FUNKTIONSBESKRIVELSE I HJEMMET

FUNKTIONSBESKRIVELSE
I HJEMMET
FORMÅL
Formålet med funktionsbeskrivelse er, at ud‐
arbejde en 360 graders beskrivelse af borger‐ en,
som kan anvendes til brug for forelæggelse for
kommunens rehabiliteringsteam.
MÅLGRUPPE
Aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere,
re‐
validender, sygedagpengemodtagere, borgere
i med ret til fleksjob eller ressourceforløbsydelse.
Borgeren har typisk et helbred der gør det
vanskeligt at komme omkring, eller deltage i
samtaler på jobcentret. Der kan være tvivl om
funktionsevnen eller der mangler oplysninger til at
kunne belyse borgerens funktionsniveau.
tages
en
konkret
afprøvning
af
borgerens
funktionsniveau i og omkring hjemmet. Herudover
foretages en klinisk undersøgelse og test af borgeren
i Kali Konsulenters egne træningslokaler.
Kali Konsulenter
Vi indsamler relevante oplysninger om borge‐ rens
helbred, uddannelse og erhvervserfaring som vi
kobler sammen med resultatet af den kliniske
undersøgelse, borgerens udholdenhed og styrke, og
Jobcentret får derved et fyldestgørende billede af
borgerens fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.
METODE
Kali konsulenter anvender en anerkendende
tilgang, og sørger for en aktiv inddragelse af
borgeren i dennes private hjem.
INDHOLD
Kali Konsulenters fysioterapeut foretager en klinisk
undersøgelse af borgeren og tester borgerens
udholdenhed og styrke. Vores fysioterapeuter og
virksomhedskonsulenter foretager en vurdering af
funktionsniveauet i borgerens eget hjem og
kommer med konkrete forslag til muligheder i
forhold til evt. fremtidigt arbejde.
UDBYTTE
Kali
konsulenter
beskriver
borgerens
baggrundsoplysninger, ressourcer og funktionsniveau og
resultatet af de test der udføres undervejs. Der
foreligger
en
vurdering
af
funktionsniveau,
opsummering og konklusion samt forslag til
eventuelle fremtidige arbejdsområder.
Desuden
beskrives
borgerens
eventuelle
skånebehov dels i forhold til hjemmet, dels i for‐
hold til konkrete jobfunktioner.
Borgeren får 2 besøg i hjemmet af Kali
Konsulenters
fysioterapeut samt virksomheds‐
konsulent.
OPSTART AF SAG
Indenfor
24
timer.
Send
en
mail
[email protected] eller ring på 7026 4340
Borgeren og vore konsulenter har samtaler på
forskellige tidspunkter på dagen, og der fore‐
Axel Heidesvej 73 . 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40 . [email protected] www.kalikonsulenter.com
til