All-round kontorelev - Vordingborg Boligselskab

Vordingborg Boligselskab
søger all-round kontorelev
Du vil gennem dit uddannelsesforløb opnå færdigheder, der dækker en lang
række arbejdsområder inden for moderne administration, herunder økonomi,
udlejning, kundekontakt, markedsføring, IT og meget mere
Uddannelsen:
Du får en bred indsigt i administration af almene lejeboliger. Din 2 årige
uddannelse vil hovedsagligt indeholde
følgende elementer:
Udlejningen: Ekspedition af henvendelser pr. mail, telefon og ved
personlig fremmøde, registrering af
ansøgere på venteliste, udarbejdelse
af lejekontrakter og opdatering af
hjemmeside.
All-round kontorelev
Økonomi: Huslejeopkrævning,
bogføring, forbrugsafregninger og
kreditorindbetalinger samt kendskab til udarbejdelse af budgetter og
regnskaber.
Teknik: Udarbejdelse af flytteafregninger og tilladelse til diverse
ændringer i lejemål, kendskab til
udarbejdelse af 10 års vedligeholdelsesplaner samt registrering af
månedsopgørelser og ferie m.v. for
ejendomsfunktionærer.
Sekretariat: Mødeplanlægning, indkaldelse og referatskrivning, kontakt
til afdelingsbestyrelser, udarbejdelse
af brochurer og informationsmateriale, telefonomstilling, ekspedition
af klagesager og besvarelse af øvrige
henvendelser.
Din profil:
Du er klar til at lære en masse nye områder at kende, og du ser nye opgaver
som spændende udfordringer.
Du besidder en evne til hurtigt at tillære dig nyt, og du kan lide en travl og
afvekslende arbejdsdag.
Om du er ung eller “gammel” har ingen
betydning!
Vi forventer, at du
• Er færdig med HHX, HGS eller tilsvarende
• Er velformuleret i både skrift og tale
• Er struktureret og har flair for tal og
IT systemer
• Er bruger af Microsoft Office-pakken
Endelig lægger vi meget vægt på, at
du er serviceorienteret, fleksibel, stabil,
smilende og imødekommende.
Vi tilbyder bl.a.:
• En åben ledelsesform og en arbejdsplads med en ligefrem tone, åbenhed og en god portion humor
• En fast kontaktperson gennem hele
uddannelsesforløbet
• Gode kollegaer, der vil tage godt
imod dig
• Gode arbejdstider med tilknyttet
flexordning
Praktisk info:
Stillingen aflønnes i.h.t. gældende overenskomst mellem HK-Privat og BL.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV senest den 30. september
2014. Ansøgning mærket “Elev” sendes til [email protected]
Samtaler afholdes i uge 41, og tiltrædelse forventes pr. 1. november 2014.
Vil du høre mere om jobbet og om os, så kontakt direktør Jens Hartmann på
telefon 21 78 49 20 / [email protected]
Vordingborg Boligselskab er en almen boligorganisation med 2.100
lejemål beliggende i Vordingborg Kommune. Herudover administrerer
boligselskabet 225 ældre- og plejeboliger for Stevns Ældreboligselskab.
Boligselskabets administration er beliggende på Rådhustorvet 15,
Vordingborg, hvor vi sidder i åbent kontorlandskab.