MEDARBEJDER MEDARBEJDER-CV / GENERALIEBLAD

MEDARBEJDERMEDARBEJDER - CV / GENERALIEBLAD
Navn: Ole K. Jensen
E-mail: [email protected]
OLE:
OLE: 40 år og er uddannet maskiningeniør.
Ole dimitterede fra DTU januar 2000 og har siden arbejdet
med udvikling af maskiner, procesanlæg og vindmøller i
forskellige større danske og internationale virksomheder, hvor
han bl.a. har fungeret som konsulent, projektleder og
konstruktør.
SPECIALE: Teknisk projektleder med erfaring inden for
udvikling af proces- og produktionsudstyr samt vindmøller og
hvor projektledelse har krævet et højt informationsniveau og
samarbejde med interessenter på tværs af organisationen.
NØGLEKVALIFIKATIONER:
Projektledelse og management
Design og mekanisk konceptudvikling
Design af vindmølledele, offshore & onshore
Maskinkonstruktion og procesanlæg
Hygiejnisk design
FEA/FEM analyse
Analytiske beregning og dimensionering
Kvalitetssikring
SPROG:
SPROG:
Dansk:
Engelsk:
Tysk:
Læse, tale og skrive
Læse, tale og skrive
Læse, tale og skrive
PROGRAMKENDSKAB:
Microsoft Project – Bruger
Autodesk Inventor + FEM – Superbruger
Autocad – Superbruger
Pro Engineer / Creo Elements – Superbruger
Pro E Mechanica – Bruger
Excel – Bruger
Sønderborgvej 3 / DK-6000 Kolding / Mobile +45 5311 4040 / [email protected] / www.hyprotec.dk / CVR-nr: 25 99 26 01
PROJEKTOVERSIGT:
PROJEKTOVERSIGT:
Juni. 2012 –
Velux A/S
Projektleder på specificering og indkøb
af produktionslinje.
April. 2012 – Maj. 2012
Alsident
Udvikling af procesudstyr til montage af
flexslanger og Alurør.
Jan. 2008 – Marts. 2012
Vestas A/S
Mekanisk ansvarlig for udvikling af
diverse mekaniske systemer til Vestas
møller. Indbefatter nyudvikling og
optimeringer på eksisterende møller
samt omkostningsreducerende projekter.
Ansvarlig for opstart af udviklingsingeniører i Kina I forbindelse med et
omkostningsbesparelsesprojekt på en
Vestas mølle fremstillet i Kina med 2
måneders ophold i Beijing.
Dec. 2006 – Dec. 2007
Fertin Pharma
Projektleder på udvikling af
spektralanalyse visionudstyr til online
genkendelse af smagsstoffer i
medicinaltyggegummi.
Projektleder på opbygning af FDA
godkendt lager.
Aug. 2005 – Nov. 2006
Glud og Marstrand A/S
Projektleder på udvikling af udstyr til ny
formgivningsmetode til metalemballage.
Projektleder på udvikling af
samleautomat for plast og metal
produkt.
Dec. 2002 – Aug. 2005
Ambu A/S
Projektleder på udvikling af
produktionsudstyr til fremstilling af
hydrogel til for tidligt fødte børn.
Projektleder på udvikling af
specialmaskine til fremstilling af
hjerteelektroder.
Projektleder på udvikling af
specialmaskine til fremstilling af
delemne til hjerteelektrode.
Udvikling af robothoved til test af EMG
nåle.
FDA godkendelse af udstyr.
Nov. 2001 – Nov. 2002
Weibel Scientific A/S.
Mekanisk projektleder og konstruktør på
udvikling af konsol og antenner til CW
doppler radar for militærindustrien.
Feb. 2000 – Okt. 2001
Sander Hansen A/S
Projektleder på en tunnelpasteuriseringsmaskine til Spendrups
bryggerierne i Sverige, samt Miller
bryggeriet i Los Angeles, USA.
Sønderborgvej 3 / DK-6000 Kolding / Mobile +45 5311 4040 / [email protected] / www.hyprotec.dk / CVR-nr: 25 99 26 01
ERHVERVSERFARING:
Okt.2012
HYPROTECengineering
Projektledelse & konstruktion
Jan. 2008 – Okt.2012
Freelance ingeniør
Projektledelse & konstruktion
Dec. 2006 – Dec. 2007
Fertin Pharma A/S
Aug. 2005 – Nov. 2006
Glud og Marstrand A/S
Projektleder
Projektleder
Dec. 2002 – Aug. 2005
MekanikHuset Aps
Projektledelse & konstruktion
Nov. 2001 – Nov. 2002
Weibel Scientific A/S.
Projektledelse & konstruktion
Feb. 2000 – Okt. 2001
Sander Hansen A/S
Projektledelse & konstruktion
UDDANNELSE:
Aug. 1996 – jan. 2000
DTU
Maskin diplomingeniør,
konstruktionslinien.
Afgangsprojekt modtog M-prisen.
KURSUSER:
Prince 2 – Foundation
DIEU projektleder kursus
Kurser på Ingeniørernes lederuddannelse
Kvalificering og validering af procesudstyr
Sønderborgvej 3 / DK-6000 Kolding / Mobile +45 5311 4040 / [email protected] / www.hyprotec.dk / CVR-nr: 25 99 26 01