Liber daticus - Vester Hornum

Medlemsblad nr. 96
august 2010
PORTALEN
21.08. - 26.09.
M 13
6-7
Arken
6
Jersie Forsamlingshus
27.09.
Jazz og Viser
3
Sommervarmens genbrug
2
Skovtur
04.09.
Præstø og omegn
5
Jazz i naturen
Generalforsamling
Referat
8-9
10-11
Bestyrelse o.l.
11
Yuko Takada Keller
12
Servicemeddelelse
12
Adresse og medlemsnr.
12
Gunnar Saietz
”Op og ned”
Den tørstige mand.
Reklame eller kunst?
Det er i hvert tilfælde varmt i dag!
Red.
”Body’n Soul” i Jersie Forsamlingshus
Mandag den 27. september kl. 19.30
Jazzafdelingen denne aften bliver varetaget af vokalgruppen
Body’n Soul, der har sine rødder i Roskilde.
Seks sangerinder har gjort swingtiden til deres varemærke,
og akkompagneret af en professionel kvartet synger de en
række bigband-inspirerede arrangementer af kendte numre
fra jazzens storhedstid.
Aftenens kapelmester og pianist er Jan Poulsen, der med sig
i kvartetten - foruden trommeslageren Lars Michael - har to
musikere, som vi kender fra Leonardo Pedersens Jazzkapel,
saxofonisten Finn Lynge og trommeslageren Ib Lund Madsen.
Når pigerne skal holde en lille pause med sangen, er det muligt, at kvartettens musikerne vil underholde med endnu et
par swingnumre.
Thomas
Som en modvægt til pigegruppen fra Roskilde er det lykkedes kunstforeningen at overtale vores ”Stjerne for en
aften”- læge Thomas Stenberg til at komme tilbage til
scenen i forsamlingshuset.
Thomas vil tage sig af aftenens viseafdeling med prøver
fra sit store og varierede repertoire
Entré:
Medlemmer 80,- kr.
Gæster
100,- kr.
Dagens menu kl. 18.0
0
Jersiegryde med strim
ler af oksekød,
champignon, peberfrug
ter m.m.
Hertil flutes, ris og ste
gte kartofler
Pris: kr. 100,Tilmelding senest fre
dag den 24. septembe
r
på tlf.: 56 16 93 32
Venlig hilsen
Winnie og Johnni
ARKEN
De vilde 80'ere på ARKEN
04. september – 30. januar 2011
1980’ernes unge generation af danske kunstnere gjorde op med 1970’ernes kølige og politiserende kunst.
Kunstnerne satte billeder på de nye tanker, som omhandlede "de store fortællingers død", værdihierarkiernes sammenbrud, ophævelsen af skellet mellem original og kopi, sammenblandingen af fiktion og virkelighed i mediernes strøm af billeder og en stigende individualisme i samfundet.
Som sådan er de unge vildes værker vigtige dokumenter for eftertiden. De fortæller om de strømninger, der
prægede kulturen og samfundet i slutningen af 70’erne
og starten af firserne. Helt i tidens ånd malede kunstnerne ofte med en ironisk distance og med en sanselighed og en nysgerrighed over for materialet. Med det
ofte grove, og til tider villet grimme udtryk, havde
værkerne en voldsom effekt på beskueren. Nu, hvor vi
har anledning til at se på de unge vildes værker igen,
bliver det klart, at den energi og nerve, hvormed de
smurte maling på lærred efter lærred, stadig virker.
Malerierne påvirker os stærkt i dag, fordi de er fulde
af 80’ernes støj og rå energi.
1980'erne var præget af et internationalt fokus på en
østblok i begyndende opløsning og et stadig mere dominerende USA. Nationalt oplevede danskerne en opbremsning i økonomien. Arbejdsløsheden steg og
tvangsauktioner blev hverdag. I 1986 kulminerede den
økonomiske krise med indførelsen af kartoffelkuren.
