Læs mere om arrangementet og tilmelding her

24  Navne
NORDJYSKE Stiftstidende  Søndag 10. april 2011
Kommunikationschef i Danmission
ANSAT: Charlotte Dyhr, 40 år, tiltræder 1. maj som kommunikationschef i Danmission, som er Danmarks største folkekirkelige missionsorganisation. Hun får ansvar for netværk,
fundraising og kommunikation. Charlotte Dyhr har har tidligere arbejdet som kommunikationschef i organisationen
Mission Øst og kommer senest fra et job i Mellemfolkeligt
Samvirke (MS) som Fundraising & CSR Manager med ansvar for netværk og fundraising.
Nyuddannede tømrere
UDDANNET: På Tech College Aalborg
har 81 tømrerelever bestået svendeprøve som tømrer:
Seks elever bestod prøven med
bronzemedalje og 30 med betegnelsen ros.
Brian Pedersen der har stået i lære ved Palle V. Hansen i Aalborg,
fik overrakt legat for den bedste
praktiske opgave.
Michael Hougaard Pedersen
(Holt Byg ApS), Anders Wennervald Carlsen (ros, Holt Byg ApS),
Jakob Bindslev Christensen (Holt
Byg ApS), Niels Martin Munk (ros,
Nationalgruppen A/S), Jens Junge
Guldager (Skall Sørensens Tømrer
& Snedkerfirma), Paw Hagelund
Petersen(Myhlenberg v/ Søren
Vangsted Vest A/S), René Fogh
Zeidler (ros, Byggefirmaet Tømren
I Udbyneder ApS), Surachet Chatyot
(Bælum Byggeservice
A/S), Rasmus Larsen (ros, N J
Kjærsgaard & Simonsen), Kristian
Ingemann Tonnisen
(Kvist
og Kristensen A/S), Henrik Wittrup Andersen (Jættebyg A/S
Suldrup Træindustri), Marc Chris
Jørgensen (KK Kvalitetsbyg APS),
Palle Bodin (ros, Btm Byg ApS),
Daniel Kirch (ros,Kep Byg ApS),
Kenneth Bak
(Lund & Staun
A/S), Martin Kaae Kristiansen
(ros, Tømrer- & Snedkerfirmaet
Frede D. Nielsen A/S), Jakob Stern
Bach (Magnus Thomsen Eftf ApS),
Jonas Theis Vestergaard (ros,
Tømrer- og Snedkerfirmaet Poul
Mortensen Aps), Morten Bitsch
Poulsen (Tømrer- og snedkermester Gunner Juhl Nielsen ApS),
Martin Henriksen
(Den
Bette Tømrer v/Morten Hansen),
Kenneth Bundgaard Christensen
(ros, Havnens Snedkeri ApS),
Morten Grønbek Bergmos (FN
Tømrer- og Snedkerforretning
ApS), Jarl Rygaard Christensen
(Ferd Færch & Co A/S), Søren
Kjær Nielsen (ros, Snedkermester
Ole S Larsen), Mads Guldbæk Jensen (bronze,
Palle V. Hansen,
Aalborg A/S), Mads Zweidorff
Hinrichs Andersen (Scandi Byg
A/S), Nicolaj Koch (Chr Bækgaard
ApS), Kristian Borregaard (bronze, Tømrerfirmaet Søren Bernhard
Pedersen A/S), Jimmi Peder Klitgaard Purkær (ros, Tømrermester
Henrik D. Larsen Pandrup ApS),
Daniel Andersen (ros,
Hans
Bilgaards Eftf. ApS), Anders
Høgaard Henriksen
(ros,
Erik Toppenberg ApS), Stefan Uttrup Sandstrøm (Tømrermester
Morten Jacobsen), Simon Raabjerg Svendsen (Mariagerfjord
Tømrerforretning v/ Jacob B. Gundersen), Preben Sponholtz (Magnus Thomsen Eftf ApS), Kevin
Guldberg Nielsen (ros, Vester Hornum Byggeindustri A/S), Kim
Bjørnar Sørensen(Lehmann,
Kronborg & Ovesen A/S), Dion
Dember Nøhr (ros, Pallisgaard
A/S), Martin Asmussen Jensen
(
A J Byg ApS), Hans SøeJensen (ros,
TL Byg A/S), Jim
Mousten (Erik T. Nielsen & Søn
ApS), Dennis Weyts
(ros,
Tømrer- og Snedkerfirmaet Erik
