørgensdatter ~ Anders Eriksen smed, Esterbølle: datter Anne Dorthe Andersdatter 7 år er her
på stedet
Peder Nielsen Rold, Skårup, Skovby, 11-06-1750, I-205 (208)
~ Maren Nielsdatter, lavværge far Niels Jørgensen, Tofte
Niels Pedersen 6 år
Jørgen Pedersen 4 år
Niels Pedersen 2 år
Værge farfar Niels Rold, Kærby
Landsoldat Hiere Hansen, Esterbølle, Sandager, 18-06-1750, I-205 (209)
hos bror Hans Hansen
mor Dorthea Hanses hos søn gårdmand Hans Hansen
bror Mikkel Hansen gift bor i Kolshave
bror Hans Hansen gårdmand her i gården
søster Margrethe Hansdatter ~ Niels Nielsen, Tofte
søster Gertrud Hansdatter 30 år tjener på Sandager
Anne Jørgensdatter, Bolmerod, Skamby, 30-09-1750, I-206 (210)
~ Jeppe Rasmussen
Rasmus Jeppesen 25 år er hjemme
Maren Jeppesdatter ~ Erik Andersen, Torup, Dallund gods
Husmand Iver Larsen, Kærby, Skovby, 22-02-1751, I-207 (210)
~ 1 Anne Larsdatter, Kærby, Skovby, 15-01-1740, I-132 (139)
Lars Iversen 14 år tjener Harritslev
Peder Iversen 10 år er hjemme
~ 2 Karen Rasmusdatter, lavværge bror Jørgen Rasmussen, Harritslev
Niels Iversen 4 år
Værge farbror Jørgen Larsen borger i Bogense
Afdøde gik og betlede ved Assens da han døde
Gårdmand Jørgen Pedersen, Tofte, Skovby, 18-10-1751, I-208 (211)
~ Karen Larsdatter, lavværge Niels Rasmussen, Tofte
Peder Jørgensen 14 år
Lars Jørgensen 5 år
Dorthe Jørgensdatter 16 år
Antaget værge Niels Jørgensen, Tofte
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Husmand Søren Nielsen, Esterbølle, Sandager, 12-02-1752, I-209 (212)
~ 1 Karen Rasmusdatter, Skovby, 30-11-1732, I-76 (79)
Niels Sørensen gift og bor i Esterbølle
Gertrud Sørensdatter 24 år tjener på Harritslevgård
Rasmus Sørensen 18 år er hjemme
~ 2 Maren Madsdatter, lavværge Christen Madsen, Kolshave
Mads Sørensen 13 år tjener Stavrby
Karen Sørensdatter 17 år
Anne Marie Sørensdatter 7 år
Værge mosters mand Knud Pedersen, Harritslev
Husmand Jens Jensen Ringer, Harritslev, Skovby, 27-04-1752, I-210 (213)
~ Maren Pedersdatter, lavværge Claus Rasmussen, Harritslev
Jens Jensen gift bor i Harritslev
Søren Jensen gift bor i Skovby
+ Ditlev Jensen ~ Maren Sørensdatter, Norup, hans børn:
Maria Ditlevsdatter 8 år
Maren Ditlevsdatter 6 år
Værge farbror Jens Jensen
Giøde Jensen gift bor i Kærby
Peder Jensen gift bor i Kærby
Jost Jensen 25 år tjener bror Jens Jensen
Enken afstår fæstehuset.
Husmand Christen Caspersen, Hjorslev, Otterup, 15-07-1752, I-211 (214)
~ Karen Jeppesdatter, lavværge bror Lars Jeppesen, Hjorslev
Jørgen Christensen gift bor i Emmelev
Casper Christensen gift bor i Kærby
Anders Christensen 20 år tjener Emmelev
Anne Christensdatter 22 år tjener Otterup
Maren Christensdatter 19 år tjener bror Jørgen
Karen Christensdatter 15 år tjener Emmelev
Afdødes far Casper Andersen, Østrup er værge for den ældste datter
Maren Andersdatter, Otterup, 15-07-1752, I-212 (215)
~ gårdmand Knud Jørgensen
Jørgen Knudsen 42 år er i gården
Rasmus Knudsen gift bor i Ølund
Peder Knudsen 23 år hjemme
Karen Knudsdatter ~ Rasmus Jensen, Gundestrup, Kørup gods
Anne Knudsdatter ~ Jeppe Simonsen, Otterup på præstens gods
Karen Hansdatter, Kærby, Skovby, 08-11-1752, I-212 (216)
~ gårdmand Anders Jørgensen
Hans Andersen gift bor i Skårup
Jørgen Andersen 21 år hjemme
Kirsten Jørgensdatter ~ Frederik Albertsen, Skovby
Anne Andersdatter ~ Mikkel Jørgensen, Tofte
Enkemanden afstår gården til yngste søn Jørgen mod aftægt
Anne Larsdatter, Smidstrup, Guldbjerg, 09-07-1753, I-213 (216)
til huse hos Hans Mikkelsen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
datter Birthe Pedersdatter 27 år tjener Hagestedgård på Sjælland
værge halvbror Morten Pedersen i Smidstrup
Husmand Niels Nielsen Rold, Kærby, Skovby, 28-01-1754, I-214 (218)
~ Anne Kirstine Børgesdatter, lavværge bror Mikkel Børgesen, Tofte
Niels Nielsen 10 år
Børge Nielsen 3 år
Gertrud Nielsdatter 6 år
Værge fars søskendebarn Hans Hansen, Skovby
Afdødes far Niels Pedersen Rold, Kærby mødte ikke på grund af sygdom
Fortsætter 21-03-1754 enkens lavværge er nu degn Fischer i Skovby
Afdødes far er død, han ejede et øde hus som blev solgt på auktion
Husmand Christen Jeppesen, Kærby, Skovby, 21-03-1754, I-216 (219)
~ Anne Jensdatter, lavværge Povl Bang, Kærby
Karen Christensdatter (der står Karen Jeppesdatter)
Anne Christensdatter (der står Anne Jeppesdatter)
værge fars søstersøn Frederik Albertsen, Skovby
Maren Jørgensdatter, Harritslev, Skovby, 29-03-1754, I-217 (220)
~ gårdmand Rasmus Thomasen
hendes søskende
bror + Christopher Jørgensen gift i Ejlskov på Gyldensteen, hans børn:
Anne Cathrine Christophersdatter ~ Peder Jensen, Ejlskov
bror Anders Jørgensen, Kærby
søster + Kirsten Jørgensdatter gift i Ore, hendes børn:
+ Jørgen Nielsen gift i Harritslev, hans børn:
Anne Kirstine Jørgensdatter ~ Jeppe Busse, Harritslev
Niels Jørgensen gift i Tofte
Karen Nielsdatter enke til huse i Harritslev
+ Maren Jørgensdatter ~ Povl Andersen, Skødstrup, hendes børn:
Hans Povlsen gift i Skåstrup, Oregård gods
Anders Povlsen 28 år landsoldat tjener Skovby
Sara Pedersdatter 24 år tjener i Flensborg
Gertrud Pedersdatter 20 år tjener Åhøjrup
Kirsten Andersdatter 13 år tjener Eskilstrup
Dorthe Andersdatter 10 år tjener Skåstrup
søster Johanne Jørgensdatter ~ Hans Jensen, Ejlskov
søster Anne Jørgensdatter ~ Hans Clausen
halvsøster Maren Rasmusdatter enke i Skårup, hendes søn Anders From
Maren Pedersdatter, Esterbølle, Sandager, 27-04-1754, I-220 (223)
~ gårdmand Hans Hansen
Hans Hansen 7 år
Peder Hansen 6 år
Knud Hansen 4 år
Apelone Hansdatter 9 år
Værge morbror Hans Pedersen, Esterbølle
Gårdmand Anders Rasmussen, Bække, Melby, 10-10-1754, I-221 (224)
~ Kirsten Jørgensdatter, lavværge far Jørgen Frandsen, Brøndstrup
Rasmus Andersen ¾ år
Karen Andersdatter 3 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
værge farbror Dines Rasmussen i Ellegård
enken er gift med Jeppe Ottesen
Gårdmand Jeppe Rasmussen, Bolmerod, Skamby, 20-12-1754, I-223 (226)
~ 1 Anne Jørgensdatter, Bolmerod, Skamby, 30-09-1750, I-206 (210)
Maren Jeppesdatter ~ Erik Andersen, Torup, for hende mødte farbrors søn Rasmus Pedersen, Bolmerod
~ 2 Dorthe Hansdatter, lavværge bror Ole Hansen, Bastrup
Rasmus Jeppesen 2½ år
Hans Jeppesen 1 år
Værge farbror Peder Rasmussen, Bolmerod
Fortsætter 17-01-1755 (229)
Gårdmand Hans Mortensen, Skovby, 02-04-1756, I-127 (231)
~ Karen Hansdatter, lavværge Anders Pedersen, Eskilstrup
Morten Hansen gift bor i Fåborg
Niels Hansen 46 år er i gården
Rasmus Hansen 44 år er i gården
+ Margrethe Hansdatter ~ Rasmus Sørensen, Byllerup, hendes børn:
Hans Rasmussen 17 år er i gården
Morten Rasmussen 15 år er i gården
Mette Hansdatter 34 år tjener i gården, værge farbrors søn byskriver Roe i Bogense
Niels Hansen fæster gården med aftægt til mor
Gårdmand Jørgen Rasmussen, Harritslev, Skovby, 23-01-1756, I-231 (234)
~ Anne Mikkelsdatter, lavværge Hans Clausen, Harritslev
mor Johanne Jørgensdatter til huse hos Claus Marcussen, Kærby
bror Jørgen Rasmussen Roe, Ørbæk gift på Gyldensteens gods
søster Karen Rasmusdatter enke til huse hos Anders Nielsen, Tofte
søster Maren Rasmusdatter ~ Anders Lunde, borger, Bogense
søster Anne Rasmusdatter ~ Claus Marcussen, Kærby
registreret 04-01-1756
Gårdmand Lars Jeppesen, Hjorslev, Otterup, 04-05-1756, I-232 (236)
~ Anne Andersdatter, lavværge Ole Hansen, Hjorslev (Maren Andersdatter?)
Peder Larsen 40 år
Hans Larsen 25 år
Maren Larsdatter ~ Jørgen Christensen, Bastrup på Gyldensteens gods
Anne Marie Larsdatter 27 år
Malene Larsdatter 20 år
yngste søn Hans Larsen fæster gården med aftægt til mor
Gårdmand Hans Jørgensen, Emmelev, Hjadstrup, 09-12-1756, I-234 (237)
~ Dorthe Knudsdatter, lavværge bror Ole Knudsen, Egense
Knud Hansen 10 år, værge farfar Jørgen Sørensen, Norup
Apelone Hansdatter 12 år
Karen Hansdatter 6 år
Dorthe Hansdatter 1 år
værge farbror Søren Jørgensen, Emmelev
Ole Mikkelsen, Norup, 28-02-1757, I-236 (239)
~ Maria Pedersdatter, lavværge Hans Madsen, Norup til huse hos Peder Adsersen
Peder Olesen 22 år
? Olesen 18 år tjener Emmelev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Mikkel Olesen 11 år
værge afdødes farbror Jørgen Sørensen, Norup
Maren Pedersdatter, Overmølle, Skovby, 11-03-1757, I-236 (240)
~ 1 Peder Knudsen møller, Overmølle, Skovby, 21-06-1745, I-172 (176)
Hans Pedersen 22 år tjener Brende mølle
Peder Pedersen 13 år hjemme
Marie Kirstine Pedersdatter 20 år
Anne Frederikke Pedersdatter 16 år
halvbror Knud Pedersen gift bor Nedermølle, hans datter Maren Knudsdatter ~ Frederik Jørgensen,
Harritslev blev værge
~ 2 Anders Nielsen møller
Niels Peder Andersen 11 år
Anne Andersdatter 9 år
Mette Cathrine Andersdatter 7 år
Værge enkemandens bror Hans Bonde, Tofte
Gertrud Christensdatter, Kærby, Skovby, 27-08-1757, I-239 (243)
~ gårdmand Hans Pedersen
Christen Hansen 23 år
Maren Hansdatter 17 år
Gårdmand Mads Larsen, Skovby, 17-11-1757, I-240 (244)
~ Maren Jørgensdatter, lavværge bror Ove Jørgensen, Skovby
Jørgen Madsen 11 år
Lars Madsen 8 år
Rasmus Madsen 8 år
Margrethe Madsdatter 18 år
Maren Madsdatter 15 år tjener Skovby
Anne Kirstine Madsdatter 13 år tjener Eskilstrup
Anne Madsdatter 2 år
Værge farbror Jens Larsen, Harritslev
Kirsten Knudsdatter, Emmelev, Hjadstrup, 30-12-1757, I-242 (246)
~ gårdmand Søren Jørgensen
bror Ole Knudsen gift bor i Emmelev
søster Mette Knudsdatter ~ Rasmus Jespersen, Norup
Hans Madsen, Norup, 01-02-1758, I-243 (247)
~ Anne Pedersdatter, lavværge Anders Clausen, Norup, i et lejehus
Karen Hansdatter 34 år er hos mor
Fortsætter 15-02-1758, værge farbrors søn Jens Nielsen tjener Nærå for ham mødte Hans Hansen, Norup
Maren Jørgensdatter, Eskilstrup, Skovby, 15-04-1758, I-245 (248)
~ husmand Hans Jørgensen
Jørgen Hansen 6 år
Lars Hansen 4 år
Hiere Hansen 2 år
Værge morbror Jens Jørgensen, Skovby
Knud Larsen, Norup, 20-04-1758, I-245 (249)
~ Maren Christensdatter, lavværge Anders Clausen, Norup, til huse hos gårdmand Hans Hansen
en bror var corporal i Fredericia, døde for 2 år siden og havde børn, intet at arve.
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Fortsætter 29-06-1758
Gårdmand Anders Pedersen, Eskilstrup, Skovby, 31-07-1758, I-247 (250)
~ Kirsten Pedersdatter, lavværge søsters mand Jørgen Nielsen, Vierne
Peder Andersen 10 år
Anne Cathrine Andersdatter 13 år er vanvittig
Karen Andersdatter 6 år
værge farbror Povl Pedersen Bang, Kærby
Enken afstår gården mod at få sl. Margrethe Eriks stue
Gårdmand Børge Mogensen, Harritslev, Skovby og hustru Karen Hansdatter, 25-08-1758, I-248 (251)
konens søn Hans Mikkelsen, Smidstrup
deres børn:
Mikkel Børgesen, Tofte
Anne Kirstine Børgesdatter ~ Claus Hansen, Kærby
Barbara Cathrine Børgesdatter ~ Hans Eriksen, Harritslev
Margrethe Andersdatter, Emmelev, Hjadstrup, 06-11-1758, I-248 (252)
~ Niels Jespersen i et husværelse hos Jørgen Christensen
halvbror + Jesper Andersen, Østrup, hans børn:
Anders Jespersen gift bor i Østrup
Niels Jespersen gift gårdmand i Østrup
Kirsten Jespersdatter ~ Johan Didriksen, Østrup
+ Karen Jespersdatter ~ Mathias Henriksen, Serup, hendes børn:
Jesper Mathiasen 32 år tjener Serup
Anne Mathiasdatter ~ Anders Rasmussen, Østrup
Karen Mathiasdatter ~ Hans Nielsen, Serup
helsøster Dorthe Andersdatter enke til huse hos datter gift med Rasmus Madsen, Østrup
halvsøster + Maren Andersdatter ~ Frederik Bertelsen, Østrup, hendes børn:
Bertel Frederiksen gift bor i Dagstrup
+ Karen Frederiksdatter ~ Søren Jespersen. Bladstrup, hendes børn:
Margrethe Simonsdatter 17 år
Maren Simonsdatter 11 år
Niels Jespersen afstod gården 15-12-1756 til Jørgen Christensen ~ Kirsten Jørgensdatter mod aftægt
Anne Nielsdatter, Askeby, Særslev, 16-11-1758, I-250 (254)
til huse hos Lars Andersen
~ 1 Lars
+ Lars Larsen gift i Skamby, hans søn: Lars Larsen 18 år tjener Uggerslev
+ Niels Larsen gift i Bederslev, hans børn:
Lars Nielsen 16 år tjener Uggerslev
Hans Nielsen 11 år hos stedfar Hans Pedersen, Bederslev
Anne Marie Nielsdatter 14 år tjener Vellinge
~ 2 Anders Larsen
Anne Larsdatter, Skovhestehaven, Skovby, 16-02-1759, I-251 (255)
~ husmand Jens Larsen Lunde, røgter på Harritslevgård
Lars Jensen 8 år
Jens Jensen 3 år
Maren Jensdatter 10 år
værge farbror Anders Jensen smed, Bogense og mors fasters mand Niels Jeppesen, Kærby
Afdødes bror ved armeen i Holsten
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Husmand Marcus Holm, Kærby, Skovby, 26-02-1759, I-252 (256)
~1
Herluf Christian Marcussen Holm, 9 år
værge morfar Povl Hartvigsen skomager, Kærby
~ 2 Anne Mortensdatter, lavværge bror Peder Mortensen, borger og skrædder i Bogense
Maren Marcusdatter Holm 3 år
Anne Margrethe Marcusdatter Holm 1½ år
Afdøde var født i Holsten i det plønske, antaget værge Povl Hartvigsen
Karen Christensdatter, Harritslev, Skovby, 29-10-1759, I-255 (258)
~ gårdmand Povl Jensen
bror Anders Christensen gift bor i Hemmerslev
bror Mads Christensen gift bor i Kolshave
bror Jacob Christensen 34 år tjener bror Mads
søster Anne Christensdatter ~ Jens Nielsen, Kille
enkemandens søn Jens Povlsen
Bodil Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 29-10-1759, I-257 (261)
~ husmand Christian Christiansen
halvbror Hans Nielsen gift bor i Grindløse
halvbror Jørgen Nielsen gift i Grindløse
halvbror Peder Nielsen var for nogle år siden i København
halvsøster Johanne Nielsdatter skal være opfødt hos præsten Jens Schiellerup i Vordingborg, skal nu være
gift. Fortsætter 21-12-1759 (262) intet at arve
Niels Jørgensen, Tofte, Skovby, 18-02-1760, I-259 (263)
til huse hos søn Anders Nielsen
Anders Nielsen er gift bor i gården
+ Karen Nielsdatter ~ Claus Jørgensen, Harritslev, hendes børn:
Jørgen Clausen 13 år
Anne Marie Clausdatter 16 år
Maren Nielsdatter ~ Hans Andersen, Skårup
Anne Marie Jørgensdatter, Eskilstrup, Skovby, 04-04-1760, I-260 (264)
~ husmand Conrad Pedersen
Maren Conradsdatter 2 år, værge morbror Niels Jørgensen, Harritslev
Gårdmand Hans Hansen, Ejlby Lunde, Ejlby, 31-05-1760, I-261 (264)
~ 1 Mette Hansdatter, Ejlby-Lunde, Ejlby, 05-04-1748, I-188 (192)
Hans Hansen 29 år er hjemme
Anne Hansdatter 25 år tjener Harritslevgård
Hans Hansen 18 år tjener Askeby
~ 2 Barbara Hansdatter, lavværge Christen Jørgensen, Lunde
Erik Hansen 9 år
Mette Cathrine Hansdatter 11 år
Maren Hansdatter 8 år
Karen Hansdatter 3 år
Værge farbror Hans Hansen, Slagstrup
Gårdmand Niels Nielsen, Tofte, Skovby, 28-10-1760, I-262 (266)
~ Karen Rasmusdatter lavværge Christen Madsen, Kolshave
Niels Nielsen 13 år
Rasmus Nielsen 5 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Nielsdatter ~ Søren Jørgensen tjener enken
Anne Nielsdatter 24 år hjemme
Kirsten Nielsdatter 18 år tjener Kærby
Anne Cathrine Nielsdatter 9 år
Værge farbror gårdmand Anders Nielsen, Harndrup, i hans sted mødte Søren Jørgensen
Maren Madsdatter, Tofte, Skovby, 01-12-1760, I-263 (267)
~ gårdmand Hans Nielsen
Mads Hansen gift bor i Harritslev
Niels Hansen 26 år hjemme
Mette Hansdatter ~ skoleholder Johan Pedersen, Harritslev
Maren Hansdatter ~ Christopher Andersen, Skårup
Anne Hansdatter 29 år hjemme
Margrethe Simonsdatter, Ølund, Skeby, 13-05-1761, I-265 (269)
~ gårdmand Rasmus Knudsen
Simon Rasmussen 16 år
Knud Rasmussen 15 år
Jørgen Rasmussen
Kirsten Rasmusdatter 10 år
Margrethe Rasmusdatter 8 år
Maren Rasmusdatter 3 år
Værge morfar Simon Andersen, Egense
Maren Andersdatter, Hjorslev, Otterup, 13-05-1761, I-267 (270)
enke efter Gårdmand Lars Jeppesen, Hjorslev, Otterup, 04-05-1756, I-232 (236)
Peder Larsen gift bor i Hjorslev
Hans Larsen har fæstet gården, hvor mor havde aftægt
Maren Larsdatter ~ Jørgen Christensen, Bastrup på Gyldensteens gods
Anne Marie Larsdatter 32 år værge svoger Jørgen Christensen
Malene Larsdatter tjener bror Hans Larsen i gården
Ungkarl Jørgen Hansen, Skovby, 09-05-1761, I-268 (271)
Død ca. 19 år hos stedfar Jørgen Andersen
mor Drude Pedersdatter
far Hans Jørgensen Ellegård, Skovby, 25-06-1742, I-152 (156)
halvbror Hans Jørgensen 12 år
helsøster Maren Hansdatter ~ Povl Pedersen, Skåstrup
helsøster Anne Hansdatter 25 år tjener Oregård
helsøster Maria Hansdatter 22 år tjener Ågårde
halvsøster Anne Kirstine Jørgensdatter
værge for helsøskende halvfarbror Johan Ellegård, Harritslev
Fortsætter 25-05-1761
Anne Cathrine Nielsdatter, Esterbølle, Sandager, 11-06-1761, I-269 (272)
~ gårdmand Jens Nielsen
Niels Jensen 18 år hjemme
Niels Jensen 14 år i Svendstrup
Jørgen Jensen 12 år
Anne Kirstine Jensdatter 9 år
Margrethe Jensdatter 6 år
Værge mosters mand Hans Nielsen, Tofte
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Gårdmand Niels Jeppesen, Kærby, Skovby, 29-08-1761, I-270 (274)
~ Mette Andersdatter, lavværge Anders Leth, Kærby
bror Mads Jeppesen gift bor i Hvorslev
bror + Søren Jeppesen, hans børn:
Jeppe Sørensen 24 år tjener Gamby
Hans Sørensen 16 år
Jørgen Sørensen 6 år
Erik Sørensen 4 år
Kirsten Sørensdatter 20 år tjener Hårslev
hos stedfar Rasmus Rasmussen, Hårslev Elvedgård gods
søster Anne Jeppesdatter ~ Hans Lærke, Veflinge hede
søster Bodil Jeppesdatter ~ Simon Pedersen, Kærby
søster Maren Jeppesdatter ~ Povl Jacobsen, Kærby
Karen Jeppesdatter ~ Peder Bonde, Kærby
enken ~ 1 Hans Sørensen, skifte 16-02-1740
Gårdmand Mads Nielsen, Harritslev, Skovby, 12-10-1761, I-272 (275)
~ Margrethe Jørgensdatter, lavværge Claus Jørgensen, Harritslev
Niels Madsen 12 år
Karen Madsdatter 19 år
Gedske Madsdatter 16 år
Bodil Madsdatter 13 år
Karen Madsdatter 6 år
Anne Madsdatter 3 år
Værge fasters søn Anders Nielsen, Tofte
Maren Pedersdatter, Kærby, Skovby, 26-10-1761, I-273 (276)
~ Gårdmand Knud Hansen Hubbel
Peder Knudsen 28 år
Jeppe Knudsen 26 år tjener Skovby
Maren Knudsdatter 22 år hjemme
Kirsten Jørgensdatter, Bække, Melby, 14-11-1761, I-274 (278)
~ 1 Gårdmand Anders Rasmussen, Bække, Melby, 10-10-1754, I-221 (224)
~ Rasmus Andersen 8 år
Karen Andersdatter 10 år
Værge farbror Dines Rasmussen i Ellegård
~ 2 gårdmand Jeppe Ottesen
Anders Jeppesen 6 år
Otte Jeppesen 3 år
Værge morfar Jørgen Frandsen, Brøndstrup
Gårdmand Christen Madsen, Kolshave, Guldbjerg, 25-11-1761, I-276 (279)
~ Kirsten Rasmusdatter, lavværge Christen Larsen, Reveldrup
Rasmus Christensen 14 år
Christen Christensen 12 år
Mads Christensen 5 år
Hans Christensen 3 år
Gertrud Marie Christensdatter 10 år
Anne Christensdatter 8 år
Kirsten Christensdatter ½ år
Værge farbror Anders Madsen, Kolshave
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Pedersdatter, Norup, 26-04-1762, I-277 (281)
~ gårdmand Anders Clausen
Peder Andersen 4 år
Maren Andersdatter 6 år
Johanne Andersdatter 2 år
Bodil Andersdatter 7 uger
Værge morbror Rasmus Jespersen, Norup
Fortsætter 18-05-1762
Maren Andersdatter, Norup, 18-05-1762, I-278 (283)
~ Hans Rasmussen i husværelse hos afdøde stedsøn Knud Mortensen
afdødes søn husmand + Knud Mortensen, hans børn:
Hans Knudsen 1 år hos Rasmus væver, Norup
Karen Knudsdatter 4 år hos morfar Hans Eriksen, Jersore
Værge Hans Hansen, Norup da morfar ikke var til stede
Gårdmand Hans Nielsen, Tofte, Skovby, 08-06-1762, I-279 (284)
~ 1 Maren Madsdatter, Tofte, Skovby, 01-12-1760, I-263 (267)
Mads Hansen gift bor i Harritslev
Niels Hansen 28 år hjemme
Mette Hansdatter ~ skoleholder Claus Hansen Møller, Harritslev
Maren Hansdatter ~ Christopher Andersen, Skårup
Anne Hansdatter ~ Claus Christensen, Stokholm, Harndrup
~ 2 Ellen Nielsdatter, lavværge far Niels Povlsen, Kolshave
Maren Hansdatter 4 uger, værge Mads Hansen, Harritslev
Gårdmand Rasmus Knudsen, Ølund, Skeby, 18-05-1762, I-282 (286)
~ 1 Margrethe Simonsdatter, Ølund, Skeby, 13-05-1761, I-265 (269)
Simon Rasmussen 17 år
Knud Rasmussen 16 år
Jørgen Rasmussen 15
Kirsten Rasmusdatter 11 år
Margrethe Rasmusdatter 9 år
Maren Rasmusdatter 4 år
~ 2 Kirsten Knudsdatter, lavværge ar Knud Hansen, Hessum
fortsætter 10-09-1762: enken har født Rasmus Knudsen
Værge farbror Jørgen Knudsen, Otterup
Pige Karen Larsdatter, Harritslev, Skovby, juni 1762, I-283 (288)
til huse hos Rasmus Olesen
moster + Anne Iversdatter ~ Hiere Hieresen, Stokholm, Harndrup, hendes børn:
Hiere Hieresen i Særslev
Ulrike Hieresdatter hos skoleholderen i Harritslev
moster + Else Iversdatter til huse hos Mikkel Hansen, Harritslev, hendes børn:
+ Anders Hansen ~ + Anne Jeppesdatter, til huse hos Mikkel Hansen, Kolshave, deres børn:
Hans Andersen 24 år rytter
Maren Andersdatter 26 tjener degn Kildorph i Brenderup
Auktion, fortsætter 30-08-1762
Husmand Knud Mortensen, Norup og hustru Maren Hansdatter, 27-04-1762, I-284 (289)
Hans Knudsen 1 år
Karen Knudsdatter 4 år
begge hos farmor Maren Mortens ~ Hans Rasmussen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
værge morfar Hans Eriksen, Jersore
registrering 10-04-1762, auktion. farfar tager sig af Hans, morfar af Karen
Fortsætter 10-09-1762: Jørgen Rasmussen, Norup tager sig af Hans
Gårdmand Hans Jespersen, Fjelsted, 30-08-1762, I-283 (290)
~ Maren Olesdatter, lavværge stedfar Jørgen Nielsen, Fjelsted
afdødes bror Niels Jespersen, Hygind Mølle er eneste bror og arving
Maren Hansdatter, Esterbølle, Sandager, 01-12-1762, I-286 (291)
~ gårdmand Jens Nielsen
hendes mor Maren Hanses ~ Christian Pedersen, Esterbølle
halvbror Jens Hansen gift bor i Vesterby
halvbror Hans Hansen gift bor i Ejlskov
halvbror Mads Hansen gift bor Grindløse
halvbror Peder Hansen gift bor på Margård
helbror Peder Hansen gift bor Vesterby
halvbror + Bertel Hansen, hans børn:
Hans Bertelsen gift i Vesterby
Johanne Bertelsdatter 25 år hos mor i Nørreby
halvsøster + Kirsten Hansdatter ~ + Rasmus Hansen, Ejlby, deres børn:
Rasmus Rasmussen gift i Ejlby
Anne Cathrine Rasmusdatter 17 år tjener Lunde
halvsøster Karen Hansdatter ~ Jesper Jensen, Rorslev
helsøster Johanne Hansdatter ~ Rasmus Jørgensen, Esterbølle
registrering 15-11-1762
Anders Sørensen, Kærby, Skovby, 08-12-1762, I-290 (293)
~1
+ Hans Andersen ~ Maren Christophersen, Ejlskov, ~ 2 Jørgen Henriksen, Ejlskov, hans børn:
Anders Hansen 3 år, Cathrine Marie Hansdatter 5 år begge hos mor
Søren Andersen vides ikke hvor er
Karen Andersdatter ~ husmand Hans Hansen, Brenderup
Birthe Andersdatter 28 år vides ikke hvor er
~ 2 Anne Christensdatter i husværelse hos Jost Jensen, som også er lavværge
Christen Andersen 24 år tjener Bederslev
Registrering 09-11-1762
Gårdmand Jesper Nielsen, Fjellerup, Fjelsted, 21-12-1762, I-291 (294)
~1
Niels Jespersen gift i Fjellerup
+ Ole Jespersen ~ Anne Marie Rasmusdatter, Otterup, søn Rasmus Olesen ¼ år hos mor
Hans Jespersen ~ Karen Pedersdatter, Sletterød
~ 2 Kirsten Mogensdatter
Anders Jespersen 12 år
Birthe Jespersdatter 16 år hjemme
~ 3 Maren Hansdatter, lavværge Bernt Hansen, Fjellerup
Hans Jespersen
Kirsten Jespersdatter 2 år
Maren Jespersdatter ¾ år
registrering 28-11-1762
Gertrud Sørensdatter, Tofte, Skovby, 20-01-1763, I-293 (296)
~ husmand Anders Basse
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Andersdatter Basse 9 år
Karen Andersdatter Basse 5 år
værge morbror Niels Sørensen, Eskilstrup
Anne Pedersdatter, Norup, 15-02-1763, I-294 (297)
~ gårdmand Anders Clausen
afdødes far Peder Nielsen, Ørritslev, Skeby
Sine Hansdatter, Kærby, Skovby, 19-02-1763, I-294 (297)
~ gårdmand Peder Simonsen
Anne Pedersdatter 3 uger, værge morbror Anders Hansen, Kærby
Gårdmand Jørgen Andersen, Skovby, 19-03-1763, I-296 (299)
~ Drude Pedersdatter, lavværge Knud Hubbel, Kærby
Hans Jørgensen 15 år værge farbror Peder Andersen, Hårslev
Anne Kirstine Jørgensdatter 19 år værge kæreste Niels Jørgensen, Harritslev
Enken afstår gården til datter og svigersøn mod aftægt
Enken:
~ 1 Hans Jørgensen Ellegård, Skovby, 25-06-1742, I-152 (156)
Maren Hansdatter ~ Povl Pedersen, Skåstrup
Anne Hansdatter ~ Lars Sørensen, Skamstrup
Maria Hansdatter trolovet Peder Nielsen, Ågårde
~ 2 Gårdmand Mikkel Nielsen, Skovby, 26-04-1743, I-159 (162)
Maren Jensdatter, Hovedskovhus, Skovby, 22-03-1763, I-297 (300)
~ husmand Mads Nielsen
Karen Madsdatter 7 år
Apelone Madsdatter 5½ år
Værge morbror Henning Jensen, Smidstrup
Gårdmand Ove Jørgensen, Skovby, 14-04-1763, I-298 (301)
~ Maren Larsdatter, lavværge bror Jens Larsen, Harritslev
Jørgen Ovesen
Enken afstår gården til sønnen mod aftægt
Husmand Jens Mikkelsen, Harritslev, Skovby, 30-05-1763, I-299 (302)
~ Maren Madsdatter, lavværge Hans Nielsen, Harritslev
bror Hans Mikkelsen gift bor Esterbølle
søster Karen Mikkelsdatter ~ Jens Jensen, Harritslev
søster Mette Mikkelsdatter ~ Rasmus Christophersen, Skamby
søster Dorthe Mikkelsdatter ~ Morten Frandsen, Esterbølle
søster Maren Mikkelsdatter 40 år i husværelse i Odense
registreret 30-04-1763
Enkens bror er Mads Madsen
Ungkarl Søren Rasmussen, Harritslev, Skovby, 21-06-1763, I-299 (304)
tjente Jens Larsen
bror Anders Rasmussen gift bor Tofte
bror Christopher Rasmussen gift Harritslev
bror Niels Rasmussen 40 år tjener Hans Madsen, Otterup
søster Elisabeth Rasmusdatter 45 år hos Jens Sørensen, Harritslev
Skytte Anders Rasmussen, Harritslev, Skovby, 02-08-1763, I-302 (305)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ Anne Nielsdatter til huse hos søn Niels Andersen, Harritslev, lavværge Anders Nielsen, Overmølle
Philip Carl Andersen 32 år
Niels Andersen 27 år bebor stedet
Hans Andersen 22 år
Maren Andersdatter 30 år
Anen Andersdatter 28 år tjener foged Hunderup
ældste søn Rasmus Andersen, gift skytte ved Langholt i Jylland
Husmand Hans Mikkelsen. Harritslev, Skovby, 07-09-1763, I-301 (306)
~ 1 Anne Elisabeth Ottesdatter, Harritslev, Skovby, 15-03-1748, I-187 (190)
Mikkel Hansen 50 år bortrejst vides ikke hvorhen, har arv til gode efter mor
Didrik Hansen gift i Harritslev
Eberhart Hansen gift bor i Særslev
+ Anne Marie Hansdatter ~ Anders Pedersen, træskomand, Skåstrup, søn: Povl Andersen 14 år hos far
Mette Hansdatter ~ Jens Sørensen, Harritslev
Anne Malene Hansdatter ~ Rasmus Nielsen, Særslev
~ 2 Kirsten Nielsdatter, lavværge Niels Nielsen fra Særslev
Rasmus Hansen 15 år
Søren Hansen 12 år
Niels Hansen 10 år
værge halvbror Didrik Hansen
Registrering 07-08-1763
Ungkarl Nikolaj Arentsberg, Åhøjrup, Brenderup, 27-07-1763, I-306 (309)
hos gårdmand Jørgen Henriksen hvor han læste med børnene
Afdøde skal være født i Norge, tidligere hører ved Kerteminde latinske skole. Auktion. Fortsætter 05-111763
Husmand Rasmus Olesen, Harritslev, Skovby, 06-09-1762, I-307 (310)
~ Maren Hansdatter, lavværge Claus Jørgensen, Harritslev
farbror husmand + Jørgen Nielsen, Kærby, hans børn:
Niels Jørgensen gift Sønder Esterbølle
moster + Margrethe Rasmusdatter ~ Jørgen Ovesen, Rorslev, hendes børn:
Ove Jørgensen i Skovby
Jørgen Jørgensen i Skovby
Anders Jørgensen i Rorslev
Maren Jørgensdatter enke til huse hos bror Jørgen Jørgensen, Skovby
halvmoster + Anne Marie Rasmusdatter ~ Lars Eriksen, Skrillinge, hendes børn
Erik Larsen er i Holland
Anne Larsdatter ~ Jens Andersen, Skrillinge
Karen Larsdatter ~ Søren Gorresen, Avlby
halvmoster + Karen Rasmusdatter ~ Ole Jørgensen, Middelfart, hendes børn:
Rasmus Jensen er husar ~ Anne Jensdatter, Odense
Anne Jensdatter ~ Peder Povlsen, Vejlby
halvmoster Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Christensen, Skovby
Enken Maren Hansdatter, Harritslev, Skovby, 07-04-1763, I-308 (311)
Enken afstår sit fæstehus og flytter til sin datter ~ husmand Jørgen Marcussen, Harritslev
Fortsætter 29-11-1763
Gårdmand Niels Hansen, Eskilstrup, Skovby, 30-01-1764, I-308 (313)
~ Birthe Clausdatter, lavværge bror Peder Clausen, Sanderum
bror Rasmus Hansen 57 år
søster + Margrethe Hansdatter ~ Rasmus Sørensen, Byllerup, hendes børn:
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Hans Rasmussen 26 år tjener i gården
søster Mette Hansdatter 45 år tjener byskriver Roe, Bogense
Registrering 30-12-1763.
