Indstilling til ”Årets it-pris 2013” - IT

Indstilling til ”Årets it-pris 2013”
Kandidat
Forlaget Systime A/S
http://www.systime.dk/
Facts
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
Førerposition inden for e-books and i-books til undervisning
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Ledende inden for it og undervisning på europæisk plan - har vundet adskillige
præmier i internationale konkurrencer om it-learning.
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Fra andre lande kigger man til Systime for inspiration til nye it-produkter i
undervisningen.
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
Guldmedalje i BESA award s2012 i konkurrence med over 50 produkter fra 22 lande i
Europa.
Kandidat
Media Function
Facts
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
Media Function, og i særdeleshed Jakob Pedersen er ikke blot et bureau. De er
virksomhedens marketing partner, inspirations kilde og sparringspartner. Med ærlighed
og åbenhed som som værdier er man som kunde sikret en kreativ og lærende
marketing proces.
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Media Function er front figurer i en branche der før har været kendt som værende
skummel, eller mistænkelig. Ved Media Function er navne, tal og statestikker aldrig
skjult fra kunden. Man finder ikke "falske" varelinier. F.eks. er projektledelse ikke en del
af et tilbud, med mindre det er et krav fra kunden. Media Function er derudover
certificeret Google partner, og helt klart en virksomhed som It-Branchen bør lytte til, og
følge efter.
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Media Function har især hjulpet små virksomheder i gang, de har skabt et
forretningsgrundlag for mange af deres kunder, samt udvidet deres horisont. Det er
svært at finde en enkelt årsag, det er nemmere at finde virksomheder som vækster på
1
grund af dem. Blandt andet netbutik.nu, femiletinshop.dk og it-effect.
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
Media Functions engagement skal bland andet findes blandt medarbejderne og
stifteren. Jakob slipper ikke arbejder, han er altid i gang med at tænke et skridt frem,
det kommer altid kunderne til glæde. Jens kan ganske enkelt ikke lade være med at
arbejde, han skal lige se hvordan hans kampagner performer, også kl. 22 om aftenen.
Derudover har de sat et uudsletteligt aftryk i mit sind, som tidligere medarbejder og
nuværende kunde.
Kandidat
CSC Scandihealth
Facts
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
CSC Scandihealth er den førende leverandør af it-ydelser til den danske
sundhedssektor og har flere end 375 medarbejdere inden for software udvikling, driftsog teknisk support, konsulentydelser, service, salg og marketing. CSC Scandihealth
udviklede den første sundheds-it-løsning i 1972 og har som målsætning at udvide
markedet til det øvrige Skandinavien. Firmaet har hovedsæde i Århus og salgskontor i
Taastrup og ejes af CSC.
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Virksomheden blev startet som Sygehusdata og skabte de legendariske systemer Det
Røde System og Det Grønne System. Kommunedata udskilte udviklingen i en
selvstændig virksomhed Sygehusdata, beliggende i Skejby og solgte senere denne
virksomhed fra til CSC, da det ikke længere var kommunerne det drev sygehusdrift.
Virksomheden er vokset kraftigt med de stigende investeringer i sundheds-it, hvor
Scandihealth har været dygtige til at skabe innovation og udvide sin forretning og antal
arbejdspladser. Sygehusdata/CSC Scandihealth har desuden været ”leverandør” af
personer til de nye virksomheder inden for sundheds-it.
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Man kan sige, at der er opstået en klynge af virksomheder inden for sundheds-it, fordi
den specielle viden var til stede i Aarhus-området i netop Sygehusdata/Scandihealth.
Herefter er kompetencen dyrket som en styrkeposition af Aarhus Kommune, Aarhus
Universitet, Alexandra Instituttet m.fl., hvilket har forstærket positionen yderligere og
givet plads til en underskov af små og mellemstore it-virksomheder og konsulenter, der
arbejder med sundheds-it som fulde eller delvis fokus, en del som underleverandører
til store løsninger.
