Netværksgruppe Udvikling og Innovation.pdf

Curriculum Vitae
Navn: Jesper Sejrup
Adresse: Linde Alle 1
By: 6510 Gram
Tlf: 20 74 54 59
Mail: [email protected]
Født: 26. december 1974
Civilstand: Gift og har en søn født juni 2008 og en datter født maj 2011
Udannelser:
1991:
9. klasse på Broager skole
1994:
Matematisk/musisk studentereksamen på Sønderborg
Gymnasium
1997-98: Markedsøkonom på Århus Købmandsskole i halvandet år
2005:
4 årig læreruddannelse på Ribe Statsseminarium med
linjefagene: Musik, matematik, religion og samfundsfag
2005-06: Generel pædagogik på DPU, Århus i et år
2010:
Modul 1 i Diplom i ledelse, UC Syd
2011:
Cand. Musicae/Master in Music (MA) fra Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespillerskole
2012:
PD: Modul 3 Teorier om læsning og skrivning samt
afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på empirisk
grundlag, UC Syd
2012:
PD: Modul 4 FVU Læsning, UC Syd
Kurser:
1998:
Merkonom, ledelse og samarbejde på Århus Købmandsskole
2001:
Ophold på Testrup Højskoles Musiklinje fra 1. februar til 20.
juni
2004:
Pædagogisk IT kørekort på Ribe Statsseminarium
2007:
Erhvervskørekort til bus
Erhvervserfaring:
1993-95: Sæsonarbejde som lagermand Kompagniet af 91 Sønderborg
1994-95: Kibbutz ophold i Israel
1995-97: Salgskonsulent Detail Reklame på Frederiksberg
1998-99: Salgskonsulent Detail Reklame Århus afdeling
1999-00: Sælger hos Powerpaq
2000-01: Salgskonsulent Berendsen Textilservice
2002-03: Salgskonsulent Berner
2003-05: Lærer på Fole Friskole
2005-07: Fuldtidslærerstilling på Sønderrisskolen i Esbjerg
2005-07: Timelønslærer ved kulturskolen i Esbjerg
2005-07: Timelønslærer ved ungdomsskolen i Esbjerg
2007-08: Fuldtidslærerstilling på Gram Efterskole
2009-10: Timelønslærer og privat underviser i almene skolefag,
guitar, elbas samt musiker
2010-? Musikskoleleder, musikformidler og underviser i Den
Rullende Musikskole
2011-11: Timelønslærer i FVU fagene dansk og matematik i
Statsfængslet Renbæk
2011-? Fuldtidslærerstilling i Statsfængslet Renbæk fra 1. august
2012-?
Beskikket censor i FVU Læsning trin 1-4
2012-?
Tillidsrepræsentant Statsfængslet Renbæk lokalforening KFF
2014-18 Beskikket censor på læreruddannelsen:
Bachelorprojekt - Musik og undervisningsfag Musik