Johanne Mikkelsdatter, Kærby, Skovby, 27-04-1764, I-311 (316)
~ gårdmand Peder Simonsen
mor Anne Jørgensdatter ~ Hans Clausen, Harritslev
bror Hans Mikkelsen gift i Kærby
søster Anne Mikkelsdatter ~ Jens Hansen, Harritslev
søster Karen Mikkelsdatter ~ Rasmus Findsen, Kærby
Maren Mikkelsdatter ~ Anders Jensen, Skovby
Anders Madsen, Tofte, Skovby, 30-04-1764, I-311 (316)
~ Bodil Jensdatter til huse hos Mads Povlsen, lavværge søn Jens Carlsen, Ejlby
bror Niels Madsen, Hedebo
bror Niels Madsen, Eskilstrup
begge gamle og gift
Karen Jørgensdatter, Norup, 02-06-1764, I-312 (317)
~ Rasmus Olesen til huse hos Rasmus Jespersen
Jørgen Rasmussen gift, Norup
Karen Rasmusdatter 29 år tjener Norup
Apelone Rasmusdatter 22 hjemme
Gårdmand Povl Pedersen Bang, Kærby, Skovby, 19-06-1764, I-314 (317)
~ Maren Andersdatter, lavværge Thomas Pedersen
Peder Povlsen 23 år
Anders Povlsen 20 år
Niels Povlsen 6 år
Mette Cathrine Povlsdatter 24 år
Anne Povlsdatter 14 år
Kirsten Povlsdatter 11 år
Gårdmand Knud Hansen Hubbel, Kærby, Skovby, 30-08-1764, I-316 (319)
~ 1 Maren Pedersdatter, Kærby, Skovby, 26-10-1761, I-273 (276)
Peder Knudsen 36 år tjener Skovby
Jeppe Knudsen 28 år hjemme
Maren Knudsdatter 25 år hjemme
~ 2 Apelone Hansdatter, lavværge Simon Pedersen, Kærby
Hans Knudsen 2 år
værge fars brodersøn Hans Hubbel, Skovby
Gårdmand Rasmus Findsen, Kærby, Skovby, 04-09-1764, I-316 (321)
~ Karen Mikkelsdatter, lavværge Hans Hansen, Harritslev
Anne Cathrine Rasmusdatter, 10 år
Anne Rasmusdatter 6 år
Værge farbror Jens Findsen, Kærby
Karen Jørgensdatter, Ellegård, Skovby, 04-09-1764, I-318 (323)
enke efter Gårdmand Jørgen Hansen, Ellegård, Skovby, 29-07-1737, I-111 (114)
til huse hos Dines Rasmussen.
Johan Jørgensen 43 år bor i Harritslev
Niels Jørgensen 38 bor i Fjelstrup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Maren Jørgensdatter 50 år ~ Dines Rasmussen i gården
Maria Rasmusdatter 46 år til huse i gården
Sophie Jørgensdatter ~ Peder Povlsen, Skåstrup
Ole Jeppesen, Skovby, 11-09-1764, I-320 (323)
~ Anne Marie Knudsdatter til huse hos Lars Hansen, lavværge bror Jens Knudsen, Skåstrup
bror + Jacob Jeppesen, Harritslev: søn Povl Jacobsen gift i Kærby
Gårdmand Hans Mikkelsen, Kærby, Skovby, 22-09-1764, I-319 (324)
~ Anne Jensdatter, lavværge Hans Clausen, Harritslev
Mikkel Hansen 8 år
Jens Hansen 4 år
Værge fasters mand Anders Jensen, Skovby
fortsætter 21-03-1765: enken har født Apelone Hansdatter, enken ~ Christen Rasmussen
Ungkarl Peder Pedersen, Overmølle, Skovby, 29-10-1764, I-321 (326)
hos stedfar Anders Nielsen møller
helbror Hans Pedersen gift i Margård Mølle
halvbror + Knud Pedersen gift i Nedermølle, hans børn:
Maren Knudsdatter ~ Frederik Jørgensen smed, Harritslev
Marie Knudsdatter ~ Rasmus From, Tofte
halvbror Niels Andersen hos far Anders Nielsen møller
helsøster Kirsten Pedersdatter ~ Andreas Mikkelsen Lund, snedker, Bogense
helsøster Anne Frederikke Pedersdatter tjener Fjellerup
halvsøster + Anne Pedersdatter ~ Anders Ejlersen, Tværskov mølle: datter ~ Elias Hartmann Bentzen
hattemager i København
halvsøster Anne Andersdatter 16 år
halvsøster Mette Andersdatter 14 år
far Peder Knudsen møller, Overmølle, Skovby, 21-06-1745, I-172 (176)
mor Maren Pedersdatter, Overmølle, Skovby, 11-03-1757, I-236 (240)
Fortsætter 29-11-1764 (327)
Pige Maren Knudsdatter, Kærby, Skovby, 11-09-1764, I-325 (328)
hos stedmor Apelone Hansdatter
mor Maren Pedersdatter, Kærby, Skovby, 26-10-1761, I-273 (276)
far Gårdmand Knud Hansen Hubbel, Kærby, Skovby, 30-08-1764, I-316 (319)
bror Peder Knudsen 36 år tjener Skovby
bror Jeppe Knudsen 27 år tjener i gården
halvbror Hans Knudsen 7 år, værge morfar hans Hansen, Skrædderhuset, Veflinge
Anne Cathrine Hansdatter, Skovby, 06-07-1764, I-325 (331)
~1
Maren Nielsdatter 28 år, værge nærmeste slægtning Niels Jørgensen, Harritslev
~ 2 Gårdmand Povl Pedersen, Kærby, Skovby, februar 1743, I-157 (161)
Peder Povlsen 23 år tjener Svendstrup
~ 3 Niels Clausen
Claus Nielsen 20 år tjener Bække
Hans Christian Nielsen 17 år tjener Emmelev
Birthe Nielsdatter 13 år hjemme
enkemandens bror Jeppe Clausen
Anne Jørgensdatter, Harritslev, Skovby, 21-09-1765, I-326 (332)
~ 1 Gårdmand Mikkel Hansen, Harritslev, Skovby, 15-12-1741, I-150 (154)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Mikkelsdatter ~ Jens Hansen, Harritslev
Karen Mikkelsdatter ~ Niels Olesen, Kærby
Maren Mikkelsdatter ~ Anders Jensen, Skovby
Johanne Mikkelsdatter 8 år
+ Hans Mikkelsen, hans børn Mikkel Hansen 8 år, Jens Hansen 6 år, Apelone Hansdatter ½ år hos stedfar
Christen Rasmussen, Kærby
~ 2 gårdmand Hans Clausen
Ungkarl Peder Knudsen, Skovby, 03-12-1765, I-330 (334)
hos Niels Jørgensen
far: Gårdmand Knud Hansen Hubbel, Kærby, Skovby, 30-08-1764, I-316 (319)
mor Maren Pedersdatter, Kærby, Skovby, 26-10-1761, I-273 (276)
helbror Jeppe Knudsen 29 år tjener Kærby
halvbror Hans Knudsen 3 år hos stedfar Hans Hansen, Kærby, værge farbror Hans Larsen, Skovby
Dreng Lars Hansen, Harritslev, Skovby, 09-12-1765, I-330 (336)
tjente Jens Povlsen
farbror Niels Knudsen gift i Skåstrup
farbror + Anders Knudsen ~ Gertrud Hansdatter. Skåstrup, hans børn:
Knud Andersen 17 år
Anne Marie Andersdatter 16 år
hos mor i Skåstrup
farbror Peder Knudsen 37 år tjener Bro
faster + Johanne Knudsdatter ~ Christen Hansen, Skovby, hendes børn:
Hans Christensen 24 år
Knud Christensen 20 år
Anders Christensen 15 år
faster Sidsel Knudsdatter ~ Rasmus Nielsen, Skovby
faster Gertrud Knudsdatter ~ Hans Nielsen, Kosterlev, Sandager gods
moster + Maren Larsdatter ~ Niels smed, Bogense, hendes børn:
Peder Nielsen post, Bogense
Rasmus Nielsen smed, Voldtofte
Karen Nielsdatter enke i Bogense
Maren Nielsdatter 20 år tjener Nyborg
moster + Mette Larsdatter ~ Peder Jensen, Orte, hendes børn:
Jens Pedersen gift bor Ejlskov
Anders Pedersen 30 år tjener Ore
Karen Pedersdatter 20 år tjener Skåstrup
halvmoster Maren Larsdatter ~ Knud Andersen, Skåstrup
halvmoster Anne Larsdatter ~ Lars Jørgensen, Kærby
halvmoster + Karen Larsdatter ~ Anders Larsen, Skåstrup: søn Knud Andersen, Skåstrup
Fortsætter 25-01-1766
Anne Cathrine Hansdatter, Harritslev, Skovby, 07-04-1766, I-333 (339)
~ gårdmand Claus Jørgensen
Hans Clausen 16 år
Niels Clausen 14 år
Povl Clausen 11 år
Jens Clausen 3 år
Mette Cathrine Clausdatter 9 år
Værge morbror Hans Hansen, Skovby
enkemanden ~ 1 Karen Nielsdatter, Harritslev, 07-06-1749, I-197 (200) søn Jørgen Clausen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Gårdmand Jørgen Sørensen, Norup, 22-04-1766, I-336 (340)
~ Karen Hansdatter, lavværge Hans Hansen, Norup
+ Hans Jørgensen gift i Emmelev, hans børn:
Knud Hansen 18 år
Apelone Hansdatter 21 år
Karen Hansdatter 16 år
Dorthe Hansdatter 10 år
hos stedfar Lars Jeppesen, Emmelev, værge farbror Søren Jørgensen
Søren Jørgensen.
Enken afstår gården til Niels Thomasen i gården gift med hendes broderdatter Apelone Jensdatter, mod
aftægt.
Hans Jespersen, Fjellerup, Fjelstrup, 27-04-1766, I-338 (342)
hos stedfar Niels Hansen
mor nu ~ Niels Hansen
far Gårdmand Jesper Nielsen, Fjellerup, Fjelsted, 21-12-1762, I-291 (294)
halvbror Niels Jespersen gift i Fjellerup
halvbror + Ole Jespersen ~ Anne Marie Rasmusdatter, Otterup, søn Rasmus Olesen 4½ år hos mor i
Sletterod
halvbror Hans Jespersen 33 år gift Fjelsted
halvbror Anders Jespersen 16 år tjener Fjelsted
halvsøster Birthe Jespersdatter 16 år hjemme
helsøster Kirsten Jespersdatter 5½ år
helsøster Maren Jespersdatter 4 år
halvbror Jesper Nielsen 2½ år
Jens Hansen møller, Nedermølle, Skovby, 09-06-1766, I-337 (343)
~ Karen Jensdatter lavværge svigersøn Frederik Jørgensen, Harritslev
Karen Jensdatter 24 år
Anne Kirstine Jensdatter 21 år
Værge fars søstersøn Las Hansen, Brenderup
Enken afstår møllen til datter Karen Jensdatter forlovet med Niels Andersen fra Nellerod mod aftægt
enkens døtres mænd er Frederik Jørgensen og Rasmus From, Tofte
Husmand Jens Larsen Lunde, Hestehavehus, Skovby, 23-08-1766, I-343 (346)
~ 1 Anne Larsdatter, Skovhestehaven, Skovby, 16-02-1759, I-251 (255)
Lars Jensen 15 år
Jens Jensen 11 år
Maren Jensdatter 18 år tjener Kærby
~ 2 Karen Sørensdatter, lavværge Hans Mikkelsen, Smidstrup
Maren Jensdatter 5 år
Anne Jensdatter 4 år
Værge farbror Anders Jensen borger og grovsmed, Bogense
Gårdmand Jørgen Olesen, Emmelev, Hjadstrup, 20-10-1766, I-342 (348)
~ Maren Jørgensdatter, lavværge Jørgen Christensen
Jørgen Jørgensen 23 år
Ole Jørgensen 20 år
Henning Jørgensen 13 år
Værge Anders Clausen, Norup da ingen af fars slægt var til stede, senere kom afdødes søstersøn Ole Hansen
i Lunde
Maren Jeppesdatter, Emmelev, Hjadstrup, 30-10-1766, I-345 (349)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ husmand Hans Nielsen
Kirsten Hansdatter 3 år
Karen Hansdatter ¼ år
Antaget tilsynsværge Hans Rasmussen, Emmelev.
Fortsætter 04-11-1766 værge morbror Lars Jeppesen, Hasmark
Gårdmand Niels Jørgensen, Skovby, 06-02-1767, I-345 (351)
~ Anne Kirstine Jørgensdatter, lavværge Peder Andersen, Hårslev
Anne Nielsdatter 1 år, værge farbror Rasmus Jørgensen, Tofte
Gårdmand Hiere Hansen, Hemmerslev, Særslev, 04-03-1767, I-349 (353)
~ Karen Hansdatter, lavværge bror Ole Hansen, Torup
Hans Hieresen 26 år hjemme
Maren Hieresdatter ~ Hans Jensen, Sønder Esterbølle
Hans Hieresen fæster gården med aftægt til mor
Indsidder Claus Rasmussen, Harritslev, Skovby, 24-03-1767, I-350 (354)
~ Gertrud Nielsdatter, lavværge Johan Jørgensen, Harritslev, hos Hans Clausen
Johanne Clausdatter 31 år tjener Harritslev
Anne Clausdatter 28 år tjener Harritslev
Karen Clausdatter 25 år tjener Harritslev
Værge farbror Jørgen Rasmussen, Kærby
Niels Nielsen, Store Labølle, Hårslev, 30-03-1767, I-351 (355)
~ Maren Villumsdatter, lavværge Hans Badsesen, Hårslev
afdødes søstersøn Niels Jørgensen, Ørbæk, Gyldensteens gods
Registreret 21-03-1767, enken afstår gården mod frit husværelse.
Gårdmand Jørgen Henriksen, Åhøjrup, Brenderup, 18-05-1767, I-352 (356)
~ Maren Jensdatter lavværge Niels Jensen, Nymark
Jørgen Jørgensen 4 år
Dorthe Marie Jørgensdatter 16 år
Karen Jørgensdatter 11 år
Værge Anders Rasmussen i Ågård Mølle, da afdøde ingen slægt havde her
Gårdmand Mads Povlsen, Tofte, Skovby, 20-05-1767, i-355 (359)
~ Anne Johanne Nielsdatter, lavværge kæreste Niels Andersen
Povl Madsen 4 år
Niels Madsen 1 år
Kirsten Madsdatter 7 år
Værge farbror Jens Povlsen, Harritslev
Indsidder Niels Rasmussen, Tofte, Skovby, 14-10-1767, I-355 (361)
~ Karen Olesdatter, lavværge Rasmus Knudsen, hos Rasmus Knudsen
søster Maren Rasmusdatter ~ Peder Lützenboth fisker ved Brahetrolleborg
halvsøster + Margrethe Rasmusdatter, Kidstrup ved Ulriksholm, hendes børn:
Mads Jensen gik for 4-5- år siden som styrmand til Portugal
Cathrine Jensdatter ~ Søren i Rynkeby
Gertrud Jensdatter siges at være rejst med en major til Holsten
Registrering 15-09-1767, fortsætter 22-06-1767 (362) intet at arve
Pige Karen Nielsdatter, Tofte, Skovby, 29-06-1767, I-358 (362)
hos Rasmus From
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
halvbror Mads Nielsen gift Hornskov
halvbror Hans Nielsen gift i Harritslev
helsøster Maren Nielsdatter 26 år tjener Farsbølle
Niels Jespersen, Emmelev, Hjadstrup, 04-07-1767, I-359 (363)
hos Jørgen Christensen
bror Rasmus Jespersen gift i Norup
bror Simon Jespersen i Bårdesø
bror Knud Jespersen i Bolmerod
søster + Bodil Jespersdatter ~ Morten Hansen, Vellinge, Bederslev, hendes børn:
Hans Mortensen gift i Vellinge
Jesper Mortensen gift i Hjadstrup
Jørgen Jespersen 26 år tjener bror Hans i Vellinge
Karen Mortensdatter ~ Jens Nielsen, Honstrup
+ Maren Mortensdatter ~ Jeppe Hansen, Uggerslev, hendes børn:
Hans Jeppesen 11 år
Morten Jeppesen 10 år
Jens Jeppesen 8 år
Bodil Jeppesdatter 5 år
Johanne Mortensdatter ~ Niels Simonsen, Rorslev
søster Anne Jespersdatter ~ Peder Hansen, Egense
søster + Johanne Elisabeth Jespersdatter ~ Peder Adsersen, Norup, hendes børn:
+ Karen Pedersdatter ~ Anders Clausen, Norup, hendes børn:
Maren Andersdatter 11 år
Johanne Andersdatter 8 år
Pige Anne Marie Pedersdatter, Tofte, Skovby, 06-07-1767, I-360 (364)
tjente Povl Jensen
mor Anne Pedersdatter, Særslev, lavværge Rasmus Clausen, Tofte
bror Niels Pedersen 25 år tjener Svendstrup
søster Karen Marie Pedersdatter 19 år tjener Sønder Esterbølle
Gårdmand Mads Hansen, Harritslev, Skovby, 11-07-1767, I-359 (365)
~ Else Clausdatter lavværge far Claus Jespersen
Maria Madsdatter 8 år
Maren Madsdatter 5 år
Anne Madsdatter 2 år
Værge farbror Niels Hansen, Tillerup
Ungkarl Jeppe Knudsen Hubbel, Skovby, 28-03-1767, I-360 (366)
tjente Jørgen Madsen
mor Maren Pedersdatter, Kærby, Skovby, 26-10-1761, I-273 (276)
far Gårdmand Knud Hansen Hubbel, Kærby, Skovby, 30-08-1764, I-316 (319)
bror Peder Knudsen skifte 03-12-1765
søster Maren Knudsdatter skifte 11-09-1764
Dorthe Jørgensdatter, Fjelsted, 26-03-1767, I-364 (368)
~ Jacob Jespersen til huse hos Niels Madsen
Hans Jacobsen 12 år, antaget værge Jørgen Larsen, Gilbro mølle.
Gertrud Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 13-10-1767, I-363 (369)
enke efter Indsidder Claus Rasmussen, Harritslev, Skovby, 24-03-1767, I-350 (354), hos Hans Clausen
Johanne Clausdatter 31 år tjener Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Clausdatter 28 år tjener Harritslev
Karen Clausdatter 25 år tjener Harritslev
Værge farbror Jørgen Rasmussen, Skovby. Fortsætter 09-12-1737 (370)
Indsidder Rasmus Thomasen, Harritslev, Skovby, 19-12-1767, I-366 (370)
til huse hos gårdmand Johan Ellegård
bror + Søren Thomasen, Sønder Esterbølle, hans datter: Maren Sørensdatter ~ Jørgen Frandsen, Esterbølle
bror + Hans Thomasen, Veflinge, hans søn Thomas Hansen gift i Veflinge
søster + Sidsel Thomasdatter, hendes børn:
Anders Nielsen gift i G?mose, Veflinge
+ Mette Nielsdatter ~ Christian smed, Kolshave, hendes børn:
Niels Christiansen gift i Særslev
Rasmus Christiansen gift i Moderup
Christian Christiansen 16 år tjener Bogense
Sidsel Christiansdatter 15 år tjener Skovby
Dorthe Christiansdatter 14 år hjemme
søster Maren Thomasdatter enke til huse hos Mikkel Jensen, Veflinge, værge svigersøn Johan Ellegård,
Harritslev
Fortsætter 28-12-1767
Ejendomsgårdmand Rasmus Jørgensen, Norup, 21-12-1767, I-367 (371)
~ Mette Knudsdatter, lavværge Ole Jensen, Brandsø
Jesper Rasmussen 31 år
Hans Rasmussen 19 år
Peder Rasmussen, 12 år
Anne Marie Rasmusdatter 25 år
Antaget værge Anders Olesen, Norup, indtil afdødes bror Simon Jespersen, Brandsø indfandt sig
Ifølge landstingsdom 20-02-1726 havde afdøde ejendomsret til gårdens bygninger.
Niels Jeppesen og Jesper Nielsen begge, Norup iflg. 1726.
Niels Rasmussen og Simon Rasmussen, skøde 27-07-1664. Ejendomsgården har 3 huse.
Datteren Anne Marie Rasmusdatter og tilkommende mand overtager gården mod aftægt til enken.
Husmand Didrik Hansen, Harritslev, Skovby, 18-01-1768, I-369 (373)
~ Johanne Larsdatter, lavværge Søren Sørensen, Harritslev
Hans Didriksen 23 år hjemme
Mikkel Didriksen 19 år tjener Skårup
Jørgen Didriksen 12 år
Hans Didriksen 10 år
Anne Mare Didriksdatter 16 år
Værge fasters mand Rasmus Andersen, Særslev
Niels Jørgensen, Tofte hyrdehus, Skovby, 22-01-1768, I-370 (374)
Hyrdehuset er bygget af Tofte bymænd mellem Tofte og Bogense
~ Maren Pedersdatter, lavværge Niels Andersen, Nedermølle
bror + Jørgen Nielsen, Harritslev, hans datter Anne Kirstine Jørgensdatter, enke til huse hos Niels Andersen,
Tofte
helsøster + Maren Jørgensdatter ~ + Anders Pedersen, Skåstrup, hendes børn:
Hans Povlsen gift i Skåstrup, se skifte 29-03-1754
Sara Pedersdatter gift i Holsten
Gertrud Andersdatter ~ Rasmus Andersen, Brenderup
Kirsten Andersdatter 26 år tjener Ulstrup
Dorthe Andersdatter 24 år tjener Kærgård
halvsøster + Karen Nielsdatter ~ Morten Terkildsen, Harritslev, hendes børn:
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Hans Larsen 40 år vides ikke hvor er
Niels Larsen gift i Harritslev
Kirsten Larsdatter ~ Anders Henriksen, Skovby
Margrethe Larsdatter 40 år til huse hos søster gift med Mathias Jørgensen, Skovby
Fortsætter 20-02-1768
Dorthe Hansdatter, Bolmerod, Skamby, 01-02-1768, I-370 (376)
~ 1 Gårdmand Jeppe Rasmussen, Bolmerod, Skamby, 20-12-1754, I-223 (226)
Rasmus Jeppesen 15½ år
Hans Jeppesen 14 år
begge hos stedfar, værge farbrors søn Rasmus Pedersen, Bolmerod
~ 2 gårdmand Rasmus Pedersen
Gårdmand Mikkel Hansen, Kolshave, Guldbjerg, 17-03-1768, I-373 (377)
~ Anne Pedersdatter, lavværge Mads Christensen, Kolshave
Peder Mikkelsen 28 år hjemme
Hans Mikkelsen 25 år tjener Skåstrup
Knud Mikkelsen 21 år tjener Hjorslev
Jesper Mikkelsen 16 år tjener Skovby
Værge farbror Hans Hansen, Esterbølle
Enken afstår gården til ældste søn Peder Mikkelsen mod aftægt
Husmand Rasmus Olesen, Norup, 30-03-1768, I-373 (379)
i et fæstehus ejet af Hans Nielsen, Norup
~ 1 Karen Jørgensdatter, Norup, 02-06-1764, I-312 (317)
Jørgen Rasmussen gift, Norup
Karen Rasmusdatter ~ Mikkel Christiansen, Hasmark
Apelone Rasmusdatter, enke efter Rasmus Jørgensen, Hasmark
~ 2 Karen Jacobsdatter, lavværge Hans Hansen, Norup
Gårdmand Jørgen Jørgensen, Skovby, 17-05-1768, I-375 (379)
~ Gertrud Findsdatter, lavværge Henrik Jørgensen, Skovby
Jørgen Jørgensen 28 år tjener Skovby
Find Jørgensen 23 år
Hans Jørgensen 19 år
Ann Jørgensdatter 26 år
Margrethe Jørgensdatter 18 år
Værge farbrors søn Jørgen Ovesen, Skovby.
Enken afstår gården til den ældste datter der agter at indgå ægteskab, mod aftægt.