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
Der har i perioder også været tale om egentlig klyngesamarbejde og Scandihealths
direktør Freddy Lykke (ind til 1.4.13) har endvidere i en længere periode som formand
for IT Branchens sundhedsudvalg sat dagsordenen for udvikling af
sundhedsløsninger.
Kandidat
DII Mejsen – Gellerup dagtilbud
2
Facts
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
Innovativ og legende tilgang til informations teknologiers betydning for børn i 3 -6 års
alderen i det moderne mediesamfund.
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Indstillingen her, kan forhåbentlig bidrage til en fremadrettet større opmærksomhed på
digitale medier betydning og potentiale som en naturlig integreret del i den aktuelle
børnekultur.
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Denne pædagogiske virksomhed har over en årrække på fornemmeste vis,
dagsordensat - børns innovations- kraft og udvikling gennem leg med digitale medier,
både lokalt, nationalt og i en nord- europæisk kontekst.
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
Daginstitutionen Mejsen har siden 2004 været i gang med at undersøge, hvordan
digitale medier kan blive en del af det pædagogiske arbejde i en børnehave.
Uddrag af fortælling:
Jeg har igennem flere års projekter, udviklingsarbejder og forskningsprocesser været
optaget af hvordan pædagoger kan inddrage de digitale medier i daginstitutionens
hverdag, aktiviteter og lege, så de bliver en selvfølgelig og nødvendig del af det
pædagogiske arbejde. Baggrunden er, at både børn og pædagoger befinder sig i et
mediesamfund, hvor de digitale medier spiller en afgørende rolle (Hjarvard 2008).
Børn møder tidligere og tidligere de digitale medier (se f.eks. Tufte, Puggaard &
Gretlund 2009 i forhold til mobiltelefoner). De mange fortællinger, der i skrivende stund
dukker op blandt de pædagogstuderende, jeg møder hver dag, synes at antyde, at
smart-phones, i-pads og tablets allerede indgår blandt de genstande, som selv helt
små børn forholder sig til. Det interessante ved de digitale medier er, at de giver
mulighed for en mediebrug, hvor brugeren er med-producerende og kan kommunikere
med andre se (se f.eks. Bruns 2008, Sandvik 2010, Hjarvard 2011).
Det bør være en central samfundsopgave for pædagoger at gøre børnehaven til et
sted, hvor børn og pædagoger er og bliver borgere i et globaliseret medie- og
vidensamfund. Der findes ikke mange undersøgelser, der indkredser den
pædagogiske brug af digitale medier i daginstitutioner, men de der gør peger på, at en
del pædagoger kan være usikre på, hvordan det pædagogiske rum omkring de digitale
medier skal tilrettelægges (Jessen 2005, Thestrup 2006, Bølgan 2008). Men det er
min opfattelse, at pædagoger relativt enkelt kan etablere uformelle pædagogiske rum,
der gør børn og pædagoger i stand til i fællesskab at lege og eksperimentere med
både mediefortællinger og medieteknologier. I EU-projektet
MediaPLAYINGcommunities gik børnehaver i x lande i gang med medieleg og med at
kommunikere over nettet (Støvelbæk 2009, Søndergaard 2009). Et par helt aktuelle
eksempler på kombinationen af børn, digitale medier og pædagoger eller lærere kan
bl.a. læses i Børn & Unge (F.eks. Skovsbøl 2012) og på nettet (Kids´n´tweens.dk,
2012).
Mødet mellem pædagoger og børn omkring de digitale medier kan betragtes som et
møde, hvor begge parter har noget at byde på for at finde på hvordan kameraer,
billeder og computere kan bruges. Pædagogerne ser børnene som aktører i eget liv,
der kan være med til at forme lege, præge aktiviteter og undersøge den verden, de er
en del af. Igennem legekultur udfolder de kulturelle udtryk og kan omforme det, de
møder i selv-organiseret leg.
