FRA IDÉ TIL KAPITAL

Psykologkampagnens Mentorprogram
Et tilbud til den nysgerrige dimittend og erfarne kliniker.
Mentorprogram til
Dansk Psykolog Forenings medlemmer
20 mentorer og 20 mentees søges til mentorprogram
Psykologkampagnen vil gennem et mentorprogram gøre psykologer
nysgerrige på at arbejde indenfor det ikke-kliniske felt og skabe
opmærksomhed omkring mindre kendte arbejdsområder i den
offentlige og private sektor.
Hvem kan tilmelde sig mentorprogrammet?
Psykologkampagnen lancerer følgende to mentormuligheder:
1. Dimittendprogrammet
Mentee
Du er dimittend og er nysgerrig på, hvad det vil sige at arbejde som
psykolog indenfor et ikke-klinisk felt i den offentlige eller private
sektor, eller et arbejdsområde med uudnyttet potentiale f.eks.
beskæftigelsesindsatsen, misbrugsområdet eller ældresektoren.
Mentor
Du er i arbejde, og har minimum to års erhvervserfaring indenfor et
ikke-klinisk felt eller et arbejdsområde med potentiale for udvidelse.
2. Mentorprogrammet
For den erfarne kliniske psykolog.
Mentee
Du har minimum tre års erhvervserfaring som klinisk psykolog.
Du er i arbejde og f.eks. ansat på en behandlingsinstitution eller har
egen praksis med klienter i terapiforløb.
Du overvejer at ændre kurs i din karriere og er nysgerrig på, hvordan
du kan komme i spil med dine psykologfaglige kompetencer indenfor et
ikke-klinisk arbejdsfelt.
Du savner en at sparre med og kunne stille uforpligtende spørgsmål til.
Mentor
Du har minimum seks års erhvervserfaring indenfor et ikke-klinisk felt,
og du er i arbejde.
Det får du ud af at være mentor
Oplev selv at vokse ved at se et andet menneske blive inspireret og udvikle
sig gennem samtaleforløbet med dig.
Som mentor er du hverken supervisor eller terapeut. Til gengæld er du
en vigtig sparringspartner. Du hjælper mentee med afklaring og ny
inspiration i hendes/hans karriereovervejelser.
De spørgsmål, du får stillet, giver dig mulighed for at reflektere over
anvendelsen af din egen psykolog-faglighed i dit daglige arbejde.
Du får afprøvet og udviklet facetter ved den professionelle samtale.
Du bruger dine kompetencer til at udvikle og motivere andre.
Du er qua din erhvervserfaring og din mentorrolle med til at bryde med
en traditionel forestilling om, hvad psykologarbejdet omfatter.
Det får du ud af at være mentee
Hvad vil det sige at være psykolog og arbejde indenfor et område, hvor
der måske ikke er andre psykologer?
Hvordan bevarer man sin faglighed og hvad skal man overveje, hvis
man vælger at gøre karriere indenfor områder, hvor arbejdstitlen kan
være kommunikations-medarbejder/-chef, kvalitetsmedarbejder,
projektleder eller HR partner?
Træd ind i et ufarligt rum, hvor det er ok at stille spørgsmål, og hvor du
har mulighed for at tænke i alternativer i forhold til psykologtitlen og
din karriere.
Om mentorprogrammet
Psykologkampagnens mentorprogram er et pilotprojekt, som kører i
perioden september 2013 til februar 2014.
Psykologkampagnen evaluerer efterfølgende pilotprojektet.
Programmet er en frivillig ordning. Evt. transportudgifter dækkes af
deltagerne selv.
Praktisk information
Du ansøger om at være med i Psykologkampagnens mentorprogram via
ansøgningsskema.
Psykologkampagnen foretager matchning - primært ud fra geografi.
Psykologkampagnen kan desværre ikke sikre mentorer til alle de
mentees som melder sig.
Efter matchningen kontaktes hver mentor/mentee-par i første omgang
via mail fra Psykologkampagnen.
Herefter er det op til hvert par, at etablere et frugtbart samarbejde.
Psykologkampagnen opfordrer dog til, at mentee og mentor mødes ca.
hver sjette uge på mentors arbejdsplads.
Der er tale om en privat relation med gensidig tavshedspligt.
Mentee er som udgangspunkt selv ansvarlig for indholdsdelen, dvs. at
komme omkring ønskede emner. Mentor er til gengæld ansvarlig for
samtalens forløb - processen og rammen for samtalen.
Mentor eller mentee kan til hver en tid vælge at afbryde forløbet. Hvis et
sådan valg træffes, skal Psykologkampagnen kontaktes med henblik på
slutevaluering.
Kontakt projektleder Monica Lorenzo Pugholm [email protected]
Om Psykologkampagnen
Dansk Psykolog Forening står bag Psykologkampagnen. Kampagnen
skal sætte skub i beskæftigelsesindsatsen og øge mulighederne for at
matche psykologer og de behov, der pt. er på arbejdsmarkedet.
Jobbene er der – men virksomhederne skal vide mere om, hvordan de
kan profitere af psykologernes kompetencer – og psykologerne skal
have øjnene op for de alternative karriereveje.
Kampagnens indsatser skal være med til at skabe stillinger til
psykologer indenfor HR, kommunikation, projekter, arbejdsmiljø-,
ledelses-, strategi-, produkt- og organisationsudvikling.
Kampagnen sæter fokus på, at psykologer kan meget mere end at
behandle psykiske lidelser. De kan også flytte, lede og inspirere
organisationer - og sikre et sundt og udviklende arbejdsmiljø, der
bidrager til plus på bundlinjen.