Medlemsnyt nr. 8 2014 - Aabenraa Bridge Center

Kære medlem
af formand Jørn Jeppesen
Første del af sæsonen er næsten slut.
Men fortvivl ikke, i år har vi igen mange
turneringstilbud i december:
 Julebridge med gløgg og æbleskiver
søndag den 30. november kl. 13.00.
Juleafslutning torsdag den 11. december kl. 18.00.
 Lynbridge tirsdag den 16. december kl.18.30.
 Champagnebridge mandag den 29.
december kl. 19.00.
Meld dig til på klubbens hjemmeside
eller på listerne i klubben.
Generalforsamling
Generalforsamlingen lørdag den 13.
september forløb meget fredeligt. Formanden kunne berette, at vi fastholder et
højt aktivitetsniveau i klubben, og at vi vil
være 322 medlemmer i den ny sæson.
Kassereren fortalte, at klubben havde
et flot overskud på knap 120.000 kr. i sidste sæson. Overskuddet blev brugt til at
nedbringe vores gæld til kreditforeningen.
Hele bestyrelsen blev genvalgt for
endnu en sæson. Du kan se billeder fra
dagen på klubbens hjemmeside.
Travlt program i efteråret
Du kan læse mere om de mange ekstra turneringer efterfølgende.
Venskabskamp
Lørdag den 27. september var der
venskabskamp mod ”Bridge am Gruen”
fra Heikendorf. I år var der 10 års jubilæum, og det blev markeret med taler og
boblevand samt en ekstra god middag.
AABC fik en flot banner i gave fra
”Bridge am Gruen”.
Flot kagebord til venskabskampen
Skolebridge
Der er desværre ikke sket et gennembrud med skolebridge i Aabenraa.
Vi har haft kontakt til flere skoler,
men det har endnu ikke ført til, at nogle
skoler har taget bridge på undervisningsprogrammet. Men vi giver ikke op 
AABC – nyhedsbrev november 2014
DM for klubhold
AABC vandt distriktsfinale i klubhold i september og kvalificerede sig
dermed til DM. Finalen blev spillet i Gentofte ultimo oktober, og her blev det til en
ærefuld 4. plads.
Du kan læse mere om, hvor tæt holdet var på ”den helt store guldmedalje” i
bridgekassen nr. 4 fra i år.
DM-holdet: Udo Petersen – Dirk Willecke, Jørn Jeppesen – Jes S. Brabrand.
Sydbank sponserede skjorter og T-shirts
til holdet.
Grøn Mester
Den 9. november blev der spillet
grøn mester. Kirsten og Troels Bertelsen
blev nr. 4, Margit Arentoft og Lis Skibelund nr. 5. Dermed skal de spille finale på
Fyn i december.
Aflyste turneringer
Desværre var der for få tilmeldinger
til indledende Dame Par og Klubsølv i år,
så de to turneringer blev aflyst. Vi prøver
igen i næste sæson. 
Turneringslederseminar i AABC
Distrikt Sydjylland havde den 2. november inviteret de sønderjyske klubber
til seminar i AABC.
Vi var 5 ledere fra AABC, der var
med. Det var en interessant dag, hvor vi
bl.a. fik lov til at øve os på at dømme de
meget svære tøvesituationer ved bridgebordet.
Distriktsfinale i Dame Par
Den 1. november havde AABC fornøjelsen af at afvikle distriktsfinale i Dame Par.
Desværre var der ingen AABC-par
der kvalificerede sig til DM.
Lars Andersen fra Vojens var en kompetent leder på seminaret i AABC
Vinderne i Dame Par
Nr. 1: Bente og Inge Aagaard, Esbjerg. Nr. 2: Sidsel Goltermann, Haderslev - Birthe K. Larsen, Varde. Nr.
3: Birgit Jensen – AnnaRavn, Kolding.
Opslagstavle
I klubben har vi to opslagstavler,
hvor vi hænger indbydelser fra andre
klubber op og anden information, som
kan være af interesse for os.
I bør derfor tjekke opslagstavlerne
med jævne mellemrum. I øjeblikket hænger der fx et godt tilbud fra Best Western
Krybily om private bridgearrangementer i
2015. Tre dag på kro med bridge og lækker forplejning for 1.495 kr. lyder godt.
AABC – nyhedsbrev november 2014
Bridge og Brunch
Søndag den 16. november var vi 76
deltagere til vores nyeste initiativ: Bruch
og Bridge.
Det var en perfekt måde at tilbringe
en grå og kedelig søndag i november på.
Ole Eltved og hans team af medhjælpere have alle gjort en stor indsats
for, at vi alle skulle få en god dag. OG
DET FIK VI 
Team-brunch: Poul, Inger Marie, Orla,
Kirsten, Troels, Eva, Kirsten og Ole
Indbydende anretning
Der blev spillet i 4 seedede rækker og
rækkevinderne blev:
A: Jes - Jørn, B: Bente – Gerda, D: Lise –
Marianne og C: Mona – Ellen.
Ny skala i holdturnering
Danmarks Bridgeforbund har indført
nye regler for udregning af kamppoint i
holdturneringer. Udregning af imp er
uændret.
I AABC har vi nu indført den nye
skala, og vi kan selv tjekke, at der er tastet
korrekt ind på bridgematene. Det er enklar forbedring - især for turneringslederne.
Husk: Du kan købe dine julegaver i Rethes bridgebutik 
Bestyrelsen
ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår
Le chef, Ole Eltved, får velfortjent hyldest
AABC – nyhedsbrev november 2014
Julekonkurrence nr. 1
af Niels Dahl
Julekonkurrence nr. 2
af Alice Dahl
AABC Jeopardy
Skriv din forklaring på et stykke papir
og aflever det – med tydeligt skrevet
navn – i konkurrencekassen i klubben
senest tirsdag den 9. december 2014.
Blandt alle rigtige svar trækkes 3 vindere af en flaske god rødvin
Syd er kommet i 4 Sp med Kl 3 ud til
damen.
Hvordan kan S vinde kontrakten?
 B10963
 EB10
 D8
 742
4
 72
 942
 KD85
 K9732
 B1064
 B963
 D105
 EKD85
 763
 E5
 EK8
Skriv dine svar i nummereret rækkefølge på et stykke papir og aflever det
– med tydeligt skrevet navn – i konkurrencekassen i klubben senest tirsdag den 9. december 2014.
Blandt alle rigtige svar trækkes 3
vindere af en flaske god rødvin.
Hvad er:
1. Slyngning, hvorved et tov fastgøres,
således at forbindelsen let kan løses?
2. Art af ribs med 1-3-grenede barktorne under bladene og grønne, gule,
røde eller violette bær?
3. Afskåren plantedel, som bringes til
at slå rødder; bruges til vegetativ formering?
4. Tilfældig udtaget prøve. Anvendes
bl.a. ved politiske meningsundersøgelser Der findes en udviklet matematik
for metoden?
5. Enhåndssav med en ganske smal
klinge og håndtag i den ene ende?
6. Slagmark nord for Trondheim i
Norge, hvor Olav 2. den Hellige i
1030 led nederlag og dræbtes i kamp
mod en danskinspireret oprørsk bondehær.
AABC – nyhedsbrev november 2014