3
Pædagogerne kan i mødet med børn se sig selv som med-legere og med-skabere af
processer, de selv er med til at sætte i gang og i sidste ende har ansvaret for. De
brændpunkter, som bare må undersøges, angår også pædagogen på et personligt
plan. Både pædagog og børn er i en situation, hvor alt det de kan og ved, stilles til
rådighed for den fælles undersøgelse sammen med alt det, de endnu ikke kan og ved.
Dette kaldes for det eksperimenterende fællesskab (Thestrup 2011).
Læs hele fortællingen her:
https://aarhus.inst.dk/Document/DocPage.aspx?Location=IP.1CB&id=97695&ctx=ap
Kandidat
Hanne Kronborg, Cronborg
Facts
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
Særdeles Innovativ og proaktiv. Opfinder af løsninger hvor eksisterende teknik bruges
på en ny måde.
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Fra at energi til køl fra serverrum normalt er en udgift, så giver Cronborgs RECOOL
løsning mulighed for at en køleopgave fra serverrum, bliver til en indtægt for
virksomheder.
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Cronborg har gjort det muligt for alle at købe en standartløsning, RECOOL, som
genbruger varme, i stedet for at sende den ud til fuglene. Løsningen kan købes af alle,
og er ikke kun forbeholdt store virksomheder.
Store komplicerede beregninger med dyre ingeniørtimer, er heller ikke nødvendig, for
at få styr på økonomien.
Det er derfor muligt, også for mindre IT virksomheder, at få vendt en køleudgift til en
indtægt på varmekontoen.
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
Kommuner hvor flere rådhuse nu har RECOOL løsning er en helt ny måde for
kommunerne at tænke grøn på og være økonomisk bevidste omkring deres
energiudgifter til køl.
Kandidat
Preben Kirkeby, Miralix
Det styrker virksomhedens økonomi. Desuden reduceres CO2 udledning.
Virksomheden bliver mere grøn.
Med RECOOL løsning, får kommunen dækket ca. halvdelen af deres årlige
varmeforbrug til Rådhusets serverrum, i stedet for at varmen bare blev sendt ud til
fuglene.
Facts
4
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
Miralix ved Preben Kirkeby har udvist en stærk evne til løbende at positionere sig i
forhold til de gældende teknologiske og kommercielle muligheder indenfor deres
forretningsområde.
En stærk drevet virksomhed med stærk økonomi, stærk fokus og stærk salgskultur
kombineret med stærke teknologiske partnerskaber og netværksrelationer.
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Miralix er meget synlig engageret, både når det er som vært for it-forum arrangementer
- og er stærkt repræsenteret, når det gælder it-forum arrangementer andre steder.
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Miralix udlåner sin stifter og adm. direktør til mange gode formål, it forums
bestyrelsesarbejde både centralt og i den lokale initiativgruppe, som hjørnesten i det
lokale mentorpanel, og som aktiv sparringspartner og mentor for adskillige lokale
virksomheder.
Virksomheden engagerer sig aldrig halvt, men deltager på fuld kraft for at søge
indflydelse
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
I kontakten med flere iværksættere har Preben Kirkeby givet særdeles skarpe råd
typisk i form af spørgsmål til indehaverne som bør overvejes snarest.
hvilket er kommet adskillige virksomheder til gode - og måske af afgørende betydning
for deres aktuelle eksistens.
Kandidat
Kasper Holst, webdanmark.com
Facts
●
●
●
●
●
●
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
15 års erfaring siden opstart
Har været medstifter Ewire
Er medejer af andre virksomheder, eks. Unoliving
Har arbejdet med mange af DK største virksomheder indenfor handel, retail,
brands. Herunder FONA, Noa Noa, PWT Group, m.fl
webdanmark.com er en virksomhed med stærke økonomiske resultater og
vækst.
webdanmark.com er en virksomhed med unik position og positive
fremtidsudsigter
Kasper Holst har i en alder af kun 31 opbygget en af Danmarks førende digitale ecommerce bureauer. Med 45 ansatte og 15 år i markedet har Århusianske
webdanmark.com nu positioneret sig som en af de mest stabile og anerkendte spillere
i branchen.
