BAKKENYT - Bakkevejens Skole

Sommer 2011
BAKKENYT
Nyt fra Ina
I dette nummer:
Kære læser
Nyt fra Ina
1
Skoleåret 2010- 2011 er nu afsluttet, traditionen tro vil jeg sende lidt information
om det kommende skoleår .
Nøglen til det hele
barn
3
Første skoledag er MANDAG D
15.08.11, her møder alle elever kl. 8.05!
Vinderen af X-IT 4
Skoledagen for 1.-9.årgang er de første to
lektioner med klasselæreren og resten af
dagen efter skema.
Billeder -Schoolyard 4
Rock
Skoleskemaer er udleveret til eleverne,
men kan også findes på Intra.
Første forældremøde. Af hensyn til Jeres
planlægning i kalenderen er oversigten
over ”det første forældremøde” fastlagt,
og datoerne kan ses på Intra.
Her er de møder, der er lagt i kalender:
dag
dato
0 . årg
torsdag
22.09.11
1 . årg
torsdag
01.09.11
2 . årg
onsdag
07.09.11
3 . årg
onsdag
28.09.11
4 . årg
onsdag
07.09.11
5 . årg
torsdag
29.08.11
6 . årg
onsdag
31.08.11
7 . årg
mandag
22.08.11
mandag
29.08.11
mandag
05.09.11
tirsdag
06.09.11
9 . årg
mandag
12.09.11
10 . årg
torsdag
01.09.11
4.-10.s
8 . årg
Centralen
Mødetiden for Indskolingen er ændret i
forhold til skoleåret 2010-11. Eleverne har
efter ferien undervisning fra 8.05 til
13.00. Som jeg tidligere har beskrevet, er
det en politisk beslutning, og for os på
Bakkevejens Skole betyder det, at værkstedstimerne og pædagog - alene - timerne afvikles.
Hunderup skole er nu lukket som undervisningssted. Alle elever er sluset ind i
nye klasser på en god og positiv måde.
Skolens forældregruppe har rundet af
med en stor fest. På den måde lukkes et
kapitel, og et nyt påbegyndes.
Det er et hårdt slag for lokalsamfundet,
at skolen lukker, det har vi stor forståelse
for, og vi vil sammen få det bedste ud af
den nye situation.
Der bliver bus - mulighed fra Hunderup/Sejstrup, og planen ligger med link
på Intra.
Grønnekset er lukket som undervisnings - og familiebehandlingssted. Personalet herfra har fået tilbudt overflytning
til Bakkevejens Skole, og en del har taget
imod tilbuddet.
Alle elever er overflyttet til Bakkevejens
Skole, med mindre de er i påbegyndt
udslusning til anden skole.
Vi skal gøre vores bedste for at løse denne nye opgave.
Personale. Vi vil byde velkommen til
følgende nyt personale:
Fortsættes →
Side 2
BAKKENYT
Forsat fra Ina
Lone Fredborg og Lars Skaaning, der begge har været undervisere på Grønnekset og Carsten Boesen,
der har været underviser på Ådalskolen.
Pædagogerne Betina Nordestgaard og Jette T. Bech
kommer fra stillinger på Grønnekset og Rikke
Svendsen fra Ådalskolen.
Derudover skal der ansættes tre nye pædagoger, og
ansættelsesforløbet er i gang.
Desværre har omstruktureringerne på hele skoleområdet og forflytningerne også betydet, at vi har taget
afsked med en del tidsbegrænsede personaler. Vi siger tak for indsats til Liljan Majholm, som har været
klasselærer i Special- udskolingen og til Janne Ramsing som har været i specialgruppen i Huset. Vi ønsker ”god vind” med jobsøgningen. Vi siger også tak
til Stine Bækgård, som primært har været underviser i
10., vi ønsker Stine tillykke med jobbet i Ansager.
og det håber vi disse årgange vil kunne få stor glæde
af. På sigt skal det føre til udvidet samarbejde mellem håndarbejde og sløjd i det nye Design fag. Eleverne har udtrykt stor glæde over det nye.
En del af Indskolingen flytter også, derved kommer
2. og 3. årgang hen i den midterste fløj ud for hjemkundskab.
0.og 1. årgang bliver på den gang de plejer, men vi
glæder os meget til at se det nymalede område færdigt med nye gulve.
Den ledige fløj ved gymnastiksalen skal huse
”Centralen”, som er et nyt centralt tilbud for elever
med særlige behov. Dette vender vi tilbage til og
informerer mere om efter sommerferien.