De mange fællestræk mellem 1980'erne og vores tid er
med til at øge interessen for årtiet, der blandt meget
andet bragte punk, CNN, disko, BZ, Dallas og Dollars
til Danmark. På ARKENs udstilling vil stemningen fra
1980'erne blive formidlet gennem både musik, dokumentarfotos, video og litteratur.
Ikke siden 1980’ernes særudstillinger med de unge
vilde rundt om på landets museer har der været vist så
stor en sammenstilling af generationens værker, undtaget de enkelte museers ophængning af egne samlinger.
Det er derfor en stor glæde for ARKEN at åbne dørene
til en omfattende udstilling om det vilde maleri. Udstillingen De vilde 80'ere vises på ARKEN fra 4. september 2010 til 30. januar 2011. Vi har valgt at inddrage enkelte værker i udstillingen af de tyske malere –
Die Neuen Wilden, – som forud for danskerne satte
maleriet på dagsordenen og var med til at inspirere de
danske kunstnere til at gøre det samme.
FAKTA:
Udstillingen rummer 90 værker, udført af 13 kunstnere
fra den vilde generation. Det drejer sig om størstedelen af de kunstnere, der medvirkede på den skelsættende udstilling Kniven på hovedet, nemlig Anette Abrahamsson, Peter Bonde, Claus Carstensen, Dorte Dahlin, Berit Heggenhougen-Jensen, Kehnet Nielsen og
Nina Sten-Knudsen samt billedkunstnerne fra Værkstedet Værst, nærmere bestemt Erik A. Frandsen,
Christian Lemmerz, Lars Nørgård samt Michael Kvium, der dog primært var med i Værkstedet Værst via
sine performances med Lemmerz. Desuden medvirker
Inge Ellegaard, der gik på akademiet sammen med
folkene fra Kniven på hovedet og Lars Ravn. Kunstnerne er valgt, fordi de enten var med fra starten, eller
fordi de i dag identificeres med 80’ernes vilde maleri
og på den vis retrospektivt er med til at forme scenen.
Kehnet Nielsen ”Tidens schlager er sjælens melodi” 1982
Foto: Ole Hein Pedersen
M 13 i Portalen
Efterårssæconen i Portalens Galleri, indledes med
en ny udstilling med Kunstforeningens
”Husorkester” – M 13
Kunstnergruppen der nu har eksisteret i foreløbig
fem år, består at lutter ”håndplukkede” kunstnere
inden for områderne – Maleri – Grafik – Foto –
Keramik – Skulptur og Collage !
Gruppens grundstamme er alle kunstnere - der
med tilknytning til den lokale kreative vildmark også denne gang har gjort deres ypperligste – og
måske bliver der i ét eller andet skummelt hjørne i
galleriet også denne gang, plads til en enkelt gæst.
Det vides ikke endnu.
For dem der hidtil nu ikke har stiftet bekendtskab
med gruppens M 13, kan det i folkeoplysningens
tjeneste oplyses, at ovennævnte ”grundstamme”
består af:
Carin Larsen – Lillian Binderup – Ida Harsløf –
Kamilla Runge Reinholdt – Jens Nielsen – Georg
Lind – Erik Balle - Palle Christensen – Klaus
Petersen – Ahmad Qasimi – Peter Reinholdt og
Erik Jensenius
Der ventes at være fernisering på udstillingen 21.
august. 2010 kl. 14 - 16
Jazz i naturen
I august måned går det løs med en kavalkade af gratis udendørs koncerter i Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner. Jazz i naturen er støttet af Kulturaftale København Syd
og er blevet til i et samarbejde mellem Portalen i Greve, Kunstforeningen Køge Bugt,
Tapperiet i Køge og Spilledåsen i St. Heddinge. Arrangementerne løber af stablen på fire
udvalgte lokationer hvor rammerne er sat for
en særlig oplevelse i særlige rammer.
Stars der står på programmet. Udover Lan
Doky, som fornylig blev slået til ridder af dannebrogsordenen, består stjerneholdet af Jesper Bodilsen på bas, Niclas Bardeleben på
trommer og den amerikanske trompetist Bryan Lynch. Lynch har modtaget en Grammy
Award for sit sublime spil og har været sideman for ikoner som Art Blakey, Horace Silver
og Phil Woods. På popscenen har han endog
arbejdet med Prince og Sheila E.
