2014/4 - Skalborg Kirke

Juletræer
FDF sælger juletræer uden
for kirken hver lørdag og
søndag i december mellem
kl. 10 og 16. Vi starter 30.
november. Alt overskud går
til FDF’s arbejde blandt børn
og unge i Skalborg.
SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 10.00
Kirkens fødselsdag og
afskedsreception for Jane Jensen
og Machiko Christensen
Efter festgudstjenesten, hvor Vokalisterne medvirker, er der spisning i sognesalen samt underholdning af musikmedarbejder Stinne
Øllgaard Andersen og organist Eva-Marie Kjæhr Olesen.
Vi tager samtidig afsked med vores to kirketjenere Jane Jensen og
Machiko Christensen, der begge går på efterløn. Alle er hjertelig
velkomne og bedes tilmelde sig spisning senest den 27. november
til kirkekontoret.
SØNDAG DEN 28. DECEMBER KL. 19.00
Julefest - Børnenes fest
Kom og oplev den gode traditionsrige julefest med alt tilhørende.
Børne- og Spirekoret optræder med julespil. Og mon ikke julemanden kommer forbi med en godtepose til børnene? Tilmelding er
ikke nødvendig.
#4 2014
SKALBORG KIRKE
Digtervejen 6
9200 Aalborg SV
T 98 18 00 69 / 51 51 70 06
M [email protected]
W www.skalborgkirke.dk
KIRKEBLADET
KIRKEBLADET
Udgives af Skalborg Menighedsråd
Ansv. redaktør: Jutta S. P. Linklett
Computersnak og
socialt samvær
Det sociale samvær er i højsædet, når Skalborg kirke afholder Onsdagscafé. I august startede 3. sæson og Anni Brønnum fortæller
Provst Christian Bjørn Krüger
her, hvorfor hun nyder at komme til arrangementerne.
Træffes bedst efter aftale
Tlf. 30 29 80 76 / [email protected]
Det er en blæsende sommereftermiddag, og Anni Brønnum har
inviteret mig på kaffe og en god snak om Onsdagscafé. Hun har
Sognepræst Heine Hansen
deltaget i arrangementerne i et års tid.
Træffes bedst efter aftale undt. mandag
Tlf. 30 70 07 37 / [email protected]
”Jeg dukkede bare op, og så viste det sig, at jeg faktisk kendte flere
af deltagerne i forvejen,” fortæller hun med et smil.
Sognepræst Anette M. Madsen
Træffes bedst 11.00-12.00 undt. mandag
Onsdagscaféen består af sang fra Højskolesangbogen, digt- eller
Tlf. 22 33 14 29 / [email protected]
novelleoplæsning ved en af præsterne og formiddagskaffe. Resten
af tiden er der lagt op til gode samtaler mellem deltagerne. I løbet
Kirkemedarbejder Julia Sakskjær Nielsen
af det sidste år har der været omkring 8-10 personer til arrange-
Tlf. 98 18 00 69 / 51 51 70 06 / [email protected]
mentet, hvilket gør oplevelsen anderledes end f.eks. Højskoledage
eller Fredagstræf.
Kirketjener Jane Jensen
Tlf. 98 13 34 28 (privat)
”Jeg kan godt lide, at vi har tid til snak hen over bordet,” fortæller
Tlf. 40 48 11 63 (kirkemobil)
Anni og forklarer, at de både snakker om verdenssituationen eller
[email protected]
om når computeren driller lidt derhjemme. Det særlige ved Onsdagscaféen er netop, at der er tid til fri snak i større omfang end
Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen
ved mange af de andre arrangementer. På den måde er der nemlig
Tlf. 98 18 49 44 (privat)
tid til at komme hinanden lidt mere ved.
Tlf. 22 17 49 44 (mobil)
[email protected]
Netop de gode samtaler lægger Heine Hansen også vægt på, når
han skal fortælle om tankerne bag Onsdagscafé.
Musikmedarbejder
Stinne Øllgaard Andersen
”Vi ønsker at have et sted, hvor vi kan være som dem vi er og
Tlf. 51 51 70 10 / [email protected]
snakke sammen.”