Til august starter Jørgen Ahlquist på Bakkevejens
Skole.
Jørgen kommer fra en stilling som skoleinspektør på
Vester Nebel Skole, og han skal afløse vores nuværende viceinspektør Niels Kristiansen, som har valgt
at gå på pension til jul. Dette vender jeg tilbage til i et
nyhedsbrev efter ferien.
Lokaler. Udskolingen flytter til den gamle hovedbygning. Det betyder, at der derved bliver mulighed
for et ungdomsmiljø. Udskolingselevernes værested i
kælderen kan benyttes mere, da det nu ligger i nærmiljøet, og der vil være opdeling i områderne for de
enkelte årgange med holddannelseslokaler. Vi håber,
det bliver til stor glæde for Udskolingen.
Special- Udskolingsgruppen flytter ind i Huset.
Mellemtrinnet flytter ned i fløjen ved faglokalerne,
Klassedannelser 2011/12
Nydannede klasser og klasselærere :
0.a v Karin Hahn (KH) – 0.b v Britt Grevang (BG)
og 0.c v. Bente Hansen (BH)
7.a Casper Lund Thomsen (CT) - 7.b Steve Lindhardt (LI) og 7.c Christina Birk (CB)
10.årg opretter stamhold for 150 elever.
Centralens klassedannelse fremgår af breve til hver
enkelt elev, men bliver som tidligere omtalt beskrevet nærmere i efteråret.
Nye klasselærere:
4.a Sannie Cramer Petersen (CR) – 4.b Irene Svenningsen (IS)
Hermed vil jeg ønske alle en solrig sommerferie !
BAKKENYT
Side 3
Nøglen til det hele barn
Dette blev emnet for Bakkevejens skoles deltagelse i
det landsdækkende projekt: Håndværk i nye dimensioner – Knuder & Knaster.
poser. I enkelte tilfælde har andre af klassens fag
bidraget til forløbet. En klasse har således digtet
eventyr hvori nøglen skulle indgå.
Bag projektet stod Danmarks Håndarbejdslærerforening, Danmarks Sløjdlærerforening samt Foreningen
for Materiel Design i læreruddannelsen.
Det hele kulminerede med udstilling på Esbjerg
Museum i perioden 28. april til 22. maj, hvor vi
udstillede sammen med andre skoler samt studerende fra læreruddannelsen.
Bag vores titel ”Nøglen til det hele barn” ligger
budskabet om, at netop håndarbejde og sløjd kan
bidrage med en dimension i den dannelse eleverne
møder i skolen. Det kan være netop her eleverne
oplever nogle succeser, som kan overføres til andre aspekter af livet.
Ideen med projektet var at prøve at gå nye veje i fagene håndarbejde og sløjd og skulle ende med udstillinger over det ganske land.
Undertitlen Knuder & Knaster kunne både opfattes
som konkrete knuder og knaster eller i overført betydning.
Vi valgte at lave nøgler i sløjd. Her blev arbejdet i såvel
store som små dimensioner i materialerne træ, metal
og horn ligesom forskellige sløjdteknikker blev inddraget. I håndarbejde bestod opgaven i at lave et nøglevedhæng. Her er både blevet arbejdet i traditionelle
tekstile materialer som snor og garn samt mere utraditionelle. F. eks. cykelslange og flet af opklippede plast-
Til eleverne: Tak for
lån af jeres arbejder.
På vegne af lærerne i
sløjd og håndarbejde
Irene Egeskov Andersen.
Se flere billeder på
skolens hjemmeside.
Vælg galleri i venstre
side, vælg Kategori:
2010/11 og vælg Billedsamling: Håndarbejde og sløjd. Nøglen til det hele barn.
Side 4
BAKKENYT
Vinderen af X-IT konkurrencen udtrukket
Onsdag d. 15. juni fik årets vinder af X-it konkurrencen overrakt et
gavekort på ikke mindre end kr. 1500,Den heldige vinder blev Frederik Mosegaard fra 7.a Ikke nok med at
Frederik vandt, han havde oven i købet fødselsdag samme dag.
X-IT konkurrencen er udskrevet af Kræftens Bekæmpelse, og der blev
trukket lod blandt alle elever, som fra skoleårets start havde skrevet
under på ikke at ville begynde at ryge.
Konkurrencen kører igen næste år.
Frederik får overrakt gavekortet af Esbjerg Kommunes X-IT repræsentant.
E
ag!
d
k
stis
a
t
n
n fa