Årsberetning 2000 - ROCKWOOL International A/S

CVR Nr. 54879415
Tel:
+45 46 56 03 00
Fax:
+45 46 56 33 11
www.rockwool.com
[email protected]
Tryk: PrintDivision a/s
Grafisk design og produktion: Boje & Mobeck as
Fotos: Henrik Nielsen, Ed Hul/Nordfoto, Claus Peuckert,
Peter Jørgensen, Lars Horn, Peter Clausen, Karsten Rabas,
Pernilla Karström, Henrik Bjerregrav, H. Retera, Nordfoto,
Polfoto m.fl.
ÅRSBERETNING 2000
ROCKWOOL, ROXUL, ROXULL, PROROCK, DOMROCK, GRODAN,
AGRO-DAN, ROCKFON, ROCKPANEL, ROCKDELTA, LAPINUS og
KLEMMROCK er Rockwool koncernens registrerede varmærker.
R O C K W O O L I N T E R N AT I O N A L A / S
Rockwool International A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Danmark
Årsberetning 2000
R O C K W O O L I N T E R N AT I O N A L A / S
ROCKFON AKUSTIKLOFTER
Indhold
Forretningsgrundlaget ............................................................... 3
Femårsoversigt ........................................................................... 4
Mål for Rockwool koncernen ..................................................... 6
Rockwool koncernen - mennesker og miljø ............................... 8
Koncernorganisation ................................................................ 10
Group Management Committee ............................................... 11
Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året 2000 ..... 12
Aktionærinformation ................................................................ 16
Belgien
Rockwool/Rockfon N.V
Bedrijvenzone Cluster
Park
Romboutsstraat 7
B-1932 Zaventem
Tel: (+32) 2 715 6800
Fax: (+32) 2 715 6869
www.rockfon.be
Singapore
Rockfon A/S
(Salgskontor)
Blk. 17C, Nassim Road
No. 2-3 Nassim Park
Singapore 258394
Tel: (+65) 73 42 944
Fax: (+65) 73 40 585
www.rockfon.com
s.a. Charles Wille n.v.
(associeret, 50% ejet)
Avenue Mozart 46
B-7700 Mouscron
Spanien
Rockwool Peninsular S.A.
Calle del Bruc, 50
E-08010 Barcelona
Tel: (+34) 93 318 90 28
Fax: (+34) 93 317 89 66
www.rockfon.com
Danmark
Rockfon A/S
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Tel: (+45) 46 56 21 22
Fax: (+45) 46 56 40 30
www.rockfon.dk
Bestyrelse ................................................................................. 19
Miljøprofil ................................................................................ 20
NEE Division ............................................................................ 24
CSE Division ............................................................................. 26
LAP Division ............................................................................. 28
LAT Division ............................................................................. 30
EWE Division ........................................................................... 32
Systems Division ...................................................................... 34
Anvendt regnskabspraksis ....................................................... 38
Resultatopgørelse .................................................................... 40
Pengestrømsopgørelse ............................................................ 41
Balance ..................................................................................... 42
Ledelses- og revisionspåtegning ............................................. 44
Noter til regnskab .................................................................... 44
Adresser ................................................................................... 50
Frankrig
Rockfon S.A.S
111, rue du Château
des Rentiers
F-75013 Paris
Tel: (+33) 1 40 77 82 82
Fax:(+33) 1 45 85 42 01
www.rockfon.com
Holland
Rockwool/Rockfon B.V
Industrieweg 15
NL-6045 JG Roermond
Tel: (+31) 475 353 357
Fax: (+31) 475 353 773
www.rockfon.nl
Italien
Rockwool Italia S.p.A.
Via Mascheroni, 31
I-20145 Milano
Tel: (+39) 0 2 499 618 1
Fax: (+39) 0 2 499 618 21
www.rockfon.com
Norge
A/S Rockwool
Nydalsveien 21
Postbox 4215 Torshov
N-0401 Oslo
Tel: (+47) 22 02 40 00
Fax: (+47) 22 15 91 78
www.rockwool.no
[email protected]
Polen
Rockfon Sp. z o.o.
ul. Wolodyjowskiego 83
PL-02-724 Warszawa
Tel: (+48) 2 28 43 38 10
Fax: (+48) 2 28 43 06 68
www.rockfon.com.pl
Storbritannien
Rockfon Limited
Pencoed
Bridgend CF35 6NY
Tel: (+44) 1 656 86 46 96
Fax: (+44) 1 656 86 45 49
www.rockfon.co.uk
Sverige
Roxull Akustik AB
Kaserngatan 14
S-550 11 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
Fax: (+46) 36 570 52 81
www.roxullakustik.com
Tyskland
Rockwool/Rockfon GmbH
Mülheimer Strasse 16
D-46049 Oberhausen
Tel: (+49) (0) 208 20 85 35
Fax: (+49) (0) 208 80 40 88
www.rockfon.de
GRODAN DYRKNINGSSUBSTRATER
Canada
Agro-Dynamics Inc.
415 Industrial Avenue
Milton, Ontario
Danmark
Grodania A/S
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Tel: (+45) 46 56 04 00
Fax: (+45) 46 56 12 11
www.grodan.com
Holland
Rockwool/Grodan B.V
Industrieweg 15
NL-6045 JG Roermond
Tel: (+31) 475 353 010
Fax: (+31) 475 353 566
www.grodan.com
Substra Nederland B.V.
Terheijdenseweg 441
NL-4825 BK Breda
Tel: (+31) 76 571 00 89
Fax: (+31) 76 581 08 99
www.substra.nl
[email protected]
Substratus Horticultural
Crop Consultancy
Koning Haakonstraat 1a
NL-4781 AT Moerdijk
Tel: (+31) 168 41 22 15
Fax: (+31) 168 41 24 88
[email protected]
Polen
Grodan Sp. z o.o.
ul. Wolodyjowskiego 83
PL-02-724 Warszawa
Tel: (+48) 22 843 05 27
Fax: (+48) 22 843 03 56
www.grodan.com
Spanien
Rockwool/Grodan
MED S.A.
Avda. de Los Principes de
Espana, 116
Venta del Olivo
Paraje Simón Acién
E-04700 El Ejido (Almeria)
Tel: (+34) 950 48 57 58
Fax: (+34) 950 57 22 42
www.grodan.com
Fortalan Asesores S.L.
(associeret, 55% ejet)
Avda. Infanta Christina
s/n E-94710 Sta. Maria del
Aguilla
Es Ejido
USA
AgroDynamics/
Agro-Dan, Inc.
Fra 1. juli 2001:
95 Hope Road
Eatontown
NJ 07724 New Jersey
Tel: (+1) 732 676 4000
Fax: (+1) 732 676 4028
ROCKPANEL
FACADEPLADER
ROCKDELTA STØJ- &
VIBRATIONSKONTROL
Belgien
Rockwool Rockpanel B.V.
(Salgskontor)
Bedrijvenzone Cluster
Park
Romboutsstraat 7
B-1932 Zaventem
Tel: (+32) 2 715 6840
Fax: (+32) 2 715 6869
Danmark
RockDelta a/s
Hovedgaden 485
DK-2640 Hedehusene
Tel: (+45) 46 56 50 20
Fax: (+45) 46 56 50 80
www.rockdelta.com
[email protected]
Danmark
Rockpanel A/S
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Tel: (+45) 46 56 22 11
Fax: (+45) 46 56 22 87
www.rockpanel.dk
ANDRE SELSKABER
Danmark
Rockwool Investments A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
Holland
Rockwool Rockpanel B.V
Konstruktieweg 2
NL-6045 JD Roermond
Tel: (+31) 475 353 349
Fax: (+31) 475 353 550
www.rockpanel.nl
[email protected]
Holland
Rockwool Lapinus Azië B.V.
Industrieweg 15
NL-6045 JG Roermond
Storbritannien
Rockwool Rockpanel B.V.
(Salgskontor)
Pencoed
Bridgend CF35 6NY
Tel: (+44) 1 656 86 32 10
Fax: (+44) 1 656 86 36 11
Rockwool Benelux
Holding B.V.
Postbus 1160
NL-6040 KD Roermond
Tyskland
Rockwool Rockpanel B.V.
(Salgskontor)
Nobelstrasse 4
D-48165 Münster
Tel: (+49) (0) 2501 15 300
Fax: (+49) (0) 2501 15 306
LAPINUS
SPECIALFIBRE
Holland
Lapinus Fibres B.V.
Industrieweg 15
NL-6045 JG Roermond
Tel: (+31) 475 353 555
Fax: (+31) 475 353 677
www.lapfibres.com
[email protected]
USA
Lapinus Fibres Inc.
42705 Grand River Ave.,
Suite 201
Novi, MI 48375 – 1727
Alert B.V.
v. Cleeffstraat 14-16
NL-3113 AK Schiedam
Rockwool International
Beheer B.V.
Postbus 1160
NL-6040 KD Roermond
Tidis B.V. i.o.
Gaarstraat 66
NL-6121 HG Born
Rockwool/Rockpanel
Produktie B.V.
Industrieweg 15
NL-6045 JG Roermond
Storbritannien
Rockwool Investments Ltd.
Pencoed
Bridgend CF35 6NY
Tyskland
Rockwool Mineralwolle
GmbH & Co. OHG
Calvörder Strasse 19
D-39345 Flechtingen
Rockwool Beteiligungs GmbH
Rockwool Strasse 37-41
D-45952 Gladbeck
Rockwool.com GmbH
Rockwool Strasse 37-41
D-45952 Gladbeck
3
Forretningsgrundlaget
Rockwool koncernens forretningsgrundlag er at udvikle,
producere og sælge produkter, systemer og serviceydelser
til formål, hvor stenuld er velegnet. Herudover at engagere
sig i anden aktivitet, hvor koncernen har den fornødne ekspertise.
Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på
miljøet samt på menneskers sikkerhed.
Væksten skabes såvel organisk som ved akkvisitioner.
Koncernen stræber efter at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på at skabe
værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår
for medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv.
Rockwool International A/S’ nye forskningscenter fra år 2000 rummer fremtidens energi- og miljøløsninger. Målet er 70% reduktion i varmeforbrug og
CO2 udledning.
Rockwool koncernen havde i 2000 en omsætningsfremgang på 6%
til DKK 7,6 mia.
Femårsoversigt
1996
1997
1998
1999
2000
Resultatposter i DKK mio.:
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Finansielle poster
Resultat før skat
Resultat efter skat
Årets resultat (efter minoritetsinteresser)
Cash flow (resultat efter skat plus afskrivninger)
5.719,0
371,4
86,8
458,2
337,6
332,5
852,2
6.258,1
433,6
61,1
494,7
344,6
344,6
875,5
6.727,3
491,1
13,0
504,1
363,4
364,2
950,5
7.212,3
449,8
0,1
449,9
283,9
294,1
971,2
7.620,5
222,4
-37,7
184,7
106,0
129,2
884,6
Balanceposter i DKK mio.:
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
2.589,5
2.754,9
5.344,4
2.848,0
324,7
734,9
1.436,8
2.753,8
2.850,4
5.604,2
3.167,2
287,8
761,1
1.388,1
3.159,5
2.699,7
5.859,2
3.425,6
282,3
653,9
1.496,7
3.814,6
2.708,8
6.523,4
3.687,0
296,1
769,8
1.761,1
4.399,8
2.860,9
7.260,7
3.790,4
361,3
985,0
2.101,8
Øvrige poster i DKK mio.:
Investeringer og akkvisitioner
Afskrivninger
Forsknings- og udviklingsomkostninger
743,6
514,6
144,0
662,6
530,9
130,0
1.051,3
587,1
135,0
1.186,5
687,3
136,0
1.638,4
778,6
131,9
Antal medarbejdere:
Antal medarbejdere
5.965
6.375
6.683
7.346
7.458
Nøgletal:
Overskudsgrad (%)
Resultat pr. aktie på DKK 10
Cash earnings pr. aktie på DKK 10
Udbytte pr. aktie på DKK 10
Indre værdi pr. aktie på DKK 10
Egenkapitalforrentning (%)
Soliditet (%)
6,5
15,3
41,7
2,0
129,6
12,4
53,3
6,9
15,7
40,5
2,2
144,2
11,5
56,5
7,3
16,6
40,7
2,2
155,9
11,0
58,5
6,2
13,4
33,9
3,3
167,8
8,2
56,5
2,9
5,9
34,5
3,3
172,5
3,5
52,2
Hovedtal i EUR mio.:
Nettoomsætning
Resultat før skat
Resultat efter skat
Aktiver i alt
Egenkapital
Investeringer og akkvisitioner
Afskrivninger
Omregningskurs DKK
766,7
61,4
45,3
716,5
381,8
99,7
69,0
7,46
839,0
66,3
46,2
751,3
424,6
88,8
71,2
7,46
901,9
67,6
48,7
785,5
459,2
140,9
78,7
7,46
970,0
60,5
38,2
876,4
495,4
159,5
92,4
7,44
1.022,4
24,8
14,2
972,9
507,8
219,5
104,3
7,45
De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.
Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fulgt.
▼
4
5
Salg pr. forretningsområde
Salg pr. land
Grodan dyrkningssubstrat 6%
Andet 3%
Øvrige lande 13%
Tyskland 21%
Øvr. Skandinavien 7%
Akustik 7%
Danmark 7%
Benelux 19 %
Isolering 84%
UK 8%
Østeuropa 12%
Nettoomsætning og
aktiver DKK mio.
Investeringer og
afskrivninger DKK mio.
Egenkapital
DKK mio.
4000
500
2000
8000
Resultat af primær drift
DKK mio.
Frankrig 13%
3500
7000
400
1500
6000
5000
3000
2500
300
4000
2000
1000
200
3000
2000
500
1500
1000
100
500
1000
0
0
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
6
Mål for Rockwool koncernen
Konkurrenceposition
At styrke koncernens position som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden.
Økonomisk vækst
En salgsfremgang på 5-10% om året under forudsætning af
uændrede byggekonjunkturer i Vesteuropa.
Indtjening
En overskudsgrad på 6% af omsætningen.
Investeringer
Gennem investeringer at sikre øget effektivitet, udvidet
kapacitet samt miljømæssige fremskridt i fabrikkerne. De
mange tilkøbte virksomheder bringes op på sædvanlig
Rockwool standard. Investeringerne og akkvisitionerne forventes i de nærmeste år at overstige cash flow efter skat og
udbytte, så det frie cash flow bliver negativt.
Human resources
At sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt
trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at
varetage de mange nye opgaver, som følger af den internationale ekspansion.
Soliditet
At fastholde selvfinansieringsgraden på minimum 50% af aktiverne.
Udbytte
Målet er et niveau på mellem 1-2% af kursværdien.
7
‘Rockwool koncernen er verdens største
producent af stenuld – et materiale, som
forbedrer livskvaliteten for millioner af
mennesker.’