Husmand Jens Sørensen, Harritslev, Skovby, 16-02-1768, I-377 (381)
~ Mette Hansdatter, lavværge Jens Hansen, Harritslev
Søren Jensen 15 år
Johannes Jensen 2 år
Anne Elisabeth Jensdatter 18 år
Maren Jensdatter 8 år
Anne Jensdatter 5 år
Værge farbror Søren Sørensen, Harritslev
Peder Rasmussen, Skamby, 08-10-1768, I-379 (383)
enke efter Karen Pedersdatter, Bolmerod, Skamby, 14-09-1749, I-197 (200)
Rasmus Pedersen er gift og fæster af gården, hvor far havde aftægt
Peder Pedersen gift bor i Bolmerod
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Hans Pedersen gift bor i et hus i Skamby
Anne Pedersdatter ~ Anders Madsen tjener i gården
Karen Pedersdatter ~ Mogens Nielsen, Skamby
Kirsten Pedersdatter 28 år til huse i Odense
Margrethe Pedersdatter 26 år tjener Odense
Bodil Pedersdatter 24 år hos bror Rasmus
Karen Christensdatter, Hyrdehuset, Harritslev, Skovby, 18-10-1768, I-378 (384)
~ 1 Knud
Christian Knudsen gift i Harritslev
Rasmus Knudsen 22 år tjener Harritslev
Johanne Knudsdatter enke i Bogense
Maren Knudsdatter skal i morgen giftes med dragon Johan Vilhelm
~ 2 Peder Madsen
Husmand Bertel Pedersen, Kærby, Skovby, 10-01-1769, I-380 (384)
~ 1 Maria Henriksdatter, Kærby, Skovby, 28-11-1737, I-116 (120)
Johanne Bertelsdatter ~ Lars Madsen, Ejlby
~ 2 Birthe Pedersdatter, lavværge Peder Simonsen, Kærby
Enken afstår huset mod frit husværelse
Anne Pedersdatter, Åhøjrup, Brenderup, 02-03-1769, I-379 (385)
enke efter Christian Schiøtz, skifte 06-04-1763 til huse hos Jørgen Henriksens enke Maren Jensdatter
Sophie Christiansdatter ~ Johannes Larsen, Ølund
Cathrine Christiansdatter 20 år er i gården, værge morbror Rasmus Pedersen, Lunde mølle
Birthe Marie Sørensdatter, Harritslev, Skovby, 22-03-1769, I-382 (386)
~ Niels Larsen, indsidder hos gårdmand Jørgen Hansen
Lars Nielsen er hjemme
Gårdmand Niels Madsen, Eskilstrup, Skovby, 09-06-1769, I-383 (387)
~ 1 Anne Margrethe Nielsdatter, Eskilstrup, Skovby, 16-09-1743, I-168 (172)
Barbara Nielsdatter ~ Jørgen Mikkelsen, Skrillinge
Anne Nielsdatter ~ Jørgen Hansen, Harritslev
Anne Johanne Nielsdatter ~ Niels Andersen, Tofte
Johanne Marie Nielsdatter 6 år
Kirsten Nielsdatter 30 år tjener Harritslev
~ 2 Maren Larsdatter, lavværge Mads Larsen, Eskilstrup
Mads Nielsen 25 år tjener i gården
Lars Nielsen 18 år tjener i gården
Anne Nielsdatter ~ Mads Pedersen, Bro
Anne Margrethe Nielsdatter 16 år hjemme
Registreret 12-05-1769
Gårdmand Niels Hansen, Jersore, Klinte, 11-09-1769, I-384 (390)
~ Maren Larsdatter, lavværge provst Broge, Klinte
Knud Nielsen 29 år tjener i gården
Hans Nielsen gift bor i Norup
Lars Nielsen, 20 år
Maren Nielsdatter 21 år
enken afstår gården til ældste søn mod aftægt
Anne Rasmusdatter, Hjorslev, Otterup, 13-12-1769, I-386 (392)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ gårdmand Hans Larsen
Lars Hansen 10 år
Margrethe Hansdatter 12 år
Anne Marie Hansdatter 4 år
Maren Hansdatter 6 uger
Værge morbror Peder Rasmussen, Askeby
Anne Hansdatter, Harritslev, Skovby, 20-12-1769, I-388 (394)
~ 1 Husmand Jørgen Nielsen, Harritslev, Skovby, 06-11-1748, I-193 (196)
Hans Jørgensen gift i Harritslev
Birthe Jørgensdatter ~ Peder Nielsen smed, Nørreby, Gyldensten gods
Karen Jørgensdatter ~ Peder Hansen, Nørreby
Anne Jørgensdatter ~ Hans bødker, Nørreby
Dorthe Jørgensdatter 23 år hjemme hos stedfar
~ 2 husmand Hans Nielsen
Jens Tygesen, Eskilstrup, Skovby. 01-03-1770, I-391 (395)
hos Anders Conradsen, afdøde gik rundt og betlede
søn Christian Jensen 25 år tjener Ellegård
datter Maria Jensdatter 33 år tjener Harritslevgård
Karen Rasmusdatter, Emmelev, Hjadstrup, 25-04-1770, I-390 (396)
~ gårdmand Jørgen Jørgensen
mor Bodil Hansdatter, lavværge Jørgen Christensen, Emmelev
bror Jeppe Rasmussen i Otterup
bror Ole Rasmussen i Hjorslev
bror Rasmus Rasmussen i Hjorslev
Anne Rasmusdatter i Hjorslev
Anne Rasmusdatter ~ Peder Knudsen, Bårdesø
Kirsten Rasmusdatter ~ Anders Jensen, Ringe
Gårdmand Dines Rasmussen, Ellegård, Skovby, 07-05-1770, I-393 (397)
~ Maren Jørgensdatter, lavværge bror Johan Ellegård, Harritslev
Jørgen Dinesen 30 år tjener Fredericia
Rasmus Dinesen, 28 år rejser til skibs, vides ikke hvor er
Claus Dinesen 23 år tjener Bro
Mads Dinesen 21 år tjener mor
Anders Dinesen 13 år
Anne Dinesdatter 18 år
Karen Dinesdatter 18 år tjener Bogense
Maren Dinesdatter 16 år tjener Harritslev
Husmand Rasmus Bertelsen, Kærby, Skovby, 21-05-1770, I-393 (399)
~ Birthe Andersdatter, lavværge Mads Sørensen, Skovby
Karen Rasmusdatter 26 år tjener Skårup, værge farbror Mads Bertelsen, Sprattenborg, Vigerslev
Karen Hansdatter, Norup, 30-05-1770, I-395 (399)
enke efter Gårdmand Jørgen Sørensen, Norup, 22-04-1766, I-336 (340), hos Niels Thomasen
Søren Jørgensen, Emmelev
+ Hans Jørgensen gift i Emmelev, hans børn:
Knud Hansen 18 år
Apelone Hansdatter 22 år
Karen Hansdatter 17 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Dorthe Hansdatter 13 år
hos stedfar Lars Jeppesen, Emmelev, værge farbror Søren Jørgensen
Birthe Nielsdatter, Hemmerslev, Særslev, 16-07-1770, I-396 (400)
~ Anders Jensen til huse hos Hans Hieresen
halvbror Jens Nielsen gift i Esterbølle
halvbror Niels Nielsen i Bederslev
helsøster Gertrud Nielsdatter ~ Knud Mortensen, Esterbølle
halvsøster Karen Nielsdatter ~ Rasmus Jensen, Hårslev
Gårdmand Jens Povlsen, Harritslev, Skovby, 19-01-1771, I-396 (400)
~ Johanne Marie Hansdatter, lavværge Claus Jørgensen, Harritslev
bror + Mads Povlsen, datter: Kirsten Madsdatter 11 år værge nærmeste slægt Frederik smed, Harritslev er
stedfar
Registreret 30-12-1770. Enkens bror er Anders Hansen
Gårdmand Peder Mikkelsen, Kolshave, Guldbjerg, 09-02-1771, I-397 (403)
~ Anne Cathrine Nielsdatter, lavværge Niels Nielsen, Særslev
Mikkel Pedersen ¼ år, værge farbror Hans Mikkelsen tjener her i gården
Registreret 09-01-1771
Maren Rasmusdatter, Skårup, Skovby, 04-06-1771, I-401 (405)
til huse hos søn Anders From
Anders From her i huset
Rasmus From i Tofte
Gertrud Marie Froms ~ gamle Hans Busse, Harritslev
Maren Christensdatter, Norup, 11-06-1771, I-400 (406)
~ husmand Jørgen Rasmussen
Christen Jørgensen 5 år
Rasmus Jørgensen 2 år
Værge morbror Jørgen Christensen, Emmelev
Husmand Anders Pedersen, Skovby, 09-09-1771, I-401 (407)
~ Johanne Marie Nielsdatter lavværge Christian Larsen skomager, Kærby
Niels Andersen 37 år i Tofte
Anders Andersen 20 år tjener bror Niels i Tofte
Kirsten Hansdatter, Norup, 27-11-1771, I-402 (408)
~ 1 Niels Jeppesen, Norup, 27-04-1741, I-148 (151)
Hans Nielsen, Emmelev
Simon Nielsen 32 år tjener stedfar i gården
Anne Nielsdatter ~ Hans Jørgensen, Hasmark
Kirsten Nielsdatter ~ Niels Hansen, Ringe
Apelone Nielsdatter ~ Jens Hansen, Gundstrup
+ Jeppe Nielsen: datter Kirsten Jeppesdatter 19 år tjener i gården, værge farbror Hans Nielsen
~ 2 Gårdmand Mads Andersen, Norup, 12-08-1748, I-190 (195)
~ 3 gårdmand Jørgen Hansen
Dorthe Knudsdatter, Emmelev, Hjadstrup, 06-01-1772, I-404 (408)
~ 1 Gårdmand Hans Jørgensen, Emmelev, Hjadstrup, 09-12-1756, I-234 (237)
Knud Hansen 25 år, tjener i gården
Apelone Hansdatter ~ Ole Jeppesen, Emmelev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Hansdatter 21 år
Dorthe Hansdatter 15 år
Værge farbror Søren Jørgensen, Emmelev
~ 2 gårdmand Lars Jeppesen
Apelone Jensdatter, Norup, 18-03-1772, I-403 (409)
~ gårdmand Niels Thomasen
Mikkel Nielsen 18 år
Jørgen Nielsen 11 år
Værge Jørgen Thomasen, Norup
Husmand Steffen Larsen, Norup, 18-05-1772, I-405 409)
~ Margrethe Jørgensdatter, lavværge Niels Thomasen, Norup
Knud Steffensen 9 år
Anne Steffensdatter 14 år
Johanne Steffensdatter 12 år
Karen Steffensdatter 5 år
Værge Anders Clausen, Norup
Gårdmand Søren Jørgensen, Emmelev, Hjadstrup, 19-03-1772, I-404 (410)
~ Anne Jeppesdatter, lavværge Niels Thomasen, Emmelev
Jørgen Sørensen 2 år
Kirsten Sørensdatter 13 år
Anne Sørensdatter 8 år
Karen Sørensdatter 5 år
Værge morbror gårdmand Lars Jeppesen, Emmelev
Gårdmand Jørgen Jørgensen, Emmelev, Hjadstrup, 19-03-1772. I-406 (410)
~ Bodil Rasmusdatter, lavværge Ole Rasmussen, Højrup
mor Maren Jørgensdatter, her i gården værge Anders Clausen, Norup
Anne Madsdatter, Eskilstrup, Skovby, 20-03-1772, I-405 (411)
~ gårdmand Conrad Pedersen
Peder Conradsen 10 år
Mads Conradsen 8 år
Hans Conradsen 1 år
Anne Marie Conradsdatter 5 år
Anne Conradsdatter
Tilsynsværge morbror Jørgen Madsen, Skovby
enkemanden ~ 1 Anne Marie Jørgensdatter, Eskilstrup, Skovby, 04-04-1760, I-260 (264) datter Maren
Conradsdatter
Anne Pedersdatter, Kærby, Skovby, 21-04-1772, I-408 (412)
~ husmand Jost Jensen
Maren Jostsdatter 8 år tilsynsværge Jørgen Andersen, Kærby
Hans Pedersen, Kærby, Skovby, 21-04-1772, I-409 (413)
hos Jens Frandsen
datter Kirsten Hansdatter ~ Jens Findsen her i gården
Maren Hansdatter 30 år tjener Bogense, værge nærmeste pårørende Jørgen Andersen, Kærby
Husmand Hans Knudsen, Skovby, 30-04-1772, I-408 (414)
~ Marike Hansdatter lavværge Jørgen Madsen, Skovby
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Hans Hansen 12 år
Cathrine Margrethe Hansdatter 5 år
Værge nærmeste pårørende Hans Rasmussen, Skovby
enkens bror Hans Hansen tjener i Grindløse
Ungkarl Hans Jørgensen, Skovby, 30-04-1772, I-410 (414)
tjente Jørgen Madsen
mor Drude Pedersdatter til huse hos Jørgen Madsen
far Gårdmand Jørgen Andersen, Skovby, 19-03-1763, I-296 (299)
helsøster Anne Kirstine Jørgensdatter ~ Jørgen Madsen her i gården
halvsøster Maren Hansdatter ~ Povl Pedersen, Skåstrup
halvsøster Anne Hansdatter ~ Lars Sørensen, Skåstrup
halvsøster Marie Hansdatter ~ Povl Nielsen, Labøl
alle på Oregård gods
Karen Mikkelsdatter, Skovby, 15-05-1772, I-409 (415)
~ Gårdmand Jørgen Ovesen
Mikkel Jørgensen 3 år
Ove Jørgensen 5 uger
værge morbrødrene Jens Mikkelsen, Kærby og Hans Mikkelsen, Skovby
enkemandens far afdøde Ove Jørgensen
Bodil Jensdatter, Tofte, Skovby, 20-06-1772, I-410 (416)
~ gårdmand Anders Nielsen
Jens Andersen 16 år
Niels Andersen 12 år
tilsynsværge Povl Jensen, Tofte
Anne Cathrine Steensdatter, Ladegård, Orte, 30-09-1772, I-410 (416)
~ husmand Rasmus Frederiksen
Frederik Rasmussen 5 år
Rasmus Rasmussen 1 år
Maren Rasmusdatter 8 år
Anne Rasmusdatter 3 år
Tilsynsværge Jens Christensen, Ladegård
Apelone Hansdatter, Emmelev, Hjadstrup, 19-10-1772, I-413 (417)
~ Ole Jeppesen
Jeppe Olesen ¼ år, tilsynsværge Lars Jeppesen, Emmelev'
Ungkarl Knud Hansen, Emmelev, Hjadstrup, 19-10-1772, I-412 (418)
forældre: Gårdmand Hans Jørgensen, Emmelev, Hjadstrup, 09-12-1756, I-234 (237) ~ Dorthe Knudsdatter,
søster + Apelone Hansdatter ~ Ole Jeppesen, Emmelev, 19-10-1772, I-413 (417)
Karen Hansdatter ~ Ole Nielsen, Gundstrup
Dorthe Hansdatter 16 år i gården værge Ole Nielsen, Gundstrup
Hans Jacob bødker, Tofte, Skovby, 22-10-1772, I-414 (418)
~ Kirsten Rasmusdatter, lavværge skoleholder Claus Hansen
Rasmus Hansen 10 år
Karen Hansdatter 9 år
Anen Hansdatter 6 år
Maren Cathrine Hansdatter 5 år
Birthe Kirstine Hansdatter 1½ år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Værge Hans Busse, Harritslev, da den nærmeste værge ikke mødte
Frands Hansen, Tofte, Skovby, 23-10-1772, I-415 (419)
~ Maren Hansdatter, lavværge Rasmus From, Tofte
Anne Margrethe Frandsdatter 15 år tjener Skårup
Anne Frandsdatter 10 år
Værge morbror Jørgen Hansen, Harritslev
Husmand Christian Christiansen, Harritslev, Skovby, 23-10-1772, I-416 (420)
~ Karen Hansdatter, lavværge Claus Jørgensen, Harritslev
bror Claus Jørgensen, gårdmand,, Harritslev
bror Frederik Jørgensen, gårdmand, Harritslev
søsterdatter Anne Dorthe Andersdatter, 30 år, værge Hans Eriksen, Harritslev som nærmeste pårørende
Kirsten Nielsdatter, Hjorslev, Otterup, 25-11-1772, I-416 (420)
~ Peder Larsen
Lars Pedersen 14 år
Jens Steffensen, Fjellerup, Fjelsted, og hustru Maren Hartvigsdatter, 10-04-1773, I-416 (421)
han ~ 1 Maren Jeppesdatter: søn Jeppe Jensen 27 år
deres børn:
Steffen Jensen, 20 år værge Jørgen Larsen, Gilbro mølle
Kirsten Jensdatter 13 år værge Ole Rasmussen, Fjellerup
Gårdmand Jens Hansen, Jersore, Klinte, 03-05-1773, I-419 (424)
~ Cathrine Pedersdatter, lavværge svoger i Jersore Hans Andersen underskriver
Hans Jensen 20 år
Peder Jensen 18 år
Jørgen Jensen 15 år
Christen Jensen 12 år
Anne Elisabeth Jensdatter 17 år
Værge Knud Nielsen, tilsynsværge Niels Pedersen smed
Johanne Marie Sørensdatter, Store Labølle, Hårslev, 27-05-1773, I-420 (425)
~ gårdmand Lars Hansen
Hans Larsen 5 år
Søren Larsen 4 år
Rasmus Larsen 5 uger
Værge morbror Hans Sørensen tjener Bogense
Gårdmand Jørgen Hansen, Harritslev, Skovby, 20-06-1773, I-422 (427)
~ Anne Nielsdatter, lavværge Thomas Knudsen, Harritslev
Hans Jørgensen 22 år
Niels Jørgensen 20 år
Værge Hans Busse, Harritslev
Karen Nielsdatter, Otterup, 23-07-1773, I-424 (427)
~ gårdmand Jørgen Knudsen
bror + Anders Nielsen, Gundstrup, hans børn:
Niels Andersen 26 år i Pårup
Ole Andersen 24 år tjener Gundstrup
Jørgen Andersen 19 år tjener bror Niels
bror + Ole Nielsen, Gundstrup, søn: Povl Olesen 30 år tjener Odense
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
søster + Kirsten Nielsdatter ~ + Jørgen Madsen, Odense Lunde, hendes børn:
Maren Jørgensdatter ~ Albert Nielsen, Odense Lunde
Maren Jørgensdatter ~ Jørgen Madsen, Odense Lunde
søster + Anne Nielsdatter ~ Anders Knudsen, Gundstrup, hendes datter + Karen Andersdatter ~ Hans
Nielsen, Hjadstrup, hendes søn Niels Hansen 4 år værge Jeppe Nielsen, Hvellinge'søster Bodil Nielsdatter ~
Jeppe Nielsen, Hvellinge
Registreret 28-06-1773.
Ungkarl Peder Povlsen, Kærby, Skovby, 24-02-1774, I-426 (429)
hos stedfar Lars Hansen
far Gårdmand Povl Pedersen Bang, Kærby, Skovby, 19-06-1764, I-314 (317)
mor Maren Andersdatter ~ gårdmand Lars Hansen
bror Anders Povlsen tjener Bred
bror Niels Povlsen 16 år hjemme
Mette Cathrine Povlsdatter ~Erik Madsen, Kærby
Anne Povlsdatter ~ Erik Hansen, Særslev
Kirsten Povlsdatter hjemme
Anne Mikkelsdatter, Kærby, Skovby, 25-03-1774, I-427 (430)
~ gårdmand Jens Hansen
bror + Hans Mikkelsen, hans børn:
Mikkel Hansen 16 år
Jens Hansen 13 år,
værge Christen Rasmussen, Kærby
søster Karen Mikkelsdatter ~ Niels Olesen, Kærby
søster Maren Mikkelsdatter ~ Anders Jensen, Skovby
Registrering 05-03-1774
Protokol II, 1774-1835
Maren Johansdatter, Ladegård, Orte, 27-05-1774, II-2 (3)
~ husmand Rasmus Frederiksen
Rasmus Rasmussen 5 uger, værge morbror Niels Johansen, Ladegård
Anne Larsdatter, Emmelev, Hjadstrup, 21-06-1774, II-2 (3)
~ 1 Erik
Lars Eriksen tjener Norup
Karen Eriksdatter ~ husmand Hans Isaksen, Bederslev
Maren Eriksdatter ~ gårdmand Peder Clausen, Allesø
~ 2 Hans Rasmussen, hos svigersøn gårdmand Knud Olesen, som er fæster af gården
Apelone Hansdatter ~ gårdmand Knud Olesen
Karen Jensdatter, Nedermølle, Skovby, 30-09-1774, II-2b (4)
~ Niels Andersen møller
Anders Nielsen 3½ år
Anne Nielsdatter 6 år
Karen Nielsdatter ¼ år
Værge afdødes søsters mand Jens Mikkelsen, Kærby
Pige Maren Jensdatter, Harritslev, Skovby, 02-12-1774, II-6 (7)
tjente Jørgen Clausen
bror Lars Jensen 24 år tjener Tofte
bror Jens Jensen 19 år tjener Jørgen Clausen i gården
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
halvsøster Maren Jensdatter 14 år
halvsøster Anne Jensdatter 13 år hjemme hos stedfar Hans Madsen i Hestehavehuset
Værge farbror Anders Jensen smed, Bogense
Husmand Senica Sørensen, Skovby, 16-01-1775, II-6 (7)
~ Anette Larsdatter, lavværge Jesper Pedersen, Skovby
Anne Kirstine Senicasdatter 6 år
Anne Senicasdatter 4 år
Værge farbror Søren Sørensen, Harritslev
Husmand Anders Basse, Tofte, Skovby, 03-10-1775, II-7b (9)
~ 1 Gertrud Sørensdatter, Tofte, Skovby, 20-01-1763, I-293 (296)
Anne Andersdatter 22 år tjener Sletterød
Karen Andersdatter 16 år tjener Tofte
~ 2 Karen Christensdatter, lavværge Hans Jørgensen, Tofte
Bodil Andersdatter 12 år
Gertrud Andersdatter 8 år
Værge farbror Christopher Rasmussen, Harritslev
Dreng Hans Knudsen, Kærby, Skovby, 26-02-1776, II-9b (11)
hos stedfar Hans Hansen
mor Apelone Hansdatter ~ Hans Hansen
bror Jeppe Knudsen Hubbel, Skovby, 28-03-1767, I-360 (366)
far Gårdmand Knud Hansen Hubbel, Kærby, Skovby, 30-08-1764, I-316 (319)
halvsøster Gertrud Hansdatter 9 år hos far Hans Hansen, værge morbror Ejler Nielsen, Kærby
Anne Kirstine Hansdatter, Esterbølle, Sandager, 15-03-1776, II-10 (11)
~ Hans Jensen til huse hos gårdmand Hans Pedersen
Mette Marie Hansdatter 5 år
Værge morbror Jacob Clausen, Kosterlev
enkemandens bror Dines Jensen tjener Bogense
Bodil Christiansdatter, Skovby, 30-03-1776, II-11 (12)
~ husmand Niels Clausen
hendes søn Christian Rasmussen 15 år tjener Skovby, værge morbrødrene Jokum Christiansen, Skåstrup og
Mathias Christiansen, Særslev.
Registreret 02-03-1776
Johanne Madsdatter, Skovby, 10-04-1776, II-12b (14)
hos gårdmand Jesper Pedersen
morbror + Jesper Henriksen, Ejlskov: datter Maren Jørgensdatter ~ gårdmand Mikkel Larsen, Ejlskov
morbror + Jeppe Henriksen, Harndrup, hans børn:
+ Henrik Jørgensen, Harndrup, hans børn:
Jeppe Henriksen 23 tjener Haderslev, værge Otte Nielsen, Harndrup
Anne Cathrine Henriksdatter ~ Mads Nielsen, Bederslev
Dorthe Marie Henriksdatter, 30 å i Odense hospital, værge Mikkel Larsen, Ejlskov
Anne Henriksdatter ~ Jeppe Jensen, Stokholm, Harndrup
Dorthe Jeppesdatter ~ gårdmand Rasmus Knudsen, Harndrup
Anne Jeppesdatter ~ Jørgen Rasmussen smed, Ramsherred, Assens
Registreret 15-03-1776
Gårdmand Hans Larsen, Hjorslev, Otterup, 02-05-1776, II-14 (15)
~ 1 Anne Rasmusdatter, Hjorslev, Otterup, 13-12-1769, I-386 (392)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Lars Hansen 16 år
Anne Margrethe Hansdatter 18 år
Anne Marie Hansdatter 10 år
Maren Hansdatter 6 år
Værge morbror Peder Rasmussen, Askeby
~ 2 Margrethe Jensdatter, lavværge Jens Larsen. Brøndstrup
Jens Hansen 5 år
Rasmus Hansen 3 år
værge farbror husmand Peder Larsen, Hjorslev og farbror gårdmand Lars Hansen, Hjorslev
Registreret 08-04-1776
Husmand Jørgen Marcussen, Harritslev, Skovby, 29-05-1776, II-18 (19)
han druknede i Møllebækken
~ Kirsten Jensdatter
Marcus Jørgensen 25 år tjener Nedermølle
Gertrud Jørgensdatter 16 år tjener Skårup
Værge farbror Peder Marcussen, Skovby
Gårdmand Lars Jeppesen, Fjelsted, 05-06-1776, II-19 (20)
~ Karen Jensdatter, lavværge Hans Jørgensen, Gelsted Tårup
bror Jens Jeppesen, Ejby
bror gårdmand Niels Jeppesen, Nørre Esterbølle
bror Rasmus Jeppesen, Nørre Esterbølle
Registreret 05-05-1776
Husmand Jørgen Rasmussen, Norup, 06-06-1776, II-20b (22)
~ 1 Maren Christensdatter, Norup, 11-06-1771, I-400 (406)
Christen Jørgensen 13 år i Kærby
Rasmus Jørgensen 7 år
~ 2 Dorthe Nielsdatter lavværge Niels Thomasen
Hans Jørgensen 2 år
Værge Mikkel Christiansen, Hasmark som nærmeste pårørende
Jens Findsen i Kærby tager sig af Christen Jørgensen
Registrering 08-05-1776
Husmand Christopher Rasmussen, Harritslev, Skovby, 22-11-1776, II-22 (23)
~ Anne Findsdatter, lavværge Jens Findsen, Kærby
bror + Anders Rasmussen, Tofte, hans børn:
Anne Andersdatter 23 år tjener Billeskov
Karen Andersdatter tjener Toderup
Bodil Andersdatter 13 år
Gertrud Andersdatter 8 år
hos stedfar Hans Jørgensen, Tofte
bror Niels Rasmussen tjener Bække
søster Lisbeth Rasmusdatter 40 år, værge bror Niels
Registrering 28-10-1776
Karen Christensdatter, Moderup, Særslev, 18-12-1776, II-24b (26)
~ gårdmand Jørgen Rasmussen
mor Anne Jensdatter ~ husmand Rasmus Larsen, Kærby
søster Anne Christensdatter 34 år, værge morbror gårdmand Niels Jørgensen, Harritslev
Registrering 20-11-1776
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Madsdatter, Tofte, Skovby, 23-01-1777, II-27b (29)
~ gårdmand Anders Nielsen
Mads Andersen 2 år
Bodil Andersdatter 4 år
Tilsynsværge nærmeste pårørende Anders Leth, Kærby
Mette Kirstine Olesdatter, Store Labølle, Hårslev 10-03-1777, II-30b (32)
~ husmand Lars Hansen
Johanne Marie Larsdatter 3 år
tilsynsværge morbror Hans Olesen, Harndrup
Registrering 08-02-1777
enkemanden ~ 1 Johanne Marie Sørensdatter, Store Labølle, 27-05-1773, I-420 (425), hans sønner Hans
Larsen og Søren Larsen
Rasmus Jørgensen smed, Kærby og hustru Maren Christensdatter, 28-04-1777, II-32b (34)
Christen Rasmussen, gårdmand, Kærby
Apelone Rasmusdatter
+ Jørgen Rasmussen i København havde børn.
