Søren Marquardsen - Grenaa Marineforening

Bestyrelsesmøde Nr. 2
5 - 2 - 2014
Grenaa Marineforening
Referat af Bestyrelsesmøde - onsdag d. 5 februar 2014 - kl.18:00
Mødet afholdtes i Marinestuen. – Klitvej 2
Deltagere :
Per Schultz Petersen (PS) - Peter Schack Poulsen (PSP) - Bent H. Nielsen (BN) Kai Strand (KS) - Søren Holck (SH) – Claus Sørensen (CS) – Sonja Kirk (SK) –
Toni Thomsen (TT)
Fraværende :
Gert Christensen (GC) – Aage Justesen (AJ) – Svend Madsen (SM) – Søren Marquardsen (SMQ)
Ad. 1 Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 1
Referatet blev underskrevet og godkendt af de tilstedeværende.
Ad. 2 Formandens beretning, om hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.
Formanden kunne berette, at der har været torskespisning den 24 januar. Tilmeldingen var
først lidt svag, men det endte alligevel med ca. 40 medlemmer. Atter en gang var torsken
sponseret af Gert Detlefsen og det sædvanlige torskehold fik tilberedt fisken fint. Vores
næsten nye hovmester Toni klarede det sidste med gryderne og det var meget
velsmagende. 4 medlemmer af skuderne serverede og Sonja stod i baren en del af tiden.
– Tirsdag den 4 februar blev ”Sofus Mindelegat” afholdt og denne gang faldt checken til
Kattegat Spejderne. Der var mødt 2 personer op fra spejderne, for at modtage legatet på
10.000 kr.
Ad. 3
Jubilæet fredag den 14 februar. – Detaljer skal færdiggøres nu.
Der skal laves nogle aftaler med kommunen og Per får en snak dermed. – Pladsen
udenfor skal fejes og rengøres. Karsten ved Gert Svith vil komme med ral til vejen og
planere den – Der skal købes blå stearinlys, Bent har sagen. – Sonja laver pindemadder,
Claus kommer med jomfruhummer til Sonja. – Hjælpere møder ind klokken 10:00 og det
hele starter klokken 12:00 med sabelchampagne. Claus vil stå for sablingen. – Vores nye
navneskilt som skal sidde på facaden, er færdigt den 5 februar og det vil blive monteret så
hurtigt som muligt. Peter og Bent har sagen.
Ad. 4 Arrangement i forbindelse med ”Tritons” adoption i kommunen. – Der skal
udarbejdes en plan over hvem der gør hvad i løbet af dagene.
Der er i samarbejde med kommunen udarbejdet en plan over de forskellige gøremål,
egentlig er det kommunen, der har sagen, men vi her i marineforeningen vil bidrage med
hvad vi kan gøre, for eksempel kunne der arrangeres konkurrencer mellem besætningen
og marineforeningen og marinehjemmeværnet. – Stuen vil også være åben i dagene, hvor
skibet ligger til kaj.- Der er forslag om, at lave en kæmpe æggekage til frokost.
Ad. 5 Godkendelse af nye medlemmer i foreningen.
Der var 8 personer, som søger optagelse i foreningen og de blev godkendt alle sammen.
Marineforeningen for Grenaa og Omegn – Klitvej 2 – 8500 Grenaa – WWW.grenaamarineforening.dk
Grenaa Marineforening
Ad. 6 Indlæg fra ”Skyttelauget” – er der noget, som skal under debat i øjeblikket.
Skyttelaugsformanden Claus kunne fortælle, at der er Landsskyttestævne i Ebeltoft den
22-23 marts. – Der var en del snak om hvor mange penge foreningen giver til de skyde
hold der bliver. Skydningen koster 60 kr. pr skytte, det betaler skyttelauget. Derudover får
hver skytte 300 kr at gøre godt med. Turen til Ebeltoft, bliver også dækket ind. Claus
fortæller, at vinterskydningen går planmæssigt, de fleste skytter møder stabilt op.