8
Rockwool koncernens 23 vulkaner
Trondheim
Grand Forks
Milton
Larvik
Moss
Doense
Vamdrup
Hedehusene
Moskva
Malkinia
Flechtingen
Wern Tarw
Hiltrup
Roermond
Cigacice
Gladbeck
Bohumín
Melaka (Malaysia)
Neuburg
Gógánfa
St. Eloy-les-Mines
Caparroso
Iglesias
9
Rockwool koncernen - mennesker & miljø
Rockwool koncernen er verdens største producent af stenuld
– et materiale, som forbedrer livskvaliteten for millioner af
mennesker, og som modvirker miljøproblemer såsom drivhuseffekt, smog og syreregn.
Rockwool isolering holder kulden for døren, som ellers i
årtusinder har kostet mange af vore forfædre helbredet. Under varmere himmelstrøg hjælper stenuld med at holde indendørstemperaturen nede og varmen ude.
Økonomi og miljø
Rockwool isolering er et af de få produkter, som kan spare
over 1000 gange mere energi, end der gik til dets fremstilling.
Det sparer knappe energiressourcer og giver år efter år varmekunder en tiltrængt økonomisk håndsrækning. Ved at minimere forbruget af fossilt brændsel reducerer isolering samtidig luftforureningen og CO2 udslippet.
Fred og ro
Støj er for millioner af mennesker en kilde til daglig stress.
Stenuld absorberer lyd og medvirker dermed til ro og bedre
kommunikation mellem mennesker.
Livredder
En livsvigtig egenskab ved Rockwool stenuld er dens evne til
at modstå temperaturer på mere end 1000ºC. Anvendt korrekt
udgør Rockwool stenuld et brandskjold, som kan sikre livsvigtige ekstra minutter til at redde mennesker og materielle værdier.
Verdensomspændende service
Rockwool koncernen blev grundlagt i 1937. I dag har koncernen en omsætning på DKK 7,6 milliarder og mere end 7.400
ansatte.
Koncernen har 23 fabrikker i 14 lande i Europa, Nordamerika og Asien og har et verdensomspændende netværk af
salgskontorer, distributører og samarbejdspartnere for at sikre, at stenuldsprodukterne når ud i alle verdenshjørner.
Koncernens hovedsæde, herunder koncernfunktionerne
for forskning & udvikling samt miljø, ligger i Hedehusene vest
for København.
Hvad er stenuld?
Stenuld er et naturligt materiale, som opstår ved vulkansk aktivitet. Det blev opdaget, da videnskabsmænd besøgte Hawaii i begyndelsen af det 20. århundrede.
I dag indtager Rockwool koncernen den teknologiske førerstilling, når det gælder at tæmme vulkanen. Diabassten og
briketter med stenuldsrester og andre genbrugsmaterialer
smeltes ved 1.500ºC. Den flydende stenmasse spindes i en
centrifugal proces og størkner i luften som fibre, mens små
mængder bindemiddel og vandafvisende olie tilsættes. Efter
hærdning og formgivning opnår man et stærkt og alsidigt isoleringsmateriale.
Forretningsområder
Stenulds unikke egenskaber gør materialet velegnet til adskillige formål, som danner udgangspunkt for Rockwool koncernens seks forretningsområder:
• brandsikker isolering mod kulde, varme og støj
• akustiklofter
• dyrkningssubstrater til gartnerier
• facadeplader
• armeringsfibre
• støj- og vibrationsdæmpning
Bygningsisolering og teknisk isolering af bl.a. industriprocesser udgør sammen det største forretningsområde med over
80% af koncernens omsætning.
International vækst
Mere end 90% af koncernens salg stammer fra markederne
uden for Danmark. I 2000 investerede Rockwool koncernen
over DKK 1,6 milliarder i at forbedre konkurrenceevnen
internationalt. Koncernen tog verdens mest effektive stenuldsfabrik i brug i Spanien og moderniserede nyerhvervede
fabrikker på en række andre vækstmarkeder.
10
Koncernorganisation
Rockwool International A/S
Eelco van Heel
Preben Haar
Preben Overgaard
Tom Kähler
Ole Dalby
Knud Jørning
Jakob Sørensen
Peter Molzen
NEE Division
Bent Mogensen
CSE Division
Kurt Berners
LAP Division
Rob van Banning
LAT Division
Claude Brasero
EWE Division
Stig Damgaard Pedersen
Systems Division
Eelco van Heel
Rockwool A/S
Danmark
Deutsche Rockwool
Mineralwoll-GmbH & Co. OHG
Tyskland
Rockwool Lapinus B.V.
Holland
Rockwool Isolation S.A.
Frankrig
Rockwool Ltd.
Storbritannien
Rockfon Group
9 selskaber
Roxull AB
Sverige
Rockwool
Handelsgesellschaft mbH
Østrig
N.V. Rockwool Lapinus S.A.
Belgien
Rockwool Polska Sp. z o.o.
Polen
Grodan Group
9 selskaber
Rockwool Russia
Rusland
Rockwool Hungary Kft.
Ungarn
Roxul Inc.
Canada
Rockwool, a.s.
Tjekkiet
Lapinus Fibres B.V.
Holland
Rockwool UAB
Litauen
Rockwool Romania s.r.l.
Rumænien
Rockwool Asia Sdn Bhd
Malaysia
Rockwool
Slovensko s.r.o.
Slovakiet
Rockwool Rockpanel B.V.
Holland
A/S Rockwool
Norge
Rockwool Hrvatska d.o.o.
Kroatien
Roxul (West) Inc.
Canada
LLC Rockwool Ukraine
Ukraine
RockDelta a/s
Danmark
Rockwool Peninsular S.A.
Spanien
Rockwool Italia S.p.A.
Italien
Rockwool d.o.o.
Slovenien
Rockwool d.j.l.
Bosnien-Hercegovina
1
2
3
4
5
6
11
Group
Management Committee
Fra venstre
1
Eelco van Heel
Systems Division
4
Bent Mogensen
NEE Division
7
Tom Kähler
Koncernchef
10
Rob van Banning
LAP Division
2
Preben Haar
Group Marketing
5
Knud Jørning
Group Finance & Control
8
Claude Brasero
LAT Division
11
Jakob Sørensen
Group Corporate Development,
Legal and Health
3
Preben Overgaard
Group Eastern Europe
6
Kurt Berners
CSE Division
9
Ole Dalby
Group Human Resources &
Communication
12
Peter Molzen
Group Technology
13
Stig Damgaard Pedersen
EWE Division
7
8
9
10
11
12
13
12
‘Koncernen regner også med at øge sin
afsætning mere end svarende til markedets vækst p.g.a. en fortsat stigende
efterspørgsel efter ubrandbare isoleringsprodukter.’
13
Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året 2000
Rockwool koncernen havde i 2000 en omsætningsfremgang på 6% til DKK 7,6 mia.
Årets resultat gik tilbage med DKK 165 mio. til DKK 129
mio. Dette er bedre end forventet i Fondsbørsmeddelelsen
fra 30. november 2000. Her forventedes et resultat på mellem 0 og DKK 50 mio. Koncernens cash flow gik tilbage
med 9% til DKK 885 mio. Dette er ligeledes bedre end forventet i Fondsbørsmeddelelsen fra 30. november 2000. At
resultatet blev bedre end forventet skyldes bl.a. gunstige
vejrbetingelser i december måned i det meste af Europa,
en meget positiv resultatudvikling i Systems Division selskaberne og en lavere beregnet skat.
Isoleringsmarkedet i Vesteuropa udviste i begyndelsen
af 2000 en beskeden vækst for derefter at falde i 2. halvår,
især fordi det store tyske marked gik tilbage. For året som
helhed var det europæiske isoleringsmarked uændret i
forhold til det foregående år, og også salgspriserne var
uændrede. Under disse ydre omstændigheder fik koncernen en salgsfremgang på 6%. De nye selskaber, som koncernen har overtaget i de seneste tre år, bidrog med 3%
og selskaberne i Systems Division med 3%.
Begivenheder i 2000
• Et større udviklingsarbejde vedrørende bioopløselige
fibre førte i 1994 til patentering og i 1995 til indførelse
af Roxul®1000 fiberen. Da flere konkurrenter efter vor
opfattelse nu krænker vor opfindelse, er retssager indledt imod disse.
• Den nyopførte fabrik i Caparroso i Nordspanien til ca.
DKK 500 mio. blev taget i brug.
• Koncernen overtog sin første fabrik i Asien i begyndelsen af året.
• Grodan forretningsområdet overtog ligeledes i begyndelsen af året de resterende 51% af Nordamerikas
største hortikulturelle distributionsvirksomhed inden
for drivhusområdet.
• I februar blev det nyudviklede produkt Klemmrock®
introduceret på det tyske isoleringsmarked. Denne vellykkede introduktion var medvirkende til, at Deutsche
Rockwool her i 2001 blev tildelt BaustoffmarktOskar’en, udvalgt som den foretrukne leverandør
blandt 2.500 tyske forhandlere.
• I efteråret igangsattes en gennemgribende ombygning
af Gladbeck fabrikken i Tyskland og af Moss fabrikken
i Norge til koncernens nyeste teknologi.
Koncernens ekspansionsprogram for 1997-2007
På basis af væsentlige teknologiske fremskridt og den
voksende forståelse af fordelen ved ubrandbar isolering
besluttede koncernen i 1997 at gennemføre en ekspansionsstrategi omfattende især Europa og tillige Nordamerika og Asien.
Ser vi i dag på udviklingen sammenlignet med planen
fra 1997, kan vi konstatere, at vi til trods for en meget utilfredsstillende salgsprisudvikling følger 10-års planens
salgsmål. Dog har salget i Asien været lidt mindre end
planlagt, mens Systems Division har haft et tilsvarende
større salg end forudset.
Koncernens indtjening har derimod ikke levet op til forventningerne – bl.a. fordi det er lykkedes os at erhverve
fabrikker i de områder for fremtidig vækst, som vi ville
satse på, meget tidligt i 10-års perioden, hvilket har ført til,
at vi i disse år har fået større afskrivninger og renteudgifter end planlagt.
Samtidig har salgsprisudviklingen været væsentligt
dårligere end forudset som følge af, at der såvel i Øst- som
Vesteuropa er opstået en usædvanlig hård kamp om markedspositionerne.
Isoleringsområdet
Det vesteuropæiske isoleringsmarked havde en uændret volumen i 2000 og salgspriser, der var uændrede i forhold til
det foregående år. Det østeuropæiske isoleringsmarked, der
fortsat kun udgør ca. 10% af det vesteuropæiske isoleringsmarked, havde p.g.a. overkapacitet faldende salgspriser. I
Nordamerika var der en pæn vækst i såvel volumen som
salgspriser. Når vore isoleringsdivisioner opnåede en vækst
på 6%, til trods for at det for os afgørende vesteuropæiske
marked var uændret, skyldes 3% de selskaber, som er overtaget i de foregående 3 år og 3% øget salg til Systems Division selskaberne.
Over mange år er opbygget et stort salg af teknisk isolering til Asien. Den økonomiske afmatning specielt inden for
den petrokemiske industri har påvirket denne forretning negativt. Privatiseringer af elsektoren har samtidig medført en
svækkelse af det europæiske marked for teknisk isolering.
Resultatet før skat blev i 2000 DKK 29 mio., hvilket er en
tilbagegang på DKK 314 mio. i forhold til 1999.
Systems Division
Systems Division, som er ansvarlig for forretningsaktiviteterne
uden for isoleringsområdet, opnåede i 2000 en omsætning på
14
DKK 1,4 mia., hvilket er en omsætningsfremgang på 17% i
forhold til 1999. Divisionens resultat før skat blev DKK 152
mio. mod DKK 83 mio. i 1999. Divisionens forretningsområder
havde alle en positiv salgs- og resultatudvikling.
Koncernens resultat
Det primære driftsresultat blev DKK 222 mio. i 2000 mod DKK
450 mio. i 1999, hvilket er en tilbagegang på DKK 228 mio.
Årets resultat (efter minoritetsinteresser) blev DKK 129
mio. I 1999 var det DKK 294 mio.
Tilbagegangen i resultatet skyldes flere forhold:
• Indgående stigninger på fragt, råmaterialer, lønninger og
serviceydelser – specielt påvirket af olieprisstigningerne
- havde en samlet effekt på ca. DKK 241 mio.
• Ombygningen af overtagne fabrikker samt opbygning af
produktions- og salgsorganisationer i de nye lande har
som forudset medført højere etableringsomkostninger
end året før, hvor de allerede var betydelige. De øgede
omkostninger excl. afskrivninger og finansieringsomkostninger udgør DKK 15 mio.
• De seneste års kraftige ekspansioner har også for 2000
betydet øgede afskrivninger, idet disse er steget med
DKK 91 mio. til DKK 779 mio., og med DKK 191 mio. fra
1998 til 2000.
• De finansielle poster er forringet med DKK 38 mio., hvoraf
DKK 9 mio. kan henføres til en lavere børskurs på egne
aktier.
Ovennævnte forhold påvirker tilsammen resultatet negativt
med DKK 385 mio. Når tilbagegangen kun blev DKK 265 mio.,
skyldes det en række positive forhold, hvoraf kan fremhæves:
•
•
Omsætningsfremgangen på 6% på trods af et uændret
primært marked.
Effektiviseringer af produktion og organisationer.
Investeringer og cash flow
Investeringer og akkvisitioner udgjorde DKK 1.638 mio., hvilket er DKK 452 mio. mere end i 1999.
Koncernens cash flow (resultat efter skat plus afskrivninger) blev DKK 885 mio., hvilket er et fald på 9% i forhold til
1999. Koncernens frie cash flow blev DKK –880 mio.
Af investeringerne på DKK 1.437 mio. var den største enkeltinvestering færdiggørelse af fabrikken i Caparroso nær
Pamplona i Spanien. Her blev der i 2000 investeret DKK 410
mio. Blandt de øvrige større projekter kan nævnes forøgelse
af produktionskapaciteten vedrørende industrielle produkter
på fabrikken i British Colombia, Canada, indførelse af koncernens nyeste teknologi på en produktionslinie i Gladbeck,
Tyskland og en ombygning af fabrikken i Moss, Norge.
Balancen
Koncernens samlede aktiver blev forøget med DKK 737 mio.
til DKK 7.261 mio.
Tilgodehavender fra salget er steget med DKK 99 mio.,
svarende til en stigning på 12%. Foruden omsætningsfremgangen skyldes stigningen det meget høje salg i december
måned.
Koncernens soliditet ved udgangen af 2000 var 52,2% mod
56,5% ved udgangen af 1999.
Koncernens likvide midler udgjorde ved udgangen af
2000 DKK 511 mio. mod DKK 993 mio. ved udgangen af 1999.
Medarbejdere
Koncernen beskæftigede ved udgangen af 2000 i alt 7.458
medarbejdere, hvilket var en stigning på 112 i forhold til året
før. Købet af fabrikken i Malaysia indgår i tallet med 138 medarbejdere, mens færdiggørelsen og ibrugtagningen af fabrikken i Spanien forøgede antallet af medarbejdere med 116
medarbejdere i løbet af året. Endvidere indgår Agro-Dan Inc.
med 41 medarbejdere. For de øvrige selskaber har der således været en tilbagegang i antallet af medarbejdere på 183.
Forskning og udvikling
De totale forsknings- og udviklingsomkostninger var i 2000
DKK 132 mio. mod DKK 136 mio. i 1999.