STEVNS og GREVE
SOLRØD
Blast var i firserne trendsættende og et utal
af notabiliteter har slået deres folder i orkestret. Bandet var et samlingssted for mange
musikere, som i dag sætter dagsordenen inden for rock, jazz og pop på den danske musikscene. Nu er Blast blevet gendannet;
energien er stadig i top og det musikalske
udtryk er modnet. Det femten mand store orkester har Tina Schäfer, Lise Dandanell og
Pernille Dan i den vokale front og en legendarisk otte mands blæsergruppe. Blast spiller
lørdag den 14/8 i Boesdal Kalkbrud ved Rødvig og søndag den 15/8 på plænen bag Greve Strandkro.
Dagen efter, søndag den 22/8, slutter Jazz i
naturen af med Kresten Osgood og Hvad Er
Klokken i Jersie Strandpark. Den flamboyante og super produktive trommeslager er i centrum for løjerne når den danske sangskat fortolkes i den nutidige verden. Ny sangskrivning bliver blandet med traditionens melodier,
spontane improviserede forløb og en god
portion galskab. Hvad Er Klokken er et laboratorium hvor toppen af Danmarks rytmiske
musikere eksperimenterer og genfortolker
danskheden. Hvad er Klokken er normalt en
trio bestående af Osgood, Thomas Vang og
Jesper Løvdal – alle på alle instrumenter! Til
Jazz i naturen er orkestret udvidet med solisterne Benny Holst, Marie Key og Per Kristensen samt Krister Jonsson på guitar og
Kasper Tranberg på trompet.
KØGE
Næste koncert finder sted på engen bag Tapperiet i Køge lørdag den 21/8. Her er det Niels Lan Doky & the Jazzhus Montmartre All-
Alle koncerterne starter klokken 15.00, der er
fri entré og salg af drikkevarer.
Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 18. april 2010 kl. 18.00
a. Først Skildpadden
Formanden Jørn Madsen indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen 2010, hvorefter vi
kunne gå i gang med skildpadden,
Og derefter:
1. Valg af dirigent
Birthe Nørgaard Petersen blev af formanden foreslået
som dirigent og blev valgt af forsamlingen. Birthe
Nørgaard Petersen takkede for valget og konstaterede,
at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne - 14
dage inden afholdelse af generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
Formanden konstaterede, at der i dag er 121 fremmødte, som har købt lodder til lotteriet og derfor også er
stemmeberettigede.
Beretningen gøres kort. Den gentager, hvad der står i
bladene, som medlemmerne har modtaget i løbet af
året.
Hovedaktiviteten har været
Udstillingerne i Portalens Galleri:
Forår 09
M13 - vores egen kunstnersammenslutning.
Køb: Væg af Georg Lind.
Billeder af Camilla Reinholdt og Carin Larsen.
Efter sommer
700 Pink - opkaldt efter 700 lyserøde bryster - samt
digitale collager - Karin Mathiasen og Visti Bergholdt.
Køb: 2 digitale collager af Visti Bergholdt
2. udstilling: Gruppeudstilling sammensat af Josef
Salamon, som havde inviteret Hanne Salamon, Hanne
Sie og Bente Polano til at udstille sammen med sig.
Køb: Acrylbillede af Hanne Sie.
Starten af 2010:
Udstilling med grafik og skulpturer af Günther Grass,
en vandreudstilling fra Sammenslutningen af Danske
Kunstforeninger.
Køb: 2 tryk, som ikke er hentet hjem fra Lübeck endnu.
2. udstilling: En retrospektiv udstilling med Carin Larsen.
Køb: Billede.
Aktuelt: Interstellar Rollercoaster med Jonas Pihl. Noget helt andet. Polychrome billeder.
Køb: Se næste år.
Udstilling på Mosede Fort
Udstilling af keramiske skulpturer på Fortet: Grethe
Tranberg og Jeff Ibbo reddede os, da vi ikke vidste,
om vi kunne udstille eller ej.
