Medlemsnyt nr. 6 2014 - Aabenraa Bridge Center

Nr. 6 2014
Tak til vores sponsor
Kære medlem
af formand Jørn Jeppesen
Det seneste nyhedsbrev var egentlig
ment som det sidste i denne sæson,
men vi manglede jo billederne af alle
klubmestrene, så derfor får I dette ekstra nummer 
Distriktsfinale i Åben Par
Søndag den 4. maj havde vi fornøjelsen at arrangere distriktsfinale i Åben
Par for Distrikt Sydjylland. Der deltog
22 par, hvoraf 5 par var fra AABC. 14
par kvalificerede sig til DM i Svendborg i uge 28. Desværre var vi kun et
par, der kom med, og det var Jes S.
Brabrand og mig selv. Vi blev præcis
nr. 14 – et point foran Margit Grove
og Mugur Tecusan, som vi lige mulede os foran i sidste runde. Heldigvis
har Margit fornøjelsen at deltage til
DM for Mix Par sammen med Willy
Elt-ved, så hun kommer også med til
Svendborg 
Nr. 1, Knud Aage Boesgaard-Hans Christian Nielsen (tv). Nr. 2 Niels Krøjgaard-Mads
Krøjgaard (th) og i midten nr. 3 Uffe Pedersen-Sidsel Goltermann.
AABC – nyhedsbrev maj 2014
Tillykke til klubmestrene i Par – sæson 2013-2014
Mandag eftermiddag
Nr. 1: Svend Erik Holst-Margrethe Dahlstrup (th). Nr. 2: Erik JohansenKjeld Bom. Nr. 3: Lissi Dam-Hans Verner Damm (fraværende).
Nr.3: Lona Nielsen – Hanne Møller (fraværende)
Mandag aften
Nr. 1: Jørgen Nørgaard-Jesper Olsen. Nr. 2: Anders Løbner-Christian Panbo.
Nr. 3: Lisa Strømbeck Sørensen-Finn Christensen.
Tirsdag formiddag
Nr. 1: Preben Nissen-Poul Johansen. Nr. 2: Willy Eltved-Leif Østergaard Nielsen.
Nr. 3: Eigil Riber-Heidi Eirdorf.
AABC – nyhedsbrev maj 2014
Tirsdag eftermiddag
Nr. 1: Bodil Winther-Bolette Johansen. Nr. 2: Ingrid Lohmann-Andreas Lohmann
(tv). Nr. 4: Kirsten Lindholt og Dina Sandbeck Petersen (th).
Efter fotograferingen (og præmieuddeling) viste en pointrevision, at det faktisk var
Inge Dahlstrup Lund-Vibeke Terp-Hansen der blev nr. 3 – og har præmie til gode.
Tirsdag aften
Nr. 1: Niels Dahl-Jørn Jeppesen. Nr. 2: Lisbeth Petersen-Axel A. Petersen.
Nr. 3: Anders Løbner-Christian Panbo.
Torsdag eftermiddag
Nr. 1: Willy Eltved-Klaus Rasmussen (th). Nr. 2: Christine ThomsenFinn Christensen. Nr. 3: Maddy Visser-Jan Visser (fraværende)
AABC – nyhedsbrev maj 2014
Torsdag aften
Nr. 1: Elsebeth Olsen-Jes Sundstrøm Brabrand (Chris var substitut for Elsebeth).
Nr.2: Jørn Jeppesen-Nicolas Graae Rasmussen (th). Nr. 3: Jørgen Nørgaard-Kalle
Kolbeck (tv).
Og tillykke til klubmestrene i Hold – sæson 2013-2014
Mandag eftermiddag
A-rækken
Hanne Bygge Jensen-Erna Lauritzen (fraværende) og Brigitte Sicka-Mugur Tecusan
Mandag eftermiddag
B-rækken
Mona Brieghel-Ellen Jensen (fraværende) og Edel Rasmussen-Dorit Hyla.