Kirkekontoret
Heine ser en stor styrke i, at alle har mulighed for at tale med alle
Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV
hen over bordet. For som han siger:
Tlf. 98 18 00 69
Mob. 51 51 70 06
”Det vigtigste ved Onsdagscaféen er, at de der kommer, er glade
E-mail: [email protected]
for det, føler sig velkomne og har lyst til at komme igen.”
www.skalborgkirke.dk
Mandag lukket
Tirsdag - fredag . . . . . . . . . . . . . 10.00 - 12.00
Onsdagscafé afholdes en gang om måneden fra 10.00 til 11.30,
den 12. november, 3. december (se side 4), 14. januar og
11. februar.
Menighedsrådets formand
Henning Bentzen
Tlf. 40 45 43 52 / [email protected]
Julia Sakskjær Nielsen
Næste nummer udkommer 7. februar 2015
Layout og tryk: Novagraf A/S
SK A LBORG K I RK E SOGN
3
Samtale om Tro
Højskoledage
Samtaler er vigtige for at mennesker forstår hinanden og sig selv.
ONSDAG DEN 7. JANUAR
Derfor inviterer Skalborg kirke til Samtaler om Tro. Ikke for at over-
KL. 10.00
bevise og belære om tro, men for at tale sammen og reflektere om
MAF
- flyver for livet
tro og drøfte, hvordan troen udtrykkes i vores hverdag. Aftenerne vil behandle eksistentielle spørgsmål. Hver aften indeholder et
oplæg af en ressourceperson, hvorefter samtalen og refleksionen
gives fri rundt om bordene. Aftenen sluttes af med en kort aftenandagt i kirken. Kirkens præster leder Samtaler om Tro.
Højskoledage
ne
begynder kl. 1
0.00
og slutter kl. 1
2.45
Højskoleudvalg
et ønsker at pr
ioritere
tid til samvær,
at synge og m
ul
ighed
for samtale og
diskussion. De
r
begyndes med
formiddagska
ffe.
Foredragene bl
iver delt i to m
ed en
beskeden froko
st midtvejs. Pr
is 25 kr.
Øjvind Thomasen
Øjvind Thomasen er landssekretær
og daglig leder for den danske afdeling af Mission Aviation Fellowship.
TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 19.30 - 21.30
MAF’s formål er ”at give evangeliet
Er dansk velfærd og
evangelisk-luthersk
kristendom i samme båd?
vinger”, og dermed forøge kirkernes
Folketingspolitiker for SF og cand.theol. Pernille Vigsø Bagge læg-
skab.
og de humanitære organisationers
rækkevidde, således at så mange
som muligt kan få humanitær hjælp
og blive mødt med det kristne bud-
ger op til samtale om dansk velfærd og evangelisk-luthersk kristendom er i samme båd. Har evangelisk-luthersk kristendom, som den
MAF er i dag en stor international, fælleskirkelig missionsorgani-
udfoldes i Danmark, været med til at forme det danske velfærds-
sation med afdelinger i hele verden og 1.400 medarbejdere i aktiv
samfund?
tjeneste.
Hvert 3. minut starter eller lander et MAF-fly et eller andet sted i
verden for at bringe medicin, nødhjælp, læger, patienter, præster
og andre frem til deres bestemmelsessted.
ONSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 10.00
Maleren Poul Anker Bech
1942-2009
Ved kunsthistoriker Anne Lie Stokbro, Vrå
Maleren Poul Anker Bech er kendt
og elsket for sine finurlige malerier
af flyvende badehuse, nysgerrige
grise og selvhævdende affaldssække.
Adventsfest i Skalborg kirke
Kigger man ind bag finurligheden,
Onsdag den 3. december udvides Onsdagscafé. Vi indleder med en
finder man imidlertid en anden
gudstjeneste i kirken kl. 10.00 ved Christian Bjørn Krüger, hvoref-
alvor, som afspejler kunstnerens
ter vi har hyggeligt adventssamvær med bankospil, adventssange
verdens- og menneskesyn.
m.m. Skalborg kirke er vært for adventsfrokosten.
Anne Lie Stokbro fortæller om kunstnerens liv og kunst, og der
gives eksempler på Poul Anker Bechs galgenhumoristiske, romantiske, spirituelle og samfundskritiske tilgang til den moderne verden.
