Velkommen til førskole-SFO i Lolland Kommune

Forældrebetaling
Giv børnene ret
Forældrebetalingen i Førskole-SFO vil
være til SFO-takst!
til at lege og lære,
Privatskolebørn
leve og være.


barnet kan deltage i Førskole-SFO i
distriktsskolen indtil 1. august
barnet kan deltage i eventuel
Førskole-SFO i den privatskole,
hvor barnet er tilmeldt
at drømme og forme
Kun dér hvor børn
kan føle sig trygge,
gror dét, de gamle
kaldte for lykke.
Barnet kan ikke forblive
i børnehaven indtil 1. august.
(Carl Scharnberg)
Rev. november 2011
Grafisk design Ann Thorbjørn - Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune
For børn, der skal starte i 0. klasse i
en privatskole er der to muligheder
Velkommen til
førskole-SFO i
Lolland Kommune
Overgang fra børnehave til
Førskole-SFO pr. 1. april
Praktiske oplysninger:
Børne- og skoleudvalget har besluttet, at overgangen fra børnehave til Førskole-SFO sker pr.
1. april i det år, hvor barnet skal påbegynde
0. klasse.
Hvad er formålet med
Førskole-SFO'en?

At give børn og forældre en god og tryg
introduktion til skolelivet.

At dagtilbud, SFO, 0. klasse og indskoling
samarbejder tværfagligt om overgangen.

At børnene oplever dagtilbud, undervisning
og fritidstilbud som "et mangfoldigt hele".
Overgang fra børnehave til Førskole-SFO sker
automatisk i Pladsanvisningen pr. 1. april.
Førskole-SFO er fra 1. april til 31. juli og har
åbent 6.30 -16.45 (fredag til 16.00)
Fra 1. august vil forældre have mulighed for
at vælge mellem 3 moduler:

Fuldtidsplads

Eftermiddagsplads

Morgenplads
Barnet er automatisk indskrevet til SFO fuldtidsplads pr. 1. august, men hvis forældre
ønsker at benytte et af de andre
moduler, skal dette meddeles
Pladsanvisningen senest
1. juni.
I løbet af foråret, når barnet er startet i
Førskole-SFO vil der komme yderligere informationer om møder, regler og andet - og I er
velkomne til at kontakte SFO'en for spørgsmål.
Hvad er indholdet i
Førskole-SFO'en?
I Førskole-SFO
arbejdes der på:

at sikre en god overgang,
hvor forældre og personale arbejder positivt
sammen

at styrke børnenes sociale
kompetencer

at skabe rum
for at børnene
kan indgå i
gode relationer

at børnene bliver
fortrolige og trygge ved SFO'ens
rytme, de fysiske rammer og de voksne, der er
omkring barnet

at børnene opnår ansvarlighed overfor det
nye fællesskab

at børnene får en sjov og lærerig tid i månederne inden skolestart.
Førskole-SFO har en daglig struktureret formiddag som ligner det, børnene kender fra børnehaven.
Der vil blive tilrettelagt genkendelige forløb, som sigter mod
undervisningens start i august
og derved retter sig mod
børnenes skoleparathed.
I eftermiddagstimerne
vil børnene få de
samme muligheder og
tilbud, som SFO'ens
øvrige børn.
Der arbejdes ud fra en vision om, at børnene
kommer til at opleve dagtilbud, undervisning
og fritidspædagogik som "et mangfoldigt
hele".