Den nye procesteknologi, som først blev indbygget på fabrikken i Cigacice i 1999, er også blevet anvendt på den nyåbnede fabrik i Caparroso, Pamplona i Spanien. Denne teknologi er nu under indførelse på fabrikken i Gladbeck i Tyskland. Den nye procesteknologi giver bl.a. mulighed for at
fremstille stenuldsprodukter med en høj komprimeringsgrad.
I forbindelse med aktiviteterne inden for forskning og udvikling udtager Rockwool koncernen løbende patenter. I 2000
blev det til 34 patenter mod 37 året før.
Flere nyudviklede produkter er under indførelse i koncernens isoleringsselskaber og i Systems Division selskaberne.
Der er i efteråret 2000 indledt retssager i flere lande, hvor
konkurrerende stenuldsproducenter efter vor opfattelse
krænker vore patenter på bioopløselige fibre.
15
Internet
Internettet er i de fleste af vore selskaber blevet taget i anvendelse for også herigennem at sikre en udbygning af koncernens services til vore kunder. Eksperterne hos ”MM Verlagsgesellschaft” tildelte Deutsche Rockwool’s hjemmeside prisen
som ”Top Business Site 2001” p.g.a. at hjemmesiden er hurtig
og tiltalende, og attraktivt designet.
Regnskabsprincipper
Med virkning for regnskabsåret 2001 planlægges det at følge
IAS (International Accounting Standard). Overgangen sker
senest i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen for 2001.
Udsigterne for 2001
Byggeriet i Vesteuropa forventes at gå lidt tilbage i forhold til
2000, men med en stigende anvendelse af isoleringsprodukter forventes isoleringsmarkedet at være uændret. I Østeuropa forventes vækst i byggeriet.
Salgspriserne forventes for koncernen som helhed at stige
i forhold til 2000. Men der forventes dog ikke salgsprisstigninger, der kan opveje efterslæbet fra de sidste år.
Koncernen regner også med at øge sin afsætning mere
end svarende til markedets vækst p.g.a. en fortsat stigende
efterspørgsel efter ubrandbare isoleringsprodukter. Dette
kombineret med omsætningsvæksten i vore nye selskaber og
selskaberne i Systems Division medfører, at vi forventer en
omsætningsvækst på godt 5%. Kostprisstigningerne forventes at blive lidt højere i 2001 end i 2000. Dette er bl.a. påvirket
af, at EU i 2000 har indført en antidumpingafgift på kinesiske
koks, hvilket har været medvirkende til, at prisen på koks er
steget op mod 30%.
Indkøringen af de nye selskaber og opbygningen af slagkraftige salgs- og marketingafdelinger vil fortsat i 2001 belaste resultatet. Uddannelse af de nye medarbejdere og udstationering af erfarne medarbejdere fra vore ældre selskaber vil
fortsat være vigtigt for at få en god udnyttelse af de nye selskaber og fabrikker. Men også i de øvrige selskaber vil der
blive fokuseret på en effektivisering af produktion og drift.
Investeringsniveauet på DKK 1,4 mia. i 2000 - hvortil kom
virksomhedskøb på DKK 0,2 mia. - var det højeste i koncernens historie. De kommende års investeringer vil blive mindre dog fortsat påvirket af indretningen af de tilkøbte fabrikker samt investeringer i ny procesteknologi, som forbedrer
produktionsøkonomien. For 2001 forventes investeringer på
DKK 1,0 mia.
Der er flere forhold, som vil påvirke resultatet positivt i 2001,
og disse forhold forventes at kunne opveje kostprisstigninger og de højere afskrivninger, således at der kan præsteres
et resultat, der er på niveau med 2000. 1. kvartal 2001 vil
give et lavere resultat end 1. kvartal 2000, hvor salget lå på et
højt niveau.
Tak til koncernens medarbejdere
I 2000 har vilkårene været vanskelige, men koncernens medarbejdere har fundet gode løsninger på årets udfordringer.
Det har bekræftet og bidraget til koncernens stærke virksomhedskultur. Bestyrelsen og koncernledelsen retter derfor sin
varme tak og anerkendelse til alle vore medarbejdere.
Hedehusene, den 26. marts 2001
Johan Schrøder
Bestyrelsesformand
Tom Kähler
Koncernchef
16
Aktionærinformation
Fakta
2000
1999
Aktionærer
3.102
3.098
Aktiekapital (DKK)
219,7 mio.
219,7 mio.
A-aktier (10 stemmer)
13.072.800
13.072.800
8.902.123
8.902.123
Kurs A-aktie 31.12. (DKK)
144,71
200
Kurs B-aktie 31.12. (DKK)
140,44
201,95
3,30
3,30
B-aktier (1 stemme)
Dividende pr. aktie (DKK)
Udvikling i aktien
Kursen på A- og B-aktier udviklede sig negativt i regnskabsåret 2000. Ultimo 2000 lå kursen på DKK 144,71 for A-aktien (à
DKK 10) og DKK 140,44 for B-aktien (à DKK 10).
Tilsvarende tal for ultimo 1999 var henholdsvis DKK 200 og
DKK 201,95.
Markedsværdien af selskabets aktier var således DKK
3.142,0 mio. ved årets afslutning mod DKK 4.412,3 mio. året
før.
Omsætningen i aktierne steg fra et niveau på DKK 238,8
mio. i 1999 til DKK 879,9 mio. i 2000.
Udbytte
Rockwool International A/S’ dividendepolitik er at udlodde et
stabilt udbytte under hensyntagen til såvel indtjening som
konsolidering og likviditet. På grund af selskabets interessante vækstmuligheder udbetales i disse år et udbytte på niveau
1-2% af aktiekapitalens markedsværdi.
Bestyrelsen og koncernledelsen indstiller til Generalforsamlingen, at udbyttet for regnskabsåret 2000 vil være på i alt
DKK 71,7 mio. Dette svarer til DKK 3,30 pr. 10-kroners aktie.
Udbyttet udbetales den 28. maj 2001.
Aktionærer
Aktionærkredsen er tredoblet siden børsnoteringen i 1996 og
udgjorde pr. 31. december 2000 i alt 3.102 personer. Følgende aktionærer har indberettet aktiebesiddelser på over 5%,
jvf. Aktieselskabslovens § 28b:
Rockwool Fonden, Hedehusene
Elisabeth Kähler, Hellerup
Claus Kähler, Virum
Gerda Kähler, Korsør
Dorrit Kähler, Virum
Gustav Kähler, København K
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
Den Midlertidige Pensionsordning DMP
Den Særlige Pensionsopsparing (SP), Hillerød
Der er, så vidt ledelse og bestyrelse er bekendt, ikke indgået
aktionæroverenskomster mellem ovennævnte aktionærer.
Aktieoptionsordning
I bestræbelserne på at styrke koncernens evne til at fastholde
og rekruttere centrale medarbejdere har bestyrelsen videreført koncernens aktieoptionsordning. 82 ledende medarbejdere i koncernen har i regnskabsåret fået tildelt option på at
købe i alt 104.500 af selskabets aktier til kurs 150 i perioden
1. januar 2004 til 31. december 2006. Forpligtelsen er dækket af selskabets beholdning af egne aktier.
17
Aktionærgruppers ejerandel
(pr. 31/12 2000)
Aktionærgruppers stemmeandel
(pr. 31/12 2000)
Institutionelle investorer
i ind- og udland 9%
Rockwool Fonden 23%
Institutionelle investorer
i ind- og udland 2%
Rockwool Fonden 27%
Andre aktionærer med
mere end 5 pct. 38%
Andre aktionærer med
mindre end 5 pct. 32%
Andre aktionærer med
mere end 5 pct. 39%
Bundne medarbejderaktier 1%
Andre aktionærer med
mindre end 5 pct. 29%
Kursudvikling fra 5/1 1996 til 26/3 2001
400
350
300
250
200
150
100
01 / 1996
●
●
12 / 1996
12 / 1997
12 / 1998
12 / 1999
03 / 2001
B-aktie (à DKK 10)
Industri-index
Cash earnings i DKK pr. aktie
(à DKK 10)
50
40
Indre værdi i DKK pr. aktie
(à DKK 10)
Overskud i DKK pr. aktie
(à DKK 10)
200
20
150
15
100
10
50
5
30
20
10
0
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
18
Information til aktiemarkedet
Det er koncernens mål at informere aktionærer, pressen og
potentielle investorer præcist og fyldestgørende.
I regnskabsåret 2000 fortsatte udbygningen af informationen til aktiemarkedet og investorer. I maj måned begyndte
koncernen at udsende kvartalsmeddelelser mod tidligere kun
halvårlig regnskabsrapportering. Endvidere blev de finansielle informationer på koncernens hjemmeside
www.rockwool.com kraftigt udbygget.
Alle aktionærer modtager automatisk Årsberetning, indkaldelse til generalforsamling samt koncernens internationale
magasin “Rockwool Newsletter”, der indeholder information
om det senest udsendte kvartalsregnskab. Alle disse informationer kan også findes på koncernens hjemmeside.
Generalforsamling
Rockwool International A/S holder ordinær generalforsamling
d. 21. maj 2000 kl.17.00 i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15,
4000 Roskilde.
Finansiel kalender
Fondsbørsmeddelelser i 2000
16.01.
Nr. 1
Grodania A/S danner joint venture med
sin amerikanske distributør
31.01.
Nr. 2
Fabriksovertagelsen i Malaysia er nu
gennemført
10.03.
Nr. 3
Dato for offentliggørelse af Årsregnskabsmeddelelse regnskabsåret 1999
14.03.
Nr. 4
Grodania A/S har færdigforhandlet joint
venture aftale i USA
29.03.
Nr. 5
Årsregnskabsmeddelelse for
kalenderåret 1999
09.05.
Nr. 6
Indkaldelse til ordinær
generalforsamling
24.05.
Nr. 7
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2000
25.05.
Nr. 8
Generalforsamling
15.08.
Nr. 9
Dato for offentliggørelse af
Halvårsrapport for 2000
1. kvartalsrapport
21. maj 2001
Generalforsamling
21. maj 2001
Rockwool Newsletter nr. 2
medio juni 2001
30.08.
Nr. 10
Halvårsrapport for 1. halvår 2000
2. kvartalssrapport
27. august 2001
15.09.
Nr. 11
Investormøde
28. august 2001
Rockwool koncernen styrker sin position
i Spanien, Frankrig og Skandinavien
Rockwool Newsletter nr. 3
medio september 2001
30.11.
Nr. 12
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2000
3. kvartalsrapport
29. november 2001
Rockwool Newsletter nr. 4
medio december 2001
Årsregnskabsmeddelelse
marts 2002
19
Bestyrelse
Group Management Board
Foto set fra venstre
Tom Kähler
Koncernchef.
Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig.
Arne Kraglund
Valgt af medarbejderne. Formand for bestyrelsen for Silkotex A/S.
Jürgen Sengera
(forreste række)
Direktør, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf. Formand for bestyrelsen for Deutsche Anlagen-Leasing GmbH, Mainz. Medlem af bestyrelsen for FordWerke AG, Köln, Interseroh AG, Köln og DHL Worldwide Express B.V., Diegern,
Belgien.
Per Carsten Pedersen, Næstformand
Formand for bestyrelsen i Hacke & Harttung A/S, Kornerup & Foss ApS og PNA
Diagnostics A/S. Medlem af bestyrelsen for Auriga Industries A/S. Medlem af direktionen og bestyrelsen for Rødsø A/S.
Johan Schrøder, Formand
Adm. direktør for Radiometer A/S og medlem af selskabets bestyrelse. Direktør for
og medlem af bestyrelsen for Johan Schrøder A/S og K.V. Andersen Non-Food Import
Company A/S. Formand for bestyrelsen for Investeringsselskabet af 30.5.1992 A/S.
Medlem af bestyrelsen for FLS Industries A/S og Axcel Industri-Investor A/S.
Lars Elmekilde Hansen
Valgt af medarbejderne.
Arne V. Jensen
Formand for bestyrelsen for Flügger A/S og H. Lundbeck A/S. Medlem af bestyrelsen
for Chr. Hansen Holding A/S.
Birthe Bækman
Valgt af medarbejderne.
Gustav Kähler
Medlem af bestyrelsen for A/S Saltbækvig.
Tom Kähler
Koncernchef.
Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i
A/S Saltbækvig.
Ole Dalby
Personale & Kommunikation.
Preben Haar
Koncern Marketing.
Eelco van Heel
Systems Division.
Medlem af bestyrelsen for A/S N.P. Utzon.
Knud Jørning
Finans og Økonomi.
Peter Molzen
Forskning & Udvikling.
Formand for bestyrelsen for Rambøll, Hannemann & Højlund A/S og
medlem af bestyrelsen for Gerhardt International A/S.
Preben Overgaard
Group Eastern Europe.
Medlem af bestyrelsen for Junckers Industrier A/S.
Jakob Sørensen
Group Corporate Development, Legal and Health.
Medlem af bestyrelsen for Hertz bogtrykkergården a/s,
Ingeniørfirmaet Lytzen Holding A/S og Ingeniørfirmaet Lytzen A/S.
20
Fire år efter Kyoto-konferencen er
problemerne med drivhuseffekt og klimaændringer større end nogensinde. Det
Internationale Energi Agentur forventer
nu en stigning i de energirelaterede CO2
emissioner på 60% over de næste 20 år.
21
Nyt klima, nyt byggeri, ny økonomi
År 2000 satte punktum for det varmeste årti i nyere tid. Det
var samtidig et klimatisk dramatisk år. Rekordstore oversvømmelser i flere verdensdele var endnu en gang med til at rejse
spørgsmålet, om vi nu ser håndgribelige konsekvenser af
drivhuseffekten og et varmere og voldsommere klima. En stadig større del af verdens klimaforskere anbefaler drastiske
midler for at nedbringe afbrændingen af fossile brændstoffer,
der forårsager emission af drivhusgassen CO2.
Miljøpotentiale
Byggesektoren tegner sig for 33-50% af EU landenes CO2
emissioner – det er mere end transportsektoren. En nedbringelse af dette tal vil være et stort skridt mod et mere bæredygtigt samfund.
Fremtidens byggeri stiller krav til alle byggeriets aktører.
Myndighederne må - som det gradvist er ved at ske i nogle
europæiske lande - skærpe kravene til bygningernes varmetab. Arkitekter og bygherrer må vælge byggeløsninger, der
over byggeriets levetid minimerer ressourceforbruget. Endelig må producenterne af byggematerialer levere stadigt mere
miljørigtige produkter.
Rockwool koncernen er klar til at møde disse udfordringer
og dermed tage aktiv del i opbygningen af fremtidens samfund og fremtidens økonomi.
Miljøvenligt byggeri
Forrest på forskningsfronten med nye materialer og løsninger. Sådan arbejder
Rockwool koncernen, og det kom også til at kendetegne vort nye forskningscenter. Med et årligt energiforbrug på blot 15 kWh/m2 er der tale om verdens mest energivenlige kontorbyggeri.Varmeforbruget ligger 70% under de
eksisterende danske krav til nybyggeri.
Tag et virtuelt besøg i huset på vores hjemmeside www.rockwool.com - og
følg temperatur og indeklima med avancerede on-line målinger.