AABC – nyhedsbrev maj 2014
Mandag eftermiddag
C-rækken
Inger Olsen - Benthe Madsen og Lise Nielsen-Helga Mastrup
Mandag aften
Anders Løbner-Christian Panbo og Jesper Olsen-Jørgen Nørgaard-Kalle Kolbeck
Tirsdag formiddag
Mona Petersen - Margit Andersen og Margit Rieber-Annelise Kjær.
AABC – nyhedsbrev maj 2014
Tirsdag eftermiddag
A-rækken: Birgit Günther-Vibeke Ullerichs og Bolette Johansen-Bodil Winther.
B-rækken: Else Jensen-Gerda Hinrichsen og Inge Nielsen-Irene Asmussen
(fraværende)
Tirsdag aften
A-rækken
Anders Løbner (tv)-Christian Panbo (th) og Niels Dahl-Jørn Jeppesen.
Tirsdag aften
B-rækken
Preben Stryhn-Else Stryhn og Eva Stockfish-Johan Stockfish.
AABC – nyhedsbrev maj 2014
Torsdag aften
A-rækken
Mogens Boesgaard (tv)-Uffe Leisner og Nicolas Graae Rasmussen-Jørn Jeppesen (th).
Torsdag aften
B-rækken
Gerda Loff-Marianne S. Mathiasen og Mie Johannsen-Christian Johannsen.
Tam Tam turnering i København af Ole Nielsen
Lørdag den 26. april deltog Solveig
Hájek og jeg i Tam Tam turneringen i
Tivoli (opkaldt efter årets revy). Vi
havde kvalificeret os via Klubsølv i
november (nr. 1. af alle deltagende
klubber fredag aften).
Turneringen blev spillet i H. C. Andersen Slottet i 2 lige stærke 8-bords
rækker med 45 spil. Vi blev nr. 4 i vores række, og da vi havde fælles top
og samme antal point som nr. 4. i den
anden række, blev det til en delt 7.
plads.
Turneringen blev spillet i en hyggelig
atmosfære, og præmierne blev overrakt af Susanne Bier og Jesper Winge
Leisner.
AABC – nyhedsbrev maj 2014
Flot resultat
Rethe har som kasserer oplyst, at
klubben i denne sæson har opnået et –
urevideret – overskud på knap
120.000 kr., hvilket naturligvis er meget flot.
Overskuddet har vi brugt til afdrag på
vores kreditforeningslån, hvor vi har
afdraget ca. 122.000 kr. i år, så vi nu
skylder 987.000 kr.
C-rækken:
Inge Marie Kock – Rita Jacobsen
I år var det ”ASC Messen”, sejlklubbens restaurant, som leverede hovedretten, og det var en god oplevelse.
Klubhold
Søndag den 11. maj spillede to hold
fra AABC distriktklubhold i Vojens.
Det lykkedes det ene hold, Udo Petersen – Dirk Willecke & Jes S. Brabrand
– Jørn Jeppesen at blive nr. 2 i en
gruppe og dermed kvalificerede de sig
til finalen den 31. august.
AABC 2 med Ole Nielsen – Willy Eltved & Anders Løbner – Christian
Panbo opnåede en fin 3. plads i en anden gruppe, men kvalificerede sig ikke
til finalen.
Ole Eltved forkælede os endnu en
gang med lækre fromager, uhm. 
Afslutningsfest
Lørdag den 10. maj var vi 60 deltagere
til årets ”Bridgefest” i AABC. Det var
lidt flere deltagere end de to foregående år, hvilket er dejligt.
Lydia Nansen havde lavet lækre kager
til eftermiddagskaffen.
I det hele taget var det en god dag med
bridge, masser af godt humør, god
mad, fælles sang og ikke mindst godt
selskab.
De tre vinderpar blev:
A-rækken:
Jes S. Brabrand – Jørn Jeppesen
B-rækken:
Ingrid Mattesen – Arne Bentsen
God sommer og tak for denne sæson. 
Husk: Drop in mandag og onsdag kl.
19.00 og Aabenraa Turnering den 24.
august kl. 9.30.
AABC – nyhedsbrev maj 2014