Få inspiration til at højne kvaliteten af jeres projekter

A
T
I
V
IN N
O
I
T
Dansk Standard inviterer
Få inspiration til at højne kvaliteten
af jeres projekter
Brug en formiddag på at høre, hvordan I kan styre jeres
projekter og projektporteføljer, bl.a. på baggrund af den
internationale vejledning for projektledelse ISO 21500,
som er et afprøvet alternativ til de kommercielle personcertificeringer. Den kan bruges af større offentlige
og private virksomheder, der har brug for ressource- og
kvalitetsstyring af sine projektporteføljer.
Du inviteres til at høre mere ved en - gratis - brunch
onsdag den 27. februar kl. 9:00-12:00 hos Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund.
Du kan møde QEHS officer John Holst fra Siemens, der
har deltaget i udviklingen af den internationale vejledning, og som arbejder med projektledelse på globalt
niveau. Du kan også høre, hvad DTU Management Engineering forventer at få ud af en certificering af deres
projektledelsesværktøjer.
Undervejs får du en introduktion til opbygningen af projektledelsesværktøjet, og hvordan det kan kombineres
med andre kvalitetsledelsesmodeller.
Program for brunchmøde onsdag den 27. februar 2013 kl. 9:00-12:00
Velkomst
ved konsulent Mette Juul Sandager, Dansk Standard
Hvordan kommer I videre?
ved chefkonsulent Niels Madelung, Dansk Standard
Hvordan styrer I større projekter, fx i kombination med
andre kvalitetsledelsesværktøjer?
ved adm. direktør Niels Falk, DS Certificering A/S
Debat
Spørgsmål og input fra deltagerne til videreudvikling af
værktøjer
Hvordan arbejder Siemens med projektledelse – og
DS/ISO 21500?
ved QEHS officer John Holst, Siemens A/S
Tak for i dag!
Hvorfor har DTU valgt at arbejde med DS/ISO 21500?
ved seniorforsker Christian Langhoff Thuesen,
DTU Management Engineering
Mødet henvender sig særligt til projektledere eller -deltagere, der arbejder professionelt med projektledelse, og
som overvejer en certificering.
41
5
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 96 61 01
Fax 39 96 61 02
www.ds.dk
- 64
AG
Hvis du er interesseret i at deltage eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Mette Juul
Sandager på [email protected] eller telefon 2120 0386. Tilmelding gerne senest den 20. februar.
3 T RY K
S