22
Positiv livscyklus
Et typisk Rockwool produkt sparer produktionens
miljøbelastning ind igen mange hundrede gange
1200
1182
1155
Miljøbesparelse
1000
744
800
600
400
227
200
31
0
Miljøbelastning
-200
-2,08
Energi, MWh pr. ton stenuld
Drivhuseffekt, ton CO2 ækvivalenter pr. ton stenuld
Syreregn, kg SO2 ækvivalenter pr. ton stenuld
Smog, kg C2H4 ækvivalenter pr. ton stenuld
Overgødskning, kg NO3 ækvivalenter pr. ton stenuld
-0,51
-4,16
-1,21
-4,08
Miljøvenlige produkter
Det er svært at finde produkter med en bedre miljøprofil end
Rockwool isoleringsprodukter. Set over hele produktets livscyklus vil den energi, der gik til dets fremstilling, blive sparet
ind mange hundrede gange. Det betyder imidlertid ikke, at vi
hviler på laurbærrene. Målsætningen er at producere endnu
mere miljørigtige produkter.
Miljøvenlig produktion
“Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på
miljøet samt på menneskers sikkerhed.” Sådan lyder Rockwool koncernens forretningsgrundlag. Selv om vor egen
produktions miljøbelastning typisk udgør en tusindedel af
den miljøforbedring, vore isoleringsprodukter giver det omgivende samfund, bruger koncernen alligevel hvert år store
summer på miljøoptimering af produktionsprocessen.
Særligt de mange nyligt købte fabrikker i Østeuropa har
behov for renere teknologi. De miljømæssige resultater taler
da også deres tydelige sprog: Blot få år efter overtagelsen er
energiforbruget reduceret markant - ofte med 50% pr. produktenhed.
Et centralt miljøledelsessystem bygget op omkring nøgletal og miljømål sikrer, at koncernen bevarer fokus på de vigtigste områder.
Læs mere om Rockwool koncernens miljøforhold på
www.rockwool.com/environment og i den årlige miljøpublikation, der udkommer i juni.
23
‘Byggesektoren tegner sig for 33-50% af EU
landenes CO2 emissioner – det er mere
end transportsektoren. En nedbringelse af
dette tal vil være et stort skridt mod et
mere bæredygtigt samfund.’
24
NEE Division
NEE Division omfatter isoleringsselskaberne i Danmark, Sverige, Norge, Rusland og Litauen. NEE Division ledes af administrerende direktør Bent Mogensen og havde ved årets udgang 1.847 medarbejdere.
Divisionen omsatte i 2000 for totalt DKK 1.4 mia., hvilket
var 8% mere end i fjor. Størst var fremgangen på de nye markeder i Rusland, Baltikum, på de fjerne eksportmarkeder og i
Sverige, mens byggeaktiviteten faldt og satte indtjeningen
under pres på de traditionelle markeder i Danmark og Norge.
Investeringer og virksomhedskøb beløb sig til DKK 175
mio. mod DKK 227 mio. i 1999.
Skærpet konkurrence i Danmark
År 2000 var præget af skærpet konkurrence og tilbagegang i
byggeaktiviteten. Nye patentbeskyttede produkter såsom det
effektive tagisoleringssystem ProRock og den monteringsvenlige Universalrørskål styrkede Rockwool A/S og fik stor salgsfremgang.
Omsætning i DKK mio.
(inkl. salg til søsterselskaber)
Investeringer i DKK mio.
1500
250
1200
200
900
150
600
100
300
50
Web-fokus
Som den første business to business producent i byggeindustrien indførte Rockwool A/S e-business. Cirka 35% af
bygningsisoleringssalget bestilles nu via Internet. Nye brugervenlige hjemmesider er introduceret og har øget kundeloyaliteten. Internetstrategien har betydet effektivisering i
ordrebehandling, produktionsplanlægning og markedsføring.
Millionordre til asiatisk skibsindustri
Rockwool A/S er verdens førende leverandør af brandsikker,
lyddæmpende marineisolering til skibsværfter verden over.
År 2000 bød på et gennembrud på et af de vigtige, men vanskelige asiatiske markeder. Rockwool A/S vil over de næste
tre år levere flere hundrede containere isolering til nogle af
verdens største skibsværfter i Asien.
Investerer i norsk superfabrik
Det norske marked gik en smule tilbage i år 2000. A/S Rock-
Ansatte
2000
1500
1000
500
0
0
1996 1997 1998 1999 2000
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
25
wool besluttede mod årets slutning at investere over NOK
300 millioner i at forvandle en af koncernens ældste fabrikker til Nordens mest effektive og miljøvenlige stenuldsfabrik.
Moderniseringen af Moss fabrikken, der ligger centralt placeret nær Oslo og den svenske grænse, forventes tilendebragt i sommeren 2002 og vil sikre en højeffektiv produktionsproces og muliggøre en række nye kvalitetsprodukter til
det norske og svenske marked.
Svensk vækst
Det svenske marked udviklede sig positivt og salget steg som
forventet. Efter at have ligget underdrejet i flere år spås den
svenske byggeaktivitet også de kommende år en pæn vækst.
Investeringen i Moss fabrikken skal sikre, at det svenske
salgsselskab, Roxull AB, kan følge med den yderligere stigning i efterspørgslen, som forventes i Sverige.
Russisk salg steg 50%
År 2000, som er Rockwool Russia’s andet leveår, overgik alle
forventninger. Salgsmængden blev ca. 50% højere end i
1999. Moskva fabrikkens anden produktionslinie blev taget i
brug i slutningen af 1999, hvilket var nødvendigt for at klare
den stigende efterspørgsel. Ruslands kolde vintre og varme
somre betyder et kolossalt behov for isolering. Mange millioner bygninger og industriprocesser er utilstrækkeligt isolerede, og efterspørgslen forventes at stige mærkbart. Derfor har
Rockwool Russia intensiveret uddannelsesprogrammerne for
medarbejderne og iværksat yderligere effektivisering af
Ruslands mest moderne stenuldsfabrik.
1
2
3
4
Fotos fra venstre
Facadeisolering pynter og gavner både miljø og varmeøkonomi.
Rockwool marineisolering fik gennembrud i Asien.
Webteknologi forbedrer kundeservice og produktionsplanlægning.
Ruslands isoleringsbehov er enormt. Salget steg 50%.
Fremgang i Baltikum
Litauiske Rockwool UAB oplevede en pæn stigning i efterspørgslen på isoleringsprodukter fremstillet på Rockwool
koncernens fabrikker i Polen og Danmark. Etableringen af et
lager i Vilnius har styrket selskabets positionen. Alle væsentlige produkter lagerføres nu i Litauen. For yderligere at accelerere fremgangen i Baltikum, blev der i 2000 oprettet et
salgskontor i Letlands hovedstad, Riga.
Udsigter for 2001
Divisionen forventer en øget afsætning i Sverige, Rusland og
Baltikum. På de gamle markeder i Norge og Danmark forventes en moderat nedgang i byggeaktiviteten.
Fortsat høje energipriser vil øge behovet for isolering, men
også lægge pres på produktions- og byggeomkostningerne
samt indtjeningen. Divisionen har igangsat et program til effektivisering og skabelse af synergieffekter i selskaberne.
Kolde, klamme boliger har præget levevilkårene for tusinder af generationer. I dag er
et varmt, sundt hjem en selvfølge i Vesten.
26
CSE Division
CSE Division består af isoleringsselskaberne i Tyskland,
Østrig, Ungarn, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og
Rumænien. Ved udgangen af 2000 havde CSE Division 1.437
ansatte. Divisionen ledes af administrerende direktør Kurt Berners.
Mineraluldsmarkedet i Tyskland, som er Europas største,
faldt med ca. 10% i andet halvår af 2000. Alligevel lykkedes
det CSE Division at opnå samme salgsvolumen som i 1999. I
sidste kvartal af 2000 kunne selskabet øge salgspriserne inden for det største segment, Hochbau (almindelig bygningsisolering), men gennemsnitsprisen faldt med 2% sammenlignet med det foregående år. Den samlede omsætning faldt
således med 2% til DKK 1,9 milliarder.
Størstedelen af den totale investering på DKK 188 millioner i
2000 blev anvendt til effektivitetsforbedringer. I 1999 udgjorde investeringerne DKK 231 millioner.
Omsætning i DKK mio.
(inkl. salg til søsterselskaber)
Ansatte
2000
1500
Investeringer i DKK mio.
Justering af kapacitet og omkostningsstruktur
På grund af tilbagegangen i salget på det tyske marked og til
divisionens søsterselskaber blev produktionskapaciteten og
medarbejderstaben reduceret. Selv om divisionen på flere
områder formåede at forhandle lavere indkøbspriser, havde
de højere energipriser en negativ indflydelse på indtjeningen, som faldt i forhold til 1999.
250
1500
200
1200
150
900
100
600
50
300
1000
500
0
0
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
27
‘Oskar’ til Deutsche Rockwool
I Tyskland præmierede forhandlerne af byggematerialer
Deutsche Rockwool med en ‘Oskar’ som årets leverandør.
Deutsche Rockwool vandt prisen for sit meget effektive logistiksystem med integreret anvendelse af Internet, et professionelt og fleksibelt samarbejde, et komplet produktsortiment
samt konstant produktudvikling.
I 2000 introducerede Deutsche Rockwool en komprimeret
isoleringsrulle, Rockwool Klemmrock. På kort tid har det nye
produkt vundet en betydelig andel af loftsisoleringsmarkedet
- et stort segment, som traditionelt har været domineret af
glasuld. Det mere brandsikre og stabile Rockwool alternativ
produceres med innovativ Rockwool teknologi.
Vækst i Central- og Sydøsteuropa
Det østrigske Rockwool salgsselskab opnåede stor vækst i
2000 og styrkede sin position som en af markedets største
leverandører.
Efter et fald i første halvår af 2000 udviklede salget på de
sydøsteuropæiske markeder sig godt i andet halvår. Tilbagegangen i byggeaktiviteten efter sammenbruddet af den gamle økonomi - og efter krigen i det tidligere Jugoslavien - har
været betydelig og er endnu ikke genvundet. Behovet for isolering er imidlertid større end nogensinde, specielt fordi subventioneringen af varmeprisen afvikles. Rockwool selskaberne vinder en større andel af dette marked. Eksempelvis blev
salget i Rumænien tredoblet i 2000.
For central- og østeuropæiske lande er der en voksende
fokus på bedre isoleringsstandarder. En tendens, som især
internationale investorer har været eksponent for.
1
2
3
4
5
Fotos fra venstre
Frankfurt Lufthavns togstation. Isoleret med brandsikker stenuld.
Deutsche Rockwool fik en ‘Oskar’ som årets byggematerialeleverandør.
Rock ‘n roll – ny Rockwool Klemmrock var en stor succes.
Fabrikken i ungarske Gógánfa opnåede store effektivitetsforbedringer
i 2000.
Udsigter for 2001
Det lave aktivitetsniveau på det tyske marked forventes at
fortsætte - i det mindste indtil medio 2001. Salgsvolumen forudses således at falde yderligere i 2001. Divisionen har taget
højde herfor i planlægningen af kapacitet og omkostninger.
I andet halvår af 2001 vil den tyske forbundsregerings to
energispareprogrammer for såvel eksisterende bygninger
som nybyggeri træde i kraft. Det vil påvirke efterspørgslen på
isolering positivt.
Der planlægges salgsprisforhøjelser i 2001 som følge af
højere råvarepriser, ligesom det var tilfældet i Tyskland i efteråret 2000. Der forventes en mindre stigning i indtjeningen.
Dagens materialevalg vil påvirke en
bygnings varme- og miljøregning de
næste 50-100 år.
28
LAP Division
LAP Division består af isoleringsselskaberne i Holland, Belgien, Nordamerika og Østasien. Ved udgangen af 2000 havde
divisionen 1.353 medarbejdere. Divisionen ledes af administrerende direktør Rob van Banning.
I 2000 rundede salget DKK 1,7 mia., hvilket er 5% mere
end i 1999. Første halvår af 2000 viste salget vækst på næsten
10% på alle markeder, men efter sommeren løjede væksten
af. Indtjeningen faldt mærkbart på grund af de høje startomkostninger forbundet med nye fabrikker i det vestlige Canada og i Malaysia. I Holland og Belgien blev indtjeningen påvirket af inflation på omkostningssiden og mere afdæmpet
salgsfremgang.
Investeringer og opkøb steg til DKK 481 millioner i forhold
til DKK 253 millioner i 1999.
Nordamerikansk ekspansion
LAP Division udvidede aktiviteterne i Nordamerika betydeligt. For femte år i træk steg salget med over 20%. I lighed
med de foregående år producerede fabrikken nær Toronto
for fuld kapacitet. Den nye fabrik i Grand Forks - beliggende i
det vestlige Canada ved grænsen til USA - er blevet moderniseret, så den nu lever op til Rockwool koncernens kvalitetsstandarder. Fabrikken har endvidere fået et nyt avanceret produktionsanlæg for rørisolering for at imødekomme efterspørgslen fra især den petrokemiske industri i USA og
Canada. Salgsvæksten i Vestcanada har udviklet sig så positivt, at vi er overbeviste om, at de seneste års store investeringer på de nordamerikanske fabrikker vil blive udnyttet fuldt
ud.
Omsætning i DKK mio.
(inkl. salg til søsterselskaber)
Ansatte
2000
1500
Investeringer i DKK mio.
500
1500
400
1200
300
900
200
600
100
300
1000
500
0
0
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
29
Etablerering i Østasien
I februar 2000 begyndte LAP Division at producere på den
nyopkøbte fabrik i Melaka, Malaysia. Melaka fabrikken er
koncernens første stenuldsfabrik i Asien. Fabrikken anvendes
til at understøtte den stærke position, som divisionen i årenes
løb har etableret i regionen, især inden for teknisk isolering
mod varme, kulde, støj og brand i den petrokemiske industri.
Markedsbetingelserne i regionen udviklede sig ugunstigt,
fordi flere petrokemiske investeringsprojekter blev forsinket.
Konkurrencen er derfor blevet intensiveret i byggebranchen i
Malaysia og Singapore. Primo 2001 vil fabrikken i Melaka
blive moderniseret, så den opfylder Rockwool koncernens
standarder. Denne modernisering vil styrke Rockwool Asia’s
konkurrenceevne.
1
2
3
4
Fotos fra venstre
I Asien er Rockwool isolering populær til at holde varme, støj
og ild i ave. I 2000 blev der etableret produktion i Malaysia.
Galopperende oliepriser og energimangel. Væksten hos Roxul Inc.
var høj i 2000.
Rabobank i Pey-Posterholt er Hollands mest energieffektive kontorbygning og er hædret med UNESCO-prisen for bæredygtigt byggeri.
Moderat vækst i Holland og Belgien
Benelux-markedet udviste stor vækst i første halvår, men
lavere salg i andet halvår. Det resulterede i en moderat
vækst for året som helhed. Denne udvikling skyldes den
overophedede økonomi - navnlig inden for den hollandske
byggeindustri. Manglen på arbejdskraft har givet sig udslag
i langsommere færdiggørelse af byggeri og i mindre produktivitet. Roermond fabrikken - verdens største, integrerede stenuldsfabrik - har udvidet fabriksarealet for at gøre
plads til nye, avancerede logistiksystemer, som vil blive in0stalleret i 2001.
Udsigter for 2001
LAP Divisions vækst forventes at blive ca. 5% i det kommende år, forudsat at byggeaktiviteten på divisionens markeder
holder sig på samme niveau som i 2000. Indtjeningen forventes stabiliseret, hvis højere salgspriser kan kompensere for
inflationen i omkostningerne.
Energi er forudsætning for al aktivitet.
Om 45 år kan verdens oliereserver ifølge
prognosen være udtømt.
30
LAT Division
LAT Division dækker isoleringsmarkederne i Frankrig, Italien,
Spanien og Portugal. Divisionen, som ledes af administrerende direktør Claude Brasero, beskæftigede 873 medarbejdere
ved udgangen af 2000.
I 2000 voksede efterspørgslen på isolering til boligbyggeri, offentligt- og erhvervsbyggeri samt bygningsrenovering.
Salget steg med 11% til DKK 1,3 milliarder. Samtidig har stigende salgspriser - navnlig inden for traditionelle stenuldssegmenter - gjort det muligt at kompensere for den betydelige inflation i 2000.
For at fortsætte den geografiske ekspansion i Sydeuropa
og styrke positionen på de traditionelle isoleringsmarkeder
investerede LAT Division i 2000 DKK 542 millioner, hvoraf
størstedelen gik til byggeriet af en stenuldsfabrik i Caparroso
i Spanien.
Fransk vækst trods udfordringer
Frankrig er Rockwool koncernens næststørste isoleringsmarked. Markedet er præget af relativt høje krav til støjisolering,
men rummer stadig potentiale for en højnelse af standarderne for brandsikkerhed og termisk isolering.
Det franske byggeri nød godt af forbrugernes tillid og af
industriens investeringer. Segmentet for efterisolering voksede takket være nedsættelsen af momsen fra 20,6% til
5,5%. Imidlertid hæmmedes byggeaktiviteten af manglen på
kvalificeret arbejdskraft.
Gennem nye og mere effektive produktionsanlæg samt
lavere produktionsomkostninger understøttede fabrikken i
Saint-Eloy-les-Mines salgsfremgangen. En ny briketfabrik muliggør materialegenbrug og lavere omkostninger.
Omsætning i DKK mio.
(inkl. salg til søsterselskaber)
Ansatte
Investeringer i DKK mio.
1500
600
1200
500
1000
800
400
900
600
300
600
400
200
300
200
100
0
0
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
Brandsikring er den bedste livsforsikring.
Når først ilden er løs, er det for sent at vælge
om.
31
De højere oliepriser har i 2000 betydet øgede transport- og
råvarepriser. Ved at forbedre selskabets produktivitet har
medarbejderne delvis kompenseret for den betydelige inflation i lønomkostningerne, som er fulgt med loven om 35 timers arbejdsuge.
Da den lokale produktion i 2000 ikke var stor nok til at imødekomme efterspørgslen i Frankrig, blev store mængder importeret fra andre Rockwool divisioner - ofte over store afstande. I 2001 vil varerne i stedet kunne importeres fra den nye
spanske fabrik, som ligger tæt på den franske grænse.
Konkurrence og potentiale i Italien
Rockwool koncernens markedsposition i Italien blev yderligere styrket i 2000 med lokal produktion af brandsikre produkter. Fabrikken på Sardinien blev erhvervet i maj 1999.
Også i Italien var priserne under pres i 2000. Der blev
foretaget mange forbedringer på fabrikken i 2000 med henblik på at øge produktionskapaciteten samt reducere produktionsomkostningerne. Denne indsats vil fortsætte i 2001.
Lukningen af flere små italienske stenuldsproducenter
samt det faktum, at Italien har Europas højeste andel af brandfarlig skumisolering, øger potentialet for yderligere vækst i
salget af brandsikre Rockwool produkter i Italien.
Avanceret fabrik i Spanien
I 2000 voksede isoleringsmarkedet samt Rockwool salget
yderligere i Spanien og Portugal. En stor milepæl var færdiggørelsen af den nye, avancerede fabrik i Caparroso i den
Nordspanske Navarra-region, tæt på den franske grænse.
Den 500 millioner kroner store investering i state-of-the-art
stenuldsteknologi udgør koncernens første “green field” fabrik i 20 år.
1
2
3
Fotos fra venstre
Brandsikring og støjdæmpning vinder frem i Sydeuropa.
Bilbao Lufthavn
Stålkonstruktioner kan på få minutter miste bæreevne under en
brand. Hvis de ikke brandsikres.
Olé! Plaza de Toros, Madrid.
Caparroso fabrikken begyndte at producere den 15. september 2000 - i følge tidsplanen, specifikationerne samt inden for
budget. Fra dag ét har hele produktionen været udsolgt. Fabrikken servicerer både det spanske og det franske marked,
og den forventes at blive verdens mest effektive stenuldsfabrik. Denne lokale produktionsenhed vil gøre det muligt for
det spanske selskab, Rockwool Peninsular S.A., fortsat at øge
sin andel af et hastigt voksende marked i Spanien og Portugal.
Udsigter for 2001
Forventningerne til 2001 er positive for alle landene i LAT
Division. De foretagne investeringer og forbedringer,
specielt på den italienske og spanske fabrik, vil forbedre
logistikken og konkurrenceevnen og dermed muliggøre
LAT Divisions fortsatte vækst. Større produktionskapacitet i
glasuldsindustrien kunne skabe prispres inden for glasuldssegmenter. Det ville også påvirke priserne for nogle af vore
stenuldsprodukter.
Da der stadig skal kompenseres for inflationen på råvarer
og transport, vil salgspriserne hæves hvor muligt. Optimering
og effektivitet vil være fokusområder for de tre produktionsselskaber i LAT Division.
32
EWE Division
EWE Division består af isoleringsselskaberne i Storbritannien, Polen, Tjekkiet, Slovakiet samt Ukraine. Divisionen beskæftiger 1.245 personer og ledes af administrerende direktør Stig
Damgaard Pedersen.
I 2000 steg salget med 4% til DKK 1,1 milliarder. Indtjeningen faldt på grund af hård konkurrence, udvidelse af organisationerne samt afskrivninger på store investeringer.
Investeringer og opkøb beløb sig til DKK 144 millioner
imod DKK 184 millioner i 1999.
Markeder
Divisionen fortsatte sin ekspansionsstrategi i Central- og Østeuropa med tilfredsstillende vækstresultater. Derimod levede
udviklingen i Storbritannien ikke op til forventningerne.
På alle markeder har væksten været mindre end forventet. Det førte sammen med større overkapacitet i branchen til
hårdere konkurrence og generelt faldende salgspriser.
Omsætning i DKK mio.
(inkl. salg til søsterselskaber)
Investeringer i DKK mio.
1200
300
1000
250
Forbedret konkurrenceevne
Der var i 2000 stor fokus på at forbedre konkurrenceevnen
betydeligt samt at kunne mere end blot dække kundernes
udtalte behov:
• I Storbritannien gennemgik organisationen en vellykket
omstrukturering, hvilket resulterede i forbedret kundeservice samt omkostningsbesparelser.
• I Polen blev et nyt, avanceret stenulds-rulleprodukt, DomRock, introduceret med stor succes.
• I Bohumín, Tjekkiet, blev produktionsomkostningerne
nedbragt betydeligt som følge af den omfattende modernisering. Fabrikken, som blev købt i 1998, er i dag en af
koncernens mest effektive.
EWE Division fokuserer fortsat kraftigt på at forbedre kundeservice og -relationer og har i 2000 udvidet forhandler- og
distributionsnetværket i hele divisionen.
Ansatte
1500
1200
200
800
900
150
600
600
100
400
300
50
200
0
0
1996 1997 1998 1999 2000
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
Rockwool isolering kan spare flere
hundrede gange mere C02, end der gik til
produktets fremstilling.
33
Udsigter for 2001
Inden for få år forventes implementeringen af det nye EU
brandklassifikationssystem at forstærke efterspørgslen på
brandsikre Rockwool produkter. Dog er det stadig usikkert,
hvor lang tid der vil gå, før dette påvirker salget.
Energibesparelse er i højere og højere grad på den europæiske dagsorden. Det skyldes blandt andet:
• de ødelæggende oversvømmelser i Storbritannien i 2000
• demonstrationerne og blokaderne i forbindelse med de
dramatiske olieprisstigninger
• øget offentligt pres for energibesparelser på grund af
klimaforandringer
• lave isoleringsstandarder i Storbritannien og Østeuropa
kombineret med implementeringen af nye EU standarder
• store nedskæringer i de offentlige subsidier til energi i
Østeuropa.
Der forventes dog kun en beskeden markedsvækst i 2001 og
stadig langt fra nok til for alvor at udnytte produktionskapaciteten i mineraluldsbranchen.
Grundet sin øgede konkurrenceevne regner EWE Division dog med at kunne øge salget yderligere samt forbedre
indtjeningen i 2001.
1
2
3
4
5
Fotos fra venstre
Energibesparelse, der pynter. Rockwool facadeisolering
er populær i Østeuropa. I Ukraine steg salget 50%.
Mount Batten Centre, Storbritannien.
The International Centre for Life i Newcastle er isoleret og
brandsikret med Rockwool stenuld.
Stigende kvalitetskrav og energipriser har gavnet markedsleder
Rockwool Polska.
Brno messecenter,Tjekkiet.
34
Systems Division
Systems Division repræsenterer de af Rockwool koncernens
forretningsområder, som ikke har med isolering at gøre. Divisionen markedsfører et bredt udvalg af stenuldsbaserede
produkter og systemer til kunder i hele verden.
Ved udgangen af 2000 beskæftigede Systems Division
362 medarbejdere. Divisionen ledes af administrerende direktør Eelco van Heel.
I 2000 steg omsætningen til DKK 1,4 milliarder, hvilket er
16% mere end i 1999. Investeringer og akkvisitioner beløb
sig til DKK 62 millioner i forhold til DKK 6 millioner i fjor. Indtjeningen steg betydeligt til DKK 152 millioner sammenlignet
med DKK 83 millioner i 1999, en stigning som kan tilskrives
samtlige divisionens fem forretningsområder.
Succes for bedre indeklima
Rockfon gruppen markedsfører systemer med forsænkede
akustiklofter - primært i Europa. Rockfon navnet er hurtigt
ved at blive det førende mærke til løsning af mange indeklimaproblemer. Rockfon systemer sikrer god lydabsorbering
og -isolering, lysrefleksion, hygiejne samt brand- og fugtmodstand.
I 2000 øgede Rockfon gruppen omsætningen betydeligt
på det stabile og meget konkurrenceprægede europæiske
marked for forsænkede lofter. Igen vandt Rockfon selskaberne markedsandele primært på bekostning af produkter med
ringe støjdæmpende egenskaber. Indtjeningen steg med næsten 50% sammenlignet med det tilfredsstillende niveau i 1999.
Omsætning i DKK mio.
(inkl. salg til søsterselskaber)
Ansatte
1500
1200
Investeringer i DKK mio.
120
600
100
500
80
400
60
300
40
200
20
100
900
600
300
0
0
1996 1997 1998 1999 2000
0
1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000
Ro fremmer koncentration og trivsel.
Over 20% af befolkningen i Europa plages
af støjforurening.
35
Kunderne inden for flere markedssegmenter efterspurgte i
stigende grad æstetiske og avancerede løsninger og understregede akustiklofternes betydning for menneskers effektivitet og trivsel på arbejdspladsen. Rockfon løsningerne blev
således et stadig mere populært valg.
I 2000 blev mange nye produkter og løsninger lanceret,
hvilket styrkede Rockfon selskabernes gode markedsposition.
1
2
3
4
4
Et godt år for drivhusindustrien
Grodan gruppen er verdens førende udbyder af vækstsubstrater til drivhusdyrkning af grøntsager og snitblomster. Endvidere udvikler Grodan gruppen hele tiden nye produktløsninger og serviceydelser, der giver større fordele for producenten, forbrugeren og miljøet. Grodan dyrkningssystemer
muliggør stort udbytte af kvalitetsblomster og -grønt med
minimalt brug af vand, energi, næringsstoffer og kemikalier.
80% af Europas grøntsager dyrkes i drivhus. Dette skift til
drivhusdyrkede kvalitetsgrøntsager med lille eller ingen
brug af pesticider vinder nu også frem i andre dele af verden.
I USA dyrkes kun 10% af grøntsagerne i drivhus. Forbrugernes fokus på sund kost med grøntsager af høj kvalitet vokser
nu kraftigt i Nordamerika, hvor man inden for 5-10 år forudser
en tredobling af salget.
I 2000 blev aktieminoriteten i Agro-Dan Inc., der er Grodania A/S’ distributør i Nordamerika, ændret til et 100% ejerskab. Den allerede betydelige salgsfremgang, som primært
fandt sted i Middelhavsområdet, Østeuropa og Fjernøsten,
blev herved forøget. På trods af opkøbets finansielle belastning af regnskabet steg Grodan gruppens indtjening pænt
sammenlignet med 1999.
Fotos fra venstre
Rockfon aktiviteterne havde stor fremgang i 2000.
MÅÅÅÅÅÅL! Akustiklofter begrænser generende ekko og
efterklang i sportshaller, biografer og koncertsale.
Støjdæmpende lofter forbedrer trivsel og koncentrationsevnen
for mennesker i alle aldre.
Grodan gruppen er verdens førende producent af vækstmedier
til drivhuse.
Sundhed og miljø. Grodan dyrkningssystemer havde succes i 2000
36
I 2000 forbedrede Grodan gruppen sin miljømæssige profil.
Dette er af stor betydning for forbrugernes og detailkædernes opfattelse af afgrøder dyrket i Grodan substrater som velsmagende, sunde og miljøvenlige alternativer til afgrøder
dyrket i mindre avancerede substrater eller i jord. Grodan
genbrugssystemer blev taget i brug på mange nye markeder, og i Holland opnåede selskabet et officielt miljøcertifikat
- milieukeur. Dette certifikat gør Grodan produkter til en integreret del af de miljøvenligt dyrkede grøntsager, som efterspørges af stadig flere forbrugere og supermarkedskæder.
Specialfibre til armering
Lapinus Fibres B.V. producerer specialfibre til armering af
bremseprodukter, pakninger, plast og et stigende antal specialprodukter. Gennem sit intensive udviklingsarbejde og
field engineering har firmaet fået opbygget en værdifuld ekspertise inden for specialfibre. Denne knowhow bruges til at
introducere en række forbedrede produkter og nye tjenesteydelser, som ofte er tilpasset meget specifikke kundebehov især inden for bilindustrien.
Som følge af beslutningen om at fokusere på produktmix
forblev omsætningen stabil sammenlignet med 1999. Dette
har bidraget til en væsentlig stigning i indtjeningen i forhold
til 1999.
Facadeplader på rette spor
Rockpanel selskaberne markedsfører facadeplader, som er
nemme og billige at installere, og som findes i mange for
skellige farver. Produkterne markedsføres til udvendig be-
klædning af bygninger - især inddækning og afslutningsdetaljer - på udvalgte europæiske markeder. Rockpanel pladernes æstetik, holdbarhed og effektive montage fik igen i 2000
salget til at stige kraftigt.
Hvor 1999 sluttede med store tab på grund af startproblemer med en ny fabrik i Holland, vendte billedet fuldstændig i
2000, og Rockwool Rockpanel B.V. opnåede et mindre overskud. Inden for kort tid planlægges lanceringen af en serie
vigtige, nye produkter. Dette vil fremskynde processen med
at udnytte al tilgængelig kapacitet, trænge ind på nye segmenter og markeder samt gøre Rockpanel aktiviteterne til en
vellykket forretning.
Populær løsning på støjforurening
Millioner af mennesker - i Europa mere end 20% af befolkningen - generes af støjforurening. Mindre støj betyder ikke kun
mindre stress. Blot en reduktion af udendørs støj på 1 decibel
vil ifølge Vejdirektoratet forøge værdien af nærliggende fast
ejendom med 1%.
RockDelta a/s blev grundlagt i 1997 og markedsfører løsninger til kontrol af udendørs støjforurening fra trafik, industri
og andre larmende naboer. Produktporteføljen omfatter lydabsorberende støjskærme samt koncepter, der minimerer
vibration og støj fra sporvogns- og jernbaneskinner.
RockDelta a/s fik i 2000 et gennembrud for lydabsorberende støjskærme på det polske, danske, hollandske og franske
marked. RockDelta Green Noise Barriers reducerer typisk
støjniveauet med 5-10 dB, hvilket opfattes som en betydelig
forbedring. Øredøvende larm fra et forbipasserende tog kan
37
eksempelvis dæmpes, så det bliver muligt at føre en normal
samtale. Succesen muliggjorde et uændret økonomisk resultat for året. Den gode udvikling forventes at fortsætte i 2001,
hvor man også forventer et gennembrud på segmentet for
vibrationsisolering.
Udsigter for år 2001
På trods af generel stagnation på flere af Systems Division’s
vigtige segmenter forventer divisionen en vækst i sin omsætning, der ligger på linie med sidste år. Resultatet forventes at
ligge på et stabilt niveau i forhold til det gode niveau i 2000 i
det omfang, inflationen på omkostningssiden opvejes af stigende salg, salgspriser samt effektivitetsforbedringer.
1
2
3
4
5
Fotos fra venstre
Grodan dyrkningssystemer fik miljøcertifikatet Miliekeur.
Lapinus armeringsfibre sikrer styrke og varmemodstand i
bremsesystemer samt pakninger til rør og motordele.
Monteringsvenlige Rockpanel facadeplader til himmels.
Zorro Tower, Holland.
RockDelta grønne støjvægge fik stort gennembrud i 2000.
Gode smagsoplevelser er kilde til glæde,
sundhed og samvær. Effektiv, miljøskånsom
produktion kan mætte flere munde.
38
Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsregnskabet og koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt de af Københavns
Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber, herunder gældende danske regnskabsvejledninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til
sidste år.
Konsolidering
Koncernregnskabet omfatter Rockwool International A/S og
de virksomheder, hvori dette selskab og dets datterselskaber
ejer mere end 50% af aktierne.
Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af reviderede regnskaber for de enkelte selskaber - opgjort efter ensartede regnskabsprincipper - ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet indhold. Der er foretaget eliminering
af udbytter fra datterselskaber, andre interne indtægts- og
udgiftsposter, interne avancer samt interne mellemværender
og aktiebesiddelser.
Kapitalinteresser i datterselskaber omfatter ud over aktier
desuden langfristede lån til datterselskaber, når disse udgør
et tillæg til aktieinvesteringen.
Køb og salg af virksomheder
Ved køb af virksomheder beregnes koncerngoodwill på
købstidspunktet, svarende til forskellen mellem anskaffelsessum og den erhvervede virksomheds indre værdi opgjort
efter koncernens regnskabsprincipper.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i
koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte virksomheder medtages i salgsåret til afhændelsestidspunktet.
Sammenligningstal korrigeres ikke for frasolgte virksomheder eller for virksomheder tilgået ved køb.
Fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta opgøres som hovedregel til
transaktionsdagens valutakurs. Dog opgøres transaktioner,
der forudgående er sikret, til den sikrede valutakurs.
Monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurser eller den kurs, hvortil de er kurssikret.
Ikke realiserede valutakursgevinster og -tab på terminsforretninger m.v., som er indgået til dækning af fremtidigt salg/
køb, udskydes indtil det pågældende salg/køb realiseres.
De udenlandske datterselskabers regnskaber omregnes
ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens poster.
Alle valutakursreguleringer indgår i resultatopgørelsen
under finansielle poster bortset fra de valutakursdifferencer,
som opstår ved:
• omregning af egenkapital i datterselskaber ved regnskabsårets begyndelse til balancedagens valutakurser,
• omregning af årets resultat fra gennemsnitlige valutakurser
til balancedagens valutakurser,
• omregning af de langfristede koncernmellemværender,
der udgør et tillæg til aktieinvesteringen i datterselskaber,
• omregning af kurssikring af kapitalinteresser i datterselskaber,
• omregning af kapitalandele i associerede og andre selskaber, som indgår direkte på egenkapitalen, efter fradrag af
skat.
Som følge af koncernstrukturen er hovedparten af indtægter
og udgifter i forskellige valutaer af samme størrelsesorden.
Koncernens selskaber har kun indgået valutaterminsforretninger og lignende til dækning af kommercielle risici.
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Som indtægtskriterium benyttes faktureringsprincippet. Salget indtægtsføres, når varerne leveres. Nettoomsætningen er
værdien af de leverede varer ekskl. merværdiafgift og med
fradrag af rabatter og bonus.
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Omkostninger til forsknings- og udviklingsaktiviteter udgiftsføres i det år, hvori de afholdes.
Investeringstilskud
Investeringstilskud indtægtsføres i takt med afskrivninger på
de tilhørende materielle anlægsaktiver. Endnu ikke indtægtsførte investeringstilskud er medtaget som en særskilt post
under hensættelser.
Skat
Beregnet skat, der omfatter skat af årets skattepligtige indkomst og årets ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og
direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Den aktuelle danske skat er beregnet under hensyntagen
til den eksisterende sambeskatning mellem moderselskabet
og visse af de 100% ejede datterselskaber. Moderselskabet
udgiftsfører og betaler den skat, der pålignes samtlige danske selskaber i koncernen. I moderselskabet udgiftsføres og
afsættes tillige den udskudte skat, der knytter sig til de danske selskaber.
Udskudt skat afsættes, hvor indtægter og udgifter medtages i regnskab og selvangivelse i forskellige perioder. Beregningen af udskudt skat er baseret på gældsmetoden. Latent
skat vedrørende kapitalinteresser i datterselskaber oplyses i
en note til regnskabet.
Skatteaktiver aktiveres ikke i balancen, men oplyses i en
note til regnskabet.
39
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Koncerngoodwill og tilkøbte patenter aktiveres og afskrives
lineært over resultatopgørelsen over den forventede økonomiske levetid; dog maksimalt 10 år. Ved køb af aktiver afskrives eventuel goodwill efter samme principper.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum
med fradrag af lineære afskrivninger, der fastsættes ud fra
aktivernes fysiske og økonomiske levetid. For tekniske anlæg
og maskiners vedkommende også under hensyntagen til produktionsudnyttelsen.
Anskaffelsessum på koncernfremstillede tekniske anlæg
og maskiner omfatter købspris, udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt ingeniørtimer med indregning af indirekte
produktionsomkostninger.
Finansielt leasede aktiver medtages i balancen til handelsværdi på anskaffelsestidspunktet og afskrives med afskrivningssatser, som ejede aktiver af samme art. Leasingforpligtelsen optages som gæld. Finansieringsudgiften fordeles over
leasingperioden, svarende til en forrentning af restgælden.
De anvendte afskrivningssatser er:
Bygninger
5%
Tekniske anlæg og maskiner
15%/20%
Driftsmateriel m.v.
25%
Mindre aktiver og software afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Ved salg eller udrangering af aktiver medtages eventuelle
tab eller gevinster under årets afskrivninger.
Aktier i datterselskaber
Moderselskabets aktier i datterselskaberne værdiansættes
efter equity-metoden til den regnskabsmæssige indre værdi
med fradrag af koncerninterne avancer, og datterselskabernes nettoresultater reguleret for interne avancer indgår i moderselskabets resultatopgørelse.
Den del af årets resultat i datterselskaber, der overstiger
modtaget udbytte indgår i opskrivningshenlæggelser på
egenkapitalen.
Aktier i associerede selskaber
Aktier i associerede selskaber værdiansættes efter equitymetoden, og den forholdsmæssige andel af selskabernes
nettoresultat indgår i resultatopgørelsen.
Aktier
Børsnoterede aktier optages til noteret kursværdi, mens andre
aktier værdiansættes til indre værdi. Opskrivningerne i forhold til anskaffelsesværdien indgår i opskrivningshenlæggelser på egenkapitalen.
Udbytte medtages i resultatopgørelsen.
Egne aktier
Egne aktier værdiansættes til laveste værdi af anskaffelsesværdi og noteret kursværdi. Egne aktier erhvervet til sikring
af tildelte aktieoptioner værdiansættes dog ikke højere end
optionskursen. Et beløb, svarende til den regnskabsmæssige
værdi af egne aktier, henlægges under egenkapitalen som
”reserve egne aktier”.
Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til den laveste værdi af historisk kostpris (opgjort efter FIFO-princippet) eller nettorealisationsværdi. I kostprisen for færdigvarer og varer under
fremstilling indgår direkte omkostninger til materialer og løn i
produktionen, men ikke indirekte produktionsomkostninger.
Tillæg for indirekte produktionsomkostninger oplyses i en
note.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes efter reservation mod risici
på grundlag af en vurdering af de enkelte fordringer.
Obligationer
Beholdningen af obligationer er værdiansat til den laveste
værdi af anskaffelsespris eller kursværdien på balancedagen.
Kursgevinster og -tab, der fremkommer ved realisation og
værdiansættelse, indgår i resultatopgørelsen.
Pensionsforpligtelser
Pensionsforpligtelser omfatter ikke-forsikringsdækkede
pensions- og førtidspensionsforpligtelser m.v., som udgiftsføres i det år, hvor de optjenes.
PENGESTRØMSOPGØRELSEN
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode
med udgangspunkt i resultat efter skat. Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året samt likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat
efter skat reguleret for ikke-likvide driftsposter, likvide finansielle poster, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapital.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger
ved køb og salg af virksomheder samt andre anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter låntagning og afdrag på lån, betaling af udbytte samt provenu af aktiekapitaludvidelser.
Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt obligationer med fradrag af kortfristet bankgæld.
40
Resultatopgørelse
DKK mio.
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Afkast fra datterselskaber og associerede selskaber
Note
1.
2.
Driftsindtægter
Udgifter til råvarer og produktionsmaterialer
Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger
Personaleudgifter
Øvrige faste omkostninger
Afskrivninger
3.
4.
Driftsudgifter
Resultat af primær drift
Renteindtægter og lignende indtægter
Renteudgifter og lignende udgifter
5.
6.
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Resultat efter skat
Minoritetsinteressers andel
Årets resultat
Der fordeles således:
Udbytte
Overført fra opskrivningshenlæggelser
Overført til andre reserver
Udbytte pr. aktie på DKK 10,00
7.
Koncernen
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
7.620,5
223,4
21,0
7.212,3
172,9
20,6
502,0
208,5
198,5
240,3
207,7
460,4
7.864,9
7.405,8
909,0
908,4
2.196,2
1.580,1
2.222,4
865,2
778,6
1.963,6
1.377,9
2.101,6
825,6
687,3
409,4
42,6
156,8
99,9
16,8
179,7
31,5
142,7
97,3
21,8
7.642,5
6.956,0
725,5
473,0
222,4
449,8
183,5
435,4
109,6
147,3
109,2
109,1
70,1
46,9
52,0
27,8
184,7
449,9
206,7
459,6
78,7
166,0
77,5
165,5
106,0
283,9
129,2
294,1
-23,2
-10,2
0,0
0,0
129,2
294,1
129,2
294,1
71,7
-274,5
332,0
72,0
-95,9
318,0
129,2
294,1
3,30
3,30
41
Pengestrømsopgørelse
DKK mio.
Note
Koncernen
2000
1999
106,0
778,6
283,9
687,3
884,6
971,2
237,1
-232,7
175,9
-157,4
Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat
889,0
989,7
Renteindbetalinger
Renteudbetalinger
Betalt skat
87,6
-136,1
-81,7
79,4
-118,5
-205,2
Pengestrømme fra driftsaktivitet
758,8
745,4
-193,9
-1.436,6
-7,8
-205,5
-981,0
0,0
-1.638,3
-1.186,5
-879,5
-441,1
Udbetalt udbytte
Kapitalindskud
Køb af egne aktier
Forskydning i langfristet gæld
Forskydning i langfristet tilgodehavende
-72,0
0,0
-15,6
157,4
327,6
-48,0
0,0
-9,5
17,9
48,4
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
397,4
8,8
Ændring i likvider
Likvide midler 1/1
Regulering til valutakurser 31/12
-482,1
993,2
0,1
-432,3
1.423,6
1,9
511,2
993,2
Resultat efter skat
Afskrivninger
Cash flow
Reguleringer
Ændring i driftskapital
Køb af virksomheder
Køb af materielle anlægsaktiver, netto
Køb af aktier, netto
8.
9.
10.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (frit cash flow)
Likvide midler 31/12
11.
Det bemærkes, at pengestrømsopgørelsens enkelte poster ikke direkte kan udledes af koncernbalancen, idet balanceposter ved årets
begyndelse i de udenlandske selskaber er omregnet til valutakurser pr. 31. december.
42
Balance - Aktiver
DKK mio.
Note
Koncernen
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
142,7
11,1
75,1
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
153,8
88,2
0,0
0,0
1.374,5
2.286,1
183,2
265,0
1.006,2
1.728,2
160,4
416,7
81,0
0,0
15,7
1,1
29,3
0,0
17,0
29,8
4.108,8
3.311,5
97,8
76,1
0,0
99,9
0,0
0,5
35,4
1,4
0,0
72,0
0,0
0,6
29,2
313,1
1.897,1
84,4
757,7
0,5
35,4
0,0
2.148,1
63,7
385,1
0,6
29,2
0,0
137,2
414,9
2.775,1
2.626,7
4.399,8
3.814,6
2.872,9
2.702,8
341,8
4,0
182,9
297,3
3,7
164,7
5,5
15,1
0,0
4,7
35,7
0,0
16.
528,7
465,7
20,6
40,4
26.
952,2
0,0
0,0
358,3
22,6
853,2
0,0
0,0
141,2
27,1
0,0
609,9
0,0
56,1
0,1
0,0
635,4
18,0
16,8
0,2
1.333,1
1.021,5
666,1
670,4
591,4
876,1
572,4
854,3
407,7
345,5
70,4
22,3
Omsætningsaktiver i alt
2.860,9
2.708,8
1.329,5
1.587,4
Aktiver i alt
7.260,7
6.523,4
4.202,4
4.290,2
Koncerngoodwill
Patenter
Immaterielle anlægsaktiver
12.