4
S K A LB O RG K I RK E S O G N
SK A LBORG K I RK E SOGN
5
Kirkens kalender
Gudstjenester
November
November
Babysalmesang start
Onsdagscafé
GudOgSpaghetti (s. 9)
FredagsTræf – at være dansk kirke i Spanien (s. 8)
Koncert ”There is Sweet Music!” (s. 10)
Samtaler om Tro - Er dansk velfærd og
evangelisk­-luthersk kristendom i samme båd?
(s. 4)
Tirs. 25. 19.30 Koncert ”Orglet danser” (s. 10)
Søn. 30. 10.00Kirkens fødselsdag og afskedsreception
for kirketjenerne Jane Jensen og
Machiko Christensen (s. 12)
Søn. 9. 10.00 Christian B. Krüger 21. søndag efter trinitatis
Tirs. 11.
Ons. 12.
Tors. 13. Fre. 14.
Søn. 16.
Tirs. 18.
09.30
10.00
17.00
18.00
16.00
19.30
December
Ons. 3. 10.00
Tors 4. 19.30 Søn. 28. 19.00
Onsdagscafé og Adventsfest (s. 3)
Julekoncert – vi synger julen ind (s. 11)
Julefest – Børnenes fest (s. 12)
Ons. 7. 10.00 Ons. 14. 10.00
Fre. 16. 18.00
Højskoledag – MAF - flyver for livet (s. 5)
Onsdagscafé (s. 3)
FredagsTræf ”I ørkenen bevæbnet med
salmebog og pistol” (s. 8)
Gospelweekend (s. 9)
Festlig nytårskoncert (s. 11)
Salmemaratonaften (s. 10)
Januar
Lør. 17. Man.19. 19.30
Tirs. 27. 19.00
Tors.13. 17.00 Anette M. Madsen GudOgSpaghetti
Søn 16. 10.00 Heine Hansen
22. søndag efter trinitatis BIL
Søn.23. 10.00 Heine Hansen
Sidste søndag i kirkeåret
Søn.23. 17.00 Heine Hansen
Prise med Spise
Søn.30. 10.00 Alle præster
1. søndag i advent BIL
Afskedsreception
December
Ons. 3. 10.00 Christian B. Krüger Adventsfest
Søn. 7. 10.00 Heine Hansen
2. søndag i advent BIL
Søn. 7. 17.00 Heine Hansen
Gospel Fellowship
Søn.14. 10.00 Heine Hansen
3. søndag i advent
Ons.17. 10.00 Heine Hansen
Juleafslutning for dagplejere
Tors.18. 10.00 Anette M. Madsen Juleafslutning for børnehaver
Søn.21. 10.00 Heine Hansen
4. søndag i advent
Søn.21. 17.00 Anette M. Madsen Prise med Spise
og Heine Hansen
Ons.24. 11.00 Anette M. Madsen juleaften for børn og familier
Ons.24. 13.30 Heine Hansen
juleaften
Ons.24. 15.00 Christian B. Krüger juleaften
Tors 25. 10.00 Heine Hansen juledag
Fre. 26. 10.00 Christian B. Krüger Anden juledag
Søn.28. 10.00 Heine Hansen
julesøndag
Februar
Ons. 4. 10.00Højskoledag - Maleren Poul Anker Bech
1942-2009 (s. 5) Ons. 11. 10.00 Onsdagscafé (s. 3)
Tors. 12. 17.00 GudOgSpaghetti (s. 9)
Fre. 13. 18.00Fredagstræf - Fra bådflygtning i Vietnam til
skattemedarbejder i Aalborg
(se kirkens hjemmeside)
Januar
Tors. 1. 16.00Christian B. Krüger Nytårsdag
Efter nytårsgudstjenesten vil vi, traditionen tro, erstatte
kirkekaffen med lidt Asti og benytte lejligheden til at
ønske hinanden godt nytår.
Søn. 4. 10.00 Christian B. Krüger Helligtrekongers søndag
Søn.11. 10.00 Christian B. Krüger1. søndag efter helligtrekonger
Søn.18. 10.00 Heine Hansen2. søndag efter helligtrekonger
Plejehjemsgudstjenester
Gudstjenesterne er tirsdage kl. 14.15.
