Reportage fra jobcenter i Brøndby, optakt til KV14 (JP)

8 Indland
Mandag den 28. oktober 2013
Forstæder som
et stykke af
Udkantsdanmark
Problemer: En række kommuner uden for København bokser med en del
af de samme problemer som fattige kommuner langt ude på landet.
En sammenlægning af kommuner kan være svaret, mener Ishøjs borgmester.
kommunerne, som minder
meget om de udfordringer,
udkantskommunerne langt
fra byerne bokser med.
HANNE FALL NIELSEN
[email protected]
ed sine 19.247 borgere hører Ishøj
Kommune vest for
København til de
mindste, men den har nogle
af de største problemer.
»Vi er vel en slags udkant,
og vi gør dagligt det bedste
for at løse problemerne,
men vi kan nok ikke afgørende ændre vores situation med den størrelse og den
boligsammensætning,
vi
har,« siger Ole Bjørstorp (S),
borgmester for de 19.247
indbyggere.
Når statistikker over ledig-
M
Tiltrækker problemer
2013
KOMMUNALVALG
hed, kontanthjælp, førtidspension, skatteindtægter,
skoleudgifter og uddannelsesniveau læses på tværs,
tegner de et billede af problemer i en del af forstads-
KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Kortet viser, hvor
stor en del af befolkningen i den erhvervsaktive alder der
modtog kontanthjælp i 2012
A-HOLD
0,7-1,6 PR. 100 INDBYGGERE
B-HOLD
2,8-4,9 PR. 100 INDBYGGERE
ØVRIGE
HØRSHOLM
ALLERØD
RUDERSDAL
FURESØ
LYNGBY-TAARBÆK
HERLEV
GENTOFTE
GLADSAXE
BALLERUP
RØDOVRE
GLOSTRUP
FREDERIKSBERG
ALBERTSLUND
KØBENHAVN
HØJE TAASTRUP
VALLENSBÆK
TÅRNBY
ISHØJ
DRAGØR
BRØNDBY
HVIDOVRE
Klik ind på jp.dk/kommunalvalg og se, hvordan
din kommune og de øvrige 97 klarer sig på en lang
række områder – f.eks. ledighed, kontanthjælp og
karaktergennemsnit. Se, om du bor i en A- eller en
B-kommune eller et sted midt imellem.
JP-GRAFIK: RK
»Den del af problemet er
selvfølgelig historisk betinget, fordi vores kommune
og en række af de øvrige her
på vestegnen har rigtig mange almene boliger, som netop tiltrækker mennesker
uden de store indtægter og
beboere, som ikke altid har
den stærkeste tilknytning til
arbejdsmarkedet,« siger Ole
Bjørstorp.
Som et modtræk mod udkantsproblemerne
mener
han, at Ishøj med sine små
20.000 indbyggere er for lille,
og han peger på, at kommunalreformen fra 2007 aldrig
nåede til hovedstadsområdet.
»Allerede dengang ville vi
gerne lægges sammen med
Vallensbæk, som har en helt
anden boligprofil end os
med mange villaer. Det ville
Vallensbæk ikke, men jeg
mener stadig, at en kommunalreform i vores område
kunne løse en del af problemerne,« siger Ishøj-borgmesteren.
For at modvirke de massive problemer satser Ishøj
ifølge borgmesteren meget
på uddannelse, både i folkeskolen og senere i ungdomsuddannelserne.
»Vi kan sådan set godt få de
unge i gang med en uddannelse, men de falder fra undervejs – måske fordi deres folkeskolebaggrund er for dårlig,«
siger han, men ser også på det
område perspektiver i at blive
en større kommune.
»Hvis vi var større, ville vi
have større muskler økonomisk og fagligt til for alvor at
gøre noget ved problemerne,«
lyder argumentet fra Ishøj.
Bedre skatteborgere
Brøndby Kommune er med
sine 34.210 borgere større
end Ishøj, men problemerne
er et langt stykke af vejen de
samme – udkantsproblemer
med andre ord.
»Bare ved at se på de lave
skatteindtægter har man jo
en indikator på, at vi har
problemer. Dertil kommer,
at vores store almene boligmasse trækker mennesker
til, hvoraf en del af dem har
problemer,« siger borgmester Ib Terp (S).