Køb: 2 skulpturer og 1 bog
Forårsudstillingen i sidste weekend:
38-40 udstillere og mange gæster.
Køb: Palle Christensen skulptur, Pille Mikkelsen lampeskulptur af skår fra grønlandske ølflasker, Else
Lundberg kæde med hulsten, maleri af Kirsten Andersen, maleri med kanariefugl af Flemming Fæster, maleri af Lis Christensen, foto fra New Zealand af Niels
Chr. Mortensen.
Gaver til foreningens 25-års jubilæum
Akvarel af Holger Bach, De danske dyder af Ida
Harsløff, billeder af Camilla Reinholdt og Peter Reinholdt, glasmaleri af Søren Hansen, skulptur af Klaus
Petersen, billede af Erik Jensenius
Diverse arrangementer
Jytte fortsætter sine udflugter og teaterture, især
Får302.
Skovtur med besøg hos bl.a. billedhugger Preben
Boye og Gjethuset i Frederiksværk.
3 gode arrangementer med Jazz & Viser i Jersie. Børge er stadig musikdirektør. Rigtigt gode koncerter,
men der kommer skuffende få medlemmer. Vi sætter
penge til hver gang.
Julefesten bør opleves. Vi var ved at tage livet af den,
men er nu gået sammen med forsamlingshuset.
I samarbejde med Kulturelt Samråd i Solrød forsøgte
vi os med opera- og forfatteraftner - uden succes.
Solrød Kommune besluttede at fjerne bevillingen til
Kulturelt Samråd i 2010. Til den sidste opera kom der
67. Vi kunne måske have startet en operatradition.
Indtægterne gik til Røde Kors - Haiti. Til forfatteraften
med Jonas T. Bengtsson var der 3 fra bestyrelsen og 3
gæster.
Inge og Jytte er valgt til Fritidsrådet i Greve.
Kunstforeningen er blevet medlem af Arken.
Greve Museum
Vi blev emnet for en udstilling om kampen for kultur i
Køge Bugt. Det var spændende at være emne for en
videnskabelig undersøgelse.
Til udstillingen på museet havde Klaus Petersen lavet
skulpturen "Hønsemuren".
Hjemmeside
Vi har fået en hjemmeside. Bent Lynggård er gået ind
i projektet, så nu kan alle gå ind på
www.kunstbugt.dk og læse om vores historie og aktiviteter. Tak til Bent.
Til sidst takkede formanden de samme som i tidligere
år. Derudover var der en særlig tak til
alle dem, der står for udstillingerne i Portalen, til kustodekorpset, til alle, der får forårsudstillingen til at
køre. - En stor gruppe af venner, der får tingene til at
fungere og gør, at man gider.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren Erik Hansen fremlagde det reviderede regnskab med følgende bemærkninger:
Der var et overskud på kr. 7.323.
Jazz & Viser giver et stort underskud.
Solrød Kommune dækker 50% af underskud, dog max. 10.000 kr.
Vi er gået lidt ned i prisen på kunstværker.
Der er sendt opkrævninger ud til ca. 370 medlemmer.
Greve Kommune dækker 50% af underskud, dog max. 4.000 kr..
Alle udstillinger i Portalen har givet underskud.
Svar på spørgsmål: Nedlæggelse af Kulturelt Samråd vil ikke påvirke vores tilskud.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag er uændret kontingent. Vedtaget.
Formand
Jørn Madsen
Ø. Strandvej 20
2680 Solrød Strand
56 14 40 08
Kasserer
Erik Hansen
Yderholmvej 10
2680 Solrød Strand
56 14 42 64
[email protected]
Sekretær
Jytte Schou
Annasvej 54
2690 Karlslunde
46 15 11 86
[email protected]
Bestyrelsesmedlemmer:
5. Indkomne forslag
Ingen.
6. Valg
Erik Hansen var villig til genvalg og genvalgtes til bestyrelsen.
Inge Nielsen og Peter Rølmer Hansen var villige til genvalg og genvalgtes til bestyrelsen.
