Fra 4.750 kr. pr. år ANSVARS-

Pris og selvrisiko
Du betaler præmie fra den dag, du får dit køretøj indregistreret og frem til den 1. oktober,
og herefter modtager du en opkrævning, som gælder for et år ad gangen (01.10. - 30.09.)
Præmien bliver indekseret hvert år efter Danmarks Statistiks offentliggjorte lønindeks for
den private sektor.
Obligatorisk
Din selvrisiko er 5.000 kr., hvis du kan placeres i elitetrin.
Hvis du kan placeres i trin 1 med én bonusbelastende skade, har du mulighed for at vælge
selvrisiko på enten 5.000 kr. eller 15.000 kr.
kaskoforsikring
Er du placeret i trin 2 er din selvrisiko 15.000 kr.
Policebehandling
Du modtager en mail eller et brev fra Willis, som indeholder et certifikat (police) samt
opkrævningen og gældende forsikringsbetingelser.
LOVPLIGTIG
ANSVARS FORSIKRING
Har du spørgsmål til forsikringen, er du velkommen til at kontakte Willis pr. mail:
[email protected] eller på tlf. 88 13 95 76.
skadebehandling
Skulle du komme ud for en skade, skal du tage kontakt til Codan på tlf. 33 55 30 08.
Hvem er ...
Willis
Willis er Danmarks største forsikringsmægler med næsten 450 medarbejdere og mere
end 200 forsikringsmæglere, der er godkendt af Finanstilsynet. Willis er en global forsikringsmæglervirksomhed, der er repræsenteret i mere end 100 lande, og kan derfor
både handle og rådgive lokalt på kundernes vegne.
Codan
Codan-koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikrings­selskab med flagskibene
Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Codan driver desuden forsikringsvirksomhed
i Norge. Codans primære produkter er skadeforsikringer til både Erhverv og Privat, samt
sundhedsforsikringer. Fra 2008 er Codan-koncernen 100% ejet af RSA, der er blandt de
største internationale skadeforsikringsselskaber med mere end 20 mio. kunder på
verdensplan spredt over 130 forskellige lande.
Techno Danmark blev stiftet i 1975 af autoriserede nybilforhand­lere inden for mærkerne
Ford, Opel og VW. Medlemmerne er både lastvogns- og personvognsforhand­lere inden for
næsten alle mærker. Medlemsantallet er de seneste år vokset til 50 forhand­lere med i alt
208 udsalgssteder fordelt over hele landet.
Techno Danmarks primære opgaver er at sikre medlemmerne de bedst tænkelige indkøbs­
vilkår, samt en kontinuerlig udvikling af forretningsområderne, så Techno Danmark trods
skiftende konjunkturer hele tiden kan give medlemmerne de bedst tænkelige konkurrencebetingelser.
Willis Kommunikation, KAB – november 2011
Techno
Fra
4.750 kr.
pr. år
®
TECHNO
Vælg den rigtige forsikring
til din nye bil
Hvordan kan du blive elitebilist, når du er
placeret i Trin 1 eller Trin 2?
For de fleste mennesker er bilen en stor investering.
For at du kan placeres i kategorien ”Elitebilist” skal du opfylde følgende:
• Du skal være over 23 år o
g
• Ikke haft bonusbelastende skader inden for de sidste 3 år.
Samtidig er mange afhængig af bilen som det daglige transportmiddel, og derfor er det vigtigt, at den er rigtig forsikret.
Via din Techno-forhandler kan du få en bilforsikring, som er lavet
med en fastpræmieordning til en meget fordelagtig præmie.
Fastpræmieordningen vil sige, at det er en forsikring, hvor præmien
ikke stiger efter en skade.
Kontakt derfor din bilforhandler hvis du også gerne vil spare penge
på din bilforsikring!
Techno Danmark F.m.b.A, Codan Forsikring A/S og forsikrings­mægler­­
virksomheden Willis I/S har indgået en samarbejdsaftale, der sikrer,
at du kan få en rigtig god forsikring til en fornuftig præmie.
Kategoriændring (fra ”Trin 1” eller ”Trin 2” til kategorien ”Elite”) sker auto­matisk
pr. næste hovedforfaldsdato, hvor du har opfyldt betingelserne som elitebilist.
Præmie 2011/2012
Præmien er en fastpræmieordning. Der sker ingen trinregulering ved en bonus­
belastende skade. Har du flere bonusbelastende skader, bliver din præmie og
vilkår revurderet.
KATEGORI
NYVÆRDI
ELITEBILIST med
selvrisiko kr. 5.000
TRIN 1 med
selvrisiko kr. 5.000
PERSONBIL
kr. 120.000
kr. 4.750
kr. 7.881
kr. 7.186
kr. 12.092
kr. 200.000
kr. 4.860
kr. 8.074
kr. 7.361
kr. 12.397
kr. 400.000
kr. 5.797
kr. 9.714
kr. 8.845
kr. 14.982
kr. 600.000
kr. 6.370
kr. 10.716
kr. 9.752
kr. 16.562
kr. 800.000
kr. 10.987
kr. 18.796
kr. 17.065
kr. 29.300
kr. 250.000
kr. 4.835
kr. 8.030
kr. 7.322
kr. 12.328
kr. 500.000
kr. 6.703
kr. 11.300
kr. 10.281
kr. 17.482
Det er nemt og bekvemt for dig
– og selvfølgelig til en rigtig fornuftig pris.
VAREBIL
Denne forsikring kan etableres på nye biler, samt brugte biler inden
bilen bliver 5 år, gældende fra 1. indregistreringsdato.
TRIN 1 med
TRIN 2 med
selvrisiko kr. 15.000 selvrisiko kr. 15.000
• Du skal som minimum være fyldt 21 år og have haft kørekort i minimum 3 år for at få Techno-forsikringen.
• Ved nyværdi over det anførte bedes du kontakte Willis for nærmere information.
• Tilbuddet er først gældende når du har modtaget et skriftligt tilbud fra din Techno-forhandler.
Du kan hurtig blive elitebilist
fastmonteret ekstra udstyr
Kategori ”Elite”
Forsikringen er udvidet til at dække fastmonteret ekstra udstyr i det omfang, at dette er indregnet i køretøjets nyværdi (forsikringssum).
Ved nytegning af bilforsikring:
Er du over 23 år, har haft kørekort mindst 3 år og har kørt skadesfrit inden for de sidste 3 år, betaler du præmie jf. kategorien
”Elitebilist” med det sammen.
Kategori ”Trin 1”
Følgende genstande er dækket af kaskodækningen:
• Tilbehør, som er fastmonteret og konstrueret til kun at anvendes i bilen.
• Musikanlæg, kommunikationsnavigation - og andet AV udstyr, som er
fastmonteret fra fabrik eller importør.
Ved nytegning af bilforsikring:
Er du over 23 år, har haft kørekørt mindst 3 år og kun haft 1 bonus­
belastende skade inden for de sidste 3 år, betaler du præmie jf.
kategorien ”Trin 1”.
Kategori ”Trin 2”
Ved nytegning af bilforsikring:
Er du mellem 21-23 år og har haft kørekørt mindst 3 år eller haft
mere end 1 bonusbelastende skade inden for de sidste 3 år, betaler
du præmie jf. kategorien ”Trin 2”.
Willis • tlf. 88 13 95 76 • [email protected]