Der er altergang ved gudstjenesterne.
Sofiegården
11/11 Heine Hansen
24/12Christian Bjørn Krüger kl. 09.45
13/1 Heine Hansen
Drachmanns Have
24/12 Heine Hansen kl. 10.30
6/1
Christian Bjørn Krüger
3/2
Christian Bjørn Krüger
BIL
Søn.18. 17.00 Heine Hansen
Gospel Fellowship
Søn.25. 10.00 Christian B. KrügerSidste søndag efter
helligtrekonger
Søn.25. 17.00 Heine Hansen
Prise med Spise
Februar
Søn. 1. 14.00 Anette M. Madsen Dåbsjubilæum
Søn. 1. 19.00 Anette M. Madsen Kyndelmisse
Lør. 7. 11.00 Heine Hansen
Dåbsgudstjeneste
I denne kirkebladsperiode samles der ind til Børnesagens Fællesråd.
På www.skalborgkirke.dk kan man finde tekstlæsninger og salmer til alle
højmesser.
6
S K A LB O RG K I RK E S O G N
SK A LBORG K I RK E SOGN
7
FredagsTræf
Babysalmesang
Fredage 21.45
–
kl. 18.00
g og
, foredra
spisning
s
e
.
ll
æ
F
•
fslutning
affe og a
k
,
le
ta
sam
.
spisning
kr. inkl.
t.
• Pris 40
rs
s sæ kil
rer betale
st
Drikkeva
ret sene
kekonto
ir
k
l
ti
g
in
• Tilmeld
12.00.
n før kl.
g
a
onsd e
er.
80 plads
• Maks.
FREDAG DEN 14. NOVEMBER KL.18.00
At være dansk kirke i Spanien
Karsten Erbs, Vrensted
Til babysalmesang skabes et nærvær
Tilmelding til musikmedarbejder
Har d
syng u lyst til
e i Bø
at
Spire rne- eller
koret
Kont
akt k
?
orle
Stinne Øllgaard Andersen på
emm
mellem dig og dit barn. Gennem
sang, dans og leg stimuleres barnets sanser. Næste hold begynder
tirsdag den 11. november kl. 9.30.
kirke
ns hj
[email protected] eller
deren
eller
se
eside
.
51 51 70 10.
GudOgSpaghetti
TORSDAGE DEN 13. NOVEMBER OG 12. FEBRUAR KL. 17.00
Sognepræst Karsten Erbs, Rubjerg Knude sogne, vil fortælle om
GudOgSpaghetti er en gudstjeneste i børnehøjde. Vi hører en hi-
sine otte år i den danske kirke på Costa del Sol i Spanien. En kirke
storie fra Bibelen, der involverer børnene, enten ved dans eller an-
med rigtig mange mennesker, megen glæde og fællesskab samt
det aktivt. Bagefter går vi i sognesalen og spiser pasta og kødsovs
god rødvin.
og snakker sammen. Vi slutter af med en historie og en sang og er
færdige senest kl. 18.30. Tilmelding til spisning senest to dage før
Og måske noget, vi kan lære af herhjemme …
på kirkekontorets mail: [email protected] eller sms til 51 51 70
06. Maden koster 20 kr. for voksne, 5 kr. for børn.
FREDAG DEN 16. JANUAR KL. 18.00
”I ørkenen bevæbnet med
salmebog og pistol”
Gospelweekend i
Skalborg kirke
Niels Peter Sørensen, Aalestrup
På baggrund af sin ud-
LØRDAG OG SØNDAG DEN 17. OG 18. JANUAR
sendelse som feltpræst
Skalborg kirke og gospelinstruktør
til Afghanistan, august
Henrik Daniel Christoffersen inviterer
2010 til februar 2011, vil
til gospelweekend for alle, der har lyst
sognepræst Niels Peter
til at synge og optræde med gospel.
