Danskmappen

Danskmappen
Faneblade
1. Portfolio (=skriftlige opgaver)
Instruktion nr. 1 (papirfly)
Analyse af ”Lille spejl på væggen der…”
Læserbrev
Anmeldelse af Sid Vicious – Sex Pistols with Love
Haiku
Tidligere eksamensopgave, Dansk C.
2. Reklamer
Analysemodel til reklamer
Analyseskema til reklamer
Arla reklame
3. Artikler
Analyseskema til artikler
Flere byggefolk bliver slidt op
Murere og tømrere får mere i løn
Kronik: Får offeret også en chance til?
Opgaveark vedr. kronik
Åbent brev: Claus Meyers svar til Marlene Duus
Hjælp – min pige er et geni
Dødskørsel.
4. Noveller
Analysemodel til noveller og romaner, 4 sider.
Analyseskema til noveller og romaner, 2 sider.
De 4 fortællertyper, 2 sider.
”Du er ikke alene”
”Lille spejl på væggen der…”
5. Film
Om film, kompendium, 20 sider.
Oversigtsark over de 5 gruppeopgaver, med stikord.
Ondskab, undervisningsmateriale til filmen, 2 sider.
6. Billedsprog
Metaforer m.m., 2 sider.
Metaforer, ordsprog, slang og talemåder, 2 sider.
Pleonasme og oxymoron, 1 side.
Digtet ”Hun var helt ny”, e.e.cummings
7. Læserbreve
Oplæg og eksempler.
8. Studieteknik
Tjek dine studievaner.
Tjek din læsehastighed.
Notatteknik (Studieportalen).
Notatteknik 2 (Sådan skriver du et godt notat).
9. Komposition & Stil
Cornellmetoden m.m.
10. Mundtlig fremstilling
Oplæg
Noter til eget emne