RØRPOSTEN - Rørløkken

RØRPOSTEN
Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev
Februar 2014
Kære beboere i GF Rørløkken
I efteråret fik bestyrelsen mulighed for at ansøge Kommunen og Energitjenesten om en energidag,
hvor energivejledere kommer på besøg i foreningen. Det er et tilbud som Energistyrelsen betaler, og
som kommunen informerer om og planlægger i fællesskab med boligforeningen. GF Rørløkken er
på baggrund af sin ansøgning udvalgt til afholdelse af en sådan dag. Vi tror, at en af de væsentligste årsager skyldes, at vores huse er så ens, og der derved vil være en betydelig synergieffekt i de
energiforbedrende forslag, der måtte komme på sådan en dag.
Selve dagen vil blive afholdt søndag den 16. marts fra kl. 10-16. Der vil blive opstillet en mindre
udstilling som placeres på plænen ved indkørslen til de lige numre. Selve programmet for dagen
kan der læses mere om på næste side.
Vi håber i bestyrelsen, at I har lyst til at deltage og tage imod denne gratis vejledning om at få
energioptimeret dit eget og de øvrige huse i foreningen. Der er dog kun tid til en gennemgang af
mellem 8-12 huse. Så hvis I ønsker at være blandt dem, som får besøg af en energivejleder, så skal
I aflevere tilmeldingssedlen på næste side. Hvis der kommer flere tilmeldinger end vejlederne kan
nå, vil der blive trukket lod. Skulle man blive forbigået, så har bestyrelsen valgt at købe en rapport,
som sammenfatter dagens energiforbedringsforslag. Den rapport vil senere på året blive lagt ud på
hjemmesiden.
Ønsker du at deltage på dagen uden besøg af energivejleder i eget hus, så skal du blot sætte kryds
på tilmeldingssedlen og se bort for de øvrige spørgsmål. Imens der foretages energitjek i de enkelte
huse, vil der være mulighed for en snak med en energivejleder ved udstillingen på plænen.
Bestyrelsen ved ikke, hvad der konkret vil komme ud af denne dag, men tænker, at arrangementet
er yderst relevant for både boligejer og miljø. Vi ser også et perspektiv i, at husejere vil kunne slå
sig sammen om at få lavet nogle af de anbefalende energiforbedringer og derved opnå et bedre
tilbud i forhold til hvis alle gjorde det hver for sig. Et sådan initiativ er selvfølgelig helt op til beboerne
selv.
Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om Energitjenesten, kan du læse videre på deres
hjemmeside energitjenesten.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GF Rørløkken
Gode råd
om alt fra sparepærer til
energirigtig renovering
For enden af vejen
HVAD ER “FOR ENDEN AF VEJEN”?
”For enden af vejen” er et arrangement i grundejerforeningen
eller landsbylauget, hvor der gives fælles vejledning med udgangspunkt i to lokale huse. Herefter tjekkes 8-12 huse individuelt.
“Det er Energitjenestens erfaring,
at den største barriere, for at boligejere
gennemfører energibesparelser, er, at de
mangler hjælp til prioriteringen af de
konkrete initiativer i deres bolig”
Energitjenesten
HVAD INDEHOLDER ET “FOR ENDEN AF VEJEN” EVENT?
På selve dagen er Energitjenesten til stede med 2 energivejledere og en mobil udstilling.
Grundejerforeningens formand byder velkommen og der gives herefter en introduktion til dagens forløb.
Herefter laver de 2 vejledere en grundig energigennemgang af
to lokale huse, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Gennemgangene varer ca. 1 time.
Efter de grundige gennemgange kan der bestilles tid til 8-12
kortere gennemgange af andre huse. Gennemgangene af disse varer 15-20 minutter, hvor boligejeren kan rette sine specifikke spørgsmål til netop sine egen bolig.
Selve arrangementet varer 6 timer og der udarbejdes ikke rapport efter de enkelte energitjek.
I områder med mange ens huse, er der mulighed for at bestille
en grundigere rapport, som opgør fællestræk ved boligerne
og hvilke tiltag, der vil være effektive for alle husene.
ANSVARSFORDELING
Kommunen tilbyder deres grundejerforeninger et antal ”For
enden af vejen”-Arrangementer. Det er kommunens opgave
at informere grundejerforeningen om, hvordan dagen kommer til at forløbe samt informere om, hvad de skal sikre er på
plads til selve dagen. Grundejerforeningen kan evt. telefonisk
aftale placering og andre specifikke spørgsmål i forbindelse
med arrangementet med Energitjenesten.
Grundejerforeningen sørger for plads til den mobile udstilling
samt synliggørelse af arrangementet i lokalområdet. Hvis det
aftales på forhånd kan grundejerforeningen sørge for at booke op til 12 gennemgange inden arrangementet.
Energitjenesten er ansvarlig for gennemførelse af arrangementet med opstilling før arrangementet, bemanding af udstilling samt gennemførelse af energigennemgange.
HVAD SKAL GRUNDEJERFORENINGEN GØRE?
Kommunen tilbyder dette kursus i samarbejde med Energitjenesten og det, grundejerforeningen skal stå for, er primært
rekruttering af deltagere og deltagelse i evaluering af aktiviteten. Den konkrete aftale om opgaver i forbindelse med arrangementet aftales med kommunen.
FIND DIN
lokale energitjeneste på:
www.energitjenesten.dk
“Kontakt os -
så fortæller vi
om mulighederne”
Energitjenesten giver gratis og uvildig vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.
Energitjenesten er bl.a. støttet af Energifonden.net. Læs mere på www.energitjenesten.dk
Tilmelding til Energidagen søndag den 16. marts 2014
Her er nogle spørgsmål, som bedes besvaret i forbindelse med tilmeldingen til Energidagen. Svarene vil blive brugt af Energitjenestens folk, så de bedst muligt kan forberede energivejledningen i
de enkelte huse.
Sæt kryds
Jeg ønsker, at mit hus udvælges til et kort besøg af 15 min. varighed med mulighed for at
stille specifikke spørgsmål. Jeg accepterer, at de øvrige medlemmer af foreningen er med
og kan overvære gennemgangen.
Jeg ønsker at deltage i arrangementet uden besøg af energivejleder.
Besvares kun, hvis du ønsker besøg af Energitjenestens folk.
Hvor mange m² beboelse er din bolig?
Over
Under
Antal personer i husstanden hhv. over og under 13 år?
Hvad er din nuværende varmeforsyning?
År
Hvor gammelt er dit varmeanlæg?
Er der luftvarme, gulvvarme eller radiatorer?
Har du skiftet vinduer/ruder?
Har du installeret vandbesparende udstyr i huset og i givet fald hvad?
Har du en brændeovn?
Har du installeret solceller?
Har du forbedret isoleringen af boligen?
Har du foretaget ændringer, der har betydning for el-, vand- eller varmeforbruget og i givet fald hvad?
Er der andre informationer, du mener kunne være relevant information til energivejledningen, kan du skrive dem her:
Hvad var dit elforbrug i 2013 i kWh?
Hvad var dit vandforbrug i 2013 i m³?
Hvad var dit varmeforbrug i 2013 – gas i m³ og olie i liter?
Tilmelding skal ske senest onsdag den 26. februar og kan afleveres hos R33 eller R36.
Dit navn:
Din adresse:
Dit telefonnummer: