Skudehavnsnyt - Ebeltoft Skudehavn

Marts 2013
Nr. 131
Skudehavnsnyt
Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath
Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn ∙ Sejlklubben Ebeltoft Vig ∙ Jolleklubben af 1975 ∙ Lodsejerforeningen
Havnefogeden orienterer............... 2
Skudehavnen ............................. 3
Sejlklubben Ebeltoft Vig............ 4 -5
Lodsejerforeningen....................... 6
Jolleklubben ........................... 7
Denne udgave af Skudehavnsnyt har sikkert nogle mangler, forglemmelser og fejl. Kommentarer modtages gerne. Næste nummer udkommer til decmber. Sidste frist for indlevering af
materiale er 15/4 - 13. Tekst og billeder modtages gerne på mail: [email protected]
Ebeltoft Skudehavn
Nyt fra havnefogeden
Skudehavnen
Erik Klemmesen, formand 86 34 18 48
Erik Franzen, næstformand 86 36 10 33
Kaj Larsen
86 99 54 64
Peder Sørensen 24 28 62 18
Per Sieg
86 28 51 19
Havnekontoret
Jens Olsen
Jolleklubben
Kjeld Jensen, formand
Bo Pedersen, sekretær
Alf M. Petersen, kasserer
Kurt Nielsen, halmester
Per Christensen
Ebeltoft Sejlklub
Ken Zier, Formand Erik H. Jespersen, næstf.
Lis Knudsen, kasserer
Martin Sundberg, sekr. Bo møller
Jørgen Lindman Kapsejladsudvalg:
Søren Kjerulf Lodsejerforeningen
Torben Skou, formand
Stig Bredstrup, sekretær
og næstformand
Jørgen Balling Nilsen,
kasserer
Jane Anker-Petersen
Gerd Nonboe
86 34 30 08
21 42
23 72
23 43
26 44
29 62
49
10
10
36
12
92
22
23
38
85
Heldigvis er foråret på vej, og vi glæder os til
at få bådene i vandet igen. Vi har haft meget
få indbrud i bådene i vinter, hvilket formodentlig skyldes lysene på pladsen.
Nye agterpæle
Arbejdet med agterpælene er næsten færdigt.
Der er ialt udskiftet 219 pæle. Det har også
været nødvendigt at renovere nogle af broerne med nye egepæle.
Krankørsel
Bådene sættes så vidt muligt i vandet på
hverdagene efter aftale med havnefogden.
Dertil kranes der disse to lørdage. Husk at
bestille tid.
Krandage Forår 2013
86 36 16
52 30 54
86 14 39
86 34 50
86 34 33
86 34 31
62
46
40
20
09
15
86 34 57 14
98 18 76 78
86 36 43 50
27 51 27 60
86 17 96 06
Lørdag
4. maj
Lørdag
8. juni
Priser på kranløft
Løft med stort åg:
Løft med lille år:
Både op til 21 fod: Transport med havnens vogn: 1.000 kr
700 kr
350 kr
200 kr
Skudehavnsnyt udkommer:
Deadline for
Udsendes
tekst og billeder
15. april
14. maj
15. juli
15. august
14. november
14. december
Ebeltoft Skudehavn
Vinterbaderne og Havnen
Lige siden den første badebro blev etableret på
havnen, har der været vinterbadere, der har haft
deres daglige gang på havnen. I starten ikke ret
mange, men hen ad vejen er antallet af medlemmer i foreningen, ” Vikingerne ” for opadgående.
Den aktivitet, der dagligt foregår på badebroen
og ud af bro 8 vinteren igennem, kan kun tilfredsstille havnen. Der er da også på kontoret et
par gange blevet meldt om synkefærdige både,
hvorefter personalet har taget affære.
Både den tidligere og den nuværende havnefoged synes godt om vinterbadernes gang på havnen, da det i de kolde og mørke måneder skaber
lidt liv på havnen, men der var et ønske om en
form for deltagelse i fællesskabet omkring havnen
Det ønske gik i opfyldelse den 27.11.2012 da
vinterbaderne købte deres første 8 x 3 meter
plads. P.t. mangler de endnu en 8 x 3 meter
plads.
Byggeriet af faciliteterne skrider godt frem, og
vi er sikre på, de vil falde godt ind i omgivelserne og vil være til glæde og gavn for Vikingerne.
Der er heldigvis ingenting i havnens vedtægter,
der bestemmer hvordan en båd skal se ud. Der
er ingen udvalg eller enkeltpersoner, der sætter
sig til doms over fartøjernes udseende og beskaffenhed. Tænk hvor trist havnen ville være,
hvis alle bådene var ens. Tænk hvor trist, hvis
man har efterkommet ønsket fra tidligere om at
forbyde motorbåde og fiskejoller.
Det er vort ønske, at de få indskydere, der er
imod vinterbadernes tilstedeværelse og byggeri
af faciliteter, vil sammen med os andre glæde
sig over, at vinterbaderne endelig er en del af
fællesskabet på havnen.
Til vinterbaderne skal der fra havnens bestyrelse
og personale lyde et hjertelig velkommen, som
indskyder og bruger af havnen.
På vegne af personale og bestyrelse
Erik Klemmensen
Skudehavnens bestyrelse
Formand
Erik Klemmesen
Tlf. 86 34 18 48
[email protected]
ebeltoftsnet.dk
Næstformand
Erich Franzen
Tlf. 40 27 10 33
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Peder Sørensen
Tlf. 24 28 62 18
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Per Sieg
Tlf. 86 28 51 19
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Kaj Larsen
Tlf. 86 99 54 64
[email protected]
9. januar
19.00
Skafning i Bundstokken.
Tilmelding senest man. den 7. til Inge 24 62 92 31 / Charlotte 60 16
56 11
6. februar
19.00
Skafning i Bundstokken.
Tilmelding senest man. den 4. til Inge 24 62 92 31 / Charlotte 60 16
56 11
13. marts
19.00
Bowlingafen med spisning i ”Ebeltoft Spis og Bowl”
Tant
og Fjas aktiviteter 2013
Sejlklubben Ebeltoft Vig
Tilmelding senest fre. den 8. til Inge 24 62 92 31 / Charlotte 60 16 56
11
23. marts
10.00
Forårsrengøring af klubhuset. Efterfølgende er der øl, vand og pølser
30. marts
12.00
Køb-salg-bytte i Bundstokken. Medbring grej og søkort mv. hvis du
har noget du vil sælge. Efterfølgende er der kl. 13.00
PÅSKEFROKOST – tag lidt mad med til fællesbordet, og kom forbi ! !
4. maj
14.00
Standerhejsning - Vi mødes ved masten, hvor formanden holder
tale. Derefter vil sejlklubben give en lille forfriskning.
Forårsfest. Medbring en ret til tag selv bordet
Tilmelding senest tirs. den 30. april til Inge 24 62 92 31 / Charlotte 60
16 56 11
19.00
15. maj
17.00
Møde op til store havnerengøring for alle – store som små. HUSK
handsker, river og spande. Efterfølgende vil der blive hygge ved
grillen.
18. maj
”frit”
Pinsetur til Langør med grill, musik og sang. Og traditionen tro digter
alle bådes besætning et vers til årets pinsesang. Melodi oplyses ved
opslag uden for klubhuset fredag.
22. juni
Juni-tur til Norsminde.
Kapsejlads eller ”bare” hyggetur for hele familien med grill og hygge
om aftenen.
For de der vil sejle kapsejlads er der respitstart, hvor man får opgivet
sit starttidspunkt. Den båd der kommer først til Norsminde har vundet.
Tilmelding ved klubhuset.
Juli
Sommerferie
Sejlklubben Ebeltoft Vig
Nyt fra Sejlklubben
Der har i Sejlklubben været et ønske om at få
lidt mere gang i kapsejlads-stævnerne på Vigen
igen. I år forsøgte vi at få et Kitestævne som
havde udsigt til at blive olympisk klasse.
Derfor holder vi STORMØDE OMKRING
Desværre blev disse planer pludselig taget af
bordet, hvilket betød at det har været svært at
samle kitere til et stævne. Indtil nu ligger nedenstående stævner dog fast. Skulle nogle have
gode ideer til aktiviteter omkring klubbens 50
års jubilæum i 2016 modtager bestyrelsen gerne
forslag hertil.
2014 H-båds stævne
Vi vil i år forsøge at tilbyde undervisning i jollesejlads, Optimist og Zoom 2 gange om ugen for
ungdoms-sejlerne. Dette er planlagt til mandage
og torsdage. Seniorjolle sejlerne i OK-Klassen
har også valgt at bakke op omkring dette, ved at
lægge deres træning om torsdagen og vil så også
kunne give en hjælpende hånd til de unge.
Skal dette tiltag gennemføres kræver det dog en
stor opbakning fra både forældre og trænere.
JOLLESEJLADS TORSDAG D 11 APRIL
KL 1700. Mød op ung som gammel hvis du har
interesse i at sejle jolle.
2015 Drage DM
2016 Klubbens 50 års jubilæum
2017 Folkebåds DM
2018 Dragens 90 års jubilæums-stævne.
Lodsejerforeningen ved Ebeltoft Skudehavn
Velkommen til en ny sæson i vores dejlige skudehavn, i håbet om et mere stabilt vejr i år.
Sig foråret nærmer, og flere medlemmer vil indfinde sig i hytterne.
Når I går fra p.pladserne, og over Jeres fortov,
tjek det venligst, måske trænger det til en soinering efter vinteren.
Husk at sætte kryds i kalenderen til generalforsamlingen, fredag d. 19. juli, herom senere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
MarinaGuide.dk
Sejl & Se
Marinaguide.dk
Find din
næste
havn på
Sejlerne
har nu
nye muligheder
for atMarinaGui
finde opDen hidtil flotteste præstenation af danske lystbådehavne!
levelserne i de danske havne. Med en altid opdateret kalender, som lister alt fra havnefester,
festivaller, udstillinger og andre kulturelle begivenheder, er der mulighed for planlægge sin
næste weekend- eller ferietur.
MarinaGuide.dk er den hidtil flotteste præsentation af danske lystebådehavne med alle relevante informationer om havnen. Billeder, beskrivelser, facilitetsoversigt, en en let tilgængelige
præsentation af seværdighederne nær havnen.
Hvis du vil ha´ en bedre bank, må du
forberede dig på at slippe billigere...
Ring og aftal et møde.
Rikke Kudsk Jensen
8752 1591
Jolleklubben af 1975
Aktivitetsplan for perioden 1. 1. 13 til 02.11.13
25.05.13
Årets fisketur, hvis vejrguderne er med os, i modsat fald prøver vi den 01.06
OBS OBS OSB STORE PRÆMIER
Vi mødes som sædvanlig til indskrivning
kl. 8.00 i ”Både Og” hvorefter slaget er frit på og omkring havet indtil kl. 15.00, hvor vi atter mødes til indvejning og præmieuddeling i ”Både Og”
Mød frem og vær med til at gøre dagen festlig for dig selv og dine gæster. Hvis vejret mod forventning ikke er med os for-
søges fisketuren afholdt d.01.06.13
23.06.13
Sct. Hans fest med grill og musik i og ved ”BÅDE OG”
02.11.13
Generalforsamling, som sædvanen tro afholdes i
”OG LIDT TIL kl. 10.00
Billeder fra fisketuren i 2011
Skibshandler Lindberg
Havnevej 1, 8400 Ebeltoft, Tlf: 8634 1033
E-mail: [email protected]
• Bådudstyr og bådmaling • Skibselektronik • Mode- & sejltøj
• Fiskeri- og jagtartikler • Arbejdsbeklædning • Postordre
I sommerperioden åbent alle dage
Afsender:
Ebeltoft Skudehavn
Skudehavnen 62
8400 Ebeltoft
Mandag - fredag ... 9 - 20
Lørdag ................... 8 - 17
Søndag ................ 10 - 17
Bageren åbner alle dage kl. 7
Sommertid 20. juni - 31. aug.
Åben alle dage
til kl. 20
. Moderne glas
. Glasværksted
. Café og butik
. Aktiviteter
www.glasmuseet.dk
Ebeltoft Skudehavn’s Administration: Skudehavnen 62, 8400 Ebeltoft. Administrationen er
åben: Onsdag kl. 10-12 og ellers henvendelse til Havnefoged Jens Olsen, tlf. 86 34 30 08.
Skudehavnsnyt’s Redaktion: Karin Meulengrath tlf. 21 72 32 11, [email protected]
Print: KKT 86 34 51 00