Sørensen i ord og bille-
Du skal således hverken kunne læse
der fortælle om landet
noder eller synge i kor for at komme
og give en forståelse for
med. Gospelweekenden består af to
de indtryk og belastnin-
dage med workshops, som afsluttes
ger, som de unge dan-
søndag den 18. januar med en go-
ske mænd og kvinder
spelgudstjeneste kl. 17.00, hvor deltagerne synger.
her har levet under. Han
8
vil endvidere beskrive de
Tilmelding til [email protected] senest den 1. januar. Alle
opgaver, folkekirken ved
deltagere modtager et program inden start. Det koster 100 kr. at
feltpræsterne løser, ligesom det bliver en beskrivelse af soldaternes
deltage, og ud over workshops begge dage, er der kaffe/the i pau-
mod og mismod.
serne og en let frokost lørdag. Læs mere på kirkens hjemmeside.
S K A LB O RG K I RK E S O G N
SK A LBORG K I RK E SOGN
9
Koncerter
Orglet 10 år
Den 24. oktober 2004 kunne Skalborg kirkes orgel genindvies efter
en omfattende ombygning og udvidelse. Gennem 10 år har menigheden kunnet glæde sig over de smukke toner, og det markeres
med en lille orgelfestival, hvor orglet fremtræder i vidt forskellige
roller.
SØNDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 16.00
TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.30
Julekoncert – vi synger julen ind
”There is Sweet Music!”
Årets julekoncert indledes med Luciaoptog ved Skalborg kirkes bør-
Titlen stammer fra et korværk af Edvard Elgar og indrammer sam-
vil korene Vokalisterne, dirigeret af Mette Kamstrup, Sangtus, diri-
tidig koncertens indhold, som er engelsk romantisk kormusik af
geret af Julian Rasmussen og MOFI-koret dirigeret af Pia Winther,
høj karat. De medvirkende er Jysk Akademisk Kor og Det Ny Kam-
synge en række kendte julesalmer sammen med os og for os. Heine
merkor, Aarhus, dirigeret af Niels Bo Emgren og akkompagneret af
Hansen forestår altertjenesten. I sognesalen vil Skalborg Husmoder-
organist Anders Gaden.
forening servere en god kop kaffe, og korene vil underholde med
ne- og spirekor under ledelse af Stinne Øllgaard Andersen. Derefter
mere jule­musik og juleviser.
MANDAG DEN 19. JANUAR KL. 19.30
Festlig nytårskoncert i
Skalborg kirke
For 6. gang afholdes nytårskoncert i Skalborg kirke, denne gang
med Aalborg Post Orkester, dirigeret af Paul Cook. Det tegner til
at blive en aften med fuldt hus, når de 24 musikere i det 60-årige
traditionsrige orkester slår tonen an til en festlig aften.
SØNDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 19.00
Kyndelmissegudstjeneste
TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 19.30
”Orglet danser”
Februar, kulde og korte dage, men lyset er langsomt tilbage.
Sopran Margrethe Smedegaard og husets egen organist Eva-Marie
Kyndelmisse eller Kjørmes-Knud beskriver streng frost. Den falder
Kjæhr Olesen kaster sig ud i et lystigt program, der nok skal få
på den 2. februar og ansås tidligere for den dag, hvor halvdelen af
smilet frem.
vinteren var gået.
TIRSDAG DEN 27. JANUAR KL. 19.00 - 21.15
Ordet kyndelmisse kommer af misa candelarum, der betyder lys-
Salmemaratonaften
messe. Tidligere indviede man nemlig de lys, som skulle bruges i
2. sæson af provstiets salmemaratonforløb er i fuld gang, og denne
afskaffede den i 1770. Vi vil ikke gøre den hellig igen, vi vil heller
aften er det igen vores tur til at bidrage.
ikke indvie lys, men se mod lyset og længere dage.
kirken resten af året. Engang var det en helligdag, men Struensee
Vi skal synge nummer 355 - 374 + 741 fra salmebogen. Sangen le-
10
des af kirkesanger Stinne Øllgaard Andersen og organist Eva-Marie
Vi vil mødes, når det er mørkt, derfor flytter vi gudstjenesten til kl.
Kjæhr Olesen, mens sognepræst Anette Melbye Madsen fortæller
19.00. Skalborg kirkes Trio medvirker; Stinne Øllgaard Andersen,
om salmerne. Undervejs serveres en kop kaffe og lidt sødt til.
sang, Peter Søvad, bas og Eva-Marie Kjæhr Olesen, orgel og klaver.
S K A LB O RG K I RK E S O G N
SK A LBORG K I RK E SOGN
11