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
Driftsmateriel, edb-udstyr og inventar
Forudbetalinger og anlægsaktiver under opførelse
Materielle anlægsaktiver
Aktier i datterselskaber
Aktier i associerede selskaber
Lån til datterselskaber
Aktier
Egne aktier
Bankindeståender
Finansielle anlægsaktiver
13.
15.
14.
Anlægsaktiver i alt
Råvarer og hjælpematerialer
Varer under fremstilling
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavender hos datterselskaber
Selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Obligationer
Likvide beholdninger
17.
43
Balance - Passiver
DKK mio.
Note
Koncernen
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
219,7
0,0
0,0
0,0
3.467,3
219,7
11,3
183,1
35,4
3.340,9
219,7
11,3
324,5
29,2
3.102,3
Aktiekapital
Overkurs ved emission
Opskrivningshenlæggelser
Reserve egne aktier
Andre reserver
18.
20.
219,7
0,0
0,0
0,0
3.570,7
Egenkapital i alt
21.
3.790,4
3.687,0
3.790,4
3.687,0
22,3
9,4
0,0
0,0
31,3
133,1
185,6
11,2
75,1
124,4
84,0
12,6
11,7
0,9
0,0
0,0
34,1
0,9
0,0
0,0
Hensættelser i alt
361,2
296,1
12,6
35,0
Prioritetslån
Banklån
186,3
798,7
139,9
629,9
0,0
59,9
0,0
305,1
19.
Minoritetsinteresser
Udskudt skat
Pensionsforpligtelser
Investeringstilskud
Andre hensættelser
22.
23.
24.
Langfristet gæld
25.
985,0
769,8
59,9
305,1
Langfristet gæld, der forfalder inden for et år
Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til datterselskaber
Selskabsskat
Anden gæld
Udbytte
25.
121,9
487,9
729,2
0,0
47,7
643,4
71,7
135,7
228,4
652,6
0,0
20,3
652,1
72,0
0,0
8,7
33,1
147,9
14,0
64,1
71,7
0,0
9,3
36,3
90,0
0,0
55,5
72,0
Kortfristet gæld
2.101,8
1.761,1
339,5
263,1
Gæld i alt
3.086,8
2.530,9
399,4
568,2
Passiver i alt
7.260,7
6.523,4
4.202,4
4.290,2
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
26.
27.
44
Ledelses- og revisionspåtegning
Noter til regnskab
Direktion
Tom Kähler
Eelco van Heel
Knud Jørning
Preben Overgaard
1. Andre driftsindtægter
Ole Dalby
Preben Haar
Peter Molzen
Jakob Sørensen
Koncernen
DKK mio.
Per Carsten Pedersen
Lars Elmekilde Hansen
Gustav Kähler
Arne Kraglund
Revisionspåtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og
årsregnskab for 2000 for Rockwool International A/S.
Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik
på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet
er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi
ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet
grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.
Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte
regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn
samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed
er fyldestgørende.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
1999
2000
1999
6,1
17,1
0,0
0,0
Ændring i lagre af færdigvarer
og varer under fremstilling
Koncernfremstillede tekniske anlæg
og maskiner opført under aktiver
Bestyrelse
Johan Schrøder
Birthe Bækman
Arne V. Jensen
Tom Kähler
Jürgen Sengera
Moderselskabet
2000
92,5
60,6
0,0
0,0
Licensindtægter og øvrige
124,8
95,2
208,5
207,7
I alt
223,4
172,9
208,5
207,7
2. Afkast fra datterselskaber og associerede selskaber
Moderselskabet
DKK mio.
2000
1999
Resultater i datterselskaber
157,9
428,2
Forrentning af langfristede lån
18,6
13,0
Resultat associerede selskaber
22,0
19,2
198,5
460,4
Resultat før skat
3. Personaleudgifter
Moderselskabet
DKK mio.
2000
1999
Løn
143,3
130,3
12,5
11,2
Pensionsbidrag
Andre udgifter til social sikring
I alt
1,0
1,2
156,8
142,7
299
282
15,9
9,1
Gennemsnitligt antal medarbejdere
Af ovenstående udgør:
Vederlag til direktionen
Bestyrelseshonorar
1,5
1,3
17,4
10,4
En række ledende medarbejdere i koncernen har fået tildelt option på at købe
Konklusion
Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet
er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af
koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.
104.500 stk. af selskabets aktier til kurs 150 i perioden 1/1 2004 – 31/12 2006.
Forpligtelsen er dækket af selskabets beholdning af egne aktier.
4. Afskrivninger
Koncernen
DKK mio.
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
748,4
630,7
13,2
11,3
25,5
46,7
4,1
10,9
-0,4
Afskrivninger af materielle
København, den 26. marts 2001
anlægsaktiver
Udgiftsførte anskaffelser
ERNST & YOUNG
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Nettotab/-gevinst
vedr. salg/udrangering
5,2
23,0
-0,5
-33,2
-26,7
0,0
0,0
745,9
673,7
16,8
21,8
33,2
19,8
0,0
0,0
Regulering til gennemsnitlige valutakurser -0,5
-6,2
0,0
0,0
687,3
16,8
21,8
Indtægtsførte investeringstilskud
John Lundin
Statsaut. revisor
Johnny Kofoed-Jensen
Statsaut. revisor
Afskrivning af immaterielle aktiver
I alt
PricewaterhouseCoopers
Lars Søndergaard,
Statsaut. revisor
778,6
45
Noter
5. Renteindtægter og lignende indtægter
10. Køb af virksomheder
Koncernen
DKK mio.
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
Afkast, obligationer
22,1
34,7
21,1
33,8
Renteindtægter
44,4
47,8
4,8
3,2
Renteindtægter, datterselskaber
Værdien af overtagne aktiver og passiver udgør følgende:
Koncernen
DKK mio.
2000
1999
Materielle anlægsaktiver
137,9
270,1
2,5
11,4
0,0
0,0
27,1
10,3
Kursgevinst, valuta
43,1
26,7
17,1
4,4
Varebeholdninger
17,6
8,1
Kursgevinst, aktier
0,0
0,0
0,0
0,3
Tilgodehavender
17,5
47,6
109,6
109,2
70,1
52,0
I alt
Goodwill og patenter
Likvide midler
Hensættelser
6. Renteudgifter og lignende udgifter
Koncernen
DKK mio.
Renteudgifter
Renteudgifter, datterselskaber
Kurstab, valuta
Kurstab, aktier
I alt
Moderselskabet
-18,7
-51,0
145,0
209,8
Heraf minoritetsandel
-57,9
-49,6
87,1
160,2
Egen andel
1999
2000
1999
80,2
9,2
22,5
0,0
0,0
1,5
1,0
Anskaffelsessum i alt
37,3
28,1
13,8
3,5
Heraf likvide midler
Kontant anskaffelsessum
0,8
22,4
0,8
109,1
46,9
27,8
-42,8
Nettoaktiver
87,6
22,4
-33,6
0,0
Gæld
2000
147,3
-11,8
Koncerngoodwill
95,0
11,7
182,1
171,9
11,8
33,6
193,9
205,5
11. Likvide midler 31/12
Koncernen
7. Beregnet skat
Koncernen
Moderselskabet
DKK mio.
2000
1999
2000
1999
Aktuel skat af årets resultat
123,2
172,3
13,7
26,1
Skat i datterselskaber og associerede
selskaber
Regulering udskudt skat
Andre skatter
Skat af årets resultat
Skat af egenkapitalposter
-44,0
-9,1
86,7
159,2
-22,4
-22,5
-0,5
2,8
-0,5
2,7
78,7
166,0
77,5
165,5
-13,5
-25,9
-13,5
-25,9
DKK mio.
2000
1999
Likvide beholdninger
407,7
345,5
Obligationsbeholdning
591,4
876,1
Bankgæld
-487,9
-228,4
Likvide midler 31/12
511,2
993,2
12. Immaterielle anlægsaktiver
Koncernen
DKK mio.
Goodwill Patenter I alt
Anskaffelsessum:
8. Reguleringer
Akkumuleret 1/1
Koncernen
DKK mio.
2000
1999
124,3
14,9
139,2
Valutakursregulering 1/1
0,4
0,0
0,4
Nye aktiviteter
3,8
0,0
3,8
96,1
0,0
96,1
-109,6
-109,2
Årets tilgang
Renteudgifter
147,3
109,1
Årets afgang
Beregnet skat
78,7
166,0
Akkumuleret 31/12
Hensættelser
141,6
6,5
Regulering af associerede selskaber
-27,1
-7,6
Akkumuleret 1/1
6,2
11,1
Valutakursregulering 1/1
237,1
175,9
Nye aktiviteter
Renteindtægter
Kursregulering af driftsposter til balancekurser
I alt
Årets afgang
Akkumuleret 31/12
Koncernen
DKK mio.
Ændring i varebeholdninger
2000
1999
-4,2
-87,3
Ændring i tilgodehavender fra salg
-74,0
-152,5
Ændring i øvrige tilgodehavender
-188,1
-21,1
Ændring i gæld til leverandører
Ændring i gæld i øvrigt
I alt
48,3
46,3
-14,7
57,2
-232,7
-157,4
0,0
0,0
14,9
239,5
49,2
1,8
51,0
0,2
0,0
0,2
1,3
0,0
1,3
31,2
2,0
33,2
Afskrivninger:
Årets tilgang
9. Ændring i driftskapital
0,0
224,6
Regnskabsmæssig værdi 31/12
0,0
0,0
0,0
81,9
3,8
85,7
142,7
11,1
153,8
46
Noter
13 Materielle anlægsaktiver
Koncernen
Moderselskabet
DKK mio.
Grunde og
bygninger
Tekniske
anlæg og
maskiner
DriftsForudmateriel, betalinger
edb-udstyr og anlægsog inventar
aktiver
under
opførelse
I alt
Grunde og
bygninger
DriftsForudmateriel, betalinger
edb-udstyr og anlægsog inventar aktiver
under
opførelse
I alt
Anskaffelsessum:
Akkumuleret 1/1
2.130,4
6.024,6
652,0
381,0
9.188,0
71,3
61,1
29,8
Valutakursregulering 1/1
17,0
35,1
2,1
2,4
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Tilgang vedr. nye aktiviteter
21,1
116,1
1,7
0,0
138,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Årets tilgang
423,5
1.060,8
112,5
-117,5
1.479,3
56,3
8,5
1,1
65,9
Årets afgang
-5,6
-122,9
-36,3
-0,9
-165,7
0,0
-7,0
-29,8
-36,8
2.586,4
7.113,7
732,0
265,0
10.697,1
127,6
62,6
1,1
191,3
86,1
Akkumuleret 31/12
162,2
Afskrivninger:
Akkumuleret 1/1
1.124,2
4.296,4
491,6
0,0
5.912,2
42,0
44,1
0,0
Valutakursregulering 1/1
4,0
14,1
0,9
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Tilgang vedr. nye aktiviteter
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Årets tilgang
86,6
578,8
83,0
0,0
748,4
4,6
8,6
0,0
13,2
Årets afgang
-2,9
-61,7
-27,7
0,0
-92,3
0,0
-5,8
0,0
-5,8
1.211,9
4.827,6
548,8
0,0
6.588,3
46,6
46,9
0,0
93,5
1.374,5
2.286,1
183,2
265,0
4.108,8
81,0
15,7
1,1
97,8
Akkumuleret 31/12
Regnskabsmæssig værdi 31/12
Den regnskabsmæssige værdi af koncernens danske ejendomme er DKK 131,7 mio., mens den offentlige kontantvurdering pr. 1/1 2000 er DKK 353,9 mio.
For moderselskabets ejendomme er den offentlige kontantvurdering pr. 1/1 2000 DKK 78,5 mio.
Grunde udgør DKK 269,2 mio., hvorpå der ikke afskrives. Finansielt leaset bygning anskaffet til DKK 31,8 mio. indgår i den regnskabsmæssige
værdi med DKK 25,1 mio.
47
Noter
14 Finansielle anlægsaktiver
Koncernen
Moderselskabet
DKK mio.
Aktier i
Bankassocierede
indeselskaber
ståender
m.v.
I alt
Aktier i
datterselskaber
Aktier i
Lån til
Aktier og
associe- datteregne
rede
selskaber
aktier
selskaber
I alt
Anskaffelsessum:
Akkumuleret 1/1
Valutakursregulering 1/1
Årets tilgang
Årets afgang
Akkumuleret 31/12
73,7
313,1
386,8
1.835,7
32,8
392,9
34,3
0,0
15,9
15,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.295,7
0,0
23,4
5,8
29,2
309,1
0,0
565,1
15,6
889,8
0,0
-333,4
-333,4
0,0
0,0
-197,6
0,0
-197,6
97,1
1,4
98,5
2.144,8
32,8
760,4
49,9
2.987,9
28,1
0,0
28,1
312,4
30,9
-7,8
-4,5
331,0
0,0
0,0
0,0
48,3
0,0
0,0
0,0
48,3
16,1
0,0
16,1
56,1
17,2
0,0
0,0
73,3
Reguleringer:
Akkumuleret 1/1
Valutakursregulering 1/1
Resultat efter skat
Regulering af resultat
efter skat til valutakurser 31/12
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,9
Hensatte udbytter for året
0,0
0,0
0,0
-110,4
0,0
0,0
0,0
-110,4
-9,1
0,0
-9,1
-567,1
-9,1
0,0
0,0
-576,2
3,6
0,0
3,6
12,1
12,6
5,1
-9,5
20,3
38,7
0,0
38,7
-247,7
51,6
-2,7
-14,0
-212,8
135,8
1,4
137,2
1.897,1
84,4
757,7
35,9
2.775,1
Udbytte
Værdiregulering
Akkumuleret 31/12
Regnskabsmæssig værdi 31/12
I ”Lån til datterselskaber” udgør tillæg til aktieinvesteringen DKK 329,9 mio. Lån i tilknytning til aktieinvestering træder tilbage for eksterne lån.
Alle selskaber, der indgår i koncernregnskabet, er 100% ejede, bortset fra Prefizol Bohumín a.s., hvori Rockwool International A/S ejer 93 % af aktiekapitalen,
Rockwool Russia ZAO, hvori Rockwool International A/S ejer 56% af aktiekapitalen og Rockwool Asia B.V., hvori Rockwool International A/S ejer 60% af aktiekapitalen.
Aktier i datterselskaber i alt DKK 1.897,1 mio. indeholder koncerngoodwill på DKK 142,7 mio.
I forbindelse med optagelse af lån har moderselskabet påtaget sig indskrænkninger i dispositionsretten vedrørende aktierne i Rockwool Polska Sp. z o.o.,
Rockwool Russia ZAO og Rockwool Asia Sdn. Bhd.
15. Egne aktier (A- og B-aktier)
DKK mio.