Ingen arv
Jørgen hjulmand, Harritslev, Skovby, 14-06-1777, II-33 (34)
hos husmand Rasmus Knudsen
hans børn:
Rasmus Jørgensen, Tofte
+ Niels Jørgensen gift i Skovby, datter Anne Nielsdatter 11 år tjener Skovby
værge Ramus Jørgensen, Tofte, tilsynsværge Jørgen Madsen, Skovby
Christiane Jørgensdatter ~ husmand Anders Blanke, Eskilstrup
registrering 07-05-1777
Bodil Hansdatter, Slagstrup, Særslev, 01-07-1777, II-34 (35)
~ gårdmand Jørgen Madsen
Mads Jørgensen 2 år
Hans Jørgensen 2 år
Maren Jørgensdatter ½ år
Værge morbror Jørgen Hansen, Tinghøjhuset
enkemandens søster Anne Madsdatter i Bogense
Apelone Hansdatter, Esterbølle, Sandager, 14-07-1777, II-35 (36)
~ gårdmand Hans Hansen
Jens Hansen 21 år tjener Broby i Nårup
Maren Hansdatter 19 år hjemme
tilsynsværge morbror gårdmand Jens Hansen, Egense
Anne Kirstine Eriksdatter, Kærby, Skovby, 30-07-1777, II-36b (38)
~ husmand Guldbrand Gren
Christen Guldbrandsen 28 år
Erik Guldbrandsen 19 år
Dorthe Guldbrandsdatter 23 år hjemme
Anne Elisabeth Jensdatter, Jersore, Klinte, 30-09-1777, II-37b (39()
~ gårdmand Jens Rasmussen
Rasmus Jensen 1 år tilsynsværge morbror Peder Jensen tjener Bolmerod
enkemandens bror Peder Rasmussen, Askeby
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Barbara Hansdatter, Lunde, Ejlby, 10-11-1777, II-38b (40)
~ 1 Gårdmand Hans Hansen, Ejlby Lunde, Ejlby, 31-05-1760, I-261 (264)
Erik Hansen 27 år tjener stedfar
+ Maren Hansdatter ~ gårdmand Jørgen Christen Lunde, hendes børn
Kirsten Jørgensdatter 6 år
Karen Jørgensdatter 4 år
~ 2 gårdmand Frederik Andersen
Gårdmand Hans Hansen, Kolshave, Guldbjerg, 31-01-1778, II-40 (41)
~ Kirsten Rasmusdatter, lavværge Mikkel Didriksen, Kolshave
Christen Hansen 15 år
Hans Hansen 13 år
Værge Dines Jørgensen, Farsbølle som nærmeste pårørende
enken ~ 1 Gårdmand Christen Madsen, Kolshave, Guldbjerg, 25-11-1761, I-276 (279)
Gårdmand Jesper Hansen, Svendstrup, Særslev, 09-02-1778, II-42 (43)
~ Anne Knudsdatter, lavværge Rasmus Christensen, Særslev
Knud Jespersen 11 år
hans Jespersen 9 år
Gertrud Jespersdatter 10 år
Karen Jespersdatter 3 år
værge farbror Erik Hansen, Slagstrup og farbror Hans Hansen, Kærby
Afdødes bror Jørgen Hansen tjener bror Erik i Slagstrup
Kirsten Nielsdatter, Bolmerod, Skamby, 09-02-1778, II-43 (44)
~ indsidder Lars Mathiasen
Mathias Larsen 24 år tjener Bække
Gårdmand Niels Madsen, Fjelsted, 13-04-1778, II-43b (45)
~1
Lars Nielsen 36 år gårdmand Fjelsted
~ 2 Dorthe Jørgensdatter, lavværge Niels Jørgensen, Fjelsted
Jørgen Nielsen 18 år hjemme
Anne Dorthe Nielsdatter 20 år
Karen Margrethe Nielsdatter 14 år
Maren Nielsdatter 6 år
Anne Marie Nielsdatter 4 år
Værge morbror Lars Jørgensen, Fjelsted
Anne Madsdatter, Jersore, Klinte, 01-06-1778, II-46 (47)
~ husmand Ole Larsen
Anne Hansdatter 30 år
Kirsten Hansdatter ~ organist Stern, Middelfart
Jørgen Hansen, Norup, 05-07-1778, II-47 (48)
helbror + Jens Hansen: søn gårdmand Anders Hansen, Ringe
halvbror + Hans Jensen, Toderup, Skamby, hans børn:
Jens Hansen, Skamby
Mette Hansdatter i Ørritslev
Karen Hansdatter ~ Hans Mouritsen, Rue
helsøster + Anne Hansdatter, hendes børn:
David Rasmussen, Ørritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Maren Rasmusdatter ~ Simon Nielsen, Norup
halvsøster Margrethe Hansdatter ~ Peder Andersen, Stige
Jørgen Andersen, Guldbjerg, i et hus ved kirken, 24-07-1778, II-48 (49)
~1
Anders Jørgensen 10 år
Johanne Jørgensdatter 13 år
Margrethe Jørgensdatter 9 år
Værge farbrødrene gårdmand Hans Andersen, Jersore og gårdmand Niels Andersen, Nørreby
~ 2 Kirsten Nielsdatter lavværge Rasmus Jørgensen, Tofte
Registrering 26-06-1778
Husmand Hans Didriksen, Harritslev, Skovby, 17-09-1778, II-49 (50)
~ Marie Kirstine Nielsdatter, lavværge Rasmus Hansen, Herritslev
Didrik Hansen 5 år
Niels Hansen 3 år
Johanne Hansdatter ½ år
værge farbror Mikkel Didriksen, Kolshave
Johanne Larsdatter, Harritslev, Skovby, 17-07-1778, II-50 (51)
enke efter Husmand Didrik Hansen, Harritslev, Skovby, 18-01-1768, I-369 (373)til huse hos søn Hans
Didriksen
+ Hans Didriksen, hans børn:
Didrik Hansen 5 år
Niels Hansen 3 år
Johanne Hansdatter ½ år
Mikkel Didriksen. Kolshave
Jørgen Didriksen 23 år tjener Tofte
Lars Didriksen 21 år tjener bror Mikkel
Anne Marie Didriksdatter 27 år tjener Bogense
Margrethe Enevoldsdatter, Eskilstrup, Skovby, 25-07-1778, II-51 (52)
~ husmand Hans Jørgensen
bror Lars Enevoldsen, Ore
bror + Jørgen Enevoldsen, Ørbæk, hans børn:
Jens Jørgensen 27 år tjener Skåstrup
Anne Jørgensdatter ~ Anders Pedersen, Skåstrup
søster Anne Enevoldsdatter ~ Hans Larsen, Skåstrup
søster + Kirsten Enevoldsdatter ~ Peder Mortensen murermester, Bogense, hendes børn:
Rasmus Pedersen 4 år
Morten Pedersen 2 år
Anne Johanne Pedersdatter 6 år
halvsøster Else Enevoldsdatter ~ Niels Pedersen, Skåstrup
Gårdmand Lars Jeppesen, Emmelev, Hjadstrup, 14-08-1778, II-52 (53)
~ Kirsten Nielsdatter, lavværge bror Han Nielsen, Hjadstrup
Jeppe Larsen 4 år
Niels Larsen 1½ år
Dorthe Larsdatter 5 år
Værge farbror gårdmand Ole Jeppesen, Emmelev
Gårdmand Niels Sørensen, Eskilstrup, Skovby, 17-08-1778, II-53b (55)
~ Anne Malene Hansdatter, lavværge Anders Conradsen, Eskilstrup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Jens Nielsen, 39 år er i gården
Hans Nielsen 28 år tjener Kærby
Jacob Nielsen 23 år tjener i gården
+ Karen Nielsdatter ~ Jørgen Hansen, Skåstrup, hendes børn:
Hans Jørgensen 10 år
Christian Jørgensen 7 år
Anne Margrethe Nielsdatter ~ Peder Iversen, Kærby
Cathrine Elisabeth Nielsdatter ~ Rasmus Rasmussen, uden Sct. Jørgens port, Odense
Anne Nielsdatter 29 år tjener i gården
Gårdmand Peder Knudsen, Emmelev, Hjadstrup, 09-09-1778, II-55 (56)
~ Mette Hansdatter, lavværge Anders Clausen, Norup
Knud Pedersen 2½ år
Maren Pedersdatter 5 år
Værge farbror Rasmus Christensen, Svendstrup og farbror Hiere Christensen, Ørritslev
Maren Hansdatter, Tofte, Skovby, 30-09-1778, II-57 (58)
tjente stedfar Povl Jensen
mor Ellen Nielsdatter ~ Povl Jensen
far Gårdmand Hans Nielsen, Tofte, Skovby, 08-06-1762, I-279 (284)
halvbror + Mads Hansen, Harritslev, datter Maren Madsdatter 16 år hos stedfar Hans Busse
halvbror Niels Hansen, Fjellerup
halvsøster Mette Hansdatter ~ skoleholder Peder Nielsen, Harritslev
halvsøster Maren Hansdatter enke i Skåstrup, lavværge Anders Nielsen møller, Overmølle
Anne Hansdatter ~ Claus Christensen, Stokholm, Harndrup
Anne Jeppesdatter, Emmelev, Hjadstrup, 30-10-1778, II-57b (59)
~ 1 Gårdmand Søren Jørgensen, Emmelev, Hjadstrup, 19-03-1772, I-404 (410)
Jørgen Sørensen 8 år
Kirsten Sørensdatter 20 år
Anne Sørensdatter 14 år
Karen Sørensdatter 11 år
værge morbror gårdmand Ole Jeppesen, Emmelev
~ 2 gårdmand Lars Nielsen
Gårdmand Hans Pedersen, Esterbølle, Sandager, 02-01-1779, II-6b (62)
~ 1 Barbara Mortensdatter, Esterbølle, Sandager, 01-06-1746, I-180 (184)
Morten Hansen 28 år husmand Egense, Hjadstrup
~ 2 Maren Jespersdatter, lavværge søn Jesper
Peder Hansen 28 år tjener Bogense
Jesper Hansen 27 år tjener i gården
Ole Hansen 25 år tjener Bastrup
Barbara Hansdatter 22 år hjemme
Maren Hansdatter 15 år tjener Esterbølle
Værge farbror Rasmus Pedersen, Bolmerod
Maren Madsdatter, Harritslev, Skovby, 26-03-1779, II-61b (63)
~ gårdmand Claus Jørgensen
Mads Clausen 10 år
Hans Clausen 4 år
Christen Clausen 1 år
tilsynsværge morbror Jeppe Madsen, Brøndserød, Vissenbjerg
enkemanden ~ 2 Anne Cathrine Hansdatter, Harritslev, Skovby, 07-04-1766, I-333 (339)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Bodil Marcusdatter, Ladegård, Orte, 23-05-1779, II-63 (64)
~ 1 Jens
Hans Jensen gårdmand, Skydebjerg
Marcus Jensen, Ladegård
Mads Jensen 25 år tjener stedfar
Jens Jensen 23 år tjener stedfar
Værge morbror Hans Marcussen, selvejer Gadsbølle, Vissenbjerg
~ 2 gårdmand Mads Nielsen
Husmand Rasmus Simonsen, Norup, 18-07-1779, II-64 (65)
~ Karen Christensdatter, lavværge Peder Jeppesen, Emmelev
Simon Rasmussen 6 år
Karen Rasmusdatter 9 år
værge farbror Simon Nielsen, Norup
Karen Rasmusdatter, Tofte, Skovby, 09-09-1779, II-65 (66)
~ 1 Gårdmand Niels Nielsen, Tofte, Skovby, 28-10-1760, I-262 (266)
Niels Nielsen 36 år tjener Harritslevgård
Rasmus Nielsen 25 år tjener Fredskov
Karen Nielsdatter ~ Søren Jørgensen, Eskilstrup
Anne Nielsdatter ~ Peder Jørgensen, Skovby
Kirsten Nielsdatter ~ Hans Frandsen i hus ved Guldbjerg kirke
Anne Cathrine Nielsdatter 28 år tjener stedfar
~ 2 gårdmand Rasmus Jørgensen
Anne Margrethe Hansdatter, Lunde, Ejlby, 23-09-1779, II-65b (67)
~ gårdmand Frederik Andersen
halvbror Christen Hansen 25 år tjener Agernæs
søster Barbara Hansdatter ~ gårdmand Claus Rasmussen, Rorslev
søster Johanne Hansdatter ~ Zacharias Nielsen, Tørresø
søster Maren Hansdatter ~ gårdmand Lars Jensen, Bjerreby, Knabstrup gods, Sjælland
registreret 22-08-1779
en stedsøn Erik Hansen tjener i gården
Johanne Thomasdatter, Harritslev, Skovby, 18-06-1779, II-68 (69)
~ Frederik Carstenfeldt glarmester
afdøde skal være født i Thorstrup, Gunderup, Jylland
en bror Lars Thomasen i Helsby, Færbo sogn syd for Ålborg
Fortsætter 03-01-1780
Maren Andersdatter, Kærby, Skovby, 13-01-1780, II-69b (71)
~ 1 Gårdmand Povl Pedersen Bang, Kærby, Skovby, 19-06-1764, I-314 (317)
Anders Povlsen, Bro
Niels Povlsen 22 år tjener Bogense
Mette Cathrine Povlsdatter ~ gårdmand Erik Hansen, Kærby
Anne Povlsdatter ~ gårdmand Erik Hansen, Slagstrup
Kirsten Povlsdatter ~ Peer Povlsen, Skovby
~ 2 gårdmand Lars Bang
Gårdmand Jens Hansen, Norup, 11-12-1780, II-70 (71)
~ Maren Nielsdatter, lavværge bror gårdmand Knud Nielsen, Jersore
mor Kirsten Hansdatter i gården, lavværge svigersøn Anders Clausen, Norup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
bror + Hans Hansen, hans børn:
Knud Hansen, Emmelev
Niels Hansen 25 år tjener Emmelev
Hans Hansen 23 år tjener i gården
Marie Kirstine Hansdatter 17 år tjener stedfar gårdmand Erik Hansen, Moderup
bror + Hiere Hansen ingen livsarvinger
søster Maren Hansdatter ~ gårdmand Anders Clausen, Norup
Kirsten Nielsdatter, Emmelev, Hjadstrup, 03-03-1781, II-73 (74)
~ 1 Gårdmand Lars Jeppesen, Emmelev, Hjadstrup, 14-08-1778, II-52 (53)
Jeppe Larsen 6 år
Niels Larsen 3 år
Dorthe Larsdatter 8 år
værge farbror Ole Jeppesen, Emmelev, tilsynsværge morbror Hans Nielsen
~ 2 gårdmand Niels Nielsen
Maren Nielsdatter
Indsidder Anne Pedersdatter, Kolshave, Guldbjerg, 12-03-1781, II-75 (76)
hos gårdmand Mikkel Didriksen
søn + Peder Mikkelsen: søn Mikkel Pedersen 10½ år er i gården hos stedfar Mikkel Didriksen, værge farbror
Hans Mikkelsen
søn hans Mikkelsen, gårdmand, Jullerup, Elvedgård gods
søn Knud Mikkelsen, gårdmand Hasmark
søn Jesper Mikkelsen 30 år tjener Rasmus Knudsen, Tofte
Anders Madsen, Harritslev, Skovby, 25-04-1781, II-76 (77)
~ Karen Pedersdatter, lavværge rasmus Hansen som ægter enken og fæster gården
bror Rasmus Madsen, Tofte
bror Mads Madsen, Harritslev
bror + Christen Madsen, Kolshave, hans børn:
Rasmus Christensen, Harritslev
Christen Christensen, 30 år tjener Tofte
Mads Christensen 25 år tjene Harritslev
Hans Christensen 20 år tjener Harritslev
Anne Christensdatter ~ Hans Rasmussen, Kolshave
søster Maren Madsdatter ~ Hans Mikkelsen, Smidstrup
søster Maren Madsdatter enke i Harritslev, lavværge bror Mads
Gårdmand Hans Hieresen, Hemmerslev, Særslev, 23-05-1781, II-77 (78)
~ Anne Hieresdatter, lavværge Anders Andersen som ægter hende og fæster gården
Hiere Hansen 13 år
Knud Hansen 9 år
Hans Hansen 4 år, skifte 07-12-1795, II-273 (272)
Maren Hansdatter 12 år
Karen Hansdatter 7 år
Anne Marie Hansdatter 4 uger
værge farbror gårdmand Peder Jespersen, Sønder Esterbølle, tilsynsværge morbror gårdmand Hans Hieresen,
Hemmerslev
Dorthe Madsdatter, Fjelsted, 18-03-1779, II-79b (81)
tjente gårdmand Lars Nielsen
søn Mads Jeppesen, 3 år er i gården, værge gårdmand Jørgen Larsen, Fjelsted
Fortsætter 23-05-1781 efter auktion.
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Barnets farfar Jens Jeppesen, Ejby
Indsidder Claus Hansen, Kærby, Skovby, 21-07-1781, II-81 (82)
fandtes død i Ågårds møllemark
~ Anne Christine Børgesdatter
Hans Clausen 26 år hjemme
enken ~ 1 Husmand Niels Nielsen Rold, Kærby, Skovby, 28-01-1754, I-214 (218)
Anne Clausdatter, Herritslev, Skovby, 28-07-1781, II-82 (83)
~ husmand Rasmus Knudsen
Knud Rasmussen 7 år
Husmand Jeppe Clausen, Harritslev, Skovby, 28-07-1781, II-83b (85)
~ Maren Madsdatter, lavværge søn gårdmand Mads Sørensen, Skovby
bror Hans Clausen, Harritslev
bror + Niels Clausen, husmand, Skovby, hans børn:
Claus Nielsen 37 år tjener Bogense
Hans Christian Nielsen, 34 år, Skovby
Birthe Nielsdatter i Harritslev
Peder Larsen skrædder, Harritslev, Skovby, 28-07-1781, II-84b (86)
~ Maren Christensdatter, lavværge mons. Carl Nesh, Fredskov
Lars Pedersen 45 år i Bolmerod
Anne Pedersdatter 38 år hjemme
Indsidder Johan Rasmussen Sacoe, Kærby, Skovby,, 30-07-1781, II-85 (86)
~ Anne Cathrine Knudsdatter, hos gårdmand Niels Olesen, lavværge husmand Jørgen Hansen, Brenderup
Knud Johansen 2 år
Birthe Johansdatter 4 år
Værge Nikolaj Rasmussen tjener på Fredskov
Marie Jeppesdatter, Skovby, 19-10-1781, II-86b (88)
~ husmand Peder Jørgensen
Jørgen Pedersen 15 år
Jeppe Pedersen 7 år
Anne Sophie Jørgensdatter 13 år
Værge morbror Niels Andersen, Kærby og morbror Jeppe Frandsen
Johanne Andersdatter, Skovby, 17-02-1782, II-87 (88)
~indsidder Mads Andersen Bang
arving er hendes halvsøstersøn Lars Larsen, Skydebjerg, Erholm gods
Fortsætter 08-03-1782 (89)
Barbara Cathrine Børgesdatter, Harritslev, Skovby, 01-03-1782, II-88 (89)
~ gårdmand Hans Eriksen
'Erik Hansen, 33 år, Harritslev
Hans Hansen 28 år tjener Harritslev
Knud Hansen 19 år hjemme
Dorthe Marie Hansdatter ~ gårdmand Rasmus Christensen, Harritslev
Dorthe Nielsdatter, Norup, 22-05-1782, II-98b (90)
Hans Jørgensen 10 år
Værge farbror Mikkel Christensen smed, Hasmark
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ husmand Henning Jørgensen
Maren Henningsdatter 3 år
registreret 23-04-1782
Else Marie Rasmusdatter, Harritslev, Skovby, 19-06-1782, II-91b (93)
~ Christen Hansen Busse. hos gårdmand Hans Busse
afdødes far Rasmus Knudsen, Ørbæk, Ore sogn
Gårdmand Niels Andersen, Harritslev, Skovby 28-06-1782, II-93 (94)
~ Karen Madsdatter, lavværge stedfar Søren Sørensen, Harritslev
Andreas Nielsen 12 år
Mads Nielsen 7 år
Hans Nielsen 2 år
Anne Margrethe Nielsdatter 8 år
Anne Nielsdatter 5 år
Værge farbror Hans Andersen, Harritslev, tilsynsværge fasters mand gårdmand Anders Nielsen, Bro på
Kærsgård gods.
Enken giver afdødes mor Anne Nielsdatter 2 RD til hver mortensdag så længe hun lever, mod at Anders
Nielsen, Bro modtager hende og forsyner hende med frit husværelse og ophold. Ekstraskatten betaler
herskabet som om hun var på godset.
Jens Larsen, Harritslev, Skovby, 14-09-1782, II-95b (97)
~ Gertrud Hansdatter, lavværge unge Hans Busse, Harritslev
Hans Jensen 34 år
Anders Jensen 30 år
Jørgen Jensen 26 år
Lars Jensen 19 år
Maren Jensdatter ~ Hans Clausen, Kosterlev
Mette Jensdatter
Gårdmand Knud Olesen, Emmelev, Hjadstrup, 04-11-1782, II-96 (97)
~ Apelone Hansdatter, lavværge Lars Eriksen, Norup
Anne Knudsdatter 8 år
Karen Knudsdatter 6 år
Anne Marie Knudsdatter 4 år
Værge farbror gårdmand Henrik Olesen, Emmelev
Eberhart Hansen, Særslev, 23-12-1782, II-98b (100)
Arven efter Anne Elisabeth Ottesdatter, Harritslev, Skovby, 15-03-1748, I-187 (190)
til den bortrejste Mikkel Hansen, udbetales til arvingerne:
helbroders børn:
+ Hans Didriksen, Harritslev, hans børn:
Didrik Hansen 8 år
Niels Hansen 6 år
Johanne Hansdatter 4 år
alle hos stedfar Søren Jensen, Harritslev, værge farbror Mikkel Didriksen, Kolshave
gårdmand Mikkel Didriksen, Kolshave
Jørgen Didriksen tjener i Tofte
Lars Didriksen tjener i Tofte
Anne Marie Didriksdatter ~ Rasmus Knudsen, Fjellerup
helsøster Mette Hansdatter ~ Rasmus Jørgensen, Harritslev
helsøster Anne Malene Hansdatter ~ Rasmus Ottesen, Særslev
halvbror Rasmus Hansen, Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
halvbror Søren Hansen, Toderup
halvbror Niels Hansen, Smidstrup
Søstersøn Peder Andersen, Skåstrup
Anders Nielsen møller, Over Mølle, Skovby, 03-02-1783, II-100b (102)
~ 1 Maren Pedersdatter, Overmølle, Skovby, 11-03-1757, I-236 (240)
~ 2 Anders Nielsen møller
Niels Andersen i Bogense
Anne Andersdatter ~ Niels Andersen, Nedermølle
Mette Cathrine Andersdatter ~ Jeppe Olesen, Nordskov
~ 2 Anne Dorthe Rasmusdatter, lavværge forpagter Busch, Harritslev
Rasmus Andersen 25 år er hjemme. Registreret 04-01-1783
Gårdmand Niels Andersen, Tofte, Skovby, 23-05-1783, II-106 (107)
~ Anne Johanne Nielsdatter, lavværge gårdmand Mads Nielsen, Eskilstrup
Mads Nielsen 12 år
Johanne Marie Nielsdatter 15 år
Værge farbror Anders Andersen, Hemmerslev
Karen Mikkelsdatter, Harritslev, Skovby, 26-05-1783, II-108 (109)
~ gårdmand Jens Jensen
Mikkel Jensen, Skovby
Jens Jensen, Harritslev
Jesper Jensen, Harritslev
Anne Jensdatter 47 år er hjemme
Indsidder Peder Christensen, Kærby, Skovby, 22-04-1783, II-109b (111)
hos gårdmand Jørgen Andersen
hans døtre:
Mette Pedersdatter ~ Niels Christensen, Odense
Maren Pedersdatter ~ Jørgen Andersen i gården
+ Anne Pedersdatter ~ Jost Jensen, Næsby, hendes datter Maren Jostsdatter tjener Nymark
Fortsætter 03-06-1783 (112), 24-06-1783
Anne Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 27-08-1783, II-111b (113)
~1
Hans Jørgensen død uden livsarvinger
Niels Jørgensen i Eskilstrup
~ 2 gårdmand Thomas Knudsen
Anne Marie Pedersdatter, Bække, Melby, 04-10-1783, II-112b (114)
~ gårdmand Niels Ottesen
Otte Nielsen 22 år
Peder Nielsen 13 år
Gertrud Nielsdatter 24 år
Anne Nielsdatter 19 år
Landsoldat Mads Christophersen, Harritslev, Skovby, 07-10-1783, II-114b (116)
hos gårdmand Anders Jensen
far Gårdmand Christen Madsen, Kolshave, Guldbjerg, 25-11-1761, I-276 (279)
mor Kirsten Rasmusdatter, enke i Kolshave ~ 2 Gårdmand Hans Hansen, Kolshave, Guldbjerg, 31-01-1778,
II-40 (41)
bror Rasmus Christensen, Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
bror Christen Christensen 30 år tjener Eskilstrup
bror Hans Christensen 26 år tjener Esterbølle
søster Anne Christensdatter ~ Hans Rasmussen, Kolshave
halvbror Hans Hansen 17 år tjener i Harritslev
Gårdmand Rasmus Jørgensen, Tofte, Skovby, 14-10-1783, II-115b (117)
~ Karen Jørgensdatter, lavværge Jørgen Andersen, Kærby
Jørgen Rasmussen 2½ år, værge nærmeste pårørende Anders Andersen, Eskilstrup
Ungkarl, Nikolaj Rasmussen, Fredskov, Kærby, 24-10-1783, II-117 (118)
hos foged Christian Struck
mor Birthe Cathrine Rasmusdatter, enke, lavværge Rasmus Busse, Tofte
broderkone Anne Cathrine Knudsdatter, enke i Kærby, børn; Knud Johansen 4 år, Birthe Johansdatter 5½ år,
lavværge Jørgen Madsen, Harritslev, børnenes værge nærmeste pårørende gårdmand Rasmus Christensen,
Harritslev
Fortsætter 29-10-1783 (120)
Møllerenke Karen Jensdatter, Neder Mølle, Skovby, 31-12-1783, II-119b (121)
hos Niels Andersen møller
~ 1 Knud Pedersen møller, Nedermølle, Skovby, 05-10-1739, I-131 (134)
+ Maren Knudsdatter ~ Frederik Jørgensen smed, Harritslev, hun døde efter far
Marie Cathrine Knudsdatter ~ Rasmus Nielsen From, Tofte
~ 2 Jens Hansen møller, Nedermølle, Skovby, 09-06-1766, I-337 (343)
Anne Kirstine Jensdatter ~ Jens Mikkelsen, Kærby
Karen Jensdatter ~ Niels Andersen møller
Guldbrand Green, Kærby, Skovby, 04-04-1783, II-121 (122)
Børn:
Christian Guldbrandsen 33 år
Erik Guldbrandsen 25 år
Dorthea Guldbrandsdatter ~ Jens Gjodesen, Kærby
Maren Pedersdatter, Kærby, Skovby, 13-01-1784, II-121 (122)
~ gårdmand Jørgen Andersen
Peder Jørgensen 26 år hjemme
Karen Jørgensdatter ~ gårdmand Rasmus Jørgensen, Tofte
Johanne Marie Jørgensdatter 16 år
Maren Jørgensdatter 12 år
Hans Jørgensen, Eskilstrup, Skovby, 06-03-1784, II-123 (124)
~ 1 Maren Jørgensdatter, Eskilstrup, Skovby, 15-04-1758, I-245 (248)
Jørgen Hansen, Kolshave (Hans Hansen?)
Lars Hansen til huse i Slagstrup
Hiere Hansen 27 år bortrømt for 18 år siden
~ 2 Karen Albertsdatter, lavværge Niels Ellegård, Tofte
Indsidder Simon Pedersen, Kærby, Skovby, 16-06-1784, II-124b (126)
hos gårdmand Ejler Nielsen
hans børn:
Peder Simonsen, gårdmand, Kærby
Gertrud Simonsdatter ~ Anders From, Skårup
Anne Marie Simonsdatter ~ gårdmand Christen Jørgensen, Ørbæk
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Simonsdatter ~ Ejler Nielsen i gården
Husmand Claus Marcussen, Kærby, Skovby, 21-06-1784, II-125 (126)
~ Anne Rasmusdatter, lavværge Giøde Jensen, Kærby
Marcus Clausen 18 år værge nærmeste pårørende Marcus Jørgensen, Harritslev
Skomager Frederik Gaule, Kærby, Skovby og hustru Anne Mortensdatter, 12-05-1783, II-126 (127)
Fortsætter 30-05-1783: Frederik Gaule er død, fortsætter 10-06-1783, 20-02-1784 efter auktion
Marcus Frederiksen Gaule, Kærby
Anne Elisabeth Frederiksdatter Gaule 15 år
Dorthea Frederiksdatter Gaule, 9 år
Bodil Frederiksdatter Gaule, 8 år
Anne Mortensdatter ~ 1 Husmand Marcus Holm, Kærby, Skovby, 26-02-1759, I-252 (256)
Maren Holmsdatter 29 år
Anne Margrethe Holmsdatter 26 år
er begge i Christiansfeld, Holsten, værge morbror Peder Mortensen, Bogense
Husmand Rasmus Jørgensen, Harritslev, Skovby, 15-07-1784, II-132 (133)
~ Mette Hansdatter, lavværge Jørgen Sørensen, Harritslev
halvbror Christen Jørgensen i Ellegård
halvbror Anders Jørgensen 34 år tjener bror Christen
halvsøster Karen Jørgensdatter ~ gårdmand Ebbe Jeppesen, Otterup (Ebbesen?)
halvsøster Anne Jørgensdatter ~ gårdmand Rasmus Knudsen, Tofte
halvsøster Gertrud Jørgensdatter 36 år tjener Skovby
halvsøster Maren Jørgensdatter 37 år tjener Bogense
halvsøster Cathrine Jørgensdatter ~ Christen Rasmussen smed, Skovby
Ungkarl Lars Didriksen, Tofte, Skovby, 23-09-1784, II-133b (135)
hos gårdmand Rasmus Knudsen
bror Mikkel Didriksen, Kolshave
bror Jørgen Didriksen, indsidder Tofte
bror + Hans Didriksen, hans børn:
Didrik Hansen 12 år
Niels Hansen 9 å
Johanne Hansdatter 7 år
hos stedfar Søren Jensen, Harritslev
søster Maria Didriksdatter ~ gårdmand Ramus Knudsen, Fjellerup
Fortsætter 27-10-1784
Maren Knudsdatter, Harritslev, Skovby, 03-02-1785, II-134b (136)
~ Frederik Jørgensen smed
Jørgen Frederiksen 28 år tjener Nedermølle
Knud Frederiksen 25 år hjemme
Karen Frederiksdatter 12 år
Kirsten Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 21-02-1785, II-136 (137)
~1
Rasmus Hansen, Harritslev
Søren Hansen, Toderup
Niels Hansen, Smidstrup
~ 2 husmand Christian Knudsen
Maren Andersdatter, Bolmerod, Skamby, 01-03-1785, II-136 (138)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ gårdmand Rasmus Pedersen
Peder Rasmussen, 32 år hjemme har fæstet den ½ gård
Karen Rasmusdatter ~ gårdmand Jens Hansen, Rodstrup, Gyldensteen gods
Husmand Frederik Hansen, Åhøjrup, Brenderup, 25-04-1785, II-137 (138)
~ Anne Cathrine Hansdatter, lavværge Hans Hansen, Skovby
Hans Frederiksen, 9 år
Karen Margrethe Frederiksdatter, 5 år
Værge farbror Christian Hansen, Brenderup
Gårdmand Jens Nielsen, Esterbølle, Sandager, 24-05-1785, II-137b (139)
~ 1 Anne Cathrine Nielsdatter, Esterbølle, Sandager, 11-06-1761, I-269 (272)
Niels Jensen i Harritslev
Jørgen Jensen i Eskilstrup
Anne Kirstine Jensdatter, 30 år tjener i gården
~ 2 Anne Knudsdatter, lavværge Hans Simonsen
Knud Jensen 22 år hjemme, værge morbror Rasmus Knudsen, Melby
Indsidder Peder Hansen, Skårup, Skovby, 26-06-1785, II-138b (140)
hos far gårdmand Hans Andersen, afdøde have fæstet den ½ gård
~ Anne Cathrine Nielsdatter, lavværge bror Niels Nielsen bødker, Harritslev
Hans Pedersen 5 år
Karen Pedersdatter 1½ år
Værge farbror gårdmand Anders Jensen, Harritslev, tilsynsværge farfar Hans Andersen
Husmand Jost Jensen, Kærby, Skovby, 27-06-1785, II-139b (141)
~ 1 Anne Pedersdatter, Kærby, Skovby, 21-04-1772, I-408 (412)
Maren Jostsdatter 21 år
~ 2 Anne Marie Jensdatter, lavværge gårdmand Erik Hansen, Kærby
Jens Jostesen 10 år
Peder Jostesen 7 år
værge farbror Giøde Jensen, Kærby
Karen Pedersdatter, Eskilstrup, Skovby,, 30-07-1785, II-140 (141)
~ husmand Anders Pedersen
Hans Andersen 34 år
Peder Andersen 28 år tjener Skovby
Mads Andersen 20 år tjener Skårup
Anne Margrethe Andersdatter 30 år tjener Skovby
Maren Andersdatter 16 år tjener Tofte
Karen Hansdatter, Harritslev, Skovby, 22-09-1785, II-141 (142)
~ husmand Hans Andersen
Hans Hansen 6 år
Indsidder Peder Iversen, Kærby, Skovby og hustru Anne Margrethe Nielsdatter, 26-09-1785, II-142
(143), hos husmand Niels Povlsen
Niels Pedersen 16 år tjener Kærby
Iver Pedersen 14 år tjener Moderup
Lars Pedersen 10 år tjener Mollerup
Jørgen Pedersen 9 år i huset hos Niels Povlsen
Hans Pedersen 1½ år hos Niels Jørgensen, Eskilstrup
Karen Pedersdatter 3½ år hos Niels Povlsen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Værge morbror gårdmand Niels Jørgensen, Eskilstrup, tilsynsværge morbror ungkarl Jacob Nielsen.
Karen Madsdatter, Harritslev, Skovby, 29-09-1785, II-143 (144)
~ 1 Gårdmand Niels Andersen, Harritslev, 28-06-1782, II-93 (94)
Andreas Nielsen 16 år tjener Harritslev
Mads Nielsen 11 år tjener Harritslev
Hans Nielsen 5½ år er i gården
Anne Margrethe Nielsdatter 13½ år tjener Svendstrup
Anne Nielsdatter 8½ år hjemme
Værge farbror husmand Hans Andersen, Harritslev, tilsynsværge morbror gårdmand Thomas Knudsen,
Harritslev
~ 2 bolsmand Marcus Jørgensen
Husmand Christian Knudsen, Harritslev, Skovby, 28-10-1785, II-144b (146)
~ Anne Elisabeth Henriksdatter, lavværge Hans Busse, Harritslev
bror Rasmus Knudsen, Fjellerup
søster Johanne Knudsdatter enke efter feldbereder Mads Philipsen, Bogense, værge bror Rasmus
søster Maren Knudsdatter ~ Johan Vilhelm rytter, Haderslev
Indsidder Rasmus Jensen, Askeby, Særslev, 07-11-1785, II-145b (147)
~ Margrethe Hansdatter
Jens Rasmussen, Jersore
Peder Rasmussen i gården
+ Anne Rasmusdatter ~ + gårdmand Hans Larsen, Hjorslev, hendes børn:
Lars Hansen 26 år tjener Hjadstrup
Margrethe Hansdatter ~ Niels Ambjørnsen, Særslev
Anne Marie Hansdatter ~ Jørgen Pedersen, Hjorslev
Maren Hansdatter 18 år i Brøndstrup, Værge farbror Peder Larsen, Hjorslev
Maren Rasmusdatter ~ Søren Nielsen, Særslev
Gårdmand Johan Ellegård, Harritslev, Skovby, 13-12-1785, II-146b (148)
~ Maren Knudsdatter lavværge Thomas Knudsen, Harritslev
Jørgen Johansen 29 år hjemme
Rasmus Johansen 22 år hjemme
Knud Johansen 18 år
Karen Johansdatter 19 år
Maren Johansdatter 15 år tjener Harritslev
Marie Cathrine Johansdatter 9 år
Værge farbror Niels Ellegård, Tofte
Indsidder Karen Hansdatter, Harritslev, (Karen Hans Christiansdatter), 11-08-1784, II-148 (149)
hos husmand Niels Jensen
halvbrodersøn Hans Jacobsen, husmand, Ringe, Nærå
halvbroderdatter + Gertrud Jacobsdatter i Rorslev, hendes børn:
Niels Hansen 19 år tjener Broby
Anne Cathrine Hansdatter 25 år tjener Nørreby, værge morbror Hans Jacobsen, Ringe
halvbroderdatter + Mette Jacobsdatter, hendes børn:
Jacob Olesen 21 år tjener Kosterlev
Kirsten Olesdatter 24 år tjener syd for Odense, værge morbror Hans Jacobsen
fasters datter Maren Clausdatter i hus mellem Hasmark og Bårdesø
Indsidder Rasmus Busse, Tofte, Skovby, 24-03-1786, II-150b (152)
~ Maren Andersdatter, hos gårdmand Anders Rasmussen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
bror + Jeppe Busse, hans børn:
Jørgen Jeppesen 40 år tjener Bogense
Karen Jeppesdatter ~ gårdmand Hans Christensen, Nærå
Anne Jeppesdatter tjener Gyldensteen
bror Hans Busse, Harritslev
søster Karen Christensdatter enke efter Jørgen Rasmussen, Skovby, værge søn Christen Jørgensen i Ellegård
søster Maren Christensdatter enke efter gårdmand Jørgen Rasmussen, Moderup, værge søn Jørgen
Rasmussen (underskriver)
Aftægtskontrakt 15-01-1785
Anne Jeppesdatter, Harritslev, Skovby, 12-03-1786, II-152 (154)
~ gårdmand Niels Jørgensen
Jørgen Nielsen 37 år tjener Harritslevgård
Jeppe Nielsen 34 år hjemme
Maren Nielsdatter ~ Lars Simonsen skytte
Enkemanden afstår gården til Jeppe Nielsen
Fortsætter 12-04-1786
Niels Larsen skrædder, Tofte, Skovby, 07-04-1786, II-152b (154)
~1
Lars Nielsen 36 år tjener i Horsens
~ 2 Maren Sørensdatter i Toftemændenes hyrdehus, lavværge bror Hans Sørensen
Jørgen Nielsen 14 år tjener Tofte
Jens Nielsen 10 år
Gårdmand Rasmus Andersen, Tofte, Skovby, 07-04-1786, II-153b (155)
~ Karen Jørgensdatter, lavværge Jørgen Andersen, Kærby
Rasmus Rasmussen ½ år, værge farbror Anders Jeppesen tjener Bogense
enkens bror Peder Jørgensen, Kærby
Gårdmand Claus Jørgensen, Harritslev, Skovby, 12-03-1786, II-154b (156)
~ 1 Karen Nielsdatter
Jørgen Clausen, Harritslev
~ 2 Anne Cathrine Hansdatter, Harritslev, Skovby, 07-04-1766, I-333 (339)
Niels Clausen, Særslev
Povl Clausen gårdmand, Ladegård
Jens Clausen 25 år tjener bror Niels i Særslev
Mette Cathrine Clausdatter ~ gårdmand Jens Hansen, Harritslev
~ 3 Maren Madsdatter, Harritslev, Skovby, 26-03-1779, II-61b (63)
Mads Clausen 17 år
Hans Clausen 12 år
Christian Clausen 8 år
Værge bror Jørgen Clausen
~ 4 Apelone Hansdatter, lavværge forvalter Holm, Sandagergård
Hans Clausen 5 år, værge bror Jørgen Clausen
Fortsætter 11-04-1786
Marie Cathrine Knudsdatter, Tofte, Skovby, 04-05-1786, II-156 (157)
~ gårdmand Rasmus Nielsen From
Niels Rasmussen 17 år
Knud Rasmussen 12 år
Anne Elisabeth Rasmusdatter ~ Jørgen Andersen, Kærby
Karen Rasmusdatter 14 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Maren Rasmusdatter 8 år
Marie Cathrine Rasmusdatter 5 år
Jørgen Ovesen, Skovby, 10-07-1786, II-157 (158)
~ 1 Karen Mikkelsdatter, 15-05-1772, I-409 (415)
Mikkel Jørgensen 17 år, værge morbror gårdmand Hans Mikkelsen, Skovby
~ 2 Marie Kirstine Hansdatter, lavværge bror Niels Hansen, Maderup
Hans Jørgensen 7 år
Sara Jørgensdatter 9 år
Johanne Marie Jørgensdatter 1½ år
Værge nærmeste slægt gårdmand Hans Jørgensen
Indsidder Jørgen Rasmussen, Hemmerslev, Særslev, 02-09-1786, II-159b (161)
~ Johanne Hansdatter hos gårdmand Anders Andersen, lavværge søsters mand Peder Pedersen, Kærby
bror + Hans Rasmussen, Nørreby ~ Kirstine Andersdatter, hans børn:
Andreas Hansen 25 år i Tommerup
Rasmus Hansen 18 år tjener Tommerup
Lars Hansen 12 år hjemme
Morten Hansen 6 år hos mor
Maren Hansdatter 28 år tjener Tommerup
Dorthe Hansdatter 27 år ~ husmand Hans Sørensen, Tommerup
Karen Hansdatter 20 år hjemme
søster Kirstine Rasmusdatter ~ husmand Niels Madsen, Esterbølle
tilsynsværge gårdmand Rasmus Hansen, Hemmerslev
fortsætter 30-09-1786
Jens Jensen, Harritslev, Skovby, 16-10-1786, II-160b (162)
hos søn Jesper Jensen skrædder
Jesper Jensen i Harritslev
Jens Jensen gårdmand, Harritslev
Anne Jensdatter 30 år i Odense hospital, værge bror Jens Jensen
Indsidder Mads Nielsen, Harritslev, Skovby, 16-1-1786, II-161 (162)
~1
Apelone Madsdatter 28 år tjener i Kærby, værge farbror husmand Hans Nielsen, Harritslev
~ 2 Karen Hansdatter hos gårdmand Rasmus Christensen
Indsidder Mads Madsen, Harritslev, Skovby, 16-10-1786, II-162 (163)
~ Anne Marie Ambjørnsdatter, til huse hos Søren Jensen skrædder, lavværge Hans Andersen, Harritslev
Mads Madsen 15 år tjener Harritslev
Anne Madsdatter 24 år
Karen Madsdatter 22 år
Johanne Marie Madsdatter 10 år
Værge nærmeste beslægtede gårdmand Rasmus Christensen, Harritslev
Gammel betlerske Maren omkring 70 år fra Køng, 17-10-1786, II-162b (164)
døde hos gårdmand Hans Hansen, Tofte, kom lørdag aften og bad om logement en natstid
Indsidder Mads Andersen, Skovby, 01-12-1786, II-163 (164)
til huse hos husmand Peder Jørgensen
søster Kirsten Andersdatter enke til huse hos svigersøn gårdmand Mads Sørensen, Skovby
søster + Maren Andersdatter, hendes børn:
Anders Povlsen bor i Bro
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Niels Povlsen bor Kærby
Mette Cathrine Povlsdatter ~ gårdmand Erik Hansen, Kærby
Anne Povlsdatter ~ Erik Hansen, Slagstrup
Kirsten Povlsdatter ~ Peder Povlsen, Skovby
Indsidder Kirsten Andersdatter, Bolmerod, Skamby, 09-05-1787, II-164 (165)
hos Rasmus Svendstrup
datter Karen Jokumsdatter 21 år i Agerød, Højrup i Holsten
datter Maren Jokumsdatter 18 år tjener Bolmerod
Værge morbror husmand Hans Andersen, Uggerslev, værge farbror husmand Hans Hansen, Bederslev
Fortsætter 07-06-1787
Indsidder Hans Hansen, Slagstrup, Særslev, 16-07-1787, II-165 (166)
hos søn gårdmand Erik Hansen
Hans Hansen, gårdmand, Kærby
Erik Hansen gårdmand, Slagstrup
Jørgen Hansen 36 år tjener bror Erik
+ Jesper Hansen i Svendstrup, hans børn:
Knud Jespersen 20 år tjener stedfar Rasmus Christensen, Svendstrup
Hans Jespersen 17 år tjener farbror i Kærby
Gertrud Jespersdatter 18 år hos stedfar
Karen Jespersdatter 12 år hos stedfar
Karen Hansdatter ~ gårdmand Anders Nielsen, Hemmerslev
Husmand Hans Jørgensen, Harritslev, Skovby, 19-07-1787, II-165b (167)
~ Karen jensdatter, lavværge Christen Larsen smed, Kærby
søster Birthe Jørgensdatter enke efter Peder smed, Nørreby, værge svigersøn gårdmand Hans Madsen,
Grindløse
søster Karen Jørgensdatter enke efter Peder Hansen, Nørreby
søster Anne Jørgensdatter ~ husmand Hans Nielsen, Nørreby
søster Dorthe Jørgensdatter ~ Conrad Pedersen, Eskilstrup
Indsidder Mads Madsen, Tofte, Skovby, 19-07-1787, II-166 (167)
~ 1Maren Pedersdatter
+ Anne Madsdatter ~ Conrad Pedersen, Esterbølle, hendes børn:
Peder Conradsen 24 år
Mads Conradsen 20 år
Hans Conradsen 16 år
Anne Marie Conradsdatter 18 år
Anne Conradsdatter 15 år
Maren Madsdatter ~ gårdmand Rasmus Clausen, Tofte
~ 2 Gertrud Jensdatter hos søn gårdmand Mads Madsen som for nogle år siden har fæstet gården
Else Marie Madsdatter ~ gårdmand Anders Leth, Kærby
Anne Madsdatter ~ Lars Christensen skomager, Kærby
+ Karen Madsdatter ~ gårdmand Anders Nielsen, Tofte, søn: Mads Andersen 12 år hos far
Birthe Madsdatter ~ gårdmand Mads Nielsen, Eskilstrup
Mads Madsen, gårdmand Tofte
Ungkarl Anders Jørgensen, Fjelsted, 26-07-1787, II-167 (168)
hos gårdmand Jørgen Nielsen, afdøde var hans morbrorbror + Hans Jørgensen: datter Margrethe Hansdatter
33 år tjener Holkenhavn, værge farbror Niels Jørgensen og Lars Jørgensen, Fjelsted
bror Niels Jørgensen. gårdmand Fjelsted
bror Lars Jørgensen, gårdmand Fjelsted
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
søster Anne Dorthe Jørgensdatter enke er i gården, værge søn Jørgen Nielsen
registreret 22-06-1787, fortsætter 01-09-1787, 30-10-1787 (170)
Cathrine Marie Povlsdatter, Kærby, Skovby, 15-08-1787, II-169 (170)
enke efter Jørgen Larsen rytter
Povl Jørgensen 25 år tjener Harritslev
Lars Jørgensen 15 år tjener Kærby
Anne Margrethe Jørgensdatter 27 tjener Skåstrup
Maren Jørgensdatter 30 år til huse i Harritslev
Fortsætter 08-10-1787
Indsidder Hans Hansen, Esterbølle, Sandager, 10-11-1787, II-170b (172)
hos søn gårdmand Peder Hansen som har fæstet gården for nogle år siden
Peder Hansen gårdmand her
Knud Hansen, gårdmand, Otterup
Jens Hansen 32 år tjener Hammerslev
Apelone Hansdatter ~ gårdmand Anders Thomasen, Esterbølle
+ Maren Hansdatter ~ tømmermand Mathias Fyhr, Esterbølle, hendes børn:
Niels Mathiasen Fyhr, 5 år
Anne Marie Mathiasdatter 7 år
Apelone Mathiasdatter 3½ år
Enke Maren Andersdatter, Tofte, Skovby, 10-12-1787, II-171 (172)
til huse hos gårdmand Anders Rasmussen Busse
helbror + Rasmus Andersen, Hårslev, søn Anders Rasmussen gårdmand her på stedet
helbror + Christopher Andersen, Skårup, hans børn:
Rasmus Christophersen, Skårup
Anders Christophersen, Tofte
Hans Christophersen 30 år tjener bror rasmus
Jørgen Christophersen 28 år tjener Bogense
Maren Christophersdatter ~ gårdmand Anders Nielsen, Tofte
halvbror + Peder Andersen, Særslev, hans børn:
Anders Pedersen, Hårslev
+ Maren Pedersdatter ~ Niels Christophersen, Askeby, hendes børn:
Christopher Nielsen, Askeby
Hans Nielsen 22 år tjener Askeby
Peder Nielsen 18 år tjener Brøndstrup
Lars Nielsen 13 år hos far
+ Johanne Pedersdatter ~ gårdmand Lars Jensen, Maderup, hendes børn:
Jens Larsen 19 år
Anne Kirstine Larsdatter 18 år
er begge hos far
Anne Marie Pedersdatter ~ gårdmand Anders Christensen, Særslev
Sophie Pedersdatter ~ Anders Andersen, Søndersø skov
halvsøster + Bodil Andersdatter, hendes børn:
~ 1 Philip Nielsen
Niels Philipsen, Indslev Tårup
Maren Philipsdatter ~ Niels Nielsen, Balslev
~ 2 Jørgen Gotfredsen, Kærby, Asperup: søn Philip Jørgensen
fortsætter 26-01-1788 (173)
Ungkarl Peder Andersen, Harritslev, Skovby, 15-03-1789, II-172b (174)
hos gårdmand Hans Clausen, Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
farbror + Povl Pedersen, Kærby, hans børn:
Anders Povlsen, Bro
Niels Povlsen, Kærby
Anne Povlsdatter ~ Erik Hansen, Slagstrup
Mette Povlsdatter ~ Erik Hansen, Kærby
Kirstine Povlsdatter ~ Peder Povlsen, Skovby
faster + Maren Pedersdatter ~ gårdmand Mads Madsen, Tofte, hendes børn:
+ Anne Madsdatter ~ Conrad Pedersen, Eskilstrup
Peder Conradsen 26 år tjener far
Mads Conradsen 25 år tjener far
Hans Conradsen 18 år tjener Kærby
Anne Marie Conradsdatter 24 år tjener Kærby
Anne Conradsdatter 22 år hos far
Maren Madsdatter ~ Rasmus Christensen, Tofte
moster + Kirsten Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen, Vierne, Hårslev, hendes børn:
Niels Jørgensen, Vierne
Peder Jørgensen i Troldal
Jørgen Jørgensen tjener Elvedgård
Jens Jørgensen, Vierne
moster + Maren Pedersdatter ~ Jens Sørensen, Mosegård, Hårslev, hendes børn:
Otte Jensen, Vierne
Steen Jensen, Esterbølle, Særslev
Anne Jensdatter ~ Lars Larsen, Vierne
Fortsætter 11-01-1789
Anne Margrethe Pedersdatter, Kærby, Skovby, 11-04-1789, II-174 (175)
~ husmand Jens Pedersen
Peder Jensen 10 år
Niels Jensen 3 år
Bodil Jensdatter 7 år
Karen Albertsdatter, Eskilstrup, Skovby, 21-03-1789, II-175 (176)
~ husmand Jørgen Jensen
halvsøster Maren Knudsdatter ~ husmand Niels Jørgensen, Ellegård, Tofte
fortsætter 20-04-1789
Gårdmand Rasmus Mogensen, Eskilstrup, Skovby, 28-04-1789, II-176 (177)
~ Birthe Clausdatter lavværge Lars Nielsen, Eskilstrup
bror + Jørgen Mogensen, Stokholm, Harndrup, hans børn:
Jens Jørgensen 26 år tjener Ålsbo, Rørup
Bodil Jørgensdatter ~ husmand Jørgen Jensen, Eskilstrup
Maren Nielsdatter, Skårup, Skovby, 12-05-1789, II-177 (178)
~ Hans Andersen, hos gårdmand Niels Andersen
+ Peder Hansen, hans børn:
Hans Pedersen 9 år
Karen Pedersdatter 6 år
hos mor i gården, værge stedfar Niels Andersen
Karen Hansdatter ~ gårdmand Anders Jensen, Harritslev
Gårdmand Ole Jeppesen, Skårup, Skovby, 12-05-1789, II-177b (179)
~ Anne Cathrine Nielsdatter, lavværge Niels Andersen, Skåderup
Kirsten Olesdatter 3 år, værge farfar Jeppe Olesen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
enken ~ 1 Indsidder Peder Hansen, Skårup, Skovby, 26-06-1785, II-138b (140), børnene har arv til gode
Gårdmand Knud Christensen, Skovby, 07-07-1789, II-179 (180)
~ Birthe Cathrine Hansdatter, lavværge Jacob Nielsen
Hans Knudsen 3 år
Johanne Knudsdatter 7 år
værge farbror husmand Anders Christensen, Skovby
Gårdmand Mikkel Didriksen, Kolshave, Guldbjerg, 19-06-1789, II-181 (182)
~ Anne Cathrine Nielsdatter, lavværge søskendebarn Hans Hansen, Ågårde
Peder Mikkelsen 12 år
Didrik Mikkelsen 9 år
Anne Sophie Mikkelsdatter 16 år
Johanne Marie Mikkelsdatter 14 år
Anne Cathrine Mikkelsdatter 6 år
værge fars farbror Rasmus Hansen slagter, Harritslev
Henvisning til skifte efter Eberhart Hansen, Særslev, 23-12-1782, II-98b (100), Mikkel Didriksen havde
modtaget børnepenge i arven efter bortrejste Hiere Hansen
fortsætter 18-07-1789, 31-08-1789, fæstebrev af 28-02-1771, boet er fallit
Gårdmand Christen Rasmussen, Kærby, Skovby, 13-10-1789, II-189b (191)
~ Anne Jensdatter, lavværge bror Morten Jensen, Bastrup
Hans Christensen 19 år
Mette Cathrine Christensdatter ~ selvejer Knud Jørgensen, Kærby
Værge morbror Morten Jensen, Bastrup
enken ~ 1 Gårdmand Hans Mikkelsen, Kærby, Skovby, 22-09-1764, I-319 (324)
Ungkarl Hans Nielsen, Eskilstrup, Skovby, 29-04-1788, II-191 (192)
hos gårdmand Niels Jørgensen
mor Anne Malene Hansdatter, enke er i gården hos lavværge svigersøn Niels Jørgensen,
far Gårdmand Niels Sørensen, Eskilstrup, Skovby, 17-08-1778, II-53b (55)
bror Hans Nielsen, husmand Tofte
bror Jacob Nielsen 33 år tjener Skovby
søster + Karen Nielsdatter ~ gårdmand Jørgen Hansen, Skåstrup, hendes børn:
Hans Jørgensen 19 år
Christian Jørgensen 17 år, er begge hos far
søster + Anne Margrethe Nielsdatter ~ Peder Iversen, Kærby, hendes børn:
Iver Pedersen 17 år tjener Kærby
Lars Pedersen 14 år i Ladegård
Jørgen Pedersen 10 år i Fjelsted
Karen Pedersdatter 7 år hos Niels Jørgensen, Eskilstrup
Værge farbror Niels Jørgensen, Eskilstrup, tilsynsværge farbror husmand Jens Nielsen, Tofte
Niels Pedersen 18 år tjener Kærby
Fortsætter 29-05-1788 (193), 04-12-1789 (194)
Husmand Lars Olesen, Jersore, Klinte, 06-04-1789, II-194b (196)
~ Maren Jørgensdatter
Mads Larsen 11 år
Mette Larsdatter 15 år
værge nærmeste pårørende gårdmand Knud Nielsen, Jersore, som også værgede for de fraværende
enkemanden var ~ 1 på Ågårds gods på Sjælland, hvor han var fæster af et hus
Hans Larsen tjener på Sjælland
Kirsten Larsdatter ~ husmand i Svallerup på Sjælland
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
For dem svarede Peder Andersen, Svallerup og Jens Andersen, Årnon
fortsætter 05-05-1789 (197), 11-02-1790 (198)
Anne Kirstine Christensdatter, Eskilstrup, Skovby, 04-01-1790, II-198 (199)
~ husmand Jeppe Frandsen
Christen Jeppesen 6 år
Niels Jeppesen 6 år
Margrethe Nielsdatter, Kærby, Skovby, 04-01-1790, II-199 (200)
~ husmand Jens Giordesen
Niels Jensen 2 år
Ungkarl Hans Sørensen, Tofte gyde, Skovby, 03-12-1789, II-198b (202)
hos søster Maren Sørensdatter enke efter Niels Larsen skrædder
bror + Jens Sørensen, Svendstrup på Gyldensteens gods: søn Rasmus Jensen 40 år, Smidstrup
søster + Mette Sørensdatter ~ Peder Jensen, Kærby, Skovby: datter Marie Elisabeth Pedersdatter ~ husmand
Rasmus Rasmussen, Maderup
søster + Birthe Sørensdatter ~ gårdmand Hans Nielsen, Jullerup, Jerstrup gods, hendes børn:
Niels Hansen, Melby
Søren Hansen, Vesterby, Grindløse
Jens Hansen 20 år er hjemme
+ Karen Hansdatter ~ Hans Thomasen, Melby, hendes bøn
Jens Hansen 12 år
Peder Hansen 10 år
Anne Hansdatter 8 år
Birthe Hansdatter 3 år
Kirsten Hansdatter ~ gårdmand Jens Rasmussen, Jersore
Maria Hansdatter 23 år hjemme
søster + Johanne Marie Sørensdatter ~ Lars Hansen, Store Farsbølle, Hårslev, hende børn:
Hans Larsen 21 år hjemme
Søren Larsen 20 år tjener Farsbølle, Hårslev
søster Maren Sørensdatter enke efter Niels Larsen skrædder, lavværge svoger Lars Hansen
fortsætter 10-01-1790 (202)
Husmand Jens Nielsen, Tofte, Skovby, 28-12-1789, II-202 (203)
Maren Hansdatter, lavværge Niels Jørgensen, Eskilstrup
mor Anne Malene Hansdatter, indsidder hos lavværge gårdmand Niels Jørgensen, Eskilstrup,
bror Jacob Nielsen gårdmand, Skovby
søster + Karen Nielsdatter ~ gårdmand Jørgen Hansen, Skåstrup, hendes børn:
Hans Jørgensen 21 år
Christian Jørgensen 18 år, de er begge hos far
søster + Anne Margrethe Nielsdatter ~ + husmand Peder Iversen, Kærby, hendes børn:
Niels Pedersen 21 år tjener Kærby
Iver Pedersen 20 år tjener Kærby
Lars Pedersen 15 år tjener Ladegård
Jørgen Pedersen 14 år tjener Fjelsted
Karen Pedersdatter 8 år hos gårdmand Niels Jørgensen, Eskilstrup
søster Cathrine Nielsdatter ~ Rasmus Rasmussen, Fjelsted
søster Anne Nielsdatter ~ gårdmand Niels Jørgensen, Eskilstrup
Husmand Hans Christian Nielsen, Skovby, 18-06-1790, II-204 (205)
~ Maren Pedersdatter, lavværge husmand Peder Povlsen, Skovby
Anne Cathrine Hansdatter, 16 år tjener Nymark
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Elisabeth Hansdatter 10 år hjemme
Værge farbror husmand Claus Nielsen, Skovby
Anne Dorthe Jørgensdatter, Fjelsted, 21-06-1790, II-205b (207)
hos søn gårdmand Jørgen Nielsen i gården
Anne Dorthea Nielsdatter ~ Anders Jespersen, Harndrup
Karen Nielsdatter ~ Marcus Jørgensen, Harritslev
Anne Nielsdatter ~ Søren Madsen, Hønnerup
aren Margrethe Nielsdatter 24 år tjener Fjellerup
Maren Nielsdatter 19 år tjener bror Jørgen i gården
Anne Marie Nielsdatter 15 år er hos bror Jørgen i gården
Maren Nielsdatter, Tofte, Skovby, 17-07-1790, II-206b (208)
~ Lars Simonsen skytte
Simon Larsen 9 år
Niels Larsen 8 år
Peder Larsen 3 år
Kirstine Larsdatter 5 år
Christiane Larsdatter ½ år
Tilsynsværge morbror Jørgen Nielsen kudsk, Harritslevgård
Ungkarl Hans Hansen, Jersore, Klinte, 10-07-1790, II-209 (210)
tjente gårdmand Knud Nielsen
mor Gertrud Knudsdatter ~ gårdmand Erik Hansen, Moderup
bror Knud Hansen gårdmand, Emmerslev
bror Niels Hansen gårdmand, Emmerslev
søster Marie Kirstine Hansdatter 26 år hos mor og stedfar
Mejerske Birthe Thomasdatter, Harritslevgård, Skovby, 13-09-1790, II-209b (211)
bror + Frederik Christian Thomasen, Lørup, Ryslinge, hans børn:
Anne Marie Frederiksdatter 9 år hos mor Anne Jørgensdatter ~ Hans Jørgensen
Værge morbror Hans Jørgensen, Findinge, Espe
helsøster Anne Thomasdatter 36 år tjener Gislev
helsøster Karen Thomasdatter ~ spækhøker Jens Jensen, København, for ham mødte Niels Sørensen, Gislev
Holme
Fortsætter 12-10-1790 (210), auktion, fortsætter 12-03-1791 (213)
Anne Johanne Nielsdatter, Tofte, Skovby, 09-03-1791, II-211b (213)
~ 1 Gårdmand Niels Andersen, Tofte, Skovby, 23-05-1783, II-106 (107)
Mads Nielsen 21 år
Johanne Marie Nielsdatter 24 år
begge tjener stedfar, værge Anders Andersen
~ 2 gårdmand Christen Caspersen
Anne Marie Ambjørnsdatter, Harritslev, Skovby, 23-05-1791, II-214b (216)
enke efter Indsidder Mads Madsen, Harritslev, Skovby, 16-10-1786, II-162 (163)
indsidder hos Marcus Clausen
søn Mads Madsen 19 år tjener Bogense
datter Anne Madsdatter ~ husmand Knud Hansen, Ejlby
datter Karen Madsdatter 24 år tjener Esterbølle
Johanne Marie Madsdatter 15 år tjener Tofte
Værge gårdmand Rasmus Christensen, Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Husmand Hans Andersen, Harritslev, Skovby, 25-05-1791, II-214 (216)
~ 1 Karen Hansdatter, Harritslev, Skovby, 22-09-1785, II-141 (142)
Hans Hansen 12 år
~2 Kirsten Jespersdatter, lavværge stedfar gårdmand Niels Hansen, Fjellerup, hendes bror Jesper Nielsen
Niels Hansen 4½ år
Karen Hansdatter 3½ år
Maren Hansdatter ½ år
Værge farbror Anders Nielsen, Bro (ikke farbror fasters mand)
Fortsætter 23-6-1791 (218)
Anne Margrethe Hansdatter, Askeby, Særslev, 09-07-1791, II-219 (220)
hos søn gårdmand Peder Rasmussen
hendes børn:
Jens Rasmussen, Jersore
Peder Rasmussen gårdmand i gården
+ Anne Rasmusdatter ~ gårdmand + Hans Larsen, Hjorslev, hendes børn:
Lars Hansen 32 år tjener Munke mølle
Margrethe Hansdatter ~ Niels Ambjørnsen, Særslev, hun er bortrømt, har en datter Anne Dorthea Nielsdatter
8 år i Hemmerslev hos Hans Knudsen
Anne Marie Hansdatter ~ gårdmand Jørgen Pedersen, Harritslev
Maren Hansdatter 22 år tjener Harritslev, værge bror Lars Hansen
Maren Rasmusdatter ~ gårdmand Søren Nielsen, Særslev
Fortsætter 08-08-1791
Gårdmand Niels Ottesen, Bække, Melby, 15-10-1791, II-220b (222)
enke efter Anne Marie Pedersdatter, Bække, Melby, 04-10-1783, II-112b (114)
Otte Nielsen 30 år
Peder Nielsen 22 år
Anne Nielsdatter 27 år
er alle hjemme i gården, værge farbror gårdmand Jeppe Ottesen, Bække, tilsynsværge morbro gårdmand
Rasmus Pedersen, Bolmerod
+ Gertrud Nielsdatter ~ gårdmand Jørgen Jensen, Ejlby, hendes børn:
Niels Jørgensen 4 år, Johanne Marie Jørgensdatter 2 år
Fortsætter 17-01-1792 (225) Peder Nielsen fæster gården
Karen Sørensdatter, Hestehavehus, Skovby, 01-11-1791, II-221b (223)
~ 1 Husmand Jens Larsen Lunde, Hestehavehus, Skovby, 23-08-1766, I-343 (346)
Maren Jensdatter 31 år tjener Harritslev, værge morbror Mads Sørensen, Skovby
Anne Jensdatter ~ Peder Bendixen, Sulkendrup
~ 2 husmand Hans Madsen
Malene Hansdatter 24 år hjemme
Fortsætter 30-11-1791 (224)
Anne Magdalene Hansdatter, Eskilstrup, Skovby, 16-03-1792, II-225 (226) (Anne Malene)
enke efter Gårdmand Niels Sørensen, Eskilstrup, Skovby, 17-08-1778, II-53b (55)
hos svigersøn gårdmand Niels Jørgensen
Jacob Nielsen i Skovby
+ Karen Nielsdatter ~ Jørgen Hansen, Skåstrup, hendes børn:
Hans Jørgensen 23 år hos far
Christian Jørgensen 20 år tjener Skåstrup
+ Anne Margrethe Nielsdatter ~ Peder Iversen, Kærby, hendes børn:
Niels Pedersen 23 år tjener Tofte
Iver Pedersen 22 år tjener Smidstrup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Lars Pedersen 17 år tjener Ladegård
Jørgen Pedersen 15 år tjener Fjelsted
Karen Pedersdatter 10 år hos Niels Jørgensen i gården,
værge farbror gårdmand Jacob Nielsen, Skovby
Cathrine Elisabeth Nielsdatter ~ Rasmus Rasmussen, Fjellerup
Anne Nielsdatter ~ gårdmand Niels Jørgensen i gården
Ungkarl Anders Hansen, Harritslev, 17-05-1792, II-229 (230)
hos gårdmand Jørgen Clausen
helsøster Johanne Marie Hansdatter ~ Jørgen Clausen i gården
Hans Hansen gårdmand i Tofte og
gårdmand Dines Jørgensen, Farsbølle ~ halvsøster til afdøde
Fortsætter 15-06-1792 (231), afsluttes
Anne Jeppesdatter, Harritslev, Skovby, 30-05-1792, II-230b (231)
hos stedfar indsidder Peder Hansen
mor Anne Kirstine Jørgensdatter ~ Peder Hansen
bror Jørgen Jeppesen hjulmand, Skovby
søster + Karen Jeppesdatter ~ gårdmand Hans Christensen, Nærå, hendes børn:
Jørgen Hansen 15 år
Christen Hansen 7 år
Kirstine Hansdatter 16 år
Anne Hansdatter 13 år
værge gamle Hans Busse, Harritslev
fortsætter 28-06-1792 (232) afsluttes
Husmand Peder Jørgensen, Kærby, 29-08-1792, II-231 (232)
~ Karen Jeppesdatter lavværge Hans Andersen
Jørgen Pedersen husmand, Kærby
Marie Pedersdatter ~ Marcus Frederiksen Gaule, Kærby er bortrejst hvorhen vides ikke
Karen Pedersdatter ~ husmand lille Peder Jørgensen, Skovby
Fortsætter (237) afsluttes
Birgitte Clausdatter, Eskilstrup, Skovby, 21-09-1792, II-233 (233)
~ gårdmand Lars Nielsen
bror + Peder Clausen, Sanderum, hans 10 børn:
Niels Pedersen bor i København
Claus Pedersen kornmåler i Odense
Niels Pedersen, gårdmand, Sanderum
Hans Pedersen husmand ved Biskorup
Mads Pedersen gårdmand Sanderum
Peder Pedersen tjener bror Mads
Niels Pedersen tjener Odense
Anne Pedersdatter ~ Niels kromand, Vejrup
Bodil Pedersdatter ~ gårdmand Peder Hansen, Sanderum
+ Margrethe Pedersdatter ~ gårdmand Mads Madsen, Sanderum, hendes børn:
Mads Madsen skal være i Slesvig
Bodil Madsdatter ~ Hans Pedersen, Sanderum
bror + Christopher Clausen, Harndrup, hans 4 børn:
+ Peder Christophersen, Kingstrup, hans børn:
Thomas Pedersen tjener præsten i Gelsted
Kirstine Pedersdatter tjener Wedelsborg
+ Hans Christophersen, Fjellerup: datter Maren Hansdatter 9 år hos Niels Jespersen, Fjellerup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
+ Niels Christophersen, Harndrup, hans børn:
Christopher Nielsen 14 å
Kirstine Nielsdatter 18 år
Marie Nielsdatter 11 år
Karen Nielsdatter 6 år hos mor i Harndrup
Birgitte Christophersdatter ~ husmand Hans Knudsen, Ejlby
bror + Anders Clausen, Harndrup, hans 3 børn:
Claus Andersen ungkarl tjener Harndrup
Anne Cathrine Andersdatter 33 år tjener Harndrup
Maren Andersdatter ~ Jeppe Andersen, Dantzig ved Harndrup
søster + Karen Clausdatter ~ husmand Jost Rasmussen, Østrup, Skovby, hendes 5 børn:
+ Niels Andersen, bolsmand, Harndrup: hans børn:
Lars Nielsen 22 år i Harndrup
Karen Nielsdatter 24 år tjener Kærby, Asperup
Cecilie Jostsdatter ~ husmand Peder Christensen
Kirstine Jostsdatter ~ husmand Ole Madsen, Stige
Anne Marie Jostsdatter ~ Anders Jørgensen, Stokkebrohuset ved Pejrup
Maren Larsdatter ~ husmand Clemen Rasmussen, Sanderum
søster + Johanne Clausdatter ~ husmand Jeppe Skov, Harndrup, datter Anne Jeppesdatter ~ Jens Hansen,
Pyttehuset, Skovby mark
Fortsætter (234), fortsætter 31-01-1793 (238) afsluttes
Indsidder og betler Niels Christensen, Slagstrup, Særslev, 29-12-1792, II-237b (238)
hos Erik Hansen
~1
Christen Nielsen husmand Torup
Hans Nielsen 19 år krøbling hjemme
~ 2 Johanne Hansdatter, lavværge Erik Hansen
Indsidderenke Maren Madsdatter, Skovby, 25-05-1793, II-240b (241)
hos gårdmand Hans Rasmussen, var syg hos datter ~ husmand Claus Nielsen til Brandholts ejer Niels Buch
hendes børn:
Jørgen Madsen hyrde, Harritslev
Lars Madsen husmand Kærby
Rasmus Madsen, husmand Nårup
+ Margrethe Madsdatter ~ husmand Anders Hansen, Ørritslev, hendes børn:
Anders Andersen 20 år
Maren Andersdatter 22 år, værge far
Maren Madsdatter ~ husmand Claus Nielsen, Skovby
Anne Kirstine Madsdatter ~ husmand Knud Knudsen, Slagstrup
Anne Madsdatter ~ færgemand Niels Nielsen, Bogense
Dreng Knud Johansen, Eskilstrup, Skovby, 01-07-1793, II-241b (242)
arv efter farbror Ungkarl, Nikolaj Rasmussen, Fredskov, Kærby, 24-10-1783, II-117 (118)
mor Anne Cathrine Knudsdatter ~ Christian Blake, Eskilstrup
søster Birgitte Johansdatter, værge farbror gårdmand Rasmus Christensen, Harritslev
Karen Pedersdatter, Skovby, 02-09-1793, I-242b (243)
~ husmand Peder Jørgensen
Peder Pedersen 6 år
Karen Marie Pedersdatter 2 år
Tilsynsværge morbror husmand Jørgen Pedersen, Kærby
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Indsidder Maren Hansdatter, Jersore, Klinte, 01-10-1793, II-244b (244)
hos husmand Peder Jensen
hendes børn:
Mads Larsen 17 år tjener Egense
Mette Larsdatter 22 år tjener Harritslevgård
Værge morbror Hans Madsen hjulmand, Ringe, Nærå
fortsætter 30-10-1793 (244)
Gårdmand Niels Jørgensen, Harritslev, Skovby, 10-10-1793, II-246 (245)
indsidder hos søn gårdmand Jeppe Nielsen, Harritslev, hans børn:
Jørgen Nielsen ladefoged, 43 år, Harritslevgård
Jeppe Nielsen i gården
+ Maren Nielsdatter ~ Lars Simonsen skytte, Harritslevgård, hendes børn:
Simon Larsen 10 år
Anne Kirstine Larsdatter 8 år
Christine Larsdatter 5 år
fortsætter 08-11-1793 (246)
Johanne Clausdatter, Ørritslev, Skeby, 10-12-1793, II-248 (247)
~ gårdmand Hiere Christensen
Christen Hieresen 19 år
Gertrud Marie Hieresdatter 22 år
Værge Christian Guldbrandsen, Hedeboerne
Husmand Niels Sørensen, Skovby, 02-12-1793, II-247 (247)
~ Anne Marie Andersdatter, lavværge Niels Andersen, Skåstrup
Anders Nielsen 10 år
Karen Nielsdatter 7 år
Værge farbror Jens Sørensen, Harritslev
Fortsætter (249)
Anne Madsdatter, Fjelsted, 10-02-1794, II-251 (250)
~ gårdmand Lars Nielsen
Dorthea Larsdatter 17 år
Maren Larsdatter 14 år
Karen Larsdatter 10 år
tilsynsværge farbror gårdmand Jørgen Nielsen, Fjelsted
Karen Jørgensdatter, Tofte, Skovby, 08-04-1794, II-256 (255)
~ 1 Gårdmand Rasmus Jørgensen, Tofte, Skovby, 14-10-1783, II-115b (117)
Jørgen Rasmussen 12 år, værge nærmeste slægt Anders Blanke, Eskilstrup
~ 2 Gårdmand Rasmus Andersen, Tofte, Skovby, 07-04-1786, II-153b (155)
Rasmus Rasmussen 9 år, værge farfar gårdmand Jeppe Ottesen, Bække
~ 3 gårdmand Hans Hansen
Mette Marie Hansdatter 6 år
Anne Cathrine Hansdatter 3 år
Tilsynsværge morbror Peder Jørgensen, Kærby
Mikkel Hansen kudsk, Harritslevgård, Skovby, 16-10-1794, II-258b (258)
søster Maren Hansdatter ~ Hans Jensen fanesmed ved bosniak korpset i Køge
Fortsætter 15-11-1794, 16-02-1795 (260) afsluttes
Indsidder Hans Jensen, Daurebohuset, Tofte mark, Skovby, 18-11-1794, II-259b (259)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
hos bror Anders Jensen
datter Mette Marie Hansdatter 22 år, værge farbror Anders Jensen
Anne Hansdatter, Harritslev, Skovby, 12-04-1795, II-261b (260)
~ gårdmand Jens Andersen
Bodil Cathrine Jensdatter 2 år
Maren Jensdatter og Karen Jensdatter tvillinger, mor døde efter deres fødsel
Tilsynsværge morbror Niels Hansen, Smidstrup
Gårdmand Lars Iversen, Bolmerod, Skamby, 24-03-1795, II-261 (260)
~ Gertrud Jørgensdatter, lavværge Knud Andersen, Skødstrup
hans arvinger:
1. + Jens Jensen, Hestehavehuset, hans børn:
Lars Jensen, Kærby
Jens Jensen, Kærby
datter ~ Niels Sørensen, Hestehavehuset
datter ~ Peder Bendixen, Sulkendrup
2. Anders Jensen smed, Bogense
3. Anne Jensdatter Lundes
4. + Kirstine Jensdatter ~ Peder Jeppesen skrædder, Odense, hendes børn:
Lars Lund, præst i Jylland ved Randers
Jens Lund kantor ved Slotskirken, København
5. Mads Jørgensen husmand, Bolmemose
fortsætter 21-04-1795 (263), fortsætter 10-07-1795 (269), 21-08-1795 (271), 28-11-1795 (271), 09-01-1796
(274) ny fæster Ole Nielsen giver enken aftægt iflg. kontrakt 30-04-1795, afsluttes
Gårdmand Jørgen Andersen, Kærby, Skovby. 28-04-1795, I-266 (265)
~ 1 Maren Pedersdatter, Kærby, Skovby, 13-01-1784, II-121 (122)
Peder Jørgensen 36 år hjemme
+ Karen Jørgensdatter ~ gårdmand Rasmus Jørgensen, Tofte, hendes 4 børn:
Jørgen Rasmussen 14 år
Rasmus Rasmussen 8 år
Værge farbror Hans Andersen, Skårup
Mette Marie Hansdatter 6 år
Anne Kirstine Hansdatter 3 år
værge far gårdmand Hans Hansen
Johanne Marie Jørgensdatter 24 år tjener Harritslev
Maren Jørgensdatter 22 år hjemme
Værge farbror Hans Andersen, Skårup
~ 2 Anne Elisabeth Rasmusdatter, lavværge far Rasmus From, Tofte
Anders Jørgensen 7 år
Marie Jørgensdatter 10 år
Maren Jørgensdatter 3 år
Anne Kirstine Jørgensdatter 3 år
Værge farbror Hans Andersen, Skårup
Fortsætter 27-05-1795
Indsidder Søren Sørensen, Harritslev, Skovby, 29-11-1795, II-272b (272)
hos stedsøn gårdmand Niels Madsen
~ Anne Margrethe Jørgensdatter, lavværge søn gårdmand Niels Madsen, Harritslev
bror skoleholder Hiere Sørensen, Svanninge
bror husmand + Jens Sørensen, Harritslev. hans børn:
Søren Jensen slagter, Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Elisabeth Jensdatter ~ husmand Jens Sørensen, Harritslev
Marie Jensdatter ~ husmand Jørgen Sørensen, Harritslev
Maren Jensdatter ~ Hans Hansen, Bogense
bror + Senica Sørensen, Skovby, hans børn:
Anne Kirstine Senicasdatter 24 år i Skovby
Anne Senicasdatter 18 år tjener Tofte
bror + Adam Sørensen, Sletten, Højrup, hans børn så vidt vides:
Christen Adamsen Odense
Marie Adamsdatter gift men vides ikke hvor
Christence Adamsdatter gift men vides ikke hvor
Fortsætter 23-12-1795 (273), fortsætter
Dreng Hans Hansen, Hemmerslev, Særslev, 07-12-1795, II-273 (272)
far Gårdmand Hans Hieresen, Hemmerslev, Særslev, 23-05-1781, II-77 (78)
mor Anne Hieresdatter, ~ Anders Andersen
bror Hiere Hansen 26 år
Knud Hansen 23 år
Else Marie Hansdatter 25 år
Karen Hansdatter 20 år
Anne Marie Hansdatter 14
er alle hos stedfar, værge farbror Peder Jespersen, sønder Esterbølle
Pige Johanne Marie Jørgensdatter, Tofte, Skovby, 29-02-1796, II-276 (275)
hos gårdmand Anders Christophersen
Tilsynsværge Rasmus From
helbror Peder Jørgensen, myndig tjener Kærby
helsøster + Karen Jørgensdatter ~ gårdmand Hans Hansen, Tofte, hendes børn:
Jørgen Rasmussen 15 år
Rasmus Rasmussen 9 år
Mette Marie Hansdatter 8 år
Anne Cathrine Hansdatter 5 år
værge far gårdmand Hans Hansen
helsøster Maren Jørgensdatter 24 år tjener Bogense
halvbror Anders Jørgensen 7 år
halvsøster Marie Jørgensdatter 6 år
halvsøster Maren Jørgensdatter 4 år
halvsøster Anne Kirstine Jørgensdatter
værge farbror Hans Andersen, Skårup
Fortsætter 06-05-1796 (279), auktion, fortsætter 11-11-1796 (291)
Anne Marie Didriksdatter, Fjellerup, Fjelsted, 02-03-1796, II-276b (276)
~ husmand Rasmus Knudsen
Christen Rasmussen 8 år
Anne Rasmusdatter 8 år
enkemanden ~ 1 Anne Clausdatter, Herritslev, Skovby, 28-07-1781, II-82 (83), søn Knud Rasmussen
fortsætter 01-04-1796 (277)
Mette Cathrine Povlsdatter, Kærby, Skovby, 13-06-1796, I-281 (280)
~ gårdmand Erik Hansen
Hans Eriksen 26 år
Marie Eriksdatter 23 år
Maren Eriksdatter 15 år
Tilsynsværge morbror husmand Niels Povlsen, Kærby
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Rasmus Andersen møller, Overmølle, Kærby, Skovby, 24-06-1796, II-284 (283)
~ Christiane Nielsdatter, lavværge far Niels Rasmussen møller, Lunde mølle
Hans Rasmussen 5 år
Cathrine Rasmusdatter ½ år
værge Niels Peder Andersen, borger, Bogens
fortsætter 23-07-1796, 13-08-1796 (288) afsluttes
Johanne Møllers, Nørre Esterbølle, Sandager, 08-08-1796, II-288b 288)
~ Hans møller, der er vanvittig og i Odense hospital
Fortsætter 10-11-1796 290), 12-12-1797 (306) afsluttes.
