Sorgenfrivang I & II Sorgenfrivang I & II Sorgenfrivang I & II

Sorgenfrivang I & II
Opvaskemaskine & vaskemaskine
Der forefindes ikke som standart tilslutning til
vaske– og opvaskermaskine i lejligheden.
Parkeringsforhold
Til afdelingen findes der afmærkede parkerings
båse, som frit kan benyttes. Parkering uden for
de afmærkede båse er ikke tilladt.
Selskabslokaler
Sorgenfrivang I: Afdelingens selskabslokale er
beliggende Ligustervænget 10
Selskabslokalet kan rumme op til 86 personer
og kan bestilles ved henvendelse til ejendomskontoret.
Udlejningsregler, leje, depositum, rengøring
m.m. Kontakt ejendomskontoret.
Sorgenfrivang II: Afdelingens selskabslokale er
beliggende Grønnevej 257.
Sorgenfrivang I & II
Vaskeri
Sorgenfrivang I:
Afdelingen har fællesvaskeri i kælderen under
boligblokken samt tørrekælder.
Vaskeriets åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 06.00 til 20.00.
Lør., søn. & helligedage fra kl. 10.00 til 18.00.
Velkommen til
Sorgenfrivang I & II
Opstart af maskiner skal foretages med det udleverede vaskekort. Betaling bliver trukket over
huslejen. Reservation af maskiner skal foretages
på terminalen i vaskeriet.
Sorgenfrivang II:
Afdelingen har fællesvaskeri beliggende Grønnevej 255.
Vaskeriets åbningstider:
Dagligt mellem kl. 06.00 – 23.00.
Selskabslokalerne kan rumme op til 100 personer og kan bestilles ved henvendelse til Receptionen
Opstart af maskiner skal foretages med det udleverede vaskekort. Betaling bliver trukket over
huslejen. Man kan ikke reservere maskiner men
disse kan benyttes når de er ledige.
Udlejningsregler, leje, depositum, rengøring
m.m. Kontakt receptionen.
Besøg vores hjemmeside
På hjemmesiden www.Sorgenfrivang2.dk kan du
følge med i, hvad der sker i Sorgenfrivang II,
mens du er genhuset.
Hvis du ikke har mulighed for at gå på nettet, er
du velkommen til at lægge vejen forbi Sorgenfrivang II, hvor alle nyhederne også vil være slået op i receptionen og/eller indgangspartierne.
På hjemmesiden www.Sorgenfrivang1.dk kan du
følge med i, hvad der sker i Sorgenfrivang I,
mens du er genhuset.
Pantone 3415
Sorgenfrivang I & II
Lyngby almennyttige Boligselskab
Sorgenfrivang I (Afd. 1705)
Byggeår: 1950
Antal boliger: 310
Sorgenfrivang II (Afd. 1706)
Byggeår: 1957
Antal boliger: 430
Sorgenfrivang I & II
Introduktion
I denne folder finder du nogle oplysninger om afdelingen. Oplysningerne er ment som en hjælp til
dig, så du kan finde dig godt til rette under din
genhusning i det næste års tid.
Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I
Afdelingsbestyrelsen har kontor på Løvgårdsvej 1
-15, kælderen, 2830 Virum og består af 7 medlemmer.
Formand Ib Larsen
Løvgårdsvej 3. 01
Tlf. 45 83 59 18
Kasserer Ulla Buchwald Larsen
Grønnevej 258 st.tv.
Tlf. 21 27 18 17
Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II
Afdelingsbestyrelsen har kontor på Grønnevej
255 st., 2830 Virum, og består af 9 medlemmer.
Formand Preben Mac
Grønnevej 255, 8.5.
Tlf. 45 83 03 04
Næstformand Jens Basballe
Grønnevej 261, 3.5.
Tlf. 45 85 90 01
Ejendomskontoret
På kontoret kan du træffe ejendomsleder Allan S.
Olsson & sekretær Lone Petersen. Ejendomskontoret er beliggende på Grønnevej 257, 2830 Virum. Her kan du få svar på alle spørgsmål vedr.
din bolig og få løst de fleste problemer, der måtte
opstå.
Afdelingen ansat 8 ejendomsfunktionærer, en
ejendomsserviceteknikker elev samt en oldfrue/
rengøring.
Sorgenfrivang I & II
Personlig henvendelse:
Mandag – fredag fra kl. 8.00-11.00.
Telefontid:
Mandag – fredag fra kl. 8.00-13.00
Telefon: 45852366
Sorgenfrivang I & II
Cykel- og knallertparkering
Cykler kan placeres i de opsatte Cykelstativer.
Nøgle kan lejes i receptionen. Kontakt ejendomskontoret for placering af knallert i området.
E-mail:
[email protected] eller
[email protected]
Husdyr
Der må holdes én kat, og den skal holdes inden
for i lejligheden. Hund er ikke tilladt.
Affald og genbrug
Skrivelse omkring affaldshåndtering i afdelingerne vil blive udleveret ved indflytningssynet.
Husorden
Afdelingens ordensreglement udleveres ved indflytningen
Antenneanlæg
I lejligheden findes der fællesantennestik til TV
og FM-radioprogrammer. YouSee leverer antennesignalet. Alle har alle grundpakken standard og den betales over den månedlige huslejeopkrævning. YouSee kontakter beboeren
efter indflytning for evt. opgradering af TV
pakker/kanaler.
Internetforbindelse
Sorgenfrivang I: Tilslut PC’er til internetudtaget
i lejemålet. Åbn din browser på PC’er og følg tilslutningsguiden fra firmaet Bolignet.
Beboerarrangementer
I begge afdelinger findes der Billardklub og
Motionsklub. Yderligere informationer fås på
ejendomskontoret.
Boligen
Til genhusningsboligen medfølger der ikke et
NI-beløb. Boligen vil ikke være ny istandsat,
men grundigt rengjort og efterset af ejendomslederen. Du er med til et indflytningssyn,
hvor boligen bliver gennemgået og fotograferet. Når du fraflytter, vil boligen igen blive
gennemgået sammen med dig og ejendomslederen. Du bedes forinden sørge for, at boligen
er grundig rengjort. Du hæfter kun for en evt.
mangler og misligholdelse af lejemålet, eller
manglende rengøring.
Sorgenfrivang II: Ved indflytning udleveres tilslutningsformular fra firmaet Connect-Me, som
man kan udfylde og returnerer til ejendomskontoret.
Kælderrum/loftsrum
Til lejemålet hører et kælderrum.
Nøgler og nøglebrikker
Sorgenfrivang I:
Ved indflytningen udleveres 3 nøgler, der passer
til din lejlighed samt kældernøgler.
Sorgenfrivang II:
To nøglebrikker, der passer til opgangen, postrum, affaldshus og kælder. Ekstra nøgler og
nøglebrikker kan købes på ejendomskontoret til
dagspris.