Teater og drama i pædagogisk arbejde Rehabilitering som

Teater og drama i pædagogisk arbejde
Rehabilitering som arbejdsform
Teater og drama – et rehabiliterende redskab
Indhold:
Ved at deltage på disse to kurser i
sammenhæng, får du mulighed for at arbejde
med teater og drama som metode og
pædagogisk redskab i dit arbejde med
rehabilitering af ældre, handicappede og psykisk
skrøbelige.
På kurset vil du lære at anvende og formidle
forskellige kreative, dramatiske og musiske
aktiviteter i det pædagogiske arbejde og at
udvælge velegnede aktiviteter til målgruppen.
Du lærer om forskellige genrer og metoder
inden for teater- og dramavirksomhed og du
lærer at kunne bruge enkle teaterobjekter.
Du vil blive bevidst om dit eget udtryk og
kropssprog og hvordan du kan anvende dette i
arbejdet med de ældre.
Periode:
07. – 11. september 2015
28. – 29. september 2015
Tilmeldingsfrist: 6. august 2015
Varighed: 7 dage
Deltagerpris: (2014 pris)
Ingen eller kort uddannelse: Gratis
Videregående uddannelse: Kr. 3.513,Læs mere på www.efteruddannelse.dk
eller www.ug.dk
Kursusnr. 44798 og 40125
Du vil lære at koble arbejdet med teater og
drama ud fra centrale værdier og elementer i
rehabiliteringen. Derved vil du kunne bidrage til
en målrettet og tværfaglig rehabiliteringsindsats
samt medvirke til forebyggelse af
begrænsninger i borgerens liv.
Du vil kunne analysere en aktivitet og forstå
individuelle rehabiliteringsplaner.
På denne baggrund vil du, med din viden om
rehabilitering og drama som pædagogisk
redskab, kunne medvirke at fremme borgerens
selvstændige og meningsfulde liv.
Målgruppe: Aktivitetsmedarbejdere og andre med interesse for at styrke deres borgere/brugere i
hverdagslivet ved at tage udgangspunkt i borgere/brugernes lyst og motivation
Tilmelding: Du eller din arbejdsgiver skal tilmelde dig elektronisk på www.efteruddannelse.dk
Kviknr.: 15NYTEAREHA