Husmand Thomas Rasmussen, Harritslev, Skovby, 13-10-1796, II-290b (290)
far Rasmus Jørgensen, Tågerud, Vigerslev
svigersøn Niels Thomasen, Harritslev hvor afdøde opholdt sig
Fortsætter 11-11-1796 (292)
Indsidder Anne Jensdatter, Kærby, Skovby, 18-10-1796, II-290b (290)
hos søn husmand Mikkel Hansen, hendes børn:
Mikkel Hansen er i gården
Jens Hansen i Bogense
Hans Christensen 26 år tjener i gården
Mette Cathrine Hansdatter ~ selvejer Knud Jørgensen, Kærby
Fortsætter 16-1-1796 (293)
Indsidder Jørgen Madsen, Harritslev, Skovby, 09-11-1796, II-291 (290)
hos gårdmand Niels Madsen
~ 1 Bodil Hansdatter, Slagstrup, Særslev, 01-07-1777, II-34 (35)
Mads Jørgensen 22 år tjener Bogense
~ 2 Anne Jokumsdatter, lavværge Jacob Nielsen, Herritslev
Maren Jørgensdatter 16 år tjener Harritslev
Værge farbror husmand Lars Madsen, Kærby
Husmand Ole Larsen, Jersore, Klinte, 06-11-1796, II-294 (293)
~ Maren Pedersdatter
Hans Larsen 17 år
Anne Cathrine Larsdatter 15 år
Værge Knud Nielsen, Jersore
Indsidder Sophie Margrethe Bucholm, Skovby, 16-12-1796, II-295b (295)
hos gårdmand Jesper Pedersen
fortsætter 12-12-1797 (306) ingen arvinger har meldt sg. Afsluttes
Gårdmand Niels Jørgensen, Eskilstrup, Skovby, 09-01-1797, II-296b (296)
~ Anne Nielsdatter, lavværge gårdmand Jesper Nielsen, Skovby
Jørgen Nielsen 12 år
Has Nielsen 9 år
Anne Magdalene Nielsdatter 14 år
Anne Nielsdatter 7 år
Karen Nielsdatter 4 år
Værge nærmeste slægt på fars side gårdmand Mads Nielsen, Eskilstrup
fortsætter 11-02-1797 (301) der er gæld til + Peder Iversens børn. Afsluttes
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Cathrine Hansdatter, Skovby, 09-01-1797, II-298 (297)
~ indsidder Ole Johansen hos husmand Hans Christian Nielsen
Sophie Olesdatter 1½ år
født værge husmand Claus Nielsen, Skovby
Husmand Lars Pedersen, Skovledhuset, Fjelsted, 10-02-1797, II-300b (300)
~ Karen Larsdatter, lavværge Jørgen Nielsen
Lars Larsen er myndig
Anne Cathrine Larsdatter 30 år værge gårdmand Niels Larsen, Fjelsted
Gårdmand Niels Madsen, Harritslev, Skovby, 22-02-1797, II-303 (302)
~ Mette Cathrine Clausdatter lavværge Rasmus Johansen, Harritslev
Mads Nielsen 3 år
Antaget værge gårdmand Peder Hansen, Esterbølle
Husmand Jørgen Jeppesen, Skovby, 11-12-1797, II-305 (304)
~ Apelone Jensdatter, lavværge Peder Olesen, Skovby
Jens Jørgensen 5 år
Jeppe Jørgensen 1½ år
Anne Kirstine Jørgensdatter 8 år
værge farbror sognefoged Hans Busse, Harritslev
Gårdmand Lars Hansen, Store Labølle, Hårslev, 12-07-1798, II-308 (307)
~1 Johanne Marie Sørensdatter, Store Labølle, Hårslev, 27-05-1773, I-420 (425)
Hans Larsen 30 år på stedet
Søren Larsen 29 år tjener ?
~ 2 Maren Hansdatter, lavværge landstingshører Rasmussen
Johanne Marie Larsdatter 23 år hjemme
Værge morbror Jørgen Olesen, Husmosegård
fortsætter 10-08-1798 (309)
Husmand Jeppe Jensen, Harritslev, Skovby, 27-12-1798, II-311 (310)
~ Karen Knudsdatter, lavværge gårdmand Anders Jensen, Harritslev
Maren Jeppesdatter 30 år
Cathrine Jeppesdatter 28 år
begge tjener Harritslevgård, værge farbror gårdmand Jens Jensen, Harritslev
Anne Cathrine Jørgensdatter, Skovby, 23-12-1797, II-311b (311)
~ Christen Rasmussen smed
Maria Christensdatter ~ skoleholder sn. Dehn, Harritslev
Maren Christensdatter 21 år tjener Bogense
Karen Christensdatter 14 år hjemme
Fortsætter 25-01-1799 (312)
Gårdmand Rasmus Pedersen, Bolmerod, Skamby, 04-03-1799, II-313b (313)
~ Mette Marie Mogensdatter, lavværge husmand Rasmus Pedersen, Bolmerod
Peder Rasmussen 27 år
Jørgen Rasmussen 23 år
Christen Rasmussen 17 år
fortsætter 02-04-1799 (319) lavværge halvbror gårdmand Christen Hansen, Kolshave, kurator sognefoged
Jesper Rasmussen, Skamby
Gårdmand Jens Jensen, Harritslev, Skovby, 05-03-1799, II-315 (314)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ Mette Cathrine Jensdatter lavværge gårdmand Jens Andersen
Jens Jensen 15 år
Peder Jensen 14 år
Anne Cathrine Jensdatter 10 år
Karen Jensdatter 8 år
Lars Jensen 5 år
Gertrud Cathrine Jensdatter 2½ år
Værge gårdmand Jørgen Clausen
Fortsætter 02-04-1799 (322) enken forlovet med Mads Clausen, Særslev, født værge Jens Sørensen,
Harritslev
Husmand Jeppe Frandsen, Eskilstrup, Skovby, 05-03-1799, II-317 (316)
~ 1 Anne Kirstine Christensdatter, Eskilstrup, Skovby, 04-01-1790, II-198 (199)
Christen Jeppesen 16 år
Niels Jeppesen 12 år
født værge gårdmand Conrad Pedersen
~ 2 Apelone Madsdatter
Anne Kirstine Jeppesdatter 5 år
Anne Jeppesdatter 3 år
Husmand Lars Jensen, Kærby, Skovby, 05-03-1799, II-317b(317)
~ Maren Larsdatter lavværge gårdmand Hans Andersen
Anne Marie Larsdatter 11 år
Maren Larsdatter 7 år
Værge gårdmand Jørgen Andersen, Kærby
Fortsætter 03-05-1799 (323) lavværge indsidder Niels Olesen, født værge farbror gårdmand Jørgen Jensen,
Kærby
Karen Jensdatter, Kærby, Skovby, 05-03-1799,II-318b (318)
~ gårdmand Erik Hansen
Jens Eriksen 1 år værge morfar Jens Mikkelsen, Kærby
fortsætter 03-04-1799 (321) enkemanden ~ 1 Mette Cathrine Povlsdatter, Kærby, Skovby, 13-06-1796, I-281
(280)
Gårdmand Jørgen Clausen, Harritslev, Skovby, 05-09-1799, II-325 (324)
~ 1 Johanne Marie Hansdatter
Karen Jørgensdatter ~ selvejergårdmand Anders Madsen, Ejlby
~ 2 Anne Larsdatter, lavværge far Lars Christensen skomager, Kærby
Claus Jørgensen 3 år
værge farbror Mads Clausen, Harritslev. Enken er frugtsommelig
Fortsætter (329) uden dato: enken er nu gift med Mikkel Jørgensen og har født en datter
Anne Marie Jørgensdatter 14 dage.
Gårdmand Anders Nielsen From, Skårup, Skovby, 29-03-1800, II-328 (327)
~ Gertrud Simonsdatter, lavværge gårdmand Ejler Nielsen, Kærby
Niels Andersen From 35 år gårdmand, Skårup
Simon Andersen 32 år farer til søs på Middelhavet, 2 styrmand på skib fra Altona
Jens Andersen 29 år tjener Bogense
Hans Andersen 24 år hjemme
Fortsætter 23-12-1800 (335) afsluttes
Margrethe Sophie Sørensdatter, Eskilstrup, Skovby, 24-04-1800, II-330b (330
~ husmand Mathias Pedersen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Mathiasdatter 6 år
Søren Mathiasen 3½ år
Peder Mathiasen ¼ år
Værge morfar husmand Søren Jørgensen, Eskilstrup
Karen Christensdatter, Ladegård, Orte, 13-05-1800, II-331b (331)
~ gårdmand Mads Nielsen, testamente 25-10-1782, hendes søskende:
bror Rasmus Christensen, Nymark, Hårslev
bror Jørgen Christensen, Kirkendrup, Næsbyhoved Broby
søster + Maren Christensdatter, hendes børn:
+ Christen Andersen i Broby, Næsbyhoved sogn, hans børn:
Knud Christensen 6 år
Maren Christensdatter 14 år
Ane Marie Christensdatter 12 år
bror + Jørgen Christensen, Korsebjerg, hans børn:
+ Ole Christensen, hans børn:
Jørgen Christian Olesen 19 år
Christen Olesen 15 år
Dorthe Marie Olesdatter er alle i Korsbjerg
+ Marie Jørgensdatter, hendes børn:
Jørgen Olesen i Husmose myndig
Christian Olesen i Dyregravsvæde
Anne Dorthe Olesdatter ~ Hans Povlsen, Harndrup
Anne Marie Olesdatter ~ Hans Rasmussen, Dyregravsvæde
Christiane Olesdatter ~ Povl Hansen, Trøstrup
søster + Anne Christensdatter, hendes søn: Hans Jacobsen, Lumby
Aftægtsgårdmand Hans Andersen, Skårup, Skovby, 12-07-1800, II-332 (331)
hos gårdmand Niels Andersen From
enke efter Maren Nielsdatter, Skårup, Skovby, 12-05-1789, II-177 (178)
Karen Hansdatter ~ gårdmand Anders Jensen, Harritslev.
+ Peder Hansen, hans børn:
Hans Pedersen 21 år
Karen Pedersdatter 16 år
børnenes mor ~ 2 + Ole Jeppesen
Henvisning til kontrakt mellem + Hans Andersen og + Ole Jeppesen 10-09-1785
Gårdmand Mads Nielsen, Ladegård, Orte, 13-08-1800, II-333 (332)
enke efter Karen Christensdatter, Ladegård, Orte, 13-05-1800, II-331b (331)
bror + Peder Nielsen, Assenbølle: søn Niels Pedersen 18 år i Assenbølle
halvbror Henrik Rasmussen, selvejergårdmand, Assenbølle
bror + Jens Nielsen på Vedele, hans børn:
Niels Jensen 44 år i Store Pederstrup
Jeppe Jensen 38 år i Margård Mølle
søster Karen Nielsdatter 76 år, enke i Rødeledshuset, Vissenbjerg
søster Anne Cathrine Nielsdatter 60 år ~ selvejergårdmand Knud Hansen i Brangstrup?
søster + Ingeborg Nielsdatter, hendes børn:
Margrethe Jeppesdatter 41 år ~ selvejergårdmand Lars Andersen, Gadsbølle
+ Mette Marie Jeppesdatter, ~ selvejergårdmand Jørgen Eriksen, Padesø, hendes børn:
Karen Jørgensdatter 14 år
Ingeborg Jørgensdatter 12 år, er begge hos far.
Gårdens beboer Jørgen Nielsen har købekontrakt af 11-07-1800, han skal give arvingerne 1000 RD.
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Pige Maren Jensdatter, Kærby, Skovby, 27-10-1800, II-334 (333)
hos gårdmand Lars Hansen
mor Marie Elisabeth Olesdatter nu ~ gårdmand Lars Hansen
halvbror Hans Larsen 18 år
halvsøster Marie Kirstine Larsdatter 12 år.
Afdøde var forlovet med Jeppe Christiansen som tjener i Bogense, og der var lyst 3 gange.
Fortsætter 29-12-1800 (336) afsluttes.
Gårdmand Mads Clausen, Harritslev, Skovby, 09-01-1801, II-339 (338)
~ Mette Cathrine Jensdatter, lavværge gårdmand Anders Jensen, Harritslev
Tvillingerne Claus Madsen og Jens Madsen ½ år, værge farbror selvejergårdmand Niels Clausen, Særslev
Fortsætter 10-04-1801 343) afsluttes
Gårdmand Peder Simonsen, Kærby, Skovby, 02-02-1801, II-341 (340)
~ Karen Knudsdatter, lavværge Jens Mikkelsen
Knud Pedersen 27 år
Simon Pedersen 23 år
Sinne Johanne Pedersdatter ~ husmand Jørgen Pedersen
Bodil Pedersdatter
Fortsætter 22-12-1801 (354) afsluttes
Eleonora Rasmusdatter Kærby, Skovby, 30-04-1801, II-344b (344)
~ husmand Niels Povlsen
bror Hans Rasmussen 65 år, Gallebæksdhus, Lammehave gods
bror ars Rasmussen 63 år, Flinteborghus, Lammehave gods
bror Jørgen Rasmussen, Kanneskabshuset, Lammehave gods
bror + Anders Rasmussen, hans børn:
Rasmus Andersen 35 år i et hus ved Schelenborg
Jørgen Andersen 33 år i Eskilstrup
Henrik Andersen 28 år i hus på Meelgårds gods i Jylland
Gertrud Andersdatter 31 år ~ forvalter Kruse, Lammehave
Johanne Andersdatter 26 år tjener Vejrup
Grethe Andersdatter 25 år ~ gårdmand Henrik Hansen, Ringe, Boltinggård gods
Søster Karen Rasmusdatter ~ Hans Jensen, Brohuset på Boltinggårds gods
Anne Andersdatter, Kærby, Skovby, 30-05-1801, II-346 (345)
~ husmand Lars Andersen
Gertrud Marie Larsdatter 18 år
Anne Kirstine Larsdatter 15 år
Mads Larsen 10½ år
Maren Larsdatter 7 år
Anders Larsen 2 år
Værge Lars Christensen skomager, Kærby
Gårdmand Anders Rasmussen Busse, Tofte, Skovby, 08-09-1801, II-346b (346)
~ Birthe Mikkelsdatter, lavværge bror ens Mikkelsen, Kærby
Rasmus Andersen 28 år tjener Harritslevgård
Mikkel Andersen 26 år tjener Harritslevgård
Maren Andersdatter 23 år
Kirsten Andersdatter 21 år
Mads Andersen 18 år
Søren Andersen 17 år
Jørgen Andersen 12 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Sara Andersdatter 9 år
Værge gårdmand Rasmus Christophersen, Skårup
Fortsætter 22-12-1801 (352) afsluttes.
Gårdmand Hans Busse, Harritslev, Skovby, 30-10-1801, I-348b (348)
~ Gertrud Marie Nielsdatter, lavværge gårdmand Rasmus From, Tofte
Hans Hansen, gårdmand Harritslev
Christen Hansen har fæstet den ½ gård for 27 år side, fæster nu resten
+ Maren Hansdatter ~ gårdmand Rasmus Christophersen, Skårup, hendes børn:
Christopher Rasmussen 23 år
Johanne Rasmusdatter 16 år
Gårdmand Anders Nielsen, Tofte, Skovby, 30-10-1801, II-350 (349)
~ Maren Christophersdatter, lavværge bror gårdmand Rasmus Christophersen, Skårup
Jens Andersen 47 år gårdmand Harritslev
Niels Andersen 44 år borger i Bogense
Christopher Andersen 24 år er i gården
Jørgen Andersen 22½ år er i gården
Mads Andersen 26 år tjener Kærby
Maren Andersdatter 15 år
Karen Andersdatter 5½ år
Johanne Andersdatter 2 år
Fortsætter 22-12-1801 antaget værge Rasmus From, Tofte.
Husmand Niels Olesen, Kærby, Skovby, 10-03-1802, II-356b (356)
~ Maren Larsdatter, Lavværge Anders Nielsen møller, Overmølle
Lars Nielsen 1 ¾ år, antaget værge gårdmand Lars Christensen, Kærby
fortsætter 22-12-1802 (358) lavværge gårdmand Ejler Nielsen, Kærby, værge Niels Hansen, Morud
Gårdmand Rasmus Knudsen, Tofte, Skovby, 01-08-1802, II-358b (358)
~ Anne Jørgensdatter, lavværge Christen Jørgensen i Ellegård
Knud Rasmussen 34 år
Jørgen Rasmussen 25 år
Mette Cathrine Rasmusdatter ~ gårdmand Hans Christophersen, Ore
Karen Rasmusdatter ~ husmand Lars Jørgensen, Eskilstrup
Engelbreth Kirstine Mathiasdatter, Fredskov, Skovby, 07-12-1802, II-358b (358)
~ Niels Giødesen
helbror Jens Mathiasen væver, 48 år, Smidstrup
søster Gertrud Cathrine Mathiasdatter 53 år ~ Niels Jeppesen, Nærå
søster Marie Mathiasdatter 51 år tjener Christiansfeld
halvbror skytte Rasmus Mathiasen 30 år tjener Christiansdal
halvbror Conrad Mathiasen 28 år skomager Bubbel
halvsøster Gertrud Mathiasdatter 40 år ~ Povl Andersen smed, Nørreby
far Mathias Hansen, Nærå
Testamente 05-05-1792 tilladelse til uskiftet bo.
Enkemand husmand Lars Hansen, Kærby, Skovby, 08-01-1803, II-360b (360)
Jens Larsen 17 år tjener Kærby
Maren Larsdatter 16 år tjener Kærby
Anne Larsdatter 13½ år hjemme
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
antaget værge gårdmand Lars Hansen, Kærby. Auktion. Fortsætter 20-12-1803 (366) værge Jørgen Nielsen
ladefoged, Harritslevgård, afsluttes
Ungkarl Rasmus Bertelsen, Kærby, Skovby, 02-02-1803, II-361b (361)
hos gårdmand Rasmus Pedersen
mor Anne Povlsdatter ~ bolsmand Peder Mikkelsen, Kærby
bror Povl Bertelsen 27 år tjener Melby
bror Anders Bertelsen 26 år tjener Melby
bror Niels Bertelsen 21 år tjener Tofte
bror Jens Bertelsen 18 år tjener Tofte
søster Anne Bertelsdatter 25 år svagsindet hos stedfar
Mette Kirstine Clausdatter, Harritslev, Skovby, 20-09-1803, II-362 (361)
~ 1 Gårdmand Niels Madsen, Harritslev, Skovby, 22-02-1797, II-303 (302)
Mads Nielsen 9 år
~ 2 gårdmand Rasmus Johansen
Niels Rasmussen 5 år
Værge gårdmand Peder Hansen, Nørre Esterbølle
Fortsætter 18-11-1803 (365)
Husmand Niels Nielsen, Kærby, Skovby, 22-10-1803, II-364b (364)
~ Maren Olesdatter lavværge husmand Rasmus Olesen, Skrattenborg
helbror Børge Nielsen, husmand Harritslev
søster Gertrud Nielsdatter ~ husmand Niels Jensen, Harritslev
halvbror Hans Clausen indsidder Skovby
Maren Hansdatter, Tofte, Skovby, 22-10-1803, II-364b (364)
~ 1 Frands Hansen, Tofte, Skovby, 23-10-1772, I-415 (419)
+ Anne Margrethe Frandsdatter ~ Jørgen Christensen, København: børn:
Anne Frandsdatter 41 år hjemme
~ 2 enke efter husmand Jens Nielsen
Fortsætter 29-12-1804 (370) afsluttes
Husmand Peder Povlsen, Kærby, Skovby, 23-09-1803, II-367 (366)
~ Kirsten Povlsdatter, lavværge degn Buus, Skovby
Anne Kirstine Pedersdatter 27 år ~ Jørgen Nielsen, Fredskov
Gertrud Marie Pedersdatter 23 år hjemme, værge halvbror husmand Claus Nielsen, Skovby
Aftægtsmand Hans Clausen, Harritslev, Skovby, 27-10-1804, II-370b (370)
~ Karen Hansdatter lavværge gårdmand Jørgen Johansen
+ Anne Hansdatter ~ gårdmand Jens Andersen, Harritslev, hendes børn:
Bodil Cathrine Jensdatter 13 år
Maren Jensdatter 9 år
Birthe Marie Hansdatter ~ husmand Lars Hansen, Grønnemosehuset
Karen Hansdatter 31 år i gården, Værge selvejergårdmand Niels Hansen, Svendstrup
Gårdmand Jens Andersen, Kærby, Skovby, 12-06-1805, II-372 (371)
~ Gertrud Hansdatter lavværge degn Buus
helbror Peder Andersen 44 år tjener Midskov, Hindsholm gods
helbror Mads Andersen 39 år tjener Harritslev
søster Anne Margrethe Andersdatter ~ Marcus Clausen, Haveskovhus
søster Maren Andersdatter 30 år tjener Bogense
Fortsætter 21-02-1805 (374) afsluttes.
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anders Nielsen møller, Overmølle, Kærby, Skovby, 28-03-1805, II-375b (375)
~ Christiane Nielsdatter lavværge far Niels Rasmussen, Lunde mølle
Karen Andersdatter 7 år
Rasmus Andersen 5 år
Dorthea Andersdatter 3 år
Niels Andersen ¼ år
Værge farfar Niels Andersen, Nedermølle
Fortsætter 22-05-1805 (379) afsluttes.
Dorthea Marie Hansdatter, Harritslev, Skovby, 19-07-1805, II-381b (381)
~ gårdmand Rasmus Christensen
Barbara Kirstine Rasmusdatter 23 år
Hans Rasmussen 15 år
Kirsten Rasmusdatter 13 år
Christen Rasmussen 9 år
Værge morbror gårdmand Knud Hansen, Tofte
Fortsætter 27-02-1806 (385) afsluttes.
Møllerenke Anne Dorthe Rasmusdatter, hus ved Overmølle, Kærby, Skovby, 09-01-1806, II-383b (383)
enke efter Anders Nielsen møller, Over Mølle, Skovby, 03-02-1783, II-100b (102)
søn + Rasmus Andersen, han børn:
Hans Rasmussen 15 år
Cathrine Rasmusdatter 11 år
begge i Overmølle, født værge Ejler Jensen, Brende mølle
Fortsætter 04-04-1806 (387) afsluttes
Karen Madsdatter, Harritslev, Skovby, 27-02-1806, II-386b (386)
~ gårdmand Thomas Knudsen
Knud Thomasen 20 år kurator Hans Frederiksen, Harritslev
Karen Sørensdatter, Eskilstrup, Skovby, 27-05-1806, II-388 (387)
~ husmand Mathias Pedersen
Rasmus Peder Mathiasen 2 år, værge morfar Søren Jørgensen, Harritslevgård
Husmand Peder Jørgensen, Skovby, 27-05-1806, II-388b (388)
~ 1 Marie Jeppesdatter, Skovby, 19-10-1781, II-86b (88)
Jørgen Pedersen 40 år i Bogense
Jeppe Pedersen 30 år ved armeen i Holsten
Sophie Pedersdatter ~ Baltzer Christiansen, Flensborg
~ 2 Karen Henriksdatter lavværge Anders Buch, Brenholt
Peder Pedersen 18 år tjener Kærby
Karen Marie Pedersdatter 18 år tjener Skovby
Værge farbror Søren Jørgensen, Harritslevgård
Fortsætter 21-07-1806 (389), lavværge Hans Hansen, Skovby, afsluttes.
