Blev skudt ned af jager-es - - og Begraves til søs efter 70 år

8 : : : LØRDAG 5. JANUAR 2013
FREDERICIA DAGBLAD
: : : FREDERICIA
:::
LILLEBÆLT
»
Blev skudt ned af jager-es
med trofæliste på 58 fly
10. marts 1943 klokken 19.13
lettede den britiske bombemaskine Avro Lancaster Mk.
I ED305 fra eskadrille 44 i
Waddington, Lincolnshire.
Sammen med godt 30 andre fly skulle det af sted på
Operation Gardening for at
udlægge miner.
– Vejret var klart, og der
var meddelt en del natjageraktivitet over Danmark,
skriver Peer Petersen i sit
kommende mindeskrift for
den nedskudte maskine.
På vej hjem fra Rügen
Destinationen for mineudlægningen var franske farvande og Østersøen.
Lancaster Mk I ED305
havde ansvaret for et område ud for Sassnitz på den tyske østersø-ø Rügen. Minerne blev almindeligvis kastet
900 fod over havet. Efter
operationen var Lancasteren på vej tilbage til basen i
England, men blev observeret af tyskernes radaranlæg
Faun ved Bogense.
– Luftalarmen lød over
Fredericia klokken 21.22,
fortæller Peer Petersen.
Jeg synes, det er særdeles bevægende, at de der
unge engelske og canadiske mænd, som kun var i
20’erne, går i krig for at befri os fra det tyske åg. Og
så bliver de skudt ned. Sådan nogle drenge flyver
af sted, for at vi kan leve trygt og godt. De har
aldrig fået en grav eller hæder
PEER PETERSEN, DE DANSKE FORSVARSBRØDRE FOR FREDERICIA OG OMEGN,
KOORDINATOR BAG NYT MINDE FOR SYV ALLIEREDE AIRMEN, DER BLEV SKUDT NED I
BOMBEMASKINE OVER LILEBÆLT I 1943
Avro Lancaster. Nok det mest kendte af de store britiske
bombefly fra 2. Verdenskrig, hvor RAF primært anvendte det
på natlige togter over Tyskland og de besatte områder. Et af
dem endte med syv omkomne på bunden af Lillebælt. Denne
Lancaster var på besøg i Billund Lufthavn sidste år.
❏ Arkivfoto: Mathilde Bech
Oberleutnant
G. F. O. Rath
Faun informerede nu det tyske jager-es, Oberleutnant
Gerhardt Ferdinand Otto
Rath, som i sin JU 88C-6b satte efter Lancasteren.
Rath var en af Luftwaffes
meget dygtige piloter og opnåede at nedskyde 58 allierede fly under 2. Verdenskrig.
På denne lange liste føjedes denne skæbnesvangre
nat Lancaster Mk I ED305 til.
Peer Petersen beretter fra
sin søgen i arkiver, på internettet og i andet kildemateriale:
– I 4500 meters højde
over Strib angreb Gehardt
Rath Lancaster-flyet. Dette
blev skudt i brand og fløj lavt
ind over den østlige del af
Fredericia med kurs langs
Lillebælt. Ud for Lyngsodde
En af de syv omkomne airmen på det allierede bombefly. Skytte og sergeant Charles V. Brown. Hans pårørende
deltager i afsløringen af
mindestenen ved Lyngsodde
til foråret. ❏ Foto fra kommende mindeskrift om styrtet i 1943
lå et tysk vagtskib fra Küstenschutzflottille Kl. Belt
stationeret. Vagtskibet var
formentlig Adler. Dette afskød cirka 40 skud, kaliber
20 mm, mod det allerede anskudte fly.
Ildskær sås i Fredericia
– Flyet styrtede i Lillebælt
klokken 22.13 på positionen
latitude 55.51678 og longitude 9.72942, har Peer Petersen fundet frem til:
Oberleutnant Gerhardt Ferdinand Otto Rath fra tyskernes
Luftwaffe skød Lancasteren
ned sammen med et tysk
kystvagtskib, der lå i Lillebælt. ❏ Foto fra kommende
mindeskrift om styrtet i 1943
– Store mængde benzin
strømmede ud og brændte i
lang tid. Ildskæret sås tydeligt i Fredericia. Fredericia
Politi eftersøgte natten igennem kysten i båd sammen
med lodsen og tyske soldater. Der blev ikke fundet
overlevende.
Oberleutnant
Gerhardt
Ferdinand Otto Rath døde i i
hjembyen Reinfeldt lige vest
for Lübeck11. januar 1977 og
ligger begravet på byens Alten Friedhof.
LILLEBÆLT
Som et bål styrtede den i vandet
Fredericia Avis skrev 12.
marts 1943, censureret af
den tyske besættelsesmagt,
om flystyrtet i Lillebælt:
”Klokken 22.15 Onsdag Aften hørtes over hele Lillebæltsbroområdet et voldsomt Brag. En engelsk Bombemaskine var styrtet i Vandet, og et flammende
Ildskær stod en halv Snes
Minutter over Himlen. Den
engelske Maskine var kommet Syd fra og nærmede sig
Lillebæltsbroen, da den kom
i Kamp med en tysk Natjager. Pludselig slikkede der
Flammer omkring Maskinen, og som et Baal sejlede
den ind over Middelfart By i
lav Højde. Derpaa tog den
Retning ud over Bæltet og
styrtede i Vandet ud for
Lyngsodde. Den brændende
Olie bredte sig og laa som et
Ildbælte hen over Vandet,
mens Maskinen hurtigt
sank. I Fredericia var den tidlige Luftalarm noget forinden blæst af, men Folk var
endnu paa Gaderne overalt
og opskræmtes af Braget og
Ildskæret”.