Ad. 7 Generalforsamling fredag den 28 februar. – Der skal findes medlemmer til diverse
opgaver. – borddækning – kabyssen – servering – dirigent.
Det blev vedtaget, at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde. Dog skal der en
annonce i avisen til indkaldelse. Søren og Per ordner dette.
Ad. 8 Sendemandsmødet i maj. – Tiden nærmer sig og der er mange opgaver som
endnu ikke helt er løst. – Nærmere plan udarbejdes.
Der var en del snak om løst og fast og hvad man kunne gøre lige nu. Det blev bestemt, at
vente med mere planlægning indtil jubilæet og tritonbesøget var overstået. De vigtige ting
er jo på plads.
Ad. 9 Kasseren efterlyser priser/udgifter, til sit budget. På alt verørende jubilæet –
kammeratskabsaften og sendemandsmødet.
Peter Schack kunne berette, at han har lavet et fint budget over de mange udgifter, der
kommer i forbindelse med de store arrangementer fremover. Der er dog usikkerhed over
priserne på de mindre ting, som alligevel kan løbe op til et større beløb. Bestyrelsen
lovede, at holde et vågent øje på alt der koster.
Ad.10 Indkaldelse af de forskellige udvalg. ( jubilæet og sendemandsmødet )
Der var enighed om, at emnet faldt lidt uden for mødet denne gang. Punktet fortsætter.
Ad.11 Underskrift af bestyrelsen på ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.
Der blev skrevet under på en ny alkoholbevilling og det er Peter Schack Poulsen, der har
bevillingen nu.
Ad.12 Beslutning om indkøb af støbte våbenskjold.
Der var fuld enighed om at indkøbe støbte våbenskjold til foreningen.
Ad.13 Skudernes rengøringsdag søndag den 9 februar. – Hvem hjælper der.
Traditionen tro, hjælper et par medlemmer fra foreningen skuderne med at nedtage
diverse ting fra lofter og vægge i forbindelse med rengøringsdagen. Peter Schack og
Preben Fyrst ville hjælpe denne gang, hvis der meldte sig andre var de selvfølgelig også
velkomne.
Ad.14 Næste mødedato.
Der blev ikke aftalt en ny mødedato, men inden generalforsamlingen, skulle der afholdes
et bestyrelsesmøde blev der bestemt.
Marineforeningen for Grenaa og Omegn – Klitvej 2 – 8500 Grenaa – WWW.grenaamarineforening.dk
Grenaa Marineforening
Ad.15 Eventuelt.
Peter Schack kunne berette, at der er ansøgt om marchtilladelse gennem byen i
forbindelse med sendemandsmødet. Denne tilladelse har vi fået.
Der skal foretages en optælling af tingene i kabyssen, der er efterhånden meget der
mangler. Kaj Strand ville se på sagen og få det suppleret.
Der er for lidt afkøling på fjernvarmen og det bør der gøres noget ved. Der bliver kontaktet
en teknikker fra fjernvarmen, for at undersøge sagen.
Skuderne har ansøgt, om de må optage medlemmer, hvis mand ikke er medlem af
Marineforeningen. Da punktet er under eventuelt, kunne der ikke besluttes noget.
Inden mødet havde Toni og Claus tilberedt nogle lækre wienersnitsler med tilbehør.
Da Gert havde fødselsdag denne dag, men ikke var tilstede, på grund af arbejde, blev han
hyldet med en skål - Tillykke
Mødet sluttede klokken 22:00 og det foregik i god ro og tone.
Med venlig hilsen
Søren Holck
Sekretær
Per Schultz Petersen
Formand
Gert Christensen
Næstformand
Peter Schack Poulsen
Kasserer
Kai Strand
Udlejning
Aage Justesen
Slopkisten
Bent H. Nielsen
Banjemester
Søren Holck
Sekretær
Marineforeningen for Grenaa og Omegn – Klitvej 2 – 8500 Grenaa – WWW.grenaamarineforening.dk