BALLERUP SPROGCENTER

Ballerup Sprogcenter er et moderne sprogcenter
med de nyeste pædagogiske metoder og undervisningsmaterialer. Sprogcentret har it, sproglaboratorium og
alle kursister har adgang til supplerende undervisning
i studiecentret. Sprogcentret ligger centralt lige ved
siden af Malmparken Station.
FVU/ Forberedende voksenundervisning
Har I medarbejdere, der har brug for at blive bedre
til at læse og skrive?
FVU er korte effektive kurser for alle voksne, der gerne
vil blive bedre til at læse og skrive dansk. I undervisningen arbejder man med forskellige læseopgaver fra dagligdagen og arbejdspladsen, med stavning, grammatik
og skrivning.
FVU er delt op i fire trin, der hver består af 60 til 80
lektioner.
Har man udenlandsk baggrund, skal man have et mundtligt niveau, der svarer til bestået Danskuddannelse 1
modul 6, Danskuddannelse 2 modul 4 eller Danskuddannelse 3 modul 3. Før man begynder på undervisningen, skal man gennemgå en test, der viser, hvilket
trin man skal starte på.
Efter hvert trin kan man gå op til en skriftlig prøve.
Består man prøven, får man et bevis. Det er frivilligt
at gå til prøve. Og man kan tage samme trin flere gange.
Ballerup Sprogcenters kurser i FVU Læsning starter i
januar og i august. Der er undervisning 3,5 lektioner
om ugen, dag eller aften.
For en virksomhed, der har deltagere nok, kan undervisningen starte på andre tidspunkter af året og foregår på
tidspunkter, der passer virksomheden. Undervisningen
kan foregå både på sprogcentret og på virksomheden.
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomhed.
FVU
Gratis undervisning
60 – 80 lektioner
Ca. 3,5 lektioner 1 gang om ugen
På virksomheden eller hos os
Sådan synes vores kunder
Carsten
Enevoldsen
3F
3F Storkøbenhavn oplever Ballerup
Sprogcenter som en kompetent og
fleksibel samarbejdspartner, der altid
er løsningsorienteret.
Emine Celik
kursist
Jeg startede på FVU for at blive
bedre til at skrive rapporter på mit
arbejde. Jeg er meget tilfreds med
undervisningen på Ballerup Sprogcenter – min mand siger også, at jeg
altid er så glad, når jeg skal i skole.
Sådan kontakter du os
Hanne Vedel,
Pædagogisk
afdelingsleder
Email:
[email protected]
Tlf.: 44 77 26 77
BALLERUP
SPROGCENTER