16. Varebeholdninger
Antal styk
Pålydende
værdi
% af
aktiekapital
Beholdning 1/1
145.150
1,5
0,66
Køb
104.500
1,0
0,48
249.650
2,5
1,14
Koncernens færdigvarebeholdninger DKK 182,9 mio. er opgjort uden tillæg for
indirekte produktionsomkostninger (IPO). Værdien af et evt. IPO-tillæg vil
udgøre DKK 75,9 mio. (1999 : DKK 64,2 mio.).
17. Obligationer
Salg
Beholdning 31/12
Kursværdien ved årets slutning overstiger den regnskabsmæssige værdi med
følgende beløb:
Koncernen
Købesummen i året er DKK 15,6 mio. Aktierne er erhvervet til at afdække
forpligtelser i henhold til optionsaftaler.
DKK mio.
Ialt
Optionsaftaler
Antal aktier
Kurs
Udnyttelsesperiode
22
44.900
211
1/1 2002-31/12 2004
79
100.250
215
1/1 2003-31/12 2005
82
104.500
150
1/1 2004-31/12 2006
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
3,3
5,9
3,3
6,0
48
Noter
18. Aktiekapital
21. Egenkapitalforklaring
Moderselskabet
Moderselskabet
DKK mio.
2000
1999
DKK mio.
A-aktier – 13.072.800 stk. a DKK 10
130,7
130,7
Saldo 1/1
B-aktier – 8.902.123 stk. a DKK 10
I alt 31/12
89,0
89,0
219,7
219,7
Årets resultat
Regulering af årets resultat til valutakurser 31/12
Valutakursregulering af kapitalinteresser i datterselskaber
Hver A-aktie på nominel værdi DKK 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på
Udbytte til moderselskabets aktionærer
nominel værdi DKK 10 giver 1 stemme.
Værdiregulering af aktier i associerede selskaber
I alt 31/12
2000
1999
3.687,0
3.425,6
129,2
294,1
0,9
3,7
32,5
46,6
-71,7
-72,0
12,5
-11,0
3.790,4 3.687,0
Aktionærer i henhold til aktieselskabslovens §28b:
Rockwool Fonden, Hedehusene
Gerda Elisabeth Kähler, Hellerup
22. Udskudt skat
Claus Kähler, Virum
Koncernen
Gerda Kähler, Korsør
DKK mio.
Dorrit Kähler, Virum
Saldo 1/1
Gustav Kähler, København
Valutakursregulering
ATP, DMP og SP, Hillerød
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
75,1
83,7
34,1
56,6
0,2
0,5
0,0
0,0
Hensat i året
-44,0
-9,1
-22,4
-22,5
I alt 31/12
31,3
75,1
11,7
34,1
19. Opskrivningshenlæggelser
Moderselskabet
Salg af moderselskabets aktier i datterselskaberne til regnskabsmæssig værdi
DKK mio.
2000
1999
vil udløse aktieavanceskat DKK på 18,6 mio. Koncernens skatteaktiver andrager
Saldo 1/1
324,5
381,1
DKK 48,9 mio. (1999: DKK 38,7 mio.), som ikke er aktiveret i balancen.
0,9
3,7
32,5
46,6
i associerede selskaber
12,5
-11,0
Overført fra reserver
87,2
0,0
Overført iflg. overskudsdisponering
-274,5
-95,9
I alt 31/12
183,1
324,5
Regulering af årets resultat til valutakurser pr. 31/12
Valutakursregulering af kapitalinteresser
i datterselskaber
23. Investeringstilskud
Valutakursregulering af kapitalinteresser
Koncernen
DKK mio.
Saldo 1/1
Valutakursregulering
Årets modtagne investeringstilskud
Årets tilbagebetalte investeringstilskud
Der opdeles således med henvisning til Årsregnskabsloven:
Indtægtsført i året
I alt 31/12
§40 – kapitalinteresser i datterselskaber
§67, stk. 4 – øvrige
134,2
2000
1999
84,0
53,0
0,2
0,2
134,6
57,5
0,0
0,0
-33,2
-26,7
185,6
84,0
275,6
48,9
48,9
183,1
324,5
Der påhviler visse af de modtagne investeringstilskud tilbagebetalingsforpligtelse, såfremt de tilknyttede betingelser ikke opfyldes inden for en årrække. De
tilknyttede betingelser er eller forventes opfyldt.
20. Andre reserver
Moderselskabet
DKK mio.
2000
1999
3.102,3
2.793,0
Overført iflg. overskudsdisponering
332,0
318,0
Overført til opskrivningshenlæggelser
-87,2
0,0
-6,2
-8,7
Saldo 1/1
Overført til reserve egne aktier
I alt 31/12
3.340,9 3.102,3
24. Andre hensættelser
Koncernen
DKK mio.
Miljøforanstaltninger
Øvrige
I alt
Moderselskabet
2000
1999
2000
10,1
12,2
0,0
1999
0,0
1,1
0,4
0,0
0,0
11,2
12,6
0,0
0,0
49
Noter
25. Langfristet gæld
Koncernen
Moderselskabet
DKK mio.
2000
1999
2000
Forfalder inden for 1 år
121,9
135,7
0,0
0,0
Forfalder mellem 1 og 5 år
806,3
729,8
50,8
305,1
Forfalder efter 5 år
I alt
1999
178,7
40,0
9,1
0,0
1.106,9
905,5
59,9
305,1
Af den samlede gæld udgør kapitaliseret leasing forpligtelse DKK 18,5 mio.
I lande med svag lokal valuta er der optaget lån i stærke valutaer, som pr. 31/12
2000 udgjorde DKK 471 mio.
26. Selskabsskat
Koncernen
DKK mio.
Moderselskabet
2000
1999
2000
1999
Saldo 1/1
20,3
73,7
-18,0
30,1
Valutakursregulering
-0,1
2,6
0,0
0,0
Betalt skat i året
-81,7
-205,2
31,8
-50,0
Hensat aktuel skat i året
26,1
123,2
172,3
13,7
Hensat andre skatter i året
-0,5
2,8
0,0
1,7
Skat af egenkapitalposter
-13,5
-25,9
-13,5
-25,9
I alt 31/12
47,7
20,3
14,0
-18,0
27. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
For koncernen udgør sikkerhedsstillelser DKK 3 mio. Eventualforpligtelser overstiger ikke DKK 30 mio. Operationelle leasingforpligtelser for koncernen udgør
DKK 100,4 mio., hvoraf DKK 49,0 mio. forfalder inden for 1 år, og DKK 17,4 mio.
forfalder efter 5 år. Moderselskabet har kautioneret for datterselskabers bankengagementer for DKK 16,0 mio.
Selskabet har pr. 31/12 2000 valutaoptioner vedrørende forventet salg og køb i
2001. Pr. 31/12 2000 indebærer disse et tab på DKK 0,3 mio., der ikke er indregnet.
28. Revisorhonorar
Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer specificeres således:
Moderselskabet
DKK mio.
2000
1999
Ernst & Young
0,7
0,8
PricewaterhouseCoopers
0,1
0,1
Lovpligtig revision:
Andre ydelser:
Ernst & Young
0,5
0,5
I alt
1,3
1,4
50
Adresser
KONCERNLEDELSE,
FORSKNING OG
UDVIKLING
Rockwool International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
Danmark
Tel: (+45) 46 56 03 00
Fax: (+45) 46 56 33 11
www.rockwool.com
[email protected]
Norge
A/S Rockwool
Nydalsveien 21
Postbox 4215 Torshov
N-0401 Oslo
Tel: (+47) 22 02 40 00
Fax: (+47) 22 15 91 78
www.rockwool.no
[email protected]
Slovakiet
Rockwool Slovensko s.r.o.
Bulharská ul. 70
SK-821 04 Bratislava
Tel: (+421) 7 4342 19 66
Fax: (+421) 7 4342 95 24
www.rockwool.sk
[email protected]
ROCKWOOL ISOLERING
Belgien
N.V. Rockwool Lapinus S.A.
Bedrijvenzone Cluster
Park
Romboutsstraat 7
B-1932 Zaventem
Bruxelles
Tel: (+32) 2 715 6800
Fax: (+32) 2 715 6870
www.rockwool.be
Bosnien-Hercegovina
Rockwool d.j.l. Sarajev
Halida Kajtaza 70
BiH-7100 Sarajevo
Tel: (+387) 71 23 08 27
Fax: (+387) 71 23 08 27
Bulgarien
Rockwool A/S
(Salgskontor)
20, Frederik Joliot Curie
Street, Office 320
Sofia
Tel: (+359) 2 6399 4685
Fax: (+359) 2 6399 4685
[email protected]
Canada
Roxul Inc.
551 Harrop Drive, Milton
Ontario L9T 3H3
Tel: (+1) 905 878 8474
Fax: (+1) 905 878 8077
[email protected]
Roxul (West) Inc.
6526 Industrial Parkway
P.O. Box 2890
Grand Forks, British Columbia
Tel: (+1) 25 0442 5253
Fax: (+1) 25 0442 5278
Danmark
Rockwool A/S
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Tel: (+45) 46 56 16 16
Fax: (+45) 46 56 30 11
www.rockwool.dk
[email protected]
Frankrig
Rockwool Isolation S.A
111, rue du Château
des Rentiers
F-75013 Paris
Tel: (+33) 1 40 77 82 82
Fax:(+33) 1 45 85 42 01
www.rockwool.fr
Holland
Rockwool Lapinus B.V
Industrieweg 15
NL-6045 JG Roermond
Tel: (+31) 475 353 535
Fax: (+31) 475 353 484
www.rockwool.nl
[email protected]
Hong Kong
Rockwool A/S
(Salgskontor)
2402, Great Eagle Center
23, Harbour Road, Wanchai
Tel: (+852) 2827 4394
Fax: (+852) 2827 4555
Italien
Rockwool Italia S.p.A.
(Salgskontor)
Via Mascheroni, 31
I-20145 Milano
Tel: (+39) 249 96 181
Fax: (+39) 249 96 1821
www.rockwool.it
[email protected]
Rockwool Italia S.p.A.
Via Contivecchi, 7
Z.I. Loc. Sa Stoia
I-09016 Iglesias CA
Tel: (+39) 781 26 111
Fax: (+39) 781 21 347
Kroatien
Rockwool Hrvatska d.o.o.
Ilica 259
HR-10000 Zagreb
Tel: (+385) 1 660 7868
Fax: (+385) 1 660 7869
[email protected]
Litauen
Rockwool UAB
Lukiskiu 5, k. 407
LT-2600 Vilnius
Tel: (+370) 2 22 60 24
Fax: (+370) 2 22 44 92
www.rockwool.lt
[email protected]
Malaysia
Rockwool Asia Sdn Bhd
(495634-V)
(Hovedkontor & salgskontor
- eksport)
175 A&B, Kawasan
Perindustrian Air Keroh
Jalan Lingkungan Usaha
MY-75450 Melaka
Tel: (+60) 6 233 2010
Fax: (+60) 6 233 2012
[email protected]
Rockwool Asia Sdn Bhd
(495634-V)
(Salgskontor - indland)
Unit no. 3G, 7th floor, Block 2
Worldwide Business Center
Jalan Tinju, 13/50, Section 13
MY-40675 Shah Alam,
Selangor
Kuala Lumpur
Tel: (+60) 3 5511 1811
Fax: (+60) 3 5511 1812
[email protected]
Polen
Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
PL-66-131 Cigacice
Tel: (+48) 68 38 50 250
Fax: (+48) 68 38 50 232
www.rockwool.pl
[email protected]
Rockwool Polska Sp. z o.o.
(Salgskontor)
ul. Wolodyjowskiego 83
PL-02-724 Warsaw
Tel: (+48) 22 843 04 48
Fax: (+48) 22 843 03 23
Rumænien
Rockwool Romania s.r.l.
Str. Orzari nr. 5
Bl. 46 bis sc. 1 et. 6 ap. 16
RO-73201 Bukarest
Tel: (+40) 1 320 89 40
Fax: (+40) 1 323 22 89
[email protected]
Hitrom Vaslui S.A.
(Associeret, 33% ejet)
Metalurgiei 1
RO-6500 Vaslui
Tel: (+40) 35 361568
Fax: (+40) 35 315093
Rusland
Rockwool Russia
RUS-143980 Moscow Region
48A, Avtozavodskaya Ulitsa
Zhelezhnodorozhniy
Tel: (+7) (095) 748 2248
Fax: (+7) (095) 748 2244
www.rockwool.ru
[email protected]
Rockwool A/S, Moscow
(Salgskontor)
RUS-121069 Moscow
Novinskii Boulevard, 20 A
Tel: (+7) (095) 252 7752
Fax: (+7) (095) 252 7755
Schweiz
Flumroc AG
(Associeret, 40% ejet)
CH-8890 Flums
Tel: (+41) 81 734 11 11
Fax: (+41) 81 734 12 13
www.flumroc.ch
[email protected]
Slovenien
Rockwool d.o.o.
Kamniska Ulica 25
SL-1000 Ljubljana
Tel: (+386) 1 3000 800
Fax: (+386) 1 3000 810
[email protected]
Spanien
Rockwool Peninsular S.A.
Calle del Bruc, 50
E-08010 Barcelona
Tel: (+34) 93 318 90 28
Fax: (+34) 93 317 89 66
www.rockwool.es
Rockwool Peninsular S.A.
Societad Unipersonal
Poligone Industrial de
Caparroso
Carretera Zagaroza km 53.5
N-121
E-31380 Caparroso
Tel: (+34) 948 730 700
Fax: (+34) 948 730 734
Storbritannien
Rockwool Limited
Pencoed
Bridgend CF35 6NY
Tel: (+44) 1656 86 26 21
Fax: (+44) 1656 86 23 02
www.rockwool.co.uk
[email protected]
Sverige
Roxull AB
Box 11505
Kaserngatan 14
S-550 11 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
Fax: (+46) 36 570 52 83
www.roxull.com
[email protected]
Tjekkiet
Rockwool, a.s.
Zeleny pruh 95/97
CS-140 00 Praha 4
Tel: (+420) 2 613 17 291
Fax: (+420) 2 613 17 293
www.rockwool.cz
[email protected]
Rockwool Prefizol a.s
CS-73531 Bohumín 3
Tel: (+420) 69 94 111
Fax: (+420) 69 603 31 52
Tyskland
Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH & Co.
OHG
Rockwool Strasse 37-41
D-45966 Gladbeck
Tel: (+49) 2043 408-0
Fax: (+49) 2043 408 444
www.rockwool.de
[email protected]
Ukraine
LLC Rockwool Ukraine
Vikentiya Khvoiky Str. 14/18
UA-04080 Kiev
Tel: (+380) 44 201 49 73
Fax: (+380) 44 201 49 74
Ungarn
Rockwool Hungary Kft.
(Salgskontor)
Hungaria krt. 140-144
H-1146 Budapest
Tel: (+36) 1 384 4763
Fax: (+36) 1 363 1344
www.rockwool.hu
Rockwool Hungary Kft.
Rockwool ut 4
P. O. Box 1
H-8346 Gógánfa
Tel: (+36) 87 557 210
Fax: (+36) 87 557 290
Østrig
Rockwool Handelsgesellschaft m.b.H
Ghegastrasse 3
A-1030 Wien
Tel: (+43) 1 79 72 6
Fax: (+43) 1 79 72 626