»Vi arbejder med at ændre
vores erhvervsstruktur i retning af flere kontor- og serviceerhverv, hvor folk typisk
tjener lidt mere. Men det er
et meget langt, sejt træk,« siger Ib Terp, der i modsætning til sin partifælle og kollega fra Ishøj ikke tror på
kommunesammenlægning.
»Hvis vi skulle fusionere
med nogen, ville det være
Hvidovre, og de ligner os. At
lægge flere fattige kommuner
sammen hjælper ikke så meget, og vi kan nok ikke blive
fusioneret med Gentofte,« siger Ib Terp, der til gengæld
appellerer til landspolitikerne om en hjælpende hånd.
Gentofte kan hjælpe
»Vi får i den almene boligsektor anvist mange mennesker, som har problemer.
Hvis de private udlejere tog
deres del af ansvaret og blev
pålagt bare at udleje 10 pct.
af lejlighederne til mennesker, som blev anvist af kommunerne, ville det betyde en
stor lettelse, og samtidig
kunne rige forstadskommuner som Gentofte dermed
komme til at yde et bidrag,«
siger Ib Terp.
Ifølge
kommunalforsker
Kurt Houlberg fra Kora – Det
Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse
og Forskning – står forstadskommunerne over for store og
omtrent uløselige problemer.
»Da man udbyggede med
almene boliger i 1960’erne,
lignede det en drømmestart,
men udviklingen er vendt
for år tilbage. Nu er kommunerne inde i en uheldig spiral, som gør det svært ved at
trække gode skatteydere til,«
siger han og tilføjer, at det i
den situation er en ringe
trøst, at problemerne er endnu større i de ”rigtige” udkantskommuner.
Jobsøgning iført
N På jobcentret i Brøndby forsøger man med et særligt tilbud at favne de unge, som på
grund af dårlig skolegang,
stofmisbrug og psykiske problemer er meget langt fra
arbejdsmarkedet.
N Cv-skrivning kombineres
med fysisk træning og sociale
aktiviteter.
LOUISE GRØNKJÆR
[email protected]
Klokken er 9 om morgenen.
Et langt institutionsbord er
dækket
med
stearinlys,
grøntsager, grovboller, frugt
og hytteost.
Vi er ikke hos Vægtvogterne, men hos en afdeling af
et jobcenter i et af landets
mest udfordrede kommuner,
Brøndby. Når det kommer til
lavtuddannede, ledige, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere,
ligger
Brøndby Kommune helt i top.
Ungehuset, som det særlige
tilbud under Jobcenter Brønd-
by hedder, huserer i en lille
barak omgivet af gråt beton.
Der er højhuse, så langt øjet
rækker. Stedet er for unge mellem 15 og 28 år, som udover
ledighed også bokser med dårlig skolegang, misbrug, kriminalitet og diagnoser. Her
prøver man at favne flere af
kommunens
udfordringer:
Jobsøgning og cv-skrivning
går nemlig hånd i hånd med
klatring, madlavning, museumsudflugter, kostvejledning
og fysisk træning.
Mere end ledighed
Ungehusets leder, Anne
Madsen, lægger ikke skjul på,
at Ungehuset ikke er et klassisk jobcenter.
»Vi arbejder meget helhedsorienteret. De unge, vi har
inde, kan af en eller flere årsager ikke bare lige tage et arbejde eller en uddannelse,« siger Anne Madsen og fortsætter:
»Mange har haft en dårlig
skolegang. Der er unge, der er
blevet mobbet og har mistet
Mandag den 28. oktober 2013
Indland 9
Selvværd er
afgørende i jobsøgning. Og det
selvværd, de
opbygger i
træningscentret,
smitter jo af. Når
man kan det
ene sted, kan
man også det
andet.
Lea Brøndum,
socialrådgiver
Motion er en central del af det
at gå i Ungehuset. Her er socialrådgiver Lea Brøndum på vej
i fitnesscenter med de unge.
Fotos: Niels Hougaard
løbesko
troen på, at de kan. Størstedelen lider af angst, depressioner eller andre diagnoser.
Der er også nogen, som har
misbrug eller har været ude i
kriminalitet. Generelt har de
fleste haft en socialt dårlig
opvækst. Til manges overraskelse er størstedelen af disse unge etniske danskere.«
Da morgenmaden er forbi,
skal klassens otte elever
præsentere sig. Der er nemlig
en ny i klassen i dag. De otte
elever i klassen er alle på
kontanthjælp. Klassen ledes
af socialrådgiverne Lea Brøndum og Carl Rendbøll. Lea
Brøndum beder en ung
mand for bordenden om at
starte runden. Han rømmer
sig og siger:
»Jeg er født og opvokset
her i Brøndby. Jeg skal lige
have nogle ting ordnet heroppe, før jeg er klar til arbejdsmarkedet,« siger han og
peger på sit hoved.
Ligesom hans kammerater
i klassen ønsker han på
grund af sin fortid og af hen-
syn til sine fremtidige jobmuligheder at være anonym.
Rodløs
En anden ung mand braser ind
ad døren og smiler undskyldende. Om sig selv siger han:
»Jeg vil ikke sige, at jeg var
en rod. Jeg lavede drengestreger. Carl fortalte mig
stille og roligt, at det kunne
have nogle konsekvenser.«
Nu er drømmen at læse til
pædagog. Han har været til
samtale om et job en dag om
ugen i en fritidsklub. Han
ved ikke, om han får det.
»Jeg har talt med ham, og
jeg ved, at du har fået jobbet,« siger Carl Rendbøll.
Han har en rolig, dyb stemme og gemmer sig bag et
fuldskæg og en islandsk
sweater.
Stafetten går videre til en
23-årig pige. Hun har brunt
hår og en sølvkæde med et
kors hængende rundt om
halsen. Hun er tidligere stofmisbruger. Med hæs stemme
fortæller hun, at hun har flyt-
tet 24 gange i sit liv og været i
kontakt med jobcentre i seks
forskellige kommuner.
»Jeg har været rodløs. Men
jeg har ikke flyttet i tre år nu,
for jeg har en sagsbehandler
her, som jeg er glad for. Carl
får mig ned på jorden. Det,
jeg godt kan lide her, er, at jeg
altid kan komme ned og sætte mig i sofaen, og så tager
han sig tid til mig,« siger hun.
Sidste år lykkedes hun med
at gennemføre 10. klasse og
begyndte derefter på et toårigt studenterkursus.
»Det var nogle fede emner,
men der var for mange mennesker. Så jeg måtte droppe
det. Jeg har haft en depressiv
periode, efter at det ikke gik.
Det er jo et nederlag, hver
gang jeg ikke kan gennemføre, men jeg bliver glad af at
løbe,« siger hun.
Motion som drivkraft
Og det er hun ikke alene om.
Motion er en central del af
den ugentlige rytme i Ungehuset. Klassen bliver trænet
Sund mad er sammen med fysiske udfoldelser en af de måder, hvorpå
Ungehuset forsøger at skubbe til de unge.
to gange om ugen af en instruktør i et fitnesscenter.
»Vi fokuserer på motion
for at få de unge til at møde
op. Vi kan se, at de har motivationen, og at de faktisk gerne vil,« siger Anne Madsen.
De bruger også motionen
til at se, hvor de unge er henne, og hvilken støtte de har
brug for:
»Kan de tage imod en besked, kan de overholde aftaler, kan de indgå i gruppesammenhæng? Det er jo
nogle kompetencer, som er
nødvendige for at starte på
en uddannelse eller indgå på
en arbejdsplads,« siger Anne
Madsen.
Klassens to sagsbehandlere
er enige:
»Når de starter, får de testet
deres fedtprocent og blodtryk. Efter seks uger bliver de
testet igen, så de kan se, at
træningen har en effekt. Vi
arbejder med at overføre succesen i træningscentret til
jobsøgningen. Selvværd er
afgørende i jobsøgning. Og
det selvværd, de opbygger i
træningscentret, smitter jo
af. Når man kan det ene sted,
kan man også det andet,« siger Lea Brøndum.
De to sagsbehandlere deltager selv i træningen, og de
har ofte samtaler med eleverne under træningen. Og ifølge Carl Rendbøll er det helt
afgørende at skifte skrivebordet ud med løbebåndet:
»Når vi træner, er det et andet rum, og samtalen løber
derfor på en anden måde.
Det betyder rigtigt meget, at
man kommer ind i en anden
kontekst,« siger han.
15-20 pct. af de unge, der
slutter i Ungehuset, begynder på en uddannelse, mens
ca. 10 pct. begynder i et job.