Linneberg A/S), Ulrik Thomas Pedersen (Nowell ApS), Daniel Olesen
(Nørager Tømrer- og
Snedkerforret. v/ Johnny Ibsen)
asper Nielsen (Erik Toppenberg
ApS), Kasper Frost Christiansen
(ros, N J Kjærsgaard & Simonsen),
René Toft Palsgaard (ros, K M
Montage v/ Kim Mikkelsen), Tommy Fischer-Henrichsen (bronze,
Kec Boligservice ApS), Ulrik Erhardt Vestergaard Grøn (Svend
Aage Christiansen, Hellum A/S),
Dennis Holst (Be Byg og Montage
v/John Bæhrenz/Michael Eriksen), Nichlas Kastbjerg (Scandi
Byg A/S), Kasper Stubberup
(Kaj Kragelund Sørup A/S), Brian
Pedersen (ros, Palle V. Hansen,
Aalborg A/S), Brian Sørensen
(ros, Magnus Thomsen Eftf ApS),
Jonas Maibohm Larsen (ros, TL
Byg A/S), Peter Hoff Kjeldsen
(Brdr. Iversen ApS), Rasmus Damtoft (Rejnar Jensen ApS), Anders
Borup Johansen (Jættebyg A/S
Suldrup Træindustri), Thomas
Nielsen (Vegger Tømrer- & Snedkerforretning ApS), Lars Hedemann Lassen (Drømmehuse ApS),
Lasse Justesen (ros, Tømrerfirmaet Søren Bernhard Pedersen A/S),
John Jensen
(Erik Toppenberg ApS), Frederik Skak Mikkelsen (Nowell ApS ), Mads Westergaard (bronze, Tømrer- og Snedkerfirmaet Poul Mortensen Aps),
Marc Rasmussen (bronze, Bygmester Ove J Jensen A/S), Morten
Nelson Sadolin (Byggefirma Per
Amtoft A/S), Jan Larsen (ros,
Hadsundvejens Tømrer- og Snedker ApS), Morten Bille Fruensgaard (Skall Sørensens Tømrer &
Snedkerfirma), Anders Vinther
Klagenberg (Tech College Aalborg), Nick Sørensen
(ros,
Tømrermester og Bygningssnedker Per Hansen A/S), Rene Mor-
tensen (ros,
Tømrermester
Leif Madsen A/S), Morten Højer
Jensen (Lund & Staun A/S), Mathias Elkjær Rasmussen (ros,
Bent Elkjær & Sønner A/S),
Rasmus Wiese Nielsen (NymarkByg v/Søren Nymark Christensen,
Danni Nielsen (Overgaard Jensen Byg ApS), Rasmus Persen
Hansen (ros,
Skjøtt Tømrer og
Snedker ApS), Jess Kristiansen
(bronze, Jens Kaasgaard Aps Tømrer- Og Snedkerfirma), Christoffer
Rye
Lehmann (ros, Kronborg
& Ovesen A/S), Peter Thomsen
(Tømrerfirmaet Dan Jensen A/S),
Allan Alex Madsen (Vester Hornum Byggeindustri A/S), Alexander Jørgensen (Na Byg/Stevnbogaard v/ Nicolai Ambrosius), og
Mads Simson Degn (ros, Tømrermester Thorkild Jespersen A/S).
jubilæum
Mandag: Kaptajn Tage Gunnar
Christensen, Skørping, 40 år i
rederiet J. Lauritzen.
Sct. Michaelis Kirke, Fredericia: Anne-Mette Berggreen, Nørresundby, og Anders Krogsgaard, Nørresundby, premierløjtnant ved militærpolitiet på Aalborg Kaserner.
Gunnar Christensen begyndte som elev på Kogtved
Søfartsskole i juli 1968. Efter afsluttet skibsførereksa-
men fra Svendborg Navigationsskole i 1974 mønstrende Gunnar som 2. styrmand
på køleskibet Roman Reefer.
Gunnar Christensen har
siden været beskæftiget i de
fleste af rederiets skibstyper.
Han har også i en periode
været udstationeret som
Port Captain i Argentina.
Siden 1997 har Gunnar
Christensen fungeret som
kaptajn.
Jubilæumsdagen fejres
om bord på M. S. Knud Lauritzen.
Onsdag: Asger Jensen, Leharparken 32, Aalborg, 40 år
som maskinarbejder ved
Hamworthy Svanehøj A/S,
Fabriksparken 6, Svenstrup.