LILLEBÆLT
Allierede flyvere
Alle syv ombord omkom i ildkugle,
da tysk natjager skød britisk Lancaster
ned i 1943, men nu hædres de
AF MORTEN KIILERICH
[email protected]
1
0. marts 1943 styrtede
en britisk bombemaskine i Lillebælt ud for
Lyngsodde ved Snog-
høj.
Alle syv ombordværende
omkom i et flammehav. Re-
sterne af Avro Lancasteren
befinder sig formentlig stadig i havbunden. Flyvemaskinen ligger et stykke ude i bæltet for enden af Ravnsgårdsvej.
Mindesten rejses
Ligene blev aldrig fundet.
Men på 70-årsdagen søndag 10. marts 2013 får de un-
ge mænd en egentlig begravelse til søs. Samtidig overdrager De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og
Omegn en mindesten til Fredericia Kommune.
Den er næsten to meter høj
og i granit og skal stå på arealet lige nedenfor Den Ny Lillebæltsbro. Mindet vil markere, at her endte livet for pilot
og sergent Brian T.C. Smith,
flymaskinist og sergent Gordon R. Black, navigatør og officer Robert H. Carr, bombemarkør og sergent Charles
H.D. Cook, radiooperatør og
FREDERICIA DAGBLAD
LØRDAG 5. JANUAR 2013
:::
::: 9
: : : FREDERICIA
Peer Petersen, Sanddal, koordinator bag hædring, mindesten og mindeskrift for syv
omkomne allierede flyvere. I
deres Lancaster bombemaskine blev de skudt ned af et
tysk jager-es for 10. marts
1943. Rester af flyet ligger
formentlig stadig i havbunden
ud for Lyngsodde tæt på Den
Ny Lillebæltsbro, hvor mindestenen afsløres på 70-års
dagen i marts.
❏ Foto: Torben Glyum
egne og andres vegne opfordrede han forsvarsbrødrene
til at tage initiativ til en mindesten, forklarer Peer Petersen.
Vejdirektoratet, der ejer
matriklen, har givet sin tilladelse i lighed med Fredericia
Kommune, Royal Air Force og
den britiske ambassade i
Danmark.
De syvs navne er nævnt i
det britiske luftvåbens mindekompleks Royal Air Force
Memorial Runnymede sydvest for London. Men ikke på
stedet, hvor de gav deres liv
for vores fred. Før altså nu.
Modtages officielt
af byen
Gæsterne fra England ankommer med fly til Aarhus 8.
marts og afhentes og indkvarteres på Ryes Kaserne
hos Telegrafregimentet i Fredericia. Samme dag ser de flyvergravene på Christianskirkens Kirkegård. Dagen efter
modtages delegationen officielt af Fredericia, ligesom
deltagerne orienteres om
fæstningsbyens historie.
Alle kan følge med
begraves til søs efter 70 år
Heromkring – i vandet ud for
Ravnsgårdsvej – menes det
nedskudte fly at befinde sig.
På 70-årsdagen får de syv
besætningsmedlemmer en
begravelse til søs med deltagelse af pårørende, veteraner
fra Royal Air Force og repræsentanter for det danske
flyvevåben. ❏ Foto fra kommende mindeskrift om styrtet
i 1943
sergent Geoffrey S. Love og
de to skytter sergent Charles
V. Brown og Alfred Healey.
Stenen er betalt af forsvars-
brødrene og af de faldnes
eskadrille 44 “Rhodesia” Squadron Royal Airforce. Den eksisterer endnu.
Flyvevåbens top
kommer
Veteraner fra de syv airmens
enhed rejser herover for at
deltage i højtideligheden.
Tillige med Air Commodore
S.A. Baldwin fra Royal Air Force, brigadegeneral og stabschef Steen Harboe Hartov fra
Flyvertaktisk Kommando, en
række lokale militærfolk og
honoratiores
samt
ikke
mindst pårørende til den ene
af de syv, Charles V. Brown.
– Det er en niece, der er tale om, oplyser Peer Petersen,
Sanddal, fra De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og
Omegn.
Han er koordinator og i
gang med et mindeskrift om
nedskydningen, som udgives
samtidig.
FD-fotograf tog sag op
– Det var tidligere pressefotograf på Fredericia Dagblad,
Peter Honoré, der gjorde mig
opmærksom på episoden. På
På selve dagen den 10. marts
sejles fra Gl. Havn i Fredericia
med Marinehjemmeværnets
fartøj ”Speditøren” til nedstyrtningsstedet.
Her finder den egentlige
begravelse sted. Klokken
14.00 indvies mindestenen.
Alle interesserede får mulighed for at følge begivenheden, understreger Peer Petersen:
– Jeg synes, det er særdeles
bevægende, at de der unge
engelske
og
canadiske
mænd, som kun var i 20’erne,
går i krig for at befri os fra det
tyske åg. Og så bliver de skudt
ned. Sådan nogle drenge flyver af sted, for at vi kan leve
trygt og godt. De har aldrig fået en grav eller hæder.
Udover de lokale forsvarsbrødre giver den britiske
eskadrille et beløb til mindestenen, ligesom Fredericia
Kommune ifølge Peer Petersen har bevilliget 5000 kroner til mindeskriftet.