Kasper startede virksomheden sammen med sin bror, Morten Holst, i en alder af 16 år.
I 2010 fik webdanmark.com prisen som Super Gazelle, og i 2012 vandt
webdanmark.coms løsning for FONA hæder som årets Sitecore Site of The Year i
kategorien retail.
Kasper Holst har også personligt formået at positionere sig i Danmarks absolutte elite
indenfor e-commerce. Med en ekstensiv viden indenfor online business og en
5
fornemmelse for købmandsskab, har han opnået høj kendskabsgrad og anerkendelse
blandt både konkurrenter, kunder og potentielle samarbejdspartnere. I sin rolle som
adm. direktør spiller han en meget aktiv rolle i den daglige drift og kultur hos
webdanmark.com. Derudover har han konstant fingeren på pulsen og er en central
spiller i den daglige kommunikation med samarbejdspartnere.
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Kasper er igennem sin visionære strategi og sit engagement en central spiller i
udviklingen af e-commerce i Danmark. Han har mod til at provokere de tunge spillere i
markedet til at løfte den digitale forretning til et højere niveau, som passer på
fremtidens markedsform. Med sin tekniske baggrund og sin forretningsorienterede
uddannelse har han formået at koble IT med forretning - og fået ledende danske
retailere til at forstå vigtigheden af at forståelsen for sammenhængen.
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Århusianske Kasper har igennem 15 år opbygget en IT virksomhed med stærke
økonomiske resultater og vækst - hvilket 5 gange har ført til Gazelle prisen. Hans
forretnings og resultatorienterede tilgang har gjort målbart og prioriteret på
bestyrelsesniveau hos kæder, hvor dette ikke før var tilfældet. Han har gjort en stor
forskel for sine medarbejdere, som han konstant motiverer til personlig og faglig
udvikling gennem uddannelse, 'fed fredag' og sociale arrangementer. En indstilling, der
også hjælper IT-specialisterne til positiv udvikling. Han går forrest, når hverdagen
kræver lidt ekstra. Derudover har han, trods den primære målgruppes geografiske
placering, fastholdt hovedkontoret i Århus, hvor samtlige af virksomhedens
medarbejdere er lokaliseret.
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
Kasper har til eksempel hjulpet den ledende fashion retailer Kaufmann (Kaufmann,
Axel, Quint og Quintess) udvikle en fremtidssikret e-commerce løsning, der fuldt
understøtter kædens multi-channel strategi. Igennem strømlining af processer, en
multisite platform og komponenter som automatiseret foto-proces, der sikrer at nye
varer er online inden for 24 timer, komplet mobil e-handelsløsning tilpasset alle
førende devices, SOLR enterprise search, og fuldt integreret kundeklub og dialog
(m.m.), er Kaufmanns fysiske og digitale univers blevet integreret til én samlet løsning,
der i sandhed sætter standarded for fremtidens retail marked.
Kandidat
Tommy Dejbjerg Pedersen, Miracle og startup City
Facts
Karakteristika for
personen/virksomh
eden:
Tommy er en ildsjæl for tech iværksætteri i Aarhus. Etablerede og drev først
Geekhouse og udviklede det til Startup City.Tommy er med sin behagelige facon en
central person i det midtjyske erhversliv.
Hvordan har
personen/virksomh
eden betydet noget
for it-branchen:
Tommy har med startup City skabt et unikt sted for IT virksomheder med skallerbare
forretningsideer og har således stået bag/støtte op om en lang række it virksomheder
som heystudent, it minds, autouncle, og listen kan fortsætte.
6
Person/virksomhed
der har gjort en
forskel
Tommy har en speciel evne til at favne og spare med tech viksomheder og bringe dem
videre. Desuden har han via sin stilling i Miracle realiseret flere af projekterne.
Tommy gør ikke opmærksom på sig selv, men hans betydning i tech iværksætter
miliøet er enorm.
Eksempel på
engagement, som
satte et dybt
fodaftryk:
Eksempler på engagement: talentfabrikken, startup city, utallige tech startups.
7