Erik Jensenius var ikke villig til genvalg. I stedet valgtes Peter Reinholdt.
Ebba Krogh og Knud Hein var villige til genvalg og genvalgtes som suppleanter.
Ebba Krogh var villig til genvalg og genvalgtes som revisor.
Johan Lystrup var villig til genvalg og genvalgtes som revisorsuppleant.
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Overrækkelse af hæderspokalen
Hæderspokalen med diplom gives til en person udenfor bestyrelsen som tak for en
særlig indsats eller for en usædvanlig stor interesse, hjælpsomhed eller medleven i
Kunstforeningens arbejde. Det er prisvinderens ret og pligt at opbevare pokalen til
den næste generalforsamling og selv udpege næste modtager.
Greve Museum, som fik tildelt pokalen sidste år, havde hængt en USB-nøgle på
med bannerteksterne fra udstillingen.
I år overrakte Ditte Ulrich pokalen til Ebba Krogh - "Hun er der altid. Man kan
spørge hende om alting." Ditte havde hængt et hjerte med kæde på pokalen, som
symboliserer hendes hjerte til foreningen.
Kustoder til Portalen
Iøvrigt blev der efterlyst kustoder. Det drejer sig om 4 dage - eller 12 timer - om
året.
Til gengæld afholdes der en kustodeaften torsdagen før udstillingen, normalt med
besøg af den/de udstillende kunstnere
En gang imellem inviterer Portalen til noget underholdning.
Bestyrelsen inviterer kustoderne til en udstilling, sidst Davids Samling.
Alle kustoder fik et billede af og fra Carin Larsen.
Formanden sluttede med at takke Birthe Nørgaard Petersen for en fornem gennemførelse af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede som sædvanligt med det store kunstlotteri.
Referent: Jytte Schou
Bestyrelse o.l.
Dirigent: Birthe Nørgaard Petersen
Kamilla Runge Reinholdt
Egeholmen 11, 2. th.
2680 Solrød Strand
Peter Rølmer Hansen
Jagtvej 27
4040 Jyllinge
46 13 92 66
[email protected]
Erik Jensenius
Solrød Byvej 41
2680 Solrød Strand
56 14 36 57
Inge Nielsen
Tofteholmen 32
2690 Karlslunde
46 15 40 62
Bestyrelsessuppleanter:
Knud Hein
Lærke Allé 3
2635 Ishøj
43 73 01 60
Ebba Krogh
Strandgården 57
2680 Solrød Strand
56 14 42 96
Revisorer:
Axel Svendsen
Margrethe Allé 4
2690 Karlslunde
46 15 09 25
Ebba Krogh
Strandgården 57
2680 Solrød Strand
56 14 42 96
Revisorsuppleant:
Johan Lystrup
Annasvej 66
2690 Karlslunde
46 15 02 70
c/o Erik Hansen
Yderholmvej 10
2680 Solrød Strand
SERVICEMEDDELELSE
Adresser på de lokaliteter
der normalt huser
Kunstforeningens
arrangementer.
Solrød Bio
Tjørnholmvej 10
Ca. 10 minutters gang
fra Solrød S-togstation.
Tlf. 56 14 44 22
Portalen
Portalen 1
Ved Hundige busterminal
og S-togstation
Tlf. 43 97 83 83
Greve Borgerhus
Greveager 9 /
Lillevangsvej
Ca. 10 minutters gang fra
Greve S-togstation
Tlf. 43 90 01 66
Greve Gymnasium
Ved Greve S-togstation,
Center og Rådhus.
Tlf. 43 97 20 00
Jersie Forsamlingshus
Jersie Landsby
Bus 246 fra Solrød Stogstation
Tlf. 56 16 93 32
www.kunstbugt.dk
NÆSTE BLAD
forventes at udkomme.
Indlevering af stof til
næste nummer af dette
prægtige tidsskrift sendes til redaktionen.
Redaktør:
Erik Hansen
Yderholmvej 10
2680 Solrød Strand
Tlf.:
56 14 42 64
E-mail: [email protected]
Tryk:
Fila Offset