at Plan & Handling har jobkonsulenter og mentorer, der taler

VIDSTE DU,
at Plan & Handling
har jobkonsulenter
og mentorer, der taler
somali, tyrkisk, kurdisk, farsi, dari, arabisk,
fransk, urdu, kantonesisk, polsk, mandarin
og spansk?
Robert Haren
· polsk
Nancy Al-Shahrour
· arabisk
Roshanak Nygård
· farsi
· dari
Imran Munir
· urdu
Herbert Pinto
· spansk
Astrid Møller-Olsen
· mandarin
Hibaq Abdiaziz
· somali
Pei Ting Ji
· kantonesisk
Necla Baran
· tyrkisk
· kurdisk
· fransk
Plan & Handling henvender sig til sygemeldte borgere, kontanthjælpsmodtagere samt til personer i ressourceforløb.
Skt. G
ertrud
s Stræ
de
Fiolstræ
de
E
EG
AD
RR
NØ
ET
Beliggenheden
er to minutter fra Nørreport Station
E
MÆRK i KøE
D
N
A
L
benhavn. Rammen om forløbene foregår
i ældre hyggelige
RUN har vi lokaler i bl.a.
lokaler ved Kultorvet i Indre By. Dertil
DET
ÅRN
Valby og Frederiksberg.
DE
RÆ
KRYST
ALGAD
NØRREGADE
PIL
EST
E
ÆD
SKI
E
AD
RG
E
AG
E
GAD
R
E
ND
M
VOR
F
KIRKRUE
E
DS
PLA
TR
RUE
F
VOR
ES
NIK
KAN
ST.
B
KØ
STUDIESTRÆDE
Tilmelding
Din sagsbehandler kan vurdere, om forløbet
hos Plan & Handling er relevant for dig at
deltage i.
Tilmelding på telefon 53 53 77 77
eller mail: [email protected]
GN
VO
LARSLEJS
STRÆDE
Kultorvet
HER BOR VI
SKT. PETRI
KIRKE
SANKT PEDERS STRÆDE
de
N
SKT. PETR
PASSAGi I
Forløbet aftales individuelt og tager udgangspunkt
E
bestilling fra jobcentret.
n
o
tati
rt S
epo
ørr
ga
rs
he
I samarbejde med jobcentret og Plan & Handling kan
DE
GA
borgere, såfremt de er i et ansættelsesforhold,
få hjælp
LD
VO
RE
R
til at genoptage arbejdet eller blive raskmeldt,
eller såNØ
fremt, der er brug for afklaring eller andre aktiviteter, få
tilbudt redskaber og metoder til styrkelse og håndtering
af deres situation.
t
Go
Borgere med anden sprogbaggrund, og som er sygemeldte af forskellige årsager, f.eks. stress, depression,
angst eller af fysiske årsager, eller er ledige, kan tilbydes
rehabilitering og udvikling samt jobsøgning i Plan &
Handling. Det sker med inddragelse af jobkonsulenterne
og mentorerne, som nævnes i denne folder.
Plan & Handling
Sankt Gjertruds Stræde 5, 2.
1129 København K
Tlf. 53 53 77 77
[email protected]
www.planoghandling.dk