Ungkarl Jens Jensen, Ladegård, Orte, 22-06-1807, II-390 (389)
hos bror gårdmand Marcus Jensen
helbror Marcus Jensen
helbror + Hans Jensen, Skydebjerg, hans børn:
Bodil Hansdatter 17 år tjener Årup
Karen Hansdatter 14 år er her i gården
Fortsætter 03-07-1807 (394) afsluttes
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Hansdatter, Harritslev, Skovby, 27-06-1807, II-391 (390)
~ gårdmand Anders Jensen
Jens Andersen 23 år
Peder Andersen 19 år
Maren Andersdatter 15 år
Hans Andersen 12 år
Antaget værge skoleholder Vestergaard
Fortsætter 06-08-1807 (395) afsluttes
Marie Elisabeth Olesdatter, Kærby, Skovby, 27-06-1807, II-393 (392)
~ gårdmand Lars Hansen
Hans Larsen 25 år
Marie Kirstine Larsdatter 19 år
Henvisning til skifte efter søster pige Maren Jensdatter, Kærby, Skovby, 27-10-1800, II-334 (333)
Fortsætter 06-08-1807 (396) afsluttes.
Maren Jensdatter, Hestehavehuset, Skovby, 18-09-1807, II-397b (397)
~ Niels Sørensen
Karen Nielsdatter 13 år
Karen Marie Nielsdatter 9 år
Født værge husmand Jens Jensen, Kærby, fortsætter 16-01-1808 (399) afsluttes.
Pige Anne Johanne Pedersdatter, Harritslev, Skovby, 11-06-1808, II-399 (398)
hos gårdmand Jeppe Nielsen
bror Rasmus Pedersen i København
halvbror Claus Pedersen, vides ikke hvor er
halvbror + Rasmus Pedersen: en datter i Odense
halvsøster + Karen Pedersdatter: en søn Søren.
Fortsætter 29-10-1808 (403) arven indsættes i den kongelige kasse, hvis arvingerne skulle indfinde sig.
Gårdmand Jens Hansen, Harritslev, Skovby, 31-07-1808, II-400 (399)
~ Mette Cathrine Clausdatter lavværge bror selvejer gårdmand Niels Clausen, Særslev
Hans Jensen 29 år tjener Ejlby
Erik Jensen 25 år
Claus Jensen 18 år
Fortsætter 29-10-1808 (401) afsluttes
Enke Karen Jeppesdatter, Harritslev, Skovby, 29-10-1808, II-402 (401)
Hans Rasmussen 23 år fæster huset
Kirsten Rasmusdatter 24 år
Bodil Kirstine Rasmusdatter 16 år
Værger farbror selvejergårdmand Søren Hansen, Toderup og farbror Niels Hansen, Smidstrup
Fortsætter 13-11-1808 (403), 25-11-1808 (404) afsluttes
Kirsten Rasmusdatter, Tofte, Skovby, 07-01-1809, II-405 (404)
enke efter Hans Jacob Johansen
Marie Cathrine Hansdatter 30 år hjemme
Rasmus Hansen, 49 år, husmand, Harritslev
Karen Hansdatter ~ skoleholder Henriksen, Horsens
Anne Hansdatter ~ skræddermester Jens Aaby, Horsens
Fortsætter 25-07-1809 (409) afsluttes
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Forvalter Peder Staal Thorning, Harritslevgård, 03-03-1809, II-405b (405)
fortsætter 07-04-1809 (408)
søster Sophie Amalie Thorning ~ møller Anders Svejstrup, Kidense mølle, Ring ved Holstebro
3 brødre er døde. Fortsætter 02-06-1809, 16-10-1805 (412)
Maren Olesdatter, Ladegård, Orte, 29-03-1809, II-407 (406)
~ Jørgen Nielsen
Maren Jørgensdatter 7 år
Karen Jørgensdatter 6 år
Niels Jørgensen 3 år
Marie Cathrine Jørgensdatter 5 uger
Værge morfar Ole Hansen, Ørslev, fortsætter 07-04-1809
Kirsten Povlsdatter, Skovby, 10-07-1809, II-411 (410) (se også Kirstine)
enke efter Husmand Peder Povlsen, Kærby, Skovby, 23-09-1803, II-367 (366)
Anne Kirstine Pedersdatter ~ husmand Jørgen Nielsen, Skovby
Gertrud Marie Pedersdatter 28 år tjener Skovby, værge morbror husmand Niels Povlsen, Skovby
Fortsætter 01-08-1809 (411)
Rasmus Nielsen From, Tofte, Skovby, 23-10-1809, II-412b (413)
enke efter Marie Cathrine Knudsdatter, Tofte, Skovby, 04-05-1786, II-156 (157)
Niels Rasmussen 42 år gårdmand Tofte
Knud Rasmussen 37 år selvejergårdmand Sønder Esterbølle, Særslev
Anne Elisabeth Rasmusdatter 46 år ~ gårdmand Jørgen Jensen, Kærby
Karen Rasmusdatter 38 år ~ selvejergårdmand Christen Rasmussen, Eskilstrup
Maren Rasmusdatter 32 år ~ gårdmand Hiere Hansen i gården
Aftægtskontrakt 04-01-1808, fortsætter 21-11-1809 (415)
Anne Jørgensdatter, Tofte, Skovby, 16-11-1809, II-413b (414)
enke efter Gårdmand Rasmus Knudsen, Tofte, Skovby, 01-08-1802, II-358b (358)
Knud Rasmussen 41 år har fæstet gården
Jørgen Rasmussen 32 år i Holse
Mette Cathrine Rasmusdatter ~ gårdmand Hans Christophersen, Årø
Karen Rasmusdatter enke efter husmand Lars Jørgensen, Eskilstrup
Fortsætter 01-03-1810 (415) Karen Rasmusdatter nu gift husmand Jens Jørgensen, Eskilstrup.
Maren Olesdatter, Kærby, Skovby, 09-06-1810, II-416 (416)'
enke efter Niels Rold
halvbror husmand Rasmus Olesen, 52 år Sprattenborg
halvbror Peder Olesen 45 husmand Føns
halvbror Jørgen Olesen ugift tjener Vedelegård, værge stedfar Jørgen Madsen, Dybmosehuset, Fjelsted
helsøster + Kirstine Olesen ~ vognmand Peder Knap, Assens, hendes børn:
Rasmus Pedersen 35 år borger og vognmand, Assens
Anne Pedersdatter ~ skipper Hans Thygesen, Assens
helbror + Christian Olesen, hans børn:
Niels Christiansen 25 år, Flaut, Ørby sogn ved Haderslev
Maren Christiansdatter ~ Rasmus Nielsen, Thorøhuse
Anne Marie Christiansdatter ~ husmand Mads Nielsen, Kiestrup i Haderslev amt
halvsøster Anne Olesdatter ~ soldat i København, men skal på egen hånd have separeret sig fra ham
Fortsætter 29-08-1810 (418), 09-10-1810 (418)
Marie Elisabeth Olesdatter, Tofte, Skovby, 10-11-1810, II-419b (420)
~ husmand Lars Hansen, bliver i uskiftet bo
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Larsdatter 18 år
Mette Larsdatter 18 år
Caroline Larsdatter 15 år
Anne Larsdatter 10 år
Hans Larsen 8 år
Fortsætter 28-01-1811 (421) med skifte. Tilsynsværge bolsmand Rasmus Madsen, Otterup.
Pige Anne Marie Jørgensdatter, Harritslev, Skovby, 17-11-1810, II-420 (420)
hos stedfar Mikkel Jørgensen
far Gårdmand Jørgen Clausen, Harritslev, Skovby, 05-09-1799, II-325 (324)
mor Anne Larsdatter
halvsøster Karen Jørgensdatter ~ selvejergårdmand Anders Madsen, Ejlby
helbror Claus Jørgensen 14 år
halvbror Jørgen Mikkelsen 9 år
Født værge sognefoged Niels Clausen, Særslev
Johanne Marie Hansdatter, Skovby, 10-12-1810, II-421 (421)
~ Christen Rasmussen smed, bliver i uskiftet bo
Hans Christensen 3 år
Ellen Clausdatter, Harritslev, Skovby, 23-03-1811, II-422b (423)
~ aftægtsmand Hans Busse
Anne Hansdatter ~ gårdmand Niels Larsen, Gamby, Hårslev
Gertrud Marie Hansdatter ~ gårdmand Mikkel Andersen, Harritslev
Tjenestepige Anne Andersdatter, Tofte, Skovby, 27-05-1811, II-222b (423)
hos gårdmand Christen Caspersen
helbror Mads Andersen 30 år ved kongens regiment i Nyborg
helsøster Maren Andersdatter ~ husmand Christen Pedersen, Bro, Brenderup
halvsøster Karen Marie ~ gårdmand Christen Caspersen
Fortsætter 30-05-1811 (424)
Kirsten Hansdatter, Harritslev, Skovby, 07-06-1811, II--424b (425)
~ gårdmand Jeppe Nielsen
Niels Jeppesen 10 år, værge morbror gårdmand Hans Hansen, Skåstrup
Fortsætter 15-06-1811 (427) afsluttes
Ungkarl Rasmus Caspersen, Tofte, Skovby, 01-07-1811, II-428 (428)
hos bror gårdmand Christen Caspersen
helbror gårdmand Christen Caspersen 58 år i Tofte
helbror Hans Caspersen 46 år husmand Holse
helsøster + Anne Marie Caspersdatter ~ husmand Niels Pedersen, Eskilstrup, søn Peder Nielsen 22 år
helsøster Karen Caspersdatter ~ selvejergårdmand Rasmus Hansen, Eskilstrup
Aftægtsmand Jens Findsen, Kærby, Skovby, 16-08-1811, II-428b (429)
hos gårdmand Christen Jørgensen
broderdatter Anne Cathrine ~ gårdmand Niels Hansen i ?, Vigerslev
Birthe Mikkelsdatter, Tofte, Skovby, 21-08-1811, II-429 (429)
enke efter Gårdmand Anders Rasmussen Busse, Tofte, Skovby, 08-09-1801, II-346b (346)
Rasmus Andersen 38 år tjener Harritslevgård
Mikkel Andersen 36 år gårdmand Harritslev
Maren Andersdatter 33 år ~ gårdmand Knud Johansen, Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Kirsten Andersdatter 31 år ~ selvejer skomager Mads Larsen, Kærby
Mads Andersen 29 år tjener hjemme
Søren Andersen 27 år soldat ved prins Christians regiment
Jørgen Andersen 22 år dragon i Næstved
Sara Andersdatter 19 år er hjemme, værge gårdmand rasmus Christophersen, Skårup
Fortsætter 26-09-1811 (430) Mads Andersen fæster gården
Ungkarl Jørgen Nielsen, Harritslev, Skovby, 03-12-1811, II-431 (431)
hos gårdmand Jeppe Nielsen
helbror gårdmand Jeppe Nielsen på stedet
helsøster + Maren Nielsdatter ~ skytte Lars Simonsen, Tofte, børn:
Simon Larsen 28 år soldat ved kongens regiment i København
Niels Larsen 25 år soldat ved kongens regiment
Anne Kirstine Larsdatter 21 år tjener Margård
Christiane Larsdatter 18 år tjener birkedommer Ankjær, Birkholm
Testamente 20-12-1809, fortsætter 25-03-1812 afsluttes.
Aftægtsgårdmand Jens Findsen, Kærby, Skovby, 04-04-1812, II-433b (434)
hos gårdmand Christen Jørgensen som har fæstet gården, som er afdødes broderdatters mand
Gårdmand Christen Hansen Busse, Harritslev, Skovby, 09-06-1812, II-434 (434)
~ Karen Nielsdatter, lavværge Niels Nielsen, Harritslev
mor Gertrud Marie Nielsdatter er i gården, lavværge gårdmand Hiere Hansen, Tofte
far Gårdmand Hans Busse, Harritslev, Skovby, 30-10-1801, I-348b (348)
bror gårdmand Hans Busse, Harritslev
søster + Maren Hansdatter ~ gårdmand Rasmus Christophersen, Skårup, børn:
Christopher Rasmussen 34 år tjener i gården
Johanne Rasmusdatter ~ Hans Ejlersen, Kærby
Fortsætter 22-07-1812 (436) lavværge bror Niels Nielsen, Emmelev. Afsluttes
Gårdmand Lars Hansen Bang, Kærby, Skovby, 24-02-1813, II-437b (438)
hos søn Hans Hansen Bang i gården
datter Marie Kirstine Larsdatter 24 år tjener Harritslevgård, værge skomager Lars Christensen, Kærby
Fortsætter 13-09-1813 (442)
Karen Knudsdatter, Kærby, Skovby, 15-05-1813, I-438 (438)
~ husmand Niels Povlsen
Testamente 31-01-1804
helbror ars Knudsen, Dagstrup, Strøby
halvbror Povl Knudsen, Farstrup, Vigerslev
helsøster Margrethe Knudsdatter ~ gårdmand Morten Nielsen, Veflinge
halvsøster + Maren Knudsdatter ~ Niels Henriksen, Hårslev, børn:
Henrik Nielsen tjener Gyldensteen
Knud Nielsen, soldat
Gertrud Nielsdatter separeret fra manden
Karen Nielsdatter ~ røgter Peder Rasmussen, Harritslevgård
Maren Nielsdatter ~ Hans Hasen, Farsbølle
+ Apelone Nielsdatter: en datter uden ægteskab Anne Marie Nielsdatter ~ snedker Henrik Hansen, Bogense
Husmand Hans Rasmussen, Harritslev, Skovby, 01-07-1813, II-439 (439)
~ Kirsten Pedersdatter, lavværge gårdmand Hans Claussen, Harritslev
Rasmus Hansen 3 år
Peder Hansen 1 år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
værge farbror selvejergårdmand Niels Hansen, Smidstrup
afdødes mor Enke Karen Jeppesdatter, Harritslev, Skovby, 29-10-1808, II-402 (401)
arv til søskende indestår i gården, arvingernes værge selvejergårdmand Søren Hansen, Toderup
Barbara Kirstine Rasmusdatter, Harritslev, Skovby, 09-04-1814, II-442b (443)
~ gårdmand Iver Nielsen
Rasmus Iversen 8 år
Marie Cathrine Iversdatter 7 år
Niels Iversen 6 år
Karen Marie Iversdatter 5 år
Hans Iversen 3 år
Jens Iversen 2 år
Marie Sophie Iversdatter ¾ år
værge mors morbror gårdmand Knud Hansen, Tofte
fortsætter 23-04-1814 (445)
Husmand Claus Dinesen, Skovby, 16-04-1814, II-444 (444)
~ Anne Kirstine Senicasdatter, lavværge gårdmand Mikkel Hansen, Skovby
Dines Clausen 17 år, værge farbror husmand Anders Dinesen, Harritslev
Aftægtsmand Christen Rasmussen smed, Skovby, 04-02-1813, II-446 (446)
hos Johan Hansen smed
~ 1 Anne Cathrine Jørgensdatter, Skovby, 23-12-1797, II-311b (311)
Maria Christensdatter enke efter skoleholder sn. Dehn, Harritslev bor i Kærby
Maren Christensdatter ~ Johan Hasen smed på stedet
Karen Christensdatter 31 år tjener Harritslevgård
~ 2 Maren Madsdatter
Rasmus Christensen 15 år tjener Emmelev
~ 3 Johanne Marie Hansdatter, Skovby, 10-12-1810, II-421 (421)
Hans Christensen 7 år hos farbrors søn gårdmand Rasmus Jørgensen, Haderup
værge farbror Jens Rasmussen tjener Oregård
Fortsætter 22-11-1815 (458)
Enken Karen Knudsdatter, Harritslev, Skovby, 02-03-1815, II-447 (447)
hos husmand Morten Rasmussen, aftægtskontrakt 14-02-1806
datter Mare Jespersdatter ~ husmand Morten Rasmussen på stedet
datter Cathrine Jespersdatter ~ husmand Lars Nielsen, Bogense mark
Husmand Niels Povlsen, Kærby, Skovby, 30-05-1815, II-448 (448)
~ Anne Christensdatter, lavværge gårdmand Hans Andersen From, Skårup
ingen børn, men enken er frugtsommelig
fortsætter 30-09-1815 søn Niels Nielsen 5 uger, væge fars halvbrodersøn gårdmand Hans Larsen, Kærby
Gårdmand Jeppe Nielsen, Harritslev, Skovby, 28-06-1815, II-450 (450)
~ 1 Kirsten Hansdatter, Harritslev, Skovby, 07-06-1811, II--424b (425)
Niels Jeppesen 14 år, værge morbror gårdmand Hans Hansen, Skåstrup
~ 2 Senica Nielsdatter, lavværge Knud Frederiksen smed, Harritslev
Anne Kirstine Jeppesdatter 1 ¼ år værge fasters mand skytte Lars Simonsen
Fortsætter 01-07-1815 (453)
Johanne Rasmusdatter, Harritslev, Skovby, 03-07-1815, II-454b (455)
~ husmand Rasmus Hansen
Hans Rasmussen 16½ år farer til søs fra Horsens
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anne Rasmusdatter 15 år tjener Bogense
Kirsten Rasmusdatter 13 år
Rasmus Rasmussen 9 år
Trine Rasmusdatter 6 år
Jens Rasmussen 2½ år er hos morfar bolsmand Rasmus Jensen, Grøftebjerg
Fortsætter 30-11-1815 (460)
Maren Giødesdatter, Kærby, Skovby, 04-11-1815, I-457 (457)
~ gårdmand Knud Rasmussen
Anne Margrethe Knudsdatter 44 år ~ gårdmand Jens Christensen, Ørbæk på Oregård
+ Karen Knudsdatter død ugift
+ Rasmus Knudsen døde ugift
Anne Kirstine Knudsdatter døde ugift
Rasmus Knudsen 22 år hjemme, kurator skomager Lars Christensen, Kærby
Maren Knudsdatter døde som barn
Fortsætter 25-11-1815 (459)
Sinne Johanne Pedersdatter, Kærby, Skovby, 22-03-1816, II-460 (460)
~ husmand Jørgen Pedersen
Niels Jørgensen 18 år tjener Reveldrup, kurator morbror gårdmand Knud Pedersen, Kærby
enkemanden ~ 1 Anne Marie Jensdatter, skifte 01-08-1795, søn Jens Jørgensen 28 år
Fortsætter 30-04-1816
Maren Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 09-11-1816, II-463 (463)
~ gårdmand Anders Jensen
helsøster Marie Nielsdatter 57 år ugift i Vedtofte, værge husmand Anders Nielsen, Vedtofte
halvsøster Anne Margrethe Nielsdatter ~ selvejerhusmand Niels Jørgensen, Kostelev mark, Særslev
Fortsætter 06-12-1816 (464), 28-12-1816 afsluttes
Jørgen Pedersen, Harritslev, Skovby, 23-01-1817, II-467 (467)
hos husmand Rasmus Pedersen
Gårdmand Hans Larsen Bang, Kærby, Skovby, 07-02-1817, II-467 (467)
~ Anne Jensdatter, lavværge far selvejergårdmand Jens Larsen, Harndrup
Lars Hansen 5 år
Anne Margrethe Hansdatter 2½ år
afdødes søster Marie Kirstine Larsdatter
Hans Nielsen møller, Overmølle Skovby, 07-01-1818, II-469 (469)
~ Christiane Nielsdatter, lavværge Hans Peder Mortensen, Lunde mølle
Anders Hansen 11½ år
Jørgen Hansen 8 år
værge farbror Jens Nielsen, Nedermølle
enken ~ 1 Rasmus Andersen møller, Overmølle, Kærby, Skovby, 24-06-1796, II-284 (283) børnene har arv
til gode, fortsætter 20-01-1818 (472), 03-03-1818
Gårdmand Knud Hansen, Tofte, Skovby, 14-08-1818, II-473 (473)
~ Anne Margrethe Rasmusdatter, lavværge gårdmand Mads Madsen, Tofte
Rasmus Knudsen 8½ år
Hans Knudsen 1 år
Maren Cathrine Knusdatter16½ år
Dorthe Marie Knudsdatter 12½ år
Karen Knudsdatter 3 ¾ år
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Antaget værge nærmeste slægt gårdmand Iver Nielsen, Harritslev
Husmand Niels Nielsen bødker, Harritslev, Skovby, 26-01-1819, II-475 (475)
~ Anne Marie Pedersdatter, lavværge Hans Henriksen smed, Egense
Niels Nielsen 10 ¼ år
Peder Nielsen 1½ år
værge farbror Johannes Nielsen, Bogense. Enkens bror Jokum Pedersen
Tjenestepige Anne Cathrine Madsdatter, Harritslev, Skovby, 19-04-1819, II-477 (477)
hos gårdmand Jørgen Findsen, hun er født i Skåstrup
far gårdmand Mads Jørgensen, Skåstrup
afdødes datter Anne Margrethe Jacobsdatter ½ år, udlagt far Jacob Nielsen tjener i gården
afdødes mor Margrethe Madsdatter, skifte Gyldensteen
Fortsætter 26-08-1819 (481)
Marie Rasmusdatter, Kærby, Skovby, 13-05-1819, II-477b (478)
~ gårdmand Rasmus Pedersen
Peder Rasmussen, 16 år
Rasmus Rasmussen 11 år
antaget væge Rasmus Rasmussen, Lundegård
Gårdmand Jørgen Johansen, Harritslev, Skovby, 24-08-1819, II-479 (479)
~ Apelone Hansdatter, lavværge selvejergårdmand Jørgen Hansen, Brenderup
Johan Jørgensen 32 år
Karen Marie Jørgensdatter 24 år, værge farbror Rasmus Johansen, Harritslev
Husmand Claus Knudsen, Eskilstrup, Skovby, 20-12-1819, II-481b (482)
~ Gertrud Svendsdatter, lavværge gårdmand unge Lars Nielsen, Eskilstrup
Niels Clausen 33 år
Anne Margrethe Clausdatter 30 år ~ Hans Nielsen
Kirsten Pedersdatter, Harritslev, Skovby, 06-03-1820, II-482 (482)
~ 1 Husmand Hans Rasmussen, Harritslev, Skovby, 01-07-1813, II-439 (439)
Marie Kirstine Hansdatter 12 år
Rasmus Hansen 10 år
Peder Hansen 8 år
~ 2 husmand Rasmus Pedersen
Mette Cathrine Rasmusdatter 5½ år
Ide Rasmusdatter 3 ¼ år
Værge gårdmand Rasmus Johansen, Harritslev
Fortsætter 08-04-1820 (483) værge gårdmand Povl Andersen, Hårslev
Karen Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 01-07-1820, II-485 (485)
~ gårdmand Rasmus Andersen
helbror bolsmand Hans Nielsen, Kostelev mark
helbror gårdmand Rasmus Nielsen, Veflinge
helbror + Niels Nielsen, Emmelev, børn:
Maren Nielsdatter ~ gårdmand Knud Hansen, Giønstrup
Kirsten Nielsdatter ~ gårdmand Jørgen Nielsen, Vellinge, Bederslev
Apelone Nielsdatter ~ gårdmand Niels Jørgensen, Emmelev
Anne Nielsdatter ~ gårdmand Jacob Rasmussen, Kjelby, Vigerslev
søster + Anne Nielsdatter ~ gårdmand Jørgen Rasmussen, Moderup
Rasmus Jørgensen, gårdmand Moderup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Niels Jørgensen, gårdmand Emmelev
Fortsætter 31-07-1820 afsluttes
Gårdmand Hans Clausen, Harritslev, 18-09-1820, II-488 (488)
~ Maren Andersdatter, lavværge far gårdmand Anders Jensen, Harritslev
Anne Cathrine Hansdatter 7 år
Karen Hansdatter 6 år
Anne Marie Hansdatter 4 år
Apelone Hansdatter 1 år
Værge sognefoged Niels Clausen, Særslev
Fortsætter 02-10-1820 afsluttes
Gårdmand Jørgen Andersen, Tofte, Skovby, 15-11-1820, II-490 (490)
~ Anne Margrethe Rasmusdatter, lavværge gårdmand Iver Nielsen, Harritslev
hans far husmand Anders Dinesen, Harritslev
enken ~ 1 Gårdmand Knud Hansen, Tofte, Skovby, 14-08-1818, II-473 (473)
Johanne Marie Nielsdatter, Kærby, Skovby, 14-03-1821, II-492b (493)
~ gårdmand Erik Hansen
hendes far gårdmand Niels Rasmussen, Harritslev og bror Rasmus Nielsen
Tjener Otto Thrane, Harritslevgård, Skovby, 20-03-1821, II-492b (493)
hans efterladenskaber skal deles mellem
tjenestekarl Jens Hansen
ladefoged Niels Pedersen
røgter Peder Rasmussen
Fortsætter 22-04-1821 (493) afsluttes
Gårdmand Hans Hansen Lunde, Tofte, Skovby, 21-11-1821, II-493 (493)
~ 1 Karen Jørgensdatter, Tofte, Skovby, 08-04-1794, II-256 (255)
Mette Marie Hansdatter 33 år ~ husmand Niels Bertelsen, Ejlskov, Hårslev
Anne Cathrine Hansdatter 30 år i Ejlskov
~ 2 Maren Hansdatter, lavværge gårdmand Niels Rasmussen, Tofte
Karen Marie Hansdatter, 26 år hjemme, værge Niels Bertelsen
Fortsætter 21-12-1821. Stedsøn Rasmus Rasmussen tjener i gården
enkens bror ungkarl Niels Hansen, Farsbølle, Hårslev. Afsluttes
Anne Margrethe Nielsdatter, Tofte, Skovby, 06-04-1822, II-495 (495)
~ gårdmand Mads Madsen
Niels Madsen 27 år
Karen Madsdatter ~ gårdmand Mikkel Andersen, Tofte
Anne Madsdatter ~ gårdmand Rasmus Knudsen, Kærby
Gertrud Madsdatter 32 år hjemme
Afsluttes
Anne Magdalene Hansdatter, Kærby, Skovby, 22-04-1822, II496b (497)
~ husmand Lars Madsen
halvsøster + Maren Jensdatter ~ murermester Peder ved Holkenhavn ved Nyborg
halvsøster + Maren Jensdatter ~ husmand Niels Sørensen, Hestehavehuset, Skovby, børn:
Karen Nielsdatter 26 år, Hestehavehuset
Karen Marie Nielsdatter ~ husmand Rasmus Marcussen, Hestehavehuset
Fortsætter 15-05-1822. Enkemandens søn Anders Larsen fæster huset
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Dødsanmeldelser er ikke medtaget herfra, kun hvis de indeholder personoplysninger.
