Jysk Telemarketing får komplet IT- og

KUNDECASE:
Jysk Telemarketing får komplet
IT- og kommunikationsløsning
Jysk Telemarketing
giver Complea det
fulde ansvar
Af Kristina Abildgaard Köksal, Hjortlund Medier
For Jysk Telemarketing er et velfungerende og driftsstabilt
telefonisystem altafgørende for forretningens succes.
Complea har leveret en samlet IT- og kommunikationsløsning,
som bl.a. har givet medarbejderne et optimeret telefonsystem,
der desuden er langt nemmere at vedligeholde end det gamle
analoge system.
Hos Jysk Telemarketing gløder telefohar fungeret rigtig godt. Som telemarnerne, når mere end 200 medarbejdere
ketingbureau med 240 arbejdsstationer
foretager tusindvis af opkald, og det
bruger vi jo systemet flittigt”, understrefordrer en driftsstabil og veludviklet
ger John Stellan. Den nye kommunikatelefoniløstionsløsning fra
ning. Complea
Complea har vist
Jeg er godt tilfreds med
har leveret og
sig at være meget
løsningen og samarbejdet nemmere at
installeret et
skræddersyet
vedligeholde end
– det hele kører fornuftigt.
IP-telefonisystem
det gamle analoge
samt overtaget
system. Også teleJohn Stellan,
ansvaret for al
marketingmedarDirektør, Jysk Telemarketing
IT-drift i virksombejderne oplever
heden.
en række fordele i hverdagen. ”Nu kan vi
ringe op direkte fra computeren – man
Komplet outsourcing
behøver ikke taste numrene manuelt.
For John Stellan, Direktør hos Jysk TeleDet er meget mere effektivt, forklarer
marketing, var ønsket om én leverandør
John Stellan.
af en samlet IT-løsning drivkraften, da
virksomheden indgik samarbejdet med
Effektiv servicesupport
Complea. ”Vi ville have en fornuftig
Complea varetager al IT-support, dels
IT-løsning og et hurtigt internt netværk
ved at en tekniker er fysisk til stede hos
– det er vitalt for, at vi kan udføre vores
Jysk Telemarketing en gang om ugen,
arbejde. Vi søgte en samarbejdspartner,
og dels ved at Compleas supportcenter
som vi kunne outsource alle IT-relatereservicerer efter behov via fjernsupport.
de opgaver til og valgte Complea, som
John Stellan er glad for udfaldet, efter
samtidig konverterede vores analoge
Complea har overtaget det fulde ansvar
telefoni til IP-telefoni. Jeg havde i anden
for IT- og telefonidrift hos Jysk Telemarsammenhæng arbejdet sammen med
keting. ”Jeg er godt tilfreds med løsninCompleas Direktør, Morten Hovaldt,
gen og samarbejdet – det hele kører
og havde gode erfaringer med derfra”,
fornuftigt”, slutter han.
fortæller John Stellan.
Nye fordele ved IP
Livsnerven i Jysk Telemarketings forretning er at kunne foretage opkald
uproblematisk, og overgangen til IPtelefoni har været en positiv oplevelse.
”Vi har ikke haft de store udfordringer
med at konvertere til IP-telefoni – det
FAKTA
Om Jysk Telemarketing:
• Grundlagt i 2002, beliggende
i Aalborg
• Knap 200 fuldtidsansatte
og 30 deltidsansatte
• Omsætning på 60 mio. DKK
Om samarbejdet:
• Installation og programmering af 3CX Phone System på
eksisterende server
• Levering og installation af
GSM-base for udringning
• Installation af 40 Soft Phones
på klient-pc’er
• Drift og vedligehold af server,
netværk og pc’er
Læs mere på www.jysktelemarketing.dk
Complea A/S | Telefon: +45 9632 7000 | [email protected] | www.complea.dk | CVR: DK-33153716