Cathrine Pedersdatter, Harritslev, Skovby, 14-03-1823, II-498 (498)
~ husmand Jørgen Hansen
Karen Jørgensdatter ~ Peder Hieresen skrædder, Bogense
Maren Jørgensdatter tjener Gyldensteen
Helene Jørgensdatter tjener Lykkesborg
Værge gårdmand Knud Johansen, Harritslev
Karen Jørgensdatter, Skovby, 20-06-1823, II-499 (499)
~husmand Enevold Nielsen
Hans Enevoldsen 21 år
Niels Enevoldsen 19 år
Jørgen Enevoldsen 10 år
Anne Dorthe Enevoldsdatter 17 år
Værge gårdmand Albert Hansen, Skovby
Knud Nielsen, Nedermølle, Skovby, 14-10-1823, II-500 (500)
hos bror Jens Nielsen
mor Anne Andersdatter
helbror Jens Nielsen fæster af møllen
helbror Anders Nielsen 41 år tjener i møllen
søster Maren Nielsdatter 43 år i møllen
helbror + Anders Nielsen, børn:
Rasmus Andersen 25 år
Niels Andersen 18 år i skrædderlære i Bogense
Karen Andersdatter ~ skolelærer Bast, Seden'Doirthea Andersdatter i Overmølle
helbror + Hans Nielsen, børn:
Anders Hansen 17 år
Jørgen Hansen 14 år
begge er i Overmølle
halvsøster Anne Nielsdatter ~ gårdmand Jørgen Hansen, Brenderup
halvsøster Karen Nielsdatter enke efter gårdmand Jens Jensen, Åhøjrup
Fortsætter 13-11-1823 (501)
Gårdmand Anders Jensen, Harritslev, Skovby, 14-11-1823, II-501 (501)
hans børn:
Peder Andersen
Hans Andersen er fæster af gården
Maren Andersdatter ~ gårdmand Peder Nielsen
De er myndige og skifter selv
Johanne Rasmusdatter, Kærby, Skovby, 08-12-1823, II-501 (501)
~ gårdmand Hans Ejlersen
Maren Hansdatter 13 år
Ejler Hansen 4 år
Rasmus Hansen 8 år
Gertrud Marie Hansdatter 3½ år
værge morbror gårdmand Christopher Rasmussen, Skovby
Fortsætter 24-12-1823 (503)
enkemanden ægter en datter af gårdmand Jacob Nielsen, Skovby
Hans Frandsen, Kronborghus, Guldbjerg, 25-12-1823, I-503 (503)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ Apelone Andersdatter, lavværge gårdmand Christen Hansen, Kolshave, i uskiftet bo
Anne Marie Hansdatter 21 år hjemme
Anders Hansen 16 år tjener Ejlby
værge gårdmand Povl Jensen, Kolshave
Gårdmand Erik Hansen, Kærby, Skovby, 12-02-1824, II-504 (504)
enke efter Mette Cathrine Povlsdatter, Kærby, Skovby, 13-06-1796, I-281 (280)
Hans Eriksen 52 år husmand, Brenderup
Marie Eriksdatter 50 år ugift i Kærby værge gårdmand Christen Jørgensen, Kærby
Maren Eriksdatter ~ Anders Rasmussen i gården
Fortsætter 13-03-1824 (505), 10-04-1824 (506) afsluttes
Husmand Lars Hansen stenhugger, Tofte, Skovby, 16-06-1824, II-506 (506)
~ 1 Marie Elisabeth Olesdatter, Tofte, Skovby, 10-11-1810, II-419b (420)
Hans Larsen 22 år tjener Skovby
Karen Larsdatter ~ slagter Dines Clausen, Bogense
Mette Larsdatter ~ husmand Jens Larsen, Bladstrup på Sletten
Caroline Larsdatter ~ Morten Mathiasen, Kirkehuset, Skovby
Anne Larsdatter 24 år hjemme
~ 2 Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge gårdmand Ejler Rasmussen, Skårup
Peder Larsen 7 år
Kirsten Larsdatter 10 år
Fortsætter 15-07-1824 (507) afsluttes
Kirsten Rasmusdatter, Harritslev, Skovby, 01-09-1824, II-507b (508)
~ gårdmand Iver Nielsen
Barbara Kirstine Iversdatter 9 år
Dorthe Marie Iversdatter 5 år
Gertrud Marie Iversdatter 1½ å
værge morbror husmand Christen Rasmussen, Fjederløkken
Jens Nielsen møller, Nedermølle, Skovby, 05-05-1825, II-509 (509)
mor Anne Andersdatter
helbror Anders Nielsen 43 år
helsøster Maren Nielsdatter 44 år
helbror + Anders Nielsen, Overmølle, børn:
Rasmus Andersen 25 år
Niels Andersen 20 år
Dorthe Andersdatter
Karen Andersdatter ~ skolelærer Bast, Åsum
helbror + Hans Nielsen, børn:
Anders Hansen 18 år
Jørgen Hansen i snedkerlære i Odense
halvsøster Anne Nielsdatter ~ gårdmand Jørgen Hansen, Brenderup
halvsøster Karen Nielsdatter enke efter gårdmand Jens Jensen, Åhøjrup
Fortsætter 04-06-1825 (510), 18-07-1825 (511)
Gårdmand Jørgen Jensen, Kærby, Skovby, 27-08-1825, II-511 (511)
~ Anne Elisabeth Rasmusdatter, lavværge gårdmand Mikkel Hansen, Kærby
Anne Jørgensdatter ~ Johan Jørgensen i gården
Gertrud Marie Jørgensdatter 21år tjener Tofte, værge halvbror gårdmand Anders Jørgensen, Kærby
Steddatter Marie Jørgensdatter i Bogense
Johan Jørgensen fæster gården
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Hans Hansen, Lerhuset, Skovby, 17-12-1825, II-512b (513)
~ Maren Madsdatter, lavværge husmand Hans Hansen, Bassehuset
Rasmus Hansen 8 år
Hans Hansen 5 år
Karen Hansdatter 11 år
Apelone Marie Hansdatter 2 år
værge farbror gårdmand Peder Hansen, Tørresø
Tjenestekarl Hans Rasmussen, Tofte, Skovby, 13-01-1826, II-513b (514)
hos gårdmand Niels Rasmussen
helbror husmand Christen Rasmussen, Fjederløkken
helsøster + Barbara Kirstine Rasmusdatter ~ gårdmand Iver Nielsen, Harritslev, børn:
Rasmus Iversen 22 år
Marie Cathrine Iversdatter 21 år
Karen Marie Iversdatter 14 år
Hans Iversen 17 år
Jens Iversen 18 år
Marie Sophie Iversdatter 12 år
søster + Kirsten Rasmusdatter også gift med Iver Nielsen
Barbara Kirstine Iversdatter 10 år
Dorthe Marie Iversdatter 3 år
Gertrud Marie Iversdatter 2 år
Fortsætte 11-02-1826 (514)
Maren Christophersdatter, Tofte, Skovby, 12-05-1826, II-514b (515)
enke efter Gårdmand Anders Nielsen, Tofte, Skovby, 30-10-1801, II-350 (349)
Christopher Andersen 50 år er i gården
Jørgen Andersen 48 år gårdmand Nørreby
Mads Andersen 26 år tjener Kærby
Maren Andersdatter ~ gårdmand Mads Andersen Busse, Tofte15 år
Karen Andersdatter 28 år hjemme
Johanne Andersdatter 27 år hjemme
Gårdmand Mads Andersen Busse, Tofte, Skovby, 19-07-1826, II-516 (516)
~ Maren Andersdatter, lavværge gårdmand Christopher Andersen, Tofte
Anders Madsen 12 år
Birthe Madsdatter 11 år
Maren Madsdatter 8 år
Værge farbror gårdmand Rasmus Andersen, Tofte
Fortsætter 16-08-1826 (518) farbror Søren Andersen, Særslev og Jørgen Andersen, Bogense
Anne Christensdatter, Kærby, Skovby, 21-09-1826, II-518 (518)
~ 1 Husmand Niels Povlsen, Kærby, Skovby, 30-05-1815, II-448 (448)
Niels Nielsen 11 år værge morbror gårdmand Jens Christensen, Ørbæk
~ 2 husmand Morten Madsen
Ungkarl husmand Niels Hansen skrædder, Harritslev, Skovby, 17-11-1826, II-519b (520)
mor Bodil Hansdatter i huset får fattighjælp
helbror Mads Hansen, Damhuset
helsøster Anne Cathrine Hansdatter 56 år i huset, værge Iver Nielsen, Harritslev
Fortsætter 19-06-1827 (521)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Børgesdatter, Harritslev, Skovby, 02-12-1826, II-520b (521)
~ husmand Hans Andersen væver
far Børge Nielsen, Harritslev
bror husmand Simon Børgesen
Maren Madsdatter, Lerhuset, Skovby, 18-07-1827, II-521b (522)
~ 1 Hans Hansen, Lerhuset, Skovby, 17-12-1825, II-512b (513)
Rasmus Hansen 11 år
Hans Hansen 7 år
Karen Hansdatter 12 år
Apelone Hansdatter 4 år
Værge farbror gårdmand Peder Hansen, Tørresø
~2 husmand Christen Knudsen
Anne Marie Christensdatter ¾ år
Ungkarl Rasmus Iversen, Harritslev, Skovby, 01-08-1827, II-522b (523)
far gårdmand Iver Nielsen
mor Barbara Kirstine Rasmusdatter, Harritslev, Skovby, 09-04-1814, II-442b (443)
Anne Kirstine Larsdatter, Kærby, Skovby, 06-08-1827, II-522b (523)
søn Lars Hansen 17 år, værge gårdmand Anders Rasmussen, Kærby
~ husmand Jørgen Pedersen
Pige Anne Margrethe Hansdatter, Kærby, Skovby, 06-08-1827, II-523b (524)
hos stedfar Jørgen Hansen
mor Anne Jensdatter
far Gårdmand Hans Larsen Bang, Kærby, Skovby, 07-02-1817, II-467 (467)
helbror Lars Hansen 16 år værge gårdmand Mads Larsen, Skovby
Marie Kirstine Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 16-08-1828, II-524b (525)
~ 1 Husmand Hans Didriksen, Harritslev, Skovby, 17-09-1778, II-49 (50)
Didrik Hansen, husmand, Eskilstrup
Niels Hansen i Harritslev
Johanne Hansdatter ~ husmand Niels Sørensen, Hestehavehus
~ 2 husmand Søren Jensen
+ Hans Sørensen, Lejrholm, Vissenbjerg, børn:
Otte Hansen 20 år tjener Hesbjerg
Kirstine Marie Hansdatter 16 år tjener Vissenbjerg
Maren Kirstine Hansdatter 15 her på stedet
Christiane Hansdatter 9 år hos skolelærer Ålund
Karen Marie Hansdatter 6 år hos Rasmus Holst, Ore
Mette Cathrine Hansdatter 3 år i Vissenbjerg
Jens Sørensen bolsmand, Veflinge
Henrik Sørensen 30 år hjemme
Mette Marie Sørensdatter ~ gårdmand Niels Pedersen, Troldal, Harritslev
Fortsætter 15-09-1828 (526) afsluttes
Gårdmand Mikkel Hansen, Kærby, Skovby, 12-06-1829, II-526b (527)
~ Karen Johansdatter
Hans Christian Mikkelsen 29 år
Christiane Mikkelsdatter ~ rugbrødsbager Jens Fyhr, Bogense
Gårdmand Rasmus Pedersen, Kærby, Skovby, 29-10-1829, II-527 (527)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ 1 Marie Rasmusdatter, Kærby, Skovby, 13-05-1819, II-477b (478)
Peder Rasmussen, 27 år husmand Fjederløkken
Rasmus Rasmussen 24 tjener Hugget
~ 2 Maren Jørgensdatter, lavværge gårdmand Johan Jørgensen, Kærby
Jørgen Rasmussen 7 år
Anne Marie Rasmusdatter 9 år
Fortsætter 29-11-1829 afsluttes
Tjenestekarl Morten Rasmussen, Harritslev, Skovby, 05-03-1831, II-529b (530)
hos gårdmand Peder Nielsen
søster Maren Rasmusdatter ~ bødker Anders Christensen, Bogense
bror Peder Rasmussen, Hestehavehus, Skydebjerg
bror Jørgen Rasmussen tjener Ulskov, Orte
søster Kirsten Rasmusdatter ugift værge bror Jørgen
bror Hans Rasmussen husmand ved Erholm
søster Stine Rasmusdatter ~ skytte Johan Ernst Vest, Erholm
søster Karen Rasmusdatter ~ gårdmand Peder Nielsen, Kærholm, Skydebjerg
Fortsætter 07-07-1831 (530), 11-11-1831 (533) afsluttes
Gårdmand Rasmus Knudsen, Kærby, Skovby og hustru Anne Madsdatter, 05-08-1831, II-530b (531)
Knud Rasmussen 3 år
Mads Rasmussen ¼ år
Anne Margrethe Rasmusdatter 13 år
Maren Rasmusdatter 8 år
Karen Marie Rasmusdatter 6 år
værge gårdmand Mikkel Andersen, Tofte
ny fæster forsørger Karen Marie 6 år og Knud 3 år
Mikkel Andersen forsørger Anne Margrethe 13 og Mads 1 år
gårdmand Niels Madsen, Tofte opdrager Maren 9 år
Børnene får arv efter gårdmand Jens Christensens hustru i Ørbæk, afsluttes
Gårdmand Christopher Andersen, Tofte, Skovby, 23-11-1831, II-534 (534)
~ Mette Marie Christensdatter, lavværge bror gårdmand Niels Christensen, Skåstrup
Anders Christophersen 4 år
Christen Christophersen ¼ år
værge farbror husmand Mads Andersen, Trappehuset, Vissenbjerg
Fortsætter 14-07-1832 (541)
Gertrud Marie Hansdatter, Harritslev, Skovby, 30-12-1831, II-535b (536)
~ gårdmand Mikkel Andersen
Anders Mikkelsen 21 år
Hans Mikkelsen 18 år
Ellen Mikkelsdatter 15 år
Christen Mikkelsen 12 år
værge husmand Hans Nielsen, Harritslev
fortsætter 17-04-1832 (539)
Marie Kirstine Rasmusdatter, Eskilstrup, Skovby, 31-12-1831, II-537 (537)
~ Didrik Hansen
svigersøn Knud Nielsen smed, Eskilstrup
afdødes mor Maren Christophersdatter, Tofte, Skovby, 12-05-1826, II-514b (515)
hans søskende havde arv til gode:
Johanne Andersdatter nu gift med Hans Rasmussen, Kærby
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karen Andersdatter ~ Hans Henriksen smed, Kærby
samt arv fra Niels Andersens bo i Tofte
Anne Marie Sophie Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 28-12-1832, II-542b (543)
~ husmand Jørgen Hansen
indsidder Niels Larsen, Harritslev er gift med eneste datter
Almisselem husmand Lars Hansen, Tofte, Skovby, 28-12-1832, II-543 543)
arvinger ungkarl Niels Larsen, Harritslev og
ungkarl Hans Larsen tjener Norup præstegård
Røgter Niels Nielsen, Harritslevgård, Skovby, 31-12-1832, II-543 (543)
2 døtre mødte ikke da arven var ringe og de boede langt borte.
Tilsynsværge saddelmager H. Mikkelsen, Thorsvad
Fortsætter 19-12-1834 (554) arvingerne mødte ikke afsluttes
Gartner Frederik Ludvig Røhr, Harritslevgård, Skovby, 25-04-1833, II-544 (544)
fortsætter 30-12-1833, II-548b (549)
ingen arvinger har meldt sig
Gårdmand Lars Nielsen, Tofte, Skovby, 13-06-1833, II-545 (545)
~ Karen Marie Hansdatter, lavværge gårdmand Jokum Jørgensen, Kærby
Anne Larsdatter 11 år
Johanne Marie Larsdatter 6 år
Maren Cathrine Larsdatter 3 år
værge bolsmand Jacob Hansen, Fjederløkken
Fortsætter 22-08-1833 (547)
Bodil Kirstine Rasmusdatter, Kærby, 16-09-1833, II-547b (548)
~ husmand Morten Madsen
bror + husmand Hans Rasmussen, børn:
Rasmus Hansen ungkarl tjener Kostelev
Peder Hansen tjener Harritslev
søster ~ husmand Niels Rasmussen, Nystedhuset, Hårslev
Maren Andersdatter, Harritslev, Skovby, 06-10-1834, II-549b (550)
~ 1 Gårdmand Hans Clausen, Harritslev, 18-09-1820, II-488 (488)
~ Maren Andersdatter, lavværge far gårdmand Anders Jensen, Harritslev
Anne Cathrine Hansdatter 21 år
Karen Hansdatter 20 år
Anne Marie Hansdatter 18 år
Apelone Hansdatter 15 år
~ 2 gårdmand Peder Nielsen
Hans Pedersen 8 år
Johanne Marie Pedersdatter 10 år
Værge gårdmand Peder Andersen, Harritslev
Fortsætter 15-11-1834 (551)
Aftægtskone Anne Cathrine Nielsdatter, Skovby, 18-12-1834, II-552b (553)
husmand Rasmus Larsen, Skovby og
aftægtsmand Peder Conradsen, Skovby
eneste og myndige arvinger
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Aftægtskone Anne Margrethe Andersdatter, Haveskovhuset, Skovby, 18-12-1834, II-552b (553)
husmand Rasmus Marcussen, Haveskovhuset er eneste arving
Aftægtskone Margrethe Hansdatter, Kærby, Skovby, 19-12-1834, II-553 (553)
søn gårdmand Jens Christensen, Kærby arver efter aftægtskontrakt.
Husmand Christen Jeppesen, Eskilstrup, Skovby, 19-03-1835, II-554b (555)
~ Dorthea Jørgensdatter, lavværge gårdmand Jørgen Nielsen, Eskilstrup
husmand Niels Olesen, Eskilstrup ~ søster til afdøde
Protokol IV, 1835-1871
Gårdmand Christen Caspersen, Tofte, Skovby, 30-05-1835, IV-5 (4)
~ Karen Marie Madsdatter, lavværge gårdmand Niels Madsen, Tofte
Mads Christensen 43 år
Casper Christensen 28 år
Anne Johanne Christensdatter ~ bolsmand Jesper Hansen, Dybmose, Vigerslev
Karen Marie Christensdatter ~ husmand Peder Rasmussen, Fjederløkken
Maren Christensdatter ugift
Anne Christensdatter ugift
værge gårdmand Mikkel Andersen, Tofte
fortsætter 16-06-1835 (7) datteren Annes uægte pige på 12 år er på stedet
Abild Rasmusdatter, Kattebjerg, Skovby, 30-04-1835, IV-8 (6)
~ husmand Jørgen Jensen
Jens Jørgensen 22 år
Rasmus Jørgensen 17 år
Niels Jørgensen 10 år
Anne Marie Jørgensdatter ugift
Johanne Marie Jørgensdatter ugift
Maren Cathrine Jørgensdatter 11 år
Anne Kirstine Jørgensdatter 6 år
Kirsten Marie Jørgensdatter 3 år
Væge husmand Jens Rasmussen, Sprngledshuset, Skovby
Fortsætter 16-06-1835 (8)
Maren Eriksdatter, Kærby, Skovby, 14-03-1836, IV-15 (9)
~ gårdmand Anders Rasmussen
Marie Andersdatter 13 år, værge gårdmand Anders Larsen, Kærby
fortsætter 26-04-1836 (11)
Anne Cathrine Rasmusdatter, Harritslev, Skovby, 30-05-1836, IV-21 (12)
~ husmand Hans Christiansen
Jørgen Christian Hansen 2 år, værge morfar aftægtsmand Rasmus Hansen, Harritslev
Anne Margrethe Clausdatter, Eskilstrup, Skovby, 24-09-1836, IV-24 (14)
søn uden ægteskab Niels Jensen 21 år far: Hans Nielsen
~ husmand Hans Nielsen
Christian Hansen 1 år
Birthe Cathrine Hansdatter ugift
Maren Hansdatter 12 år
Værge gårdmand Lars Nielsen, Eskilstrup
Fortsætter 12-10-1836 (19)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Maren Jørgensdatter Kærby, Skovby, 24-09-1836, IV-27 (15)
~ 1 Gårdmand Rasmus Pedersen, Kærby, Skovby, 29-10-1829, I-527 (527)
Jørgen Rasmussen 13 år
Anne Marie Rasmusdatter 16 år
værge morbror gårdmand Anders Jørgensen, Kærby
~ 2 gårdmand Jokum Jørgensen
fortsætter 12-10-1836 (17)
Gertrud Knudsdatter, Kærby, Skovby, 20-12-1836, IV-39 (21)
~ gårdmand Hans Conradsen
Hans Hansen
svigersøn husmand Hans Larsen, Kærby
Anne Cathrine Rasmusdatter, Harritslev, Skovby, 29-12-1836, IV-40 (22)
~ husmand Hans Christensen
Jørgen Christian Hansen, værge Jens Pedersen smed, Harritslev
Møllersvend Hans Rasmussen, Overmølle, Skovby, 03-08-1837, IV-44 (24)
på Gyldensteen
helsøster Cathrine Rasmusdatter enke efter bolsmand Anders Madsen, Aborregård, Harndrup
halvbror Rasmus Andersen 36 år. Anderup, Lumby
halvbror Niels Rasmussen 32 år tjener Gyldensteen mølle
halvbror Anders Hansen møller, 30 år Overmølle
halvbror Jørgen Hansen 28 år ungkarl snedker på Valdemarslot, Tåsinge
halvsøster Karen Andersdatter enke efter skolelærer Bast, Åsum, nu Glorup Hovedgård
halvsøster Dorthea Andersdatter ~ gårdmand Jens Christensen, Kærby
Fortsætter 10-04-1838 (33)
Husmand Jens Rasmussen, Springledshuset, Skovby og hustru Anne Cathrine Pedersdatter, 07-081837, IV-47 (25)
Rasmus Jensen 32 år i København
Peder Jensen 31 år hjemme
Jørgen Jensen 28 år i Odense
Birthe Kirstine Jensdatter ~ husmand Jørgen Rasmussen, Kobjerg, Vissenbjerg
Maren Jensdatter 22 år ugift værge ungkarl Johan Hansen, Gyldensteen
At overlades bror Peder Jensen
Fortsætter 13-09-1837 (27)
Mette Marie Larsdatter, Kærby, Skovby, 19-12-1837, IV-53 (28)
uægte søn Lars Rasmussen 10 år far brygger Rasmus Andersen, Bogense, værge husmand Niels ansen,
Eskilstrup
~ husmand Morten Madsen
fortsætter 30-12-1837 (30)
Husmand Didrik Hansen, Eskilstrup, Skovby, 28-12-1837, IV-58 (31)
eneste arving indsidder Knud Nielsen, Eskilstrup
Ungkarl Rasmus Hansen, Tofte, Skovby, 28-12-1837, IV-58 (31)
far gårdmand Niels Rasmussen
Christiane Nielsdatter, Overmølle, Skovby, 28-12-1837, IV-59 (31)
~ 1 Rasmus Andersen møller, Overmølle, Kærby, Skovby, 24-06-1796, II-284 (283)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
~ 2 Anders Nielsen møller, Overmølle, Kærby, Skovby, 28-03-1805, II-375b (375)
~ 3 Hans Nielsen møller, Overmølle Skovby, 07-01-1818, II-469 (469)
søn Anders Hansen møller, afkald fra søskende 12-06-1834
Gårdmand Hans Conradsen, Kærby, Skovby, 28-12-1837, IV-60 (32)
enke efter Gertrud Knudsdatter, Kærby, Skovby, 20-12-1836, IV-39 (21)
søn gårdmand Hans Hansen, Kærby
svigersøn husmand Hans Larsen, Kærby
Karen Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 28-12-1837, IV-60 (32)
~ bolsmand Marcus Jørgensen
søn bolsmand Jens Hansen, Harndrup
søn Niels Marcussen, Bro
søn ungkarl Jørgen Marcussen, Morud skov
svigersøn bolsmand Henrik Sørensen, Harritslev
Sophie Frechmann, Fredskov, Skovby, 15-06-1839, IV-67 (35)
~ skovfoged Hermand Frechmann
Lovise Hermandsdatter 4 år
Augusta Hermandsdatter 3 år
Marie Elisabeth Hermandsdatter 1 år
værge skovridder Damm, Gyldensteen
fortsætter 25-06-1838 (37)
Gårdmand Niels Andersen From, Skårup, Skovby, 27-07-1838, IV-72 (38)
søn ungkarl Anders Nielsen
Sognefoged gårdmand Mikkel Andersen, Harritslev, Skovby, 27-07-1838, IV-73 (38)
Anders Mikkelsen
Hans Mikkelsen
Christen Mikkelsen kurator husmand Hans Nielsen, Harritslev
Ellen Mikkelsdatter ~ gårdmand Anders Iversen, Tofte
Marie Cathrine Christiansdatter, Kærby, Skovby, 14-10-1839, IV-75 (39)
~ gårdmand Anders Rasmussen
bror gårdmand Rasmus Christensen, Eskilstrup
søster Karen Christensdatter ~ gårdmand Povl Jørgensen, Skåstrup
Maren Christensdatter ~ dagleje tømmer Jens Jensen, Bogense
Kirsten Nielsdatter, Kattebjerg, Skovby, 15-04-1840, IV-77 (40)
enke efter Rasmus Hansen død 18-04-1836 i uskiftet bo
Niels Rasmussen 24 år soldat i København
Hans Rasmussen 21 år tjener Hugget
Jørgen Rasmussen 9 år hjemme
Dorthea Marie Rasmusdatter 18 år
Anne Marie Rasmusdatter 15 år
Maren Rasmusdatter 6 år
Værge gårdmand Hans Knudsen, Grindløse ~ moster
fortsætter 22-05-1840
Husmand Mathias Pedersen, Eskilstrup, Skovby, 13-06-1840, IV-80 (42)
~ Margrethe Larsdatter lavværge husmand Jens Larsen, Nørre Esterbølle, bliver i uskiftet bo
Søren Mathiasen bolsmand, Jullerup
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Rasmus Mathiasen tjener Egeskov
Lars Mathiasen ungkarl
Niels Mathiasen ungkarl
Anne Mathiasdatter ~ husmand Rasmus Jørgensen, Ejlskov
Johanne Margrethe Mathiasdatter ugift
Gertrud Marie Mathiasdatter ugift
Pige Karen Jacobsdatter, Harritslev, Skovby, 25-11-1840, IV-83 (43)
far husmand Jacob Larsen, Harritslev
Anne Marie Hansdatter, Tofte, Skovby, 25-11-1840, IV-82 (43)
~ gårdmand Knud Rasmussen
Karen Marie Knudsdatter ~ daglejer Jørgen Hansen, Bogense
Anne Knudsdatter ~ husmand Hans Nielsen, Nørre Højrup
Mette Lene Knudsdatter ~ gårdmand Hans Hansen, Kærby
svigersøn Anders Hansen i gården
fortsætter 30-11-1840 (43)
Gertrud Marie Sørensdatter, Kattebjerg, Skovby, 29-12-1840, IV-86 (45)
enke efter husmand Josias Pedersen
Peder Josiassen 24 år har fæstet huset
Søren Josiassen 19 år
Hans Josiassen 16 år
kurator husmand Jørgen Johansen, Nyledshus
fortsætter 31-12-1840 (45)
Marie Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 26-07-1842, IV-90 (47)
~ husmand Rasmus Pedersen
søn Niels Rasmussen
Ungkarl Peder Sørensen, Harritslev, Skovby, 28-11-1842, IV-91 (47)
far husmand Søren Pedersen
Aftægtsmand Knud Rasmussen, Tofte, Skovby, 21-12-1842, IV-92 (48)
enke efter Anne Marie Hansdatter, Tofte, Skovby, 25-11-1840, IV-82 (43)
aftægtskontrakt 14-03-1841 med svigersøn gårdmand Anders Hansen, Tofte
Gårdmand Jørgen Hansen, Kærby, Skovby, 12-04-1843, IV-93 (48)
~ Anne Jensdatter, lavværge gårdmand Lars Knudsen, Skovby
Hans Jørgensen 22 år
Jens Jørgensen 14 år
Kirstine Jørgensdatter 25 år
Karen Jørgensdatter ~ husmand Rasmus Hansen, Skovby
Gertrud Marie Jørgensdatter 20 år
værge gårdmand Hans Albertsen, Tofte
Fortsætter 15-04-1843, fortsætter 26-05-1843 (56) bevilling til uskiftet bo
Gårdmand Johan Jørgensen, Kærby, Skovby, 20-05-1843, IV-89 (51)
~ Anne Jørgensdatter, lavværge gårdmand Anders Jørgensen, Kærby
Rasmus Johansen 13 år
Hans Jørgen Johansen 8 år
Apelone Johansdatter 17 år
værge gårdmand Peder Andersen, Harritslev
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
fortsætter 24-05-1843 (54)
Aftægtsmand Peder Conradsen, Skovby, 20-12-1843, IV-111 (57)
enke efter Aftægtskone Anne Cathrine Nielsdatter, Skovby, 18-12-1834, II-552b (553)
Anne Cathrine Pedersdatter ~ husmand Rasmus Larsen eneste arving
Gårdmand Claus Jensen, Harritslev, Skovby, 05-08-1844, IV-1142 (58)
~ Anne Nielsdatter, tilladelse til uskiftet bo
Mette Marie Christensdatter, Springledshus, Skovby, 24-12-1844, IV-114 (63)
~ 1 Gårdmand Christopher Andersen, Tofte, Skovby, 23-11-1831, II-534 (534)
Anders Christophersen 17 år hos Lars Mikkelsen
Christen Christophersen 13 år hos Lars Mikkelsen
~ indsidder Mads Madsen
Anne Marie Madsdatter 10 år hos husmand Lars Ottesen. Smidstrup
værge morbror Niels Christensen, Skåstrup
fortsætter 17-04-1845 (66), 03-07-1845 (71)
Husmand Rasmus Pedersen, Harritslev, Skovby, 15-04-1845, IV-147 (64)
~ 1 Kirsten Pedersdatter, Harritslev, Skovby, 06-03-1820, II-482 (482)
Mette Cathrine Rasmusdatter 30 år pt Harde nær Kolding, værge Rasmus Hansen, Kostelev
~ 2 Marie Nielsdatter, Harritslev, Skovby, 26-07-1842, I-90 (47)
Niels Rasmussen kurator Lars Rasmussen, Askeby
fortsætter 04-07-1845 (74)
Dreng Knud Rasmussen, Kærby, Skovby, 06-11-1845, IV-121 (66)
forældre Gårdmand Rasmus Knudsen, Kærby, Skovby og hustru Anne Madsdatter, 05-08-1831, II-530b
(531)
hos plejefar gårdmand Peder Knudsen, værge gårdmand Mikkel Andersen, Tofte
helbror Mads Rasmussen 14 år
helsøster Anne Margrethe Rasmusdatter 2 år
søster Maren Rasmusdatter 22 år
søster Karen Marie Rasmusdatter 20 år
Gårdmand Hans Andersen From, Skårup, Skovby, 06-06-1845, IV-123 (67)
~ Marie Cathrine Johansdatter, lavværge gårdmand Niels Rasmussen, Harritslev
Johan Hansen 32 år tjener Bogense
Hans Hansen 28½ år tjener Bogense
Jørgen Hansen 27 år hjemme
+ Anders Hansen, hans børn:
Jens Andersen 11 år
Hans Christian Andersen 7 år
Marie Cathrine Andersdatter 7 år
værge gårdmand Hans Rasmussen, Bårdesø
Maren Hansdatter ~ gårdmand Hans Hieresen, Tofte
Gertrud Marie Hansdatter 34 år hjemme værge Anders Nielsen, Skårup
fortsætter 04-07-1845 (72)
Kirsten Margrethe Povlsdatter, Skovby, 03-07-1845, IV-127 (70)
~ husmand Jørgen Nielsen
Kirstine Jørgensdatter ~ indsidder Peder Hansen, Skovby
Ungkarl Søren Andersen, Kattebjerg, Skovby, 29-12-1845, IV-138 (76)
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
far husmand Anders Nielsen
Tjenestekarl Rasmus Hansen, Harritslevgård, Skovby, 19-09-1846, IV-139 (76)
bror husmand Jørgen Hansen, Nørre Esterbølle
Gårdmand Rasmus Andersen, Harritslev, Skovby, 24-12-1846, IV-141 (77)
hans børn:
Anders Rasmussen 26 år gårdmand
Rasmus Rasmussen 20 år ungkarl
Niels Rasmussen 18 år
kurator gårdmand Hans Mikkelsen Basse, Harritslev
Peder Josiassen, Kattebjerg, Skovby, 03-02-1847, IV-142 (78)
~ Johanne Jørgensdatter, lavværge bolsmand Jørgen Nielsen, Jullerup
Niels Pedersen 6 år, værge husmand Anders Larsen, Kattebjerg
fortsætter 22-03-1847 (80)
Gårdmand Mads Nielsen, Harritslev, Skovby 20-03-1847, IV-143 (78)
~ Karen Margrethe Nielsdatter, lavværge gårdmand Lars Justesen, Laugmose, Vissenbjerg
Mette Kirstine Madsdatter 11 år
Maren Madsdatter 9 år
Anne Margrethe Madsdatter 7 år
Karen Marie Madsdatter 3 år
Madsine Madsdatter 5 uger
Værge farbror gårdmand Niels Rasmussen, Harritslev
fortsætter 24-03-1847 (81)
Birthe Madsdatter, Tofte, Skovby, 22-12-1847, IV-153 (83)
~ gårdmand Hans Hansen From
Jørgen Hansen From 3 uger, værge gårdmand Anders Hansen, Tofte
fortsætter 13-04-1848 (85) sønnen Jørgen er død
Husmand Anders Hansen, Kattebjerg, Skovby, 15-04-1848, IV-159 (86)
~ Maren Jørgensdatter, tilladelse til uskiftet bo, skifte 16-03-1850, IV-179 (96), lavværge gårdmand Anders
Hansen, Harritslev
Johannes Andersen 11 år
Hans Jørgen Andersen 9 år
Niels Andersen 7 år
Jørgen Andersen 4 år
Apelone Marie Andersen 18 år
Marianne Andersen 13 år
værge farbror husmand Lars Hansen, Kattebjerg
Mette Kirstine Madsen, 12 år, Harritslev, Skovby, 06-07-1848, IV-160 (87)
hos stedfar gårdmand Jens Clausen
far Gårdmand Mads Nielsen, Harritslev, Skovby 20-03-1847, IV-143 (78)
mor Karen Margrethe Nielsdatter, Mette Kirstine Madsdatter 11 år
Maren Madsdatter 10 år
Anne Margrethe Madsdatter 8 år
Karen Marie Madsdatter 4 år
Madsine Madsdatter 1 år
værge farbror gårdmand Niels Rasmussen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Gårdmand Hans Christian Mikkelsen, Kærby, Skovby, 25-10-1848, IV-162 (88)
~ Anne Sophie Rasmusdatter, tilladelse til uskiftet bo
Anne Madsdatter, Skovby, 27-10-1848, IV-163 (88)
~ husmand Anders Clausen
far aftægtsmand Mads Rasmussen, Skovby
søster Anne Marie Madsdatter ~ husmand Christen Johansen, Skovby
Anne Cathrine Pedersdatter, Tofte, Skovby 23-12-1848, IV-164 (89)
~ 1 Husmand Lars Hansen stenhugger, Tofte, Skovby, 16-06-1824, II-506 (506)
Kirsten Larsdatter 34 år, værge gårdmand Anders Jacobsen, Tofte
~ 2 husmand Anders Andersen
fortsætter 28-12-1848
Ungkarl Niels Nielsen, Kattebjerg, Skovby, 15-10-1849, IV-169 (91)
far husmand Niels Pedersen, Skovby
Anne Marie Madsdatter, Skovby, 17-10-1849, IV-170 (92)
~ husmand Christen Johansen
Johan Christensen 3 år
Anne Marie Christensen 14 dage
værge husmand Anders Clausen, Skovby
fortsætter 22-10-1849 (93), 30-11-1849 (95) Anne Marie Christensen er død
Anne Pedersdatter, Harritslev, Skovby, 12-04-1850, IV-183 (98)
~ bolsmand Peder Frandsen
Frands Pedersen 8 år
Peder Pedersen 3 år
Karen Pedersen 12 år
værge morbror bolsmand Peder Pedersen, Ejlby
fortsætter 15-04-1850
Soldat Hans Jørgen Rasmussen, Nellerodhus, Hårslev, 13-05-1850, IV-188 (101)
tjente gårdmand Hans Hieresen, Tofte
søster tjenestepige Karen Marie Rasmusdatter 28 år tjener Skovby, værge gårdmand Lars Jørgensen,
Skydebjerg
Gårdmand Anders Jacobsen, Tofte, Skovby, 18-07-1850, IV-190 (102)
~ Ellen Mikkelsdatter, lavværge gårdmand Hans Mikkelsen, Harritslev
Mikkel Andersen 1 år
Hans Jacob Andersen 8 år
Christen Andersen 6 år
værge gårdmand Hans Hieresen, Tofte
fortsætter 19-07-1850 (104)
Dreng Peder Pedersen, Harritslev, Skovby, 19-07-1850, IV-194 (104)
far bolsmand Peder Frandsen
mor Anne Pedersdatter, Harritslev, Skovby, 12-04-1850, IV-183 (98)
Husmand Niels Hansen, Skovby, 22-08-1850, IV-198 (106)
~ Anne Margrethe Christiansdatter, tilladelse til uskiftet bo.
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk